ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2023.11.29. 01:31

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
 Hozzászólás témája: A tizenegyes horoszkópház jelentése
HozzászólásElküldve: 2023.11.06. 21:44 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4215
Tartózkodási hely: Csíkszereda
A TIZENEGYES (XI) FÖLDHÁZ

A XI. ház a Vízöntőnek a gyakorlati megvalósulási életköre, ami azt jelenti, hogy ezen a „kalandos” életterületen, amit a 11 ház jelöl az asztrológiai sorsképletekben, a személyek közötti együttműködési képességek kifejlődésének lehetősége valósítható meg. Valamint, az egyénnek az egyetemes lét-erőkkel és lét-törvényekkel való együttműködési képességek jönnek létre. Tehát, ezen az életterületen meg szerezhető (különlegesnek mondott, merthogy mágikus hatású...), szellemi képalkotási- és képzetfejlesztési képességek megszerzésére van lehetőség. De ugyanannyira szükség is. Illetve mindez azt jelenti, hogy az itt szerzett képességek kellene, hogy segítsék az embert a – Tehát a minél tökéletesebb együttműködési (vízöntői!) képességek elérése – a karma-oldáshoz és hosszú távon a megváltódáshoz. Tehát, a vágyva – vágyott boldogsága eléréséhez. (Tudván azt is, hogy a második, csak az előbbinek a következménye lehet.)

Akárcsak a Vízöntőnek, neki is, az Uránusz és a Szaturnusz az uralkodó bolygói, és mint olyan életkör, amelynek a spirituális alapja a szaturnuszi szellemiségben fedezhető fel, ez a gyakorlati (együttműködési) életkör, az Egyetemes Felelősségtudaton alapuló, egyetemes Szabadságtudathoz kötődő, spirituális, szellemi és gyakorlati cselekvések és viszony-rendszereknek a horoszkópháza.

Tehát ez a felelősségteljes szabadgondolkozás és a természeti szabadságvágy, a szabadságérzés és mindenféle szabadságélmény (függetlenségi érzések, függetlenségi és autonómia törekvések, stb.) helyes megélésének és megvalósulási lehetőségeinek a háza is. Ezért egyértelműen a kollaborativ, segítőkész - humanista vágyakhoz, érzésekhez és magatartáshoz, vagyis az önzetlen „ember-barátsághoz” kapcsolódik. Vagyis, a nagyvonalúsághoz, az önzetlenséghez kötődik, és mint ilyen, a felelősségteljes segítségnyújtás konkrét és spirituális formáival kapcsolatos életterületeket foglalja magába. A nagyszabású tervek, a reménységek és e tervek-remények megvalósításának, beteljesülési lehetőségek kutatásának és a feltételek beteljesítésének (negatív - karmikus - tulajdonságok oldása, tehát az új pozitív tulajdonságok megszerzésének az esetén) a háza.

Amennyiben az Uránusz és a Szaturnusz által megtestesített princípiumok (Lehetőség keresés és lehetőség-kihasználási képesség, és morális felelősségtudat. – Amely két géniusz, mellékesen szólva, harmonikusan összesítve és egységesítve, szabadságot eredményez.) alapján vizsgálódunk, kiderül, hogy ez a ház, az Egyetemes Logosznak, tehát a szent szellemnek a határtalanul változatos, különböző hatás-rendszereivel (mechanizmusaival) és megnyilvánulási formáival való megismerkedési- és együttműködési lehetőségeknek a háza is.

Pontosabban: az Egyetemes Vibrációs Skálák megnyilvánulásainak, és a kauzális és a földi - fizikai vibrációk interferencia-jelenségeknek a háza is. Ennek következtében a mentális képességek, a tisztánlátás, a spirituális tisztánlátói képességek kialakulási feltételeinek, tehát az asztrológusi képességek, valamint a feltalálások és a felfedezések életkörét is megtestesítő asztrológiai erőtér. Vagyis, mindazon jelenségek megnyilvánulási (materializálódási) formáinak a háza, amelyek az univerzális tudatalakítással egybekötött személyes szabadságtudati és jövő-alkotási – teremtési modellálásokkal kapcsolatosak. (Lásd az informatikának a legújabb gyakorlati vívmányait és lásd az agykontrollt).

Ám, amennyiben megfeledkezünk a Szaturnusz jelenlétéről és jelentéséről, és nem vesszük észre, hogy az Egyetemes Értelem (Az Isteni Interferencia-) Logosza, vagyis a megtermékenyítő és a megtermékenyülő áthatolás (inqualieren), vagyis az Uránusz által megtestesített őserőnek a következményeket előre látni képes Szaturnuszi szellemiség fékhatása nélkül anarchiába és katasztrófába torkoll minden „szabadulási” törekvésünk. (Az asztrológia nyelvén: a Szaturnuszi és az Uránuszi princípiumok egysége, vagyis egymást-áthatása, és egymással való együttműködése nélkül a szabadság helyett rabság jön létre). Ilyenkor, világos, hogy nem vagyunk még képesek helyesen értelmezni a XI. ház életterülete szellemiségét.

Vagyis: a Vízöntői szellemiség az Uránusz és a Szaturnusz által megtestesített őserőknek a kölcsönös egymáson való áthatása és megtermékenyítése – kiegészülése által jön létre, ahol a kettő együttesen jelenik befolyásol és irányít. Vagyis, ahol az egyik a másik feltételeként és komplementereként jelentkezik és kölcsönösen kiegészítve egymást, anyagi és szellemi világot úgy egyesítenek egy ember személyében, hogy azt eljutatják a megváltáshoz. A Szaturnuszi szellemiség nélkül, az egész személyes (vagy csoportos) képesség-kihasználáson alapuló, szabadság-törekvés, átfordul közönséges anarchiába, regresszióba és involucióba (Vissza – élésbe…). Ugyanis, amennyiben a Szaturnuszi elvet ki hagyjuk a folyamatból, ugyanúgy cselekszünk, mint hogyha egy párkapcsolatban a női funkciókat nem vennénk fontosnak és mellőznénk. Az, aki, illetgve azok, akik ezt a mellékesnek és zavarónak tűnő őserőt figyelmen kívül hagyja (hagyják) előbb képzeti – képzeleti, zavarba, majd tudati – öntudati és lelki zűrzavarba, ráció-bomlásba, és ezzel általános romlásba, majd nyílt rombolásba (anarchiába), majd őrületbe és ezzel rothadásba, degenerációba, szerencsétlenségbe, katasztrófába juttatják önmagukat és - vagy a környezetűket (A szabadság illúziójába beugratott népeket) is.

A XI. ház motívumrendszere arról tudósít, hogy milyen mértékben és milyen jellegű princípiumok szintjén kell szembesülnie a szülöttnek (Vagy, egy csoportnak, egy nemzeti, vagy vallási, vagy más emberi közösségnek, netalán az egész az emberiség) a szabadságtudat, a függetlenség, az autonóm lét és az autonóm szellemiségnek a, minden létezési szinten szükséges információ-megszerzés, feltárás és közvetítés lehetőségei által működtetett, csoporttudat szintű, együttműködés megvalósításának az eszméjével. Hogy milyenek a rendelkezésére álló információ felhasználási és kezelési lehetőségei és képességei, hogy milyenek a szabadkapcsolat-létesítései-, és felelősséggel való használási képességei-, és a moralitása, ebbe az irányban. Jelzi tehát az információs lehetőségek formáit, az úgynevezett tudományos, vagy az okkultnak is nevezett spirituális és misztikus információ-szerzési képességekkel és lehetőségekkel együtt. Valamint, ezeknek az információszerzési képességeknek a gyakorlási és a felhasználási lehetőségeit, az ide vonatkozó, morális alapállását.
Ugyanakkor a XI. ház jelzi a szabadság megvalósítási lehetőségeknek az érdekében létrehozott (alakult) mozgalmak realitás-alapját, a hosszú távú következmények meglátásához szükséges képességeket, az együtt-tervezést és a felelős kivitelezést, tehát a csapatmunkákat, a nemzetközi együttműködési tervek helyességének e megítélési képességeit, és az ilyen jellegű megvalósítások kauzális minőségi értékét. De jelenti ugyanakkor a technikai vívmányokat is, a harci technikával és a katonai hírszerzéssel együtt - és itt nagyon megfontolandó, hogy az Uránusz és a Szaturnusz kölcsönös megtermékenyüléseként és harmonikus kiegészítődések létrejönnek-e, hogy mit értünk és mit fogadunk el és mit nem a fizikai, a lelki és szellemi szabadság megvalósításának, illetve, hogy mit utasítunk és hárítunk el. Mert egyértelmű, hogy az igazi szabadság nem (csak!) a fizikai eszközökön és, így nem a technikán múlik, hanem az egyetemes felelősségtudat mentális kialakításán. És, amiben az embert degradáló kényelmi berendezéseket szolgáló technika és különösképpen a harci-technika legfennebb negatív példaként szolgálhat.

Végül is a mentális képességek kauzális szintű evolutiv és kreatív- felhasználásáról és kifejlesztéséről, azaz spirituális értelemben vett tudattágulásról van szó a szabadság kérdésében is, ahol, egyesek szerint, a szabadság a szabad választási lehetőségek végtelenné válásán múlik. De nekünk figyelembe kell vennünk azt is, hogy ez, ugyanannyira a felelős döntéshozási képesség létezési és hathatós alkalmazási lehetőségek maximális megvalósulásának a függvényében tud megvalósulni.

Egyéni szinten, egy olyan szabadon választott, későbbi mesterségen keresztüli érvényesülés háza, amelyre a szülött nem is gondolt fiatal korában, vagy azért mert idegennek érezte akkor a természetétől, vagy azért mert ez a foglalkozás még nem is számított társadalmilag elismert munkának, mesterségnek, hivatásnak. A tizenegyes ház tehát, az olyan később és ténylegesen szabadon választott szakmáknak a háza is, amelyekkel egy fiatal felnőtt személy még nem állhat összhangban karmikus meghatározódásai és spirituális útkeresési szakaszában, tehát, akkor amikor fiatalként szakmát és élethivatást választott magának. Ugyanis, akkor még, vagy ködösen illuzórikus idealista képzetek, vagy földhözragadt megélhetési gondok, vagy a tehetségeiből és a neveltetéséből (szerencséjéből) adódó siker-elérési lehetőségekről szóló vágy-feltételek vannak jelen az életképzeletében. Ezek a tudattalan karmikus meghatározódások megjelennek annak a mesterségnek, szakmának és – vagy hivatásnak a jellegében, amit a felnőtti élete kezdő szakaszában választ. Hát ez még egyáltalán nem lehet az a szellemi – spirituális orientáció, amely a 411-es ház életkörével függne össze.

A klasszikus asztrológia állítása aszerint, ez a spirituális grafikai tér, illetve a belé kerülő horoszkóp-elemek, jelzik még az örökbe vett, vagy a más megfontoltságból nevelt és gondozott gyermekeket és az önkéntesség más formáit, illetve, ha szellemi életutat járó személyről van szó, akkor a helyes irányválasztási, irányváltoztatási képességeket is, de ezekkel együtt, az önként jelentkező tanítványokat is. Hiszen ez az életkör tényleg a szabad választás kérdésével, az emberi öntudattal és az Egyetemes Logosszal, tehát, a helyesen értelmezett szabad és kreatív együttműködés szellemiségével van összefüggésben. (Mármint, hogy a szabadság mindig és csakis a maximális felelősség-tudat és felelősségvállalás függvénye is.)
Amint már említettem, a tizenegyes ház a barátság, az önzetlen segítségnyújtás és a szimpátia, a szabadkapcsolatok, az univerzális kommunikáció, a kapott és adott fény befogadásának, feldolgozásának – felhasználásának és tovább adásának – küldésének a háza, és mint ilyen, a gyakorlati és az eszmei – spirituális (megvilágítási) segítségnek is

A fentiek szellemében a 11-es ház, továbbá:
-A szabadság – tudat elérése, kifejlődése – kifejlesztése érdekében gyakorolt és erővel kifejtett, kötetlen csoportos tevékenységek és ilyen jellegű csoportmunkák, együttműködések háza.
-A szabad mozgás és ezáltal a megkönnyített, gyors mozgási lehetőségeket biztosító, közlési és közlekedési lehetőségek háza.
-A nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi kapcsolatokat biztosító szervezetek, intézmények háza.
-Az információáramoltatás, az informatika és az információs berendezések háza, de egyúttal az un. parapszichológiai információk háza is, vagyis a spirituális-metafizikai (asztrológiai) információk és az ilyen jellegű kommunikációs lehetőségek (készségek és képességek) háza is. - Az intuíció, a humor, az altruizmus és a nagyszabású tervek megalkotásának és kivitelezésének a háza. Az is további árnyalásra szorul, hogy mint a Vízöntő napjegynek az analogonja, az Uránuszhoz és a Szaturnuszhoz is kapcsolódik, vagyis az Egyetemes Logoszhoz, amely a mindennapi spekulatív gondolkozásunkkal és elképzeléseinkkel ellentétben nem veszi figyelembe a kicsinyes, öncélú és egoista érdekeinket és ezért a XI. ház befolyási övezetében rendszerint felborulnak és halomba dőlnek az ilyen szerű törekvéseink, itt hiúsulnak meg a kicsinyes (és így evolúció-ellenes) terveink és ambícióink.

És mivel a XI. ház az Egyetemes Elme által keltett magas fokú vibrációk Interferenciájának, vagyis, az egyetemes – Isteni - Értelem által keltett lét-képzetek) mentális megjelenésének az erőterét is megtestesíti asztrológiai – grafikai szinten, ezáltal mindenféle magas rendű értelem keletkezésének és megtermékenyítő hatásának, vagyis a morfogenetikus hologramok keletkezését biztosító egyetemes interferencia-jelenségeknek az életköre. Emberi szinten a mágikus erejű mentális képességek és a mentális jelenségek materializálódásának a horoszkópháza is. Ezek szerint pedig az asztrológiai információk háza is. Mert az természetes - miután a metafizikai információs lehetőségek területeként az egyetemes Logosszal kapcsolatos összefüggéseit említettem-, hogy a XI. ház kimondottan az asztrológia háza, vagyis az asztrológiai információk megnyilvánulásának életterülete és az asztrológusi képesség jelentkezésének a háza mivel az asztrológia az emberiség egyetlen tudomány-összegező, tudomány szintetizáló tudománya. De, amint azt fogjuk látni, a XII. ház életterületeinél és életfeladatainál, amelyek az előbbieket kiegészítik és előfeltételezik, hogy azok a bizonyos asztrológusi tisztánlátáshoz is szükséges-mentális és úgymond "okkult" képességek megszerzése, nem is olyan egyszerű, nem is olyan kényelmes és nem is olyan veszélymentes, mint ahogy azt az eddig használt, tanulási formák alapján elképzeljük.
Mielőtt a XI. ház életterületének leírását és metafizikai értelmének ismertetését tényleg befejezném, hadd prédikáljak egy kicsit és toldjam meg eddigi mondandómat azzal, hogy mire is tanít meg tulajdonképpen a (felelős) szabadság eszméjéhez kötődő tízes ház életterülete életünk során. Mert van egy rejtett vetülete és következménye is, a szabadság hamis értelmezésnek. Éspedig az, a koncepció, amely alapján egyesek a, a Bika-Skorpió tengelynek a negatív megnyilvánulási formáihoz kapcsolódó, irigykedési hajlamuknak engednek, amikor egy szabadon gondolkozni, élni és megnyilvánulni képes – bátor! – személlyel találkoznak. Azt gondolják, hogy a szabadság, a szeretet, a nyugalom, a harmónia, a kedély, az egészség, az autonóm léttudat, , vagyis a belső felelősségen alapuló függetlenség, és ezek összege: a boldogság, amit egy igazi vízöntői szellemű személy meg tud valósítani, az mind fogyó természetű. Hogy tehát, amennyiben valaki több szeretetet, több kedvet, értelmet, autonómiát, egészséget, stb. tud magában létrehozni és azal a jó sorsát létrehozni és táplálni és magából kisugározni és ezáltal személyisége és egész élete gazdagságban és bőségben telik, akkor nekünk kevesebb jut ezekből a "javákból", mert a „másik” elfogyasztja elölünk...

És kicsinyes irigységünkben elkezdjük az illető személyt alantas, tehát romboló jellegű kritikával támadni, miközben nem akarjuk beismerni, hogy mi magunk vagyok azok, akik különböző stratégiákat, magatartásokat igyekszünk kieszelni arra, hogy a másiktól elvegyük a szabadsága lehetőséget. Vagy arra, hogy lehetetlenné tegyük az önrendelkezése gyakorlását, az anyagi javai megszerzését, miközben ezek elvétele úgysem szolgálhatna a számunkra sem örömet sem igazi kielégülést, de a szellemi - vibrációs szintünket is csökkenti és kárt okoz saját magunknak ez, az egoista – önző vágy-tudatunk rejtett garázda-tevékenysége! Nem beszélve a karmikus tehertételeink súlyosbításáról, amit rengeteg negatív tapasztalat árán - betegségek, balesetek, stb.- leszünk csak képesek valamikor a távoli jövőben feloldani kiegyenlíteni spirituális Én-tudatunk szintjén.

Az ilyen végső soron a saját jó sorsunkat láthatatlanul romboló, önkéntelen, vagy tudatos negatív mentális folyamatok gyakorlása, illetve „belső engedélyezése” helyett - Amit a sorsképletünkben pl. az erősen negatív napnak, a Sárkányfaroknak vagy Lilithnek, a II., a VIII., IX, vagy a XI. házban való jelenléte jelez! -, sokkal jobb ha meg tanuljuk pl. a pozitív mentális – képzeleti, tervezés, építkezés, és alkotás tudományát az agykontroll, illetve az un. fehér mágia segítségével, mivel éppen ilyen jellegű életfeladatok elsajátításának a szükségére utal az, ha ebben a házban bolygót, de főképpen karma-pontot találunk. De a legfőképpen azt kell megtanulnunk (megjegyeznünk!), hogy nem csak a kauzális, illetve a szellem-világ, de logikusan az általa és a belőle létrehozott anyagi világ is kifogyhatatlan, tehát valójában senki és semmi nem tud elvenni tőlünk semmit és senki nem tud minket megrövidíteni semmiben, hanem csak a mi kishitű és kicsinyes képzelőerőnk, illetve az anarchista és romboló – rombolási mentális és képzeleti alkalmaink, az ellenség-képzetekkel telt imaginációnk felnőtt-korunkban, és a szüleinknek (főképpen az anyánknak) ugyanezen késztetései gyermek korunkban. Az tehát, hogy egy boldogan – szabadon élő személy elfogyasztaná előlünk a mi boldogsági – boldogulási lehetőségeinket (Hogy egy női, vagy férfi Casanova elhalászhatja előlünk, vagy elhódíthatja tőlünk a „hozzánk illő”, „nekünk járó”, az egyedül általunk és általa „meg nem érdemelt” szerelmünket), végképpen nem igaz!

A teljesen negatív napnak, a Sárkányfaroknak, vagy a Lilithnek a 11. házban való jelenléte egyértelműen Vízöntő (Végzetes, azaz irtózatosan nehezen feloldható, függetlenség – és szabadság mániás, elköteleződési – odaadási képtelenségre utaló!) karmára (is…) utal.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO