ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2018.11.21. 05:34

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Jó indulattal és jó hiszeműen, kérdezni, esetleg lehet az itt megjelentetett írások témájával, egyes részletével kapcsolatban, de kommentálásnak itt helye nincs. (Egyelőre...)Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2018.08.21. 12:46 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2013.09.03. 22:27
Hozzászólások: 110
Napjegy: nyilas
Aszcendens: vízöntő
Vízöntő Aszcendens értelmezése a karmikus meghatározódások tükrében
Az aszcendens szerepe a Lilith által jelölt karmikus képzetek feloldásában
I.

A Vízöntőben álló Aszcendens azt jelöli, hogy annak megfelelő mentalitás-gyakorlással, és ha lehet, a Vízöntő szellemiségnek megfelelő tevékenységek gyakorlásával, meg kell szereznem a Vízöntő jegy pozitív tulajdonságait, tehát, hogy minden fajta –és szintű, és főként és többnyire (engem is, és másokat is!) felszabadító jellegű spirituális információ befogására, valamint spirituális információ befogadására, feldolgozására és tovább áramoltatására kell alkalmassá tegyem magam. Vagyis ez azt jelenti, hogy egyéni, de csoportos szellemi-lelki-spirituális koordinációs készséget is, más személyekkel, vagy csoportokkal, de a szellem világ elemeivel és hatalmaival is, együtt-működtetési képességet kell kifejlesztenem magamban. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy egyéni felelősségtudattal összehangolt nyitottságot és (karma-)felszabadítási képességet kell tudatosan kialakítanom magamban, hogy ezekkel a pozitív tulajdonságokkal folyamatosan és fokozatosan meghaladhassam és oldhassam a karmám.
A Rák Lilithem által jelzett karmikus képzeteim hatására tehát nekem nehéz a sorstörvényekkel való együttműködés és a léterőkről (sorstörvényekről szerzett) információk befogadása, azok magammá tétele, még akkor is, ha erről rengeteg helyes ismeretem van. Vagyis a mindenfajta lelki-szellemi-spirituális információ feldolgozása, továbbáramoltatása, és az ezek általi fejlődési képesség csökkenten vagy egyáltalán nem működik nálam (Az esetemben). A karmikus beidegződések az együttműködési hajlandóságomban, és az ehhez szükséges fényre (Isteni Értelemre) való nyitottságomban is gátolnak. Ez abban nyilvánulhat meg többek között, hogy még a sorstörvények helyes ismeretében sem lépek gyakorlatilag a karmaoldás útjára. Vagyis a Vízöntő pozitív szellemisége egyfajta hiányként realizálódik a természetemben: főként az egyetemes törvények ignorálásában, az önfegyelem hiányában, és az öncélú és túlpörgetett szellemi – intellektuális (értelmiségi – pszichologikus) tevékenységben (ötletelésben) érhető tetten. Ez a fokozott, minden irányú szellemi „sürgés-forgás” (Pörgés) valójában a karma-fel-nem-oldási késztetésekből erednek, holott a Vízöntő pozitív szellemisége mintegy megköveteli az egyetemes törvényekkel, sőt, az isteni igazság által adott szellemi fénnyel, a fény-erőkkel való együttműködési képességet.
A Rák -amelyik jegyben a Lilithem áll- az utódnemzésnek és -gondozásnak, valamint a testi, lelki, szellemi információra való érzékenységnek és befogadásának az isteni – kauzális erőtere. Vagyis a fény (értelem) befogadásának és az általuk történő szellemi, lelki és spirituális megtermékenyülésnek a kauzális erőtere. A Rák Lilith által jelölt késztetések hatására tehát ezt a spirituális fény általi megtermékenyülést utasítom el önkéntelenül és tudattalanul is, aminek következménye az utódfoganási -és gondozási hajlandóság önkéntelen elutasítása, kicselezése, elódázása, az ezekkel szemben táplált tudattalan irracionális ellenérzések és félelmek. A Rák Lilith által jelölt késztetések hatására zavaros az otthonhoz, családalapításhoz, gyermeknemzéshez és -gondozáshoz való viszonyom.
A Rák Lilithem az ötös földházban található, vagyis a rejtett tudattalan tartalmak és rejtett személyi tulajdonságok és képességek felszínre hozásának, megismerésének és kiművelésének, azok új –és pozitív öntudati tulajdonságokká alakításának az életkörében, valamint az el nem kötelezett szerelmi kapcsolatoknak az életterületén is, és éppen az előbbiek megvalósítása érdekében. Ez mindenképpen tehát öntudati –önreflexiós zavarokat és erős megtermékenyülés-ellenes, és ennek megfelelően: maszkulinitás-ellenes programot jelöl.
Ennek hatására az Egyetemes Törvényekkel és az egyéni felelősségtudattal egybekapcsolt ön-felszabadítási képességem nem nyilvánul meg pozitívan, mert gyakran kerülök valamilyen kiszolgáltatott, rászorult, mástól függő (gyermeki) helyzetbe. Hiszen ahelyett, hogy az érett és felelős szülői magatartást gyakorolnám, az önérzékelési-öntudati karmám miatt minduntalan hamis információkat fogadok be és érzékelek magammal kapcsolatban, ami végső soron egy gyámoltalan, rászoruló, meg nem érett és felelősséget kerülő, kicselező öntudatot eredményez. Ez mellet a Rák karma által jelölt tulajdonságok hatására, önmagamra vonatkozólag nem csak hamis lelki-szellemi információk befogadására hajlok, aminek következménye pl. az érzelgés, sértődés, túlzott érzékenykedés. Hanem a pozitív Rák szellemiségére jellemző Fény befogadásának az elutasítására is erős késztetéseim vannak. Miért fontos ez a Vízöntő aszcendens által jelölt pozitív képességek megszerzése szempontjából? Azért, mert a Rák karmám hatására, amint valamit, valamilyen személyi megnyilvánulást (Általában hibásan!) bántónak, túl agresszívnek-férfiasnak érzek, vagy érzékelek, az, spontán módon, mint egy elemi ellenállást vált ki belőlem azonnal, létrehozva bennem egy teljes érzelmi-szellemi információs zárlatot, blokkot. Ezzel szemben a Vízöntő Aszcendens azt jelöli ki, mint életfeladat, hogy teljességgel legyek nyitott a Fényre, az információ befogadására és a Sorskihívásokra való helyes reagálásra, a Sorstörvényekkel való együttműködésre.
Vagyis, hogy nem szabad megtűrnöm magamban, még az ösztönös késztetéseimben sem, semmilyen helyes és minőségi (A férfias felelősség szellemében fogant) érzelmi- szellemi-spirituális információval szembeni ignoranciát, vagy ellenkezést, elutasítást. Ugyanis végül éppen ez a hozzáállás eredményezi a felelőtlen, infantilis, elutasító magatartást, és a belőlük fakadó sorskríziseket, végül is, a fent jelzett infantilis állapotokat, amelyekbe ennek a következtében időnként szükségszerűen kerülök. A nyitottságot és a szülői felelős magatartást kell elsajátítsam az utódgondozási-nevelési életfeladataimban is, melyet a Rák Lilith kijelöl.
Itt kell megjegyeznem, hogy a Rák Lilith által jelzett negatív imaginációm miatt, a szülőktől való leválási, felnövekvési –Vagyis felelősségvállalási!- képességek kialakítása is nehezemre esik (esett), pedig a Vízöntő jegy egyik bolygója a Szaturnusz, amely pontosan az autonóm felelősségérzet és felelősségtudat bolygója is többek között! Tehát, amely egyértelműen rámutat, hogy tisztába kell jöjjek a határaimmal, a felelőségemmel, és vállalnom kell az életterheket, az életfeladataimat, hogy általuk erősödjek, fegyelmezettebb, érettebb, tapasztaltabb legyek. Ez az állapot tehát rávilágít arra is, hogy nem az elfogadó, elnéző, könnyítő, önkímélő hozzáállás vezet a helyes irányba, legyen az ember bármennyire sérülékeny lelkivilágú, vagy gyenge önérzetű. Hanem a Szaturnusz szellemének megfelelő erélyes, igényes, elváró, céltudatos, felelős magatartás az, amelyet el kell sajátítani. És amely magatartás párosul az Uránusz által jelzett szabad, illetve gát- és feltétel nélküli, minden irányból érkező, minden irányba hatoló, szellemi információbefogadási-feldolgozási-és áramoltatási képességekkel.
Vagyis, ez a helyes szellemi információbefogadási-feldolgozási-és áramoltatási képesség kell, hogy felváltsa bennem, a negatív Rák szellemiségből fakadó hamis információ befogadási késztetéseit és a fény (értelem) elutasítására való hajlamaimat, azok mellett, amit a Szaturnusz kapcsán leírtam.
Mivel A Rák karmám egy erős öntudati zavarral társul, ill. azzal szervesen összefügg, amiatt, amit ennek a karma-pontnak az V. házban való jelenléte jelöl, abból táplálkozik, ez azt is jelenti, hogy a fesztelen kapcsolatokból , a férfiakra – a maszkulin elvekre, maszkulin szellemiségre- vonatkozó tévképzeteimet kell kiigazítsam, ill. erre, a maszkulin szellemiséggel való, fesztelen együttműködésre kell most már törekedjek az elkötelezett kapcsolatomban is. Tehát a maszkulinitás-ellenes programot fel kell, hogy váltsa a fényre, az (Isteni) értelemre és a legfelsőbb igazság- és törvényesség szellemére való nyitottság, és az azzal való kollaborálási hajlandóság. Tehát, hogy az erélyes, nyílt, öntudatos és céltudatos, határozott, férfias, valamint apai magatartásformákat ne keverjem össze az agresszivitással. Hanem ellenkezőleg, a pozitív Vízöntő szellemiségére jellemző nyitottsággal, objektivitással, tisztázó hozzáállással és együttműködéssel fogadjam és kezeljem őket.
Mivel az ötös házas Rák karmám által jelzett késztetések hatására hajlamos vagyok ezeket félreérteni, és megsértődni rajtuk, majd a teljes „érzelmi-szellemi hírzárlatot” átélni, ezért nagyon fontos ez a pozitív tisztázó, kommunikatív attitűd, amivel meg lehet akadályozni a karmikus képzetek hatalmasra dagályosodását. Többnyire ugyanis, egyszerű félreértésről van szó, vagyis nem másról, mint a maszkulin lételv, reflex szerű, teljes félreismeréséről, erről való hamis benyomásokról, megijedésről, tudattalan szorongásról.

II.

Mivel az esetek többségében tehát a maszkulin lételv teljes félreismeréséről, erről való hamis benyomásokról, a tőle való szorongásról, majd megijedésről van szó, ezért ez a negatív reakció emberi kapcsolataimban, különösen a párkapcsolatomban mutatkozik meg. Vagyis például ott és akkor, amikor a párom egy vita során megemeli a hangját, erélyesen, következetesen és bátran képviseli magát, vagy a kapcsolat hosszú-távú érdekeit, olyankor jelentkezik ez a, már korábban is említett lelki-szellemi és érzelmi blokkoltság.
A Rák negatív szellemisége - az utód-foganási –és gondozási törekvések hiányában, a családhoz való zavaros viszonyban manifesztálódik. Ám az ilyen úgymond egészséges viták, személyi harcok során elsősorban a információra való érzékenységnek és befogadásának az elutasításában jelentkezik. Mindez természetesen azért is van így, mivel az ötös házban áll a Rák Lilithem, mely a rejtett tudattalan tartalmak és rejtett személyi tulajdonságok és képességek kiderítésének és kialakításának, vagyis az öntudat kiművelésének az életterepe, és ezen belül és ez miatt, a más nemű személyek által képviselt más nemű szellemiséggel való személyesebb, tehát mélyebb kapcsolatba-kerülési, megismerési és harmonizálódási életkör. A Rák karmára jellemző kagyló-szerű bezárulás erős és dacos ellenállással társul –minimum lelki-szellemi szinten-, valahányszor csak valaki az egészséges maszkulin szellemiségnek megfelelően nyíltan, erélyesen vagy elváróan lép fel velem szemben. Ez az erős, a férfiassággal, a férfi-szellemiséggel szembeni lezáródási- az azzal szembeni dacolási kényszer kifejezetten ellentétben áll a pozitív Vízöntő szellemnek-, a más személyekkel, vagy csoportokkal, illetve a szellemvilág elemeivel és hatalmaival, való együtt-működési képességével. Ugyanis a makacs, érzékenykedő önérzeteskedés, nem hoz ki belőlem semmilyen kooperációs készséget, hanem ellenkezőleg, önzővé, befelé fordulóvá és elzárkózóvá, elhárítóvá is tesz.
Ezzel ellentétben tehát jobban oda kell figyelnem más személyek, és a szellemvilág törvényeivel való együttműködésre. A lelki-szellemi szinteken történő információval szembeni ellenállásból, elzárkózási reflexekből pedig, a minden szintű információ befogadására és továbbáramoltatására kell képessé tennem magam. Tehát a szellemi-lelki és spirituális információkra nyíltan és pozitív értelemben érzékenyen (befogadóan) kell reagálnom.
Folytatva az előbbi gondolatmenetet: A Rák karma az ötös házban azért is tud fokozottan veszélyessé válni, mivel tapasztalataim alapján a negatív Rákra jellemző módon nem csak a „bolhából elefántot”-szerű érzékenység miatt értek félre sok mindent, hanem azért is, mert vizes jegy révén intuitív, de rejtőzködő típus vagyok. Vagyis, hiába az ötös házban álló Lilith által jelzett öntudati zavar, ez elég sokáig, vagy nagy részben rejtve tud maradni. Hiszen a Rák jegyére jellemző módon szeizmográf érzékenységgel érzem meg azt, hogy mások mit várnak tőlem, és kezdek önkéntelen ösztönösséggel simulni és alkalmazkodni mondjuk egy erősebb, határozottabb vagy erőszakosabb személyhez. Vagyis látszat-együttműködések jönnek létre, az helyett, hogy a bennem egészségesen működni hivatott nyíltsággal próbálnám kitisztítani az öntudatomat. Ez pontosabban azt jelenti, hogy a kooperáció az áttételes oroszláni karmikus motívumok (V. ház) miatt, többnyire gyávaságból ered és nem természetes – normális alapállásomnak a következményeként. És nem belátásból. Ez a hamis együttműködés viszont rosszabb, mint az elzárkózás.
Mivel a Rák karmás ember ugyanúgy „szereti” a függőségi viszonyokat, akár a Halak karmás, és tévesen állandóan mások –akár korrupt- személyek jóváhagyását várja mindenhez, amit csinál, ennek megfelelően az öntudati zavar egyik tetten érhető megnyilvánulási formája az én esetemben az önállótlanság, vagy a gyermeki, gyerekesen sértődékeny önérzeteskedés, aminek a feltűnően gyakori előfordulását, más nőknél is észleltem már. Mivel ez a karmikus képzet a gyermeteg, és olykor befolyásolható gyenge öntudatom eredményezi, ugyanakkor az Oroszlán karmám miatt sok bennem a rátarti, gőgös vonás, a két érzés szinte kioltja egymást. Ilyenkor vagy ezzel párhuzamosan indul el bennem a kihátrálási, menekvési kényszer, hiszen a sérült gyenge önérzet az én karmikus vízióim szerint csak úgy „menthető”, ha elegánsan „istenhozzádot” mondok. Ez a Lilithem helyzetén túl, abból olvasható ki, hogy a Lilith a Napomat negatívan fényszögeli, amelyik a 11. földházban van. De ezzel ugyanakkor szorosan összefügg, hogy a Napommal együttálló Uránuszomat is negatívan fényszögeli a Lilith. Vagyis, igen erős bennem a függetlenség-féltés, a negatív autonómia-reflex, különösen akkor, amikor azt, a gyenge önérzetemet valójában palástolni szeretném.
Összegezve tehát, ez a karma-kompexumom, egyrészről látszat-kollaborációs törekvéseket eredményez –ahogy korábban már írtam-, másrészről viszont erős függetlenségvágyat jelez, excentrikus, különcködésre hajló késztetéseket. Vagyis, az igen erős vágyat mutatja arra, hogy felrobbantsak mindenfajta emberekkel és szellemi (isteni) törvényekkel való szövetséget és együttműködést. Ez akkor igaz különösen, amennyiben az árnyék-énem szerint az veszélyezteti a valójában sérült önérzetemet. Egyáltalában is, sokszor nehéz számomra hosszasan egy irányba figyelni, vagy fegyelmezettnek lenni. Különösen akkor nehéz fegyelmeznem magam, ha azt erélyesen, - én általam hibásan érzékelten „gorombán”-, vagyis nyers férfias módon elvárják tőlem.
A pozitív Vízöntő szellemiség viszont azt is jelenti, hogy az ember a Szaturnusz szellemének megfelelően képes önmagát fegyelmezni. Vagyis képes tudomásul venni, hogy nem mindig történhet az, amit éppen szeretne, hogy vannak kötelezettségei, és vannak vele szemben elvárások. Idetartozik az is, hogy a pozitív Vízöntő objektív, felettes- én szerű (kauzális értelmezésre és információra nyitott) látásmódra is képes. Vagyis számára a helyzetek és emberek kiértékelésében a tartalmi szempontok lényegesek, és problémamegoldó attitűd jellemzi. Tehát az objektivitás itt azt jelenti, hogy nekem sem a hibásan „gorombának” érzékelt közlésmódra kéne figyelnem, hanem sokkal inkább magára a közlés – az, az által közölt – tartalmára. Ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy amennyiben valaki alantas, aljas szándékkal támad, akkor arra nem kellene reagálnom nyílt, erélyes és határozott fellépéssel, ellentmondást nem tűrő elutasítással.
Vagyis visszaérkeztem a probléma gyökeréhez: Ugyanis ez az objektivitás azért nem jellemez, mert a karmikus képzeteim hatására, előbb reagálok tévesen túlérzékenyen a maszkulin szellem megnyilvánulásaira, mint, hogy elgondolkoznék azon, hogy mit akarnak ennek a megtestesítői velem közölni. Vagyis a Rák Lilithem miatt is a minden fajta –és szintű, főként és többnyire (magamat és másokat is) felszabadító jellegű spirituális információra, valamint spirituális információ befogadására, feldolgozására és tovább áramoltatására, sokszor nem tudok nyitott lenni. Ebből fakadóan nekem meg kell tanulnom, hogy semmilyen kényeskedést, sértődést ne engedjek meg magamnak, hanem csakis a pozitív vízöntői szellemnek megfelelő objektív, nyitott hozzáállást, a mindkét irányba ható határozott magatartást.

A Lilith negatív fényszögei és az Árnyék-én


A Rák Lilithem ugyanakkor többszörösen negatív fényszög kapcsolatban áll a vele szemben álló Nappal, Uránusszal és Neptunusszal. Az Uránuszom a Nyilas jegyében található és együtt-áll a Napommal, amely viszont a Nyilas és a Bak határán áll (Nap 29, 14°). A Nappal pedig a Neptunusz áll együtt a Bak jegyében.
Egyszóval e három bolygó által jelölt késztetések mintegy együttesen, ugyanakkor „összemosódva” fejtik ki hatásukat. Vagyis nagyon nehéz szétválasztani, hogy egy-egy karmikusan provokáló élethelyzetben milyen képzetek hatására cselekedtem. Inkább nagyon is szétválaszthatatlanul, hétköznapi logika szerint kaotikusan érzékelhető e képzetek együttes hatása.
Ezzel kapcsolatban egy sajátságos karmikus képzetvilágról kell, hogy beszámoljak. Ugyanis a Rák jegyében álló Lilith által jelzett késztetések mellett és ezzel szemben érzékelhető egy igen erős ellenhatás a fent leírt bolygó-együttállás által jelölt karmikus imaginációk szintjén. Itt szeretném említeni, hogy az árnyék-én jelenség ebben az esetben igen erősen érzékelhető három okból is:

1. Az egyik az, hogy –meglátásom szerint- egy kettőség érzékelhető a személyiségemben ennek a „libikóka-szerű” karmikus alakzatnak a hatására. Vagyis az figyelhető meg, hogy hinta módjára hol az egyik, hol a másik jegyre – tehát hol a Rákra, hol a Nyilas-Bakban álló Napomra- jellemző késztetések kerülnek előtérbe egymást szinte meghazudtolva. Persze úgy, hogy annak a mozgatórugóit mindig a Lilith által jelzett (Hibás Oroszláni természetű) képzetekben kell keresni. Vagyis, hol a Rákra jellemző éretlen mulya, nebántsvirág énem kerül előtérbe, amely teljességgel önállótlan, következetlen és bátortalan. Hol pedig mintegy ezeket kompenzálva a negatív Nyilasra jellemzően túl kritikus, támadó, agresszív vagyok. Mivel a Napom a Nyilas és a Bak határán áll, gyakran előfordul, hogy a Rák kiegészítő, komplementer jegyeként a Bak szellemiségére jellemző módon viszont érettnek tűnő, valójában azonban túl szigorú, elváró, aggályoskodó magatartást veszek fel, a durvaságig elmenően bántóan számon kérővé válok.
Meglátásom szerint a Vízöntő Aszcendens azt a felismerést is kell, hogy képessé tegye bennem, hogy a Rák és a Bak eredeti pozitív szellemisége valójában egymást kiegészítő funkciót töltenek be, ezeket kell tudnom tehát szintetizálnom, egyesítenem magamban: Vagyis többek között az információra való érzékenységet kell tudnom egyesítenem a következetes, felelősségteljes, egyetemes törvények szellemiségét, vagyis a törvényességet, valamint a határokat felismerő és tisztelő hozzáállással.

2. Az árnyék-én jelenléte abban is érzékelhető, hogy a fent említett bolygók által megtestesített és a sorsképletemben jelzett késztetések összekeverednek, vagyis –ahogy tapasztalom- egyszerre zajlanak bennem. A Lilith által támadott Uránusz jelzi, hogy minden olyan esetben amikor önérzetemben támadva érzem magam, egy elemi függetlenedési vágy vesz erőt rajtam. Vagyis csapot-papot otthagyva, sértetten el akarok menekülni azok elől a sorskihívások elől, amelyek tőlem bármiféle együttműködést, de különösen fegyelmet és teherbírást követelnének (Uránusz a 10. földházban áll.) Ez természetesen nem minden esetben van így, és nagyon függ a sorskihívás „nehézségétől” is, de mindenképpen az ötös házban álló Rák Lilith által jelzett negatív imaginációk szintjén működik: Vagyis rejtetten, önkéntelenül ott van bennem a családvállalás előli menekülési kényszer is, tehát az a képzet, hogy az utódvállalási-gondozási-nevelési feladatok csak nyűgöt, túl sok terhet jelentenének, és azok elől jobb lenne jó messzire menekülni, és lehetőleg egyedül lenni. Nyilvánvaló, hogy a Vízöntő Aszcendens ezzel ellentétes képzetek kialakítását „követeli” tőlem: Vagyis, semmilyen önzőséget és önérzeteskedést nem engedhetek meg magamnak, s különösen azért sem, mert az önérzeteskedésem, mindig az útjába áll mindenféle felszabadító, vagy megtermékenyítő információ befogadásának és feldolgozásának, továbbadásának, végső soron tehát a normális (ön –és másra való) reflektálási képességnek is.
A pozitív Vízöntő szellemisége tehát ezt az egészséges információ-áramlást, áramoltatást és reflektálási képességet is jeleníti meg. Továbbá azt is, hogy a sorskihívások elől –így az én esetemben különösen a családvállalási feladatok és az erős öntudat kifejlesztését igénylő – Általában váratlan konfliktusok formájában jelentkező - próbahelyzetek elől- nem elmenekülni kell, (Vagy azokról nem filozofálni kell.), hanem azokat a sorsterheket – És az igazság kiderítése és érvényesítése érdekében folytatott küzdelmeket. - magamra kell vegyem, hiszen csak így oldhatom fel a karmámat. Mivel a Vízöntő egy szaturnuszi jegy is, azt kell megértenem mindenek előtt, hogy éppen a kötelezettségek vállalásával tudom-e magam helyesen felszabadítani.
A 11. házban álló Napomat negatívan fényszögelő Lilith hasonló menekülési késztetéseket is jelöl. Viszont itt említeném, hogy gyerekkorom óta jelen van bennem tévesen egy olyan késztetés is, ennek a hatására, hogy a családvállalás helyett sokkal „nemesebb ügy” lenne az embereknek valamilyen metafizikai útmutatást adni, azokat spirituálisan tanítani. Korábban ez valamilyen filozófiai vagy spirituális-vallásos témákban való önművelésként képzeltem el, amely során szerzett ismereteket tovább akartam adni az embereknek. Nyilván, ez jellegzetesen árnyék-én- es, önkéntelen sorskicselezési imaginációs manőver, hamis kompenzációs elképzelés volt, amely a lényegi, gyakorlati rendeltetés-felvállalást hivatott volna helyettesíteni, attól engem megszabadítani. Az aszcendens szellemisége szerint ezek a metafizikai ismeretszerzésre irányuló késztetések önmagukban helyesek, de csakis a kauzális asztrológiai tudás tükrében. Ez azt jelenti, hogy mindaz a metafizikai ismeret, amelyet megszereztem tovább adható, de elsősorban is, a saját karmám meghaladása az igazi célja. Illetve ezeknek a metafizikai ismereteknek a továbbítása is azt a célt kell, hogy kövesse, hogy az emberek a karmájukat velük feloldják. Vagyis, amely jellemző a pozitív Vízöntő szellemiségére is: Az az igény, hogy vállaljuk az életfeladatainkat, és ezek által, a megváltódási rendeltetésünket beteljesítjük, úgy, hogy az Egyetemes Törvényeket tiszteletbe tartsuk. És ezzel, ez által szerezzük meg az egyetemes léterőkkel, az egyetemes törvényekkel, valamint az isteni intelligenciával (Ami az előzővel egy és azonos tulajdonképpen!), való együttműködési képességet.
A Bak Neptunuszt támadó Lilith által jelzett késztetések hatására nekem nagy nehézséget jelent az Egyetemes Egységtudat és Szeretet megélése is: Ugyanis hol kábán valamilyen megható filozófia eszme hatására az öntudatom veszélyesen feloldódik (főleg korábban), és képes vagyok bármivel és bárkivel azonosulni, ami bizonyos helyzetekben nagyon veszélyes lehet, máskor meg tévutakra vezethet. Vagy éppen ellenkezőleg: mindentől és mindenkitől elhatárolódom, vagyis az egészséges, nyitott lelki-szellemi-spirituális információ-áramlásnak magam állok az útjába. Többnyire ezek a merőben ellentétes késztetések sűrűn váltakozva, gyakran mennek végbe bennem. Nekem azt kell tehát megértenem, hogy mindazoknak a metafizikai ismereteknek a tükrében, amelyeket szereztem, szükséges, egy adott helyzetben elfogadnom valamit, vagy sem, helyénvaló –e vagy sem. Általában is megfigyelhető, hogy hadilábon álltam emberek és helyzetek megítélésével és elfogadásával –tehát mindaddig kábultam és kábítottam magamat- amíg az idevonatkozó tudást a kauzális asztrológia segítségével meg nem szereztem. (Nekem tehát kifejezetten hasznos, sőt szükséges a Nyilas jegyében és a 11.házban álló bolygók által jelölt tévképzetek kitisztázása érdekében, valamint a Vízöntő Aszcendens pozitív tulajdonságainak a megszerzése céljából a helyes metafizikai ismeretszerzés.)

3. Az Árnyék-én meglétét –a képletemre jellemző gyakori bolygó-együttállások mellett- a Napom helyzete is jelöli. Ugyanis amikor egy bolygó vagy egy karmapont két jegy határán helyezkedik el, az általa jelölt képzetek mindig kettős vagy többszörös hatást fejtenek ki, valahol tehát mindkét jegyre jellemző karakterisztikákat magában hordozza. Az én esetemben tehát a Nyilasra és a Bakra jellemző képességek és késztetések jellemzőek, de többnyire negatívan nyilvánulnak meg. Tehát ezek a negatív késztetések egyszerre vannak jelen és mintegy egymásból is fakadnak. Pozitív értelemben a Nyilas szellemiségére az egészséges moralitás és kritikai érzék jellemző. Éppen ezért a metafizikai ismeretszerzés a Nyilas számára (számomra) nagyon fontos, hiszen erre a tudásra építi fel, ezen nyugszik az egyetemes törvényeken alapuló erkölcsisége és (Ember és helyzet-)kiértékelési képessége.
A negatív Nyilasra viszont jellemző –ahogy rám is tehát… -, hogy hamis metafizikai (Idealista) alapokon állva, demagóg és szemforgató módon kritizál és prédikál, és tehát, a simlis erkölcscsőszség, az öncélú (És általában igazságtalan) bírálgatás sőt: a rágalmazásig menő ítélkezés jellemzi. Vagy túl sokat moralizál, persze, mindíg hiteltelen alapról, másokat persze lenézve, vagy mindent elnéző módon, relativizáló perspektívából ítél meg, majdnem beteges - liberálisan. Rám a túlzó kritikusság jellemző, amely persze gyakran elhatárol a többi embertől, mert vagy ők nem bírnak elviselni engem, vagy –ami jellemzőbb- én nem viselem el őket. Ennek a gyökere persze az, hogy mindig arról beszélek, hogy milyennek kellene lennie valaminek a norma szerint, és idealisztikusan. Vagyis a Bakra jellemző módon, ez a túlzó kritizálás valójában azzal van összefüggésben, hogy mindenkit jól meg szeretnék nevelni, rendszabályozni. Nem pusztán a fölényeskedés vezérel, hanem az is, hogy nem bírom elviselni a hibákat. Sem másokét, sem a magamét: Vagyis magammal szemben ugyanilyen elváró vagyok. Ez az elváró, önmagammal szembeni szigorú morális alapállás egyfelől helyes is, másrészt viszont a kegyetlenségig is elmegy, amikor a környezetemet vagy magamat rombolom tévesen abban a hitben, hogy az Egyetemes Rendet kell képviselnem és helyreállítanom. Vagyis az egyik oldalról nem bírom elviselni a szabályszegést és a szabályszegőket, miközben többek közt a 11.házban álló Napom hatására, legszívesebben én magam is elmenekülnék az elvárások és kötelességek elől.
Így tehát, az én esetemben is, ezzel a karmikus meghatározódásokkal, nagyon jól megfigyelhető ez a kettősség, egymással majdhogynem ellentétes karmikus késztetés. Ennek a megértéséhez – meglátásához és belátásához, valamint a meghaladáshoz szükséges alapállás felvételéhez, csakis a Vízöntő Aszcendens nyújthatja a megfelelő értelmezői-leleplezői, kollaborációs és a teljes megfordulás – megvalósítói képességet.
A helyes szaturnuszi szellemiségről már beszéltem az Aszcendens kapcsán, viszont a negatív Nyilas szellemiség feloldásáról még nem. Azt kell szem előtt tartsam ezzel kapcsolatban, hogy a pozitív Vízöntőre jellemző tulajdonságok közé tartozik, a magas fokú, minden irányba működtetett szellemi és lelki nyitottság, a pozitív és konstruktív értelemben vett moralitás, amely egyúttal azt is jelenti, hogy a negatív Nyilasra jellemző öncélú kritizálás, utálkozás, finnyáskodás, kényeskedés, pártoskodás semmiképpen nem elfogadható.
Egy lelki és szellemi rugalmasság, hajlékonyság, gyors hibabelátásra alapozott irányváltoztatási, mentalitás- változtatási képesség kell, hogy ehelyett kialakuljon bennem, amihez a Vízöntő Aszcendens által jelzett pozitív képességek megszerzése szükséges, mint: a teremtést és a kiegyenlítődést (megváltást) irányító – szolgáló, lehetővé tevő egyetemes törvényekkel és léterőkkel, valamint a sorstörvényekkel való együttműködési képesség, az információk befogadására és megértésére való képesség, ezek segítségével pedig a folyamatos fejlődési képesség kialakítása.

A Sárkányfarok helyzete

A sorsképletemet vizsgálva, látható, hogy a Sárkányfaroknak nevezett másik karmapontom a Mérleg jegyében és a nyolcas földházban található. Ez azt jelenti, hogy a Mérleg karmám mellett van egy erős Skorpió karmám is. Ahhoz, hogy megértessem, hogy a Vízöntő aszcendens miképpen oldhatja fel ezeket a karmikus képzeteket, rá kell világítsak, hogy ez a karmapontom milyen negatív képzeteket jelez a horoszkópomban.
A Mérleg szellemisége a harmóniába kerülési - kiegyenlítődési , főként pedig párkapcsolati kiegyenlítődési késztetéseket és szükségeket – valamint: lehetőségeket jeleníti meg. Tehát amikor valakinek–mint nekem is- ez karmapontként látható a sorsképletében, akkor ezek a késztetések mindenképpen zavarosan, hibásan jelentkeznek. Vagyis, konkrétan: olyan önkéntelen és öntudatlan mentalitásra, sőt: gondolkozási – képzelődési késztetésekre, amelyek a a harmóniába való kerülés helyett a diszharmóniába visznek, és sokszor még magam sem tudom, hogy miként kerültem oda. Vagyis az értékelt és szeretett élettársaimmal, szerelmeimmel diszharmonikus állapotba, zavaros és ellenséges viszonyba. Illetve, hogy miért választok – hagyom magam választani – olyan partnereket, akik olyan szellemi – spirituális helyzetben vannak, hogy sehogy nem lehet velük – sokszor a legnagyobb áldozatok és kompromisszumok mellett sem – harmonikus zöld ágra vergődni. Következésképpen, úgymond veleszületetten, egy párkapcsolati-kiegyenlítődési karmával küzdök. Vagyis ahogy korábbi párkapcsolataimban és sokszor mai napig is tapasztalom, sokszor a párkapcsolatról téves, hamis elképzeléseim vannak, vagyis arról, hogy ez a harmóniába-kiegyenlítődésbe, és egységbe való eljutás, miképpen is kéne, hogy végbemenjen. Ebből következik az is, hogy sokszor a párommal szemben is olyan elvárásokat támasztok, vagy engedek meg neki, ami valójában a valódi kiegyenlítődést nem szolgálja.
Mivel a Mérleg Sárkányfarkam a nyolcas földházban áll, ez azt is jelenti, hogy nagyon nehezen vagyok képes a tudatos szellemi újjászületés felismerésére és megvalósítására (Ráadásul a párkapcsolat segítségével, az által is!) , vagyis nagy ellenállást ellenkezést, és mikor nyílt, de inkább rejtett ellenségeskedést vált ki belőlem az adott párom (Most: a férjem) mentalitása, viszonyulása. Vagy az, amikor egy-egy ember, élethelyzet tőlem ezt a változást megkívánja, amiből még Isten-ellenes, ugyancsak nyílt, vagy rejtett neheztelés is szokott kialakulni, a lelkem mélyén hosszú távon. Úgy is fogalmazhatnék, hogy nagyon nehezen mondok le a karmikus, vagyis hamis és téves boldogság-képzeteimről, és amikor azokról lemondat a sors, vagy egy személy, akkor ellenségeskedésre, sőt: bosszú-vágyra is képes vagyok. Ennek következtében gyakran a hamis harmóniához, boldogsághoz való ragaszkodásom következményeként a boldogság ellentétét: A gyűlöletet és a depressziót élem át, vagyis rejtett módon, de életellenes karmikus programot hordozok magamban.
A derpresszív fázisokban teljesen elmerülök a nyomasztó érzéseimben, amik annyira kilátástalan lelkiállapotba sodornak, hogy rengetegszer pusztulási víziók, rémképek, rémálmok, sőt öngyilkossági gondolatok is gyötörnek. A Vízöntő pozitív szellemisége – amit ki kell, hogy alakítsak magamban- viszont magában hordozza a megváltáshoz vezető, helyes irányba való fordulási képességet, mind szellemileg, mind gyakorlatilag (Tehát ezt a, megváltáshoz vezető útra való ráérzéshez szükséges intuíciót, meglátási képességet), valamint a mértéknek, az arányoknak és a határok felismerésének a képességét is. Vagyis a pozitív Vízöntői szellemiséget és helyes irányultságot, a harmónia és a kiegyenlítettség állapotát többek közt a ráció és az érzelem kiegyenlítődési lehetőség irányába való fordulási képességével. A megfigyelésem szerint a Vízöntő, ezt a harc és az egységtudat megéléséből fakadó nyugalom és derű kiegyenlítettségeként éli meg. Éppen ezért, az, ami a pozitív vízöntői tulajdonságok közé tartozik: a helyes boldogulási – megváltódási irány és információ megtalálása, de a szellemi mértékletesség is nagyon segít szellemileg, vagyis az, hogy egyre inkább nem engedek meg magamnak szellemi-testi-lelki túlkapásokat, amiket én a karmikus képzeteim szintjén viszont gyakran elkövetnék még mindig... És éppen ez az egyik oka annak az igényességnek, önmagammal szembeni elvárásomnak, hogy szélsőséges természetemet az egyetemes törvények ismeretében, mindig a helyes szellemi – spirituális irányba és a mérték szerinti mederbe tereljem a Vízöntő aszcendensem pozitív képességeinek a megszerzésével.
Ez azt is jelenti, hogy a Mérleg Sárkányfarkam által jelölt labilis lelki állapotaimat meg kell, hogy tanuljam fegyelmezni. Másrészről képesnek kell lennem megérteni, hogy a párkapcsolati harmónia és kiegyenlítődés állapota –amit a Mérleg képvisel - nem jelent bárgyú és kedves, pl. harc- és konfliktus-vállalás nélküli álbékés állapotokat: Hanem csakis az igazságért való harc és nyugalomból fakadó egységtudat egyidejű megéléséből fakadhat az igazi lelki-szellemi-spirituális szintű harmónia. Másrészről a párkapcsolati problémákat jelölő Mérleg karmám miatt, nekem nagyon is, éppen a Vízöntő aszcendensnek megfelelően, meg kell tanulnom a párommal együttműködni és nagyon érzékenyen odafigyelni arra, hogy kettőnk között, mindig a női és férfiúi lételvek egyforma mértékben és egyidejűleg érvényesüljenek az egyetemes törvények szellemében. (Tehát nekem nem szabad sem önfeladóan, gyáván beadni a derekam, úgymond negatív értelemben túl nőiesnek, korruptan lágynak lennem. De nem szabad a férfit a kapcsolatban leuralni sem, azaz az átvilágítást a férfinak meg nem engedni.)
A harmadik szempont, aminek tükrében a Vízöntő aszcendens szükségszerűségét meg kell vizsgáljuk, az a Mérleg karmám házhelyzetéből fakad, vagyis amit a Mérleg Sárkányfarkamnak a nyolcas házban levő - valósága jelöl.
Ez ugyanis azt jelenti egyrészről, hogy megrögzötten ragaszkodtam (ma már ez kevésbé jellemző) egy párkapcsolati etalonhoz, és egy férfi képhez, ami többnyire inkább filmvászonra való szirupos témákba illett, a valósághoz azonban kevés köze volt. Többnyire a „szívek harcára és se veled, se nélküled” érzelmi állapotokra vágytam tudattalanul a karmikus képzeteim szintjén. Ahogy ma látom ezt: a szerelmet bennem az is generálta, hogy valahol belül arra a mazochista érzelmi állapotra vágytam, hogy a kapcsolat lehetetlen legyen, vagyis egy olyan férfira, aki sosem lehet az enyém. ( Ha mégis létrejött a kapcsolat, akkor pedig azok a típusok vonzottak, akik jól megleckéztettek, vagy folyton játszották az elérhetetlent. Később én magam váltam ilyenné időnként. Máskor pedig –manapság is- kényszeresen – felelőtlenül - ragaszkodom kapcsolaton belül is a nézeteimhez, amelyekért vérig menő vitákat tudok folytatni.)
Elképesztően sokáig tudtam ragaszkodni kifejezetten rossz, mérgező és romboló kapcsolatokhoz. Ez a nyolcas házamban álló Mérleg karmám által jelölt negatív képzeteimből fakad. Ebből látható, hogy a valódi kiegyenlítődést és megújulást elutasító mentalitás jellemez. Holott a pozitív Vízöntői szellemiség azt jelenti, hogy mindezzel – ti. a fentiekkel - gyökeresen szemben álló megújulásra, vagyis pozitív értelemben vett teljes pálfordulásra kell, hogy alkalmassá tegyem magam. Egészen pontosan: hogy ezt a pálfordulást minél hamarabb elvégezzem, végrehajtsam. Vagyis magamat a megújulással, gyökeres szellemi irányváltoztatással (Ama Pálfordulással…) szemben nem elzárkózóvá, hanem teljesen nyitottá kell tegyem. Továbbá nem szabad eltűrnöm az egyetemes törvények szempontjából korrupt, hazug párkapcsolatok és párkapcsolati állapotok megélését, de azoknak még a sugallatszerű sóvárgását sem.
Ezzel párhuzamban, mivel a Rák és Mérleg karmámból fakadóan nagyon könnyen kibillenek az egyensúlyomból, az egyensúly-vesztést követő halálfélelem állapotokat élek meg. (Ez természetes, mivel a 8. házamban van a Mérleg karmapontom.) Vagyis, nagyon jól kirajzolódik, hogy az ebben a karmikus mentalitásban maradva nem élhetek egészségesen, normálisan tovább, vagyis a teljes pozitív megfordulás, a pálfordulás, nagyon sürgető, mindannak tükrében, amit a kauzális asztrológia segítségével már sikerült feltárni, átvilágítani és elfogadva – befogadva, megérteni.
A nyolcas házamban álló Mérleg karmám azt is jelzi, hogy elemi ellenállást vált ki belőlem minden olyan sorsprovokáció, amelynél érzem, hogy az kibillent a valójában hamis harmónia-állapotaimból, és tőlem a nézeteim teljes revideálását követeli. Vagyis, sajnos, még mindig elemi erővel, zsigerileg ellenállok e „fenyegető” helyzeteknek, ahelyett, hogy hagynám átvilágítani a belső sötétségemet, illetve, megfordulnék és bátran és őszintén a mindent átvilágító isteni fénybe állnék. Azért állok ellen, mivel ennek az átvilágításnak –eddigi tapasztalataim alapján- mindig félelmetes, katartikus, felrázó ereje van, ami félelemmel tölt el, és átmenetileg súlyosabb betegség állapotokat idéz elő, mivel az ilyeneket gyáván, mindig csak félig – meddig hajtottam végre. Bár tudom, hogy erre a megoldás egyáltalán nem az ellenállás, hanem sőt: a Vízöntői abszolút megnyílás a szellemi erők és hatalmak – értelmek irányába, azoknak és a Világosságnak az "értelmes" befogadása. . A Vízöntő Aszcendens kijelöli tehát számomra azt az életfeladatot, hogy az intellektuális – szellemi belső átvilágításra, vagy a páromtól érkező átvilágításra, mindenkor nyitottan reagáljak, hogy ez a belső, pozitív átalakulás végbemehessen bennem és lazán – bátran és nyugodtan, mindig beállhassak a fénybe.

A Sárkányfarok házhelyzete és fényszögei II.


(A konokságról /realizáció hiányról és a halálfélelemről , a harci szellem elutasításáról és a kábulási késztetéseimről)


A Mérleg Sárkányfarkam tehát a nyolcas földházban található, amely a gyökeres lelki, szellemi és spirituális megújhodásnak az életterülete és, amely egyben az újjászületéssel együtt a teljes realizáció háza is.
Igen fontos felismerésekre jutottam ezzel kapcsolatban is a napokban, amiért még inkább megérthettem, hogy a Vízöntő Aszcendens által jelölt pozitív megfordulási, irányváltási, önfegyelmezési, kitartási képességek az én karmám esetében miben lehetnek segítségemre. Ugyanis nem pusztán csak a Bika karmásokra, hanem a Skorpió karmásokra is jellemző (Rám is tehát.) a röghöz kötöttségnek látszó megátalkodottság, az újjászületéshez szükséges nyílt magatartással szembeni konokság, a rögszeme szerű neheztelésből való mozdíthatatlanság. Holott a Vízöntő Aszcendensemnek megfelelően egy abszolút szellemi-lelki rugalmasságot kellene elsajátítanom.
A rugalmatlanság az én esetemben ez nem csak egy néha a megszállottságig való ragaszkodást jelent a nézeteimhez, hanem emellett a folyamatos lelki tagadásban létezést is jelenti. Mire gondolok? Arra, hogy többnyire bármilyen kritikai észrevétel, vagy harciasan expanzív viselkedés mások részéről szorongással tölt el, megbénít, felbosszant és végső soron, belül lezárok. Gyakran vannak ezzel kapcsolatban igazságtalanság érzeteim is, de ennél sokkal többről van szó. Az átvilágítás, és végső soron így a maszkulin magatartásformák olyan szinten megrémítenek és megijesztenek, hogy teljesen kibillenek a nyugalmamból. Ezért inkább messzire elkerülöm a konfliktust többnyire – nemcsak az Oroszlán színezetű karmám miatt, hanem- a Mérleg karmásokra jellemző álbéke fenntartása érdekében is. Mivel elemi szinten ellenállok annak, hogy erről a hibás, gyáva és hamis boldogság-harmónia kergetésről lemondjak, ezért észrevettem magamon, hogy végső soron kábulatban, vagyis szellemi káprázatban élek. Ez azt jelenti, hogy egy idilli képet dédelgetek magamban arról, hogy az életemet, hogyan élhetném békében és boldogan.
A vonatkozó, lényegi felismerés pedig a következő: Ez egy hamis boldogság-képzet, ami teljesen lezsibbasztja a valóság-érzékelésemet. Vagyis: Olyan állapotba kerülök a Mérleg karmám hatására, ami teljesen eltávolít attól, hogy a magaménak érezzem a karmikus életfeladataimat. Olyan, mintha kívülről nézném magam, és éppen ezért a nyolcas ház hatásköréhez tartozó realizáció gyökeres megújulás teljesen elmarad. Csakis súlyos, vagy tragikus sorsfordulatok tudtak eddig kizökkenteni ebből az álomvilágból, ami jól példázza, hogy a nyolcas házas karmával rendelkező személyek addig ódázzák el a felébredést, amíg egy vészesen súlyos sorskrízisig el nem jutnak. Ott aztán el lehet gondolkozni a helyzetek komolyságáról. Csak az ember bírja ki ép ésszel. Vagy maradandó egészségi károsodás nélkül. Ugyanis azt is észre vettem, hogy a Sorserőkkel ilyenkor azért sem tudok együttműködni –amit a Vízöntő Aszcendens, mint életfeladatot kijelölne-, mert teljesen megfoszt ez a hamis harmóniából fakadó kábulat, az elemi felelősségérzetemtől.
Tehát ebben az esetben a nyolcas házas Mérleg karmám abban akadályozza a Vízöntő ascendensem pozitív képességeinek kialakítását, hogy a realizáltság hiányából fakadó kábulat hatására nem tudok felelősen és hosszú távon gondolkozni. Nem érzem rengeteg esetben a helyzetek és sorskihívások súlyát, és inkább flegma közömbösséggel bele sem megyek a tőlem erőfeszítést és teherbírást, felelős döntéseket követelő élethelyzetekbe..
A sorsképletemet vizsgálva, az is látható, hogy a Mérleg Sárkányfarkamat negatívan fényszögeli a Halakban álló Marsom és Jupiterem. Vagyis a fentebb leírt kábulási késztetéseket tovább árnyalják és fokozzák a negatív fényszög-kapcsolat által jelzett karmikus tévképzeteim, a korrupt, árnyék-énes vízióim, különösen olyankor, mikor a személyes harcokba –azok által fejlődve…- bele kéne menjek konfliktushelyzetekbe, vagy amikor igazságtalan kritikát fogalmaznak meg velem szemben. Vagyis jellemez mind a párkapcsolatokban való kábulási szenvedély, mind pedig a konfliktusok előli mesevilágba való vágyakozás, és önátveréses menekülés.
Mivel a negatív Mérleg szellemiségének köszönhetően (megerősítve e negatív Halak szellemiséggel) jellemző rám az álmodozás, vagyis ködkergetés és hamis-valóságérzékelés, ezért lelkileg is, egy látszat-harmóniába élek, amelyből a legkisebb sorsprovokáló fuvallat kibillent. Ilyenkor erős depressziós-érzések uralkodnak el rajtam, ami egészen a halálfélelemig sodor engem. Különösen látványos volt ez párkapcsolati kríziseim, szakításaim után, amikor is öngyilkossági képzetekkel és nagyon nyomasztó, sötét jövőképekkel küszködtem. Ezt rendszeresen felváltotta egy apátiás-depresszív fázis, amit súlyos testi romlás és hatalmas fogyás követett, többnyire kórházi kezelésekkel is egybekötve. (!!!) Vagyis, végső soron, a lelki-egzisztenciális (életbenmaradási-megtartási) szorongás, a tipikusan, a negatív Skorpióra jellemző karmikus állapot, rám is jellemző, és ezt csakis az Uránusz – vízöntői „tiszta-fénnyel” és tudatos kollaborációra való törekvéssel lehet meghaladni. Emellett rettentően romboló, mérgező , testi szinten szinte azonnal jelentkező tünetekkel (Az esetemben szédüléssel, pajzsmirigy problémákkal, vastagbél görcsökkel, inszomniával, a székelési ingerig fokozódó derékfájdalmakkal) jár ez a sötét – skorpiói és kibillent – mérleges, karma-állapot.
Érdekes volt tapasztalnom, hogy noha a pozitív Vízöntő a jelolvasásra, a tapasztalatokból való tanulság levonására képes, mégis ennek ellenkezőjét produkáltam lelki-szellemi szinten: Ugyanis a betegségek lelki eredetéről utolsó pillanatig nem voltam hajlandó tudomást venni. Majd miután a kauzális asztrológia segítségével lett róla tudomásom, sehogy sem akartam felismerni, hogy egy-egy testi tünet milyen karmikus meghatározódásokkal áll analogikus kapcsolatban. Tehát a pozitív Vízöntői képességek gyakorlása helyett, teljességgel vak voltam a jelzésekre. Nem értettem mi miért történik velem, csak azt éreztem, hogy ha Isten létezik, akkor az egy szadista, gonosz valaki, aki még az embernél is aljasabb, és olyan „ártatlanokat” büntet, mint én. Csakis a Vízöntő életköréhez tartozó kauzális asztrológiai önelemzés és jelértelmezés tudott ebből az isten-ellenes, ellenségesen haragvó állapotból kisegíteni.
Azt is észleltem magamon, hogy a pozitív Vízöntőre jellemző szellemi – spirituális önfegyelmezés, összeszedettség tud helyrehozni, és helyes irányba-tenni, ebből a karmikus lelki állapotból, vagyis amikor nem engedem meg magamnak, hogy a karmikus imaginációmat működtessem. Tehát a szaturnuszi-nevelői funkciót betöltő tiltásnak kifejezetten pozitív hatását tapasztalom magamon! Akkor vagyok erre képes, amikor tudatosítom magamban, hogy ezt most a karmikus énemmel érzem és gondolom. Akkor vagyok képes kilépni ebből a karma-vezérelt állapotból, amikor szellemi önfegyelmet gyakorlok, és képzeletben adok magamnak két pofont, és összeszedem magam. Amikor pozitív értelemben megkeményítem magam, vagyis megkeményítem magamat a karmámmal szemben. Ha nem hagyom magamat teljesen passzív és depresszív fázisban szétesni, és képes vagyok elvárásokat és célokat megfogalmazni és azok megvalósítását és elérését követelni magammal szemben. Általában véve is tapasztalom, hogy a Mérleg Sárkányfarkam által jelzett konfliktuskerülési késztetések feloldhatók a pozitív Vízöntőre jellemző határállítási – törvényes határátlépési, dogma-mentesítési képességgel és erélyességgel, és a mindig nyílt, odaforduló, kommunikatív viselkedéssel.

Összegzés

I.


Összegezve mindazt tehát, ami a karmikus képzeteimből fakadóan a legtöbb gondot okozza, és amiért végülis a Vízöntő aszcendens az, amely ebből a mocsárból kivezet, a következőt mondhatom:
Mivel a VIII. házban áll a Mérleg Sárkányfarkam, tapasztalom gyakran –ahogy korábban is írtam - , hogy a gyakorlati és az öntudati realizációt nem élem meg a valóságos, vagyis, gyakorlati – tárgyi, illetve az öntudati életemben. Vagyis jellemző rám a velem történtek kívülről nézése, átélés nélkül. Az ennél is negatívabb hozadéka a realizáció hiánynak, pedig az, hogy végtelen közönnyel, fáradtan, apátiás lelkülettel, mintegy elzsibbadva nézem magamban és magam körül az eseményeket. Ennek több oka is van: Többek között az, hogy rendkívül túlműködik bennem a szellemi tevékenység, amiért végülis (I.) szellemi síkokon élem csak meg a dolgokat, még a tapasztalataim is elméleti kérdéssé válnak. A másik oka ennek –szintén a napokban történt felismerés-, hogy a mérhetetlen (irracionális, illetve indokolatlan) csalódottság érzés táplálja e negatív állapotomat. Tulajdonképpen épp ez, a misztikus – pszichológiai közöny az, ami nem ismertette fel velem, hogy ennek a mély gyökere a közönnyel élesen szemben álló (II.) túlérzékenység, és (III.) a mélyen sérült igazságérzet, persze.

Megfigyeltem, hogy egyik karmikus beidegződés aktiválja a másik karmikus beidegződéseket. Vagyis ezek a negatív képzetek szervesen összefüggnek, sőt lelkileg és szellemileg mintegy egymásra montírozódnak. Így lehet, hogy az V. házban álló Rák Lilithem által jelzett képzetek hatására, minden mélyen megsebzett, mert- és: amit tévesen túl agresszívnak, férfiasnak, kritizálásnak éreztem, vagyis mélyen bántott és úgy éreztem, végtelenül nem elfogadható a személyem. Ez az V. házban álló Rák Lilithemmel van összefüggésben, vagyis csonka az önérzetem, pontosabban néha fogalmam sincs, hogy valójában ki vagyok. A kicsi én, vagyis, az ego helyére –eddigi tapasztalataim alapján- valójában bárki behelyettesíthető lenne. A felszínen úgy tűnik elég körülhatárolható a személyem, de mélyen magamba pillantva egy végtelen körfolyosót látok lefele. Ahelyett, hogy ezeket megismerném, megriadva ettől nem akarok vele foglalkozni. Ez is a Skorpió- jellegű megújulással szembeni iszony, és jól mutatja, ahogy a karmikus képzetek mennyire összejátszanak. A másik oldala a közönynek, a személytelenség és kívülállóság-érzetnek, hogy –és főképp a párkapcsolataimban- annyira sérültem, és igazságtalanul bántva éreztem magam, ill. hogy azt éreztem és képzeltem, hogy direkt nem értettek meg, hogy végül a túlérzékenység átfordult az ellentétébe és korábban cinikus közönnyel, később már csak végtelen kiábrándultsággal néztem az életre. Inkább feladtam tehát mindent a folyamatos irritálódásaim és sérelmeim hatására, ahelyett, hogy megküzdöttem volna velük.

Amit a Vízöntő aszcendens kapcsán kifejezett pozitív hozadékának érzek, az az, hogy az analogikus logika szerinti, kauzális látásmód mellett, kitartást és önfegyelmet ad, meg önmagam félelmeihez és haragjaihoz humorérzéket, ezekben a helyzetekben, vagyis nem hagyja, hogy amíg felszínre nem hoztam, ki nem derítettem, hogy mi egy-egy probléma góca, amíg át nem világítottam, addig ne hagyjam ott a „terepet”, de ugyanakkor madárperspektívából értelmezzem a történteket. Másrészről nem hagy érzékenykedni, hanem ehelyett kifejezetten a probléma megoldása érdekeljen, és félre tudjam tenni az önérzeti sérelmeimet. Tudom objektíven is nézni a saját sérelmeimet vagy problémáimat, ez pedig segít azok feloldásában. Ez a lényegre törő, józan Vízöntői habitus kifejezetten sokat javított már a túlérzékenykedésemen, az önérzeteskedésemen, a túlzott szubjektivitásomon.

A VIII. házban álló Mérleg Sárkányfarkam kapcsán a következőket állapítottam meg: A közönyösség tulajdonképpen a melegágya annak, hogy az érdektelenség elmélyítse az embert abban, hogy mindaz, ami az ő karmikus kínja, azt ne érezze végül a sajátjának és a felébredés ne történhessen meg. Vagyis mindig csak félig, vagy látszatosan implikálódik egy-egy provokatív élethelyzetbe, és ami számomra világossá vált: Ez is a Skorpiói – Uránuszi változással szembeni ellenállás, jól lehet kifinomultabb formája, tehát: veszélyesebb is!!! A részt nem vevés a saját életemben pedig azt eredményezi, hogy sose rázódjak fel. És éppen ezért a VIII. házzal kapcsolatos leckém az is, hogy csakis az hat rám, ami megrémít, ami felforgat, ami krízisbe sodor, vagyis, ha már egészen mélyen, úgymond egzisztenciálisan érintve érzem magam. A közöny, a kívülállóság-érzet és ehelyett az izgalmas új élményekre való vágyakozás így nem csak a negatív Halak szellemiséghez köthető, hanem a Skorpiónak megfelelő nyolcas házhoz. A VIII. házban álló Mérleg karmám hatására kezdetben a lehetetlen, reménytelen kapcsolatokhoz vonzódtam, az hozott izgalomban és abból táplálkozott a szerelem érzése is bennem. Vagy elvesztettem a páromat, vagy eleve lehetetlen volt a kapcsolat, amiért is gyakran nyomasztó érzések gyötörtek, elveszítésükkor pedig sivárnak, hiábavalónak érezve az életet meg akartam halni.
Azonban van egy másik vonatkozása a Skorpió karmának. Az pedig az, hogy egy elementáris fájdalmat élek meg –mélyen lenyomva a tudattalan régiókba mai napig– azzal kapcsolatban, hogy úgy éreztem, és meg voltam erről szentül győződve, hogy az élet olykor kegyetlenül - igazságtalanul bánt velem. Erről többnyire a zaklatott, bizarr és hajmeresztő álmaim is tanúskodnak. Oda száműztem ugyanis a sötétséget, amiért is sokkal nehezebb már átvilágítanom azt magamban. Vagyis szabályos oknyomozói gének és Uránuszi tisztánlátás, meg millió mega-vattos fényt adni képes belső reflektorok kellenek ahhoz, hogy felgöngyölítsem magamban a karmikus magvakat, csírákat, amikből egy-egy szál elindul, és végleg összegabalyodik több száz másik szállal, és ami végül is a mély depressziós állapotaimat okozza, korábban pedig egy komoly idegkimerültséget, halálfélelmet is. Ezeknek az oknyomozói géneknek, a spirituális világosság-adásnak, pedig a Vízöntő sincsen híján, vagyis a lényeg –és problémalátásnak-felismerésnek, fényhozásnak, világosság-felismerésnek.
A VIII.házban álló Mérleg Sárkányfarkam által jelzett, párkapcsolati, harmonizálódási megújulási képtelenségem együtthat és egybemosódik a 11. házban álló Nap-Neptunusz együttállás, valamint a 10. házban álló Merkúr, Szaturnusz, Uránusz által jelzett negatív és zavaros imaginációimmal. Ez azt is jelenti, hogy a rengeteg fölös mentális tevékenység (a nonstop agyalás) amit folytatok, teljesen elméleti síkokra tereli a karmaoldás feladatát. Tehát különböző ágrajzok és lehetőségcsírák bomlanak ki bennem szüntelenül szellemi szinteken, hogy miképpen lehet megoldani helyzeteket, meghaladni negatív lelki állapotokat, miközben a tapasztalati oldalt képes vagyok teljesen elhanyagolni, ami nyilván, hogy az árnyék-énemnek a fent jelzett agyalásos „munkálkodásának” az eredménye. És engem, a gazdát hátráltató és megvezető rafinált cselezése. Ez –szemben a túlérzékenységet jelentő Rák és Skorpió színezetű karmámmal- nem érzelmi oldalon blokkolja a karmaoldást, hanem már szellemi-mentális szinteken is. A rengeteg felesleges kör a mentális futópályákon, amiket az árnyék-énem szervez, rendez és bonyolít, igen gyakori fejfájást is eredményez, mintegy jelezvén, hogy ez zsákutcába vezet. Képes vagyok, e túlfokozott érzelmi – mentális élettel homlokegyenest ellenkező módon teljes közönnyel és hirtelenséggel hátat fordítani számomra fontos információkat rejtő helyzeteknek és hűvösen, sztoikus felsőbbséggel, csendesen (le)nézni a többieket, akik heveskednek, háborognak, okoskodnak…
Ha valaki megsért, vagy úgy érzem, igazságtalanul járt el velem szemben, teljesen „lemegyek a térképről”, amit több barátom már meg is tapasztalt, vagyis soha többé nem hallottak rólam. Ez viszont a negatív Vízöntő színezetű karmikus gondolkodásom eredménye. Vagyis ahelyett, hogy öncélúan pörgetném ezt a szellemi mókuskereket –ami láthatólag úgysem hoz megoldást az életemben- , vagy felsőbbségesen kivonulnék a baráti, szeretői relációból, inkább a problémák helyes felismerésére kéne használni az Uránuszi késztetéseimet, ill. a Vízöntő másik uralkodó bolygójának, a Szaturnusz szellemének megfelelően, a keresztemet magamra kellene vennem. Ez tehát azt is jelenti, hogy a pozitív Vízöntői géniusz a törvényes szaturnuszi tapasztalást vállalja fel első sorban, és minden tudása, felismerése és meglátása ezen alapszik. Tehát nem a teória érdekli a teória kedvéért (mint az Ikrek típust is), hanem a Teória, igen is, a megváltáshoz vezető Megoldás szempontjából fontos neki, vagyis csakis a karmaoldás szempontjából érdekli, akárcsak a pozitív Skorpió esetében. Ez az, amit magamévá kell tennem.

II.

Tehát elmondható, hogy mindazok a karmikus motívumok, amelyek a sorsképletemből kiolvashatóak, és amelyekről korábban írtam, az aszcendensem által jelzett Vízöntői pozitív szellemiségének a hiányára mutatnak rá, annak mintegy nagyon finoman érzékelhető karmikus oldalára. Vagyis hiányt szenvedek mindabban, amit a Vízöntő pozitív szellemisége jelent: Az egyetemes értékű szellemi információ-áramlásnak és az információk hatásának és kölcsönhatásának a felismerésében (így a jelértelmezésben) és ezáltal a szellemi együttműködésben is az Egyetemes Törvényekkel és mindazokkal a személyekkel, akik az Egyetemes Felelősségtudat kialakításához hozzásegíthetnének. Ugyanis a Vízöntő az egyetemes lét-tudatnak, más néven Isteni Intelligenciának, valamint ezzel a kauzális ősi értelemmel való együttműködési-képességnek a konstellációja. Ez azt jelenti tehát, hogy a Vízöntő mint az egyetemes személyiségű, az egyetemes felelősségérzettel rendelkező személyi-tudatú ember archetípusa. A karmikus imaginációm tükrében ez azt jelöli, hogy a karmám által jelzett képzetek folyamatosan meggátolnak abban, hogy az egyetemes felelősségérzetű, abszolút értelem által realizált ember felébredhessen bennem.
Az összegző írásomban tehát erre a karmikus énjeim által kirajzolódó árnyékoldalamra szeretnék rámutatni, amely mintegy blokkolja a pozitív vízöntői realizációkat.
A két vezérfonal, aminek a mentén haladok ennek felismerésében, az természetesen a két karmapontom: az V. házban álló Rák karma és a VIII. házban álló Mérleg Sárkányfarok. Mintegy erre „rakódnak rá” és takarják el az erős Nyilas és Halak színezetű karmikus motivumok a valódi karmikus mozgatórugóimat: Vagyis ez utóbbi kettő olyannyira erős és megtévesztő, a valódi karmikus mozgatórugókat páratlanul eltorzító késztetések, hogy komoly munkát jelentett egyáltalán felismerni, hogy miben csalnak meg engem: Pédaként az öncélú, nem karma-meghaladásra irányuló metafizikai ismeretszerzésben, vagy a jelenlét-tudat hiányának hatására bekövetkezett szellemi-lelki kábulatban és felelőtlenségben. A Nyilas és a Halak Jupiter uralta jegyek és analogikus kapcsolatban állnak negatív formában a valósághamisítással-torzítással, vagyis a hazugsággal. Ezért mindaz ami a karmáimra vonatkozólag kiolvasható a képletemből, amellett küzdök egy „jó vastag” Kaméleon karma-programmal is: Az önkéntelen ön- és környezetámítási karma-programal.
Mik tehát azok a negatív-infernói imaginációk, amik akadályozzák a felébredt, egyetemes felelősségtudatú, az Abszolút értelemmel kollaborálni tudó Vízöntő szellemiség kialakítását?

I. A Rák Lilithem az V. házban: Az V. ház tehát az Oroszlánnak megfelelő gyakorlati életkör, az alkímiai Arany Öntudat kiművelésének a területe. És mivel itt áll a Lilithem, önkéntelenül is öntudati és önérzékelési zavarokat jelent, vagyis hibás Ego-alapállást: vagy alábecsülöm magam, meghunyászkodó, gyáva leszek, az erélyességet tévesen agressziónak élem meg, vagy én leszek kitámadó, igazságtalan, lekezelő, dölyfös és arrogáns. Különösen vonatkozik ez azokra a helyzetekre, amelyek a Rák életkörének megfelelően az utód gondozásra és nevelésre vonatkoznak valamilyen módon. Tehát korábban a szüleimmel szembeni fölényeskedésben vagy a tőlük való rettenetes félelemben és róluk való leválási nehézségekben jelentkezett, később pedig a társadalmi „játékszabályoknak” való kényszeres megfelelésben vagy azok indulatos elutasításában. A Rák képlékeny természetének megfelelően saját lényemet, öntudatomat képtelen voltam meghatározni közelebbről, bárkivé tudtam válni, mivel bárkivel azonosultam. Rettentően hiányoztak a szaturnuszi belső határok, vezető korlátok és a támpontok. Sehogy nem tudtam sem érteni, értelmezni magamat, sem pedig, legalább a magam számára, nem hogy mások számára, a saját határaimat és szellemi-spirituális alapjaimat-bázisomat kijelölni.

II. Könnyebben megérthető a fenti jelenség és probléma, ha az ezzel szervesen együttható, a Rák Lilithemmel szemben álló negatív Nyilas-Bak bolygócsoportosulást vizsgáljuk: A Nyilas és Bak határán álló Napom a 11. házban együttállásban van a Neptunusszal. Vagyis nemhogy a karmámból eredően nem érzékelem helyesen magam, hanem, még a Nap a Neptunusszal együtt, támadja is ezt a karmapontot, amely tökéletes zavarodottságot, kiismerhetetlenséget és erős Kaméleon karma-programot indukál.
Tehát ez úgy jelentkezett, olyan formán, hogy a Nyilas szellemének megfelelő metafizikai megismerési vágy teljesen bevitt a „csalitosba” azzal, hogy a metafizikai tudás megszerzése árán végre dekódolhatom a saját Egómat, amelyet az V. házas karmámnak megfelelően sehogysem éreztem, láttam. Csakhogy ezek a kicsavart, pusztán elméleti alapon pörgetett „önmegismerések” (mint amilyen a pszichológia vagy a vallás is volt az életemben) nemhogy hozzásegítettek az önértelmezéshez, hanem annyira „könyvszagúak” és teoretikusak lettek, hogy mára már az a meglátásom, hogy a tudathasadás egy nagyon enyhe „kellemesebb” variánsát is kitermeltem magamban: Vagyis létezik egy elméleti szinten működő Én-tudat, és van a gyakorlati valóság, amelyről nem vettem tudomást önkéntelenül. Mintegy hályog, ami lehullott a szememről, értettem meg, hogy súlyosat vétettem az Egyetemes Törvényekkel szemben és a Valódi Felelősség Szellemével szemben azzal, hogy a Teóriát előbbrevalónak gondoltam a Tapasztalatnál, amiért is persze realizálni sem tudtam magamat. Vagyis azt is csak a napokban értettem meg nemcsak agyilag, hanem immár belső tapasztalássá vált: hogy az Anyag és a Szellem egy.
Aki megértette egész lényében a fenti mondatot, az mindent megértett az egyetemes felelősségtudatról. Vagyis a legmagasabb szintű tudásról: a kauzális – lényegi azonosságról, amiről Hamvas Bála a Tabula Smaragdina művében világosan kifejt. De hiába, mert amíg a személy nem jut el odáig, hogy ezt egész lényével felismerje és átélje, üres okoskodás marad. Ez az, amit a Vízöntő pozitív szellemiségéből nem értettem és kábítottam magam vele, hogy nem így van: Tudniillik, hogy az Anyagot, a Tapasztalást, a fizikai dimenziót egységbe kell hoznom magamban a Szellememmel. Vagyis felelős vagyok minden gondolatomért, és azért is, ha csak egyetlen percre az agyamat önmagáért a Teóriáért járatom, ahelyett, hogy azzal a jelenemre és az önmeghaladásomra koncentrálnék. Vagyis teljesen puritán módon a gyakorlati teendőimre, „hétköznapi ügyes-bajos dolgaimra” kell, ügyeljek, nem fantaszta „világmegváltó” elméleteken törnöm az agyamat.

III. A másik karmapontom, a Sárkányfarkam a Mérleg jegyében a VIII. házban áll. Ez jelöl egy erős párkapcsolati karmát, vagyis egy kapcsolaton belüli együttműködési képtelenséget és a harmóniára-kiegyenlítődésre való képtelenséget is. De főként azt, hogy tudattalanul az elkötelezett nagy szerelmeimet látom titokban mindig a legnagyobb – esetleg még el is tüntetendő, meggyilkolandó – ellenségemnek. Mindezek mellett pedig a VIII. ház életkörének megfelelően egy a mindenfajta megújulással szembeni ellenállást, hárítást és lázadást, de minimum annak a kicselezését, valamint az Igazság szellemével való visszaélési késztetéseket is.
Gyakran párkapcsolataimban rettenetesen igazságtalanul bántam-bánok az aktuális partnereimmel, ha pedig ők bántak velem igaztalanul, finoman képzeleti szinteken toroltam csak a sérelmeimet. Mindezek mellett azonban egy újabb arcát is sikerült felismernem: Ugyanis Mérleg karmával rettentően labilis, bizonytalan személy vagyok, miközben elemi szinten vágyom a harmóniára, amiről persze hamis képzeteim vannak. Ez azt jelenti, hogy minden általam hamisan érzékelt harmónia állapot megbomlása esetén rendkívüli módon ki tudok jönni a sodromból: a máskor a konfliktusoktól való rettenetes félelmem ilyenkor átcsap egy kegyetlen rombolási rohammá, Kosokat is megszégyenítő harciassággá. Azon túl, hogy sértegetek és kegyetlenül, majdnem szadisztikusan igazságtalan romboló kiborulásaim vannak, mindezek mellett elemien sérülök a hamis biztonság és harmónia-kényelem vágyamban. Vagyis nem csak megtorlom a partneremen, szerelmemen, élettársamon ezeket a hazug egyensúly-érzeteimből való kiesésemet, hanem rettenetesen félek is közben ettől a bizonytalanságtól. Mivel nem tudok harmóniát teremteni (Hol szirupos idillekre vágyom, hol vagdalkozom.) újra és újra gyötrelmes halálfélelem állapotokat élek át. Bármi el tud bizonytalanítani, még egy korábban helyesen felismert koncepciómban is, minek hatására folyamatos bizonytalanságban élek, és ezzel szédítem magam. Vagyis egy igazából nem is létező, az egyetemes törvények és a kauzalitás logikájából nem következő külső istentől félek, amely kiszámíthatatlanul lecsap rám és megfoszt mindentől, ami kedves nekem, amihez ragaszkodom, vagy amitől, a boldogságomat várom.
Ebből a bizonytalanságból ered az is, hogy folyamatosan kutatok újabb igazságok után, pszichológiai okfejtéseket folytatok, miközben evidenciákat is képes vagyok teljesen figyelmen kívül hagyni. Nos, ez az, amiből az "ikrekes ambiguitás" végső soron ered, és amitől ez a karma-állás Ikrek jellegűvé válik, örökre a hezitálás és kétségbeesett hibás okfejtési mánia mókuskerekébe taszítva engem.

IV. Ezeket a késztetéseket is könnyebb megérteni, ha figyelembe vesszük, hogy a Mérleg karmámra utaló Sárkányfarkam a VIII. házban, támadja az I. ház alatt, a Halakban álló Jupter-Mars együttállásomat: Minden helyzet, amely személyes harcokat, konfliktusvállalást igényel tőlem, vagy amikor kritizálnak, teljesen elbizonytalanodom és depressziós, lemondó, boldogtalan állapotba kerülök. Tovább nehezíti a problémát, hogy a Halakra jellemző jelenlét-tudatom is gyakran hiányzik, elmerengek, félig hibernált alvó állapotban csinálok rengeteg dolgot, mert a hétköznapi élet monoton, szürke számomra. A Mérleg Sárkányfaroknak a Halakban álló bolygókkal bezárt negatív fényszögei hatására egy a Halakra jellemző, mélyen rejtett dölyfösség és végtelen magány érzet, -amit ez a jelenlét-tudat hiány is generál- és mártíromság („Engem senki nem ért meg!”) vesz erőt rajtam, ami tovább mélyíti e karmikus meghatározódásokat.
Mivel ilyenkor teljesen megszűnik a külvilággal való kapcsolatom, semmiféle visszajelzésre nem marad már erőm reagálni, ezzel pedig a legkietlenebb („Űrmagány”) lelkiállapotokig is eljutok. Az helyett tehát, hogy a Vízöntő aszcendensemnek megfelelően szigorúan tartanám magam az abszolút higgadt és tárgyilagos, sorsmegoldó alapállás megtartásához, elszédülök ezektől a karmikus mélységektől és örvényektől, érzelgőssé, túlérzékennyé, tárgyalás-képtelenné, állandó kétkedővé válok, akinek hiányzik az ősbizalma, Vagyis: A lényegi azonosságtudata . Ebből az ősbizalomból való kiesettséget viszont csak akkor tudtam és tudom felfogni, amikor a korábban már felismert axiómát – hogy az Anyag és a Szellem Egy- teljesen magamévá tettem: ekkor tudom a korábbi hibás koncepcióimat és képzeteimet elengedni. Ekkor tudom a Vízöntő pozitív szellemének megfelelő Egyetemes Törvényekkel való kollaborációs készséget, a Sorskihívások és Krízisek derűvel és humorral való kezelését, a higgadt, mértéktartó szellemiséget, a jelen gyakorlati feladataira való figyelési képességet, a Fényt befogadó és továbbadó szellemiséget, valamint az ezeken nyugvó Egyetemes Felelősségtudatot kialakítani, amelyet a Vízöntő pozitív értelemben tehát képvisel. Vagyis elsősorban a magamban felállított Egyetemes Törvényekkel morális-szellemi összhangban álló korlátokat megtapasztalni és tiszteletben tartani. Csakis ekkor válok képessé arra a pozitív vízöntői szellemiségre, hogy a magamon megtapasztalt Egyetemes Törvények óvását és értelmét felfogjam, hogy általuk magam is törvényessé váljak. És végül ez az a belső törvényesség, amely korlátlan lehetőségeket és szabadságot ad abban, hogy lényeglátóan, élelmesen, mintegy kreatívan reagáljak a Sorskihívásokra, hogy általuk meghaladjam a karmám. Ez a Vízöntő szabadsága, amelyet a sorsképletemben látható karmapontok tükrében el kell végleg érnem.

_________________
Van, mi arany, bár nem fénylik, van, ki vándor, s hazaér, régi erő nem enyészik, fagyot kibír mély gyökér.
J. R. R. Tolkien


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO