ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2022.01.21. 13:46

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Jár az előlegezett bizalom, tehát, mivel tanuló, kérdezni lehet a témáról Kozma Szilárdtól, de a tanuló dolgozatát nem lehet kritizálniÚj téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2020.09.22. 12:16 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2016.03.18. 10:59
Hozzászólások: 21
Napjegy: skorpió
Aszcendens: szűz
Amazoniai Domina többszörös vetéléseinek és ezután kialakult másodlagos meddőségének spirituális feltárása

Jelen sorselemzés célja az, hogy segítsen felderíteni azokat a szellemi-mentális gátakat, melyek megakadályozzák Dominát a magzat megfoganásában, kihordásában és megszülésében.
Ön ugyanis eddig még képtelen volt kihordani egy magzatot, három vetélése is volt, amit már habituális vetélésnek nevez az orvosi szakirodalom. Az előbb említett szellemi - spirituális (képzeleti!) gátak, akadályok okai a Lilith és a Sárkányfarok jegy- és házhelyzete, azok fényszögei, valamint a bolygóknak az egymással alkotott negatív fényszögei által is jelzett karmikus meghatározódásaihoz kapcsolódnak. Ezeket a vonatkozó sajátos asztrológiai jeleket bőséggel meg lehet találni a Domina sorsképletében is . Ezek mutatják, illetve ezek jelzik az ő anyai ági női vonalon őrökölt maszkulinitás ellenes(Vagyis a megtermékenyítő szellemi hatalom ellenes!) karmikus sorsprogramjainak a színezetét, jellegét a különböző jegy - és házhelyzetek függvényében. Ezek mélyen az Ön tudattalanjába vannak kódolva és úgy fejtik ki a hatásukat, sugallatok, késztetések, ösztönös és öntudatlan reflexek formájában, hogy Ön eközben meg van arról jóhiszeműen győződve, hogy teljesen tudatosan gondolkodik, él és helyesen cselekszik. Egészen pontosan: arról, hogy az adott helyzetben jól és helyesen cselekszik és cselekedett a múltban is, hogy tehát az egészről, ami önnel történik - vagy nem történik, amikor úgy vélni, hogy történnie kellene - ön semmit nem tehet, vagy tehetett...
Ameddig minden egyes rezdülését, megnyilvánulásását nem tárjuk fel és e feltárások és tanácsolások segítségével ön nem oldja fel ezen negatív, hátráltató és önsorsrontó gondolati, képzeleti és érzelmi blokkjait, addig a karmikus meghatározódásai (az édesanyjától az anyai ági nagyszüleitől átöröklött karma-programjai), kényszerítő erővel fogják a háttérből irányítani. Úgy például, mint a Nagy Szürke Eminenciás (Richelieu), miközben Lajos király (tehát Ön) azt hiszi, hogy tulajdonképpen Ő az aki uralkodik. Holott a szürke eminenciás (Az ön karmájába bújt árnyék-énje) az aki uralkodik és irányítja is Önt igazából! A civilizációs materialista - tudományos hiedelemtől teljesen eltérően viszont, életünket szellemi erők hozzák létre, azok irányítják - vezérlik, szabályozzák és felügyelik, ezek az Egyetemes Törvények, de persze, a mi (általában tudattalan) képzeletvilágunkkal, hitrendszereinkkel és sokszor még önmagunk elől is titkosan elrejtett akaratunkkal, negatív ,vagy pozitív ambícióinkkal karöltve. Egy racionálisan követhető adott ponton túl, a bennünk levő pokoli programcsomag miatt sorshátráltatásokba, nehézségekbe fogunk ütközni, amit a testünk betegségei, baleseteink, sikertelenségeink, anyagi gondjaink, társadalmi és párkapcsolati konfliktusaink , stb., jeleznek vissza nekünk. Azaz ilyenkor biztosak lehetünk abban, hogy a negatív (karmikus) késztetéseink miatt vétettünk az Egyetemes Törvények ellen és visszajelzést kaptunk arról, hogy rossz úton járunk, rossz az életképzeletünk, az elgondolásaink, az önkéntelen reakciónk a külső környezetünk provokációjára és még sorolhatnám. Ön egy ilyen, eléggé kemény jelzést kapott az élettől a sorozatos vetélések formájában.

Ennek okait fogjuk kideríteni megvizsgálva tehát a Lilith, Sárkányfarok, a Hold ház- és jegyhelyzetét, fényszögeiket.Első olvasatra nem mindig fogja teljes egészében megérteni az itt leírtakat, sőt ellenérzés is támadhat önben, de ha többször átolvassa majd és megfigyeli saját magát, öntudatlan reakcióit, a tudatán átsuhanó gondolatokat, késztetéseket, akkor idővel megérti, és remélem el is fogadja az információkat.

A Lilith egy, az életünkben a legnehezebben észlelhető, mivel, hogy a tudattalanunkban legmélyebben fekvő negatív erőtér központja, amely ugyanakkor a Teremtés Ősoka, kiprovokálója is. Életünk és létünk célja és rendeltetése, felderíteni, megismerni, feltérképezni minden egyes megnyilvánulását, kihatását, hogy megismerve azokat, a tudatosan átalakított mentalitásunk által feloldva - a megfelelő szellemi eszközökkel érve el ezt a feloldást...- átalakítsuk az általa jelzett, negatív, vagy zavarodott késztetéseinket, azoknak a megfelelő, lényegi ellentétévé, pozitív előjelűvé, vagyis megfelelő pozitív képességekké és tulajdonságokká. Nem az eredeti öntudattal maradunk, hanem egy szellemileg továbbfejlesztett, megedzettebb és magvilágosodottabb változattá alakul a tudatosítás segítségével a tudattalan képzeleti - spirituális személyiségünk, amely így az Isteni Létbe zavar nélkül beolvadhat még az életünkben, de több évtized után, az általa szállított információval gazdagítva azt, ez által még ha parányit is, ahhoz képest, de mégis: az Abszolut Boldogságot is növelve.

Dióhéjban: az Isteni Létben az öröktől fogva létező első Lilith (a mindig az újra, a másra, a jobbra, a még tökéletesebbre, a még nagyobb boldogságra törekvés), a Rend, az Egység megtartása érdekében kiprovokálja a Teremtést. Tehát ezen abszolút provokáció eredményeként, a sérült és többé már az Istenbe be nem illő részek a Polaritás Törvénye által felduzzasztódtak és ellentétükre lettek állítva. Így viszont, már semmiképpen nem maradhattak az Isteni Létben és ki lettek onnan dobva. Az alsóbb asztrális síkokon áthaladva ahogy a legutolsó, a legalsó, létmegnyilvánulás, azaz az anyag fele tartanak, kapnak bizonyos színezetet, jelleget. Ezt a második Lilith jelensége adja meg. Van akinek Kos, van akinek Szűz színezetű a Lilithje, tehát abban a házban és jegyben, melyikben áll a Lilith, azt a szellemiséget és életterületet, teljesen ferdíti, homályossá és hamissá alakítja. Ezt kell nekünk megismerni és kitisztítani a megfelelő szellemi eljárásokkal, un. alkímiai tisztító - átalakító tehnikákkal.
A Lilith tehát örökké a másra, a jobbra vágyás, a valami eltérőre való kielégíthetetlen sóvárgás, késztetésés, valamilyen más - állapotnak a megtapasztalására, átélésére, az elmúlhatatlan remény arra, hogy ezáltal minden jobb lesz, hogy pl. ön is boldogabb lesz. Ez a negatív teremtés-provokáló erő, önnél a Nyilasban áll, az egyes házban.

A Nyilas, amely konstellációban áll az ön Lilithje, az Eegyetemes Törvényeknek az interperszonális-, valamint az ember és a természet kapcsolatában történő ön- érvényesülési és irányított változtatási lehetőségek spirituális erőterét testesíti meg. Illetve azt, amely a megváltás állapotának a megvalósítását, elérését célozza meg. Ez a szellemiség, a Skorpióban már megfordult és felemelkedett embernek a helyes úton való elindulását, a Megváltást megcélzó konstelláció szellemisége. Ez a konstelláció az igazság, az erkölcs, az erény, a törvény, a szellemi nyitottság, a barátság, az értéktudat és a helyes értékítélet konstellációja. Karmaként viszont ezeknek az ellentéte jelentkezik (vagy túlméretezve, felduzzasztva, ezáltal önmagából kiforgatva jelentkezik többlet-információként, vagy gyengén, vérszegényen, tehát hiányinformációként) az Ön érzés-, gondolat-, képzelet- és vágyvilágában: az áltatás és az önáltatás, a lelki - szellemi tévelygés, a szélhámosság, az önhittség, a kapzsiság, a zsákmányszerzés-zsákmányolás, a mások morális félrevezetése, tehát az öncélú dicsérete, illetve lenézése (az a bizonyos magas lovon ülés), a megalázkodás, illetve a megalázás eltűrése, és igen is: a mások megalázása, a téves ítélet és a bal-ítélet, a baljós-hít, az intrika és az öncélú kritika, a misztifikálás, a vallásos és a tudományos babona és a dogmatikus, vagy ennek az ellentéte: a gyökértelen, alaptalan képzelgés és gondolkozás. Mondhatni a Nyilas karmás ember erkölcsi, értéktudati kérdésekben fordítva ül a lovon: vagy hátrafele, vagy oldalt, esetleg alulról kapaszkodik, de semmiképp nem a megfelelő irányba vezető pozicióban. Így persze mikor neki protekciózó jóságos Mikulásnak, mikor vele kibabráló sátánnak nézi az Úristent. Ráadásul íjjal és nyíllal van felszerelve, amivel nem csak a trófeákat gyűjti, de csak úgy, pusztán kedvtelésből is el-elereszt egy-egy tüzes nyilat, hogy akit ér, az még évek múlva is nyögi fájdalmát. A negatív Nyilas elvéti a célt, a Mennyek Országát rossz helyen keresi (a nyereségben és nem a szeretetben) és erőit rossz helyre irányítja, a hamis Mennyországot célozza meg.
Vadássza a boldogságot, csak éppen nem ott ahol kéne (A szeretetben és az igazság fényében), vagyis nem az igazi, feladataink beteljesítésén és ezáltal megszerzett képességeken alapuló boldogságot keresi, hanem a hamisat, a ferdét. Önnek sem fog igazi megelégedettség-érzetet okozni soha a nyilasi irányítás és dominancia, sem az önnön személyét túlbecsülő, másokat lenéző és kritizáló beképzeltség. De a néha-néha megnyilvánuló másik véglet, a dogmatikus tekintélytisztelet, az ájtatoskodás sem.
A Nyilas az amelyik azt hiszi, hogy az Istent is le lehet kenyerezni holmi jótettekkel, vagy bűnbocsátó cédulákkal és két miatyánkkal, aki ezért cserébe majd Önnek ad amit és amikor szeretne, csak úgy ingyen, protekcióból és ahogy Ön elnéz magának és másoknak ezt-azt (mi egyebet mint korrupciót és kegyes csalást) úgy majd Isten is elnézi Önnek azt, hogy nem dolgozik saját erkölcsi felfogásán, vagyis a magján, hogy tehát, nem a horoszkópjából kiolvasható karmaoldási feladatain munkálkodik, hanem folyamatosan elvéti a célt, azaz vétkezik. Állandóan pörög, vadászik, harácsol, öncélúan keresi az előnyöket. Ha pedig a környezete ellenáll a nyílt irányítási kísérletetinek, akkor ájtatoskodó, nyájas, simulékony magatartásával és érzelmi zsarolási ügyködéseivel próbálja magához ragadni a vezetést, a még nagyobb, egoista nyereség érdekében. Míg a negatív (ferdén, hamisan megélt és megjelenített szellemiség) Oroszlán önérzeti és öntudati kérdéskört csinál a harcból, a negatív Kos (tehát a kos karmás ember) magáért a harc, a konfliktus kedvéért veti be energiáit és avatkozik be mindenbe, addig a Nyilas karmás személy a nyereség, a trófeák, a vélt előnyök megszerzése végett és eközben akár találomra is sértegeti, megbántja embertársait. Pedig Ön arra született, hogy képességeivel a magasabbrendű törvényt (az Egyetemes Rendet) megértse és szolgálja, az Abszolut Boldogság elérési lehetőségeit kutassa fel, azt célozza meg és másoknak is errefele tereljen.

Kedves Domina, a fizikai alkatunktól és nemi meghatározódásunktól függetlenül, mi mindannyian egyformán esélyesek és kötelesek vagyunk isteni lényegünket és megváltódási képességeinket és lehetőségeinket tekintve és mindannyiunkra egyformán érvényes a karmaoldás szükségszerűsége. Ez nem választható, nem elodázható, nem cserélhető el másik emberrel, egy Önnek tetszőbb feladatra. Ez ellen pedig meg se próbáljon lázadni, fenekedni és neheztelni, mert a Megváltás-ellenes magatartás és képzelet valamint érzés halmozás csak további szenvedést fog Önnek hozni. Fogadja el, hogy van Önnél nagyobb tekintély, erő és hatalom, ami maga az Úristen és az általa tisztázott és fejleszett Egyetemes Törvények össszessége. Vagyis, hogy végül is, mindent, de mindent a Megváltás törvénye irányít és az is hoz létre mindent. Így a nőkban létrejövő, vagy létre nem jövő magazatok foganási lehetőségének a körülményeit is. Ezeknek a körülményeknek a kialakításába - kialakulásába viszont, mi nők is részt vehetünk közvetlenül, a megfelelően pozitív - odaadó lelki magatartásainkkal, lelki-szellemi állapotainkkal. Vannak a törvények (Angyalok) akik hozzá tartoznak, akinek Ön alá kell rendelődjön, aki előtt fejet kell hajtson (lásd a többszörös Kos motívum a képletében).

Sőt, kezdheti ott, hogy képletesen és szíve mélyén fejet hajt a férfiúi príncipium létezése, a férfiasság törvényességes előtt. Tehát, hogy elfogadja, hogy nem az Ön feladata vezetni és irányítani a férjét, sem a munkahelyén, sem otthon, semmilyen szín alatt, tehát még rejtetten, sumákolva sem (ahogy tette az „áldott jó lélek” nagyanyja is, aki a Nyilasnak megfelelő comb és csípő betegségeiben szenvedett, tehát biztosra veheti, hogy még az Istenre is haragudott, amiért hatalmi és vezetői ambícióit nem hagyta kiélni!), hanem engedje meg neki pozitívan megélni férfi szerepét és funkcióját. Csinálják úgy, szervezzék meg úgy az életüket, hogy megtehesse. Bízzon rá kezdetben minden fontos döntést és fogadja el, akármi is legyen az, majd idővel helyre billen az egyensúly.Képletesen mondva nem az Ön dolga a nadrágot viselni, hanem a háziasszonyi szoknyát.
Mivel tehát Önnek a Lilith a Nyilasban áll egyrészt, másrészt ez még ráadásul, a Kosnak megfelelő egyes házban a Bak Sárkányfarokkal is együtt áll(!), és ráadásul ön a kínai asztrológia konstellációs- szellemi rendszerében a Kutya, tehát a Kos évében is született, ez azt jelzi hogy az nanyai ági őseitől maszkulinitás ellenes programcsomagot kapott (lecke feladat földi életútján) , azaz a személyiségüket nyíltan vállaló egyénekkel szembeni tudatos vagy önkéntelen versengési, szembenállási késztetéseket. Ezek az édesanyjánál is meg voltak, mégpedig rejtett formában, hiszen ahogy Ön mondta, nem mert még a férjének sem ellent mondani, kiállni egészségesen magáért, hanem titokban neheztelt és orrolt rá, akár egészen az, azt eltüntető vágy megjelenéséig (figyelem a mimóza lelkűségre, az önmagamat áldozatnak feltüntető mártír szerep-játszásra, a sírás ha nem mi érvényesülünk is rejtett agresszióra, feloldatlanul tovább adódik a gyermekeknek, és Ön már úgy állt hozza tudattalanul, hogy azt a disznó férfit megtanítom én majd kesztyűben dudálni...). A tűzjegyű karmás személyek, mint az oroszlán, kos, nyilas, folyton harcolnának, de soha nem ott ahol, nem akkor amikor és nem azért amiért kéne, illetve van mikor teljesen elkerülnének minden harci helyetet és gyáván megfutamodnának, őket hagyják békén, tőlük ne kérjenek semmilyen nyílt konfrontációt. A hamis tűz, amely nem melegít, hanem éget és feléget válogatás nélkül mindent, vagy csak alig pislákol. Ide tartozik a kifejezetten agresszív képzeletvilág, a rombolás és önrombolás programja.Tehát az Ön rejtett képzeletvilága tele van sejtelmek és késztetések szintjén raktározott agresszióval (a félelem is az!), uralási és elnyomási képzetekkel, illetve a néhanapján ugyanígy megjelenő gyávasággal. A nyílt konfliktust ha lehet elkerüli, kikerüli és önmagában fenekedik a provokáló ellen, de máskor viszont, és sejtésem szerint inkább ez jellemző Önre, az elmeséltek alapján, keresi a konflikust és erőszakosan saját személyét és elképzelését nyomná rá a másikra, mindenáron irányítana, titokban még azt is megmondaná mikor keljen fel a nap és ha véletlenül esik, akkor az Istent is számonkérné. Így meg nem lehet sem gyermeket foganni, sem kihordani, vagy megszülni egészségesen.

De a Nyilas karma azt is jelenti, hogy mesterien, a legmagasabb szinten csapja be magát (ámítás és önámítás programja) és ámítja önmagát azzal, hogy ez nem így van (mármint önre ennek nagy része nem jellemző, pl nem ön irányít, nincs önben férfiirigység, illetve férfiakra való haragvási késztetések, sőt a férfiak kasztrálásának rejtett vágya, törvénytelenségre való hajlam, stb), ráadásul a környezetet is igyekszik megtéveszteni saját személyiségét illetően. Rejtőzködik, álcáz, félrevezet. Valós szándékait még önmaga elől is titkolja. Miért? Azért, hogy kényelmes legyen, hogy ne kelljen szembenéznie önmagával, tényleges megvalósításaival és életfeladataival. De így nem tudja felmérni helyesen önmagát, sem érzékelni tulajdonságait megfelelően. Olyan személyiséget jelenít meg, amilyen nem is létezik, de elvárja, hogy a külvilág is ezt tükrözze vissza, ha nem így történik, akkor fenekedik, sérteget és vádaskodik igazságtalanul. Ezt tetézi az a tény is, hogy az egyes házban áll a Lilithje, de még a Sárkányfarka is.
Az egyes ház a Kos szellemiségének megfelelő spontán személyi megnyilvánulásoknak, illetve, a személy és a külvilág általános konfliktusainak az életköre, a nyers és spontán élet- és sorsprovokációknak az életkörét megtestesítő erőtér. Ugyanakkor az önmagával, környezetével és másokkal szembeni változtatási ambíciók (vagy azok hiányának) háza is. Jelent önnevelést, ön-átalakítási készséget, ilyen jellegű sorsprovokációk árán. Az egyes házban levő Lilith felruházza olyan, a külvilágra gyakorolt magnetikus vonzerővel, amely azt a látszatot tudja kelteni számára, minthogyha ő különösen értékes személy lenne. Azaz nyilasi felsőbbrendűségét tetézi.
A Lilithje együttáll az isteni szeretet, tehát a feltétel és irányultság nélküli, megsokszorozó és elengedő de egyúttal újra eggyé tömörítő, eredendően és mindenkoron létező, preegzisztens szeretet és a szellemi éberség bolygójával, a Neptunusszal. A Lilith mindent elnyel és fenekestül felforgat, ami a közelébe kerül. Ez azt jelenti, hogy önnél az öncélú élvezet- és nyereségvágy, zsákmányolási késztetései, titkos szexuális sóvárgásai egybekapcsolódnak a misztikus-vallásos érzésekkel, ilyen élményekre vágyakozással, még ha önkéntelenül és öntudatlanul is. Irányítási, felkapaszkodási vágyait összetéveszti az istenszeretettel és általában a szeretettel, aminek következtében önkéntelenül idealizálja a szerelmi-szexuális partnereit, amit óhatatlanul kiábrándulás kell kövessen majd, és persze ennek nyomán neheztelési, forrongási , rombolási késztetések jönnek létre, de civilizáltan és úri nőhöz néltaón elfojtva, és elnyomva, ami még sokkal rosszabb. Hát ezek az elfojtott kitörési - irányítási vágyakból keletkező negatív energiák ölték meg a magzatait. Ugyanakkor jelent ez a negatív fényszögelés a szeretetadási képtelenségét, illetve zavaros szeretetszomjúságot is.
Az ön képletében a Sárkányfarok a Bakban áll. A Bak az egyetemes lét működése törvényességének és az egyetemes felelősségtudatnak a szellemisége, a megváltódási folyamatok törvényes létrejöttének és törvényes megvalósulásának - beváltódásnak a feltételeit és szabályait biztosítja. A Bak karmás ember ezért a legtöbb esetben nem is veszi észre, amikor a kauzális - spirituális (tehát nem polgári, nem büntetőjogi!) törvénytelenség állapotába kerül, vagyis a spirituális útvesztőben találja magát, és így érzéketlen az egyetemes törvényekre. Sőt: a létezésükről nem is venne legszívesebben tudomást, és ha önkéntelenül is, de rejtetten vagy nyíltan a törvényesség kikerülésére, megbontására, illetve hamis törvényesség és hamis harmónia létrehozására törekszik. Az egyetemes törvények legnehezebb, de leghatékonyabb - leginkább látható következményekkel is járó alkalmazásának a gyakorlati színtere nem más mint a közösségi-társadalmi élet, vagyis a politika, a közigazgatás és általában a hivatalok és az összes olyan intézmény (Pl. karitatív munka, sport és más tömegrendezvények intézményesített rendszere, és az ezekhez kapcsolódó közigazgatási részlegek), ahol a különböző érdekek ütköznek, ahol ezeket egymással egyeztetni kell és ezáltal akarva-akaratlanul a világban uralkodó egyetemes rend képeződik le (az a Rend amelyből csak Egy van, ami önmagát szabályozza és mindig volt, van és lesz). Ezáltal a Bak karmás ember vagy tobzódik öncélúan, sokszor a társadalmi - közösségi kérdéskörben öncélúan keringőzve, máskor meg a vezetői-vezéri-irányítói szerepben tetszelegve, mások felett uralkodva, vagy teljesen elkerüli azt, önkéntelenül elzárkózva, meglapulva, biztonságos árnyékban ücsörögve. Beképzeltségben, kevélységben és gőgben még a Kos és Nyilas karmás emberen is túltehet.
Ön kedves Domina, munkája során önkéntelenül is irányító, vezetői pozícióba kerül, mindez pedig legyezi az Ön hiúságát azáltal, hogy megkerülhetetlennek és nélkülözhetetlennek, sőt férje rejtett irányítójának érezheti magát, még ha csak sugallatok és sejtelmek formájában is, a fejében és lelkében átsuhanó gondolatfoszlányok gyanánt is. Itt tehát már ismét fordul a kocka, ami a nemek szerepét és rendeltetés szerinti funkcióját illeti. Ugyanis nőként Ön arra született, hogy a preegzisztens Szeretet testesítse meg, minden rezdülésében, ami az odaadást,az igazi, isteni fény előtt való teljes megnyílást, a mag-befogadást, az elfogadást, a megértést és táplálást, az isteni információk (a Világosság) befogadását, majd kiérlelését és visszadását jelenti. Az áldozathozatalt. Hiszen nincsen nagyobb áldozat annál, mint mikor a méhemben testet öltött lelki-szellemi és érzéki vágyból megfogant, majd kilenc hónapon át nevelt és érlelt magzatot útjára bocsájtjuk, hogy onnantól kezdve legyünk két különálló személy, akire anyaként nekem kell vigyáznom, nevelnem, terelgetnem, miközben tudom, hogy nem az enyém, soha nem volt és nem is lesz az, hanem az Istené, akivel a kötelék a felnőtté válás után szükségszerűen meg kell, hogy szakadjon, ami a szülő-gyermek kapcsolatot illeti és át kell lényegüljön (másodszorra és immár véglegesen is elengedem, had menjen a maga útján). Megnyílok, odaadom magam, befogadom az információt, elfogadom az irányítást, de nem mint akarat nélküli báb, hanem mint autonom személyiség, képzelet-, gondolat- és érzésvilágommal folyamatosan együttműködve az egyetemes renddel és szellemiséggel, így formálva a magzatot, majd a fizikai testnek egy óriási erőfeszítést (és ha zavart a tudattatlanunk, akkor bizony potenciálisan halálos veszélyt...) jelentő aktus során elengedjük. Gondoljon arra, hogy a középkorban, amikor megtudták, hogy várandósok, a nők végrendelkeztek...
A pozitív Nyilas és Bak szellemiség is (amit Ön élete során meg kell valósítson) törvényes erkölcsiség megvalósításának a szükségét jelenti, a megváltás-kiegyenlítődés kényszerét, lehetőségét tisztázza az emberi élet folyamában. Előbbi nagyvonalakban és inkább az érzelmek és az eszmék szintjén , utóbbi közösségi-társadalmi szinten.
Tovább menve, Önnél a Nap a Kosban áll, ami a nyers, spontán és a külvilág által által hamar érzékelhető személyiségvonásokat jelenti.Viszont és ugyanakkor, ön a Kutya évében született és két karmapontja, a Kosnak megfelelő házban van. Tehát, Ön egyértelműen, sőt, majden duplán is, még Kos karmás is. A Kos erőtere, szellemisége az előfeltételek nélküli teremtés megnyilvánulásának az elemi és feltartózhatatlan szükségét, az elemi és objektív és ösztönös élet-útkezdést jelenti, az igazi boldogság által jelzett cél elérése érdekében tett első szenvedélyesen célszerű, bátor, előretörő megnyilvánulást. Negatívan, visszájára fordítottan, ez a Kos féle teremtői szenvedélyesség erőszakossággá, beavatkozási kényszerré ferdül, vezérkedői, hadvezéri ambíciókká, durva, nyers és agresszív megnyilvánulásokká, olykor pedig tehetetlenséggé, túlzó óvatossággá, tétovasággá, gyávasággá. Ön tehát nem elég, hogy elvéti a célt, de hamis Mennyországot is céloz meg és minden rendet meg- és felbontana, és ráadásul mindezt erőszakosan, beavatkozva, folyton irányítva, vezérkedve teszi. Az ön tudatalattijában egy gonosz férfi lakik, aki irracionálisan verseng a saját férjében lakó férfival, azt képzeli, el kell őt nyomnia, tipornia, felül kell kerekednie rajta, meg kell azt semmisíteni, mert különben megismétlődik édesanyja házassági tragédiája. Pedig együtt kellene működnie a férjével, elfogadni azt, hogy ő, öntudatlanul is az isteni Világosságot testesíti meg, tehát jobban tudja veleszületetten az irányt, mint Ön! Ez van, nincs amit ezen sopánkodni és elirigyelni. Tisztáznia kell magában az igazi férfi erényeket, úgy mint célirányosság (a Szellem, a Fény fele), egyenesség, nyílt személyiség- vállalás, erélyesség, bátor szembenézés és becsületes konfliktus vállalás. Ezt Önben két tényező is segíti, egyik a Kosban álló Nap, a másik a Nyilas aszcendens, tehát a pozítiv nyilasi erények megszerzésének lehetősége ott szunnyad Önben, már csak helyzetbe kell hoznia ehhez önmagát, nagy önfegyelemmel és odafigyeléssel ki kell dolgoznia és munkálni önmagában, reflexszerűvé tennie.

Nézzük meg a Holdat is, hiszen a felnőtt kor elején, a női képletben a Hold sokkal fontosabb szerepet kap, mint a Nap. Ez jeleníti meg női és anyai mivoltát, illetve ad képet arról, hogyan viszonyul az anyasághoz, a női príncipiumhoz. A Hold a Lilitthel, és az értéktudat és értékítélet, illetve az ítéletalkotási - az építő és tisztító jellegű kritika-gyakorlási képesség őserejét megtestesítő bolygójával: a Jupiterrel valamint a Vénusszal alkot negatív fényszögeket. Az Uránusszal pedig harmonikus fényszöget.
A Lilith - kvadrát a Holddal, utal arra, hogy a mély-tudattalan érzés-világa szintjén ön képtelen azonosulni az anyai szereppel. Tudattalanul elutasítja a saját potenciális anyai-nőiségét, ellenérzéseket táplál anyai mivoltával, sőt a lehetséges terhességi állapotaival szemben, amelyeknek, úgy érzi, hogy igazságtalanul ki van szolgáltatva. A Jupiter-Hold negatív fényszög arra utal, hogy a családi élettel és a gyermekáldással kapcsolatosan, önnek veleszületetten zavaros, hamis és rossz az értéktudata és az anyasághoz, a gyermekáldáshoz, valamint az anyagi javakhoz való személyes viszonyulása.
Az érzelmek mindig túlsúlyban vannak ítéletalkotásában, így érzelmileg befolyásolható, csapongó, nem érzékeli a szülői mivoltát, a potenciális anyai létet helyesen. Téves értéktudatából ered a gőgje, valamint a saját magával szembeni képmutatása. Nehezen tudja értéknek tekinteni a többgyermekes szülői létet és eredendően nem képes a szeretet áramoltatására folyamatosan minden körülmények között, és amit tehát tudatos energia és figyelem ráfordításával meg kell tanulnia. A Vénusznak a Holddal alkotott negatív fényszöge jelenthet öncélú élvezet vágyat, de egészen biztos, hogy hamis boldogságszerzési programot jelent. hibás érte, de veleszületetten, nem képes összeegyeztetni és harmóniába hozni szerelmi- szexuális késztetéseit a létező, vagy jövendő szülői mivoltával, úgy érzi, hogy valamelyik lehetetlenné teszi (fogja tenni) a másik teljes és harmonikus megélését. Nem tud a kettőből egyet csinálni, nem tudja elképzelni, hogy több gyermekes édesanyaként is jó és kívánatos szerető tud maradni, erős szexuális kisugárzással.Mindezeket úgy tudja feloldani, hogy helyére teszi gondolat-, érzés-, képzeletvilágában a nőiesség, a többgyermekes anyaság értékét, ősképét, mélyen magába égeti azt a lelke legmélyére és erősíti magában szüntelenül az igazi szeretetet, ami cél- és irány nélküli, feltétlen, mindenre és mindenkire kiterjedő, még az Önt hátráltatókra, a sorsnehézségekre is.

Summa summarum önnek kemény (halmozott!) tűz karmája van, tetézve egy minden szellemi rendnek és kauzális törvénynek ellenszegülő képzelet- és vágyvilággal, és tehát, az ide vonatkozó, veleszületett negatív - harcosi, harcolói késztetéseiből származó negatív energiák azok, amelyek megöltés a magzatait és amelyek most már - minél elfojtottabbak, anál inkább! - lehetetlenné teszik a magzatfoganást. De ettől nem kell megijedni, egyrészt, mert a pozitívan is fényszögelt Napja a Kosban áll, az aszcendense a Nyilasban (ld fennebb - Ha megérti és megtanulja, tudatában rendbe rakja a Nyilas eredeti pozitív szellemiségét, törekszik megvalósítani azt, akkor lassan-lassan kimászik abból a mocsárból, amelybe ezek a negatív, karmikus késztetések lökték). Önnek, nagyon leegyszerűsítve, nincsen más feladata, mint a lelkében lobogó tüzes energiákat megtanulni helyesen kezelni, pozitívvá, életadóvá, élet-táplálóvá tenni. A rosszul használt, rossz fele irányított tűz kétféleképpen rombol.Egyrészt kifele, tehát kint éget fel mindent, tönkreteszi emberi kapcsolatait, munkáját, házasságát, családi és rokoni, valamint társadalmi kötelékeit, ha túlzottan, kontroll nélkül engedi szabadjára. Másrészt viszont, ha megpróbálja el- és lefojtani, akkor belül éget fel mindent, önmagát - szervezetét, úgy mint a vére egészséges összetételét és nyomását, izmait, ízületeit, és az agyhártyákat és az agyvelő működését) rombolja. Így égette fel, ölte meg akaratlanul és szándéktalanul a megfogant magzatait is.
Első teendője tehát tudatosítani magában a leírtakat, megfigyelni önmagát, felismerni a tűzkarma megnyilvánulásait és rögzíteni mindezt úgymond, könyvelési szinten. Magyarán az önnel történteket, a lelkében végbemenő folyamatokat, sugallatokat, vágyakat, sóvárgásokat és ambíciókat kell, a naplójában leírva tisztáznia, megvitatnia önmagával, öntudatlan reakcióit kell távolabról megvizsgálni. Mindezt az Egyetemes Törvények ismeretében, azoknak szellemében kell értékelnie, ítéletet hoznia önmaga felett (De figyelem: nem elítélnie önmagát, hanem helyes kritikát gyakorolnia mindazzal kapcsolatban, amit ide vonatkozóan és a feltárás segítségével átvilágítottan rosszúl csinált, meg tett, vagy nem tett meg!) és kijavítania is, lelkébe égetnie az írás - Naplóírás! - segítségével a változtatás égető szükségét és mikéntjét. Elsősorban azonban változni kell akarnia és az elkövetett hibákat nem megismételni. Mondjon le arról a vágyáról, hogy a férfiakat eltiporja, illetve a saját férjét irányítsa, maga alá gyűrje, irányítsa, vezesse. Legyen ezek helyett, igazi nő. Ön azt hiszi, persze nem tudatosan, hanem ösztönszerűen, tudattalanul, hogy sokkal jobb, igazibb férfi lehetne, mint pl a férje, hogy sokkal jobban tudja hogyan kellene férfiként élni és érezni, cselekedni, akár még a nőkhöz is viszonyulni. Élete nagy szerencsétlenségének, kibabrálásnak tekinti a tényt, hogy nőnek született és akként is kell élnie, hiszen ön a női létet mélyen lenézi. Nem tudja értéknek tekinteni a gyereknevelést, a háztartás vezetését, a másokról való gondoskodást. Mindez az ön tudatalattija szerint csak bóvli, elvetni való dolog, olyasmi amit mindenki megtud csinálni. Csakúgy mellékesen, a látványos és az igazi(nak tűnő!), férfias feladatok elvégzése után (!).A félelem helyett amiatt, hogy ha nem ön tiporja el a férfit, önt fogják eltiporni, inkább élje meg női mivoltát az ő teljességében. Egyáltalán élete fontos döntéseit bízza az Istenre. Hajtson fejet az Egyetemes Törvények előtt, tegye gondolat- és képzeletvilágát törvényessé. Amint fennebb írtam rendezze úgy az életét, hogy sehogy és semmiképpen ne kerülhessen vezetői, irányítói pozícióba, se versenyhelyzetbe férjével. Engedje át az életük irányítását neki, foglalja le önmagát női feladatokkalés tegye mindezt örömmel. Lelje tehát örömét abban, hogy gondoskodhat a férjéről, és kezdetben legalábbis, adjon neki igazat mindenben, bízza rá a döntéseket, majd kialakul az egyensúly. Tanulja meg az igazi szeretet lényegét, az odaadást, megnyílást (A szellemvilág és a törvényesség fele. A szülés során a megfelelő méhszáj tágulás elmaradása nyilasi következményt, vagyis császármetszést hozhat.), áldozatot és tanulja meg szeretni férje igazi személyiségét, értékelni a valódi férfi erényeket, mint az egyenes kiállás, határozottság, becsületesség, az elveinek és nézeteinek a bátor és nyílt vállalása. A tüzes energiákat leginkább kultikus harcművészettel tanulhatja meg kezelni. Ti., azt hogy ott és akkor harcoljon, mikor kell, de akkor és ott bátran és teljes erőbedobással. Tehát csakis az isteni igazság érvényesülése érdekében, nem öncélúan, és főképpen: az ellenfél gyűlölete nélkül. Szeretve és tisztelve az ellenfelet, mint isteni lényt. Szeretve a sorsprovokációt, a kialakult helyzetet, teljesen zavartalan tudatalattival, nyugodtan, rezzenetlenül.Véletlenül sem neheztelve semmiért Istenre vagy, a nehéz sorsára, elfogadással, alázattal élve mindennapjait. A Bak karmája miatt fontos lenne önnek valamilyen társadalmi-közigazgatási elfoglaltság, ahol megvizsgálhatja és nyomon követheti az egyetemes törvények működését és gyakorolhatja a harcot az isteni igazságért, miközben lelke mélyén nyugodt és zavartalan marad, és mindenekelőtt legyen nő, igazi, szerető, gondoskodó, tápláló, áldozatkész nő.A női, többgyermekes anyai szerep egyáltalán nem zárja ki a bátor, erényes, határozott és nyílt személyiség megnyilvánulását, vállalását, sőt, kiegészíti azt.

_________________
Balázs Buzsi Enikő


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO