ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2024.07.14. 02:09

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2021.04.16. 21:21 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4234
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Az életünk puszta és végső igazsága

Annak ellenére, hogy a pragmatikus - tudományos értelmet is eredményező mentális kapcsolatokat megtestesítő Merkúr az uralkodója az Ikreknek és a Szűznek, mivel a karma eleve egy - egy kijavítani való karmikus hibát jelöl az Isteni dimenzióban létező ősideák szintjén, az Ikrek-karma és Szűz-karma motívumok problematikája is, akárcsak a Nyilasé és a Halaké, magában hordja a tévhit, meg a balhit létezésének a tényét és annak a feloldási szükségét is. Ezért elkerülhetetlen az, hogy ezeknek a képzeleti világunkban zavarokat okozó létezését ne vegyük tudomásul, akkor, amikor a jelenlegi tragikus világ-események igazi okait próbáljuk megérteni. Mindenek előtt, határozottan ki kell jelenteni azt és erre külön fel kell hívni a figyelmet, hogy a vallásosság semmiképpen nem tévesztendő össze a józan meggyőződésből eredő a hittel.

Nem arról van szó, hogy a vallásosság kizárná a hitet, hanem arról, hogy mi is az, tulajdonképpen, amiben hiszünk, vagyis, mi is az a "valami", amiben hinni kell(enne)? Illetve, hogy mi is az az, amiben tényleg jó (lenne) hinni, és aminek azért mégiscsak kell lennie logikája és gyakorlati realitása, vagyis pozitív tárgyi következménye? - A sors-mechanizmusokat hosszú éveken át figyelő, tehát metafizikailag gondolkozni képes asztrológus számára, az nem kérdés, hanem evidencia, és ezért ő tényleg hisz is, annak a földi ésszel felfoghatatlanul magas rendű és mindenható teremtő – vezérlő és megváltó intelligencia-erőrendszernek a létezésben, amit vallásosan Istennek nevezünk. A sors-logikát figyelő asztrológus számára evidens az, hogy e létalap nélkül, nem, hogy biológiai élet, tehát ember, de még csak szervetlen anyag sem létezne, tehát nélküle és annak a teremtői tevékenysége nélkül semmi nem létezne…
Az Isten létezése annyira evidencia a sors-mechanizmusokat, tehát, a teremtési - kiegyenlítődési folyamatokat figyelő asztrológus számára, a teremtő – életműködtető – kiegyenlítő – visszafordító és a megváltott teremtési részeket magába visszavonzó Isten létezés annyira egyértelművé válik az asztrológiai tevékenység közben, hogy az Isten nem létezésének a kérdése még csak fel sem merülhet. A következmények logikája ugyanis, valósággal „megfogható” evidenciaként jelentkezik, minden magát értelmesnek nevezni merészelő sorsfigyelő asztrológus számára. Ez, az életet létrehozó és fenntartó - működtető őserő tehát nem tény, hanem evidencia, és nem is hit, hanem meggyőződés és alap arra, hogy bármiről is érdemben beszéljünk, vagy írjunk, ami az asztrológiai jelenségekkel kapcsolatos.
De az asztrológiától függetlenül, vagyis az egyszerű élet-sorson belül, miben is lenne jó hinnie, miben is kellene hinnie az egyszerűen normális - értelmes embernek? Az én egyszerű funkcionális – És nem esztétikai! – hitemnek a kérdése valamikor az volt, hogy hiszek-e abban, hogy a teremtés eredeti értelme pozitív, tehát, hogy az abszolút boldogság (Ami a Világosság és a Szeretet organikus egysége) növekedése, finomodása a megváltásért van? Tehát, hogy hiszek-e abban, hogy a megváltásért van a teremtés? És, hogy ez a teremtés úgy van-e előkészítve, elrendelve hogy, ebbe az egyetemes teremtési kiegyenlítődési – megváltási – megváltódási folyamatba, amiben születésemtől fogva, objektív adottságként részt veszek - ha akarom, ha nem, és ha tetszik, ha nem -, az ide vágó belső ambícióim nagysága szerint, én bele tudok-e kapcsolódni? Magyarul: hogy rajtam múlik-e valami mindabból, ami történik velem? Hogy tehát, ebbe az egyetemes (Tehát nem csak kozmikus: nem csak anyagi!) kiegyenlítődési folyamatba – a születésemtől fogva adottan változó, külső-, tehát fizikai - biológiai meghatározottságokon túl is ! – valamelyest integrálódni tudok-e a felelősségteljes felnőtti öntudatom által és akaratom által, hogy tehát ez az integrálódás akadályozott-e, illetve, számomra lehetséges-e egyáltalán az Isteni sors-törvényekkel való együttműködés, az isteni erőkkel való kollaboráció?

Hogy tehát, amennyiben én, ebben a tőlem – a földi öntudatomtól és akaratomtól - függetlenül is létező alkímiai megváltódási folyamatban élhetek-e tudatosan, vagy valamiféle spirituális fikcióban létezem, a lényeget tekintve magatehetetlenül? - Ne higgyünk a misztikusoknak, akik azt állítják, hogy minden, de minden kizárólag rajtunk múlik és, hogy mindenlrt, de mindenért ami velünk és az életünkben történik, mi tehetünk, mi vagyunk mindenért a felelősek! Mert igen is, létezik metafizikai – spirituális objektivitás! Tehát a teremtés – A megváltás ősi trendje és törvényessége. -, attól függetlenül is létezik, hogy mi képesek vagyunk-e, vagy nem azt észlelni. Igen is, attól függetlenül létezik az Isten és a szellemi valóság, hogy egyénekként – személyekként! - mit gondolunk – képzelünk róla, vagy nem! És, igen is: a törvényesség szelleme folyamatosan beteljesedik, attól függetlenül is, hogy mi részt akarunk-e abban venni tevőlegesen, vagy nem! Hányszor, de hányszor nem rogytam én is térdre és estem kétségbe, csak azért mert azt képzeltem, hogy abszurd igazságtalanságok történnek az életemben, miközben csak vissza lettem parancsolva oda, ahol a karmám hatására eltévelyedtem... Vagyis, vissza lettem kényszerítve, karmát oldani. Igenis: az egyetemes létet és a mi személyes sorsunkat is vezérlő, szellemi - isteni törvények felettünk és rajtunk kívül is léteznek és hatnak, és attól függetlenül is tehát, hogy hajlandók vagyunk-e ebbe az isteni – alkímiai folyamatba pozitívan integrálódva élni, vagy sem!
Igenis ez az Isteni erőtér létezik és teremt és hat, a mi szubjektív hozza való viszonyulásunkról függetlenül is létezik és érezteti a hatását még rajtunk is, ha elismerjük ezt, ha nem, ha tetszenek nekünk ezek a törvények és azoknak a személyünkre és sorsunkra gyakorolt hatásai, ha nem!

Az más kérdés és helyzet, hogy mindez egyfajta kölcsönhatásban történik, és, hogy amennyiben tudatlanságból és tájékozatlanságból, vagyis, szellemi közömbösségből, vagyis, karmikus meghatározottságból úgy élünk és viselkedünk, hogy ennek az egyetemes erő-iránnyal, tehát a megváltás logikájával szembe fordulunk és szembemegyünk, illetve ha nem akarunk a törvényekkel és a horoszkópunkból kiolvasható karma-oldási logikával együtt működni és ellene szegülünk, idővel betegek és egyre betegebbek leszünk. Én tudom, én ezt megéltem! Illetve, baleseteket szenvedünk, majd idejekorán meghalunk. (Ehhez is egészen közeljártam!) Az tehát, hogy amennyiben részt venni igyekszem, akkor ebben az igyekezetemben, próbálkozásomban, törekvésemben, bármi is meggátolhat-e engem? Hogy törvény szerint, nekem személyesen, adott-e az esélyem és a lehetőségem erre? És a sors-mechanizmusokat hosszú éveken át figyelő és a gyakorlati tényeknek megfelelő logikus következtetéseket levonni képes, értelmes asztrológusnak, akinek tartom magam, jó erőnlétben és egészségben élő 66 évesen, csakis az lehet a válaszom minderre, hogy igen! Hogy a tudatos beavatkozó (Változtató), befolyásoló és irányító cselekvés nem csak, hogy lehetséges, hanem egyenesen szükséges és törvényes! (Lásd a karma egyetemes törvényét, meg persze, a megváltás egyetemes törvényét is, és annak a személyre vonatkozó következményeit!), hanem, hogy nem létezik sehol a világon, de nem létezik sehol, de sehol az egyetemes létezésben em, egyetlen olyan erő, vagy hatalom, vagy törvény, amely az én törvényes, tehát szeretetteljes és felelősségteljesen értelmes egyéni boldogulásomban, boldoggá válásomban – Tehát: a személyi megváltásomban! – megakadályozhatna!

A legfőbb törvény: a megváltás egyetemes törvénye alapján, nincs tehát, nem lehetséges sehol a létezésben, sem az isteni, vagy a spirituális – szellemi szférákban, sem az asztrális, vagy energetikai és a fizikai – anyagi ( földi) életben, olyan erő, törvény, vagy hatalom, amely azt hivatott volna elérni, hogy az igazi, karma-oldásom és tehát a törvényes boldogulásom elérésében és annak a törvényes megtartásában megakadályozzon. Hogy ennek a megakadályozásnak az érdekében kibabráljon velem, hogy nekem keresztbe tegyen! Teljesen más az, hogy a hatás – visszahatás törvénye alapján pl. az én ide vonatkozó hibás (karma által sugallt) elképzeléseim és gondolkozásom következtében végre hajtott, vagy éppenséggel elkerült szükséges, főként belső feladat-vállalások következményeként, olyan fájdalmas visszahatásokban lehet részem, amelyek még akár hosszas szenvedést is okozhatnak. DE nincs, nem létezik olyan törvény, vagy isteni sorserő, amely direkt ezt akarná, ezt csinálná, ezt a szenvedéses állapotot hozná létre, ab ovo, direkt önmagától és általam produkált előzmény (eredeti ok) nélkül.
Ez tehát az én hit kérdésemre kapott válaszom a rengeteg élettapasztalattal egybe kötött személyi horoszkópnak az elkészítése után, vagyis, ami kialakult a 24 éves gyakorló asztrológusi sorsmegfigyelésem során.

Az ami viszont, ezzel a gyakorlati tényeken alapuló hit-logikának szögesen ellentmondó sugallatokat és misztikus babonákat, az általam vizsgált horoszkópok gazdáinak az agyába és a lelkébe (hitébe!) sulykolta, az, mindig, általában a Skorpióhoz és 8-as házhoz, valamint a halakhoz és a 12-házhoz kapcsolódó, újjá születési és istenhez való kapcsolódási karmával (negatív késztetéssel) rendelkező személyeknek az asztrológiai sorsképletében a Szűz (Vagy hatos ház!) és az Ikrek (Vagy hárma ház) erős motívumai által jelzett árnyék-énjének (Annak tehát, amit régebb sátánnak neveztek) a „műve” következtében jött létre!

„A hitet”, aminek a lényegét fentebb leírtam, sokan felfogják az eszükkel, de mivel az erős önzési (Tűz-) karmájuk miatt, ezt a reális tényt, nem teszik az életük vezérelvévé, vagyis a gondolkozásuk és a képzelet-világuk központi tudásává, illetve nem helyezik tudatosan és folyamatosan a lényük és a sors- és az életképzeletük középpontjába, - ti., ezt a meggyőződést, hogy nem létezik negatív sors-erő, vagy törvény, vagy gonosz isten, és s nem csak: néha-néha hanem akár hetekig, vagy hónapokig is, megfeledkeznek róla -, hogy bizonyos, különös mentális koncepciót igénylő, szélsőséges sorshelyzetekben! –el kezdenek neheztelni, majd haragudni is az Istenre.
És akkor minden hitük és korábbi pozitív képzelgésük és az életük pozitív értelméről szóló racionális meggyőződésük el megy a csodába, hiába tehát a sok korábbi megvilágosodás, mert észrevétlenül, de újra alárendelik magukat az árnyék-énüknek. Ezt tettem én is, számtalanszor.
Mindezt addig, amíg egy súlyos betegség, vagy egy megrázó életesemény (baleset, egy nagyon közeli személy, vagy személyek hirtelen történő és "abszurdnak" látszó elvesztése, munkahely-megszűnése, stb.), rá nem szorítja őket a mélyebb gondolkozásra és ez által a sorsjelenségek analogikus összefüggéseinek a kiderítésére és ez meg rádöbbenti majd őket, hogy újból és újból „fordított irányba haladtak”. Vagyis: vissza (felé) – éltek, ahogy Hamvas Béla írja, az árnyék-énjétől való vélt megszabadulásának a történetében.
Azért írtam, hogy vélt, mert ő maga vallotta be az élete végén, hogy az Ikrek karmától való megszabadulás legfontosabb követelményét: a „belső realizációt”, vagyis a Nyilas által megtestesített Feltámadás állapotát nem sikerült elérnie. (Nem hagyta az árnyék-énje.) Ép persze, én is így jártam többször is, hogy rá kellett jönnöm arra, hogy bizonyos vonatkozásokban, bizony még mindig csak az un. Racionális meggyőződésemből (Un. bal agyféltekés gondolkozási színvonal) áll a hitem, de az még nem jutott be a szívembe, nem vált úgymond a jobb agyféltekém szintjén is az Én-hitemé, az Isteni Énem hitéé, hogy tehát a szellem világgal való kapcsolatot nem érzékelem és nem értékelem. És erre általában, egy – egy betegség vagy súlyosan negatív sorshelyzet ébresztett rá.
Léteznek az emberi lét labirintusában, olyan tőlünk teljesen függetlennek látszó cselekvési folyamatok, amelyek nem függenek a mi karma-oldási szükségleteinktől. Ilyen például az, hogy egy államelnök például, nem ír alá minden nap az asztalára kerülő honosítási okmányokat, hanem megvárja, amíg azokból felgyűlik, gondolom én egy – két száz legalább, és akkor külön szervez magának egy ilyen aláírási programot (délelőttöt, vagy délutánt, vagy miért ne egy egész napot?) és akkor majd aláírja. Úgy jártam tehát minden metafizikai tudásom és hitem ellenére én is, hogy, amikor meg tudtam, hogy ezen az aláíráson múlik az, hogy Magyarországon, ahol családi házat vásároltam és ahova kiköltöztünk, kaphatok-e lakcím kártyát? Illetve azt, hogy nem kaphatok ilyet, addig, amíg egy ilyen, az állam-elnöki aláírási szertartás-aktuson belül, sor nem kerül az én honosítási okiratom „szentesítésére”, de az késik, és amiatt én nem mehetek el lakcímkártyával és TAJ-számmal felszerelve Csíkszeredába, hogy az én-, de főként a gyermekeim egészségbiztosítását Magyarországra át hozhassam. És, hogy az, hogy a gyermekeim itt Magyarországon biztosítottak lehetnek, megint csak egy sor fontos jogosítvány megszületésének és a magyarországi szociális ellátásunknak a feltétele. Ekkor,a nappali éber tudatom számára észrevétlenül, tehát a mélytudattalanom szintjén, el kezdtem neheztelni, az általam abszurdnak tűnő élet- helyzetre, sőt, magára Áder Jánosra is, azért, hogy a világ vízkészletének a megmentése érdekében utazgatna világszerte (Holott annak olyan feltétele van, amiben ő kismiska: emberiség-szintjén a húsevésről lemondani, húsfogyasztásra állatokat üzemileg nem gyártani, és a legtöbb vizet fogyasztó és vizet szennyező istállókat és vágóhidakat nem üzemeltetni.), ahelyett, hogy végezné azt, gondoltam én, ami a most élő magyarság érdekével tökéletes összhangban van. Ti., többek között aláírnia, az olyan több gyermekes magyar családok megtelepedését Magyarországon, akik további számbéli növekedésre képesek.
És, miközben a felszínen igyekeztem ebben az államelnöki okmány-aláírogatási kedélyre való várakozási állapotban nyugodt és boldog lenni és sem az abszurd civilizációs bürokratikus (kafkai!) helyzetre, sem a magyarok egyszerű profán és laikus gondjainak a hivatalból rá eső megoldása helyett, a világ vízkészleteinek a megmentése érdekében kontinenseket át utazó, metafizikailag tök tájékozatlan, és ezért az egyetlen gyökeres megoldást adó probléma-kulcsról mit sem sejtő, Áder Jánosra nem haragudni, a Lilithemmel párosuló, teljesen negatívan fényszögelt Marsom által is jellemzett tudattalanom mégis ezt tette napokig és két hétig, aminek a következtében a bal fülem jól begyulladt, annak a jeleként, hogy a jobb agyféltekémmel, még mindig nem vagyok képes felfogni, azt, ami a bel agyféltekémmel igen. Ti., hogy az Áder Jánosi hivatali programjának (az aláírások felgyülemlési ütemének), semmi, de semmi köze nincs az én karma-oldási törekvéseim következtében megvalósítható spirituális boldogulásomhoz – megváltásomhoz! Akárcsak annak sem pl., hogy a szaporodni még a rengeteg kormány-támogatás ellenére sem akaró Magyarországon, már helikopterekből vadásznak a parlagfüvekre.
De ahhoz sincs köze az én karma-oldási igyekezetemhez, vagy hanyagságomhoz, hogy a Mo-i orvosok, már oda süllyedtek a szakmai szűklátókörségükben, hogy azt tanácsolják a pollen-allergiásoknak, hogy esténkét mossanak hajat. Holott azt kellene tanácsolják, hogy a magyar nők hagyjanak abba minden fogamzásgátlást, és félelmet a megtermékenyüléstől, megtermékenyítéstől, fogadják az Isten áldását a virág- és fű-pollénnal együtt, szeretettel. Ezeket a szamárságokat tehát én nem tudom megszüntetni, ezekkel a karma-labirintust üzemeltető objektív babona-rendszerekkel együtt kell élnem, lehetőleg boldogan a családommal együtt!
Mihelyt tehát, a fülfájásom második éjszakáján majd megőrültem a fájdalomtól, észbe kapván, azonnal el kezdtem olyan mantrákat gyártani – írni - magamnak, amelyek remélhetőleg, át tudják törni a mélytudattalanom ellenállását és a kisagyamig és a szívemig leviszik azt az így hitté változó meggyőződést, hogy itt, Magyarországon, ahova át költöztünk, illetve ebben a lélek-emelőn tágas és kényelmes és főként: kevésbé zajos környezetben található házban, boldogabb tudok lenni mint amilyen voltam a korrupt Romániában! És ezt attól függetlenül, hogy itt sem sokkal felvilágosultabbak a politikusok, mint ott, mivel itt is éppen úgy a külső ellenséget üldözik, mint Romániában. Persze, az nem mindegy, hogy ezt az utálandó külső ellenséget magyarságnak nevezik-e (Románia), vagy virág-és fűpornak, vagy fidesznek, vagy orbánviktornak (Magyarország), noha mindkét esetben és így is - úgy is, a harmonikus együttélés lehetetlenné tételéről, tehát a nyugalom zavarásáról van szó.
A hit tehát időszakos, a hitetlenség majdnem folytonos. Ezért a hit részleges elvesztésének a legnagyobb veszélye az Ikrek, a Szűz és a Halak karmának a legfőbb jellemvonásai közé tartozik. Illetve a hitetlenséget főként ezeknek a különböző, más konstellációkra jellemző negatív vonásokkal keveredő, kombinációjában, e negatív értelmi – szellemi kombinációk felerősödésében találhatjuk meg. És ez nem szül mást szellemi szinten, mint a filozófiai, vagy a technikai spekulációval elegyedő folytonos kétkedést és kétkedést, valamint a halasztás vétkét. Ezeknek az egyesített hatása alatt az árnyék-énjét toleráló gazda-személy, észrevétlenül azon kezd spekulálni, hogy vajon mekkora az adott élethelyzetben az esélye és lehetősége a külső boldogságra, amennyiben ő még – egyelőre... – nem tud elköteleződni, mivel azt képzeli, hogy ahhoz, hogy érzékelni kezdje a szellemi világot és annak a bolygók által megtestesített erőit és törvényeit, ezt és ezt (azelőtt...) még meg kell tennie, ezt és ezt a külső megvalósítást még el kell érnie, stb.. És hogy ezen, a számára kívülről adott, vagy csak a jövőben elérhető külső körülmény által állítólag biztosított kedvező lehetőségen belül, képes-e most boldog lenni, vagy "majd csak később"?

Majd akkor…, „ha meggyógyultam, vagy ha sikerül ezt és ezt a sors-körülményt és a vele járó lelki állapotot, vagy körülményt elérni, meg amazt a sértést, vagy csalódást annyira elfelejteni, hogy ne fájjon... Vagy akkor, ha elintéztem ezzel és ezzel, ezt és azt, és - vagy, majd ha kipihentem magam, ha elvégeztem ezt és ezt az iskolát, vagy egyetemet… Ha a lakást megvettem, vagy a házat felépítettem, ha ennyi és ennyi pénzt kerestem és félretettem, vagy ha megtaláltam a páromat, ha feleségül vettem, vagy férjhez mentem, ha megfogantam, ha megszültem, ha gyermekemet felneveltem, ha ebből és ebből kigyógyultam és vissza nyertem az erőmet, ha megerősödtem, ha vissza nyertem a nyugalmamat, az odafigyelési és az odaadási képességemet, ha megtanultam autót vezetni, vagy magam fegyelmezni és nem idegesedek fel, ha a gyermekeimre, illetve, hogyha azok után főzni mosni, mosogatni, takarítani nem kell többet, ha nem kell fát vágni, vizet hozni, csapot, ablakot, ajtót vagy autót szerelni, regényt írni, házat építeni, tervezni, stb." – Majd akkor, majd máskor, mindig a jövőben és soha sem most, soha sem a jelenben.
Nos kérem, ez a mindig a jövőben élés, ez a tömény karma-oldási lehetőségeket tartalmazó csodás jelennek a fiktív jövőért való elárulása nem más mint maga a vastag hitetlenség, illetve az éberség-vesztés és a hitehagyás jellegzetes magatartása, az árnyék-énnek való behódolás, az ördögnek való „önkéntes” alárendelődésnek az emberiség-szintű jelensége.
A mágia szakértők (Pl. az agykontrollosok) azt mondják, hogy a hívés nem más, mint a mágia-gyakorlás, tehát a megfelelő technikákkal végrehajtott tárgyi képzelgés következményében való alapos remény. Mert például, minél nagyobb mértékben elhiszed azt, hogy már meg is kaptad azt, amire vágyakozol és amiről magadnak határozott képzeteket alkotsz, annál biztosabb, hogy meg is kapod. És csakugyan, ezt is és azt is el lehet érni a mágiázás segítségével, nem csak szorgalmas kétkezi munkával, vagy gazdasági csalással és szélhámoskodással, ügyeskedéssel, hanem a mágikus erejű képzeletünkkel való "munkálkodás" segítségével is. Arról viszont nem szólnak az agykontroll-sikerek, hogy az agykontroll-sikert hozó mentális (mágikus) gyógyszereknek, milyen sorsrontó „mellékhatásai” is lehetnek? Illetve, hogy mágiázással, nem lehet elérni semmit, ami a horoszkópunkból kiolvasható megváltódási – karma-oldási – életprogramunkban, tehát a személyes megváltódási élettervünkben nincs benne! Sőt…
Ráadásul, ezzel az agykontrollos – mágiában való (Mondom, hogy reális!) hittel, az ún. ezoterikus önámításoknak a lényegéhez is elérkeztünk, amit ugyancsak az árnyék-én hatására követnek el az ún. hívek, mivel az, hogy ezt el tudjuk hinni, hogy a mágia jelensége létezik és úgymond működik, csak látszatra hit kérdése! Valójában ez, tehát az igazi ún. természetes mágia létezésének a megtapasztalása, annak a magas rendű értelemnek, amit hitnek is lehet nevezni, csak egy kisebbik része. Egyrészt.
Másrészt, azt is bárki beláthatja, hogy nem hit kérdése az, hogy egészséges férfi tud kalapálni és ásni és csákányolni és lapátolni, ha erre szükség adódik. Vagy az, hogy érettségizett személy minimum a négy aritmetikai alapműveletet tudja és bizonyos dolgokat ki tud számolni ezek segítségével. Szóval nagyon kényesen kell bánni a hit kérdésével is, mert a hibás tájékozódás következménye esetén, végül mindig kiderülhet az, hogy nincs hitünk, vagy az, hogy mindössze naivitásunk következtében hittünk el dolgokat, illetve várjuk el magunktól, vagy a társunktól, a társainktól a hitet, miközben nekünk is csak vakhitünk van és misztikus, vagy vallásos fantazmagóriákban, vagyis érzelgősséggel fűtött szellemi Bábel-tornyokban hiszünk.
Még egyszer leírom tehát, hogy a hit nem más, mint annak a magasrendű értelemnek a személyes elsajátítása, hogy a teremtés eredeti célja és rendeltetése pozitív, hiszen ő maga is az abszolút boldogságból jött létre, vagyis abból a magasrendű intelligenciát is tartalmazó szellemi – spirituális és kauzális állapotból, amit Isteni, vagy abszolút létnek nevezünk. És amely megértési állapotban képesekké válunk kizárólag pozitívan és kreatívan gondolkozni, érezni és főként: képzelegni. Ami viszont nem jelenti ugyanazt, amit az agykontrollosok tesznek, hogy bármiről, amiről azt képzelik, hogy őket boldoggá tehetné „ha meg volna” (vagy, „ha nem volna”. – Pl. a férjüknek vagy a feleségüknek vagy a gyermeküknek, vagy a vejüknek, egy általuk képzelt rossz szokása…), akkor boldogak lenének… A hit tehát nem előfeltételek létének, vagy nem létének a kérdése, hanem a lényünk és a törekvéseink törvényességének (moralitásának), és e pozitív képzetrendszer pozitív következményeinek a beteljesülési lehetőségében való „hitnek” a kérdése!
Az árnyék-én viszont éppen arról ismerhető fel, hogy ebben első rendűen kételkedik, tehát, hogy mindezzel szemben folyamatosan kételyeket, illetve felesleges és teljesíthetetlen előfeltételek és kitételek képzet-rengetegét hozza létre!
A valós hit - Tehát az a hit, amelyiknek van kétségtelen, de a lineáris – tudományos logikával nem mindig követhető és kiszámítható, néha azonnal és materialista logikával megmagyarázhatatlan és kiszámíthatatlan -, pozitív, „mágikus” következménye, felveti tehát a naivitás és az önámítás kérdését, illetve elkerülhetetlenné teszi naivitásból eredő téveszmék és tévképzetek, illetve a rögeszme-gyártás és realitás-vesztés jelenségének a megemlítését is. Hiszen ezek az árnyék-éneknek a legkedveltebb búvóhelyei, gazda-irányító vezérpultjai! Az eddigi tapasztalataim alapján például, nem hiszem azt, amit az ezoterikában realitásként kezelnek. Ti., hogy édesapaként, a gyermekeim sorsára nagyobb befolyással lehetek, közvetlen mágikus úton, mint az édesanyjuk, akiről ezer-egy alkalommal kiderült a számomra, hogy igen is, akaratán és öntudatán kívül is befolyásolja azoknak az életét közvetlenül. Hiszen mindig akkor lettek a gyermekeink betegek, vagy akkor érte őket valamilyen kisebb, vagy nagyobb baleset, amikor (És ez mindig kiderült utólag.) ő nagyon intenzíven küzdött valamilyen elfojtott és elrejtett lelki problémájával. Ezért, bármekkora hitem is lenne, addig nem lehetek teljesen nyugodt huzamos időszakban, amíg azt nem látom, hogy valamelyest felébredt és némi hibabelátással bír afelől, hogy miket tesz ilyenkor velünk, tehát, amíg nem érdekli az, hogy az erkölcsi önámításainak negatív hatása van a gyermekeink hogylétére közvetlenül is. (Például egy éjszaka Etelka megint visítozott álmában, mint a nyáron a sátor-táborban, amikor az édesanyja betegesen szerelmes lett abba a barátomba, aki miatt aztán másodszor is szétszabdalta a családot.).
Ugyanakkor azt elhiszem, mert gyakorlatilag is folyton megtapasztalom azt, hogy az egoizmusomat kiaknázni igyekvő, illetve az egoista késztetéseim jogosságát igazoló árnyék-énemnek, hosszú távon soha nincs igaza. És abban is hiszek, hogy bárhogy is adódik, az életet maximális felelősséggel kell végig élnem, még akkor is, ha az Emőke misztikus nyakassága és esetleges további felelőtlenkedései miatt, egyelőre még jó sokáig be lehetek rezelve attól, hogy hirtelen igen nagy adag negatív energiát pumpál át a gyermekei aurájába, vagy valami olyat tesz, ami azokat végzetes következményekkel járó tényleges veszélybe hozza. (Utólagos megjegyzés: ez a 8 évvel korábbi félelmem, be is igazolódott, amikor annak érdekében, hogy a törvényes gyermek-tartási díja fizetési kötelességétől megszabaduljon, a 18 évét éppen, hogy betöltött, legnagyobb lányunkra valósággal rá uszított egy annál 9 évvel idősebb, de teljesen hibásan nevelt pszichopata fiatalembert, hogy az, a lányunkat szédítse el és szöktesse el a családjától.) Pl. külföldre akar menni velük és ott asztrológiai előadást tartani, amikor világos, hogy egyelőre örvendhet, ha az ősszel elkövetett vétkeinek a következményeit kibírja majd. – Nagyon óvatosnak kell lennünk tehát a hit kérdésével, amelyet nem szabad összetéveszteni sem a vallásossággal, sem a mágia minden karmikus feltétel ellenére működő, korlátlan lehetőségeibe vetett, fantáziadús vakhittel.
Kiemelkedő, tanulságos esetek
A hangoltság- és vonzás, valamint a fejlődés törvénye alapján, néhány nappal, a fenti sorok megírása után egy olyan személytől kaptam horoszkóprendelést, akinek mind a szellemi-lelki állapota, mind az élethelyzete jellegzetes mintája volt az alig leírt Ikrek- és árnyék-én jelenségnek. Természetesen, a diszkréció szellemében, mind a neveket, mind az idő-vonatkozásokat átírtam.
” Kedves Szilárd!
Egypetéjű ikerpár tagjaként születtem, az ikerpárom két héttel a születésünk előtt meghalt.
Férjem sajnos nincsen, de van egy zavarosan kusza élettársi viszonyom. Az első kapcsolatom öt éve kezdődött Árpáddal. Ez a kapcsolat valójában még mindig nem zárult le, s ez a fő-fő problémám, amiért megkerestelek. S bármennyire szégyellem, de, mialatt ez a kapcsolat tartott és tart, nekem volt több más szexuális kapcsolatom párhuzamosan. Aki ezek közül igazán lényeges, Zsombi, aki 1977. május 2O-án, született.
Jelenleg együtt élek Árpáddal, de nem akarok. Az én lakásomba fogadtam őt, mert érzelmileg képtelen voltam elengedni és ez azóta is így van.
Megismerkedésünk utáni két éven át nagyon szerelmesek voltunk egymásba, de távkapcsolatban éltünk és én egyetemre jártam, ő nem, és talán logikus, talán nem, de tény az, hogy a kollégiumban ért sok kísértés között, én eltávolodtam tőle érzelmileg, miközben, egyúttal ma is úgy érzem, hogy mégis csak hozzá kötődöm érzelmileg legjobban minden ember közül. De ez a kötődés amilyen mély, nekem ugyanakkor éppen olyan terhes. Jenőbe szerettem belé először Árpád után- és mellett, pár hónapig tartott a kapcsolat, visszament Erdélybe, valószínűleg az volt s megszakadás igazi oka, hogy nem tudtam érte elhagyni Árpádot. Azután volt egy Loránd nevű fiú, akibe sosem voltam szerelmes, de sokáig próbált meghódítani, várni rám. Azután találkoztam Zsombival, akibe máig szerelmes vagyok, másfél évig voltunk együtt, úgy, hogy neki is volt párhuzamosan egy távkapcsolata, sajnos. Aztán Angliába ment tanulni és onnan szakított velem, gondolta, így könnyebb lesz. Azért szakított velem, mert Árpádot ide engedtem költözni, a lakásomba. Fel sem fogtam, hogy ettől ő elborzad majd és, hogy szakít velem. Kint az egyik csoporttársa a barátnője lett, azóta is vele van, nem boldog, hízik és epebántalmai vannak. Nagyon szeretem és nagyon szeretnék vele lenni, de nem lehet. Mártonnal másfél hónapig jártam Zsombi után, csak hittem, hogy szerelmes vagyok belé, tőle megtanultam azt, hogy egy fiú akkor is reagálhat higgadtan és szeretettel, ha elhagyom őt. S hogy nem kell félnem. Ő volt talán eddig a legspirituálisabban élő ember, aki nap mint nap az egyetemes törvényeket betartva él, úgy, hogy nem igen érdekli a spiritualitás, csak éppen ő maga tele van vele, annak a racionális tudta nélkül.
Szégyellem a fenti listát.
Amikor összejöttem Zsombival, nem sokkal utána csúnya térdszalag-szakadása lett. Ezt megelőzően felborultunk egy kisbusszal, barátokkal együtt, de senki nem sérült meg, holott akár meg is halhattunk volna.
Árpád előtt mindent megpróbálva titkoltam az egyéb dolgokat, de persze a legfontosabbra, Zsombira rájött. Annál inkább ragaszkodik hozzám sajnos.
Betegségeimet illetően, miután elhagyott Jenő, tüdőgyulladást kaptam.
Én jelenleg, illetve már vagy 5 éve azon gondolkodom éjjel-nappal, hogy szakítsak-e Árpáddal és ha igen, hogyan mondjam meg neki és képtelen vagyok rá. Sokszor elhatározom, s amikor meg kéne mondanom, bele se tudok kezdeni, inkább másról beszélek.
Vasárnap is elterveztem egy ilyen beszélgetést, de végül csak kerülni bírtam őt. Míg végül késő este szeretkezni kezdtünk és véletlenül belém jutott némi sperma. Ezért tegnap és ma dolgozni sem mentem, esemény utáni tablettáért mentem az orvoshoz, amit bevettem és borzasztóan szomorú lettem, mert úgy éreztem, ha egyesült már bennem egy hímivarsejt a petesejttel, akkor én most gyerekgyilkos, életgyilkos vagyok. De Árpád kijelentette, hogy nem akar még gyereket, ez is fájt, de nem csodálom, és én sem tőle.
Zsombival szombaton beszéltem, aki azt mondta, hogy ha lezárta a kapcsolatát a jelenlegi barátnőjével nem tartja elképzelhetetlennek, hogy újra együtt legyünk, bár jelenleg minden érzése tompa vagy kihűlt, mert eltávolodott tőlem, amikor Árpád ide költözött hozzám.
Azt hallani, hogy azt mondja, hogy jelenleg nem úgy érzi, hogy szerelmes belém, szörnyű volt.
Tudom, gyönyörű egy történetem van...ezért kérek segítséget.
Barátsággal,
Aranka/”
/Kedves Aranka!
Csatoltan küldöm a legutóbb írt tanulmányomat is az Ikrek-karmáról, mivel a tied tipikusan erről, az árnyék-én problémáról szól. Amennyiben ugyanis, megnézed a képletet láthatod, hogy a Merkúrod együtt áll a Vénusszal (8. házban), a Szaturnuszod a Plútóval (9. ház, tehát amúgy is szükséged lesz a személyes metafizikai ismeretszerzésre is), a Jupitered az Uránusszal (11 ház) és a Sárkányfarkad a Neptunusszal. Hát mi ez, ha nem tipikusan, rejtett Ikrek-karmával terhelt képlet?! – Nincs tehát amit csodálkozni a jelen helyzeteden! Küldöm az ide vonatkozó tanulmányt. Esetleg, ha a tanulmány olvasása után, írnál még valamit mindezekkel kapcsolatban - bármi, amiről úgy érzed, hogy értékes és fényhozó gyakorlati tény lehet, szívesen veszem.
Ugyanakkor, nagyon fontos, hogy mindezektől mihamarabb megszabadulj a téged elveszejteni törekvő és ezért mindenféle új, szerelmi boldogsági lehetőségeket sugalló árnyék-énedtől az asztrológiai karma- feltárások és a megfelelő tanácsadás segítségével, mivel a sorsképleted alapján, de korodtól fogva is, minél hamarabb édesanyává kell válnod (Persze, nem ebben az árnyék-énnel terhelt állapotban!), mivel a Holdad az V. Házban, az önkifejezés és önmegvalósítás életkörében, valamint az érett öntudat kifejlődését megtestesítő horoszkópházban áll!
- Itt majd rengeteg mondanivalóm lesz, arról, hogy miként viselkednek infantilisen veled szemben a szerelmeid, illetve te velük szemben. – Esetleg erről is írhatnál...
Barátsággal: Szilárd/
/Kedves Szilárd!
köszönöm a gyors választ, rendkívül örültem neki, a csatolmányoknak is.
Amikor azt írtad, hogy nincs amin csodálkozni a helyzetemen, nekiálltam sírni. Régóta szenvedek és érzem a felelősségemet és mégsem oldom meg a helyzetemet.
Egyébként már ismertem a tanulmányodat az iker-karmáról, végiglapoztam a tanulmányaidat és amihez a cím alapján közöm lehet (persze bizonyára végső soron valamennyihez...) azokat el is olvastam. De most elolvastam ezt még egyszer, és leírom, ami eszembe jut. Hogy édesanyám hogy érezhette magát, amikor fogantam, nem tudom, meg kell kérdeznem, hátha kiderül valami, mert igyekszik őszinte lenni, azt hiszem, mióta látja a borzasztó életvezetésemet; én tudom a családból egyedül az abortuszát is...és most úgy érzem, hogy sajnos, beálltam mögé a sorba.
Szóval az édes-anyám az egy kérdés, azt el tudom képzelni, hogy világ életében ambivalens érzelmei voltak apa iránt, mindig nagyon szerelmes volt belé, közben meg talán az első hónapoktól egyúttal gyűlölte is, mert teljesen más volt, mint ő, apa egy lelki terrorista.
Ami viszont engem illet, az árnyék-én leírást nagyon találónak érzem. Mostanában (pár éve) a tükörbe is alig bírok belenézni, hacsak nem hogy elsminkeljem a hirtelen feldúsult pattanásaimat munkába menet, de a saját szemembe nem bírok sokáig belenézni. Azt érzem ugyanis, hogy egy gonosz, keserű valaki néz vissza, akiről igenis azt éreztem, mielőtt erről olvastam is volna, hogy halott. (Az aurámban maradt, de pár hetes magzatkorában elhalt ikertestvérem tudniillik.) Egy szenvedő szörny, akit sajnálok. De félek is tőle. Azért nem tudom sokáig nézni, mert borzongok tőle, félek tőle. Azelőtt ha a tükörbe néztem, szimpatikusnak találtam az arcomat, tudtam, hogy az enyém és mindig magamra mosolyogtam. Most már mosolyról szó nincsen. Olyan, mintha nem én lennék. És általában is ezt érzem, mintha nem is lennék itt, mintha nem is az én testem volna ez a test, mintha valaki más élné az életemet. A bűntudat, az az enyém, egyedül azt érzem magaménak.
És konkrét eseményhez tudom kötni ezt a bekattanását valami negatív programnak, az árnyék-énem teljes jelentkezésének. Amikor először megpróbáltam szakítani Árpáddal, 2005-ben, és láttam az ő mérhetetlen fájdalmat, és magam is sokkoló, brutális fájdalmat éreztem. Illetve akkor még csak sokkoltan felutaztam Árpádhoz Budapestre, ő szavakkal azt mondta, amit elvártam tőle, hogy akkor ő elmegy, ha így döntöttem, s akkor hagyjam is őt békén. De másnap, mire én már Budapesten beszédelegtem még mindig sokkhatás alatt az egyetemre, ő már tíz sms-t írt, hogy menjek vissza hozzá, és én, az akaratom ellenére, visszafogadtam őt...és tessék, azóta is együtt vagyunk és keserítjük egymás életét. Onnantól fogva, kisebb fény-bevillanásokkal, lehetőségekkel, amiket mind elszalasztottam, folyamatosan csak romlik az életem. Régen mindig volt az arcomon egy levakarhatatlan mosoly, és bolond optimista voltam, mások fürödtek a könnyedségemben. Mostanra egy állandóan szorongó, félős, gyakran agresszív, rosszkedvű ember vagyok.
A szerelmeimmel kapcsolatban amit írtál az infantilizmusról..., nem nagyon tudom, pontosan mire gondolsz. Vagy csak nem akarom tudni…, nem tudom. Hogy gyerekesek vagyunk egymással, hát biztosan, de akkor én nem tudom, hogyan kell felnőttesen, vagy ha megpróbálom, az érzéseim eltérítenek, vagy haragszom vagy nem tudok dolgokat elfogadni. De nem tudok mit írni. Árpáddal régen imádtuk egymást, és valóban, most már össze se lehet azzal hasonlítani a kapcsolatunkat. Nem is tudunk igazán beszélgetni, mert az igazat nem mondjuk el egymásnak... Zsombival tudom, mindig is abszurd volt a kapcsolatunk, mégis úgy vágyom rá, hogy ő legyen életem legfontosabb része és én az övének, miközben Árpáddal élek és gőzöm nincs arról, hogy ezt az állapotot miképpen szüntethetném meg.
Hálával
Aranka”
/”Kedves Szilárd!
Amint elküldtem az e-mailemet, eszembe jutott még valami az ikrek-karmával kapcsolatban.
Egyszer az történt, hogy megkezdődött az egyetemen a nyári szünet, Árpád otthon volt Zalaegerszegen, akkor már egy éve nagyon szerettük egymást. Felhívtam ide hozzám a lakásomba, hogy zavartalanul eltölthessünk pár napot itt Budapesten, nagy szerelmünkben. Akkor először le is feküdtünk egymással, persze esetlen történet volt az egész, de közöttünk már olyan bizalom volt, hogy szégyenkezni egymás előtt nem kellett. Még aznap utaztunk hazafelé a szülői házakba és a vonatjegy-vásárláskor nagyon becsaptak bennünket. Árpád szegény volt, nekem apukám mindig jól keresett és a vonaton a kalauz büntetését teljes egészében én fizettem ki. Árpádnál annyi pénz összesen nem is volt. Én ezt még úgy próbáltam lerendezni magamban, bár őszintén szólva zavart, mert én voltam a lány, és hirtelen úgy éreztem magam, mint egy anya, aki a kisfiának fizet.
Persze ez ütközött az elveimmel, ez az érzés, mert sosem szerettem jómódúnak lenni, mert kirekesztve éreztem magam a gyerektársadalomból, és soha de soha nem néztem én le akármilyen szegény embert. Megtanítottak rá, hogy vannak szegény és gazdagabb emberek és ez attól teljesen független, hogy valaki jó vagy rossz ember. De mondom mégis rossz érzés volt, hogy én fizettem ki mindent, és ezt Árpád meg valahol tudattalanul meg is érezhette és olyan idegen módon agresszív lett a kalauzzal. Én utána rettenetesen szégyelltem magam. De ezt alig mertem bevallani magamnak. Amikor éppen nagyon boldognak kellett volna lennem, mert először töltöttünk sok időt csak ketten, az első szeretkezésünk után voltunk. Ehelyett rémesen éreztem magam. És otthon este olyan történt, ami még sosem.
Számomra teljesen irracionálisan sírni kezdtem és végtelen kétségbeesésbe zuhantam és szorongtam, féltem, valamitől, nem tudom, mitől és életembe először keresni kezdtem az ikertestvéremet, hogy lehet és azt is gondoltam, hogy talán nem is volt igaz, amit a szüleim mondanak, vagy ha igen, lehet, hogy mégis él, és úgy zokogtam és viselkedtem, mint egy őrült. Másnapra elfojtottam magamban az egészet és éltem tovább az életemet és folytattam az Árpáddal való kapcsolatomat, nem beszélve a vonatos aggályaimról, de már talán akkortól fogva semmi nem volt az igazi.
Az általad feltett kérdések közben is gondolkoztam, Igazad lehet, valahol infantilisen viselkedünk egymással, ha jobban belegondolok. Hiszen Árpáddal is, és Zsombival is egyfajta gyerekhangon szoktunk kommunikálni, kicsit úgy eljátsszuk a gyereket vagy nem is tudom. /
Hát még ezt szerettem volna.
Köszönettel: Aranka"/
Arankának elkészítettem a horoszkópját, és természetesen a legelső asztrológusi tanácsom az volt, hogy a két szerelme közül, valamelyiket, és lehetőleg a nála jóval fiatalabb, az apai öntudattól és felelősségvállalástól iszonyodó, és magát Arankával eltartató Árpádot azonnal seprűzze ki a lelkéből és a lakásából. Nem tudom, mennyire fogadta meg a tanácsomat, illetve, ha meg is fogadta mennyire sikerült életének ettől a szemtelenül vastag kettősségétől megszabadulni, hiszen a kettősség mindig a határozatlansággal jár együtt és a mind a szerelmi érzések, mind a gyávaság, még ha kettős tudathoz kapcsolódnak is, nem szűnnek meg automatikusan attól, hogy a külső kettős állapotot megszüntettük. Az viszont biztos, hogy az élete tragédiáját okozó fő problémát, illetve annak a karmikus gyökereit és annak a szövődményeit, a többi karmikus problémájával együtt, tudatosítottam és ez a tudatosság mindenképpen elvezeti majd a sorsa rákfenéjének és az élete fő gondjának a feloldásához, női sorsa megoldásához és beteljesítéséhez, el egészen az Ikrek-karmára és az árnyék-én sugallataira jellemző infantilizmus (Tudattalan személyes felelősség-hárítási kényszer) megszüntetéséig. Persze, sem az Arankával folytatott elő-levelezés, de még a tanulmány sem tudja elég érzékletesen vissza adni azt, hogy mi is történik tulajdonképpen az árnyék-énnel terhelt személyek lelkében, tudatában. Ezt hivatott pótolni a lelki társamnak, Joó Viola asztrológusnak az ide vonatkozó, komoly asztrológusi és metafizikusi értelmezésekkel ellátott tanulmánya.
Amint az a fentiekből sejthető, az árnyék-én az általa gyártott megtévesztő tévképzet-gyártásával, nem csak az öngyilkosságokat képes előidézni, de tulajdonképpen ő áll az ún. tiszta és kölcsönös szerelmi kapcsolatok szétzüllésének az alapjánál is, tehát nem csak a testvér- barát- és élettárs-árulások hátterében, és nem csak a különböző háttér-érdekek miatt létrejövő élettársi és házastársi kapcsolatok és más érdekszövetségek „logikus” felbomlásának az alapjainál is.
Az asztrológiai jegyekről, amelyek által megtestesített karakter-karmák az árnyék-én jelenségének az alapjánál állnak.
Az utóbbi években folytatott gyakorló asztrológusi munkám, meg a családban és a baráti – ismerősi körömben zajlott megfigyeléseim alapján, bátran leírhatom, hogy, hiába, hogy a keletkezése és a „működése” az Ikrek-jelenséghez köthető első sorban, de, az árnyék-én erőssége és veszélyessége (Tehát annak alattomossága, furmányos – furfangossága, rettenetesen nehéz leleplezése és feloldása.) a leginkább a Szűz – Halak tengelyhez kapcsolódik. És, hogy akkor válik nem csak a „gazdára”, hanem a környezetére (nők esetében első sorban azok gyermekeikre.) nézve is veszélyessé, amennyiben az Ikrek karma, és a Szűz, vagy – és a Halak-karma, valamelyik tűz jegy szerinti (Kos, Oroszlán, Nyilas) karmával, vagy a Skorpió, vagy a Bak jellegű karmával társul. (Ha az utóbbiak közül mind a kettő jelen van egy sorsképletben, az árnyék-énre utaló jelekkel együtt, akkor az illető személy minimum a közbűnözésre hajlamos és örvendhet, hogy asztrológushoz fordult, mielőtt bekerült volna abba a sors-örvénybe, amely csakis végzetes betegséggel – vagy balesettel, súlyosabb esetben: börtönbe zárással, vagy még súlyosabb esetben: az ideje korán bekövetkező halálával végződhetne.
A Szűz karma, lévén, hogy akkor alakul ki, ha az anyai ági női felmenők egyike, vagy netalán egyenesen az édesanya, valamitől arra kényszerülvén, hogy erősen „oda kelljen tegye” az eszét az élete, illetve a családjuk életének a gyakorlati – hétköznapi problémáinak a megoldása érdekében (Átlagosnál butább, ostobább, közönyösebb, iszákosabb, vagy betegesebb, vagy más okokból való „haszna-vehetetlenebb” férjek esetében például. Esetleg azok elhalása, súlyos megrokkanása, vagy más okokból való hiánya esetében.) tehát ilyen szempontból úgymond, erősen mentális – racionális alkatú személyekké váltak (vált), a lány-utódja megfoganása előtt, tehát akiknek – akinek, igen erősen, vagy kizárólagosan pragmatikussá alakult, nem csak a gondolkozása, hanem az egész élet-víziója, mielőtt megfoganta volna azt a női utódját, akitől a vizsgált személy származik. Tehát az, az ősanya, aki, azt a lány-utódját megszülte, akitől aztán az a lány-gyermekek leszármazó generációján át, az, az ük, vagy dédunoka született, akinek az asztrológiai képletét vizsgáljuk. Tehát, hogyha a személy akinek a képletét vizsgáljuk, a gyermeke, vagy az unokája, egy ilyen ősanyának (édesanyának) aki ebben a szélsőségesen pragmatikus lelki – mentális állapotában kellett élnie, amikor azt a lánygyermekét megfoganta, akitől a vizsgált személy leszármazott. Azok születnek tehát ilyen karmával, akiknek az édesanyját már szélsőségesen az ún. józan paraszti, vagy a nagyokos értelmiségi – tudósi esze vezérli, tehát, akiknek az édesanyja olyan, tipikus értelmiségi szellemiséggel rendelkező nő volt, aki majdnem, vagy egészen vallásos módon hitt abban, hogy az életben minden, de legalább is, majdnem minden megoldható a józan ráció és logika, illetve a megfelelő tudományos tájékozottság és az annak megfelelő technikák alkalmazása – felhasználása segítségével.
Ez a karma csak szélsőséges estekben szokott különösebb bajt és problémát okozni, mert ennek a karmának, de még csak a puszta „szűzi képességeknek” is, köszönhetően, az illető személyek erős pragmatizmusa és általános tudományos – technikai jellegű, logikus észjárása, általában „jól jön” mindenféle ún. technikai munkaterületen, üzemi – gyári technológiák „mérnöki” megoldás kieszelésében és alkalmazásában, az otthonul szolgáló lakás, vagy ház és személyi autó-, meg háztartási gépek üzemeltetésében, nők esetében a háztartási munkák elvégzésében és üzemeltetésében, a rend és a tisztaság fenntartásában, amikor nem éppen mindennek az ellenkező megnyilvánulásában és mindezzel homlokegyenest ellentétes mentalitásában jelentkezik a szűz-karma. (Ritkább esetben, ez már a mentális betegségek és a szutykosságig elmenő, rendetlenség és piszkosság eltűrésének a karmája. Ez az utóbbi mentalitás általában széles körben elkerüli a spirituális élet-vezérlés igényének még a lehetőségéről szóló gondolatát is. Tehát erről nem csak hogy nincs elég információnk, de ezekkel az esetekkel, amelyek gazdáit nem érdekli sem a metafizika, sem a leleplező asztrológia, tehát az esetükkel érdektelen is foglalkozni.)
Ezeknek a szűz-karmásoknak tehát az a nehézsége, illetve, mind a velük együtt – élő szeretteiknek, mind az asztrológusaiknak, azért gyűlik meg velük a baja mindig módfelett, mert ők kérem, mindenkinél okosabbak! És nem csak a családtagjaiknál, vagy munkatársaiknál, sőt, egy idő után már az asztrológusaiknál is, hanem még saját maguknál (A nappali éber eszüknél – tudatuknál) is! Illetve, és pontosabban, az utóbbi esetben, ezeknek az árnyék-énje, sokkal, de sokkal intelligensebb és látszólag okosabb (De legalább is, ők belülről úgy érzékelik ezt, hogy…) nem csak azoknál a személyeknél, akikkel nap mint nap dolguk akad, vagy az asztrológusnál akivel persze, mint bennfentesek sokáig barátságot igyekeznek ápolni, hanem a leginkább a saját lelki-ismeretüknél, a lelkiismeretük szerinti morális érzéküknél és rációjuknál is. Vagyis, a spirituális és kauzális intelligenciát – Tehát az igazi moralitást! – tartalmazó felettes-énjüknél is okosabb a szűz-karmás személyek az árnyék-énje.
Minthogyha csakugyan az ördög bújna belé ezeknek a személyeknek az agyafúrt eszébe – Akárcsak a Madács Imre által írt, Az Ember Tragédiája c. drámának a Mefisztó nevű szereplőjébe –, annyira racionálisan kételkedő és kétkedő logikájuk. Vagyis, a kontrázási, a kifogás- és „lehetetlenség”- keresési leleményességük egyenesen kétségbe-ejtő. Ezeknek a ún. dialektikus mefisztói – luciferi luciditása, ördögi leleményességgel, mindig megtalálja az őket közelről ismerő családtagon, vagy az őket belülről átvilágítani képes asztrológuson a fogást (Amivel azokat „lefülelheti” és leültetheti...), és „legyőzi”. És persze, a karmájuktól való szabadulást jelentő sorsbeváltással szembeni kifogást is, illetve a magyarázatot arra, hogy mit miért kell nem felvállaljanak, illetve elvégezzenek, és ezért, vagy másért – miért(?) kell „szükségképpen” vétkezzenek, akkor, amikor jól tudják, hogy vétkeznek, illetve azt, hogy miért nem lehet (még!), vagy nem kell, valamit megtegyenek ahhoz, hogy az által a karmájukat feloldhassák, és azt követően egészségesek és esetleg még boldogok is lehessenek.
Ezt a folyton kontrázó „okos-tojás” jellegű és mindig a mellékes hiba-okokat és tennivalókat és kifogásokat kereső (És találó…), na meg persze: magyarázkodó, „a tehénből a borjút is kibeszélni” képes, jellegzetesen Ikrek és – vagy Szűz-karmás mentalitást mindenki jól ismeri! Sőt, maguk a Szűz-karmások is ismerik általában, de úgymond ők maguk is, tehetetlenek vele szemben… És ez önmagában még nem is lenne akkora baj, amennyiben egy azonos személyen belül, ez nem társul (De a megfigyeléseink szerint, legtöbb esetben, igen is társul!) a Jupiter és a Neptunusz által vezérelt Halak, vagy Nyilas jellegű karmával.
Talán a Halak típusú személyről tud a legtöbbet az asztrológiai szakirodalom, na meg a Skorpió, és a Rák típusú személyekről, és talán azért mert ezek víz-jegyűek és mint víz-jegyű konstellációk által meghatározott és befolyásolt személyek, nem csak, hogy annyira érzékenyek és ennek megfelelően érzelgősek, hogy a velük való együttélés különös odafigyelést igényel. De, mivel más jegyek szerinti karmával is vegyül egy – egy személynek a jelleme (Minimum három, maximum öt konstelláció szerint, vagyis: minimum négy konstelláció szerinti karmák hordozói vagyunk, de ez eljuthat és ugyanakkor nem haladhatja meg a 6 konstelláció szerinti karmikus meghatározottságot.), azoknak megfelelően magnetikusak a halak- és általában a víz-karmás személyek. Tehát: kinek és kinek nem, de vonzó, vagy taszító is, de igen változó és magnetikus, tehát soha nem lehet semleges és szürke a személyiségük. Ezért még ha akarnának sem tudnak, sehol észrevétlenül megjelenni, vagy megmaradni. Persze, ez utóbbi, a Nyilas karmásoknak, vagy a bőségesen fényszögelt Nyilas nappal rendelkező személyeknek is lehetetlen, de már teljesen más okok miatt.
Nos, az anyai ági női felmenőktől öröklött, nyers jellem és karmikus meghatározódásuk szerint, a kiemelten Halak-karmás személyek ősanyái valamiféle konkrét, de mégis megfoghatatlan (A legtöbb esetben bizonyíthatatlan, illetve a mai polgári törvények által nem bűnként kezelt.) isten- ellenes vétekbe keveredtek (De legalább is, úgy képzelték és ezt a valós, vagy képzelt vétküket igen mélyen és intenzíven, meg huzamosan átélték.), akár vallásos tudattal és öntudattal, akár misztikus képzelgések és képzetek szintjén. Tehát, amellett, amit általában a legsúlyosabb, de legalább is, a legszégyenletesebb-, és ezért, amennyiben nem lepleződött le: a leginkább titkolni való vétkeknek szoktunk megnevezni és elképzelni, és amely istentelenségek felsorolásával most nem akarom itt a helyet és az időt tölteni (A legegyszerűbb és legenyhébb ezek közül a manapság elhatalmasodott pragmatista életszemlélet miatt, „természetessé” vált, művi magzatgyilkolás.), az is megtörténhetett például, hogy ez az anyai ági női ős, valamilyen, a szüzességi fogadalmát értük megszegő papnak – szerzetesnek volt huzamosan a titkos szeretője, akitől ráadásul magzata is fogant, amit vagy megtartott és megszült de az apa kilétét a tudattalan világa legsötétebb és legtitkosabb rejtekébe száműzte, vagy népi módszerek segítségével „angyalt csinált” belőle még magzat korában, vagy később gyilkolta meg.
Ezek, a sejtelmek és sugallatok szintjén is, csak nagyon homályosan és zavarosan érzékelhető és utolérhető vétkek és bűnök, annál sokkal finomabbak és éteriebbek, mint ahogyan azt a konkrét példákkal lehet érzékeltetni. Tehát arra kérek minden hősies Halak-karmás személyt (Csakis hősiesnek nevezhetők manapság ugyanis azok, akik ennek a tanulmánynak az olvasásában idáig eljutottak. :) ), vagy azokat, akiknek kapcsolata van ilyen személlyel – személyekkel, hogy nehogy azonnal arra gondoljon, hogy neki, vagy a barátjának - barátnőjének, rokonának, vagy ismerősének, férjének – feleségének a szép- vagy üknagyanya, esetleg a nagyanyja például, titkos méregkeverőnő volt, vagy annak a sötét lelkű kliense, mint a Zug-Tisza térséghez tartozó nagyrévi asszonyok (http://anyumegmondja.cafeblog.hu/…/26/angyalcsinalo-asszon…/).
Merthogy konkrétumok szintjén ilyen tragikus, drámai vagy romantikus történetekre lehet vissza vezetni és lebontani a Halak-karma kialakulását, és a gyakorló asztrológusi munkám során, nem is egy és nem is két olyan esettel is találkoztam, ahol ez a „nagyanyai mese” konkrétumok szintjén is bebizonyosodott. És nem csak a papi szeretőkig vissza mutatóan, hanem a vallásos áhítat mellett is, a láb alól eltett tehetetlen férjekig, vagy a nem kívánt magzat-foganásokból eredő magzatoknak, vagy újszülötteknek az angyalokká „változtatásáig” is visszamenően. Gondolom, az előbbi, amivel én gyakrabban találkoztam, a székelyföldön azért gyakori, mert itt a legtöbb falúban és városban a katolikus vallás volt a domináns.
Tehát, természetes dolog az, hogy az olyan robbanó és mindent elsöprő szexuális vágy-töltettel, tehát: erős Mérleg és- vagy Skorpió karmával rendelkező fiatal, vagy fiatalos papok, mint amilyen én is voltam fiatal koromban – Nem papként, hanem szexuális kielégülési szükségletektől gyötört Mérleg és Skorpió-karmás civilként. –, nem elégedtek meg a házvezetőnők által nyújtott, „mellékesen - hivatalos” szexuális szolgáltatásokkal és a félhivatalos szex partik mellett, belehabarodtak a legszebb mise-hallgató lányokba és asszonyokba. És mivel a női hívek között is akadt ugyancsak Halak- Rák- Mérleg- és Skorpió karmával rendelkező személy bőven, nem létezett az a szülői- férji-, vagy presbiteri erkölcscsőszi gondoskodás és szigorú tiltás, amely ezt – ezeket az ellenállhatatlan vonzerőket kordában tudta volna tartani. Aztán teljesen mindegy, hogy a karmájuk hatására így elcsábult lányoknak, vagy szépasszonyoknak, a paptól – szerzetestől, vagy a „hites férjtől” fogant-e meg az a lány gyermekük, amelytől a Halak-karmás személyek ük-, déd-, vagy nagyanyja született, mert a következmény ugyancsak az a halak-karma volt, amelyet aztán azok átörökítettek akaratlanul és öntudatlanul, mikor erősebb, mikor gyengébb (hatástalanabb) formában a gyermekeibe. És azok tovább, a ma élő utódokig.
Nem székelyföldi történet, hanem Ausztráliában, de a híres Tövismadarak c. regényt egy ilyen, jellegzetesen Halak-karma jellegű sorstörténet inspirálta. De az a történet is erről szól, amely a „Fábián Bálint találkozása az Istennel” c. magyar filmnek a forgatókönyvéül szolgált alapul. És ide sorolható a Német László Iszony c. regényének az alapjául szolgáló történet is, illetve a Kárász Nelli-féle lelki struktúrával rendelkező „hősök és hősnők” karmája kialakulásának az anyai ági spirituális háttere is.
A Halak karma esetében viszont, ezeknek a konkrét történéseknek az alapul vétele igencsak leszűkítő lehet. Ebben az esetben ugyanis, a Halak karma kialakulásához vezető anyai ági női ős-nőknek a konkrét élettörténeténél, sokkal finomabb, mélyebb és messze-hatóbb az ok – okozati összefüggések (igencsak szövődményes) szellemi – spirituális és lelki összefüggésrendszere. Mert hát a Halak – típusú személyeknek még csak nincs is szüksége ilyen konkrét tragikus történetekre a családi krónikában ahhoz, hogy a képzelet határáig és az, az azon is túl-világi, ködös ősforrásokig: a sokszor irracionális módon is, tehát teljesen ok és összefüggés-hiányosan is megjelenő, látomások és víziók világáig eljussanak. Illetve, hogy „valamiért” ilyen jellegű élményekre – átélésekre vágyódjanak betegesen (Például, hogy horror filmeket nézzenek.) és ilyen misztikusan látomásos földön túli, vagy földön kívüli – testen kívüli „állapotokra” és élményekre szomjazzanak, akárcsak az alkoholisták a Tokay aszúra, vagy a drogosok az extasy-tablettákra és újabban a krokodil nevű drog hatásaira. – Ezek mind, de mind a Halak karmának a misztikus szféráját gazdagítják és oda tartoznak, a szexuális perverziókra való hajlamokkal együtt, akár találunk az illető személynek a sorsképletében konkrét Halak-karmára utaló jelt, vagy sem. (De elég pl. már az is, hogy a Halak uralkodó bolygói: a Jupiter és a Neptunusz, vagy a Halak analogikus bolygó-megfelelője: a Plútó, valamilyen negatív karma-alakzatban, annak résztvevőjeként, szerepeljen a képletben. Pl. az ún. T-kvadrát, a sátortető, vagy a Lándzsahegy nevű alakzatok.)
Nem hiába tartozik ehhez a „túlvilággal kapcsolatban álló, vagy legalább is, ilyen kapcsolatokra vágyó lelkülethez és szellemiséghez az idealista, „istenes verseket” szülő költészet ugyanúgy, mint annak az ellentéte! Vagyis: a Maldoror Énekei, a Sade Márki iratai (Lásd a szadizmust. De a mazochizmus is ide tartozik, mint az előbbinek az azzal egy lényegű az ellentéte!), Charles Baudelaire-nek a Romlás Virágai, vagy az Arthur Rimbaud Egy Évad a Pokolban c. kötete által fémjelzett „irodalomig” minden kétértelmű „felemelő” és ugyanakkor elveszejtő eszme-produktum! És nem hiába tartozik ugyancsak ide az üdvözülés és a minden áron való mennybe-jutási vágyak és azoknak a szöges ellentéte: a sors-tévelygés, az önszennyezés és az önelveszejtés vágya, és a más-elveszejtés minden formája, a kemény-drogoktól az ún. metál zenéig és a kéjgyilkosságig elmenően és a szadizmustól a mazochizmusig elmenően. És az a legkevesebb, hogy az ilyen karma „gyermekei” ma már nem is pornót, hanem egyenesen horrort vágynak nézni, és ha nem lehet, mert a szülők, vagy mások nem engedik, illetve szigorúan tiltják és ellenőrzik azt, hogy mit „néznek”, akkor tudat-módosító gyógyszerekkel kezelendő depressziósokká válnak az ilyen élményekre való, majdhogynem csillapíthatatlan vágyaik miatt.
Hát hogyne rejtegetné féltőn és óvón, az ilyen veszedelmes karmát, illetve az annak megfelelő színes vágyakat és sóvárgásokat, és féltve őrzött titkokat, a zseniális árnyék-én?! Hogyne féltené és óvná és rejtené a gazdának ezeket a titkait a napfénytől, illetve a lelepleződéstől, épen az ős-eredetileg éppen a leleplezést és az átvilágítást szolgáló, tudományos ráció és logika segítségével! És hogyne rejtené el a legelképesztőbb lelki és szellemi helyekre, igen is: még a vallásba is, és még a művészi tehetségbe is, a pragmatikus, vagy a filozofikus luciferi ráció? Az olyan penge-éles agy tehát, mint amilyennel az Ikrek- vagy a Szűz-karmák is ellátják az ember-fiait és az ember lányait! Sokáig gondolkoztam, hogy Hollywoodban például, minek és kinek – kiknek gyártják azt a számomra értelmetlen hülyeségnek tűnő, rengeteg „művész filmet”, a jövőben és a múltban játszódó rengeteg misztikus fantazmagóriákkal, és az ún. science fiction-okat? Hát ezeknek!
Ugyanazok a „fogyasztók” veszik meg ezeket a filmeket, illetve mennek el a vetítésükre, akik a pornó filmeket és a vámpíros, vagy más fajta horrorokat is „szeretettel” nézegetik. Jövedelmező üzlet a Halak-jellegű vágyaknak a filmipari kielégítése a befektetőknek, színészeknek, forgatókönyvíróknak, rendezőknek, díszlettervezőknek, a sminkeseknek a díszlet-ácsoknak és az egész stábnak általában. Meg a pszichológusoknak és a pszichiátereknek is, a bor- likőr- és pálinka-kereskedőkről, a drog-kereskedőkről és az ügyes dilerekről nem is beszélve.
Mert nem minden Mérleg-, Halak- Nyilas- és Skorpió- karma esetében elégséges a művészet általi szembesítés az így történő „kisüléshez” (fantáziák és fantazmagóriák szintjén megélhető kielégüléshez) és a feloldáshoz, tehát nem mindenki elégszik meg a képernyőkön és a mozivásznon „megelevenedett” fantázia-képek által biztosított kábulattal és szédülettel. Hanem elég nagy arányban létezik az emberiségben, és főként a nyugati típusú civilizációban olyan tömeg (Sőt: a pszichológia kélés-elméletének és a homoszexualitás és a leszbikusság tudományos legalizálásának köszönhetően tömeg…) amelynek az a határozott képzete és víziója, sőt: határozott véleménye az, hogy az egyéni karmák által vezérelt személyeknek „joga” és szüksége van még a perverziók kiélésére – kielégítésére is. És ezt ma már, a tömeges árnyék-én által vezérelt pszichológia tudománya jogszerűnek hirdeti és követeli, és rengeteg nyugati államban már instaurálta is, a perverz vágyak (vagyis a liberalizmus által hatalmasra növesztett funkcionális zavarok által okozott sóvárgások kiélési lehetőségének) törvényesítését!
Azt hirdeti tehát a pszichológia „tudományának” az egyes ága és elmélet-rendszere (Sőt, mégy egy magyar asztrológusról is tudok, aki a pszichológiának ezt a luciferien – sátánian! - zseniális meglátását átvette, és a horoszkópokból kiolvasható meghatározódásoknak a „megélési szükségét” hirdeti az elméleteiben! Van is baja elég a szerencsétlennek, mert nem csak a kliensei támadják az eleve hibás feltárásaiból keletkező, még nagyobb sorsproblémák miatt. De már az egyes, porul járt tanítványai is szidják. Sőt, egyesek közülük fel is jelentették, azért, mert a sorsuk nem, hogy javult volna, de romlott, miután elfogadták a T.T. - nak a „megélés szükségszerűsége” nevű elméletét, és az szerint az „erkölcstelen erkölcs” szerint kezdték folytatni az életüket.), hogy az ilyen, Halak- és általában víz-karmával a világra jött személyekben jelentkező zavaros (perverz) sóvárgás és szomjúság kielégítése elemi szükségszerűség, tehát kikerülhetetlen. Tehát, hogy természetes és jogos, és ezeknek „a megnyugvásához” szükségük és „joguk” van a perverzeknek. Mármint a karmikus kábulat-vágyukat (A perverziójukat), vagyis, annak a konkrét testi állapotát, élvezet-vágy kielégítés formájában is „megélni”. Illetve azt, hogy a testi – tudati és érzékszervi szédületnek és kábulatnak (zavarodottságnak) a konkrét kábulat-állapota, a konkrét testi élménye számukra elengedhetetlen, bármilyen árat kellene is fizetniük érte, és bármi és bárkit is kellene feláldozniuk e kiélésekhez – kielégülésekhez való jutásuk érdekében. Például: áldozati gyermekeket szerezni a pedofiliás karma-zavarban élő személyeknek, ami viszont már nem csak az élet rendeltetésének, illetve az egyetemes törvények logikájának mond ellent, hanem a veszélyeztetett gyermekek szüleinek a felháborodását és heves tiltakozását és elrettentő büntetés – követeléseit is kiváltja az erkölcsi liberalizmus által még teljesen tönkre nem tett országok népeinél. Így Magyarországon is.
Láthatjuk tehát, hogy a megélés szükségszerűsége ostoba filozófiájával nagy baj van. A liberális Németországban tanult Takács Tibor nevű asztrológus is azért esett ennek az ostoba pszichológiai elméletnek a fogságába például, mert Szűz karmával (is…) rendelkezik, és ezért, szükségképpen letagadja a karma-pontok létezését. Illetve, egyáltalán nem érti az emberi rendeltetést, mint karma-oldási szükségszerűséget, vagyis egyszerűen azt, hogy a negatív és zavaros meghatározódásokat nem „megélni” kell (Mivel ez úgymond objektív szükségszerűség), hanem azokat feloldani, illetve a negatív (karmikus) meghatározódásokból pozitív (normális és egészséges) és természetesen organikus képességeket és tulajdonságokat létrehozni! És itt kiemelten meg kell jegyezni azt is, hogy azon nincs semmi csodálkozni való, hogy az olyan materialista alapú – legalább is annak a fő tudományosan „elismert” ága ezt tartja magáról! – pszichológia képes volt betévedni, ebbe a sötét zsákutcába, de az, hogy egy szellem-tudománynak (Az asztrológiának) a képviselője, hogyan és miként volt képes ebbe a sötéten veszedelmes zsákutcába behatolni és az istentelen és törvénytelen pszichológiai elméleteket az asztrológiába átültetni, sőt, azoknak a meghonosítását megkísérelni, csak egy másik asztrológus képes megérteni, aki eleve olyan asztrológiát tanult, amely a karma-pontokat nem csak, hogy figyelembe veszi, de azokat első rangú és a jelentésüket kikerülhetetlen asztrológiai elemeknek veszi.
Takács Tibornak a végzetes „szakmai” tévedése tehát, csakis úgy érthető meg, hogy a karma-pontok jelentésének az érvényességét letagadó asztrológus, emiatt a végzetes befogadási képtelensége miatt, vagyis: a mások által ezerszeresen bebizonyított valóság tagadása miatt, eleve ki volt szolgáltatva a negatívan fényszögelt Szűz – napja által megerősített Szűz-karmájának (Sárkányfarka ugyanis a Szűzben áll. Tehát nem csak a napja.... Ez viszont azt jelenti, hogy ő úgy született a világra, hogy az emberi élet rendeltetésnek az egyetemes kérdését (Tehát azt, hogy eleve karma-oldás céljából hozza létre – „gyártja le” folyamatosan az Úristen az embereket!) képtelen, ab ovo felfogni és megérteni és az egyik legnagyobb életfeladata éppen ennek az élet-értelemnek, ennek a rendeltetés-tudatnak a megvalósítása. Az tehát, hogy addig, amíg ezt a karmikus meghatározódását (Ezt a karmikus tudatosság-hiányt) fel nem ismeri, majd be nem ismeri és a beismerés után, át nem változtatja magas rendű rendeltetés-tudattá (Megváltódási szükség - tudattá!), vagyis, amíg át nem változtatja ezt a kauzális hiány-zavarát, teljes mélységű metafizikai rendeltetés-megértési képességgé, addig a saját életében (Pl. az egyes tanítványai és közötte rég óta fennálló ellentmondásos, sőt. néha egyenesen ellenséges viszonyában.) sem lesz képes rendet tenni. Tehát, nem csak, az egyelőre, a materialista pszichológiai elméletek által befolyásolt, "karma-nélkülien sajátságos” tudományában.
Tévedés ne essék: messze áll tőlem az a szándék, hogy a kollégámat negatív fénybe állítsam be, egyáltalán nincs szándékomban ez, hanem egy ilyen primitív szakmai féltékenységi aktusnál sokkal, de sokkal fontosabb és jelentősebb metafizikai tényre akarom felhívni a figyelmet azzal, hogy e példa segítségével illusztrálni és hangsúlyozni kívánom a karma-oldás életbevágóan és a szó szoros értelmében vett sorsfontosságú kérdés elhanyagolásából származó bajokat. Talán az életünk legjelentősebb tényére... Ugyanis egy s egyáltalán nem elhanyagolható az a kérdés, hogy mit tekintünk az életünk (És az életünk minőségi javulását szolgáló asztrológia!) legfontosabb céljának (Rendeltetésünknek), mivel ez meghatározza mindazt amit képesek vagyunk elérni gyakorlatilag - és beidézni mágikusan - a sorsunkba és az életünkbe.
Erre a sorsfontosságú kérdésre pedig, mind az én 28 éves szakmai tapasztalataim (Gyakorló asztrológusi megfigyeléseim!), mind e tapasztalatok alapján folytatott személyes életsors-javítási törekvéseim negatív és pozitív eredményeinek az alapján, csak azt tudom mondani, hogy a Karama-oldásnál nincs, nem létezik erősebb sors-elvárás, illetve égi (Isteni) követelmény (elvárás!) velünk szemben - Tehát az egyes emberrel szemben!
Minden más pozitív, vagy negatívra sikeredett... fiatalkori, vagy későbbi és kései, de úgy is édes álom-"megvalósítás", minden anyagi, vagy szakmai siker, vagy biztonságos aranyközépszer, de minden hátráltatás, vagy kudarc és csőd, sőt, még a "jól sikerült" gyermekekben való gyönyörködés, vagy a miattuk való bánat, és minden egészség és boldogság, vagy betegség és baleset, és így tovább, csakis annak a függvényében képes létrejönni, hogy az illető személynek, mennyiben sikerült, lehetőleg minél fiatalabb korában, olyan mentalitást felvenni, esetleg olyan hivatást, vagy munkát választani - találni, esetleg netalán sikerült egy olyan élettársat választani, amely és aki segítette őt valamiképpen a személyi horoszkópjából kiolvasható karmája feloldásában.
De még a különböző őskori, ókori, közép- és újkori meg modern és poszt modern spirituális iskolák és vallások által elérendő célként kitűzött esetleg tényleg elérhető megváltás, vagyis az üdvösség elérése is másodlagos és harmadlagos a karma-oldás követelményéhez viszonyítva, hiszen ennek a megvalósítása is, határozottan és kikerülhetetlenül függvénye a személyi horoszkópokból kiolvasható egyéni karma-motívumok minél teljesebb pozitív képességekké való átalakításának! Vagyis, a megváltás - és ez által, az igazi boldogság elérésének a határozott s kikerülhetetlen feltétele nem más, mint a személyi karma részeinek a felismerése, beismerése és megfelelő pozitív képességekké (Esetenként?: hit - képességekké!) való átalakítása.
Ez az életünk legfőbb érelme tehát. Vagyis: nem az üdvösség és nem az örök boldogság elérése, nem is a földi boldogság és egészség elérése, hanem a karma-oldás.
Sajnálom, de ez az életünk puszta és nyers igazsága, amit a 30 éves asztrológusi munkám során figyelhettem meg.
Nem mondhatok - írhatok mást, mint amit a szakmai tudásomat és a személyes tapasztalataimat megfigyelői éberségemnek és őszinteségemnek? a magammal és az olvasóimmal szembeni őszinteségemnek alárendelve, tehát a felelősség-érzetemet maximálisra kifeszítve, megtapasztalhattam és megfigyelhettem. Sajnálom, hogyha ez nem fennkölt és felemelő és még csak nem is romantikus, hanem kellemetlen és drámai, még akkor is, ha ott van mögötte, e még inkább utána, a Sárkányfej által jelzett bolond boldogság (a misztikus optimizmus) segítségével történő, tényleges megváltás-, vagyis az üdvözülés ígérete. De ez tényleg csak ígéret arra az esetre, ha netalán sikerülne a karma-oldás...

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2023.02.18. 14:08 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4234
Tartózkodási hely: Csíkszereda
A pánik és a depresszió igazi oka, meg őrület szerű félelem feloldási lehetősége:


A pánikbetegséget, akárcsak a depressziónak nevezett agresszióhoz vezető lelki és szellemi állapotokat, valamint az ilyen mentalitás által létrehozott ellenséges, vagy közömbös élethelyzeteket, egyértelműen és határozottan a felettes énünk okozza. Vagyis, ezt a jelenséget nem kellene igazából betegségnek nevezni és orvosságokkal gyógyítani, hanem pozitív irányú (optimista) általános mentalitás- változtatással és képzelődés – képzeleti (élet-látási) változtatással
. Arról van szó ugyanis, hogy a magasabb rendű szellemi öntudatunk érzi – tudja azt, hogy az, az élet-út amelyen elindultunk és amelynek elköteleződtünk, nem hogy az életünk spirituális megoldásához (életünk és sorsunk céljához, beváltásához, rendeltetése beteljesítéséhez) vezetne, hanem éppen ellenkező irányt vettünk fel azzal szemben, ami szükséges lenne a karmánk feloldásához és meghaladásához.

Kedves XY!

Nem állhatom meg, hogy levelének néhány pontjára ne reflektáljak azonnal, elsősegély-nyújtás címen, addig is amíg az egész sorsképletet módszeresen és részletesen, az egész összefüggésrendszerében, ki nem bontom.

Biztos, hogy ennyi sors-hadakozás után, ön érti a különbséget a szubtilis metafizikai valóság és a zagyva miszticizmus között. Tehát, ön nem az, az ember, aki a vallásos kauzalitás szerint gondolkozik, hanem legalább érzi, hogy bár minden a megváltás (szabadság, boldogság) logikájának a kényszere alatt vannak az életünkben olyan időszakok, amikor az egész életünkre vonatkozó, fontos sorsdöntéseket kell hoznunk, és, hogy a sorsjelenségeink között léteznek logikus összefüggések. Ugyanakkor fel kell hívnom a figyelmét arra, hogy ezek koránt sem a primitív misztika által használt irracionális logika szerinti összefüggések. Egészen pontosan: egy pozitív élet- és sorsjelenség létezése és megtörténése, még nem jelenti azt, hogy más oldalon nincs baj a személyi mentalitásunkkal. Az automatizmus, ami alapján például a gyermekek megfoganása és megszületése biológiailag egészségesen végbemegy, az még nem érv arra, hogy a párkapcsolati szerelemi – szexuális kapcsolattal és amelyből származtak, nincs baj, mondjuk, az illető anya karma-oldása és megváltódása logikájának a szempontjából. Konkrétan, önnél az a tény, hogy a házasságában megfogantak és megszülettek a gyermekek („Istennek hála!”), az egy dolog (teremtési automatizmus), de ez nem jelenti azt, hogy az apjukkal való elkötelezett élettársi viszonynak a házasság útján történő földi harmonizálódása és szilárdítása, összhangban állt volna az ön sorsképletéből kiolvasható spirituális fejlődési és megváltódási programmal.
Önnek tehát egy saját maga ellen felállított sors-csapda volt ez a viszony, amiről és aminek az előzményéről így írt:

„…mikor végre túl sok szakításon megkérte a kezem, már annyi tüske volt bennem (többnyire magamnak köszönhettem), hogy már nem kellett, a sebzett hiúságom nem engedte. Ő volt az egyetlen értelmes kapcsolatom, mert összeillettünk lelkileg, szellemileg, testileg.
De én akkor már belemásztam egy új kapcsolatba a leendő férjemmel.
Aki teljesen alkalmatlan volt normális kapcsolatra, házasságra meg abszolút. Én ezt az eszemmel tudtam, de betegesen belevetettem magam és úgy éreztem rettentő szerelmes vagyok. Aztán terhes lettem, elvetéltem. Mivel akkor még átfedésben voltam, az egyik kapcsolatból ki, a másikba be, igazából nem is tudtam ki lehet az apa kettejük közül. Aztán megint terhes lettem, habár védekeztünk, de ő nem akarta. Én meg mint egy zombi, úgy viselkedtem. Megnéztem az ultrahangot aztán elvetettem, hiszen nem szülhetek egyetemistaként egyedül egy gyereket.
Aztán nemsokára rá megint teherbe estem, akkor már esküvőt tervezgettünk. Én továbbra is tudtam, hogy ez egy eszement ötlet, és mégis.”

Szilárd: - Hát ebből eredt az ön pánikbetegsége!
Nem volt még asztrológiai – metafizikai tanulmányt, vagy legalább egy cikket időm erről írnom, de a pánikbetegséget a felettes énünk okozza, ugyanúgy, mint a depressziót, ugyanis a magasabb rendű szellemi öntudatunk érzi – tudja azt, hogy az az út amelyen elindultunk és amelynek elköteleződtünk, nem hogy az életünk spirituális megoldásához (életünk és sorsunk céljához, beváltásához, rendeltetése beteljesítéséhez) vezetne, hanem éppen ellenkező irányt vettünk fel. Olyankor az anyanyelvünk szerint is „rosszul járunk”, és az önző gondolkozásunk karmai közt vergődő „szerencsétlen” lelkünk szeretne „kimenekülni” a sehol felé (sehova se) vezető sorshelyzetből.

Az, hogy a nővére hol, milyen téren rontotta el önhöz hasonlóan a megváltódási sorsesélyeit, nem tudom, de egyértelmű, hogy azzal a párkapcsolati karmától terhes sorsképlettel, ami az öné, nem szabadott volna az életének ezzel a rettenetesen fontos területével játszania, felelőtlenkednie! (A korábbiakban leírtak mellett: Sárkányfarok a Mérlegben, szintén a IV és az V. ház között – ezt majd pontosítom holnap…)
A pánikolást tehát nyugodtan abba hagyhatja és 1) Ennek a kivédésére szolgáló autogén tréningezést is, hiszen már elvált a férjétől és engem is megtalált (Tudom, hogy tudja: egyáltalán nem nagyképűségből írom ezt.), és megmondhatja a lelkének, hogy minimum a párkapcsolatot nem fogja többé ennyire elrontani.

2) Ugyanezen ok miatt az alkoholt is elfelejtheti, hiszen nincs már amit azzal feloldania vagy elfojtania, és a képlete egyáltalán nem utal alkoholista, vagy más önkábítási hajlamokra.

Illetve, egy okunk és magyarázatunk még van arra, hogy miért kellett annyit innia eddig, és az nem más, mint a többszörös Skorpió természete (Magam is Kétszeresen is, Skorpió is vagyok), amely kénytelen volt önt a nulla pontig levinni, annak érdekében, hogy semmiféle mellékúti menekülést, újabb fölösleges pótcselekvést és minden labirintus-járási lehetőséget végleg elvegyen öntől, vagyis, hogy onnan, a nulla-pontról kényszerüljön vertikálisan felemelkedni. Ilyen a Skorpió: leviszi az embert (A gazdát!) az örvény mélyére. És, ha nem haragszik meg: az erkölcsi pöcegödör fenekére ahhoz, hogy minden zsigerében szomjazza – sóvárogja a felemelkedést, a kijutást, és a megtisztulást annyira, hogy ne engedje meg magának a visszaesés (A vissza-élés, lásd: a vissza – élés) luxusát és a spirituális – erkölcsi felemelkedési akaratától, ne hagyja magát eltántorítani azt követően, hogy újra, kijutott a napfényre. Arról az egyetemes és szakrális lét-mozzanatról van szó tehát, amikor a disznokkal egy vályúból táplálkozó tékozló fiú azt mondja magának ellentmondást nem tűrően, hogy itt most abba hagyom a lelki züllést és a tévelygést, felállok, és visszamegyek az atyámhoz.
Még én is, aki soha, még csak iszákos sem voltam, de „lazulásnak” én is sokszor használtam ezt a rettenetes eszközt, jól tudom, hogy nem könnyű az alkohol által biztosított mesterséges egység-élmény élvezési lehetőségről lemondani. Pláne ha az ember még nem is jutott el oda, hogy égetően érezze a lemondásnak a szükségét, de arra nagyon megkérem, hogy arra a rövid időre, amíg „együtt dolgozunk”, próbáljon erőt venni magán és nem fogyasztani, alkoholos italt.
Majd a szintézisben azt is elmondom, hogy mi a helyzet a cigarettázással spirituális szempontból és majd ön dönti el, hogy kell-e még azt „gyakorolnia”, vagy azt is átadhatja nyugodt szívvel és felszabadított tobozmiriggyel (homlokcsakrával), hátat fordíthat a múltnak és bizakodón nézhet a magváltó jelenbe és jövőbe .

Barátsággal: Szilárd

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO