ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma
http://www.asztrologosz.hu/

A felelősség-ellenes és a törvényellenes misztika
http://www.asztrologosz.hu/a-felelosseg-ellenes-es-a-torvenyellenes-misztika-t869.html
Oldal: 1 / 1

Szerző:  Kozma Szilárd [ 2014.10.31. 09:40 ]
Hozzászólás témája:  A felelősség-ellenes és a törvényellenes misztika

Kozma Szilárd: Villás Bélának az Idők végezete c. előadássorozatának a 2014 október 10-i előadásáról

https://www.youtube.com/watch?v=c9BBJ4rzW0s


Mivel, az előadásnak az elején elhangzott és általam a video-felvételnek a Youtube-n való megjelenítése alatt található korábbi hozzászólásaimban kifogásolt zagyva-misztikus részeitől eltekintve, úgy találtam, hogy az utóbbi időben Villás Úr igen jelentős eszmei fejlődésen ment keresztül, végül is kieszeltem a módját és sikerült a számítógéphez csatolt hangszóró gombja csavargatásának a segítségével (Ti. az ordítozós részek lehalkítása segítségével) végighallgatni, az Idők végéről szóló előadását és tiszta lélekkel mondhatom, hogy annak a végét, illetve a végkövetkeztetését, metafizikailag egészen helytállónak és eszmeileg jónak találom.


Mindössze a személyi felelősség szükségét és szakrális jelentőségét kell még megértenie a misztikus tanítóvá vált, új-egyházfőnek, ahhoz hogy a mondanivalója kifogástalan lehessen metafizikai- , vagyis keresztény beavatási szempontból. Más, hozzá hasonló, magyar misztikus gondolkozóval egyetemben ugyanis, a Villás Úr előadásaiból is kirí az, hogy nem érti a földi létezés (A szerves anyagban lehetővé váló individuális tudatot kitermelni képes élet), pontosabban: az emberi rendeltetését és célját. Vagyis az egyházalapító misztikus nem érti az embernek a korlátolt és korlátozó "földi-anyagban" való létezésének („korlátainak”) a célját. Tehát, a szellem számára, egyedül az anyagban lehetségessé váló individuális felelősség-érzetnek és felelősség-tudatnak a (A lelkiismeretnek) szakrális mivoltát: az így megvalósítható, individuális Én-tudatnak, a megváltásban betöltött (szakrális) funkcióját és jelentését.

Tudniillik azt, hogy ebben a sajátos földi helyzetben, egyetlen karma csomag kibontásáért és feloldásáért, kijavításáért, pozitív képességekké és tulajdonságokká való átalakulásáért, egyetlen személy, tehát az illető karma-csomag lehet a felelős, illetve, hogy a fájdalom által kényszeríthető a személy a karmaoldésra, a megváltásra. Villás nem érti tehát, hogy a kollektív felelősségtudat nem lehetséges és nem is létezik, hanem csak és csakis az individuális. Azt, hogy tehát a kollektív felelősségtudat metafizikailag nonszensz és azért a kollektív imaginációban éppen az a veszélyes, hogy nem felelősségteljes és ezért annak nem is lehetséges hogy pozitív mágikus következménye legyen (Lásd a részletes kifejtést Hamvas Béla Láthatatlan történet c. esszéjében. A tömegszellem működési mechanizmusának a plasztikus leírását viszont a Garcia Marqez Száz év magány c. regényében.).

Mindannyiunk számára üdvös lehetne tehát, ha Villás Úrnak valaki szólhatna, hogy a keresztény vallás gúnyolása és teljes elvetése helyett, illetve a Keresztény beavatást megteremtő Názáreti Jézusnak a felelősség és a törvény (A föld, a kereszt…) ellen lázadó csavargó anarchistaként való ábrázolása helyett, igyekezne a szavainkért, tetteinkért és a gondolatainkért való felelősségvállalás (kereszt-vállalás) szemszögéből is megvizsgálni a Jézusi kinyilatkoztatásokat (Létaxiómákat) amelyeknek az értelmezésével ő próbálkozik ugyan, de amelyeknek a helyes és teljes értelméhez a Szaturnuszi őserő megértése és elfogadása hiányában képtelen a botcsinálta érsek úr eljutni és a hallgatóit eljuttatni.
Így pl. az egyéni (tehát nem véletlenül individuális!) karmák feloldásának és meghaladásának (A velünk-született személyi negatív tulajdonságok pozitív képességekké változtatása) a megvalósítása is elmarad nála, ami nélkül teljességgel lehetetlen az a Jézus által is meghirdetett „első halál utáni” második születés. Vagyis, lehetetlen az egyéni felelősség nélkül, az a „Skorpiói” megvilágosodás (Lásd a személyi horoszkópokban a halál ás az újjászületésházának, vagyis a 8 ház jelentését.) és újjászületés (ti. „a Szentlélektől való”, másodszori megszületés). Vagyis, teljes körű, és teljes mélységű és magasságú felelősségvállalás nélkül, az, az egyéni az a „villámlás szerű felismerés – megvilágosodás” sem lehetséges, amiről ő is beszél más misztikus csodabogárral (Pl. Bodó Attilával) egyetemben, és amely állítólag (Ő szerintük...) azonnal lehetővé teszi (Ismétlem: csakis szerinte - szerintük!) az időtlenségbe való belépést, illetve a második halál okafogyottá válását (eltűnését), ami egyébként egy helyes meglátása Villásnak.

És ekkor, és ettől, az egyetemes törvényeknek a kizárólag a földi életben és kizárólag az egy- „én”-ek által való megvalósítási lehetőségének a megértésével, az apaságon, az apai felelősségen keresztül megvalósulni képes spirituális „atyaság” szellemének a metafizikai (A családra és a gyermekekre pozitívan mágikusan hatni képes!) értelmét is felfoghatná és taníthatná Villás úr, amire most, e „végső időkben” óriási - Elképzelhetetlenül nagy!) szüksége van nem csak a magyarságnak, de az egész emberiségnek!

Oldal: 1 / 1 Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/