ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.06.25. 18:30

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2017.09.10. 15:48 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2014.07.03. 23:11
Hozzászólások: 306
Tartózkodási hely: Magyarorszag
Napjegy: vizonto
Aszcendens: skorpio
Képtel: Vízöntőből a Neptunusz által támadott Oroszlán Lilith az 1. házban (az Ascendens is Oroszlán) és Vízöntőben álló Jupiter támadja a (tök) teljesen negatív Oroszlán Napot (12. ház) és a vele együttálló Marsot, amely kvadrátot alkot a 9. házban a Kosban található Sárkányfarokkal és a rajta álló Uránusszal.

Adott egy gyáva, pipogya kis hivatalnok, akit nem is a közönség-szolgáló ablaknál tartanak a főnökei, hanem inkább amolyan mindenes kifutónak, és hogy, amikor mérgesek, legyen, akin ki töltsék a haragjukat. De attól függetlenül, mégis szép szál 28 éves nő, aki diák korában még harcművészetileg :) sportolt is, és nyelv- és rajztanári főiskolát is végzett, de ezeket nem merte és tudta soha alkalmazni, az 5-6-7 - es gyermekek folyton kiröhögték és kibabráltak vele, és az őt nem ismerő férfiak szeme megakad rajta, de miután megismerkednek vele közelebbről, mind meg szabadulnak tőle. A hölgyben viszont felébredt az önbecsülés utáni igény, sőt, komoly férjet és több gyermekes családot szeretne.... De annyira
pipogya és bátortalan és két balkezes és béna, hogy erre már csak egyedül neki és az őt elkényeztető és még mindig gondozó - nehéz helyzetekből mindig kihúzó édesanyának van (hiú...) reménye... Aki még étellel is ellátja időnként... És persze, "rendes" viselkedési tanácsokkal, amelyeknek jól láthatók a NEGATÍV eredményei, de mégis, az meg van győződve, hogy úgy kell annak ellenére, hogy persze, ő sem boldog, sőt: már 25 éve, hogy férfi nélkül és szexuális kapcsolat nélkül éldegél ...

Kedves Amália!

Örülök, hogy hozzám fordult tanácsért és felismerte, mennyire fontos lenne férjet találnia és családot alapítania. Ezzel ugyanis az emberi legfontosabb általános rendeltetését és ennek a rendeltetés felvállalásának a szükségességét ismerte fel, amihez az emberek egy része el sem jut. Jó hírem van tehát az ön számára, mert ezzel a felismeréssel olyan úton indulhat el, amelyhez megkaphat minden isteni segítséget.

Főleg a mai civilizált társadalmunkban, ahol az emberek a természettől elszakadva emeletes házakban élnek és reggeltől-estig a színes szagos finom és kellemes élmények megteremtésének az anyagi alapjait termelik meg, amit aztán egy-egy hétvége alatt el is költenek, egyre kevesebb ember vállalja a valódi életfeladatait, azaz isteni képességeinek az igazi értékek szolgálatába való állítását, ezáltal saját maga és közössége krízishelyzetektől és hátráltatottságoktól való megszabadítását. A civilizált vívmányoknak „köszönhetően”, mint pl. a fogamzásgátló tabletta, az ember egyéni és közösségi létezése sterillé vált, egyre inkább fejlődéstől mentes, sorsa körbe-körbe forog és egyre több értelmetlen (megmagyarázhatatlan, logikailag értelmezhetetlen) állandósuló anyagi – gazdasági krízis, baleset és korai halál, vagy hosszas betegeskedés áll be azoknál a személyeknél, akik nem hajlandóak beteljesíteni még az elemi emberi rendeltetésüket, illetve az ahhoz tartozó globálisan általános emberi életfeladataikat sem. Életfeladatokról beszélünk azért, mert 7 éves Szaturnuszi ciklusok szerinti fejlődésünkben több ciklusra is nyúlik egy-egy nehezebb karmikus meghatározottság átalakítása, és ezáltal isteni önmagunknak és az Egyetemes Létnek való megmentése.

Annyit már a kezdettől le kell szegezzek Amália számára, hogy társadalom legfőbb alapja és építőköve a család, ez viszont, a házassággal együtt az isteni igazság kiderülésének a legfontosabb helyszíne. Olyan életfeladatokat és jelzőrendszert biztosít a tagjai számára, melyeken keresztül azok leleplezhetik a veleszületetten karmikus önkéntelen késztetéseiket - mely késztetéseket az emberek többsége észre sem vesz, sőt még horoszkópja kézhezvétele után is letagad önmaga számára, melyek azonban a fizikai világban látható következmények szintjén jelen vannak - tehát a rejtett negatív meghatározottságaikat.

A nőnek pedig, akinek alaprendeltetésétől fogva az a legfőbb önmegvalósítás és beteljesülés, ha anyává válik, gyakorlatilag a legfontosabb életművének a biztonságos és nyugalmas, tehát a zavaroktól és negatív meglepetésektől mentes otthon és család megalkotását, a spirituális, de gyakorlati szempontok szerint is, törvényes keretek közötti gyermekszülést és gondozást, nevelést teszi lehetővé.

Ezt a női rendeltetést hazudják le és titkolják el a múlt évszázad óta a divatos liberális tehetségvadász és diplomagyártó elméletek a több ezer éves emberi létezésünk során.

Azért fontos, hogy önben felébredt az önbecsülési igény és a komoly házastárs és család iránti vágy, mert ez is bizonyítja, hogy az életfeladatokat nem az asztrológus, nem az edző, nem a tanár és nem is a hivatalnok vagy a kormányfő szabja meg a személyi felelősségtudattal – érzettel rendelkező, autonóm egyénnek.
Sőt: nem kényszeríthet senki senkit azok elhanyagolására vagy felvállalására. Pusztán önkéntelen és öntudatlan figyelmeztetést és provokációt, jelet adhat másnak az életfeladatok jellegéről és mibenlétéről, illetve a kauzális asztrológus, aki tisztában van a Lilith és a Sárkányfarok mibenlétéről és önmaga sötétségeit javarészt átvilágítva hitelessé válik, feltárhatja előttünk a sorsunk nehézségeket okozó, rejtett mozgatórugóit.

Ehhez meg kell értenünk azt, hogy a személyiségünk lelki – szellemi és spirituális részében, tehát a személyiségünk legnagyobb és meghatározó részében, mindannyian az isteni létből érkezünk.Már a fogantatásunkkor „készen áll” a személyiségünknek ez a része, amit aurának is nevezünk édesanyánk tudatos és tudattalan vágyai és az isteni szükségszerűség és az egyetemes szellemi intelligencia együttműködése által létrehozva és „beindítva”. Majd azt követően, anyagilag is meg-foganva, az anyánk és az Isten folyamatosan működő és láthatatlanul együttműködő teremtő képzeletű, mágikus ereje által formált jellegzetességekkel rendelkező, tehát az anyai biológiai szülő-teremtő képesség természetes segítsége által inkarnálódó új isteni magként, vagy szikraként. Azonban mindannyian a határtalan Létből születünk az úgynevezett Lilith őssóvárgás hatására (melyet a Biblia a legutóbbi ábrázolás szerint kígyó képében mutat be. (De tudnunk kell azt, hogy ez a jelenség, eredetileg egy Lilith misztikus lény néven szerepelt a héber misztikában, ahonnan bekerült a Bibliai iratokba!), Mert ez, a mindennek előtti ős-sóvárgás az istent létrehozó abszolút létet az első megnyilvánulásra: a létteremtésre készteti, tehát folyamatosan és szüntelenül teremtésre ösztönzi.

Ezért születünk tehát a földre, hogy általunk és bennünk, az Isteni tudat, a belőle megnyilvánult isteni létben tükröződve, tehát a testünket és a környezetünket alkotó fizikai valóságban tükröződve felismerje az abszolút Lilith-sóvárgások után bekövetkező ősidea-kiáramlás közben létrejött, az abszolútumból folyamatosan létesülő, az abból tehát kiserkenő egyes isteni-ideák sérült mivoltát a Polaritás törvénye megérezze és átváltoztassa az illető (sérült, hibás) ideákat, saját ellentétükké. Ennek az Isteni lét szintjén végbemenő nagy negatív átváltásnak – Univerzális transzmutációnak - köszönhető a második Lilith jelensége.

Vagyis, az Isteni létállapot szükségszerűsége, a polaritás egyetemes törvénye által okozta, folyamatos idea-megfordításokból keletkező zavarokat, vagyis az immár nem csak, hogy hibás (sérült) de meg is zavarodott ősideákat, kiveti magából, leszorítja az alacsonyabb rezgés-állapotú dimenziókba (Idea, mentális és asztrális szintekre), így megőrizve zavartalanságát, zavarhatatlanságát. Mert különben ezek a teremtés közben megsérült ősideák, majd azoknak a visszájára fordított állapotaiból keletkező zavaros Lilith-káosz, sötét és őrült örvénylés egyre csak nőne, növekedne.

Éppen ezért az ember (Ádám Kadmon) az isten hasonlatosságára született, így magában hordozza a teremtő képességet, ha tud róla, ha nem. Ugyanakkor minden ember hordozza a Lilith és a Sárkányfarok elnevezésű meghatározottságokat is abból következően, hogy születésekor a láthatatlan szellemi szférákon áthatolva az isteni MAG-jára rárakódik bizonyos jellegzetes – az anyja, édesanyja és anyai ági felmenőinek képzeletével és sorsával szorosan összefüggő – Lilith zavar, melyet az isten már kivetett magából, illetve az alacsonyabb rezgési állapotú létszférákba szorított.

Emberi szinten a Lilith első, általános jelentésében nem más, mint, a másállapotra, más helyzetre, az új és más élményre való örök és öncélú általánosan emberi sóvár szomjazás, a soha ki nem elégíthető vágyakozás az ismeretlenre, a sosem voltr-ra. A Második, és az elsőnél nem kevésbé fontos jelentése, ez a fordított valóságlátás, amit az ön számára fentebb leírtam. Az asztrológusok megfigyelték, hogy ez a fordított valóság-érzékelési (értelmezési) reflex, mindenkinél az szerint a konstelláció-szellemiség szerint, és az szerint a gyakorlati életkör szerint jelentkezik, amely konstellációban és horoszkópházban megjelenik A Lilith az illető személy asztrológiai sorsképletében.

Ezt az úgynevezett karmikus csomagot nekünk fel kellene ismernünk magunkban és tudatosan átalakítani, az illető konstellációnak megfelelő (asztrológiailag megfigyelt és leírt) pozitív tulajdonságokká és képességekké úgy, hogy a megfelelő pozitív képességeket és minőségeket hozzuk létre a Karma-pontok által is jelzett negatív tulajdonságaink és késztetéseink (reflexeink) helyébe. Ehhez szükségesek az életfeladatok felvállalása, amelyeket a bolygóknak és a karma-pontoknak a sorsképletnek a föld-házaiban való elhelyeződése jelez. Ezeknek a konkrét, gyakorlati életfeladatoknak a felvállalásának a szükségére (Vegye fel mindenki a maga keresztjét!”), az ős - eredeti kinyilatkoztatásai szintjén, Jézus is tanította az emberiséget és mely tanítás valójában sokkalta lényegesebb, mint az emberiség nagy részét foglalkoztató csodatevések. Életfeladataink jellege felől azonban semmilyen csoportos beavatási út és vallásos ájtatoskodás nem oldozhat fel és világosíthat meg. És Jézus kereszthalála ennek a legfontosabb élet- leckének az emberi megértését, és örök emlékeztetőjét szolgálta. Ellentétben a vallásos felfogással, mely végzetesen hibásan elhitette emberek sokaságával a bűneik Jézus általi megváltottságát.

Ezért tehát senki (még a csecsemő sem) ártatlan, hanem, ő is hordozza az anyai ági női őseitől örökölt karma-csomagját, melyet a felnőtt ember személyes asztrológiai feltárással ismerhet meg konkrétan és érthet meg, és egyénileg így foghat hozzá annak feloldásához és meghaladásához és tehát a saját maga és így az aurája hatásában élő gyermekei megváltásához.
Mindig fontos tehát a szülőknek szem előtt tartania a saját karmája oldását, amely mindig elsődleges kell legyen mindennel szemben, mert a gyermekek az anya képzeletvilágában jelen lévő öröklött és szerzett karmikus zavarok miatt betegszenek és sérülnek meg.

Az ön Lilithje az 1. házban és az Oroszlánban áll, így ön a tudattalanja legmélyén, önmaga számára talán bevallatlanul, mégis a létező valóságban csonka, hiányos, sértett és aránytalanul nagy, vagy az isteni önvalójához mérten inkább, mégis, az átlagnál kisebb, vagyis apró öntudattal érkezett a világra és ennek megfelelő gyermekkori tapasztalatokban is részesült. Eredendően nincs tisztában saját személyiségével, spirituális szempontból értékes vagy nem értékes, létező vagy hiányzó tulajdonságaival, képességeivel és alapvetően félreérti az embernek, mint egyénnek a szerepét az egyetemes lét színházában. Képtelen a saját színfalai és szerepei mögé nézni, mint ahogy mások szerepjátékait és játszmáit sem látta át eddig azok spirituális értelme és értéke szempontjából. A sorozatos megalázás és mások úrhatnámságának megtapasztalása volt az életében az a provokáció, mely felkeltette önben az isteni öntudatát, az Én-je akaratát és az önbecsülés iránti vágyat, hogy majd az arany öntudat kialakításával legyőzze a hasonló helyzeteket és a további kudarcokat.

A Lilithje ugyanakkor az 1. házban áll, mely házpozíció, ebből kifolyólag, dupla(!) Tűzkarmát is jelent, mivel az I. ház, a Kos gyakorlati életkörét testesíti meg. Ezért ön rendkívüli szerelmi-szexuális csáberőt örökölt az ősanyákon keresztül, tehát minden más és azonos nemű személyt, vagyis boldog-boldogtalant ellenállhatatlanul és elemien vonz szexuálisan és olyan öntudatlan kisugárzása van, hogy a férfiak (De néha egyes nők is!) önkéntelenül ágyba szeretnének bújni önnel, csak a személytelen egyesülés, vagyis, a misztikus élmény és végső soron a kaland kedvéért, megfeledkezve minden kötöttségről és felelősségről. Amint bizonyos személyek meglátják önt, egyedül csak arra vágynak, hogy pusztán a testi élvezet kedvéért öncélú kábulatban együtt tudjanak szédülni önnel. Fontos megérteni, hogy ez a külvilágra gyakorolt, mágikus erejű, titkos szexuális vonzás, spirituális alapjában karmikus provokációs jellegű, tehát eredetileg negatív gyökerű is, és ezért igen fontos a felismerésük és megkülönböztetésük.

Ezek csak akkor nagyon veszélyesek önre, vagyis a sorsa alakulására és az EGÉSZségére nézve, ha nincs tisztában a saját, emberi - spirituális értékeivel, negatív viszonyulásokat és torz valóság-képzeteket eredményező karmájával. Fontos tehát annak a felismerése, hogy ezt a provokációt tulajdonképpen csak AKKOR használhatja ki, ha tudja, hogy az mindig csak egyetlen ellentétes nemű személynek kell szóljon, és pedig, annak, akivel ön komoly élettársi viszonyt alakít ki és folytat. Ugyanakkor nagyon fontos az ön számára ezzel együtt, a mély hibabelátási képesség kialakítása, amit a személyisége gyakorlati feltérképezésével sorsképlete ismeretében, és az Egyetemes Törvények tanulmányozásával tud kialakítani. Mert amíg nem tudja, hogy léteznek a sugallatai, sejtelmei, azaz a lelkiismerete által ható, a megváltás (MAGváltás, önmaga javítása) felé irányító Egyetemes Törvények, vagy amíg nem ismeri a horoszkópjából kiolvasható saját személyes (spirituális) értékeit, esetleg a lelkiismerete sugallatait, addig összetévesztheti azokat az önt könnyen romlásba is taszítani képes elképzelésekkel, amelyeket az árnyék-énje hoz létre, amely árnyék-én sugallatokról még szó lesz.Minden emberben megtalálhatók a Lilith és Sárkányfarok elnevezésű karma-pontok, melyekkel az asztrológia az emberi személyiség legrejtettebb és legzavarosabb, veszélyes negatív tulajdonságait jelöli és melyek rejtett mivoltuknál fogva, egyes nehezebb sorsképlettel született emberek számára a krónikus-, vagy a gyógyíthatatlan és a halálos betegségeket, a baleseteket, valamint a rossz életkörülményeket és szélsőséges körülmények között, az emberi katasztrófákat is okozzák. És mindenkinek van a kínai asztrológia évjáratainak megfelelő konstelláció szerinti, erős és tagadhatatlan karmikus meghatározódása (negatív ösztöni késztetés-rendszere) is. Ennek megfelelően, a személyiségünk, 6 szellemi – spirituális rétegből áll. Azonban a fontos karmikus és kauzális réteg a ma általános élvezet- és kényelem-centrikus- vagyis, a fogyasztói-élvezkedői mentalitás, a nárcizmus által diktált és az azt szolgáló tehetségkultusz és képesség-kihasználási mánia következtében (melyet amerikai gyakorlat szerint már iskoláskortól kezdve támogatnak és elvárnak), rejtve marad és mindössze a következményeket lehet látni a klinikák és a kórházak, a zárt intézmények és bíróságok rémes eseteiben.

Ezért hadd hívjam fel újból és külön a figyelmét arra, az igen fontos élet- és sors-tényre, amelynek a fontosságát és jelentőségét nem is lehet annak megfelelően hangsúlyozni, és, aminek az elméleti alapját korábban részletesen leírtam. Ti., hogy az ember személyiségében mind a Lilith, mind a Sárkányfarok nevű karma-pontok által jelzett karmikus meghatározódások, szükségképpen fordított látásmódot eredményeznek azzal a gyakorlati életterülettel kapcsolatosan, amelyben találhatók ezek a karma-pontok, és amilyen konstelláció szellemisége ebben az életkörben megjelenik. Tehát a karmapontokat tartalmazó életkörökben minden egyes ember szükségképpen az egyszerűen természetestől, vagyis a Világegyetemet működtető Egyetemes Törvények logikájától egészen eltérő és torz képzeteket alkot önkéntelenül (Az tulajdonképpen mindenkinek a személyes karmája!): tévesen, két végletes pólusból, a feje tetejére állított nézőpont szerint érzékeli – nézi, érti és értékeli még a tárgyi valóságot is, nem csak a spirituális lét-tényeket.

Mindenkinek az önismerete és a jövőt illető tervei itt, ezen karmapontok jegy – és ház helyzetei által jelölt jellegzetes életkörökben tévesek és zavarosak, vagy teljesen hiányosak, annak a függvényében, hogy ki mennyire született bele, illetve, ha nem, akkor mennyire merészkedik be a születési képletében jelzett „veszélyes” életkörökbe, melyek azonban sikeres feladatvállalás esetén a legnagyobb kiegyenlítődést, egészséget és boldogságot nyújtják. Mivel az általános emberi rendeltetésünkön túl, egyéni rendeltetésünk szerint, azért vagyunk itt a földön külön fizikai személyekben testet öltve, hogy a személyesen karmikus meghatározottságaink megismerésen keresztül átalakítsuk és a karmapontok által, valamint a negatív fényszögek által jelzett hibás részeket kijavítsuk. Ezért én első sorban ezeknek a karmapontoknak a feltárására helyezem a hangsúlyt.

Önnek a Tűzkarmája – azaz a Kosnak megfelelő I. házban és az Oroszlánban álló Lilith, a Nyilasnak megfelelő IX. házban álló Sárkányfarok és a teljesen negatívan fényszögelt Oroszlán Nap – miatt a személyiségében a négy alapelem közül a Tűz elem zavarossága jellemző, tehát vagy elfojtott, hiányzó, vagy túl erősen és kontrollálatlanul van jelen személyiségében a Tűz.

A karmapontok ezen helyzetéből következően Ön vagy erősen hajlamos civakodásra és minden alkalmat megragad a vitára, vagy (és én ezt találom jellemzőnek!), különös ügyességgel képes elkerülni a konfliktusokat és amennyiben mégis megharagszanak önre, akkor az erősebb, határozottabb embereknek automatikusan behódol. A környezetében előforduló legkisebb konfliktustól is fél és irritálódik, ez az, ami vonzza a figyelmét. Rejtetten, önmagában és a legtöbbször öntudatlanul támadja az Önnel kapcsolatba kerülő embereket, vagy azért mert önmagát tökéletesnek hiszi, vagy azért mert egyszerűen nem is érti, hogy mi a bajuk önnel az embereknek, hanem csak azt tapasztalja lépten – nyomon, hogy mindegyre megharagszanek, de legalább is bele kötnek önbe . Gondolatban a végtelenségig folytatja velük a steril vitatkozást és háborúzást, azaz a gyakorlati (objektív) valóságban ki nem próbált igazságérvényesítést. Amikor azonban mégis vitára kerül a sor, akkor vagy ledermed a gyávaságtól és félelemtől, vagy, ami ritkább esetben történik: elkapja Önt az indulat és ritkán szemtől szemben pusztítóan visszavág, vagy inkább hátulról, gerinctelenül támadja az ellenfelét (intrikál).

Igazságtalannak tartja a vádakat, de ennek általában nem ad hangot, hanem a saját tudati és érzésvilágán belül vitatkozik és viaskodik, amivel csak annyit ér el, hogy lemérgezi a saját szervezetét (A mirigyei un. mérgeket: negatív, romboló jellegű hormonokat választanak ki, vérnyomás-problémái keletkeznek) Tudattalanul és rejtetten verseng az embertársaival és öntudatlanul uralkodni szándékozik felettük akkor is, ha ez csak belül az öntudatában történik mintegy belső önelégültség, mások lenézése és leértékelése formájában.

Főleg ambíciós nőtársaival versenyzik, akik önnel együtt , mindig valami kivetnivalót és legyőzni, átalakítanivalót találnak a férfiakban, esetleg szélsőséges feminista nézeteket vallanak. Rejtetten támadja a férfiakat, amiért azok ön szerint és harcos nőtársai szerint, olyan modortalanok, durvák, erőszakosak és célratörők. Esetleg fél is a férfiaktól, így öntudatlanul minduntalan arra vágyik, hogy legyőzze, de legalább is, jól kitanítsa őket.

A Kosnak megfelelő I. házban megjelenő Lilith rendkívül rejtett, öntudatlan zavart jelez, míg a Nyilasnak megfelelő IX. házban álló Kos Sárkányfarok által jelzett, ugyancsak negatív „tüzes” karma -tulajdonságai, kívülről jobban láthatók. Ez téves és igazságtalan ítélkezésre, hibás helyzet- és emberkritikára hajlamosítja, és az alapállása szélsőségesen férfiasság- ellenes. Még a hangos szó is felborzolja a szőrt a hátán, helyette az udvariasságot, a toleranciát, a feltétel nélküli elfogadást, az előzékenységet és lovagiasságot tartja a legfőbb, a nők által „jogosan” elvárt erénynek a férfiak részéről. Ez még a kisebbik baj, ennél komolyabb zavart jelent az, hogy ezzel a valóságos tényállást semmibe vevő, általános önámítói mentalitásával, első sorban önmagát veri át, és emiatt, a vágyott földi mennyország helyett, mindíg a földi poklot valósítja meg saját életében, még akkor is, ha ezt egyetlen kívülálló személy sem érzékeli.

Itt ezen a ponton fontos megjegyeznem, hogy az édesanyjával is - a rajta keresztül az anyai ági ősöktől öröklött karma miatt – gyakran támad konfliktusa és ezért kap tőle rendre viselkedési útmutatót. Ezeket a tanácsokat nem követheti, de nem is vetheti el egy az egyben, hanem ajánlatos ezeket mindig jó-alaposan, esetenként megvizsgálni, hogy az adott konfliktusban hol és milyen szélsőséges meglátásokat, végletes értékeket és elvárásokat képviselnek egymással szemben, majd a problémát az üstökénél fogva feje tetejéről a talpára állítani.

Hiszen a konfliktus nem arra való, hogy győzzön a másik fölött, vagy hogy meneküljön előle, vagy emiatt rejtetten haragudjon és mérgelődjön másokra, hanem arra, hogy a tűzmesteri, harci képességeit, azonnali visszakontrázási, nyugodt vitázási és érvütköztetési képességeit kifejlessze általa.

A Sárkányfarok pozíciója is mutatja, hogy nemcsak dupla, de hatványozott Tűzkarma van jelen önnél és felnőttkora kezdete óta erősen kifejti a hatását. A főnöke (akiben bizonyára szintén erősen működik a karma, ami az emberek többségét öntudatlanul irányítja) most is, általában a haragja - mérge levezetésére használja önt. Emiatt azonban nem kell lenézni a főnökét vagy az édesanyját, mert ők nem pusztán az önben létező millió konfliktust kívülről testesítik meg az ön számára, hanem egyben Isten-adta lehetőséget is kínálnak arra, hogy saját konfliktusait apránként megfigyelje és a karmáját türelmes és figyelmes átalakítással feloldja. Ez persze kevés lesz ennek a hatványozott Tűzkarmának a feloldásához, és ha nem akar hamarosan súlyosan allergiássá válni, esetleg agyhártyagyulladást kapni vagy súlyos balesetet szenvedni, vagy netalán kétségbeesett helyzetében létrejövő, hirtelen haragjában elkövetett emberölés miatt börtönbe kerülni, akkor javaslom, hogy barátkozzon meg a konfliktusokkal – ahol az igazság kiderülhet… – és általában az élet férfias oldalával és vállalja fel azokat bátran.

Fiatalkorában harcművészetet gyakorolt, ez előnyére válhat az újrakezdésben. Kezdjen férfias sportrendezvényekre járni és ezeket az élményeit egyelőre ne az édesanyjával beszélje meg, hanem keressen olyan barátokat, akik lelkesednek ezek iránt a sportos – tüzes tapasztalatok iránt. A barátkozás a Nyilasnak megfelelő IX. ház életköre miatt is nagyon fontos, mert helyre kell állítania a (karmával telt) embertársaihoz való – kritikátlan vagy túl kritikus, esetleg kettős mérce szerinti – viszonyulását.

Általában is, az a tanácsom, hogy szoktassa magát hozzá a természet eredeti rendje szerinti állapotokhoz és az un. úri szokásokat próbálja levetkőzni. Kezdjen egyre hidegebb vizet használni a fürdéshez, zuhanyzáshoz. Lehetőleg soha ne fogyasszon húst és a tűzön sült és főtt ételeket is próbálja apránként nyers táplálékra cserélni, így a rendkívül káros és finom bódulatot okozó hús és állati termékek fogyasztását is elkerülheti.

A Lilithnél kevésbé rejtett hatású karma-pont a Sárkányfarok az ön horoszkópjának, illetve sorsképletének, a 9. házban és a Kosban található a karmikusan beállított (kauzális) sorsképlete szerint. Ez azt jelzi, hogy emiatt az un. spirituális valóság-ismereti, erkölcsi karmája miatt, vagyis amiatt, hogy veleszületetten hibás az értéktudata, minduntalan morális-erkölcsi vitákba keveredik. Hol önnek van olyan kényszerképzete, hogy feltétlenül mások felett kell spontán módon ítélkeznie, hol mások ítélkeznek ön felett hanyagon és felületesen, és ezért rendszerint tévesen és hibásan. Ezt legalább is, az ön megítélése szerint néha egyenesen igazságtalanul. Életfeladata a világos, és önmagát bátor természetességgel felvállaló személyi öntudata letisztázása és megerősítése, vagyis a racionális, és a valóságos, azaz a tárgyi tényekkel számoló magasabb rendű – az Egyetemes Törvények elmélyült tanulmányozásával egybekötött – gondolkozási és valóság-figyelési képesség elsajátítása. A 9. ház a spirituális ismeretszerzés gyakorlati életköre, ugyanakkor Kos színezetűvé válik az ön esetében, mely a már említett Tűz-karmáját erősen felfokozza, a korábban említett morális problémákat súlyosbítja. Amennyiben ez a baleseteket, vérképleti zavarokat, migrénes fejfájásokat is okozó tüzes vagy rejtetten tüzes Kos jellegű természete még nem tudatosult az ön számára, akkor erős, belső – öntudati és valóság-értelmezési szinteken történő önámító árnyék-énje hatására, önbecsapásokra, ill. a tárgyi tények szerinti valóság önmaga elől való eltitkolására kell számítania, amelyeket a képletében a bolygóegyüttállások és a bolygók karma-pontokkal való együttállása jelez.

Mi is az árnyék-én? Természetes folyamatként sok embernek még az anyaméhben meghal az ikertestvére. Az édesanya várandóságának korai szakaszában észrevétlenül elhalt ikertestvérnek az aurája megmarad az élve maradt testvér aurájába fonódva, azzal csaknem eggyé válva, és aztán, a megszületett utódban olyan dupla, rejtetten kettős öntudati – valóságértelmezési , öntudati központot képez, mely az életének az erkölcsi rombolásra rendezéséből nyeri az erejét úgy, hogy a halott testvér fizikai megvalósulási-inkarnálódási kudarc-élménye „átöröklődik”, át származik, megmarad és rögzítődik a megszületett utódban, és az a testvérének a kudarc-tudatával kénytelen élni, minthogyha az az ő kudarca és élet-sikertelenségi öntudata lenne. Azaz a megszületés sikertelensége miatt a megszületett egyént gyötri folyton az irracionális és indokolatlan – tárgyi valóság alap nélküli! - szomorúság, a hiábavalósági érzés, a szintén irracionális kudarc-élmény, az általános bizonytalanság és alkalmatlanság érzése, ami a legtöbb esetben, korai depresszióhoz is vezet.. Illetve a személyi bizonytalanság is folyamatosan jelen van. Mindez folyton kétségeket támaszt benne, és az ellenkező irányba, a lemondás és önfeladás irányába, a pozitív megvalósításaival ellentétes célok és megvalósítások irányába tereli a figyelmét és a képzeletét.

Vigyázzon, mert amíg nem ébred valódi öntudatára, addig ezek a visszahúzó, romboló és hátráltató késztetések a környezetében élő emberekben tűnnek fel önnek és lehet, hogy önmagában észre sem veszi. Az árnyék-énje önt a karmája fenntartására, negatív meghatározottságai – mint például erős indulatoskodás, haragvás, egoizmus, önérzeteskedés, téves morális elvárások támasztása és téves ítéletalkotások, mások lenézése vagy mások háta mögötti áskálódás és felettük való öncélú uralkodási törekvések (manipuláció) , az élettársi kapcsolatokban a közös karmaverklizés és káprázatvilág – megőrzésére és dagasztására veszi rá.Mindeközben lehazudja ennek a kettős – háttéri, negatívan manipuláló, második tudatnak a puszta létezését is (mármint az árnyék-énje). Sőt felhasználja az összes negatív meghatározottságát arra, hogy azokban elrejtőzve még nagyobbra duzzadjon. Ezért ön eddig minden olyan, az eddigi megvalósításait letagadó és azokat értéktelennek beállító, a saját igazi értékeit elméletileg lekicsinylő és valósággal leromboló, a valós életfeladatoktól elterelő lehetőséget megragadott: téves módon és hibás célok mentén választott élettársat, nem ismerve a tudattalan meghatározottságait és az életnyerési logikáját.

Ezáltal elkerülte a tényleges boldoguláshoz: a megváltódáshoz vezető életfeladatait és felületes problémamegoldással, technikai tudományos trükkök alkalmazásával és babonás téveszmék kergetésével elkerülte azokat a szükséges, hosszú távú gyakorlati élet-feladatokat, melyek a valódi változást és boldogságot jelentették volna. Ezt a hatást erősíti például a Sárkányfarokkal együttálló Uránusz, amely miatt eddig nem tudta kibontakoztatni a képességeit a közösségében és öntudatlanul lázadt minden ellen, amibe beleszületett. Meglátásait és ötleteit nem tudta eddig a közösségével elfogadtatni, a konvenciók szerint élők folyton megharagudtak önre és ettől legtöbbször kiközösítést élt ált. Az árnyék-énje ezeket a kudarcait is felhasználta, hogy még alattomosabban és még mélyebbre süllyessze önt az önsajnálatba, a lemondásba és a kétségbeesésbe.

Ahhoz, hogy ezt a nihilista gondolati reflexekből létrejövő, másodlagos, de annál gonoszabb árnyék- lényt – ezt a fonák, nihilista rációt! - kiűzze a tudatából, mindig le kell lepleznie azt, ki kell hoznia a napfényre és szó szerint is, le kell gyilkolnia. Le kell győznie a pesszimista gondolatvezetési ösztönét, a rossz hangulatot,hangulatoskodást, és a hiábavalósági érzéseket ébresztő kétségbeesést a kudarcok metafizikai szintű feldolgozásával, lelkiismeret-furdaláson keresztüli hibabelátás megélésével, a kudarcokból való kilábalással, az elmélet és a tapasztalat egybevetésével és a hosszú-távú következmények megfigyelésével. Meg kell tanítsa saját magát levonni a helyes következtetéseket és a megváltás logikája szerinti értékítéletet használni, tehát a spirituális életszemlélet, józan és igazságos egyéni hibabelátó filozófiát kialakítva. Ezért, ahogy fentebb említettem, fontos, hogy vonuljon el és kreatív magányban – a sorsképlete ismeretében és az Egyetemes Törvények tükrében - elemezze a párkapcsolati és a munkatársi, valamint a barátkozási tapasztalatait, mert a megváltás felé vezető utat mindenkinek magának kell végigjárnia, a gyakorlati tapasztalatait megfigyelnie és megjegyeznie, majd a belőlük levont következtetései által saját sorsát a megfelelő irányba terelnie.


Az árnyék-én hatást tovább fokozza, hogy a Napja, mely a sorsképletében a nyers személyi öntudatot, a földi létezéshez és az individuális tudathoz kötött elemi – természeti – nyers egyéni és egyedi igényeket és az individuális tudatnak a nyers „EGÉSZ-ségét”, az ego-t, valamint az egész egyetemes létezésbe való öntudatlan „bekapcsoltságát” jeleníti meg, nemcsak teljesen negatívan fényszögelt, de együtt áll a Mars bolygóval is.

A Nap jelentheti többek között a spontán és éber tettrekészséget is, vagy, többségében negatív fényszögelődés esetén, annak az ellentétét: a tátott szájúságot, tehetetlenséget és alárendelődést, a mások akarata szerinti sodródást, a helyzet- és önérzékelést, illetve annak a hiányát, vagy annak a pozitív és helyes, illetve (többségében negatívan fényszögelve) a téves késztetéseit. Jelenti még éppenséggel a spirituális felébredési készséget, vagy annak a hiányát, esetleg elferdült formáját, ugyanakkor az önmagunknak szabott korlátokat, elhárítandó és elkerülendő, félelmetesnek és veszélyesnek tűnő valós, vagy valótlan helyzeteket és területeket, és az ide vonatkozó meglátásokat, vagy rögeszméket,és más elemi megnyilvánulásokat is. Jelöli másrészt a szellemi öntudatára ébredő Ént, az egyetemes léttudatot elérni képes, belső személyi ambíciókat.

Az ön esetében is , Ez a belső szellemi öntudatra ébredés kezdett megtörténni, amikor tanácsot kért tőlem. Az ön akaratereje főleg a bátorságot, a határozottságot, a célratörést és tetterőt igénylő helyzetekben nyilvánulhatna meg, mivel a születési napjegynek megfelelő személyiségvonások szorosan kötődnek a nyers energiatartalmak spontán kinyilvánítási késztetéseihez.

Mivel azonban a Napja teljesen negatívan fényszögelt és a két bolygó együtt áll, az árnyék-én itt is felhasználja a romboló és hibás részeket arra, hogy a zavarosban nagyra duzzadjon, és komoly károkat okozzon. A két bolygó által jelzett ösztönös személyiségvonások megnyilvánulási lehetőségei, a nyers energiaformák, energiatartalmak vagy elgyengülnek, elapadnak, vagy mindent korlátot elsöprően, nem egyszer brutálisan törnek ki akár az alaptermészetével ellentétesen is!!! Ez a bolygóegyüttállás tovább fokozza a Tűz-karmáját, hajlamos a túlságosan dinamikus magatartásra, elsietettségre, indulatosságra, melyhez balesetveszély járulhat. Nagy az életereje, de szélsőségekbe esik, elfecséreli az életerejét.
Amikor a Nap teljesen negatívan fényszögelt egy születési horoszkópban – mint az ön esetében – akkor az ember nehezen merészkedik be azokba a gyakorlati életkörökbe, amelyeket a Napnak a pozíciója jelez a tartózkodási helye, vagyis a konstelláció és házhelyzete szerint, sőt elkerüli azokat a gyakorlati életfeladatokat, ahol és amelyek az egyetemes léttudata kiérlelését elősegítenék, ahogy ön is mindmáig elkerülte a bátor tetteket és tűzpróbákat. Ezt az elzárkózást az árnyék-énje tovább erősítette.

Az ön esetében a Nap a 12. házban található, ami a Halak által megtestesített egység-tudati állapotnak, vagyis a megváltott szellemiségnek, spirituális mentalitás-jellegnek, a gyakorlati megvalósulási és életfeladat-vállalási életkörnek megfelelő grafikai –horoszkóp terület. Ez a mindent és mindenkit magába foglaló EGYség érzés gyakorlati életköre, tehát a szimpátia és az empátia (és a zavaros, vagy tagadó érvényesülésében az antipátia) képességek kifejlesztésének, valamint az áldozathozatali képesség és készség kialakításának, és nem utolsó sorban az isteni akarat megfigyelési és megfejtési képességének, valamint annak (a megváltásnak) való önátadási, minden mást a megváltás legfontosabb élet-rendeltetésnek való alárendelésének a képessége, illetve ennek a megszerzésének és begyakorlásának az életköre.

A megváltás, vagyis a tényleges boldogulásnak a feltétele, hogy mindazt, ami önt hátráltatja a valódi spirituális fejlődésében és a kiteljesedésében, fel kell áldoznia. De legfőképpen ez a feláldozás a kicsi egó-nak a spirituális – erkölcsi fejlődésre való felhasználásában (Az igényesség kifejlesztésében!) nyilvánulhat meg, vagyis, annak (Az Egonak) az erkölcs segítségével való látszólagos kitágításában, de tulajdonképpen a szellemi – erkölcsi minőség növekedésével, annak az átfinomításával és végül, az így történő felszívódásával levetkőzésével. Mindezt azért, hogy ő maga ne váljon a rejtett negatív meghatározottságainak, vagyis az árnyék-énjének, azaz a karmájának a szolgájává és áldozatává. Azért tehát, hogy ön, ennyi tüzes meghatározottsággal ne lehessen(!) baleset- vagy erőszak áldozata, hogy ne aludjon ki az élete lángja idejekorán egy balesetben, vagy beteges sorvadással, azért, mert a zavarosan jelen lévő tűzet elfolytja magában annak helyreállítása helyett.
Márpedig ez a Tűz az öntudata tisztításához is kiemelkedően fontos, mely sorsképletében szereplő 12. Ház Oroszlán színezete miatt kiemelten fontos életfeladat az ön számára.

Említésre méltó a 12. házban álló Oroszlán Napnak a Jupiterrel alkotott negatív fényszöge, hiszen a Nap együtt áll a Marssal, mely bolygók a Jupiterrel szemben állva kvadrátot alkotnak a Nyilasnak megfelelő 9. házban álló Sárkányfarokkal és a rajta álló Uránusszal. A már tárgyalt Tűzkarmájából fakadó nyers, tüzes zavarait (mely a kívülállók számára szinte láthatatlan) nem tudja összeegyeztetni az erkölcsi, kritikai érzékével és nem tud a helyes irányba, a helyes megváltódási értékek felé fordulni, hátat fordítva, a hibás világi értékrendnek, a tömegszellem által kitermelt fogyasztói – természet- és önkizsákmányolási erkölcsi trendnek. Tehát ez a háromszög anyai ágon öröklött individualitás-ellenes, illetve személyiségellenes karmaprogramot jelez. Ez a karmaprogram úgy fejti ki hatását, hogy ön a felszínen naiv, jóindulatú és erényes, miközben öntudatlanul beképzelt, gőgös és szomjazza az elismerést. Ez a külső és belső valóság közötti eltérés frusztrációs érzéseket, nyugtalanságot, irigységet és féltékenységet okoz önben, beszélgetéseiben és gondolataiban egyaránt igazságtalanul ítélkezik, kritizál, vádaskodik és neheztel alaptalanul. Ítéletalkotásaiban kettős mércét használ: akinek értékeit elismeri, azzal szemben a végsőkig elfogult, az ellenségei vétkeit azonban ördögivé nagyítja.

Ahhoz, hogy ne kelljen szembesülnie hiúságával, rossz lelkiismeretével és az árnyék-énje miatti, rejtett alattomosságával, még ha önkéntelenül is, de folyamatosan elferdíti, letagadja a saját isteni lényét és az, az arra rakódott karmával működik együtt. A tárgyi valóságot szépíti, kiszínezi vagy ellenkezőleg, ködösíti, összekeveri a szezont a fazonnal, és a tárgyszerűséget, valamint az idősorrendiséget figyelmen kívül hagyva, vagy megfordítja, akárcsak az ok – okozati összefüggések sorrendjét, mindent össze–vissza beszél és gondol, vagyis bemocskolja a valóságot minden szinten, attól függően, hogy épp szimpatizáns vagy ellenséges személyekről van-e benne szó. Ennek megfelelően fizikai szinten is ínyencségekkel, édességekkel, alkohollal, kávéval, igyekszik elfogadhatóvá tenni azokat az élethazugságokat, melyek józanul elfogadhatatlanok.

Ennek a programnak a hatására esetleg igyekszik a környezetében élőknek letörni illetve semlegesíteni, vagy lehetetlenné tenni az akaratát, akarat és igazság-érvényesítési törekvéseit, vagy ami jellemzőbb lehet, képtelen érvényesíteni másokkal szemben az akaratát, de pontosan az előbbiek miatt, hiszen ön sem biztos a végén már saját magában, vagyis az igazi szándékaiban sem. Ezért öntudatlanul és önkéntelenül is, de a sugallatok és sejtelmek szintjén irritálódik minden olyan személy jelenlététől, akiről úgy képzeli, hogy könnyebben érvényesül és személyi akaratát, személyi szabadságát az ön által jónak tartottnál erősebben és esetleg önnel szemben is érvényesíti.
Így függőségi és alárendeltségi viszonyokba is keveredhet, mert elveszi mások önállóságát, vagy – és inkább ez a valószínűbb tehát: - nagyobb valószínűséggel az akaratérvényesítés hiányából és alárendelődési vágyból fakadóan másokkal szemben kiszolgáltatottá válik.

Összefoglalva: törekednie kell arra, hogy a harci szellemet, az éltető szellemtisztító tüzet harcművészet gyakorlásával, a konfliktusok tudatos vállalásával és utólagos elemzésével, bátor harci próbákkal önmagában felélessze. Biztosítson önmagának elegendő időt a tapasztalatai spirituális naplóban való rögzítésére és a nyugodt, kreatív magányban történő átgondolására. Ezáltal pszichológusok, papok és misztikus guruk és más irányítók nélkül, lelkiismeretén keresztül léphet kapcsolatba az éltető Szellemvilággal. Tudatosítsa magában, hogy mindenkinek – főleg akik nem rendelkeznek kauzális horoszkóppal – van karmája, mely befolyásolja a képzeletüket, gondolataikat és tetteiket és ezt nem lehet kiirtani, sőt: ezzel szemben általánosságban és tömegesen (vagy tömegellenesen) még csak harcolni sem érdemes, hanem csak egyénileg lehet érvényesíteni a tárgyi valóságnak megfelelő és az egyetemes törvényekkel összhangban álló igazságot.

Innentől kezdve tehát nagy-nagy éberséget és önfegyelmet kell önmagára erőltetnie emberi kapcsolataiban, hogy kiszabadulhasson a csoportkarma (a csoportokat és tömegeket működtető közös negatív meghatározottságok) örvényeiből és harag, sértettség, alázatosság és hazudozás, sőt önbecsapás nélkül autonóm és felelősségteljes személlyé válhasson, aki mindig és mindenhol képes kívül-belül kacagni a karma-mocsárba ragadt emberek és önmaga boldogságűző ambícióin ahelyett, hogy elkeseredne és mágikus úton, tehát önkéntelenül és öntudatlanul, kudarcba fullasztaná a saját pozitív megvalósításait. Azaz ahelyett hogy meglepetésszerűen rendre hátráltatásba, elzártságba, betegségbe illetve balesetbe keveredne, minden jó szándékán és jó-akaratán kívül és azok ellenére .

_________________
A Szellem bármely megnyilvánulása ugyancsak szellem. Az anyag is tehát.


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO