ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.01.19. 18:24

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2010.05.14. 21:14 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 3986
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
-----Original Message-----
From: Dr. Ádám Antal
Sent: Tuesday, June 16, 2009 3:46 PM
To:
Subject: Fw: Fw: Figyelem !!!!!!!!!!!!


Kedves Mindannyian

Azért küldöm ezt a levelet, hogy nehogy bedőljetek annak a
megtévesztő, magát magyarnak eladó, filmnek és könyvnek, melyről a
következő levél szól.

24 kötetben megjelenik Magyarország története

A józanul gondolkodó ember nem érti, miért ez az elvakult indulat a
magyar ősmúlt tárgyalása kapcsán:

24 kötetben megjelenik Magyarország története Romsics Ignác
főszerkesztésében

"a hivatalosan elismert és támogatott magyarországi történész
mühelyekben megállt az idő"

"ha az erre kiképzett "szakértőknek" sikerül hiteltelenítenie mindazt,
amit magunkról eddig tudtunk és hittünk, akkor históriai
immunrendszerünk semmisül meg, s csak idő kérdése teljes önfeladásunk"

Megjegyzések a "Magyarország története" sorozat nyitó köteteihez

Az elmúlt hetekben feltűnően gyakran találkozhattunk a Kossuth
Könyvkiadó és a Metropol Könyvtár reklám szövegeivel mind a
televízióban, mind a Magyar Rádióban, mind a folyóiratokban,
hirdetvén: rendkívüli históriai esemény részesei lehetünk, mivel 24
kötetben megjelenik Magyarország története Romsics Ignác
főszerkesztésében, a hazai - úgymond - "legnevesebb történészek"
tollából. Ügyes fogással a nyitó kötetet 495 Ft-os ún. bevezető áron
adták, adják, mégpedig nem a könyvesbolti hálózatokban (ahol valóban
megdöbbentően túlzó 50-60 %-os terjesztői díjat kérnek!), hanem az
újságárusoknál. Viszik is tömegesen az "őstörténet és honfoglalás" c.
kötetet, amelynek szerzője Fodor István, az ún. finnugor irányzat
egyik legmegrögzöttebb, ortodox képviselője.
A 104 oldalas A/4-es formátumú kötet, s természetesen a hozzá
kapcsolódó tv-műsor is, úgy tárgyalja őstörténetünket, mintha az
elmúlt évtizedekben a történettudományban a legcsekélyebb változások
sem következtek volna be, mintha a finnugornak nevezett rokonság
2009-ben is kőkemény igazság volna. "Természetesen a /finnugor/
nyelvcsaládhoz tartozunk mi magyarok is." - írja a szerző. A
kiválasztott képek közül nyolc, beleértve a teljes tükörbe helyezett
nyitó képet is, a rénszarvas vadász osztyákokat mutatja, akikhez sem
embertanilag, sem genetikailag, sem néptörténetileg az égvilágon semmi közünk sincs! Nyelvük valóban rokonságot mutat a magyar nyelvvel, ez a rokonság azonban nem úgy jött létre, ahogyan belénk sulykolni igyekeznek. Fodor István módszertanilag is ugyanazt az utat járja ma is, mint amit 25-30 évvel ezelőtt járt, vagyis perdöntőnek nevezi a visszafelé következtetést, azaz a retrospektív módszert, amely szerint a XIX-XX. századi vogul és osztyák népművészetben fennmaradt motívumok visszavezethetők (!) a régészeti korokba, azaz öt-hat ezer évvel ezelőtti időkbe.
Mivel az obi ugorok a XIX. században (!) az ősi
sziklarajzokhoz hasonló tetoválásokat is használtak, ezek
"kétségbevonhatatlan bizonyítékai annak, hogy a sziklarajzokat több
ezer évvel korábban (!) finnugorok készítették". Ez a megdöbbentően
primitív és abszurd eljárás, véli és állítja a szerző, teljesen
tudományos és elfogadható, ellenben a nemzeti hagyományaink és
krónikáink szkíta-hun rokonságtudata tudománytalan, dilettáns
megközelítés. Nincs is említés róla az egész kötetben!
Szabad úgy magyar őstörténetet írni, hogy a szkítákról és a
szarmatákról csak annyit közölnek, hogy iráni nyelvűek voltak, tehát
semmi közünk sincs hozzájuk, a hunokat pedig egyetlen szóval sem
említik meg?!
A 14-35. oldalakon 45 esetben szerepel a "feltehetően", "talán",
"valószínűleg", "vélhetően", "megegyezés szerint", "sejthetően",
"minden bizonnyal" kifejezés, amely jelzi a teljes bizonytalanságot, a
feltevések megalapozatlanságát. De miért nem tárgyalja a legfrissebb
feldolgozás a genetikai vizsgálatok eredményeit, amelyek egyértelműen
kimutatták, hogy a magyarság nincs rokonságban az ún. finnugor
népekkel, miért nem tárgyalja a finn régészek legújabb kutatásainak
összegzését, amelyek elutasítják az uráli és a finnugor időszak és a
közös őshaza feltételezését? Miért nem adja rövid összefoglalását a
korszerű nyelvészeti vizsgálatoknak, amelyek kimutatták, hogy az obi
ugor nyelveknek a magyar nyelvhez kötődő kapcsolatai roppant szerények
és csekélyek, az ún. uráli korra rekonstruált etimológiák száma
mindössze 284 (ebből 148 bizonytalan), a finnugor etimológiák száma
419 (ebből 207 bizonytalan), az ugor etimológiák száma pedig csak 105
(s ebből 52 bizonytalan)! A szerény mértékű nyelvrokonságnak a
legvalószínűbb oka nem az ősi rokonság, hanem a közös kapcsolatok,
érintkezések hatása, amely kialakított egy közlekedő nyelvet.
A szerző is érzi a feloldhatatlan, súlyos ellentmondást a felfestett
őstörténet és a magyarság későbbi története között, ezért a második
fejezettől - noha megmarad a hivatalos változat hirdetése mellett -
igyekszik elhitetni, hogy a magyarokat mind Magna Hungáriában, mind
Kazáriában, mind Etelközben annyi "külső hatás" érte, hogy - bár az
örökös vándorlás miatt az ekhós szekér maradt a haza számukra - mégis
nagy változáson mentek keresztül. A "zord északi vidékekre kényszerült
rokonaink" műveltsége degradálódott, az "előmagyarok" azonban,
valamilyen csoda folytán, nem kényszerültek a tajgára és a tundrára,
nem lettek rénszarvastenyésztők és medve-tisztelők, hanem lovas néppé
váltak.
Nyilvánvalóan súlyosan torz és hamis ez az őstörténeti kép! A magyar
etnikum és a nyelv nem 1500 évvel ezelőtt jött létre, s nem a
nagyállattartásra való áttérés okozta az ősmagyar etnikum
kialakulását.
Tárgyilagos kutató számára felfoghatatlan ez a makacs ragaszkodás az
ósdi finnugor őstörténeti elmélethez. Nem érti, miért tudománytalan
minden más megközelítés? A józanul gondolkodó ember azt sem érti,
miért ez az elvakult indulat a magyar ősmúlt tárgyalása kapcsán?
A 38. oldaltól a képek is azt mutatják, hogy egy egyedi és magas
színvonalú kultúrával rendelkező nép emlékei alkotják múltunk
hagyatékát, amelyben nyoma sincs rénszarvas-, medve- vagy
lúdkultusznak, nyoma sincs a primitív szibériai sámánizmusnak, nyoma
sincs a vogulok és osztyákok igen szerény emlékanyagának, akik még a
XVII-XVIII. században is egyszerű botíjakkal, falándzsákkal,
kőkésekkel és hegyes botokkal voltak felszerelve, s csak ólmot tudtak
önteni. Az archeológia megcsúfolása, hogy magasan fejlett neolitikus,
réz- és bronzkori kultúrákat sorolnak ún. finnugor népekhez, pusztán
azon az alapon, hogy manapság és a közelmúltban (!) ezeken a
területeken finn típusú nyelveket beszélő néptöredékek is laktak,
illetve laknak. Sőt, olyan "csúsztatásoktól" sem rettennek vissza,
hogy 40 ezer évvel ezelőtti őskőkori kultúrákat "zürjénföldinek" mond
a szerző, valamint 10 ezer évvel ezelőtti településformákat XIX.
századi osztyák sátrakkal hasonlítgat össze.
Az államalkotó, meghatározó európai hatalomként működő magyarság
őstörténeti múltja biztonságosan, állítják a hivatalosan elismert
történészek, csak a Kr.sz. utáni IX. század elejéig követhető
visszafelé, (zárójelben jegyezzük meg: a szerző az i.e. jelzést
használja a Kr.sz. előtt és után helyett !), feltételesen talán az V.
század is szóba hozható, de a magyar népet nagy múltú, ősi népnek
semmiképpen sem szabad nevezni. Ez ugyanis tudománytalan
dilettantizmus, a finnugornak nevezett töredék népek esetében azonban
ez kőkemény tudomány.
A "Magyarország története" sorozat első kötete semmi újat, semmi
többletet nem ad, ellenben minden elfogulatlan olvasó meggyőződhet
újra és újra a mai hivatalos történészek hamis kettős mércéjéről.
Vajon a sorozat többi kötete is hasonló szellemben készül? Legyenek
óvatosak!
A sorozat második kötete "Az államalapítás" címet viseli, szerzője a
pécsi Font Márta, s ez már eleve garancia arra, hogy az elmúlt hatvan
esztendő alatt kialakított "hivatalos történeti képet" festi fel a
kötet összeállítója.
A csábos és vevőcsalogató 495 Ft után ez a könyv már 1590 forintba
kerül, de bizony nem éri meg az árát, noha szép kiállítású a kötet,
hála az "Europas Mitte um 1000" c. német kiadású (WBG Darmstadt, 2000) kötet illusztrációinak!
A hamisságok ebben a kötetben jobban el vannak rejtve, sokszor
hirtelenjében fel sem figyelünk rájuk. Például: "Géza nagyfejedelem
szereplése váratlan." Miért? Mert a "barbár szokásjoggal szakított",
azaz elsőszülött fiát tette utódjává. Csakhogy ez éppen úgy nem igaz,
mint az, hogy "Taksony azon kevesek közé tartozott, aki túlélte az
augsburgi vereséget és visszatért a Kárpát-medencébe." Az elsőszülött
trónutódlása Álmos nagyfejedelem korától igazolható, s Taksony
elsőszülöttje volt maga Géza is. S az Álmos-Árpád-dinasztiában (819 -
1301) számos a példa erre. Taksony herceg 955-ben részt sem vett a
Lech folyónál szerencsétlenül járt kisebb létszámú magyar sereg
hadjáratában! A XVI. (s nem 14.) századi Aventinus ugyan felsorolja
Bulcsú, Lél és Súr mellett Csabát és Taksonyt is, ám ez közismerten
téves adat! De így kell fogalmazni azért, hogy az olvasó átérezze a
csatavesztés szörnyű súlyát, amely "rákényszerítette" a barbár
magyarokat a nyugat felé nyitásra. Az erős magyar állam szóba sem
jöhet, hiszen akkor a kalandozó rablóbandák "keresztényi megtérését"
nem lehetne kényszer-lépésként tálalni. Arról pedig szó sem esik, hogy
a Magyar Nagyfejedelemség, egyedül Közép- és Kelet-Európában,
független (szuverén) hatalom volt, amelynek fejedelmei igenis maguk
döntöttek minden fontos kérdésben. Így a római judeo-kereszténység
felvételében is, mivel az, ellentétben a keleti kereszténységgel, nem
járt függőségi viszonnyal!
A szerző a nyomasztóan magyarellenes ún. szegedi iskola (Kristó
Gyula, Engel Pál, Róna-Tas András, Makk Ferenc) szellemiségének
kritikátlan szószólójaként festi fel a Kárpát-medencei "törzsi
államok" létezését, sőt még egy térképet is készítettek a sokféle
"törzsi országról", holott a X-XI. században törzsekről és barbár
törzsfőnökökről egyáltalán nem beszélhetünk. Mindaz, amit Koppány
hercegről ír, régi, elavult közhely, Gyula és Ajtony pedig azért marad
"törzsfő", hogy ki lehessen mondani: "István király keresztény
királysága lassabb ütemben terjedt ki a Kárpát-medence egészére, mint
korábban feltételeztük." Ám ez a kijelentés is légből kapott.
Ezek után a tárgyilagos olvasót már aligha lepi meg mindaz, amit a
koronázásról, a Szent Koronáról, a palástról és a jogarról ír a bal
felé erősen elkötelezett szerző. Ósdi ítélkezések sorjáznak egymás
után, hiszen "régóta tudjuk, hogy a korona két részből áll", hogy a
jogart Henrik császár adta István királynak, hogy a palást miseruha
volt, etc.
A vármegyerendszer és az egyházmegyék létrehozása önmagában a
legfényesebb bizonyíték István királynak a Kárpát-medence egészét
magában foglaló országára. Önálló magyar állam-felépítést feltételezni
azonban egészen tudománytalan eljárás, "szembesülnünk kell azzal a
kellemetlen ténnyel, hogy a megalkotás módja, a megyék megszervezését kialakító politikai elképzelés teljesen ismeretlen."
Az első két kötet elolvasása közben és után sok emberben felmerül a
kérdés: mi volt a valódi célja ennek a sorozatnak? Miért sulykolják
továbbra is a régi közhelyeket, miért hallgatják el a rovás betűs
írásbeliségünket, miért nevezik barbár nomád népnek IX-X-XI. századi
őseinket?
A sorozat felkért szerzői mindannyian tudják, hogy a nemzet
lelki-szellemi egység, amelynek két alappillére van: a közös múlt
ismerete és vállalása, beleértve a történeti hagyományokat, a
legendákat, mítoszokat, meséket is, valamint a jövendő közös
elképzelése és építése. Minden nemzet, a holtak és az élők
eltéphetetlen szoros egysége, amelyik nép tehát - bármilyen okból -
megtagadja a múltját jelentő valós őseit, az gyökerét vesztett faként,
elpusztul.
A magyar nép tradicionális tudatában ezredév óta az él, hogy egy ősi
népesség leszármazottai vagyunk, tagjai a nagy múltú szkíta-hun-avar
családnak, amely legalább háromezer éve meghatározó tényezője a
világnak. Ezek a lovasíjász nemzetek igen sokat adtak az egyetemes
világnak, miközben maguk is sok mindent átvettek másoktól. Ha ezt a
tudatot sikerül belőlünk kiölni, ha az erre kiképzett "szakértőknek"
sikerül hiteltelenítenie mindazt, amit magunkról eddig tudtunk és
hittünk, akkor históriai immunrendszerünk semmisül meg, s csak idő
kérdése teljes önfeladásunk. Mindenki láthatja, tapasztalhatja: ez a
folyamat manapság gőzerővel zajlik, sőt egyre agresszívebben lépnek
fel a "tudatformálók" mind az iskolákban, mind a ismeretterjesztő
fórumokon. Dühödten támadnak az ún. Árpád-sávos zászlóinkra, a
turulmadarunkra, eltorzítva értelmezik a Szkíták aranya c. kiállítás
tanulságait, mellesleg szólván ugyanaz a szerző (Fodor István) végzi
el a magyar múlt "szkíta-mentesítését", akiről fentebb már szóltunk!
Nem ritka, hogy jó szándékú magyar tudósok is beállnak a sorba s
kimutatják például, hogy a turul szó a XIII. század végén élt Kézai
Simon eszelménye, szüleménye (Benkő Loránd, Magyar Nyelv 105/2009), tehát nem magyar nyelvi valóság, hanem a feltételezetten (!) kipcsak török nyelvű besenyőktől vehette át a krónikaíró.
Mintha ezáltal (ha ez valóban így volt), nem a mi ősi hagyatékunk volna ez a fogalom, ez a szó !
De bizony az, hiszen a besenyők is édes testvéreink voltak,
több fejedelmünk felesége is közülük való volt.
Szomorúan vehetjük tudomásul, hogy a hivatalosan elismert és
támogatott magyarországi történész műhelyekben megállt az idő!

Dr. Bakay Kornél
Magyar Örökség-díjas
régész

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO