ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2018.11.18. 00:58

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Jó indulattal és jó hiszeműen, kérdezni, esetleg lehet az itt megjelentetett írások témájával, egyes részletével kapcsolatban, de kommentálásnak itt helye nincs. (Egyelőre...)Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2018.05.04. 15:59 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2013.09.03. 22:27
Hozzászólások: 109
Napjegy: nyilas
Aszcendens: vízöntő
Vegyészmérnök asszony válása körüli belső és külső bizonytalanságok
1. fejezet

Kedves Elza,

A családjának A szétesése miatti félelmében és férjével való megromlott kapcsolatának helyreállításának reményében, majd a közben zajló válási „nehézségei”, illetve az ide vonatkozó bizonytalansága miatt keresett meg, és ebben szeretne eligazítást kapni tőlem. Többek között, arról számolt be, hogy férje elhanyagolja mind a társkapcsolati, mind az apai feladatait. Családapai kötelességeit jóformán nem vállalja, ha igen, akkor is, csak brutálisan, durván és nagy ritkán avatkozik bele a gyermekek nevelésébe, miközben önt munkája és családanyai kötelezettségei mellett, illetve a család számára, a család mindennapos táplálkozás érdekében történő bevásárlások mellett, minduntalan újabbnál újabb és felesleges feladatokkal (pl. mindenféle érdekes, de felesleges kütyük megvásárlásával) terheli munkaideje lejárta után, amellett, hogy a háztartási bevásárlásokat sem rendezi. Holott gyakran szokott a városban – kizárólag a maga dolgait intézve - járkálni a szuper-autójával. Ön beadta a válókeresetet, hiszen az utóbbi időben az is világossá vált, sőt, egy nyílt szembesülés folytán, egyértelműen le is lepleződött az ön számára, hogy a férje szeretőt tart. Így tehát, azért, hogy az áldatlan helyzetet megszüntesse, és az életét csalás- és hazudozás nélkül folytathassa, konkrétan is, lépni szeretne. Azonban a férje erről hallani sem akar, és azóta is azon hezitál, hogy talán mégis jobb lenne maradnia vele és a családdal.
Nos, Ön, mint értelmiségi asszony –akire egyelőre sajnos, a társadalmi, olykor teljesen téves normák és megítélések erősen hatnak- és, aki jó pszichológiai érzékkel is rendelkezik (Tehát feltehetőleg e helyzetre vonatkozólag sokat olvasott, és még gyakran a misztikus intuíciója is vezérli.) azzal ellentétben amit mondani fogok helyzetéről –annak a miértjéről -, ezekről első „felindulásból” józan esze talán még le is fogja beszélni, hivatkozva a társadalmi konvenciókra, a helyzetére vonatkozó sokszor érzelgős, pszichológiai kifogásokra. Ha azonban szeretne metafizikailag is (Amiért végül is megkeresett.) helyes döntésre jutni, akkor az eddigi önmagát nagyon is pragmatikusnak és felelősségteljesnek gondolva, a szokásos hozzáállását most „elfelejti”, és egy új, metafizikailag helyes perspektívából próbálja értelmezni helyzetét, annak tükrében, amit itt önnek feltárok és mondok.
Tudnia kell, hogy életének krízis helyzeteit minden esetben az önben rejtező negatív imaginációja hívja életre hosszú távon, tehát a vonatkozó imaginációs tevékenységeket követően sok hónap vagy év múlva „valósulnak” meg a gyakorlati életben is ezek a tudattalan világunk küszöbe alá kerülő képzetek. És ez mellet, még sokszor a polaritás törvénye is életbe lép, amikor is nem a tudattalan, de intenzív képzelődésünknek megfelelő körülményeink elevenednek meg, hanem azoknak az ellentétei, és, így ezekből a kritikus állapotokból mindenkor e negatív képzeletének kitisztázásával, és a megfelelő sors-kríziseinek helyes értelmezésével juthat ki.
Negatív képzeletének a sarokköveit az úgynevezett karma-pontok (a Lilith és a Sárkányfarok), segítségével lehet megismerni – leleplezni, amelyek az Ön esetében a Bak jegyében állnak. És, mivel több bolygóval való együttállásuk mellett eleve ez a duplikálódás (dupla, azonos jegyben lévő karma-pontok) jelen van, ez tehát, erős árnyék-ént is jelez. Az árnyék-én alapvetően a karmába bújva az örökös kétkedés és hitetlenkedés magvait veti el az ön (És mindenki…) gondolkozásában, ami itt, az Ön esetében nagyon is jól látszik: Vagyis, hogy éppen ez az árnyék-énje beszéli önt le –hivatkozva – különféle, látszólag nagyon is józan és logikus magyarázatokkal és okoskodással a metafizikailag egyetlen helyes megoldásról (Mindezt persze szerinte a „kisebb rossz” és „nagyobb jó” érdekében.).
Kedves Elza, azonban beszéljünk egészen a konkrétumok szintjén problémájáról, vagyis a sorsképletében látható karma-pontok által jelzett karmikus meghatározottságáról, és a karma-pontokkal együttálló, bolygók által jelzett negatív késztetéseiről, amik az árnyék-én jelenségét is okozzák, és amiért ilyen nehéz sors-helyzetbe került.
A Bakban álló Lilithje és Sárkányfarka
arra késztet, hogy ismertessem önnel a Bak erőterét. Tehát a Bak erőtere az egyetemes kiegyenlítődéshez szükséges egyetemes rend megtestesítője, vagyis az egyetemes törvényeknek a létezés és teremtés folyamataiban érvényesülő erőit jeleníti meg, egyúttal tehát az egyetemes rendhez és normához való viszonyulásunkat is magában hordozza. Így a Bak szellemisége az egyetemes (Isteni) felelősségtudattal egyenértékű, az emberi létnek a fennmaradását biztosító és az emberi létezéssel kapcsolatos létfolyamatokat irányító törvényeknek (szabályoknak) a közösségi-társadalmi életben való megnyilvánulási formáiban van jelen. Ez azt jelenti, hogy a Bak karmások általában –mint ön is - mindenképpen társadalmi-közösségi problémákkal, ennek az életkörnek és a felelősségvállalás nehézségeivel küzdenek. Általában véve is, ők értik legnehezebben meg a sorsvonatkozású, tehát az egyetemes törvények szerinti ok-okozati összefüggéseket és ebből adódóan pedig tetteik, szavaik, gondolataik súlyát. Vagyis ezért felelőtlennek, vagy ennek teljes ellentéteként, túlzóan aggodalmaskodóak, beavatkozóak. Vagyis, ott vannak, ahol a part szakad: félnek a spirituális – szellemi szintű felelősségtől (és a felelősségre-vonástól). Ez ugyanis a felületi „korrigálási-mániának”, vagyis a látszatőrzési késztetésnek, az oka, amitől persze –most Ön is, kedves Elza- szenvednek.
Ugyanis, ahelyett, hogy a következményekben való gondolkodásra próbálnák magukat kondicionálni és tehát annak a gyakorlása szerint rendezni az életük folyását, lehetőleg még inkább, mint más személyek, - Vagyis, anélkül, hogy felmérnék tetteik jövőbeni hatását, és helyesen értelmeznék az eddigi tapasztalataikat, - ehelyett mindegyre azt figyelmen kívül hagyják a törvények összhatása mechanizmusát, és állandó „katasztrófa megelőzéssel” tovább rontják a helyzetüket. Ez történik magával is, amikor a kudarcba fulladni készülő válókereseti levelet, férje és az ügyvédje kérésére és hatására újra és újra fogalmazza, a család érdekeire hivatkozva persze, és mindazok ellenére, amit ön eddig tapasztalt.
Ebben a helyzetben azonban több lelki csavar is észlelhető, hiszen a Bak erőtere nemcsak a fent említett életköröket és kérdéseket érinti, hanem képviseli az apai-apasági szellemhez való viszonyunkat is. Vagyis, az Ön esetében ez azt jelenti, hogy ez a viszonyulás élből, veleszületetten hibás. Nincs, nem él önben egy egészséges, normális apai minta. Következésképpen azt sem tudja felmérni, hogy a gyermekeinek milyen apára lenne szüksége. Ezért is lehet, hogy ilyen sokáig kitartott egy olyan férfi mellett, akinek a családapai funkció gyakorlása, teljesen mellékes és annak a gyakorlása és az családja ellátása helyett, mindössze az izgatja, hogy az ő gyermekeiben gyönyörködhessenek az idős szülei... A jelenlegi, nehéz helyzete –többek között- ebből, a spirituális szempontból is törvényesen viselkedő és élő apa-képzetnek a hiányából, illetve zavarosságából is fakad. A további nehézségek pedig a már korábban említett dupla Bak karmából, vagyis az igen erős árnyék-énjéből erednek.
Mit is jelent ez? Azt is, példának okáért, hogy minden olyan élethelyzetben, amikor igen komoly és felelős döntéseket kellene hoznia (Persze, azzal tisztában van ön is, hogy ezekért majd az életének minden pillanatában ön felelős marad!), olyankor az árnyék-énje egyfolytában olyasmire akarja rávenni, ami homlokegyenest ellenkezik azzal, ami spirituális-metafizikai értelemben valóban felelősségteljes és ténylegesen egészséges boldoguláshoz vezető lenne.
Az Ön helyzetében arról van szó, hogy Ön minduntalan elbizonytalanodik a férje válás elleni tiltakozására, noha az számtalanszor bebizonyította előtte, hogy teljességgel közömbössé vált mindenfajta együttélési-társas normával szemben, és az ön évekig tartó család –és párkapcsolat megmentési kísérletei ellenére is teljesen ignoráns a család elemi szükségleteivel és elvárásaival szemben. Ezek mellett még hűtlenné is vált. De ezek ellenére is, Ön – az újrakezdés reményében és főként „a gyerekek érdekében” – továbbra is mellette maradna. Mivel a férje azonban semmi jelét nem mutatja az együttműködésnek, a megbánásnak, - hiszen kényelmi igényeiről, fájdalmas nemtörődömségéről és főként: a szeretőjéről le sem mondva - csak követeli magától, hogy továbbra is egy megalkuvó, szellemi-lelki-testi kiegyenlítődést nélkülöző, megalázó párkapcsolatban éljen, és, hogy az –ezek szerint…- egészséges szellemű és erkölcsű, felelős és erélyes férj és apa nélkül felnövő, az apa által inkább elrontott, mint jól nevelt, gyermekeivel kínlódva éljen.
Ez a helyzet nem tartható fenn, hiába szeretne Ön a legnagyobb jóakarattal eljárni és így az árnyé-énje spekuláló, pszichologizáló és fellengzős érzelmei hatására cselek(szik)edni. Éppen a Bak karma-pontok által jelölt tévképzetek hitetik el ezt a „szükségszerű” szamárságot magával. Mert, ahogy fentebb ugyanis írtam, ez a habozó, visszatáncoló és visszahátráló magatartása azt is jelenti, hogy Ön sajnos, nem értelmezi jól az eddigi tapasztalatait, ebből fakadóan pedig felelősen sem tud eljárni. Tehát, hogy a férje eddig bebizonyította már, hogy sem apának, sem társnak nem alkalmas, és még most is csak fenyegetőzni tud, de ennek ellenére is, ön ezt az utat még mindig járhatónak gondolja.
A Bak szellemisége, eredeti pozitív értelemben az egészséges elvhűségre és következetességre való képességet is jelenti, vagyis Önnek akkor is következetesen kell tartania magát a (már előtte metafizikailag értelmezett!) álláspontjához, ha a világ összes profán (tehát nem metafizikai) tanácsadója: Vagyis a pszichológiai, vallásos vagy pedagógiai érve, az ellenkezőjét állítja, amelyeknek a hatására az árnyék-énje beindulva teljesen elbizonytalanítja Önt. Vagyis az eddigi tapasztalataira, gyermekei és saját metafizikai karma-oldási, szellemi – spirituális fejlődési szükségleteire és az azokhoz kötött, azok teljesülése utáni, boldogulási vágyaira kellene, hogy figyeljen, mert az ön boldogságán és az élete értelmének a beváltásán tól, attól függ, azon múlik a gyermekeinek az egészséges fejlődése és a boldog jövője is. Tehát az, hogy Önnek egy valódi társra, a gyermekeinek pedig egy felelős, erélyes, de szerető, igaziból édes-apára van szükségük, amit viszont, ön mindeddig nem tapasztalhatott meg. Vagyis a tapasztalatainak és nem a konfliktusoktól szorongó, üresben (A lila ködben…) reménykedő érzelmeinek kell hinnie, és a gyakorlati tapasztalatai alapján, ténylegesen felelősen gondolkoznia: Az szerint tehát, hogy, amennyiben a férjének ezeket eddig sem, és hát még most sem sikerült ezt megvalósítania, akkor tehát önnek, más irányba kell haladnia.
Azonban, kedves Elza, hogy a velejéig hatoljunk a problémának, fel kell tárjam Önnek a sorsképletét elemezve a további csapdahelyzeteket. Az árnyék-én jelenségéről beszélve tehát –ami önt állandóan elbizonytalanítja, és önmaga előtti okoskodásra és önfelmentésekre, önigazolásra sarkallja- azt is kell tudnia, hogy ezt a jelenséget csak tovább árnyalják a sorsképletben az ún. együttállások, vagyis, hogy a karma-pontjaival együtt állnak bizonyos bolygók: A Bak Sárkányfarkával a Hold és a Neptunusz, a Bak Lilithjével pedig a Merkúr (Erről az utóbbiról a későbbiekben tájékoztatom még.)

Hold a Bak jegyében együttállásban a Bak Sárkányfarokkal
A Hold az anyaság, a szaporodás, növekedés elvét testesíti meg, ezzel együtt az információ befogadási/átalakítási/visszatükrözési képességeket, az anyához, anyasághoz, való önkéntelen és öntudatlan viszonyulásunkat jelzi. Mivel ez rajta van az Ön Bak Sárkányfaroknak nevezett karma-pontján, azt jelzi, hogy ezekhez mélytudati szinten rosszul viszonyul, hogy ezeket rosszúl értelmezi és látja, vagyis a Bak negatív szellemiségének megfelelően: felelőtlenül. Gyermekvállalási-gondozási-nevelési kérdésekben elsősorban is –sok pozitív képesség ellenére, amelyet a pozitív fényszögek jelölnek, és amelyekről majd később beszélek- a karmája vezérli abban is, ahogy a gyermekek érdekeit és jövő-alakulási lehetőségeit kezeli. Azaz, mint most is, ebben a helyzetben, nem méri fel jól, hogy a gyermekeinek mire, milyen apára volna szüksége, és, hogy a Bak szellemiségének megfelelően hosszútávú következmények szintjén mi válna javukra. Jelen helyzetét figyelve tehát meg kellene vizsgálnia, hogy az eddigi tapasztalatai mit igazolnak (Ezek a tapasztalati vizsgálódások szintén a Bak szellemét tükrözik.), ahelyett, hogy átadná magát az érzelgős, anyai aggodalmaskodásnak. Azaz, a tapasztalataiból levont következtetések után felelős döntést hozhatna, amelyhez aztán következetesen tarthatná magát, és nem hagyná eltéríteni eredeti szándékától: attól, hogy a válókeresetet beadva egy felelős és hosszú távon a tényleges karma-oldáshoz, boldogsághoz vezető utat válasszon mind a maga, mind gyermekei számára.
Térjünk ki azonban, a többi bolygó által jelölt negatív imaginációira is, amelyek a Bak Sárkányfarkával együttállnak, hogy még érthetőbbé váljon az árnyék-énjének alattomos aknamunkája, ami által nehezebbé válik a válással kapcsolatos helyes döntés. A Neptunusz –ahogy említettem- ugyanis a másik bolygó, ami együttáll az egyik Bak karma-pontjával, a Sárkányfarokkal.

Neptunusz együttállásban a Bak Sárkányfarokkal
A Neptunusz az egyetemes (Isteni…) szeretet, az egyetemes egységtudatba való kapcsolódási képesség őserejét megtestesítő bolygó, ennek megfelelően, amikor ebben valaki zavart –mint Ön is- , azt jelenti, hogy ennek az ellenkezője érvényesül bipolárisan: vagyis hol érzelgősen, mindenfajta szelekciót nélkülözően egybekapcsolódni kíván személyekkel, élményekkel, amik/akik nem biztosítanak sem igazi tanulási – fejlődési, sem egységhez jutási lehetőséget –Sőt, csak zavaros, tisztázatlan, tehát korrupt és törvénytelen függőségbe lehet velük kerülnie!- vagy szeretetlen remete, aki kivonja magát mindenfajta , közvetlen és felelősen egészséges közösködésből , tehát távoli - hűvösen, érzéketlenül, apatikusan reagál a környező emberekre, hatásokra.
Amikor a Sárkányfarok együttáll a Neptunusszal, azt jelöli, hogy sorsképlet tulajdonosa –tehát Ön, kedves Elza- a mély imaginációja szintjén, valamiféle misztikus-vallásos élményekre, vagy esetleg azokat helyettesítő művészi élményekre való vágyakozás problémájával küzd: vagyis minduntalan valamilyen naiv vallásos, vagy művészi alapon, nagyszabású „érzelem és benyomás tűzijátékra” vágyik. Ez azt jelenti, hogy minden józan, úgymond „hétköznapi” reális, tapasztalat-alapú világnézeti elv hidegen hagyja az érzelgősség vagy a művészi vagy vallásos fikció talaján kifejlett ideákkal szemben. Nagyon szeret a megérzéseire, sőt a jó szívére –meg mások „jó szívére”- hallgatni - hivatkozni, de azok valójában nincsenek összhangban valódi tapasztalataival (pl., hogy ki mennyire „jóságos” és jóindulatú a lelke mélyén- ahogy a férje is, ugye…- , miközben számtalanszor annak az ellenkezőjét bizonyította be.). Mivel azonban –többek között jó skorpiói szimatának köszönhetően- nem tudja önmagát becsapni, megtéveszteni mélytudati szinten, vagyis mindig érezni fogja, hogy „valami nem stimmel”- előbb-utóbb kemény igazságtalanság-érzettel fog küzdeni, ami esetleg még az élet és ember-”teremtő” Istennek a hibáztatásáig is elmehet.

A Bak Sárkányfarok által jelzett késztetésekkel együtt értelmezve, ez azt jelenti, hogy Ön naiv misztikus-vallásos alapon szeretné örökre önmagát és férjét is felmenteni a felelősség alól, állandóan arra hivatkozva, hogy a „helyzet ezt kívánta”. Vagyis azt, ahogy ön eljárt: itt ebben az esetben- ahogy én látom metafizikai szemszögből kedves Elza - hogy inkább elviselte férje felelőtlen viselkedését, semmint hogy elszakadjon tőle, hiszen annyira szerette őt. És természetesen ez által a sorsképletében látható Bak karma által jelzett negatív késztetései (mélytudati szinten megélt szellemi-spirituális felelőtlensége) hatására, nemcsak sajátmagát, hanem férjét is felmenti minden eddigi és esetleg még a jövőbeni vétke és kötelezettsége alól is.
Ezek azonban mind az árnyék-én cselezési műveletei , aki a negatív Neptunusz szellemét „meglovagolva” kihasználja azt, tehát a saját szolgálatába állítja: azaz érzelgős életideákra hivatkozva, a személy, - A jelenben tehát ön - felmenti önmagát a valódi felelősség alól. Hogyha viszont, Ön valóban felelősen gondolkozna, akkor érzelgős életideák semmiképpen nem állhatnának az Ön és gyermekei boldogságának megvalósulása útjába: tehát olyan egységélményekre, kapcsolódásokra vágyna párkapcsolati szinten, ami valódi és nem csalásokkal és kegyes-hazugságokkal és ingnoranciával, tehát korrupcióval teli kiegyenlítődést jelent, és gyermekeinek is olyan apát választana, aki felelősen járna el gyermeknevelési kérdésekben.

2. fejezet
Kedves Elza, azonban, hogy még pontosabb képet kapjon a sorsképletében látható karma-pontok és bolygók által jelölt karmikus, negatív meghatározottságairól, több ízben is, kitérek majd az ön sorsképletében látható többi bolygóállásra is.
Azonban, egyelőre, ahogy már korábban említettem, itt egyelőre jól meg kell tárgyalnunk a másik karma-pontjának, a Lilith-nek a jelentését, amely a sorsképletében a Bakban áll, a Merkúrral együtt. Tudni kell, hogy a Lilith által jelzett negatív képzetek még a Sárkányfarok által jelzett negatív imaginációnál is veszélyesebb módon nyilvánulnak meg: Ez ugyanis a Sorsképletben a legsötétebb és legvészterhesebb pont, mivel az általa jelzett negatív-karmikus képzetek nagyon rejtetten nyilvánulnak meg –és sokszor már csak akkor, amikor azok már egy-egy jelentős sorskrízist (netán sorskrízisek sorozatát) idézték elő, és, mint ahogy önnél is, most a korábbiakhoz képest talán sokkal intenzívebben jelentkeztek.
Az Ön esetében a Lilith a Bak jegyében áll.
A Bak szelleme, - ahogy korábban már írtam - az egyetemes törvényeknek a létezés, a teremtés és a megváltás folyamataiban érvényesülő erőit jeleníti meg, tehát az egyetemes kiegyenlítődéshez szükséges egyetemes rend megtestesítője, az emberi létnek a fennmaradását biztosító és az emberi létezéssel kapcsolatos létfolyamatokat irányító törvényeknek (szabályoknak) a közösségi-társadalmi életben való megnyilvánulási formáiban van jelen. Nos, mivel a sorsképletében a Bakban áll a Lilithje, a fentebb leírt, a Bak eredeti, pozitív szellemiségnek az ellentéteként a negatív megnyilvánulási formáját jelöli mindenkinél, akárcsak az ön esetében is, sorsfordulatokat, betegségeket előidézve. Vagyis, amíg ön a Bak eredeti, pozitív géniuszával nem kerül összhangba, nem indul el a karma-oldás útján, számíthat a már most is jelentkező, további sorskrízisek mellett a Bak őselvével analogikus kapcsolatban álló szervek (pl. a csontozat egésze, de különösebben a csontvelő és a térdek) rongálódására, megbetegedésére: Reumára, ízületi gyulladásra, bőrbetegségekre, különösen
A Bak szellemiségnek a negatív, kifacsarodott megnyilvánulási formáiról a Bak Sárkányfarka kapcsán már írtam, itt tehát ugyanezek a hamis, téves képzetek jutnak felszínre, viszont sokkal elemibben, mélyebben, rejtettebben, áttételesebben és ezért veszélyesebben, hosszú távon akár tragikus, a csontozatot is érintő ( a szervezet kalcium-háztartásával kapcsolatos) betegségekre, így csont tébécére, ízületi tébécére, csontritkulásra, csonttörésekre, és térdtájéki sérülésekre, betegségekre.
Ugyanakkor ki kell, egészítsem a Bak Lilithje által jelölt negatív imaginációjára vonatkozó információkat: ugyanis a BAK - Lilithje a Merkúr bolygóval áll együtt, ami a korábban már tárgyalt árnyék-én meglétét szintén jelzi, és továbbárnyalja azt, majdhogynem kivédhetetlenül intelligenssé, furfangossá, csavaros észjárásúvá téve azt a saját önmegtévesztő játszmáiban, amely során egészen kifinomult önigazoló elméletekkel lavírozza magát bele saját karmikus gondolkozásába, képzeteibe egyre mélyebben. Az árnyék-én (az ön karmikus képzetébe bújt árnyék-énje!) annyira utolérhetetlenül éteri „logika-pókhálóba” tekeri a még épen önben egészségesen működő lelkiismeret hangját, józan eszét, hogy észre sem veszi, milyen mélységekig jutott az önbecsapásban. Az árnyék-én vezérelte karmikus gondolkodásmódja szofisztikáltan és már-már fárasztóan akkurátusan, mondhatni szőrszálhasogató módon, és nagyon is igaznak hatóan, de közelebbről vizsgálva tartalmilag nulla értékű, metafizikátlan érveléseket, logikai képzettársításokat és okfejtéseket pörget önben öncélúan, amik valójában hangzatosnak tűnő frázis-puffogtatások: Ezek tehát az árnyék-énjének az alantas –még önnönmaga előtt is eltitkolt, fel nem fedezett, fel nem ismert- aknamunkája, mely csak azt hivatott elérni, hogy önt a karmikus tévképzeteibe egyszer és mindenkorra, végleg bebetonozza.
Kedves Elza, nagyon komolyan kell vennie a fenti, az ön árnyék-énjére vonatkozó részeket is, amennyiben boldogan, boldog életvízióval, e sorskríziséből kijutva és egészségesen szeretne élni! Ugyanis az árnyék-én sokszor nagyon nehezen, sokára, későn kezd kirajzolódni, mire már eljutott ön odáig lelkileg-szellemileg, hogy az önt teljesen „beleragasztotta” a karmikus képzeteibe, azok igazolására kiagyalt, egzaktnak, igaznak tűnő előbb csak: spekuláns önigazoló érveibe, majd az egész érvhálózatába. Később már sokkal nehezebb ezt a mindig hangulathoz és habitushoz simuló júdási mentalitású árnyék-én vezérelt gondolkodást felismerni, és ha ez a felismerés mégis megtörténik, azt kivetnie magából. Minimum is örök kétkedő, pesszimista szkeptikussá teszi önt, de egész az őrület határáig is viheti, amennyiben azt nem fojtja el csírájában és nem folytat rendszeres önfeltáró naplóírást, amivel árnyék-énje életellenes sugallatait, aljas munkáját le nem leplezi. Ide tartoznak ugyanis azok az önjelölt családi lángelmék és „kanapéfilozófusok”, akik fantasztikusan intelligens karma-vezérelt érveket, és ezekre épülő ideológiáikat szajkóznak az otthoni négy fal között családjaik, vagy rokonaik – ismerőseik számára, miközben stagnálnak vagy vissza-élnek: vissza fejlődnek, az egészséges, boldog, karmafeloldás irányába haladó önmeghaladásban. Tehát: parlagon hevernek, egy helyben toporognak karmikus nyomorukkal.
–És ez még a legjobb eset!
Ugyanis többnyire inkább –nemhogy megrekednek a fejlődésben, hanem- egyenesen óriásivá dagasztják karmikus képzeletüket, hosszú távon ezzel tragikus sorsfordulatokat, betegségeket előidézve életükben, és egy kietlen és örömtelen silány öregkort készítve elé maguknak. És könnyen meglehet, kedves Elza, hogyha ön is bedől az árnyék-énje önt minduntalan hezitálásra, totojázásra késztető, önsorsrontó gondolkodásmódjának, akkor ugyanebben az élethelyzetben találhatja magát.

Merkúr a Bak jegyében együttállásban a Lilithtel
A Merkúr a gyakorlati racionális gondolkozási képességet, tehát az összefüggés-látási és összefüggés-teremtési, valamint a megkülönböztetési képességet megtestesítő bolygó, amely egyúttal a tapasztalatokból leszűrt információ feldolgozásának és közvetítésének a bolygója. Amennyiben tehát –mint az Ön esetében- együttáll a Lilithel, azt jelzi, hogy ez az összefüggés-látási-teremtési készség, a tapasztalatból leszűrt információ feldolgozásának a képessége sérült, zavartan, a karmikus képzeletének a hatása alatt működik negatívan, vagyis karmikus gondolkozásának szolgálatában. Ez azt jelenti, hogy az ön összefüggésteremtési-logikai készsége, hétköznapi szóhasználattal az agyának a kereke, gondolkodásmódjai, logikai okfejtései nem olyan módon működnek, hogy azzal ön élete, életkörülmény-rendszere a karma-oldás irányába haladjon. Hanem ellenkezőleg: minduntalan a karmikus sugallataira, karmikus késztetéseinek az öncélú elméletekkel való igazolására sarkallja önt önkéntelenül is, tehát az manipulálja önt. Ezekkel a hétköznapi, profán, minden metafizikai alapú éleslátást és felelősségvállalási hajlandóságot nélkülöző pragmatikus-pszicho-pedagógiai elvekkel alátámasztott logikai érveléseivel és gondolkozásmódjával, azonban tehát csak önmaga (és mások) előtt hangzatosnak, meghatónak, vagy ésszerűnek tűnő – Ám metafizikai szemszögből és karma-oldási szempontból tartalmilag üres -- gondolatmenettel, végső soron üres frázisokkal csapja be saját magát (és persze másokat, főként az önhöz közelálló, esetleg ön miatt aggódó, szeretteit, is).
Ebben az esetben tehát a Merkúr által jelölt képességek negatívan jelentkeznek a karma szellemének szolgálatában, vagyis ezek a teljesen „metafizikátlan” okoskodások, logikai okfejtések egyet hivatottak szolgálni: Az ön karmikus képzeteinek az érvényesülését, materializációját. Ebben az esetben tehát mindazt, amit a Bak szellemisége negatív formájában képvisel: a a törvénytelenségnek, a különböző, esetleg még az ön által is világosan is érzékelt, és látott törvénytelenkedéseknek az eltűrését és elviselését, a hosszútávú következményekben való gondolkodás hiányát, aggodalmaskodást, vagy ennek szöges ellentéteként teljes lelkiismereti fásultságot , az egészségtelen-ellenséges viszonyulást az apai szellemhez (vagy az egészséges apakép hiányát), a következetlenséget. Illetve mindezeknek a szöges ellentétét: a felszíni törvényességet, bizonyos törvényeknek a betű szerinti betartási igyekezetét…
De ilyen negatív megnyilvánulási formája a spirituális és mélytudati szinteken megélt felelőtlenség következtében önkéntelenül is kialakult, jelentéktelennek látszó, de felgyülemlő folytonos normaszegő hajlamok és ezekre való késztetések, öntudatlan vágyakozások is, amik előbb finom képzelgések, érzelmek, vágyak formájában jelentkeznek, később majd tettekben is, illetve a törvénytelenkedések konkrét eltűrésében, azoknak elviselésében, sőt, szélsőséges esetekben, az azokkal való (korrupt) együttműködésben. Később azonban már a nyilvánosság előtt, tehát a közösségi-társadalmi életterepen –amely a Bak szellemiségével analógiásan kapcsolatban lévő életkör-, az ott megélt atrocitások jelentkeznek, ahogy karmikus képzete által vezérelt gondolkodásmódja ebbe az irányba mintegy önkéntelenül is sodorja, és e karma-vezérelt negatív Bak szellemiség által egyre meg-és felerősödik.
Ha jobban belegondol, kedves Elza, akkor ez tulajdonképpen már jelen pillanatban is érzékelhető, hiszen az ön családi-párkapcsolati drámája kinőtte magát az ügyvédjével és a hivatalokkal való állandósult harccá, ami lassan teljes ellaposodássá, ellehetetlenüléssé, okafogyott és eredménytelen üresjáratú, reménytelen cselekvések sorozatává kezd alakulni. Vagyis karmikus gondolkodásmódjának következményei jelentkeznek most már érzékelhetően is, úgymond „a bőrén érzi” ennek a monomániásan öncélú karmavezérelt gondolkodásnak az életére tett hatását: Magánéletén túl a Bak jegyének megfelelő életkörben, a közösségi-társadalmi életterepeken (Ráadásul még éppen a rendért és rendezett ügymenetért felelős hivatali szervek hatásköre alatti területeken), ahol egyre – másra csak terepet veszít az ügyeskedő, és önt még mindig, manipulálni képes férje hivatalos elválásuknak a formáját és célját illetően is. .
Az a tény, hogy az ön sorsképletében több bolygóval együtt mindkét karmapontja az első házban található, rámutat arra is, hogy milyen életterepen okoznak elsődlegesen (a korábban már elmondottak mellet) ezen pontok és bolygók által jelzett negatív beidegződések, késztetések hétköznapi – gyakorlati problémát, de életsors jelentőségű kríziseket is. Azaz, hogy ön hol, milyen életkörben jár el leginkább karmikus képzetének hatására a legrosszabbul, hogy úgy mondjam, hol a legprovokálhatóbb, és a leginkább becsaphatóbb, megvezethetőbb, ahol a figyelmét félre lehet terelni, mikor gyakorlati ál-problémákkal, mikor érzelmi érvekkel, érzelgős hatásokkal.
Ugyanis, többek között az első ház jelentése, asztrológiai értelme –Ahol állnak önnek ezek a karma-pontjai és igen erős árnyék-ént mutató bolygóhalmozódásai -, pontosan erről a provokációról, pontosabban a külvilágból felénk irányuló –és fordítva is: A felőlünk a külvilág fele irányuló- provokációról is szól vagyis informál. Az első ház ugyanis a fizikai létben történő, mindenféle előfeltételtől és korlátozástól mentes spontán személyi megnyilvánulásoknak és a karma-oldási magtartásunkat előhívni és beindítani hivatott, szimbolikus sorshelyzetek előállásának a háza, és ezen önkéntelen személyi megnyilvánulásoknak, valamint a realizálást biztosító megfelelő válaszadásainknak a háza is, tehát az ezekhez való – helyes, vagy helytelen viszonyulásnak is az életköre!
Vagyis, mivel itt állnak önnek, a több bolygója mellett, a karmapontjai is, igen számos, mikor erős, mikor nagyon szubtilis - finom provokációkat kaphat a külvilágból, annak megfelelően, hogy milyen jegyben állnak az ön sors-partnereinek, és szükségképpen: provokátorainak, ezek a karmapontjai, és hogy azok milyen jellegű életfeladatokat jelentenek. Így tehát természetesen az első ház életköre erős önnevelési és ön-átalakítási képességek, vagyis ezeknek a fejlesztési- kiművelési feladatait ruházza önre. Mivel ezek az ön sorsképletében a Bakban állnak, mindazon pozitív képességek kifejlesztését jelenti és követeli öntől, amik a Bak eredeti (égi), pozitív szellemiségének megfelelnek: többek között metafizikai alapú szellemi-spirituális szintű és ugyanakkor a gyakorlati felelősségtudatot, következetességet, a metafizikai szempontból is helyes, pozitív apai szellemiséghez való viszonyulásnak az ön képzeletében történő kialakítását, helyreállítását, vagyis a személyi és a személyes törvényességnek a minden szinten való rehabilitálását.
Ugyanis, amíg ezeket a feladatokat ön nem veszi magára, mindegyre csak záporoznak magára azok a provokációk, amelyek öntől ezen pozitív képességek kifejlesztését kívánják, és egyfolytában hátráltatva lesz mindenfajta pozitív irányú fejlődési törekvésében, amíg karmikus képzeletét nem alakítja át –itt ebben az esetben- a pozitív Bak szellemiségre jellemző imaginációs készséggé.
Környezete – ahogy a férje , ügyvédje és gyermekei is - mindegyre, karmikus képzeletének hatására, annak önkéntelen negatív kisugárzására, provokálni fogják önt abban, hogy minduntalan e negatív Bakra jellemző képzeteivel törvénytelen, önnek is aggasztó, felelőtlen élethelyzetekbe sodródra magát, és azokat felismerve és azokból tanulva, ön végre felelősségteljesen gondolkozzék, döntsön, cselekedjen. És történik ez –nem annak a hatására, hogy ők mennyire irgalmas szamaritánusok, és mennyire jóakarói önnek! Hiszen a férje éppen, hogy inkább elveszejtené önt és gyermekeit, vagyis a a sajt, általa önnel alkotott családját –Amely komoly veszélynek a figyelembe nem vétele és az azzal szembeni harc nem vállalása egy életre szóló sors-tévelygést, jobb esetben: vezeklő, örömtelen feladet-végzést idézhetne elő az ön számára is.–, aminek tűrése tehát még nagyobb felelőtlenség volna öntől, még tovább mélyítené sorskrízisét, karmikus gondolkodásában megerősítené. Vagyis az a tény, az a mentalitás, hogy ön nem hogy magáért,a saját életéért, boldogságáért nem tud felelősséget vállalni, hanem az ön gyermekeiért, azok boldogságáért, egészséges fejlődésükért sem!
Környezete, jelenlegi sorskrízisében akaratlanul is osztozó hozzátartozói tehát provokálni fogják önt a karmaoldás irányába való haladásra, mintegy kényszerítik önkéntelenül is e negatív élethelyzet fenntartásában –mint ahogy a férje is- hogy lépjen végre ki e karmikus csapdából, sorshelyzetből. És mindezt nem azért teszik, mert önt annyira e karmikus jellegű, vagyis karma-oldás ellenes gondolkodásából és sorscsapdájából ki akarják menteni (Ezek ugyanis Elza, ismét az árnyék-énjének a teljesen hibás sugallatai volnának!), hanem- azért, mert a sorserők (érthetőbben az ön jelenlegi helyzete, és az azt irányító egyetemes törvények szelleme) arra kényszeríti önt, hogy e karmikus gondolkodásából, álmából felébredjen végre, és kialakítsa magában a Bak eredeti, pozitív szellemiségét, képzeteit, és az annak megfelelő konkrét – gyakorlati életfeladatait (Pl. a válás személyes – ügyvéd nélküli kivitelezése, vagyis a „felszabadító” célja és akarata melletti határozott és bátor kiállás) magára vegye.

3.fejezet
Kedves Elza, vegyünk azonban számításba, és vizsgáljuk meg az ön sorsképletét –azon túlmenően tehát, amit idáig már elmondtam a Bak Lilithje és Bak Sárkányfarka, valamint az ezekkel a karmapontokkal együttálló bolygóhalmozódása kapcsán: tudniillik, hogy ezek a bolygók tehát nem hogy együttállnak, és jelzik ezeket az igen erős árnyék-én sugallatait, képzeteit, hanem egyenesen a karmapontjaival mind együtt találhatóak meg az első házban.
Ezek a bolygók, a Hold, a Neptunusz, és a Merkúr, amelyek tehát az ön első földházában állnak, és amelyeket alant tárgyalok is, különösen erős figyelmet érdemelnek.
Hiszen –a mellett, hogy már a Bak Lilithje és Bak Sárkányfarka is itt állnak-, azt jelzik, hogy az ön életében igen hangsúlyozottan jelentkeznek az első földházhoz kapcsolódó és úgymond önre „kötelezően” felvállalandó életfeladatok. Vagyis azok, amitől már jelen helyzetében is szenved és mindazon sorsprovokációk hatására, amik ezen állás által jelzett képzeleti lelki-szellemi megrögzöttségekből fakadnak.
Az első ház –ahogy már korábban is említettem- a külvilágból felénk irányuló , és fordítva, tehát a felőlünk a külvilág fele irányuló provokációról -mondhatni interakcióról , vagyis kölcsönös visszajelzésekről is – szól, de főként a jelzésekből és a visszajelzésekből való sors-logika megtanulásának e képességéről, annak a fejlődési szükségéről. : Vagyis az első földház a fizikai létben történő, mindenféle előfeltételtől és korlátozástól mentes spontán, önkéntelen személyi megnyilvánulásoknak és azonnali környezeti benyomásoknak a háza. Egyúttal az első ház ezeknek a személyi megnyilvánulásoknak a realizálásának, és az ezekhez való, ugyancsak azonnali helyes, vagy helytelen viszonyulásnak is az életterepe.
Ez azt jelenti, hogy a fentebb említett Hold, Neptunusz és Merkúr bolygóit kell górcső alá vennünk annak tükrében, amit az első földház, mint életfeladatot „rájuk testál”, pontosabban és, hogy érthető legyek Elza: Az a jellegzetes szellemiség - színezet, amit e bolygók által jelzett élet- és sorserő –ősképzetek, és mentalitás- minták, amik spontán késztetések formájában, önben megjelenítenek. Mindezek mellett pedig azokat az életfeladatokat, amelyeket önre „kényszerítenek” e háznak a fent leírt szellemi „légköre”, jellegzetes spirituális erőtere a bolygók által megjelenített sorserők által. Mit is jelent mindez?
Hold az első házban
A Hold a sorsképletben a létteremtő és életgondozó, életfenntartó őserőt jelképezi, illetve ennek a fizikai síkon földi megnyilvánulási formájában a szülői funkció arányos és helyes betöltésének a problémakörét jelöli. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Hold az első földházban található, ahogy önnél is, akkor a személyi tudat és az őt körülvevő környezet - a külvilág – közötti feltételektől és korlátoktól mentes kapcsolatában, kölcsönös visszahatás - rendszerében, tehát ennek a jellegzetesen konfliktusos életterületén jelentkezik, mint életfeladat. Magyarán szólva: önnek első sorban az is az életfeladata többek között, hogy meg tanulja mindenféle ártalomtól, negatív behatástól és veszélytől megvédeni a gyermekeit. Még a mások felől érkező, sőt még a másik szülő felől érkező helytelen neveléstől, moralitástól (Pl. kényeztető, megengedő, vagy agresszív, ostobán tekintélyelvű neveléstől) is !!!
Vagyis: ebből adódóan „két végéről” kell égetnie a gyertyát (Különben veszély fenyegeti mind önt, mind a gyermekeit): egyrészről a külvilágból érkező folyamatos irritációban kell élnie minden gyermeknevelést-gondozást, és általában is a családot érintő kérdésekben. Másrészről, önben zajlik egy folyamatos önmagával vívott harc, mindannak a külvilágból ön felé áramló provokációnak a hatására, amit a Hold által megjelenített élettémák jelölnek. Ez azt jelenti, hogy hol túl érzékenyen érintik, szorongást okoznak és bosszantják is mindazok a „sorsinzultusok”, amik mintegy és mindegyre terelik, kényszerítik abba az irányba, hogy foglalkozzon és harcoljon szülői minőségében gyermekeiért és azokért valódi felelősséget vállaljon. De lehet ennek szöges ellentéteként, hogy ön teljes érzéketlenséget és közönyt mutat és él meg a gyermekeihez való érzelmi viszonyulásában. Nos, ennek a késztetésnek a létezése az előbb is említett problémákat igazolja, ti., hogy jelenleg épp a férjének a teljes család-és párkapcsolat-ellenes hangoltságú aknamunkája hatására cselekszik, illetve éppen, hogy bátortalanul hezitál és vissza akarja vonni a válókeresetet, illetve, hogy a férjével közös megegyezésben váljanak el, annak ellenére, hogy nem ön képtelen a szülői funkcióját betölteni, hanem ő és nem ön az, aki megcsalta, hanem ő! És annak ellenére is, hagyja magát befolyásolni és határozottságában gyengíteni, hogy az ügyvédje, valamint a józan eszüket bíró és morális felelősségtudattal is rendelkező családtagjai figyelmeztetik (Vagyis az első házzal analogikus kapcsolatban lévő, és ennek megfelelő külvilág!) önt folyamatosan arra, hogy vállalja a válási igényt a férje terhére, az ön teljes felelőssége tudatában. Tehát, hogy úgy kell elválnia, amint a jó lelkiismeret diktálna (Vagyis, hogy próbálja megmenteni a gyermekei morális fejlődési lehetőségét, amennyire még lehet, tehát, hogy váljon el mielőbb, minden szinten, a velük szemben is felelőtlenkedő férjétől a gyermekek testi-lelki és szellemi épsége érdekében is!), nos, ön még ezek ellenére is habozik és enged a férjének az ön szülői felelősségét is korrumpáló játszmázásának.
Vagyis, mindaddig, amíg nem vonja le a helyénvaló, metafizikai szempontból helyes következtetéseket, a külvilág minduntalan, és egyre durvábban és kényszerítőbb jelzés-értékű benyomásokkal és helyzetekkel próbálja majd önből kisajtolni a helyes megoldást, vagyis, amit fentebb már írtam.
Ehhez kapcsolódik az a probléma is, ami mintegy ráadásként önre nehezedik, mint feladat, hogy személyesen intézkedjen és az öntudata megerősítése érdekében, az ügyvédje nélkül vívja meg a csatáját, a családja boldogsága érdekében, és ne holmi érdekképviselők, közvetítők és felsőbb pártfogók segítségével (Amivel analogikusan negatív kapcsolatba is hozható a Bak szelleme – ahol az ön Holdja található -, és amelyet ön így hibásan is értelmez, természetesen mindazok ellenére, amelyet az ön Holdjának pozitív fényszögei jelölnek, és amelyekről a későbbiekben még beszélek.) Ehhez szervesen kapcsolódik, -hogy nyomatékosítsam: - a személyes harc vállalása! Ugyanis az Kos szellemiségét az emberi élet-gyakorlatban megtestesítő első ház –többek között- ezeket az egészen mélyen a személyünket érintő közelharcok felvállalásának szükségszerűségeit jeleníti meg, mint karma-oldási – öntudatfejlesztési életfeladatot. Vagyis –ebben az esetben, önnél- a gyermekeiért, a gyermekei morális egészségért és jövendő (felnőtti) boldogságáért, illetve azoknak a hamis (Mert az apa részéről közömbös, szeretetlen és felelősség-kikerülő, felelősség-hárító) egységből való kimenekítéséért vívott személyes és bátor harcok felvállalását jelenti!
E nélkül ugyanis Elza, teljesen okafogyottá és értelmetlenné válik, bármiféle liberálisan érzelgős pedagógiai okoskodás, amire az erős árnyék-énje minduntalan sarkallná is, amivel azonban mindössze világi és felszínes pszichológiai „sikereket” (valójában felelősséghárítást) érne el, ellökve teljesen magától és gyermekeitől a normalitás felé haladó, és igazi boldogság elérési lehetőségével kecsegtető életet, annak minden lehetőségével együtt (Például azt is, hogy ön, emígy emígy „közös megegyezéssel” és tehát hivatalosan közös hibából elválva, férjének a további befolyása alatt argadván, ne tudjon rá találni egy normális társra, akivel megélheti a teljese testi-lelki-szellemi kiegyenlítődési és egységesülési rendeltetését)!
Merkúr az első házban
Nézzük Elza, hogy mit jelent az ön sorsképletében a Mekúr az első házban? A Merkúr összefüggések létrehozásának és ezen (logikai) kapcsolatok felismerésének, tehát az összefüggésteremetési-és létrehozási képességnek az őserejét megtestesítő bolygó. Vagyis az első házban értelmezve, ez azt jelenti, hogy ezen képességek túlzott megléte vagy hiánya a külvilág és az ön személye kölcsönös és spontán provokációnak, ill. önkéntelen egymásra hatásának az életkörében jelenik meg, mint spontán esemény és benyomás- értelmezési és spontán módón előálló élethelyzet-értelmezési probléma. És így, mint általános értelmi –értelmezési életfeladat is. Ez azt jelenti, hogy –mindazon túl, amit már a Merkúrnak és Bak Lilithnek az együttállása ill. az árnyék-énje kapcsán leírtam- nagyon fontos önnek megértenie, hogy mindezen karmikus sugallatainál és gondolkodási „mechanizmusainál”, lehetséges a teljesen öncélú, önigazoló, önfelmentő elméletgyártási (mánia) késztetés is. Ezeknél például, sokkal életszerűbbek mindazok a tapasztalatból leszűrhető, ésszerű következtetések, amiket kénytelen átélni ebben a gyermekek egészséges morális fejlődését is veszélyeztető családi krízis helyzetben, vagyis, amely most tényleges, igazi megoldást kíván öntől. És ezáltal képessé kell válnia átértékelni egész eddigi gondolkozásmódját, viselkedését.
A Neptunusz szintén az ön első földházában található.
A Neptunusz az egyetemes szeretetet, az egyetemes – isteni! - egységtudatba való kapcsolódási képességet, ugyanakkor a mágikus, feminin teremtői (művészi) képzelőerőt megtestesítő bolygó. Vagyis ezen képességek és késztetések az ön személyi tudatában és az önt körülvevő környezet közötti kapcsolatában, ebben megélt provokációiban jelentkezik mélytudati, képzeleti szinten.
Vagyis, ön, ahelyett, hogy a már jelenlegi helyzetének sürgető mivolta miatt is, vállalná a korábban már említett személyes harcokat, saját maga és családja helyzetének tisztázása és jobbítása, jobb irányba való terelése érdekében, inkább romantikus ábrándokba, vagy tehetetlenségi mesékre alapozott önsajnálatba és melankóliába menekül, egyre csak kerüli, halasztgatja e sürgető harcok felvállalását. Ez persze azt is maga után vonja, hogy az ön nyugtalan és mindegyre csak valamilyen, önmaga előtt is tisztázatlan és érthetetlen, homályos egységre és boldogságra vágyakozó szelleme, ahelyett, hogy valós megoldásokat keresne sorskríziséből való kijutásra, inkább álmodozik: vagyis fenyegeti mindezek mellett az öncsalás ördöge is. Tudniillik, hogy ön a felelősség ( a Bak szellemének megfelelően) és harc felvállalása helyett (első házhoz tartozó életfeladatok), inkább még mindig hisz egy teljesen zavaros, ködös és ál-humánus megoldásban, egy érzelmileg elmaszatolt és tovább maszatolható, un. taknyos békében, ami ön szerint persze mindenkinek kedvező lesz.
Csakhogy azt kell megértenie, kedves Elza, hogy a Neptunusz ősereje, vagyis az egyetemes szeretet és egyetemes egységtudatba való kapcsolódási késztetés és képesség ősereje magában foglalja a legmagasabb rendű felelősségtudatot is: Vagyis nem lesz pozitív következménye annak semmilyen szinten, hogyha hagyja, hogy ön és a gyermekei a hamis szeretet és hamis egységbekapcsolódás áldozatai legyenek. Ez azt jelenti Elza, hogy minden hamis egységnek tekinthető és „nem szeretetből van”, ami hiányolja a személyes felelősségvállalást és tehát, nem is szolgálja az egyetemes felelősség szellemét.
Nézzük az első házban található bolygók és karma-pontok fényszögeit.

4.fejezet
Most pedig vegyük szemügyre, hogy ezek a bolygók által jelölt képzetei, késztetései –amelyek az első ház alatt találhatóak tehát – milyen módon nyilvánulhatnak meg. Ezt ugyanis, mindazok mellett, amit eddig elmondtam önnek, a fényszög kapcsolatok jelzik, vagyis, hogy az egyes bolygók milyen (negatív vagy pozitív) fényszögben állnak egymással.
Az ön első háza alatt található a Sárkányfarok ,a Neptunusz, a Hold, és a Lilithjével együttálló Merkúr.

A Sárkányfaroknak nevezett karmikus pont önmagában is az adott jegy abszolút negatív oldalának megnyilvánulásait jelzi, ennek „köszönhetően” csak negatív fényszögeket kaphat, ami az ön sorsképletében a Nappal alkotott negatív fényszög.
A Nap, az nappali éber személyi tudatot, a racionális öntudatot, az önérzékelést és az önértékelést, a személyi hogylétet, kreatív személyi törekvéseit, az individuális – egyedi léttudatot, illetve a tágabb értelemben is vett nyers személyiségtudatot megtestesítő bolygó. Ilyetén módon, amikor a Nap a Sárkányfarokkal zár be negatív fényszöget –mint az ön sorsképletében- akkor lehetséges, hogy látszólag, az életkörülményei megnehezítik, vagy egyenesen akadályozzák az önkifejezési lehetőségeit (és az ön kreatív életét). Ez az érzete, vagyis ezek az ön karmikus képzetéből fakadó, és annak negatív mágikus erejével megteremtett, előhívott élethelyzetek azonban abból fakadnak, hogy mentális, mélytudati szinten valamiképpen nehezen alkalmazkodik az individuális személyiségtudata a hétköznapi, mindennapi realitáshoz: vagyis a mindenfajta (közösségi, munkahelyi, párkapcsolati) szocializálódás folyamataival vannak állandó jelleggel problémái.
Ugyanis vagy bátortalanul lép fel, bátortalanul - határozatlanul nyilvánul meg,vagy ennek ellentéteként, sokszor, már - már zavaró módon akarja önmagára a figyelmet felhívni, személyi törekvéseinek érvényt szerezni. A Nap által jelölt késztetések negatív megnyilvánulásaként mindenképp önreflexiós zavarokkal („önlátási” önnézeti, vagyis szereptévesztési, kisebbségi komplexusokkal vagy ennek szöges ellentéteként fölényeskedési -és helyzet-felismerési és jó – helyes helyzet értékelési képtelenséggel, illetve helyzet-szereptévesztési reflexekkel küzd), hamis jelenlét-tudat van a személyében.
Az ön sorsképletében látható másik karmapont a Bakban a Merkúrral együttálló Lilithje, amelyek többszörös negatív fényszögeltsége az önben munkálkodó, karmikus képzeletéhez igazodó árnyék-énjének megnyilvánulásait még árnyaltabbá, és már-már utolérhetetlenül finommá, illékony, tehát művészi szintűen rafinált természetűvé teszik, vagyis megfoghatatlanná, felismerhetetlenné. Mindezt jelölik ezek a Lilith-Merkúr párost „bombázó” negatív fényszögek. Az ön sorsképletében ez az együttállás tehát támadott a Jupiter, az Uránusz, a Mars és a Plútó által, ami arra figyelmeztet, hogy önt a saját gondolkozása csapja be első sorban, és a külvilágból érkező negatív jelzések, ezt az önátverési hajlandóságot és „ráállást” tükrözi folyamatosan. Ezért kell a gondolkozását szakralizálnia, spiritualizálnia, átállítania az egyetemes törvények logikája alapján és azok szerint!
A Bakban álló Lilith együttállásban van a Merkúrral és diszharmonikus fényszögben a Jupiterrel. Ez azt jelzi, hogy nagyon rejtetten, nappali, éber személytudata számára ugyan elfogadhatatlan módon, mégis ott van önben az a karmikus sóvárgás, amit titkon a csalás élményének élvezete ígér. Vagyis ön irracionális módon, sokszor a józan esze intelmei és egészséges moralitása ellenére, ha rejtetten is, de erősen vágyik minden fontosabb élethelyzetben átélni a csalás „élvezetét”, ezt a furcsa pszichológiai jelenséget. Illetve annak a gyönyörét, hogy milyen „ügyesen, furmányosan” sikerült kijátszania a környezetét, és ezáltal ismét elmenekülnie az igazi felelősségek konkrét vállalása elől. És ez nemcsak a teljesen negatívan álló Merkúr és halmozott együttállások által jelzett árnyék-énjének az automatikus negatív képzetalkotási (képzeleti) tevékenységéből származik, és még nem is csak a Bak szellemiségének negatív megélései miatt –amivel ön elsősorban és mint legsúlyosabb, legnehezebb életfeladattal küzd – hanem azért, mert a Jupiter ősereje negatív megnyilvánulási formájában az értéktudat, az értékítélet, a helyzetértékelési és tulajdonképpen az ítélőképesség devianciáját jelenti. Vagyis azt, hogy ön naivan és tévesen ítél meg emberi karaktereket és jellemeket, de, és ezzel együtt, az általános érték-prioritásai, a dolgok jelentőségét illető fontossági sorrendiségei is tévesek, hibásak.
Mindenképpen kell azzal tehát számolnia, hogy nem csak, hogy naiv módon elmaszatolja a valóságot és ezáltal könnyelműen ítél meg embereket és helyzeteket (Vagyis, hogy ítélőképességének negatív megnyilvánulásaként, nem méri fel a sorshelyzetek súlyát és hosszú távú következményét.), hanem ezzel teljesen ellentétben mélyképzeleti –és tudati szinteken, rejtetten támadja a környezetét, azt bírálja, és a legtöbb esetben, feleslegesen önérzeti kérdést csinál minden morális kérdésből. Hogy egyértelműen fogalmazzak kedves Elza, ez azt jelenti, hogy ön valahol nagyon lenyomva –akár gátoltan is - a mélytudata szintjén gyakorolja a morális fölényeskedést és önigazolásra, illetve az ön számára is, majdhogynem nyilvánvaló igazsággal szembeni, annak tudomásulvétele elleni, azt elhárító és önbutító pajzsként „használja”. De persze, eddig elé önkéntelenül és öntudatlanul. Ettől kezdve viszont, a tudatának erre a reflexére nagyon kell figyelnie és azt meg kell szüntetnie, fel kell adnia.
A Lilith-Merkúr együttállás negatív fényszögben áll az Uránusszal.
Az Uránusz a mindenfajta akadály és feltétel nélküli, minden irányból érkező és minden irányba ható szellemi információáramlásnak és a különböző színezetű és eredetű információknak az energiává változtatásának, illetve az energiának az információvá változtatásának a bolygója. Ennek megfelelően, itt arról van szó, hogy mélytudati szinten jellemző önre a materialista véletlenszerűség és a relativizmus tévképzeteinek az elfogadása, vagyis a spirituális - szellemi-gondolati irányultságának a kaotikus változtatási reflexe, a relativizmus, tehát a célirányultság hiánya jellemzi a képzeleti tevékenységét. Különösen, ami a Merkúr által jelzett összefüggés-látási és összefüggés-létrehozási, kapcsolat-teremtési megkülönböztetési képességet, vagyis ami hétköznapi szóhasználattal az ön gondolkodásmódját illeti.
A Merkúr együttállásban a Bakban álló Lilithjével negatív fényszögben az Uránusszal jelzi, hogy az ön csapongó, irány nélküli, szeszélyes gondolkodásmódja, logikai okfejtései és képzettársításai leginkább azokon a területeken jelentkeznek, ahol elsősorban a sorsdöntő, karmikus felelősségvállalási feladatokat kéne magára vállaljon, ezáltal azokat helyesen értelmezve pozitívra fordítania az ön (mély) imaginációjában élet-víziójában. Különben folyamatosan irritálódik azokban a negatív élethelyzetekben, amik annak következményeképpen állnak elő, hogy rosszul állította be a „belső iránytűjét”: Sürög-forog, pörög mentális szinteken belül, soha nem találva az irányt, amely önt elvezethetné a karmájának a felvállalásához, a tárgyi szintű realizációjához, s ezáltal elindulna végre a karmaoldás útján.
Az egyes archetipikus őserőket negatív megnyilvánulási formájukban úgy kell elképzelni, mint az önben működő folyamatos negatív sugallatokat ( mentális – észbeli kisördögöket, amik persze nem csak gondolati formációkként léteznek, hanem a vallásos koncepciók szintjén is, mivel az erős árnyék énnel rendelkező személyek, mint ön is, mély-tudattalan kapcsolatban állnak a karma ősforrásával, a polaritás törvénye által a visszájukra fordított, az abszolútumból hibásan kiserkenő ősideák pokoli rendszerével.), amelyek az Uránusz negatív szellemiségének megfelelően, annak megnyilvánulásaként állandóan azt sugdossák a fülébe, hogy még mindig nem talált rá a helyes útra, és hogy arra soha nem is fog rátalálni. De ez persze csak akkor van így, hogyha nem szakralizálja a gondolkozását és nem rendeli alá a megváltás-logikájának.
Az Uránusz szellemiségének negatív megnyilvánulásaként ön gazdag értelmezési lehetőségeket lát sorshelyzeteit vizsgálva, persze mindig újabbnál újabb ötletekkel gazdagodva, amelyek minden irányba viszik és hordozzák a mágikus erejű teremtő képzeletét, csak éppen nem a karmaoldás irányába. Ennek megnyilvánulása az is többek között, hogy ön mindegyre csak hezitál, kifogásokat és újabbnál újabb „zseniális megoldási lehetőségeket” talál, ha keres, ha nem. Például, most arról, hogy miképpen tudná házasságát rendezni, miközben azt az egyetlen járható utat (Tehát a korábban már tárgyalt ügyvéd segítsége nélküli, férjének az ügymenetre tett erőszakos ráhatásának kizárását jelentő válást jelenti.) , ami a megoldást jelentené, vagyis a válás lehetőségének a gondolatát, azt nagy ívben kikerüli.
A Lilith-Merkúr együttállás negatív fényszögben áll a Marssal.
A Mars feltételeket, korlátokat ledöntő, nyers erőnek, az élet-vitalitásnak, így az ennek megfelelő bátorságnak, harci szellemnek, célirányosságnak, nyílt férfias előretörésnek az őserejét képviseli. Ennek megfelelően, a negatív fényszögeivel, itt leginkább az akaraterő hiányára mutat rá és elsősorban is a Merkúr által jelölt negatív késztetések hatására az állandó totojázási, hezitálási, „agyalási mániából” kifolyólag. Vagyis ön képtelen a fent leírt Mars őserejének egészséges megélésére, tehát a célirányos, tettre kész,nyílt, konfrontálódni képes szellemiségre, hiszen mindegyre csak elódázza azokat a helyzeteket, ahol ilyen egészségesen bátor, célratörő módon kéne fellépnie és döntenie. És teszi mindezt mindig valamilyen már korábban is említett álságos pszichológia-pedagógiai (valójában csak gyáva) magyarázatokra hivatkozva, hiszen ön mélytudati szinten irtózik azoktól a helyzetektől, ahol a Mars tisztitó – tűz jellegű szellemének az eredeti, pozitív megnyilvánulási formáit gyakorolhatná: vagyis éppen most, jelenlegi konfliktusokkal terhelt élethelyzetében.
Természetesen lehetséges mindennek a szöges ellentéte is, tehát, ha nem is jellemzően és határozottam – céltudatosan, de időnként jelentkezhet önnél a túlzott, gyakran kegyetlenségig menő akaratosság, a nyílt, vagy a rejtett agresszivitás is, ami verbális agresszión keresztül a tettlegességig is elmehet akár! Ennek a jellege és intenzitása, a neveltetéstől függ, ezt nem lehet megállapítani a horoszkópból, de a biztonság kedvéért leírtam. Sőt, amennyiben még nem jelentkezett ez a változat, a jövőben, még lehetséges. És ezzel szorosan összefügg, vagyis mindez egyenesen abból fakad, hogy a mélytudattalanja szintjén, tehát ha önkéntelenül is, de ellenséges magatartást gyakorol a férfiakkal szemben képzeleti - karmikus szinteken legalább, még akkor is, ha látszólag ön általában egy kezes bárány a férfiak jelenlétében. Ugyanis a Mars ősereje a maszkulin lételvekkel áll kapcsolatban, maszkulin, férfias töltetű tulajdonságok egészséges meglétét, vagy hiányát jelzi. Így viszont, az azokhoz való ellenséges viszonyulást tükrözi az ön esetében.
Vagyis, ön mindenképpen hadilábon áll e férfias, nyílt magatartási formák gyakorlásával és megélésével, még akkor is, ha az ön éppen a Marstól negatív fényszöget kapó Merkúr által jelzett késztetések hatására valami nagyon frappáns magyarázatot talál arra, hogy ezeket a határozott magatartási formákat, illetve a céltudatosságot és az erélyességet önnek miért is nem kell gyakorolnia! Természetesen mindezek mögött valójában, s valódi, sokkal mélyebb és rejtettebb okaként a Bakban álló Lilith (amivel az ön Merkúrja együttáll) által jelzett mélyképzeleti tevékenység áll, amely egyrészt szeretné mielőbb lerázni magáról a felelősséget, és a következményeket, amivel a Mars pozitív szellemiségének gyakorlása jár.
Másrészt önben egy nagyon – nagyon mélyen rejtett kevélység is létezik, de ezt még egyelőre senki előtt, talán még önmaga előtt sem merte felvállalni, de aminek a felvállalása és amivel való szembenézés előbb – utóbb meg kell történjen, mert rejtve és meg nem nevezetten, vagyis meghatározatlan állapotában rengeteg kárt tud okozni az által, hogy sokszor inkább mindent veszni hagyna, minden harcot felad, csak hogy a vereséget elkerülje és a büszkeségét csorba ne érje.
Nos, ezek a kifogások, és sorskijátszási-trükkösködések az ön dupla és két szólamú árnyék-énjének egyértelmű megnyilvánulási formái, amely spekulatív-gondolati fogásokkal és kifogásokkal azok a karmájába, karmikus képzetébe beleágyazódva, mintegy reflex szerűen „védik” a hamis önérzetét (kevélységét), és „megóvják” önt a teljes megújulástól. És attól, hogy a gyakorlati – tárgyi tapasztalatainak a jelentése révén, a szellemi-lelki-spirituális felébredés valóban végbemenjen: egyszóval csak lerántják mélyképzeletének infernói sötétségébe, és soha nem engedik felébredni önt.
Vagyis, és következésképpen, hogyha ön ennek az asztrológiai tanácsadásnak a hatására szeretné önmagáért és a gyerekeiért vállalni az igazi felelősséget, ahhoz mindenképpen meg kell vívnia részletről részletre, az ön (egy)személyes harcait, tehát úgy kell elválnia, hogy még ügyvédet se fogadjon közben!

Mindezek mellett az ön Bak Lilith-Merkúr együttállása negatív fényszögben van az ön Plútójával is.

A Plútó az egyetemes és végső, mindenszintű kiegyenlítődés valamint az egyetemes igazság ősprincípiumát és a teljes megújhodást – a megváltódást megtestesítő bolygó. A szent szellem bolygója. Így e negatív fényszög által jelölt belső, mélytudati imagináció hatására ön igazságtalanságok elkövetésére és igazságtalan ítéletek hozatalára nagyon is hajlamos, még ha erős bűntudattal is ezt beismerné, de többnyire inkább még önmaga előtt is rejtőzködve és szégyenkezve, akár kegyetlen, szadista, rombolási és önrombolási késztetésekkel is küzd. Hát nem jobb és célravezetőbb lenne, a becsületes nyílt érdekvédelmi és gyermekvédelmi harcait megvívnia?
Ebben az esetben ugyanis Elza, arról van szó, hogy önnek rettenetesen nehéz a valódi mélytudati önmeghaladás, vagyis mentális-képzeleti megújhodás útjára lépés, éppen a Plútó által jelzett, az isteni igazság létezésével szembeni, vele született kételkedése, szélsőségesebb esetben, annak a letagadása , azzal szembeni negatív késztetései miatt. Ennek a következtében elemi szinten ellenáll és elutasít mindenfajta átalakulást, igazi önvizsgálatot képtelen tartani és annak megfelelő mentalitás-spirituális-változtatást gyakorolni – Ahelyett inkább ötletezik a konfliktuskerülési témákra… - és a nyílt feltárást, leleplezést kívánó helyzetekben, inkább szégyenkezik. Elsősorban is szeretne tudomást sem venni és magára sem vállalni a saját sorsáért, na meg a gyermekei sorsáért az igazi, teljes és határozott felelősséget. Többnyire a Merkúr által jelzett negatív késztetések hatására, ön kétségbeesésében ilyenkor végsőkig bele fog kapaszkodni valamilyen ellen-érvbe arról, hogy miért is nem kell a, még néha-néha megszólaló, lelkiismeretére hallgatnia, elódázva újra és újra a teljes megújulás és ezáltal a felelősségteljes cselekvések lehetőségét… Márpedig tudnia kell, hogy a felelősségteljes és bátor cselekedeteknek pozitív sors-formáló, élethelyzeteket is beidézni képes mágikus hatásai – következményei vannak: vagyis az ön reflexszerű elutasításai és, az e téren megélt kényelmetlen tapasztalásai ellenére hosszú távon igazi ön –és karma-meghaladást jelentő útra léphet. És ez tehát önnek az egyetlen lehetséges útja a teljes, egészséges és boldog élet elérésének, elérési lehetőségének, mind az ön, és főként: mind a gyermekei számára…

5.fejezet
A sosrsképletben, a Bakban álló Sárkányfaroknak az értelmezése után, a Lilithnek a Merkúrral való együttállását, illetve ezen karmapontoknak a fényszögeit tárgyalva, ezt a témakört most folytatva, rátérhetünk az ön sorsképletének első házában álló Holdjának és Neptunuszának fényszögeinek az értelmezésére, ezeknek a spirituális és materiális jelentésének a feltárására.
A Hold fényszögei
A Hold –ahogy már korábban is írtam- az élet- és létteremtői, életgondozói őserőt megtestesítő bolygó, illetve ennek a földi megnyilvánulási formái a szülői állapot elfogadása és a szülői funkció arányos és helyes betöltésének a problémakörét megjelenítő, azt jelölő bolygó. Emellett még a: megtermékenyülési-, az oldódási és (oldódási) odaadási képesség, valamint a tükrözési és tükröződési képesség őserejét megtestesítő bolygó is. A Hold ősereje az ön sorsképletében első (I) horoszkóp-házban, tehát a személyi tudat – tehát az ön belső szubjektív világa- és az aktuális közvetlen környezet feltételektől és korlátoktól mentes, spontán kapcsolatrendszerének az életterületein nyilvánul meg, ezen fenti – a Hold őserejéhez kapcsolódó! - életfeladatokat rója önre.
Mivel az ön Holdja a sorsképletében egyaránt kap pozitív és negatív fényszögeket (egyaránt) is, ez azt jelenti, hogy az ezen bolygó által jelölt tulajdonságok és késztetések (Az anyaság, nem csak mint szülés, hanem mint a gyermekek gondozása – nevelése, a termékenyítő – megvilágosító információ befogadási – elfogadási készsége, de az oldás és az oldódási- valamint a tükrözés és a tükrözési képesség és hajlam is.), „vegyesen”: pozitívan és negatívan is megnyilvánulnak. Vagyis a Hold által jelölt negatív késztetések következtében ön egyrészről könnyen sebezhető és könnyen megbántható és megsérthető (Úgymond rendkívüli lelki érzékenységgel „megáldott” , de negatív értelmében, tehát hol érzelgős, sértődékeny, ingatag, szeszélyes hangulatváltozásainak a rabja), (más szóval) ami, spirituális szemszögből azt jelenti, hogy, komoly problémái vannak a, mindenfajta –és szintű információ-befogadással és feldolgozással. És ennek a következtében érzelmileg, ha a Bak miatt elfojtottan és a mélytudattalanjába lenyomottan, lesüllyesztetten is, de nagyon hevesen (és persze tévesen) reagál az anyával, az anyasággal, vagy a gyermekekkel- gyermekgondozással kapcsolatos problémákra.
Hangulathullámzásokra is nagyon hajlamos és ugyanakkor különösen érzékeny mások hangulathullámzására, pontosabban: annak, azoknak az önkéntelen és öntudatlan átvételére, és hajlamos is a mások hangulathullámzásinak az önkéntelen és öntudatlan teljes átvételére, az azokkal való azonosulásra. Különösen, ami a családtagokat illeti. Vagyis, családtagokhoz való arányos és egészséges viszonyulással nincsen tisztában. A tudattalanja - és erre az arányosságra, tudatosan rá kell vezetnie (szorítania) meg kell tanítania (önmagát). Vagyis a megtermékenyítő – megvilágosító információ befogadására, általában a megvilágosodott személyek, de főként: férfiak felől érkező szellemi információknak a befogadási és az elfogadási készsége kialakítására, amelyet a közvetlen , első fokú családtagokkal való relációiban tudna leginkább (kibontakoztatni) kamatoztatni. Tehát, az ön erre való „érzékeny” odafigyelésében helyesen megélni. Sokszor aggodalmaskodik és lép fel akár erőszakosan olyan helyzetekben, amikor a családi érdekek és a család nyugalma ezt egyáltalán nem kívánná meg. Máskor pedig teljes passzivitással néz el olyan az egészséges moralitás és felelősség szellemével ellentétes magatartás formákat –mind a gyermekei, mind az őket nevelő apa részéről - amelyek teljességgel elfogadhatatlanok. Nagyon fontos tehát Elza, hogy ezt az erős érzelmi érzékenységét átalakítása információ-befogadási érzékenységgé, spirituális információ befogadási és értelmezési - elraktározási készséggé.
Ugyanakkor tudnia kell, hogy a Hold a külső- belső tükröződés bolygója is, az I. házban pedig arra is rámutat, hogy mindenfajta belső lelki-szellemi és képzeleti zavarát a külvilág azonnal és felnagyítva „leképezi „: vagyis egyértelmű provokációként jelentkezik mind az ön életében, mind a külvilág felé.
Ezért ön önkéntelenül is provokatívan hat belső mély negatív imaginációja miatt (tehát provokálóan hat) a külvilágra, különösen, ami az élettársi, családi viszonyokat illeti.
Az ön Holdja együttállásban van az ön Sárkányfarkával.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy karmikus determinációi, ill. az ezekből fakadó tévképzetek, rejtett, sötét és zavaros késztetései, szervesen kapcsolódnak a Hold által megtestesített élet- és létteremtői, életgondozói késztetésekhez, képességekhez: Ebből fakadóan, mint karmikus pont jelenik meg az ön sorsképletében. Tehát, míg az előzőekben a Hold által jelölt negatív késztetésekről, addig itt a Hold együttállásban a Sárkányfarokkal azt is jelöli, hogy mélyképzeleti szinten, sokkal, de sokkal, sőt: lényegesen súlyosabban jelentkeznek ezek a képzetek, mint a pusztán, a Holddal negatív fényszöget képező bolygóknak a fényszögei által jelölt, zavaros - negatív nyers, többnyire felszínen is látható (rossz), hibás és káros(!) tulajdonságok:
Elsődlegesen tehát az utódok nemzésének - foganásának a vállalása, az utódok gondozásának és nevelésének kapcsán akár tragikus kétségbeesésig, össze zavarodásig is menő lelki állapotokig, krízisekig is eljuthat a családi életében. - Vagy ennek ellentéteként: a közömbösségig is elmehet, és inkább foglalkoztatja pl. a férjéval való kapcsolat és viszonyrendszere, annak a jobbá és kellemesebbé tétele, illetve a házasságának a megmentési lehetősége, és képes a gyermekek hogylétét és egészséges lelki és szellemi fejlődését ennek feláldozni! És ez az, amit nagyon komolyan kell vennie! Hiszen, ezek a sűrű együttállásai, amik mind úgymond „felszaporodtak” az ön első házában, azt jelölik, hogy önnek igen erőteljes, majdnem megátalkodott módon az ön karmikus képzetébe bújó árnyék-énjének az áldozata lehet ( és az is volt a múltban!), - amely mindazok mellett, amit leírtam a karma-pontoknál-, finoman rátelepszik ezen bolygók által jelölt negatív képzetekbe. Vagyis tovább mélyítik önben a karmikus beidegződéseit.
Ennél az állásnál egyértelmű, hogy a családi életében megjelenő kudarcait, félelmeit, tévképzeteit nem lehet külön választani a karma-pontoknál tárgyalt jelenségektől: Ugyanis ezen együttállást szemlélve, az is kirajzolódik, hogy akár nagyon rejtett módon is, de nagyon is valószínű, hogy feminista és karrierista álmokat szövöget magában, ezzel párhuzamban pedig a családanyai szerepkörtől, ha rejtetten is, de szorong, de legalább is, szorongott a múltban, amíg a gyermekek meg nem születtek és növögetni kezdtek. De ennek szöges ellentéteként, akár teljesen alárendelheti magát a téves családi normáknak (Például a férje teljesen felelőtlen és agresszív „apai funkció”- gyakorlásának, a hibás, sőt egyenesen káros „családapai nézeteinek”.) Vagyis, önnek épen, hogy e jelen kríziseiből adódóan, tehát az ennek köszönhetően rendelt horoszkópja által, van lehetősége megvilágosodni és felébredni a családi normákról hozott téves képzeteiből, és az eddig letagadott, zavaros, labilis és túlérzékeny természetét kiigazítani az egyetemes törvényeknek alárendelt, normális emberi kötelességek életfeladatok szerint, azok tudomásulvételével .

Nap negatív fényszögben a Holddal
A Napnak a Holddal alkotott diszharmonikus fényszöge arra mutat rá, hogy ön Nap és a Hold által megtestesített őselveket, vagyis a nappali éber személyiségét, a racionális öntudatát, önérzékelést és az önértékelést, kreatív személyi törekvéseit, az individuális – egyedi léttudatát nem tudja összhangba hozni anyai-gondozói - tükrözői mivoltával, az oldási és oldódási képességével: Ez végső soron egy állandó belső lelki-szellemi zaklatottságot, irracionális félelmeket generál önben, hiszen az ön kifele irányuló (külvilággal kapcsolódni vágyó) individuális személyi öntudata, nincs harmóniában a Hold által jelzett tudattalan lelkivilágból eredő impulzusokkal és lelki érzékenységből fakadó információ-befogadó –és feldolgozói képességekkel. Ez azt jelenti kedves Elza, hogy ön ennek köszönhetően, hol alárendeltségi helyzetekbe kerül a szüleivel, vagy a párjával szemben, és képtelennek mutatkozva az önállóságra, és mindig igyekszik másoknak kedvébe járni, önmagát a „jó kislány” szerepkörre kárhoztatva, hol meg, ennek az ellentéteként: olyan természetellenes függetlenségre és autonómiára, illetve kötelék-nélküliségre vágyik és törekszi, amely nem egészséges, illetve, amely kötelék- és másokkal szembeni felelősség-nélküliség egyenesen spiritualitás- és megváltás-ellenes. Az előbbi szerep azonban talmi, hamis és álságos, mert mögötte ott van az ön karmájából fakadó igen erőteljes kevélységi, törtetői, felelőtlenkedő (vagy épp túlzó aggódásra hajlamosító) Bak karmája, amelyet a Hold (amellyel együttáll a Bak Sárkányfarka) által jelölt látszólagos érzékenysége és a külvilág számára csalóka alkalmazkodóképessége csak „szépen” elfed.
A Holdnak a Nappal alkotott negatív fényszöge által jelölt tulajdonságok azonban e látszólagos engedékenységének ellentéteként akár zsarnoki módon, családi terror formájában is megnyilvánulhatnak: vagyis az ön esetében inkább úgy, hogy ön e családi terrort hajlandó az egyetemes törvények szellemét teljesen ignorálva eltűrni a férjétől, sőt végső soron azt megtartva martírkodni! Azt meg kell értenie Elza, hogy a mindenfajta erőszak, önámítás, csalás és felelőtlenség eltűrése nem mást jelent, minthogy ezek a negatív késztetések önben is igen rejtetten ott lapulnak és, amíg ezzel nem hajlandó szembesülni, ezt magának is minimum töredelmesen beismerni, majd mielőbb konkrét tettek formájában a karma-oldást elősegíteni, annak a megvalósítására törekedni, addig, nem hogy saját magát, de még a gyermekeit is súlyos veszélynek teszi ki!
Az ön sorsképletében azonban a Holdnak pozitív fényszögei is vannak, méghozzá a Vénusszal és a Szaturnusszal.
A Holdnak a Vénusszal alkotott pozitív fényszöge azt jelöli, hogy a Hold által megtestesített teremtői-teremtési őserő (gondozói-táplálói-nevelői, vagyis anyai mivolta), harmonikusan kapcsolódik a Vénusz által megtestesített érzékiségével, szerelmi-szexuális természetével, ösztönös kiegyenlítődésre törekvő késztetéseivel: Ez minimum is, azt jelöli ,hogy ön a szülői mivoltát általában harmóniába tudja hozni a szeretői, szexuális partneri vágyéletével, természetével, tehát eredendően is, nagyon fogékony, érzékeny, kifinomult, gondoskodó, mind szülőként, mind partnerként.
A Holdnak a Szaturnusszal alkotott pozitív fényszöge azt jelöli, hogy az otthonhoz, a családhoz, a szülői szerepkörhöz való önkéntelen viszonyulásában általában igen erős kötelességtudat, türelem, kitartás, és általában a családdal szembeni lojalitás jellemzi mindamellett, hogy pozitív értelemben véve igen együtt érző, empatikus, gondoskodó. Vagyis önnél e kétféle mentalitás egymást kiegészíti, egymásból fakadnak: a családjával szemben érzet igazi, valódi felelősségérzete gondoskodási késztetéseket váltanak ki önből, míg ez utóbbi viszont kötelességtudatot „szül” önben .
Viszont Elza, azt is tudnia kell, hogy a karma-pontok olyanok, mint asztronómiai megfelelőjük, a minden anyagot és fényt elnyelő, galaktikus feketelyukak, vagyis ami a vonzáskörükbe kerül, azt „eltüntetik”. Vagyis a sorsképlet vizsgálatakor, számításba kell venni, hogy a mellettük – velük együtt - álló bolygóknak a pozitív fényszögei által jelzett pozitív hatásokat eltüntetik, sőt a bolygó által megtestesített őserő jellegét teljesen negatívra áthangolják, átváltoztatják. És ezen bolygók által jelzett „immáron” negatív késztetések mindaddig működni fognak önben, amíg a karma-oldásához hozzá nem fog! Ez a helyzet, a lentebb tárgyalt teljesen pozitívan álló Neptunuszával, ami viszont a Bakban álló Sárkányfarkával együttáll!

Neptunusz fényszögei
A másik bolygó fényszögeiről, amiről eddig kedves Elza, még nem beszéltem az egyes háza kapcsán, az a Neptunusz, ami az ön sorsképletében teljesen pozitívan fényszögelt, viszont együttáll az ön egyik karma-pontjával, a Bak Sárkányfarkával.
A Neptunusz az egyetemes (Isteni) szeretetet és az ezzel együtt ható, teremtői (Pl. A nőknél magzat- foganási és ember létrehozói – szülői) Funkció ! De, ez életkörülmény beidéző – un. mágikus - képesség szintjén is funkcionál. Ez tehát egy rendkívüli – Isteni! – képességet adó őserőt megtestesítő, éspedig a Mágikus-művészi (női) képzelőerőt adó, a jellegzetesen női természetű, misztikus teremtői képességet megtestesítő bolygó. E bolygó által jelölt képzetek és képességek a nyers személyi tudatnak és a közvetlen környezetnek a feltételeitől és természeti korlátoktól mentes, azokon túli elemi – kauzális kapcsolatrendszerének az életterületén jelentkeznek. Vagyis ön minduntalan és önkéntelenül is, alakítja, de provokálja is a környezetét erős magnetikus kisugárzásával, amit a Neptunusz által is jelölt igen erős hajlamával vált ki pl. a a misztikára, az okkult és metafizikai jellegű témákra való szivacs-szerű fogékonyságával. Ön tehát önkéntelenül is úgy működik e fényszög hatására, mint aki folytonosan élethelyzeteket generál, anélkül, hogy erre különösebben koncentrálna, hogy ezzel az élethelyzet-teremtési képességgel, tudatosan foglalkozna.
Neptunusz pozitív fényszögben a Plútóval
Különösen igaz ez, mivel többek között e metafizikai témákra és gondolkodásmódra való érzékenységet a Plútótól kapott pozitív fényszöge által jelölt készségek még felerősítik: a mindenek feletti mágikus erőt, valamint spirituális éberséget, tisztánlátói képességet kölcsönöznek önnek, amennyiben nem a karmájától irányítva, karmikus képzeteitől elvakultan, képzeleg és cselekszik.
Ezek a képességek azonban nem jelentenek semmilyen, az un. ezotériában divatosan emlegetett és „különleges képességként„ sűrűn emlegetett és tárgyalt az élet öncélú megnyerésére, vagyis öncélú meggazdagodásra és élvezet-szerzésre fordíthatónak - használhatónak vélt természetfeletti erőt. Hanem, „csupán” azt, hogy amiért az egyetemes és abszolút, mindenszintű kiegyenlítődés, a teremtő és a teremtés közötti teljes eggyé válás mindenütt és mindenben benne van, és ön ehhez a mágikus szeretet-energia áramláshoz könnyebben és közvetlenül hozzáfér, valamint, hogy az abszolút egységállapot ősigazságát – géniuszát! - megtestesítő Plútó bolygó által jelölt késztetések és képességek is összhangban állnak az ön szellemében, a Neptunusz teremtő és egységbe vonzó ősszellemével. Ezért, ha eléggé odafigyel és törekszik a karmája feloldására, ön elérheti az igazi boldogságot jelentő megváltást. Amennyiben tehát, határozottan és különleges ambícióval – odafigyeléssel kezd törekedni a megváltás elérésére, vagyis a morális tisztasággal, és a törvényességre törekvéssel járó, annak a következményeként elérhető maximális kiegyenlítődési képesség megszerzésére. Ennek úgymond hozadéka, az a spirituális, metafizikai szemléletű, ok-okozati összefüggéseket látni képes lényeglátói (véna) misztikus tehetsége, amiről fentebb beszéltem. Viszont azt is tudni érdemes, hogy e tulajdonságok csak az élet második felében jelentkeznek és csak abban az esetben, ha a sorsképletben látható, karmáknak és a többi negatív tulajdonságainak nagyobb hányadát sikerült feloldania, és azokat pozitív képességekké alakítania.
A Neptunusz az ön sorsképletében a Szaturnusszal is alkot még egy pozitív fényszöget.
A Szaturnusz az isteni törvényesség, illetve az egyetemes, és a személyes felelősség-tudat, a felelősségérzet, a nyers személyi tapasztalásokból kivonható lényegi – spirituális tanulságoknak, az un. sors-információknak a megszerzési, értelmezési és raktározási képességének az őserejét, illetve a lényegi - spirituális észlelő-megfontolás erejét, valamint a határhelyzetek és ok-okozati összefüggések felismerésének a képességét jelölő bolygó. Ez által viszont ő az atyai szellemiséget, az egyetemes felelősségtudatot megtestesítő őserő bolygója is. Ennek tükrében a Szaturnusz által jelölt pozitív képességek –mint amilyen többek között a valódi felelősségtudat, következetesség, erélyesség, a helytállás, a következméyekben való gondolkozás előrelátása, az Egyetemes Rendhez vagyis az Egyetemes Törvényekhez való egészséges igazodási késztetések-, ezek összhangban állnak a Neptunusz által jelölt egyetemes szeretet ősszellemével (egyszerűbben a szeretetre való képességgel). Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a mágikus, teremtő képzeletet és a Szaturnusz által jelölt (fent leírt) pozitív szellemiségnek köszönhetően ön képes „kordában tartani”, és nem hagyja magát elragadtatni üres ígéretektől, hamis szeretet –és egységállapotoktól: vagyis a felelősség szellemét ön összhangba tudja hozni belső szeretet-és boldogság-képzeteivel.
Neptunusz együttállásban a Sárkányfarokkal
Az is tény viszont, hogy e Neptunusz- jól lehet, hogy teljesen pozitívan fényszögelt, de mégis- együttáll a Sárkányfarkával. Ez azt is jelzi, hogy mindaddig, amíg a karma-oldáshoz hozzá nem fog a horoszkópjából (A bolygók házhelyzetéből) kiolvasható életfeladatok maradéktalan felvállalásához (Pl. a külvilággal való konfliktusainak a nyílt és határozott felvállalásához), addig az ön karmikus mélytudati-szellemi belső élete, imaginációja, szorosan kapcsolódik a Neptunusz negatív szellemiségének megnyilvánulásaihoz, vagy legkevesebb, a Neptunusz által jelölt pozitív képességek teljes hiányához: Vagyis az ön lelki világa mély rétegeiben az öncélú élvezetvágy, könnyítési vágy, sőt akár az aberrációig, devianciákig elmenő titkos szexuális sóvárgások képzeleti szintű perverziók, vagyis a perverziókról való képzelgési késztetések is, munkálnak, a karma-oldásig, amelyek a mélyben (furcs módon…) összekapcsolódnak a misztikus-vallásos élményekre való igen erős vágyakozással, vagyis egyúttal a hamis egység-állapotokra való vágyakkal, és az ezek közben megélt önbecsapás és ön (és külvilág) ámítására irányuló csillapíthatatlan éhséggel.
Ez a sokszor érzelgős, vásárian megható, hatásvadász és nagyszabású érzelem megélésekre irányuló sóvárgás-kielégítés azonban semmilyen tekintetben nem hasonlít a valós boldogság –és szeretet állapotokhoz. De nem szabad a másik végletig sem elmenni, annak csapdáiba sem beleesni, vagyis a valódi szeretet és boldogság funkcióját és súlyát - fontosságát bagatellizálni és teljes érzéketlenséggel, közönnyel és apátiával reagálni élethelyzetekre vagy emberekre – ami szintén e szellemiségnek negatív megnyilvánulási formája.
Nemcsak a Neptunusznak a Sárkányfarokkal való együttállása jelzi tehát, de minden együttállás, ami az első háza alatt található az ön karmikus képzetébe bújt árnyék-énjét dagasztja hatalmasra és árnyalja egyúttal éterivé, finommá és megfoghatatlanná. Vagyis: önnek arra is igen erősen oda kell figyelnie –többek közt a karma-feltáró naplóírással, ami az egyik legjobb eszköze az árnyék-én leleplezésének- hogy ne vesszen el a saját, kellemesnek és élvezetesnek - Sőt, esetleg még boldogságosnak is érzékelt karmikus érzelmi és gondolati örvényléseiben, amit az árnyék-én mindig jól meglovagol. Ugyanis e sok irányú és sokféle, sokszor párhuzamosan több iránybann futó hamis gondolat -és érzelem -és hangulat- és képzelgési szólamok annyira összezavarhatják önt, hogy akár hosszú távon súlyos mentális, vagy hormonális betegségeket is kialakíthatnak önben. Ezeknek a legenyhébb formája a depresszió. Keményebb formában pedig a szkizofrénia, a bipoláris depresszió, a Borderline-kór, vagy mindenféle gyakorlatilag és logikusan „megmagyarázhatatlan” lelki vagy szervi – zavart és testi fájdalmat és testrészi (főként térd-hajlati!) lemerevedést (bénulást) és egyéb tudati és szervi zavart okozó betegség, egészen a teljes lebénulásig, vagy az elmebetegség lassú kialakulásáig elmenően.

6.fejezet
Kedves Elza, sorsképletét elemezve, egyéb bolygók által jelölt meghatározódások is okozzák –többek közt, és elsősorban a már korábban tárgyalt meghatározódásokon túl- az ön jelenlegi és már eddig is tapasztalt sorskríziseit, életnehézségeit.
Ugyanis az ön Napja negatív fényszögeket kap a Holdtól és a Sárkányfarkától, amire már kitértem egyszer, de amelyet a Nap által megtestesített szellemi „abnormitások” szempontjából is meg kell újra vizsgálnunk, tárgyalnunk.
Vagyis, a Nap által megtestesített nappali éber személyisége, a racionális öntudata, önérzékelése és az önértékelése, kreatív személyi törekvései, az individuális – egyedi léttudata szempontjából. Tehát az ön nappali éber öntudata nincs harmóniában a Hold által jelzett tudattalan képzeletéből eredő impulzusokkal és, a lelki érzékenységből fakadó információ-befogadói – és feldolgozói képességekkel, valamint a Hold által megtestesített szülői-anyai késztetésekkel (a gyermekvállalói-nevelői –és gondozói önkéntelen reflexeivel). És fakad mindez a Bak karmánál tárgyalt, önkéntelen és öntudatlan felelőtlenkedési, aggályoskodási, túlbiztosítási reflexein és hajlamain túl, valamint a következményekben való gondolkodási képtelenségen túl, a Vízöntő konstelláció által jelzett negatív meghatározódásából fakadó negatív késztetéseiből is. Vagyis, abban a spirituális vízöntői erőtérben „kötelező” úgymond karmikusan, önnek minden irányt kipróbálnia, tehát annak a szabadság-kereső szellemi – kauzális erőtérnek megfelelően ahol az ön Vízöntő Napja áll.
A Vízöntő a konstelláció által megtestesített információs-energetikai erőtérre az jellemző, illetve e konstellációnak megfelelő szellemiség, azt a géniuszt testesíti meg, amely az asztrológiában a bolygók által megtestesített egyetemes teremtői őserőkkel, valamint az egyetemes őserőkkel, törvényekkel való együttműködést rendezi, szabályozza és irányítja. Az emberek számára, az egymással, és az emberi közösségükkel való együttműködési képességeknek a géniusza, valamint az isteni intelligenciával, és a természeti erőkkel is. Ez a szellemiség biztosítja tehát az emberek számára az egymással való spirituális (egyetemesen érvényes normáknak és felelősségeknek megfelelő erkölcsi) elvárások és szempontok szerinti együttműködést és a kreatív kölcsönhatásoknak a folytonos megvalósulását és fennmaradását. Ha tehát jobban belegondol Elza abba, hogy mindez önnél veleszületetten, tehát már gyermekkorától is negatívan működött, ez azt is jelenti, hogy önnek igen komoly nehézségeket jelent a bármilyen szellemi – spirituális jellegű együttműködés és elköteleződés, de különösképp, ami a Hold által jelölt információ-befogadó –és feldolgozói hajlandóságot vagy az anyai képzeteit illeti.
És ez még akkor is így van, ha ön látszatra, a felszínen nagyon felelős, komoly anyának néz ki, ha annak gondolja magát, vagy annak látja önt a környezete. Ugyanis ezek a szellemi negatívumok, nagyon rejtetten, a legtöbb esetben még önmaga előtt is be nem vallottan az anyai kollaborációt és elköteleződést elutasító késztetések formájában zajlanak a mélytudata szintjén.

A Vízöntő Napnak a Bak Sárkányfarokkal bezárt negatív fényszöge
E fényszög által jelzett késztetései jelzik, hogy ön úgy érzi, hogy a személyes életkörülményei látszólag megnehezítik és mintegy minduntalan gátat emelnek, a szabad cselekvési-, az önkifejezési lehetőségei, a kreatív alkotó képzelete, a Nap által megtestesített nappali éber személyisége (általi) szerinti önkifejezési, önmegvalósítási és más individuális vágyainak a kielégítési törekvései elé. Vagyis az a kényszerképzete, hogy ön folyton a kényszerítő sorshelyzetei által, meg van fosztva a személyes választási és cselekvési szabadságától. És mindezt elsősorban is azért érzékeli így hibásan, mert a Nap által megtestesített szellemisége nincs összhangban a Bak egyetemes lét-működési törvényességének és az egyetemes, megváltódáshoz szükséges (karma-oldásra irányuló) felelősségtudatnak a szellemiségével (spirituális minőségével). Vagyis, a Vízöntőnek a megváltódási folyamatok létrejöttének és megvalósulásának a feltételeit és lehetőségeit biztosító, az ősi teremtő- megváltó erőknek megnyilvánulásit szabályozó, jellegzetes szellemiséggel. Magyarán: az önben rejtező hamis szabadságvágy, elemien irritálódik azoktól a karma-feloldásra irányuló, fegyelmet és felelősséget és törvényességet igénylő gyakorlati élethelyzetektől és kialakítandó pozitív tulajdonságoktól, amit a Bak szellemisége képvisel, és az ön esetében: igényel – elvár, szükségessé tesz!
De a fent leírt negatív, karmikus képzetek különösen érvényesek a kettes földház erőterére, amelyben az ön Napja áll. A kettes földház az élet fenntartásához és működtetéséhez szükséges anyagi javak és anyagi eszközök megszerzési és értékelési – helyes, tehát a megváltás érdekében történő felhasználási képességének az életterülete. Vagyis, ebben a életkörben kell önnek harmóniába kerülnie a Vízöntő Napja által jelölt és fentebb általam részben ismertetett szellemiségével, és mindazokkal a sorsfeladatokkal, amit a fent tárgyalt Bak karmája valamint a Napjának a negatív fényszögei által jelzett késztetések generálnak önben. Ezt igazolja az a tény is, hogy ön a családi vonatkozásokban is képtelen az idevonatkozó helyes döntésekre, helyzetkiértékelésekre, mivel a gyermekei apjától mindez idáig eltűrte az abszolút felelőtlen, dologtalan életvitelét, dőzsölését, ingyenélői életvitelét, a pénzszórási mániáit, a helyes apai mentalitás és moralitás teljes hiányát. Nos, ez is igazolja, hogy önnek égetően sürgős egy gyökeres szellemi és életvitelbeli módosítás, és bármennyire is úgy vélné, hogy helyes volt az, hogy ön, látszólag felelősen, illetve, az ön komoly, szeretetteljes természetére hivatkozva nem váltott eddig magatartást, be kell látnia, hogy ezek is csak önnyugtató - önámító elméletek és önigazolások, és igazából egy az egyben negatív, karmikus beidegződések, amikhez az igazi, felelős, morálisan helyes alapon álló, szeretetteljes (anyai) szellemiségnek semmi de semmi köze nincs!


Vénusz a Halak jegyében a kettes földházban
Az ön sorsképletét tovább tanulmányozva, látható, hogy a Vénusza a Halak jegyében, a kettes földházban áll. A Halak szellemisége az egyetemes létezésnek a teljes mélységű és magasságos, egységes és éber átélési szükségéhez, az abszolút létállapotba való visszakapcsolódás őselvéhez , a megváltás realizációjához kapcsolódik analogikusan. Ezért az egység-élmény megvalósításához szükséges fényre, tisztaságra és szeretetre való törekvéseknek és a teremtő – megváltódó isteni létállapotba való beleolvadásnak a géniusza.
A Halakban álló Vénusza négy negatív fényszöget kap (két pozitív fényszög mellett, amelyeket később tárgyalok): a Jupitertől, az Uránusztól, a Plútótól és a Bak Lilithjétől, amely együttáll a Merkúrral.
Ebből adódóan előbb beszélnünk kell a Halak Vénusz által jelzett negatív késztetéseiről. E negatív Vénuszi meghatározódások következtében ugyanis, ön hajlamos elveszíteni arányérzékét a szerelmi és szexuális vágyai kielégítése terén, és sokszor nem tud különbséget tenni szerelmi vágyai, szexuális ösztönei és elemi harmóniába kerülési, kiegyenlítődési igényei között: vagyis a Halak negatív szellemiségéből adódóan önben nagyon nagy az önkéntelen ön –és környezet-becsapási késztetés, tehát, a szellemi-érzelmi-hangulati tévelygésre, kábaságra, úgymond meghatódásra való hajlam. Tehát a Vénusz által jelzett érzékisége, szerelmi-szexuális természete, ösztönös kiegyenlítődésre törekvő késztetései összefüggnek a hamis egységbe kapcsolódási vágyaival: vagyis ezen Vénusz által jelölt késztetései a hamis, nem igazi, kábult „szeretet és szerelmi érzésre emlékeztető” – azt, a valódi felelős egyetemes szeretet - érzésekkel tévesen összekeverő- negatív szellemiség jegyében fogannak. Ezért ezeket komoly metafizikai értelmezésekkel, átvilágítással, az igazság szellemének a tudatos befogadása érdekében tett erőfeszítésekkel, az életének és a személyének az egyetemes törvények szellemében vett törvényesítési törekvésekkel kell feloldani!
Mivel a Vénusz a kettes házában található, önnek nagyon fontos, hogy megtanuljon felelősséggel bánni, az anyagi javakkal, de, amit ennél is erősebben jelez, hogy összhangba kell hoznia szexuális vágyéletét az anyagi lehetőségeivel,vagyis: A fizikai-lelki-szellemi adottságaiból, esetleges tehetségességéből eredő vonzerejét nem kell öncélú élvezet-szerzésre, kéjenckedésre, az élvezetekben való elveszésre kábulásra tiszavirág-életű, világi sikerek elérésére használnia (vagyis egy tál lencsére váltva a lelki üdvét). Hanem, lelki-szellemi élete és érzelmi intelligenciája, empátiája gazdagítására, kitisztítására, és a helyes arány szerinti, egészséges fizikai irányú vágyaiból megvalósítani annyit és úgy, hogy az a négy őselemmel való harmóniába kerülést tudja biztosítani.
Különösen fontos, hogy mielőtt a többi bolygó által vetett negatív fényszögek tárgyalására rátérnék - a Lilith (és a vele együttálló Merkúr) által a Vénuszra vetett negatív fényszögek értelmezését kell elvégeznem. Ezért tehát, az ön negatív, karmikus képzeletének kitisztázására irányuló feltárásnál e negatív fényszög értelmezése elsőbbséget élvez a többivel szemben, mivel komolyabb és mélyebb problémákat is vet fel, mint ahogy azt, az első látásra vélné az ember.
A Lilith diszharmonikus fényszögben a Vénusszal
E fénnyszög azt jelzi, hogy komoly problémák adódhatnak a mélyképzete szintjén megélt nőiségének, vagyis a nőisége meghatározottságának elfogadásában. Tehát az is lehetséges, hogy nem képes a nőiség pozitív szellemére: a párkapcsolatban megélt odaadásra, az önátadásra, a feloldódásra, a valódi egység-élmény megélésére. Ez két szélsőséges formában jelentkezhet: vagy a partneri viszony értékének a szexuális kielégülési fokozat – intenzitás - szerinti megítélésére hajlamos, és eszerint tekinti a szexuális élményeit az igazi szerelem és szeretet jelének, tehát, a szexuális kielégülési (képessége) szintjeinek megfelelően vonatkoztatja azt az általános szerelmi és partnerrel szembeni szeretet-élményeire, tehát, önkéntelenül és öntudatlanul: veleszületetten, hamis harmónia és boldogság képzetei vannak. A másik szélsőséges megnyilvánulása e negatív szellemiségnek, hogy idegenkedik az önátadás, igazi egység-élmény megélésétől és csak úgy fogja fel a Vénusz által jelzett szexuális-szerelmi természetének megélésére, ösztönös kiegyenlítődésre törekvő késztetéseit, mint „szükséges rosszat”, mint ami partneri kapcsolat fenntartásához szükséges tehát, de amelyre nem vágyik. Ebből fakadóan mind a frigiditásra, mind a kábulatból fakadó szexuális devianciákra is hajlamos, még akkor is, ha ezek csak rejtetten élnek önben, és soha nem kerülnek felszínre, vagyis nem jut el „tettlegességig”.
Természetesen nem csupán a szerelemi-szexuális kiegyenlítődési késztetések teljes elutasítása lehet jellemző, hanem a negatív Halak szellemiségére jellemzően, a Halakban álló negatívan fényszögelt Vénusz által jelzett késztetések hatására ennek a szöges ellentéteként a minél intenzívebben megélt vágyakozás az ideális szerelem után, romantikus, bódult álmodozás és sóvárgás hamis, kábult, homályos és zavaros egységélményekre vágyakozás, de figyelem: amit hajlamos és hajlandó személytelenül is megélni, tehát mindig az éppen adott, aktuális partnerrel.
E hamis, hétköznapi szóhasználattal: a szexuális partnerrel megélt érzelgős „magasztos” szerelem, e hamisan funkciónáló egységérzetből az is előállhat, hogy ön homályos és kaotikus szeretet-képzetek kábulatának rabságában él. Vagyis, hogy a szerelmi-szexuális kiegyenlítődésének megélési-képességében ön teljességgel hajlamos a szellemi-spirituális éberségvesztésre: nem tud különbséget tenni szerelmi vágyódásai és késztetései, valamint a szexuális ösztönei és elemi harmóniába kerülési, kiegyenlítődési igényei között. Mivel ön e téren nagyon könnyen megzavarható, tévesen látja és érzékeli a valóságot, menekül a realitás elöl: tehát hol patás ördögnek érzékeli a társát –amennyiben az nem elégíti ki irracionális, érzelmes szenvedélyességre irányuló vágyait-, vagy ami még jellemzőbb, hogy felmagasztalja, idealizálja, esetleg fel is menti minden vétsége alól a szerelmi-szexuális partnerét.
Mivel ezek az igen erős, mélyen megélt érzelmi hullámzások és túlfokozott, rapszodikus-szenvedélyes szerelmi érzések képesek önt a végletekig belülről felzaklatni, önnek nagyon fontos megtanulnia a szerelmi vágyódásai és késztetései valamint szexuális ösztönei és elemi harmóniába kerülési, kiegyenlítődési igényeiben éberen önvizsgálatot tartani, és megtanulni az elcsendesülést, befele-figyelést –és fordulást, vagyis a Halak erőterére jellemző egyetemes –isteni egység-tudat és egység-élmény elérésének és folyamatos fenntartásának a képességét: gyakran meditálnia kell, hogy az isteni léttel való egyesülésnek , valamint egybe olvadásnak, az ennek való feltétel nélküli odaadását és önátadását pozitívan, egészségesen élje meg.
Ez azt jelenti Elza, hogy a meditációs gyakorlatok közben és azok által önnek el kell sajátítania, hogy a fentebb leírt isteni léttel (és végső soron ebben az esetben a partnerrel) való mindenszintű, lelki-szellemi-spirituális egyesülése közben ne veszítse el az éberségét, spirituális öntudatát. Ugyanis mindaddig, amíg ezekre a bódult, kábult szerelmi érzésekre vágyódik, addig nem csak szerelmi életében él meg hamis egység-élményeket, hanem elemi szinten sem képes –főleg ide vonatkozó- helyes szellemi-spirituális helyzetkiértékelésekre és különbségtételekre, vagyis addig ön úgymond, morálisan hamis alapokon áll, a szerelmi-szexuális kiegyenlítődési késztetéseiben felelőtlenül jár áll, tehát hamis fényben (hamis igazságban) él…
Az ön Vénusza negatív fényszöget kap a Jupitertől
Vagyis az ön szerelmi-szexuális törekvései és elemi harmóniába kerülési, kiegyenlítődési igényei nem állnak összhangban a Jupiter által megtestesített értéktudat, értékítélet, valamint a helyzetértékelési képesség spirituális őserejével. Ez azt jelenti ebben az esetben, hogy szerelmi vágyait és szexuális ösztönségét csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudja össze egyeztetni helyesen a morális igazságérzetével, az erkölcsi ítélőképességeivel, a saját magával szembeni erkölcsi elvárásaival és igényével, mivel ön tudattalanul a hamis boldogság- és örömszerzési karmikus képzetekkel küzd, azt hiszi, hogy önmagát és a szerelmi társát bemanipulálhatja a boldogságba. Hogy a boldogságot apró csalásokkal és ámításokkal, illetve ráfogással, és kegyes hazugságokkal tényleg létre lehet hozni. Vagyis , ön a szerelmi kapcsolataiban, ösztönös törekvéseiben, általános viselkedésében, hajlamos a megalkuvó, elnéző és megbízhatatlan ( tehát kétértelmű, kétlaki – kétszínű) viselkedésre. Sőt, ez a kétkedő bizonytalanság jellemző még az önmagával szembeni viselkedésre is: Gyakran önellentmondásba keveredik ezen a téren, ami egyúttal azt is jelenti, hogy ön a finom csúsztatások szintjén történő valóság-ferdítésre és az apró korrupcióra, mások megtévesztésére, önmagának és másoknak való hazudozásra és mások félrevezetésére is igencsak hajlamos.
Vagyis, akár arra is hajlik –amit jelen helyzete is mutat - hogy képes benne ragadni a csalásra és korrupcióra alapozott párkapcsolatban, mert azt képzeli, hogy további trükközéssel, az a végén megjavítható. Képes eltűrni a meg(alkuvó)alázó, gyáva élethelyzeteket, élethazugságokat. Ez az erős öncsalási késztetés még akkor is működik önben, mikor a legőszintébbnek képzeli magát. Ez azt jelenti, hogy bele ragad az adott korrupt helyzetbe, mikor az öncélú boldogság- és élvezethajszolási képzeteibe, és azzal ámítja magát, hogy nincs más, amit tennie. Önkéntelenül is hajlik rá, hogy a kényelem-szeretet és kényelem-féltésnek váljon az áldozatává. Tehát ennek az ellentététes és önámító gondolkozáson és viselkedésen alapuló mentalitásának köszönhetően, ön az örömre és boldogságra való képtelenségnek a programjával született, hiszen az igazi boldogság egy belső érzés, egy belső bizonyosság, afelől, hogy helyesen, tehát a megváltás logikája szerint éljük az életünket. Ez az, amit nehéz önnek veleszületetten elfogadni.
Érthetőbben, ön a hedonizmusnak vagy akár ennek szöges ellentéte: az öncélú aszkétizmusnak a programját hordozza spirituális struktúrájában, a karmikus meghatározódásaiban. Önben nagyon erősen munkál a nagy élvezetekben való részesülési vágy, vagy az arról való lemaradási félelem. Mindezek mellett persze a minderről való teljes lemondási késztetésre is hajlamos, és ebből fakadnak a párkapcsolati kiegyenlítődési törekvéseiben a hamis boldogság-vágyai és hamis egységállapotokra való vágyakozásai.
Ennek a korrupt alapú élethelyzetnek a gyakorlatban és hosszú távon elkeserítő következményei lehetnek, amennyiben nem tudatosítja és nem oldja fel. Ugyanis, abból, ami a korrupt, hamis alapállásából fakad, a legveszélyesebb az, hogy végül egy spirituális alapúak látszó, de merőben valós értékítélet nélküli, érzelgősség vesz erőt a lelkén, vagy akár apátia , búskomorság vehet erőt önön. Ilyenkor bármibe bele lehet vinni, bármire rá lehet venni, mert vagy kétségbe esik, vagy közömbössé lesz. De vigyázat, mert az önben működő egészséges igazságérzetét csak nem tudja átverni. Vagyis nem élhet negatív visszahatások nélkül örökké ezekkel az (ön)csalási késztetésekkel. Illetve, azok ellen kell majd küzdenie, és az abból fakadó hamis életnyerési vágyából táplálkozó kiábrándultság és hiábavalóság-érzettel is, hogyha e magas szintű öncsalásainak a következményeként egyedül, vagyis tényleges partner nélkül marad, hiszen a személytelenség, személytelenséget szül szükségszerűen.
Mindezt addig, amíg ki nem alakítja azt a képességét, hogy állandóan fenntartsa elsősorban önmagával szemben a megváltási logika szerinti, kritikai alapállást (megkülönböztetési képességet). Máskülönben állandó csalódások érhetik egész életében különösen a párkapcsolataiban.

A Vénusza az Uránusztól is negatívan fényszögelt.

Ez tehát arra utal, hogy ön, veleszületetten nem tudja harmonikusan egyeztetni személyében a természetes és elemi szexuális késztetéseit, valamint a szerelmi harmónia-vágyát, a párkapcsolati kiegyenlítődést igénylő vágyait, az individuális, lelki és szellemi szabadságvágyával, az önállóságra, függetlenségre törekvési igényével. A férjével folytatott viszonyban ez főképpen úgy jelentkezik, hogy a fent leírt, önben működő hamis boldogság és harmónia-törekvési képzetei éppen a hamis szabadságvágyából fakadnak, ahhoz kapcsolódnak. Vagyis, nem tud sem szellemi – spirituális szinten, sem a gyakorlatban kollaborálni azokkal az ellentétes nemű személyekkel, akikkel szerelmi-szexuális viszonyba kerül, mivel kölcsönösen félre értik egymást. Ez abból fakad, hogy egyrészről téves elképzelései vannak a szerelmi egységállapotokról, illetve másrészt meg, a függetlenségről és a személyi autonómiáról. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy éppen ezek miatt, éppen ennek a szerelmi-szexuális egységélménynek a be nem teljesedése és hiánya miatt boldogtalan és elégedetlen folyton, minthogyha ez az elégedetlensége és hiány-érzete irracionális lenne. Holott, az igazi, belső boldogságot eredményező bizonyosságnak a létrejövési képtelensége, annak a meg nem léte éppen a minden szintű együttműködési képesség hiányából, vagy, a hamis (hamis, csúsztató, korrupt, ámító, félre vezető) partnerkapcsolati együttműködési késztetésekből erednek. (Nyilasban a teljesen negatív Jupiter: Tehát az otthonában, ahol nagyon erős – Negatívan! – megerősítve ez ugyancsak negatív Uránusszal – többek között az ötletek, a feltalálás és az inováció, valamint a technikai szabadság bolygójával. Negatívan : a trükközés bolygójával. )
A jelen élethelyzetében látható is, hogy a párkapcsolatot annak az elképzelésnek a tükrében hajlamos megítélni és fenntartani, hogy az a külső, formális, a látszat-kollaboráció „paramétereinek” megfelel-e? Önnél ebben a helyzetben például ez különösen abban nyilvánul meg tehát, hogy eltűri, hogy a férje egyáltalán ne legyen tekintettel az ön joggal elvárható párkapcsolati és gyermeknevelési elveire és kapcsolat-minőségi kéréseire, igényeire. Vagyis, most is csak ön az, aki –látszólag legalábbis… - kollaborál. Azonban ez valójában nem más, mint hamis párkapcsolati reláció és olyan minőség nélküli szülői együttműködés, ami nem szolgálja sem a valódi szeretet, sem az igaz és egészséges együttműködés szellemét, mivel a férje ön mellett, csak az önző, élvhajhász és öncélú igényeit elégíti ki rendre –miközben az ön és gyermekei még egészségesnek mondható igényei semmibe vannak véve. (Hiszen hol lehet együttműködésről beszélni, ahol nincs interakció, vagyis ahol csak az egyik fél van jelen felelősen, a partnernek (férjnek) az önző és öncélú, értelmetlen követelőzéseivel szemben?)
Tehát az, ami kiderül ebből a bolygó helyzetből – aspektusból, megerősíti a korábbi javaslataimat is: hogy tudniillik ilyen helyzetben a férje már eljátszotta az összes esélyét és láthatólag egy árva jelét sem mutatja törekvéseiben a családi egység és a párkapcsolat helyreállításának (Vagy az igazságos kimenetelű válásnak!). Nincs amiért tehát ön további engedményeket tegyen neki. Vagyis, önnek a férjét mostanra már játékon kívülinek kellene tekintenie, és erélyesen a saját sarkára állva, egyedül kellene végigküzdenie a válási akciót. Mindebben azért kellene így eljárnia, hogy az ön és gyermekei helyzete minél igazságosabb és erkölcsileg tisztább – helyesebb lehessen, tehát, hogy a gyermekeit a saját erkölcsi igényei szerint nevelve, egy igazi, felelősségteljes párral, az újbóli családi egység megvalósulhasson!

A Vénusz a Halakban negatív fényszögben a Plútóval

Azt jelzi, hogy ön a mélytudata szintjén nem tudja harmonikusan egyesíteni ösztönös és természetes szexuális késztetéseit, a mélyebb, spirituálisabb szerelmi igényével, szellemi tisztánlátásával (intuíciójával) és isteni szeretetvágyával. Sőt: az egyetemes igazság-érzetével és igazság-tudatával, valamint a megújhodási átváltozási igényével, a – mindenfajta kiegyenlítődési boldogulási késztetéseivel sem. E negatív fényszög által jelölt késztetések hatására, önben nagyon erős a párkapcsolataiban megélt negatív érzelmi-érzéki szenvedélyesség tüze. Ugyanakkor a dupla Bak-karmája miatt, és abból fakadóan ön általában lefojtva, rejtetten (Ezért mentális és képzeleti szinten, menthetetlenül – és mindenképpen agresszívan!) hajlamos az igazságtalanságra, kegyetlenkedésre és bosszúállásra is, amiből ugyan látszatra –a felszínen- a külvilág akár semmit sem lát. De tudnia kell, hogy ezzel, az agresszív, igazságtalanság-késztetéseinek és érzeteinek engedve, keményen önmagát mérgezi.
Ez alatt én elsősorban is azt értem, hogy ön nagyon is hajlamos arra, hogy látszólag szelíden tűrve, passzívan elszenvedje a „sors pofonjait”, miközben belül tele van ki nem élt dühvel és nehezteléssel, vagyis rejtett és elfojtott agresszióval, amiért szó nélkül tűri az igazságtalanságokat, vagyis azért, amiért mindig fél szembe szállni az igazságtalansággal, illetve, gyáva kiállni az igazáért, holott ezért ön legalább annyira hibás, mint az agresszor maga. Jellemző lehet, hogy ez társul egyfajta mártíromság érzettel. Ön azt érezheti gyakran, hogy önt teljesen ártatlanul, mindegyre csak bünteti igazságtalanul a sors, vagy éppen az empátia és felelősség nélküli, partnere, ez esetben az önző férje.
Kedves Elza, önnek azt kell megértenie, hogy az igazság szellemét nem csak úgy lehet megsérteni, hogy ön az, aki kegyetlenkedik, durváskodik, sérteget, vagy bosszút áll. De úgy is, hogy amennyiben igazságtalanságokat követnek el velünk szemben, és azt mi eltűrjük, az mindenképpen azt jelenti, hogy az igazság szellemét mi sem tiszteljük, vagyis, inkább egyáltalában nem is értjük, nem fogjuk fel és nem értékeljük annak a fontosságát. Tehát önnek nem az a feladata, hogy jámboran még odatartsa a másik arcát is (például a férjének), hanem, hogy szembeszálljon az igazságtalansággal, de természetesen, törvényes és igazságos eszközökkel. Vagyis nyíltan, bátran, egyenesen, őszintén és erélyesen! Ha ugyanis a sérelmeit letagadja maga előtt, és mások előtt, illetve csak titokban mer azokról panaszkodni a régi családja tagjainak, vagy barátainak, ha tehát, akkor, amikor megtörténnek, elfojtja azokat, akkor nem tett semmi egyebet, mint hogy az igazság könyörtelen fegyverét önmaga ellen fordította. Vagyis önből is humánus ál-igazságos (korrupt) ember lett, akiben belül a legnagyobb igazságtalanság-érzeti csaták dúlnak. Persze hiába, mert attól az a személy, és azok, akik önnel szemben igazságtalankodnak, gátlástalanul tovább folyatják „a mókát”, másrészt ezekkel a belső égi háborúkkal, csak a saját szerveit rombolja., betegíti. Vagyis Elza, „bűnösök közt cinkos, aki néma”, tehát így is, passzívan is, meg lehet sérteni az igazság szellemét, aminek a káros következményét (Pl. a megfelelő szervek betegségeit) első sorban a passzív eltűrő kell elviselje.
Vénusz pozitív fényszöget zár be a Szaturnusszal.
E fényszög által jelzett késztetések hatására a felelősségtudata és önfegyelme harmonikusan kapcsolódik szerelmi-vágyéletéhez, harmónia- és szépérzékéhez. Tehát ezzel a képességével, ezt tudatosan megerősítve, némileg ellensúlyozhatja és semlegesítheti, a fent leírt hátrányos késztetéseit, tudván, hogy a Szaturnusz igen erős határozottságot és döntési képességet, akaraterőt képes kölcsönözni, amikor tudatosan használjuk az általa megtestesített őserőt, amelynek az első kifejeződése mindenképpen a saját magunkkal és a környezetünkkel (És főként a gyermekeinkkel!) szembeni felelősség.
Általában elmondható tehát, hogy nyugodt, megfontolt, megbízható, hűséges, fegyelmezett, nagy önuralommal rendelkező partner lehetne (válhatna) magából, amennyiben a fentebb leírt negatív beidegződéseket az igazságért való harcok nyílt, spontán és bátor felvállalásával, valamint a rendszeres naplóírással, önfigyeléssel, meditációval és mantrázással szép lassan kimosná magából: Tehát amennyiben az összes fent leírt passzív vétkezési kényszert és korrupt létállapotokra való hajlamot kivetné magából, illetve átalakítaná a megfelelő pozitív képességekké (Pl: bátorság, igazságosság , törvényesség – Az egyetemes törvények szerint, persze. - és az igazságért való harc folyamatos vállalása – amíg béke nem lesz az életében). Ugyanis mi történik mindaz odáig? Addig ugyanis sajnos az ön karmikus képzete, és a karmikus képzetébe bújt árnyék-énje, semmi mást nem fog önnel „végrehajtatni”, minthogy e pozitív képességeinek az életadó, tiszta vizét a saját akadály-malmára hajtja. Vagyis, itt válik érthetővé, hogy a pozitív képességeink miképpen válhatnak negatív tulajdonságokká! Ugyanis, ezeket a pozitív képességeit szintén korrupt helyzetekre és emberekre fogja pazarolni, mint ahogy látható is, hogy mire ment az érzéketlen - egoista férje iránti bárgyú lojalitásával! Így használja az önben működő árnyék-énje a jó tulajdonságait önigazolásra, passzivitás - indoklásra. Bizony Elza, ehhez kell a nagyon nagy fokú éberség, amit a Halak eredeti pozitív szellemisége jelent! És természetesen szükséges az eltökéltség, határozottság, amit a pozitív Bak szellemiség jelent, amit tehát önnek mindenképpen és bármi áron meg kell szereznie.
Továbbá, az ön sorsképletét vizsgálva, látható, hogy
a Mars a Halakban áll és egy negatív fényszöget kap a Plútótól.
A Mars, mint pozitív funkcióval rendelkező teremtési és megváltási őserő, eredetileg a spontaneitást, az erélyességet, a szellem nyers, azonnali megnyilvánulási formáit, a célirányosságot, a nyílt, egyenes előretörést és a nyers, minden akadályon áttörő tüzességet, a nyers életenergiákat, az erélyességet (Figyelem: nem az erőszakot!) jeleníti meg. De az életkedvet és az életörömet is megtestesíti, és mindezek mellett a női horoszkópban, természetesen a férfiakhoz, a férfiassághoz a maszkulinitás szellemiségéhez, géniuszához való viszonyulást.
Mivel az ön Marsa támadott ezekben a megnyilvánulásaiban mindenképpen hamis, téves alapokon áll: elfojtásokkal, vagy túlzott indulatoskodással, nyílt vagy rejtett agressziós képzetekkel küzdhet.
Vagyis Elza, a Marsnak a Plútóval bezárt negatív fényszöge által jelzett késztetések hatására, ön a nyers, spontán önérvényesítési, önkifejezési megnyilvánulásait nehezen tudja összhangba hozni az egyetemes kiegyenlítődés általi egység-megvalósítási törekvéseivel. Ezen túlmenően, a szerelmi- vágyait és igazságszenvedélyét, ugyancsak nehezen tudja összhangba hozni a férfiakkal (az apával, az apai szellemiséggel és szerelmi partnerével) szemben érzett, rejtett irritációjával, félelmével, neheztelésével, hatalmi vágyával. Tehát, a kiegyenlítődésre – kielégülésre és egybeolvadásra való vágyait, nehezen egyezteti össze a spontán önkifejezési és önérvényesítési ösztöneivel, az ide vonatkozó, nyílt, vagy rejtett ambícióival.
Ez főként abban nyilvánulhat meg, hogy gyávaságig menően félénknek, megalkuvónak, visszahúzódónak mutatkozik, amelynek valódi oka a nyílt konfrontáció előli menekülés. A másik megnyilvánulási formája e karmikus késztetésnek az, hogy néha, teljesen váratlanul és tehát, teljességgel meggondolatlanul, vakmerő és szenvedélyes ösztönösséggel támad másokra. Olyanokra, akik – ténylegesen vagy csak gondolati-képzeletei szinten - megsértette önkéntelenül az ön vélt igazát.
Természetesen, mivel e fényszög által jelzett negatív késztetések hatására az ön igazságérzete eleve, születetten sérült, és ön akkor is támadva fogja érezni magát az igazában, ha netán a másik féllel való konfrontációja során az illetőnek netán spirituális-metafizikai alapon teljességgel igaza lenne. És ezt jó is szem előtt tartania kedves Elza, mivel ön hajlamos rá, hogy ne vállalja fel a nyílt és becsületes konfrontációt a nyilvánvaló igazságok védelmében, és csak gondolatban támadja azt aki –ön szerint - megsértette önt. Ön gyakran úgy érezheti, hogy a sorsa ártatlan áldozataként szenved csak, és ennek következménye lehet aztán az egészen válságos lelkiállapotokig való eljutás, egészen a depresszióig, letargiáig bezárólag. Ezek a válságos lelkiállapotokban megélt hiábavalósági érzések keverednek a belső, nagyon mélyről jövő, az istenre, vagyis a sorsra való haragvási és gyűlölködési képzetekkel, ami nagyon veszélyes és sorsromboló lehet a hosszú távú mágikus következményeiben.
Önnek a Marsa a kettes földházban áll, tehát az élet fenntartásához és működtetéséhez szükséges anyagi javak és anyagi eszközök megszerzési és értékelési képességének az életterületén.
A Mars a Plútóval negatív fényszöget zár be
A fényszög által jelzett késztetéseket és képességek hatására, ön még önmaga előtt sem bevallott uralkodási és irracionálisan extrém irányítási késztetésekkel küzdhet, amelyeket öntudatlanul ki akarván elégíteni, akár a fekete mágiás praktikákat bevetéséig is elmehet. (Ezt értse úgy Elza, hogy ön –és más-csalási, hazudozási, titkolózási sőt, a manipulációs pszichológiai fegyvertárát élet-játszma megnyerési vágyából, ennek a mágiázási hajlamainak, sőt, vágyainak a kielégítésére hajlamos használni.)
Hogy ezt a belső, rejtett, önmaga elől is eltagadott igazságtalan és agresszív mentalitását, érzelmi-gondolati szinten megélt támadásait és igazságtalansági-érzeteit feloldja, önnek nagyon fontos, hogy a Plútó szellemiségét megjelenítő teljes spirituális beavatottságot, a teljes kiegyenlítődési-, valamint az igazságért való harcolási képességet megszerezze.
És teheti ezt leginkább is a Halakra jellemző helyes spirituális-szellemi alapokon álló ítélőképesség (éberség) megszerzésével, az előfeltételek nélküli boldog lelki-állapotra és kedélyre hangolódással, ezen pozitív vibrációs állapot folyamatos tudatos megidézésével és fenntartásával, játékossággal, derűs viselkedéssel, humorral (bolondozással) és mindenekelőtt sok-sok meditációval.
Azonban Elza, arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy ez nem jelenti a passzivitást és a világtól való elvonulást és öncélú remetéskedést. Hanem csak azt a mentalitást szükséges felvennie, amely lehetővé teszi, hogy a Mars szellemiségét megtestesítő személyes részvétellel, bátor harccal és nyílt előretöréssel, őszinte nyíltsággal és erélyességgel élve, ne lendüljön át észrevétlenül a ló tulsó oldalára, vagyis: romboló agresszivitásba, a kegyetlenségbe és szenvedélyes elfogultságba. Márpedig ez csakis sok humorral, állandóan beidézett és folyamatosan fenntartott vidám és derűs lelki és szellemi alapállással, „mindig – jó kedéllyel” lehetséges. Vagyis ön, e fényszög által jelölt negatív késztetéseinek a pozitív képességekké alakítását csak úgy érheti el, ha mindenekelőtt a Mars és a Plútó ősszellemének pozitív megnyilvánulási formáit magára veszi, felvállalja: mint pl. az erélyességet, a célirányosságot, a nyílt, egyenes és bátor, személyes konfrontációkban való részvételi hajlandóságot, de ezeket mindig derűsen teszi és erős humorérzékkel, jó kedvvel és vidám kedéllyel teszi és társítja, és soha nem azzal a célkitűzéssel, hogy az ellenfelét, ne adj isten: ellenségét megsemmisítse, teljesen kicsinálja.

7.fejezet
Az ön sorsképletét vizsgálva a Plútó fényszögeit kell, hogy most górcső alá vegyük.
A Plútó, tehát az egyetemes és végső kiegyenlítődést, a teremtő és a teremtés közötti teljes eggyé válás őserejét (valamint), tehát az egyetemes ősigazság ősprincípiumát megtestesítő bolygó, az ön asztrológiai sorsképletében, a Mérleg jegyében áll.
Mivel a Plútó többségében negatívan fényszögelt az ön képletében, azt jelzi, hogy ön, az egyetemes (felsőbb rendű: megváltó – isteni) igazság-érzetében és igazság-tudatában, valamint a megújhodási és átváltozási igényeiben, a mindenfajta kiegyenlítődési boldogulási késztetéseiben ösztönösen negatív képzetekkel küzd. Ez magyarán azt jelenti elsősorban, hogy ön igen erős késztetést érez a lehető legeszményibb párkapcsolat megteremtésére, de ugyanakkor nem tudja, mert bizonytalan afelől, hogy ezt hogyan valósíthatná meg. Vagyis hajlamos lehet a kapcsolatait féltékenységgel és vitákkal, vagy éppen teljes konfliktuskerüléssel tönkretenni. Természetesen Elza, ezek a féltékenykedési, neheztelési vagy konfliktuskerülési negatív „hajlandóságai” abból adódnak, hogy lelki kötődésekbe és olyan személytelen és mégis személyi függőségeket eredményező, szerelmi - szexuális partneri viszonyokban „találja magát”, amelyeket ön hajlamos a szeretetnek a megnyilvánulási formáival összetéveszteni.
Mivel e fényszög által jelölt karmikus beidegződések hatására ön rettenetesen fél a kapcsolat (jelenleg a házassága) felbomlásával járó krízis megélésétől, egyre csak halogatja a döntő lépés (válókereset beadásának) megtételét. És ez még olyankor is így van, mikor a belső intuíciója, önben működő egészséges igazságérzete már régen felismerte, hogy mi lenne ebben a kritikus helyzetben az egészséges moralitása és felelősségtudata szempontjából, a helyes mentalitás és gyakorlati lépés: Vagyis az, hogy önnek, a szerelmi-szexuális életének rendeződése és gyermekei boldogsága érdekében, mi lenne a helyénvaló döntése.
Ezért kedves Elza, nagyon fontos, hogy e belső bizonytalanságán és érzelmi biztonság- és kényelem-keresési hajlamain túllépve, elsajátítsa az önzetlen szeretet és odaadás képességét, miközben őszintén és nyíltan ki meri fejezni érzelmeit és gondolatait, szándékait, az elkötelezett és harmonikus kapcsolat iránti igényét, illetve, megtanulja bátran megvédeni magát, azokkal szemben akik ezzel a nyílt és bátor őszinteségével, önvállalásával, vissza akarnak élni. Azt kell megértenie, hogy a szeretet, és az őszinte odaadási képesség és a bátor önvédelem, valamint a nyílt kifejezése az egyetemes törvények és a tehát megváltás logikája szempontjából jogos önérdekeinek nem zárják ki egymást. Sőt feltételezik egymást, vagyis valójában e két –látszólag!- ellentétes késztetés kiegészítik egymást. Ez a törvényes logika tehát a fénynek és a szeretetnek az abszolút kiegyenlített állapota elérési lehetőségének a logikája, vagyis a harmónia maga. Nemcsak a Plútó őserejéből, szelleméből fakadó egészséges igény és állapot kellene ez tehát legyen, hanem a Mérleg szellemiségéből adódó létállapot is!
A Mérleg spirituális erőtere ugyanis a természeti kiegyenlítődésre – és tehát: boldogságra való törekvésnek az egyetemes őselvét jeleníti meg és hozza létre a mentális, az asztrális és a fizikai dimenzió szintjein. Tehát csakis a fénynek és a szeretnek a kiegyenlített állapota az, ami a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi harmóniára, valódi kiegészülésre és kiegyenlítődésre való törekvést eredményezheti.
Mivel a Mérleg jegyében álló támadott Plútó által jelzett késztetések hatására, mélyképzeleti szinten e fentebb leírt egészséges szellemiséget nem tudja megélni, ezért a hamis boldogság-képzeteitől és téves párkapcsolati boldogulási vágyaitól vezérelve, hajlamos önmagát és mást megtévesztve, végső soron manipulálva, - szélsőséges esetekben erőszakoskodva - megvalósítani hamis (párkapcsolati) eszményeit. És mindaddig persze boldogulni sem fog ezeken az életterületeken, amíg a Plútó által jelzett egyetemes igazság-érzetével és igazság-tudatával, valamint a megújhodási átváltozási igényével, a mindenfajta kiegyenlítődési boldogulási késztetéseivel nem kerül harmóniába.
Önnek, a Mérleg jegyében álló Plútója a tízes földházban áll.

A tízes földház az egyetemes törvények gyakorlatba ültetésének az életköre, vagyis a társadalmi - közösségi együttlét – a közösségi együtt-lét és együtthatás! - problémáinak a feldolgozásának és megoldásának az életterepe. A Plútó bolygója tehát itt, az egyén közösségi-világi cselekvéseinek és viszonyrendszerének a körében található, vagyis a társadalmi-közösségi megvalósítások és a hivatás házában. (Alacsonyabb szinten megnevezve: a karrier életkörében.)
Mivel a Plútó, a fény és a szeretet egyetemes őselvek kölcsönös áthatolásán keresztül történő kiegyenlítődésnek és a kiegyenlítődésen keresztül történő egységesülésnek, és a legmagasabb szintű megtermékenyítődésének és kiegyenlítődésének, valamint az újjászületést követő, abszolút-tudat, az egyetemes igazságtudat megjelenésének a bolygója, a önnél a tízes földházban áll: Nagyon fontos az ön számára, hogy lehetőleg minél hamarabb egy, a karma-feloldási logika szerinti hivatást gyakoroljon. Vagyis egyszerűbben fogalmazva, hogy ne csak az önfenntartás és „rutin kötelezettségek elvégzése” alapján vegyen részt a társadalmi - közösségi élet színpadán, a közösségi erőtereknek megfelelő életkörökben. Ne csak egzisztenciális szükségek miatt gyakorolt, egyszerű és kényszerű munka legyen az ön számára az, amit tesz a közösségben, hanem igazi érték és mérték szellemileg is, hogy ne csak kényszerből kelljen foglalkoznia azzal, hanem eszmeileg is kötődjön egy hivatásához: Vagyis valóban legyen az ön számára hivatás – isteni meghívás…- az amivel foglalkozik.
Ez azért fontos kedves Elza, mivel a közösségi élet jobbítása érdekében vállalt célokat a Plútó szellemiségének megfelelően, vagyis az isteni igazság szellemében, az igazságért vívott személyes harcai által érheti el. Tehát éppen az elhivatottság érzésétől vezérelve, a tűzön-vízen keresztül megharcolt igazának tudatában valósíthatja meg önmagát, így teheti önmagát is fénnyé, így kellenne igazán öntudatossá tennie, változtatnia önmagát. De vigyázzon Elza, mert a többszörösen támadott Plútó által jelzett késztetések következtében ez a sokszor hamisan érzékelő és működő igazságtudata, nagyon is vakvágányra viheti önt! Ugyanakkor éppen e téves igazság-koncepciói hatására megélt krízisek segítségével tisztázhatja ki magában a Plútó valódi szellemiségét: vagyis ez által kerülhet a Plútó szellemiségével harmóniába a közösségi-társadalmi élet színterein.
Az ön sorsképletében látható Plútó negatív fényszöget kap a Lilithjétől, és a Lilithtel együttálló Merkúrtól.
A Plútónak a Bak Lilithtel alkotott negatív fényszöge által jelzett hajlamok hatására az egyetemes és mindenfajta kiegyenlítődési-boldogulási késztetéseit és az egyetemes ősigazság szellemiségét veleszületetten rosszul, vagy egyáltalán nem éli meg, minek következtében a megújhodás folyamatát sem élheti át. Vagyis mindegyre, mélyen magában neheztel a sorsára, mert nem érti, miért is kapja ezeket a kemény sorsleckéket.
A Plútó negatívan megnyilvánuló szellemisége a Bak Lilith által jelzett késztetésekből nyeri romboló erejét: vagyis önnel azért történnek meg ezek az igazságtalan élethelyzetek, mivel a Bak karma által jelölt mélyképzetei hatására ön legbelül, önmaga előtt sem tisztán érzékelhetően (de általam már feltárva), valahol, valamiben, szinte folyamatosan felelőtlenül jár el. Ezt kell tehát megvizsgálnia önmagában közelebbről, amikor is ezeken az igazságtalan élethelyzeteken keresztül, a kellemetlen, de figyelmeztető jellegű, sors-jelzéseket megkapja.
Mintegy hab a tortán, hogy a Plútó által támadott Bak Lilithje együttáll a Merkúrral. A Merkúr a pragmatikus és az elméleti - spekulatív (gyakorlatias, meg lineáris, célirányos, formailag ok - okozati) gondolkozást megtestesítő őserőt megjelenítő bolygó. Így ön, még ha ugyan önkéntelenül is, de túl szeretne járni a „Sors eszén”: vagyis, hajlamos, különböző tudományoskodó elméleti spekulációkkal, filozófiákkal hamis erkölcsi elméletek segítségével elódázni vagy elhalasztani a sorsfeladatait. A Merkúr által jelzett késztetések hatására önben erősen munkál akaratlanul is, mindenfajta sors-kicselezési vágy: Hajlik az ügyeskedésre, a „trükkösködésre”, magyarázkodásra, főleg az önfelmentésre, az igen nehéz, krízissel járó életfeladatok kikerülése – kicselezése - érdekében.
A Mérleg - Plútónak a Bak - Merkúrral bezárt negatív fényszöge által jelzett képzetek hatására ugyanis, önkéntelenül is, de retteg azoktól a felelős döntéseket és mentalitást kívánó élethelyzetektől, amelyek a sorsa gyökeres megváltoztatását igénylik és egyúttal a teljes lelki-szellemi és spirituális megújulás lehetőségét is, magukban hordozzák.

Az ön sorsképletében látható Plútó negatív fényszöget zár be a Marssal is.
A Mars a feltételeket, korlátokat nem ismerő, illetve azokat ledöntő, széttörő nyers (És vad..) élet-erőnek, az ezt megtestesítő szellemiségnek a bolygója. A Mars így tehát a spontaneitást, az erélyességet, a szellemnek az akadályt nem ismerő, azonnali megnyilvánulási formáit, vagyis a férfiasságot, a célirányosságot, a nyílt, egyenes előretörést megtestesítő őserőnek az analogikus megfelelője . Vagyis, amennyiben – mint az ön esetében – negatívan nyilvánul meg, abban az esetben spontaneitását, akadályt nem ismerő, azonnali megnyilvánulásait, céltudatosságát, ösztönös előretörési-késztetéseit rosszul kezeli (negatívan viszonyul hozzájuk képzeleti szinten), vagy nem éli meg őket egyáltalán. Vagyis, elfojtja őket, lenyomva ezeket a késztetéseket a mélytudata szintjére, ahonnan nem tűnnek el, hanem agresszióvá, agresszív képzetekké és ösztönökké alakulnak. Ezek az elfojtások tehát, sokkal nagyobb rombolást visznek végbe, nemcsak a környezetében, hanem elsősorban az ön szellemében és lelkében, amelyek hosszú távon a testében is diszharmóniát, betegséget okozhatnak.
Különösen igaz ez a Mars által jelölt szenvedélyes válaszadási, spontán reagálási késztetések esetében, hiszen a Mars, a korlátokat nem ismerő célirányosságában, tehát, a spontán megnyilvánulási formáiban feltartóztathatatlanul utat tör magának, vagyis azokat elfojtani igen veszélyes lehet. Az ön esetében ez azt jelenti, hogy hajlamos a Halakban negatívan álló Mars által jelölt késztetések hatására megfutamodni azok elől a helyzetek elől, amelyek ezt a nyílt, bátor, -ha szükséges, akkor konfrontatív - fellépést igényelnék. A másik jellegzetes megnyilvánulási formája ezeknek a negatív késztetéseknek, hogy hajlamos elkenni, elmaszatolni az ilyen, nyíltságot, erélyességet kívánó élethelyzeteknek a realitását: Vagyis, hajlamos rá, hogy elkezdje relativizálni, tehát véletlenszerűnek és szükségtelennek feltüntetni, a bátor, célirányosságot igénylő magatartás szükségességét. Tulajdonképpen ilyenkor mintegy megmagyarázva önmagának, hogy miért is nem kell kiállni a saját vagy akár a családja – Gyermekei - igazáért és érdekeiért. Hajlamos folyamatosan elhalasztani az egészséges, bátor és következetes önérdek-érvényesítést, így ön ezeknek hatására, és az önben működő egyetemes igazság-érzet és igazság-tudata hatására, rejtetten – a tudattalanban jól lenyomva –neheztel a sorsára, és egy ellenséges Isten-képzettel küzd. Egy olyan igazságtalan és büntető Isten-képzettel, amely önt –ön szerint- méltatlanul sorscsapásokkal súlyt, „egy ilyen ártatlan személyt”, mint ön. Vagyis nem csak Mars által jelölt szenvedélyes válaszadási, spontán reagálási késztetések nyilvánulnak meg negatívan ilyenkor önben, hanem a Halak negatív szellemiségére jellemző mártíromság és önsajnálat is. Vigyáznia kell kedves Elza, mivel ez az életérzés mintegy, nagyon – nagyon mélyre rejtett melegágya a kevélység hatalmassá duzzasztásának (Minimum is képzeleti szinteken)!
A Plútóval negatív fényszöget zár be a Mars
A fényszög által által jelölt késztetések hatására ön mindezek mellett nem tudja egyeztetni személyi tudatában a Mars által jelölt –fentebb már leírt- nyers önérvényesítési elveit, késztetéseit, az ön lelke mélyén is pislákoló egyetemes igazság-érzetével és igazság-tudatával, a vonatkozó sejtelmeivel és sugallataival, valamint a megújhodási és átváltozási igényeivel, a mindenfajta kiegyenlítődési boldogulási késztetéseivel. Vagyis, amikor ki kéne állnia az igazáért, vagy mások visszaélnek az igazság szellemével, ön hajlik arra önkéntelenül is, hogy gyávaságig menő félénkséggel, visszahúzódási vágyával, nyílt konfrontáció előli meneküléssel reagáljon ezekre a sors-provokációkra, igazságtalan viselkedéshez és sors-kezeléshez vezető megalkuvást eredményezve, és ilyen zavaros és megalkuvási (zavaros és zavaró, mert korrupt, tisztázatlan) élethelyzeteket teremtve általuk.
Önnek, Elza, tehát igen fontos, hogy az egyetemes emberi öntudat elérését célzó természetes önállósodási törekvésekben megtalálja a helyes viszonyulását, és kifejlessze magában azt a képességet, hogy a szónak a pozitív és kreatív értelmében, tehát törvényesen együttműködően autonóm személlyé váljon. Továbbá az is fontos, hogy érvényesítse saját akaratát és szabadság-igényét, de úgy, hogy mind önmagával, ugyanakkor a környezetével is harmóniába tudjon maradni. Mindaddig, amíg ez tehát nem sikerül, keményen fog küzdeni sors-neheztelési és igazságtalanság-érzeti képzeteivel. Vagyis egy olyan spirituális – metafizikai Istenhez-viszonyulás fog önben munkálni, amelynek hatására az önnek kellemetlen sorsleckéket nem a saját mélytudati zavarából eredő „jogos” próbatételnek érzékeli: Hanem öntől független, külső körülmények hatására kialakult negatív élethelyzeteknek látja azokat. Kedves Elza, ezt a sorsra való önkéntelen, reflex-szerű neheztelését kell tehát megtanulnia feloldani és elengedni, hogy ne sodródjon újra meg újra –és ne is maradjon- méltatlan és sehova nem vezető, vagyis: a seholba: a zavarodott értelmetlenségbe vezető sors-helyzetekben!

Az ön sorsképletében, a Mars mellett a Vénusz is negatív fényszöget zár be a Plútóval.
Vagyis, a Plútó által jelzett igazság-védési és érvényesítési késztetéseket nem tudja összhangba hozni ösztönös és természetes szerelmi-szexuális kiegyenlítődési késztetéseivel, harmónia-keresési és törekvési szándékaival. A fényszög jelzése szerint ugyanis, önben, vele születetten ösztönvilágában, sejtelmeiben és sugallataiban, eleve ellenségképzetek között jelenik meg a férfi és a nő, vagyis a feminim és a maszkulin princípiumok legelemibb formái is, amit bármennyire nehezen is, de végül fel kell oldania és fel kell fognia és el kell fogadnia és a magáévá kell tennie, hogy ezek, első sorben önben harmónikus egységet képeznek. Ez azt is jelenti, hogy hajlamos eltűrni szerelmi-szexuális életében is a megalázó, igazságtalan bánásmódot –ahogy most is a férjétől -, és nagyon nehezen változtat önkéntelen negatív viszonyulásán, mégis revideálni kell a nézeteit ezzel kapcsolatban.
Természetesen, ezzel egyidejűleg az ön mélyképzeletében is rejtetten, valahol igazságtalankodik, és nagyon nehezen képes arra a gyökeres lelki és szellemi megújhodáshoz vezető szemléletváltásra, amit a Plútó ősereje képvisel… Tehát mélyen, legbelül ön el is válna a férjétől a sok elszenvedett igazságtalanságáért és vádaskodásáért, de ugyanakkor és egyúttal elengedni sem képes őt, és magát a kapcsolatot sem, mert nem képes elfogadni és elviselni azt, hogy: 1) Rosszúl választott, 2) Nem volt képes a férjét megnevelni és átalakítani, márpedig ezt nem is lehet, de nem is szabad! Ha ezt megérti, akkor elindulhat az önben levő Isten megtalálásának és az igazi boldogságnak az elérési útján.
Önnek Elza, azt kell megértenie, hogy az olyan élethelyzetekben, amikor az egyértelmű jeleit bőven megkapta az élettársa együttműködési képtelenségére –Sőt, ennek a teljes elutasítását sorozatban megélte éveken át!- önnek meg kell tanulnia lezárnia az ilyen kilátástalan kapcsolatot és élethelyzetet. Mivel a párkapcsolata helyreállításának megoldása már nem az ön kezében van (Hiszen rengeteg kedvezményt tett már eddig is a férjének!), a legtöbb, amit tehet, hogy a horoszkópja ismeretének tükrében átgondolja, hogy mi vezetett idáig és mit tehet annak érdekében, hogy legközelebbi élettársi kapcsolatában ez ne így legyen. És ehhez viszont azt kell megtudnia és gyakorolnia, hogy mi az amit a férfiaktól igényelni kell és szükséges és törvényszerűen el is kell várni, és mi az amit nem!
Az ön sorsképletében Plútó több rendű relációban található. Így a Szaturnusz is, együttáll a Plútóval,
ez így, többségében egy negatívan fényszögelt bolygó-együttállást eredményez.
Vagyis az Egyetemes Felelősségtudat és Felelősségérzet, valamint az atyai szellem őserejét megtestesítő Szaturnusz bolygó által jelölt késztetések nincsenek összhangban a Plútó által jelzett igazság-igénylési, igazság-elvárási késztetésekkel.
Tehát ön veleszületetten – a Plútó által jelölt negatív késztetések mellett, a korábban – fentebb – általam elvégzett, vonatkozó feltárásoknak is megfelelően, egy téves apai-atyai képpel rendelkezik. Ez a képzet nem csak a saját vérszerinti édesapjára vonatkozik, hanem jelenlegi férjére is, vagyis gyermekei édesapjára. Pontosabban ez azt jelenti, hogy eleve nem is támasztott minőségi – morális elvárást vele szemben, vagy az elvárásai spirituális-metafizikai szempontból tévesek voltak: Sokszor –ha csak mentális szinteken is, de- aggódik és aggályoskodik ötöd rangú problémákban és kérdésekben, máskor pedig teljességgel érzéketlenné válhat arra, hogy mi az, amit gyermekei édesapjától joggal elvárhatna. Ennek a legjobb, pozitív jövő érdekében vállalt sors-tanulást lehetővé tevő megoldása az, ha a Plútó eredeti pozitív szellemiségének megfelelően, most, a hivatalos – bírósági válás alatt a végsőkig elmegy a konfliktusok vállalása és az egymással szembeni, elvárások helyességének és jogosságának, vagy helytelenségének és jogtalanságának kitisztázása érdekében. Nem kell tehát félnie, és a férjét be kell vádolnia, azokkal a felelősség-hárítási és igazságtalan eljárási „tényekkel”, amelyekről ön tud, és amelyekre emlékszik. Ha nincs igaza, majd kiderül, de feltétlenül és bátran szóvá kell tennie, nem szabad a sötétben és tisztázatlanul hagynia semmit!
Az ide vonatkozó tanácsom tehát egyértelműen az, hogy a Szaturnusz pozitív szellemiségének megfelelően, az a leghelyesebb, ha törekszik az igazság képviseletére bátran, és tehát, morális szempontból, határozottan és elváróan-igényesen és következetesen lép fel nem csak most, a válás alatt, de a jövőben is, azokban a helyzetekben, amikor a gyermekei édesapja részéről igazságtalan fellépést és bánásmódot tapasztal. Persze, ugyanakkor arra is kell majd vigyáznia Elza, hogy a támadott Plútó által jelölt késztetések hatására ön nagyon gyakran az Egyetemes Ősigazság szellemiségének szempontjából tévesen ítél meg embereket és helyzeteket, tehát egy – egy ilyen szükségessé vált fellépése előtt, nagyon alaposan fontoljon meg mindent, amit mondani fog, amit mondania kell, de azt követően viszont, nagyon céltudatosan és bátran kell viselkednie, és mindent, ami ön szerint helytelen és igazságtalan volt a férje részéről, maradéktalanul le kell lepleznie!. Mert hiszen, végső soron, mégis, éppen ez a nyílt, teljes megismerésre irányuló magatartás az, amellyel ön végül eljuthat az igazi boldogsághoz vezető, abszolút mérték szerinti, felelős és következetes alapálláshoz.
Az ön sorsképletében a Plútó pozitív fényszöget kap a Neptunusztól is.
Vagyis, amennyiben a sorsképletéből kiolvasható negatív meghatározódásokat és főként (!) a dupla Bak karmájából kiolvasható karmikus késztetéseket feloldotta, vagy ennek feloldása irányába már komoly lépéseket tett, (úgy) akkor majd érvényesülnek e fényszög-kapcsolat által jelölt pozitív késztetések és képességek is.
A Plútó által jelölt egyetemes igazság-érzete és igazság-tudata, valamint a megújhodási és átváltozási igényei, a mindenfajta kiegyenlítődési boldogulási késztetései összhangban állnak a Neptunusz által jelölt Egyetemes Egységtudatba való kapcsolódási késztetéseivel. Pontosabban, ez azt jelenti, hogy akár komoly tisztánlátói képességeket, misztikus intuíciót, befelé figyelésre való képességeket jelenthet, amellyel képes lehet a saját önámítási késztetéseinek, létkorrupcióra való rejtett és alantas hajlamának az életéből való kiszűrésére. Vagyis önben mélyen ott van - lappang egy magas fokú éberség képesség, amellyel az ön karmikus tudatából eredő zavaros képzeteket felismerheti, de azokat tudatosan serkenteni kell. Ez az veleszületett éberség az, amelynek segítségével a teljes, gyökeres megújhodás irányába elindulhat, sőt azt el is érheti, amennyiben nem hagyja eluralkodni magán a karmikus képzeteit.

8. fejezet

Az ön sorsképletében a Szaturnusz a tízes földházban áll.

A Szaturnusz az egyetemes törvények érvényesülésének az őselvét, tehát, és ezzel együtt: a határokat és a határozottságot, valamint, az ebből következő felelősségtudatot, az egyetemes – isteni – felelősségnek és az ember számára az ösztönös, vagy tudatok (kiművelt!) felelősségérzetet, valamint az arányosságot, a mértéket- és a mértékletes határérzékelési képesség őserejét jeleníti meg. A Szaturnusz által jelölt késztetések, képességek a hétköznapi gyakorlati kérdésekben, de a hosszú távú következmények előrelátásában és ezért, kiemelten a társadalmi - közösségi cselekvések és viszonyrendszerek életterületén jelentkezik. Ebből fakadnak önnek azok az erős késztetései is, amelyek a társadalmi érvényesülés (karrierrel, hivatással kapcsolatos) terveinek megvalósítása irányába hajtják. Csakhogy, mindamellett, hogy a tízes házban álló Szaturnusza többségében pozitívan fényszögelt, ön Bak karmával is rendelkezik, vagyis mindazokkal a negatív képzetekkel, amelyek a Szaturnusz őserejével negatív analogikus kapcsolatba hozhatok nem a koncentrált erőviszonyok és hatások, hanem az egész személyiségének a karma-erőterekben jelentkező mély-tudattalan mentalitása szintjén is. Vagyis a mélytudata szintjén mindezek ellenére is igen hajlik a felelősségvállalás elhárítására: az ön esetében leginkább is a túlzó aggodalmaskodásra vagy felesleges terhek cipelésére. Ebben az önkéntelen, hibás törekvésében veszélyezteti, akár tönkre is teheti családi életét és későbbi, komoly szerelmi viszonyát, valamint elveszítheti akár a saját és családi boldogságát is.
Tehát kedves Elza, nagyon fontos, hogy az aggodalomra és a túlbiztosításra alapozott képzeletvilágát mielőbb felszámolja.Vagyis önnek törekednie kell, mind a hétköznapi – gyakorlati felelősség, mind a a társadalmi-közösségi tevékenységhez szükséges egyetemes felelősségtudatba ágyazott, személyes és közösségi felelősségérzet kifejlesztésére is.
Ezt tehát nem csak a tízes házban álló Szaturnusz által jelölt késztetések kipallérozásának az életfeladataként kell végeznie - gyakorolnia, hanem –és elsősorban- az első házban álló karma-pontok által jelzett dupla Bak karmájának a feloldásához – meghaladásához szükséges magatartás is! Vagyis, önnek a személyes és közösségi felelősségérzet kifejlesztésére nem „csak” azért van szüksége, mert a tízes házban a Szaturnusza által jelölt késztetéseivel kell, hogy tisztába jöjjön és kiigazítsa. Hanem első sorban és főként azért (is), mert az egyes ház –ahol a dupla Bak karmáját jelző két kamrapont található- nem más mint a fizikai dimenzióban történő, mindenféle előfeltételtől és korlátozástól mentes, elsődleges személyi megjelenésnek és megnyilvánulásoknak,vagyis a konfliktusokig menő, karma-oldási provokációknak és jelzéseknek a háza. Amennyiben tehát ön nem vállalja a most a férjével való nyílt, gyakorlati és a törvény- és igazság – megállapító hivatalos intézményi szinteken is a konfrontációt, az azt jelenti, hogy a legelemibb életfeladatit nem tudja, vagy nem akarja vállalni és akkor egész életében a karmája hatása és az árnyék-énje irányítása alatt kell élnie.
Ezért igencsak fontos Elza, hogy a gyakorlati felelősségérzet kialakítása mellett, a közösség előtt való ügyképviseletre is képes legyen, hogy minimum egy, vagy több magán-érdeknek, illetve közösségi érdeknek az érvényesítésére képessé tegye magát: Vagyis, egészen egyszerűen és konkrétan, a tárgyi valóság szintjén: hogy képessé tegye magát a közönség előtt történő megszólalásra és felszólalásra és személyes harcok vállalására. Így –tehát csakis személyes tapasztalatokkal és részvétellel- lehet feloldani a görcsös aggodalmaskodását, a harctól való visszavonulási késztetését, a külső korrupcióra és a belső meghasonlásra való hajlamát. Magyarul: le kell döntenie és meg kell haladnia a misztikus félelme és az árnyék-énje által önre kényszeritett saját határait.
Az ön sorsképletében a Szaturnusz pozitív fényszöget zár be a Holddal.

Ez azt jelenti első sorban, hogy önnél a Szaturnusz által jelölt, személyi törvényesség-igény, valamint az egyetemes felelősségtudat, az arány és határ-érzékelési képességek és késztetések harmóniában vannak a Hold által jelölt önkéntelen információ befogadási, információ átalakítási és visszatükrözési képességével, és az anyai állapothoz, az anyaság szelleméhez való önkéntelen és öntudatlan viszonyulásával. Ez leginkább is abban nyilvánulhat meg, hogy ön a családdal szemben fokozott figyelemmel, felelősségtudattal, elővigyázatossággal, és általában minden vonatkozásban állhatatossággal viseltetik.
Ugyanakkor mindig- tehát most is- fel szeretném hívni rá a figyelmét kedves Elza, hogy ezek a pozitív személyi vonások mindaddig nem bontakozhatnak ki önben teljes mértékig, amíg a karmikus képzeteit fel nem oldotta. Pontosabban szólva, ezek az önkéntelen pozitív személyi viszonyulásai az anyaság szelleméhez, önnek segítségül kellene, hogy legyenek abban, hogy feloldja velük a karmáját.
Ugyanezek az intelmek vonatkoznak az alábbi pozitív személyi vonások kamatoztatásánál is: önnek a

Szaturnusza pozitív fényszöget zár be a Vénuszával.

Vagyis a Szaturnusz által jelölt egyetemes felelősségtudat, az arány és határ-érzékelési képességek és késztetések összhangban állnak az önkéntelen szerelmi-szexuális kiegyenlítődési és harmónia-keresési igényeivel.
Felelősségtudata és önfegyelme harmonikusan kapcsolódik szerelmi-vágyéletéhez, ebből fakadóan pedig többnyire nyugodt, megfontolt, megbízható partnernek bizonyul, amennyiben éppen nem a karmikus beidegződései szerint képzelődik és cselekszik.
Az ön sorsképletében negatív fényszöget zár be a Szaturnusz a Marssal.
Vagyis ön a Mars által jelölt spontaneitását, az erélyességét, a szellemnek az akadályt nem ismerő, azonnali megnyilvánulási formáit, vagyis a férfiasságot, a célirányosságot, a nyílt, egyenes előretörést megtestesítő őserőt nem tudja harmonikusan egyeztetni az Egyetemes Felelősségtudat és Felelősségérzet, valamint az atyai szellem őserejét megtestesítő Szaturnusz bolygó által jelölt késztetéseivel.
Vagyis a Mars által jelölt szenvedélyes válaszadási, spontán reagálási késztetéseit a mélyen gyökeredző gátlásai miatt hajlamos akadályozni az érvényesülésükben. Ennek hatására pedig gyávává, visszahúzódóvá, konfliktuskerülővé válik. A sok meg nem élt –pontosabban kikerült, elódázott- személyes harc következtében nagyon sok sérelmet dédelget magában, és hajlamos rá, hogy kudarcai miatt másokat vádoljon. A spontán, erélyes, célirányos, előretörési-harci késztetéseit éppen olyankor nem éli meg, mikor a Szaturnusz szellemének megfelelően következetesen határt kéne szabnia a negatív élettendenciáknak: Vagyis férje visszaéléseinek, a válás elhúzódásának, vagy amikor mások önnel szemben igazságtalan, pimasz viselkedést tanúsítanak, és visszaélnek türelmével, és olykor teljesen „szükségtelen” jóindulatával.
A Szaturnusznak a Marssal bezárt negatív fényszöge által jelölt késztetések hatására ön rettenetesen fél bármilyen konfliktust felvállalni, nyíltan és szenvedélyesen harcolni az igazáért, mivel közben mélyen magában szüntelenül aggodalmaskodik, hogy milyen következményei lesznek ennek a nyílt, nyers és férfias hozzáállásának amit még csak el sem mer követni. Vagyis Elza, -ha csak titkon is- de ön nagyon szeretné önmagát és a környezetét is valójában csak meghunyászkodó, gyáva (ál)harmonikus viselkedésével biztosítani a „jóindulatáról”, tehát biztosított helyzetbe és állapotba kerülni, a „Ne bántsatok, mert ártatlan vagyok” jelszó szellemében.. Tehát ahelyett, hogy felismerné és határt szabna erélyességével a sorsprovokációknak, más személyek önnel szembeni agresszív fellépésének, az idő előre haladásával egyre inkább csak a nyakára nőnek azok. Ehelyett jobb lenne, sőt egyenesen szükséges Elza, hogy ön minden nehézségért, minden jogos-jogtalan bántásért, ami éri, vállalja fel teljes mértékben a felelősséget és próbálja önmagát harmóniába hozni az egyetemes felelősségtudat őselvével.

Az ön sorsképletében a Szaturnusz pozitív fényszöget zár be a Neptunusszal.
Az Egyetemes Felelősségtudat és Felelősségérzet, valamint az atyai szellem őserejét megtestesítő Szaturnusz bolygó által jelölt késztetései összhangban állnak a Neptunusz által jelölt Egyetemes Egységtudatba való kapcsolódási készség és képesség őserejével. Amennyiben a horoszkópjából kiolvasható karmikus késztetéseit feloldotta, illetve, annak feloldása irányába már elindult, úgy a következményekben való gondolkozásának, még egészségesen működő lelkiismeretének, tehát a törvényesség-igényének köszönhetően, eljuthat a valódi szellemi tisztánlátás és éberség, az egységtudat, az egyetemes szeretet-áramoltatási képesség eléréséig, és a hőn óhajtott béke- vágya beteljesedéséig. De, amint ezt már számtalanszor leírtam, ennek önnél, az ön esetében, igen erős és sokszerű, úgymond harc-vállalási és határozottsági – felelősség-vállalási feltételei vannak.

9. fejezet

Jupiter-Uránusz együttállás a Nyilasban
Mint korábban már említettem, a bolygó-együttállások (Amelyből igen sok van az ön sorsképletében.) mindig erős árnyéként sejtetnek. Ezen bolygók által jelölt késztetések mindig együttesen jelentkeznek, mintegy összeolvadnak, összekeverednek, tehát nem csak a környezetének, de önnek is igen nehéz, a képzeletének, a viselkedésének valódi mozgatórugóit felismernie. Tudnia kell, hogy az árnyék-énje éppen ezt a tisztázatlan, zavaros, kaotikus alapállást „kedveli”: Vagyis a zavarosban való halászást. Ezért önnek ezekre a negatív késztetéseire fokozottan ügyelnie kell, fokozott éberséggel kell viszonyulnia hozzájuk.
A Jupiter teljesen negatívan fényszögelt és az otthonában: a Nyilas jegyében található. A Jupiter az értéktudat, az értékítélet, a helyzetértékelési, helyzetmegítélési képesség őselvét testesíti meg. Ennek megfelelően a spirituális fontossági sorrend-tudatnak (hierarchia-tudatnak) és az szerinti döntéshozásoknak, ítéletalkotási képesség őselvét jeleníti meg. Mivel tehát az ön képletében teljesen negatívan áll az otthonában: Nyilas jegyében, ez azt jelenti, hogy nagyon erős a negatív hatása. Vagyis, hogy: ön erősen hajlamos a Jupiter negatív szellemiségének megfelelően, tehát önmagát és könyezetét is félrevezetően gondolkozni, viselkedni és eljárni és ennek megfelelően, a Jupiter által megtestesített ítélő és bíráskodási, elbírálási őselvnek a két végletének a megélésére: Egyrészről az eszmei-erkölcsi relativizmusra, végső soron ön –és másnak-csalására hajlamosan, másrészt ennek a szöges ellentéteként, erkölcsi, vagy a vallásos dogmatizmusra is hajlik, illetve, az alaptalan, vagy egyenesen az igazságtalan kritikára, és a szélsőéges itélkezésre, aminek a következtében – ha mentális szinteken is-, de mások fölött ítélkezik. De én úgy érzékelem, hogy ön inkább az ítélkezéstől és a bírálattól való ódzkodásra, az értékvizsgálat és érték-kritika elhárítására hajlamos, vagyis az erkölcsi relativizmusra, ami viszont csak látszólag jobb és könnyebb a dogmatikus, vagy az igazságtalan ítéletnél.
Mivel a Jupiter együttáll az Uránusszal, a Jupiter ősereje együttesen érvényesül az Uránusz őserejével: a szabad, illetve gát- és feltétel nélküli, minden irányból érkező, minden irányba hatoló, szellemi információáramlási késztetéseivel. Mivel a két bolygó az ön sorsképletében negatív fényszögeket kap, e fényszögek által jelzett késztetések hatására ön még a jelentéktelen ítéleteiben is hajlamos az érték-relativizálásra, az un. „mindegységre”, a megúszásban való reménykedésre, és mind a megállapításaiban, mind az ígéreteiben sokszor fárasztóan következetlenné és követhetetlenné válik.
Az Uránusz és a Jupiter a sorsképletében a tizenkettes földházban áll. Az imént leírt és ismertetett Jupiter és az Uránusz őserejét pozitívan ön a spirituális éberség és isteni egységtudat megszerzésének - kialakításának és megerősítésének a házában, illetve ezen képességeknek a kialakításában,megérlelésében és megerősítésének az életterületén nyílvánul meg ez e két őserő teljesen negatívan: Hiszen mind a kettő teljesen negatívan fényszögelt tehát így együtt valóságos karma-pontként jelenik meg az együttesük. Amely életkörben ez leginkább megnyilvánul, vagyis a kontemplációt és a meditatív állapotokat biztosító, külső ingerektől és világi érdek-harcok zajától elzárt életterületeken ön egyenlőre nem érzi jól magát. A Jupiter bolygó által jelölt helyzetértékelési, helyzetmegítélési képességét és az Uránusz bolygó által jelölt szabad, illetve gát- és feltétel nélküli, minden irányból érkező, minden irányba hatoló, szellemi információáramlási képességeit tehát csak akkor tudja majd magában érzékelni , és a negatív működésüket megfigyelni, majd hosszas észrevételezések és önmegfigyelések után, teljesen pozitívvá alakítani, ha előbb, hosszas és kitartón nem lankadó gyakorlások után és útján, megtanult elcsendesedni, magát a külvilágtól, illetve a külső benyomásoktól időnként elzárni, és kizárólag és kimondottan csak befele figyelve, és meditálni.
A Jupiter-Uránusz bolygóegyüttállása a tizenkettős házban negatívan fényszögelt a Lilithtől.
A fényszög által jelölt késztetések hatására egyrészről teljesen hibásan és tévesen erős,vagy ennek ellentéteként: gyengén fejlett az önmagával és másokkal szembeni morális-kritikai elvárása és érzéke. Másrészről az Uránusz által jelölt késztetések hatására pedig képtelen szelektálni az önből eredő és ön fele áramló szellemi információk között: Vagyis teljesen zavart azt illetően, hogy mi alapján ítéljen meg élethelyzeteket és embereket, illetve hajlamos kételkedni és hitetlenkedni még az olyan igazságokban is, amelyeket volt alkalma többször is megtapasztalni, érzékelni (Un. kézzel fogni!) . Hogy ezt a pszichikai instabilitást legyőzze, szükséges, hogy morális kérdéseket érintő (bölcseleti) ítéletalkotási, kritikai, vizsgálati és morális döntési hajlamait összhangba hozza metafizikai tudásával, vagyis hogy, törekedjen valódi metafizikai (kauzális asztrológiai) ismeretek megszerzésére, és az Egyetemes Törvények ismeretének megszerzésére, és és erőltesse magát, hogy abban, amit két vagy három és négy alkalommal is megtapasztalgatott, abban ne kételkedjen többet!
Az ön sorsképletében a Jupiter és az Uránusz negatív fényszöget zárnak be a Vénusszal.
Ez azt jelenti, hogy önben, a Vénusz által jelzett szerelmi –és szexuális kiegyenlítődési és mindenfajta harmónia-törekvési vágyai nincsenek összhangban a Jupiter által jelölt értéktudati, az értékítéletbeli, a helyzetértékelési, helyzetmegítélési képességeivel. Másrészről a szerelmi-szexuális kiegyenlítődési törekvései nincsenek harmóniában az Uránusz által jelölt szabad, illetve gát- és feltétel nélküli, minden irányból érkező, minden irányba hatoló, szellemi információáramlási -és áramoltatási késztetéseivel sem.
A Jupiternek a Vénusszal bezárt negatív fényszöge által jelölt képzetek hatására ön szerelmi vágyait és szexuális ösztönét az igazságérzetével, erkölcsi ítélőképességeivel, saját magával szembeni erkölcsi elvárásaival nehezen tudja egyeztetni. Magyarán a párkapcsolataiban, párkapcsolati törekvéseiben ön igen hajlik arra, hogy leginkább is önmagát vezesse félre azt illetően, hogy mi helyes, mi az ami erkölcsileg, metafizikailag elfogadható és mi az, ami nem, mind a partnerével (Pl. a férjével), annak a jellemével és morális alapállásával kapcsolatban, mind általában az emberekkel kapcsolatban. Ezért ön általában hajlamos megbízni olyan emberekben, akikben nem kellene, és olyan emberekben viszont, akikben kellene, nem tud megbízni, kételkedik és kétségeskedik – a bizalom szempontjából kétszínűsködik. . Mindezek mellett jegyezném meg, hogy e negatív fényszög által jelzett késztetések abban is megnyilvánulhatnak, hogy hajlamos az anyagi javak, különböző anyagi értékek, és kényelmi berendezések, valamint a társadalmi érdemek és elismerések könnyű úton történő, fáradság nélküli megszerzésére. Ennek mintegy következménye a csalásra és a korrupcióra való titkolt, rejtett sóvárgás, valamint másoknak és önmagának a megtévesztésére, illetve igazságtalan erkölcsi elítélésre való hajlama.
Amit tehát érdemes szem előtt tartania, hogy állandóan fenn kell tartania elsősorban önmagával szemben a helyes morális-metafizikai bírálat, felülvizsgálat és kritika szellemét, és kifejlesztenie a metafizikai tudáson, – vagyis a megváltás-logikán - alapuló kritikai alapállását, igényességét.
A Vénusznak az Uránusszal bezárt negatív fényszöge által jelzett késztetések hatására ön minimum zavart, de inkább kapkodó és „ötletező”, lehet a szerelmi-szexuális kiegyenlítődési és harmóniatörekvésében, egészen gyakorlati szinteken: Az orgazmus-készségében, ami éppen azért marad el valószínüleg, mert egyrészt a szexuális aktus közben az agyába be-villanó világi „életrendezési” ötletei elvonják a figyelmét az aktus intimitásáról és bensőségességéről, az egymásra figyelésről, másrészt azok az ötletek gyakorisága is megzavarhatja, amelyek arról szólnak, hogy elméletileg mit kellene tennie önnek, de inkább a partnernek, ahhoz, hogy önnek is „jó legyen”. . Ennek a lelki – érzelmi vetülete, a leginkább abban nyilvánul meg, hogy az ilyen irányú (párkapcsolati) egyensúly-teremtési ambíciói nem állnak összhangban fokozott szabadságvágyával, tehát az elköteleződési képtelenségével, és a felszíni, önérvényesülési és önérvényesítési, illetve az ön számára legelőnyösebb, személy-közti kollaborációs törekvéseivel.
Vagyis, ön hajlamos arra, hogy e mentálisan tisztázatlan –olykor irracionális- szabadságvágyában ne működjön együtt a szerelmi partnerrel, vagy ennek ellentéteként olyan szabályokat hagyjon magára erőszakolni a szerelmi partner által, ami mindennek, csak éppen nem valódi együttműködésnek tekinthető. Ezekben a folyamatos látszat-harmónia teremtési késztetéseiben azonban a karmikus mélytudata teljesen váratlanul képes fellázadni, és az Uránusz negatív szellemiségének megnyilvánulásaként feldúlni és romba dönteni minden addigi –Esetleg még időnként egészségesnek is mondható- szerelmi-szexuális törekvésének gyümölcsét is:. Magyarán egy hirtelen sértettségi érzésből keletkezett és tehát ilyen felindulásból jött, szenvedélyes kitörés, vagy veszekedés árán, ott hagyni mindent (Nem csak a partnert, de adott helyzetben a házasságot, sőt, esetleg még az egész családot is.). Vagy, ennek az ellentéteként: rengeteg meghasonlás és megalkuvás közepette, lassan – lassan elhidegülve, kifarolni a kellemetlenné vált és már az elejétől örömtelen illetve gyönyörtelen szerelmi – élettársi – házassági kapcsolatból.
Itt talán nem mellékes megemlíteni még azt is, hogy a fent szóvá tett orgazmus-készség hiánya, illetve a szexuális gyönyör elmaradása, nem mindig és nem feltétlenül a rossz partner, vagy a faragatlan – pokróc férj miatt történik, illetve: nem történik, hanem azért, mert önnek a szexuális aktus közben mindenféle oda nem illő és vágó ötletei és meglátásai és megsejtései tolulnak és ragadnak be az eszébe és a képzeletébe, amitől nem csak, hogy ön lelkileg hiányzik tulajdonképpen az aktus kiegyenlítődési élményéből… Hanem, az is, hogy ezek hatására, maga, a nemi szervi test-részét is, úgymond hidegen hagyja „az esemény”. Önnek tehát, első sorban egy nagy – nagy szerelemre és óriási szaturnuszi önfegyelemre van tehát szüksége ahhoz, hogy ez ne így történjen, amit első sorban a korábban leírt Szaturnusszal és Bakkal kapcsolatos karma-oldási törekvések útján tudna – Az ott leírt, megfelelő helyzetek létrehozásával és körülmények alakításával megszerezni.

10. fejezet

Végül, kedves Elza, elérkeztünk a sorsképlete feltárásának utolsó állomásához, hogy tudniillik szemügyre kell vegyük az ázsiai asztrológia szerinti negatív meghatározottságait is.
Ön a disznó évében született, ami a nyugati (mi általunk használt) asztrológiában a Bika szellemiségének felel meg.
Vagyis ön –mindazok mellett, amiket eddig elmondtam- rendelkezik egy un. Bika karmával is, aminek csak ez egyik árnyalata és megerősítése az, ami a Jupiter – Vénusz fényszögben is jelentkezett.
A Bika szellemisége eredeti, pozitív megnyilvánulási formájában a lételemek elemi (Tehát egyszerre primitív – és isteni szintű), egymásoz való, organikusan variált kapcsolódási késztetéseit és primér kiegyenlítődésre vágyó (De ezen a szinten inkább csak: kielégülési) elemi késztetéseit és ösztönvilágát, és, számunkra, élőlények számára, itt a földön tehát: a természeti létezéshez és a fizikai létben való megállapodáshoz elengedhetetlenül szükséges anyagi szükségletekhez, anyagi előfeltételekhez, körülményekhez való jutási lehetőséget, tehát, emberekként az anyagi javakhoz jutást, azoknak az előállítási- megteremtési vágyához való kapcsolódást jelenti. De jelenti az anyagi javaknak a spirituális fejlődés és a kiegyenlítődés érdekében történő felhasználási módját is.
Amikor viszont karmáról van szó, mint az ön esetében is, ezek az élet alepfeltételeit jelentő anyagi szükségek megszerzési törekvései karmikusan zavart késztetésként jelentkeznek és ezek a késztetések torzult formában, vagy ezek ellentéteként nyilvánulnak meg.
Mit is jelent ez? Elsősorban azt, hogy önben rejtetten igen nagy a túlzott kényelem-szeretetre és élvezet-keresésre, a biztonságvágyra , biztonsági-törekvésre való hajlam, illetve a pénzsóvárság, de a lelki és a szellemi csökönyösség, a nyakasság és a gyűjtő- szenvedély is. Vagyis, ön mintegy túlbecsüli önkéntelenül is az anyagi javaknak és a kellemes (élvezetes) testi benyomásoknak a jelentőségét, netán azok megszerzésében látja a boldogságát. Vagyis –– helytelenül - a pénzt nem csere-eszköznek, az anyagi javakat pedig nem a fizikai létben való megállapodáshoz, és az elemi megélhetéshez szükséges előfeltételnek tekinti. Ennek a mélyképzeleti mozgatórugója az, hogy a földi örömök nyújtotta élvezetekben szeretne minduntalan részesülni, és azok halmozása árán, az élvezethalmozás segítségével boldog lenni.
Persze, lehetséges mindennek az ellentéte is, vagyis, hogy ön a Bika karmának a másik végletére hajlamos: Vagyis arra, hogy alábecsülje és egyáltalán ne tartsa fontosnak, mindazokat a törekvéseket, amelyek az anyagi javak, azoknak az előállítási- megteremtési vágyára irányulnak. Vagyis, hogy a túlzó kényelem-vadászatnak, gyűjtőszenvedélyre való hajlamnak az ellentéteként, teljes közömbösséget mutasson, illetve, absztinenciát gyakoroljon és mutasson az alapvető testi és anyagi szükségleteiben: Hogy az anyagi javak előállításához, azok megtermeléshez és felhasználásához, a tulajdonhoz, a testiséghez, főként szexuális szükségleteinkhez való viszonyában túlzón visszafogott, vagy azokat elutasító legyen. Valahol nagyon rejtetten önben erős a hajlam, hogy magától mindenféle élvezeti és kényelmi lehetőséget sajnálva aszketizáljon, és az önfenttartásra se fordítson elég gondot. Arról (van) lehet szó, hogy mindazt az érzelmi és elemi spirituális kapcsolódást és funkció-teljesítést, amit eredetileg a Bika pozitív szellemisége jelent, a karmája által (félre – hibásan) vezérelve, ön úgy próbálja beidézni, hogy valójában megtagadja önmagától. Vagyis, mélyen belül elutasítja valahol a létünknek a fizikai síkon való megjelenésének a megváltás folyamatában betöltött szerepét és funkcióját, vagyis: a biológiai életnek minden örömét, fájdalmát és következményét: Tehát az anyagi szükségleteinket (mint evés, ivás és szeretkezés), az ehhez szükséges munkát, munkálkodást és egyáltalában az anyagi létben való megjelenésünk keresztjét, ön elutasítja önkéntelenül és öntudatlanul, a mélytudati szinteken.
Ezeknek az ősi – isteni lét működését – funkcionálását szolgáló, abszolút primér sóvárgásoknak a megélésének és kiélésének az elutasítása, megvonása, lefojtása azonban boldogság-pótlékokban való részesülési vágyakat eredményez, azt jelenthet csak. Vagyis, nem a megváltottság állapotából fakadó igazi boldogságot eredményez, hanem kauzális zavarodottságot és imaginációs zavart. Ez pedig nem más, mint elemi, még meg nem nyilvánult, de a megnyilvánulás-hiányától függetlenül is veszélyes perverziók születésének lehetősége.
Önnek tehát, mindenképpen a Bika pozitív szellemiségének elsődlegesen azt az alapállását kell felvennie, amelyben minden ,anyagi javat, illetve természeti elemet, sőt: magát a földi életet is, a valódi (metafizikai szempontú) értékük - értéke szerint határozzuk és éljük meg. És ezt, attól függetlenül hogy ön a Bika karmának melyik végletét éli meg elsődlegesen, mivel egyik véglet sem jobb a másiknál. Tehát sem a vagyon-halmozás, sem annak az ellentéte: az anyagi javakkal és világgal szembeni közömbösség, illetve az organikus életet belővő és fenntartó Bika-funkció elutasítása. És még akkor is, ha ezen ellentétes végleteket ön nem élné meg együtt vagy azok valamelyik változatát külön, annyira szélsőségesen, mint ahogyan én azt az ön számára kissé eltúlozva ábrázoltam, annak érdekében, hogy ne kerülhessék el a figyelmét. Akkor is, nagyon kell erre figyelnie, tehát!
Mivel, kedves Elza, önnek azt nagyon fontos megértenie, hogy a Bika szellemének pozitív megnyilvánulási formáit kell megvalósítania, azokra törekednie: Vagyis, a biológiai élethez szükséges anyagi javak előteremtésében is kell ugyan munkálkodnia, miközben nem, egyáltalán nem egészséges, ez által az anyagi világba és a javak megszerzésének a folyamataiba úgymond bele süllyednie és abban elvesznie, miközben az előbbiekhez való közömbös viszonyulás sem vezethet karma-oldáshoz, spirituálisan tehát egyáltalán nem célszerű. Tehát: a helyes, mint mindig, a mérték szerinti és fizikai vonatkozású vágyaiból, törekvéseiből kell, hogy megvalósítsa a négy őselemmel való harmóniába kerülést és annak fenntartását. Tehát azt, hogy az otthonhoz, az anyagiakhoz, a fogyasztáshoz-és termeléshez (tehát a kiegyenlítettséghez), valamint a szexuális szükségleteihez való viszonyát a helyes metafizikai ismeretek és az Egyetemes Törvények tükrében rendezze.

_________________
Van, mi arany, bár nem fénylik, van, ki vándor, s hazaér, régi erő nem enyészik, fagyot kibír mély gyökér.
J. R. R. Tolkien


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO