ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2023.06.01. 02:32

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


"Széles az út amelyen el lehet indulni, de szűk az a kapu, amelyen be lehet jutni a Mennyek Országába."
"Sok a meghívott, kevés a kiválasztott." (Názáreti Jézus)Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 9 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2023.04.08. 09:21 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4135
Tartózkodási hely: Csíkszereda
A Jin (feminin) típusú (Élvezeti, kábulási – és züllési vágy-) karmáról, vagyis arról amit a Biblia bűnbeesésének nevez

Eddig csak a Jang-típusú karmát tártam fel és annak a minimális jeleit és következményit említettem meg, a tömörség és a rövidség kedvéért, hiszen a témáról, illetve annak a részjelenségek szintjén történő megjelenési formáiról ezer és több ezer oldalakat lehetne írni.
Ugyanakkor, a metafizikai értelemben, szintén Ontológiainak nevezhető élvezeti (hedonista) és valóság-hamisítási (fertőzési) karmát is ismertetni akarom a Jelen tanulmányban. Ezt annak az érdekében, hogy ha nem is az egész világ, de legalább a magyarságnak a spiritualitással (is) foglalkozó értelmiségi rétege, fogja fel már végre azt, hogy az igazi szellemi törekvés nem maradhat meg és nem merülhet ki a magas rendű un. spirituális műveknek és életműveknek a létrehozásában és olvasásában, hallgatásában – fogyasztásában. Hanem igen is, rá kell fordítani az emberek és a spirituális és misztikus tanítóknak a figyelmét, és ez által az őket hallgató személyeknek, az eszmék gyakorlati magvalósításának és persze, személyes megvalósításának a szükségére.
Vagyis: a következmények tanulmányozásának és az ontológiailag ugyancsak bennünk levő, boldogság-elérési célkitűzésekkel való összehasonlítások – felülvizsgálások szükségességére. Ezt viszont, a két legfőbb ontológiai karmáknak a mély tanulmányozása – fel és beismerése és belátása (átlátása) nélkül lehetetlen! Sőt, sajnos erre a személyes realizációra szükség van az asztrológusok körében is, akik még mindig a jól jövedelmező jóslás logikájának a hűvös mocsarában pihengetnek – ahelyett, hogy az emberi élet igazi céljára felhívnák a figyelmet. Ti., arra, hogy igen is: az ember rendeltetése ontológiailag és antropológiailag is, nem más, mint a karma-oldás (A teológia ezt Isten-félésével való együtt-élésnek nevezi), majd csak azt követően, a „boldogulás”. Vagyis, amint fentebb írtam: a szeretetnek a világossággá alakítása és a világosságnak a szeretetté alakítása.
Amennyiben a Yang (maszkulin) karmának a különböző megnyilvánulási formáit az asztrológiában a Tűz- és a Levegő jegyek negatív megnyilvánulásain keresztül tudjuk átvilágítani és megvizsgálni, úgy a Jin (feminin) karmának a megnyilvánulási formáit a Föld és a Víz elemek által meghatározott asztrológiai jegyek (Bika, Szűz és Bak. Rák, Skorpió és Halak), valamint a Mérleg negatív megnyilvánulási formáin keresztül. Itt viszont nem a beteges kevélységgel, az önérzeteskedéssel, a hódoltatási- és az ellenőrzési – irányítási mániával, meg az ezekből egyenesen következő, ugyancsak beteges (és ostoba!) agresszivitással, vagyis a rombolási kedvvel találkozunk. Hanem az információ-hamisítási vágyak és sóvárgások-, vagyis az öncélú élvezeti vágyak, a kábítási és a kábulási (önámítási) vágyak és a fertőzések és fertőződések összes formájával. És persze, ezek következményeivel: az illető jegyek által megtestesített géniuszok zavarából következő betegségekkel.
Nem csak a háborúzásnak, vagyis a fegyver és a lőszer-gyártásnak az őrületéből nem tud kigyógyulni az emberiség, és nem csak a kevélység teszi szükségessé a fegyvergyártás és a fegyverkereskedelem (meg a fegyver-raktározás) elképesztő iparát (Vagyis: ennek a nem, hogy fölösleges, de egyenesen sátáni munkáját), hanem az egyéni és nemzetei élvezeti lehetőségek (víz)- és a saját (egyéni, vagy nemzeti) tulajdonnak képzelt területek és Bábel-tornyok (gazdasági létesítmények: föld) egymástól való elrablásának és megvédésének a kényszere is.
Minden, ami a vízjegyekhez (a víz jegyű – érzelmi, érzéki - mentaitáshoz) kapcsolódik, az az élvezetekhez is kapcsolódik.
És nem csak a testi élvezetekhez (gyönyör – érzetekhez), de a lelki élvezetekhez (élvezéshez) is. Természetes tehát, hogy ez ember ebből akar minél többet, minél jobbat és minél intenzíven átélhetőbbet. Ugyanis éppen itt, a víz-jegyek negatív megjelenési formáinál és zavarainál (Az un. karmáknál) találkozunk azzal a Lilith-nek nevezett megfordítási jelenséggel, amit a zsidó – keresztény misztikus hagyományban (És vallásokban…) bűnbeesésnek szoktak nevezni. És ez nem más, mint a Boldogságnak az élvezetek (főként a testi élvezetek) halmozásával és a kényelemmel, meg a biztosítottsággal – a biztosítottsággal való összetévesztését.
Annak az abszolút boldogságnak ugyanis, aminek az emlékét és a magváltáson – megváltódáson keresztül történő, újra - elérési lehetőségét a tudattalanunk, vagyis a tudattalan öntudatunk legmélyebb rétegeiben hordjuk, majdnem semmi köze nincs a testi és a lelki gyönyör-érzethez (főként az édesség-vágy kielégítéséhez és a lelki meghatódáshoz), vagyis a testi és a lelki örömökhöz, azok halmozásához, illetve azok intenzív átélési vágyához. (Pl. a cukrászda – látogatás kultúrájához és az akció-, a krimi-, a pornó- meg a horror filmek tömeges fogyasztásához.) Az utóbbi vágyaknak ugyanis mindössze kedvcsináló- serkentő-, hogy ne mondjam: csábító szerepük és funkciójuk van az életünkben, és azt szolgálják, hogy ne úszhassuk meg az életet karma-oldás nélkül. Hogy ne tudjunk kikerülni (kicselezni) a karma-oldási gyakorlati életfeladatainkat.
Kicsiben és mértékkel, és, ha lehet, nagyon megfontoltan, nem árt tehát ezeknek engedni, de azokra vadászni, azok beszerzése, illetve megidézése-, létrehozása érdekében „munkálkodni”, sőt: ezekért, vagy ezek hatására másokkel ambíciósan harcolni, esetleg másokat is letiporva, kizsákmányolva, illetve a természetet letiporva (nem csak a külső természetet, de a magunk természeti képességeit is) megnyomorítva, és beszennyezve: vétek, vagyis élet-céltévesztés. Úgy, ahogy azt több vallás is tanítja, de főként a buddhizmus. És miért? Mert amennyiben az utóbbit tesszük, nem hogy karmát oldanánk, hanem karmát dagasztunk és szaporítunk, aminek a (fájdalmas!) visszahatásai menthetetlenül visszaérkeznek, ha nem is azonnal, akkor valamikor később hozzánk.

Ez az öncélú testi és lelki élvezet-vadászat is, vagyis az élvezet-halmozásba való bele feledkezés is, az élvezkedés folyamatos átélési szenvedélye is, egyfajta kábulatot okoz, vagyis jelenlét- és értelem – kábulatot okoz, de még inkább kábulatot okoz az értelmi - szellemi vágyak és öncélú képesség-gyakorlásnak a kielégítése, az öncélú tehetséggyakorlás, a virtuozitás erőltetése, a rendkívüliség megidézése. Ennek az élvezeti kábulatnak lesznek általában az áldozatai az un. tudós és művész zsenik, vagyis a rendkívüli tehetségekkel rendelkező művészek, akik nem tudják (Mert a materialista kulturális hagyományok és koncepciók birodalmában ugyan hogyan és honnan is tudhatnák?) azt, hogy a különféle tehetségek nem egyebek, mint olyan pozitív spirituális képességek, amelyek az illető személynek a karma-oldását kellene, hogy szolgálják és nem az öncélú „kiválóság” fitogtatását, illetve éppen, hogy az egyéni ontológiai sértettségi karmájuk dagasztását.
Mert egy dolog az ugyancsak a boldogsági állapotba jutási ösztönünket szolgáló harmónia-vágy, és teljesen más, az egyéni megdicsőülést (is) szolgáló tehetség-fitogtatás, az öncélú „művészkedés”, amely a legtöbb eseten mára már olcsó hatáskeltéssé alacsonyodott.
De mi ne akarjuk a művészetet megváltani és a művészeket a dolguk felől kioktatni, ámbátor talán azt sem árt itt megjegyezni, hogy nagy – nagy csodálkozásomra, a 30 éves gyakorló asztrológusi hivatás-gyakorlásom alatt, még egyetlen művésztől sem kaptam kauzális (karmikus) horoszkóprendelést. Tanároktól sem. Közgazdászoktól, különféle pénzügyi szakemberektől és különféle mérnököktől és technikusoktól, informatikusoktól, köz-művelőktől, biológusoktól, orvosoktól, pszichológusoktól, közhivatalnokoktól, jogászoktól (Nem csak ügyvédektől, hanem igen is: bíróktól is.), papoktól, de még rendőröktől is (Utóbbiaktól nem is egy esetben!) kaptam bőven rendelést, de művészektől, ahonnan és akiktől a leginkább vártam a pályám elején, nem! Csodálkoztam és gondolkoztam, hogy miért? Válaszom több is keletkezett, de a legfontosabb, és, ami ide is vág az, az, hogy ők nem kíváncsiak-, illetve nem hisznek, bocsánat: nem bíznak a spirituális igazságban, mivel azt ők, az esztétikai törekvéseik miatt, és annak a folytán, folyamatosan hamisítják. Mert arra, hogy annyira önteltek (ti. másoknál okosabbak) lennének, hogy úgy képzeljék: nekik eleve nincs szükségük a karma-oldási életfeladataik pontos megismerésére, ahhoz, hogy még jobban el tudjanak igazodni a személyi karmájuk sors- és életfenekelő zátonyai között, egyszerűen nem is merek gondolni.
Szóval, hagyjuk a művészeket, közülük azokat is, akik alkohol, vagy drog hatása alatt szeretnek „alkotni” és előadni, és azokat is, akik józanul is képesek elérni ugyanazt a „felemelő alkotói” mámort, és nézzük meg a különféle élvezetektől függő személyek helyzetét, mert egyrészt, ezek sokkal több és rejtélyesebb betegséget gyártanak, vagy örökölnek, mint a sértettségi karmások. Másrészt azért, mert végeredményben rájuk alapoznak a világunk tömegeit irányítani (manipulálni) és ez által uralni törekvő, a politikai játszmák fölött álló, illetve azokat is irányító - manipuláló, világ-tőke tulajdonosai. De a háborúzásra is inkább ők gyártanak okot és ürügyet maguknak is, és a sértettségi karmásoknak is . (Lásd például: terület- és birtokszerzés, terület-és birtokvédelem, illetve az egész emberiség szent (élvező!) kábulatában létrehozott hamisítások és szennyezések – úgy mint információ-hamisítás következtében létrejövő, még nagyobb zavar és zavargás, illetve harag, gyűlölet és bosszúvágy.)


(folytatása következik)

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2023.04.08. 20:14 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4135
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Három évtizedes asztrológusi tevékenységem egyik döbbenetes felismerése volt az elején az, hogy a szaturnuszi erők, vagyis a sors-törvények, néha sokkal kegyetlenebbül elbánnak a hosszan és intenzíven kábult és kábuló (önámító és más ámító), mint a nyers és durva-, sőt, néha kegyetlenül érzéketlen, vagyis az agresszív és másokat hosszan bántalmazó személyekkel. Nem értettem, hogy miért? – A két, egymástól lényegében különböző vétkezés jellegének a megváltás (kiegyenlítődés) létrejövési különbségének a nehézségi fokozata miatt. Ugyanis, miközben az agresszió többnyire válasz-agressziót vált ki (Most ne részletezzük, hogy mikor és milyen formában), és az a kettő, három vagy négy, vagy sok hatás- és visszahatás végül is egymást ha rombolt formában is, de kiegyenlíti, addig a hamis információ, tehát a kábulat, vagy a tényleges boldogságnak a helyébe lépő, annak a helyét tehát elfoglaló élvezetnek (kéjelgésnek, kéjvágyak perverziók és öntudati – érzelmi és testi fertőződések fennállásának) a lerombolására, szétbontására és széthordására, megszüntetésére, sokkal több energiát kell a sors-erőknek bedobnia, mint az agresszió és a gyűlölet, vagy harag, vagy öncélú harci-kedv megszüntetésére, vagy azok egymás közötti kioltódására, kiegyenlítődésre.
És ha ezeket megtudtuk és megjegyeztük, vágjunk is bele a különféle hamisítási karma-programoknak a konstellációk szerinti leírásába, megértésébe. Mivel nagy többségben az emberek öt konstellációnyi karma-csomaggal érkeznek a világra, akárcsak a kimondottan Jang típusú személyi karmák esetében, ahhoz, hogy egy un. karakteres, tehát kimondottan Jin – jellegű karmát ismerhessünk fel egy horoszkópban, legalább két föld, vagy két víz jegyben kell hogy tartózkodjanak a karma-pontok, egy – egy, a kínai asztrológia szerinti föld, vagy víz-jegy mellett. Például a Lilith tartózkodjon a Bikában és a Sárkányfarok a Szűzben, miközben az illető személynek a Bivaly, a Kígyó, vagy a Kakas (víz jegyek) évében kellene születnie a kínai asztrológia szerint. Mondjuk tehát, hogy a Kakas évében, ami Halak jellegű karmát jelöl. Az öt konstellációból tehát a többség (három) Jin típusú konstelláció által van elfoglalva ebben az esetben, karmikus szempontból.
Az viszont már szélsőségesen Jin típusú karmára utalna, ha egy ilyen eset, egy Mérleg jellegű karmával is be van terhelve, az által például, ha a Lilith, vagy a sárkányfarok a hetes házban található. Ebben az esetben ezeknek az egyike kerülhet egy tűz-házba is, vagy egy másik levegő – házba is akár, mert az úgy sem fogja a horoszkóp jellegét a Jang típus irányába billenteni.
Nézzük meg azonban, hogy mindez a gyakorlati valóságban, mit is jelent? Első sorban azt, hogy a nevelésétől majdnem teljesen függetlenül, vagyis, lehet az is, hogy éppen az döntheti el azt, hogy az illető személy a két egymással szélsőséges végletes magatartások melyikét fogja gyakorolni felnőtt korában: Vagy pénz- és vagyongyűjtő és szaporító és szorgos ingatlan-vásárló- befektető és mások ilyen jellegű érdekeit és szükségeit – aspirációit figyelmen kívül hagyó, harácsoló magatartást fog gyakorolni (És ezt, az iskolai és az esetleges felső végzettségi formájától és diplomájától függetlenül. ) Vagy éppenséggel fordítva: bántó közömbösséget fog gyakorolni az anyagiakkal, a gazdasággal és a saját és a családja egzisztenciális problémáival szemben is. De minimum, rosszul mennek neki az utóbbiak. Az viszont biztos, hogy akár a harácsoló – gazdagodó típussal lesz dolgunk, akár az anyagiakkal szemben nagyjából közömbössel, mindenképpen erős kéjvággyal fog rendelkezni, a Bika, a Rák, a Mérleg és főként a halak jellegű karmája következtében. Sőt, ilyen erős kéjelgési és információ-hamisításra, illetve kábulási vágyakra hajlamosító karmával, már akár perverziókra való hajlamokkal is jöhet a világra.


(Folytatása következik)

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2023.04.11. 15:00 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4135
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Nézzük meg azonban, hogy mindez a gyakorlati valóságban, mit is jelent? Első sorban azt, hogy a nevelésétől majdnem teljesen függetlenül - Vagyis, lehet az is, hogy éppen az döntheti el azt, hogy… - az illető személy a két egymással szélsőségesen ellentétes magatartások melyikét fogja gyakorolni felnőtt korában? - Vagy pénz- és vagyongyűjtő és szaporító és szorgos ingatlan-vásárló- befektető és mások ilyen jellegű érdekeit és szükségeit – aspirációit figyelmen kívül hagyó, öncélú vagyon-szaporító, harácsoló magatartást fog gyakorolni (És ezt, az iskolai és az esetleges felső végzettségi formájától és diplomájától függetlenül. ) Vagy éppenséggel fordítva: bántó közömbösséget fog gyakorolni az anyagiakkal, a gazdasággal és a saját és a családja egzisztenciális problémáival szemben is, el egészen odáig, hogy, egy idő után, akár hajléktalanná is válhat. De mindenképpen, minimum, rosszul fog állni anyagilag.
Ez viszont csak a következmények szintje. A jelen tanulmány jellegéből, illetve célkitűzéseiből fakadóan, azt is jó lesz megvizsgálnunk, hogy mi lehet e két szélsőséges magatartásra a metafizikai magyarázat? És ez nem más mint az, hogy a föld-jegyek általában, de különösképpen a Bika, az Isteni-, majd a földi - természeti létben való stabilizálódásnak – lábvetésnek, megtámaszkodásnak, megállapodásnak és így, az első (prímér) energia-töltődésnek, mai, misztikus szóhasználatban: energiaszívásnak - az őserejét testesíti meg. És itt: az un. nyersanyagok világában, a nyers anyaggal és az alapelemekkel való elsődleges (primér) közvetlen kapcsolatban jelenik meg az élet-folytatáshoz kizárólagosan szükséges első négy prímér állapot: a levegő és a magas rendű (az éggel való!) kapcsolat amit mi pihenésnek és feltöltődésnek nevezünk, a tűz és a nyers energia, amit mi, élet-dinamikának és akarat szerinti külső változtatásnak nevezünk, a víz és a belső, erkölcsi – jellemi változás, és a föld, ami az elemi létfenntartás, a megmaradás, a tárgyi formák és azok változatai – változásai megfigyeléséhez szükséges állapodottságnak és következetességnek, valamint a határoknak a szellemisége. Igen, ezek az adott evidenciák, amelyek mellett csak úgy természetes adottságokként elsiklunk, eszünkbe nem jutva, hogy az első (levegő) nélkül 10 percig sem tudnánk élni, a víz nélkül 48 órán belül meghalnánk, de meghalnánk belső energia nélkül is (tűz), nos, föld nélkül, tehát szilárd táplálék nélkül nem halnánk meg azonnal, de 48 nap múlva anélkül sem bírnánk tovább az ittlétet, és addig is csak úgy, ha közben semmit nem mozognánk. A Bika géniuszával való kapcsolat és harmónia nélkül tehát, még állati szinten sem tudnánk létezni a fizikai testünkben, nem, hogy esetleg még szaporodni (Rák) vagy művészetet produkálni (Oroszlántól felfelé minden konstelláció), sőt: karmát oldva, megváltódni és ez által rendeltetést teljesíteni (Szűz). Vagyis, már az élet alapjainál eléved mindenki, aki az anyagi világot nem tekinti szakrálisnak és nem így és ennek megfelelően kezeli. Vagyis: aki finnyásan megveti és lenézi azt, éppen úgy, mint aki kizsákmányolja és beszennyezi – megzavarja azt, a megélhetésen felüli nagyobb és fülösleges haszon, vagyis az érzékszervein keresztül, abból pluszban kicsikarható élvezeti lehetőségek öncélú növelése érdekében.
És itt, elérkeztünk az emberi tragédia (Az ember igazi tragédiája, amit Madács Imre nem ismert!) ősforrásához és kulcsához (Ontológiai magyarázatához). Ugyanis, a fenti (fizikai életfenntartói) szerepén és funkcióján, felül – Aminek az összezavarodása, illetve amelynek valamelyik elemének a hiánya miatt amúgy is nagy bajban lennénk – vagyunk, az anyagnak van egy második, talán az elsőnél is fontosabb, a materialista – tudományos ráció számára felfoghatatlan („hihetetlen”) funkciója. És ez nem más mint a megjelenítés, vagyis a tükrözés. Ti. az, hogy az anyag, egészen pontosan a természet és az ő elemeinek az ember által felhasznált formái, „képesek” arra, hogy az általuk betöltött funkcióknak a funkcionális szerepköre szerint, vagyis az anyagi – természeti elemek szimbolikus értelme szerint, tükre legyen az ember un. belső világának, a lelki – szellemi valóságának, vagyis az érzelmei, gondolatai és képzelete helyzetének, azok módosulásának. Ez az ötödik szakrális funkciója az anyagnak tehát, az előbb számba vett négy szakrális funkciónál is fontosabb, mivel ennek a segítségével történik a karma-oldás. Egészen pontosam: ennek a segítségével, valamint az ugyancsak az anyagba is, illetve a szerves anyagban nagyobb kényszerítő erőként elültetett fájdalom-képesség segítségével. Ugyanis, mindaz, amit nem kell tennünk egyrészt azért, hogy a fizikai testünk épen maradhasson lehetőleg minél tovább, az fáj és minél tovább és mélyebben és intenzívebben károsítjuk azt, annál inkább fáj, tehát rá vagyunk (lennénk, ha nem találtuk volna ki a fájdalomcsillapítót, a zsibbasztókat és az altatókat) szorítva – kényszerítve, hogy az ilyen cselekedeteinket hagyjuk abba, illetve adjunk jeltarról, ha mások fájdalom okozó cselekedeteket tesznek velünk.
Persze, a fájdalom témájához érve, az anyagon túl, tehát tovább is lehet lépni, mert az iménti „természeti” ismereteinket felemlítve, azt is ki következtethetjük, hogy a lelki (rosszul lét, utálat, gyűlölet, bosszú vágy, félelem, melankólia, szomorúság, stb.), meg a szellemi fájdalom (elutasító tiltakozás, nyugtalanság, stressz, mentális zavarok, őrület) is azt hívatott szolgálni, hogy azt, amiért ezek az érzeteink keletkeznek, abba kell(ene) hagynunk, de ehhez már nincs elég eszünk, illetve, idáig nem terjed még ki a kultúránk, tudományunk és a figyelmünk. És persze, a fájdalom nem csak azonnal jelez, hanem hosszú távon is, annak az érdekében, hogy hagyjuk abba a romboló – önromboló fizikai, lelki, vagy szellemi tevékenységet, de mondom: az ember különféle elméleteket és figyelem elterelő lelki módszereket (altató – dalokat) talál ki arra, hogy miért nem kell a, rá előbb – utóbb vissza ható rombolást, vagy az önrombolást, illetve a felelőtlenkedést abba hagynia, hogy a fizikai fájdalomcsillapítókról, meg a fájdalmakat ugyancsak elűzni képes kábulat-keltő anyagokról nem is beszélve.
Ezek után, a következtetést már mindenki le tudja vonni: hiába van az, hogy az Úristen úgy rendezte be (A fizikusok szerint: úgy fejlesztette ki) a számunkra ezt a fizikai – természeti világot, vagyis az anyagot, hogy az a fájdalmas jelzéseivel és vissza-jelzéseivel felhívja a figyelmünket arra-, illetve a fájdalom által rá kényszerítsen minket arra, hogy hagyjuk abba azt a fizikai cselekvést, vagy azt a lelki – szellemi magatartást, amely kiváltja a fájdalmat. Mert a legtöbb esetben ezekre a jelzésekre rá sem bagózunk, sokszor még abban az esetben sem történik ez meg, ha pl. asztrológusok vagyunk és nagyon is jól ismerjük ezeknek a szimbolikus fájdalom-jeleknek a figyelemfelhívó értékét!

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2023.04.13. 19:48 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4135
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Ismételjük csak meg a fentiek lényegét, mert lehetséges az is, hogy nem értettük jól meg, hátha kihagytunk valamit:

Ezek után, a következtetést már mindenki le tudja vonni: hiába van az, hogy az Úristen úgy rendezte be (A fizikusok és más hívő tudósok szerint: úgy fejlesztette ki) a számunkra ezt a fizikai – természeti világot, vagyis az anyagot, hogy az, a fájdalmas jelzéseivel és vissza-jelzéseivel felhívja a figyelmünket arra-, illetve a fájdalom által rá kényszerítsen minket arra, hogy hagyjuk abba azt a fizikai cselekvést, aminek az eredménye fájdalmas. Vagy, hogy hagyjuk abba azt, a lelki – szellemi magatartást, amely kiváltja a fájdalmat. Mert a legtöbb esetben ezekre a jelzésekre rá sem bagózunk, sokszor még abban az esetben sem történik meg a jelzések figyelembe vétele és az az szerinti magatartás - korrekció, ha pl. asztrológusok vagyunk és nagyon is jól ismerjük ezeknek a szimbolikus fájdalom-jeleknek a figyelemfelhívó értékét! De hagyjuk azt, hogy mit nem kellene és nézzük meg azt, hogy miért is ültette el, miért fejlesztette ki bennünk az Úristen a fájdalom-képességét, ideális helyzetben miért kellene, miért is lenne jó, minden apró-cseprő fájdalom-érzésre oda figyelni tudni? Kiindulva abból, hogy mikor van fájdalom-érzetünk fizikai szinten, teljesen világos, hogy a fájdalom azért van, hogy megakadályozzon minket abban, hogy tovább sebesítsük és romboljuk magunkat, illetve, hogy hagyjuk azt másoknak, hogy sebesítsenek és romboljanak minket. (Fizikailag). És hogyha ez így van, márpedig így van, akkor vajon nem ugyanazt a funkciót tölti-e be a lelki fájdalom is, sőt, még a szellemi fájdalom is? Úgy gondolom, hogy nagyon sok időt és írás-teret venne igénybe az, hogy példákkal is illusztrálva bebizonyítsam azt, hogy márpedig mind a lelki (rossz érzés, rosszul lét), mind a szellemi fájdalom (A helyzet elfogadhatatlansága miatti feszültség, ellenállás, őrület) ugyanazt a célt szolgálja, mind a fizikai fájdalom, csak más szinteken és más fajta élmények és percepciók formájában. Arra kérem tehát az olvasót, hogy higgye el nekem ezt egyelőre becsület-szóra, vagyis azt, hogy erre a következtetésre jutottam 31 éves gyakorló asztrológusi munkám során, és, hogy emiatt állítottam fentebb azt, hogy nekünk, asztrológusoknak, feltétlenül rá kell fordítani az emberek és a spirituális és misztikus tanítóknak a figyelmét, és ez által az őket hallgató, néző és olvasó személyeknek a figyelmét, a vallásokban is megtalálható, magas rendű spirituális és kauzális eszmék gyakorlati magvalósításának a szükségére és ezzel együtt tehát, a személyes megvalósításnak (a sors-beváltásnak: a megváltódás magvalósításának) a szükségére.
Vagyis: a következmények tanulmányozásának és az ontológiailag ugyancsak bennünk levő, boldogság-elérési célkitűzésekkel való összehasonlítások – felülvizsgálások szükségességére. Ezt viszont, a két legfőbb ontológiai karmáknak a mély tanulmányozása – fel és beismerése és belátása (átlátása) nélkül lehetetlen! Sőt, sajnos erre a személyes realizációnak a maradéktalan felvállalására, még nagy szükség van az asztrológusok körében is, akik még mindig a jól jövedelmező jóslás logikájának a hűvös mocsarában pihengetnek – ahelyett, hogy az emberi élet igazi céljára felhívnák a figyelmet. Ti., arra, hogy igen is: az ember rendeltetése ontológiailag és antropológiailag is, nem más, mint a karma-oldás (A teológia ezt Isten-félésével való együtt-élésnek nevezi), majd csak azt követően, a „boldogulás”. Vagyis, amint ugyancsak fentebb írtam és most megismétlem: a szeretetnek a világossággá alakítása és a világosságnak a szeretetté alakítása.
De legalább is, ez az átalakítás lenne az ideális életgyakorlás és sors-beváltás. A valóságban viszont nem csak az van, hogy az ontológiai karmák miatt, egyesek szeretik az öncélú konfliktust, a harcot és a háborút, tehát a mások életét és a saját életük és a testi épségük kockáztatását, miközben mások meg az élvezetek halmozásával és a perverz vágyaik kielégítésével együtt, szeretik a kábulatot és a bódulatot, hanem ezeken túl még, az aljasság és a gonoszság állapotában levést is. Magyarán: sokan szeretnek gonoszak és aljasok lenni, vágyódnak a mocsokra. Vajon miért, mi az elképesztő oka ennek?

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2023.04.15. 13:40 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4135
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Erre, a rejtett, de kemény személyi (karakteri) meghatározódásokkal járó, karma-jelenségre és széles körű meghatározódásra a korábbi feleségem hívta fel a figyelmemet, amikor is, az akkori Hamvas Béla baráti társaságban töltött nyári sátortáborozás alkalmával, azt a kreatív asztrológiai játékot eszeltük ki, hogy minden résztvevő el kellett mondja azokat a saját magában észlelt negatív tulajdonságokat, amelyek az ő elképzelése szerint a Sárkányfarkának, vagy – és a Lilithjének a Jegy-pozíciója jelezhet. (Valójában ez volt a kauzális asztrológia születése, mert akkor térképeztük fel legelőször a karmapontok „hatásait” a különböző jegyekben (mind a 12 jegyben!), amit később mindannyian le is írtunk. Nos, a volt-feleségem, akinek a Halakban áll a Sárkányfarka és annak az egyik uralkodó bolygója: a Jupiter együtt áll a Rák-Sárkányfarkával, ezek összhatását népi nyelven határozta meg annak idején és egyszerűen úgy határozta meg, hogy „a partnerrel (férjjel) való folyamatos kibabrálási vágy (persze: népiesebben, tehát bé-vel kezdődőn).
Az addig elé ártatlannak képzelt feleségemnek ez a közlése persze, megdöbbentett, de mivel akkoriban még az Eltában tanultak hatása alatt álltam, azt képzeltem, hogy ezzel a közléssel együtt a lényegi jelentésnek a veszélye el is múlt, mivel Ion Dumitrescu – az Elta alapítója és elnöke, aki azóta rég meg halt, és nem véletlenül – azt tanította, hogy mihelyt megismertél valamit és szembe néztél valamivel, ami rád nézve veszélyes lehet, az máris megszűnik rád nézve veszélyesnek lenni. Ma már jól tudom, hogy ez egy idealista metafizikai spekuláció, amiből éppen később többszörösen házasságon kívüli szerelembe esett, majd a válás közben rólam elképesztő hazugságokat kieszelő feleségem józanított ki. Akkor viszont, az ártatlan kinézetű feleségemnek ezt a döbbenetes kinyilatkoztatását nem vonatkoztattam magamra, de a mások horoszkóp-értelmezésénél hasznát vettem, de úgy is, hogy azok a személyek, akiknek a horoszkópját – karmáját – értelmeztem, vissza is jelezték, hogy ez valójában így is van, és rengeteg erőfeszítést kell tegyenek annak az érdekében, hogy legyőzzék ezt a „bűnben és másnak – másoknak való ártásban – gonosztevésben - levési vágyaikat.
Oda viszont csak most, a kovid legyártása és globális elterjedése után, valamint a vezető politikusainknak a Kovid járvány elleni hamis védekezési intézkedések állami szintű fél-kötelezővé tételében való intézkedéseinek „az őrületét”, valamint a más nemzetek (AmerikaI, angol, német, stb.) politikusainak a szemforgató Ukán-háborús uszítását és több milliárd értékű tevőleges részvételét tapasztalva, semmi kétségem nincs efelől, hogy ez a bűnben fetrengési vágynak az ontológiai karmája, planetáris szinten „működik” és sajnos, tömegesen szedi az áldozatait.
„Teljes értékű” perverzióvá viszont, akkor válik, amikor szexuális – szerelmi megszálltsággá tudja kinőni magát, például a Halak és a Mérleg jellegű karmák kiemelkedésével, de, ahogy a sérültségi karmánál is van két olyan jin típusú karma (A Bak és a Skorpiü), amely azt fel tudta erősíteni, ebben az esetben is van két olyan Jang típusú karma, amely a hamisítási (boldogtalansági) karmát támogatni tudja, sőt: fel tudja erősíteni. És ez a Vénusz uralma alatt álló Mérleg karma és a Jupiter uralma alatt álló Nyilas karma.
Amiatt, hogy nincs elég időm újra és újra elismételni külön – külön, hogy egy – egy bolygó, vagy konstelláció milyen közvetlenül ható spirituális teremtési – megváltási erőt, vagy géniuszt (morfogenetikus erőteret) testesít meg, az olvasóra hagyom, hogy ezeknek nézzen utána a megfelelő tanulmányaimban, vagy akár más szerzőknél is (Pl. a Bolygól, és – vagy a konstellációk leírásai, valamint az anyai ági örökletes karma-programok leírásai a bolygók és – vagy a karma-pontok szerint. Illetve, csak annyit jelezhetek most, hogy a Vénusz, negatív (karmikus) aspektusában az öncélú élvezet-vágyat, a Jupiter meg a hamisítást, a hazudozást, a megtévesztést és ezért a hibás tátásmódot, meg a fertősét – fertőződést testesíti meg.
Amennyiben tehát meg tanuljuk az asztrológiának ezen a tudományos prizmáján keresztül látni a (pl. pszichológiai) valóságot, vagyis azt, hogy miért, milyen meghatározódásaink és milyen önkéntelen tévképzeteink szerinti gondolkozási és képzelgési módjaink következtében szenvedünk – szenvedtünk illetve szenved az egész világ a múltban és a jelenben, ismervén a hatás – visszahatás törvényét is, már csak az ezen (eddig elé alig felsorolt) karmikus meghatározódások lelki – szellemi állapotaiban való időzéseinknek („idézéseinknek”! ) a következményeibe is belegondolva, pl. az orvostudomány gyógyítási törekvései is minimum megmosolyogtatók. És ehhez még nem is kell hozza tenni azt, hogy egy – egy ilyen gonoszsági állapotnak a megélési vágyának a beváltási lehetőségét törvényesítő in. demokratikus államok törvényhozás, karöltve az erkölcsi szennyben abban való benne levési lehetőséget biztosító digitális eszköz-tárak használatát már az iskolákban is kötelezővé tevésével, mára már egyenesen a gyermekeink képi – képzeleti világát nyomorítja meg, előkészítve az emberiség teljes csődbe menetelét és bukását. Hiszen ezek az internetes rajzfilmek által a az olcsón élvezetes életre, meg a nyers egoizmusra nevelt, de még inkább az információ-hamisításra nevelt, valamint szüleik és nagyszüleik ellen uszított gyermekek néhány év és egy - két évtized múlva felnőnek és nem csak, hogy el kellene hogy tartsák magukat, de társadalmat – családokat kellene, hogy képezzenek és eltartsanak.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2023.04.26. 19:24 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4135
Tartózkodási hely: Csíkszereda
A fent említett probléma felmerülésénél viszont, ugyancsak eljutottunk oda, ahol emlékeztetnem kell az olvasót arra, amire a Sértettségi-karma esetében emlékeztetnem kellett. Ti., hogy az emberi szelem-lélek, valójában nem csak rendkívüli intelligenciával, hanem pozitív teremtői (isteni) képességekkel bír, vagyis sokkal több tehetséggel és pozitív képességgel – tulajdonsággal, mint amit a karma-oldáshoz szükséges horoszkóp-elemekkel rendelkező asztrológiai sorsképletekből ki lehet olvasni. Sőt, még azon felül is, több pozitív képességgel és tulajdonsággal is rendelkezik egy – egy személy, mint amit a jósolgatásra alkalmas (engedményes, protekciózó) sorsképletekből ki lehet olvasni.
De, amint a horoszkóp-értelmezés célja sem lehet az illető személynek a dicsérgetése, vagyis az egoizmusának a hízlalása, úgy a jelen tanulmány megírásának a feltett célja sem az ember idealista – isteni tulajdonságainak a felsorolása, vagy az anyagi dimenziók feletti pozitív – teremtési és teremtői energetikai jelenségek és törvények, törvényszerűségek és szabályok taglalása. Így tehát, annak a tudatában, hogy ezek léteznek és, hogy éppen az emberi szellemiség rendkívülisége ismeretében, szó sem lehet arról, hogy az embert egy sátáni lénynek látná és akként kezelné az asztrológus, folytassuk az emberi rendeltetés (Az Adam Kadmoni Géniusz) beteljesítéshez szerintem okvetlenül szükséges karma-jellegek leleplező ismertetését.
A gyakorlati realitás-érzékkel még nem, de rendkívüli kombinatorikus intelligenciával rendelkező gyermekeink és unokáink tehát, nem csak, hogy irreális (Több mint virtuális: egyenesen hazug és nem létező, de annál veszélyesebb, mert ellenségképzetekkel telt) valóság-képzeteket „nyelnek el” mentális és ideális (képzeti) képességeik szintjén ellenőrízetlenül és értelmesen értelmező magyarázat nélkül, az interneten, hanem olyan alacsonyrendű hang- és vizuális élvezeteket létrehozni képes információkkal is telítődnek, amelyek megnyitják a finomabb (szellemi – spirituális és asztrális) képességeiket és tulajdonságaikat az egészen alacsonyrendű szellemi – démoni világnak. Ahhoz, hogy a magukat kellőléppen felvilágosultnak képzelő szülők, akik azt képzelik, hogy e helyen badarságokat írok, szívből ajánlom, hogy nézzen meg minimum négy, de ha lehet őt, vagy hat, a múltban (korai gyermekkorban, magzati korban), vagy a múlt reinkarnációkban történt eseményeket, mint a jelenlegi betegségek és balesetek, illetve, a szenvedő alanyok (áldozatok) által meghaladhatatlannak által érzékelt és látott regressziós hipnózist, amit az Olaszországi Grifasi Colagero nevű spirituális kutató (és öntudat-felszabadító) híres szakember vezet.
Nem érzem magam hivatottnak arra, hogy akár a Grifasi egyre szélesedő körben ismerté váló „démonűző” munkásságát ismertessem, vagy az un. valóságkutató és „baj-leleplező” módszerének, illetve a pozitív „szabadító” eredményeinek a hosszú távú pozitív hatékonyságát dicsérgessem, vagy felülbíráljam, úgy ahogy nem érzem magam hivatottnak – legalább is nem ebben a tanulmányban – elvégezni a metafizikai - spirituális értékelését, vagy bírálatát a keresztény misztikusok körében végzett un. démonűzések valóságát, vagy hosszú távú pozitív hatékonyságát sem, de abban biztos vagyok, hogy a gyermekeink és unokáink által az interneten „szabadon” nézhető, és az emberi – karmikus! – alacsonyrendű viselkedést és magatartási formákat, ha nem is mindig dicsőitő, de mint olyan „érdekességet” terjesztő filmek és rajzfilmek - Hogy a durva hangzású zene-számokról ne is beszéljünk! -, egyértelműen megnyitják azoknak a lelki és szellemi világukat (az aurájukat, tudattalan érzés- gondolati és képzeleti világukat) ezek előtt az energia-szívó és betegség- majd korai halált is okozni képes, sötét, túlvilági lények.
De úgy néz ki, hogy kissé előre szaladtam az időben, és nem említettem meg az információ- és valóság-hamísítási karmánál azt a jelenséget, ami egyértelműen ide tartozik, lés amiről itt feltétlenül beszélni kell: az un. perverziók – karmájáról. Valójában: karmáiról, mert sokféle van. De mivel ez, mind az emberi mivoltunknak (intimitásunknak), mind az asztrológiának a legsikamlósabb témája, nagyon óvatosan, és ha lehet, asztrológiai szakszerűséggel kell ezt a területet bejárni és átvilágítani. Ennek az érdekében, illetve annak az érdekében is, hogy ne ismételjem magam feleslegesen, átemelem az egy évtízeddel ezelőtt megírt „Anyai ági ősöktől örökölhető karma-programok” c. tanulmányomnak az ide vonatkozó (9-ik!) részét, az idő múlásával szerzett ide vágó újabb szakmai tapasztalataimnak megfelelő kiegészítéseket és a jelen tanulmány témakörének megfelelő kiemeléseket elvégezve. Első sorban tehát, azt kell megértenünk, hogy a perverziók nem másak, mint következményei az asztrológiában, a bolygókhoz és a konstellációkhoz rendelt, lényegi (esszenciális) ősideáknak (morfogenetikus – isteni… - erőknek és erőtereknek) az alap-funkciója szerinti, megzavarodásának, de még inkább ezeknek az összezavarodásának. Egyrészt.
Másrészt, ezeket a lényegi (esszenciális) össze-zavarodásokat, általában a Víz jegyű konstellációkban, de különösebben a Halakban, és – vagy a Nyilasban található karmapontok jelzik. Valamint a IV, a VIII., a 9 és a 12. horoszkóp-házakban található Lilith, és Sárkányfarok, valamint a kínai asztrológia szerinti Bivaly, a Kígyó, a Ló és a Kakas évében való születettség is- jelzik. Vagyis mindezeknek az egy sorsképleten belüli ismétlődése, illetve ezeknek az összegezett jelenléte jelzi a szexuális, vagy más perverzió jelenlétének lehetőségét egy horoszkópon belül. Vagy, ezen jelzések mellett még, a csak negatívan fényszögelt Halak-, vagy Nyilas- Nap által jelzett lényegi (esszenciális) ősideáknak az alap-funkciója szerinti, megzavarodását és összezavarodását jelző karma-programok jelezhetik.
Mindez, magyarra lefordítva, azt jelenti, hogy a teremtési – nemzési és magazt-foganási alap-ösztönöknek, valamint a valóság-látási és igazság-keresési ösztönöknek a vizuális funkciója szerinti összetévesztések lehetségesek egy ilyen féle karma-programban. És ez nem más mint az lényegi – esszenciális - spirituális és kauzális anarchia (funkcionális összezavarodás, összekavarodás, és egyik a másiktól való szerep- és funkció-átvétel és felcserélődések) karmája. Vagyis ez a karma-program a vészterhes PERVERZIÓK és a beteges dekadencia, meg a kétségbeesett önfeladás programja.
A perverziókat nem kellene tehát politikai köntösbe bújtatva, mint az emberi személyiség természetes másságaként ismertetni, tehát e másságot, mint „természetes” jelenséget ismertetni, hanem mint olyan megoldandó, meghaladandó karma-programokat, amelyeknek a helyébe a megfelelő pozitív tulajdonságokat kell, hogy megszerezze az illető személy (Pl. a homoszexuálisok és a leszbikusok esetében, a más nemű személyeknek a minél teljesebb elfogadási – befogadási képességét, el egészen a más neműekkel folytatott szexuális aktusok élvezéséig is elmenően.) Viszont, hogyha ezt a kauzális (isteni – megváltódási életprogram, életfeladat) szempontot sikerült elfogadni, akkor viszont, a káros hatásai és életrontási veszélyekkel járó következményei felől, nem tudományos eufémizmussal, kell(ene!) az embereket felvilágosítani. Vagyis, a perverzióra való hajlamokat, a valódi élet- és sorsrontó- jellegük és súlyuk szerint és nem azokat enyhítően és félrevezető - finomító módon átkeresztelve (Nyelvi szélhámossággal) kellene azoknak a sorsrontó mivoltára a figyelmet felhívni, rávezetni.
DE még inkább nem kellene ezeket a hajlamokat, az un. tudatosság „rémuralma” alól felszabadítani majd kiélni, ahogyan a pszichológia tanítja! Hanem meg kell vizsgálni a keletkezési helyükön, tehát a személyek foganása előtti, központi élet-víziójában kellene feltárni, a személyes sors- imaginációban azt a gyökér-zavart, ahonnan az egész funkció-összetévesztés elindul. Azt a fizikai személyben vágyak formájában jelentkező kauzális – erkölcsi zavart, ami átszüremlik az ideális (képzeleti) és a mentális (gondolkozási) és az asztrális (érzelmi) síkokon, és érzelmi (pszichikai), majd érzéki vágy, vagyis: fizikai abberáció formájában megjelenik az illető személynek az ösztönvilágában. Vagyis, a tudatosságnélküli és tudatosítás nélkül, un. „csillapíthatatlan” sóvárgásaiban.
Azt tehát, hogy melyik perverzió milyen lényegi összetévesztésből, milyen karmikus vízió-zavarból ered, milyen karmikus élet- és létlátomás szintű, messze az idea-világból származó alapfunkciók összetévesztésből ered, tudatosítani kell és nem pedig a kiélést bátorítani és elősegíteni, vagyis, nem a perverziót megélő személyt a zavarodott vágyainak a kiélésére bíztatni, arra hivatkozva, hogy máskülönben még nagyobb bajt és esetleg egészségi károsodást is tud okozni az elfojtás. És úgyszintén az eredeti helyén: az élet-vízióban kell helyreállítani-, tehát az eredeti pozitív látomás szintjén a helyes magatartást és csak azt követően az életgyakorlatban. Tehát a legmagasabb szintű, eredeti elemi-funkció szerint, kell a helyre-állítást elvégezni az eredeti pozitív teremtési mintáknak (Ti., az illető konstellációk géniuszainak) megfelelően, valamint, az egyetemes törvények szerinti eredeti rendeltetéseknek, tehát: a karma-oldást követő, megváltás logikájának megfelelően!
Nem erőltetett rendszerben - rendszerekben kell tehát gondolkozni és, majd, az elfajult, tehát „az elfogadhatónak” mondott határértékeken belüli mértékeket felrugó, zabolátlan kiélők ellen kellene lázadni, azok ellen törvényeket hozni és alkalmazni, hanem az egyedül érvényes eredeti egyetemes rendet kell mind önmagunkon belül, mind a külvilágban felfedezni és az szerint gondolkozni, élni és képzelegni (Mármint a boldogságról) – vizionálni. Mert „Rend egy van örök és preegzisztens, amely önmagát önmagából szabályozza.”, mondja a liberális perverzek által meghaladottnak képzelt és néha még fanatikusként is emlegetett Hamvas Béla!
Még hogyha kis hatékonysággal, nehezen és törés-kockázattal is, de lehet üvegpohárral is vizet húzni a kútból, azzal a kockázattal, hogy a pohár eltörik, de bádog- vagy nájlonvederrel tanácsosabb. És kalapáccsal egyáltalán nem lehet vizet merni, még akkor sem, ha azzal egyáltalán nem is kockázatos. Miért írom ezt? Azért mert ezzel a karmával születettek nem tartják fontosnak, azt hogy: A száj üreg, ős-eredetileg, nem gyermek-nemzésre és szexuális élvezetek gerjesztésére – kiélésére lett létrehozva (vagy kifejlesztve…) az Úristen által. Hanem evésre – táplálkozásra, vízivásra, beszédre, éneklésre és csókolózásra. És nem is bélsár (széklet) kiürítésére, és semmiképpen nem kapaszkodásra, vagy támaszkodásra, fűrészelésre, vagy autóvezetésre, stb.. De nem, még csak: „szexelésre” sem! Alapvető meghatározódás, hogy eredetileg, a fülünk nem tud betölteni látási funkciót, és a szemünk nem használható hallásra, vagy étkezésre pl.. De ma már azt sem, tartják fontosnak, hogy eredetileg a gyomorban, vagy a belekben a hím ivarsejtek nem találhatnak megtermékenyíteni való női petesejteket a természet eredeti rendje szerint, és tehát az Isteni előre-tervezés (akarat) alapján. A fenéklyuk meg fekália-ürítésre van és a végbélben szintén nem találhatók megtermékenyítésre váró női petesejtek, hanem ott csak üríteni való exkrementum található. És ez akkor is így van és így marad, ha az egyes (zavartnak: perverznek született) személyek érzékelési rendszere veleszületett "összetévesztésben" van azt illetően, hogy a hím-vesszőt a nőnek milyen és melyik üregébe kell bevezetni és lökődő mozgásokkal a szexuális gyönyörhöz lehetőleg mindkét félnek eljutni.
Egy dolog tehát az, hogy karma szinten, és éppen a feloldani és meghaladni való karmájuk (életfeladatuk) miatt, ilyen torz – perverz és aberrált elképzelésekkel élnek egyesek, még a felnőttkor küszöbén is, mivel ezzel, a (valljuk be őszintén: igen nehéz!) feloldani és meghaladni-, való életfeladattal születtek. És teljesen más dolog az, hogy megváltási rendeltetése szerint, az a dolgunk mindannyiunknak, hogy ezeket a karmikus összetévesztéseinket (Minden féle összetévesztést!), illetve ezeket a karmikus idea-torzulásainkat felfedezzük és a megfelelő pozitív tulajdonságokat megszerezve (Magunkat azokra rászoktatva!) le szokjunk róluk. És, hogy magunkban (a spirituális – kauzális lét-képzeleti magunkban!) helyreállítsuk a fizikai – biológiai nagy általánosság (tehát: a törvényesség) szerinti rendet, éppen a fizikai – fiziológiai funkcionalitás segítségével. Ti., azt is, végeredményben tehát hogy micsoda, mely szervünk mire való és mire nem való eredetileg és azokat az szerint használjuk.
Nem arra való az anyagi - földi (hús-vér) létezési forma, hogy az egyéni - individuális spirituális struktúrák karmikus zavarát, tovább fokozzuk benne a rész-hibás egyéni érzékek tovább "fejlesztésével"! (A karma-dagasztással és ego- növesztéssel). Hanem éppen, hogy arra való az anyag, hogy a külvilág tükre segítségével az ősrendet magunkban helyre állítva, spirituálisan megtisztulva, törvényesekké (általánossá) váljunk és ez által kiegyenlítődésre képessé válva, törvényes módon kiegyenlítődjünk. (Figyelem: nem csak kielégüljünk!) És, hogy e kiegyenlítődési képességek segítségével az Isteni lét-egységbe (az itt szerzett törvényes normális mivoltunkat megerősítve) visszajuthassunk, (Megváltódjunk) és, hogy ez által az egyetemes kiegyenlítődéssel egybe-olvadjunk, ahhoz hozzájáruljunk.
Persze, ezt az egyetemes szükségletet (isteni kényszert), azok gátlástalan zavarodottak, akik már az elvetemültség szintjére eljutottak, nem bírják felfogni, illetve, ha felfogják is, utálják ennek már csak a gondolatát is, akárcsak a normalitás kiegyenlítődési képesség eléréséhez szükséges erőfeszítéseket. Sőt: félnek a megpróbáltatásoktól. És inkább cinikusan gúnyolódnak és fölényeskednek, ahelyett, hogy a megfelelő erőfeszítéseket megtegyék! De csak addig, amíg a perverzióik „szabad” kiélése következtében kialakuló nehéz sorsuk, az igazi életfeladataik felvállalására és elvégzésére rá nem szorítja őket. És ekkor, ha legalább még mentálisan egészségesek, vállalják a teljes kijózanodáshoz és a kábulattól való megszabaduláshoz szükséges belső harcot és küzdelmet a saját hazugságaik leleplezésére, ami normalitás - törvényesség helyreállításának az első feltétele. Vagy pedig feladják azt, és idejekorán meghalnak. Ha fizikailag nem, hát akkor erkölcsileg, aminek viszont az a következménye, hogy kietlen magányban folytatják a még kietlenebb halálukig az életüket.
Példa: Volt egy horoszkóp-értelmezési esetem egy nagyon korrekt és szép és kedves jogásznővel, akinek a férje olyan csokoládé-reklámügynök volt, aki városról - városra, illetve üzletről üzletre járva, reklámfogásként havi, vagy heti kvótára kellett ajándékozzon (gondolom, cél szerint, különböző üzleti eladóknak, tehát eladónőknek és főnököknek, főnöknőknek) különböző csokoládé féléket. Persze, ráadásul jóképű is lévén, "volt annyi esze" *) , hogy ezt a lehetőségét úgy is rendezte, hogy a megajándékozott hölgyeknek érdeke is legyen szeretkezni vele a minél több csokihoz jutási lehetőség fejében.
Ez a házaspár évekig próbálkoztak gyermeknemzéssel és annak ellenére, hogy a laboratóriumi eredmények szerint annak be kellett volna következni, nem sikerült. Én is megvizsgáltam mind a két horoszkópot, és a férfi horoszkópjából, meg a "mesterségéből" egyértelműen kikövetkeztettem, hogy az idea-szintű (tehát a sok képzeleti) csalás miatt, nem képes megtermékenyíteni a feleségét. A szegény feleség ettől nagyon összezavarodott és meghátrált, nem tudta, hogy higgyen-e nekem, vagy sem? Nem tudta elképzelni, hogy az ingyenes (de persze a férj által, „protekciósan” kiválasztott) csokoládé-osztogatástól, miért ne tudná őt megtermékenyíteni őt a férje?
Másfél - két év múlva viszont, mégis írt a feleség, hogy igazam volt, mert újra megvizsgálták laborban a férj spermáit, és azok össze - vissza mozogtak, ("hibás koordinációs mozgásuk van"), tehát az, „Ami fent van ugyanaz, mint ami lent van" univerzális lételv alapján, a spermák is úgy viselkedtek egy idő után, mint az ingyen-csokoládékat protekciós alapon osztogató férj képzelete. Tehát nem célirányosan! Emiatt nem tudtak tehát a férj spermái bejutni abba a járatba, és azon felmenni, ahol a női petesejt várt rájuk a megtermékenyítésre.
Sőt, ez már nem ide tartozik, de azt követően, hogy a kedélyek lecsillapodtak, egy évre rá megint kaptam a hölgytől egy levelet, ami arról szólt, hogy kicsit később, a férjétől még valamilyen komoly nemi betegséget is kapott (tripper, vagy szifilisz). Vagyis, az ügynök - férj nem akárhogy – vagyis: nem véletlenszerűen - osztogatta a csokoládét, de még csak nem is úgy, hogy ettől a beetetett személyek minél több csokoládét rendeljenek az üzleteikbe, hanem inkább olyan nőknek, akiktől joggal remélte, hogy cserében, szeretkezni is fognak vele. Arra, hogy ezek közül az egyik, vagy a másik hölgy, nem csak vele szeretkezett, hanem más ügynökökkel is, akik szintén, még más hölgyekkel is szeretkeztek szerte a világban, amerre az ügynökök csak elérnek, valószínű, hogy nem gondolt. A korábbi, "hihetetlen" asztrológiai sors-megfejtésemnek tehát, sajnos ilyen drasztikus vissza-igazolódása lett. Hogy tehát, az „Ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van…”világelv alapján, nem csak a házasságból félre járó csokoládé-ügynök férjnek a spermái kezdtek el hibás irányban mozogni, akárcsak az őket tudattalanul termelő gazdájuk a minden szintű – szellemi, lelki és érzéki - csalás útjain. Hanem a karma-„gazda” és a felesége egy olyan nemi betegségnek is az áldozatai lettek, amit az Úristen azért eszelt ki, hogy, az által mérsékelje és korlátozza a szexuális tévelygések számát világ-szerte.
Más szinten, azt is meg kell értenünk, hogy amiért halvány gőze nincs az „írástudóknak” – vagyis az orvosoknak és a pszichológusoknak, az íróknak és újságíróknak - arról, hogy a perverziónak a kauzális és spirituális funkcionális zavar a hajszálgyökere, attól még az általános emberi létnek a természetes tényállásai szerint, a bármilyen perverzió ugyancsak egy – egy olyan karmának a következménye, amit fel kell oldani és meg kel haladni. Mindenkinek meg kellene érteni azt, hogy a karmikus összetévesztés az oka, nem csak az egyes pszichés betegségeknek, de a társadalmi zavaroknak is. A mi szüleinknek eszébe sem kellett jusson, az, hogy minket a pedofiloktól féltsenek, én viszont már azt sem tudom, hogy miképpen világosítsam fel a még ártatlannak gondolt gyermekeimet...
A vallásos erkölcstől, vagy a polgári moralitástól messze el szakadt emberek, azt képzelik hogy az élvezet-hajhászó, összes vétkeiket, káros következmények nélkül, tehát nyakló nélkül el követhetik, mert a pszichológia felmentette őket (Az szerint ugyanis, felszínre kell hozni és, ha lehet, szabadon ki kell élni a feszültség-okozó tényezőket.). Fel kell fognunk végre, hogy egyenesen képtelen morális igényességet hirdetnek a magukat felvilágosultnak képzelő, liberális koreszméktől elvakított írástudók (Filozófusok, írók, újságírók, és egyéb „média-szakemberek"), akik természetesnek veszik és hirdetik a homoszexualitásnak a szabadon való kiélési jogosságát. És akik, kegyetlen kritikával illetik és szidják a különböző egyházakat és konzervatív államokat - parlamenteket, amiért nem iktatják törvénybe az azonos nemű személyek házasodási és gyermek-örökbefogadási jogát. Miközben ugyanazok a "felvilágosult" író-bölcsek és magukat írástudónak képzelő médiaszakemberek külön elítélendő kategóriába sorolnak egy másik kauzális és spirituális összetévesztést: a pedofiliát, kígyót békát kiáltanak azokra a homoszexuális késztetésekkel rendelkező papokra, akik gyermekeket rontanak meg a zavarodott szexuális élvezet-vágyaik kiélése céljából. Holott a homoszexualitás is ugyanabban a, fentebb asztrológiai meghatározódások szintjén is felsorolt, spirituális zavarodottsági karmában gyökerezik mint a pedofília, és egészen biztos, hogy amennyiben ezek a zavarodott írástudók nem hirdetnék olyan nagy hangon, hogy az azonos nemű személyek közötti szexuális viszony természetes és legalizálni való, akkor a homoszexuális pedofíliának a kiélési kísérletei és gyakorlásai is, nagy mértékben megszűnnének, de legalább is lényegesen csökkennének.
Persze, ez a tanulmány, nem a perverziókról szól és így, a funkcionális imaginnációs (élet-víziós) zavarokból eredő perverzióknak csak egy igen kis területét elemezhetem. De nem is kívánok kitérni más, ide vonatkozó „zavar-megvalósulási” példákat szülni képes életkörök által lehetővé tett perverziók bemutatására (Pl. : a fetisizmusra). A lényeg az, hogy az igazi – KARMIKUS EREDETŰ – okokat megértsük és horoszkóp-értelmezések során felhasználhassuk.

(folytatása következik)

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2023.04.27. 19:17 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4135
Tartózkodási hely: Csíkszereda
A manapság egyre inkább növekvő számú és lassan tömegjelenségekké váló perverziók igazi, spirituális okainak a felmutatásával nem volt más célom mint az, hogy bemutassam azt, hogy milyen veszélyekkel jár és hova vezethet az, hogyha a karma-oldási törekvések helyett – És a jelen esetben a tárgyi valóság szerinti igazsághoz való ragaszkodás és a hosszú távú következményekben való megfigyelés helyett – első sorban a saját öntudatunkon belül, de persze a külső élet-elemekhez és személyi kapcsolatokhoz való viszonyulásaink során is, engedményeket teszünk a hamisságnak, a tévességnek. Vagyis: az önámításnak és a hazugságnak. Mert persze, hogy nem találkozunk folyamatosan perverz személyekkel és a perverzióval és persze, hogy nem roskadozik a kacifántos rágalmaktól a külső életfánk ágazata.
Viszont az is igaz, hogy minden társadalomban léteznek olyan un. „jósági” és „helyességi”- általában humanista koncepciók, illetve, az ezekkel szemben állóknak kinevezett koncepciókat büntetni, vagy kritizálni és kizárni igyekvő, „negatívnak” bélyegzett koncepciók, amelyek mentén érvényesül és halad többé – kevésbé láthatóan, az un. társadalmi igazság és igazságosság. Ilyen pl. a magyar társadalomban az a múlt századból itt maradt feminista koncepció, hogy a gyenge nőket és az ő gyermekeiket (Figyelem: a nők gyermekeit és nem az apák gyermekeit is.) általában meg kell védeni az őket bántalmazó férjeiktől, férfiaktól (apáktól). Ez az általánosan még „jogosnak” látszó mentalitás, ha nem deklaráltan is, de mutuális közmegegyezés szintjén uralkodik mind a bíróságokon, mind a gyámhatóságoknál és mind a az un. család-segítő és gyermekvédelmező állami intézményekben.
Amennyiben tehát egy férjet-unt, vagy egy más férfiba szerelmes, vagy egy olyan nőben, akiben utólag (házasságkötés után néhány, vagy több évre) jött felszínre az ontológiai sértettségi karma, és ezek valamelyikének a hatásaként meg akar szabadulni attól a férjétől, aki, azért pl., mert még mindig szereti, vagy éppen a közös gyermekekről való közvetlen gondozási – felelősség-gyakorlási vágya miatt, nem akar tőle elválni, semmi mást nem kell tennie, mint „elmeneküljön” a gyermekeikkel együtt, a szüleihez, rokonaihoz, vagy barátnőjéhez.
Vagy, amennyiben ez mind lehetetlen, valamelyik vallásos jótékonysági intézménynek a „menekülő anyák és gyermekeik” központjába, mert az összes fent felsorolt intézmény, a rendőrséget is ide érve, a nőt fogja „védeni” és a férjet – apát elzárni még a gyermekeivel való kapcsolattartási lehetőségétől is. Ezt, amennyiben a nő a védelem-kérést és keresést emlegeti, és megírja és a megfelelő helyekre benyújtja a megfelelő panaszokat és kérvényeket. (Fordítva viszont, ez egy és egyáltalán nem működik, nem érvényes.)
Amennyiben tehát egy nő, valójában és igazából jogtalanul kihasználja a társadalomnak ezt a megegyező, férfi-, vagyis férj és apa-ellenes mentalitását, mivel nem igaz az, hogy a férje – élettársa bántalmazta (Sőt, asztrológusként sok olyan esetről is tudok, amikor is, éppen, hogy a nő volt az, aki a férjét – élettársát, és nem csak a sértő és megalázó szavak és kifejezések szintjén, de tettlegesen is bántalmazta! ), hanem mindössze így akar megszabadulni tőle, annak a tudata és a tudattalan képzelet-világa megtelik ezekkel a hamis információ-áramoltatási (hazugsági, un. „mimikrizési”) képzetekkel, amely valóság-hamisítási reflexektől nem csak, hogy nem tud megszabadulni a későbbiekben (Hiszen később mindig magyarázkodnia kell mások, de önmaga előtt is.), de ebbe még bele is betegedhet (cukor betegség és mindaz, amit a Rák, a Mérleg, a Skorpió, a Nyilas és a Halak konstellációknál az asztrológia leír, mint az illető szellemiség negatív megélési formáira jellemző betegségeket). Sőt: semmilyen un. őszinte és tiszta vágya nem tud majd emiatt a vissza-élése miatt teljesülni az életében, miközben folyamatosan kell majd csodálkoznia a „miérteken” és eszébe nem juthat majd, hogy a karma Egyetemes Törvénye, vagyis az ő korábbi vissza-éléseit követő logikus visszahatások miatt.
De nem csak a humánusnak képzelt feminista eszmék mentén való „vissza-élések” lehetségesek, hanem ilyen visszaéléseket követnek el az olyan nemzeteknek az un. többségi tagjai is, akik a kisebbségi nemzetekhez tartozó személyek jogait és a jobb és normálisabb élethez való jutási lehetőségeit nyirbálják a saját nemzettársaik előnyére, sőt, még zaklatják is azokat. De ennek a fordítottjára tehát a kisebbségi jogokkal való visszaélésre is létezik példa és precedens. Az embereknek nagyon nehéz megérteni annak a krisztusi intelemnek a lényegi (üdvözítő)) értelmét, hogy „Aki (Ebben az esetben tehát: hazugsággal, hamisítással…) meg akarja nyerni az életét, elveszti azt.” Vagyis azt, hogy akkor is, amikor valaki semmi mást nem tesz, hanem csak „az egész világnak” a bejáratott egoista koncepciói szerint él, vagyis a liberális kapitalizmus eszmerendszerei szerint él, még akkor is, ha ennek a világnak egy – egy kisebb része, pl. keresztény-demokratának és humanistának képzeli magát. Mert szélsőséges helyzetekben, az utóbbiak is az általános „farkastörvények” szerint cselekszenek, és ez által ők is csak „vissza-élnek” (vissza felé fejlődnek) akár tudatosan, akár tudattalanul.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2023.05.23. 18:50 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4135
Tartózkodási hely: Csíkszereda
A fentieket azért írtam le, mert, a nyugati típusú (általában és többségében végül is: fogyasztói, tehát liberális) társadalmakban, általában mindenki azt képzeli, hogy csak a részeges – alkoholista személyek kábulnak, vagy a kábítószeresek és a füvet (is) szívó cigarettázók azok, akik kábulnak és szédülnek folyamatosan. Vagyis, hogy egyedül ők azok, akik hamis információval élnek, vagy, hogy az alkohol- és kábítószergyártók azok, akik kábulat-okozó hamis információval (Az alkohol- vagy droggyártók) szédítik a többieket. És ezt a réteget a többitől elkülöníthetőnek vélik, illetve a nagy többséghez képest végül is, ha nem is teljesen, de valamelyest „veszélytelennek” vélik még akkor is, ha a gyógyításuk – gyógyíttatásuk sok pénzbe kerül az államnak, vagyis a magát józannak és ébernek képzelő többségnek. Holott, nagyon jól tudjuk azt is, hogy orvostanilag még, a szintén szeretet-hiányra, vagy hamis szeretetre visszavezethető, túlzott édesség-fogyasztás (És gyártás!) is a kábulat és a kábítás egy formája, még akkor is, hogyha csak a fizikai aspektusát látjuk és ismerjük el kábulatnak és kábításnak.
Például, a nagy – nagy többségnek eszébe nem juta, hogy a gyermekeknek való „édes” kedveskedést, azok észtelen boldoggá tételét (kábítását) mindenféle édességgel, a csokoládétól, az édesített un. üdítő- vagy energiaitalokig elmenően, azok kábításának lássák. Hogy ez majdnem ugyanannyi, mintha alkoholosital fogyasztáshoz, vagy drog-fogyasztáshoz, vagyis kábulathoz és szédülethez szoktatnánk őket. Sőt, mindenki meg van győződve arról, hogy ez által a gyermekek iránt érzett nagy szeretetét fejezte ki, és eszébe nem jutna, hogy éppen fordítva: a gyermekek iránti felelőtlenségét. Márpedig az asztrológiai bolygó-hierarchiából nagyon könnyen kikövetkeztethető az, hogy felelősség-érzet nélkül és felelősség-tudatos magatartás (eljárás) nélkül, nem is létezik, nem létezhet a szeretet! Hiszen a törvényességet és a felelősséget megtestesítő (Az „atyaságot”) megtestesítő Szaturnusz előtte áll a Neptunusznak, vagyis a Szeretet bolygójának.
De, ha csak egy lépéssel is, de előtte áll Világosság, vagyis a Fény bolygójának is, amely helyzetnek a taglalása nagyon messzire visz bennünket, illetve, ami vissza visz bennünket ahhoz a jelenséghez, amit én, az eszt megelőzően megírt, korábbi tanulmányomban sértettségi karmának neveztem. Hiszen ma, az informatika korszakában más sem történik, mint felelőtlen locsogás és hamis információ-áramoltatás, nem csak a miniszterim média szintjein, hanem a tudományos világ szintjein is, amire elég példa a Kovid vírus életveszélyes és minden védőfalat áttörni képes, vagyis az egész világot befertőzni képes változatának a tudományos legyártása, illetve az ellene való védekezési vakcinákkal való, elképesztő, sőt: hajmeresztő üzleti manipuláció és világ-politikai szintű szélhámoskodás, erőszakoskodás.
Azért mind emlegetem a kovid-ot, kiemelt illusztrációs példagént a mondanivalómhoz, mert azt ugyebár, a kívül sehol nem létező (nem-szeretett!) ellenségeknek kipusztítása érdekében hoztak létre és aminek a legyőzése érdekében, ugyancsak szeretetből kezdték gyártani azokat a vakcinákat, amelyek gyártásával, és kormány-szintű eladásával, egy amerikai gyógyszergyártó cég, mesésen meggazdagodott. Aki tehát nem látja az összefüggést a jelen tanulmányom mondani valója és a kovidnak ”az ember-szeretetből” való tudományos létrejötte és a rá való-, ugyancsak szeretetből eredő hivatkozással történt globális gazdasági-politikai szintű sátáni játszmázás között, vagyis mindennek a „megtörténtehősége” között, az ne is olvassa tovább ezt a tanulmányt.
Az aki ugyanis, ezeket az összefüggéseket nem látja, vagy sejtelmei szintjén nem érzékeli legalább, az azt sem fogja megérteni, hogy miért állítom most azt, hogy a fentiekben, annak az okát is leírtam, hogy, azoknak, akik e hamis szeretetből eredő kábulatból nem akarnak felébredni és kiszállni az által, hogy egy fél lépést sem akarnak tovább élni mások ellen-, vagyis a saját ostoba érdekeik érvényesítése érdekében, elkövetett hazugságok rendszerében. (Lásd a férjeiknek a nem is létező „elviselhetetlen” agresszivitással való megrágalmazása árán még a gyermekeiket az édesapjuk gondoskodásától és szeretetétől megfosztó, „anyák” példáját.) Azok nem fogják érteni, hogy miért nem kell magukat alkohollal, vagy kábítószerrel tönkre tenni és miért nem kell, semmiféle háborúba elmenni pl., ahhoz, hogy másokat tönkre tegyenek és a hatás visszahatás törvénye alapján, őket is tönkre tegye a sors?

(folytatása következik)

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2023.05.23. 21:12 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4135
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Nem fogják megérteni azt, hogy ehhez a, nem materialista értelemben vett (belső rothadást követő, az elején, vagyis évekig… alig látható és érzékelhető, majd egyre inkább kívül is létható) tönkre-menéshez nem kell háborúba sem menni, nem kell sem drogot sem alkoholt fogyasztani, sem füvet szívni, sőt, még zabálni sem kell, vagy sok – sok édességet enni. Hanem, mindössze utána kell nyúlni és használni kell, lehetőleg minél többször azt a közhiedelem szerint „ártatlan”, - sőt, az ő pártján állók közül egyes közeli jóakarók által még jogosnak is mondott – hazugságot, aminek a segítségével mással és másokkal szemben előnyt nyerhet, annak és – vagy azoknak az elgáncsolásával, elbuktatásával, megbélyegzésével. Csak ennyi szükséges tehát. Nem kell ehhez még csak folytonosam, vagyis „reggel, délben és esete”, hazudni sem, mint ahogy a böszme tette, aki a fiatal kora ellenére, már azelőtt befejezte a szexuális életét, mielőtt a feleségét elküldte volna Brüsszelbe hatalmat szerezni, vagy legalább azt megtartani. Elég azt egyszer, vagy kétszer – háromszor elkövetni az életben, de akkor viszont nagy méretben és lényegesen és lehetőleg valakit évekre besározva, bemocskolva, még ha nem is teljesen tönkre téve.
Mit gondolsz kedves olvasóm: Hányan folytatják ma a föld-kerekségen az „alkohol – és drog mentes” életüket úgy, hogy ne kerültek volna valamikor a fent leírt hamis szeretetnek, vagyis az egyetemes ontológiai kábulati karmának az édeskés, kábulati - csapdájába? – Szakmai tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy nagyon kevesen. De ugyancsak a szakmei tapasztalataim alapján elmondhatom azt is, hogy e sorscsapdának a fel- és beismerésével (Vagyis, annak a beismerésével, hogy az illető személy – Pl. egy horoszkóprendelő…- fentieket valamikor elkövette), nagy – nagy eltökéltséggel és elszántsággal, vagyis erős tiszta szívűségre és tiszta lelkiismeretre való vágyakozással meg lehet tőle szabadulni, akárcsak az alkoholista-, vagy a drogos kábulat-vágytól. Vagy, amiről valamiért nem írtam megfelelő mennyiségben ebben a tanulmányban: a szerelmi – szexuális csalásra való, „ösztönös” vágytól. (A regressziós hipnózissal különféle sorsnyomoroktól szabadító Grifasi Colgero és csapata szerint: démoni megszálltságtól.)
A fontos az, hogy meg lehet szabadulni. És ennek a fent leírt elszántságon kívül még csak egy feltétele van. És ez nem más, mint az, hogy a másik ontológiai karmától: az ördögi büszkeséget, kevélységet, gőgöt, beképzeltséget, stb. indukáló sértettségtől is meg kell szabadulni ugyanakkora elszántsággal. Azt már rád bízom kedves olvasóm, hogy te magad döntsd el azt, hogy melyik jellegű karmádat gondolod, vagy érzet erősebbnek a másiknál? Tehát azt, hogy melyiket lesz szerinted nehezebb átváltoztatni a neki megfelelő, pozitív ellentétére:
Az önámításra, ön-megvezetésre és „elnézésre”-, valamint az általános lényegi hazudozásra való hajlamaidat átláthatóságra – titoktalanságra -, őszinteségre, igaz beszédre és ugyancsak igaz, tehát: önzetlen szeretetre? Vagy a megalomániádat és a mélyen rejtett, fene – nagy büszkeségedből eredő sértődési reflexeidet, a karma törvényének és a megváltás törvényének a megértésére, mások világosságra törésének az elfogadására, megértésére?

Előre bocsátom, hogy annak a feloldása sem lesz könnyebb, amelyből benned kevesebb van, mint a másikból, ezért ajánlatos mind a kettőt alaposan megismerni asztrológiailag. De azt is előre tudom bocsátani, hogy – Éppen úgy, ahogy az EGÉSZSÉG szavunk is utal erre. - egyik feloldás és átváltás, átváltozás sem fog sikerülni a másik alap-karmádnak a szintén pozitív átváltoztatására való hathatós törekvéseid nélkül. De garantálom, hogy sikerülni fog, hiszen, ahogy mondani szokták: az Isten csak akkora teherrel pokol meg mindenkit, amit az feloldani képes egyrészt. Másrészt ez már nagyon sok személynek sikerült előtted. Harmadrészt, az a határtalan belső nyugalom- és biztonság-érzet, illetve az a belső boldogság-állapot, aminek az elérésére képessé fogsz válni, busásan megéri a fáradozásaidat.

(Vége)

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 9 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO