ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2018.12.15. 17:51

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2018.06.18. 19:48 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 3942
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
LIBRARY OF THE
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF COSMIC
AND
VITAL SCIENCES
affiliated with the
COSMOVITAL CHURCH OF STARS AND FORESTS
Incorporated of the State of California
KOZMIKUS EVANGÉLIUM
I. RÉSZ: AZ EMBER FIÁNAK CSODÁLATOS GYÓGYÍTÁSAIArámi eredetiből angolra és angolból magyarra fordította:
PROF. DR. EDMOND SZÉKELY
Archbishop of the Cosmovital ChurchPublished by the
International Cosmoterapeutic Expedition 1930- 1940
Montego Bay, Jamaica, British West Indies
During 1983
Előszó a második amerikai kiadáshoz

Könyvecskénk János ismeretlen Evangéliumának, „Az Ember Fiának Csodálatos Gyógyításairól” szóló első töredéke, a teljes műnek mintegy nyolcadrésze. Az eredeti kéziratot a mongol invázió elől nyugat felé menekülő ázsiai Nesztoriánus szerzetesek hozták magukkal. Eredetét, összehasonlító-nyelvészeti, vallási, filozófiai és orvostudományi vonatkozásait illetőleg az első amerikai (San Francisco) és angol (London) kiadások magyarázó fejezeteire utaljuk az olvasót. E mű megmérhetetlen horderejét a legjobban az bizonyítja, hogy az első kiadás megjelenése óta eltelt hat hét alatt máris amerikai, angol, spanyol, francia, magyar kiadásokat ért meg, a többi nyelvekre pedig most fordítják.
Kétezer év óta elsőízben hangzik fel újra eredeti tisztaságában a Szeretet, Béke és Egészség egyszerű természettörvényeinek e csodálatos Szózata az „emberek fiaihoz”, ama legfiatalabb és „legkedvesebb tanítvány” ajkairól aki az összes tanítványok közül a legmagasabb életkort és bölcsességet érve el, a leghívebben foglalá írásba Mestere tanításait.
A teljes mű következő hét részének lefordítása és kiadása most van folyamatban. Zseniális felfedezőjét és fordítóját, azt hiszem, nem szükséges részletesebben ismertetnünk az amerikai olvasóközönség előtt.
Prof. Dr. Edmond Székely az „International Cosmotherapeutic Expedition 1930-40” világhírű vezetője, a jövő gyógytudománya, a „Kozmoterápia Atyja”, korunknak kétségkívül legsokoldalúbb tudósa. Író, filozófus, egyetemi tanár, orvos, etnográfus, szociológus, nyelvész, régész, világutazó és felfedező egy személyben. Európában és Amerikában évenkint megjelenő angol, francia, spanyol, stb. nyelvű művei osztatlan elismerést és népszerűséget biztosítottak számára mind az öt világrészben, melyeknek évek hosszú sora óta fáradhatatlan kutatója.
Az amerikai sajtó és közönség csak 1934-ben kezdett rá felfigyelni, amikor, mint a világhírű polinéziai lepra-botrány főhőse körül, hatalmas viharok dúltak a francia képviselőházban. Ekkor vívta ma már történelmi élet-halál harcát a Csendes-óceáni szigetek leprásaiért Francia Polynézia akkor jól ismert korrupt kormányzó bürokratáival. A Csendes Óceán közepén egy lepratelepen, teljesen elszigetelve európai összeköttetéseitől és kényre-kedvre kiszolgáltatva mindenható ellenségeinek, egyedül a lepratelepek szerencsétlen élőhalottaitól támogatva, egyéves, önfeláldozó, heroikus küzdelem után megvalósította az eddig lehetetlent, a leprának kozmoterápia általi gyógyítását.
A polynéziai lepratelepeken szolgálatot teljesítő vallásos missziók ápolónőinek hűséges beszámolói következtében, a legintenzívebb gyógyító tevékenységet kifejtő amerikai protestáns egyház, a „Cosmovital Church” „a XX. század legkrisztusibb cselekedetéért” örökös Érsekévé választotta; majd „János Ismeretlen Evangéliumának” angolra való lefordításáért Theologiai Egyetemének díszdoktorává avatta. A nemzetközi sajtó hatalmas erejű támogatása s a tudományos világ egyidejű szolidaritása elsöpörte a polynéziai bürokrácia korrupt diktátorait s lehetővé tette számára; hogy a vezetése alatt álló „International Union Of Cosmovitalists” keretében hatalmas és osztatlan népszerűségnek örvendő nemzetközi mozgalmat indítson a Kozmoterápiának a világ összes lepratelepeire való bevezetéséért, az emberiség ezen legszerencsétlenebb millióinak megmentéséért. Életének központi alkotása a legújabb és legegyetemesebb tudomány, a „Paneubiotika” (Pan = Minden, Eu = Tökéletes, Bios = Élet), az Élet legtökéletesebb formái mindenoldalú megvalósításának tudománya.
Felfedezésekben csodálatosan gazdag tudományos Expedícióiról, hihetetlenül sokoldalú irodalmi termékenységéről, az őserdők és primitív népek iránti rajongó szeretetéről csakis műveinek átolvasása képes tökéletes képet nyújtani.

New Orleans, 1937 Augusztus 25-én. FREDERIC MARCHALL
a „Cosmovital Church” Polinéziai Püspöke


„ . . . Szent az én Testem,
Mert Örök Rend fehér folyói mossák,
Csodálatos Csodálatosság.”
ADY


János Evangéliuma az Ember-Fiának
csodálatos gyógyításairól és tanításairól

I. RÉSZ (1-18)

1. És ekkor számos betegek és nyomorékok járulának Jézus elejébe, kérvén. Ha te mindenek tudója vagy, mond, miért sínylődünk mi a mi nyavalyáinkban? Miért nem vagyunk mi is oly erővel teljesek mint a többiek? 2. Gyógyíts meg bennünket Uram, hogy ne kelljen továbbra is nyomorognunk. 3. Tudjuk, hogy neked hatalmadban áll, óh Uram, minden betegségeknek gyógyítása. 4. Szabadits meg bennünket a sátántól, és összes nyavalyáinktól. 5. Könyörülj rajtunk és ne fordítsd el tőlünk a Te szívedet.
6. Jézus pedig mondá. Boldogok vagytok, hogy éhezitek az igazságot, mert kielégítlek titeket a tudás kenyerével. 7. Boldogok vagytok, hogy zörgettek, .mert megnyitom előttetek az Élet kapuját. 8. Boldogok vagytok, hogy le akarjátok rázni a sátánnak az ő igáját, mert bevezetlek titeket a mi Anyánk angyalainak a birodalmába, ahová el nem érhet a sátán hatalma.
9. Ki a mi Anyánk és az ő angyalai? Hol vagyon az ő birodalma? Kérdezék mindnyájan nagy csodálkozással.
10. A ti Anyátok bennetek van, és ti őbenne vagytok. 11. Ő szült és Ő éltet titeket. 12. Ő adta nektek a ti testeteket és neki fogjátok azt majdan visszaadni. 13. Boldogok lesztek, ha megismeritek Őt és az Ő birodalmát. 14. Ha befogadjátok az Ő angyalait és cselekszitek az Ő törvényeit. 15. Bizony mondom néktek, hogy aki ezt cselekszi, soha betegséget nem lát. 16. Mert a mi Anyánknak az Ő hatalma mindenek felett vagyon. 17. És ledönti Ő a sátánt és az ő birodalmát. 18. És uralkodik Ő a ti testeteken és mindenen ami él.

II. RÉSZ (1-40)

1. A vér, mely bennünk lakozik, Föld-Anyánk vérébő1 születék. 2. Föld-Anyánk vére hullik a fellegekből, szökken a föld méhéből, csörgedez a hegyi patakokban. 3. Hömpölyög a síkok folyóiban, nyugszik az álló tavakban, háborog a viharos tengereken.
4. A levegő, melyet belélegzünk, Föld-Anyánk lehelletéből születék. 5. Föld-Anyánk lehellete kéklik a levegőégben és a magasságokban, süvölt a hegyek ormain, susog az erdő lombjaiban. 6. Hullámzik a búzamezők felett, alszik a mély völgyekben és izzik a pusztán.
7. Csontjaink keménysége Föld-Anyánk csontjaiból születék, sziklákból és kövekből. 8. Égbemerednek a hegyek csúcsain, mint alvó óriások feküsznek a hegyoldalakon. 9. Szobrokként trónolnak a pusztában és láthatatlanul rejtőzködnek a föld méhében. 10. Húsunk rugalmassága Föld-Anyánk húsából születék: 11. Ő piroslik és sárgul a fák gyümölcseiben és táplál bennünket a mezők vetésében. 12. Beleink Föld-Anyánk belébő1 születének. 13. Ép úgy rejtve vannak elölünk, mint a földnek láthatatlan mélységei. 14. Szemeinknek az ő világossága, füleinknek az ő hallása, mind Föld-Anyánknak az Ő színeiből és hangjaiból születék. 15. Melyek úgy vesznek körül bennünket, mint a halat a hullámzó tenger, a madarat az áramló levegő. 16. Bizony, bizony mondom néktek, hogy az ember a Föld-Anya fia; és az Ember-Fia a Föld-Anyától kapta az ő egész testét. 17. Mint ahogy az újszülöttnek teste az ő anyja méhéből születék. 18. Bizony, bizony mondom néktek, hogy egyek vagytok ti a Föld-Anyával, Ő bennetek és ti Őbenne vagytok, tőle születtetek, benne éltek és beléje tértek vissza. 20. Ezért tartsátok meg az Ő törvényeit, mert boldog és hosszú életü csak az lehet, aki tiszteli az ő Anyját és cselekszi az Ő törvényeit. 21. Mert lélegzetetek az Ő lélegzete, véretek az Ő vére. 22. Csontotok az Ő csontja, húsotok az Ő húsa. Beleitek az Ő belei. 23. Szemeitek és Füleitek az Ő szemei és fülei. 24. Bizony mondom néktek, hacsak egyetlen törvényt meg nem tarttok mindezekből, hacsak egyetlen testrészeteket rontjátok meg mindezekből. 25. Mindenestől elkárhoztok a ti súlyos nyavalyáitokban és lészen jajgatás és fogaknak csikorgatása. 26. Bizony mondom néktek, ha nem követitek a ti Anyátok törvényeit, semmiképpen el nem kerülhetitek a Halált. 27. Aki pediglen megtartja az ő Anyjának törvényeit, azt az Anyja is megtartja. 28. Meggyógyítja az ő minden nyavalyáiból, úgy, hogy soha beteg nem lesz. 29. Hossza életet ad neki és megvédi minden gyengeségtől. 30. Tűztől, víztől és mérges kígyóknak marásától. 31. Mert a ti Anyátok szült titeket, Ő őrzi bennetek az életet, 32. Ő adta nektek az Ő testét és csak Ő gyógyíthat meg titeket. 33. Boldog, aki szereti az ő Anyját és nyugodtan pihen az ő kebelén. 34. Mert a ti Anyátok még akkor is szeret titeket, ha elfordultok tőle. 35. Hát még, hogyha visszatértek hozzá? 36. Bizony mondom néktek, hogy igen nagy az Ő szeretete. 37. Nagyobb a legmagasabb hegyeknél és mélyebb a legmélyebb tengereknél. 38. És akik Őt szeretik, soha őket el nem hagyja. 39. Mint a kotlóstyúk az ő csibéit, mint az anyaoroszlán az ő kölykeit, mint az anya az ő egyszülöttjét. 40. Úgy őrzi a Föld-Anya az ő Ember-Fiát, minden baj és veszedelemtől.

III. RÉSZ (1-31)

1. Mert bizony mondom néktek, hogy számtalan a baj és veszedelem, mely az Ember-Fiára leselkedik. 2. A főrossz, minden rosszaknak parancsolója, minden ördögök fejedelme, ott leselkedik, minden Ember-Fiának testében. 3. Ő a Halál, minden rossznak, nyavalyáknak és betegségeknek ura. Tetszetős ruhákat öltve ígéretekkel csábítgatja és kísérti az Ember-Fiát. 4. Gazdagságot igér és hatalmat, fényes palotákat és aranyos, ezüstös ruhákat. Szolgasereget, hírt és dicsőséget. 5. Bujálkodást és paráznaságot, eszem-iszomot, és dorbézolást, heverést és semmittevést. 6. Mindenkit azzal csábit, amire éppen a legjobban vágyakozik. 7. És amikor az Ember-Fia már teljesen rabjává lett mindezen hiuságoknak és förtelmességeknek. 8. Akkor fizetségül elveszi mindazt az Ember-Fiától, amivel őt a Föld-Anya oly bőkezűen megajándékozta. 9. És elveszi a sátán az Ember-Fiától az ő lehelletét, vérét és csontjait, húsát, beleit, szemét és fülét. 10. És az Ember-Fiának lehellete elfulladozik, rövid lesz, fájdalmas és bűzös, mint a tisztátalan állatoké. 1 1. A vére pedig olvadt és bűzös, mint a mocsarak víze. 12. Megsűrűsödik és feketévé válik, mint a halál éjszakája. 13. Csontja megkeményedik és megcsomósodik. 14. Szétmállik és darabokra törik, mint a magasból sziklára zuhant kő. 15. Húsa megzsírosodik, vízenyőssé válik és megrothad. 16. Förtelmes kelevények, és dagadványok lepik el. 17. Belei undorító rohadmányokkal telnek meg, gennyes folyásokkal, melyeket utálatos férgek seregei lepnek el. 18. Szemei elhomályosodnak, mígnem sötétéjszaka borul reájuk. 19. Fülei bedugulnak, mint a koporsóban a csend. 20. Végül a legutolsó, amit a megtévedt Ember-Fia elveszít, az Élet. 21. Mivel hogy nem tartotta be az ő Anyjának a törvényeit és bűnöket bűnökre halmozott. 22. Ezért elvétetik tőle a Föld-Anya minden ajándéka; a lehellet, a vér, a csont, a hús, a belek, a szemek és fülek. 23. Legutóljára pedig az élet, mellyel a Föld-Anya az ő testét megkoronázta. 24. Ha azonban a megtévedt Ember-Fia bűneit megbánja, azokat jóváteszi és visszatér az ő Anyjához. 25. Cselekszi az ő törvényeit, kiszabadítja magát a sátán karmaiból és ellenáll az ő kísértéseinek. 26. Ekkor a Föld-Anya szeretettel fogadja vissza az ő megtévedt Fiát és elküldi hozzá az ó angyalait, hogy szolgáljanak néki. 27. Bizony mondom néktek, mihelyst az Ember-Fia ellene szegül a benne lakozó sátánnak és annak akaratját nem cselekszi. 28. Rögtön ott teremnek a Föld-Anyának az ő angyalai, hogy minden erejükkel szolgáljanak néki. 29. Hogy az Ember-Fiát teljesen megszabadítsák a sátán hatalmából. 30. Mert két Úrnak nem lehet szolgálni. 31. Vagy Belzebubnak és az ő ördögeinek, vagy Föld-Anyánknak és az ő angyalainak. 32. Vagy a halálnak, vagy az életnek. 33. Bizony mondom néktek, hogy boldogok azok, akik cselekszik az életnek törvényeit, és nem tévelyegnek a halál ösvényein. 34. Mert megnyilatkoznak azokban az Életnek az Ő erői és elkerülik a halálnak az ő nyavalyáit.

IV. RÉSZ (1-30)

1. Csodálattal hallák mindannyian az ő szavait, mivelhogy ő tanítása egészen más volt, mint a papoknak és írástudóknak az oktatásuk. 3. Már elközelede az alkonyat, de ők nem széledének szét az ő házaikba. 4. Hanem körülülék Jézust és kérik vala. 5. Melyek az életnek azon törvényei, óh Uram? 6. Maradj még velünk és taníts bennünket. 7. Hallani akarjuk a Te szavaidat, hogy megigazodjunk és meggyógyuljunk. 8. Jézus pedig, Ő is leül vala közéjük és mondá. 9. Bizony mondom néktek, hogy boldog csak az lehet, aki cselekszi a törvényt. 10. Mire a többiek felelék. Uram, mi valamennyien betartjuk Mózesnek, a mi törvényhozónknak az ő törvényeit, amint azok írva vagynak a mi szent könyveinkben. 11. Jézus pedig mondá: Ne keressétek a törvényt a ti írásaitokban, mert a törvény Élet, az írás pedig halott. 12. Bizony mondom néktek, hogy Mózes nem írásban kapta az ő Törvényeit az Istentől, hanem élőszóval. 13. A Törvény pedig élő Istennek élő szava. 14. Élő prófétához és élő emberek számára. 15. Mindenben bele vagyon írva a Törvény, ami él. 16. Meg fogjátok találni a fűben, fában, folyóban és hegyekben, az ég madaraiban, a tenger halaiban. 17. De keressétek azt legelőször önmagatokban. 18. Mert bizony mondom néktek, mind az, ami él, közelebb van Istenhez, mint az élettelen írás. 19. Az Isten azért teremtette az Életet és minden élőket, hogy azok örökkön élő beszédben tanítsák az embert az Élő Isten törvényeire. 20. Nem papírra írta Isten a törvényeket, hanem a ti szívetekbe és a ti lelketekbe. 21. Benne vagyon az a ti lehelletetekben, a ti véretekben és csontjaitokban 22. Húsotokban, beleitekben, szemeitekben és füleitekben. 23. És a ti testeteknek minden porcikájában. 24. Benne vagyon a levegőben, vízben és földben. 25. A növényekben, a napsugárban, a mélységekben és a magasságokban. 26. Mindnyájan beszélnek hozzátok, hogy megértsétek az Élő Istennek az Ő nyelvét és akaratját. 27. Ti pediglen behunyjátok a szemeiteket, hogy ne lássatok, bedugjátok füleiteket, hogy ne halljatok. 28. Bizony mondom néktek, hogy az írás embernek munkája, az Élet és az ő minden seregi, pedig a mi Istenünké. 29. Miért nem hallgattok az Élő Istennek az ő szavaira, melyek az ő teremtményeiben vannak. 30. És miért tanuljátok a halott írásokat, amely emberi kezeknek munkája.

V. RÉSZ (1-15)

1. Hogyan olvashatjuk az Isten törvényeit máshol, mint az Írásokban? Hol lehetnek azok máshol megírva? 2. Olvasd el őket nekünk onnan, Uram, ahol Te látod, mert mi nem ismerünk egyebet az Írásokon kívül, melyeket a mi atyáinktól örököltünk. 3. Halljuk azokat a törvényeket, amelyekről beszélsz, hogy azok hallása megigazítson és meggyógyítson. 4. Jézus pedig mondá: Bizony mondom néktek, hogy azért nem értitek az Életnek szavait, mert a halálban vagytok. 5. Sötétség homályositja el a ti szemeiteket és süketség a ti füleiteket. 6. Mert bizony mondom néktek, hogy mitsem segít rajtatok a halott Írásoknak böngészése, ha minden cselekedetetekkel megtagadjátok azt, aki az írásokat adta néktek. 7. Bizony mondom néktek, hogy Isten és az ő törvényei nincsenek a ti cselekedeteitekben. 8. Nincsenek az evés-ivásban, dorbézolásban paráználkodásban, gazdagságnak keresésében, ellenségeitek gyűlölésében. 9. Mert mindez távol vagyon az igaz Istentől. 10. Mindez a sötétség országából jő és a minden rosszak fejedelmétől. 11. És bizony, ti mindezt magatokban hordozzátok, azért nem száll belétek Istennek igéje és ereje. 12. Mert minden rosszak és utálatosságok székhelye a ti testetek és a ti lelketek. 13. Ha azt akarjátok; hogy az Élő Isten igéje és ereje belétek szálljon, ne mocskoljátok be sem testeteket, sem lelketeket. 14. Mert a test a lélek temploma, az Isten temploma pedig a lélek. 15. Tisztítsátok meg tehát a templomot; hogy a templom Ura beleköltözzön és elfoglalja az ő méltó helyét.
VI. RÉSZ (1-19)

1. Vonuljatok ezért félre a sátánnak az ő minden testi és lelki kisértéseitől Istennek szabad ege alá. 2. Térjetek meg ott és böjtöljetek. 3. Mert bizony mondom néktek, hogy a sátánt és az ő minden nyavalyáit csakis böjttel lehet belőletek kiűzni 4. Böjtöljetek pedig egyedül félrevonulva és ne mutassátok senkinek a ti böjtötöket. 5. Látni fogja ezt az Élő Isten és bőséges lesz a ti jutalmatok. 6. Böjtöljetek pedig mindaddig, amíg a sátán és az ő nyavalyái mind el nem távoznak belőletek és Föld-Anyánk minden angyalai szolgálni jönnek néktek. 7. Mert bizony mondom néktek, hogy böjtölés nélkül sohasem szabadultok a sátán hatalmából és mindazon nyavalyáktól, melyek tőle jönnek. 8. Böjtöljetek ezért és imádkozzatok búzgón, az Élő Isten erejét keresve a ti meggyógyulásotokhoz. 9. Kerüljétek el a ti böjtöléstek alatt az emberek fiait és keressétek Föld-Anyánknak az ő angyalait. 10. Mert bizony, aki keres az talál. 11. Keressétek az erdőknek és mezőknek az ő friss levegőjét és megtaláljátok benne a levegő angyalát. 12. Vesd le saruidat és ruháidat és hagyd, hogy a levegő angyala magához ölelje egész testedet. 13. Ekkor lélegezzél hosszan és mélyen, hogy a levegő angyala bensődbe szálhasson. 14. Bizony mondom néktek, hogy a levegő angyala kiűzi a testetekből mind azt a tisztátalanságot, mely azt kívülről és belülről megszentségtelenítette. 15. Úgy fog belőled elszállni minden bűz és tisztátalanság, mint ahogy a tüzeknek füstje elszáll és elvész a levegő tengerében. 16. Mert bizony mondom néktek, hogy szent a levegőnek az angyala, aki minden tisztátalanságot megtisztít és minden bűzösséget szagtalanná teszen. 17. Senkisem juthat el Istennek színe elé, akit a levegőnek az ő angyala keresztül nem enged. 18. Bizony, bizony, mindenkinek levegővel és igazsággal kell újjászületnie. 19. Mert testetek a Föld-Anya levegőjét, lelketek pedig a Mennyei-Atya igazságát lélegzi.

VII. RÉSZ (1-45)

1. A levegőnek az angyala után keressétek fel a víznek az ő angyalát. 2. Vesd le saruidat és ruháidat és hagyd, hogy a víz angyala magához ölelje egész testedet. 3. Vesd magad teljesen az ő ölelő karjaiba és valahányszor lélegzeteddel megmozgatod a levegőt, ugyanannyiszor mozgasd meg testeddel a vizet. 4. Bizony mondom néktek, hogy a víznek az ő angyala kiűzi testedből mind azt a tisztátalanságot, mely kívül és belül megszentségtelenített. 5. Úgy fog kifolyni belőled minden tisztátalanság és bűzösség, mintahogy a vízben mosott ruhának a szennye szétfolyik és elvész a folyó vízének hullámain. 6. Mert bizony mondom néktek, hogy szent a víznek az ő angyala, aki minden tisztátalanságot megtisztít és minden bűzösséget szagtalanná teszen. 7. Senki sem juthat el Isten színe elé, akit a víznek az ő angyala keresztül nem enged. 8. Bizony, bizony, mindenkinek vízzel és igazsággal kell újjászületnie. 9. Mert testetek a földi élet folyójában, lelketek pedig az Örök Élet Tengerében fürdik. 10. Mert a ti véreteket Föld-Anyánktól, az igazságot pedig Mennyei Atyánktól kapjátok. 11. Ne gondoljátok, hogy elég, ha a víz angyala kívülről átölelt benneteket. 12. Bizony mondom néktek, hogy a ti belső tisztátalanságotok sokkal nagyobb, mint a külső. 13. Aki pedig kívülről tisztálkodik és belülről tisztátalan marad, hasonlatos lészen az a kívülről szépen bemeszelt sírokhoz melyek belülről telve vannak minden undok ragadmányokkal és utálatosságokkal. 14. Ennek okáért mondom néktek, hogy kereszteljen meg benneteket belülről is a víznek az ő angyala, hogy megszabaduljatok a ti összes régi bűneitektől. 15. És belülről is olyan tiszták legyetek, mint a napsugárban játszó habok. 16. Keressetek azért egy olyan futótököt, melynek ember nagyságú szára vagyon. 17. Vegyétek ki annak beleit és töltsétek meg azt naptól átmelegített tiszta folyóvízzel 18. Helyezzétek el azt egy fának az ágaira és boruljatok a földre, a víz angyalának a színe előtt. 19. Vezesd pedig be a tök szárának végét a te legalsó beledbe, hogy a víz azon keresztül befolyhasson testednek belsejébe. 20. Ezután maradj így földre borulva és imádkozz a te Istenedhez, hogy bocsássa meg tenéked minden régi bűneidet. 21. És imádkozz a víznek angyalához, hogy szabadítsa meg a te testedet minden mocsoktól és nyavalyától. 22. Ezután pedig ereszd ki magadból a vizet, hogy az kivigye tested belsejéből a sátánnak minden tisztátalanságát és bűzösségét. 23. És látni fogod a te szemeiddel és érezni fogod a te orroddal mind azt az utálatos tisztátalanságot, melyek megfertőzték testednek templomát. 24. Minden bűneidet, melyek testedben lakoztak és mindenféle nyavalyával gyötörtek. 25. Bizony mondom néktek, hogy a vízzel való keresztelés mindentől megszabadít titeket. 26. Ismételd meg a víz keresztségét böjtödnek minden egyes napján. 27. Mindaddig, amíg látod, hogy a testedből kifolyó víz olyan tiszta lesz, mint a folyónak hullámai. 28. Ekkor add át a te testedet a folyó hullámainak és a víz angyalának karjaiban adjál hálát az Élő Istennek, hogy megszabadultál a te bűneidtő1. 29. A víz angyalának szent keresztelése új életre való születés. 30. Mert ezután látni fog a ti szemetek és hallani fog a ti fületek. 31. Miután pedig megkeresztelkedtetek, többé ne vétkezzetek, hogy a levegőnek és víznek az ő angyalai örökké veletek maradjanak és örökké szolgáljanak titeket. 22. Ha pedig ezután még mindig találtatik bennetek a ti régi bűneitekből és tisztátlanságaitokból, járuljatok a napsugaraknak az ő angyalához. 33. Vesd le saruidat és ruháidat, és hagyd, hogy a napsugaraknak az ő angyala magához ölelje testedet. 34. Ekkor lélegzedj hosszan és mélyen, hogy a napsugarak angyala bensődbe is szállhasson. 35. És a napsugaraknak angyala kiűzi testedből mindazt a tisztátalanságot, mely kívül és belül megszentségtelenített. 36. Úgy fog elszállni belőled minden tisztátalanság és bűzösség, mint ahogy az éjszaka sötétje eloszlik a felkelő nap sugártengerében. 37. Mert bizony mondom néktek, hogy szent a napsugaraknak az ő angyala, aki minden tisztátalanságot megtisztít és minden bűzt szagtalanná teszen. 38. Senki sem juthat el Istennek színe elé, akit a napsugaraknak az ő angyala keresztül nem enged. 39. Bizony, bizony mindenkinek a nap és az igazság sugaraival kell újjászületnie. 40. Mert testetek a Föld-Anya napsugaraiban, lelketek pedig a Menyei-Atya igazságsugaraiban fénylik. 41. A napsugarak angyala, a víznek angyala és a levegő angyala édes testvérek. 42. Azért adta őket a Föld-Anya az Ember-Fiának szolgálatjára, hogy mindenkor az egyiktől a másikhoz, a másiktól az egyikhez járuljatok. 43. Mindnyájuknak egyformán szent az ő ölelésük. 44. Elválaszthatatlan gyermekei ők a Föld-Anyának, azért ti se válasszátok szét, amit ég és föld egybe kötöttek. 45. Hagyjátok, hogy minden nap. körül lejtsen benneteket e három angyaltestvér és mindig veletek legyenek ők a ti teljes böjtötök alatt.

VIII. RÉSZ (1-16)

1. Mert bizony mondom néktek, hogy az ördögök ereje, minden bűnök és tisztátalanságok, rohanva menekülnek abból a testből, melyet e három angyal átölelve tart. 2. Mintahogy az elhagyott házból menekülnek a tolvajok a gazda hazaérkeztekor, egyik az ajtón, a másik az ablakon, a harmadik a háztetőn keresztül, ki-ki ahol találtatik és amerre tud. 3. Hasonlóképpen menekülnek ki a ti testetekből a rossznak valamennyi ördögei, a múltnak valamennyei bűnei. 4. És mindazok a tisztátalanságok és nyavalyák, melyek a ti testetek templomát megfertőzék. 5. Amikor a Föld-Anya angyalai behatolnak a ti testetekbe mint a templomnak urai, hogy, azt ismét birtokukba vegyék. 6. A bűz lehelleteteken és bőrötökön keresztül menekül. 7. Valamennyi rossz nedvek pedig szátokon; bőrötökön, a ti szemérmeteteken és végbeleteken keresztül. 8. Mindezeket pedig látni fogod a te szemeiddel, szagolni a te orroddal és tapintani a te kezeiddel. 9. Amikor pedig már minden bűn és tisztátalanság eltávozott a testedből a te véred olyan tiszta lesz mint a Föld-Anyának a vére, a folyóknak napfényben hömpölygő hullámai. 10. A te lehelteted olyan tiszta, mint az illatozó virágoknak illata. 11. És a te húsod olyan, mint a fák lombjai között pirosló gyümölcsöknek húsok. 12. Szemed világa pedig olyan világos és fénylő lészen, mint a kék égen ragyogó napnak sugara. 13. Ekkor a Föld-Anya angyalai mind szolgálni fognak néktek és egy leszen a ti lehelletetek, véretek és húsotok a Föld-Anya lehelletével, vérével és húsával, hogy lelketek is egy lehessen a ti Mennyei Atyátokéval. 16. Bizony, senki sem juthat a Mennyei Atyához, hanem csak a Föld-Anya által.

IX. RÉSZ. (1-20)

1. Mint ahogy egyetlen újszülött sem értheti meg az ő anyja szavait, mielőtt az ő anyja meg nem szoptatja, meg nem öleli, el nem altatja és fel nem neveli. 2. Amíg a gyermek még kicsiny, az anyjánál vagyon az ő helye és engedelmeskednie kell az ő anyjának. 3. Amikor pedig a gyermek felnő, az atyja magával viszi őt dolgozni a mezőre és már csak vacsoraidőre tér vissza az ő anyjához. 4. Ekkor már az atya oktatja őt, hogy járatos legyen az atyjának a dolgaiban. 5. És amikor az atya látja, hogy a fiú megérti az ő tanítását és jól végzi az ő munkáját. 6. Akkor neki adja az ő minden vagyonát, hogy az ő fiáé legyen az, hogy folytassa az atya munkáját. 7. Bizony mondom néktek, hogy boldog az a fiú, aki megfogadja és cselekszi az ó anyjának tanácsait. 8. És még százszor boldogabb az a ím, aki megfogadja és cselekszi az ő atyjának az ő oktatását. 9. Mert megmondatott néktek, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a földön. 10. Én pedig azt mondom néktek, Ember-Fiai, hogy tiszteld a te Föld-Anyádat és tarsd be az ő összes törvényeit, hogy hosszú életed legyen e földön. 11. És tiszteljétek, Emberek-Fiai, a ti Mennyei-Atyátokat, hogy örök életetek legyen a mennyekben. 12. Mert százszor nagyobb a ti Mennyei-Atyátok minden magszerinti atyánál és nagyobb a ti Föld-Anyátok minden vérszerinti anyánál. 13. És kedvesebb az Ember-Fia az ő Mennyei Atyja és Föld-Anyja előtt, mint a testszerinti gyermekek az ő magszerinti atyjok és vérszerinti anyjok előtt. 14. És bölcsebb a ti Mennyei-Atyátoknak és Föld-Anyátoknak az ő oktatások és törvényeik, mint az összes magszerinti atyák és vérszerinti anyák tanitása. 15. És többet ér a ti Mennyei-Atyátok és Föld-Anyátok öröksége, a Földi és Mennyei Élet Örök Birodalma, mint a ti magszerinti atyátok és vérszerinti anyátok minden öröksége. 16. A ti testvéreitek pedig mindazok, akik a ti Mennyei-Atyátoknak és Föld-Anyátoknak az akaratját cselekszik, nem pedig a ti vérszerinti testvéreitek. 17. Bizony mondom néktek, hogy ezerszer jobban fognak szeretni benneteket a ti igazi testvéreitek, a ti Mennyei-Atyátok és Föld-Anyátok Akaratában, mint a ti vérszerinti testvéreitek. 18. Mert Káin és Abel óta, amióta a vérszerinti testvérek megtagadták Isten akaratját, nem létezik vérszerinti testvériség. 19. És a testvérek éppen úgy cselekednek egymással, mint az idegenek. 20. Ezért mondom néktek, szeressétek a ti igazi testvéreiteket az Isten akaratjában ezerszerte jobban, mint a ti vérszerinti testvéreiteket.

X. RÉSZ ( 1-36)

1. Mert a ti Mennyei-Atyátok a Szeretet. 2. Mert a ti Föld-Anyátok a Szeretet. 3. Mert az Ember Fia is Szeretet. 4. A Szeretet által lesznek eggyé a Mennyei-Atya, a Föld-Anya és az Ember-Fia. 5. Mert az Ember-Fiának lelke a Mennyei-Atya lelkébő1 teremtetett, teste pediglen a Föld-Anya testéből. 6. Legyetek azért tökéletesek, mint a ti Mennyei-Atyátok lelke és Föld-Anyátok teste. 7. És szeressétek úgy a ti Mennyei-Atyátokat, mint ahogy Ő szereti a ti lelketeket. 8. És szeressétek úgy a ti Föld-Anyátokat, mint ahogy ő szereti a ti testeteket. 9. És szeressétek úgy a ti igazi testvéreiteket, mint ahogy a ti Mennyei-Atyátok és a ti Föld-Anyátok szereti őket. 10. És akkor a ti Mennyei-Atyátok néktek adja az Ő Szent Lelkét és Föld-Anyátok az Szent Testét. 11. És akkor az Emberek Fiai igazi testvérekként egymásnak adják az ő szeretetöket, melyet az ő Mennyei-Atyjoktól és Föld-Anyjoktól kaptak. 12. És lesznek ők valamennyien egymásnak vigasztalói. 13. És ekkor minden el fog tűnni a világon, ami rossz és szomorú és lészen Szeretet és Öröm a földön. 14. És ekkor a Föld hasonlatossá lészen a Mennyekhez és elkövetkezik az Isten Országa. 15. És akkor eljövend az Ember-Fia csodálatos ragyogásban, hogy örökölje Istennek Országát. 16. És ekkor minden Emberek-Fiai megosztoznak az ő Isten Örökségükön, az Isten Országán. 17. Mert az Emberek-Fiai a Mennyei-Atyában és Föld-Anyában lakoznak, a Mennyei-Atya és Föld-Anya pedig az Emberek-Fiaiban. 18. És ekkor az Isten Országával eljön az idők vége. 19. Mert a Mennyei-Atya szeretete örökéletűvé tesz mindenkit az ő Országában. 20. Mert a Szeretet Örök. 21. A Szeretet erősebb, mint a Halál. 22. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érez, vagy pengő cimbalom. 23. És ha jövendőt tudok is mondani és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyeikről, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok. 24. És ha vagyonomat mind felétetem is és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból. 25. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 26. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed faragra, nem rója fel a gonoszt. 27. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 28. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. 29. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. 30. Mert rész-szerint van bennük az ismeret rész-szerint a prófétálás. 31. De mikor eljő a teljesség, a rész-szerint való eltöröltetik. 32. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek. 33. Minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. 34. Miképpen most tükör által homályosan látok, akkor pedig majd színről-színre. 35. Most rész-szerint van bennetek az ismeret, akkor pedig úgy ismertek majd, amint én is megismertem. 36. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb: a Szeretet.

XI. RÉSZ. (1-30)

1. Ma az élő Isten élő nyelvén szóltam hozzátok, az én Mennyei-Atyámnak Szent Lelke által. Mind ezt tiközületek ma még senki sem értheti. 3. Aki nektek Írást magyaráz, az halott embereknek holt nyelvén szól hozzátok, az ő beteg és halandó teste által. 4. Ezért ezt mindenki megértheti, mert mindenki beteg és mindenki a halálban van. 5. Senki sem látja az Élet világosságát. 6. Vak vezet világtalant a bűnök, betegségek és szenvedések sötét ösvényein. 7. És a végén mindnyájan a Halál gödrébe esnek! 8. Engem az Atya küldött hozzátok, hogy felragyogtassam előttetek az élet világosságát. 9. A világosság pedig önmagát és a sötétséget is megvilágítja. 10. A sötétség viszont csak önmagát ismeri, de nem a világosságot. 11. Még sok olyasmit fogok mondani néktek, amit ma még el nem viselhettek. 12. Mert sötétséghez szokott a ti szemetek és megvakítana titekek a Mennyei-Atyának az Ő Világossága. 13. Ezért nem értitek ma még azt, amit a Mennyei-Atyáról szólok, aki küldött engem tiközétek. 14. Kövessétek ezért csak először Föld-Anyátoknak a Törvényeit, melyekről szóltam néktek. 15. És ha majd az ő angyalai megtisztítják és megújítják a ti testeteket és erőssé teszik a ti szemeiteket, akkor majd el fogjátok bírni az én Mennyei-Atyám Világosságát. 16. Ha majd szemrebbenés nélkül fogjátok kibírni a déli nap tüzének ragyogását, akkor majd megpróbálhatjátok a ti Mennyei-Atyátok Világosságába pillantani, mely ezerszer fényesebb mint tízezer napnak az ő világosságok. 17. De hogyan akarhattok a ti Mennyei-Atyátok vakító világosságába pillantani, ha még az égő napnak fényébe sem tudtok tekinteni? 18. Higyjétek el, hogy gyertyafény az csak az én Mennyei-Atyám igazi napja előtt. 19. Azért csak higgyetek, reméljetek és szeressetek. 20. Bizony mondom néktek, nem marad el a ti jutalmatok. 21. Ha hiszitek ezen szavaimat, annak hisztek, aki küldött engem. 22. Aki mindennek Ura és akinél minden lehetséges. 23. Mert ami az embereknél lehetetlen, a Mennyei-Atyánál mind az lehetséges. 24: Ha hinni fogtok a Föld-Anya angyalaiban és cselekszitek az ő törvényeit, a ti hitetek megtart titeket és soha betegséget nem láttok. 25. Reméljétek a ti Mennyei-Atyátok szeretetét, mert aki benne bízik, nem csalatkozik és soha halált nem lát. 26. Szeressétek egymást, mert az Isten Szeretet és erről fogják megismerni az angyalok, hogy az Isten útján jártok. 27. És ekkor az angyalok mindnyájan elébetek járulnak majd és szolgálni fognak néktek. 28. A sátán pedig minden bűnnel, nyavalyával és tisztátalansággal el fogja hagyni a ti testeteket. 29. Menjetek, bánjátok meg bűneiteket, térjetek meg. 30. Kereszteljétek meg magatokat, szülessetek ujjá és többé ne vétkezzetek.

XII. RÉSZ (1-28)

1. Ekkor Jézus felemelkedett ültéből, a többiek azonban mind ülve maradtak, mert valamennyien érezték az Ő szavainak hatalmát. 2. A telihold pedig egyszerre csak kisütött az oszladozó felhők mögül és csodálatos világossággal vette körül. 3. Ekkor hajából apró szikrák szikráztak a magasba, szemeit a holdra szegezte és úgy állott közöttük, mint a levegőben lebegő látomás. 4. Senki sem mozdult meg és senkinek hangja nem hallatszott. 5. Nem tudni, mennyi idő telt el, mert megállott az idő. Ekkor Jézus kezeit feléjök terjesztve mondá: „Béke veletek.” 7. S úgy távozott, mint amikor a szellő ringatja a fáknak lombjait. 8. A kis csoport pedig még sokáig mozdulatlanul maradt. 9. Majd egymásután csendben ébredtek fel, mintegy mély álomból. 10. De távozni egyikük sem akart. 11. Mintha még mindig fülökbe csengtek volna az eltávozottnak szavai. 12. S úgy maradtak mintha csodálatos zenét hallgattak volna. 13. Végre az egyik félve, szinte suttogva megszólalt: „De jó itt lenni!” 14. Egy másik: „Bár csak örökké tartana ez az éjszaka!” 15, Majd mások: „Bár csak mindég velünk maradhatna!” 16. „Valóban az Isten küldöttje Ő, mert szíveinkbe hozta a reményt.” 17. S egyik sem akart hazatérni, mondván: „Nem megyek haza, ahol minden oly sötét” – „Nem megyek haza, ahol minden oly szomorú.” 18. „Miért mennénk haza, ahol nem szeretnek minket?” 19. Így szólának, mert majdnem valamennyien szegények, sánták, vakok, némák, csonka-bontrák. 20. Kóborló, hajléktalan, megvetett nyomorultak voltak. 21. Akiket csak irgalomból és szeretetből tűrtek meg azokban a házakban, ahol néhány napra meghúzódtak. 22. De még az a néhány is, akiknek otthonuk volt, így szólt: „Mi is itt maradunk veletek” 23. Midnyájan érezték, hogy az eltávozott szavai láthatatlan szálakkal fűzték egybe a kis gyülekezetet. 24. Mindnyájan úgy érezték, hogy újjászülettek. 25. És ragyogó világosságot láttak maguk előtt, még akkor is; amikor a hold már eltűnt a fellegek között. 26. És valamennyiök szívében gyönyörű csodálatos virágok fakadtak: az Öröm virágai. 27. Amikor a nap ragyogó sugarai felsugároztak a láthatáron, mindnyájan érezték, hogy az Isten Eljövendő Országának napja. 28. És örömmel sugárzó arccal indultak Isten angyalai elébe.

XIII. RÉSZ (1-27)

1. És sok betegek és tisztátalanok követék Jézusnak az ő Igéit. 2. És felkeresték a csörgedező patakok partjait, leveték saruikat és minden ruháikat. 3. Böjtöltek és átadták testüket a levegő, víz és napsugarak angyalainak. 4. És általölelték őket a Föld-Anya angyalai, megszálván kívül és belű1 az ő testüket. 5. És valamennyien látták vala, hogy futással menekülnek belőlük az ördögök, nyavalyák és tisztátalanságok. 6. Némelyeknek lehellete oly bűzössé vált, mint a belekből távozó ürülék. 7. Másoknak pedig a nyáluk eredt meg és bűzös és tisztátalan folyadék jőve fel az ő belsejükből. 8. Másoknak az orrukon, szájukon keresztül foly vala ki a tisztátalanság. Néhánynak pedig a füleikből és szemeikből. 9. Többeknek az ő testükből bűzös és utálatos izzadmányok folyának az ő bőrüknek az egész felületén. 10. És sok testrészeken forró, nagy kelevények fakadnak vala, melyekből mind bűzös tisztátalanságok távozónak. 11. És bőségesen folyt az ő testükből az ő vízeletök. 12. Sokaknak pedig csaknem elapada az ő vízelésök, sűrűvé válva, mint a méhek méze. 13. Másoknál pedig vörössé és feketévé vála és keménnyé, mint a folyók homokja. 14. Többeknek pedig bűzös gázok törnek elő az ő belsejükből, miként az ördögök lehellete. 15. És olyan erőssé vált azoknak bűzök, hogy senki sem maradhatott mellettük. 16. Amikor pediglen megkeresztelék magokat, a víz angyala behatolt vala az ő testük belsejébe. 17: És kifolya onnan az ő régi bűneiknek minden ocsmánysága és tisztátalansága. 18. És mint a hegyi patak esése, ömlött ki belsejökből kemény és folyékony utálatosságoknak serege. 19. És tisztátalan lőn az a hely, ahová az ő beleiknek folyása ömlött s olyan bűz árada szerte-széjjel, hogy azon a helyen senki sem maradhata. 20. És számos férgek alakjában távoztak az ördögök az ő belsejükből és mind ott nyüzsögtek vala a belekből kiömlő tisztátalanságok pocsolyáiban. 21. Ott vergődtek vala tehetetlen dühükben, miután a víz angyala kiűzte őket az emberek fiainak belsejéből. 22. Ekkor pediglen rájuk zúdult a napsugarak angyalának az ő ereje és ott pusztultak halomra végső kétségbeesett vonaglásokkal a napsugarak angyalának tipró lábai alatt. 23. És mindnyájan lelkükben megrendülve szemlélék a sátánnak mindezen borzalmasságait, melyektől az angyalok őket megszabadították. 24. És hálát adának az Istennek, aki elküldé az ő angyalait az ő szabadításukra. 25. Valának pedig néhányan, akiket súlyos fájdalmak gyötörtek, és a fájdalmak nem akartak tőlük eltávozni. 26. Nem tudván mitévő legyenek, elhatározták, hogy valakit közülők Jézusért küldenek. 27. Mert igen kívánták vala, hogy közöttük legyen.

XIV. RÉSZ (1-68)

1. És amikor ketten el akarának indulni az ő keresésére, egyszerre csak ott láták, feltűnni, a parton közeledve. 2. Remény és Örömmel telt meg az ó szívök, amikor meghallák az ő üdvözlését: „Béke veletek!” 3. Ők pedig annyi mindent szerettek volna kérdezni tőle, hogy hamarjában semmisem jutott az eszükbe. 4. „Eljöttem, mert szükségetek van rám,” szólalt meg Jézus. 5. Igen Uram, kiáltottak fel néhányan, jöjj és szabadíts meg a mi fájdalmainktól! 6. Jézus pedig példabeszédekben beszél vala hozzájuk. 7. Hasonlatosak vagytok a tékozló fiúhoz, aki éveken keresztül evett-ivott, mulatott és paráználkodott az ő barátaival egyetemben. 8. És minden héten újabb kölcsönöket vett fel az ő atyjának tudta nélkül, hogy azután azt is eltékozolja egy néhány nap alatt. 9. A kölcsönadók pedig mindig kölcsönöztek neki, mivelhogy atyja dúsgazdag ember vala és mindig türelmesen fizeté az ő fiának tartozásait. 10. Hiába intette szép szóval az ő fiát, az sohasem szívlelte meg atyjának feddéseit, 11. Hiába kérte az atyja, hogy hagyja abba az ő végnélküli tivornyáit és menjen inkább ki helyette a mezőre, felügyelni az ő szolgáinak munkájára. 12. A fiú mindent megígért, csak hogy legújabb tartozását kifizesse. 13. De másnap miden elölről kezdődött 14. Minekutána hét éven keresztül folytatá az ifjú az ő élvezetekben tobzódó életét. 15. Végre is, az atya elveszté az ő türelmét és többé nem fizeté ki fiának az ő tartozásait. 16. Ha továbbra is mindent kifizetek - úgymond - sohasem lesz vége az én fiam bűneinek. 17. Erre a csalódott kölcsönadók dühökben rabszolgájuknak tartották a fiút, hogy az ő mindennapi munkájával fizesse vissza nekik tartozását. 18. Vége lett az evésnek-ivásnak és a mindennapi dorbézolásoknak. 19. Reggeltől estig arcának verejtékével öntözte az ugart és minden tagja sajgott a szokatlan, kemény munkától. 20. Száraz kenyeren élt, melyet csak könnyeivel öntözhetett. 21. Három nap multával annyira szenvedett a hőségtől és a fáradtságtól, hogy azt mondá a főkölcsönzőnek: 22. "Uram, tovább nem birok dolgozni, minden ízem sajog." 23. "Meddig akartok még gyötörni?" 24. Mindaddig, amíg két kezed munkájával mindén adósságodat vissza nem fizeted nekünk. 25. Akkor majd, a hetedik esztendő lejártával, szabad leszel! 26. „Hét napig sem bírom, óh uram.” - felelé zokogva a kétségbeesett ifjú. 21. „Könyörülj rajtam, mert ég és fáj minden tagom!” 28. „Takarodj dolgozni!” - rivalt rá a gonosz kölcsönző. 29. Ha hét évig tudtál éjjel nappal tivornyázni, akkor most tudnod kell hét évig dolgozni! 30. Nem bocsátalak el addig, amíg minden adósságodat le nem róttad az utolsó drachmáig. 31. És az ifjú összetört tagokkal, kétségbeesetten, tért vissza a mezőre munkáját folytatni. 32. Már alig állott a lábán a fáradalmaktól és fájdalmaktól, amikor eljött a hetedik nap, a szombat napja, amikor senkisem dolgozik a mezőn. 33. Ekkor az ifjú összeszedte utolsó erejét és elvánszorgott az ő atyjának házához. 34. Atyja lábai elé vetette magát és így könyörgött. 35. "Oh atyám, csak még most az egyszer higgyél nekem és bocsásd meg mindazt, amit ellened vétettem. 36. Esküvel ígérem, hogy soha többé nem fogok dorbézolni s hogy mindenben engedelmes fiad leszek. 37. Szabadíts meg az én zsarnokomnak kezeiből, oh atyám! 38. Nézz reám, az én beteg tagjaimra és ne keményítsd meg a te szívedet!" 39. Erre az atyának könnyek tódultak a szemébe és fiát magához ölelve mondá. 40. „Vigadjunk, mert nagy örömet hozott számomra a mai nap. 41. Mert megtaláltam az én szerelmes fiamat, aki elveszett.” 42. Legszebb ruhájába öltöztette fiát és estélig vígságban töltötték a napot. 43. Másnap reggel pedig egy zacskó ezüstöt adott a fiának, hogy fizesse ki kölcsönadóinak minden tartozását. 44. Ennek utána pedig így szóla az ő visszatérő fiához. 45. „Látod fiam, könnyű hét évig mulatozással adósságokat csinálni. 46. De nehéz azokat hétévi kemény munkával visszafizetni.” 47. „Bizony atyám, nehéz a visszafizetés még csak hét napig is.” 48. Ez egyszer - inté az atyja – „Megengedtetett neked, hogy hét nappal fizess . hét év helyett. 49. A többi elengedtetik neked. 50. De vigyázz, ezentúl ne csinálj több adósságot. 51. Mert bizony egyedül a te atyád engedi el neked a te tartozásod, mivel hogy fia vagy. 52. Mindenki másnál azonban hét évig kell keményen dolgoznod, amint azt törvényeink előírják.” 53. „Engedelmes fiad leszek a jövőben, atyám, és soha többé nem csinálok adósságot.” 54. „Mert tudom, hogy nehéz a visszafizetés.” 55. És kimene atyjának az ő mezejére és mindennap felügyelt atyja szolgáinak az ő munkájokra. 56. És sohasem dolgoztatta keményen az ő munkásait, mert visszaemlékezett az ő kemény munkájára. 57. És múltak az évek és egyre szaporodott keze alatt a gazdagság. 58. Mert az atyja áldása volt az ő munkáján. 59. És lassanként tízszeresen visszaszerezte az ő atyjának mindazt, amit hét év alatt eltékozolt. 60. És látván, hogy fia jól bánik az ő szolgáival és minden jószágával, igy szólott hozzája az atyja. 61. „Látom fiam, hogy jó kezekben van az én gazdaságom. 62. Néked adom ennek okáért minden marhámat, jószágomat, házamat, birtokomat és kincseimet. 63. Legyen mindez a te örökséged. 64. Gyarapítsd továbbra is, hogy gyönyörűségem teljék benned.” 65. És minekutána a fiú átvette atyjától az örökségét, elengedte mindazon adósainak összes tartozásait, akik nem tudták néki azt visszafizetni. 66. Mert nem felejtette el, hogy neki is elengedtetett az ő tartozása, amikor ő sem tudott fizetni. 67. És megáldotta őt az Isten sok-sok esztendőkkel, számos fiakkal és minden gazdagsággal. 68. Mivel hogy jól bánt vala az ő összes szolgáival és minden jószágával.

XV. RÉSZ (1-20)

1. Azután Jézus a betegekhez fordulva mondá. 2. Példabeszéddel szólok hozzátok, hogy jobban felfoghassátok az Isten igéjét. 3. A hét évig tartó evés-ivás, mulatozás, a régi bűnök. 4. A gonosz kölcsönadó a sátán. 5. Az adósságok a betegségek. 6. A kemény munka a fájdalmak. 7. A tékozló fiú ti vagytok. 8. Az ő visszafizetése a betegségek kiűzése és testetek meggyógyítása. 9. Az atyától kapott zacskó ezüst az angyalok felszabadító hatalma. 10. Az atya az Isten. 11. Az atya vagyona, a föld és az ég. 12. Az atya szolgái az angyalok. 13. Az atya mezeje a világ, mely Isten Országává válik, ha az Emberek Fiai az Atya angyalaival munkálkodnak azon. 14. Mert bizony mondom néktek, jobb ha a fiú engedelmeskedik az ő atyjának és felügyel az atyja szolgáira a mezőn. 15. Mint ha a gonosz kölcsönadó adósává válik és véres verejtékkel robotol, hogy minden adósságokért megfizessen. 16. Azonképpen jobb, ha az Ember-Fia is engedelmeskedik a Mennyei-Atya törvényeinek. 17. És együtt munkálkodik az ő angyalaival a Mennyei-Atya Országán. 18. Mintha a sátánnak, a halál és minden bűnök és nyavalyák urának az adósává vállik.19. És véres verejtékkel kell szenvednie. 20. Amíg minden bűneiért megfizet.

XVI. RÉSZ (1-14)

1. Bizony, bizony mondom néktek, hogy nagyok és számosak a ti bűneitek. 2. Hosszú éveken keresztül engedelmeskedtetek a sátán csábításainak. 3. Ettetek, ittatok és paráználkodtatok. 4. Nagyra nőttek a ti adósságaitok és most azt keservesen kell visszafizetnetek. 5. Ne türelmetlenkedjetek tehát már a harmadik nap után, miként a tékozló fiú. 6. Hanem várjátok meg türelmesen a hetedik napot, mely az Istentől megszenteltetett. 7. És akkor járuljatok alázatos és engedelmes szívvel a ti Menyei-Atyátok elé. 8. Hogy bocsássa meg a ti bűneiteket és engedje el nektek valamennyi régi tartozásotokat. 9. Bizony, bizony mondom néktek, hogy végtelenül szeret titeket a ti Mennyei-Atyátok. 10. Mert megengedi néktek is, hogy hét nap alatt törlesszétek le hét évnek adósságait. 11. Akik tehát hét évnek bűneivel és nyavalyáival tartoznak, de becsületesen fizetnek és kitartanak egész a hetedik napig. 12. Azoknak elengedi majd a Mennyei-Atya mind a hét évnek az ő tartozását. 13. „És ha hétszer hét évig bűnöztünk?” Kérdé egy sulyos nyavalyában szenvedő beteg. 14. „Akkor is elengedi nektek a ti Mennyei-Atyátok a ti összes tartozásotokat hétszer hét nap alatt.”

XVII. RÉSZ (1-25)

1. Boldogok azok, akik mindvégig kitartanak. 2. Mert a sátán ördögei minden rossz cselekedeteiteket felírják egy könyvbe. 3. A ti testetek és lelketek könyvébe. 4. Bizony mondom néktek, hogy egyetlen bűnös cselekedet sem marad felíratlanul a világ kezdete óta a mi Mennyei-Atyánk előtt. 5. Mert kikerülhetitek a királyok által hozott törvényeket, de a te Istened törvényeit senki Ember-Fia el nem kerülheti. 6. És amikor az Úr elé járultok, a sátán ördögei tanúságot tesznek ellenetek a ti cselekedeteitekkel. 7. És látja az Úr a ti testetek és lelketek könyvében felírt bűneiteket és elszomorodik az Ő szívében. 8. Ha azonban megbánjátok a ti bűneiteket és böjtöléssel és könyörgéssel keresitek fel az Úr angyalait. 9. Akkor az Úr Angyala böjtötök és könyörgésetek minden egyes napjában kitörölnek egy-egy évet a ti rossz cselekedeteitekből, testetek és lelketek könyvéből. 10. S amikor már az utolsó lap is kitöröltetett és ti összes bűneitektől megszabadulva álltok az Úr színe előtt. 11. Megörül az Úr az Ő szívében, és elfelejti a ti összes bűneiteket. 12. Kiszabadít benneteket a sátán karmaiból és nyavalyáitok fájdalmaiból. 13. Befogad titeket az Ő hajlékába. 14. Szolgálatotokra rendeli az ő összes szolgáit, minden angyalait. 15. Hosszú életet ad nektek és soha betegséget nem láttok. 16. Ha pedig ezután bűnözés helyett jó cselekedetekkel töltitek napjaitokat. 17. Az Úr angyalai minden jó cselekedeteiteket feljegyzik testetek és lelketek könyvébe. 18. Bizony mondom néktek, hogy egyetlen jó cselekedet sem marad feliratlanul Isten előtt a világ kezdete óta. 19. Mert elmaradhat a ti jutalmatok a ti királyotoktól vagy a ti császárotoktól. 20. De sohasem maradhat el Istennek az ő jutalma a ti jó cselekedeteitekért. 21. És amikor majdan az Úr elé járultok, az Úr angyalai tanúságot tesznek érietek a ti jó cselekedeteitekkel. 22. És látni fogja az Úr a ti testetekbe és lelketekbe felirt jó cselekedeteket és örvendezik az Ő szívében. 23. Megáldja a ti testeteket és lelketeket és minden cselekedeteiteket 24. És néktek adja örökségül az Ő Földi és Mennyei Birodalmát, hogy ott örök életetek legyen. 25. Boldog aki beléphet Istennek Országába, mert az soha Halált nem lát.

XVIII. RÉSZ (1-19)

1. És nagy csend támada az ő szavaira. 2. A csüggedők új erőt merítettek az ő igéiből és tovább böjtöltek és imádkoztak. 3. Uram mondá neki, aki legelőször megszólító. Kitartok a hetedik napig. 4. Uram, mondá neki aki őt másodszor kérdezé, énis kitartok hétszer hét napon át. 5. Boldogok azok, akik mindvégig kitartanak, felelé nekik Jézus, mert ők öröklik a földet. 6. És valának néhányan a betegek közül, akiket súlyos fájdalmak gyötörtek. 7. Ezek nagy nehezen Jézus lábaihoz csúsztak, mivel hogy már nem bírtak járni az ő lábaikon. 8. Uram, mondák, igen gyötör bennünket a fájdalom, mond mit cselekedjünk? 9. És megmutatták Jézusnak az ő lábaikat, melyeknek csontjai meg valának görbülve és csomósodva. 10. „Sem a levegő, sem a víz, sem a napsugarak angyalai nem enyhítették a mi fájdalmainkat. 11. Pedig megkereszteltük magunkat, böjtölünk, imádkozunk és mindenben követjük a te szavaidat.” mondák. 12. „Bizony mondom néktek, hogy meg fognak gyógyulni a ti csontjaitok. 13. Ne csüggedjetek, hanem keressétek a gyógyulást a csontoknak az ő gyógyítójánál, a Föld angyalánál. 14. Mert tőle vétettek a ti csontjaitok és hozzá fognak majdan visszatérni.” 15. És kezével odamutatott, ahol a víznek folyása és a nap melege agyagos iszappá lágyította a víz partját. 16. Dugjátok be ide a lábaitokat, hogy a Föld Angyalának ölelése kiszívjon a ti csontjaitokból minden tisztátalanságot és betegséget. 17. És meglátjátok menekülni a sátánt és a ti bajaitokat a Föld Angyalának az ő ölelése elöl. 18. És el fognak tűnni a csomók a ti csontjaitokból; ki fognak egyenesedni azok és megszűnik minden fájdalmatok. 19. És követék a betegek az ő szavait, mivel tudták, hogy meg fognak gyógyulni.

XIX. RÉSZ (1-26)

1. Valának pediglen más betegek is, akik igen szenvedének az ő fájdalmaiktól, de mindazonáltal kitartottak az ő böjtölésükben. 2. És elfogyatkozának az ő erőik és erős forróság gyötri vala őket. 3. És amikor fel akarának emelkedni az ő fekvésükből, hogy Jézus elé járuljanak, szédülni kezdtek, mintha forgószél kapta volna el őket. 4. És mindannyiszor földrezuhanának, valahányszor lábaikra akartak vala állani. 5. Ekkor Jézus ezekhez mene és mondá. 6. Szenvedtek, mert gyötörtetik a ti testetek a sátán és az ő nyavalyái által. 7. De ne féljetek, hamarosan vége lesz az ő felettetek való uralmának. 8. Mert hasonlatos a sátán a haragos szomszédhoz, aki bement az ő szomszédjának a házába, mikor az nem vala otthon. 9. Hogy kifosztva azt minden javaiból, mindeneket az ő házába vigyen át. 10. Hírűl adák azonban a távollevőnek hogy ellensége az ő házában garázdálkodik. 11. És hallván ezt, rohanva siet vissza az ő házához. 12. A gonosz szomszéd pedig, aki már minden neki tetsző dolgokat egybegyűjtött, meglátja messziről a háznak hazasiető urát. 13. És féktelen dühében, hogy most már magával nem hurcolhat mindent, törni és zúzni kezd a házban, hogy mindent elpusztítson. 14. Ha már az övé nem lehet, hát a másiknak se maradjon. 15. De bizony azonnal ott terem a háznál az ő ura és mielőtt a gonosz szomszéd megtehette volna szándékát, megragadta őt és erővel kikergette az ő házából. 16. Bizony mondom néktek, hogy a sátán is behatolt a ti testetekbe, mely Istennek az Ő lakhelye. 17. És hatalmába keríté a ti testetekben mindazt, amit el akar rabolni. 18. Lélegzeteteket, véreteket, csontjaitokat, húsotokat. 19. Beleiteket, szemeiteket és füleiteket. 20. De ti böjtötökkel és könyörgésetekkel visszahívjátok testetek Urát és az ő angyalait. 21. És most látja a sátán, hogy testetek igazi ura hazatér és vége lészen az ő uralmának. 22. Ezért dühében még egyszer összeszedi az ő erejét, hogy mielőtt az Úr hazatér, összetörje a ti testeteket. 23. Ezért gyötör most titeket a sátán olyan nagy erővel, mert érzi, hogy ez a vég. 24. De ne remegjen a ti szívetek, mert hamarosan itt teremnek az Úrnak az ő Angyalai, hogy visszafoglalják az ő házukat és ismét Istennek templomává avassák. 25. És megragadjak ők a sátánt és kikergetik őt a ti testetekből, minden nyavalyáival és tisztátalanságaival együtt. 26. És boldogok lesztek, mert megkapjátok a ti kitartásotoknak jutalmát és többé betegséget nem láttok.

XX. RÉSZ (1-60)

1. Vala pedig egy a betegek közül akit a Sátán legjobban gyötört valamennyiök között. 2. És olyan kiaszott vala az ő teste, mint egy csontváz és olyan sárga az ő bőre, mint a lehulló falevél. 3. Annyira gyenge vala már, hogy még kezein sem tudott Jézushoz csúszni és csak messziről kiáltotta: Uram, Uram! 4. Könyörülj rajtam, mert nem szenvedett még úgy Ember a teremtés óta, ahogy én szenvedek. 5. Tudom, hogy te valóban Isten küldöttje vagy és tudom, hogyha akarod, azonnal kikergetheted a Sátánt az én testemből. 6. Mert hát nem engedelmeskednek-e Isten Angyalai az Isten küldöttjének? 7. Jer, Uram, és űzd ki még ma belőlem a sátánt, mert igen garázdálkodik az énbennem és rettenetes az ő gyötrése. 8. Jézus pedig mondá neki. 9. Azért gyötör úgy téged a sátán, mivel hogy már három napja böjtölsz és nem fizeted meg az ő adóját. 10. Nem táplálod őt mindazon utálatosságokkal, melyekkel mostanáig fertőztetted testednek templomát. 11. Éhséggel gyötröd a sátánt és azért dühében ő is gyötör téged. 12. Ne félj, mert bizony mondom néked, hogy előbb fog elpusztulni a sátán, mint sem a te tested. 13. Mert amíg böjtölsz és könyörögsz, az Isten Angyalai őrzik a te tested, hogy el ne pusztítson a sátánnak az ő ereje. 14. És bizony tehetetlen a sátánnak dühe Isten Angyalainak ellenében. 15. Ekkor valamennyien odajövének és hangosan kérlelék Jézust. 16. Könyörülj meg rajta, Uram, mert jobban szenved ő, mint mi mindannyian. 17. És ha nem űzöd ki belőle most rögtön a sátánt, félünk, hogy nem fogja már elérni a holnapi napot. 18. És Jézus felelé nekik: Nagy a ti hitetek, legyen tehát néktek a ti hitetek szerint. 19. Látni fogjátok mindjárt szemtől szembe a sátánnak az ő rettenetes arcát és az Ember-Fiának hatalmát. 20. Mert az Úr leggyengébb teremtményével, Isten ártatlan bárányának erejével fogom kiűzni belőled a hatalmas sátánt. 21. Mert Istennek az ő lelke hatalmasabbá teszi a leggyengébbet a legerősebbnél. 22. És megfeje Jézus egy juhot, mely a fűben legelészik vala. 23. És odahelyezé a tejet a napsütéstől fonó homokra, mondván. 24. Íme, a víz Angyalának ereje szállott e tejbe. 25. És most a napsugarak Angyalának ereje is beléje költözik. 26. És a tej valóban forróvá leve a napnak az ő ereje által. 27. És most a víz és napsütés Angyalai egyesülni fognak a levegő Angyalaival. 28. És íme, valóban, a forró tej párája lassan a levegőbe kezdett emelkedni. 29. „Jer és leheld be a te szádon keresztül a víz, napfény és levegő Angyalának az ő erejét, hogy beszálljanak a te testedbe és kikergessék belőled a sátánt!” 30. És a sátántól gyötört beteg mély lélegzéssel szívta be magába a felfelé szálló fehér párát. 31. „Mindjárt elhagyja a sátán a te testedet, mert már három napja éhezik és benned már semmi táplálékot sem talál. 32. Ki fog tehát jönni belőled, hogy a forrón párolgó tejjel enyhítse éhét, mert kedves eledele ez őneki. 33. Érzi annak illatát és nem képes ellenállni az éhségnek, mely már harmadnapja gyötri. 34. De az Ember-Fia össze fogja törni az ő testét, hogy többé senkit se gyötörhessen.” 35. Ekkor a betegnek teste hirtelen vonaglani kezdett, majd úgy rángatózott, mintha okádni akarna, de nem tudna. 36. És levegőért kapkodott, mivel elfogyott vala az ő lélegzete. 37. „Most hagyja el a sátán az ő testét” - nézzétek mutat vala Jézus a betegnek kitárt szájára. 38. És erre valamennyien csodálkozva és rémülettel látják vala, hogy a sátán egy utálatos féreg alakjában jő kifelé a beteg torkából egyenesen a párolgó tejbe. 39. Erre Jézus két hegyes kővel összetörte a sátánnak az ő fejét. 40. És kihuzá annak egész testét a betegből és vala a sátánnak teste majdnem olyen hosszú, mint egy ember. 41. És amikor az utálatos szörnyeteg elhagyá a betegnek torkát, az rögtön visszanyeré vala az ő lélegzetét és megszüne néki minden fájdalma. 42. A körülállók pedig borzalommal tekintenek vala a sátánnak az ő utálatos testére. 43. Lásd, micsoda utálatos szörnyeteget hordoztál és tápláltál a te testedben éveken által. 44. Kikergettem belőled és megöltem, hogy ne gyötörjön többé. 45. Adj hálát az Úrnak, hogy az ő angyalai megszabadítottak és ne vétkezz többé, nehogy a sátán visszatérjen beléd. 46. Legyen ezután a te tested Istennek felszentelt temploma. 47. És bámulának valamennyien az ő szavain és az ő hatalmán és mondák néki: „Uram, te igazán Isten küldöttje vagy és minden titkoknak tudója.” 48. „Ti pedig legyetek” - szól vala Jézus – „Atyátok igaz Fiai, hogy ti is részesévé legyetek az ő hatalmának és minden titkok tudásának.” 49. „Mert a bölcseség és a hatalom egyedül az atya szeretetéből jöhet. 50. Szeressétek ezért a ti Mennyei Atyátokat és a ti Föld-Anyátokat teljes szivből és teljes lélekből. 51. És szolgáljatok neki, hogy az ő Angyalai is szolgáljanak nektek. 52. Istennek áldozzatok minden cselekedeteitekkel és ne a sátánt tápláljátok, mert a bűnnek zsoldja a halál. 53. De Istennél vagyon a jónak jutalma, az Ő szeretete, mely Örök Életnek tudása és hatalma.” 54. És valamennyien földre borulának, hogy hálát adjanak Istennek az ő szeretetéért. 55. Jézus pedig eltávozott vala, mondván: „Vissza fogok jönni mindazokhoz, akik böjttel és könyörgéssel kitartanak mind a hetedik napig. 56. Béke veletek!” 57. A beteg pedig, kinek testéből Jézus a Sátánt kiüzte vala, felemelkedik, mivel visszatért beléje az életnek ereje. 58. Mélyen fellélegzett és szemei kitisztulának vala mivelhogy minden fájdalom eltávozott tőle. 59. És ráborult arra a helyre, ahol az előbb Jézus állott. 60. És megcsókolta az ő lábának nyomát és zokogott.

XXI. RÉSZ (1-12)

1. És történt, hogy a patak partján sok betegek böjtöltek és imádkoztak Istennek Angyalaival hét napig és hét éjjel. 2. Mivel hogy mindnyájan követék Jézus tanításait; nagy lőn az ő jutalmok. 3. A hetedik nap elmultával eltávoztak tőlük az ő összes nyavalyáik. 4. És mire a nap előbukkant a hegyek mögül, látták vala feléjök tartani Jézust, akinek fejét bearanyozták a felkelő nap első sugarai. 5. „Béke veletek!” 6. Azok pedig nem szóllottak semmit; csak leborulának és ajkaikkal érinték ruhájának szegélyét az ő gyógyulásokért. 7. „Ne nekem köszönjétek, hanem a Föld-Anyának, aki elküldte hozzátok az ő gyógyító Angyalait. 8. Menjetek és ne vétkezzetek többé, hogy soha betegséget ne lássatok. 9. És hogy a gyógyító Angyalok állandó védangyalaitokká váljanak.” 10. Azok pedig válaszolának neki: „Hová mennénk, Uram, hiszen Örök Életnek szavai vagynak tenálad. 11. Mond el nekünk, melyek azok a vétkek, melyeket el kell kerülnünk,. hogy soha betegséget ne lássunk?” 12. „Legyen néktek a ti hitetekért”, válaszolá Jézus, és leül vala közébük, mondván.

XXII. RÉSZ. (1-34)

1. Megmondatott a régieknek, hogy tiszteld a te Mennyei-Atyádat és Föld-Anyádat és tartsátok meg az ő törvényeiket, hogy hosszú életü légy e Földön. 2. Utána pedig mindjárt ez a parancsolat adatott: „Ne, ölj!,” 3. Mert az életet mindeneknek az Isten adja s amit Isten adott, ember azt el ne vegyé. 4. Mert bizony mondom néktek, hogy egy Anyától való e földön mindaz ami él. 5. Ezért testvérét öli az, aki öl. 6. Elfordul tehát attól a Föld-Anya és elvonja tőle az ő éltető emlőjét. 7. Elkerülik azt az ő angyalai, a sátán költözik be annak testébe: 8. És saját sírjává vállik az ő testében a megölt állatoknak húsok. 9. Mert bizony mondom néktek, hogy aki öl, önmagát öli meg és aki holt állatoknak a húsát eszi, a halálnak testéből eszik. 10. Mert méreggé vállik annak minden csepp vére az ő vérében, lehellete bűzzé az ő lehelletében. 11. Húsa dagadmánnyá az ő húsában, csontja kemény csomóvá az ő csontjában, bele rohadmánnyá az ő belében. 12. Szeme hályoggá az ő szemén, és füle gennyes folyássá az ő fülében. 13. És halála az ő halálává lészen. 14. Mert csakis a ti Mennyei-Atyátok szolgálatában engedtetik el a ti tartozásotokból hét napért hét év. 15. De a sátán semmit sem enged el nektek és neki mindenért meg kell fizetnetek. 16. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért. 17. Égetést égetésért, sebet sebért. 18. Életet életért. 19. Mert a bűnnek zsoldja a Halál 20. Ne ölj és ne egyél ártatlan áldozataidnak a húsából, hogy ne váljál a sátán rabszolgája. 21. Mert ez az út a szenvedések útja, mely a halálba vezet. 22. Hanem cselekedjétek az Istennek az ő akaratját, hogy az ő Angyalai szolgáljanak néktek az életnek igaz utján. 23. Kövessétek tehát az Úrnak szavát. 24. Íme, néktek adok minden maghozó füvet a földön és minden maghozó fát és legyenek ezek nektek eledelül. 25. És minden állatnak a földön, minden madárnak a levegőben és a föld minden mozgó állatának, akikben az élet lehel, mozog, a föld összes füveit adtam táplálékul és igy lőn. 26. "Minden mozgó és élő állatnak a teje is lehet néktek eledeletekre. Mint ezeknek a füvet azonképpen adtam azoknak tejét tinéktek. 27. De a húst és az azt elevenitő vért meg ne egyétek. 28. Bizonyára pedig a ti kiöntött véretekért, melyben vagyon a ti lelketek, bosszut állok; minden megölt állatért bosszutállok az emberen és minden megölt emberért bosszutállok az ő lelkéért. 29. Mert én vagyok a te Istened, erős, bosszuálló, aki megbüntetem az Atyáknak vétkét a Fiakban, harmad és negyediziglen, azokban, akik gyűlölnek engemet. 30. És ir- galmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engemet szeretnek és megtartják az én parancsolataimat. 31. Szeresd azért a te Uradat Istenedet, .teljes szivedből, teljes elmédből és minden erődből. 32. Ez az első és legnagyobb parancsolat. 33. És a másik hasonló ehez: Szeresd a te felebarátodat, mint temagadat. 34. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.

XXIII. RÉSZ (1-47)

1. E szavakra mindnyájan elhallgattak, csak egy ifjúnak halk hangja törte meg a csendet. 2. Mit csináljak, Uram, ha látom, hogy egy testvéremet az erdőben egy vad megtámadja. 2. Vajjon hagyjam-e veszni az én testvéremet ? Avagy öljem meg az állatot? 4. Nem vétek én ezzel a törvény ellen? 5. És Jézus felelé: „Megmondatott a régieknek. 6. Mind a földön. járó minden állatok, mind a tengereknek minden halai a ti hatalmatokba adatik. ” 7. Bizony mondom néktek, hogy egyedül az Embért teremtette az Isten saját képmására a földön, minden élők közül. 8. Ezért az állatok vannak az Emberért, nem pedig az Ember az állatokért. 9. Nem vétkezel tehát a törvény ellen, ha megölsz egy vadállatot, hogy az által megmentsd a te testvérednek életét. 10. Mert bizony mondom néktek, több az Ember az állatnál. 11. Aki azonban ok nélkül megölend egy állatot, anélkül, hogy az megtámadná. 12. Kedvtelésből vagy annak húsáért, bőréért és agyaráért. 13. Gonosz dolgot cselekszik, mivel hogy maga is vadállattá válik. 14. És ezért olyan leszen a sorsa is, mint a vadállatoké. 15. Ekkor egy másik szólala meg. 16. „Mózes, aki legnagyobb vala Izraelbe, megengedé a mi őseinknek, hogy a tiszta állatok húsából egyenek 17. És csakis a tisztátalan állatok evését tiltotta. 18. Miért tiltod te meg nekünk az összes állatoknak húsát? 19. Melyik törvény jő tehát Istentől, a Mózesé vagy. a Tied?” 20. És Jézus felelé. 21. „Tíz törvényt adott az Isten Mózes által a ti őseiteknek. 22. Kemény törvények ezek. Mondák a ti Atyáitok és nem tudták azokat betartani. 23. Látta vala ezt Mózes, sajnálá az ő népét és nem akará, hogy az elvesszen. 24. Ezért adott vala nekik tízszer tíz törvényeket. 25. Kevésbbé keményeket, hogy azokat betarthassák vala. 26. De bizony mondom néktek, ha a ti őseitek képesek lettek volna betartani Istennek az ő tíz törvényét, nem lett volna sohasem szüksége Mózesnek az ő tízszer tíz törvényére. 27. Mert nincsen szüksége mankóra annak, akinek erősek a lábai, mint Cion hegye. 28. De akinek remegnek az ő tagjai, mégis csak tovább ér mankókkal mint azok nélkül. 29. És mondá vala Mózes az Úrnak: 30. Szomorúsággal telve az én szívem, mert elvész az én népem, mivel, hogy tudomány nélkül való. 31. Nem foghatják fel ők a Te törvényeidet. 32. Olyanok ők, mint a kis gyermekek, akik még nem tudják megérteni atyjoknak szavát. Engedd meg, oh Uram, hogy más törvényeket adjak nékiek, hogy el ne vesszenek. 34. Ha már nem lehetnek veled, oh Uram, legalább ne legyenek ellened. 35. Hogy megtartassanak és amikor beteljesedik az idő és megérnek ők is a te szavaidra, ismét kinyilatkoztathasd nékik a Te törvényeidet. 36. Ezért összetöré Mózes a két kőtáblán irt törvényeket és tízszer tizet adott helyettök. 37. És ebből a tízszer tíz törvényből a farizeusok és írástudók százszor tizet csináltak. 38. Hogy elviselhetetlen terheket rakjanak a ti vállaitokra. 39. Olyanokat, amelyeket még ők magok sem viselnek. 40. Mert minél közelebb vannak a törvények Istenhez, annál kevesebbre van szükség belőlük. 41. És minél távola vannak a törvények Istentől annál több szükségeltetik azokból. 42. Ezért a farizeusok és írástudók törvényei megszámlálhatatlanok. 43. Az Ember Fiá-nak törvénye hét, az Angyaloké három, az Istené pedig egyetlen egy. 44. Ezért csak azokra a törvényekre oktatlak benneteket, melyeket befogadhattok, hogy Emberekké váljatok és cselekedjétek az Ember Fiának az ő hét törvényét. 45. Ezáltal az Angyalok is kinyilatkoztatják majd nektek az ő törvényeiket, hogy Istennek az Ő Szent Lelke belétekszálljon és elvezessen titeket az Ő Törvényéhez.” 46. És valamennyien elcsodálkoznak vala az ő böleseségén és kérék. 47. „Folytasd Uram és oktass bennünket mindazon törvényekre, melyeket befogadhatunk.”

XXIV. RÉSZ (1-34)

1. És Jézus folytatá. 2. Megparancsolá az Ur a ti atyáitoknak: „Ne ölj!” 3. De megkeményedett vala ez ő szívük és ölének. 4. Ekkor Mózes azt akará, hogy legalább Embert ne öljenek és megengedé nékik az állatok ölését. 5. Erre mégjobban megkeményedett vala őseiteknek az ő szívük és ölének Embert és állatot egyaránt. 6. Én pedig azt mondom néktek. 7. Sem Embert, sem állatokat ne öljetek, de még az eledelt se öljétek meg, mely szájatokon bemegy. 8. Mert ha élő eledelt esztek, élni fogtok. 9. De ha megölitek a ti eledeleiteket, úgy a halott eledelek titeket is megölnek. 10. Mert Élet csak abból jő, ami él, és a Halálból mindég csak Halál jövend. 11. Mert mindaz, ami megöli a ti eledeleteket, megöli a ti testeteket is. 12. És mind az, ami megöli a ti testeteket, megöli a ti lelketeket is. 13. Miképpen a ti testetek is azzá lesz, ami a ti eldeletek, azonképen a ti lelketek is azzá lesz, ami a ti gondolataitok. 14. Ne egyétek azért semmit sem, amit a tűz, a fagy, vagy a víz elpusztított. 15. Mert a megégetett, megfagyott, és megrohadt eledelek megégetik; megfagyasztják és megrohasztják a ti testeteket is. 16. Ne legyetek hasonlatosak a balga szántóvetőhöz, aki megégett, megfagyott és megrohadt búzaszemeket vetett el az ő földjébe. 17. És eljött az ősz és nem termett neki semmit az ő mezeje. 18. És nagy lett vala az ő nyomorúsága. 19. De legyetek hasonlatosak ahhoz a szántóvetőhöz, aki élő búzaszemeket vetett el az ő földjébe. 20. És élő kalászokat termett neki az ő mezeje, százszorosan fizetve vissza e belévetett magvakat. 21. Bizony, mondom néktek, hogy az élet tüzével éljetek és ne készítsétek a ti eledeleiteket a Halál tüzével. 22. Mely megöli a ti ételeteket, a ti testeteket és lelketeket egyaránt. 23. „Hol van az életnek tüze, oh Uram?” Kérdék egyesek. 24. „Bennetek, a ti véretekben, a ti testetekben!” 25. „És a Halál tüze?” Kérdezék mások. 26. Az a tűz, ami a testeteken kívül lobog, ami forróbb a ti véreteknél. 27. Házaitokban és mezőiteken a Halálnak e tüzével készítitek a ti eledeleiteket. 28. Bizony, mondom néktek, hogy ez az a tűz, ami megemészti a ti eledeleteket és megemészti a ti testeteket. 29. Amiképpen a gonoszság tüze, amely megrontja a ti gondolataitokat, megrontja a ti lelketeket is. 30. Mert az a ti testetek, ami a ti eledeletek és az a ti lelketek, ami a ti gondolataitok. 31. Semmiből se egyetek azért, amit az élet tüzénél erősebb tűz emésztett meg. 32. A halál tüze nélkül készítsétek és egyétek ezért a fáknak mindén ehető gyümölcseit, a mezőknek minden ehető füveit és az állatoknak minden ehető tejeit. 33. Mert mindezeket az élet tüze táplálta és érlelte, mint a Föld-Anyánk Angyalainak az ő ajándékait. 34. De ne egyetek semmiből, aminek csak a halál tüze ad izességet, mert a sátántól jő az.

XXV. RÉSZ (1-21)

1. Hogyan süthessük meg a mi mindennapi kenyerünket tűz nélkül, óh Uram? Kérdezék egy néhányan nagy csodálkozással. 2. „Hagyd, hogy az Isten Angyalai készítsék el a te kenyeredet.” 3. Nedvesítsd meg azért a te búzádat, hogy belészálljon a víznek Angyala. 4. És tedd ki azt ezután a levegőre, hogy a levegő angyala is átölelje azt. 5. És tedd ki azt reggeltől estig a napra, hogy a napsugarak angyala is rájok szálljon. 6. És e három Angyalnak áldása hamarosan kikeleszti az Élet csiráját a te búzádban. 7. És ekkor törd össze a te búzaszemeidet, vékony pogácsákat csinálj belőlök, amint tevék a ti atyáitok, amikor kijövének Egyiptomból, a szolgaság földjéről. 8. És tedd ki ismét azokat a napra, attól a pillanattól kezdve, amint a nap felkel. 9. Amikor pedig a legmagasabbra emelkedett az égen, fordítsd meg azokat a túlsó oldalára, hogy ott is érje őket a napsugarak Angyalának csókja és hagyd ott mindaddig, amíg a nap lenyugszik. 10. Mert a víz, levegő és napsugarak Angyalai nevelték és érlelték meg a te búzádat a mezőn, azért nekik kell a ti ken ereteket is elkésziteniök. 11. És ugyanaz a nap, amely az életnek tüzével növesztetle és érlelte a ti búzátokat, ugyan annak a tüze kell, hogy megsüsse a ti kenyereteket. 12. Mert napnak tüze életet ad a búzának, a kenyérnek és a testnek. 13. A halálnak tüze pedig megöli a búzát, a kenyeret és a testet: 14. Az Élő Istennek Élő Angyalai pedig csak Élő Ember-Fiainak szolgálnak. 15. Mert Isten az Élőknek Istene és nem a halottaké. 16. Egyetek azért mindig az Isten asztaláról, a fák gyümölcseiből, a mezők magjaiból és füveiből. 17. Állataidnak az ő tejükből és méheidnek az ő mézökből. 18. Mert mindaz, ami ezeken kívül vagyon, a sátántól jó és a bűnök és betegségek utjain a halálba vezet. 19. Azok az eledelek pedig melyeket Isten dúsan terített asztaláról esztek, erőt és ifjúságot öntenek a ti testetekbe és soha betegséget nem láttok. 20. Mert Istennek asztala táplálá Mathuzsálemet és a ti Ősatyáitokat is. 21. És bizony mondom néktek, ha ti is úgy élnétek mint amazok éltek, úgy néktek is olyan hosszú életet adna e Földön az Élő Isten.

XXVI. RÉSZ (1-20)

1. Bizony mondom néktek, hogy gazdagabb az Élő Isten e föld összes gazdagjainál. 2. És gazdagabb az ő dúsan terített asztala a föld összes gazdagjainak ünnepi asztalánál. 3. Egyetek ezért életeteken át Föld-Anyánk asztalánál és soha szükséget nem fogtok látni. 4, Amikor pedig az ő asztaláról esztek, úgy egyetek mindent, ahogyan azt Föld-Anyánk asztalán találjátok. 5. Ne keverjétek és főzzétek összé-vissza, nehogy gőzölgő mocsárrá váljanak a ti beleitek. 6. Mert bizony mondom néktek, hogy utálatos az az Úr előtt. 7. Nehogy úgy járjatok, mint a falánk szolga, aki mindig elette az ő ura asztalánál a többiek eledelét és mindent össze-vissza zabált telhetetlenségében. 8. Látván ezt az ura, haragra gerjedt ellene és elkergette őt az ő asztalától. 9. És amikor már mindenki befejezte az ő ebédjét, összeszedette mindazt, ami az asztalon maradt és a falánk szolgát maga elé szólitván mondá: „Vedd és edd ezeket disznóimmal együtt, mert közébük való vagy és nem az én asztalomhoz.” 11. Vigyázzatok ezért és ne fertőzzétek meg mindenféle utálatosságokkal testetek templomát. 12. Elégedjetek meg két-három féle eledellel, amit mindenkor találtok Föld-Anyátok asztalán. 13. És ne akarjátok felfalni mindazt, amit magatok körül láttok. 14. Mert bizony mondom néktek, ha mindenfélét összeesztek a ti testetekben. 15. Megszűnik a ti testetek békéje és örökös háború fog dúlni bennetek. 16. És el fog pusztulni, mint ahogyan elpusztul minden ház és birodalom, amely önmagában meghasonlik. 17. Mert a te Istened a békesség Istene és sohasem segíti ő a meghasonlást. 18. Ne ébreszd fel azért magad ellen Istennek haragját. 19. Nehogy elkergessen téged az ő asztalától és a sátánnak az ő asztalához kerülj. 20. Ahol bűnök, betegségek és a halál tüze fogják megemészteni a te testedet.

XXVII. RÉSZ (l-20)

1. Amikor pediglen esztek, sohasem egyetek egészen a jóllakásig. 2. Kerüljétek el a sátán kísértéseit és figyeljétek Isten Angyalainak szavát. 3. Mivelhogy a sátán és az ő hatalma mindig többnek és többnek evésére akar csábítani titeket. 5. Az Úr angyalai előtt pedig kedves a ti böjtöléstek. 6. Figyeljétek meg ezért, hogy mennyit ettetek, amikor már többet nem kívántok enni. 7. És egyetek mindig ennek egyharmadával kevesebbet. 8. Ne legyen azonban e ti napi eledeletek kevesebb egy Minánál, de őrizkedjetek attól, hogy felette legyen két Minának . 9. Eként mindég szolgálni fognak néktek Isten Angyalai és sohasem fogtok a sátánnak és az ő nyavalyáinak rabszolgaságába esni. 10. Ne zavarjátok a ti gyakori étkezéstekkel az Angyalok munkáját a ti testetekben. 11. Mert bizony mondom néktek, hogy aki kétszernél többször eszik naponta, a sátánnak munkáját cselekszi az ő belsejében. 12. Eltávoznak pedig az Úrnak Angyalai az ilyennek testébő1 és rövidesen a sátán költözködik oda. 13. Csak akkor egyetek, amikor a nap a legmagasabban áll az égen és akkor, amikor leáldozik. 14. És soha betegséget nem fogtok látni, bizony kedves lészen ez az Úr színe előtt. 15. Ha pedig azt akarod, hogy Istennek Angyalai hangosan vigadjanak a te testedben, a sátán pedig jó messzire elkerüljön, úgy csak egyszer ülj le naponta az Úrnak asztalához. 16. És hosszú életed lészen a Földön, mert kedves ez az Isten színe előtt. 17. Mindég akkor egyetek, amikor az Úr asztala terítve van előttetek. 18. És mindég azt egyed, amit az Úr asztalánál találsz. 19. Mert bizony mondom néktek, jól tudja az Úr, mire van szüksége a ti testeteknék. 20. És, hogy mikor vagyon neki szüksége mindezekre.

XXVIII. RÉSZ (1-25)

1. Ijar hónapjától kezdve egyétek az árpát. 2. Sivan hónapjától a búzát, amely a legtökéletesebb az összes maghozó füvek közül. 3. Ebből legyen a ti mindennapi kenyeretek, hogy megtartsa az Úr a ti testeteket. 4. Tammuztól kezdve egyétek a savanyu szőlőt, hogy megfogyatkozzon attól a ti testetek és távozzon el a Sátán belőletek. 5. Elul hónapban gyűjtsétek be a szöllöt, hogy annak nedve szolgáljon nektek italul. 6. Marchesvan havában szüreteljétek le a napsugarak Angyalai által megédesített és megszárított szőlőt, hogy gyarapítsa az a ti testeteket és hogy az Úr Angyalai szálljanak meg abban. 7. A zamatos fügéket Ab és Sewat hónapjában egyétek. 8. Amit pedig meghagytok, azt őrizze meg számotokra a napsugarak Angyala. 9. És egyétek azt a mandulának húsával mindazon hónapokban, amikor a fák nem hoznak termést. 10. Az esőutáni füveket pedig Tebet havában egyétek, hogy véretek megtisztuljon a ti bűneitektől. 11. Ugyane hónaptól kezdve egyétek állataitoknak az ő tejét. 12. Mert ezért adta az Úr az összes tejet adó állatoknak a mező füveit, hogy az ő tejökkel táplálja az Embert. 13. Mert bizony mondom néktek, hogy boldogok azok, akik csak az Úr asztalánál esznek és elkerülik és sátánnak az ő utálatosságait. 14. Ne egyétek a távoli birodalmakból hozott tisztátalan ételeket, hanem mindig azt egyétek, ami a ti fáitokon terem. 15. Mert jól tudja a ti Istenetek, hogy hol mire van szükségetek. 16. És minden birodalmak minden népeinek azt adja eledelül, ami a legjobb az ő számukra.

XXIX. RÉSZ (1-20)

1. Ne egyetek úgy, mint a pogányok, akik sietve tömik tele magukat, utálatosságokkal fertőzve testöket. 2. Mert Isten Angyalainak az ereje száll belétek az élő eledellel, melyet az Ur ad nektek az ő királyi asztaláról. 3. És vigyázzon felülről a levegő Angyala, alulról pedig a víznek Angyala a ti evésteknél. 4. Lélegezzél lassan és mélyen evésednél, hogy a levegő Angyala megáldja a te eledeledet. 5. És rágd meg teljesen fogaiddal a te ételedet, hogy folyékonnyá változzon az és vérré tegye azt benned a víznek Angyala. 6. És olyan lassan egyél, mint amikor az Urhoz imádkozol. 7. Mert bizony mondom néked, hogy az Urnak ereje száll beléd, ha igy fogsz enni az ő asztalánál. 8. De gőzölgő mocsárrá teszi a Sátán annak a belsejét, akibe nem szálanak a levegő és víznek Angyalai az ő evésénél. 9. És aki sietve tömi magába az ó eledelét. 10. És nem ereszti azt többé az Úr az ő asztalához. 11. Mert az Úr asztala olyan, mint az oltár. 12. És aki az Úr asztalánál eszik, templomban tartózkodik az. 13. Mert bizony mondom néktek, hogy templommá válik az Ember-Fiainak testök és oltárrá az ő belsejeik, ha cselekszik az Isten törvényeit. 14. Ne tégy azért szomorúsággal semmit az Úrnak oltárára és ne gondolj senkire haraggal az Úrnak templomában. 15. És csak akkor lépjél be az Úrnak szentélyébe, ha érzed magadban az ő Angyalainak hivó szavát. 16: Mert méreggé válik a ti testetekben mind az, amit szomorúan, haraggal vagy kívánság nélkül esztek. 17. Mert megfertőzi mindezt a sátán lehelete. 18 Tedd ezért örömmel a te ajándékodat testednek oltárára. 19. És távozzon el tőled minden rossz gondolat, amikor az Úr erejét veszed a te testedbe az Úr asztalánál. 20. És sohase ülj le az Úr asztalahoz, mielőtt az Úr nem hivat téged az étvágy Angyalával.

XXX. RÉSZ (1-32)

1. Örvendezzél tehát mindig az Úr Angyalaival együtt az ő királyi asztalánál, mert kedves ez az Úrnak színe előtt. 2. És hosszú életed leszen e Földön, mert Istennek legkedvesebb Angyala fog szolgálni néked egész életedben. 3. Az Öröm Angyala. 4. És ne feledkezz meg róla, hogy minden hetedik nap az Istennek szenteltetett. 5. Hat napon át tápláld a te testedet a Föld Anyának az ő ajándékaival. 6. De a hetedik napot szenteld a te Mennyei-Atyádnak. 7. És ne egyél a hetedik napon semmiféle földi eledelt, hanem csak Istennek igéjével élj. 8. És egész nap az Úr Angyalaival légy a Mennyei Atyának az ő birodalmaiban. 9. És hadd építsék a hetedik napon az Úr Angyalai a Mennyek Országát a ti testetekben. 10. Mint ahogyan te dolgozol hat napon keresztül a Föld-Anya birodalmában. 11. És ne zavarja semmiféle étel az Angyalok munkáját a ti testetekben a hetedik napon. 12. És hosszú életet fog adni néked az Úr a Földön, hogy örök életed lehessen a Mennyek Országában. 13. Mert bizony mondom néktek, ha többé betegséget nem láttok e földön, örökké fogtok élni a Mennyek Országában. 14. És minden reggel el fogja küldeni hozzátok az Úr a napsugarak Angyalát, hogy felébresszen titeket a ti álmotokból. 15. Engedelmeskedjetek az Úr hírnökének és ne heverjetek többé a ti ágyatokban. 16. Mert mar várnak titeket odakint a levegőnek és víznek az ő Angyalai. 17. És munkálkodjatok egész napon a Föld-Anya Angyalaival, hogy mind jobban ismerjétek őket és az ő munkájokat. 18. Mihelyst azonban lenyugszik a nap és a ti Mennyei-Atyátok elküldi hozzátok a legkedvesebb Angyalát, az Álmot. 19. Térjetek nyugovóra és legyetek egész éjjel az Álom Angyalával. 20. És ekkor el fogja küldeni hozzátok a ti Mennyei-Atyátok az Ő ismeretlen Angyalait, hogy veletek legyenek egész éjszaka. 21. És a mi Mennyei-Atyánk Ismeretlen Angyalai meg fognak tanítani sok mindenre titeket a Mennyek Országáról. 22. Miképpen a Föld-Anyának Angyalai, akiket Ismertek, a Föld-Anya Országának dolgaira tanítanak titeket. 23. Mert bizony mondom néktek, hogy a Mennyei-Atya Országának vendégei lesztek minden éjjel, ha cselekszitek az ő törvényeit. 24. És amikor reggelenként felébredtek, érezni fogjátok magatokban az Ismeretlen Angyalok hatalmát. És elküldi őket hozzátok, a ti lelketek építésére, minden éjjel a ti Mennyei-Atyátok. 26. Miképpen elküldi hozzátok a ti testetek építésére az ő Angyalait minden napon a ti Föld-Anyátok. 27. Mert bizony mondom néktek, hogyha napul Föld-Anyátok tart az ő karjaiban. 28. Éjjel pedig Mennyei-Atyátok leheli rátok az Ő csókját. 29. Akkor az Emberek-Fiai Isten Fiaivá változnak. 30. Álljatok ellen éjjel és nappal a sátán csábításának. 31. Ne virrasszatok éjjel és ne aludjatok nappal. 32. Hogy el ne távozzanak tőletek az Úrnak Angyalai.

XXXI. RÉSZ (l-12)

1. És ne élvezzétek a Sátánnak semmiféle italait és füstölőit, hogy virrasszatok tőle éjjel és aludjatok nappal. 2. Mert bizony mondom néktek, hogy a sátánnak minden italai és füstölői utálatosak a ti Istenetek előtt. 3. Ne paráználkodjatok sem éjjel sem nappal. 4. Meri hasonlatos a parázna ember az olyan fához melynek nedve folyik ki az ő törzséből. 5. És kiszárad idő előtt az olyan fa és soha többé gyümölcsöt nem terem. 6. Ennek okáért ne paráználkodjatok, hogy ki ne szárítsa a sátán a ti testeteket és hogy az Úr ne tegye terméketlenné a ti magvatokat. 7. Kerüljetek el mindent, ami nagyon meleg és nagyon hideg. 8. Mert azt akarja a ti Föld-Anyátok, hogy se hideg se meleg ne ártson a ti testeteknek. 9. És se hidegebbé, se melegebbé ne váljon a ti testetek, mint ahogyan a Föld-Anya Angyalai hűsítik vagy melegítik azt. l0. És ha cselekedni fogjátok a Föld-Anya törvényeit, valahányszor meleggé lesz a ti testetek, mindannyiszor elfogja küldeni a hűvössé Angyalát, hogy hűsítsen. 12. Valahányszor pedig fázni fog a ti testetek, mindannyiszor el fogja küldeni hozzátok a melegség Angyalát, hogy felmelegítsen.

XXXII. RÉSZ. (1-39)

1. Kövessétek a Mennyei-Atya és Föld-Anya összes Angyalainak példáját. 2. Akik éjjel-nappal állandóan munkálkodnak a Földnek és Mennyeknek Országán. 3. Fogadjátok ezért ti is magatokba Isten legerősebb Angyalát, a Cselekvés Angyalát. 4. És dolgozzatok együtt Istennek Országán. 5. Vegyetek példát a hullámzó vizektől, a susogó szellőtől és a ragyogó napsugártól. 6. A növekvő füvektől és fáktól, a játszó és futkosó állatoktól. 7. A felkelő és lenyugvó naptól, a növő és fogyó holdtól és a feltűnő és letűnő csillagoktól. 8. Minden mozog és végzi a maga dolgát. 9. Mert minden minden mozog, ami él, és csak az halott, ami mozdulatlan. 10. Az Isten pedig az Élőknek Istene. 11. A sátán pedig a halottaké. 12. Szolgáljatok ezért az Élő Istennek. 13. Hogy az Életnek örök mozgása megtartson benneteket: 14. És elkerüljétek a halál örök mozdulatlanságát. 15. Munkálkodjatok ezért szakadatlanul az Isten Országán, hogy ne vettessetek a sátán birodalmába. 16. Mert az örökös Öröm munkálkodik Istennek Élő Országában. 17. De a mozdulatlan kétségbeesés sötétlik a Sátánnak halálbirodalmában. 18. Legyetek ezért igaz, Fiai a ti Föld-Anyátoknak és Mennyei-Atyátoknak, nehogy a sátánnak rabszolgáivá süllyedjetek. 19. És a ti Föld-Anyátok és Mennyei-Atyátok elküldi hozzátok az Ő Angyalaikat, hogy oktassanak, szeressenek és szolgáljanak néktek. 20. És ők fel fogják írni Istennek törvényeit a ti fejetekbe, a ti szívetekbe és a ti kezetekbe. 21. Hogy tudjátok, érezzétek és cselekedjétek Istennek az Ő törvényeit. 22. És imádkozzatok, mindennap a ti Mennyei-Atyátokhoz és Föld-Anyátokhoz, hogy olyan tökéletes legyen a ti lelketek, mint a ti Mennyei-Atyátok Szent Lelke 23. És olyan tökéletes legyen a ti testetek, mint a ti Föld-Anyátok élő teste. 24. Mert ha megértitek, érzitek és cselekszitek a törvényt, akkor minden megfog adatni néktek, amiért imádkoztok a ti Mennyei-Atyátokhoz és Föld-Anyátokhoz 25. Mert mindennél nagyobb Istennek az Ő Bölcsesége, Szeretete és Hatalma. 26. Imádkozzatok azért így a ti Mennyei-Atyátokhoz. 27. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. 28. Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. 29. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. 30. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; 31. És ne vigyél minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. 32. Mert tied az ország és hatalom és a dicsőség mind örökké. 33. És imádkozzatok így a ti Föld-Anyátokhoz: 34. Mi Anyánk ki vagy a Földön, szenteltessék meg a te neved. 33. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miként te benned, azonképpen bennünk is. 36. Ahogyan mindennap elküldöd a te Angyalaidat, úgy küld el őket hozzánk ma is. 37. És bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is jóvá tesszük mind azt, amit ellened vétkeztünk. 38. És ne vigyél minket a betegségbe, de szabadíts meg minden rossztól, mert tiéd a Föld, a test és az egészség. 39. És valamennyien együtt imádkoztak Jézussal a Mennyei-Atyához és Föld-Anyához.

XXXIII. RÉSZ (1-28)

1. Azután Jézus így szóla hozzájuk. 2. Amiként újjászületett a ti testetek Föld-Anyátok angyalai által. 3. Ugyanúgy szülessen ujjá a ti lelketek is, a ti Mennyei-Atyátok angyalai által. 4. Legyetek azért igaz Fiai a ti Atyátoknak és Anyátoknak, hogy igaz testvérei lehessenek az Emberek-Fiainak. 3. Eddig harcban állottatok a ti Atyátokkal, Anyátokkal és Testvéreitekkel és a sátánnak szolgáltatok. 6. Mától kezdve béküljetek meg a ti Mennyei-Atyátokkal, a ti Föld-Anyátokkal és Testvéreitekkel, az Emberek-Fiaival: 7. És egyedül a sátánnal harcoljatok, hogy el ne ragadja tőletek a ti békességeteket. 8. A Föld-Anya békességét hoztam a ti testeteknek, és a Mennyei-Atya békességét a ti lelketeknek. 9. És mindkettőjüknek békessége honoljon az Emberek-Fiai között. 10. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik kifáradtatok és szenvedtetek a háborúban és szenvedésben. 11. Mert az én békém megerősít és megvigasztal titeket. l2. Mert az én békém gyönyörűséges. 13. Ezért majd így köszöntlek titeket: „Béke veletek!” 14. Ezért ti is mindig így köszöntsétek egymást. 15. Hogy rászálljon a ti testetekre Föld-Anyátok békéje és a ti lelketekre a ti Mennyei-Atyátok békéje. 16. És akkor megtaláljátok magatok között is a békét; mert Istennek Országa bennetek vagyon. 17. Most pedig térjetek vissza a ti testvéreitekhez, akikkel eddig háborúskodtatok és vigyétek el nekik is a ti békéteket. 18. Mert boldogok a békességre törekvők, mert ők megtalálják az Isten Békességét. 19. Menjetek és ne vétkezzetek többet. 20. És adjátok mindenkinek a ti békességeteket, mint ahogy én adtam nektek az én békességemet. 21. Mert .az én békességem Istentől való. 22. Béke veletek! 23. És eltávozott. 24. A többiekre pedig rászállott az ő Békéje. 25. És szívökben, a Szeretet Angyalával, fejökben a Törvények bölcsességével, kezökben az Újjászületés hatalmával, 26. Elindultak az Emberek-Fiai közé. 27. Hogy a sötétségben háborúskodóknak a Világosság Békéjét vigyék: 28. És így búcsúztak egymástól: „Béke Veletek!”• • •Kulcs az összes bibliaszövegek megértéséhez

TEREMTÉS: A természeti és kozmikus erők (törvények) örök, mindenoldalú és tökéletes összműködése.
EMBER: Földhőmérsékleten, a levegő, víz és nap-energiák közepette élő, a Földnek Isten által kiválasztott és szeretett legmagasabbrendű Úralkodó faja (életformája).
ISTEN (ATYA): Örök, legfelsőbb Életóceán, a Cselekvés, Bölcsesség és Szeretet hármasegységében.
ISTEN (A MENNYEK) ORSZÁGA: A kozmikus törvények Úralma alatt élő világegyetem.
FÖLD (ANYA): Ahol a természettörvények Uralkodnak: Élet a Föld hőmérsékletében, a levegő, víz és napenergiák közepette.
ISTEN FIAI: A kozmikus és természettörvényekkel összhangban élők.
ANGYALOK: A természeti és kozmikus erők.
SÁTÁN: A betegségbe, összhangtalanságba és halálba vezető rombolás, tudatlanság és önzés alsórendű gondolat és érzésáramai.
UJJÁSZÜLETÉS: A természeti és kozmikus törvények megértésének pillanata.
ÖRÖK ÉLET: A természeti és kozmikus törvények (Isten és Ember általi) tökéletes megvalósítása.
POKOL: Rombolás, tudatlanság, önzés, betegség, összhangtalanság, halál.
PÚRGATÓRIUM: Kozmikus és természettörvények elleni cselekedetek jóvátétele, (gyógyulás, kiegyensúlyozódás, tökéletesedés).
PARADICSOM: Isten fiainak a kozmikus és természettörvényekkel összhangban lévő birodalma.
PRÓFÉTÁK: Akik Isten sugallatára tanítják az embereket a társadalomnak a kozmikus és természettörvényekkel összhangban való átalakítására.
VALLÁS, ORVOSTUDOMÁNY, CSILLAGÁSZAT, TUDOMÁNYOK, STB.: A kozmikus és természettörvények egységes és teljes tanítása.
GONDVISELÉS: Együttműködés Isten és Ember között.
BETEGSÉGEK: A természet büntetései törvényeinek áthágásáért,
HALÁL: A természeti és kozmikus törvények sorozatos áthágásának végső következménye.
IMA (KÖNYÖRGÉS): A felsőrendű sugárzások örök, kozmikus életóceánjával való érintkezés keresése.
BÜN: A természeti és kozmikus törvények elleni cselekedet.
SZENT LÉLEK: A felsőrendű gondolatáramok örök kozmikus Óceánjából jövő magasabb ismeret.
ISTENI TÖRVÉNYEK: Kozmikus és természettörvények.
MEGVÁLTÁS: Az Örök Élet Törvényeinek megvalósítása, mely megvált a haláltól, a pokoltól és a paradicsomba vezet.
HIT: A kozmikus és természettörvények belső átélése.
MEGTÉRÉS: A természeti és kozmikus törvények szerinti új életmód elfogadása.
ÉLET: A világegyetem összes (egyéni, földi és kozmikus) életformáinak dinamikus egysége és szolidaritása.
GYÜLEKEZET (EGYHÁZ): Az összes jelenlévők együttesen Isten felé irányított gondolatáramainak dinamikus összműködése.
AZ IRÁSTUDÓK ÉS FARIZEUSOK TUDOMÁNYA: Az előbbi generációk mindig torzabb és torzabb hagyományain álló dogmatikus és megkövesedett ismeret.
AZ IGAZSÁG: A magasabb gondolatáramok Örök, Kozmikus Óceánjából fakadó dinamikus, felsőrendű, tökéletes ismeret.
AZ ÚR: A Cselekvés, Bölcsesség és Szeretet kozmikus és természettörvényeinek mindennapi gyakorlati megvalósítása.
ÉDEN-KERT: Az emberiség pleistocén-kori kataklizma előtti őshazája (Közép-Ázsia).
ÁDÁM: Homo Sapiens Sylvanus a jelenlegi Homo Sapiens Faber természetes erdőlakó őse.
AZ ÖZÖNVÍZ: A pleistocén-kori áradások.
A BŰNBEESÉS: A természeti és kozmikus törvények vízözön utáni elhagyása. (A húsevés és ölés kezdete).
A FÉNY: Az igazság tanítása.
A SÖTÉTSÉG: A hamis tudomány.
AZ IGE: Az igazság bizonyítéka.
FA: Az ember és ismerete.
A GYÜMÖLCSÖK: Cselekedetek és eredmények.
KERESZTELÉS VÍZZEL: Uj életre való kiválasztás a természeti erők és törvények (víz, levegő, nap) által.
KERESZTELÉS SZENT LÉLEKKEL: Uj életre való kiválasztás a kozmikus erők és törvények (Bölcseség, Szeretet, Cselekvés) által.
JÉZUS: Az Emberben megnyilvánuló Isten.


_______________________________________

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO