ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2023.11.29. 02:59

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


"Széles az út amelyen el lehet indulni, de szűk az a kapu, amelyen be lehet jutni a Mennyek Országába."
"Sok a meghívott, kevés a kiválasztott." (Názáreti Jézus)Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2023.08.27. 18:33 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4215
Tartózkodási hely: Csíkszereda
A csoda gyógyulások
és a csodálatos sors-változásoknak az egyetemes törvények szerinti logikájárólAz immár 32 éves sorsfigyelői-, vagyis gyakorló asztrológusi tapasztalatom az, hogy kizárt dolog és egyszerűen lehetetlenség az, hogy bárki is, a vele született pozitív adottságainak (esetleg tehetségeinek) a birtokában és a neveltetése-, taníttatása közben nyert, ugyancsak pozitív képességei segítségével boldogulni- és egészséges maradni legyen képes maradni pl. a felnőtté válásától az élete közepéig (50 éves koráig). Lett-légyenek ezek a vele született, a szüleitől kapott , vagy az elvégzett iskolákban – főiskolákon, egyetemeken –, vagy szerzett pozitív képességek és tulajdonságok akár a legerősebbek. Sőt, a leges legtöbb esetben, még az ilyen kivételes személyeknek sem sikerül megmaradni boldogan még 40 éves korig sem, tehát a felnőtt életük első harmadában.
Törvény (A karma-oldás szükségének a törvénye), hogy mindig elrontja már az életünk elején valaki, vagy valami, azt, ami logikusan jól kellene, hogy működjön ez életünkben, még akkor is, ha olyan velünk született, vagy megtanított képességekkel rendelkezünk, hogy teljes mértékben tudnánk vigyázni és az út közben adódó szükségekhez alkalmazkodni – pl. a párunk változásaival, személyi nehézégeivel is -, harmonizálódni. Boldognak induló szerelem és párkapcsolat esetén pl. mindig akad egy gátlástalan és lelkiismeretlen csábító, egy anya, vagy apa, vagy testvér (anyós, após, vagy sógor, illetve egy ilyen jelölt), vagy barát, aki valamiért me, csak hogy keresztbe tesz, de szívósan és tudatosan megrontja a kapcsolatot, de legalább is, elindítja a romlás útján. És ha az kibírta és nem romlott el elsőre, majd el fog romolni másodjára, vagy harmadjára. Régi motoros asztrológusként persze, tudjuk, hogy a gátlástalan élvezni vágyó külső csábítók és helyt ülni nem tudó anyósok – apósok nem véletlenül jelennek meg, mert azok a rezonancia, az analogia és megjelenítés, illetve a karma-oldási szükség törvényeinek a megtestesülései. De ezeket a sors-támadásokat ki tudják védeni az ilyen (a valóságban nem létező, de legalább is nagyon ritkán létező), kiváló képességekkel rendelkező személyek, éppen azért indultam ki, ideális (de legalább is szélsőséges) esetekből, hogy a mondanivalóm lényegélt jobban megértessem.
Tehát: hiába hogy adott a kiváló képességű és tudású és jóakaratú – jóindulatú és éber és egyre tapasztaltabb ember, illetve, párkapcsolat esetében: ilyen kiváló képességekkel rendelkező szerelmes-pár. Mert az általam is megfigyelt sors-törvény az, hogy minden, csak a külső tényezőkre (Például a másik személyre) alapuló boldogságot, tönkre igyekszenek tenni a külső sors-erők. És még akkor is, ha az első és a második, sőt, még a harmadik támadást – a kapcsolat megrontására való, sors-kísérletet is sikerült épen és párban maradással átvészelni. Asztrológusi sors-megfigyelés tehát, hogy az un. Szaturnuszi sors-erők, addig támadják és kísértik a felnőtt személyeket (De sajnos már a 10 éven felüli gyermekeket is), amíg nem csak a velünk születetten hozott, és nem csak a gyermekkorunkban és fiatal korunkban megtanult pozitív képességek segítségével, de a tudatos karma-oldás segítségével, tehát a tudatos pozitív imagináció segítségével is, sikerül – Figyelem: önmagunkon belül! - semlegesíteni ezeknek a mindenütt és mindenkor létező, karma-oldásra provokáló, különféle sors-erőknek a hatásait az illető életterületnek megfelelő (intenzíven gyakorolt és fenntartott) pozitív mentalitás-gyakorlás és a megfelelő pozitív imagináció létrehozásának és fenntartásának a segítségével!

Mert nem csak a párkapcsolati boldogulási akaratunkban és gonddal létrehozott helyzetünkben vagyunk a karmánknak megfelelő külső sors-elemek által megtámadva, megkísértve vagy provokálva, hanem az életünk más aspektusaiban is, az élet többi, klasszikusnak mondott területein is. Ugyanaz történik általában, a család-életterületén (Ahol éppen, hogy pl. az általunk nevelt kamasz és fiatal gyermekeink viselkedése-, illetve az ők nehéz sorsa a gond-okozó), vagy a munka, vagy az alkotások, vagy a hivatás, és a közösségi-, vagy a kommunikációs - együttműködési életterületeken, érnek a kísértések és a támadások törvényszerűen. És ebben, az életünk végéig majdhogynem szüntelen karma-oldási küzdelemben, a karma-oldási szükség egyetemes törvénye mellett, áll és hat a karmát gyakorlatilag létrehozó másik törvény is: a Polaritás és a fokozás egyetemes törvénye.
Nem akarom most ezt a törvényt sem természetében, sem a megváltást szolgáló (!) funkciójában (Az isteni létezést a teremtés folyamatai közben meghibásodott ős-ideáktól való megszabadítása.) újból ismertetni, mert azt megtettem részletesen az Egyetemes Törvényekről szóló, könyv formájában is megjelent széles körű ismertetőmben. Hanem itt mindössze két aspektusra szeretném felhívni a figyelmet: 1) a Polaritás törvénye nem csak a sérültté vált, negatív ős-ideáknak a saját ellentétévé változtatását hivatott végre-hajtani az isteni létezés különböző léttereiben azok vibrációjának a csökkentés érdekében, hanem a bennünk (az auránkban, vagyis a személyes tudattalan világunkban) létező és a születésünkkel negatív formában magunkkal hozott karma-ideákat is, amelyeket magunkban már kijavítottunk a sorskényszereink következtében, általánosan is vissza kell, hogy változtassuk a saját ellentétükké. Vagyis: szeretetté, bizalommá, hitté, nyugalommá, világossággá, együttműködési készséggé, szelídséggé, szerénységgé, éberséggé, tudatossággá, boldogsággá, stb.. Vagyis, mind olyan pozitív belső és személyes tulajdonsággá, amiket leírtam a Fejlődés és a Világosság, valamint a Szeretet és az éberség, és a Megváltás és a Boldogság egyetemes törvényeinek a leírásánál.

2. Nem véletlenül, a fokozás törvényének is nevezik a Polaritás törvényét, mert szükség van az egyik végletnek a másiba juttatásához a fokozásódásra! Tehát, a sérült ősideáknak a kijavításának, a pozitív megjelenési és ránk pozitívan visszaható formája is fokozott lesz, és a vallásosan vagy másként hívő emberek ezt nevezik csodának (Pl. csodálatos gyógyulásnak), a materialisták meg vak-szerencsének, vagyis: pozitív előjelű véletlennek. De ezek fordítottját is véletlennek nevezik, tehát a csődöt, vagy a súlyos beleseteket („Rossz helyen járt, vagy volt rosszkor.”).
Persze, a különféle eseteket lehet (lehetne) részletezni és azok megtörténésének a logikáját, vagyis az okozó – ok – és okozati összefüggéseket, meg a hatási – visszahatási mechanizmusokat elemezni, de a tényleges karma-oldás következtében előálló csodák megtörténési logikájában a lényeg úgy is az, amit Jézus-Krisztus úgy tanított, hogy „Akinek van (karma-oldási képessége, vagyis hitből eredő boldogsága), annak még adatik. És akinek nincs (aki úgy képzeli, hogy neki nincs ilyen képessége és meg sem próbálja a gondolkozását és a képzeletvilágát, valamint az ennek megfelelő érzelmeit, pozitív jellegűvé átalakítani, az asztrológiai horoszkópjából kiolvasható karma-motívumainak megfelelően), attól az is elvétetik, amije van.” (Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. 29Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. )
Persze, a nagy bajok, betegségek, sors-nehézségek és életcsődök és könnyű, vagy végzetes balesetek akkor keletkeznek és az egész problémakőr nehezebben meglátható és megérthető, akkor, amikor közönséges halandóknak az élettörténetéről van szó és nem olyan egészen ritka, ideális esetekről (végletekig leegyszerűsített példákról), mint amilyennel elkezdtem a csodák-logikájának a megértetési kísérletét. Mert az ilyen statisztika – jellegű esetkövetések és lineáris logikával történő, racionális értelmezések, a gyermekekkel történő szerencsétlenségek esetében, illetve egy, különösebb és súlyosabb betegségek nélkül megúszott gyermekkor esetében, nem terjedhetnek ki olyan részletekre, hogy a gyermekek egészsége és testi épsége, minimum 7 éves korig, de van amikor ez 14 éves korig is kiterjed, nagy mértékben függ, a róluk közvetlenül gondoskodó, illetve a velük egy háztartásban élő édesanyáknak a karma-oldási képességétől, illetve, végzetesen negatív esetekben, azoknak a karma-dagasztásától. Ezért ezekre a nagyon áttételes hatás – visszahatási mechanizmusokra, és zavarosan szélsőséges esetekre én sem akarok most kitérni, mivel az utóbbi jelenségről pl. hosszas tanulmányokat is írtam (Ti., az anyai ági női felmenőktől leszármazó, örökletes karma-programokról).
Az viszont biztos, hogy az olyan ideális esetekre, mint amilyent kezdeti példának vettem, teljes mértékben illik Jézusnak az a kinyilatkoztatása, hogy „Az elsőkből lesznek utolsók…” Vagyis: a Polaritás törvénye. Ezek a „szerencsés” életbe-indulási lehetőséggel („Jó”-nak látszó horoszkóppal, vagyis: jó csillagzattal) született és gyermekkorukban is a jó szülői irányításnak örvendő és tehát az életbe is jól elindított személyek, az életükmásodikfelében általában lebetegednek és tönkre mennek, mivel nincs amitől felébredjen és meg erősödjön, legalább a karma-oldáshoz szükséges természetes képességük. De, mivel az életük szerencsésen zajlik az elején, még csak a sejtés sem merülhet fel bennük, hogy az életüket más törvények és szabályok igazítják, mint amilyeneket a szüleiktől és a tanítóiiktól – tanáraiktól megismertek.
Summa summarum: Ha kiindulunk az ókor egyik legismertebb és máig hatásos spirituális beavatási rendszeréből: a Tarot-ból, azt látjuk, hogy annak a legfontosabb szimbolikus olvasó-képe (ikonja) a 22 számú ikon: a Bolond, amelynek a legkülönfélébb értelmezéseit ismerjük. Jelenti az a legmagasabb fokú beavatottsági szinten álló, tehát a teljesen szelíddé és szerénnyé vált mély tudású személyt, de jelenti a legerősebb és legfontosabb mágikus erővel bíró isteni géniuszt is, vagyis, magát az isteni hatalmat. Ezt viszont a Bolond földi megtestesülése vidáman és boldogan viseli, magán az ábrázoláson (az ikonon) is derűs és boldog, vagyis: üdvözülten mosolygó arcot vág. Ezért tehát, egyáltalán nem kell azokat a vallásos rendszereket és egyesek által szektáknak is nevezett hívő mozgalmakat-, vagy számunkra esetleg furcsa misztikus beavatási rendszereket és tanításokat lenézni és elítélni, amelyek a szentirataiknak a felolvasása és értelmezése mellett, a jó kedv, a vidámság, a derű, az öröm és a belső boldogsági érzések felekeltését és kifejezését tartják fontosnak. És még akár a vallásos szertartásaik és a liturgiáik közben is.
Sőt, ezek a hívő személyek akár még énekelnek és táncolnak is, a komoran megható, súlyos komolyodás és negatív érzések folyamatos felkeltése és fenntartása helyett. Ez ugyan még nem elég az ember legnagyobb életfeladata és rendeltetése: a karma-oldás feloldása megvalósításához, amit a Bolond megtestesít a Tarotban. De legalább azt a pozitív lelki és szellemi állapotnak a fenntartását biztosítja a hívek számára, amelyben az életük során kijavított néhány karma-ideájukat vissza tudják állítani, az eredeti pozitív teremtési mintáknak megfelelő pozitív isteni struktúrákba. Vagyis, ez a fajta, örömteli és vidám és jó kedélyű vallásos magatartás tényleg és gyakorlatilag is segíti a híveiket a rendeltetésük beteljesítésében, miközben a más fajta vallásos magatartás, tehát komorság nem.
És ugyanakkor azok az olvasóim, akik általában nem vallásosak…, de szeretnek spirituálisan tájékozódni és esetleg még meditálni is tudnak és szeretnek, és ha estleg és főként az általam leírt boldogság-meditációt is gyakorolják, akkor nem csak a meditációban, hanem hétköznapokban is nyugodtan gyakorolhatják magukban, ezt a vidám, derűs és boldogságos magatartási mintát akár otthon meditálva, akár a hétköznapi feladataik elvégzése közben, és tovább fejleszthetik és gyakorolhatják a mind erősebb boldogsági állapot elérését és fenntartását. Ezt annak az érdekében, hogy a horoszkópjaikból kiolvasható, különböző személyes karma-oldásuk legyen minél teljesebb és sikeresebb. Vagyis azért, hogy az életük során és annak a kényszer-hatására kijavított karmikus ősideákat tudják „fel küldeni” az aurájuk legfinomabb réregeibe, vagyis az öntudatuk (Az Én-tudatuk!) legfelsőbb dimenzióiba.
Vagyis, annak az érdekében, hogy ezek a kijavított ősideák juthassanak vissza az Isteni tudatba, és hozzuk vissza érkezhessen a kijavítások pozitív visszahatása: Hogy tehát gyógyuljanak meg és legyenek minél hamarabb és minél teljesebben egészségesek, és, hogy a mágikus erejű belső boldogságuk hozza meg minél hamarabb a külső boldogulási körülményeiket is, mind az mellett, hogy amennyiben ezt a boldogság-állapotukat sikerül állandósítaniuk, az üdvösségük megvalósulásában is lehessenek egyre biztosabbak.
A keresztény misztikusok hét főbűnt írnak le és közöttük is, a kevélységet tekintik elsőnek, vagyis, a legfőbb bűnnek. (Hiszen nem hagyja, hogy Isten, vagyis a lelkiismeret és a személyi felelősség hangja bejuthasson a szívünkbe.) Ezt annyira, hogy a többi hat bűnt is ebből származtatják (A gyilkolást is pl.). Ez, a keresztény misztika által felállított bűn-lista viszont metafizikai magyarázatra szorul: Kevélység (superbia), Fösvénység (avaritia), Bujaság (luxuria), Irigység (invidia), Torkosság (gula), Harag (ira) és, A „jóra”(!) való restség (acedia), hiszen nem találjuk meg benne sem a gyilkosságot, sem a hazúgságot, sem a lopást, stb., amiket az emberiség első sorban és vitathatatlanul kerülendő és bűntetendő vétkeként ismer. Úgy gondolom, hogy a 7 főbűnnek ez a felsorolása a bűnök finom - szellemi, vagyis kauzális okainak a hajszálerek végén (vagyis azoknak az elején…) található idea-világban (dimenzióban) található okozóit tartalmazza.
Vagyis, a keletkezések szellemi - kauzális központjait, az eredeti pozitív idea-értelmek első lépcsős megromlott formáit, tehát a tényleges, igazi okozókat (ahol és aminek a feloldásával a konkrét megvalósulásokat meg lehetne-, sőt meg is lehet például előzni) és nem a konkrét gyakorlati megvalósulási formákat, mint amiket a Mózesi tíz parancsolat is tartalmaz például. Hiszen a vétkek és bűnök konkrét megvalósulása (Például a gyilkosság, aminek az ős-gyöke a kevélység mellett bármelyik a többi hat főbűn közül), már csak az ős-karma miatti idea-megzavarodottság tovább romlásának, és a romlottságnak az emberi közömbösség, illetve, a további zavarodottság fenntartásának (fel nem oldásának) a következménye. Egyrészt.

Másrészt, 32 éves gyakorló asztrológusi tapasztalattal, meg vagyok győződve arról, hogy még a kevélységnél is létezik egy veszélyesebb főbűn, ami nem más, mint az önámítás vétke, illetve a szellemi – öntudati kábulatra – kábulásra való elemi, tehát majdhogynem kivédhetetlen sóvárgás, amiről a kevélységi karma után, egy újabb tanulmányt voltam kénytelen megírni (Ti. a kábulatra vágyakozás ontológiai karmájáról.). Mindenki azt képzeli, hogy az csupán ártatlan igazság-tagadás, sőt: még csak nem is bűn. Holott az! Nagyon is az. És mondom: sokkal nagyobb és veszélyesebb sors-romboló erő, mint a pusztító kevélység. Mivel az önámítás éppen arról is meg tud győzni, hogy a kevélységed melléktermékeit és következményeit: a haragvást, a gyűlölködést, a neheztelést és a titkos bosszú vágyat, illetve a bánatot és a szomorúságot és a melankóliát nem tudod pozitív képzetekkel és érzésekké felváltani. Sőt, arról is meggyőz a belső önámítás (vétke), hogy nem is kell az idea világod szintjén benned létező gyűlölködésre, haragvásra, csalásra, rágalmazásra, stb. való hajlamaidat, pozitív érzésekké és gondolkozássá és pozitív képzelgéssé átváltoztatni!
Hát persze, hogy veszélyesebb a Kevélységnél is, amelyet ily módon ügyesen konzervál, és te emiatt nem is leszel képes soha, de soha egészségessé, életerőssé (normálissá) és boldoggá válni!
És ebben a megváltódási rendszerben, amit leírtam az önámítás nem azt jelenti, hogy mindazt, amit a fentiekben leírtam valóságosnak képzeli valaki, miközben nem valóságos, hanem éppen az az önámítás, hogy az illető személy arról próbálja meggyőzni magát, hogy amiket a fentiekben írtam nem lehet valóságos! És azt, hogy mi a valóságos és mi nem ebben a kérdésben, nem csak abból lehet ki következtetni, hogy léteznek olyan elképesztő, orvosi látleletekkel is bizonyított csodagyógyulások is, mint például a halálos ágyából is, az eszméletvesztései közben is, énekelve kórházba vonuló Békéscsabai Greck Vivien, akinek elképesztő módon, teljesen újra épültek és működő-képessé váltak a 80 százalékban elhalt tüdő-sejtjei az ugyancsak elsorvadt lábai mellett. Hanem abból is ki tudjuk következtetni, ha az élő Isten által a szívünkbe írt törvény-ismeretre: a lelkiismeretünkre hallgatunk.

Gyomaendrőd 2023 VIII 27.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO