ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2020.10.30. 10:40

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Jár az előlegezett bizalom, tehát, mivel tanuló, kérdezni lehet a témáról Kozma Szilárdtól, de a tanuló dolgozatát nem lehet kritizálniÚj téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
 Hozzászólás témája: Párkapcsolati sikertelenségek
HozzászólásElküldve: 2020.10.09. 10:07 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2016.03.18. 10:59
Hozzászólások: 21
Napjegy: skorpió
Aszcendens: szűz
Heidi párkapcsolati sikertelenségei valamint az élettársak szerepe a karmaoldásunkban


Jelen horoszkóp elemzés célja, hogy az ön párkapcsolati sikertelenségeire magyarázatot találjunk és jelenbeli krízisét feloldhassa, az okok kiderítése, feltárása és a megfelelő öntudati, mentalitásbeli önátváltoztatások elvégzése által. Egy horoszkópon belül elsősorban a karmapontok: a Lilith, a Sárkányfarok, valamint az ázsiai (kínai) asztrológiai évnek megfelelő konstelláció, ezek ház- és jegyhelyzete, fényszög rendszere és a bolygók ház- és jegyhelyzete, egymással alkotott fényszögeik képeznek feltárandó és meghaladnivaló életfeladatokat.

A karma nem más, mint életünk értelme és oka. Célja, hogy itt, az anyagi világban a velünk és általunk végbemenő történések és jelenségek által, a velünk kapcsolatba kerülő személyek segítségével,megismerjük önmagunkat. Ha feltárjuk a karmáinkat, melyek mint negatív sugallatok, késztetések, homályos vágyak és sejtelmek jelennek meg bennünk, önkéntelen reakciók-reflexek, öntudatlan és szándék nélküli megnyilvánulások, akkor egy idő után tudatosabbak leszünk, és hogyha nem is múlik el az életünkből minden sorsnehézség, de ez a tudatosság elvezethet a problémák helyes (tehát nem vaktában történő) kezelési képességéhez, ami azt a lelki megnyugvási állaptot idézi elő valamikor, amire mindenki eredendően vágyik. Ameddig minden egyes rezdülését, megnyilvánulásását nem tárjuk fel és ezen feltárások és tanácsolások segítségével ön nem oldja fel a negatív, hátráltató és önsorsrontó gondolati, képzeleti és érzelmi késztetéseit és gátjait, addig a karmikus meghatározódásai (az édesanyjától és az anyai ági női rokonaitól átöröklött karma-programjai), kényszerítő erővel fogják a háttérből irányítani.
A karma lényegében felvállalandó, meghaladandó életfeladatok együttese, és ezáltal a megismerés által, sikerülhet a képzelet-, gondolat és vágyvilágának negatív megnyilvánulásait, ismét pozitívvá, de az eredetinél egy fejlesztettebb változattá alakítania. A karma azt jelenti, hogy egy eredetileg pozitív értelmű és irányultságú erő, önmagából kifordítva, megzavarodva, tehát bemocskolva, tehát negatívan jelentkezik. Azaz vagy túlméretezve, felduzzasztva, ezáltal önmagából kiforgatva jelentkezik többletinformációként, vagy gyengén, vérszegényen, cselekvési és javítási képtelenség gyanánt, tehát hiányinformációként az Ön érzés-, gondolat-, képzelet- és vágyvilágában.

Önnek a lelki-szellemi alapstruktúrájának a legmélyebb pontját megjelenítő Lilithje, egy tűzjegyben áll, a Kosban, a Vízöntő konstellációnak megfelelő 11es házban, Sárkányfarka a Bikában, a Halaknak megfelelő 12-es házban, ami viszont együttáll a Napjával és a Jupiterrel. Mindezek mellett, az ázsiai horoszkóprendszer szerint, a Sárkány évében született (ez pedig a kaldeusi rendszerben a Mérleggel analóg).

A Lilith, a legfontosabb és legnehezebben megismerhető, feloldható karmapont. Első megnyilvánulási formája a mindig az újra, a másra, a jobbra, a még tökéletesebbre, a még nagyobb boldogságra törekvést jelenti, valamilyen másállapotnak a megtapasztalására, átélésére való sóvárgást. Egy negatív, teremtést kiprovokáló erő. A második megnyilvánulási formája a 12 konstelláció szerinti színezetet kap. Önnél a Lilith a Kosban van.

A Kos a kezdeteket, a előfeltételek nélküli Ősi Teremtés elindulását, őskezdetét, a meg nem nyilvánult abszolút létből a megnyilvánult isteni létbe való kiserkenés alfa pontját, a megnyilvánulás (előbb az ősmegnyilvánulás, majd a személyiség, az egyén megnyilvánulásának, sőt a Törvény, az Abszolut Rend megnyilvánulásának) szükségét, a tavaszi-reggeli ébredést, útkezdést, az élet kiserkenését, a nekivágást és ugyanakkor mindennek a kényszerét is jelenti, az igazi boldogság által jelzett cél elérése érdekében tett szenvedélyes, bátor, előretörő megnyilvánulást. A Kosnak a kezdő löket, a kezdő energiacsomag, a beindító gomb, a csatakiáltás, a spontaneitás, a bátorság, az erélyesség, a harckészség, a kiállás és az elindítás a kulcsszavai. Negatívan, visszájára fordítottan, ez a Kos féle teremtői szenvedélyesség erőszakossággá, beavatkozási kényszerré ferdül (fejjel a falnak rohanássá). Azt az energiát jelenti, amely kiáradó, el- és beindító, mindent megmozgató energia. Önt az állandó harc tüzében az égés állapotába löki, így vagy felperzsel-kiéget maga körül mindent, vagy önmagát emészti fel, ha elfojtja azokat a kitörési - megnyilvánulási energiákat. Gyilkosok és közbűnözők kerülnek ki soraikból. Folytonosan az "oda-kell-csapnom" érzése él önben. Kíméletlen, kegyetlen, durva, nyers, másokon átgázol céljai eléréséért, és sokszor önmagát sem kíméli. Türemetlen és képtelen elviselni a hátráltatást, az önt lassító körülményeket és akadályozó személyeket. Ha viszont a másik véglete, a hiányinformáció, a vérszegény verzió jelentkezik akkor teszetosza, határozatlan, döntésképtelen, gyáva és sunyi. Ilyen esetben is erőszakos, de ez az erőszak, ez az agresszió nem nyer szabad utat a külvilágba, azaz kifele nem nyilvánul meg, hanem elfojtva, rejtetten mérgez és éget, elsősorban önmagát. Jelzi azt is, hogy a bokorban is ellenséget lát, önmagával való szembenézési képtelensége miatt mindig a külvilágban keresi az ellenséget, a hibást (ahogy párkapcsolati sikertelenségeiért is élettársait okolta!). Ezért ott harcol ahol nem kéne, azzal, akivel nem kéne, de ahol küzdenie kéne ott nem mer, ott lapít és meghunyászkodik. Mint a kutya, amikor erősebb ellenfelet észlel meghátrál, de ha hátat fordít neki, akkor kíméletlenül támad.Ezt a Kos Lilithet támadja a kettes házból a Mars és a hármas ház csúcsán levő Szaturnusz, együttáll a Holddal és a Vénusszal .
A Hold az önkéntelen információ befogadást és elfogadást, átalakítást és tükrözéstjelenti, az egyén tudattalan világának leginkább befolyásolható, érzékeny, nőies, intimitásra és odaadásra vágyó részét. Egy női képleten belül a teremtésben való közvetlen részvételnek a hajlandóságát, vagy az ezzel szembeni irritációt, elutasítást jelképezi. A napjegynél is fontosabb bolygó nőknél, a fiatal felnőttkorban, mivel az anyaság, az anyai állapot bolygója. A Vénusz pedig az akaratlan természeti kiegyenlítődés-kiegészítődés őserejét, a szenvedélyes szerelmi érzéseket és szexuális kielégülésre való vágyakat jelképező bolygó. Nők esetében a nőiséget testesíti meg, az érzékiséget, a szexuális ösztönvilágot. A négy alapelem, tehát a föld, tűz, víz és levegő harmónikus egységre törekvését jelképezi. Valamint a feminin és maszkulin princípiumok természeti kiegyenlítődésre való törekvésének a megtestesítője. Akarat által befolyásolhatatlan, uralhatatlan. Kényszer. Olyan mint a mágnes és a pillanatragasztó egyben.
Mivel a Hold a Kosban van, ön kimondottan heves érzelmekkel rendelkezik, türelmetlen, vágyait azonnal ki akarja élni, és be akarja teljesíteni a körülményektől és a többi ember érzelmeitől függetlenül. Néha, de inkább sokszor gátlástalan, empátia hiányos. Képtelen együttérezni másokkal, számításba venni más személyek akaratát, vágyait, elképzeléseit, stb. Nem tud lassítani, mindent azonnal akar.A véleményét igyekszik ugynevezett nőies, finoman rafinált, rábeszéléssel, érzelmi meggyőzéssel érvényesíteni, ha meg nem sikerül így, akkor keményebb ráhatással, akaratátvitellel másokkal elfogadtatni. Nehezen alkalmazkodik, önuralma kevés, nyugtalan, mozgalmas, impulzív életvitelű, máskor meg teljesen passzív, éppen, hogy nem közömbős. Főként ha úgy érzi, hogy a sors"becsapta", vagy végzetesen keresztbe tett, csődbe vitte, holott éppen, hogy a karmikus késztetései azok amelyek lehetetlenné teszik ennek vagy annak a "szép" elképzelésének a kivitelét.
Az ön Holdja tehát, együttáll a Lilithtel a Kosban. A Lilith foglyul ejt és teljesen megzavar mindent ami a közelébe kerül, fontosabb hatást gyakorol, mint a vele együttálló bolygó pozítiv fényszögei, mindaddig amíg nem ismerjük fel és nem próbáljuk meg meghaladni. Így ön nem tudja/tudta önmagát anyaként, nőként elfogadni, úgy érzi igazságtalanul ki van szolgáltatva és nőként el van ítélve. Sőt ezen együttállás jelez öncélú szexualitás hajszolására való hajlamot is.
A Vénusza szintén a Kosban található.Ez szenvedélyes, hódító, csábító jellemről tanúskodik. A szerelemben hamar átveszi a kezdeményezést, de érzéki-érzelmi élete túlságosan élénk, hamar és könnyen lelkesedik, viszont a mindennapok nem tudják ilyen irányú igényeit követni, ezért az ábrándozásba, a feltűnő tetszeni akarásba menekül. Rejtetten is van egy olyan vágya, hogy mindenféle felelősséget mellőző szexuális kapcsolatokban vehessen részt. Ugyanakkor a szerelemben, házasságban is uralkodni akar, még ha szándéktalanul és önkéntelenül is, így azok soha nem lehetnek stabilak (már második házassága került a szakadék szélére!)
Ennek az együttállása a Lilitthel azt jelenti, hogy képtelen önmagát nőként elfogadni, nem érzékeli a nőiség eredeti funkcióját, szakralitását. Vagy minden nemű és rendű kapcsolatában öntudatlanul is a szexuális kielégülési lehetőségeket keresi-sóvárogja, ilyen szempontból ítéli meg őket, esetleg hajszolja az ilyen jellegű élményeket, vagy pedig ennek a szöges ellentéteként, teljes egészében elutasítja, elfojtja az érzéki-testi vágyakat és vagy nem tartja fontosnak vagy egyenesen fél (tartózkodik) ettől a területtől. (Ez nem az értelmezés ellentmondása, hanem a negatívumok mindig az illető sorselem két végletes ellentéteként nyilvánulnak meg, a Polaritás és a Fokozás Egyetemes Törvénye hatására, annak a következményeként.) Sőt, egyszerre van ott önben az apáca és a hippi életérzés, hol egyik, hol a másik pólus fele eltolódva, de semmiképpen sem a egészséges és törvényes a viszonyulása, a szexualitáshoz, érzékiséghez, így voltaképpen magához a nőiséghez való hozzáállása is, mindíg a két polus között ingadozik. A többségében negatívan fényszögelt Vénusz esetével találkozunk itt: a Vénusz kvadrátot képez a Marssal és a Szaturnusszal (ez utóbbi még szexuális frusztrációkról is tanuskodik), együttáll a Holddal és a Kos Lilitthel. Mindez azt jelenti, hogy - hajlamos kicsapongó életet folytani, még akkor is, ha fél ettől, illetve ennek a következményeitől és ezért nagyon fegyelmezi magát, illetve az agresszív szexuális provokációkra reagálni nem mer általában, de megtörténhet az is, hogy ő maga az, aki provokál, csábít, kísért... Ön önkéntelenül és öntudatlanul, néha összetéveszti a baráti érzelmeket, például a munkakapcsolatokkal és tovább, ezeket a szerelmi - szexuális viszonyokkal. Mivel Vénusz a Holddal is együttáll, jelzi, hogy Ön nem képes összeegyeztetni és harmóniába hozni szerelmi életét, szexuális késztetéseit a anyai mivoltával. Nem tud a kettőből egyet csinálni. Önkéntelenül is provokálja környezetét szexuálisan, vagy teljesen elfojtja szexualitását (Mars kvadrát). Általános magatartása is agresszív-provokatív, egészen a férfiak teljes eltiprásának a titkos vágyáig, azok kiherélési vágyáig elmenően (ld. így működik a rezonancia és a karma törvénye együttesen: nem elég, hogy megcsalta, még bántalmazta is, a volt férje). Még egyszer tehát, összegezve: ön, születése szerint, amiről nem tehet, sem az anyaságot, sem pedig a nőiséget nem tudja a maga törvényes, egészséges, normális mivoltában, tehát a szakralitásában érzékelni, felfogni, megélni. Mindkettőt beárnyékolja, elsötétíti a Kos Lilith. Ön anyaságában és nőiségében is agresszív és gyáva egyszerre, egyiket sem tudja harmonikusan átélni lelke legmélyén és mindkettőt a hamis, felelősségmentes, korlátok és gátak nélküli szabadságvágya zavarja össze, mocskolja be (a 11es házban levő Lilith és a már említett két bolygó jelezte Vízöntő karma miatt-lásd alább). Az ön számára a legnehezebb az odaadó, feltétel és irányultság nélküli, előfeltételek és korlátok nélküli (!) szeretet megélni és kisugározni. Úgyszintén, nehezére esik átadni az irányítást az egyetemes rendnek és törvényeknek, és ez által felelősségteljesen, ámde gyengéden nőnek és anyának lenni. A levegővel felszított tűz megégeti, eltorzítja a nőt és az anyát is önben (tehát a vízöntővel kevert kos).
A 11es ház tehát a Vízöntő konstellációnak megfelelő gyakorlati erőtér, horoszkópház. Az asztrológiai házak a mindennapokban felvállalandó és végrehajtandó gyakorlati feladatokat jeleznek amelyek segítségével szert tehet azokra a képességekre és tulajdonságokra, melyek élete kríziséből kisegítik. A Lilithnek, Vénusznak és Holdnak a 11es házban való jelenléte egyértelműen a már említett vízöntői karmát adja.Tehát azt, hogy gondjai vannak a környezetével, az egyetemes erőkkel és az Istennel való együttműködésben, a felelősségtudaton alapuló szabadsággal, korlátokkal és fegyelemmel,elköteleződési és odaadási képtelenséget, függetlenség- és szabadság mániát jelent. Főként érzelmi-érzéki késztetéseit gátlástalanság, következetlenség, felelőtlenség és meggondolatlanság jellemzi. Ezért érzelmi-szexuális kapcsolataiban zűrzavar uralkodik. Ez az elköteleződési (tényleges, spirituális szintű) képtelenség és az érzéki-szexuális képzeletvilágának kicsapongó, ellenőrizetlen mivolta öltött konkrétan testet az első férje által elkövetett házasságtörésekben. Ugyanis a szerelem és szexualitás, természetétől fogva nem lehet öncélú. Az élettársam a legfontosabb emberi kapcsolatom, amely önmegismerésre, ezáltal pedig változásra, átalakulásra késztet. Az én rejtett, nehezen észrevehető és tetten érhető tulajdonságaim tükrözi(k) a társam megnyilvánulása(i)t. A házasságban, élettársi kapcsolatokban jelentkező problémák, összeütközések lényegében jelzőrendszer funkcióval rendelkeznek. Mivel létezik a Polaritás és Fokozódás Törvénye is, sokszor egy rejtetten agresszív nő nyíltan erőszakos és durva, netán bántalmazó férjet választ magának, tehát egy kérdéskör két különböző pólus irányába tolódik el a két félnél (egyiknél akár jobban rádobva egy lapáttal, hangsúlyosabban), annak érdekében, hogy fényesen villogva felhívja a figyelmet arra, hogy itt, ezzel a principiummal valami baj van, egyikünk sem tudja átélni-megélni, megtestesíteni egészséges mértékben. Ezen logika alapján vizsgálva meg az ön volt férjének a képletét, azt látjuk, hogy neki szintén a Kosban és a tizenegyes házban van a Lilithje, amely együttáll a Jupiterrel. Azaz, olyan ösztönös szexuális sóvárgásokra utal, amelyeknek a mágikus kisugárzásanak a láthatatlan hatásai miatt, a férje folyton megcsalná házastársát. Ezt nem szerelmi-érzelmi indíttatásból tenné, vagy például szexuális kielégületlenség miatt, hanem a csalás élményére való, önkéntelen sóvárgásai miatt. Azaz befolyásolva lett az ön kisugárzása által. Ez tehát jelezte önnek a személyi felelősség nélküli szexuális kapcsolatra való önkéntelen és öntudatlan vágyakozását. Amíg ön csak képzelgett-játszadozott a szabad, gátlások nélküli szerelmi-szexuális kapcsolatokról, vagy akár csak sóvárgott ilyenekre és öntudatlanul is provokálta környezetét (amint írta önnek is lett volna lehetősége megcsalni férjét), addig mindez, a férje esetében, konkrét tetté formálódott. Ha nem volt elég, hogy a munkája során önnel kapcsolatba került férfiak ajánlatai, udvarlásai, széptevései felhívják a figyelmét ezen fontos karmikus vonására, akkor a sors egyértelműbben és nyíltabban jelzett. Arról nem is beszélve, hogy a Kos karmájának is tükröt tartott volt a férje tettlegeségig fajuló bántalmazása. Az ő agresszív tette tükrözi az ön anyai ágon örökölt személyiségellenes programját. Vagyis azt, hogy ön sokszor képtelen érvényesíteni másokkal szemben az akaratát, vagy nyíltan vagy rejtetten, de igyekszik mindenkinek letörni az akaratát, az önérvényesülési kísérleteit. Tehát öntudatlan és önkéntelen irritációt és agresszivitást, agresszív viselkedést, vagy pedig a másik végletet, tehát félelmet és szorongást vált ki önből minden személy, akiről úgy érzékeli - képzeli, hogy az a személyi akaratát önnél erősebben érvényesíti.
Amíg ön a tétova, túlzottan óvatos, sőt nyílt konfliktus - kerülő esetét jelenítette meg ennek a harci karmának, addig a férje a másikat, az erőszakos, kegyetlen, durva, nyers formáját. Jelenlegi férjének is a Sárkányfarka a Kosban található, tehát ebből a szempontból ugyanaz a sorsmotívum, még akkor is, ha a jelenlegi férje, nem agresszív, hanem vallásos szemforgató hipokrita. Vagyis: becstelen módon igyekszik érvényt szerezni az akaratának. Tovább menve látjuk, hogy önnek is, és a volt férjének is, a sárkányfarka a Bikában van. A Bika az anyagnak, az anyagi tárgyaknak (ingóságok és ingatlanok) a szellemi erők és hatalmak által való birtokbavételének konstellációja. A folyamatosan létrejövő fizikai struktúráknak és állapotnak a megszilárdulását és e szilárd létállapotnak az abszolút szellem általi birtokbavételét jeleníti meg. Karma szintjén ez azt jelenti, hogy önnek az anyaggal való viszonya rendetlen, zavaros, azaz a birtokhoz, a vagyonhoz, az anyagi javakhoz és ezáltal természetesen a pénzhez való viszonya is. Tulajdonképpen mindenhez ami a biológiai létezéshez és a fizikai létben való megmaradáshoz és létezéshez elengedhetetlenül szükséges. Tetteiben gondolataiban és képzeletvilágában egyaránt a birtoklási és a szerzési vágyból eredő féltékenység és uralkodási mánia vezérli. Ezért állandóan összevegyíti szerelmi érzéseit és szexuális vágyait a vagyonszerzési ügyleteivel. Önnek fel kell ismernie a szellemi értékeket, emberi kapcsolataiban pedig képesnek kell lennie az állandó fejlődésre. Ugyanakkor, az értékrendjét meg kell változtatnia mégpedig úgy, hogy a szellemiséget az anyagi érdekek elé kell helyeznie. Képessé kell tennie önmagát a szexuális - szerelmi kapcsolatokat befolyásoló rejtett, spirituális kérdések boncolgatására, és meg kell tanulnia nyíltan felvállalni az ide vonatkozó érzelmi problémáit, saját lelki világát.
Ön is és volt férje is a Sárkány évében született, tehát mindketten Mérleg karmával rendelkeznek. Mivel a Mérleg a Feminin és a Maszkulin ősptincípiumok szellemi és természeti kiegyenlítődésre való törekvésnek az egyetemes őselvét jeleníti meg, így a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi harmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítődésre való törekvést eredményezi az emberi viszonyokban és szellemi – lelki állapotokban, és ez karma szinten párkapcsolati nehézségeket, illetve zavarokat, vagy negatív provokációkat jelent. Veleszületetten hiányzik önből a párkapcsolati, szerelmi boldogságnak a megvalósítási képessége, nehezére esik a harmónia elérése élettársi viszonyaiban mivel önmagában sem képes a boldogság állapotának az eléresére, ezt mindig másoktól várja. Önnek nagyon fontos, hogy szerelmi-szexuális vágyéletét harmonizálja, szeretettel, odaadással, a partnerre való ráhangolódással, érzékeny odafigyeléssel oldottá és tisztává tegye. Ugyanakkor a Mérleg jegyében, de az Oroszlánnak megfelelő 5-ös házban áll egy, az ön képletében fontossággal bíró bolygó, mégpedig a retrográd Plútó, amit támad (negatívan fényszögel- quincunx) a Jupiter és a Nap.

A retrográd Plútó kiemelt karmikus jelentést hordoz, az ön sorsában kiemelt jelentőséggel bír a Plútó szellemisége amelynek végül teljes szellemi-lelki átalakulásokhoz, öntudatának, léttudatának gyökeres kicserélődéséhez vezetnek. A Plútó a tizedik bolygó, az isteni igazságtudat, a Teremtett Én és a Teremtő közti teljes harmonizációt, kiegyenlítődést, a teremtés céljának végső beteljesedését, a megváltás kötelességét és kényszerét jelenti. A megedzett és életpróbákon átment, így lenyugodott és ez által megtisztult, és mentalitásában kicserélődött, az anyagban megmerítkezett és szellemivé vedlett, az eredetinél is jobb - mert teljesen káprázatmentes, kemény tapasztalatokon alapuló - változatot jelent, az egyetemes újjászületés törvényének, a megváltásnak a hatását és erejét jelenti. A teremtői azonosságtudat (Én és az Atya egyek vagyunk) kifejlesztését és megszilárdítását jelképezi, mégpedig a horoszkópól kiolvasható életfeladatok felvállalása és beteljesítése által. Így önnek olyan lelki - szellemi próbatételeken kell átmennie melyekhez teljes erő és szellemi energiatartalékaira szüksége lesz, minden lelki erejét és éberségét próbára teszik, amelyek végül teljes szellemi-lelki átalakulásokhoz, öntudatának, léttudatának gyökeres kicserélődéséhez vezetnek. A negatív (tehát ferde, önmagából kiforgatott, vagy túlméretezett vagy túl gyengén megjelenített szellemiség) Plútó jelezte hiányosságai és hibái a személyek közti kapcsolatokon belül úgy nyilvánulnak meg mint mások felett való uralkodási késztetések. Azaz mivel képtelen önmaga felett uralkodni és magát irányítani, mások felett (Pl. az élettársa/férje felett) akar önkéntelenül és tudattalanul hatalmat gyakorolni.
Az ötös ház az Oroszlán által megtestesített ősgéniusz, gyakorlati megvalósítási területének számít. Tehát a személyiség provokációját jelenti az igazi öntudat kiműveléséért. Mindezt a rejtett készségek, tulajdonságok felszínre kerülése, saját határaink, szerepkörünk, funkciónk helyes felmérése és nemessé - nemes öntudattá művelése - finomítása által. Ide tartozik minden, ami a személyiség, a személyi öntudatnak a feljődésre való provokációját jelenti, azaz tudattalan uralkodási és irányítási vágyak, késztetések, sóvárgások, valamint az önérzet-öntudat erősödését szolgálni hivatott konfliktusok, viták, kísértések, próbatételek, a szellemi önnnevelésre, önművelésre irányuló törekvések, erőfeszítések által. Minden ami a személyi- öntudatot provokálni és fejleszteni képes vágyélet tárgyával kapcsolatos, tehát a szerelmi kalandok, spekulációk is. Ön tehát képtelen helyesen érzékelni a másik nem képviselőjét, saját neme szerinti funkcióját és olyan dolgokat vár el, helytelenül a társától, amit ő sehogysem tud teljesíteni, illetve amit igazából ön kellene megtegyen. Helyzet- és szereptévesztésben van. Szerelmi élete intenzív, de folytonosan elégedetlen, soha egyetlen partner sem felel meg teljesen önnek. A tökéletes társat soha senkiben nem találja meg, de imtenzíven keresi mert az a tévképzete, hogy kívülről, a partnerektől jöhet, kell jönnie a boldogságának, hogy azok kell megadják és tehát, hogy az nem belülről, az ön kifejlesztett boldogulási képességéből kell az eredjen. Ennek a kapcsán és ez miatt, a jelentkező elégedetlenség és a türelmetlenség, vagy rejtett agresszivitást kell mindíg megélnie, vagy pedig ennek a szöges ellenttétét, az apátiát, lemondást, szerelmi-párkapcsolati kérdésekkel szembeni közömbösséget, amit a szükségszerű sorozatos csalódások váltanak ki. Így, két ellentétes megnyilvánulási lehetőség jelentkezik: vagy túlméretezetten éli meg szerelmi-szexuális igényeit és ez különféle szerelmi kalandozások, szélhámosságok, kicsapongások fele viszi önt, vagy, ami -meglátásom szerint – inkább jellemző önre: teljesen elfojtja azokat. Egyszerre van jelen így gondolat és képzeletvilágában minden véglet.Volt férjének a szintén retrográd Plútója van az ötös házban, de a Mérlegben is, és ennek a fontosságát növeli a tény, hogy a Plútót hat másik bolygó fényszögeli. A mostani férjének a Holdja van az ötös házban a Bikában. Az első szerelmének meg a Szaturnusz-Mars bolygó együttállása az ötös ház csúcsán, a Kosban.
Meg kell tanulnia a célirányos, erélyes gondolkodást, spirituális képességeit megfelelően kezelni és irányítani. A személyes felelősség szellemében kell megélnie az őszinte partneri viszonyain belüli szexuális szabadságát, a változatos szerelmi vonzalmait és késztetéseit, de ki kell fejlesztenie az odaadási és odafigyelési képességét is.

A nagy probléma az, hogy ön önkéntelenül és öntudatlanul, tehát szándéktalanul, végig félrevezette önmagát és teszi azt most is. Ezt jelzi az is például, hogy a Jupiterje (az értékítélet, értéktudat, a helyzetértékelési, helyzetmegítélési képesség, a fontossági sorrend - tudat bolygója) együttáll a Nappal, a Sárkányfarokkal a Bikában és a 12-es házban, valamint negatívan fényszögeli a Plútót és az Uránuszt. A Jupiter együttállása a Sárkányfarokkal jelzi, hogy bizonytalan a saját belső értékeiben, bizalmatlan a Teremtés eredeti pozitív értelmével szemben, tele van felelősségellenes késztetésekkel.

Azért erkölcsösködik és jóságoskodik, mert lelke mélyén önmagát félrevezeti tehát hazudik. Értékrendszerét a Bika karmájának megfelelő anyagba ragadtsága, birtoklási vágya (igen még az élettárs irányába is) hatja át és határozza meg és a belső korrupcióját még saját maga előtt is leplezi. Élettársaival szembeni hatalmi ambícióit a Jupiter-Plutó negatív fényszögelése (quincunx) jelzi.Tehát a negatívan megélt isteni igazságtudata (amit megtestesít a negatív Plútó) megzavarja az értéktudatát, erkölcsiségét és az emberi ítélőképességét. Mindez szenvedélyes kritikai hajlamot, igazságosnak látszó ítélkezési késztetéseket, élvezethajhászásba, becsvágyba, rejtett gőgbe valamint kevélységbe és misztikus uralkodási vágyba ágyazott személyiségtudatot hoz létre. Mivel ezen felül még a Jupiter együttáll a Nappal is, így ön a sors-ellenes (Önsors-rontó) karma- programmal (Sors és Isten elleni harag, önkéntelen és öntudatlan neheztelési, haragvási késztetések) is rendelkezik. Innen ered, tehát a sorstól, Istentől való félelemből, a misztikus fanatizmus is. Ezt, valamint a valósággal szembeni vakságát, saját gyengeségeinek a beismerésével szembeni belső ellenállását, önkéntelen környezet tévesztési és önámítási késztetéseit jelzi mostani férjének a hipokrita vallásossága. Ez a férjének, a nyíltszínű fanatikussága és kétszínűsége jelzi ugyanakkor az önben meglevő csendes (tehát rejtett, szomorkás hangulatok, melankólikusság) sorsnehezteléseknek és finom haragvásoknak a meglétét. Mindezt a tömött 12-es háza jelzi, ami a Megváltottsági állapotot megtestesítő Halak konstelláció háza, hiszen itt találjuk a Sárkányfarkat, a Napot, a Jupitert. A Jupiter- Uránusz negatív fényszögelés nyugtalan, lázadozó szellemet, babonákkal és a társadalmi rendszereket, vallást érintő túlzó nézeteket takar. Kifelé irányított kritikája következtében igazságtalan, kíméletlen, kegyetlenkedő, amit nem vesz észre, mert ezek szeretetnek tűnő szentimentális érzéssel párosulnak. Meg kell önnek szabadulnia a mindenféle szellemi-lelki (filozofikus, világnézeti, vallásos, elméleti) káprázatoktól, el kell érnie a teljes lelki-szellemi éberséget és józanságot, meg kell valósítania a józan gondolkozást és a józan cselekvési módot. Fel kell fedeznie saját személyiségén belül a valóságos szellemi-lelki értékeket, tisztáznia kell a fontossági sorrendeket és eszerint alakítania gondolat-, képzelet- és vágyvilágát.
Meg kell tanulnia két lábbal a földön járni, de közben nem szabad elveszítenie kapcsolatát a szellemi realitásokkal sem. Mivel nem tudott metafizikát, ön, az első férje csalása után sem volt képes szembenézni a saját felelősségével, saját hozzájárulásával a kapcsolatuk megromlásához. Azt írja, hogy el tudott volna köteleződni, ha ő is megteszi ezt. NEM. Sokkal jobb, ha megtudja és igyekszik magára venni azt az önkéntelen hibáját, hogy ön volt képtelen elköteleződni teljes szívvel-lélekkel. Ezt jelezte, hogy férje megcsalta. De inkább elkergette őt (“megszabadította” magát a karmikus provokációtól, a szembenézési kényszertől agresszív módon), mintsem, hogy szembe merjen nézni saját magával és ámította magát, hogy csak egy ártatlan áldozat.
A teljesen negatív Hold jelezte gyermek- és családellenes karmáját, erre vonatkozó késztetéseit és sugallatait provokálja jelenlegi férjének egyértelmű Rák karmája, hiszen az ő Lilithje a Rákban áll, ráadásul a Jupiterrel együtt (ami azt jelenti, hogy értéktudatát erősen ferdíti, befolyásolja a Lilith, azaz teljesen hamis a családi élettel kapcsolatos értéktudata). De a férjénél mindez, a Mérlegnek megfelelő hetes házban áll, tehát jelzi az ő párkapcsolati elköteleződéstől irtózó hajlamait is.
Első szerelme – és a bevallása szerint, ugyanakkor, a lehetséges jövendő élettársa - iránt érzett vonzalmának szintén több magyarázata van, az egyik az, hogy amíg önnek a Bikában van a Sárkányfarka, addig neki a Lilithje van ott. Ön a Mérleg évében született, neki a Sárkányfarka van a Mérlegben, ami az ázsiai horoszkóp rendszer szerint a Sárkány évének felel meg. Ugyanakkor, a Majom évében született (a Vízöntő konstellációval analóg) tehát önnek mind a Bika, Vízöntő, mind pedig a Mérleg karmáját erősen provokálja az ő személye. Ezek mind a kettőjüknél, sokrétű és halmozott (Amint fentebb is láttuk!) szerelmi – szexuális – élettársi karmát jelölnek, amelyek így egymást erősítik. Ez még nem baj, csak jó tudni róla és idejében szembe kellene nézni vele és felkészülni arra, hoigy ne egymástól várják el és ne egymáson kérjék számon a személyi boldogságukat, hanem mindkettő külön - külön saját magától! Önnek ahhoz, hogy harmónikus házastársi kapcsolatot tudjon kialakítani nagyon fontos szembenéznie önmagával, az anyagi valóság által jelzettekkel, minden kíméleteskedést és önmagát mentegető sugallatot, valamint az önmagával szemben elnéző magatartást tiltson meg magától és lehetőleg örökre sorvasszon el. Tudatosítsa, hogy mindig a szellem az elsődleges, azt követi csak az anyag, és az anyag visszajelez nekünk arról, hogy milyen az életképzeletünk, hol és mennyiben zavart. Ugyanakkor a szerelem-szexualitás kérdéskörét is tisztáznia kell, azaz a legerősebb, tulajdonképpen ellenállahatatlan karmaoldásra felszólító kapcsolat az életünkben. Ennek tükrében vizsgálja felül, de önfegyelemmel, felelősségteljesen a szabadsághoz való viszonyát, és a testetlen ábrándozásokra vonatkozó sugallatait és tisztázza ki értéktudatát, értékrendszerét. Az az értékes ami a boldogsághoz és az egészséghez elvezet. Ez pedig nem lehet sem a házastársnak a birtoklási és uralási vágyába ágyazott, ellenben önmagának minden kötetlen, korlátlan szexuális fantáziát megengedő és azt, azokat kegyesen elnéző, megmagyarázó hozzáállás (férje csalását nem tudta megbocsátani, az általa okozott önérzeti sérelmet, de magának a kicsapongó szexuális fantáziálgatásokat igen). DE nem lehet pedig a férfiakat eltaposni és velük versengeni vágyó magatartás sem. Nem jelentheti, az elért nagyvilági sikerek, sem a trófeaként gyűjtött egyéjszakás kalandok számát sem.
A birtoklási és önérzeti sérelmek elengedésére vonatkozólag: azt írja, hogy gyakorolja az elengedést…Ha ez valóban így lenne, akkor nem kellett volna szembenéznie a rejtett agresszió és önámítás miatt létrejött méhnyakrákkal. Ezenfelül meg, a méhnyak-méhszáj a női lelki alvilág kapúja, tehát plútói-skorpiói életproblémát is megtestesít (tehát a férfiakkal szemben érzett ellenszenvét nem tudta elengedni, sem pedig gyakorolni a teljes odaadást, megnyílást, inkább elzárkózott!). Például, az önt majdnem egy - az egyben tükroző, első szerelmének (Jövendő élettársának) skorpiói karmája is van, mivel a skorpiónak megfelelő Kígyó évében született és a Skorpiónak a Plutó (Az egyetemes kiegyenlítődés - megváltódás őserejét megtestesítő bolygó) az uralkodó bolygója, biztosra vehető, amit fentebb állítottam, vagyis, hogy ön nem képes a férfiakkal való kiegyenlítődésre és a nehéz helyzetekben inkább megsértődik, mintsem, hogy az eseteges rejtett konfliktus igazi (karmikus) okát megkeresse. A Skorpió karmás ember meg - ha öntudatlanul is - de nagyon birtokló, uralkodni vágyó, elengedni képtelen, sértődékeny, bosszúállási ösztönökkel telített…
Önnek meg ott van egy retrográd Uránusza a skorpióban, aminek többlet jelentése van, de mind a fentiek szellemében. Egyrészt, hogy képtelen magát teljesen elkötelezni, mindig vissza tart magában valamit a partnerével szemben, másrészt, hogy ebből a szempontból (is...) össsze-vissza pörög, nem tudja, hogy a teljes őszinteség és önfeltárás lenne-e a helyes, vagy csak a részleges? Arról nem is beszélve, hogy imagináció szintjén a más férfiakkal való kiegyenlítődési lehetőségét is számon tartja, akaratlanul is, az aktuális partnere/férje/szerelme mellett.
Az Uránusz ráadásul a Vízöntő kontelláció egyik bolygója (a másik a Szaturnusz, a felelősség tudat, a korlátok és gátak, sorshátráltatások bolygója). Tehát több motívumrendszer is magyarázza az első szerelmével való, el nem feledett és most újra felfedezett, egymás iránti vonzalmukat. Az Uránusz a korlátlan lehetőségek, a minden irányból áramló információ bolygója (a hirtelen tudati perdülés, a pálfordulás megtestesítője), a szellemi világosság, a mindent meg- és átvilágító fény ereje, amely a Felettes Énünket kapcsolja egybe a tudatalattival. Ön, az Uránusz ház- és jegyhelyzete folytán nyugtalan, lázongó, feszült természetű, anarhikus magatartású. Ezen tulajdonságait (is) éppúgy pozítivvá, termékennyé kell alakítania, mint amiképpen egyébként, a leendő élettársának ki kell dolgoznia a Skorpió aszcendensét, vagyis a Skorpió pozitív tulajdonságait meg kell szereznie (szellemkutatói szenvedélyesség kidolgozása, spirituális megismerésre/önmegismerésre
és gyökeres átalakulásra törekvő személyiségtudat létrehozása, önfegyelem, egészségesen kételkedő magatartás, céltudatosság, szívosság, egészséges bátorság ), ami mint pozitív mentalitásváltoztatási lehetőség és képesség ott rejtőzik őbenne (de ez még nem minden, nem” készpénz”, ezért meg is kell dolgoznia). Mivel a Skorpió Ascendens hangsúlyossá tesz minden részletkérdést a horoszkópban, nagyon kell majd vigyáznia tehát arra, hogy a heves szerelmi vágyaik közepette, ne tépjék szét egymást lelkileg és ne nyomorítsák meg egymást szellemileg-lelkileg az irracionális egyéni szabadságvágyukban, könnyen sértődő önérzetükben. Ideje tehát megtennie azt a pozitív, szellemorientált pálfordulást (de tartós és mélyreható változásokat elindító pálfordulást), amely majd teljes szellemi-lelki kiegyenlítődést célozza meg. Így hozzásegítheti majd, nemcsak a párkapcsolati boldogságához, hanem egész sorsának a jobbra fordulásához. Ha eddig nem ébredt fel és házastársai segítségével nem sikerült változásokat végrehajtania önmagában, akkor majd a jövendőbeli élettársa mellett muszáj lesz megtennie ezt. A Skorpió a teljes és főként gyökeres átváltozás és megfordulás konstellációja, a mindent fenekestül felforgató és megváltoztató szellemiség. Sőt, mindkettejükre nézve kötelező lesz a vedlés, a változás, ez az a spirituális erő tulajdonképpen, ami önöket egymáshoz vonzotta/vonza.
Legnagyobb életfeladata az erőszakosan hajszolt (mégha csak képzeleten is) korlátlan és felelősség nélküli szexuális élvezetvágyakkal járó, boldogsági tévképzeteinek az átalakítása a kiegyenlítődést-kiegészülést szolgáló termékeny lelki-szellemi forrássá. De úgy, hogy, ami a felelősségeit illeti, a spirituális önállóságát megőrizze közben, ez pedig lehetetlen lesz a szellemi erőkkel, az Egyetemes Törvényekkel való együttműködési készség kialakítása nélkül.

_________________
Balázs Buzsi Enikő


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO