ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2024.07.14. 00:57

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2020.04.09. 13:15 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4234
Tartózkodási hely: Csíkszereda
A korona-vírus által okozott gazdasági félelmekre és az üzletekben megnőtt élelmiszer-árakra való tekintettel, a nálam megrendelhető horoszkóp félék 2020 ápriklis 10-től a következők:


1) A karmikus horoszkópnak ez egyszerű szövegben történő objektív leírása 7 000 forint.
Ez, a később remélhetőleg megrendelendő drágább szintetkus horoszkópoknak az általános elméleti alapját képező, analitikus és objektív karma- feltáró (az ön problémáinak- gondjainak- konfliktusainak a rejtett okait feltáró, és egyben a gondoknak és sorskríziseknek az igazi - spirituális okait feltáró, és a problémák tudatos feloldását - meghaladását szolgáló) analitikus horoszkóp-szöveg (Amit esetleg meg is lehet rendelni külön, de, a jellegzetesen egyedi - személyes sorsesemények konkrét értelmezési elvárása nélkül, és, aminek az ára 10000 forint, vagy 32 euro), a következőket tartalmazza:
Az ön éltében – sorsában, irracionális módon megjelenő, lappangó, vagy nyíltan látható – érzékelhető, egészségi, szerelmi - szexuális-partneri, családi, munkahelyi, hivatásbeli, vagy anyagi vonatkozás ú kríziseinek az igazi, de a hétköznapi racionális gondolkozás elől rejtett okok részletes feltárása. Vagyis, a horoszkópszöveg, a válságos állapotoknak, konfliktusoknak, vagy a meghaladhatatlannak látszó, nehéz élethelyzeteknek, sorsdrámáknak, sérüléseknek, nagyobb baleseteknek, az ismétlődő természetük miatt feltűnő betegség- és balesethajlamoknak, valamint az öröklött, vagy "szerzett" krónikus betegségeknek (Pl., ha ön női személy, akkor a magzat-foganási képtelenségének, “meddőségének”, és amennyiben férfi a megtermékenyítői képtelenségének.) a rejtett (Karmikus) okairól, tehát sors-rugóiról, valamint ezen karmikus meghatározódásoknak a feloldási és meghaladási lehetőségéről nyújt konkrét és kimondottan személyre (és egyéni élethelyzetre) szóló tájékoztatást. És természetesen, megjelöli a problémák és sors-krízisek feloldáshoz és meghaladáshoz vezető, szükséges mentalitás-változtatásokat, a felvállalandó gyakorlati életfeladatokat.
A horoszkópszöveg, nem csak az elemenkénti részletes és pontos leírásainak a minősége által tér el gyökeresen a különböző portálok automata-programjával elkészíthető ingyenes horoszkóp-szövegektől, hanem főképpen az által, hogy az általam felfedezett és leírt kauzális asztrológia elve és az anyai ági örökletes (karmikus) programok logikája – szemszöge – szerint van megírva! Az elemenkénti leírásokat én készítettem 15 éven keresztül, de folyamatosan pontosítom és bővítem, annak érdekében, hogy mindenki számára komoly, átfogó és teljes képet adó objektív leírást nyújthassak. Ez a szöveg-együttes, a célszemély (ön, vagy más személy) teljes sorsprogramját és sorsproblémáit (betegi, sérülési és baleseti hajlamait, párkapcsolati, vagy családi zavarok és konfliktusok karmikus (rejtett) okait, esetleg gyermeknemzési, magzatfoganási gondjait, pályaválasztási- és munkavállalási, pénzkereseti – gazdasági gondjait, stb.), valamint ezeknek az asztrológiai elemenkénti feloldási – meghaladási lehetőségeit tartalmazza részletesen, a horoszkóp egyes elemei (tételei) szerint külön – külön. Mindez, a teremtés és az élet eredeti rendeltetése (Őskarma) logikájának az illető személy sorsában megjelenő jellegzetes befolyásainak az alapján, külön – külön, az egyéni (személyi) karmikus meghatározódások és személyi sorsprogramok szerint, valamint a harmonizációs készségek kialakulása érdekében felvállalandó gyakorlati (egyéni) életfeladatok szerint írom le úgy, hogy a részleírások a feloldási – meghaladási lehetőségek részletes leírását is tartalmazzák a horoszkóp minden egyes eleme szerint. Ez a magyarázat arra, hogy miért annyira hosszú az elemnek közötti, vagyis a címek előtti üres részekkel együtt, az egész szöveg-együttes, és egyáltalán nem azért mert felesleges általánosítások lennének benne:
Fontos tudni tehát, hogy ebben, az 5 oldalas bevezető szöveggel együtt is, 85 – 100, 110 oldalas analitikus személyi horoszkópban (Figyelem! A részletes leírások mennyisége koránt sem azt jelenti, hogy általános asztrológiai leírásokat és nem konkrét személyi vonatkozású információkat tartalmazna a horoszkóp!) az asztrológiai kifejezések nem szerepelnek, hanem csak, és csakis az elemenkénti egyes tételek címeiben. És mindössze annak bizonyítékául, hogy a leírás nem légből kapott, hanem megfelel grafikai sorsképletnek (Asztrogrammnak), amit, az elején elküldök adat-beírási felülvizsgálás céljából. A szövegek összessége tehát a személy egyedi sorsképletében található horoszkóp-elemek rész-egység szerinti leírását tartalmazza. Tehát a szöveg-együttes összességében egyedi (egyéni!), de részleteiben rész-elemeiben általános. Elemi részeiben, olyan leírásokat tartalmaz, amelyek a klasszikus asztrológiai empirikus megfigyelések alapján, egy - egy horoszkóp-elemere és az illető elem pozíciójára mind érvényesek, kiegészítve, az általam felfedezett és leírt anyai ági karmikus programok szerinti, karmikus asztrológiai megfigyelésekkel, karmikus értelmezésekkel. - Így tudtam elérni azt, hogy ilyen olcsón tudjak hiteles és autentikus (Tehát megbízhatóan érvényes és hasznos!) személyi horoszkóp-leírást adni mindenki számára, aki tőlem a horoszkópját igényli.
Ez a szöveg tehát tartalmazza azokat az analitikus objektív feltárásokat és a feloldási - meghaladási lehetőségekre vonatkozó konkrét tanácsokat, amelyek segítségével az általában önt gyötrő, égető problémáinak az igazi okait megtudatja, azokkal szembenézhet, és az élete és a sorsa helyre állításába, rendezésébe belefoghat. Tehát ez egy objektív analitikus szöveg-egység, ami az ön személyi karakterének megfelelő sorsproblémák általánosan érvényes ok – okozati összefüggésrendszerének és az analitikus feloldási lehetőségeknek a rendszerét alkotja, de nem tartalmazza a konkrét élettörténetének és határozott, személyes életeseményeinek a leírását – tárgyalását.
A fényszögelések együttes – szintetikus értelmezését viszont, csakis a szintetikus értelmezés hangfelvételeiben tudom részletesen személyesíteni. Ez a részletezés az analitikus horoszkópban is megtörténik, csak éppen nem az aktuális problémákra van fókuszálva, hanem a mindenkori személyi késztetésekre, ösztönökre, félelmekre, ambíciókra és szorongásokra, fóbiákra. Egészen biztos lehet abban, hogy a sorsának a kézbevétele nem ezeknek a részletkérdéseknek a megértésén múlik, hanem a karmája és a gyakorlati életfeladatai jellegének a feltárásán, ami nagy részletességgel és metafizikai egzaktsággal szerepel az általam készített írott részben.
Ami a tudattalanban található karmikus programoknak a meghaladási és feloldási lehetőségeket illeti, minden egyes elem leírásának a végén megtalálható a tanács és útmutatás erre vonatkozóan, de a fontos fényszögek leírásánál is, ez a tanácsadói szövegrész kiemelt szerepet kap a horoszkóp-szövegekben. Ez a szövegállomány képezi tehát a kikerülhetetlen és életbevágóan fontos elméleti alapját az alant leírt különböző horoszkóp-fajtáknak. Az ön személyi spirituális és kauzális tulajdonságainknak az írott rész segítségével történő mélyebb és egyre mélyebb feltárása, biztosítja ugyanis az utat a sors-nehézségeinknek a feloldása és a tényleges egészség és boldogság elérése felé, még akkor is, ha a pillanatnyi sorsállapotának az okait és feloldási lehetőségeit konkrétan a hangfelvételekben adom meg. Továbbá ezt szolgálják például a spirituális naplóírás is, vagy a komoly, kauzális meditációk is. – Ennek érdekében, minden egyes horoszkóp esetében, csatoltan még küldök több, az illető horoszkópból kiolvasható karma szerinti (A karmikus pontok elhelyeződése szerinti), általam jellemzőnek és fontosnak ítélt tanulmányt is. Valamint más, a horoszkóp jellege szerint általam fontosnak ítélt cikkeket és metafizikai leckéket. (Pl. a táplálkozásról, vagy a Naplóírásról, vagy a magzatfoganásról szólókat.) Mindemellett viszont, utólagos belső asztrológiai konzultációra is van lehetőség, és amennyiben ez érdekli, kérem szépen, levélben igényelni az erre vonatkozó tájékoztatót.

(Más tudnivalók az esetleg később majd megrendelendő, személyesítő hangfelvételekkel kiegészített szintetikus horoszkópok elkészülési módjáról:

A teljes szintetikus horoszkópok elkészülési ideje átlagban egy hét, egy - két nappal kevesebb, vagy több, annak a függvényében, hogy éppen hétfőtől kezdem-e el az értelmezéseket, vagy a hétvége is bele esik a munkafolyamatba, illetve, hogy mennyire nehezebben, vagy könnyebben megoldható - értelmezendő, feladat elé vagyok állítva. (van olyan munka i, amelyhez elég a hét hangfelvétel is, de van olyan is, amely 10, netalán még 11 hangfelvételt is igényel. Az első (az írott) anyagot még azon a napon elkészítem és elküldöm általában, amelyen a rendelő (pl. ön) értesít arról, hogy a honoráriumot elküldte, és attól kezdve folyamatosan készítek naponta egy - két hangfelvételt, amelyeket a befejezésük után, nyomban el is küldök.
Az egyszerű szintézisek esetében 5 napra lehet számítani ugyanúgy felosztva az időben és analitikus horoszkópok és a párkapcsolati összehasonlító értelmezések (szinasztriák) esetében, ez az időtartam leszűkül 2, maximum három napra. )

2) A Népszerű horoszkóp avagy Kezdő Horoszkóp ára: 12 000 forint Két, naximum három égető sorsproblémának – Élettársi, családi, munkahelyi, vagy más sorskrízisnek, szűnni nem akaró betegségnek stb. – az igazi (rejtett) karmikus okait feltáró valamint a probléma – krízis – megoldási lehetőségeit feltáró (Megtanácsoló.) (Figyelem! Erre a két fajta horoszkóp-félére nem vonatkozik a képletbeállítás, sem és a részletfizetési lehetőség.)
Ez, a fenti kauzális – objektív – analitikus horoszkóp- szöveg mellett, tartalmazza az önt foglalkoztató, illetve hátráltatónak és feloldhatatlannak érzett, észlelt, gondolt egyetlen(!) sorsproblémának az ön által és az eddigi tanácsadói, által, (betegség esetén: az orvosai, természetgyógyászai által.) is megfejthetetlennek bizonyuló problémájának az általam megfejtett igazi és eddig elé rejtett (karmikus) okainak a feltárását, valamint a gyógyuláshoz vezető, vagy az illető sors-krízisből (hátráltató, vagy agresszíven romboló, megalázó, degradáló élethelyzetből) kivezető szükséges magtartás, vagy cselekvés leírását.
Természetesen, ide tartoznak a pályaválasztási tanácsadások, illetve a szükségesnek érzékelt életpálya- változtatásra vonatkozó sorselemzések is, valamint a párválasztási tanácsadások is. (Figyelem! Ha párkapcsolatára vonatkozó kérdései vannak, kérem figyelembe venni, hogy ez a horoszkóp-fajta még mesze nem szinasztria, tehát nem, már létező, komoly párkapcsolatnak, élettársi viszonynak a karmikus elemzésen alapuló vizsgálata és harmonizációs –, vagy megmentési tanácsolása, amiről a 4 pontban olvashat.) Ezt a horoszkópot, illetve ennek a lényegi részét, a vele járó analitikus leírások mellett, elkészíthetem írott formában is, de egy e-mailban elküldhető hangfelvételen is elmondhatom. Szívem szerint, az utóbbit ajánlom, mivel ebben több részletre is kitérhetek.
Ezt az egyetlen kis (15, vagy maximum 20 perces) hangfelvételt tartalmazó horoszkópot rögtön el is tudom küldeni, amennyiben - Ha még nincs, akkor… - az alábbi útbaigazítás segítségével ön készít egy név@gmail.com- os postafiókot, amely az eddig forgalomban levők között a legnagyobb kapacitású (3O MGB) hangfájlokat képes elszállítani és befogadni. Íme az útbaigazítás szövege, aminek segítségével, igen könnyen nagy kapacitású befogadási képességű E-mailt hozhat létre, rá kattintva a következő oldalra:
http://mail.google.com/mail/a-af3f5b9c0 ... cfc9831ffa
- Figyelem! Amennyiben a horoszkóprendelésre elszánta magát, ezt a …@gmail.com – os fiókot kérem szépen mindenképpen és mindenek előtt elkészíteni és nekem máris erről, tehát csak és csakis gmail-es címről írni, mivel nagyon sok esetben előfordult, hogy én nem néztem meg, azt, hogy a rendelőim kis kapacitású imél-fiókról írtak levelet (Pl. freemail-ről), és erre a címre elküldtem a horoszkóp-hangfelvételt, vagy felvételeket és csak egy, vagy két nap múlva kaptam meg az értesítést, hogy azok nem érkeztek meg.

3. A fentiekben ismertetettekkel együtt járó és az ott olvasható információkat összegező – összesítő, a személyes karmát minél nagyobb mértékben feltáró és tehát, a karma motívumokat személyesítő, a karma-oldásokat a jelen életfeladatai szerint értelmező, arra alkalmazó, hangfelvételes értelmezéseket is tartalmazó(!) Elemi Karmikus értelmezés, vagyis KICSI SZINTETIKUS HOROSZKÓP.
Tehát, hangfelvételeken történő, komoly és pontos karma-ismertetés és meghatározás, plusz a fent ismertetett, írott analitikus szövegből álló horoszkóp, amelyben a személyi karma mély ismertetése mellett, az ön által megnevezett két, maximum három(!)sorsprobléma igazi okait tárom fel külön és emelem ki, megnevezvén - tanácsolván – annak, azoknak a feloldási, meghaladási lehetőségeit is. Az ára: 25000 forint, vagy kb. 68 euro).
A fent ismertetett analitikus szövegleíráshoz tehát, készítek egy – két, vagy szűkség esetén három – darab, 40 – 45 – 5O perces, mp3-as, vagy WMA-s hangfájlra mondott, karma- összegező személyesítő értelmezést. Tehát: egy mély-személyesítéssel egybe kötött, szintetikus karma-feloldási és konkrét személyi életfeladat-ismertetési tanácsadást adok, amiben kimondottan a rendelő által megnevezett személyi sorskríziseket, sorsproblémákat (betegségeket, baleseteket, anyagi károkat, személyi veszteségeket) okozó karmikus maghatározódásokra vonatkozó pontos eligazítást végzek. Ebben meghatározom a horoszkóp személyes karakterét, sajátosan egyéni és egyedi jellegét. Ez, személyesebbé teszi az írott rész tételenkénti objektív leírásait, megjelölvén azoknak az anyai ági felmenők téves élet- és létszemléletéig visszanyúló közös egyedi gyökét és egységes eredőjét, valamint a negatív sorselemek (karmikus elemek) feloldási, meghaladási lehetőségét.
Ezeket a hangfelvételeket és a szintézis felvételeit is (lásd később), az elkészítése után, rögtön el is tudom küldeni, amennyiben az alábbi útbaigazítás segítségével ön készít egy gmail.com- os postafiókot, amely az eddig forgalomban levők között a legnagyobb kapacitású (2O MGB) hangfájlokat képes elszállítani és befogadni. Íme az útbaigazítás szövege, aminek segítségével, igen könnyen nagy kapacitású befogadási képességű E-mailt hozhat létre, rá kattintva a következő oldalra:
http://mail.google.com/mail/a-af3f5b9c0 ... cfc9831ffa
- Figyelem! Amennyiben a horoszkóprendelésre elszánta magát, ezt a …@gmail.com – os fiókot kérem szépen mindenképpen és mindenek előtt elkészíteni és nekem máris erről, tehát csak és csakis gmail-es címről írni! Mivel nagyon sok esetben előfordult, hogy én nem néztem meg, azt, hogy a rendelőim kis kapacitású imél-fiókról írtak levelet, és erre a címre elküldtem a horoszkóp-hangfelvételt, vagy felvételeket és csak egy, vagy két nap múlva kaptam meg az értesítést, hogy azok nem érkeztek meg.
A kicsi szintetikus horoszkópot viszont úgy is meg lehet rendelni, hogy előbb csak az írott részt és az mellett a kis hangos, személyesítő eligazítást, igényli (10000 ft.), és miután annak az anyagát elolvasta és meghallgatta, az azzal küldött, megfelelő tanulmányokkal együtt, és bizalmat nyert, utólag megrendelheti a karma- és sors-problémafeltáró hangfelvételeket is, ami külön csak 15000 forint. Külön – külön megrendelve tehát, mindkettő összesen 25000 ft.
4.) Párkapcsolati horoszkóp, vagyis szaknyelven: Szinasztria.
Közös karmikus feladatokat, azok oldási lehetőségét és harmonizációs lehetőségeket feltáró, kapcsolat-minőséget javító, közös jövőt biztosító tanácsokkal ellátó elemzés. (Szinasztria) Az ára 250 lej, 25000 forint, vagy kb. 68 euro. – Az ön és választott párja rejtett, de igazi (valós) párkapcsolati, szerelmi - szexuális problémák és krízisek kauzális és spirituális (karmikus) okait feltáró, vagyis az összeférhetőségi - harmonizációs lehetőségeket és akadályokat, valamint az akadályok és karmikus blokkok feloldási - meghaladási lehetőségeit feltáró, összehasonlító, imélben küldött hangfelvétel, amely az eltérő egyéni és a közös karmikus feladatokat is tartalmazza. Figyelem! - Ehhez jár még, a rendelő személy sorsképlete szerinti elkészített analitikus horoszkóp-szöveg is. Ára 25000 ft., kb. 68 euro tehát).

5). Két és fél - három órán át tartó személyes beszélgetés keretén belül elmondott, részletes karma-feltárás és gyakorlati életfeladatok szerinti horoszkóp-értelmezés, vagyis: szintetikus karma-és rendeltetés-feltárási, valamint karma-oldási sors-értelmezés, gyakorlati sors-rendezési tanácsadással egybekötve. (35 000 ft., vagy 85 euro.). Ez, a közvetlen (személyes) beszélgetés útján történő Szintetikus sorsértelmezés a születési képlet alapján, az ön sorsa (karmája) rejtett mozgatórugóiról és az ön által felvetett (az önt a jelenben elsődlegesen foglalkoztató, életét zavaró) problémakörök spirituális okainak és feloldási-meghaladási lehetőségeinek a részletes kifejtésével megfelel egy közepes szintetikus értelmezésnek. (Az analitikus szövegleírásokkal együtt.) Ennek az ára 80 euro, analitikus horoszkóp leírással együtt 87 euro.

6) Közepes szintű, mély- és szintetikus karma értelmezéssel SZINTETIKUS HOROSZKÓP- Hangfájlokra mondott (elektronikusan készített), „élő beszédes” SZINTETIKUS ÉRTELMEZÉSSEL készülő, Teljes és Átfogó (Tehát egyértelműen szintetikusnak nevezendő) Sorselemzés, illetve karma-oldási és karma- meghaladási tanácsadás – Ezt is, csakis a korábban ismertetett részletező analitikus szöveggel együtt küldhetem el, vagyis a szintézis az analitikus horoszkópot is tartalmazza! Ára 450 lej, 40000 ft., vagy kb. 100 euro.
Ezt, a mély és összetett sorsnehézségekkel, a sokszor irracionálisnak, és ezért az elszenvedők számára meghaladhatatlannak látszó sors-problémákkal és visszatérő sors-krízisekkel küszködő (pl. diagnosztizálhatatlan betegségekkel, megmagyarázhatatlan sorozatos balesetekkel, sorozatos sikertelenséggel, anyagi veszteségekkel, párkapcsolati, szerelmi, szexuális kudarcokkal, különböző családi drámákkal és feloldhatatlannak látszó konfliktusokkal küszködő.) személyek számára ajánlom. Ez tehát a személyes problémafeltáró személyes beszélgetésnek az élet minden részletére kiterjedő, az összes gyakorlati feladatot és minden tévedési – bukási – lehetőséget, illetve azok megelőzési lehetőségét feltáró, és az összes lehetséges karma feloldási – meghaladási lehetőségeket feltáró, mp3-as hangfájlokra rögzített formája. A szintézisben, a személyes beszélgetést (Amennyiben a személyes találkozás a távolság miatt pl., nem megoldható.) pótolom több, átlagban 5 – 6 vagy, ha nagyon szükséges, akár 7 db. mp3-as, vagy WMA-s formátumban készített számítógépes hangfelvétellel (az asztrogrammnak a mikrofonba mondott teljes szintetikus értelmezésével). A szintetikus értelmezést tartalmazó hangfelvételeket imélben küldöm. A spirituális és kauzális életprogram-értelmezést és aktuális probléma-feltárást (kauzális - karmikus sorsfeltárás és a sors-determinációk feloldási - meghaladási lehetőségének a részletes feltárása), valamint az esetleges (ha úgy látom, vagy ha ön erre rákérdez, hogy szükséges-e!) életpálya-módosítási tanácsokat tartalmazó szintézis persze, hogy a teljes és pontos karma-feltárást, tehát a rejtett személyi küldetés leírását is tartalmazza, valamint az aktuális sorshelyzetre vonatkozó konkrét életfeladatok megnevezését és értelmezését.
7) Különleges személyi- és sorsproblémáknak (összetett sors-kríziseknek) a mélyen rejtett, karmikus okainak a feltárására és részletes értelmezésére is kitérő, és a sors-krízisből (Pl. rendkívüli betegségekből) kivezető gyakorlati és szellemi jellegű megoldási javaslatokat részletesen kifejtő, összetett és TELJESEN NAGY Szintetikus Horoszkóp ( Ennek az ára: 45000 forint, vagy 140 euro). Ezt, a megfelelő kérésre, tehát az erre vonatkozó igényre, mély-spirituális beavatási horoszkópként is értelmezhetem és ebben a (beavatási!) formában is elkészíthetem.

Ezt a fajta, az előbbiek mellett még, főképpen rendkívüli sorshelyzetekbe került (Például elkötelezett élettársi – házastársi viszonynak a felbontási, illetve az egyben-tartási lehetőségeit és a legmegfelelőbb megoldásait vizsgáló és feltáró-, valamint persze, a családbontási – gyermek elhelyezési, vagyon-megosztási - élethelyzetbe került, vagy valamely egészen közeli családtag – gyermek, testvér, szülő, élettárs - természetellenes és hirtelen történt elvesztésének a helyzetébe került.) személyek számára készített, a rejtett-karmának a minden lehetséges negatív árnyalatát vizsgáló totális horoszkóp-értelmezést jelent. És természetesen, a korábbiakban többször is említett, rejtett negatív determinációk (Karma) feloldási és meghaladási lehetőségeinek az elemző leírását s megasom, amit az asztrogrammnak a szintetikus, kauzális és spirituális értelmezése közben fejtek ki, amely teljes boldogulási - magváltódási élet-tervnek (személyi rendeltetésnek) a teljes feltárása tulajdonképpen megfizethetetlen.
A Jógásoknak és a más, különböző spirituális tanokban (misztikában, metafizikában, ezotériában, mágikus gyógyításban, rejkiben, stb.) és a különböző mély beavatási utakon határozottan és komolyan haladni és fejlődni kívánó személyek számára is erősen ajánlott ennek a horoszkóp-fajtának a megrendelése. - Egy spirituális csoportvezetőnek nem is szabadna másokat okítania és vezetnie, anélkül, hogy tudomása legyen mindarról, amit egy ilyen horoszkópból magáról, illetve a kauzális spirituális struktúráját képező karmája jellegéről megtudhat, hiszen különben menthetetlenül félre vezeti első sorban önmagát és ezzel együtt mindazokat, akiket tanítani és vezetni kíván. (Az ilyen, másokat is félre vezető és a végén tragikusan elbukó un. misztikus mesterek és tanítók listája nagyon – nagy!) Ezek a spirituális vezetők, bízhatnak abban, hogy ennél pontosabb és egzaktabb karma-feltárást semmilyen más úton nem kaphatnak..
Tehát ez már egy úgynevezett összesített, általános spirituális értelmezéseket is tartalmazó tehát a klasszikus asztrológiai feltárásokat az annál sokkal mélyebb, karma jelleggel egyeztető, (és ha szükséges: átfogó spirituális - beavatási) eligazítást adó szintetikus értelmezés. Ennek az átlagban vagy 8 – 9 (Ritkább esetben 10) db. átlagban 40 - 45 perces, részletes karma- értelmezési hangfelvételek mellett, a KÜLÖNLEGES sorskrízishez vezető események rejtett okainak a feltárását és szintetikus értelmezéseit is tartalmazó és azok feloldási megoldási módjait szakmailag „megtanácsoló” – vagy más esetben: a spirituális BEAVATÁSI SZINTETIKUS HOROSZKÓPNAK az ára, analitikus szöveggel együtt, 45000 forint, vagy 14O euro. Amennyiben az analitikus horoszkóp-szövege már meg van, és két héten belül teszi meg a kiegészítő rendelését, akkor csak 35 ezer forintot kell fizetnie, vagy kb. 120 eurot. – De az utóbbit, a pénzküldési szolgálatot végző intézménynél, ahonnan a honoráriumot szándékszik elküldeni, pontosan megmondják.

A két fajta nagy (beavatási) szintetikus értelmezés közötti különbségről:
1. Az ötös pontban leírt Karmikus Szintézisnek a célja kimondottan és nagyjából csakis az összes és teljes karma-problémakör értelmezése, és - illetve annak a feloldási lehetőségeinek az elmagyarázása, tehát ezért kérek erre csak 100 euronak kb. megfelelő (helyben és az illető pénz-intézménynél átszámított) 38 000 forintot.

2. A hatos pontban leírt különleges (krízises) élethelyzetek karmikus okait felfedő és ezeket a többi aspektus szempontjából is értelmező, összetett (szükség esetén: beavatási) - szintetikus horoszkóp, tartalmazza mindazt, amit az egyszerű szintézis is tartalmaz, de azon túl, egy olyan átfogóbb és mélyebb szintézist hajtok végre benne és általa, amely a mély- és teljes karma értelmezéssel együtt és az mellett, az analitikus szövegben is található és ott részletesen kifejtett klasszikus asztrológiai elemek értelmeződése és a karma közötti, ön által nem érzékelt mély és rejtett spirituális és kauzális szintű összefüggéseket tudatosítja határozottan, a karma-meghaladáshoz szükségesen felvállalandó gyakorlati életfeladatok tükrében, amit a horoszkópelemeknek a házakban való elhelyeződése jelez. Természetesen, ebben a fajta horoszkópban, az imént említett módon, ki tudok térni olyan sorskérdésekre is, mint egy élettársi – házastársi viszony, vagy éppenséggel egész család-épségi krízis rejtett okainak a magyarázata, illetve egy részbeni párkapcsolati összehasonlítás (szinasztria), az ön oldaláról, az orvosok által diagnosztizálhatatlan betegségek igazi okainak a feltárása és a gyógyuláshoz vezető életvezetési tanácsok megadása, életpálya és hivatás-választási, illetve, ha szükségesnek látszik: hivatás-változtatási tanácsadás, elkerülhetetlen válásokhoz való tanácsadás, stb. (Ez tehát 45000 ft., illetve 140 euro)

7) Egészen rendkívüli esetek – Tehát a furcsa, sőt: a tömegerkölcs szerint általában botrányosnak ítélt, stb. esetek (rendkívüli karmák és rendkívüli sorskrízisek, az orvosok által éveken át diagnosztizálhatatlannak és gyógyíthatatlannak bizonyuló krónikus vagy állandósult betegségek.) - feloldását célzó, vagyis az un. kibogozhatatlanul bonyolult sors-esetek és sors-összefüggések megoldását célzó horoszkópok (Ennek az ára 60000 ft., vagy kb. 165 euro). Pl. teljes sors- és helyzetmegoldásra vonatkozó karma-feltárás és tanácsadás nők számára, két különböző férfitől történő magzatfoganás esetében. (Pl. ha a férjjel és a szeretőjével is szeretkezett párhuzamosan egy azonos időszakban) Vagy: éveken át, egymás után végzett spirituális és metafizikai tanfolyamok és un „beavatások” ellenére sem tudja a sorsát és az életét – egészségét – rendbe hozni, sőt, minden úgy néz ki, hogy a krízis csak egyre nő, és az élettér beszűkül, ahelyett, hogy feloldódna. Vagy: hosszú éveken át félre diagnosztizált betegségek következményeitől való megszabadulás, vagy több gyermekes szülők már megtörtént, vagy elkerülhetetlen látott elválása utáni gyermek-elhelyezési gondok megoldása a gyermekek és a szülők karmája, és spirituális struktúrája szerint. Vagy: megszállottságtól, vagy idegen entitások általi befolyásoltságtól való szenvedés, ettől való megszabadulási lehetőségek feltárása és tanácsadása érdekében végzett karma-feltárási és karma-oldási horoszkóp, stb. – Lévén ezek utólagos tanácsadással is járó munkák, az áruk 165 euro.

8) Meddőnek képzelt nőknek, illetve, akik szültek már, de ez nehezen – szövődményesen sikerült, vagy császármetszéssel…, tehát, az egészséges magzatfoganást, az áldott állapotnak megfelelő kihodást és a könnyű szülést elősegíteni, a fogamzási folyamatokat beindítani (a karmikus blokkokat felszabadítani) hivatott, un. anyasági karma-feltáró horoszkóp. Tehát, a magzatfoganási szellemi – lelki és testi (fiziológiai) gátak és blokkok feloldását és elhárítását elősegíteni hivatott, MAGZAT - FOGAMZÁSI - SZÜLÉSI horoszkópok, amelyek párkapcsolati vonatkozású (A férjekre, élettársakra, azok spirituális nemzőképességére, belső hozzáállására vonatkozó) információkat is tartalmaznak!
Ezeknek az ára 38 ezer ft., vagy kb. 100 euro).
Ezt, az olyan nők, vagy élet- és házastársak számára, akik magzatfoganási, magzatkihordási és gyermekszülési nehézségekkel küzdenek, vagy akiknek meg halt, vagy meg haltak gyermekeik szülés után, vagy egészen kis korukban (Tehát: spontán, vagy orvosilag szükségesnek művi vetélések, korai meddőség, ismételt magzat-, vagy csecsemőhalál, férfiak esetében a megtermékenyítői képesség hiánya esetén.), az anya és a gyermek életét veszélyeztető szülés közbeni szövődményekkel küzdő nők számára. De, amint a zárójelben is jeleztem, olyan párokon is tudok segíteni (És az ide vonatkozó szakmai sikerekről e honlapon a visszaigazoló – köszönő levelekben és a vonatkozó tanulmányokban lehet olvasni.), ahol a férfi nemzőképességével van valamilyen probléma. (Rossz, illetve hibás mozgáskoordinációval rendelkező, vagy csökkent számú, vagy gyenge életképességű spermiumok és más hasonló esetekben.). Hogy az ide vonatkozó feltárásaim és javaslataim, mennyire hatásosak, arról szintén a Köszönő levelek c. fejezetben és a Gólyahírekben lehet tájékozódni.
Előre kell bocsátanom, hogy a pozitív eredmény nagy mértékben attól függ, hogy az illető személy, mennyiben fogadja el a mély tudata (lelke) szintjén is az általam feltárt tényeket és milyen mértékben fogadja meg és tartja be a tanácsaimat, javaslataimat, illetve, hogy személyi adottságaitól és a gyakorlati életkörülményeitől, sorstényeitől függően, mennyire képes szellemileg és fizikailag is a tanácsaimat megfogadni. Talán érthető, ha közlöm, hogy olyan esetem is volt, hogy csak négy év múlva jött meg az un. közös munkánknak a pozitív eredménye, akkor fogant meg a magzat. Minderről részletesen lehet olvasni a Fogamzás c. tanulmányomban.
Ugyanezen horoszkóp-kereten belül, a várandóságra és a (Minél könnyebb), természetes szülésre való felkészítő horoszkópokat is készítek, azok számára, akik egyszer vagy netalán többször is vetéltek el korábbi várandóssági időszakban.
9) GYERMEKHOROSZKÓPOK
Mivel olyan személyeknek a spirituális struktúrájáról kell hiteles és megbízható információkat adnom, amelyeknek a legtöbb esetben még néhány éves sorstörténete sincs - Nem hogy olyan pszichológiai karaktere, életszemlélete, egyéni értéktudata és értékítélete, és úgyszintén, egyéni – rögzült szokásai, lelki reflexei, amelyek tájékoztatásul szolgálhatnának, illetve igazolhatnák a feltárásaim valóságtartalmát…! - még inkább meg kell magyaráznom a szülők számára, hogy mit miért mondok, és ráadásul nem az illető személy számára adom a rá vonatkozó és az élete és jövendő sorsa szempontjából életbevágóan fontos, személyi jellegű feltárásokat és tanácsokat, ezért, a gyermekhoroszkópok esetében egyáltalán nem beszélek kevesebbet, mint a felnőtt horoszkópok esetében. Ezért, ezeknek az ára sem lehet kevesebb a felnőtt horoszkópok áránál, tehát majdnem ugyanannyi az áruk. Az analitikus Gyermekhoroszkóp-feltárások és értelmezések – tanácsolások esetében ez 25 000 forint. Ebben, a kisebb gyermekek szülei számára készülő gyermekhoroszkópban, a karma jellegzetességeinek a feltárása mellett, ismertetem a karma és az életfeladatok szerinti, megfelelő gondozási és nevelési javaslatokat és tanácsokat is, a felnőtt korig. II. A kamasz és fiatalkorú gyermekek számára készülő 38000 ft.-os, vagyis a 120 euro a szintetikus gyermekhoroszkópok esetében, amit 12 éven felüli és 19 éven aluli a kamasz és fiatalkorú gyermekek esetében ajánlok, amit mind a szülőknek, mind a kamasz – fiatalok elolvasására és meghallgatására készítek.

Amennyiben eldöntötte, hogy megrendeli a horoszkópját, az egyszerű születési adatok mellett, még két dolgot kérek szépen első sorban:

1.) Elküldeni a pontos postacímét annak érdekében, hogy majd elküldhessem a nyugtát
a honoráriumról, amit majd küldeni fog a sorsképlet beállítása után, tehát a tulajdonképpeni értelmezés elkezdése előtt. Erről azt jó tudni, hogy, amint az értesítést meg kaptam, hogy a honoráriumot az útjára indította, nem csak a nyugtát küldöm el, hanem a horoszkópja írott – analitikus – értelmezését is. A szintetikus értelmezéseket tartalmazó hangfelvételeket, csak azt követően, hogy a folyó – aktuális – munkát befejeztem. Ezért, csak akkor szólok, hogy a honoráriumot küldheti, illetve akkor küldöm el az általam beállított sorsképletet, ha egy – két nap határán belüli pontossággal meg tudom mondani, hogy a folyó munkát (az ön horoszkópja előtt elvállalt másik horoszkópot, amin épp dolgozom) mikor fejezem be.

2) Néhány jellemző digitális fényképet is elküldeni. Nem kekk semmilyen különleges - misztikus - dologra gondolni, csak néhány jellemzőnek (Nem feltétlenül "előnyösnek, vagy esztétikusnak".) tartott fénykép elküldését kérem, annak érdekében, hogy nekem lehessen egy materiális képzetem is arról a személyről, akinek éppen készítem a horoszkópot. Hogy tehát éppen arra a személyre gondolhassak képileg is, ne csak egy absztrakt sorsképlethez beszéljek, miközben a hangfelvételt készítem. Ezeket a digitális fényképeket el sem raktározom a gépemben, ott maradnak a levelek csatolmányaként, és amikor rend szerint három hónap múlva a leveleket ki törlöm ezek is kitörlődnek. Nincs tehát semmiféle misztikus oka e kérésemnek, semmiféle un. tisztán-látói, vagy mágikus képfejtési művelethez nem használom őket, ezek a misztikus információ-szerzési praktikák, nem, hogy távol állnak tőlem, de egyenesen ellenzem és károsnak tartom ezek gyakorlását.
A diszkréciót maximálisan garantálom. (Itt feltétlenül tudni kell, hogy az eddigi köszönő – és hála-leveleket is csak a tulajdonosok beleegyezésével és még akkor is, elváltoztatott névvel és egyéb, a felismerést netalán lehetővé tevő megjegyzések elváltoztatásával közöltem.)

Az első sorban az ön számára hosszú távú következményeiben nagyon hasznos együttműködésünk reményében:
Kozma Szilárd

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 3 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO