ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2023.02.04. 11:28

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Jár az előlegezett bizalom, tehát, mivel tanuló, kérdezni lehet a témáról Kozma Szilárdtól, de a tanuló dolgozatát nem lehet kritizálniÚj téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2021.12.03. 23:32 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2016.03.18. 10:59
Hozzászólások: 21
Napjegy: skorpió
Aszcendens: szűz
Kedves Marlene, ezen horoszkóp elemzés azért készül, hogy hozzásegítse önt életének és emberi kapcsolatainak rendezéséhez, az önnel történtek megértéséhez és az eddigi spirituális tájékozatlanságából eredő önkéntelen hibázásainak a mentális és mentalitásbeli, a spirituális - képzeleti szintű kijavításához, helyrehozásához.
Illetve, hogy megismerje és megértse az ön igazi (karmikus – szellemi) struktúráját és az annak megfelelő, azt pozitív öntudattá változtatni képes életfeladat-rendszerét. Egyszóval: a teljes személyiségét. Ezáltal pedig megérti az önkéntelen tetteinek, spontán hozzáállásának mozgatórugóit is, így képessé válik feloldani, semlegesíteni a lényében rejlő önsorsrontó sugallatokat. Képes lesz ténylegesen kiegyensúlyozottá, nyugodttá, boldoggá válni.
A horoszkóp elemzés elsősorban a karmáról, annak a minél mélyebb és szélesebb körű megismeréséről és a feloldási, pozitív átalakítási lehetőségeiről szól. Másodsorban pedig a karmapontok és a bolygók, illetve a bolygók és a bolygók közti fényszögkapcsolatok által jelzett hajlamok és késztetések felfedéséről. Ezenfelül pedig elvezeti (ha akarja és hagyja!) a tényleges boldogságba, segítve az egészség megőrzésében, helyreállításában is.

A karma nem más, mint életünk értelme és oka. Ez azt jelenti, hogy a szülött, eleve úgy érkezik a világra, hogy több adott (a karmapontoknak a jegyekben és a házakban elfoglalt helyzete által jelzett) sors- és életkörben hamisan lát, gondol, érez és képzel, ennek megfelelően pedig tévesen is ítél és cselekszik. Az életünk célja, tehát, a karmaoldás, vagyis az, hogy itt, az anyagi világban, a velünk és általunk végbemenő történések és jelenségek által, valamint a velünk kapcsolatba kerülő személyeknek (különösen az élettárs és gyermekeink) a hozzánk viszonyulása, reakciója által és segítségével, megismerjük az igazi, eddig rejtett önmagunkat, az igazi és a tulajdonképpeni életfeladatainkat jelentő negatív spirituális meghatározódásainkat, karmaoldási programjainkat. Ha feltárjuk a karmáinkat, melyek mint zavartság, negatív sugallatok, késztetések, ambíciók, és félelmek, valamint homályos vágyak és sejtelmek jelennek meg bennünk, tehát mint önkéntelen reakciók-reflexek, öntudatlan és szándék nélküli megnyilvánulások, akkor egy idő után tudatosabbak leszünk. Ha nem is múlik el az életünkből minden sorsnehézség, de ez a tudatosság elvezethet a problémák helyes (átgondolt) szellemi-morális kezelési képességéhez, ami azt a lelki – szellemi elégedettségi és megnyugvási állapotot idézi elő valamikor, amire mindenki eredendően vágyik: a tárgyi valóság által is pozitívan visszajelzett, reális alapú élettudatosságot, mentális és spirituális létbiztosságot.

A karma azt jelenti, hogy néhány, eredetileg, az abszolút, az isteni létben pozitívan létező-, tehát csakis pozitív és kreatív értelmű és irányultságú őserő kauzális összetevője meghibásodik és sérülten, vagy csonkán, önmagából kifordítva, megzavarodva és elbizonytalanodva jelenik meg valamelyik szélsőséges változatában. Tehát, negatívan jelentkezik a mi személyiségünk részeként (Vagyis az önkéntelen és öntudatlan képzelgési és gondolkozási reflexünkként). Azaz: vagy túlméretezve, szélsőségesen (másokra nézve bántóan) felduzzasztva, és ezáltal önmagából kiforgatva jelentkezik többlet ambícióként és zavaros információként, vagy gyengén, vérszegényen, cselekvési és javítási képtelenség gyanánt. Tehát, hiány-információként jelenik meg az Ön az érzés-, gondolat-, képzelet- és vágyvilágában is.

Bármennyire is hihetetlennek tűnik – sőt: egyesek számára eretneknek tűnik ez a tény, a mai szellemellenes, materialista világban - igazából az ember belülről (az aurájából, vagyis a tudattalanjából) eredő szellemi képzelete, az egyéni életének az elképzelése az, ami befolyásolja és irányítja a gondolkozását, az érzelmeit, így pedig minden megnyilvánulását.
Az embernek a spirituális értelme és képzeleti ereje által lehetősége nyílik az öröklött szellemi és biológiai programjainak a javítására, pozitív (vagy negatív) módosítására. Vagy éppen ezek további fel- és megerősítésére, ami majd a megfelelő organikus és életvitelbeli következményekkel jár. Hiszen gondoljon csak bele, ha egy önt nagyon erősen feldúló eseményre gondolatra, önkéntelenül is ökölbe szorul a keze, kitágul a pupillája, a szívverése felgyorsul, izmai megfeszülnek ugrásra készen, “feláll” a szőre, a mellékveséje elkezdi termelni a stresszhormonokat, az emésztése lelassul, stb. Mindez egyetlen elképzelt, vagy emlékezetébe ugró dühítő képzeletbeli jelenet hatására. Akkor is, ha csak ül egy fotelban kényelmesen. De egy kellemes, boldogságot árasztó gondolat és kép hatására teljesen más történik. Akkor hogyan lehet letagadni azt, hogy gondolataink, elképzeléseink, szorongásaink és vágyaink hoznák létre a biológiai állapotunkat, betegségeinket és végső soron egész életünket?

Bár a mozdulatlan anyag szilárdnak tűnik, mégis a részecskéket fenntartó és egymáshoz kötő háttér energia mező tartja össze a protonokat, elektronokat és neutronokat az atomon belül. A fizikai energiát viszont isteni mentális és spirituális energia tartja fenn és mozgatja - változtatja azzá, ami aztán a szilárd anyagi formák látszatvilágát létrehozza és működteti. A gondolat tehát, éppolyan valóságos, mint egy tárgy. A kettő egy és ugyanazon dolog. Egymástól csak annyiban különböző információs energiák, hogy más a frekvenciájuk, a hullámhosszuk. Az információs (mágikus…) energia az alapja a világegyetemen belül az élet minden formájának. A világegyetemben pedig egyetlen energiaforrás létezik, az Isteni Szeretet.

Az asztrológiai elemzés segítségével, képletünkből ki lehet olvasni azt, hogy az illető személyben hol van a kábulatra, az önámításra való hajlam elrejtve, vagyis az, hogy ki milyen jellegű és milyen színezetű rögeszmék szerint szédíti magát és vezeti félre a környezetét, anélkül, hogy azt ő, spirituális tudatosítás nélkül észre venné.
Az asztrogramot egy spirituális születési anyakönyvi kivonatként lehet elképzelni, sőt igazából az is, de amit nem önkormányzati hivatalnokok készítenek, hanem asztrológusok az Úristen által, illetve az istreni önmagunk által készített életprogramok leolvasása alapján. Ez tartalmazza azt a velünk született (az auránkba szőtt, magunkkal hozott) negatív információ csomagokról szóló ismertetést (feltárást) is, amely az illető személyben (önben) jelenlevő többféle karmát leírja. Amely karma-csomagokat, az életünk során, a gyakorlati feladataink teljesítése által kell feloldanunk ahhoz, hogy egészséges, és igazából boldog és termékeny életet élhessünk. Azért, hogy elkerüljenek a végzetesen tragikus események, valamint a felesleges sors terhek, tehát az egységbe kerülést nem szolgáló, figyelem elvonó és elterelő szenvedések.

Gyakorlatilag tehát arra jó a horoszkóp, hogy hozzásegítsen minket annak a pozitív személyiségi öntudatnak a felépítéséhez, amely egyben a megváltotti állapotunkat is tartalmazni fogja. Ez lesz az a pont ahol ténylegesen boldog és életével elégedett lesz az ember, ez pedig egyénenként más és más színezetetben, pszichológiai és anyagi megjelenési formában jelentkezik.
Ez a megváltódási kényszer és lehetőség, olykor kellemetlen, máskor nehéz és fájdalmas, de kikerülhetetlen belső átalakulási feladatsorból áll, mert az emberi élet rendeltetése (és ennek a betöltésének az elmaradása) okozza a sok fájdalmat, szenvedést. Mindez lényegében nem más mint, a saját, személyes karma feloldását követő, úgymond boldogító egyetemes egységtudat, azaz tudatos egység - élmény elérése és minél teljesebb átélése.

Egy horoszkópon belül elsősorban a karmapontok: a Lilith, a Sárkányfarok, valamint az ázsiai (kínai) asztrológiai évnek megfelelő konstelláció a döntőek. Vagyis ezeknek a ház- és jegyhelyzete, fényszög rendszere és a bolygók ház- és jegyhelyzete, egymással alkotott fényszögeik jeleznek és képeznek feltárandó (és persze: meghaladnivaló) életfeladatokat. A horoszkópházak által jelzett gyakorlati feladatoknak az időben történő felvállalása és végrehajtása során tehát, szert tehetünk olyan képességekre és tulajdonságokra, melyek az élet kríziseinkből kisegítenek. A horoszkóp így nemcsak okokat tár fel - nem csak a betegségek, testi-lelki nyavalyák, sikertelenségek stb. igazi okait (a fel nem vállalt életfeladatok miatt elmaradt sorsleckék bepótlási szükségéből eredő drámákat és tragédiákat) tükrözi - hanem egyben megadja a jól érthető, előre figyelmeztető gyakorlati megoldási lehetőségeket is. A megoldásokat arra, hogy az illető személy, egy kiteljesedettebb, kiegyensúlyozottabb és lehetőleg az anyagi és a személyi környezete által is, visszajelzetten boldogabb életet élhessen.

A Lilith nem más, mint a személyiségünkben a legnehezebben észlelhető, mivelhogy: a tudattalanunkban a legmélyebben (és legmagasabban) fekvő negatív – karmikus erőtér asztrológiai jele, amely azonos a Teremtés Ősoka, kiprovokáló erejével.
Az első Lilith a statikus Abszolútum ősvágya az abszolút állapoton kívüli, az abszolúttól eltérő dinamikus (teremtői) állapotra, a “más-állapotra”. Az örök másságra, a jobbra, a szokottól eltérő élményekre való elfojthatatlan sóvárgás, vágyakozás. Az isteni zavartalanságot biztosító Lilith-jelenség hozza létre az isteni létből az alacsonyabb dimenziókba lenyomott kaotikus létstruktúrákat, amelyeket az emberi lények hivatottak kijavítani, ezért a Fokozás és a Polaritás Egyetemes Törvénye által okozott második Lilith jelensége, a javítást és a végső kiegyenlítődést szükségessé tevő ellentétes negatív végletek harca, a viszály, a perverziókig menő zavarodottságok oka, és az örök ellentétek ős-oka is.

Az eredeti, abszolút teremtésnek az oka, célja és rendeltetése viszont, a megváltás. Vagyis az abszolút sóvárgás kielégítése, tehát, az első Lilith jelenség által megzavart és megszakított abszolút egységnek a helyreállítása. Így kényszeríti ki az első Lilith az Istenből a megváltás folyamatának a szükségét.
A teremtés folyamatában megsérült, de eredetileg pozitív értelmű és irányultságú meghibásodott, megzavart, önmagukból kifordított ősideák, a Fokozás és a Polaritás törvénye által saját ellentétükké változnak és felfokozódnak. Tehát, minden sérült ősidea, az eredeti valamelyik szélsőséges változatában, negatívan (diszfunkcionálisan) jelentkezik az egyes emberekben. Ez a második Lilith jelensége, amely minden emberben más-más színezetet kap a megfelelő konstelláció szerint.

Azaz, az egyéni karma-csomag, mikor fordított irányultsággal, mikor túlméretezve, szélsőségesen (másokra nézve bántóan) felduzzasztva és ezáltal önmagából kiforgatva jelentkezik többlet-információként. Vagy pedig ennek poláris ellentéteként: gyengén, vérszegényen, cselekvési és javítási képtelenség gyanánt. Tehát van, amikor valamelyik karmikus vonása (aspektusa) egyenesen hiány-információként jelenik meg, mint pl. az Ön az érzés-, gondolat-, képzelet- és vágyvilágában is. Ez, a Lilith által jelzett karma, a legveszélyesebb része a személyünknek. Lényegében egy hibás védekezési (zavar-mentesítési) szellemi folyamat, amely biztosítja, hogy a nem megfelelő ideák ne ragadjanak bele az Istenbe, ne maradjanak ott, zavart és további káoszt okozva ezzel.
Ennek az egyénivé változott egyetemes Lilit - őserőnek kell minden egyes megnyilvánulási formáját leleplezni személyünkben, hogy tudatosítás által kijavíthassuk.

A Lilith pozíciója a személyi horoszkópban, arra utal, hogy az illető személy anyai ági ősei milyen feszültséget okozó sóvárgásaikat, vágyaikat, indulatukat, ambíciójukat, félelmüket, haragjukat, de többnyire szexuális sóvárgásokat is, szorítottak a mély-tudatuk alá. Ezért a Lilith okozta sóvárgások nem csupán szexuális jellegűek.
A Lilith teljesen átalakítja, megzavarja és a visszájára fordítja annak a jegynek és annak a háznak az erőterét, amelyben található, annak a legzavarosabb és legkárosabb negatív megnyilvánulási formáira. Éppenséggel a szöges ellentétére, ami viszont ugyancsak negatív, tehát meghaladni való késztetés és ösztön. Egy racionálisan (tehát asztrológiailag) is követhető, adott ponton túl, a bennünk levő karmikus (pokoli) programcsomag szerinti cselekvés sorozat, láthatóvá és tapinthatóvá válik.

A negatív karma-program az életünkben konkrétan, gyakorlatilag is megjelenik. Amennyiben pedig továbbra sem lesz, a gyakorlatban is, feloldva, akkor akár végzetessé is válhat a természetes (anyagi, vagy emberi) visszahatások - rendszere miatt. Ekkor negatív sorshátráltatásokba, nehézségekbe, vagy sérülésekbe, vagy /és hosszas betegségekbe, vagy visszafordíthatatlan tragédiákba fog minket részesíteni. A testünk betegségei, baleseteink, sikertelenségeink, kudarcaink, anyagi gondjaink, társadalmi és párkapcsolati konfliktusaink stb., mindig visszajeleznek nekünk, ha tudjuk ezeket értelmezni, ha nem, ha hajlandóak vagyunk ezeket figyelembe venni, ha nem...

Ilyenkor biztosak lehetünk abban, hogy a negatív (karmikus) késztetéseink miatt vétettünk az Egyetemes Törvények és a saját megváltódási (karma-oldási) és boldogulási sors-programunk ellen és negatív (Néha fájdalmas!) visszajelzéseket kapunk arról, hogy rossz úton járunk, rossz az életképzeletünk, az elgondolásunk, az önkéntelen reakciónk a külső környezetünk provokációjára. A negatív karmikus meghatározódások megismerése és tudatos feloldása nélkül, a képzeletünket és gondolatainkat, az érzelmeinket, reflexeinket és cselekedeteinket, döntéshozatalunkat is, a tudattalan szellemvilágunk legmélyebb rétegeiben rejlő, a horoszkópokban - például a Lilith és a Sárkányfarok pozíciói által jelzett -, velünk született karmikus ambícióink, sóvárgásaink, irracionális és spirituális szempontból ”törvénytelen” vágyaink, félelmeink, szorongásaink és haragvásaink, gyűlölködéseink, a tudattalan és önkéntelen negatív késztetéseink irányítják tehát.

Életünk és létünk legfőbb célja és rendeltetése, felderíteni, megismerni, feltérképezni A Lilith jelenségnek, vagyis a karmának minden egyes megnyilvánulását, kihatását, hogy megismerve azokat, feloldva a megfelelő szellemi eszközökkel, átalakítsuk azokat a pozitív ellentétükké, amelyek így kijavítva, pozitív képességként és tulajdonságként, beolvadhatnak az Isteni Létbe, zavar nélkül, az általuk alkotott spirituális struktúrák útján szállított információval gazdagítva az Istent. Így pedig, ott és abban is tovább finomodva és az isteni struktúrákkal kiegyenlítődve, az Abszolut Boldogságba vissza kerülve, azt önmaguk megváltott léte által növelve.

A Sárkányfarok a Lilith kistestvére, egy olyan karmapont, amely a Lilith érzékelhetetlenségével szemben, a felszínen inkább érzékelhető színezetű karma –programokat és hatásokat jelzi, ezért (Ti. könnyebben érzékelhető és felismerhető, mint rossz személyi tulajdonság) kevésbé veszélyes, mint a Lilith.

Az ön esetében, a Lilith a Kosban és a Baknak megfelelő tízes házban áll. A Sárkányfarok a Bikában, a Vízöntőnek megfelelő tizenegyes házban. Ön a Sárkány évében született, ami az európai horoszkóprendszer szerinti Mérlegnek felel meg, tehát egy harmonizációs, párkapcsolati karmája is van. Mivel viszont a Holdja együtt áll a Plútóval a négyes ház csúcsán, amit az Ég Aljának nevezünk az asztrológiában, az pedig a tudattalan legsötétebb pontja, ön rák karmával is küzd, amit a rendezetlen gyerekkori családi életkörülményei is jeleznek. Ezt a karmát, a felnőttként önként végrehajtatott abortuszai, vélhetően felerősítettek. De mindezen lehet és kell is pozitívan változtatni, az ezen karmikus meghatározódásai által okozott negatív élethelyzetekből győztesen (egészségesen, kiegyensúlyozottan, boldogan) ki lehet kerülni.

A Kos Lilithje a Baknak megfelelő tízes házban található, és támadja a Szaturnuszt, az Uránuszt és a Merkúrt. Vagyis ön anyai ági őseitől elég kemény férfiasság ellenes karmát örökölt, amely vezérli önt szinte észlelhetetlenül. Férfiasság ellenes karma annyit jelent, mint akaratlan és szándéktalan viszolygás mindentől ami egészségesen és normálisan férfias tulajdonság. Ugyanakkor a természetes nőies vonások lenézését, megvetését is magában hordozza. Ezek a férfias megnyilvánulások valamelyik végletként jelentkeznek majd önben, vagy eltúlozva és rombolóan, vagy pedig nagyon hiányosan. Hiszen már a dédnagyanyja meg akarta ölni egyetlen lányát születésekor csak azért mert az nem fiúnak született. Ez pedig csak fokozódott tovább (leleplezetlenül, tudatosítás és metafizikai tudás híján nem is lehetett másképp) amíg el nem ért önhöz.
De pontosan miben is áll ez a típusú karma? Ahhoz, hogy ezt megérthesse előbb az eredeti, pozitív Kos mibenlétét kell ismernie.

Az általános Kos, az előfeltételek és gátak nélküli teremtés megnyilvánulásának a szükségét, a tavaszi-reggeli ébredést, útkezdést, nekivágást és ugyanakkor mindennek a kényszerét is jelenti, az igazi boldogság által jelzett cél elérése (azaz a Megváltás) érdekében tett szenvedélyes, bátor, célratörő megnyilvánulást. Pontosabban a megnyilvánulás kényszerét: előbb az ősmegnyilvánulás, azaz a Teremtő és a Teremtés létrejöttét, majd az egyén, a személyiség, az elvek, a “ki- is- vagyok –voltaképpen?” és “mit- is-akarok- tulajdonképpen?” öntudatosítás megnyilvánulásának a kényszerét. Mindez mindenféle mérlegelés, ötletelés nélkül, ahogy a hóvirág is kibújik a földből a tél végén, akkor is, ha éppen mínuszok vannak, vagy méretes még a hótakaró. Kibújik, mert neki ezt kell tennie, ha egyszer eljött az idő, akkor is ha esetleg megfagy. A következmények mérlegelése még nem az ő feladata.
A Kos jelképezi a Teremtést, a legelső mozzanatot, azt ami gyakran még egyáltalán nem is látszik, nem is érzékelhető, de már útnak indult, mint a növények magja a földben, vagy akár a pici embrió mikor még csak pár sejtből álló csíra. Vagy akár a bennünk (a képzelet-, gondolatvilágunkban) megszülető új élethelyzetek csírái.
Az általános Kos természetnek így mindig a kezdő löket felel meg. Ő a kezdéshez szükséges energiacsomag, a beindító gomb, a csatakiáltás, a spontaneitás, a bátorság, az erélyesség, a harckészség. A kiállás, az elindítás és általában a virtus a kulcsszavai. Azt az energiát jelenti, amely kiáradó, el- és beindító, mindent megmozgató energia. Amely a természetes Kos típusú személyeket - azok között is, főként a férfiakat - az állandó-harc-tüzében-égés és ugyanakkor a nemzés szükségének az állapotába löki és tartja, azaz folytonos háborús és megtermékenyítői készültségben, feszültségben tartja.

Negatívan, visszájára fordítottan, tehát karma szintjén, ez a Kos féle teremtői szenvedélyesség erőszakossággá, kegyetlenkedéssé, beavatkozási kényszerré, zsarnokoskodási hajlamokká, rombolási, tönkretevési, megsemmisítési késztetésekké ferdül, vagy azok szöges ellentétévé. Hiszen ilyenkor a teremtés ősképe, a teremtés mibenléte és a hozza való viszonyulás az ami alapjában elferdül az ilyen karmával született személyekben. Tulajdonképpen rombolási hajlamról van szó, ok nélküli rombolásról, mindennek a lerombolásáról, amit nem én (azaz Ön) teremtett(em), ami nem úgy van ahogy én elképzelem, ahogy én akarom, ami nem rendelődik alá az én akaratomnak, amihez alkalmazkodnom kellene. Rombolása mindennek ami élet, kezdemény, gátlástalan eltiprása és félrelökése mindennek ami az útjában áll.
A gondolkodás nélküli fejjel-megyek-a-falnak állapota, vagy az irracionális gyávaságé, a bénultságé, erőtlenséggé.

Türelmetlen és képtelen elviselni a hátráltatást, az önt lassító körülményeket és az önt a szabad cselekvésben akadályozó személyeket. Pedig a teremtéshez, az életadáshoz türelem kell, várni kell szépen addig amíg az elültetett magból kifejlődik a tulajdonképpeni növény és a munkája gyümölcsét learathatja. Szélsőséges esetekben szinte már vérszomj, morális aggályok nélküli eltüntetési vágya, erőszakos meggátlása minden olyan létrejöttének ami nem tőlem ered és nem engem emel a csoport vezérévé. Ilyen erőszakos és mentség nélküli megnyilvánulás pl volt az a mozzanat a férje részéről, mikor ő, gyermekeik szeme láttára, arcon vágta önt. Vagy pedig, a korábbi élettársa kontrollálási, ellenőrzési kísérletei. Ezek a külső megnyilvánulások, tulajdonképpen áttételes visszahatások s visszajelzések (tükrök) voltak, az önben lappangó Kos karmájának. Tehát ebben a megnyilvánulási formában mindez azt szokta eredményezni, hogy az illető személy felperzsel-kiéget maga körül mindent. Akkor is ha az, amit mond és tesz, alapvetően helyes, de nem tud másokra tekintettel lenni, nem tudja olyan formába önteni megnyilvánulási, cselekvési kényszerét, hogy az elfogadható legyen és pozitív következményei legyenek.

Az iskolai, válogatás nélküli sikerei ennek az önben levő, de ön által tudatosan nem uralt hatalmas energiacsomagnak volt betudható. Mindegy hogy saját maga kizsigerelése árán is, de ha versenyről van szó, akkor ott elsőnek kell lenni, sőt a legjobbnak, újból és újból felülmúlva önmagát.
Ezek, az általában férfiaknak tulajdonított (de a nőktől is elvárt), a modern élet sikerfeltételeként emlegetett, üdvözítőként értékelt, sőt ünnepelt külső sikert hozó tulajdonságok, mint elismeréskényszer, teljesítménykényszer, a vak ambíciók, előbbre jutás, nyomulás a sikerért. De mi marad a siker után? Hova vezet ez a siker hosszútávon? Mennyire nyomta rá korábbi élettársa ellenőrzési kényszere, illetve férje fizikai erőszakoskodása az ön életére, elképzeléseire a pozitív bélyegét, lehetséges-e egyáltalán ilyen? Mindig amikor ilyen típusú késztetéseket érez magában, tegye fel ezeket a kérdéseket!

De nem mindig ez a véglet, ez a forma az amelyik megnyilvánul, hanem ennek a poláris ellentéte is, a bénító félelem és szorongás, de akár egyszerre, egyazon időben is jelentkezhetnek.
Ez a másik negatív véglet a cselekvési, megnyilvánulási képtelenség, konfliktuskerülési késztetés, kezdeményezési képtelenség, habozó gyávaság. Ide tartoznak azok, az általában nőknek tulajdonított negatív tulajdonságok, mint a passzivitás, a megnyilvánulás elkerülése, a szándék kinyilvánítás és az akaraterő érvényesítésének a kerülése, a kényelem, a közömbösség és a félelem. Amikor visszafojtja az energiáit, kitörési szándékait, azaz “civilizáltan” viselkedik, túlságosan alárendelődve másoknak, olyankor és akkor ez a negatív szellemiség önmagát emészti fel belülrő. Így lesz mindenféle vérrel, vagy izomzattal – izületetekkel kacsolatos betegsége, de minimum alacsony vérnyomása, ami lényegében a betegségek első energetikai oka.
Idetartozik a szemüveg szükséglete is, hiszen nem mer szembenézni önmagával, nem meri meglátni saját magát, nem mer teremteni. Mindent lát távolból, mindenkinek a hibáját, de az önmagáét nem meri meglátni (közellátás). Ez a meglátni nem akarom, a másik szemébe nézni nem akarok, a megmérettetéssel nyíltan szembeállni nem akarok, akár a teljes vakságig is vezethet. Valamint különböző vérképletbeli változásokig, mint vérszegénység (nincs elég erőm odamondani, az asztalra csapni, ellenállni, inkább a gyengélkedésbe menekülök, az ájulásba, vagy az elárulásba), illetve, szélsőségesen, a leukémiához, tehát vérrákhoz.

Az Ön anyai ági őseitől öröklőtt, mélyen rejtett (karmikus) képzeletvilága tele van sejtelmek és félelemből eredő önkéntelen késztetések szintjén raktározott agresszióval (igen, a félelem is agresszivitás!), rejtett uralási és elnyomási vággyal, képzetekkel. Illetve a néhanapján ugyanígy megjelenő gyávasággal, bénítóként ható megnyilvánulási képtelenséggel, mely, mint valamiféle enyv köti meg és mérgezi le testét-lelkét, nehogy szándékait, vagy akár csak személyiségét is megpróbálja kinyilvánítani. Erre példa, hogy édesanyjával is mindig elkerülte a konfliktust, amikor inkább nem ment hozzuk többet, de anélkül, hogy számon kérte volna miért nem képes venni a fáradtságot és eljönni az ön iskolai végzési ünnepélyére? De az is mikor férje kimagyarázhatatlan tettére nem szólt semmit, nem állt a sarkára és nem kérte számon.
Ilyenkor megtörténhet az, hogy mozdulnék, lépnék de a parancs a láb izmainak nem érkezik el az agykéreg mozgató területeitől, vagy ha igen, akkor is gúzsba köti a félelem, mozdulatlanságra ítélve, miközben ott mélyen belül kitörni készül a vulkán. Az állandó, igazság kimondási kényszer, az "oda-kell-csapnom" ilyen esetben csak elfojtottan van jelen. De a férjéből viszont, ennek a megérzése, kihozta a tényleges fizikai erőszakot!

Az erőszakos, férfiasságukat rosszul megélő partnerek is tulajdonképpen valahol ezt az önben levő helytelen és zavaros, belső férfiképzetet és az önkéntelen férfiellenességet reagálták le, vagy provokálták. Ehhez tartozik a rejtett beképzeltség, a gőg, a kevélység is, de a férfiak leigázásának titkos vágya is. De persze, a férfiakkal való önkéntelen versengés is: “ha nem én győzöm le, akkor ő fog engem eltiporni” - félelme, az én kell elhagyjam őt, különben a bennem levő hiúság és kevélység szenved kárt (ez a karmának és árnyék-énnek az ördögi sugallata).


Mikor tehát a Kos szellemiségnek a zavarossága, vagy a hiány-információja van többségben, akkor a megfélemlített “kutya”, a vérszegény verzió jelentkezik, vagyis a teszetosza, határozatlan, döntésképtelen, konfliktuskerülő, azaz nem egyenes, nem őszinte, hanem gyáva és sunyi karaktere jelenik meg. Ilyen esetben is erőszakos, de ez az erőszak, ez az agresszió nem nyer szabad utat a külvilágba, azaz kifele nem nyilvánul meg, hanem elfojtva, rejtetten mérgez és éget, de persze, elsősorban önmagát. Az is megtörténhet, sőt, több mint valószínű, hogy hogy ez a fojtott, rejtett tűz “égette fel” magzatát, akit elveszített.
Tudattalanul, akár a bokorban is ellenséget lát, az önmagával való szembenézési képtelensége miatt mindig a külvilágban keresi (kereste!) az ellenséget, a hibást (pl az anyósában illetve a sógornőjében, akivel ha bevallatlanul és áttételesen is, de versenyez). Így ott harcol ahol nem kéne, azzal, akivel nem kéne (tehát gondolatban és képzeletben a férj családjával, ahelyett, hogy szakítana velük), de ahol küzdenie kéne ott nem mer, ott lapít és meghunyászkodik (a férjével például a szenvedélybetegeségének a felszámolása miatt is, csak későn egy nagyon drámai esemény után mert szembeszállni. Ellenben azt, hogy az szakmát váltson és ne terhelje be magát több erőszakkal és életellenességgel, még fel sem vetette).

Mint a kölyökkorában megfélemlített kutya, erőteljes felnőtt állatként is, amikor erősebbnek tűnő ellenfelet észlel meghátrál, de ha az hátat fordít neki, akkor kíméletlenül támad. A mérges kutyával is szembe kell nézni, hogy elkerüljük annak az egyenesen ható, legveszélyesebb támadását. Így a kos karmás egyénnek is szembe kell néznie önmagával, fel kell emelnie a fejét, kihúzni gerincét és megnyilvánulni, bátran, ám lazán, erélyesen.
A kos karmás személyek egyik gátlástalan karakter típusa, az előrehaladásért, a jobb pozícióért, a hírnévért sok mindent, elsősorban emberi kapcsolatait áldozza be (ahogy ön is, mikor elvesztette az élettársát, az edzősködése, az egyetemi tanulmányai és az egyéb elfoglaltsága miatt).

Ő kell legyen a vezér, csak az van a képzeletében, hogy senki másnak nem rendelődhet alá, főképp nem az általa mélyen lenézett férfiaknak nem. Ebből viszont vissza lehet következtetni, az ennek homlokegyenest ellenkező, szorongó, konfliktuskerülő és kerülgetőn, taktikázón gyáva típus mentalitására, ami viszont semmivel nem jobb a gátlástalan típusnál.

Az első típus beszélgetések közben is úgy tereli a szót, amíg ő lesz ismét a téma, az ő véleménye a mérvadó, a vezér vélemény. Lásd a fősodratú médiát, amely ellenségnek kiált ki a sajátján kívül, bármilyen más meglátást, véleményt, és erőszakosan, agresszíven akarja a saját igazát rányomni az emberekre.
A kos karmás ember vért izzadva, kíméletlenül és kegyetlenül, emberi érzelmeken is átgázolva (azaz nem törődve velük) törtet előre, hogy kivívja mások csodálatát, emellett pedig kontroll- és irányításmániás.
Jelmondata, hogy a győzelem szentesít minden eszközt. De mindez nem annyira mást emészt fel, hanem inkább csak önt, addig amíg meg nem tanulja, hogy szellemben és az igazság keresési és érvényesítési ambíciójában, csak önmagával kell versengenie, senki mással. Ezt a folyton háborúzó, hadvezéri ambíciókkal teli késztetéseket kell, kreatív módon, saját pozitív (törvényes…) és kreatív elképzeléseiről le nem mondva, megzaboláznia önnek, ha valaha is boldog életet akar élni, ahol nem fenyegetik a vérnyomásproblémák, az égési sérülések, látászavarok vagy akár az agy traumatikus sérülései illetve betegségei.

Magyarán, át kell alakítania ezeket pozitív, termékeny, életigenlő késztetésekké. El kell érnie, hogy a törvényes igazságnak a megkeresése és felmutatása, valamint az érvényesítése érdekében vállalt konfliktusok megtapasztalásának a hosszú távú és összegezett hatásaképpen, egy nyugodt, önmagával is békében levő, szelíd, kiegyensúlyozott emberré váljon. Olyanná aki, mint a középkori templomosok nagyrésze bármikor kész kardot ragadni és harcolni, ha kell, de legszívesebben a földjét műveli otthon, azaz teremt, gondoz, éltet.
A kos karma viszont jelentheti az élettől való félelmet is, a rejtett agresszív formájában gyakori fej és felső légutak gyulladását okozhatja. A gyulladás valahol mélyen rejtetten forrongó indulatokat jelképez melyek nem jutottak kifejezésre, mert a szülött “be volt gyulladva” ezeket egészségesen kinyilvánítani a felszínen is.

Viszont ezt a Kos-Lilithet, az Ön esetében több bolygó is támadja, azaz erősíti a kos színezetű negatív tulajdonságait. Ezen fényszögek a következők: az Ön Lilithjét negatívan fényszögeli a Skorpióban levő Uránusz (szembenállás), a Nyilasban levő Neptunusz (félkvadrát), az Oroszlánban álló Szaturnusz (kvadrát).
Mindez együttvéve azt jelenti, hogy ön igen erős Kos karmával született a világra, vagyis azt, hogy amennyiben igazán boldog akar lenni, mindig nyugodt (be nem gerjedő, fel nem izguló), úgymond tűzmesterré (harcmesterré) kell válnia, mint az öreg harcosoknak, vagy a tekintélyes harcművészeknek, akik annyi tűzkeresztségen keresztül mentek már, hogy feleslegesen egyáltalán nem harcolnak és általában békeszeretők. De ugyanakkor, amennyiben harcra lenne szükség, nem jönnek egyáltalán izgalomba és harc közben sem kerülnek feszültségbe. Viszont mindig készen állnak a harcra. Ha pedig a tényleges konfliktus – vállalási szükség azt kívánja, akkor nem haboznak megfelelően, vagyis bátran reagálni. Sőt mindezt szeretettel és mind az ellenfél, mind a konfliktusos (nehéz) sors iránti tisztelettel teszik (“köszönöm Uram, hogy erre a nehéz sorsra méltónak találtattam”), lazán, figyelemben tartva mindvégig az ellenfelének az isteni származású és isteni minőségű lényét.
Tudatukat és tudattalanjukat sem zavarja meg semmilyen konfliktus vállalási szükséglet, azaz nem okoz mentális és imaginációs szintű agresszív jellegű, belső kisüléseket, nem vezet további rágódásokhoz (figyelem: az örlőfogainak romlása a túl sok rágódás miatt van. A habozás miatti késleltett és így létre jövő, rejtetten agresszív megnyilvánulások miatt.),
De revans-vágyhoz sem, bosszúszomjhoz viszont semmiképpen sem.
Az agresszió tulajdonképpen bátorság zavart, vagyis: szeretet hiányt, vagy szeretet zavart jelent, ezt önnek nagyon sok szeretet - meditációval (többek közt….) kell helyre tennie önmagában, de bizonyos, a gyakorlati körülmények (Pl. lakásuk elhelyeződése a legközelebbi karate-, vagy más harcművészeti klub épületéhez képest) által lehetővé tett, harcművészetek rendszeres gyakorlása segítségével is.
A kos karma viszont jelentheti az élettől, az élet nehézségeitől és nyersebb megnyilvánulási formáitól való félelmet is, aminek az eredménye vashiány is lehet. De a rejtett agresszív formájában gyakori fej és felső légutak gyulladását is okozhatja a beleragadás. A gyulladás valahol mélyen rejtetten forrongó indulatokat jelképez melyek nem jutottak kifejezésre, mert a szülött “be volt gyulladva” ezeket egészségesen kinyilvánítani a felszínen is.

A Lilith – Szaturnusz kvadrát (Az utóbbi, a törvények és a törvényesség, a szabályosság és az arányosság, a határok, a határozottság és a felelősség bolygója, ezért a sorshátráltatások, gátak, vagyis, az egyetemes felelősség bolygója.) negatív fényszög jelzi, azt is például, hogy párkapcsolati sikertelenségeiben közre játszott a belső bizonytalansága és a vonatkozó, karmikus sugallataiból eredő, a férfiakkal és a férfiassággal szembeni előítéletei miatti irracionális, értelmetlen gátlásossága. Vagy, ugyancsak a Polaritás jelensége miatt, éppen ennek az ellentéte is lehetséges (amikor válogatás nélkül habzsolta az élettársakat, felelőtlenül), a gátlástalan fegyelmezetlenség vitte önt kudarcba. Ezek viszont működhetnek éppenséggel egyszerre is, illetve egyazon időintervallumon belül is.
Ezek miatt, ön hajlamos az utólagos öngyötrésre, önrombolásra, szexuális frusztrációkra. Ezért sokkal jobban tenné, ha megismerve és személyessé téve a saját karmaoldási életprogramját, valamint az egyetemes törvényeket, azok szellemében törekedne minden sorskérdésben dönteni, és gyakorlati életfeladataiban eljárni, annak az érdekében, hogy ne kelljen utólag rágódnia azon, hogy hogyan is lett volna helyesebb cselekednie.
Ugyanakkor lehetséges a Szaturnuszi szellemiség másik szélsőséges megnyilvánulása is, tehát, hogy gátlástalanul, indulatosan és szeszélyesen viselkedik, akár agresszív érzelmi kirobbanásokkal is fűszerezve az érzéki-érzelmi átéléseit. Hogy ellenőrizetlenül ide-oda pörög, hol hirtelen feltúrja és tönkreteszi kapcsolatait a célirányosság teljes hiányával, hol pedig a teljes közöny, és az érzelemmentesség teszi lehetetlenné a boldogsághoz-jutást.

Vagy, immár az Uránusz negatív hatásának is köszönhetően (Lilith – Uránusz szembenállás), éppen fordítva: az sodorja bajba, hogy féktelenül és iránytalanul, tehát kapkodva képzeleg (Az Uránusz lévén a dimenziók közötti információáramlás, vagyis az isteni fény-behatolás ősereje, a minden irányból áramló információk befogásának – befogadásának és kezelésének – feldolgozásának és tovább küldésének – áramoltatásának a bolygója, valamint a szellemi világosságé, így pedig az intuícióé).
Mivel az isteni szeretetet megtestesítő bolygót, a Neptunuszt is támadja a Lilith (És fordítva), jellemző volt önre fiatalabb korában az irracionális áldozathozás, illetve az áldozattá válás, de ennek a szöges ellentéte is: az áldozathozatali nehézség, vagy az irracionális szeretet-szomjúság, a hamisan értelmezett szeretet, ebből adódóan pedig a függőségek (A cigaretta, az alkohol, az édesség – függőség aminek fogyasztásával mérgezi szervezetét, testét és eképpen lekét-szellemét is). Mindez hosszútávon óhatatlanul ferdíti még az ön igazi, irány- és feltétel nélküli szeretetről alkotott elképzelését is.

Lehet a férje akár ragaszkodó, “jó” ember is, de ha megenged önnel szemben magának olyan megnyilvánulásokat, hogy orrba veri, ott már komoly kérdéseket vet fel a partneri magatartás, a partner tisztelete és becsülése, a közös élet és jövő minősége, főleg ha az, nem hajlandó változtatni a munkája jellegén. Ezzel, hogy a férje ha önkéntelenül és öntudatlanul is, de magában hordozza ugyanazokat a negatív energiákat, amelyek az ön karmájára is jellemzőek, önnek komolyan szembe kell néznie. A szeretet nem lehet életellenes, agresszív gondolatokkal, képzetekkel és időnkénti megszüntetési – elhallgattatási vágyakkal, negatív érzelmekkel megférő. De nem szabad a szeretetet összetéveszteni az alacsonyrendű vágyak és sóvárgások kielégítésével sem, se pedig az érzelmi ragaszkodással vagy akár az érzelgősséggel sem.
Meg kell tanulnia a felelősségteljes és arányos értéktudat szerinti szeretet-generálást, adást, azaz a diszkrét, finom szeretet áramoltatását, ami feltételezhetően már egészen jól mehet önnek, hiszen négy gyermeket nevel, elmondása szerint nagy szeretben és gyengédséggel.


A Kos Lilithje, a Baknak megfelelő gyakorlati élettérben, a tízes házban található, ezáltal pedig ön, Bak karmával is rendelkezik. Ez, a nagy közösségek, sőt: az egész emberiség közösségének az életkörét megtestesítő asztrológiai élettér is, a társadalmi megmérettetés háza, a hivatás, a rang, a társadalmi helyzet, a közösségi érdekszférában történő felemelkedés és az előrejutás, a rang, a cím szerzés és viselés, a hivatalos elismerések, a megbecsültség, a népszerűség, a hírnév, a közösségi sikerek háza is.
Ez azt jelenti, hogy önhibáján kívül, tehát veleszületetten nehezen tudott természetesen és bátran, vagy egészségesen és arányosan viszonyulni a társadalmi-közösségi élet különböző formáihoz (a közösségi - hivatali strukturákhoz), a hivatalosságokhoz. Másik szélsőséges lehetőség az, hogy az elején, tehát nagyon fiatalon, erős késztetése volt arra, hogy mindent feláldozzon a társadalmi siker és érdemszerzés oltárán, beleértve családját és érzelmeit (lásd az emiatt feláldozott élettársi kapcsolata megszűnését). Vagy, ugyancsak a polaritás jelenségének és törvényének megfelelően, fordítva: közömbösvolt olykor a társadalmi élettel szemben, máskor pedig közösség- és emberkerülő (mint mikor egy egész hónapra elzárkózott az emberektől).
Tehát, mikor az önkéntelen társadalmi szerepjátszási kényszerben és tekintélyelvűségben szenvedett, mikor félt a közösségi feladatokat vállalni, szorongott a társadalmi élettől, néha pedig a hivatalos közegektől is.
Mindenképpen függetlenítenie kell személyi értéktudatát mások véleményétől, a tekintélyességtől, a tekintélyelvűségtől. Az erkölcs, a becsületesség nem mindig külső elvárások kielégítésének, a külső szabályok betartásának a függvénye, hanem saját lelkiismerete és személyi felelősségtudata kell, hogy formálja. Soha nem kell elfelejtenie, hogy nem a karmájuk által hajtott és irányított emberek elvárásai szerint kell viselkednie és sorsfontosságú kérdésekben döntenie, hanem, a megváltás isteni elvét szolgáló egyetemes szabályoknak és törvényeknek kell megfelelnie, lehetőleg minél jobban és minél inkább. De mindenek előtt, szeretetteljes, meghitt családi életet kell kialakítania (amely már majdnem teljességgel sikeredett is), odafigyelve a gyermekei megfelelő nevelésére és irányítására, a valóságos, a tulajdonképpeni lelki-szellemi értékekre, és arra, azokra alapozva a gondolkozását és a döntéseit, határozatait, úgy vállalni majd a társadalmi - közösségi életterületen elvégzendő, gyakorlati – pragmatikus dolgait is, akárcsak a karma-oldási életfeladatait.


Önnek a második karmapontja, a Sárkányfarok a Bikában található, amely ugyanakkor, a Vízöntőnek megfelelő tizenegyes házban áll, az együttműködési képességek kifejlesztési szükségének és lehetőségének az életkörét megtestesítő grafikai térben. Ez támadja a Szaturnuszt, a Neptunuszt, a Plútót és az Uránuszt És fordítva: ezek a bolygók is támadják az ön Bika- Sárkányfarkát.

A Bika az emberben és az ember által kijavítódni – újjászületni hivatott szellem – lélek együttesnek a fizikai-biológiai lét-állapotban való megszilárdulását testesíti meg. És ennek a megszilárdult emberi állapotnak (személyiségnek) az egyetemes (Isteni) szellem általi birtokbavételét jelenti. Vagyis, az anyagi világ segítségével történő spirituális fejlődés kezdetét, az abszolút átalakulásnak, az átszellemülésnek a megkezdési aktusát testesíti meg. Vagyis a folyamatosan létrejövő fizikai struktúráknak és állapotnak a megszilárdulását és e szilárd létállapotnak az abszolút szellem általi birtokbavételét jeleníti meg.
A Bika eredeti (Isteni) géniusza, a fizikai létezéshez szükséges nyers életenergia-forrásokat ( táplálékot, vizet. levegőt), az ebben való megmaradáshoz, tehát az elemi létezés általi fejlődéshez szükséges előfeltételek és életkörülmények létrehozását és folyamatos biztosítását testesíti meg. Ezek az elemi szükségletek: az életben maradáshoz szükséges levegő, a víz és az étel (táplálék), valamint a biztonságot és meghittséget, nyugalmat nyújtó lakóhely ahol a fiziológiai és intim szükségleteit kielégítheti. Mindez nem más mint, az anyagi alap egy ember számára a karmának az átalakítására, feloldására. Ezzel együtt jár a földi léttet fenntartó, a földi információ cserét szolgáló elemi táplálék szüksége és a kölcsönös kiegyenlítődést, a teremtésben való részvételt is jelentő szexuális élet.
Ha mindezt úgy kezeljük és éljük át, ahogy az eredetileg arányos és egészséges, akkor a Bika szellemisége jelenti az egyszerűséget, a nyers természetességet, természetközeliséget, a külső és a belső személyiség harmóniáját (uralkodóbolygója a Vénusz).
Karma szintjén ez azt jelenti, hogy önnek a születésétől fogva, de pontosabban: a kamasz korától fogva, az anyaggal való viszonya rendetlen, zavaros volt, azaz a birtokhoz, a vagyonhoz, az anyagi javakhoz és ezáltal természetesen, a pénzhez való viszonya is zavaros volt. Tulajdonképpen mindenhez ami a biológiai létezéshez és a fizikai létben való megmaradáshoz és a természeti létezéshez elengedhetetlenül szükséges. Eképpen, önkéntelenül és öntudatlanul, valahol még a párját is tekintheti, de inkább csak érzékelheti birtoktárgynak, vagy homályosan vágyik rá, hogy annak tekinthesse, és ez időnként megjelenhet akaratlan késztetések formájában is, ti. a társ birtoklásának vágya, sugallata.
Tetteiben, gondolataiban és képzeletvilágában egyaránt a birtoklási és a szerzési vágyból eredő, rejtett féltékenység és uralkodási mánia is vezérelhette valamikor. Ezért néha, esetleg összevegyítethette szerelmi érzéseit és szexuális vágyait a vagyonszerzési elképzeléseivel, ügyleteivel is.

Sokszor megjelent élete során a birtoklás kérdése, hiszen többször volt kihúzva lába alól a talaj, hogy felül kelljen vizsgálnia az anyagiakhoz fűződő viszonyulását az imaginációja szintjén. Így volt időszak amikor munka nélkül maradt, ezenkívül, mikor kénytelen volt másokkal megosztania lakhelyét, mikor másoktól kellett megtanulnia azt, hogy hogyan lehet kevés pénzből fenntartania magát, vagy éppen mások segítettek nehéz anyagi periódusokat átélni. De a felnőttként, családanyaként alapított otthona is volt már feldúlva mások által, volt meglopva és kifosztva még a saját férje által is. Ezt mind a Bika –karmája következményének kell tekinteni, vagyis, az ön mélytudattalanjában rejlő, ide vonatkozó, negatív szellemi – spirituális kisugárzásnak.
Azt is többször hallotta már szüleitől, hogy felelőtlen az anyagiakat illetően. Ez még ha nem is volt így nyers hangzásában teljesen helytálló, az anyagiakra vonatkozó ferde elképzeléseire utaló sorsjelzés volt. Ugyancsak e karmájának a következtében (A megjelenítés és a hatás – visszahatás egyetemes törvények következtében.) volt elég zavaros, sőt felelőtlen szerelmi viszonya is, amelyben önt tekintették birtoktárgynak és státusz szimbólumnak. Az ezen kapcsolatai után fennmaradó időleges érzelmi bizonytalanság is felhívás volt a sors részéről, hogy tisztázza értékrendszerét a szellemi és tárgyi világ viszonylatában. Tehát, hogy feladja az anyagi valóságtól elrugaszkodott mentalitását, de ennek az ellenkezőjét se gyakorlja többet. Vagyis a jelenségek, folyamatok, emberek, kizárólag az anyagi hasznosság szempontjából való önkéntelen megítélését.
Önnek fel kell ismernie az élet dolgaiban és anyagi tartozékaiban a szellemi értékeket, emberi kapcsolataiban pedig képesnek kell lennie az állandó fejlődésre, változásra. Ugyanakkor, az értékrendjét meg kell változtatnia. Mégpedig úgy, hogy a szellemiséget az anyagi érdekek elé kell helyeznie. Képessé kell tennie önmagát a szexuális - szerelmi kapcsolatokat befolyásoló rejtett, spirituális kérdések boncolgatására, és meg kell tanulnia nyíltan felvállalni az ide vonatkozó érzelmi problémáit, saját lelki világát.

Önnek régebb rejtett gondjai is adódhattak a szűkebb - tágabb társadalom, a közösségi élet színterén. Hiszen, bár nem tehet róla, de a születésétől fogva, sem a világnézetét (Plútó), sem hitrendszerét (Neptunusz) nem érzékelhette helyesen, arányosan. Valamint a társadalmi és egyéni felelősségek (Szaturnusz) helyes értelmezésével, a különválasztásával és arányos, funkció szerinti elosztásával is gondjai adódhattak (és adódhatnak még).

A személyes felelősséget gyakran összetéveszthette az intézményi, a személytelen felelősséggel (Ezért került olyan munka-viszonyba, ahol az egyetlen kollégája – vállalkozótársa, ezt teljesen kisajátította magának és önt ezt számonkérés és mindenféle tisztázási szándék nélkül hagyta.), vagy pedig lehetséges, hogy személyes érdekeit nem tudta érvényesíteni (mert nem tudta megfelelően bekapcsolni a közösség érdekrendszerébe) és gátolva volt olykor ezen a téren. Erre példa az a tény is, hogy hagyta magát lebeszélni életcéljáról, szakmai elképzeléseiről édesapja által, tehát hagyta magát eltéríteni, de a szülés mikéntjét és lefolyását is átadta a szülésznek és implicite a személytelen kórházi eljárásoknak.

A Szaturnusz a küszöb őre, vagyis a mágikus kisülésű spirituális képzeletvilágunk használatának kapusa. Vagyis, ő az érett és öntudatos törvényesség-tudatnak, tehát a felnőtt felelősségérzetének, a minden féle-fajta egyéni törvényességnek, és arányosságnak és mértéknek, ezáltal pedig a hátráltatásoknak, a korlátoknak is az őserejét megtestesítő bolygója.
De az Istenről, a szeretetről alkotott nézetei sem voltak önnél összhangban a fennálló, az általánosan elfogadott hitrendszerrel (ideológiával), sőt, még az isteni akaratot is összemosta és összetévesztette önkéntelenül, valahol a képzeletvilága, az önérzékelése hajszálereinek a szintjén az intézményi érdekekkel. Főleg mivel az isteni szeretet és a szellemi éberség bolygójával, a Neptunusszal is negatív fényszöget alkot a Sárkányfarok.

A Lilith és a Sárkányfarok által is támadott Neptunusz hajlamot jelent az ellenségképekben való gondolkodásra, neheztelési és gyűlölködési megnyilvánulásukra. Ön pedig, néha igen sok emberre neheztelt a környezetében, kezdve a mostohájával, folytatva szeretőivel és befejezve az anyósával és sógornőjével.
De ide, e negatív fényszög jelentéséhez tartozik a szeretet szomja is, amelyet helytelenül pótszerekkel (főként az alkohollal) próbált pótolni öntudatlanul, majd (nagyon helyesen) születendő gyermeke érdekében felelősségteljesen lemondott róluk. Ezt, nagyon, de nagyon helyesen tette, de eddigelé nem tudatosította a szellemi okokat. Spirituális éberségre kell szert tennie tehát, és meg kell szabadulnia a káprázatoktól, főleg mert ez a bolygó az ön képletében retrográd, tehát kiemelt jelentőséggel bír (ld alább).

Viszont mivel a Sárkányfarok a Plútóval is negatív fényszöget alkot, ön korábbi életében (A tapasztalási éveiben) ahelyett, hogy önmagán és önmagában eszközölt volna mélyreható változtatásokat, (ami által helyesen érzékelhette volna az isteni igazságot és gondviselést, a közösség színterén is), a plútói igazságkereső készségeit, újítási szándékait elsősorban a társadalomban szerette volna (helytelenül) kiélni (Plútó az isteni igazság, a gondviselés, a mélyreható változások bolygója). Az igazi igazság-hierarchia ugyanis, az égi hierarchia, amely személytelen, tehát nem protekciózó, nem tekintélyelvű, hanem az egyetemes törvények logikáján alapszik. Tehát az életben az igazi vezető hatalom tulajdonképpen az, az önben is létező - még ha távolian is, de - önt és a gondolatait és érzéseit belülről érzékelő és vezénylő, ebben a formában, önben is - jelenlevő Isten. És nem a valamilyen párt/ a vezetők/ a gazdagok/ a protezsáltak/ a politikusok.
Tehát önnek az egyik legjelentősebb életfeladata az, hogy moralitását és értékrendszerét a megváltás szellemében kitisztázza, ezzel számolva fel, a meghasonlásra, a belső korrupcióra való hajlamait is.

Minderre azért van szökség, hogy képessé váljon mindenért, ami önnel történik (és a gyermekeivel!!) a mágikus erejű, édesanyai képzeletvilágának a minőségi – morális működéséért, személyes felelősséget felvállalni, és, hogy megszabaduljon mindennemű, -rendű önámító egoista káprázattól, függőségtől, egyszóval az improvizált – kapkodó, egyik krizisből a másik krízisbe torkolló élettől. Ezenfelül pedig alaposan meg kell, hogy figyelje a saját maga és társa szellemi-lelki folyamatait, amelyeket a szimbolikus (az analogikus) logika alapján kell, hogy értelmezzen elsősorban.
Tehát nem az anyósát vagy sógornőjét kell feltétlenül megváltoztatnia, hanem hozzá kell fognia, spirituális – megváltói minőség szempontjából újra értékelni „az adott” személyi és családi kapcsolatait (Magukat a személyeket!) és ennek megfelelően, önmagában kell végrehajtania a szükséges módosításokat. Meg kell kérdeznie saját magától, hogy egy – egy adott viszonya, közelebb viszi-e e megváltódási állapotához, amit életfeladatként mindenképpen el kell érnie, vagy távol tartja, elszigeteli attól? (Pl. az anyósával, apósával, de főként a sógornőjével való önkéntelen belső viaskodások, a velük való rokoni helyzetéből adódó, rájuk való haragvások.)


A Bika Sárkányfarok a tizenegyes ház csúcsán található, ez pedig a Vízöntőnek megfelelő gyakorlati erőtér, horoszkópház.
A tizenegyes ház az egyetemes felelősségtudaton alapuló, személyen belüli és személyközti együttműkodésnek az életkore. Tehát, az egyetemes létszellemmel való együttműködési képességekhez és szellemi felszabadulási képességek kialakításához kötődő, belső (szellemi) és külső (gyakorlati) lehetőségek és személyi viszonyrendszerek háza. És nem utolsó sorban az ide tartozó, mentális tehetségek (a zsenialitás) háza is. Tehát, az egyének közötti és az egyénnek az egyetemes léterőkkel és törvényekkel való együttműködési képességei kifejlesztésének és azok felhasználási lehetőségeinek a háza is.

Ez a személyi autonómia, az egyéni felelősségen (belső és kreatív!) alapuló, függetlenségi törekvések, a felelősségteljes egyéni és csoportos szabadgondolkodás háza. Vagyis, a szent szellemnek a változatos megnyilvánulási formáival való együttműködési lehetőségek háza is. Így pedig a szellemi tisztánlátási képességek és az asztrológusi képességek háza is.
Önnek ezen életterületre be kell hatolnia tudatosan és valamilyen csapatmunka keretén belül, ki kell fejlesztenie a többiekkel való gyümölcsöző kollaboratív képességeit. A négy gyermekes családanyai státusza, de a munkája is, már jó kiindulópontot képezhet erre. Viszont a gyerekei nevelése során is együtt kell majd működnie különböző emberekkel, tanítókkal, edzőkkel, orvosokkal, így fejlesztve önmagát ezen a téren is.

Az öntudata (egészen sejtjei legmélyéig) részévé kell tennie ezt az együttműködési készséget és képességet, addig, amíg nem csak megérti, de minden sejtjében át is éli azt, hogy igazi szabadságot elérni csak a mentális – képzeleti, képzelgési, képzelődési önfegyelmezés és következetes képzeletirányítás maximális felelősségtudat kifejlesztése által lehetséges. Ehhez viszont szükséges a csapongó természetű képzeletnek a kontrolláltan törvényes irányítása.
Nagyon fontos megtanulnia bánni a képzeletvilágával, hogy irányítottan pozitív képzetalkotásokat hozzon létre az elméjében és ezt a személyisége részévé is tegye (képzeletkontroll vagy népszerűbb nevén agykontroll elsajátítása, de vigyázat soha nem öncélú-törvénytelen módon, hanem csakis a saját személyisége törvényesebbé válása miatt). De nem, mint egy csapongó fantazmagórikus, vagy dogmatikus – vallásosan erőszakolt, magatartás kell önben jelen legyen ez a kialakított készség és képesség, hanem belső tudatosságon és testi-lelki (morális) tapasztalatokon alapuló új képesség. Soha nem szabad elfelednie azt, hogy a szellem hozza létre az anyagot (az anyag a szellemi energiák testet öltött, megszilárdult formája), és a szellemi képzeletvilág az elsődleges forrás és teremtő erő. Így és ezért, mivel minden a szellemből ered, amely határtalan és kifogyhatatlan abszolút létállapot, az abból eredő, általa létrehozott és létrejövő anyagi világ is kifogyhatatlan.

Ez igen csak fontos megtanulandó, bevésendő lecke, mert a tizenegyes ház nemcsak a mágikus erejű mentális képességeknek, de ezen mentális képzeteink materializálódásának a háza is. Tehát ez a spontán és automatikus módon materializálódó spirituális-metafizikai információk háza is. Önnek tehát nagyon ajánlott kauzális asztrológiával és metafizikával foglalkozni, hogy a törvényességet, a felelősségtudatot kifejlessze önmagában így együttműködve a létünket irányító spirituális és kauzális léterőkkel.

A helyes szellemi kollaborációs magatartást a saját közvetlen környezetével, majd a távolibb rokonságával kell elkezdenie, hiszen a Sárkányfaroknak a jelenléte a 11es házban, határozottan együttműködési szabadság-problémás vízöntői karmára is utal.
Arra is tehát, hogy régebben még ennél is nagyobb gondjai lehettek a környezetével, az egyetemes lét- és életerőkkel és az Istennel való együttműködésben, valamint a korlátokkal és fegyelemmel, a felelősség tudat által szabályzott szabadsággal. Emlékszik arra, hogy szülei általában véve felelőtlennek tartották? De arra is, hogy édesapjával egy idő után nem tudott megfelelően kommunikálni, minden amit mostohájának elmondott, teljesen más formában érkezett el édesapjához. Ez a megfelelés és a megjelenítés egyetemes törvénye szellemében, azt jelentette, hogy a befogadott szellemi információ felelősségteljes megszűrésével és továbbadásával voltak problémái, még akkor is, hogyha a ferdítést a mostoha anyjának az önnel szembeni ellenséges mentalitásával kell értelmezni gyakorlatilag.
De az is lehetséges, hogy legidősebb gyermeke állapotának diagnosztizálása során is ilyen kommunikációs zárlatok, gondok is felmerültek a háttérben, vagyis az ön mély-tudattalanjában.

Ugyanakkor a tizenegyes házas Sárkányfarok jelenléte utalhat – a teljes fokú általános (tehát az isteni léterők felé való…) és főként párkapcsolati, elköteleződéstől való félelemre – vagyis a teljes mértékű odaadási bizonytalanságra is - szélsőségesen: képtelenségre is (van egy Mérleg karmája is ami erre ráerősít, lásd alant). Önben van egy ösztönszerű, spontán irracionális szabadulási, függetlenségi vágy, amelyet szabályoznia kell, törvényes mederbe kell terelnie. Pl. a férjével szemben, elmondása szerint, még most is megtartja az egy lépés távolságot! Pedig ön is tudja, hogy az igazi megoldás a minden szintű és teljes mértékű spirituális – lelki tisztázás és a kölcsönösség elvén alapuló megegyezés lenne.

Lehetséges tehát, hogy a múltban érzelmi-érzéki késztetéseiben spirituális felelőtlenség, következetlenség, olykor esetleg meggondolatlanság is jellemezhette.
Mindenképpen következetességet kell tanúsítania az élet dolgai iránt és felelősségteljes hozzáállást. Hosszútávon kétséges annak a házasságnak a boldogsága és kiegyensúlyozottsága amelyben ön kételyeket, gyanút táplál férje iránt és bizonyos dolgokat elhallgat előtte a „ha nem látja, nem bánja” elv alapján, mintha éppenséggel egy félig becsomagolt bőröndöt tartana az alagsorban válás esetére. Ez így semmiképpen nem jó hozzáállás. Őszinte és nyílt kommunikációra kell törekednie vele, elvárásait megfelelően tálalnia (nem kos karmás lehengereléssel, de behúzott nyakú félénkséggel sem) és majd ennek függvényében dönteni a maradás vagy az elmenés mellett, egyértelműen, a hosszútávú következményekkel számolva. Ehhez előbb önmagában kell rendet teremtsen az Istennel való kapcsolatában és az isteni törvényekkel való együttműködésében.
További szellemi ismereteket ajánlatos szereznie, és közben gyakorolnia az értelmes egyedüllétet is, rendszeresen (ez a tizenkettes házas bolygói miatt különösen fontos) amelyben helyet kap az önfejlesztő spirituális naplóírás, a meditáció, a kontempláció, a mantra, ima, minden olyan spirituális eszköz, amely segíti az Istennel való kapcsolatának helyreállítását, mielőtt külső környezetében próbálná rendezni kommunikációs nehézségeit.

Mivel ön a Sárkány évében született, amely az európai horoszkóprendszerben a Mérlegnek felel meg, így ön ráadásul még Mérleg karmával is rendelkezik, tehát kiegészülési – kiegyenlítődési, kiáradási és befogadási, ezen belül pedíg az egyensúlyi helyzet megtalálásának a karmával is küzd. Vagyis élet-harmonizálási és egészen konkrétan: párkapcsolati, pár-harmonizációs karmával is rendelkezik. Nemcsak egyéni életében és saját személyében kell megtalálnia folytonosan a megfelelő egyensúlyi állapotot, hanem házasságában, páros életében is, hiszen e kettő egymástól nem választható el. A Mérleg egy levegős konstelláció, mint karma tehát, az ön esetében, aki nő, egy nehezen megfogható férfiasság-ellenes karmát, vagyis, önkéntelen és öntudatlan maszkulinitás elleni lázadási késztetést is takar.
Mivel a Mérleg a Feminin és a Maszkulin ősprincípiumok szellemi és természeti kiegyenlítődésre való törekvésnek az egyetemes őselvét jeleníti meg, így a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi harmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítődésre való törekvést eredményezi az emberi viszonyokban és szellemi – lelki állapotokban. Ez pedig, a karma szintjén párkapcsolati összeférhetőségi gondokat, ilyen jellegű nehézségeket, illetve irracionális elégedetlenkedést, zavarokat, vagy negatív provokációkat jelent.

Az anyai ági örökletes karma-programok következtében, veleszületetten hiányzott önből tehát a belső harmónia, a külső feltételeket nem igénylő belső boldogsági képesség, tehát a párkapcsolati, szerelmi odaadó- átáramló boldogságnak a megvalósítási képessége. Nehezére esik a harmónia elérése az élettársi viszonyaiban, mivel még önmagában sem képes a boldogság állapotának az elérésére, ezt mindig másoktól: a szerelmi-szexuális partnereitől, később pedig az élettársától várta el, hogy meghozza a vágyott párkapcsolati kiegyensúlyozottságot, boldogságot. Emiatt is volt része sok ilyen jellegű viszontagságban.


Önnek nagyon fontos, hogy szerelmi-szexuális vágyéletét harmonikusan kiárassza, hogy azt szeretettel, odaadással, a partnerre való ráhangolódással, érzékeny odafigyeléssel oldottá és tisztává tegye. Ennek a megvalósítása érdekében, a legfontosabb, hogy megtanuljon önmagában és önmagától boldognak lenni, hogy ezt semmiképpen ne a társától, férjétől várja el, hanem árassza ki önmagából mintegy spontán és természetes módon. Egyetlen volt/jelenlegi partnerének (a férjének) sem az a feladata, hogy az ön, olykor szeszélyes elképzelései szerint boldoggá tegye önt, együtt kábulva-káprázva, hanem az, hogy szövetségben élve, segítse önt a karmaoldásban a férfúi meglátásaival, tanácsaival, észrevételeivel. Ennek viszont, fordítva is így kell(ene…) működnie.
Az ön számára fontos szükséglet a kiegyensúlyozott, harmónikus öntudatra alapozott derűs életvitel, ehhez kapcsolódóan pedig, az ugyancsak derűs, közvetlen emberi kapcsolatok alkotása, főleg a legközvetlenebb, az átalakulásra késztető, a derűsen és bizalommal magunkba merülni és ugyanakkor a magunkat átadni – átengedni kényszerítő-, tehát a hazug kompromisszumokat és kegyes hazugságokat nem tűrő, párkapcsolati – házastársi viszony kialakítása. Illetve, ennek a folyamatos fenntartása, a pillanatnyi kilengések, az egyensúlytalanságok ellenére is. Mérleg karmásként az egymásnak ellentmondó, egymással feszültségbe kerülő dolgok, lelki jelenségek és folyamatok kölcsönös egymásba hatolását követő, kiegyenlítődésre, vagyis külső és belső egyensúlyi állapotba hozatalára kell törekednie, de a karmája miatt, ön ezt többnyire hibásan és tévesen teszi.

Ugyanakkor vigyáznia kell arra is, hogy ellenálljon azon esetleges késztetéseinek, hogy társa érzelmeit próbára tevő, irracionális vitákat provokáljon és a vélt/valós sérelmeket felnagyítsa. Az egyensúly mindig dinamikus és szerves egységet jelent, ami természetes folyamatok természetes következménye. Párkapcsolati szinten azt is jelentheti, hogy az agresszív provokációt kizárva ugyan, de bátran felvállalja a felmerülő nézeteltéréseket és esetleges konfliktusokat, hogy kiderülhessenek ezeknek az igazi, rejtett, spirituális okai, amiket majd közös megegyezéssel lehet és kell is feloldani, kreatívan gyümölcsöztetni. De ugyanakkor, ilyenkor feltárulkoznak óhatatlanul az ön éntudati bizonytalanságai, ezekből eredő túlkapásai/gyengeségei is, amelyeken majd el kell töprengenie és változtatnia is szükséges. Így áll majd be egy másik minőségű, a fejlődést szolgáló belső egyensúly, nem pedig az egyik vagy másik fél álláspontjának az eluralkodásával. Az élettárs a Megfelelés és a Kiegyenlítődés egyetemes törvénye szerint (de sokszor a Polaritás és a Fokozás törvénye is közrejátszik itt) minket tükröz: a bennem elrejtett karmikus zavarok, hiányok és agressziók, negatív ambíciók a másikban nyíltan érzékelhetőek és fordítva. Illetve amíg én az egyik végletét élem meg az adott karmának, a párom annak a poláris ellentétét, így serkentve minket az önkéntelen karmaoldásra, önmagunk meghaladására és a változásra.

Itt merül fel és kerül szóba az ön gyakori vizelési kényszere. Ha a folyadékkiválasztással vannak gondjaink, felül kell vizsgálnunk a párkapcsolatunkat, illetve más tartós társkapcsolatunkat, amelyben az együttélés vagy az együtt végzett munka, állandó alkalmazkodást követel meg. A vizeletkiválasztás szervrendszerének a feladata a testünkben keletkező folyékony bomlástermékek kiválasztása és eltávolítása. A hólyagbetegségek a párkapcsolatban is a hatalom-kiszolgáltatottság, illetve (vélt, vagy valós…) zsarnokság és (Ugyancsak vélt, vagy valós okok miatti) lázadás kérdéskörét vetik fel.

A hólyag egy gyűjtőtartály a vese által kiválasztott salakanyagok számára, azt már tudjuk, hogy egyáltalán nem egy steril, tehát élettelen közeg, hanem van benne egy természetesen velünk élő baktérium- és víruspopuláció is, az urobiom. Tehát ez egy élettel teli közeg, amelynek kényes egyensúlya van. Ha ez az egyensúlyi állapot megbomlik egyik vagy akár másik tagjának a túlszaporodásával/számbeli csökkenésével, akkor különböző húgyúti panaszok léphetnek fel, akár hosszú távon is. Vagyis, ezt analogikusan vissza vetítve a személyiségünk lelki és szellemi struktúráira, vagyis az EGÉSZ – ségünkre, le vonhatjuk azt a következtetést, hogy ebben az EGÉSZ személyiségünkben (Tehát a gondolat-, az érzés, és a képzelet-világukban) meg kell találni a különböző, sokszor egymásnak feszülni látszó elemek/érzések/gondolatok kiegyensúlyozását.

Adott negatív, feszültségekkel telt, érzelmi állapot vagy pszichés nyomás is kialakíthat vizelési ingert, ami arra késztet, hogy ellazuljunk, elengedjük magunkat. Ha ez a kilazulás, lelki-tudati (képzeleti) síkon nem sikerül, akkor a húgyhólyag kénytelen megtenni ezt a nyomás csökkentést, amelyben ezért, ilyenkor fokozott vizelési inger keletkezik.
Szembe kell néznie azzal (kos!) tehát, hogy a környezete, de főképpen a férje viselkedése, megnyilvánulásai tükröt tartanak önnek. Ezeket a karmaoldási szükségre utaló visszajelzéseket kell megfelelően értékelnie és az adott helyzetnek megfelelően, véghezvinnie a szükséges változásokat – kilazulásokat önben.
A férje egy önálló emberi lény, akivel alkalomadtán nyíltan kell tisztáznia a fellépő nézeteltéréseket, de nem úgy, hogy egyedül tőle várja el a megoldást, a változásokat, viszont úgy sem hogy beáldozza saját személyiségét, egyéniségét neki. Különben a tudatosítatlan, vagy tudattalan szféráiba lenyomott, lelki-szellemi konfliktusai csak duzzadnak és nem tudja már a feszültségek nyomását, “alsó testi sírással” elengedni. Vegye kézbe a dolgait és ne engedje hogy a teste legyen kénytelen jelezni a “már nem bírom ezt az érzelmi nyomást”, “Ez a sok feldolgozni való harag és lázadás meghalad engem, valahol ki kell engednem ezeket magamból” érzést.

Önnek meg kell tanulnia bizalmat árasztania a saját életével és sorsával szemben és személyesen, határozottan és önállóan dönteni kell az élete legfontosabb kérdéseiben ahelyett, hogy mások vagy akár a személytelen körülmények döntsenek ön helyett. Hiszen hajlamos lehet a béke kedvéért túl könnyen beadni a derekát és félreállni (Erre ráerősíthet a kos karma is). Ön is tévedhet, hibázhat, mint bárki más - éppen a tanulás és a fejlődés érdekében - ne törekedjen tehát folytonosan a látszategyensúly és harmónia fenntartására.

Legyen határozott és céltudatos amikor azt szükségesnek látja, máskor meg engedékeny, de azt is tudatosan kell gyakorolnia és nem a kényszerhelyzet miatt, hanem előrelátásból. Nem mindig egészséges a környezetéhez való idomulás, mert lelki egyensúlyvesztést okozhat és a feszültség addig gyűlhet, amíg elszabadul az irracionális és kíméletlen sárkány és tüzet okád, alaposan zavarba hozva, vagy éppenséggel végzetesen megsebezve a környezetében élőket.

El kell fogadnia alkalomadtán a szélsőséges helyzeteket, az azoknak megfelelő, egymásnak szögesen ellentmondó elemeket, vagyis, azok létjogosultságát, és meg kell találni a komplementer állapotokat, a kiegyenlítődési lehetőségeket, hogy aztán így állhasson helyre az egyensúly.

Vállalnia kell a pillanatnyi egyensúlytalanságot és a diszharmonikus állapotokat okozó személyi konfliktusokat is, ahhoz, hogy a hosszú távú és tényleges, belső, lelki és szellemi egyensúlyunk valamikor kialakulhasson. Ezért kell vállalnia alkalomadtán, akár az értelmes szembeszegülést is, a kellemetlenségeket is, az ön körül élőkkel. Ehhez viszont meg kell tanulnia a megváltás logikáját ami szerint kell önállóan döntenie. Vagyis, az értelmes mérlegelés és értékelés utáni döntéshozatalt, valamint a célirányos határozottságot (az általános, pozitív Kosra jellemző tulajdonságokat). Ennek érdekében a sorsa provokálhatja szüntelenül, de vigyázzon, hogy az emiatt kialakuló feszültséget véletlenül se boldogsági (Netalán mesterséges) pótszerekkel akarja enyhíteni.
Hanem, mindig körültekintően mérlegeljen és „kukkantson be a szőnyeg alá is”, vagyis a tudattalan képzeletvilágába, bátran szembenézve azzal amit ott talál, különben egy idő után óhatatlanul is kibillen a mérleg. A látszatharmóniát (a taknyos békét) nagyon könnyen felboríthatja egy erősebb vihar, apró darabjaira tépve azt szét, de amikor két komplementer sorsjelenség társul, amelyben a két fél pontosan és szervesen illeszkedik egymáshoz, akkor már pozitívan – egymásba illően módosul mindkettő szerkezete és nehezen vagy egyáltalán nem lehet őket elválasztani. Ön majd egyszer eljuthat oda, hogy sok-sok egyensúlytalansági helyzetben csiszolódva, képes lesz uralni lelke viharait. Azaz, a lelkében-szellemében élő egymásnak feszülő késztetéseket harmónikusan tudja majd egyeztetni és stabil-szerves egységbe kapcsolni, amelyek így együtt a szellemi fejlődést, a megváltást szolgálják. Így válik majd ténylegesen és jó értelemben vetten ön békefenntartóvá, megértő, becsületes, előzékeny, igazságos, nyílt és szabadságszerető emberré, akinek a környezetében lenni kívánatos és üdítő, mert semmilyen kellemetlenség nem tudja kihozni a sodrából, hanem minden körülmények között megőrzi zavartalanságát mint a tiszta tó vize szélcsend idején.

Önben egymásnak feszül karma szintjén a Kos és a Mérleg negatív vonatkozású szellemisége - géniusza, amelyek eredeti pozitív (isteni) állapotukban egymásnak a kiegészítői, tehát egymással komplementerek ugyan, de ebben a helyzetben – tudattalanul, egy személyen belüli karma állapotukban - kölcsönösen próbálják egymást kizárni és elnyomni. Mindkettő férfiasságellenes karmát takar, de amíg a Kos egy tűz jellegű karma, addíg a Mérleg egy nehezebben észrevehető, de sokszor a tűznél is pusztítóbb és nagyobb mértékű károsodást okozni képes levegős karma tud lenni, mint egy – egy tűzkarma - megnyilvánulás. Törekedjen a konstellációk eredeti, pozitív tulajdonságainak a megértésére és kimunkálására, a helyes és törvényes átélésekre.

A Nap a nyers személyi (pszichológiai) természetet, a felszínen is jól látható és határozottan megnyilvánuló lelki – szellemi személyiségi (karakterbeli - pszichológiai) tulajdonságokat (biológiai nyelvezettel élve: a fenotípust) testesíti meg. Az elemi önképzetet és önérzékelést, az önképzeletet, az önérzet és a nyers öntudat akaraterő és önkifejezési készség és képesség őserejét. Ide tartozik minden nyílt önérvényesítési ösztön, képzet és vágy, becsvágy, spontán reakció is. A Nap jelöli ugyanis a nyers alaptermészetet, az önérzetet, az öntudatot, a ki-vagyok, a hogyan- érzem- és hogyan- látom -magam állapotát. Vagyis a pszichológiai nyers alaptermészetünket (alapkésztetéseinket) jelöli, az egyéni vágyakat, a jelenleg betöltött szerepkörre, valamint a jövőre vonatkozó elképzeléseket, a becsvágyat, az egyszerű individualitást.

Önnek a Napja a Halaknak megfelelő tizenkettes házban áll a Rákban, együttáll a Vénusszal és negatív fényszöget alkot a Plútóval, a Neptunusszal, valamint a Marssal. Tehát, mivel az együttálláson kívül, ami semleges, kizárólag negatív fényszögeket kap, ez azt jelenti, hogy a Nap jelentette őserőt ön születésétől fogva negatívan, tévesen élte meg, azaz öntudati, önérzékelési problémái voltak.

Élete első felében nehezen tudta önmagát mint családos személyt, tehát mint anyát elképzelni, nehezen ment az igazi, értelmes áldozatvállalás. Hiszen még a szüléstől is annyira félt, hogy hagyta magát befolyásolni, rábeszélni a programált császármetszésre. Ön csak akkor tudta elkezdeni önmagát megfelelően érzékelni, amikor anyává vált. Ez pedig még a szexualitására, érzékiségére is hatással volt, hiszen együttáll a Nap a Vénusszal. Mivel nem volt más, megbízható közeli család tagja, akivel kiélhette volna, ezt a hovatartozási ösztönt, mondhatni, hogy éppen a „szerencséjére”, még így is meghatározó szereppel bírt ön számára a család és fontos volt a családi biztonság. Ez akkor is így van, ha rák karmájából kifolyólag inkább és elsősorban a negatív végletét élte meg. Hiszen nem volt egy stabil családi háttere, az édesanyja, akitől a karmáját örökölte, nem igazi anyaként (szeretet és ragaszkodás nélküli személyként) jelent meg az életében, a nagyanyját hamar elvesztette és édesapjával alkotott családjában is csak kis ideig tudott boldog és nyugodt lenni, mert attól hamar elzárta a nevelő anyja. A férje rokonaival meg szintén puskaporos a hangulat, ahol a meg nem értés és a rejtett, vagy nyílt elutasítás, meg a személyi lekezelés, majdnem napi renden van.
Mindez, egyéb karmikus kihívásai mellett, azért is történt így, hogy ön ráébredhessen a családi állapot valósi szakrális mivoltára és képes legyen a veleszületett túlérzékenységét és hiányérzetét átalakítania pozitív megoldást kereső szemléletté, szellemi infomáció befogadási készséggé. Világlátásában, lassan - lassan túlsúlyba kerültek az érzelmei, amelyek viszont könnyen maguk alá temethetik irányítatlanul. Ezért szüksége van szilárd és biztos háttérre, ami régebben a nagyanyja, majd az apja volt. De eképpen könnyen kialakulhat a társfüggőség (ragaszkodás olyan emberi kapcsolatunkhoz, amely már nem szolgálja megváltásunkat, félelem ennek az elengedésétől). Tüzetesen meg kell vizsgálnia tehát e szempontból is házasságát, vagyis a férje spirituális személyiségét.
Vigyáznia kell, hogy helyesen nyilvánítsa ki és élje meg a gondoskodó késztetéseit, nehogy átlendüljön manipuláló, lekenyerező viselkedésmódba, amire a fokozott érzékenységével vegyülő Bika karmája is hajlamosíthatja.

Ráadásul mivel a Napja együttáll a Vénusszal, amely semmilyen más fényszöget nem kap sehonnan, előfordul, hogy könnyen elámítható, elkábítható, félrevezethető a családdal kapcsolatos kérdésekben. Szerelemi életében is, éppen emiatt, meg kell nyilvánulnia természetes és ösztönös személyiségének (amely egy szellemi információ iránt érzékeny, fogékony, gondoskodó, áldozatvállalásra kész, önmagát odaadó személyiség kell legyen) nyíltan és közvetlenül. Illetve szerelmi életének harmóniája hozzájárul stabil személyiségének, önérzetének, isteni öntudatának a kiműveléséhez. Hiszen ez a Vénusz jelentette őserő (harmóniára törekvés, esztétika, szerelmi-szexuális átélések) és a Nap jelképezte öntudat kölcsönösen feltételezi és befolyásolja egymást.
Viszont a Napnak a Plútóval (az isteni igazság, a megváltás, a végső kiegyenlítődés ősereje) alkotott negatív fényszöge szerelmi-szexuális gondokkal küzdő, esetleg a felszínre, a felszíni megnyilvánulásig még el sem jutó, hatalmi csatározásokból adódó belső problémákról tanúskodik. Hiszen önben alapvetően ott van a vágy, hogy túltegyen másokon és uralja őket, de ezt nem vagy csak ritkán vállalja fel nyíltan. Inkább elfojtja és önmagában rágódik, ami miatt határozatlanná, túlzottan óvatoskodóvá válik. Emiatt nehézségei támadhatnak majd kamasz gyermekeivel akik, csakúgy, mint a férje érzékelni fogják a tétovaságát és alkalomadtán ki is használják, hiszen nincsenek ön által előre lefektetett határozott erkölcsi kereteik, határaik. De akár férje is provokálhatja (teljesen tudattalanul) határozottabb állásfoglalásra. Ezt pedig mindig meg kell majd beszélnie vele nyíltan, nehogy újabb neheztelés forrása legyen.

A Marssal (a férfiasság, a célirányosság, a bátorság, a spontán válaszadási képesség bolygója) alkotott quincunx pedig arról tanúskodik, hogy gondolatban és képzeletben gyakran vitázik másokkal, vagy ítélkezik felettük, tehát az életerejét elfojtja, amikor személyisége nem nyilvánul meg közvetlenül, csak magában forrong. Emiatt balesetekre hajlamos, türelmetlen, hiúságában könnyen sérthető (lehet emiatt is akadtak gondjai férje családjával), vagy éppenséggel bizonytalan az öntudatában, tehát a két véglet között ingadozik. Így a bátran felvállalandó konfliktusok előli egérut csak arra szolgál, hogy személyiségben meglevő őszinte és nyílt megnyilvánulástól való félelmét, máskor az önző és körmönfont, rejtett erőszakosságát élesítse, ezáltal tévútra vigye, semmi másra.

Viszont ehhez a bátorsághoz szükséges éberségre kell szoktassa magát, fegyelmezettségre, mivel a Neptunusz (az isteni szeretet, de a fantázia bolygója is) is támadja a Napot. Tehát, amennyiben nem tudja uralni a képzelőerejét, akkor téves és kétes spirituális – misztikus, vagy vallásos irányzatok hatása alá kerülhet. Önben tehát az elemi önérvényesítési késztetések, az önértékelés és az isteni szeretet, az egységtudat kölcsönösen igyekeznek egymást elnyomni, kizárni.

De az ellenálló képessége és hosszútávon az életereje is, romolhat emiatt. Pontosan a megtévesztés és becsaphatóság miatt, hiszen ha becsapja önmagát, az immunrendszere sem tudja majd azt, hogy ki vagy mi az igazi ellenfél és szétszórja, felaprózza önmagát, szédelegni fog kábultan, tehát nem lesz határozott, céltudatos, és ha szükséges, akkor kellőképpen ütőképes. Ráadásul nehezen áll ellen a külső befolyásoknak, kísértéseknek is (Nap a Halaknak megfelelő XII házban, a szellemi éberség és az egyetemes egységtudat kialakításának házában). Ez társulhat alkalmankénti önkéntelen érzelmi rejtőzködéssel és zárkózottsággal is. Éppen ezért kell fegyelmeznie önmagát és a külső sikerekről lemondania, hogy azok ne csábíthassák el, ne azok megléte vagy hiánya befolyásolja (hamisan) az öntudatát.

A Napnak ez a pozíciója, arra utal tehát, hogy az időnkénti tudatos elvonulás a világ zajától és lecsendesedés szükséges önnek tehát, vagyis a külső befolyásoktól való mentesülés, már amennyiben ez utóbbi alatt egy újfajta, szilárdabb szellemi-lelki hozzáállás kialakítását és öntudatának önállósulását értjük. Tehát a fölöslegesen zavaró világi információktól való időnkénti tudatos önmentesítés, véletlenül sem öncélú (misztikus) elzárkózást kell, hogy jelentsen, ami az ön esetében pontosan a rák karmának megfelelő rák-páncél növesztésének a lelki és szellemi állapotot (magatartást) eredményezné (lásd alant). De ez az öncélú elzárkózás, még a rák aszcendense miatt sem lenne egészséges, hiszen a környezet és a sors jelzéseit be kell engednie, el kell fogadnia, sőt az érzelmeit és a szándékait nyíltan-közvetlenül kell kinyilvánítania, ha nem akarja, hogy ezeket rosszul értelmezzék. Szüksége van a megfelelő feldolgozás és értelmezés miatt arra, hogy ezeket egyedüllétében, kreatívan öntudatos, spirituális magányban, kellő elmélyülési lehetőségekkel vigye véghez.

Itt a Napjegynél merül fel az is, hogy a negatívan fényszögelt Rák-Napja a négyes ház csúcsán álló Holdjának a jelentésével együtt, összesítetten, egy, csak a kauzális asztrológia által kimutatható és akként is vizsgálható, határozott Rák karmára utalnak. Hiszen a Hold a Rák konstelláció uralkodóbolygója, a négyes ház csúcsa pedig a tudattalan képzelet- és érzelmi világunk (karmikus ösztöneink) legmélyebb rétegeit jelöli. Amennyiben ide bolygó kerül, az úgymond, átalakul karmaponttá, még túlnyomóan pozitív fényszögelés esetében is. Tehát ön az élet drámájának a fel nem vállalására utaló sugallatokkal, vagy éppen a felesleges dramatizálásra való hajlammal, a személyi odaadás, vagy zavartság nehézségeivel, az értelmes áldozatvállalással való önkéntelen szembeszegüléssel, a teremtésben való közvetlen részvétel megtagadási (elutasítási) vágyával, vagy, a csak ezzel való öncélú foglalatosság vágyával és a téves irányú érzékenységgel született. Rejtetten pedig a környezete, a szerettei uralására törekvő rejtett ambíciókkal is. Ezért is, tudatosítania kell, hogy nem a környezet felől érkező provokációkra, önérzeti, hiúsági sértésekre, bántásokra kell érzékenynek lennie (ebből pedig könnyen adódik az önsajnálat, ami nagyon mély és nehezen észrevehető agresszivitást szül, elsősorban az élettel szemben), hanem ezek kauzális okát feltérképezve, a szellemi információra kell nyitottnak és befogadónak mutatkoznia.

Ennek az áttételes jelekből kiolvasható kauzális Rák-karmának a feloldása tehát csakis a Rák konstelláció eredeti, pozitív vonásainak a kidolgozásával lehetséges, az önámításoktól mentes anyai szerepkör vállalásával, amely vállalást eddig nagyrészt teljesített is. Hiszen négy gyermeket nevel. De ez egy hosszantartó és első látásra nem mindig hálásnak látszó, feladat, amely fokozott odafigyelést és önművelést igényel, ezáltal pedig hosszantartó mentalitásbeli változtatásokat. A gyermekeink a mi téves átéléseinket (is…) örökölték, azt, és azokat (is…) jelzik vissza lépten-nyomon, tehát a helyes neveléssel, nem csak őket neveljük egy – egy megváltásra kész és képes személlyé, hanem önmagunkat is nemesítjük, csiszoljuk, megváltjuk. Majd, ha pedig felnőttek, akkor az idejét múlta gyámkodó szereptől kell megválnunk, elengednünk az életükben betöltött szülői funkció fontosságához való ragaszkodást.

A rák karmás személyek, a békés nyugalmukat felborító információ - elhárítási kísérleteik miatt, gyakran szenvednek emésztési zavarokban, elsősorban gyomorproblémákban, önemésztési késztetéseik miatt savtermelési problémákkal, esetleg hasnyálmirigy betegségekkel küzdenek, el egészen ezen szerveknek a rákosodásáig. A hamis szülői ambíciók és az érzelgősségük következtében, még a belső női nemi szervek is, illetve a női emlő is, különböző, akár rosszindulatú elváltozásokat is, eredményezhet. De az ön esetében és csak akkor merülhetne fel ha valamiből kifolyólag önnek mégsem sikerülne feloldania és megoldania, illetve felszámolnia teljes mértékben a negatív, rák típusú félelmeit, negatív átéléseit, azaz, ha nem dolgozná ki kellő mértékben önmagában a Rák konstelláció pozitív vonásait és jellemzőit.


Így pedig el is érkeztünk az Aszcendenshez, ami önnél történetesen a Rák. Az Aszcendens tehát, nem készen meglevő tulajdonságokat jelöl, hanem a konstellációjának megfelelő, pozitív képességeknek csak a szellemi csíráit, a lehetőségét, amelyek önben el vannak raktározva a születése óta, akárcsak a művészekben a nyers tehetség, de tudatos munkálkodás szükséges a megnyilvánulásukhoz és kibontakozásukhoz. Viszont bármilyen más tulajdonság megszerzésénél könnyebben fog menni ezeknek a megszerzése, ami végső soron segít majd karmája feloldásában, és az fel- és kiemeli a negatív átélésekből. Kissé olyan mint mikor Münchhausen báró a saját hajától fogva kihúzza önmagát a mocsárból. Fizikailag ez lehetetlen, de spirituális szinten tulajdonképpen ez megy végbe. Illetve, ennek kellene végbe menni tulajdonképpen az egész életünk során!
Az Aszcendense konstellációjára jellemző pozitív (csakis a pozitív!) -képességek, tulajdonságok, személyi vonások kifejleszthetőek tehát, sőt: tulajdonképpen ez életünk egyik legnagyobb feladata, mármint ezeknek a jellegzetes pozitív tulajdonságoknak a megszerzése. De ezek megszerzéséért tudatos erőfeszítéseket kell tennie, még ellenszélben is (Mind a környezete szokásrendje ellenében, vagy divat szerinti aktuális – konjunkturális – morális világi nézetek ellenére is, mind pedig a saját maga belső- karmikus ellenállása, esetleg viszolygása ellenére is). Ez azért fontos, mert csak ezáltal tudja elérni felnőtti éntudatát, tehát azt a képességét, hogy minden döntéséért és képzelgéséért automatikusan felelősséget tudjon vállalni teljes mellszélességgel és ez által képes legyen ténylegesen (spirituálisan) fejlődni is!
Viszont az Aszcendensének a kidolgozása segíteni fogja a karmája nagy fokú oldásában és eljuttathatja a Sárkányfej által jelzett boldogság állapotába, ahol már nem a véletlenek és a folytonos rögtönzések, és nem a karmájuk által hajtott szerencsétlen többségi tévelygők és a tudatos rosszakarók irányítják életét, hanem ön. Azaz önnek az isteni öntudattal egybe olvadó, tehát annak magát minél nagyobb mértékben alárendelő személyi tudata tisztán maradása a legfontosabb. Vagyis az egyetemes törvényekkel, valamint a személyi sors-programjával egyre nagyobb mértékben össze csiszolódni és azokkal egységesülni képes, tehát mindig pozitívan, vagyis a megváltás logikája szerint, és törvényesen működő teremtő képzelete szerint kell élnie.
Tehát önnek a Rák konstellációra jellemző pozitív képességeket és tulajdonságokat kell megszereznie, mint amilyen a környezete felől érkező jelzésekre való nyitottság, az élet létrejöttét és fenntartását, annak a kibontakozását és beteljesülését szolgáló információkra való befogadási készség kialakítása, és azok pozitív feldolgozása, továbbá a helyes tükröződési képesség és reagálás a másik emberre, akivel kapcsolatba kerül. Ehhez elengedhetetlen egy életigenlő, gyermekpárti életvitel, azaz egy kiegyensúlyozott, többgyermekes családi állapot megteremtésére való készség, amit ön megszerzett. Emellé még ki kell dolgoznia a másikra való tényleges odafigyelési képességét, a tárgyilagosságot és racionális gondolkodási módot az emberi kapcsolataiban. Ez utóbbinak kell ellensúlyoznia rák karmája által jelzett érzelem központúságát, ami lassan majd rendezi az ellentmondásos lelki életét is. Azaz belső bizonytalanságából fakadó rejtett vagy nyílt uralási, gyámkodási ambícióit, akaratlan, külső elismerésre törekvő vágyait.
Ha sikerül félretennie a kos –karmájából eredő, befolyásolási késztetéseit, akkor lassan képes lesz felszámolni (életigenléssé és teremtés igenlő magatartássá alakítani) öntudatlan gyermekellenes sugallait, lelkiállapotát. Meg kell tanulnia az Egyetemes Törvényekkel összhangban levő folyamatos szeretet állapotban való létezést (még a harcok, a konfliktusok közepette is, sőt igazán ott!), meg kell tanulnia az egyéni szeretet-áramából kizárni minden rejtett hatalomvágyból adódó mellékhatást, annak minden esetleges ferde megnyilvánulását, az önzőséget. El kell fogadnia, be kell fogadnia és szellemi értékrendszer szerint feldolgoznia a külvilágból, főleg szeretteitől érkező jelzéseket, ahhoz, hogy helyesen tudjon tükröződni bennük. Semmit nem szabad visszautasítania.
Minden emberi életfolyamat- legyen az akár természetes vagy akár mesterséges- még a gazdasági- társadalmi jelenségek is az életért vannak, és ezt önnek el kell fogadnia. Viszont mikor már lejárt valaminek, valamilyen tanulási fázisnak, gyakorlati megtapasztalásnak az ideje, akkor el kell tudnia engedni, bizonyos okafogyott és időtmúlt szerepeit (főként anyai szerepét). Az igazi szeretet, abszolút önzetlen és tiszta, mindent elenged és megbocsát, semmit nem tart meg magának, feltétel és irány nélküli, képes a legnagyobb áldozathozatalra, még az elengedésre - elbocsátásra (Megbocsátásra!) is. Ön nőként arra született, hogy a preegzisztens, tiszta Szeretetet testesítse meg, minden rezdülésében, ami az odaadást, az igazi, isteni fény előtt való teljes megnyílást, az elfogadást és a befogadást, a megértést és táplálást, az isteni és emberi információk (a Világosság) befogadását, majd a kiérlelését, a kifejlesztést, és a visszadását jelenti, valamint a lemondást az eredményről, az elbocsátást.
Az Aszcendensére jellemző karaktervonások kidolgozása viszont, egy belső, szubtilis lelki-szellemi megnyugvással és elégedettség érzéssel fogja eltölteni és elvezeti élete problémáinak a tudatos, átgondolt megoldásához és rendezéséhez.

Ahogy már említettem önnek a Holdja a négyes ház csúcsán, a Mérlegben található, amit támad a Merkúr, a Szaturnusztól viszont pozitív fényszöget kap valamint együttáll az isteni igazság és a megváltás bolygójával, a Plútóval! Azaz a negatív Rák Napjegye mellett ez is egy rák karmára utaló elem, mivel a 4-es ház csúcsa egyúttal a mély tudattalanunk legmélyebb és legsötétebb zónáját is jelöli (Imnum Coeli). Az asztrológiai gyakorlat és tapasztalat azt mutatja, hogy amennyiben ide – ennek a közvetlen közelébe bolygó kerül, az nem, csak, hogy elveszíti a pozitív tulajdonságait, amennyiben egyáltalán pozitívan fényszögelt, hanem a bolygó úgymond, átváltozik az általa megtestesített szellemiség színezete szerinti karmaponttá, vagyis aképpen fog megjelenni az ilető személy szellemiségében, spirituális struktúrájában.

A Hold a Rák konstelláció uralkodóbolygója, nők esetében (az élet első felében) legalább olyan fontossággal bír, mint a Napjegy. A Hold, nem a személyiség kiáradási energiáit és késztetéseit testesíti meg, mint a Nap, hanem az önkéntelen információ befogadási, információ átalakítási – érlelési és visszaadási, visszatükrözési képességünket, a tudattalan kreativitásunkat, és ez által az odaadási képességünket is. Ezért az anyaság, a szaporodás, növekedés, gazdagodás, a tágulás, bőség, vagyis a teremtésben való közvetlen részvételt is jelenti. A női horoszkópban a saját anyasági ösztönei, érzései, élményei és az anyasági állapotához való viszonyulást és persze, a gyermekhez, a gyermekekhez való viszonyulási módot jelzi, miközben a férfiaknál a gyermekei anyjához való önkéntelen és öntudatlan viszonyulást (vágyat, ragaszkodást, vagy elutasítást, illetőleg félelmet) jelzi.
Önnél, mivel a Hold a négyes ház csúcsán található, a tudatalatti legmélyebb pontján, amint fentebb írtam, ez átalakul karmaponttá. Tehát ez azt jelzi, hogy ön odaadási - átadási - átengedési és oldódási, oldottsági/feszültségi gondokkal küzdött, vagyis belső oldódási- átengedési, szeretet problémákkal, ami miatt egy nehezen észlelhető, de állandó és finom belső válságban élt sokáig. Sokáig elkerülte volna tudatalatti szorongásai miatt a családalapítást, a gyermekek vállalását (hiszen kétszer is abortálta magzatait), amivel csak felnagyította rák karmáját. Azt is láthattuk, hogy mennyire érzékenyen érintették gyermekkori családjának, majd a felnőttként alapított családjának a problémái, egészen ezeknek a lehetséges felnagyításáig (Hold a négyes házban). Ez pedig a természetes oltalmazó és gondoskodó ösztönöknek az önmaga fele irányulása miatt alakulhatott ki.
Vigyázzon, hogy a már meglevő családjában összhangot tudjon teremteni a fokozott lelki receptivitás és az információk önkéntelen elhárítási késztetései között, nehogy aggodalmaskodásával egy állandóan feszült hangulatot teremtsen, amely menekvésre késztetheti a családtagokat, főként a majdani kamaszgyermekeit. Se nagymértékű azonosulási, se pedig a mindennemű tükröződést elhárító hajlamai ne uralkodjanak el egyoldalúan lelkivilágán, képzeletében. Erőfeszítésekkel és tudatos ráfigyeléssel teremtse meg az egyensúlyt, amely a természeti törvényeken alapul és azokhoz igazodik (Hold a Mérlegben)

Önnek őszintén szembe kell nézni érzelmi traumáival, meglátva és felismerve, tudatosítva saját felelősségét (hozzájárulását a dolgok alakulásához), mert a reális önismeret fogja csak elvezetni belső és külső (családi) konfliktusainak tisztázásához. Hiszen ön óhatalanul és akaratlanul is, ellenséges érzeteket táplál másokkal szemben (Kos karma!), amibe vegyülhet rejtett helyzeturalási, hatalmi ambíció is. A Hold jelképezte őserő ugyanis együttáll a Plútó által megtestesített igazságtudattal, titkolozási ösztönökkel, azaz kölcsönösen befolyásolják egymást mind negatív, mind pedig pozitív irányba.
Érzelmi konfliktusainak a feldolgozásában viszont akadályozhatja az a tény, hogy a személyes, közvetlen kommunikációt, ha lehetne, a legtöbbször elkerülné, mert fél a saját érzelmi reakcióitól (megtörténhet, hogy élesen reagál a kihívásokra el egészen a finom szarkazmusig, vagy esetleg túl gyengén és a kiélezett válaszreakciók inkább csak önmagában jönnek létre).

A gyakorlati és hétköznapi ráció és logikai összefüggés- teremtés, vagyis a pragmatikus – tudományos gondolkozás ősereje, a Merkúr egy kvadrátta negatívan fényszögeli a Holdat, azaz, e két spirituális őserő, kölcsönösen igyekszik egymást elnyomni. Viszont önben ott van a családdal kapcsolatos kérdésekben az állhatatosság, arányosság, felelősségérzet és elővigyázatosság, ami jó kiindulópont lehet a meglevő negatív átélések és félelmek felszámolásához, átalakításához, ezt jelzi a Szaturnusz (a törvényesség, arányosság, mértékletesség és felelősségtudat bolygója) és a Hold közti szextill, vagyis, ez a pozitív fényszögelés.

A Merkúr a logikus gondolkodás, a lineáris, hétköznap logikai értelmezések bolygója. Az értelmi képességeinknek a gyakorlati - pragmatikus felhasználási módját jelzi (tehát nem az értelmi képességek meglétét vagy hiányát, hanem azok megoldási- és eredmény orientáltságát). Az ön képletében ez az őserő az Ikrek és a Rák konstelláció határán található, nem sorolható egyértelmű kizárólagossággal egyik konstellációba se, tehát és következésképpen, az ön gondolkodásának van egy finom kétélűsége, kétarcúsága. A levegős Ikrekben az otthonában van a Merkúr, és ez gondokodási könnyedségre és üdeségre is vallhat, de felaprózódáshoz is elvezethet. A vízjegyű Rákban értelmezve, érzelmi közvetlenségről, de a tudatalatti lelkivilág eluralkodásáról is tanúbizonyságot adhat. Többségében pozitívan fényszögelt, tehát van hajlama arra, hogy racionalitásával a saját megváltását szolgálja. A Holdtól kap egy negatív fényszöget, de a Mars egy szextillel, az Uránusz pedig egy trigonnal támogatja (pontosabban kölcsönösen támogatják egymást). Ez azt jelenti, hogy bár fejlett a rációja és gyors áttekintési képessége is van (Ikrek-Merkúr), mégis megtörténik, hogy alárendel mindent az érzelmeinek, főként, ha a családtagjairól van szó (Rák-Merkúr). Tehát elfogult lehet akár a saját férjének, akár a gyermekeinek a viselkedésével kapcsolatban is, elnézésekkel, szemhunyással és protekciózással, ferdítve helyzetértékelését. Fogékony az újdonságra és az érdekességekre, ezek mind hamar felkeltik érdeklődését (Ikrek-Merkúr), de ez akár a valóságtól eltávolodott zűrzavaros elméletezésig is fajulhat, amire tehet még egy lapáttal a felnagyított és ezáltal eltorzított fantáziája is rátesz (Rák-Merkúr), így erősítve egymás negatív kifejeződését a gondolatvilágában.

Az előbb említett két pozitív fényszöge a Merkúrnak azt jelzi, hogy hatékony és gyors a felfogóképessége, rugalmas szellemiséggel rendelkezik (Merkúr-Mars szextill), emellett pedig találékony és függetlenségre törekvő, spirituális érdeklődéssel (Merkúr-Uránusz szextill), mély spirituális belátási és felismerési képességekkel is is rendelkezik. De a mentalitására határozottan rányomja a bélyegét az ingadozás, a kettősség minden pozitív fényszögelése ellenére. A Halaknak megfelelő tizenkettes házban található, vagyis, az egyetemes egységélmény, a szeretetképesség és a szellemi éberség megszerzésének és folyamatos erősítésének házában. Ezért önnek időszakos, tudatos lecsendesedéssel és külső befolyástól mentes helyen és helyzetekben kell elsajátítania a szellem orientált gondolkodásmódot, ezt szüntelenül erősítve, emellett pedig fel kell fedeznie az áldozathozatal magas rendű és csak nagyon hosszú távon vissza térni képes értelmét, különösen, hogy a Rákban van az Aszcendense és a Napja, a Vénusza is.

Semmilyen spekulatív logikai útvesztő nem szabad, hogy fatálisan gondolkodóba ejtse, a már meghozott áldozatok értelmét illetően (pl a gyerekek nevelésében), ahol az érzelmei ellenőrízetlenül túlsúlyba kerülnének, ott térjen vissza az egyetemes törvények szerinti logikához és értelmezze újra a kérdést és a hozzállását is. Ez egy másfajta élet-logika lesz, mint amit megszokott eddig, de erre van hajlama, hiszen az Uránusza, amely amúgy is kiemelt jelentőséggel bír az életében, támogatja ebben merkúri –lineáris gondolkozási képességeit. Kezdetben ez nem is fog gondot okozni önnek, de ez egy folyamatos áldozathozatalt és erőfeszítést igénylő út, sokszor késői eredményekkel. Ne engedje az újdonság-szomját és felületességre való késztetéseit felülkerekedni és elbizonytalanítani önt.

A következő bolygó, a Vénusz. Ez a bolygó a természeti kiegyenlítődési igényt, a maszkulin és a feminin príncipiumok közötti kiegyenlítődésre való törekvéseket testesíti meg, így Ő a szerelem és szexualitás, a harmónia, a békevágy, az esztétikai törekvések bolygója is. Az ön esetében a Vénusz a Rákban található, szintén a tizenkettes házban, mint a Nap és a Merkúr, egyetlen semleges fényszöge van: a Nappal való együttállása. Tehát érzelmi élete gyakran messze áll a reális helyzettől (azt sem vette észre, hogy egy korábbi élettársa kifele tekint a kapcsolatukból, csak akkor ütötte szemközt a valóság, mikor üresen találta a lakást). Sőt hajlamos lehet az érzelmi határozatlanságra, az álmodozásba való menekvésre. (12-ös ház!) Érzelmi zaklatottságai erősíthetik a Mérleg karmája miatti kiegyensúlyozatlanságát és így fennálló húgyuti panaszait is, a magánéleti gondjai mellett (gátolt érzelmei kifejezésre juttatása). A házhelyzet adja meg ezeknek a megoldását, mégpedig az időszakos csendes egyedüllétben ki kell dolgoznia szerelmi életének spiritualizálását. El kell érnie a szellemi éberséget élettársi viszonyában, mégpedig úgy, hogy józan értéktudattal éli meg szexualitását, érzékiségét, amit közvetlenül befolyásol az önérzete, öntudata (Nap-Vénusz együttállás).

A soron következő bolygó, a Mars az Oroszlánban, a Bikának megfelelő kettes házban található, ami azt jelzi, hogy ön egy született harcos, főként, ami az egzisztenciális kérdéseket illeti. Vegyes fényszögelésű, hiszen a Merkúrral és az Uránusszal pozitív fényszöget, a Jupiterrel és a Nappal viszont támadó, negatív fényszöget alkot. A Mars a az életadó, nyers (élet)energia és annak a felhasználási képessége, a célratörés, ösztönös és spontán személyi törekvések, megnyilvánulások, az életerővel való gazdálkodás, az életkedv, az élettel szemben táplált nyers ambíciók megtestesítője. Ugyanakkor, az értelmi-gondolati tevékenység célirányos felhasználásának az őserejét is jelképezi.
Tulajdonképpen a férfiasság bolygója. Az Oroszlán jegyében állva nagyfokú életszeretetről, akció-képeségről és mozgásigényről és alkotó jellegű önkifejezési hajlamről tanuskodik (amit munkáján keresztül jól ki tud fejezni és sportolással kiegyensúlyozottan tartani). De hajlamot jelez, a mások feletti uralkodásra és a rámenősebb akaratérvényesítésre, amit ha nem is nyilvánít ki nyíltan, de képzelet- és gondolatvilágában ott van, elfojtva és elrejtve. Viszont akár színészi hajlamokról is tanuskodhat ez a jegyhelyzet, ami „színészkedővé”, alakoskodóvá teheti olykor. Ennek az a veszélye, hogy az értékítélet és helyzettudat, becsületesség bolygója, a Jupiter is negatívan fényszögelve, a Marsot, csak felerősíti igazságtalan vádaskodásra és ítélkezésre való késztetéseit, a nem tisztességes eljárásokra, manipulációra való finom hajlamát (amennyiben inkább bátortalan és határozatlan, mint nyersen jellemű).

Amennyiben ítélkezni kezd mások felett saját morális koncepciói szerint (Nap-Mars quincux), amelyek nem mindig egyeznek az egyetemes erkölcsiséggel, akkor könnyen beképzeltté válhat, még ha nem is nyilvánítja ki ezt a felszínen, a nyílt viselkedésével, de saját belső világában a negatív átélései rabja lehet. Ráadásul mivel a Jupiterje negatív fényszögelésű (ld alább), ezt észre sem veszi, mert folyamatosan ámítja magát minden mondvacsinált magyarázattal, ködösítéssel és eufemizálással. Viszont a Merkúr és az Uránusz támogatóan fényszögeli a Marsot, ami gyors felfogást, hatékony gondolkodást, rugalmas szellemiséget (Merkúr), és eredeti, önálló jellemet takar, átlagon feletti tehnikai érzékkel (Uránusz). Mindemellett pedig azt a vonást, hogy kitartson meggyőződése mellett, nehezebb körülmények között is.

Összességében tehát a Marsa, a bátorság és célirányosság bolygója, elég jól fényszögelt, de mivel a legmélyebb karmapontja – A Lilithje! - a Kosban van, amely konstellációnak a Mars az uralkodóbolygója, nagyon utána kell néznie és éberen megfigyelnie mikor lendül túl az egészséges határokon és mikor lesz inkább gyáva és óvatoskodó, határozatlan, mert a karmapontok jelezte késztetések mélyebbek és erőteljesebbek, mint az egyes bolygók által megtestesített vonások. Főleg ha mindez önámtási hajlamokkal is keveredik (ld Jupiter).

Mindezen bátorsági, határozottsági probémái elsősorban gazdasági problémákkal telt életkörben nyilvánulnak meg, tehát az anyagi javak megszerzésének és megtartásának életterületén. Ön is akkor szedte össze bátorságát férjének ellentmondani és szembenézni a még csak sejtett dolgokkal, amikor már nagyon kiéleződött a helyzet és nem tudta ezt kikerülni. Önnek tehát a sikerorientált életszemléletét kell átalakítania nyíltsággá, igzság-beismeréshez szükéges áldozatvállalássá, becsületességgé, szellemi spontaneitássá. Ehhez viszont meg van a bátorsága és képessége is, hiszen a pálfordulások bolygója, a szellemi információ iránt való érzékenysége, az Uránusz, ahogy már írtam támogatja célirányosságát, határozottságát. Csak éppen meg kell értetnie tudatalattijával, hogy az anyagi javak mindig csak másodlagosak, a meglevő szellemiséget tükrözik, tehát öncélú hajszolásuk, vagy figyelmen kívül hagyásuk egyaránt téves és hibás alapállás.

A Jupiterje, amely a lényegi (megváltódási) értéktudat, az erkölcsi érzék, a helyes ítélőképesség, az emberi - személyi értéktudat és értékrend szerinti fontossági sorrend-tudat, valamint, az erre az érték-tudatra alapozó ítélőképesség őserejét megtestesítő bolygó. Pontosabban a Jupiter a rendeltetés szerinti értéktudat, az értékelési és megkülönböztetési képesség őserejét testesíti meg. Így tehát a helyzetmegítélés, helyzetérzékelés, az emberi igazságérzet és igazságosság, a kritikai elfogulatlanság bolygója, önnél, szintén a Bikában található - ahogy a Sárkányfarok is…-, és a tizenegyes házban.
Két fényszöget alkot. Egyet a Plútóval, egy másikat pedig a Marssal, mindkettő negatív. Tehát az ön életében ez az őserő, ab ovo tévesen jelentkezett. Így van önben egy olyan hajlam is, hogy a kézzel fogható, látható konkrét javakat (pl az autóját) tudja csak igazán értékelni, vagy legalább is, túlértékeli ezek fontosságát és szerepét az ön életében és már-már túlzó a ragaszkodása hozzájuk. Ennek az ellentétes végleteként, néhanapján, egyáltalán nem törődik ezekkel, mintegy közömbösen elsiklik felettük. Emiatt nem mindig tud ésszerűen bánni a már megszerzett javakkal (Jupiter a Bikában) és fennáll a lehetőség, hogy mások emberi értékeinek a megítélésében közrejátszodhat azok anyagi helyzete is.

Ugyanebből kifolyólag az értékszemléleti alapállásában két fajta véglet jelentkezhet:
1) Az életszemléletéhez, véleményéhez is makacsul ragaszkodhat, még akkor is amikor a valóság be bizonyította az ellenkezőjét és azt már rég felül kellett volna értékelnie,
2) Relatívnak találja általában az értéktudat és értékítélet szerinti morális alapállást, és nem érti azt, hogy egyesek miért csinálnak akkora nagy ügyet belőle.
De mind a hamisan szélsőséges, mind a relativizáló, közömbös értékítélete és moralizálása, megzavarja kiegyenlítődési megváltódási fáradozásaiban. A megváltás- megváltódás viszont, nem más, mint az egyetemes szeretet és világosság egymásba fonódása, egységesülése, egymás kölcsönös áthatása és kiigazítása a szerves, megbonthatatlan egység alkotása céljából. Az isteni igazság és a megváltás bolygója, a Plútó, ugyanis támadja a Jupitert (illetve fordítva is). Így a negatívan megélt igazságtudata is megzavarja erkölcsiségét. Kissé olyan mintha magától az Istentől is jutalmat várna el amiért jó kislány módjára feléje fordult és erőfeszítéseket tett a saját megváltásáért. Ha elmarad a kézzelfogható isteni igazság, akkor máris megengedi magának a tisztességtől és a moralitástól való eltéréseket, különböző ítélkezési késztetéseket, esetleg (Isten őrizz!) még az az élvezethajhászatot is... Nehezen látja meg a valóságot, inkább ellenáll, minthogy szembe nézzen saját gyengeségeivel, vagyis inkább ítélkezik a külvilág felett, minthogy megítélje a folymatokat és megkeresse önmagában a kiváltó szellemi okot.

Ráadásul mindez a tizenegyes házban, a Vízöntő életterületén válik hangsúlyossá. Azaz a baráti és más társas kapcsolatoknak a keretén belül találkozik az ön számára fontossá váló etikai, erkölcsi kérdésekkel és élményekkel. Emiatt baráti kapcsolatai változók ami a minőséget illeti. Vagy túllépi az egészséges kereteket és ott bizalmaskodik és bennfenteskedik ahol nem kellene, esetleg nagyvonalúskodik vagy pedig túl gátlásossá és szemérmeskedővé válik, zárkozottá és őszíntétlenné. Emlékszik, hogy a fiatal korát egy időben mennyire jellemezte a felelőtlen élvezet- és kábulatvágy, a szórakozás, illetve az önt ebbe belevivő és bent tartó baráti társasághoz való ragaszkodás?

Önnek az egyik fontos életfeladata tehát az is, hogy értékszemléletét az egyetemes törvények szellemiségéhez igazítsa, hogy levegye a szemüvegét és szembenézzen őszintén a valósággal, önmaga morális gyengeségeivel. Hogy annak a tükrében vizsgálja felül emberi kapcsolatait is, hogy azok mennyire vezetik el a megváltáshoz, illetve milyen mértékben határozzák meg ezeket a kapcsolatokat a belőlük származó várható anyagi értékek, valamint az anyagiak milyen mértékben járulnak hozza a megítélésükhöz. Tájékozódni, helyzeteket megítélni, elbírálni szintén felsőbb logika alapján kell, ezenfelül pedig nyílttá és őszintévé kell válnia az emberi kapcsolataiban, ahol megtanulja majd a kölcsönösség elvét is.

Mindezt viszont ki kell egészítenie maximális felelősség-vállalással, hiszen felnőttkori személyiségének, érett önérzetének kialakításában fontos szereppel bír a felelősségtudat, az arányosság és a törvényesség. Ezen lételveket megtestesítő bolygó, a Szaturnusz a Kosnak megfelelő egyes házban található, az Oroszlánban, gazdagon fényszögelve. A Lilith, a Sárkányfarok és az Uránusz is támadja, amíg a Hold és a Plútó pozitívan fényszögeli. Lényegében egy egyenlőszárú háromszög csúcsán látható, tehát egy olyan karma-alakzaton, amelyet a Sárkányfarok-Uránusz -Szaturnusz formál. Ez arra enged következtetni, hogy jelentőségteljes ennek az őserőnek a helyes megélése, személyiségébe való beillesztése. Ráadásul a Sárkányfarok a Vízöntőnek megfelelő tizenegyes házban áll, amely konstellációnak az uralkodóbolygói éppen az Uránusz és a Szaturnusz. Mindez hozzátesz az ön elköteleződési gondjaihoz (az a bizonyos egy lépés távolság a férjétől), hamis szabadságképzeteihez. Ezek az egymásnak ellentmondó elköteleződési (menekülési késztetésektől nyomott) viszonyulások, nemcsak a férjéhez való hozzállásában, kétértelmű átéléseiben jelentkeznek (Uránusz - négyes ház), hanem a közvetlen környezetével való spontán kapcsolataiban is (Szaturnusz az egyes házban) ellentmondásokat és zavarokat okozhatnak.

Ön tehát a születésétől fogva inkább gátlásos, félénk, túlfegyelmezett, akinek nehezére esett fiatalkorában a személyes felelősség vállalása, amit inkább személytelen intézményekre hárított (Sárkányfarok kvadrát Szaturnusz), akárcsak a mérték és az arány eltalálása. Gátlásossága és szorongásai miatt képtelen volt személyiségét és érdekeit megfelelően kinyilvánítani, konfliktusain és problémáin túl sokat rágódott ami az őrlőfogai romlásához vezetett. De átélte ennek a szöges lennetétét is, amikor átlendült, a külső körülmények hatására egy ponton, és akkor inkább a felelőtlenség, a korlátok nélküli fegyelmezetlenség jellemezte tetteit és hozzáállását, ami a párkapcsolati sikertelenségeibe is közrejátszott (Lilith félkvadrát Szaturnusz).

Mivel az életében (karmájában…), ha önkéntelenül is, de hangsúlyos az erő és a hatalom, illetve az elsőbbség kérdése, nehezen tud elfogulatlannak lenni, főleg mivel nem könnyen viseli, ha nem az ön elképzelése az ami érvényesül. Ez még akkor is igaz, ha mindezt nem nyilvánította ki, csak önmagában elrejtve élte meg (Szaturnusz az Oroszlánban). Pedagógiai pályája során is irritálta ez a tény (vagyis amikor nevelésről, már sarjadó önálló akarattal rendelkező gyerekek tanításáról lett volna szó, közvetve pedig önnevelésről, akkor inkább félszegséget érzett és elutasította ezt, választva a még kisebbeket, a könnyebben irányíthatókat). Általában véve is jellemzi egy finom, de állandó erkölcsi bizonytalanság, mivel sokszor un. lelki fáziseltolódás állapotában él. Azaz nem tudja azt, hogy mikor halogat tudatosan, vagy kényelemből és a döntés következményeitől való félelemből, mikor cselekszik idejében és mikor türelmetlenkedik. Ez azért van, mert a felelősségérzetét és mértéktudatát nehezen egyezteti szabadság- és függetlenségvágyával (Uránusz kvadrát Szaturnusz).

De önben ugyanakkor megvan a hajlam arra, hogy távlatokban, előrelátóan gondolkodjon, hogy képességeit felelősségteljesen használja, hathatósan elmélyítve a metafizikai tudását. Hiszen a Plútó egy szextillel pozitívan fényszögeli a Szaturnuszt. Viszont a Plútó egy távoli bolygó, tehát az általa képviselt lételv csak hosszú évek erőfeszítése után érezteti közvetlenebb hatását személyünkben. Ezenfelül pedig együttáll a Holddal, nagyon közel a négyes ház csúcsához, amit úgy kell tekintenünk, mint egy karmapontot, ahogy már ismeri ezt. Így pedig érthető, hogy fiatal korában, főleg gyerekei születése előtt, mikor még inkább a gyermekellenes és életellenes életképzelete volt az uralkodó, akkor miért volt hangsúlyosabb a gátlásosság, a hátráltatás az életében. Ez a Szaturnusz ugyanis, az egyes házban található, ami a személy és a környezete spontán, természetes és közvetlen kapcsolatrendszerének a háza, illetve, a saját személyiségének a helyes értékelésének az életterülete. Ehhez elengedhetetlen a külvilágban való tükröződés. Ezért önnek egyik további feladata az is, hogy megteremtse őszinte viszonyulási képességét a külvilág és önnön személye felé, ami (ős)bizalomra, közvetlenségre, felelősségérzetre épül. Szívós kitartással kell meglátnia és beismernie saját gyengeségeit és hibáit, amikért egészen a képzeletvilágáig teljes felelősséget vállal. Csak ezáltal tudja meghaladni, ebből a negatív fényszögekből kiolvasható determinációit, és megtanulni a Szaturnusz (az igazi, képzeleti felelősség) leckéjét.

Az Uránusza a négyes házban, a Skorpióban található. Támadja a Szaturnusz, a Lilith, a Sárkányfarok (és fordítva), míg a Mars és a Vénusz pozitívan fényszögeli.

Az Uránusz a szellemi információ irányába fordulási képesség bolygója, illetve a szellemi információ befogadási és áramoltatási képességünknek (az intuíciónak) a bolygója. A feltalálások, a gyors tudati felismerések és megvilágosodások, a ráérzés, tehát az un. intuíció bolygója. Lényegében az egyetemes Léttudatot testesíti meg, a teremtéshez és a megváltáshoz szükséges korlátlan fényinformáció előállítási lehetőségeket, az irány- és sebességváltoztatást, valamint az ezekben való a következetességet vagy pedig (negatívan) következetlenséget. Eszerint, mivel tehát az Uránusza pozitív és negatív fényszögeinek a száma nagy, ön szellemi téren egészen rendkívüli képességekkel bír, aki képes a végső okok kutatására mindig és képes a lényeg meglátására is (Uránusz a Skorpióban).

De tudnia kell azt is, hogy mindeközben tekintettel kell lennie másokra is, nehogy a zseniális meglátásai, a túlzó szenvedélyessége egy állandóan ötletező – pörgő, lázongó különccé tegyék, mert azzal nem használ senkinek, önmagának a legkevésbé. Így pedig nem lehet sem a párkapcsolatban - házasságban, sem a társadalomban megbecsült helye és szerepe sem. Az állandó érzelmi feszültségének keressen megfelelő levezetési helyeket és módozatokat, hogy elkerülje a kirobbanásszerű agresszív megnyilvánulásokat. Az ön képletében az Uránusz retrográd bolygó, ami azt jelenti, hogy sorsában kiemelt fontossággal bír az általa megtestesített őserő. Láthattuk azt is, hogy pálfordulásszerűen mondott le az éjjeli szórakozások és az alkohol fogyasztásáról és fordult a többgyermekes család alkotása fele. Tehát önben megvan a hirtelen történő, pozitív tudati pálfordulás készsége és képessége. Csak arra vigyázzon, hogy ez felelősségteljesen történjen, folytonosan felülvizsgálva mentalitását és álláspontját a hosszútávú következmények tükrében. Emellett persze az egyre bővülő metafizikai ismerete függvényében is.

Hogyha szükségesnek látja, akkor változtasson, ne ragaszkodjon csökönyösen valamilyen régi elképzeléshez, ha az már nem szolgálja a megváltását. Az Uránusz negatív fényszögei jelzik, hogy a belső változásai nincsenek összhangban a szociális változásokkal, a társadalmi renddel, ami miatt nehezen megy a másokhoz való alkalmazkodás (Sárkányfarok – Uránusz szembenállás). De az érzelmi életéhez való viszonyulása is kikerül olykor a felelősségérzetének kontrollja alól, amit néha szeszélyesen kezel (Lilith - Uránusz negyedszembenállás). De, mivel a Merkúr és a Mars is pozitívan fényszögeli az Uránuszt, azaz a gondolkodásmódja és a céltudatossága támogatja a helyes, megváltó szellemi információ irányába fordulást, és ennek az alapján végzett életpálya korrekcióját (ez fordítva is igaz), ön nemcsak találékony és jó helyzetfelismerő, hanem határozott és erőteljes is tud lenni, aki kitart a pozitív meggyőződése és elvei mellett. Mindez segíti abban, hogy kidolgozzon egy felelősségteljesen nyitott, megfontolt személyiséget és megélje az igazi (spirituális) szabadságot az otthon teremtése közben. Azaz, képes lesz megteremteni a biztonságos családi hátteret úgy, hogy ezt a közeget, nem érzi majd fojtónak, beszorítónak, szabadságára és függetlenségére nézve fenyegetőnek (hiszen a négyes házban áll az Uránusza). Pozitív vizualizációs képességeket kell kifejlesztenie, hogy e két ellentétesnek ható késztetést egyeztetni tudja önmagán belül és egészségesen megélni.

Az ön Neptunusza a Nyilasban található, az ötös házban. Szintén hátráló bolygó, mint az Uránusz. A karmapontok és a Nap negatívan fényszögelik, míg a Plútó egy szextillel pozitívan támogatja. A Neptunusz nem mást testesít meg, mint a bennünk önkéntelenül és automatikusan áramló Isteni Szereteten alapuló, mágikus teremtő - képzeletet, valamint a spirituális éberséget és az egyetemes szeretet Teremtői őserejét. A négy fényszöge közül csak egyetlen egy pozitív. Ön tehát nehezen látja meg a gyakorlati igazságot, olykor inkább a kaotikus érzelmi - érzéki benyomások által keltett káprázatok világában él és tévelyeg. Nagy szeretet-szomjúsága okán, könnyen képessé válik a személyi függőségek capdájába kerülésére, valamint a mesterséges kábulásra (mint régebben az alkohol és az édességek). Vigyáznia kell tehát, mert az érzelemvilága, gondolkodása is zavarossá válhat, ha összekeveri a fantáziáját az éber imaginációval, hatalmi-uralkodási ambícióit a veszteségérzet miatti félelemből eredő misztikusan irracionális félelemérzettel.

Ha mindezt pedig túlzó szenvedélyességgel és élvezetvággyal elegyíti, akkor hajlamossá válik a folyamatos ellenségképekben való képzelgésre, az önkéntelen, képzeleti gyűlölködésre és a neheztelésre (régebbi párkapcsolati sikertelenségeinek emlékeit is sokáig dédelgette önmagában). Az egységérzetet éberséggel kell megélni és átélni, tudatos lelki-szellemi öntisztítás által (naplóírás és képzeletkontroll!), ami így nem csak intellektuális vagy pusztán érzelmi átélés marad, hanem tudati bizonyossággá is válik. Így fogja tudni helyesen érzékelni a szoros, követhető összefüggést az isteni gondviselés és a személyes, felelősségteljes teremtői képzelet között. Ez önnek viszont nehezére esik lelke mélyén elfogadni és megélni, hiszen többségében támadott a Neptunusza, ami ráadásul az ön esetében, hátráló bolygó is, ami azt jelenti, hogy különös fontossággal bír, hogy hangsúlyos a személyi vonásai közötti jelenléte.

Ha pedig eddig nem tett szert olyan élettapasztalatokra, amelyek hatására helyesen viszonyult volna ehhez az őserőhöz, akkor az élvezetvágy uralta fantáziavilágát, könnyen összetévesztheti és összekeverheti a teremtő imaginációval, annak a működtetésével. Ez akár végzetes hiba is lehet, lévén, hogy nem cask édesanyaként, hanem az erős Uránusza miatt is, igen erős az ön mágikus képzeleti teremtő ereje, ami minőségi válogatás nélkül, mindent létrehoz. Ahhoz, hogy ezt megelőzhesse és ezen változtasson, előbb meg kell értenie a különböző folyamatok, jelenségek kauzális okát, szellemi szempontok alapján kell viszonyulnia hozzájuk, majd aztán megkedveli és megszereti őket, mert bízik abban, hogy a megváltásért, a szellemi fejlődésért vannak, azt szolgálják.
Így sikerülhet majd egységesülni a teremtés céljával és állíthatja e mágikus képzeletet az önnevelés, a harmóniára való törekvéseinek és azok tudatos megvalósításának a szolgálatába (Neptunusz az 5ös házban). Különben elvakítják ellenőrízetlen érzelmei, az önkéntelen szórakozásra való vágyában pedig szétszóródik, célt téveszt. Szerető gondoskodásában, családtagjaival való viszonyrendszerében is gyakorlatiasságra kell törekednie, józan szembenézésre és mértékletességre. Az élet- jelenségeket minden további nélkül el kell fogadnia, le kell nyelnie, öntudati, önérzeti sérelmek dédelgetése nélkül.
Ha így tesz, idővel akár tisztánlátói képességeket is kifejleszthet (Neptunusz-Plútó szextill), de ehhez minden korrupciót és képzeleti zavart, önámító (leplezett) agressziót, öncsalást, illetve képzeleti fertőződési lehetőséget ki kell szűrnie életéből és önnön személyéből. Itt is érvényes, hogy ennek a harmónikus fényszöge által jelzett képességei, csak jó hosszú idő után tudnak majd érvényre jutni, mikor már nagyrészt megtisztította lelkét-szellemét a karmikus hatásoktól (a Lilith és a Sárkányfarok jelezte determinációinak behatásától).
Ennek a Neptunusz-Plútó szextillnek akkor lenne nagyobb jelentősége, ha meg lenne támogatva más bolygó által. Tehát óvatosnak kell lennie, nehogy az új spirituális - asztrológiai ismerete hozzájárulhasson ahhoz, hogy még különbnek érezze emiatt magát a többi embertől. A Nyilasban levő Neptunusz jelzi azt, hogy erre nagy hajlama van és olykor sor is kerülhet rá, hiszen sokszor a képzelet csalfa játékait a valóság elemeiként érzékeli, azaz összekeveri a kettőt és hajlamos elfogultan rajongani kétes értékű misztikus, vagy tudományos elméletek iránt (tehát ismételten célt téveszt).

Ki kell dolgoznia egy életigenlő, életszerető, törvényes és realis világlátásból eredő optimizmust, amitől olyan szubtilis, folyamatosan fenntartott szeretet-állapotba kerül, mikor már nincs többé szüksége az élet megédesítésére, a kábulásra.
A Plútó az utolsó bolygó a naprendszerben, a legtávolabbi, amelynek 248 év a keringési ideje, ennyi idő alatt járja be a teljes állatövet. A Teremtő Isten és a teremtett világ közti közvetlen kapcsolatot jeleníti meg, a végső és teljes kiegyenlítődést, a teremtő erőknek a teremtés folyamatain keresztül történő fejlődését és megtisztulását, az egyetemes kiegyenlítődéshez vezető újjászületést és újraegyesülést, azaz a megváltást és így az isteni igazságot.
A Plútó által jelzett őserő viszont, negatívan átélve, megtestesíti a hatalmi, uralkodási késztetéseinket és a külvilághoz való ellenséges viszonyulásunkat, egészen az akár irracionális igazságtalankodási, gonoszkodási sugallatainkig elmenően, el egészen azok megnyilvánulásáig, az elkorcsosulást, a rombolást, a meghasonlást és a degenerációt is előidézve.

Mivel az ön esetében a Plútó a Mérlegben található (Amely konstelláció a feminin és a maszkulin ősprincípiumok szellemi és természeti kiegyenlítődésre való törekvésének az egyetemes őselvét jeleníti meg. Így a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi harmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítődésre való törekvést eredményezi az emberi viszonyokban és szellemi – lelki állapotokban.), ön önkéntelenül és öntudatlanul, vágyik és törekszik egy eszményi, magasrendű elvárásoknak megfelelő és romantikus átélési lehetőségekkel is tarkított párkapcsolat megvalósítására. Tehát eleve spirituális igényt támaszt társával szemben, még ha öntudatlanul is. De, hiába mert kiegyensúlyozatlan a belső világa, az ebből fakadó bizonytalansága miatt fel-felmerül a manipulálási vágya a társnak. Ez odáig is elmehet, hogy vagy nyíltan, erőszakoskodva, vagy rejtetten intrikálva próbálja a vágyott élettársi boldogságot megszerezni.

Amennyiben sikertelenségei adódnak a házasságában, azokat sorsjelzésnek kell vennie arra vonatkozóan, hogy le kell mondania, erről az alapvetően természetesnek tűnő késztetésről és a lelki-szellemi kielégülését a kockázatosnak tűnő őszinteségben kell, hogy keresse majd a megoldást. A spirituális szempontokat figyelembe vevő, a megváltás szolgálatába állított párkapcsolat kialakítási késztetését kell az un. boldogság- manipuláció helyébe kifejlesztenie. De azt az alapvető hajlamot és vágyat nem szabad soha feladnia, hogy az igazság és az őszinteség útján boldog legyen, mert akkor meghasonlik önmagával és megalkuvása folytán eltávolodik az igazi boldogságtól, aminek az elérése viszont az életünk fő célja.

A Plútója együttáll a négyes ház csúcsán levő Holddal, és a Sárkányfarok, a Jupiter és a Nap negatívan fényszögeli, amíg a Szaturnusz és a Neptunusz pozitív fényszögekkel támogatja. Eképpen, az ön esetében, egy jelentőségteljesen megerősített őserőről van szó, amelynek a helyes megélése kiemelt szerepet játszhat életében és sorsának alakulásában.

Önnek fel kell adnia minden hatalmi késztetését, másokon túltenni akarását, helyzeturalási vágyait, sőt rejtőzködési ösztöneit, befolyásolási igyekezeteit, szembe kell néznie a legnagyobb nyíltsággal önnön gyengeségeivel, a karmikus eredetű személyi hiányosságaiból és túlkapásaiból keletkezett sikertelenségeivel. Magyarán képessé kell tennie önmagát a megváltásra, a gyökeres újjászületésre, feladva minden még meglevő belső ellenállását az átvalósulással szemben. A négyes házban, tehát az otthonteremtés, a család-alapítás és fenntartás életterületén kell harmóniába kerülnie a Plútó által képvislet lételvekkel. Állhatatossá, kiszámíthatóvá kell válnia, feladva rejtett uralási vágyaiból eredő taktikázásait és rejtett ellenségeskedéseit, kutatói-fürkésző képességeit, az isteni személyisége felelősségteljes megerősítésére kell fordítania.

Minden fentebb ismertetett vonásának, meghatározottságának az oldása, pozitív képességgé való átalakítása a Sárkányfej nevű boldogságpont által jelzett megváltotti állapotba vezeti majd el önt.
A Sárkányfej azt az állapotot testesíti meg a sorsképletben, amikor az élete többé nem lesz már érthetetlen és előre nem sejthető véletlenek sorozata, ami ellen egyelőre még, úgy érzi, hogy folytonosan be kell biztosítania magát és ezért (Pl. az anyagiak miatt vagy munkahelyi gondok sikertelenségek miatt) esetleg még aggodalmaskodnia, illetve szorongania is kellene. Hanem az örök égi rend szerint fog leképeződni és alakulni az élete, összhangban az isteni igazsággal és törvényekkel. Ezt a boldogságpontot (megváltottsági állapotot) az ön esetében a Skorpió Sárkányfej jelzi az ötös házban.

A Skorpió az isteni (első!) dimenzió szintjén is, a gyökeres átalakulásnak, az újjászületésnek az isteni létmozzantát testesíti meg. Ez pedig, az ember esetében ez a saját isteni lényére való ráébredését, a szellemi létezés elsődlegességének a valóságára való ráeszmélést, így pedig a gyökeres öntudati kicserélődést. Ön majd valamikor eljut oda, hogy képessé válik az állandó személyi változásra és változtatásra, a rejtett szellemi igazságok felkutatására, a habozás nélküli hibabelátásra, az élet céljának és értelmének a helyes értelmezésére és az eszerint való létezésre és képzelgésre.

Ehhez viszont fel kell vállalnia a karmapontok és bolygók házhelyezetéből kiolvasható életfeladatait. Azaz, minél nagyobb mértékben fel kell vállalnia a horoszkóp házak által jelzett gyakorlati életfeladatait és ezáltal megszerezni a szükséges karma-oldási képességeit.
Az asztrológiában az un. házak, azok a konstellációknak megfelelő gyakorlati életterületek, amelyek jelzik, hogy milyen gyakorlati körbe behatolva, az ottani cselekvésrendszereket és állapotokat tudatosan felvállalva és tudatos éberséggel átélve - gyakorolva, világosodhatunk meg a karmánk jellege felől, belülről, személyesen is, tehát nem csak elméletben a horoszkópunk leírásait olvasva, vagy az asztrológus feltárásait meghallgatva, és így szerezhetjük meg a megváltáshoz szükséges képességeket.. Ezen életterületekre tudatosan behatolva és ott, az illető házra jellemző gyakorlati tapasztalatokat (tanulságokat) megszerezve, ezek a tapasztalatok, illetve az általuk létrejött kvalitásaink, elvezetnek a karmánk feloldási és meghaladási lehetőségeit megvilágító és lehetővé tevő képességeinkhez.

Ezért, ezek, a horoszkóp szerint (a házakban álló bolygók és karma pontok jellege és jellegzetessége szerint), pontosan személyre szabott gyakorlati megvalósítási életkörökre tagolt, jellegzetes tapasztalatok és átélések, tanulságok az újszerű szükégek és a kényszerek hatására, egészen új személyi tulajdonságok megszerzéséhez vezethetnek. A jellegzetes egyéni karmánk feloldásához feltétlenül szükséges, a szerzett személyi tulajdonságok létrejöttének lehetőségeit biztosító gyakorlati életterületeket jelenítenek meg a horoszkópházak.
Ha bolygó/k, vagy karmapont/ok kerül(nek) bele az illető házba, akkor, ott olyan élettapasztalatok útján kialakuló személyi képességeket szerezhetünk, amely új képességek segítségével, elérhetjük a karmánk feloldását. Ezért, egy - egy ilyen, a házak által megtestesített életterület - amelyben a bolygók és/vagy a karma-pontok által jelzett, jellegzetes erők hatnak… - kiemelt jelentőséggel bír az életünkben. Hiszen olyan problémás életterületet jelenitenek meg, ahova be kell hatolnunk, ahol megoldandó és feloldandó feladatok várnak ránk, amelyek új tulajdonságokat és képességeket váltanak ki belőlünk, az egészségünk és a boldogságunk elérése és kiteljesedése érdekében. Az általuk jelzett gyakorlati feladatoknak az időben történő felvállalása és végrehajtása során tehát, szert tehetünk olyan képességekre és tulajdonságokra, melyek az életkríziseinkből kisegítenek.

Az ön esetében a legfontosabb horoszkópházak a következők: a tízes, a tizenegyes, a négyes és a tizenkettes ház.
A tízes ház - amelyben önnek a Kos Lilithje található, a Bak konstelláció gyakorlati életkörét megtestesítő életterület. Ez, a nagy szociális – népi – nemzeti és vallási közösségek, sőt: az egész emberiség közösségének az életkörét mgtestesítő asztrológiai életkör is, amelynek a megnyilvánulási területén (a társadalomban), ön olyan információkhoz juthat a környezet visszahatásaként, amelyek szükségesek a fent részletesen leírt hiányosságai, gyengéi (harmonizációs gondok, az igazi férfiassággal való együttélési nehézségek, a partner igazi személyiségével való egyenes és bátor vállalásától való félelem, a szabadságra és autonómiára való törekvéseinek a ki nem nyilvánításából eredő zavarok, valamint a negatív életszemléletre való hajlam, és a megváltásellenes gondolkodásmód) meghaladásához.

Ez a közösségi érdekekért való törekvések és harcok életköre, vagyis a társadalmi megmérettetés háza, a hivatás, a rang, a társadalmi helyzet, a közösségi érdekszférában történő, általában kölcsönös kompromisszumokra is alapozott érdekegyeztetések, a hivatásban való felemelkedés és az előrejutás, a társadalomban betöltött funkció szerinti rang, és cím viselése, a hivatalos elismerések, a megbecsültség, a népszerűség, a hírnév, a közösségi érdekek érvényesítése érdekében folytatott társadalmi - közösségi szintű tevékenységek sikerre vitelének a háza is.

Ide tartoznak a nagy nyilvánosság előtt való szereplések és az ilyen jellegű törekvések beteljesülése is, mivelhogy a tízes ház egyféle tükröt is tart elénk. A társadalomban mérettetik meg ugyanis a szándékunk, az elképzelésünk, itt derül ki, hogy helyes vagy helytelen a gondolkodásmódunk, valamint az, hogy az ennek megfelelő kivitelezésben hol hibázunk esetleg. Itt, a társadalomban, a közösségben az embernek fel kell kutatnia, ki kell mutatnia az összes összhangba kerülési lehetőséget, nemcsak a környezettel, a saját kisebb vagy nagyobb közösségével, hanem önmagával és az Istennel is. A társadalom színterén felvállalt feladatok teljesítésén keresztül juthat csak az ön megváltódásához szükséges információkhoz, képességekhez. Mindezt csakis a minden szintű közösségi - társadalmi felelősség felvállalásával (azaz felelős vagyok nemcsak a közösségi tetteimért, hanem az ide vonatkozó, szavaimért, gondolataimért, de vágyaimért és főként a képzelgéseimért is).
A tízes ház leckéje megtapasztalni azt, hogy felelős vagyok a közösségért is, amelyben élek, amelyért tevékenykedem, akármilyen formában. Korántsem csupán a politikusi, vezérkedési szerepekről van szó, hanem minden köz-érdekű elfoglaltságról, ahol önnek a felettese úgymond, maga a sziciális közösség, amely önt számon is kérheti, de ugyanakkor felkarolja, támogatja, vagy éppenséggel gátolja bizonyos helyzetekben.
Az itt megtapasztalt élmények feldolgozása által, meg kell tanulnia az egész világegyetemmel, vagyis, az azt vezérlő törvényekkel összhangban élni, hogy majd irányt tudjon mutatni, akár vezetői szerep szintjén is, a szellemvilág fele. Ehhez viszont mindenekelőtt éberré kell válnia szellemi szinten is, tehát mentessé a természetellenes elméletektől és az asztrális – szentimentális káprázatoktól és így, idealizmustól, a valóságvakságtól és éppen ez az a jellegzetes életterület, ahol a hatás - visszahatás törvénye exponált érvényesülésével, ön ezt a fajta káprázattól való megszabadulást elérheti. Ön tehát közösségi irányításra, közösségi szerep vállalására (is...) hivatott, van tehát egy ilyen életfeladata. Ezt nem szabad elfelejtenie, még akkor sem, ha a jelen pillanatban ennek látszólag minden ellentmond és esetleg ön sem kíván ilyen szerepkörökben tetszelegni. A helyes hozzáállás tehát ehhez a ház szellemiségéhez egyelőre a meghívásra való várakozás a köz szolgálata érdekében, együttműködve az egyetemes törvények szellemével.

A tizenegyes házban, ami a Vízöntőnek megfelelő gyakorlati élettér, áll önnek a Sárkányfarka és a Jupiterje. Ez a ház nagyon összetett szellemiséggel rendelkezik, mivel a függetlenségi törekvések mellett és azokkal együtt a felső fokú együttműködési képességek kifejlesztésének az életterülete. Tehát, emberi szinten a csapatmunkában való szoros együttműködéseknek és szellemi szinteken az egyénnek az egyetemes lét-erőkkel (A bolygók ezeknek a megtestesülései az asztrológiában) és az egyetemes törvényekkel való együttműködési képességek mellett, a személyes autónómia - törekvések helyes megélésének és megvalósulásának háza is. Ez az egyetemes felelősségtudattal átitatott szabadságtudaton alapuló viszonyrendszerek és együttműködési képességek kialakulásának a háza is.
Nem egy erőltetett, kikényszerített együttműködésről van szó, hanem egy önkéntes módon, szabad választás eredményeként létrejövő együttműködést, együtt tervezést, önkénymentes együtt gondolkodási képességet jelent. Ez a következő elv szerint működik: „Én megteszem amit meg kell tennem és bízom abban, hogy Isten (illetve a benne létező egyetemes lételvek is) megteszi ami az ő része. Emberi kapcsolatok szintjén meg a több, különböző látásmódok és elképzelések közötti érdek- és ismeret-egyeztetés, összhangteremtés során felépülő kivitelezést, tervezést és végül megvalósítást jelenti, amikor is, mindenki ugyanazért a célért küzd, vállvetve, egymást segítve. Ide szükségeltetik igazán a helyesen megélt jupiteri elv, az építő kritika, a helyzetfelismerés, az összhang.
Idetartozik a megértése annak, hogy úgy kell az önrendelkezésemre irányuló törekvéseimet kidolgoznom, megélnem, hogy mindeközben nagy figyelmet szenteljek a felmerülő, együttműködési – kollaborációs problémák minél helyesebb megoldására is, hogy ezeket az utóbbi képességeimet is fejlesszem az előbbiekkel egyetemben.

Önnállósulási törekvéseimnek tehát figyelembe kell vennie mások ugyanezen jogát. Azaz, hogy ezt a szabadságjogot és önrendelkezést a másiktól semmiképpen ne vegyem el, de még csak alattomban, rejtetten se vágyjak ilyesmire (Negatív aspektusában beletartozik az irigység érzése is- soha nem irigykedni kell másokra, hanem utánanézni, hogy ezek az emberek hogyan és milyen módon szerezték meg az önben irigységet keltő javakat, tulajdonságokat).
Így ez a ház a pozitív tervezés, építkezés és alkotás háza, de ugyanakkor a felfedezések, feltalálások, az információ szabad áramlásának, a mentális képességek materializálódásának, az újítások és tisztánlátói képességek megszerzésének a háza is.
De itt hiúsulnak meg a szellemi fejlődéssel szembemenő terveink és korlátozódnak az ilyen jellegű, negatív ambícióink is.
Önnek meg kell valósítania élete során a termékeny együttműködést az Abszolút Szellemmel, annak az összetett, de végül megérthető és változatos, az alacsonyabb rezgési szintű dimenziókban megjelenő megnyilvánulási formáival. Ezt, a közvetlen környezetével való kollaborációs kísérleteken keresztül kell elkezdeni. Építő jellegű csapatmunka során kell megtanulnia a pozitív mentális tervezést, képzetalkotást, a felelős kivitelezést. Ehhez viszont, meg kell szereznie a hosszú távú következményekben való gondolkodási képességet, a felelősségteljes szellemi és gyakorlati segítségnyújtást (amikor nem átveszi a másiktól annak feladatát, hanem meglátásaival, feltárásaival, rávilágít a felvetülő problémákra és tanácsokat ad a megoldásra, elindulni/kitartani, segíti a – pl. családi - csapatának tagjait). Még ha ennek a segítőkészségnek az alapja az emberbaráti érzések és általában a humanista törekvések, akkor is át kell ezeket hatnia a fegyelmezett és céltudatos – célirányos, hosszú távú következményekben gondolkozni képes, és ezeket a lehetséges következményeket számba venni és számon tartani és főként: figyelembe venni képes, szellemi fénynek, mert másképp senki nem fog ezen segítségtől valódi fejlődést elérni.
Ugyanakkor, a tizenegyes ház, az asztrológiai információk és képességek megjelenésének háza is, hiszen a szellemi fény befogadásán és továbbadásán alapul, tehát az ilyen jellegű foglalatosság kiváltképpen kívánatos és gyümölcsöző lehet az ön számára. Így tanulhatja meg, hogy az igazi szabadság csakis a törvények adta kereteken belül nyilvánulhat meg, azaz ha egybekapcsolódik és szabályozva van a személyes felelősségtudattal. Ezek a képességek szükségesek ahhoz, hogy a soron következő tizenkettes házas életfeladatait meg tudja oldani. Ugyanis az együttműködési képességek minél teljesebb körű kialakítása és a hosszútávú következmények meglátásához szükséges készségek megszerzése nélkül nem tudja majd a valós boldogsági állapotot elérni sem, nem, hogy megalapozni.


A tizenkettes ház a Halak konstellációjának megfelelő gyakorlati erőtér. Tehát a Megváltásnak, a minél teljesebb kiegyenlítődés elérési lehetőségének (ami a legfontosabb rendeltetésünk!) való alárendelődési tudatosság és képesség megszerzésének az életköre. Ez tehát, az egyetemes egységérzés, a valódi szeretet és a valódi boldogság állapot megszerzésének és begyakorlásának a háza, az egyetemes létben való éber feloldódási képesség megszerzési lehetőségének háza, az isteni igazság felismerésének és ugyanakkor érvényre juttatásának a háza.
Tehát ide tartozik a megtisztulásunk és átalakulásunk érdekében való, önmagunkkal folytatott belső harc is az isteni igazság érdekében, amit tudatosan (idevonatkozó tetteink okainak és következményeinek teljes tudatában) vállalnunk kell, vagy amitől tudattalanul elhatárolódunk annak a negatív aspektusában. Önnek Ebben a házban van a Napja, a vele együttálló Vénusz és a Merkúr is. Tehát önnek meg kell tanulnia előbb elméletben felfogni a megváltás leckéjét, majd a gyakorlatba is ültetni – átélni ezt a kiegyenlített állapotot minél teljesebb mértékben. Ehhez pedig vállalnia kell az idevezető karmikus tapasztalásokat és életeseményeket (A Spirituális fejlődést elősegíteni képes, kreatív egyedüllétet). Ezt rendszeres, kreatív egyedülléten keresztül tudja elérni, begyakorolni, amikor is külső ingerektől és behatásoktól mentesen, mintegy a külvilági ingerektől elszigetelődve, ráébredhet a saját karmikus indíttatatásaira, a vonatkozó sikertelenségeit kiprovokáló spontán – karmikus késztetéseire, a próbatételeknek a valódi céljára és okára.
Ugyanakkor a rendszeres meditáció, kontempláció, ima, naplóírás, metafizikai tanulmányok folytatása által át tudja élni az Istennel való egység, a lényegi azonosság érzését. Viszont ha sokáig elhalasztja ezeket, akkor ez a ház a kényszeres magány, az elhagyatottság, az elzártság, a kényszerű elidegenedés és elszigeteltség, a hosszas szenvedések, betegeskedések, csalások és megpróbáltatások házává - életkörévé - válik, azoknak a számára, akik ezt az életfeladatukat idejében nem ismerik fel és nem tesznek intézkedéseket annak az érdekében, hogy ezt a zavartalanságban átélhető, kreatív magány-állapotot minél több alkalommal és minél mélyebben megtapasztalhassák, annak az érdekében, hogy ráébredhessenek az isteni igazságra. Vagyis, ha nem ébred rá a legmagasabb rendű kiegyenlítődési képességek megszerzésének a szükségességére, és nem tesz meg mindent annak az érdekében, hogy kijózanodhasson és az átélt lelki szenvedések hatására, azokon keresztül megtisztíthassa a karmától megzavart életképzeletét.

A négyes házban önnek a Holdja található, illetve a vele együttálló Plútó is. Ez a ház a család, az otthon, a szülőföld háza, hiszen a Rák konstelláció gyakorlati élettere. Jelöli a szülőkhöz, de különösen a saját anyai szerepéhez való viszonyát, az ettől való, rejtett és önkéntelen és öntudatlan iszonyodást, viszolygást, ami fiatal korában jellemezte, valamint ennek az állapotnak az elkerülési - kikerülési vágyát. De alkalomadtán jellemzőbb lehet a családi, anyai feladataival való kizárólagos foglalkozás is, illetve az ilyen jellegű késztetések megléte. De ugyanakkor az apához, az általában elváróbb, igényesebb apaság képzetéhez való negatív (szabadulási) viszonyát is jelzi, a családi hagyományokhoz, szokásokhoz való, önkéntelen negatív hozzáállását is. Ugyanígy megtestesíti az anyának az ilyen jellegű önkéntelen késztetéseit és tudattalan törekvéseit, ti., hogy az apával rossz viszonyt alakítson ki, hogy attól megszabaduljon (elváljon), vagy azt lekicsinyelje, annak a családi funkcióját semlegesítse, hiteltelenítse. A férjre, mint a gyermekeinek az apjára és általában, az apára való neheztelési vágyakat és hajlamokat is jelöl.
Néhanapján gondot okozhat (remélhetőleg egyre kisebb mértékben) a saját maga által alapított családban való helytállás is, a családi viszonyok és házastársi kapcsolata harmónikussá tétele, netán fáraszthatja az ezekkel járó kötelezettségek sora. Megnyilvánulhat abban is időnként, hogy lelke mélyén esetleg fárasztja a gyermekeire való igazi odafigyelési szükség, a miattuk való lekötöttségi és monotonitási érzések gyötrik, a kamaszokkal való konfliktusok során pedig akár menekülési, szabadulási késztetések is felmerülhetnek. Esetleg a szabadulási vágyak társulhatnak a családi kötöttségek nélküli élet délibábos képzetével, vágyával, még ha csak nagyritkán és esetleg nagyon rejtetten is. Mindezt fel kell oldania tudatosítás és idevonatkozó alkímiai eljárások segítségével (mantrák, naplózás, meditáció).
A fent ismertetett gyakorlati életfeladatok vállalása és tudatos keresztülvitele által (amely egy egész életre szól!), a Rák Aszcendens teljes mértékű kidolgozásával egyetemben, eljut majd hosszú évek kitartó munkájával abba az állapotba, amelyben igazán boldog, tehát, szellemileg-lelkileg kiegyensúlyozott tud lenni, testileg-lelkileg egészséges. Azaz az áldozathozatal, az értelmes áldozatvállalás, a férjében és gyermekeiben való tükröződés, a szellemi információ iránti érzékenység és befogadóképesség, az alkalmazkodási készség, a másikra való tárgyilagos odafigyelés kifejlesztése által és révén. Valamint a gyermekei helyes nevelése révén és a gyerekeihez való arányos szellemi viszonyulás segítségével tudja karmáját majd oldani. Ezt a Boldogságpontot pedig a Sárkányfej testesíti meg, amely az ön esetében a Skorpióban található, ahogy azt már ismeri. Viszont ehhez, az önre szabott életfeladatokat meg is kell szeretnie, hogy örömét lelje ezekben, ne csak kellemetlen kötelezettségeként érzékelje őket, hanem tényleges boldogulást, egészséget elősegítő feladatokat, melyekben önmagát kiteljesíti és megvalósíthatja, hogy elérje a tényleges lelki-szellemi nyugodtságot, elégedettséget és kiegyensúlyozottságot.

_________________
Balázs Buzsi Enikő


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO