ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2023.06.01. 01:40

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2023.05.24. 17:18 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4135
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Kozma Szilárd:

A Tarot kereszténysége és a kereszténység Tarotja


A Tarottal való sorshelyzet-elemzés, mint sors-rendezési és alkímiai művelet

(A kelta kereszttel történő sorselemzés logikája)

Amiként a cím is mutatja, reális (metafizikai) alapja és funkciója szerint, a Tarot nem más egy mágikus hatású, személyes sors-beavatási (esetünkben önbeavatási) jel-képes jelrendszer. Az aktuális sorshelyzetünkre vonatkozó, pillanatnyi sorsállapotunkkal kapcsolatos, és arra utaló szimbolikus információt (jeleket és jelzéseket) tulajdonképpen állandóan és folyamatosan kapunk a természeti és a személyi – szociális környezetükből. De azt, azokat nem vagyunk képesek helyesen értelmezni asztrológiai, vagy más szimbólum-értelmezési jártasság nélkül, mivel nem ismerjük az események és az élethelyzetek szellemi - spirituális szimbolikus jelentéstartalmát.

Sőt: mivel kauzális asztrológiai sorsfeltárás nélkül (A karma-oldási sorsprogramja asztrológiai feltárása nélkül) az ember csak kivételes esetekben ismeri fel az élete eredeti rendeltetésének (az élete és a sorsa értelmének) a logikáját: a földi és az egyetemes megváltásban való (mindenki számára úgymond kötelező!) részvétel logikáját, a jelértelmezései megragadnak a félrevezető és nevetséges népi, vagy a szubjektív babonák szintjén. A környezeti jelekből, a legjobb esetben is szerencsés, vagy szerencsétlen sorshelyzetekre vonatkozó információt igyekszik kiolvasni, holott az élete ősi rendeltetés: a megváltás megvalósításának a logikája ab ovo kizárja a szerencse, vagy szerencse-hiány, a kedvező, vagy kedvezőtlen sorshelyzetek lehetőségét, amiként azt Jézus is tanította: Kizárt dolog, hogy bármiféle pozitív törekvéssel, a külső és belső harmonizációra való folytonos törekvések nélkül, egészségesek és boldogak lehessünk. Kizárt, hogy a megváltás eszméje melletti teljes elköteleződés nélkül, vagyis a karma-oldás érdekében tett mindennapi áldozathozatal nélkül, fel lehessen oldani a sorsot, Jézussal szólva: „meg lehessen nyerni az életet”.
A sorshelyzetünkre, sorsállapotunkra utaló jelek tehát állandóan jelen vannak az életünkben, éppen hogy ki nem szúrják a szemüket, de a szerencsébe, a véletlenbe, a sors-protekcióba, isteni protekcióba), illetve a szerencsétlenségbe (Isten előtti kegyvesztett állapot lehetőségébe), vagy a tudományos megoldási lehetőségekbe vetett babonás hitünk megakadályoz abban, hogy helyesen tudjuk azokat értelmezni. Pedig a Megfelelés törvénye szerint, vagyis az Analógia törvénye szerint az anyagi világ és annak az eseményei tökéletesen tükrözi a szellemi történéseket: "Ami lent van ugyanaz, mint ami fent van." - Hermész Triszmegisztosz Smaragd Táblája e tekintetben egyértelműen és világosan beszél. ("Való, hazugság nélküli, biztos és igaz.") Mert ha tovább gondoljuk a Hermészi mondatot, azonnal kiderül, hogy nem csak az, ami fent van, áll szellemi - spirituális lényege szempontjából analogikus kapcsolatban azzal, ami fent van, hanem a külső (környezetünk) és a belső világunk (lelkünk, szellemünk) is, lényegi (spirituális) kapcsolatban áll egymással. Amennyiben az idő mennyiségi folyását jelző órámmal kapcsolatosan ér (látszatra persze, véletlenül) valamilyen károsodás: elvesztettem, ellopták vagy annyira megütöttem, hogy meg kell javítani, biztos lehetek abban, hogy nem jó időben vittem véghez, hogy nem jókor tettem meg valamit. Türelmetlenségemben elsiettem, vagy bizonytalankodásom, bátortalanságom következtében, túl későn tettem meg azt, aminek meg lett volna a maga minőségi ideje. Nem figyeltem az idő minőségére tehát és ez által, nem a kellő időben lépve, hirtelenül, vagy megkésve cselekedve, megsértettem a Ciklus és a Ritmus törvényét.
Semmi nem történik tehát véletlenül sem bennünk, sem körülöttünk, életünk minden egyes mozzanatának, minden eseménynek meg van a maga spirituális jelentősége, mint ahogy minden erkölcsi tettünknek (vagy nem-tettünknek: lásd a halasztás, a halogatás vétkét) is sorsalakító következménye van. Csak éppen meg kellene tudni fejtenünk - persze nem a babonák szintjén! - a fontosabb jelentéstartalmakkal bíró események és helyzetek (sors-jelek) szimbolikus értelmét és máris tudhatnánk, hányadán állunk magunkkal, a sorsunkkal, környezetünkkel, szeretteinkkel. A Tarot egy ilyen, a szellemi ősök által alaposan megfigyelt és szilárd rendszerbe foglalt, többnyire egyértelmű és határozott jelentéstartalommal rendelkező sors-szimbólumokat tartalmazó jel-gyűjtemény, amely, ha megtanuljuk a szimbólumait, segít el- és kiigazodni a sors-kríziseink, addig véletlenszerűnek és irracionálisnak képzelt labirintusában.
A közhiedelem ellenére tehát, a Tarot nem ostoba, és végső soron hamis(!) jóslások végzések az érdekében lett létrehozva. A jóslás, amellett, hogy csalás amennyiben avatatlan személy végzi és fekete mágia amennyiben avatott személy él vissza a természetfeletti tudásával, azért is értelmetlen, mivel annak az alap-logikája teljes mértékben ellentmond a teremtés, és így az életünk eredeti rendeltetés logikájának és ez által az egyetemes törvényeknek (Ezeket az Utódok szülők ész szeretők az asztrológia tükrében c. könyvemben részletesen ismertettem) és azok közül is elsőként annak a törvénynek, amely az ember számára a legfontosabb: a spirituális fejlődés törvényének. Más szóval, a jóslás minden szempontból ellentmond és ellenkezik a személy szabad akaratát biztosító törvénnyel.
És ez akkor is így van, ha a Tarot huszonkét ikonja segítségével végrehajtható különböző sorselemzési technikák által, - akárcsak más, a szellemi világ működési mechanikájára alapozott szimbolikus sorselemzési, sorsértelmezési rendszerrel (Például az asztrológiával) - az életnyerési lehetőség téveszméje szerint gondolkozó ember számára, vagyis az életnyerés lehetőségébe vetett egoista életkoncepció (tévhit, rögeszme, a bűnbeesés logikája, stb.) szerint élő személyek számára -, egy elenyésző mértékű százalékaránnyal, néha, és többnyire csak a negatív jóslatok beválnak. (A beavatottak és a felébredettek: az egyetemes törvények szerint élők számára nem!) Ám az igazi beavatottak által gyakorolt Tarot sorselemzés ennél, az alacsonyrendű és lényegében és végső soron sehova nem vezető (értelmetlen) jóslási lehetőségnél felmérhetetlenül többet, illetve egészen mást jelent.
Mielőtt az elméleti eszmefuttatásba jobban belemerülnénk, annak a metafizikai igazságnak a szellemében, miszerint a teória (Teo - ria: Isten - látás) értéktelen kolonc az ember nyakában (eszében, képzeletében) amennyiben nem próbálják ki a gyakorlatban, ismerkedjünk meg a 22 ikonnal dolgozó Tarot rendszernek (A Nagy Arkánumnak) az egyik legegyszerűbb „kártyavetési” módszerével, az úgynevezett kelta-kereszttel. Ez ugyanis jó alapot biztosít a Tarot ikonok szimbólumainak megismeréséhez és a nem jóslásra használt sorselemzéseknek az alap-logikája megértéséhez.
A Kelta Kereszt hét kiválasztott és sorjában kitett ikonnal dolgozik, egészen pontosan: hat plusz egy ikonnal, amely hét kártya-lapot a következő képpen választunk ki a 22-es kártyapakliból: Elsősorban kiválasztjuk azt az egyes pozícióba (a kereszt középpontjába) elhelyezendő alap-ikont, amelynek az alapjelentése és a „segítő” szimbólumai a leginkább megfelelnek és jellemzik azt az életproblémát, sors-kérdést, aminek a megoldása érdekében a sorselemzést el akarjuk végezni, illetve amely kérdésre választ akarunk kapni. Ily módon tehát a pakliban 21 darab kártyalap marad, vagyis 3X7 darab kártyalap, amit keverés után, a keverés által adott sorrendben (felülről lefelé tehát), arccal lefelé fordítva, három egymás alatti sorban és hét oszlopban helyezünk el az asztallapon, vagyis három sorba hét - hét kártyát helyezünk el lefelé fordítva.
Ez után az első kirakásos műveletnek a végeztével, megkérjük az illető személyt, aki számára a sorselemzést végezzük, hogy amennyire nyugodtan és finoman csak lehet („finoman és nőiesen”!) egymás után, válasszon ki mind a három hét kártyalapot tartalmazó sorból két darab kártyalapot, vagyis összesen hat darab kártyát (2X3 = 6) és anélkül, hogy felfordítaná azokat és a kiválasztás sorrendjében, adja a „kártyavető” személy kezébe. Az értelmező ezeket a lapokat (a hat darab kiválasztott kártyát), a kiválasztás sorrendje szerint - és még mindig arccal lefelé fordítva! - , elhelyezi a bal kezébe. Miután ez megtörtént, a maradék lapokat össze lehet szedni és félretenni. A Kelta Kereszt kirakását és az értelmezést úgy kell elkezdeni, hogy a kereszt képzeletbeli középpontjában elhelyezett első (egyes számú) pozícióba került alap-ikon alá, a kereszt alsó száraként, immár felfordított arccal elhelyezzük azt az ikont ábrázoló kártyát, amely a balkezünkbe gyűjtött hatos csomónak a legaljára került (amelyet az a személy aki számára a sorselemzést végezzük, elsőként kiválasztott).
Ez, a kettős pozícióba kerülő ikon jelentéstartalma és a kiegészítő szimbólumai fogják jelezni - jelenteni számunkra a felvetett probléma igazi, spirituális és kauzális (szellemi) gyökerét és alapját. Vagyis azt, azokat a negatív képzeteket, félelmeket, szorongásokat és/vagy ambíciókat, amelyeket a „sorselemzett” személy a tudattalanja legmélyén táplál az élettel, a sorsával, illetve az életét és a sorsát meghatározó személyekkel, vagy a sorsának az elemeit képező társadalmi, kulturális, vallásos, anyagi, stb. körülményekkel szemben. Láthatjuk tehát, hogy ez egy igen fontos pozíció, mivel a kettős pozícióba kerülő ikon jelentésének a helyes értelmezése máris feloldhatja az illető problémát, illetve választ adhat a probléma által felvetett sors-kérdésre. Ezért is hívjuk az ide kerülő ikon-ábrázoló lapot gyökkártyának. De nem csak az illető személy tudattalan lelki és szellemi világában létező görcsöket, tévképzeteket és negatív ambíciókat tárja fel a kettős pozícióba kerülő ikon, hanem azokat a távoli múltban elkövetett tetteket (vétkeket) is, amelyek a jelenben firtatott problémát, nehéz sors-krízist, drámai, vagy tragikus élethelyzetet előidézték.
Ezt az értelmezést követően, a bal kezünkben megmaradt öt lap közül ugyancsak kivesszük a legalsót és a kereszt jobb szárnyaként (a mi balkezünk felőli oldalon, amennyiben a kirakandó keresztel szemben ülünk), felfordított arccal a hármas (3) pozícióba fektetjük. Az ide kerülő ikon azt a közelmúltban előállt sors-helyzetet, illetve annak a felismerésnek a jellegét jelzi, amikor a sorselemezett személy rá jött arra, hogy az egyes ikon által megtestesített sorsprobléma annyira fontos (súlyos), hogy valamiképpen meg kell oldani, illetve fel kell oldani. A hármas pozícióba kerülő ikonnak tehát inkább jelző, illetve megnyugtató, mint lényegi szerepe van. A kártyavető - sorselemző személy számára azt jelzi, hogy a kettős pozícióba került Ikon jelentéséből kiolvasott mélytudati problémák milyen életjelenségekhez vezettek az akuttá vált problémás élethelyzet (esetleg betegség, baleset, személyi, vagy anyagi veszteség) mellett, és a sorselemzett személy számára viszont, aki átélte az illető eseményeket megnyugtatásul szolgál, hogy a kártya jelzései helyesek és kártyavető jó nyomon jár, nem vezeti őt félre.
A kirakásra soron következő kártya ikonja, amely a kereszt felső szárát fogja képezni és a négyes pozícióba kerül, azt a következtetést jelzi, amelyre a sorselemzett személy időközben eljutott a kérdezett - kutatott sorshelyzete megoldásaképpen, vagyis azt a gondolatot, ami szerint ő megoldhatónak véli a jelenben a problémáját. Azok a személyek, akik valamelyest helyes spirituális tájékozódással rendelkeznek és nem jóslásra számítanak, hanem komolyabb sorshelyzet értelmezésre, általában elég helyes következtetésekre jutnak és jól látják a felvetett problémájuk megoldási lehetőségeit, ezért az innen kiolvasható gondolataikat, elképzeléseiket nem mint elvezendő, helytelen megoldásokat kell értékelni - értelmezni, hanem mint megjegyzendő, megtartandó és beváltandó - alkalmazandó gondolatokat, ötleteket. Ezek a gondolatok, ötletek azonban - amelyek majdhogynem egy az egyben szoktak találni a négyes pozícióba kerülő ikon jelentés tartalmával - még nem lesznek elegendőek a probléma teljes feloldásához.

Ennek a pozíciónak is könnyebb, de legalábbis nem olyan súlyos a jelentése mint a kettős pozícióba és főként az ötös pozícióba kerülő ikonnak. Inkább a kártyavető személy spirituális tájékozódását segítő funkciója van és természetesen a sorselemezett személy bizalmát megnyerő funkciója. És erre a bizalomra szükség is van, mivel a sors-probléma feloldási lehetőségét jelző ikon jelentése általában mindig gyökeresen el szokott térni, nem csak hogy a sorselemzett személynek a probléma megoldására vonatkozó elképzeléseitől, hanem a éppenséggel kártyavető - értelmező személy elképzeléseitől is. Én is csak nyolcévnyi gyakorlat, illetve metafizikai gondolkozás után jutottam el oda, hogy a megoldást jelző ikon jellegét, illetve a megfelelő kártyalapot előre meg tudjam sejteni (a magam számára meg tudjam jósolni).
És ez logikus is. Hiszen az embernek a Lilith és a Sárkányfarok által jelzett karmájuk által befolyásolt, illetve létrontás (a bűnbeesés) logikája szerint működő spekulatív gondolkozása, merőben eltér az élet és a lét eredeti rendeltetésének a logikájától. És amiként a személyi horoszkópok értelmezése közben is kiderül, általában mindenki ott keresi a boldogságát és az üdvösségét ahol nem kellene és abba az irányba, amerre az igazi életfeladatai várják, és ahol megtalálná a beteljesedést és a harmóniát, eszébe sem jutna keresni, illetve, ha eszébe is jutna, mivel a sorsa, vagy más, bölcsebb személyek ezt számára jelzik, ellenségesen elhárítja magától ezeket a cselekvési és magatartási lehetőségeket.
Amennyiben helyes volt a kártya-keverés és az ikonkiválasztás, a hármas pozícióban tehát, az az ikon kell(ene), hogy bekerüljön, amelynek a szimbolikus jelentése egybe vág azzal a sürgetőn ható, kérdő (kíváncsi) gondolat-képpel is ábrázolható kényszer-érzettel, amit tápláltunk az 1-es pozícióba helyezett ikon által megtestesített sorsproblémával kapcsolatosan.
A négyes pozícióba olyan pozíció kell, hogy megjelenjen, ami a fentieknek a keverékét adja azzal a sejtelem-gondolattal és logikus :) érzelemmel, hogy mi is lenne szerinted (a spirituálisan képzett gyakorlati eszed szerint) a probléma megoldása.

A kereszt bal oldali szárát (a kereszttel szemben ülő kártyavető személy jobb oldala felöli szárát) képező, soron következő, ötös pozícióba kerülő kártyalap ikonja tehát, a felvetett probléma gyakorlati megoldását jelzi. Vagyis azt a létfontosságú tettet, cselekvést, vagy cselekvéssort, illetve azt a magatartási - viszonyulási formát (mentalitást) szimbolizálja, amelynek az elkövetése, elvégzése, illetve felvétele - felvállalása, a felvetett sorsprobléma megoldásához és a krízis feloldásához (a gyógyuláshoz - kibéküléshez - megbocsátáshoz) elvezethet, vagyis azt a tettet, cselekvést, magatartást, amely elindítja a sorseseményeket a pozitív kibontakozás (sors-megoldás, krízisfeloldás) irányába. És eben a fázisban úgymond véresen komollyá válik mind a sorselemzés, mind a sorshelyzet, mivel a hetes pozícióba kerülő ikon által jelzett pozitív megoldás, amire a felelőtlen és metafizikailag tájékozatlan sorsértelmezők a jóslataikat alapozzák, csak és csakis akkor következik be, ha az ötös pozícióba került (negyedik) ikon jelentését helyesen értelmezzük és ha ezt a jelentést a sorselemzett személy el is fogadja és végrehajtja. Természetesen, itt még a „legrosszabbnak”, illetve legsötétebbnek (negatív jelentéstartalmúnak) képzelt ikonok jelentését sem szabad a közismert elnevezésük jelentése szó szerint és negatívan értelmezni. Amint később meg fogjuk látni, 13-as kártya ikonjának, a Halálnak például koránt sem az a jelentése, hogy a sorselemzett személynek meg kell halnia, vagy isten őrizz, meg kell gyilkolnia valakit, hanem az, hogy valamiről, vagy valakiről ami a felvetett problémával kapcsolatos végleg lemondania, annak (például egy szokásának, vagy elgondolásának) gyökeresen hátat kell fordítania. A 15-ös ikon viszont koránt se azt jelenti, hogy félni kell az ördögtől és elbújni előle, hanem azt, hogy a felvetett problémával kapcsolatos félelmeivel, esetleges hátsó (alantas) gondolataival, kísértő érzéseivel, sóvárgásaival becsületesen és nyíltan, lehetőleg minden önámítás nélkül szembe kell néznie és önmagának ezeket az alacsonyrendű érzéseket, gondolatokat, vágyakat maradéktalanul be kell ismernie.
De a sorsértelmezés igazából csak most, a hatos pozícióba kerülő (a kereszt alá, vagy a kereszt mellé elhelyezett) ikon értelmezésénél válik igazán komollyá és nehézzé, mivel a hatos pozíció a vízválasztó pozíció, vagyis a tényleges krízis-állapotokat jelző ikonnak a helye. Amennyiben ugyanis, valaki maradéktalanul és helyesen felismeri, felvállalja és el is végzi (betartja) azt, amit az ötös pozícióba került ikon jelez, az első látásra (egészen pontosan: csak látszatra tehát!) minden összezavarodik az életében, a felvetett problémával kapcsolatosan, sőt: látszólag még az attól független sorselemek, sorshelyzetek is felborulnak, vagy kizökkent az addig normálisnak képzelt kerékvágásukból. És ez megint csak logikus, hiszen amennyiben megtesszük azt a sorsdöntő lépést, elkövetjük azt a cselekvést, illetve felvesszük azt a szükséges mentalitást, amely az életünknek az eredeti, spirituális rendeltetése irányába fogja vezetni a sorsunkat, pontosan annak az addig normálisnak képzelt életrendnek, személyi, vagy családi állapotnak kell felborulnia és gyökeresen átváltoznia, ami a megoldani vágyott problémánkat (betegséget, konfliktust veszteséget) okozta. A legtöbbször ez, az általunk normálisnak, vagy jónak, helyesnek és rendesnek tudott (képzelt) és általunk létrehozott, de mindenképp (Még ha csak a megszokás miatt beletörődésképpen is!) - egy általunk fenntartott, életrend (Ami igazából a drámai, vagy tragikus sorshelyzetet okozta!), esetleg egy rokoni, baráti, vagy éppenséggel élettársi viszony, esetleg egy jól jövedelmező, vagy legalábbis kényelmes foglalkozás, vagy látszólagos biztonságot jelentő munkahely, stb. szokott lenni. A sors-helyzet megváltozása, felborulása tehát nem látszólagos, hanem igenis reális, csupán az a látszólagos, hogy mi azt hátrányosnak, károsnak, vagy veszélyesnek találjuk, holott épp ez a megváltozott (feje tetejére állt, a „rendes” útjából kitért) új sorshelyzet lesz az, amely a hetes pozícióba kerülő ikon által jelzett pozitív megoldást eredményezi. Ezért tehát nagyon fontos, hogy felhívjuk az illető (sorselemzett) személynek a figyelmét arra, hogy nem kell megijednie a krízis-helyzettől és nem kell visszakoznia és semmiképp nem kell visszarendeznie mindent a régi állapotok szerint (ami egyébként úgy sem lehetséges!), hanem bízva a pozitív jövőben, előre kell lépnie tovább és/vagy kitartania megalkuvás nélkül.
A hetes pozícióba kerülő (a bal kezünkben a hatodik, vagyis a legfelső) kártyalap ikonjának, amelyet a hatos pozíció ikonja mellé helyezünk, minden esetben csak és csakis pozitív a jelentése - még akkor is tehát, ha szintén a számunkra „legijesztőbb” (legfélelmetesebb) ikont ábrázoló kártyalap kerülne oda. Így például a 13-as ikonnak a jelentése az, hogy sikerül valamitől, vagy valakitől, ami a problémának az igazi okát képezte, vagy létrehozta és fenntartotta maradéktalanul megszabadulnunk és ettől ezektől a szellemi, lelki, vagy anyagi (személyi) terhektől megszabadulva haladhatunk és fejlődhetünk tovább, vagy a ha a 15-ös kártyának az ikonja, az ördög kerül ide, ennek a jelentése az, hogy megszabadulunk a bajainkat (betegségeinket, konfliktusainkat, veszteségeinket) és nehéz sorhelyzeteinket előidéző kísértésektől, alantas vágyainktól, gondolatainktól, vagy félelmeinktől, szorongásainktól.
Ezek után talán máris érthető, hogy igazi sorselemzés és a primitív jóslás közötti különbség a végeredményekben, illetve a következményekben van. A jóslással akkor sem ér semmit a személy, ha a Tarot által feltárt jövőképe szerint úgymond szerencsés fordulat állna be az életébe, vagy megnyugodhat afelől, hogy semmiféle veszély (betegség, baleset, vagyonvesztés, szeretett személynek, személyeknek az elvesztése, stb.) nem fenyegeti, illetve akkor sem, ha bele nyugszik a „szerencsétlen sorsába”. Az avatott és tényleges sorshelyzet feltárás viszont, valamint a negatív személyi determinációkból eredő (a karmából eredő!) lelki és szellemi állapotoknak a feloldását és meghaladását, illetve a személyi életképzelet megtisztulását és ezáltal az illető személynek a spirituális fejlődési programja szerinti új, pozitív képességek kialakulását szolgálja. Hogy miért ér többet az elsőnél a második? Egyszerűen azért, mert, amiként azt a Tarot tízes ikonja, a sors-kerék is ábrázolja, a kiegyenlítődés törvénye miatt, és annak alapján, teljesen hiába van valakinek mondjuk egy számára kedvező csillagzat miatt un. szerencséje, hiába ér valakit egy szerencsés helyzet az élete egy bizonyos szakaszában, amennyiben ezt a helyzetet nem képes az ő személyi fejlődési élet-programjának megfelelően, a spirituális fejlődése érdekében felhasználni. Sőt: a legtöbb esetben (az esetek 96 százalékában) az ilyen „szerencse” által sújtott személyek, ahelyett, hogy harmonikus és egészséges lényekké válnának, éppenséggel visszafelé fejlődnek a „szerencséjük” által nyújtott lehetőségekkel, vagyis a szerencse által nyújtott kényelmi állapotokban és természetes, hogy ennek megfelelően a közeljövőben, vagy a távoli jövőben ennek a vissza felé történő fejlődésnek (a „vissza - élésnek”) jelentkezik a negatív következménye. Akár a személyi kapcsolatok megromlásában, akár pszichés, vagy más, szellemi betegségek formájában.
Amennyiben az illető személy nem degradálódik spirituálisan, hanem mindössze stagnál „a szerencsés élet”, vagy a jól kihasznált - kiaknázott sorsfordulatok következtében, egyszerűen el fogja veszíteni az un. „szerencséjének” a tárgyát illetve az alanyát, amiként azt a sorskeréken le - fel körhintázó, keruboknak, szfinxeknek, csóré fenekű majmoknak a látszatra váltakozó, de végeredményben azonos körben mozgó pozíciója is jelzi.
Az igazi (helyes) sors értelmezés szerint viszont, a fentiek tudatában a jóslás egyáltalán nem érdekes, sőt: a az un. kártyavetés éppen azt mutatja meg, hogy miképpen oldhatjuk fel a negatív sors-determinációkat és ezáltal miképpen szállhatunk ki a sors-determinációk szerencse - szerencsétlenség ördögi köréből, hogy miképpen juthatunk ki az anyai ági ősszülőnk által önkéntelenül ránk hagyott negatív sorshelyzetek labirintusából, és miképpen vehetjük a kezünkbe a sorsunkat (az un. „egész - ségünket”) és adhatunk az egyetemes törvényekkel és a személyes fejlődési sorsprogramunkkal harmóniában álló kreatív értelmet az életünknek.
Ezért a komoly értelmezésben, a különböző „kártyavetési” módoknak a (jóslásnak) megfelelő pozíciójába kerülő ikon szimbólumát nem a lehetséges jövő szerint kell értelmezzük, hanem annak a szükséges lépésnek, annak a külső magatartási formának, vagy belő mentalitásnak (a megoldandó, meghaladandó sorshelyzethez való viszonyulásnak) a jellégét igyekszünk megfejteni, amely lépés, vagy magatartás - mentalitás az eredményes és pozitív sorskibontakozáshoz vezethet. De olyan módon, hogy ezáltal és eközben az a személy aki számára a sorselemzést végezzük, ráébredjen a sorsának egy igen fontos, motívumára, mozzanatára. Ezt a fejlődési elemet, ennek a fejlődési folyamatnak a jellegét viszont nem nekünk kell kitalálni, hanem a kártyavetés különböző pozícióiba kerülő ikonok szimbólumrendszerének az értelmezése adja ki, sőt: minden kártyavetési módszer (rend) tartalmaz egy olyan ikon-pozíciót, amely erre, a fejlődési elemre, folyamatra utal. A Kelta - kereszt nevű elemzésben, amely szerint az alábbiakban be fogom mutatni a Tarot ikonjainak a metafizikai értelmezését, ezt a fejlődési jelleget és mozzanatot (folyamtatot) jelző pozíció közvetlenül a megteendő szükséges lépést (felveendő mentalitást) jelző ötöst pozíciót követő hatos pozícióba kerülő ikon jelzi. Bár látszólag ez, a krízis jelegére utaló pozíció, egy fölösleges mozzanat a Kelta kereszt rendszerében, végeredményben ennek a helyes megvalósítása - végig élése a legfontosabb momentuma a sors-feloldásnak, mivel előfeltétele annak, hogy amennyiben helyesen értelmeztük és helyesen tettük meg a szükséges lépéseket (helyen avatkoztunk be az adott sorshelyzetbe, a hetes pozícióba kerülő ikon által jelzett megvalósulás (következmény) végeredménye pozitív lehessen.
Lehet, hogy mint minden elmélet, ez egy kicsit bonyolult, de biztos vagyok abban, hogy mihelyt az olvasó az első három, vagy négy ikonnak az imént ismertetett különböző pozíciókban való értelmeződését elolvassa, azonnal megérti a helyes (és értelmes!) sorselemzés alaplogikáját.
Ami a kelta keresztnél az adott probléma feloldása szempontjából kevésbé fontos és végülis csak eligazító, bizalom-szerző funkcióval rendelkező 3 és a 4 pozícióba kerülő ikon-értelmezési módozatokat illeti - remélve, hogy azok a személyek, akik amúgy is az általam feltárt Tarot értelmezést tarják helyesnek, rendelkeznek annyi egészséges logikával, hogy ebben, a nem-jóslási logikai rendszerben, a megfelelő értelmezésekre maguktól is rá tudnak jönni - egyelőre nem részletezem úgy, mint a többi pozícióba kerülő ikon-értelmezéseket. Ezt, valamikor a közeljövőben, egy, az Ikonok értelmének a részletesebb leírását tartalmazó, tágabb (bővítettebb) Tarot-értelmezés közben fogom elvégezni. Egyelőre csupán a Tarotról, illetve a Tarot használatáról alkotott téves koncepciót volt szándékomban kijavítani és az olvasóim számára a Tarot eredeti (metafizikai - spirituális) értelmét és funkcióját - és nem utolsó sorban a megérdemelt méltóságát! - helyre állítani.

Addig is „szerencsés” használatot kívánok: Kozma Szilárd

I. A Mágus.

A személy által tudatosan vállalt, felelősségteljes és önálló (autonóm) - és ezért mágikus következményekkel járó! - magatartásnak és tetteknek a szellemét jeleníti meg. Azt, a várható következményekért minden felelősséget maradéktatalnúl felvállaló, tudatos és határozott személyi tett és tettek szellemiségét, amelynek a bátorság következtében és a bátorság által mágikus hatása is van a személy életére. Az Ascendens szerinti tudatosságot és a tudatos vállalást és vállalkozást, a teljes értékű (egészséges) személyi jelenlétet. Az egyetemes léttudattal egybekapcsolt személyes jelenlét - tudatot jelenti, a személynek a teljes mértékű "bedobását" részvételét és felelős jelenlétét egy bizonyos tettben, helyzetben, állapotban, valamint ennek a jelenléttudatba és egyéni felelősségbe ágyazott tettnek a mágikus erejét is.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba akkor tesszük ki a Mágus ikonját, amikor egyéni elgondolásunk és megfontolásunk szerint, valami igen fontosat el akarunk érni, vagy meg akarunk tenni, illetve egy sorsdöntőnek számító folyamatot, ügyet, vagy vállalkozást a határozott személyes tettünkkel, szavainkkal, vagy a határozott és egyértelmű külső magatartásunkkal és belső mentalitásunkkal el akarunk indítani.

Második pozícióba kerülő ikonként azt jelzi, hogy annak a problémának, aminek a megoldására eligazítást, irányítást, szellemi tanácsot várunk a Tarottól, az igazi és rejtett (spirituális) egyik lehetséges oka az, hogy a megoldást, a beteljesülést, vagy a kibontakozást túlzott mértékben kötjük a személyi elképzeléseinkhez, egy bizonyos személyi elképzeléshez (rögeszméhez) és ezáltal negatív mágiával befolyásoljuk a vonatkozó élethelyzetet, élethelyzeteket, illetve, hogy valamely személyi kapcsolatunkhoz, annak a jellegéhez, minőségéhez, kapcsoljuk erőszakosan (mentális erőszakkal) a beteljesülés, megoldás lehetőségét. Másik lehetséges ok, az előbbinek a szöges ellentéte, vagyis az, hogy személytelenül viszonyulunk, vagy akarunk viszonyulni a problémához, un. személyi képviselőn, érdekképviselőn, vagyis közvetítőn (ügyvéd, szülők, barát, ismerős, munkatárs, stb.) keresztül akarjuk (akartuk) megoldani a problémát, vagyis, hogy személytelenül, távolságtartóan, nem eléggé odafigyelve, felületesen, vagy esetleg finnyáskodva, kezeljük, kezeltük, a kérdést.


Ötös pozícióban általában az Ascendens konstellációja által jelölt jellegzetes és határozott magatartási forma felvállalásának és kinyilvánításának a szükségességét jelzi egy bizonyos helyzetben, vagy azt, hogy elérkezett az Ascendens konstellációjának megfelelő magatartási és gondolkozási formák felvételének, gyakorlásának és e spirituális magatartás állandósításának az ideje. Mindenképp a tudatos, határozott és bátor személyi magatartás szükségességét jelzi, de nem csak kifelé, a környezettel szemben, hanem elsősorban saját személyi gyengeségeinkkel, bizonytalankodásainkkal és hitetlenkedéseinkkel szemben is.

Hatos pozícióban jelenti a személyi bizalom és önbizalom, valamint a személyi öntudat és a hit elvesztését, a személytelenséget és a bizonytalankodást, a hitetlenséget, illetve a hit elvesztését és ezáltal a pozitív, sorsalakító mágikus képességek (a mágikus képzelő erő) elvesztését és zavarát, el egészen a fekete mágiázási késztetésekig, illetve annak a konkrét gyakorlásáig is elmenően.

Hetes pozícióban jelentheti mind a személyi képzeleti és mentális egészség helyreállítását - helyreállását, mind a szellemi személyiségünk megvalósításához és kiteljesedéséhez szükséges lehetőségek, körülmények és állapotok határozott és tartós létrejöttét, a sorsalakító mágikus képességek megjelenését és pozitív hatását a személyünkben és az életünkben.

II. A papnő

A tárgytalan őssóvárgásokat, az anyai ágon örökölt sor-negatív programot (a családi Karmát) , a rejtett, önkéntelen és öntudatlan szexuális jellegű zavaros vágyakat, a tévelygési hajlamokat, rögeszmeszerű lelki meghatározottságokat foglalja magában, valamint e sors-meghatározottságok szerinti negatív ambíciókat és kábulási - szédülési késztetésekhez kötött, homályos fantázia-világunkat, az álmokat és az irracionális nappali ábrándozásokat, a homályos és zavaros sejtelmeinket, valamint e sejtelmekhez kapcsolódó, irracionális képzeteinket és félelmeinket. Jelentheti a kettősséget, illetve a megkettőződést és ugyanakkor a ketté törést, a megtörtséget, a töredezettséget, a kétséget és ezért a „fél- elmet” . Az ikon utalás arra, hogy ami velünk történik, ami épp folyamatban van az életünkben, annak az igazi oka nagyon mélyen a tudattalanunkban (lelkünkben), illetve a családunknak az anyai ági felmenők rejtett vágyaiban és tragikus történetében keresendő. Ennek az oknak a tudomásul vételétől és részletes megismerésétől nem kell félni, hanem azt minél hamarabb és minél alaposabban meg kell ismerni és a megismert tényeket, mint sorsunknak és személyiségünknek igen fontos részeit (mozzanatát) teljes mértékben a sajátunkévá kell elfogadni és a tudatosítás (szembenézés: elfogadás) segítségével a negatív hatásait fel kell (fel lehet!) oldani. A Lilith és a Sárkányfarok ikonja, vagyis a negatív karma (sorsprogram) helyes avagy helytelen olvasatának az ikonja.

A kelta kereszt módszerével végzett sorselemzéskor, akkor tesszük ki első kártyának a Papnőt, ha valami homályos (sötét), zavaros, tisztátalannak érzett, vagy gondolt, irracionális és megmagyarázhatatlan dolgot érzékelünk az életükben, saját magunkkal, szerelmünkkel, egy (általában ellentétes nemű) idegen személlyel, vagy egy furcsa élethelyzettel kapcsolatban, és tisztázni szeretnénk a helyzetünket, illetve a saját viszonyunkat az illető személlyel, vagy állapottal (pl. ellenállhatatlan szerelmi vágy, illetve szexuális vonzódás, vagy antipátia, vagy racionálisan indokolatlan gyűlölet érzés) kapcsolatosan. Kitehetjük a kártyát alvási zavaraink igazi (rejtett) okára és feloldási (megszűntetési) lehetőségekre való válaszkeresés céljából is.

A sorselemzésünk tárgyát képező probléma gyökerét, rejtett spirituális okát jelző pozícióban azt jelzi a Papnő ikonja, hogy a problémánknak az igazi oka a sors-rendeltetésünkben, illetve az anyai ágon öröklőtt sors-meghatározottságainkban, vegyis ezek feloldatlanságában keresendő. Szükség van tehát a személyi meghatározottságainknak, negatív családi és személyi tévképzeteinknek a feladására, a hibás családi, vallásos, nemzeti, kulturális stb., tradíciókból eredő (pl. az étkezéssel, táplálkozással kapcsolatos tradíciókból eredő) alapállásunknak a megváltoztatására.
Vagy szükség van a meghasonlásra, önáltatásra, korrupcióra, kényelemre és kéjelgésre való hajlamainknak, vagyis titkos érzelmi, vagy szexuális sóvárgásainknak, rejtett ambícióinknak és rejtett félelmeinknek, önkéntelen szorongásainknak, az anyai ági családi öröklődés szempontjából történő részletes és pontos feltárására és megismerésére, ezek meghaladására és feloldására, pozitív képességekké való átalakítására.

Ötös pozícióban a Papnő arra utal, hogy mélyen magunkba, illetve a tudattalanunk zavaros rétegeibe, illetve az anyai ági őseink rejtett szerelmi történeteibe, azok szívének titkos és elfojtott vágyaiba kell behatolnunk, mert az illető problémára a tőlük örökölt szexuális jellegű, öntudatlan és rejtett sóvárgásainkban, tévképzeteinkben, a saját magunk félrevezetésére való önkéntelen hajlamainkban, a csak álmaink szintjén jelentkező vágyainkban, ambícióinkban, illetve a személyi múltunkban, vagy a családunk titkos múltjában találjuk meg a választ. De ugyanakkor és az előbbiekkel szoros összefüggésben azt is jelentheti, hogy a szímbólikus álmaink metafizikai értelmezése és ezeknek az értelmeknek a következtében végzett gyakorlati lépések jelenthetik a felvetett problémánkra való megoldást.

Hatos pozícióban a tudattalan sóvárgásokból eredő, illetve e sóvárgások által elindított negatív imagináció mágikus hatásaként bekövetkező sors-zavart, a zűrzavart, a betegességig menő szellemi homályt és a beteges (szexuális, vagy más jellegű) vonzódásokat, kísértéseket, gyűlölködési késztetéseket, a talajvesztettséget, a lelki, szellemi és spirituális káoszt jelenti.
De jelenti a téves és negatív sors-értelmezéseket és értelmeződéseket is, a személyi sors erők iránti teljes bizalom vesztést, a személyi rendeltetés eredeti pozitív értelmének a megtagadására való késztetéseket, a sors-könyvében való olvasási (értelmezési) képességek elvesztését és csődjét. Ebben az esetben nagyon jó tudni azt, hogy mindez csupán annak a jele, hogy jól dolgoztunk előzőleg, hogy helyesen értelmeztük és jól végrehajtottuk azokat a szükséges cselekvéseket és magatartási formákat, amiket az ötös pozícióban álló ikon jelölt és következik, hogy azok a pozitív jelentések, amelyekre a 7 pozícióban álló kártya ikonja utal, bekövetkezzenek.


Hetes pozícióban arra utal, hogy valamiképpen tisztázódik és feloldódik (elmúlik) az a zavaros élethelyzet, a sorskérdés, amely kapcsolatban áll az első pozíció kártyalapjának ikonjával és amire az általunk felvetett kérdés vonatkozott, illetve, hogy ezentúl ebben a vonatkozásban képesekké válunk tisztán és értelmesen olvasni a sorsunk könyvében (saját lelkiismeretünkben, rejtett vonzalmainkban és ambícióinkban), aminek köszönhetően egyre kevesebb bonyodalomba, tisztátalan (tisztázhatatlan) helyzetbe fogunk sodródni a jövőben. Végső soron arra is utalhat, hogy megszűnnek a tudattalan szorongásaink, az alvási zavaraink, vagy a rémálmaink.


III. Az Uralkodónő

Analogikusan az asztrológiai Szűz csillagkép által megtestesített őselvvel, a rendeltetéssel és a rendeltetés-tudat kialakulásával és működtetésével, illetve e rendeltetés-tudat működésének a következményeivel: az áldással függ össze. Nem csak az anyagi bőséget és a „szíves élet”, a szeretet áldást, tehát az anyagi gazdagságot is előidézni képes, rejtett, de annál hatékonyabb erejét (A Jin típusú imagináció és a női szellemiség finomságát) jelenti, hanem a test - lélek - szellem hármas egységének a megvalósulását is, a harmónia létrehozásának a lehetőségét és szükségét, az információ-áthatolás - a szent szellem ereje: a rendeltetés szerinti életvezetés következménye által. A személyi egészséget jelenti tehát, a bennünk is meglevő és az általunk is megnyilvánuló teremtő őserők: a fény és a szeretet közötti információ áthatolást, az egészségállapot és az egészséges egységtudat, illetve a szeretet éberségét és a szeretetbe ágyazott éberség alaposságát és megbízhatóságát (Misztikus szóhasználat szerint: a szeretet ősi teremtőereje által kisugárzott élet-energiákat). De megtestesíti a kultuszt, a kultikus helyzetet és állapotot is, amikor olyan cselekedeteket hajtunk végre, amelyek arra hivatottak emlékeztetni az egész lényünket, hogy az ittlétünknek (életünknek) spirituális értelme és funkciója van, hogy minden tettünknek, érzésünknek, gondolatunknak és képzeletünknek egy, a személyi struktúránkkal spirituálisan összhangban álló következménye van azon túl, hogy mi általában csak a gyakorlati (pragmatikus) célokat és következményeket észleljük és érzékeljük.

A Kelta kereszttel végzett sorselemzésnél akkor tesszük ki az Uralkodónő ikonját egyes kártyának, amikor egy bizonyos, általában anyagi értelemben vett, jobb (remélt) élethelyzet, vagy (anyagi - családi) állapot megvalósulásához és egy általunk jobbnak gondolt anyagi megvalósításhoz és érzelmi stabilizálódásához vezető konkrét lépés, tett, illetve a szükséges magatartási forma természete felől szeretnénk valamit megtudni. De épp úgy kitehető a (testi, lelki, vagy szellemi) harmónia és egészségi állapotnak a visszanyeréséhez szükséges gyakorlati lépésre vagy kultikus magatartásra, általános mentalitásra való rákérdezés (kíváncsiság) esetében is, mint ahogy olyan kérdésre is választ kaphatunk általa, hogy egy bizonyos helyzetben, vagy időszakban milyen színezetű kultikus magatartás, milyen jellegű kultusz a legmegfelelőbb számunkra az újjá születésünk, feltámadásunk és megváltásunk - az üdvösségünk - érdekében?

A probléma igazi gyökerét, vagyis a valóságos, de rejtett szellemi - spirituális okát jelző kettős pozícióban, az Uralkodónő azt jelzi, hogy az a magatartás, illetve cselekvéssor, ami a sorsválságot előidézte, lényegi kapcsolatban áll az öncélú élvezet- és kényelem - vágyunkkal és a luxusszeretetünkkel, illetve a pénz és a gazdaság utáni öncélú (esetleg beteges) sóvárgásunkkal. Esetleg az ugyancsak az előbbiekhez kötött öncélú (anyagi) biztosítottsággal, ilyen jellegű vágyainkkal, korábbi törekvéseinkkel. De jelentheti a hibás problémakezelést is, illetve a természetellenes és az erőszakos probléma-kezelést, az erőszakos és természetellenes beavatkozást, mind gyakorlati, mind mentális - képzeleti (ideális) szinteken, annak ellenére, hogy a mi elgondolásunk, a mi képzeteink szerint ez a kezelési mód, ez a fajta beavatkozás, vagy "finom" irányítás, természetesnek és jogosnak tűnik.

Ötös pozícióban arra utal, hogy az, amit tenni kell, még akkor is nagyon megfontolandó és átgondolandó, ha nem épp egy kultikus aktusról van szó, hanem egy nagyon is pragmatikus tettről. Hogy nagyon kell vigyáznunk arra: amit tenni készülünk, annak több dimenziós következményei vannak (lesznek) és ezért nagyon kell vigyázni arra, hogy minden dimenzió (az élet minden vetülete) irányába egyaránt nyílt és korrekt (becsületes, tisztességes), a várható hosszú távú következményekkel is számoló cselekedet, vagy magatartási forma kell legyen.


Hatos pozícióban arra utal, hogy miután az ötös pozícióban megjelenő ikonnak megfelelő tettet elkövettük, vagyis a megfelelő magatartást felvettük és gyakoroljuk, olyan krízis áll be az életükbe, amelyből minden szakralitás és harmónia hiányzik, illetve, hogy mindenféle becstelen (de legalább is annak látszó) és a botrányosig elmenő, zavaros és korrupt – A személyünket, hírnevünket és tetteinket minden dimenzió szintjén kompromittáló - látszat-körülmények jönnek létre az életükben (Esetleg valaki, vagy valakik megrágalmaznak), olyan sors- és élethelyzet áll elő, amit egészségesebb lesz józan jel-értelmezéssel tölteni, mind lázadással, vagy kétségbeeséssel és magyarázkodással.


Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozíciókban megjelenő ikonok által jelzett színezet szerint: helyesen cselekedtünk, az a bizonyos probléma, amire rákérdeztünk - és amely valamilyen kapcsolatban áll az egyes pozícióba választott ikon szimbólumával, egy olyan kultikus jellegű megoldást - esetleg feloldást - nyer, aminek következtében az életünk többlet jelentést kap a korábbiakhoz viszonyítva, illetve aminek következtében képesekké válunk az életsorsunk eredeti célját és funkcióját megérteni és tisztábban látni. Esetleg, hogy kultikus helyzetbe, állapotba kerülünk, vagy olyan (anyagi és családi - társadalmi, vagy természeti) életkörülmények közé, amelyben mindaz, amiről szó volt az előbbi mondatokban megérthető és átélhető.

IV. Az uralkodó (A király)

Olyan sors-helyzetre utal, amelyben a társadalmi - közösségi törvényesség és rend érdekében, illetve saját helyzetünk törvényesítése és rendbetétele érdekében fegyelmeznünk kell magunkat, félre kell tennünk különböző típusú és jellegű félelmeinket, haragunkat és ellenérzéseinket, félelmeinket, az életről és a létről alkotott (és az élet folyamán belénk rögzült) különböző szellemi, vagy morális képzeteinket, aggályainkat, a másokkal szembeni elvárásainkat, előfeltételeinket és előítéleteinket és erős önfegyelemmel meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy egy adott törvényes rend - a megfelelő és épp érvényben levő (aktuális) társadalmi jogosítványokkal, engedélyekkel és elismervényekkel együtt - létrejöhessen az életkörülményeinkben. Az ikon arra is utal, hogy mindehhez szükséges / vagy általában olyan időszak következik az életünkben amikor, szükséges uralkodnunk saját gyengeségeinken, illetve érzelmeinken és vágyainkon és önkéntelen késztetéseinken, vagy pillanatnyi benyomásainkon és szenvedélyeinken (szenvedélyes természetünkön), annak érdekében, hogy úrrá legyünk egy aktuális helyzeten, illetve saját gyengeségeinken, esetleg a kedvezőtlen körülményeken és a kitűzött célunkat elérhessük.

A Kelta - kereszttel végzett sorselemzésnél akkor tesszük ki első kártyának, amikor arra keressük a választ, hogy miként tudjuk élethelyzetünket stabilizálni, törvényesíteni, illetve a szándékainkat és az akaratunkat úgy érvényesíteni, hogy az összhangban álljon a mi egyéni elképzeléseinkkel, valamint az egyetemes törvényekkel, de az adott társadalmi közösségi törvényekkel és konvenciókkal is. Egyszerűen: amikor uralkodni szeretnénk egy adott sorshelyzetet, ami inogni látszik, illetve, ami rég óta nem akarja elnyerni, vagy visszanyerni az általunk óhajtott stabilitását, törvényességét.

A probléma gyökét jelző második pozícióba akkor kerül, amikor a mélytudatunkban (rejtett lelki világunkban) huzamosan és nagyon erőszakosan akarunk elérni valamit, illetve, amikor erőszakoskodunk mentálisan valami (sorshelyzet), vagy valaki fölött, annak ellenére, hogy több jelzést is kaptunk már a sors részéről (fejjel kapcsolatos betegségek, balesetek), hogy amit teszünk, vagy tenni akarunk nincs összhangban vagy a sors-programunk (személyi, vagy általános életfeladataink) logikájával, vagy az egyetemes törvényekkel. Ritkán jelentheti mindennek az ellentétét is viszont, vagyis hogy az 1 pozícióba kitett ikon által jelzett problémában nem állunk kellőképp a sarkunkra, nem fektetünk kellő energiát és figyelmet az álláspontunk megvédésére, érvényesítésére. Mindenképpen vagy igen erőszakos vagy igen erőtlen akarat és szándékérvényesítésről van szó.

Amennyiben ötödik pozícióba kerül, ez azt jelenti, hogy nagyon össze kell szednünk magunkat és oda kell figyelnünk, hogy mindaz amit tenni akarunk (vagy ahogyan viszonyulunk) azzal az üggyel, jelenséggel, vagy személlyel, amivel, illetve akivel kapcsolatban a kártyát megkérdeztük, törvényes legyen mind az adott társadalom és közösség törvényei, mind az egyetemes törvények szempontjából.

Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozíciónál jelentkező ikonok által jelölt értelem szerint járunk el, a felvetett témával kapcsolatban, bekövetkezik a törvényes helyzet és állapot, illetve a megfelelő spirituális állapot és a kedvező társadalmi körülmény is: a teljes rend. Jelentheti még azt is, hogy az 5 és 6 pozíciókban megjelenő ikonok által jelölt feltételek mellett és azok következtében, képessé válunk úrrá lenni a gyengeségeinken (alantas sóvárgásunkon, kicsinyességünkön, ambícióinkon, félelmeinken, szorongásainkon, haragunkon, és gyűlöletünkön) és/vagy a nehéznek tűnő körülményeken, olyannyira, hogy rendet tudunk tenni mind a külső, mind a belső életünkben.V. A Főpap

A felettes én-tudatnak, a személyi kauzális és a spirituális felelősségtudatunk által működtetett (ahhoz kötött és annak alárendelt) lelkiismeretnek az ikonja. Tudatosan megvalósítva: a Krisztusi tudat-állapotot jelképező ikon. Személyi életünk és egyéni sorsunk ősokának, születésünk vezéreszméjének: a személyi sorsprogramunk vezér-ideájának és beteljesülési lehetőségének az ikonja. A személyi (egyéni színezet szerinti) rendeltetésnek, illetve az egyéni rendeltetés beteljesítési lehetőségének az ikonja. A lelkiismereti tisztaság (a felelősségtudatban: a döntési és határozathozatali képességben való zavartalanság) ikonja.


Egyes pozícióban akkor tesszük ki ezt az ikont, ha a lelkiismereti és felelősségi kérdéseink - kételyeink vannak egy olyan kikerülhetetlen személyi tettel, lépéssel, eljárással, vagy mentalitással kapcsolatban, melyet mindenképp el kell követnünk, illetve amit fel kell vennünk. Vagyis akkor választjuk kérdő kártyának, ha kételyeink vannak a saját - pragmatikus gondolkozásunk, rejtett ambícióink, nevelésből és taníttatásból, illetve a tapasztalatainkból eredő táveszméink, alantas vágyaink, sóvárgásaink és tudattalan irracionális félelmeink által befolyásolt - lelkiismeretünk sugallatának a helyességét illetően. Ha kételyeink vannak, hogy nem-e a lelkiismeret hangjának képzeljük a vágyaink, félelmeink, vagy ambícióink által sugallt cselekvési - magatartási irányt, vagy ha meg akarjuk tudni azt, hogy mi lenne a saját sors-programunk (egyéni rendeltetésünk) szerinti helyes döntés egy fontos sorskérdésben.

Kettős pozícióban azt jelzi, hogy lelkiismeretünk és szellemi felelősségérzetünk ellenére cselekszünk, hogy szándékaink, tetteink és cselekvéseink nem állnak összhangban a lelkiismeretünk és az igazi felelősségérzetünk sugallataival, illetve azt, hogy elnyomjuk huzamosan a felelősségérzetünk é a lelkiismeretünk hangját. Jelentheti még azt is, hogy a jelen probléma, amire a sorselemzést végezzük, azért áll fenn, mert a távoli múltban a lelkiismeretünk ellenére tettünk valamit, mert a felelősségtudatunk sugallata ellenére cselekedtünk.

Amennyiben ötös pozícióba jelenik meg, arra utal, hogy bármi lenne is a probléma, aminek kapcsán a sorselemzést végezzük, csakis a legmagasabb szintű (kauzális) felelősségtudatunk - az igazi lelkiismeretünk - szerint kell eljárnunk. Hogy meg kell vizsgálnunk a lelkiismeretünket és annak a hangját semmiképp nem szabad elfojtanunk, vagy önmagunkat különféle érzelmi indokokkal, vagy gyakorlati elméletekkel félrevezetnünk, amikor döntünk. Hogy ebben a kérdésben semmiképp nem szabad a lelkiismeretünk sugallata ellenében döntenünk és nem szabad semmiféle számunkra kényelmetlen, kellemetlen, vagy fájdalmas állapotnak - helyzetnek a mágikus, vagy gyakorlati útón történő megszüntetésére törekednünk.


Hatos pozícióban megjelenve, olyan helyzetre és állapotra utal, amelyben az ötös pozícióba került ikon által jelölt cselekedetünk által kiváltott történtek - események - hatására, olyan mély lelkiismereti válság vesz erőt rajtunk, amelyben erős kételyek merülnek fel, hogy tényleg felelősségteljesen jártunk-e el akkor, amikor az ötös pozícióba került kártya jelentése (motívumai) által jelzett cselekvési mechanizmust, döntést, vagy lépést választottuk annak a problémának a megoldásaképpen, amely érdekében a sorselemzést tesszük. Amennyiben ez a lelkiismereti válság állapot előáll, ez annak lesz a jele, hogy igazából jó úton haladunk, mivel a probléma megoldásra választott lépésünk következtében az eredeti rendeltetésünk logikája szerint újrarendeződnek a sorselemeink: a sorshelyzetünk és viszonyaink, de egy számunkra még szokatlan és ezért kételyeket kiváltó és félelmeket - szorongást okozó, a hétköznapi (racionális) logikánkat meghaladó szellemi logika szerint.


Hetes pozícióban a személyi rendeltetésünk (sorsunk) logikája szerinti sorsvonalaink (sorshelyeztünk, állapotunk) rendeződését jelenti, a sorsbeváltás lehetőségét, illetve a lelkiismeretünk megnyugvását és zavartalan állapotának (tisztaságának) az elérését, ami egyúttal a személyi biztonságérzetet - biztonságtudatot is eredményezi.VI. A Válaszút, Krízis (Szerelmesek)

Az ikon, egyfelől a szellemi tudatlanságból fakadó, zavaros (próba szerű) tévelygés (támolygás, értelmetlenül sorsszerű, hasznosnak látszó megoldások utáni irracionális kapkodás) között, és más felől az egyetemes törvények szelleme szerinti, tudatos sorsvállalással egybekötött, karma-oldási lehetőségeket tudatosan kereső szellemi élet-vezetés közötti választási kényszert és lehetőséget, tehát az örökös sors-vonal választási kényszereinket, sors-krízis állapotainkat testesíti meg. Ez a „két út áll előttem, melyiken induljak?” c. népdal által is kifejezett krízishelyzetek kártyalapja, amely akkor jelenik meg, vagy amelyet akkor használunk első – kérdő lapként, ha életbevágóan fontos életút-folytatási döntés előtt állunk, általában párkapcsolati választási helyzetben is. Amikor a felmerülő két lehetséges élet-út (tehát a tetszetősség szerint és – vagy a megfontolás szerint választandó) folytatás közül az egyik, a régi útnak – A régi magatartásnak, a megszokott gondolkozási és viselkedési - cselekvési mentalitásnak, amelyen többször is elakadtunk már korábban - a folytatása lenne. És a másik, a spirituális (A karma-oldási, a megváltódási) törvények logikája szerinti életút-folytatás lenne, amelyet szintén ismertünk már korábban, de amely életvezetési logikára, még nem merjük teljesen rábízni az életünket.
Tudjuk tehát, hogy a másodikra is rá fogunk valamikor lépni, „teljes szívünkkel, elménkkel és lelkünkkel” és azon kell majd előre haladnunk. De ehhez viszont, a másikról véglegesen, egyértelműen és határozottan le kell mondanunk.

Ennek a választásnak sokkal nagyobb a tétje, mint ahogy azt a népdalból kikövetkeztethetnénk. Problémaoldó kulcsként, azt tudnunk kell, hogy a krízisből soha nem a gyakorlati kiutat kell keresni, nem azt amely az önleleplezés és a hibabelátás irányba (A mennyek országának: a sorsfeloldásnak irányába) vezet. Tehát a „be-útat”, a befelé vezető út az amit választanunk kell, vagyis a személyi hibabeismerés, a krízis előállása miatti személyes felelősség-vállalást és a spirituális (megváltódási) értékítélet kialakulását kell szem előtt tartanunk. A kockázatosnak tűnő, új mentalitás felvétele fontos ebben a kritikus helyzetben és az éberség maximális gyakorlása. Azért tűnik kockázatosnak, mert az embernek el kell engedni minden korábbi támasztékot, megszokott biztonság-adó (de legalább is annak az illúzióját adó) támasztékot.

Egyes pozícióba nem csak akkor választjuk ki, amikor két egymással ellentétes életút közül (két szerető közül) kell kiválasztanunk az üdvösségünkhöz vezetni képes jobbik utat, amely általában egyáltalán nem a régi, megszokott érdekszövevények logikája (A szövevényes családi, társadalmi - gazdasági, politikai segélyszervezeti, biztosítási intézmények és konjunktúrák logikája) szerint működő gondolkozásunk és elképzelésünk szerinti élet-út. A válaszút ikonját, illetve a válság és a krízis ikonját inkább akkor tesszük ki kérdő - hívó lapnak, amikor egy krízishelyzetnek az igazi (kauzális) okát akarjuk megtudni és annak az egész hátterét megismerni és a krízis feloldásához vezető magatartási formát, illetve a krízist megoldani – feloldani képes, szükségszerű (üdvös) magatartási formát akarjuk megtalálni.

Amennyiben gyök pozícióban - kettős kártyaként – jelenik meg a Szeretők ikonja azt jelzi, hogy az adott krízises sorhelyzet személyi sorsvonal változtatási kényszer miatt állt elő, amely változtatási szükség már korábban, régebbi időkben is felmerült az illető személy életében (fejlődési, karma-oldási szükségeiben). Esetleg már az egész családban, vagy egy tágasabb társadalmi – közösségi kultúrkörben merült fel, mint általánosan használt és gyakorolt (tradicionális) téves és rossz (korrupt) értékítéleten alapuló, vagyis spirituálisan hibás téveszme eredményként létezett a korrupt helyzet amiben élt. Vagy, azért jelent meg ez az ikon a 2 – pozícióban, mert az, aki számára a sorselemzést végezzük, Nyilas, vagy Halak karmával rendelkezve, másokat elítél, mások fölött ítélkezik, ahelyett, hogy saját magával szembenézne és kritikailag vizsgálná meg tettei igazi indítékait. Illetve azért, mert másokat vádol mindazért, ami vele történik. Vagy azt is jelentheti még, hogy az illető személy, mind csak a gyors és külső (gazdasági, technikai) megoldásokat, a trükkös kiutat keresi a kritikus sorshelyzetéből, ahelyett, hogy a krízist magára venné és a
Tárgyi tévedéseit, valamint a spirituális – erkölcsi tévképzeteit felszámolná, a téves ítéletét visszavonná.

Ötös pozícióban ha megjelenik, azt jelzi, hogy arra a problémára (sorshelyzetre), amelyre a kártyát kivetettük, nagyon oda kell figyelnünk és ha van is ilyen esetleg, akkor sem a hamari és biztos megoldáshoz vezető utat-, hanem inkább a nehezebb, de az egyetemes (erkölcsi) törvényekkel feltétlenül összhangban álló utat kell választanunk, amely esetleg kései, de egész életünkre szóló, pozitív eredményeket fog hozni. Van úgy tehát, hogy a mély (törvényességi szinten) megfontolás után is, a nehezebbnek és kényelmetlenebbnek tűnő utat kell választanunk (vállaljuk magunkra a krízist) mert, ha büszkeségből, vagy hiúságból, vagy hamari élvezethez – boldogsághoz jutási szándékból döntünk, vagy egy látszólag hamari pozitív eredményt - megoldást hozó döntéssel az egész ügyet (sorsunkat) hónapokig és esetleg évekig, sőt: évtizedekig mellékvágányra terelhetjük. De azt is jelentheti, hogy amennyiben már döntöttünk valamilyen kérdésben, azon többé nem habozva és nem kételkedve, határozottan a választott irányban kell előre lépjünk és azt - azokat a más - másik utakat és azokat a lehetőségeket, amelyekről lemondunk a döntés pillanatában, végképp le kell mondanunk és - ha lehet! - végképp el is kell felejtenünk.

Hatos pozícióban a kilátástalanságig menő válságok válságát és a krízisek krízisét jelöli, de a valós helyzet csak látszatra ennyire veszélyes ..., vagyis a szóban forgó személy, aki számára a sorselemzés történik, felnagyítva érzékeli és túlértékeli ezt a válságot és krízist - persze, a röghöz kötött logikája szerint - túlzottan nagynak, kétségbeejtőnek és kilátástalannak találja. Ám valójában arról van szó, hogy ez a helyzet azért áll elé, mert korábban nem vette magára a krízist és a krízisből való kivezető utat nem a saját személyében a saját mentalitásának a megváltóztatásával akarta elérni, nem a pozitív átalakulási lehetőségekben kereste, hanem a külső, személytelen – tárgyi megoldásokban és eszközökben, esteleg bizonyos személyhez, személyekhez fűződő viszonyulásának a negatív, vagy pozitív megváltoztatásában. Amennyiben nem ugyanezt a téves utat követi még mindig, és amennyiben nem nyúl korrupciós eszközökhöz és nem esik kétségbe (nem kezd el kapkodni) hanem a belső utat követve kitart az ötös pozícióban álló ikon által jelölt eredeti elhatározásai mellett, a hetes pozícióba kerülő ikon által jelzett pozitív megvalósulások következnek.


Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozícióban álló ikonok által megtestesített motívumokat helyesen értelmezzük és maradéktalanul megvalósítjuk a megfelelő (a kártya által jelölt) magatartásokat, akkor jó lehetőség nyílik meg. Tehát, jó körülmény alakul a helyes döntésre (Ámbátor mind az 5 pozícióban, mind a 7-es pozícióban levő lap által jelzett döntést akkor is a nekünk kell meghoznunk a saját felelősségünkre), akkor feloldódik a felvetett problémával kapcsolatos krízis-helyzet, meghaladjuk azt, és rá léphetünk a helyes útra: „sínen leszünk” azzal a sorsproblémával kapcsolatosan, amire a sorselemzést elvégeztük, vagyis amit az első pozícióba kiválasztott ikon számunkra megtestesít.


VII. A Harci szekér (Diadal)

A legaktívabb létállapotokat, a személyi cselekvést, a beavatkozó tetteket, valamint lelki és lelki cselekvési mechanizmusokat jelentő ikon (A Remetének a tökéletes ellentéte). Jelzi a tudatos, határozott és bátor (erélyes) egyéni beavatkozás tényét és/vagy szükségességét a sors-játszmákban, a sorserők mozgatásában. A különböző széthúzó erőknek (különböző és egymástól eltérő, egymásnak ellentmondó, vágyaknak, érdekeknek, félelmeknek, ellentmondó hívásoknak, híreknek - információknak, gyakorlati, vagy érzelmi megfontolásoknak) az egy irányú, központosított akarat szerinti összefogását és határozott bevetését - irányítását egyetlen irányban és egyetlen cél felé. Jelzi a helyzettisztázó és helyzet-meghatározó konfliktusok felvállalásának a szükségét egy bizonyos sorshelyzet, sorsállapot, álláspont, magatartás, viszony, stb. tisztázása érdekében. A harc felvállalásának a szükségességét a negatív energiák felgyülemlésének és ezzel a háború megelőzésének az érdekében.

A harci szekér ikonját, a kelta-kereszt módszerével végzett sorselemzésben, egyes - kérdő kártyának akkor tesszük ki, amikor azt akarjuk megtudni, hogy valamibe bele fogjunk-e? Hogy valamely szándék vagy terv megvalósításába, amit korábban elképzeltünk, vagy elterveztünk, illetve egy olyan helyzetbe (konfliktusba, utazásba, vásárlásba - eladásba, párkapcsolatba, házasságba), aminek a lehetősége, illetve a szüksége hirtelen az életünkbe - sorsunkba felmerült, belefogjunk-e, belevágjunk-e teljes mértékben, vagy sem? Hogy egy sors-kihívásra, vagy személyi provokációra válaszoljunk-e, vagy sem, illetve, hogy milyen jellegű legyen ez a válasz és, amennyiben helyesen reagáltunk, mi lesz annak az eredménye?

Kettős pozícióban a harci szekér arra utal, hogy vagy a tárgyi (külső) gyakorlatban, vagy mindössze a lélekben, illetve a gondolatainkban és képzeletünkben, de mindenképpen rosszul harcolunk: viaskodunk valakivel, vagy valamivel. Hogy azzal a személlyel (személyekkel), illetve élethelyzettel harcolunk és viaskodunk, akivel nem kellene, és fordítva is: azzal, akivel (amivel) kellene, nem harcolunk. Vagy azt, hogy indokolatlan és irracionális félelemből (gyávaságból) a végsőkig kerülünk egy számunkra életbevágóan fontos személyi konfliktust, nem akarunk harcolni az igazságért, nem mondjuk ki, nem fedjük fel az igazságot, ott és ahol annak helye lenne, illetve, hogy elkerüljük azt a harcot, azt a konfrontációt, amely az igazág megismeréséhez, illetve annak a felszínre kerüléséhez és megismeréséhez - megismertetéséhez, a törvényre juttatásához vezetne.

Ötös pozícióban, az addig talán elkerült, vagy elkerülni vágyott harc és/vagy az éppen kerekedő - esetleg kellemetlen - konfliktus felvállalásának a szükségét jelzi, de legalábbis az erélyes és határozott magatartás felvételét, illetve az ilyen jelegű fellépés szükségét az adott (az egyes ikonnal felvetett) problémában. Esetleg azt, hogy a már felvállalt harcban - konfliktusban (harci rendezésben), egyértelműbben és határozottabban, illetve nagyobb erőbedobással, több figyelemmel, lélekjelenléttel, nagyobb erőráfordítással és erőkoncentrációval kell részt vállalnunk, mint ahogy addig tettük.

Hatos pozícióban arra utal, hogy az a szükséges lépés (tett), vagy magtartási forma, amelyet a keltakereszt ötös pozíciójába kerülő ikon jelez, kiválthatja a többiek ellenérzését, rosszállását, ellenkezését, vagy a külső környezetünk haragját és harci indulatait, de mindettől nem kell megijednünk, mert amennyiben csakugyan így történik, az mindössze azt jelenti, hogy helyesen cselekedtünk, illetve azt, hogy sikerült helyesen megérteni és végrehajtani azt, amire az ötös pozícióban álló ikon utal.

Hetes pozícióban arra utal, hogy - amennyiben nem ijedünk meg és nem kapkodunk, illetve nem vonjuk vissza az ötös pozícióba került ikon által jelzett elhatározásunkat és nem másítjuk meg az ötös ikon által jelzett, és felvett szükséges magatartásunkat, végül siker koronázza a tettünket, illetve hogy sikerülni fog, a felmerült probléma által megtestesített élethelyzet szekerét a helyes és egyértelmű mederbe irányítani és, hogy a sorsszekeret húzó erőket is az ellenőrzésünk alatt tarthatjuk a éberségünk segítségével.


VIII. Az Igazság (Egyes ábrázolásokban a XI pozíciót foglalja el.)

Az isteni igazság szerinti – Az egyetemes törvények szerinti - (személyi) kiegyenlítődési - harmonizálódási képesség elérésének, megszerzésének az ikonja. A valós kiegyenlítődéshez - a tényleges harmóniához - szükséges helyes ítélkezési és döntéshozási képesség, a határozottság, illetve a belső boldogság-képesség kialakításának és elérési lehetőségnek kártyája. Az igazsággal kapcsolatosan rengeteg (rész-érdekekhez: egyéni és csoportos érdekekhez, illetve az életnyerési lehetőség globális tévképzetéhez kapcsolódó) téveszme uralkodik az emberek és az emberiség világában. Kell tudni, hogy bármilyen szintű igazsági - igazságossági és döntéshozási kérdés merül fel és bármilyen körülmények között, az az ítélet és az a döntés bizonyul igazságosnak, amely lehetővé teszi, vagy amely legalább is a leginkább megközelíti az egyetemes (minden dimenziók szerinti) kiegyenlítődést, illetve, az felé halad, azt törekszik elérni. Vagyis az, amely utat nyit (lehetővé teszi) az isteni igazságnak: a spirituális fejlődésnek és az egyetemes kiegyenlítődésnek (a megváltásnak) az érvényesülését. Amely tartalmazza magában a helyes ítéletnek és az azt követő döntésnek – döntéseknek az alapján megszülető isteni igazságnak a majdani megvalósulási és érvényesülési lehetőségét. Ez a kiegyenlítődés pedig a fény (a kauzális törvényességet szolgálni képes spirituális értelem) és a szeretet (egoizmus-, érzelgősség- és hátsó gondolat nélküli, vagy rejtett szándék nélküli, messze ható felelősségtudatba ágyazott szeretetadás és diszkrét de intenzív szeretet-áramoltatás) minél zavarmentesebb egymás-áthatása, egyesülése és kölcsönös megtermékenyülése. Végső soron a Teremtő (Az abszolút teremtői képzelet) és a Teremtés (A teremtmények és a teremtési folyamatok) teljes egyesülése.

Minden olyan emberi „igazság” – hozás, és minden olyan döntés, ami ennek az elvnek van alárendelve, illetve ami ezt szolgálja, bárhol és bármikor, hosszú távon is igazságnak és helyes döntésnek fog bizonyulni (Nem fog károkat és veszteségeket, romolódást, elzüllést, tévelygést eredményezni.) A többi helytelen ítélet és döntés, amit ha nem igazít ki az, aki meghozta, vagy akik meghozták, hosszú távon rombolni fog (ha nem fizikailag, vagy érzelmileg, akkor szellemileg, tehát erkölcsileg). Vagy ha nem is okoz rombolást, vissza fogja tartani, meg fogja akadályozni a megváltás (kiegyenlítődés) igazságának és/illetve a fejlődési lehetőségnek az érvényesülését. És az ilyen – Tehát az egyetemes törvények szempontjából - hamis döntés, hosszú távon azt eredményezi, hogy a sors-erők néha sors-katasztrófával, illetve tragédiákkal járó, sors-események és sors-helyzetváltozások fogják kiigazítani az rérontott sorshelyzetet, és ezek fogják lehetővé tenni az egyetemes törvények és tehát, a megváltás logikája szerinti igazság érvényesülését.
Ugyanez az ikon jelenti még, ugyancsak a fenti koncepció szerint a szerelmi párkapcsolati - élettársi kiegyenlítődés és harmónia megvalósulását, illetve a belső boldogság - és ezzel együtt az egészség: a kiegészülés - megvalósulását, illetve annak lehetőségét. És ez természetes is, hiszen a hamisságban, illetve a hazugság-szövevényben lehetetlen a párkapcsolati boldogság és az egészség (egymás harmonikus kiegészítése) megvalósulása. A házasság az igazság helye, mondja Shakespeare nyomán Hamvas Béla, és nem a kegyes (kíméletes) hazugságoké, tesszük mi hozzá.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél, első pozícióba leggyakrabban akkor tesszük ki az Igazság ikonját, amikor párkapcsolati, élettársi - szerelmi harmonizációs kérdések merülnek fel, illetve amikor helyesen ítélkeznünk, döntenünk és határoznunk kell párkapcsolati - élettársi (házassági) kérdésekben - és ezen belül is, esetleg negatívan: tehát a fenti szellemben leírt igazság szelleme szerinti elválási, viszonyfelbontási kérdésekben. Amikor tehát, nem csak önmagunkkal, hanem a partnerrel szemben is felelősségteljes döntést akarunk hozni. De ki tehetjük más sorsfontosságú, helyes ítélkezési és döntéshozási bizonytalanság, illetve felelősen elszánt harmonizálási vágy- és szándék esetében is.

Kettős pozícióban természetesen azt jelzi, hogy a sorsunk azért tűnik nehéznek és megoldhatatlannak, mert abban a problémában, sorshelyzetben, amely miatt a Tarot sorselemzést végezzük, régebb óta és tudattalanul, nem az igazság oldalán állunk. Hogy teljesen tévesen és hibásan ítéljük meg a helyzetet, vagy a dolgok jelentését, tévesen és hibásan ítélkezünk, nem jól ítéljük meg az igazságot, a tényállást, nem az egyetemes kiegyenlítődés (isteni igazság) szellemében járunk el. Egyszóval nem helyesen cselekszünk (az isteni igazság szelleme ellen vétkezünk: elvétjük a célt).

De jelentheti azt is, hogy hamis harmóniára, vagyis azt, hogy látszat-harmóniára törekszünk, hogy hamis: látszat-boldogságban élünk, illetve igyekszünk ezt a hamis látszat-boldogságot fenntartani. Hogy igazából belső (igazi!) boldogság-hiányban szenvedünk és tulajdonképpen keserű az életünk, de ezt nem merjük még önmagunknak sem beismerni. És ahelyett, hogy ezt őszintén beismernénk, valamivel mesterségesen kompenzálunk (pl. édesség-, vagy alkoholfogyasztással, esetleg droggal, munka, rend, és gondoskodási mániával, túlzásba vitt sporttal, hobby-tevékenységgel) és ezt persze, elsősorban a párkapcsolati - szerelmi, házastársi életünkben, de lehet, hogy az általános élet-képzeletünkben a mágikus erejű imaginációinkban.

Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg ez az ikon, arra utal, hogy a kérdéskör, illetve sorsprobléma, amire - amiért a tarot-sorselemzést végezzük, erős igazság-mérlegelést (komoly, egyetemes törvények szerinti megfontolást) igényel. De amely ítéletet, illetve megfontolást mindenképp egy határozott és végleges (utólag visszavonhatatlan) döntés kell kövessen. Vagy arra utal, hogy a helyzet-megoldás, amire kártyát vetettünk kölcsönös Világosság (fény értelmi, logikai és racionális) - és Szeretet (Odaadási, elfogadási áldozat-hozatali, érzelmi - ideális) kiegyenlítődési - harmonizációs törekvéseket igényel a személy részéről.

És, amennyiben a kielemzésre került élet-helyzet erre vonatkozik, természetesen, utalhat arra is, hogy az illető problémával, sorshelyzettel kapcsolatosan párkapcsolati harmonizációs - kiegyenlítődési problémák merülnek fel, amit ha nem old meg maradéktalanul, a felmerült sors-probléma sem megoldható.


Hatos pozícióban jelentheti egyaránt az igazságtalanság érzetét, illetve a teljes igazság – elvesztésének, vagy hiányának az érzetét - benyomását (Sorsigazságtalanság, illetve Isteni igazságtalanság), vagy, az igazság-tudat krízisét és a természeti, vagy/és a lelki-szellemi, vagy a spirituális kiegyenlítetlenséget, valamint a párkapcsolati, élettársi válságot és krízis érzet huzamos jelenlétét. De jelentheti, a félelemből eredő kapkodást, a teljes lelki és személyiségi harmónia-bomlást és az egyensúly vesztést is, szélsőséges esetben, a hisztériás rohamokig menő teljes kétségbeesést.

És éppen, hogy arról van szó, hogy az utóbbit kell elkerülni, az utóbbi állapotnak az átélési kísértésnek nem szabad engedni, mert az ikon éppen azt jelzi, hogy éppen az a tény, hogy ezek a végsőnek látszó válság-helyzetek előálltak (Tehát ezeknek az előállása azt fogja jelezni!), hogy az ötös pozícióban álló ikon által jelölt megteendő – felvállalandó lépést/mentalitást, tettet, a személy jól értelmezte és helyesen tette meg, helyesen gyakorolta.

Hetes pozícióban természetesen az isteni igazság szerinti harmónia - és egyensúlyi állapot megvalósulását jelzi azzal az élet-problémával kapcsolatban, azon az életterületen, amelyre a sorselemzés (kártyavetés) készült.IX: A Remete (Az Éberség, A megtisztulás, Az önvizsgálat és az egyetemes egység)

A tudattalanunk legmélyebb zugaiban és képzeletünk (szívünk) legtitkosabb barlang rendszerében rejtőzködő személyi sors-démonaink (titkos és tiltott sóvárgásaink, ambícióink, félelmeink, talán önmagunk – a nappali éber tudatunk - elől is elrejtett régi törvénytelen – erkölcstelen tetteink) felismerésének és megismerésének (megnevezésének és teljes átvilágításának) az ikonja. A tudatos és értelmes elmélyülési és önátvilágítási lehetőség létrehozása érdekében tett áldozathozás ikonja. A személyi karma-motívumok és az egyetemes emberi karma-oldási szükségek ( asztrális, mentális és spirituális hibák javítását lehetővé tevő körülmények) közötti összefüggések meglátásának és belátásának az ikonja. Az önleleplezést és a hibabelátást lehetővé tevő elmélyült töprengések és őszinte be- és átlátások segítségével történő imagináció - tisztításnak és ezáltal a démon-űzésnek: a személyi démonoktól (negatív ambícióktól, spontán haragvásoktól és gyűlölködési – elutasítási reflexektől, okkal levő, vagy irracionális félelmektől, fóbiáktól és gyengeségektől) való megszabadulásnak az ikonja.

A Remete azt a tudatosan létrehozott, vagy öntudatlanul beidézett, a világi érdek-játszmáktól, élvezeti izgalmaktól és más, spirituális figyelmet elvonni és éberséget megzavarni képes, külső ingerektől elkülönített (elzárt) helyzetben létrehozható, szakrális állapotot is megtestesíti, amely által az egyén képessé válik az egyetemes egységélmény átélésére, az egységlátási képesség kialakítására. Ezért a Remete kontempláció és a meditáció ikonja is, de elsősorban az önvizsgálat és az önátvilágítás ikonja és ebben a formában az imagináció tisztításnak, illetve a személyes – karmikus imaginációnak a rejtett tulajdonságait felfedő megismerési folyamatoknak az ikonja.


A kelta kereszttel történő sorselemzés során, első - sors-kérdező kártyának akkor választjuk, ha valamely belső tulajdonságunk, vagy magatartásunk rejtett (kauzális) okaira rá akarunk világítani. Ha a sorsunk mozgató rugóinak egészen a mélyére akarunk bevilágítani, illetve ha meg akarjuk ismerni azokat a rejtett, spirituális tulajdonságainkat, amelyek bizonyos dolgokat és élethelyzeteket előidéztek, annak ellenére, hogy mi nem akartuk, illetve, hogy nem is gondoltunk azokra, sőt: még csak nem is képzelegtünk azokról! Ha a lelki és szellemi megtisztulási lehetőségeinkre akarunk rávilágítani, illetve az imagináció tisztítási utunk jellege felől szeretnénk információt szerezni.

Kettős pozícióban elsősorban éberség-vesztésre, vagyis belső csend- és nyugalom-hiányra, a külső körülményektől, más személyektől való nagyfokú (beteges) függőségre, és ezzel együtt tevékenység-mániára, vagy éppen annak az ellenkezőjére: a ze4vékenységtől való félelemre, valamint az elcsendesülési és elmélyülési képtelenségre, a kimerülésig vitt öncélú nyüzsgésre, felesleges rohangálásra, szeretet-áramoltatási: szeretet adási és fogadási képtelenségre, belső ingerültségre és zaklatottságra utal.

És mindennek következtében persze, a negatív tulajdonságok és törekvések: a belső démonok átvilágításának a képtelenségére és hiányára, a karmából eredő negatív tulajdonságokkal: rejtett ambíciókkal, irracionális félelmekkel, szorongásokkal, tévképzetekkel, gyűlölködési és haragvási hajlamokkal -, egyszóval a karmánkból eredő, azzal titkos kapcsolatban levő démonainkkal való szembe-nézési képtelenségre (ennek teljes hiányára) utal. Illetve annak a hajlandóságnak a hiányára, hogy ezt, a magányban véghez viendő belső önmegfigyelést és ördögi tulajdonság - leleplezést és az így lehetővé váló ördögűzést megtegyük.

Jelenti tehát a spirituális áldozat-hozatalara való képtelenséget, illetve annak az egoizmusból fakadó, tudatos elutasítását. De jelentheti azt is, hogy hamis éberségnek lettünk (vagyunk) az áldozatai, illetve azt, hogy öncélúan remetéskedünk: fölöslegesen ücsörgünk a magányban, sőt: esetleg kéjelgünk az öncélú egyedüllétben, a családi, vagy a közösségi élettől való huzamos távolmaradásban, elszigetelődésben, az öncélú ember-kerülésben.

Ötös pozícióban természetesen azt jelenti, hogy bármi is lett légyen az a sors-kérdés, sors-nehézség, vagy probléma, amire a kártyát kivetettük, semmiféle konkrét cselekvést nem ajánlatos tenni, addig, amíg a sorsunk rejtett mozgató rugóit fel nem tártuk és meg nem ismertük. Illetve, amíg ezeknek, a korábban megszerzett ismereteknek a (pl. személyi horoszkóp ismerete) birtokában, és ezeknek az ismereteknek a valamikori elsajátításán túl-, és ezek fölött, újra le nem szálltunk nagyon mélyen magunkba. Amíg nem tartottunk mélyen őszinte és egészen komoly, a lelkünk minden zugára kiterjedő, lelkiismeret vizsgálatot. Ugyanis, az időközben megerősödött, illetve visszatért negatív tulajdonságaink - a karmánkból eredő, önkéntelen negatív késztetéseink - hatására az imaginációnkban nagyon veszélyes (talán életveszélyes!) és igen sötét karmikus képzetek erősödtek fel az utóbbi időben, amelyeknek mind a hatásai, mind a visszahatásai végzetesek lehetnek.


Hatos pozícióban arra figyelmeztet, hogy amennyiben helyesen értelmeztük az ötös pozíció ikonját, és az általa jelölt cselekvést - cselekvésrendszert végrehajtottuk, valamint az annak megfelelő külső és belső mentalitást is sikerült megvalósítani, akkor egy olyan időszak elszigetelődési következik, amely során nagyon magányosnak, elhagyatottnak, sőt: számkivetettnek és kisemmizettnek érezzük magunkat. Tehát a szeretteinktől és/vagy a segítő társainktól, valamint az élet örömeit adó elemeitől elzártnak fogjuk érezni magunkat, és, amit igen nehezen viselünk el. Tudnunk kell, hogy ez a szürke, sivár és a reménytelenség határait súroló állapot és/vagy helyzet, igazából jó jel, mert amennyiben bekövetkezik, azt jelenti, hogy korábban jól végeztük a dolgunkat és most meg adatott a lehetőség a belső tisztulásra. Amennyiben ezt a remete - állapotot sikerül jól kihasználni, következik, hogy a hetes pozícióba kerülő kártya ikonja által jelzett pozitív tartalmak - élethelyzetek és szellemi - lelki állapotok megvalósuljanak.

Talán logikus és magától érthető, hogy hetes pozícióban a Remete semmiképp nem jelenthet élvezetekben való dúskálást, világi értelemben vett örömmámort, és (extatikus) külső boldogságot. De jelentheti a békés lecsendesedést, a belső és a külső nyugalmat, mind a külső és mind a belső feszültségek feloldódását és elmúlását, a teljes lelki és szellemi ellazult megnyugvást, a feszültség mentes környezetet és abban a meditációs és a tisztánlátói képesség feléledését és megerősödését. Tehát, a szellemi (isteni) egységélmény elérését és az egység-állapot megvalósítását, az egészséget és persze, annak a problémának a karmikus hajszálerekig nyúló, teljes átlátását, amire a sors-elemzést végezzük.


X. A Sorskerék - tévesen (és hibásan!) a Szerencsekerék
(Voltaképpen az Egyetemes Törvények Géniusza)


A megváltási – megváltódási rendeltetésünk beteljesítéséhez szükséges életfeladatainknak (Az önmegváltással, az egyetemes megváltáshoz való hozzájárulási rendeltetésünk beteljesítésének) a lehetőségét biztosító életfeladatok törvényesítési szükségének, a gyakorlati – természeti és társadalmi - törvényességbe ágyazási szükségének az ikonja. Az adott sorshelyzetek törvényessége elismerési szükségének és ilyetén való, lázadás nélküli felvállalásának az ikonja. (Általában az egyetemes teremtésnek a megváltást szolgáló rendeltetését kell itt megértenünk.). A Tarot humanizáló, majd személyesítő esetében: az egyes embernek a rendeltetése és a személyi rendeltetése szerinti törvényességének: tehát a karma oldási sorshelyzetek felvállalásának az ikonja. És ami ugyanaz: a karma-oldást egyedül elősegíteni képes gyakorlati életfeladatok felvállalási szükségének és kikerülhetetlenségének (kötelező mivoltának), illetve, a karma-oldási lehetőségeket felkínáló (megjelenítő) sors-mechanizmusok megfigyelési szükségének az ikonja. Tehát, a sors-alakulásoknak – a sors változásoknak: a karmikus élethelyzetek felvállalási szükségének, és ez által, a karma-oldási élethelyzetekben jelentkező törvényesség megismerési és felismerési lehetőségnek, és tudatosítási lehetőségnek (belső tudatosítási folyamatoknak) az ikonja. A tudatos „tőrvényesedés” magatartásának a géniuszát megtestesítő ikon tehát, vagyis, a karmikus élethelyzetek elfogadása közben létrejövő, öntudatosodásunk törvényesedési lehetőségének az Ikonja. Tehát: a törvényességbe- a törvényes öntudatba, az öntudatnak a törvényesség logikája szerinti állapotához vezető, sors- helyzetek ikonja.
A 10-es ikon, a megérdemelt” sorshelyzetbe kerüléshez vezető, külső és belső viselkedési (mentalitási) folyamatok és személyi viszonyulások ikonja, vagyis, az adott sorshelyzet jogossága felismerésének (A sors-logika figyelésének) a kártyája (ikonja). A karma-törvénye szigorának a felismerését lehetővé tevő, személyes sors-programok beteljesülésének, megismerésének és elismerésének, azok belső elfogadásának a szükségét,
megjelenítő ikon. A rendeltetés-beteljesítést akár kényszerítő sorhelyzettel is kiváltó, és a megvilágosodást így lehetővé tevő sorshelyzetek ikonja. Az un. életfeladat- és sorsbeváltás helyességét, vagy helytelenségét jelezni képes ikon, másrészt tehát: a személyi sors felvállalásának a szükségét megjelenítő ikon.


A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba akkor tesszük ki a Sorskerék ikonját, ha a sorsprogramunk általános jellegére szeretnénk választ kapni, illetve, ha eligazítást szeretnénk kapni annak az „ajánlatos” beváltási módjára vonatkozóan. Illetve akkor, ha akadályoztatva érezzük magunkat az általunk elképzelt (Illetve az asztrológiai sorsképletünkből kiolvasott), sors-rendeltetésünk (élethivatásunk) elérésében, beváltásában és beteljesítésében. Vagy, hogyha ha az addigi sors- és életfeladat elképzeléssel ellentétesnek, zavarosnak és kibogozhatatlannak, illetve értelmetlennek találunk egy bizonyos élethelyzetet.

Kettős pozícióban arra utal, hogy téves elképzeléseink vannak – voltak általában a spirituális törvényességről, a törvényes eljárási – magatartási módról, vagyis a belső, Istennel szembeni-, vagy emberekkel, más személyekkel, egyszámunkra fontos személlyel szembeni magatartásról. Vagyis arról, hogy az adott – felmerült! – sorsprobléma, ami miatt sorselemzést végzünk, miként, milyen módon illeszkedik (negatívan) az általános sors- és életfeladataink sorába és sodrába, hogy mitől és milyen feleképpen téves az, az életút, illetve az a sorsrendezési – az eljárási - mód, amin addig elé haladtunk, és ami szerint „intéztük” és rendeztük az életünk problémáit. Tehát, hogy milyen - Az asztrológiai képletünkből kiolvasható! - személyi sorsprogramunkkal összhangban nem álló, illetve azzal ellentétes, de legalábbis attól távol vivő, vagy távol tartó - sorsfeladatot gyakorlunk éppen. Magyarán, hogy mi az, amivel feleslegesen töltjük az időnket és pazaroljuk az erőnket, ami számunkra téves, terméketlen, semmi jót nem eredményez, illetve a romlásba és az életcsődbe vezethet hosszú távon, amennyiben benne ragadunk.

Ötös pozícióban általában azt jelzi, hogy nem kell különösebb beavatkozás szerű életrendi változtatást, vagy életpálya módosítást végeznünk a felmerül problémánkkal kapcsolatosan. Hanem, fel kell vállalnunk az illető sorshelyzetet, mint a rendelésünk beteljesítéséhez, a megváltódásunk eléréséhez vezető lehetőséget (konkrét életfeladatot). Tehát azt, hogy nem kell elutasítanunk az adott sorshelyzetet, vagy felmerülő nehéznek látszó életfeladatot, amit el szeretnénk kerülni. És lázadnunk ellene semmiképp nem kell, hanem éppen fordítva: „Fel vennünk az adott keresztet”, és végig kell vinnünk minden ellenállás (belső lázadás, elutasítás) nélkül az adott életfeladatot úgy, mind az üdvösségünkhöz vezető lehetőséget lássuk meg benne. És így, a beállt - bekövetkezett helyzetre jellemző folyamatokkal, sors-erőkkel éberen együtt haladva, azoknak a spirituális értelmét megfejteni igyekezve, kreatívan kell együttműködnünk az illető probléma-kör szereplőivel és mellékes – kiegészítő sors-helyzeteivel. („Az én terhem könnyű és az én terhem gyönyörűséges”)

Hatos pozícióban arra utal, hogy miután megtettük azokat a szükséges (sorsszerű) lépéseket, illetve felvettük azokat a mentális és lelki magatartásokat, amelyeket az ötös pozícióba került ikon szimbólum-rendszere jelzett, látszólag minden összezavarodik az életünkben és teljese érthetetlenné, kibogozhatatlanná, átláthatatlanná válik az életünknek - sorsunknak még az, az oldala - vetülete (árnyalata) is, amely azelőtt valamelyest értelmesnek, de legalábbis elfogadhatónak látszott. De nem kell ettől a sarkaiból kifordult és tetejére állt, látszatra negatív sorshelyzettől megijednünk, mivel mindössze a sorserőknek és helyzeteknek a mi spirituális programunk szerinti újra rendeződése történik benne, amely rendeződés nem egyezik a mi sorsról és annak a törvényességéről alkotott korábbi képzeteinkkel. Esetleg a hitünkkel is és a misztikus – vallásos hiedelmeinkkel (tévképzeteinkkel és rögeszméinkkel). Mert, mindez tulajdonképpen azt jelenti, hogy jó úton járunk. Vagyis, éppen, hogy e „felfordulás” jelzi azt, hogy jól és helyesen vittük véghez azt, amit az 5-ös pozícióba került ikon szimbolikus jelentése, felvállalandó sors-megoldási cselekvésként, illetve helyes belső és külső (felvállalandó!) magatartásként megjelenített.

Hetes pozícióban viszont azt jelzi, hogy amennyiben az ötös pozícióba került ikon szimbolikája által jelzett szükséges lépéseket (sors-korrekciót) megtettük, illetve a megfelelő magatartást felvettük, a szellemi éberségünk megőrzésével (Figyelem: ez féltétel!), sikerülni fog az életünk kerekét az eredeti karma-oldási (új tulajdonság-szerzési) és boldogulási (megváltási) sors-programunkkal összhangban álló utat megtalálni. A személyi és az általános emberi a rendeltetésünknek megfelelő belső irányt megtalálni, annak megfelelően – boldogan - élni. És, amint a Tabula Smaragdina írja: „Ha ezt (A helyzetednek az üdvösség-szűkségét) megértetted (Tehát, elutasítás és lázadás, ellenszegülés, ellenállás és neheztelés nélkül elfogadtad), előled minden sötétség kitér.”XI. Az életerő, Az egészség

A harci próbatételek véghezvitelén és kiállásán keresztül megerősödött és megfinomodott, tehát a megnemesedett lélek (személyi tudat) mágikus erejének a kártyája. Egyszerűen: a bátorság és az igazi önuralom mágikus erejének az ikonja. Nem a nyers fizikai erő agresszív gyakorlásának és fitogtatásának, vagy a mentális- technikai képességeknek a természettel szembeni felelőtlen használatának, de nem is a jóságnak és szelídségnek feltüntetett, de valójában gyávaságban gyökerező konfliktus-kerülésnek a kártyája. Amikor Jézus azt mondta, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet, nem az erőszakos tettek és az önkényeskedés, vagy a korrupció és a csalafinta igazságtalankodás és a kegyetlen, vagy az álszent gonoszkodás előtt meghunyászkodó, konfliktuskerülő személyekre gondolt, hanem azokra, akik az igazi tűzpróbák során megszerzett bátorságuknak köszönhetően valóságosan és ténylegesen: az igazság-szeretetüknek és a bátorságuknak köszönhetően váltak és válnak képessé a szelídségre. Értelme, hogy csak a ténylegesen bátor személy képes a higgadt szellemi önuralomra és ezért ő az aki, bármikor, bárkivel és bármivel (emberrel, állattal, intézményekkel és természeti, vagy akár természetfeletti erőkkel is) kapcsolatba kerülhet, anélkül, hogy ez a találkozás negatív következményekkel (rombolással) járó konfliktust hozna vagy az igazság meggyalázását eredményezné.

A Kelta kereszttel való sors-elemzésnél akkor tesszük ki első kártyának, ha nem vagyunk képesek magunk fölött uralkodni, vagy ha félünk valamitől, de az egyszerű szándék, vagy elhatározás nem elegendő ahhoz, hogy úrrá tudjunk lenni saját gyengeségünkön, vagy hogy le tudjuk győzni a belső félelmünket (esetleg más negatív tulajdonságunkat) és meg szeretnénk tudni, hogy mit kell tennünk, ahhoz, hogy az önuralmunkat és higgadtságunkat visszanyerjük, illetve a bátorságunkat megszerezzük, vagy visszanyerjük (Idegnyugtatók használata, vagy alkoholos ital fogyasztása helyett.).

Kettős pozícióban, a távoli múltban, illetve a mély tudattalanban gyökerező, spirituális erőszakoskodás következtében létrejött, életenergia-vesztésre utal, azzal a problémával kapcsolatosan, amelyre a kártyát kivetettük.
A spirituális erőszakoskodás ebben az esetben lehet esetleg fekete mágia gyakorlása is, de inkább arról van szó, hogy a szellemileg ténylegesen fel nem ébredett ember rá akarja erőszakolni a saját korrupt és a hétköznapok során általában mindig csődöt mondó idealista, vagy materialista boldogság - eszméit (boldogság-fantazmagóriáit) a környezetére, de főként a szeretteire, a legközelebbi családtagjaira. És teszi ezt azon szívbeli meggyőződésével, hogy ő "tiszta szívből" jót akar, őt nemes szándékok vezérlik a tetteiben, miközben nem veszi észre, hogy valójában közönséges, de rejtett irányítási és beavatkozási késztetések, magyarul: hatalomgyakorlási mánia vezérli tetteiben. Mivel ezt nem látja, a rábeszélés mellett, az érzelmi zsarolás eszközeit próbálja bevetni "jó szándékú" hatalmi fegyverként, ami már a legsötétebb negatív energiákat mozgósítja az aurájában, arról nem is beszélve, hogy a csendes neheztelés, amelyet a rá ritkán hallgató (tanácsait nem mindig megfogadó) szerettei iránt érez, milyen kezelhetetlen betegségek forrása lehet.

Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg, arra utal, hogy az illető sors-problémát, vagy élethelyzetet (konfliktust, vagy személyi kapcsolatot, viszonyt) csak higgadtsággal, illetve erős önuralommal és bátor helytállással, vagy valamilyen erős, de ugyanakkor szelíd (finom) önuralmat, illetve higgadtságot igénylő bátor és határozott tett végrehajtásával oldhatjuk meg, illetve egyszerű - erőfeszítés és hősieskedés-mentes - de, mintegy természetszerűen bátor és következetes helytállással és kitartással. Arra is utalhat, hogy semmit nem szabad tennünk, mielőtt a fennálló egészségi problémáinkat nem oldottuk meg, illetve, hogy elsősorban az egészségi problémáinkra kell koncentrálnunk, azt - azokat kell elsősorban megoldanunk és meghaladnunk.

Hatos pozícióban arra utal, hogy amennyiben helyesen elvégeztük az ötös pozícióba került ikon által szimbolikusan jelzett tetteket, illetve a megfelelő (külső és belső) magatartási formákat felvettük, több mint valószínű, hogy olyan sorsbeli- és energetikai újrarendeződés, újra csoportosulás következik be az életünkben, amely látszatra erő és egészségveszteséggel jár, illetve amely helyzetek miatt elveszítjük a bátorságunkat, a cselekvési kedvünket - az életkedvünket. De azt is jelent, hogy amennyiben ezek a jelek - helyzetek - konkrétan megjelennek, tulajdonképpen annak a jele, hogy helyesen végrehajtottuk az ötös pozícióba kerülő ikon által jelzett életfeladatokat és nemsokára mindez a negatív életérzés, illetve látszólagos energia, életkedv és bátorságvesztés elmúlik és következik, hogy a 7. pozícióban álló ikon pozitív szellemisége és értelme beteljesedjen a személyi sorsunkban és életünkben


A hetes pozícióba kerülő Életerő ikonja arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozícióban álló ikonok által szimbolizált cselekvést végrehajtjuk, illetve az annak megfelelő magatartást felvesszük, visszanyerjük a határozott, de higgadt bátorságunkat, illetve a felmerült negatív sors-helyzet felett elnyerjük az uralmat. Hogy az adott helyzet fölötti uralmat elnyerjük anélkül, hogy ezáltal durváskodnánk másokkal, illetve a természettel, vagy a sors-erőkkel, hogy megsértenénk a mások személyét, illetve a személyiség integritásának a törvényét (a teremtés, illetve a szabad akarat és a szabad képzelet törvényét) és a többi egyetemes törvényt.XII. Az Akasztott

A feleszmélés érdekében „végzett” perspektíva-váltásnak, a nem cselekvés” állapotának, a megfigyelői státusz felvételének az ikonja. A hit-szerzés feltételének, tehát a materialista érték-tudattal és érték-szemlélettel való leszámolás sors-mozzanatának az ikonja. A szellemi értéktudat módosulása szerint történő életszemlélet és életvízió irányváltásnak az ikonja. A rendeltetés szerinti (a megváltás logikája szerinti) sors-helyzetek, életfolyamatok és történések kríziseiből, egészen pontosan: a szokásból végzett ostoba cselekvésekre és életvezetésből való felocsúdásra, a hiábavalóságokra való ráébredésnek, valamint az, azokból való felocsúdásnak, és ezzel a együtt a belső, szellemi helyre-rendeződési lehetőségek megnyitásának is az ikonja.
Tulajdonképpen a megújhodás - újjászületés (13) – és a Bolond ikonjai által megtestesített a kevésbé drámai, mondhatnánk, hogy inkább játékos főpróbája, „előzetese”.
Tulajdonképpen a Tarot-nak a kulcsa, mivel nélküle lehetetlen a Tarot céljának és alapjának: a Királynál, a Főpapnál és a Mágusnál is sokkal erősebb, vagyis, lényeg szerint azoknál felmérhetetlenül sokkal többet érő, a megváltott Boldog - Bolond állapotának a megvalósítása. Az Akasztott állapot, tulajdonképpen az ember első, megvilágosodásait követő spirituális „tette”, még akkor is, sőt, éppen azért, mert ebben az esetben éppenséggel, hogy nem pragmatikus értelemben vett tettről van szó, hanem annak éppen az ellenkezőjéről. Ez az, a világi útnak az elhagyását eredményező első szellemi állapot, amikor valaki teljesen ráébred (Megvilágosodik) afelől, és el is meri fogadni azt, hogy egy olyan sors – összefüggés-rendszerben vagyunk benne, ahol és amelyben, nem tudjuk önkényesen irányítani az életünket, hanem csak és csakis együttműködve az egyetemes törvényekkel érhetünk el pozitív eredményeket és csak a saját karma-oldási szükségleteinket és küldetésünket maximálisan figyelembe véve, arra törekedve. Hogy mindennek a létezési alapja, teremtője és éltető erőforrása az Isteni Lét és az életünknek semmiféle más (különleges) célja nincs és nem lehet, mint abba vissza kerülni, az egyéni karma-oldási küldetésünknek és szükségünknek maximális mértékben eleget téve.
Azt az életmozzanatot jelöli az akasztott, amikor az egyes ember, megérti végre egész lényével, hogy a saját életében és lényében is, ez az egyedüli energia-forrás és életcél irányít és működtet mindent, és hogy az ember aki erre, az ő képzelő erejében (is) lakozó, azon keresztül megnyilvánuló őshatalomra nem meri rábízni magát, az nem csak, hogy el van veszve (A világ többsége tehát), hanem még nevetséges is ráadásul.
Az akasztott az első hívő, aki fel képes fogni végre, a Lilith Inverzió nevű, egyáltalán nem vallásos jellegű, égi (metafizikai) jelenséget, az un. „bűnbeesésnek” az eredeti értelmét, vagyis, jó - biblikusan mondva: a paradicsomból való kiűzetési jelenség értelmét. Ezért vesz fel olyan (fordított) pozíciót, amelyben szemmel látható módon is nevetségessé válik minden világi – tudományos (materialista) gondolkozás szerinti „életnyerési” törekvés, minden technika. De legfőképpen nevetségessé válik a számára az a hiábavaló világi nyüzsgés, ami ennek a technikának a globális alkalmazásából ered, azt az ostoba élet-logikát amely még a vallásos szemforgatók számára is mindig irigyelt és elfogadott marad. Ezért az akasztott, aki megsejti az élet rendeltetését és értelmét, éppen ebbe a fordított pozícióba helyezi magát, amelyből az emberek, a Lilith-inverzió hatására látják és értik a valóságot, annak érdekében, hogy ezt a nevetségesen felesleges loholást szemlélve, megérthesse az életv alapjainál álló, ős-eredeti teremtési és megváltási értelmeket.
Az akasztott tehát, a végleg megvilágosodott és ezért a sors-oldások, a pozitív belső változások elérése érdekében végzett gyakorlati életfeladatok beváltása közben szükségessé vált harcait (harci feszültségeket) megállítva, és a végzetes sebesülések megelőzése érdekében, azokat idejében megszakítva feladja, nem csak gyakorlatilag, hanem lehetőleg még mentálisan (gondolatban), sőt, még képzeleti (Ideális) szinteken is. És pontosan azért, hogy az így szerzett tapasztalati-ismeretek mágikus következményeinek a hatására, a születési félben levő tisztánlátása hitté változhasson.
Az akasztott, a világban, de annak ellenére spiritualizálódó (semlegesen szemlélő, megfigyelő és játszma-folytatón kontemplatív állapotban levő) embernek az állapota, és annak a természetszerűen bekövetkező mágikus következményei, juttatnak hozza minket azoknak az igazságoknak a megértéséhez mind amilyen az is például, hogy: „Az én országomat az ellenségeim építik, azért lesz az olyan jól felépítve.” Vagy: „Amiképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is.” A kereszténységben ez a szellemiség úgy jelenik meg, mint az ősbizalom visszaszerzésének, tehát az Istenre (Az egyetemes törvényekre) való teljes ráhagyatkozás „hívő”, de figyelem: nem önfeladó és nem életfeladat-kikerülő magatartása.


A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél, első pozícióba akkor tesszük ki az Akasztott ikonját, ha nem vagyunk képesek lelkileg felülemelkedni egy adott problémán, ha nem találjuk meg annak a módját, hogy miként szálljunk ki egy számunkra, vagy esetleg a szeretteink számára veszélyessé, károssá, vagy legalább is kellemetlenné, vagy fárasztóvá vált játszmából (közös, vagy egyéni akcióból, egy hevessé és veszélyessé váló harcból, egy rosszul sikerült üzletből, stb.), amelyet korábban mi indítottunk el, vagy amelynek a megerősödéséhez mi adtunk energiát. Illetve akkor, ha szeretnénk kedvező módon és ugyanakkor úgy, hogy lehetőleg ne ártsunk vele másoknak, illetve környezetünknek sem, egy radikális változtatást előidézni az életükben, de nem találjuk ennek a helyes módját, nem kapjuk meg a hozza való „isteni” sugallatot, a helyes perspektívát, nem találjuk a kezdő lépéshez szükséges szempontot. – Ilyenkor fel akasztjuk magunkat a lábunktól fogva és így vizsgáljuk meg az adott helyzetet a Tarot segítségével.

Kettős pozícióban arra utal, hogy "rosszul akasztottuk fel magunkat", illetve, hogy nem akasztottuk fel – Nem állítottuk le! - magunkat kellő időben és kellő helyen: Azt jelzi tehát, hogy a problémánk, amiért a Tarothoz fordulunk tanácsért, abból adódik, hogy korábban félbe szakítottunk, abba hagytunk valamit (egy kapcsolatot, egy élet-játszmát, egy akciót, esetleg egy üzletet) amit nem kellett volna (esetleg cserben hagytunk valakit), vagy jelentheti ennek a szöges ellentétét is: nem hagytunk abba valamit, nem szakítottunk meg egy folyamatot, egy kapcsolatot (viszonyt), amiről rég éreztük már, hogy fel kellene számolni.
De jelentheti azt is, hogy nem tudunk az adott problémán felül emelkedni, nem vagyunk képesek magasabb perspektívából (Tehát az egyetemes törvények, vagy az egyéni sors-rendeltetések szempontjából) szemlélni, és így nem tudunk felülemelkedni rajta, illetve nem tudjuk a problémához rendelt sors-kötöttségeket legalábbis mentális szinten feloldani.

Ötös pozícióban általában arra utal, hogy valamilyen akciót, vagy akció-sorozatot (Az is lehet, hogy csak egyelőre…, de) abba kell hagyni, tehát: egy folyamatot – egy tapasztalási élet-játszmát – esetleg még az általunk akár jól is látott (Előzetesen jól megvizsgált) „igazságért való harcot” is, meg kell szakítani, fel kell hagyni. Azt jelzi itt, hogy, az egyes pozícióba tett kérdő-ikon által megtestesített probléma megoldására, a problémával, illetve a problémát jelentő személyekkel, vagy sorshelyzettel kapcsolatosan egyelőre teljes mértékben passzív, esetleg még közömbösnek is látszó, megfigyelő magatartást kell tanúsítani, és, mintegy kívülállóként a probléma körén kívül helyezkedve, felülről szemlélni az eseményeket és semmiképpen nem tevőlegesen beleavatkozni az események folyamába – folyamatába, még akkor sem, ha látszólag még kárunk (anyagi, erkölcsi, stb.) is származik ebből a félre-állásból, látszólagos közömbös viselkedésből. Amennyiben tehát a sors-kérdező személy avatta be magát tevőlegesen és személyi részvét és felelősségek szintjén, olyan események sodrába, amelyből nem látja a kiutat, illetve kételyei vannak, arra vonatkozóan, hogy helyes irányba halad-e, mivel a pozitív eredmények nem látszanak, azt jelenti, hogy ebből a sodorból egyelőre ki kell lépni, még veszteségek árán is. Ezt kell tennie, még akkor is, ha olyan jelentőségű döntésről van szó, amely az egész sorsát gyökeresen megváltoztathatja.
Ilyenkor, az 5 pozícióba került, 12 számú, Akasztott ikon arra is utalhat, hogy bizonyos kontempláció (akasztott állapot átélése) után, pálfordulást kell elvégezni, és az eredeti szándékkal merőben ellentétes határozatokat - döntéseket kell hozni. Vagyis, az események sodrával szemben merőben ellentétes irányba elindulni és azon haladni, még akkor is, ha ez az irány és ez a magatartás teljesen ellentmond az addigi szándéknak, elképzeléseknek és terveknek, a korábban megszokott és begyakorolt (esetleg tradicionális) magatartási formáknak. De ezt csak akkor tudhatjuk meg, ha tényleg mindent meg teszünk annak érdekében, hogy sikerüljön, lehetőleg jó – huzamos ideig „felakasztani” magunkat, és tehát, ha sikerül korábbi események és a harcok sodrásától távol maradó, akasztott állapotban maradni és még a lehetséges veszteségek miatt sem aggódni. (Az akasztott zsebéből hullnak ki a pénz-érmék, miközben ő furulyázik.)

Hatos pozícióban jelenti a sorshelyzeteknek és az addig megszokott sors-eseményeknek a teljes felfordulását, a feje tetejére állását, vagyis a teljes sors-káosz beköszöntését, amikor semminek sem látjuk, értjük, vagy érzékeljük az értelmét, amikor minden ami velünk történik abszurd. Azt az állapotot jelenti, amikor egymás után, sorozatban, minden fordítva sül el, mint ahogy mi szerettük volna, és ahogy elképzeltük az elején, vagy amikor elterveztük. Amennyiben ezt túlvészeljük, és nem esünk kétségbe, tehát nem visszakozunk, akkor megvalósul az a pozitív sorshelyzet, amit a hetes pozícióba kerülő Tarot-Ikon jelöl.

Hetes pozícióban jelentheti azt a belső irányváltoztatási (mentalitás - változtatási) képesség létrejöttét (teljes kialakulását), amelynek segítségével a személy feloldhatja a sors-nehézségeit, de, ugyanakkor jelentheti azt, az előre láthatatlan, hatalmas külső pozitív sorsfordulatot is, amely elhozza az összes pszichikai mentális és képzeleti (idea szintű) görcsöknek és sors-feszültségeknek a feloldását, illetve a belső és a külső harcoknak és konfliktusoknak a megszűnését.XIII. - A teljes személyi-változás, az újjászületés, a megújhodás, illetve a gyökeres átalakulás ikonja, amit hibásan a Halál ikonjaként neveznek.

A sors-nullapont ikonja. A fagyponté, amin alól már nincs semmi és ami után a teljes megsemmisülés következik. Ezért a száznyolcvan fokos mentalitás-változtatás és az annak megfelelő, gyökeresen új életvezetés –és sors-irányítás változtatás és a gyökeres személyiség-átalakulás ikonja. Az asztrológiában a Skorpió és a VIII. horoszkópház által megjelenített - és egyúttal a Tarot rendszerében a leginkább félreértett - alkímiai mozzanat és spirituális eszmekör ikonja. Jelenti azt a legkisebb rezgési szintnek megfelelő, legalacsonyabb létezési pontot, ahová egyedül az ember süllyedhet le és ahonnan ugyanakkor egyedül az ember számára lehetséges a visszatérés. Azt az élet- és lét-fagypontot ahonnan, ha nem fordul ellenkező (pozitív…) irányba (felfelé - illetve befelé, vagyis a szeretet és a fény felé) és nem tér vissza az egyetemes törvények szerinti morális élethez, a személy, előbb-utóbb (ha nem is azonnal, de a közeli, vagy a távoli jövőben) és visszavonhatatlanul meg fog semmisülni. És nem csak fizikailag (fog meghalni), hanem, nagyon lassan, végtelennek is mondható szenvedéssel, de végül, az egész asztrális, mentális és spirituális struktúrája is szétbomlik. Hogyha tehát, a még egy lépést is tesz abban az irányban, amerre addig haladt, ha még csak egy fokot is süllyed a rezgési szintje, automatikusan és visszavonhatatlanul beindulnak benne a Szaturnusz őserő által megtestesített egyetemes szabályozórendszer romboló programjai. Ez azért történik, mert a személy a tudatos, vagy öntudatlan romboló - agresszív tevékenységével és mentalitásával - képzeleti tevékenységével, vagy a más jellegű nagy méretű felelőtlenségével, esetleg a hiteltelen és hamis értékek szerinti létezésével - életvitelével, nagyobb tömeg számára követendőnek tűnő rossz példájával (a követői által is gyakorolt hamis, vagy negatív kisugárzásával) nem csak a földi élet egyes lényegi elemeit, hanem a spirituális dimenzió bizonyos elemeit is veszélyezteti. Amennyiben tehát nem képes a száznyolcvan fokos mentalitásváltásra és személyi-tudat, sőt: személyi életképzelet váltásra és nem sikerül gyökeresen megújhodnia, nem csak a fizikai halál vár rá, hanem azt követően a lassú, de teljes megsemmisülés is.

A kelta kereszttel végzet sorselemzéskor egyes pozícióba akkor tesszük ezt a kártyát, amikor valamivel, vagy valakivel (egy életformával, egy szellemi-lelki mentalitással, egy tudatosított negatív tulajdonságunkkal, egy, a neveltetésünk folyamán, vagy bizonyos rossz, vagy valamikor jónak látszó, de utólag hamisnak bizonyuló tapasztalatok következtében belénk rögződött szokással, vagy félelemmel, illetve, egy, vagy több személlyel, vagy egy egész ember-csoporttal, (pl. vallási, vagy politikai közösséggel, stb.) véglegesen szakítani akarunk és azt akarjuk megtudni, hogy milyen lépés, milyen magatartás lenne ehhez a leg megfelelőbb, illetve azt, hogy honnan meríthetünk elég erőt, bátorságot, akaratot és elszántságot ahhoz, hogy a szakítás, az irányváltás, illetve a kívánt belső megújhodás ténylegesen gyökeres, maradéktalan és végleges legyen.

Kettős pozícióban vagy arra utal, hogy a távoli múltban, vagy a lelkünk mélyén nem szakítottunk valamilyen rossz szokásunkkal, rögeszménkkel, vagy a kárhozatba rohanó, és minket is magával sodorni képes személlyel, személyekkel, vagy, hogy nem bocsátottunk meg valakinek valamit, miközben azt hangoztattuk, hogy megbocsátottunk, illetve, hogy nem fordítottunk egyértelműen hátat, valaminek (egy érzésnek, gondolatnak, vágynak, élethelyzetnek, kapcsolatnak, viszonynak), miközben huzamosan azzal áltattuk magunkat, hogy már megtettük ezt, vagy azt, hogy még mindig nem tisztultunk meg eléggé, nem születtünk újjá lelkileg, vagy testileg egy olyan kérdéskörben, életfolyamatban (nem szoktunk, vagy nem tettünk le egy káros szokásunkról például), ami az egyes pozícióba tett ikon által megtestesített, felvetett problémával kapcsolatos. Azt tehát azt, hogy az adott sors-probléma azért vált akuttá, mert a hibásnak, illetve károsnak ítélt régi énünk (mentalitásunk) nem halt még el teljesen, ami annak az előfeltétele (annak érdekében kellene megtörténjen), hogy az új személyiségünk, az új mentalitásunk, az új lelki tulajdonságunk amire vágyunk, megszülethessen.


Ötös pozícióban azt jelzi, hogy az illető probléma, aminek a megfejtése és metafizikailag is helyes megoldása érdekében a tarot-sorselemzést végezzük, csakis úgy oldható meg, ha gyökeresen és véglegesen hátat fordítunk a problémát kiváltó élethelyzetnek, vagy valamivel, esetleg valakivel, ami, vagy aki, szorosan az illető problémakörhöz, élet- és sorshelyzethez kapcsolódik. Illetve azt, hogy gyökeresen hátat kell fordítanunk az illető problémának, vagy személynek, hogy nem kell azzal többet behatóan törődnünk, mert többet már nem áll a mi spirituális életfeladatkörünkben annak a megoldása, vagy, hogyha személyről lenne szó, az arról való gyakorlati, vagy lelki gondoskodás, vagy annak a spirituális értelemben vett „megmentése”, felvilágosítása, meggyőzése. Egy szóval, akár valamilyen sorshelyzetről, problémáról, vagy (A lelkünkhöz nagyon közel álló, vagy fordítva: a velünk szembeni tettei, vagy magatartása miatt, megutált, vagy meggyűlölt) személyről is lenne szó, el kell azt engednünk, el kell bocsátanunk, meg kell neki bocsátanunk, meg kell tőle válnunk, teljesen, és rendszerint véglegesen, de lehet, hogy csak időlegesen. Minden esetre itt az elválás a lényeges a megváltás – megváltódás érdekében.

Hatos pozícióban az inkubációs krízist, a lelki lárva állapot krízisét testesíti meg. Azt az állapotot, amikor jól tudjuk, hogy az ötös pozíció ikonja jelzése alapján mit kellene tennünk, hogy milyen lépést, vagy milyen (külső, vagy belső) magatartást, életutat kellene folytatnunk, de mindez személyi átalakulást is követel, amit vagy nem tudunk, vagy nem vagyunk hajlandóak végrehajtani. Azt tehát, hogy az a lépés, vagy mentalitás, amit az ötös pozíció ikonja jelöl, belső személyiség váltást, mentalitás-változtatást is igényel, amit, ha nem is tudunk önmagunktól végrehajtani, de kell hagynunk, hogy a sors-erők végezzék el rajtunk, amihez nagy türelem, önfegyelem és kitartás szükséges.

Hetes pozícióban az egyszerűbb jelentése az, hogy az a sorsprobléma, amire a kártyát vetjük, megszűnik a számunkra, illetve azt, hogy annak a problémás sorshelyzetnek, amire a kártyát vetettünk, sikerül véglegesen hátat fordítani és magunk mögött hagyni. Általánosabb jelentése, hogy sikerül maradéktalanul, a teljes öntudatunkkal - személyiségünkkel megújhodni és újjá születni abban az életkörben, azon az életterületen, amire utalt az egyes pozícióba kiválasztott kártya-lap.


XIV. A rendeltetés beteljesítés érdekében végrehajtandó Pálfordulások, tehát, a Spirituális Megfeleltetés és Kiegyenlítődés (tehát a szellemi és az anyagi világ közötti egyensúly helyreállításának az) ikonja.


A 13-as ikon által jelzett átvalósulásnál, átalakulásnál egy finomabb, magasabb szellemi szférákban létrejött, vagy létrehozandó, un. belső átalakulást, változást, személyi – öntudati (pozitív) változást jelző ikon, amely viszont, éppen azért, mert magasabb dimenziókban jön létre, lehet a 13-as ikon által jelzett átalakulásnál sokkal lényegesebb és erősebb átalakulás is, és akár még a hosszú távú következményeiben is. Ez tehát, a szellemi és az anyagi világból érkező és abból dekódolható, kiolvasható megváltó információknak az öntudati átváltoztatást eredményező ikonja. Vagyis a megváltó szellemi információk személyes elfogadását és befogadását követő kiegyenlítődés ikonja. A finom, szellem – erkölcsi információknak a harmónia megvalósítása érdekében – és ezen keresztül, hosszú távon a Bolond (22-es ikon) által megtestesített, megváltódás érdekében - történő használatának (Tehát a szellemi - spirituális szintézisnek) az ikonja. Vagyis, az erkölcsi átvalósulás (A „nemesítés és a nemesedés”) segítségével elérhető kiegyenlítődésnek az ikonja.

Egyfelől (Az egyik kupában) az érzéki (Tehát: karmikus és természeti) élvezeti vágyak, a kötődési – ragaszkodási érzelmek, önérvényesítési, önérzeti és hiúság-beteljesítési célok és ambíciók, valamint az azok elérését és beteljesítését szolgáló intellektuális ész, és az ide kapcsolódó „földi” felelősségek rációja is, ami mikor az irracionális érzelmek kavalkádja, mikor a kiszámítottság és a józan belátás logikája szerint működik. Másfelől (A másik kupában) a spirituális (erkölcsi) minőségű boldogság elérésének az igénye. Sőt: a megváltás és az üdvösség elérésének az igénye, vagyis az egyetemes törvények logikája szerinti gondolkozás és mentalitás felvétele, az Isteni Én-tudat eléréséhez szükséges gyakorlati és spirituális – ön-átalakítási, ön-átváltoztatási eljárások és folyamatok jellegzetesen levegős elixir – itala: az ide vonatkozó szellemi – spirituális információ-rengetege.

Mind a kettőt arányosan érzékelve kell tudatosítani a személy öntudatában, mindaddig, amíg a földi útját járja. Amikor ez az egyensúly- arány, vagyis a harmónia elveszik, akkor szükségessé válik az erkölcsi - spirituális pálfordulás.

Végső soron az isteni Lét- logosznak, vagyis, a Fény (értelem, tapasztalati ismeret, maszkulin princípium) és a Szeretet (vágyak és érzelmek, egységbe kapcsolódási erő és igény, feminin princípium) kölcsönös és törvényes (Az egyetemes lét-folyamatokat irányító szabályozó Egyetemes Törvényekről van szó, nem a BTK-ról, vagy a politikai törvényességi -koncepciókról!) egymás-áthatásának és kölcsönös megtermékenyítő - megtermékenyülésének az ikonja. Ami természetesen nem mehet végbe, sem egyoldalúsággal, dogmatikus gondolkozással, fanatikusan szélsőséges rögeszmék szerinti mentalitással, éppen úgy mint szélsőséges kilengésekkel, az egymásnak ellentmondó szélsőséges ellentétek háborújában, hanem csakis a mértékletesség és az öntudati és cselekvési szabadság békéjében.
Ahogy Mózes tanítja: az Úr mérték, súly, és szám szerint hozta létre és működeti a világot. Ezért van szükség egyoldalú dogmák és szélsőséges anarchista kilengések nélküli mentalitásra , lelki és szellemi alapállásra: a folyamatos nyitásra és nyitottan befogadó arányosságra, a két irányúan megértő, de minél szabályosabb mértékletességre. Hiszen a merev elzárkózás, vagy a túladagoltság és túlfűtöttség bármelyik irányba, vagy részbe, lehetetlenné, hiányossá, vagy torzzá teszi a kiegyenlítődés és az áldáshozó megtermékenyülés megvalósulását.

Jelenti még bizonyos sors-helyzetekben és sors-kérdésekben a teremtő és a teremtés közötti (abszolút) kiegyenlítődés szükségét is, vagyis a kiegyenlítődés megvalósulása érdekben megvalósítandó (erkölcsi – spirituális) pálfordulást.


Kérdező kártyának, egyes pozícióba, akkor tesszük ki, amikor a külső és a belső világunk viszonyát, az anyagi és a szellemi, vagy a női és a férfi egyensúlyi és erőviszonyokat, vagyis a személyi képességeknek, illetve a személyi sors-erőknek és a világi erőknek az egyensúlyi helyzetére, mértékére, minőségére – kiegyenlítődési viszonyára vagyunk kíváncsiak, vagy akkor, amikor ezt az egyensúlyt és kiegyenlítődést (harmóniát) szeretnénk elérni, beidézni és megvalósítani valamiképpen.

Kettős pozícióban arra utal, hogy a felvetett sors-problémának a gyökere valamilyen, több ideig (okáig) tartó, dogmatikus elzárkózás, eszmei és lelki egyoldalúságban, karmikus jellegű rögeszmében. Vagy éppen fordítva: valamilyen szélsőséges lelki – szellemi kilengésben, esetleg szenvedélyes gyűlölködésben, békétlenségben, a szellemi - lelki és a fizikai - természeti világunk közötti konfliktusban, vagyis, a belső és a külső világunk közötti, esetleg szélsőségesen erős eltérésben és meg nem egyezésében, gyűlölködő elzárkózásban, vagy veszélyesen haragvó – háborgó szenvedélyességben, ezek kiegyenlítetlenségében, hosszas belső diszharmóniában keresendő.
Vagyis abban, hogy az életünkben, ahogy azt berendeztük, illetve a személyünkben (mentalitásunkban: gondolkozásunkban és élet- víziónkban) nincs elég nyitottság, vagy nincs tiszta és zavartalan átjárás (kommunikáció, információ- és energiacsere) a belső és a külső, a karmikus meghatározódásaink és a nappali éber tudatunk és erkölcsi igényünk szerinti, életvezetésünk sajátos eszmerendszere és energiái között. Illetve a személyes – erkölcsi világlátásunk (koncepcióink) és a környezetünk által vallott erkölcsi nézetek és elvárások – igények között.

Pontosabban: hogy a probléma, amire „kártyát vetünk”, igazi gyökere abból ered, hogy egyoldalúan: vagy igen férfiasan kezeljük (túlzottan dinamikusan, célratörően, igen sok szenvedélyt fektetünk bele) életünk egy fontos motívumát. Vagy ennek az ellentéteként: túlzottan passzívan, felületesen, kényelmesen, engedékenyen, megadóan és önfeladóan kezeljük életünknek egy fontos és a felvetett problémával kapcsolatos részét, aspektusát.

Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg, arra utal, hogy a sorselemzés során felvetett problémával kapcsolatosan elsősorban ennek a finom, spirituális mérték- és erőviszonynak a valamelyik irányban történt súlyos és esetleg végzetes eltolódására kell figyelni, ezt a belső egyensúly eltolódást egy belső, vagy külső pálfordulással (erkölcsi nézet – és koncepció – váltással) kell helyrehozni. Hogy a mértékletességre és a kiegyenlítődési lehetőségekre kell erősen figyelni, a kiegyenlítődés feltételeinek megfelelő külső körülményeket és békés belső és külső lelki-szellemi állapotot kell létre hozni. Amennyiben nem gyökeres pálfordulás végrehajtásának a szükségességét jelzi, fizikai és lelki szinteken, a helyzet kezelése általában inkább nem cselekvő, de éberen figyelő passzív állapotot - békét - igényel, mint aktívat, ahhoz, hogy annál intenzívebb lehessen a belső munka a spirituális kiegyenlítődés véghezvitele érdekében. De az is előfordulhat, hogy inkább tűz: a szenvedélyes alapállás és hozzáállás hiányzik az erők egyensúlyából, ami a teljes mentalitás-váltást, vagyis a szellemi áthatolást és a megváltás érdekében szükséges belső, spirituális megtermékenyülést elősegítheti.


Hatos pozícióban, a sors által ránk borított gyökeres változást sors-pálfordulást, tehát fizikai sors-katasztrófát, vagy az érzelmi Pandóra szelencéje kinyílását is jelentheti, az érzelmi és értelmi zűrzavar által okozott negatív szenvedélyes erők elszabadulását és az ennek megfelelő feszültségek keletkezését, illetve felerősödését, kirobbanását, rombolást.
Jelentheti a teljes békétlenséget és így magát a háborút kívül, vagy belül, illetve kívül is, belül is, ami addig tart, amíg az ötös pozícióba került ikon jelkép-rendszer által jelzett (sugallt) cselekedet végrehajtása, vagy magatartás felvétele miatt újrarendeződő sors-erők kiegyenlítődnek. Amennyiben nem ijedünk meg és igyekszünk legalább az imaginációnk szintjén zavartalanul megőrizni a rendeltetésünk pozitív céljába és funkciójába vetett hitünket, a hetes pozícióba kerülő ikon által jelölt pozitív megoldáshoz érkezünk el.


Hetes pozícióban ez egy igazán sokat ígérő kártya. Jelenti mindazt, ami az értelmes és értékes életre vágyó ember számára kedves és üdvös: a békét és a harmóniát, a bőség és a termékenység megvalósulásához szükséges külső körülményeknek a pozitívvá alakulását, a külső és belső erőknek, illetve az ősi alapelemeknek a harmonikus egyensúlyát és kiegyenlítődését, a megnyugvást, az egészséget és a termékeny munka-lehetőséget, a természeti (földi) boldogságot.


XV. Az Ördög és/illetve a Kísértés


A karmánk legrejtettebb és ezért legveszélyesebb mélypontjait (Személyiségünk és az ennek megfelelő sorsunk, vagyis a karma-oldási lehetőségeink) legnehezebben vállalható aspektusait jelzi, vagyis Ő, az ellenőrizhetetlen belső (szellemi) haragvásaink és félelmeink, a negatív személyi ambícióink (Önérzetünk, kevélységünk, gőgünk), tehát a mély és rejtett gyűlölködés és neheztelés, valamint a bosszú vágy, illetve a rejtett agresszivitás, valamint a perverz vágyak igazi okait megtestesítő ikon. A bűnbeesés: a meghasonlás és a létkorrupció logikája szerinti életvitel és az ellenségnek vélt személyekkel és sorshelyzetekkel való leszámolási vágynak az ikonja. A folyamatos meghasonlottsággal, a csalásokkal és az öncsalásokkal, az ámításokkal és önámításokkal, végső soron mindenfajta korrupcióval, korrupt helyzettel és állapottal, a korrupcióra való hajlammal, a korrupció eszközeinek a használatára való hajlamokkal és a hatalomra valós sóvárgással való zavaros és bűnös azonosulások ikonja. Összegezve: A betegségeink, baleseteink, és konfliktusaink háttér-okaként megnevezhető árnyék én-ünknek (mindenféle tévképzetnek és megszállottságnak, rögeszmének, vagyis a démonainknak és az általuk, vagyis a mély-karmánk által, az életünk és sorsunk, vagyis a boldogságunk megvalósulása ellen kihívott mások démonainak) az ikonja.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba akkor tesszük ki a kísértés ikonját, amikor megakarjuk tudni azt, hogy egy általunk ördöginek - sátáninak képzelt (elfojthatatlan és huzamosan feloldhatatlannak bizonyuló félelmünket, haragunkat és gyűlöletünket kiváltó) élethelyzet miért következett be, illetve, hogy miért találkoztunk, miért kellett egy ilyen, általunk sátáninak képzelt személlyel találkoznunk, és, hogy miként szabadulhatunk meg a lelkünket és a szervezetünket megmérgező, lebetegítő haragunktól - gyűlöletünktől, illetve az illető élethelyzettől, vagy személytől.

Kettős pozícióban arra utal, hogy a felvetett sors-probléma igazi, de mélyen rejtett gyökere vagy az erős haragunkban, gyűlölködésünkben, valamely személy, vagy sors-ellenes (Isten ellenes) negatív ambíciónkban és az ennek a lelki - szellemi állapotnak megfelelően huzamosan fenntartott feszültségi állapotunkban és negatív képzeletünk (ördög)idéző erejében keresendő, vagy a huzamos és erős bűn-sóvárgásunkban és kísértettségi állapotunkban, illetve a mélyen meghasonlott (korrupt, hamis) élet- és léthelyzetünkben, megváltás-ellenes élet-képzeletünkben.

Ötös pozícióban általában a tudattalanunkban settenkedő, a felszínen még általunk sem észlelt gyűlölködéstől, haragtól, csendes sors-nehezteléstől, vagy valaki-valami iránti nehezteléstől való megszabadulás szükségességére utal. De jelentheti azt is, hogy az a cél, jelenség, élet- illetve sorshelyzet, amire a kártyát kivetettük, valamiképpen kapcsolatban áll a mi korrupcióra: belső meghasonlásra, külső csalásra való késztetéseinkkel, az érdemtelen és a spirituális fejlődésünket nem szolgáló, fölösleges előnyszerzési hajlamunkkal.

Hatos pozícióban azt jelenti, hogy amennyiben megtesszük azt a lépést, vagy felvesszük azt a mentalitást, amelyre az 5 pozícióba került ikon szimbolikája utal, az a személy, vagy azok a személyek, akikkel kapcsolatos az a megoldandó sorshelyzet, vagy az a cél, amit el szeretnénk érni, az ördögi arcukat fogják mutatni felénk, a gyűlölködő természetüket fogják kimutatni nekünk, vagy legalábbis nekünk ez lesz a benyomásunk. De az is lehet, hogy valamilyen más, számunkra pokolinak, vagy ördöginek tűnő sorshelyzetbe kerülünk, esetleg a mi gyűlölködő és ördögi természetünk kerül, számunkra is meglepő módon felszínre, vagy veszélyes betegség vesz rajtunk erőt. Ez viszont nem kell megijesszen, mert annak a jele, hogy a sors elemek jól rendeződnek és a felvetett probléma a 7 pozícióban álló ikon szimbolikája által jelzetten rendeződik.

Hetes pozícióban jelenti a negatív karmától, vagyis az ördögtől: az ördögi sorshelyzettől, a kísértéseinktől, illetve a korrupcióra való hajlamainktól - gyengeségeinktől való megszabadulást, vagyis azok feloldódását és pozitív képességekké történő átalakulását.


XVI. A Torony

Az elzárkózások, elkülönülések és elhárítások megszüntetésének és a titokelbontások, a zártörések (mai informatikai nyelven: a kódtöréseknek!) az ikonja. A teljes és végleges leleplezések, a végső tisztázások - tisztába-tevések, illetve azok szükségességének az ikonja. Egy bizonyos személy és a külvilág, illetve általában a személy és a különböző személyek - csoportok közötti közléseket, információ-áramoltatást gátló, vagy nehezítő, illetve a szellemi dimenziók közötti információ-áramoltatást nehezítő (kommunikációt lehetetlenné tevő) szellemi, lelki és fizikai várfalak és a Bábeltornyok lebontásának, leomlásának vagy/és felszámolásának az ikonja. Az új alapokra helyezéshez szükséges romok és törmelékek eltakarítási műveletének az ikonja. Az ember eredeti rendeltetése félreértéséből keletkező (azzal homlokegyenest ellenkező) előnyszerzés (életnyerés) lehetőségének a téveszméjéből eredő rejtőzködés és titkolózás megszüntetésének az ikonja.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba akkor tesszük ki a Torony ikonját, amikor tisztán akarunk látni egy bizonyos problémában, esetleg az egész sors-helyzetünkben, amikor úgy véljük, hogy mindössze azért érthetetlen számunkra egy bizonyos, nehézségeket okozó, a tájékozódást nehezítő, esetleg sorozatosan visszatérő személyes életjelenség, sors-helyzet, mert valamiféle titok fűződik hozzá, számunkra érthetetlen és ismeretlen okok húzódhatnak meg a háttérben. De kitehetjük akkor is, ha mi magunk akarunk tudatosan lebontani egy (külső, vagy belső) Bábeltornyot, mi akarunk egy bizonyos kérdésben - élethelyzetben egészen tiszta helyzetet és állapotot teremteni, de félünk, hogy amennyiben rosszul kezdünk - tévesen nyúlunk hozzá, a javítás helyett fölösleges bajt - bajokat és esetleg kárt okozunk.

Kettős pozícióban, valamely a felvetett problémával kapcsolatos sötét titok (titkos megegyezés, záradék, stb.) létezésére utal, vagy arra, hogy mi vagyunk azok, akik titkolózunk - titkolóztunk, ködösítettünk fölöslegesen, elrejtettük, elkendőztük, vagy meghamisítottuk a valóságot és ennek isszuk a levét. És persze, mindezekkel együtt jelentheti a tisztázatlanságot, a tisztátalanságot, a hátsó gondolatokat, az ármánykodást, elsősorban a mi részünkről, aminek mindössze a tökéletes tükre a mások, a partnereink, partnerünk (esetleg az élettársunk) nem őszinte magatartása.


Ötös pozícióban általában azt jelzi, hogy az életprobléma, ami foglalkoztat bennünket és aminek a megoldása érdekében a Tarot tanácsát kérjük, valamiféle rejtett okokat és indítékokat tartalmaz, hogy olyan mozgatórugók (rejtett érdekek, vagy a leleplezéstől féltett titkok) rejlenek annak hátterében, amelyeket feltétlenül és minden áron le kell lepleznünk, esetleg mi kell a leleplezés szereplői, vagy végrehajtói legyünk az illető sors-játszmában, akik le kell leplezzük saját magunkat, titkainkat, esetleges rejtett szándékainkat és céljainkat, annak érdekében, hogy az illető sorsprobléma feloldódjon és megoldódjon.

Hatos pozícióban azt jelenti, hogy amennyiben helyesen értelmeztük az ötös pozícióba került ikon szimbolikus jelentését és meg is tettük azt a lépést, fel is vettük, azt a magatartást (viszonyulást), amire az ikon utalt, minden elhomályosodik előttünk az illető problémával kapcsolatosan és még annyira sem látunk majd tisztán az adott kérdésben, mint azelőtt. De jelentheti azt is, hogy az 5 pozícióba került ikon jelzése szerint elkövetett tettünk - felvett magatartásunk - olyan toronyomlást, olyan lelepleződést, titok - dekonspirációt idéz elő, amelytől mi magunk is megijedünk majd. Ez a krízis - helyzet viszont, ami egyébként sem tart sokáig, épp annak lesz a jele, hogy jó úton járunk és a felvetett probléma nem sokára a hetes pozícióba kerülő ikon által jelzett értelmek szerint feloldódik, megoldást nyer.

Hetes pozícióban jelentheti a Bábel-torony leomlását, vagyis a tévképzetek eloszlását, a teljes helyzet-tisztázást, a mögöttes és rejtett (tévképzetekre alapozott, rossz indulatú, kárt okozó) titkok lelepleződését, a rejtett szándékok és célok kiderülését, a teljes dekonspirációt. Vagyis mindazt, ami a helyes tájékozódást és az egészséges életvezetést - sorsrendezést lehetővé teszi.

XVII A Csillag - a Remény

A személyi spirituális fejlődési sorsprogram és életrendeltetés szerinti fejlődési lehetőségek létrejöttének, vagyis a pozitív sorskibontási - sorsbeteljesítési lehetőségekbe betett bizalomnak (a Reménynek), vagyis a személyes életrendeltetésünk pozitív céljába és funkciójába vetett hitnek: a sors-bizalomnak az ikonja. Mivel a személyiség-fejlődés, illetve a személyi spirituális fejlődés egyik legfontosabb feltétele az ellentétes személyek közötti párkapcsolat, illetve a hosszú távú egészséges élettársi viszony, a fentiekkel együtt, a beteljesülő szerelemnek és az igazi, pozitív sorsfeltáró és helyes élet-útmutató asztrológiának az ikonja. Ugyanakkor a hiú reménykedés, az általános emberi és a személyes spirituális sorsprogramunkkal nem egyező lehetőségek (anyagi javak, élettárs, társadalmi pozíció, stb.) megszerzési lehetőségébe vetett hiú remény ikonja és természetesen a téves és hamis sors-rendeltetés utáni ábrándozás ikonja is.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba, természetesen akkor tesszük ki a Remény ikonját, amikor valamiben nagyon reménykedünk, illetve amikor azt akarjuk megtudni, hogy a reményünk - reményeink valóra vállnak-e? De lehetséges még egy végletes Tarot- kérdés is ennél a pozíciónál, amikor azt akarjuk megtudni, hogy amennyiben egyáltalán még van remény a számunkra, azért mit kel tennünk, illetve, hogy miképpen szerezhetjük vissza az elvesztett reményünket, vagy hogy az alapprogramunk viszonylatában és az elkövetett (vagy el nem követett!) tetteink következtében, milyen jellegű lehet, a reményünk.

Kettős pozícióban, a felvetet probléma igazi gyökereként mindenképp a talmi ábrándozást, a hiú reménykedést, a hamis csillagok általi fény huzamos és intenzív követését jelenti. Azt, hogy az általános és a személyes életprogramunkkal, életfeladatainkkal nem egyező, azoktól merőben eltérő életideálokat és életcélokat követünk, hogy rosszul választottuk ki a vezércsillagunkat (Azt a teremtői sors-erőt, amellyel elsősorban kapcsolatba és harmóniába kellene kerülnünk), illetve, hogy csak ábrándozunk és álmodozunk, ahelyett, hogy a karma-megszabaduláshoz vezető gyakorlati életfeladatainkat felvállalnánk, illetve, hogy gyakorlati lépéseket tennénk a céljaink elérése érdekében.

Ötös pozícióban általában azt jelenti, hogy semmi mást nem kell tennünk az illető probléma megvalósulása, vagyis az illető problémával kapcsolatos helyzetjavulás érdekében, mint a hitünknek és a reményünknek az erősítését, a kitartást, a sors- bizalom fenntartását.

Hatos pozícióban, természetesen a teljes reményvesztettségi állapotot és a reménytelen helyzet-látszatot jelenti, ami az ötös pozícióba kerülő ikon szimbolikájának megfelelő lépéseinket, tetteinket, magatartásunkat fogja követni, de pontosan ezt a látszólagosan reménytelen és kiuttalannak tűnő helyzetet nem kell elfogadnunk és semmiképp nem kell engednünk a reménytelen állapotnak az érzelmi átélésére hajló késztetésnek, hajlamnak, mivel éppen ez a helyzetünk és lelki állapotunk lesz a jele annak, hogy a sorsproblémánk feloldása és megoldása jó úton halad.

Hetes pozícióban jelenti a felvetett problémával, sorshelyzettel, esetleg sorsnehézség megoldásával kapcsolatos reményeink valóra válását, beteljesülését, illetve, a sors-bizalom helyreállását, a pozitív rendeltetésünkbe vetett hit újraéledését és fellángolását.

XVIII. A Hold

Az anyaság a szülői állapot, az otthon és a család ikonja, a teremtésben való közvetlen részvétel: a gyermeknemzés, gyermekszülés, gyermekgondozás és nevelés és a gyermekekkel kapcsolatos és általában a családi feladatokhoz fűződő, valamint a családi viszonyokhoz - problémákhoz kapcsolódó lelki- és probléma-érzékenység ikonja. Az otthon építés és családalapítás, a gyarapodás és a gyarapítás ikonja. De épp így az anyagi bőség, a mennyiségi szaporodás - tágulás, illetve negatívan: a mennyiségi, számbeli sorvadás - szűkülés ikonja is.
Ami az érzékenységet illeti, amennyiben nem az információ befogadási készséget szolgálja, hanem a kényelmetlen benyomásokat keltő információk előli elzárkózást (a Rák és a teknős páncélba való visszahúzódást), vagyis a megtermékenyülés elleni védekezést, ez a teremtés folyamatosságát szolgáló tulajdonság (mármint az érzékenység) érzelmi zűrzavart okozó érzelgősségbe torkollik és vagy ő okozza a rejtett agresszivitást, vagy épp az elzárkózásból eredő a rejtett agresszivitás az, amely érzelgősség formájában megnyilvánul. Ezt jelképezi az ikon ábrázolásában a két kutya, amely a holdra vonít az éjszakában.

Sorsértelmezést indító - kérdező -, egyes kártyának akkor tesszük ki, amikor a családdal (figyelem: az általunk alapított, vagy alapítandó családdal és nem a szüleink által alapított és képezett családdal), az otthonnal (otthon-építéssel), vagy a gyermekekkel (gyermekkel) kapcsolatos kérdéseinkre szeretnénk választ kapni, illetve ezzel a tárgykörrel kapcsolatos problémára, kétségeinkre akarunk választ, illetve eligazítást kapni.

Kettős pozícióban egyértelműen arra utal, hogy a felmerült sors-probléma, a problémás nehéz sorshelyzet azért állt elő, mert nem oldottunk meg bizonyos, az otthonnal, vagy a családdal kapcsolatos problémát - problémákat, mert nem figyeltünk kellőképpen és kellő mértékben a családi problémáinkra, a családtagok valamelyikére, vagy egyszerűen azért mert nem akarunk családot alapítani, vagy gyermeket, gyermekeket vállalni, elhárítjuk és kikerüljük a családanyai, vagy családapai szerepkört és felelősségeket, holott ez mind az általános emberi, mind a személyi karmánk és sorsfeladataink szerint igen fontos lépés lenne. Ritkán ugyan, de jelentheti azt is, hogy túlságosan bele bonyolódtunk a család és az otthon problémáiba, a családtagok problémáiba, olyannyira, hogy nem figyelünk egyéb sors- és életfeladatainkra, hogy sem nem látunk sem nem hallunk mást a családi problémáinkon kívül.
Esetleg azt, hogy szereptévesztések merültek fel a családi életünkkel, családi viszonyrendszereinkkel kapcsolatosan és például a szüleinkkel, vagy a fél-felnőtt gyermekeinkkel beszéljük meg az életünk fő problémáit az élettársunk (férünk, feleségünk helyett), átadjuk a családapai, vagy családanyai szerepet, a neki megfelelő döntéseket és felelősségeket az anyánknak, az apánknak (anyósunknak, apósunknak), vagy a gyermekeink valamelyikének, ahelyett hogy mi töltenénk be ezt a szerepet és mi vállalnánk e szerep szerinti felelősségeket.

Amennyiben ötös pozícióban jelentkezik, arra utal, hogy az illető probléma aminek a helyes megoldása érdekében a sorselemzést végezzük - amire a kártyát kivetettük - csak és csakis a családi helyzetünk - állapotunk rendbetételével, a családtagokhoz, illetve az otthonhoz (a családi házhoz, lakáshoz, szülőföldhöz) való viszonyunk - viszonyaink tisztázásával és törvényesítésével oldható meg még akkor is, ha netalán egy olyan távoli és család-idegen kérdésére keressük a választ, mint például egy űrrepülés technikai problémájának a megoldása.

Hatos pozícióban arra utal, hogy az ötös pozícióba került kártya által jelölt lépés, tett, vagy mentalitás megtétele - felvétele után, érzelmi, vagy személyi viszony szintű zűrzavar lépik fel a családon belül, illetve, hogy a saját személyünket, lelki állapotunkat lepi el az érzelgősség kábult agresszivitása. Esetleg azt, hogy olyan látszat keletkezik, illetve az lesz a benyomásunk, mintha a családi relációk oly mértékben megromlanának, megzavarodnának, illetve összekuszálódnának, hogy az már veszélyes, illetve, hogy maga az egész család (a családi állapot, a családi harmónia), vagy az otthon (esetleg maga az otthon épülete, illetve a lakás) kerül veszélybe.

Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben helyesen cselekedtünk, illetve helyes magatartást tanúsítottunk az 5 és 6 pozíciókba került ikonok által jelölt motívumok szerint, az 1 kártya által megtestesített probléma következménye az lesz, hogy minden családdal, gyermekekkel, otthonnal kapcsolatos gondunk kiigazodik és megoldódik, illetve, hogy az érzelmeink és érzelmi kapcsolataink kitisztulnak, harmonikussá válnak, feszültségeink feloldódnak.


19. A Nap (Az Árnyék én és a Krisztusi – felettes – én)


XIX: A Nap - A nappali szellemi éber öntudatunk, avagy a morális (mag) –tudatunk és az árnyék énünk kettősségének az Ikonja. Más értelmeződésben: az élettárs-pár, tehát a spirituális partner, akiben akarva, akaratlanul, de tükröződünk.

Ez a magasrendű öntudatunk, vagyis a felettes Én-ünk-, vagyis, a krisztusi személyiségünk-, illetve annak a sorsrendező mágikus ereje és a sors-zavaró, az elveszejtő karmikus egoizmusunkat uraló árnyék-énünk közötti ellentétet jelképező ikon. De ugyanakkor személyiségünk rendkívüli összetettségét, de főként az öntudatunknak az egyetemes léttudathoz (Istenhez) való kötöttségét szimbolizáló Ikon is. Továbbá: az öntudatunk kettősségét, sőt: hármasságát és négyességét is, szimbolizáló ikon. Vagyis, egyrészt a krisztusi énünk megtalálásának és megerősítésének a szükségét jelző ikon. Másrészt és konkrét- gyakorlatilag: az un, „földi” kettős személyiségünk számon-tartásának, tehát a szocializált nappali éber – morális - tudatunknak és/illetve a karmikus egoizmusunk számon tartási szükségének az ikonja. Az alantas –én-ünk sugallatai, félelmei, zavaros vágyai és önzőn-önös ambícióikat meglovagló árnyék-énünk szerinti gondolkozási reflexeinket jelző (összesítő), mindig homályban maradó, a nappali éber tudat által taktikailag elnyomott és elhallgattatott, vagy a morális nevelés által indukált felszíni (tehát nem spirituális meggyőződésből eredő) moralitás által elfödött és elrejtett - elnyomott, de mindig kitörni és minket irányítani vágyó, az egoizmusunkat és kevélységünket - hiúságunkat becsvágyunkat kiszolgáló, spekuláns, háttér-öntudati (karmikus) meghatározódásainknak az átvilágítási szükségességét jelképező ikon.
Ezért a karmikus énünk (Hamis személyiségünk, hibás öntudatunk) felfedezésének és átvilágításának, tehát a sokszor még önmagunk elől is eltitkolt, megtévesztési, szereplési vágyból is erdő, tehát, a karma-sugallataink szerinti hátsó szándékaink és cselekvési késztetéseink felfedésének és helyes értelmezésének – értelmeződésének az ikonja. A nem csak mások előtt, hanem a saját morális tudatunk előtt is szégyellt és önmagunk elől is elrejtett karmikus vágyaknak és sóvárgásoknak, félelmeknek és ambícióknak, sértettségünknek, frusztráltságunknak, gyűlölködési- és bosszúállási vágyaknak, az öncélú élvezet-vágyaknak, sőt, az estleges perverzióknak, a mások előtt rejtett, de minimum önmagunk és legalább (minimum) az élettársunk előtt való felfedési és „felemelési” - szublimálási szükség-kényszerének az ikonja.
A szocializálódás érdekében mélyre nyomott, és ritkán napfényre (megnyilatkozásra, megnyilvánulásra, kinyilatkozásra) kerülő rejtett tulajdonságaink nyilvános beismerésének és felvállalási szükségének az ikonja. Vagyis, a tudattalan lelki világunk legmélyebb zugainak és képzeletünk (szívünk) legtitkosabb barlangjáratainak a maximális szellemi éberséggel (nappali fénynél) való átvilágítási szükségének, és mások (leginkább az élettárs) előtt való felvállalási szükségének az ikonja. Esetleg ennek, a másokkal - mással együtt történő ön-átvilágítási szükségének, pontosabban: az un. „objektív” átvilágítás szükségének és mozzanatának (aktusának) az Ikonja. A leleplezés és a lelepleződés, a tudatos önleleplezés és a nyílt gyónás vállalásának, az áttetsző egzisztencia, vagyis az Isteni mag-tudatunknak az árnyék-énünknek az árnyékából és a nappali én-tudatunknak a fogságából való ki és megszabadulásának, tehát a mágikus erejű, megváltott –Isteni személyiségünknek az Ikonja.
És fordítva: mintegy az előbbiek céljaként és rejtett ellentéteként, ő a ravaszkodó „szociálisnak látszó” hamis személyiségünk megjelenítőjeként is, jelentkezhet.
Az árnyék - énünk által elfedett és elnyomott, igazi, eredeti - isteni magunknak, az ön-magunkat, az én-magunkat, moralitás (egyetemes kiegyenlítődési, megváltási felelősség) logikája szerint látni, érezni és gondolkozni képes személyi öntudatunkat jelző, az un. felettes-énünket megtestesítő, egészen pontosan: az un. krisztusi – isteni – magunkat megjelenítő ikon.

Asztrológiailag a Tűz-jegyekkel, valamint a Skorpióval, az Ikrekkel és a Mérleggel van analogikus kapcsolatban. De a legfőképpen a kettős személyiség problémakörét megtestesítő Ikrek konstellációval, az árnyék-én háttér-hazájával áll analogikus kapcsolatban. Ezért az Isten előtt is szereplő, az életet még mindig megnyerni akaró, de ezt önmaga elől is lehazudó idealista önképnek és az abból eredő kettős gondolkozásnak és mentalitásnak a szimbóluma, vagyis ennek a mitikus megjelenítője.

Egyes pozícióba akkor tesszük ki, amikor a klasszikus (asztrológiai) karma-értelmezésekkel nem magyarázható, megfejthetetlennek tűnően, rejtett sorsproblémáink, és főként a párkapcsolati problémáink - gondjaink rejtett gyökere, annak az igazi jellege felől szeretnénk teljes értékű átvilágítást - helyes információt szerezni. Illetve akkor, amikor az élettárssal való problémáink igazi okára, élettársi viszonyunk valóságos jellegére (az egybe kerülés-, vagy a különválás miértjére), illetve a megromlott élettársi - házassági vagy/és szerelmi viszony helyreállítási lehetőségeire vonatkozó helyes szellemi információkat szeretnénk szerezni. Amikor tehát úgy érezzük, hogy feleslegesen hárítjuk az élettársunkra a problémáink okait, és neheztelünk rá, vagy azt, hogy ő neheztel, vagy haragszik ránk és ezért önkéntelenül is, de negatív erőteret hoz létre a kettőnk viszonyában, illetve az egész család életében.

Kettős pozícióban arra utal, hogy a felmerült sors-problémának, vagy krízisnek az igazi oka éppen az, a személyiségi problémánk, amit a nappali éber énünknek még a lelkiismeretünk elől is sikerült elrejteni. Hogy az árnyék-énünk által sugallt, ránk és sorsunkra nézve káros, de esetleg meghatón tetszetős, hamis eszmék (téveszmék, rögeszmék) szerint élünk, hogy sértettség irányítja a gondolatainkat, érzéseinket és képzeletünket és ezért hamis fényben látjuk és láttatjuk a helyzetünket, tehát hamis alapállásban vagyunk, hamis fényben állunk, illetve, hogy spirituális szempontból, hamis sorsvonatkozási fényben látjuk azt a problémát, amiért a Tarot tanácsát, eligazítását kérjük. És persze arra is, hogy a probléma igazi oka, nem más, mint a téves önérzetünknek, a sértettségünknek, az egoizmusunknak és a karma-verklizési vágyainknak elméleti alapokat kieszelő árnyék énünk számára átvilágítatlan és\vagy a háttérbe szorult, vagy az így megromlott - megzavarodott párkapcsolatunk, élettársi – házastársi, vagy egyszerű szerelmi viszonyunk.

5- A. Az ötös pozícióba kerülő (5-B) Nap ikon arra utal, hogy a problémának, aminek a feloldási és meghaladási lehetőségei felől szeretnénk információt szerezni, az igazi sors-mozgató rugója és oka, tehát a feloldási lehetősége is, a külvilág (és az élettársunk, vagy a gyóntatónk, netalán a pszichológusunk) elől elrejtett és eltitkolt sértettségünkben, frusztráltságunkban, az ez emiatti titkos ambícióinkban, hátsó szándékainkban, titkos sóvárgásainkban és rejtett vágyainkban, vagy éppenséggel a nyílt személyi ambícióinkban, tulajdonságainkban, illetve a rejtett személyiségünk által okozott lelki zavaraikban van. Ezért tehát, a probléma feloldását nem csak ennek a leleplezése fogja meghozni, hanem az, hogyha hathatós, belső erőfeszítéseket eszközölünk a saját magunk, szándékaink és téves alapállásunk leleplezésére. Valamint magunkkal szemben is, vagyis, a karmikus késztetéseinkkel szemben. Mindezt annak érdekében, hogy a hamis személyi önérzettel (A kevély, vagy az öncélú élvezethez jutni vágyó, árnyék-énnel szemben) kapcsolatos karmikus reflexeinket, úgymint fölény-érzet, beképzeltség, az ellenségünknek, ellenségeinknek vélt egyénekkel szembeni fölény-érzeteknek és a mások lenézésének és megalázásának a reflexe, sőt, az azoknak az erkölcsi vagy fizikai megsemmisítési (lenyomási) vágyának a sugallatait, a sértettség által vezérelt gondolat-alkotási készségünket stb., azonnal le kell lepleznünk és gyökerestől fel kell számolnunk. (Pl. Naplóírás segítségével.).

5- Bé. Jelentheti továbbá, hogy, a sors-problémáknak az okát, ok-okozati összefüggésrendszerét, rendszerint a párkapcsolati viszonyunk tisztázatlanságában, vagyis, a párunkhoz való nem őszinte viszonyulásunkban, vagy a párunknak a velünk szembeni, rejtetten ellenségeskedő, tehát hosszasan és mélyen neheztelő, vagy egyenesen agresszív – ellenséges viszonyulásában kell keresnünk. Tehát a gondot - bajt...- okozó igazi okokat a duplázódó, kettős tisztátalanságában kell megkeresni és együttesen leleplezni és úgy feloldani a sorskrízist amit jelképez. Vagy, hogy a sors-krízis igazi okát, az élettársunk által megszemélyesített (És minket tükröző) krízist, annak a feloldozatlan karmájának megfelelő reflexekben, spirituális motívumokban és erőkben is meg kell keresni. Illetve azt, hogy a probléma feloldása és megoldása érdekében, az élettársi gondjainkat, viszonyunkat (az élettárshoz való viszonyulásunkat) kell rendbe tenni, illetve az élettársnak az illető problémához való igazi (rejtett) viszonyulását kell tőle, magától megismerni és tisztázni azt, hogy neki kell a fent leírt személyiségi – önérzeti, ellenségességi – problémáit felvállalva, gyökerestől feloldani, és a vonatkozó nézőpontokat, a szándékokat és magatartási formákat őszintén leleplezve, kreatívan egyeztetni - összehangolni. Egyszóval az igazi sorstükörbe őszintén és mélyen belenézni.


6. - Hatos pozícióban arra figyelmeztet, hogy amennyiben helyesen értjük meg, majd fel is vállaljuk és helyesen hajtjuk végre az ötös pozícióba került ikon által jelzett szükséges tettet - tetteket, illetve a sorsprogramunkkal összhangban, helyesen viszonyulunk az illető problémához, lehetséges, hogy azt követően, a személyi öntudatunk, vagy rosszabb esetben, az élettársi viszonyunk zavarodik össze, vagy az élettársunk maga kezd furcsán és érthetetlen módon viselkedni, vagy a rejtett személyiségünk kerül előtérbe és, mivel nem tudunk úrrá lenni fölötte, még annál is nagyobb problémákat okoz, mint ami miatt a Tarot tanácsát kérjük. Természetesen, éppen ez lesz a jele, annak, hogy jól cselekedtünk, jó úton járunk, ezért nagyon éberen vigyázzunk az árnyék-énünk cselvetéseire mert „az ellenség mindig ott bújik meg, ahol a legkevésbé keresnéd”. Vagyis a, pragmatikus szempontból a legszebbnek, leghumánusabbnak és legértelmesebbnek vélt gondolatainkban.

Talán logikus, hogy hetes pozícióban, a párkapcsolati viszonyunk és problémáink tisztázódását jelzi, vagy azt, hogy az árnyék-énünknek a rejtjelező – belül titkolózó tevékenységét le fogjuk leplezni. Hogy tehát, az illető probléma, amire Tarot-ót vetettünk, teljes megvilágítást fog nyerni és/vagy azt, hogy a második (rejtett) személyiségünk is végre átvilágítódik megtisztul (nem félünk azt felvállalni és kiállni vele a fénybe). És ezért a teljes személyünk és az élethelyzetünk, új és tiszta megvilágításba kerül, és/vagy azt, hogy a személyünkkel szemben esetleg felmerült összes gyanú tisztázódik, és az esetleges maradék fenntartások is teljes mértékben eloszlanak.XX A feltámadás és Végső ítélet

A spirituális újjászületést (az életről és a létről alkotott korábbi - világi: pragmatikus! - elképzeléseink szerinti szellemi és lelki lárva-állapotaink elhagyását) követő újonnan kialakult (spirituális) személyi tulajdonságoknak és képességeknek, vagyis a hitünknek a kialakításának és megszilárdításának - megszilárdulásának és ezeknek az új, sors-rendezési képességek hatásának, automatikus érvényesülésének az ikonja. A gyökhöz (teremtői imaginációhoz és a kauzális meghatározódások törvényszerűségéhez) való visszavezetés szerinti vizsgálódásnak - a (meghatározódások szerinti értelmezésnek): az egyetemes törvények, valamint az egyéni sorsprogramok érvényesülési lehetőségei (egyéni életfeladat felvállalási és sorsbeváltási lehetőségek) szerinti igazságkeresésnek és ítéletalkotásnak, valamint a helyzet-megítélési képességek gyakorlásának az ikonja. Végső soron, a nem kimondottan és nem föltétlenül és nem csak a vallásos személyek által elérhető hit kialakításának - kialakulásának és a hit eredményesen történő (funkcionális!) működtetésének az ikonja. De ő a mennyek országa nevű megváltott állapot elérésének az útján való elindulásnak és az út közben szükségessé váló pályamódosítási szükségek meglátásának – a tisztán-látáshoz szükséges „tudás” és éberség megszerzésének az ikonja is. És persze, ebből adódóan az un. égi sugallatok meghallásának és főként: helyes értelmezési képességek megszerzésének (metafizikai tanulmányok folytatásának, a spirituális ismeretszerzésnek) az ikonja is.
Az ugyanis, hogy valakinek egy bizonyos dogmarendszer (vallás) szerinti isten-képzete van, még egyáltalán nem jelent hitet, csak mindössze vallást. Hit az a (funkcionális!) szellemi - spirituális meggyőződés, aminek létezik szemmel látható, természetes és pozitív következménye annak a személynek a sorsában és életében, aki a józan meggyőződéséből eredő hit állapotát folyamatosan megéli. A hit végső soron a Teremtésnek az eredeti pozitív céljáról és értelméről: a megváltás elérési lehetőségéről való személyi meggyőződés. Illetve arról, hogy ezzel a pozitív teremtési céllal azonos értelmű és célú az illető személy élete is, hogy az élete értelme az egyetemes teremtés pozitív értelmébe: a megváltásba kapcsolódik, hogy a teremtés és az ő élete célja és rendeltetése, nem más mint a megváltás elérése, vagyis az abszolút boldogság elérése.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első (egyes) pozícióba akkor tesszük ki a Feltámadás, illetve a Végső ítélet ikonját, amikor egy általunk ténylegesen sorsdöntő fontosságú kérdésben akarunk helyes ítéletet alkotni, illetve helyes (és végleges!) szempontot kialakítani és felvenni. Illetve akkor, amikor úgy érezzük, hogy egy ténylegesen véghezvitt lelki és szellemi megtisztulási: újjászületési, gyökeres átalakulási folyamat után, szeretnénk egy gyökeresen új, az egyetemes törvények logikájához és hatásmechanizmusához igazított, tehát egyértelműen spirituális jellegű életet folytatni, határozottan és célegyenesen a megváltás útjára lépve, azon határozottan előre menni.

Kettős pozícióban arra utal, hogy teljesen tévesen és hamisan ítélünk meg a mélytudattalanunk szintjén egy élethelyzetet, egy személyt és ez vezetett ahhoz a problémához, negatív sorshelyzethez (betegséghez, balesethez, anyagi, vagy személyi veszteséghez), amelyben eligazítást és tanácsot igénylünk. De persze, magasabb szellemi igénnyel élő személyek számára jelentheti, egy bizonyos, a múltban önmaguknak tett fontos ígéret be nem váltását is, vagyis a spirituális tisztánlátást és újjászületést szükségképpen követő feltámadás elmaradását, a szellemi lárva állapot elhagyásának az elhalasztását is.

Ötös pozícióban általában azt jelzi, hogy illető problémával kapcsolatosan teljes mértékben újjá kell születnünk és feltámadnunk, vagyis, hogy a korábbiaktól gyökeresen elérő, új szempontokat kell felvennünk és érvényesítenünk. Jelenti tehát, hogy az értékítéletünknek, illetve az értéktudatunknak a teljes felülvizsgálatát és felülbírálását, majd a korábbi ítéleteinknek és szempontjainknak bírálat utáni megváltoztatását és kicserélését: szempont-változtatást és az új szempontok maradéktalan érvényesítését igényli tőlünk a sorsunk (fejlődési állapotunk), a felmerült problémával kapcsolatosan. Jelenti, a kételkedés elhagyásának a szükségét és a célirányos, céltudatos magatartás és cselekvés szükségét az illető problémával kapcsolatosan. Jelentheti még a hitetlenség, a hitetlenkedő lelki-szellemi állapotok felszámolásának a szükségét a személy élete és sorsa pozitív értelmét illetően, illetve a pozitív hit képessége kialakulásához szükséges feltételeknek a megteremtési szükségét az ilyen életrend szerinti mentalitás-gyakorlás szükségét.


Hatos pozícióban azt jelenti, hogy amennyiben megtesszük azt a lépést, illetve felvesszük azt a magatartást, amit az ötös pozícióba került ikon jelez, néhány napra, vagy esetleg egy egész hétre, teljesen elveszítjük a hitünket, illetve a helyes ítéletalkotási - helyzetfelmérési képességünket és az lesz a benyomásunk, hogy valamiféle rossz indulatú (gonosz) sorserőknek vagyunk az ártatlan áldozatai, illetve, hogy mi magunk leszünk képtelenek másokhoz: a hozzánk közel álló személyekhez, vagy a saját sorsunkhoz lényeg szerint pozitívan viszonyulni, hogy látszatra teljesen képteleneknek bizonyulunk a szellemi és lelki megtisztulást követő pozitív szempontok felvételére, az igazi hit kialakítására, a feltámadás végrehajtására. De jelentheti azt is, hogy valamiféle spirituális káprázatnak, vagy (vallásos - misztikus) lelki kábulatnak kerülünk a rabságába és miközben úgy képzeljük majd, hogy teljesen világosan látunk mindent, akkor látunk voltaképpen a legtévesebben és a legzavarosabban.

Hetes pozícióban azt jelenti, hogy a sorsunknak és az életünknek minimum egy, a felvetett problémával kapcsolatos, de a teljes életkört felölelő kérdésében sikerül, nem csak tisztán látnunk egész hátralevő életükben (sikerül egy új életszemléletet kialakítani és felvenni), de sikerül szellemi-lelki szempontból újjá is születni és feltámadni: teljesen átalakulni is ebből a szempontból annyira maradéktalanul és lényegesen, hogy „Ezentúl előled minden sötétség kitér.” (Hermész Triszmegisztosz) - legalábbis az egyes pozícióba helyezett ikon szimbólumrendszere által jellemzett életkörben. És ez már egy határozott lépést és pozitív eredményt jelenthet a teljes hit kialakulása irányában.

XXI. A Világ

Az egyetemes törvényeknek a természetben, az emberi civilizációban, illetve az adott társadalomban és közösségben (a Világban!), valamint az egyén életében történő, maradéktalan érvényesülésének - a törvényérvényesítés, illetve a törvényesség felállításának - megvalósításának, illetve a törvényes állapotok létrehozása, megvalósítása szükségének - az Ikonja. A személyi tudatossággal gyakorolt lés irányított egyetemes morálnak megfelelő életvezetés, az annak megfelelő teremtői Imagináció és a gyakorlati megvalósulások egyezésének - a gyakorlat és az elmélet (az idealítás) megfelelésének - a megfeleltetés szükségének és szükségességének - az ikonja.


A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba akkor tesszük ki a Világ ikonját, amikor arra keresünk választ, hogy miként és hogyan kell eljárnunk egy bizonyos sors-helyzetben, életmozzanatban, ha azt akarjuk, hogy a tettünk, cselekvés rendszerünk, magatartásunk a saját egyéni sorsprogramunkkal (élethivatásunkkal és életfeladatainkkal), illetve az egyetemes törvényekkel (az Isteni igazsággal) összhangban álljon, annak - azoknak maradéktalanul megfeleljen. De kitehetjük akkor is, ha azt észleljük, illetve, ha úgy képzeljük, hogy ha bizonyos sorskérdésben, élethelyzetben, az ami velünk, vagy körülöttünk történik, nem felel meg az Isteni igazságról (az egyetemes erkölcsről) alkotott elképzeléseinknek, illetve az egyetemes törvények általunk ismert formájának és szeretnénk megszüntetni ezen eltéréseket.

Kettős pozícióban arra utal, hogy egy szakadékszerű eltérés (korrupció, bűnbeesett állapot) létezik aközött, hogy mit tudunk a felvetett problémáról az egyetemes törvények szintjén, azok perspektívájában, és aközött, hogy miképpen kezeljük ténylegesen, hogy miképpen akarjuk azt megvalósítani, illetve kijavítani, orvosolni a gyakorlati valóságban. Más szóval az eszmei és elméleti elképzeléseink, az ideavilágunk és a hétköznapi gyakorlatunk közötti ellentmondó és homlokegyenest ellenkező eltérésre (szakadék szerű nem megegyezésre) utal a felvetett problémával kapcsolatosan.

Ötös pozícióban általában azt jelzi, hogy szükség van a törvényességnek a természet törvényei és az egyetemes morál (az isteni igazság) szerinti helyreállítására, vagy az illető problémának, a problémához való személyes viszonyulásunknak (a problémával szemben tanúsított moralitásunknak, vagy általában a helyes moralitásról való gondolatainknak, elképzeléseinknek) az egyetemes törvények szerinti vizsgálatára és ki igazítására. Jelentheti még azt is, hogy az illető probléma csak úgy oldódik meg, csak úgy vallhat valóra, úgy oldódik meg pozitívan az elképzelésünk (szándékunk) úgy válhat valóra a problémához kapcsolódó reményünk, ha nem ragaszkodunk görcsösen az egyéni terveinkhez és elképzeléseinkhez, hanem átengedjük a konkrét megvalósítást az egyetemes törvények logikájának és finom, de nálunk erősebb szellemi erejének: az Istennek. A „Legyen meg a te akaratod:” - magatartását igényli tehát tőlünk a Sors.

Hatos pozícióban azt jelenti, hogy semmiféle logikát és/vagy törvényességet nem fogunk találni abban, ami velünk történik majd, amennyiben végrehajtjuk azt, amit az 5 pozícióba került ikon jelöl számunkra a sorsfelbontáshoz, illetve a megvalósításhoz, problémamegoldáshoz szükséges tettként, vagy helyes magatartási formaként, helyes viszonyulásként. Hogy értelmetlennek találjuk majd nem csak az így kialakult élethelyzetet és az egész sorsunkat, hanem esetleg az egész életet, sőt: az egész létet és a teremtés célját és logikáját is. Esetleg tényleges törvénytelenségek esnek meg velünk a Világi szempontok, illetve a Világi törvényesség szempontjából. És ha idáig nem is jutunk el, de a kialakult helyzetünket semmiképpen nem tudjuk majd egy értelmes lét-logikába integráltan látni. De tudnunk kell, hogy éppen ez lesz a jel, hogy a problémának megoldása folyamatban van a hetes pozícióba kerülő ikon szimbolikus jelentéstartalma szerint.

Hetes pozícióban jelenti a világi törvényességnek és az egyetemes törvények egybeesésének a megvalósulását a felvetett problémával kapcsolatos sorhelyzetünkben, illetve azt, hogy bármi is lenne a külső látszat, sikerül végre az egyetemes törvényekkel (az isteni igazsággal) egybehangolni a sorsunkat és ennek az egybehangolódásnak és egybeesésének a szellemében (ennek következtében), az éppen érvényben levő, esetleg ellenséges, vagy ellentmondásosságukban zavaros világi törvények teljesen háttérbe szorulnak, vagy egyenesen érvényüket és erejüket veszítik a világiság (világi moralitás) szempontjából esetleg törvénytelennek tűnő élethelyzetünk, sorsállapotunk előtt.XXII. A Bolond.


A Teremtés eredeti céljával és a végső rendeltetési céljával egybevágó, tudatos sorsalakítás és az ennek megfelelő „arany-öntudat” segítségével megvalósuló, Jézus által Boldogságnak, Királyságnak, Mennyek Országának nevezett, minden életkör szintjén kiegyenlítődött sors-állapotba jutásnak, és ezzel együtt a megváltásnak az ikonja. És nem véletlenül! Nem véletlenül nevezte a legmagasabb rendű (később kereszténynek nevezett!) beavatást tanító Názáreti Jézus ezt az állapotot, mikor „A Boldogságnak”, mikor A Királyságnak, mikor a Mennyek Országának! Azt az állapotot tehát, ami az önmagában önmagától önmagáért boldog lenni képes Bolond el tud érni. Mert ez egy olyan, a földi életünk során, annak egy bizonyos spirituális érettségi korszakában elérhető mágikus állapot, egy olyan természetesen mindig vidám és derűs megelégedettséggel telt életvezetési és életfolytatási lehetőség, amit elérhet mindenki, aki nem agykárosult, ha van keze és lába, ha nincs. Arról az állandósult, félelemtele, teljesen és valósan boldog lelki és szellemi állapotról van szó, amelyben a megfelelő élettapasztalatok után, sorsunkból kimaradnak a korábban néha akár a tragikus eseményekig is elmenő sorsdrámák, tehát a végzetes balesetek és a halálos betegségek (Rák, bénulást okozó gutaütés, vagy pusztító – halálos fertőződések, stb.. a halálos, vagy nyomorékon hagyó közúti, vagy munka-balesetek, stb.). Ezt annak a következményeként, hogy feloldjuk a karmákat és megtanuljuk az egyetemes (isteni) léterőkkel és az egyetemes törvényekkel, valamint a természeti környezettel való kreatív együttműködést.
A Bolond tehát, az égi – vagyis a szellemi, és a földi: gyakorlati, természeti - életutunk és öntudatunk egyesülésének (egységesülésének) az ikonja. Annak az állapotnak, amit a kínai Taoizmus Jelképének a jelvénye: a Jin-Jang szimbólum kifejez. - Az egyetemes teremtési és megváltási – megváltódási folyamatoknak és az egyéni sorsnak a kiegyenlített és az isteni tudattal való egybefonódott személyi (mágikus erejű!) boldogság-tudat állapotként való megélését. Ő ugyanis a személyi karmaoldási és megváltódási életprogram szerinti személyes életút beteljesedésének az állapotát jelképező ikon. A Megváltás és a Szent Szellem, illetve az össz-teremtési ciklus-zárásoknak és új spirituális cikluskezdéseknek az ikonja, az új teremtési – megváltási lehetőségek beindításához szükséges (rejtett) spirituális energiák ikonja.

A Bolond, a földi életben – Peresze, csakis a törvényesség útján, vagyis, csakis az általános emberi – és a személyi horoszkópokból kiolvasható, egyéni, gyakorlati életfeladatok felvállalásával és beváltásával! - elérhető legkiegyenlítettebb, zavartalan és zavarhatatlan, mágikus erejű, spirituális- és természeti öntudati állapotnak az ikonja. Az ember által megtestesített teremtményi, tehát individuális tudatnak az Isteni Teremtő – Megváltó tudatnak (a személy által átélhető egyetemes léttudatnak) az egyén öntudatán belüli, egymással kiegyenlítődő egyesülési képességének, illetve a személynek a Teremtő - Megváltó Egyetemes léttudattal való azonosulási képességének az elérési lehetőségét megtestesítő ikon. Az abszolút léttudat bizonyos mértékű egyéni megvalósításának, az egészséget és boldogságot eredményező, tehát a kauzális gondolkozásnak a tudatos sors-teremtő állapotba kerülésének, és mindennek a sorsra és a testre is mágikusan visszaható, személyi teljesség megvalósulása. A Fény és a Szeretet kiegyenlítettségének a személyen belüli, illetve a személy és a külvilág közötti megvalósítása, – a megváltásnak még a földi életében látható módon való megvalósítási lehetőségét, tehát a mások által is észlelhetően és érzékelhetően: tényleg „megboldogult”, és tehát úgymond, mindenek feletti automatikusan működő mágikus erejű, Androgünoszi állapotnak az elérési lehetőségét jelképező ikon.
A személyi karmájára jellemző, negatív szellemi és lelki (személyi!) tulajdonságokból, pozitív tulajdonságokat és képességeket alakító ember által gyakorolható „Bolond - boldogságnak” , tehát az abszolút-boldogságnak (Az önmagában - önmagából való boldogsági állapotnak!), a földi átalakulás segítségével elérhető maximális boldogulási lehetőségnek, „a test feltámadásának” az ikonja. Nem véletlenül írja erről a magas rendű öntudati állapotról Hamvas Béla, hogy többet ér, illetve, hogy erősebb, mit az összes többi ikon által megtestesített spirituális állapot és funkció. Hogy a Bolond „erősebb” a királynál (4), a főpapnál (5), a hadvezérnél – a diadal szekér-hajtónál – (7), a mágusnál (1), az ördögnél (15) és még a halálnál is (13)! –Ezt nagyon komolyan kell venni. Ez az igazi kereszténység legfőbb tudása – beavatása. Ez a Tarot és az eredeti keresztény tanítás kulcsa. Ez a Tabula Smaragdina theleszmája. Ez az, a realizált egy személyes szakrális állapot, amit, „ha megértesz, előled miden sötétség kitér.” Ez a földi életükben elérhető, tényleges boldogság, ez az igazi religió, vagyis az istennel való egyesülési állapot a földi életben, amely „Való, hazugság nélküli, biztos és igaz”, és amely boldog-állapotnak a folytatása következik mindössze, amikor kilépünk a testükből, hogy vissza térjünk oda, ahonnan elindultunk, jóval a földi születésünk előtt.


A kelta kereszt módszerével történő Sorselemzéskor abban az esetben tesszük ki egyes kártyának, amikor a fent leírtakhoz hasonló igény támad valakinek (önmagunknak) saját személyével, illetve életével - sorsával szemben, vagy amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az a szükséges mentalitás, az a tett, vagy az a sorsdöntő lépés, amely ebből a magas perspektívából nézve, megfelel saját életutunknak, szellemi sorsfeladatainknak, szellemi rendeltetésünk beteljesítésének. Vagy, amikor a szellemi vagy a gyakorlati életutunk (Pl. hivatás – választás) kérdése merül fel. Ilyen válasz előtt állunk.

Kettős pozícióban arra utal, hogy teljesen más (egyértelműen elhibázott!) életutat követünk, téves hivatást gyakorlunk, vagy a két személy spirituális fejlődési sorsprogramja szerint téves (ugyancsak elhibázott) élettársi viszonyt folyatunk (tudatosan korrupt, vagy öntudatlanul eltévesztett házasságban élünk), mint amilyet az általános emberi életfeladatok és az egyéni spirituális fejlődési életprogramunk szerint kellene, és ez a huzamos ideje tartó "rosszul járás", hibás életcélkövetés és tévelygés az aktuális sorsproblémánknak az igazi, de rejtett oka.
Persze, a Bolond esetében, mint a legfőbb Ikon esetében, a téves út mindennél, és mindezzel együtt is sokkal többet jelent, mint ahogy azt felszínesen gondolnánk. Itt arról van szó ugyanis, hogy akinek a Bolond a 2 pozícióban megjelenik, az egyéni és a családi Karmájából adódóan, ez az egyéni életprogramja és az ennek megfelelő életfeladatai általában merőben különböznek a polgárilag megszokott, a konvencionális (bevett) életutaktól, hivatásoktól és szakmáktól, ami azt jelenti, hogy ez az életprogram elsősorban a teljes személyi tudat-átalakítást, a spirituális felébredést, újjászületést és feltámadást, a teljes kiegyenlítettség elérését kell szolgálja. Nos, a 2 pozícióban a Bolond, arra utal, hogy ettől a feltámadási és megváltódási lehetőségtől igen távolkerült, hogy ettől (veszélyes módon!) egyre távolabb jár.

Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg, egyértelműen arra utal, hogy gyökeres és nagyon sürgős spirituális mentalitás váltásra - váltóztatásra, illetve életút kiigazításra van szükség, mivel az a személy akinek a számára a sorselemzést végezzük, képzeleti és gondolati szinteken az ő spirituális életprogramjával ellenkező szellemi mentalitást gyakorol, szinten több ideje és igen intenzíven, vagy azt, hogy az általa járt gyakorlati életút (hivatás, karrier, életforma, stb.) több ideje és lényegesen eltér azoktól az életterületektől, amelyek olyan tapasztalatokhoz juttathatnák, amely élet-tapasztalatok segítségével feloldhatná la karmikus meghatározódásait. Persze, amennyiben a második pozícióban jelenik meg a Bolond, akkor is ezt jelenti nagyjából, azzal a különbséggel, hogy abban a pozícióban még nem utal arra, hogy a változtatás annyira életbevágóan szükséges lenne, illetve nem utal arra, hogy annak a problémának, aminek a kauzális okainak a megértése és feloldása érdekében a Tarot segítségét igényeljük, a Bolond által jelzett spirituális kiegyenlítődési mentalitás indítaná el a feloldását. Párkapcsolati probléma esetében azt is jelentheti, hogy a sorsprogram szerint téves az illető személlyel szembeni magatartás, vagy már eleve téves a párválasztás is.

Hatos pozícióban arra utal, hogy az ötös pozícióba került ikon értelme szerinti sors-tettünk, vagy sors-lépésünk után, a teljes út- és céltévesztés érzése, a kietlenségi és hiábavalósági érzések és esetleg a teljes reménytelenség is hatalmukba keríthetnek bennünket. Az egyes pozícióba választott ikon által jelzett életprobléma függvényében ez az élet-út tévesztési érzés lehet elmehet akár a teljes kétségbeesésig is, el egészen az önrombolási, önpusztítási hajlamok felébredéséig és megerősödésig. Nem kell azonban ezeknek az érzéseknek a hatása alá kerülnünk, mivel a kiuttalanság látszata éppen az a jel, amely arra utal, hogy a sorserők éppen a hetes pozícióba került ikon szimbolikus rendszere szerinti megoldást készítik elő és hozzák létre a számunkra.

Hetes pozícióban a Bolond ikonja azt jelzi, hogy amennyiben az a személy, akinek egy bizonyos élet- és tárgykörrel kapcsolatban elemezzük a sorsvonalait, teljes eltökéltséggel igyekszik az ötös pozícióban megjelenő ikon által jelzett cselekvést elvégezni és/vagy a megfelelő (külső és belső) mentalitást gyakorolni és amennyiben nem esik kétségbe a hatos pozícióban megjelenő ikon által jelzett helyzet és/vagy életkörülmény miatt, illetve az új benyomásai és képzetei miatt, egyértelműen ráhelyeződik az ő eredeti életterve szerinti megváltási sorsvonalára, az üdvössége felé vezető törvényes (egészséges) életútjára fog kerülni, vagy vissza állni, amennyiben korábban már ott volt.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2023.05.24. 17:20 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4135
Tartózkodási hely: Csíkszereda
X. A Sorskerék - tévesen (és hibásan!) a Szerencsekerék
(Voltaképpen az Egyetemes Törvények Géniusza)


A megváltási – megváltódási rendeltetésünk beteljesítéséhez szükséges életfeladatainknak (Az önmegváltással, az egyetemes megváltáshoz való hozzájárulási rendeltetésünk beteljesítésének) a lehetőségét biztosító életfeladatok törvényesítési szükségének, a gyakorlati – természeti és társadalmi - törvényességbe ágyazási szükségének az ikonja. Az adott sorshelyzetek törvényessége elismerési szükségének és ilyetén való, lázadás nélküli felvállalásának az ikonja. (Általában az egyetemes teremtésnek a megváltást szolgáló rendeltetését kell itt megértenünk.). A Tarot humanizáló, majd személyesítő esetében: az egyes embernek a rendeltetése és a személyi rendeltetése szerinti törvényességének: tehát a karma oldási sorshelyzetek felvállalásának az ikonja. És ami ugyanaz: a karma-oldást egyedül elősegíteni képes gyakorlati életfeladatok felvállalási szükségének és kikerülhetetlenségének (kötelező mivoltának), illetve, a karma-oldási lehetőségeket felkínáló (megjelenítő) sors-mechanizmusok megfigyelési szükségének az ikonja. Tehát, a sors-alakulásoknak – a sors változásoknak: a karmikus élethelyzetek felvállalási szükségének, és ez által, a karma-oldási élethelyzetekben jelentkező törvényesség megismerési és felismerési lehetőségnek, és tudatosítási lehetőségnek (belső tudatosítási folyamatoknak) az ikonja. A tudatos „tőrvényesedés” magatartásának a géniuszát megtestesítő ikon tehát, vagyis, a karmikus élethelyzetek elfogadása közben létrejövő, öntudatosodásunk törvényesedési lehetőségének az Ikonja. Tehát: a törvényességbe- a törvényes öntudatba, az öntudatnak a törvényesség logikája szerinti állapotához vezető, sors- helyzetek ikonja.
A 10-es ikon, a megérdemelt” sorshelyzetbe kerüléshez vezető, külső és belső viselkedési (mentalitási) folyamatok és személyi viszonyulások ikonja, vagyis, az adott sorshelyzet jogossága felismerésének (A sors-logika figyelésének) a kártyája (ikonja). A karma-törvénye szigorának a felismerését lehetővé tevő, személyes sors-programok beteljesülésének, megismerésének és elismerésének, azok belső elfogadásának a szükségét,
megjelenítő ikon. A rendeltetés-beteljesítést akár kényszerítő sorhelyzettel is kiváltó, és a megvilágosodást így lehetővé tevő sorshelyzetek ikonja. Az un. életfeladat- és sorsbeváltás helyességét, vagy helytelenségét jelezni képes ikon, másrészt tehát: a személyi sors felvállalásának a szükségét megjelenítő ikon.


A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba akkor tesszük ki a Sorskerék ikonját, ha a sorsprogramunk általános jellegére szeretnénk választ kapni, illetve, ha eligazítást szeretnénk kapni annak az „ajánlatos” beváltási módjára vonatkozóan. Illetve akkor, ha akadályoztatva érezzük magunkat az általunk elképzelt (Illetve az asztrológiai sorsképletünkből kiolvasott), sors-rendeltetésünk (élethivatásunk) elérésében, beváltásában és beteljesítésében. Vagy, hogyha ha az addigi sors- és életfeladat elképzeléssel ellentétesnek, zavarosnak és kibogozhatatlannak, illetve értelmetlennek találunk egy bizonyos élethelyzetet.

Kettős pozícióban arra utal, hogy téves elképzeléseink vannak – voltak általában a spirituális törvényességről, a törvényes eljárási – magatartási módról, vagyis a belső, Istennel szembeni-, vagy emberekkel, más személyekkel, egyszámunkra fontos személlyel szembeni magatartásról. Vagyis arról, hogy az adott – felmerült! – sorsprobléma, ami miatt sorselemzést végzünk, miként, milyen módon illeszkedik (negatívan) az általános sors- és életfeladataink sorába és sodrába, hogy mitől és milyen feleképpen téves az, az életút, illetve az a sorsrendezési – az eljárási - mód, amin addig elé haladtunk, és ami szerint „intéztük” és rendeztük az életünk problémáit. Tehát, hogy milyen - Az asztrológiai képletünkből kiolvasható! - személyi sorsprogramunkkal összhangban nem álló, illetve azzal ellentétes, de legalábbis attól távol vivő, vagy távol tartó - sorsfeladatot gyakorlunk éppen. Magyarán, hogy mi az, amivel feleslegesen töltjük az időnket és pazaroljuk az erőnket, ami számunkra téves, terméketlen, semmi jót nem eredményez, illetve a romlásba és az életcsődbe vezethet hosszú távon, amennyiben benne ragadunk.

Ötös pozícióban általában azt jelzi, hogy nem kell különösebb beavatkozás szerű életrendi változtatást, vagy életpálya módosítást végeznünk a felmerül problémánkkal kapcsolatosan. Hanem, fel kell vállalnunk az illető sorshelyzetet, mint a rendelésünk beteljesítéséhez, a megváltódásunk eléréséhez vezető lehetőséget (konkrét életfeladatot). Tehát azt, hogy nem kell elutasítanunk az adott sorshelyzetet, vagy felmerülő nehéznek látszó életfeladatot, amit el szeretnénk kerülni. És lázadnunk ellene semmiképp nem kell, hanem éppen fordítva: „Fel vennünk az adott keresztet”, és végig kell vinnünk minden ellenállás (belső lázadás, elutasítás) nélkül az adott életfeladatot úgy, mind az üdvösségünkhöz vezető lehetőséget lássuk meg benne. És így, a beállt - bekövetkezett helyzetre jellemző folyamatokkal, sors-erőkkel éberen együtt haladva, azoknak a spirituális értelmét megfejteni igyekezve, kreatívan kell együttműködnünk az illető probléma-kör szereplőivel és mellékes – kiegészítő sors-helyzeteivel. („Az én terhem könnyű és az én terhem gyönyörűséges”)

Hatos pozícióban arra utal, hogy miután megtettük azokat a szükséges (sorsszerű) lépéseket, illetve felvettük azokat a mentális és lelki magatartásokat, amelyeket az ötös pozícióba került ikon szimbólum-rendszere jelzett, látszólag minden összezavarodik az életünkben és teljese érthetetlenné, kibogozhatatlanná, átláthatatlanná válik az életünknek - sorsunknak még az, az oldala - vetülete (árnyalata) is, amely azelőtt valamelyest értelmesnek, de legalábbis elfogadhatónak látszott. De nem kell ettől a sarkaiból kifordult és tetejére állt, látszatra negatív sorshelyzettől megijednünk, mivel mindössze a sorserőknek és helyzeteknek a mi spirituális programunk szerinti újra rendeződése történik benne, amely rendeződés nem egyezik a mi sorsról és annak a törvényességéről alkotott korábbi képzeteinkkel. Esetleg a hitünkkel is és a misztikus – vallásos hiedelmeinkkel (tévképzeteinkkel és rögeszméinkkel). Mert, mindez tulajdonképpen azt jelenti, hogy jó úton járunk. Vagyis, éppen, hogy e „felfordulás” jelzi azt, hogy jól és helyesen vittük véghez azt, amit az 5-ös pozícióba került ikon szimbolikus jelentése, felvállalandó sors-megoldási cselekvésként, illetve helyes belső és külső (felvállalandó!) magatartásként megjelenített.

Hetes pozícióban viszont azt jelzi, hogy amennyiben az ötös pozícióba került ikon szimbolikája által jelzett szükséges lépéseket (sors-korrekciót) megtettük, illetve a megfelelő magatartást felvettük, a szellemi éberségünk megőrzésével (Figyelem: ez féltétel!), sikerülni fog az életünk kerekét az eredeti karma-oldási (új tulajdonság-szerzési) és boldogulási (megváltási) sors-programunkkal összhangban álló utat megtalálni. A személyi és az általános emberi a rendeltetésünknek megfelelő belső irányt megtalálni, annak megfelelően – boldogan - élni. És, amint a Tabula Smaragdina írja: „Ha ezt (A helyzetednek az üdvösség-szűkségét) megértetted (Tehát, elutasítás és lázadás, ellenszegülés, ellenállás és neheztelés nélkül elfogadtad), előled minden sötétség kitér.”

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2023.05.24. 18:53 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4135
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Újra-írva:

XII. Az Akasztott

A feleszmélés érdekében „végzett” perspektíva-váltásnak, a keleti „nem cselekvés” c. metafizikai szemlélet által jelzett állapotának, vagyis, a kvantum-fizikából ismert „megfigyelői” státusz felvételének az ikonja.
Talán, a 22-es, Bolond nevű ikon mellett, a legfélreértettebb és ugyanakkor a legtöbb jelentéstartalommal bíró ikon. Nézzük meg tehát az elsőbb jelentéseit, amely jelentések akkor merülnek fel, amikor a fiatalok krízis szerűen kiábrándulnak a szüleik által gyakorolt vallásos, vagy un. tudományos jellegű, materialista – liberális életszemléletéből. Ebben az esetben tehát a lábától magát felakasztó fiatalember jelképes állapota nem más mint:
A valós hit megszerzése feltételének, tehát mind a vallásos, mind a materialista érték-tudattal és érték-szemlélettel való leszámolás sors-mozzanatának az ikonja. A szellemi értéktudat módosulása szerint történő életszemlélet és életvízió gyökeres irányváltásnak az ikonja. Az igazi emberi rendeltetés szerinti (a megváltás logikája szerinti) sors-helyzetek, életfolyamatok és történések kríziseiből, egészen pontosan: a szokásból végzett ostoba cselekvésekre és életvezetésből való felocsúdásra, a hiábavalóságokra való ráébredésnek és ezzel a együtt járó, belső, szellemi helyre-rendeződési lehetőségek megnyitásának is az ikonja.
Tulajdonképpen a megújhodás - újjászületés (13) – és a Bolond ikonjai által megtestesített életmozzanatoknak és lelki állapotoknak a kevésbé drámai, mondhatnánk, hogy inkább játékos főpróbája, „előzetese”.

De van neki ennél, ezeknél sokkal gyökeresebb jelentéstartalma is. Ebből a szempontból az Akasztott igazából a Tarot-nak a kulcsa is, mivel nélküle lehetetlen a Tarot – beavatás igazi céljának a beteljesedése. Lehetetlen a Királynál, a Főpapnál, a Hadvezérnél, a Mágusnál, de még a Halálnál is(!) sokkal erősebb, vagyis, a lényeg szerint, azoknál felmérhetetlenül sokkal nehezebben elérhető, megváltott Boldog - Bolond állapotának a megvalósítása. Az Akasztott állapot, tulajdonképpen az ember rengeteg kisebb megvilágosodását követő, első igazi hit-próbája, hiszen ebben az esetben már nem kísérletezhet tovább, hanem minden addigi biztosnak vélt kapaszkodóját el kell engednie és teljesen rá bíznia az élete irányítását az Istenre, éppen úgy mint az Ószövetség nagy hősei (szentjei…), akiket nem faltak fel az oroszlánok (Dániel) és akiket a hollók etettek (Elizeus). Az akasztottban tehát, nem pragmatikus értelemben vett tettről van szó, hanem annak éppen az ellenkezőjéről, minden pragmatizmusnak és minden tudománynak a feladásáról, de még a vallásos hitnek a próbatételéről is.
Ez az, a világi útnak az elhagyását eredményező első szellemi állapot, amikor valaki teljesen ráébred (Megvilágosodik) afelől, és el is meri fogadni azt, hogy egy olyan sors – összefüggés-rendszerben vagyunk benne, ahol és amelyben, nem tudjuk igazából irányítani az életünket, hanem csak és csakis alárendelve magunkat az egyetemes törvényeknek és azok közül is az életünk igazi értelmét megadó Megváltás Törvényének.
Mert milyen más erő tarthatna életben és rendezhetné értelmes rendbe a sorsodat, mint az az Isteni erő és logika, amelyet békém hagysz és amelyet nem próbálsz befolyásolni (Isten őrizz: irányítani) még finom mágikus úton sem, amely lehetővé és főképpen szükségessé (!!!) tette, az életed megvalósulását a fikai testet is öltő szellemi – spirituális lényként való megjelenésedet?

Az akasztott ember tehát, mielőtt felakasztaná magát a lábától fogva, százszorosan is meg győződött arról hogy mindennek a létezési alapja, teremtője és éltető erőforrása az Isteni Lét és az életünknek semmiféle más (különleges) célja nincs és nem lehet, mint abba vissza kerülni, de annál egy magasabb rendű öntudati állapotban, mint amit elért például az élete delején, miután tehát eleget tett, a karma-oldási szükségünknek maximális mértékben.
Azt az életmozzanatot jelöli tehát az akasztott, amikor az egyes ember, megérti végre, nem csak az eszével, hanem úgymond egész lényével, hogy a saját életében és lényében (tudatában) is, ugyanaz az egyedüli energia-forrás és életcélt követő egyetemes erő irányít és működtet mindent, mint amely az egész világegyetemet működteti. És azt, hogy amennyiben ő erre, az öntudatában és képzelő erejében (is) lakozó, és azon keresztül is, megnyilvánuló őshatalomra nem meri rábízni magát, akkor nem csak, hogy lényegében semmi fontosat nem tett az életében, amelyben igazából minden múlandó és sekélyes, hanem még nevetségessé is válik saját maga előtt ráadásul. (Hitelét veszti mindaz, amit a szellemi világról tanult.)
Az akasztott az, az első hívő, aki fel képes fogni végre, a Lilith Inverzió nevű, nem vallásos jellegű, metafizikai jelenséget, az un. „bűnbeesésnek” az eredeti értelmét, vagyis, biblikusan mondva: a paradicsomból való kiűzetési jelenség pozitív értelmét. Ezért vesz fel olyan (fordított) pozíciót, amelyben szemmel látható módon is nevetségessé válik minden világi – tudományos (materialista) gondolkozás szerinti „életnyerési” törekvés, minden technika. De legfőképpen nevetségessé válik a számára az a hiábavaló világi nyüzsgés, ami ennek a technikának a globális méretű alkalmazásából ered, az az ostoba élet-logika, amely valójában még a vallásos szemforgatók számára is mindig irigyelt és elfogadott marad. Ezért az akasztott, aki megsejti az élet rendeltetését és értelmét és ez által azt, hogy nem lehet még csak huzamosan sem, nem hogy örökkévalóan boldognak lenni kizárólag a pragmatikus törekvések útján, félre áll az isteni sors erők útjából annak az érdekében, hogy azok rendezzék az életét. és tehát, jelképesen kell érteni azt, hogy ebbe a fordított – Minden pragmatikus cselekvést és befolyásolási lehetőséget kizáró - pozícióba helyezi magát.
Az akasztott tehát, a saját élete értelme felől végleg megvilágosodott és ezért a sors-oldások, a pozitív belső változások elérése érdekében végzett gyakorlati életfeladatok beváltása közben szükségessé vált harcait (harci feszültségeit) végleg leállítja. És nem csak a további. esetleg végzetessé is válható sebesülések megelőzése érdekében, hanem azért, mert az a (esetenként nehéz, vagy az ő spirituális tudása számára átláthatatlan) élethelyzet amelybe került, azt jelzi, hogy az ő földi értelme számára lejárt a karma-oldás időszaka. És nem csak gyakorlatilag, hanem mentálisan (gondolatban), sőt, még képzeleti (Ideális) szinteken is. És pontosan azért, kell félreállnia és az Isteni erőknek és hatalmaknak minden lehetséges irányítást átadnia, hogy az így megszerzendő ismeretek következménye hatására, a megszerzett tisztánlátása teljes hitté változhasson.
Az akasztott, a világban, de annak ellenére spiritualizálódó (semlegesen szemlélő, de nem közömbös, hanem csak az életét kontemplatív állapotban folytatni akaró) megvilágosodott személynek az állapota. Ő ugyanis eljutott azoknak a mások számára furcsa, krisztusi igazságoknak a megértéséhez mind amilyen például az is, hogy: „Az én országomat az ellenségeim építik, azért lesz az olyan jól felépítve.” Vagy: „Akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól levétetik.”, vagy: „Amiképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is.” A kereszténységben tehát, az akasztott szellemisége, úgy jelenik meg, mint az ősbizalom (Istenbe vetett sorsbizalom) visszaszerzésének az aktusa, tehát úgy mint az Atyára (Az egyetemes törvényekre) való teljes ráhagyatkozás „hívése”, ami viszont nem eredményez személyi felelősség-feladást és jövőbeni életfeladat-kikerülést sem.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél, első pozícióba akkor tesszük ki az Akasztott ikonját, ha lelkileg nem vagyunk képesek „félreállni”, azaz, felülemelkedni egy adott problémán, ha nem találjuk meg annak a módját, hogy miként szálljunk ki egy számunkra, vagy esetleg a szeretteink számára veszélyessé, károssá, vagy legalább is kellemetlenné, vagy fárasztóvá vált játszmából. (Közös, vagy egyéni akcióból, egy hevessé és veszélyessé váló harcból, egy rosszul sikerült üzletből, stb.), amelyet korábban mi indítottunk el, vagy amelynek a megerősödéséhez mi adtunk energiát. Illetve akkor, ha szeretnénk lehetőleg úgy, hogy ne ártsunk vele sem a környezetünknek, sem senki másnak sem, egy radikális magatartás - változtatást előidézni mind a viselkedésünkben - magatartásunkban, mind az életükben - sorskörülményeinkben, de nem találjuk ennek a helyes módját. Nem kapjuk meg a hozza való „isteni” sugallatot, a helyes perspektívát, nem találjuk a kezdő lépéshez szükséges szempontot, stb. – Ilyenkor fel akasztjuk tehát magunkat jelképesen a lábunktól fogva és így vizsgáljuk meg az adott helyzetet a Tarot segítségével.

Kettős pozícióban arra utal, hogy korábban hibásan, vagy feleslegesen (Nem jótékonyan) álltunk félre valahonnan, hogy "rosszul akasztottuk fel magunkat" tehát. Illetve, jelentheti éppen ezt, hogy nem álltunk félre, amikor kellett volna és botor módon beavatkoztunk az Isten dolgába, sors-rendezésébe: hogy nem akasztottuk fel – Nem állítottuk le! - magunkat kellő időben és kellő helyen: Azt jelzi tehát, hogy az a konkrét probléma, aminek a megoldása érdekében a Tarothoz fordulunk tanácsért, abból adódik, hogy korábban félbe szakítottunk, abba hagytunk valamit (egy kapcsolatot, egy élet-játszmát, egy akciót, esetleg egy üzletet) amit nem kellett volna (esetleg cserben hagytunk valakit). Vagy, jelentheti ennek a szöges ellentétét is: nem hagytunk abba valamit, nem szakítottunk meg egy folyamatot, egy kapcsolatot (viszonyt), amiről rég éreztük már, hogy fel kellene számolni.
De jelentheti azt is, hogy nem tudunk az adott problémán felül emelkedni, nem vagyunk képesek magasabb perspektívából (Tehát az egyetemes törvények, vagy az egyéni sors-rendeltetések szempontjából) szemlélni, és így nem tudjuk azt átlátni sem, illetve, hogy nem tudjuk a problémához rendelt sors-kötöttségeket legalábbis mentális szinten feloldani.

Ötös pozícióban általában arra utal, hogy valamilyen akciót, vagy akció-sorozatot (Az is lehet, hogy csak egyelőre…, de) abba kell hagyni, tehát: egy folyamatot – egy tapasztalási élet-játszmát – esetleg még az általunk akár jól is látott (Előzetesen jól megvizsgált) „igazságért való harcot” is, meg kell szakítani, fel kell adni. Azt jelzi itt, hogy, az egyes pozícióba tett kérdő-ikon által megtestesített probléma megoldására, a problémával, illetve a problémát jelentő személyekkel, vagy sorshelyzettel kapcsolatosan egyelőre teljes mértékben félreálló, passzív, magatartást kell tanúsítanunk, minden szinten! Hogy, esetleg még közömbösnek is látszó, megfigyelő magatartást kell tanúsítani, és, mintegy kívülállóként a probléma körén kívül helyezkedve, felülről szemlélni az eseményeket és semmiképpen nem tevőlegesen beleavatkozni az események folyamába – folyamatába. És ezt még akkor sem, ha látszólag még kárunk (anyagi, erkölcsi, stb.) is származhat ebből a félre-állásból, a látszólagos közömbös viselkedésből. Amennyiben tehát a sors-kérdező személy nyúlt bele tevőlegesen és személyi részvét és felelősségek szintjén is, olyan események sodrába, amelyből nem látja a kiutat, illetve kételyei vannak, arra vonatkozóan, hogy helyes irányba halad-e, mivel a pozitív eredmények nem látszanak, azt jelenti, hogy ebből a sodorból egyelőre ki kell lépni, még veszteségek árán is. Ezt kell tennie, még akkor is, ha olyan jelentőségű döntésről van szó, amely az egész sorsát gyökeresen megváltoztathatja.

Ilyenkor, az 5 pozícióba került, 12 számú, Akasztott ikon arra is utalhat, hogy bizonyos kontempláció (akasztott állapot átélése) után, pálfordulást kell elvégezni, és az eredeti szándékkal merőben ellentétes határozatokat - döntéseket kell hozni. Vagyis, az események sodrával szemben merőben ellentétes irányba elindulni és azon haladni, még akkor is, ha ez az irány és ez a magatartás teljesen ellentmond az addigi szándéknak, elképzeléseknek és terveknek, a korábban megszokott és begyakorolt (esetleg tradicionális) magatartási formáknak. De ezt csak akkor tudhatjuk meg, ha tényleg mindent meg teszünk annak érdekében, hogy sikerüljön, lehetőleg jó – huzamos ideig „felakasztani” magunkat, és tehát, ha sikerül korábbi események és a harcok sodrásától távol maradó, akasztott állapotban maradni és még a lehetséges veszteségek miatt sem aggódni. (Az akasztott zsebéből hullnak ki a pénz-érmék, miközben ő furulyázik.)

Hatos pozícióban jelenti a sorshelyzeteknek és az addig megszokott sors-eseményeknek a teljes felfordulását, a feje tetejére állását, vagyis a teljes sors-káosz beköszöntését, amikor semminek sem látjuk, értjük, vagy érzékeljük az értelmét, amikor minden ami velünk történik abszurd. Azt az állapotot jelenti, amikor egymás után, sorozatban, minden fordítva sül el, mint ahogy mi szerettük volna, és ahogy elképzeltük az elején, vagy amikor elterveztük. Amennyiben ezt túlvészeljük, és nem esünk kétségbe, tehát nem visszakozunk, akkor megvalósul az a pozitív sorshelyzet, amit a hetes pozícióba kerülő Tarot-Ikon jelöl.

Hetes pozícióban jelentheti azt a belső irányváltoztatási (mentalitás - változtatási) képesség létrejöttét (teljes kialakulását), amelynek segítségével a személy feloldhatja a sors-nehézségeit, de, ugyanakkor jelentheti azt, az előre láthatatlan, hatalmas külső pozitív sorsfordulatot is, amely elhozza az összes pszichikai mentális és képzeleti (idea szintű) görcsöknek és sors-feszültségeknek a feloldását, illetve a belső és a külső harcoknak és konfliktusoknak a megszűnését.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO