ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.02.20. 22:33

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2016.02.17. 18:49 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
Negatív Nap, Merkúr és Jupiter az Oroszlánban


Az Oroszlán konstellációja azt a morfogenetikus erőteret testesíti meg, amelyben az Ikrekben még csak sejtelem és sugallat és általános szellemi reflexió szintjén megjelenő egyetemes léttudat, koncentrált kauzális isteni öntudattá válik. Számunkra, emberek számára ez azt a létmozzanatot testesíti meg, amelyben az isteni öntudat megjelenik az individuális emberi tudatban.
Az Oroszlán erőterében az egyetemes létnek a konkrét tudatosítása az emberek számára annak a tudását jelenti, hogy az isteni mag minden emberben megtalálható, ez az a mag, az a belső isteni szikra, amelyből az önnevelés, önnemesítés által a tiszta individuális öntudatnak, önértékelésnek a megszerzésére törekedve, az alkimisták aranya, az arany öntudat kifejleszthető.

Az Oroszlán eredeti, pozitív jelentését megtestesítő, a harmonikus tulajdonságokkal bíró Oroszlán-szülöttek a fény, a világosság, a tiszta, egyéni éntudat hordozói, akik, veleszületetten tisztában lévén saját egyéni értékeikkel, tudják, hogy szellemileg mennyit is érnek, ugyanakkor a hibáik fölött sem hunynak nagyvonalúan szemet, mert megtanulták, hogy az önmaguk fölött való uralkodás a leghasznosabb, de a legnehezebb képesség is egyben, ami viszont hosszú távon a legértékesebb gyümölcsöket termi. Tisztában vannak az önnevelés fontosságával, ezért tudnak gyermekeket is hathatósan nevelni, s uralkodni is azért tudnak a velük kapcsolatba kerülő, náluk gyengébb jellemű embertársaik fölött, mert mindenekelőtt maguk fölött tudnak uralkodni. Saját öntudati zavaraiktól megtisztulva immunissá tudnak válni az őket érő támadások ellen, nem lehet őket önérzeti és hiúsági problémákkal „megfogni”: az őket megtámadók öntudati zavarosságának, ravasz önkényeskedési cselezéseinek nem engednek, ahogyan az ellenségeskedésnek és a csalásnak sem. Az ő gerinces viselkedésük miatt a sunyi, zavart éntudatú támadók nem találnak rajtuk támadási felületet, ezért előlük: „előled minden sötétség kitér” (Tabula Smaragdina).

Az Oroszlánban álló negatívan fényszögelt bolygók azt mutatják, hogy az illető személy az élete első szakaszában még nem rendelkezik ezekkel a pozitív oroszláni tulajdonságokkal, mert ő a szellemi éntudatában eleve sérülten született, individuális öntudata zavart, ezért élete nagy feladata az, hogy az önnevelés, önnemesítés nehéz útját járva, és nem másokon, a fölöttük való gyözelem érdekében fogást keresve – kutatva, meghaladja a negatív oroszláni meghatározódásait, és kifejlessze magában az arany öntudatot.

A Nap az Oroszlán uralkodó bolygójaként ugyanezekkel a tartalmakkal hozható összefüggésbe, tehát a fény, az értelem, a világosság szimbólumaként a horoszkópban az individuális öntudatot, a jellegzetes személyi nyers tulajdonságokat mutatja, amelyek azonnal érzékelhetőek nem csak a szülött, hanem annak a környezete számára is. A negatívan fényszögelt Oroszlán Nap azt mutatja, hogy az illető személy éntudata, önérzékelése és önértékelése veleszületetten, karmikusan zavaros, és ezért folyamatosan vagy felül, vagy alul értékeli önmagát, és szüntelen szereptévesztésben van, mivel benne a pozitív Oroszlánra jellemző pozitív tulajdonságok nem tudnak érvényesülni, nincs stabil önértékelése, ezért folyamatosan külső megerősítésre van szüksége, vagyis, hogy az általa erkölcsileg legyőzöttnek képzelt személyekhez hasonlítván magát, önbizalmat nyerhessen. Önértékelése valamelyik szélsőséges véglet felé tolódik: vagy szélsőségesen felülértékeli magát, tehát beképzelt lesz, öntelt, magát tökéletesnek akarja feltüntetni öntudatlanul és önkéntelenül, s minden alkalmat megragad arra, hogy mások csodálatát, hódolatát megszerezze, saját maga helyett másokon akar uralkodni, hogy ezzel is bebizonyítsa felsőbbrendűségét. Ez a viszonyulás önmagához nagyon megnehezíti a hibabelátási készség kifejlesztését, ami elengedhetetlenül fontos volna ahhoz, hogy kijavíthassa negatív mentalitásbeli zavarait, és belátva az önnevelés és a saját természetén való uralkodás fontosságát, megszerezze a realitás-érzékét és ezzel együtt a pozitív oroszláni képességeket, tulajdonságokat.

Az önértékelési zavar másik szélsőséges véglete az, amikor alulértékeli magát. Ugyanúgy nincsen tisztában a saját értékeivel, mint a másik végletet megélő Oroszlán-karmás, csak ő nem túl-, hanem alulbecsüli saját képességeit. Mindkét esetben folyamatosan konfliktusokban lesz részük a szülötteknek, amelyeket tudatosan megélve, és amelyekbe tudatosan belemenve, sérült éntudatukat tudnák helyrehozni, illetve megtanulhatnának a tűz elemhez helyesen viszonyulni, helyesen megélni azt (nem is elnyomva, de nem is túljátszva azt, mindent felégetve maguk körül). Az ilyen konfliktusokat önérzeti kérdésként kezelve, a magát túlértékelni igyekvő ember, önkéntelenül és öntudatlanul is, vagy éppenséggel tudatosan, le akarja tiporni a másikat, maga alá gyűrve uralkodni akar fölötte, s amíg ezt a gyengébb emberek megengedik nekik, az Oroszlán-karmás úgy érzi, minden rendben van, hiszen ez a dolgok normális menete, hogy ő van felül, más alul, és csodálják, istenítik őt, hiszen ez természetesen kijár neki. (Ez azonban végzetesen vastagítja a karmáját, még jobban megerősítve őt negatív képzeteiben.)

A gond számára csak akkor adódik, amikor egy hasonlóan erős (bár ő maga csak látszatra erős, a valóságban nagyon is sérülékeny és kiszolgáltatott a külvilág pozitív visszajelzéseinek) vagy sokkal erősebb emberrel kerül szembe, aki átlát a nyílt, vagy esetleg még maga elől is elrejtett hatalom-szerzési reflexein és azokat ugyancsak oroszláni nyersességgel visszaverve, gátat szab a hatalmi, uralkodási mániája kiélésének. Ilyenkor akár fenevaddá is válhat, gátlástalan, gerinctelen törtetővé, aki minden módszert felhasznál, hogy eltaposhassa a másikat, s ha ez mégsem sikerül neki, abba fizikailag is belebetegedhet, szív- és keringési problémái alakulhatnak ki, gerincpanaszai vagy súlyos szembetegsége, annak következtében, hogy semmiképp nem hajlandó szembenézni a valósággal, önmagával, és belátni a saját hibáit is, nem csak, még az ártatlannak látszó kérdésein keresztül is, erkölcsileg másokra mutogatni, és titokban – tudattalanul, gyűlölködni (ami a szívpanaszainak a forrása).

A magát alulértékelő Oroszlán-karmás személy életében sem csökken a konfliktusok száma, de ő egészen másképpen akarja azokat „kezelni”: először is ki próbál bújni, ki akarja kerülni (hogy ne kelljen szembesülnie saját gyávaságával, tehetetlenségével), vagy ha ez nem lehetséges, akkor pedig megalkuvó, gerinctelen módon behódol. Mélyen elfojtja hatalmi vágyát, és hagyja magát vezetni és megtéveszteni, csak hogy ne kelljen szembenéznie önmaga mélyen rejtett, karmikus, negatív meghatározódásaival. Emiatt titokban gyűlölködik, nem tud megbocsátani annak, akinek be kellett hódolnia, ez pedig oda vezet, hogy ha alkalma adódik hátba támadni a másikat, akkor akár nyílt gátlástalansággal, akár a legsunyibb módon is, de meg is teszi azt (persze csak ha magát biztonságban érzi, tehát ha nem kell a másikkal nyíltan szembenéznie, őszintén bevallani neki azt, hogy miért haragszik rá). Ugyanakkor fondorlatos, manipulatív módon is megpróbálja azt, hogy mégiscsak ő irányítson (amit körmeszakadtáig tagad, ha valaki megpróbálja szembesíteni ezzel a viselkedésével), mivel folyamatosan attól szorong tudat alatt, hogy más, a másik, a partner, a barát, stb. irányítsa őt. Ez a magatartás is a fent felsorolt betegségekhez vezet, csak más úton, mint abban az esetben.

Nem csak a negatív oroszláni meghatározódások: hanem a negatív Jupiter miatt a Nyilasi meghatározódás miatt, tehát az önhittség, a hamis önérzetesség miatt nehéz a szülött számára az igazsággal való szembenézés, tehát a mentalitásbeli zavarok észlelése. De a negatív Merkúr és Jupiter által jelzett önámításra való hajlam is ellehetetleníti az őszinteségre való törekvést, a hibabelátási készség megszerzésének a vágyát. Pragmatikus, hétköznapi esze, gondolkodásmódja ugyanis támogatja, megerősíti a negatív oroszláni önreflexiót. Nem engedi meg az objektivitást, hogy saját magát kívülállóként megpróbálja ugyanolyan embernek elképzelni, mint mást, és felfedezni azt, hogy alkalomadtán helytelenül viselkedett, rosszul gondolkodott bizonyos dolgokról, és ez vált a konfliktus forrásává. Ha ez sikerülne neki, akkor ráébredhetne arra, hogy mely tulajdonságai azok, amelyeket át kellene alakítania, és hogy milyen képességeket kellene megszereznie ahhoz, hogy valóban elégedett lehessen, és ne csak hazudja ezt magának. Ha abbahagyná azt, hogy önigazoló elméleteket gyártson arra vonatkozólag, hogy miért felsőbbrendű ő, miért jó az, nem csak neki, hanem másnak is, ha ő uralkodik, és ha neki van mindig mindenben igaza, akkor nem lenne szüksége a mások csodálatára. Ez a csodálat, a mások behódolása valóságos kábítószer a számára, ami nélkül mesterségesen felépített énképe, egója szétesne darabjaira. Természetesen ez a szétesés lenne az első lépés afelé, hogy végre leszámolhasson a hazugságaival, de a negatív Merkúr által jelzett árnyék-énje tíz körömmel kapaszkodik ebbe a mesterségesen felduzzasztott egóba, és elhiteti a szülöttel, hogy ez ő, csakis ez, és semmi más, és ha ez megszűnik, akkor tovább nincs élet.

Ez valamilyen szinten igaz is, csakhogy éppenséggel az árnyék-én megszűnésének lenne ez a kezdete, a szülött valódi énje csak ekkor bukkanhatna fel, ekkor lenne a szülöttnek alkalma arra, hogy megismerhesse önmagát, azt a valóját, amelyet az árnyék-énje addig eltakart, elnyomott, nem engedett érvényesülni.

Jupiteri értékrendszerét is sérült individuális éntudata alakítja. Az egyetemes törvényeket nem ismerve nem tudja, hogy a legfőbb érték a megváltás, amit a karmánk feloldásával, meghaladásával (tehát önmagunk nevelésével, jobbá tételével, a karmájának megfelelő pozitív képességek és tulajdonságok megszerzésével) tudunk elérni. Számára ez igazából nem is mondana semmit, még ha hallana is róla, hiszen ő arról meg van győződve, hogy rossz tulajdonságai csak másoknak vannak, megváltozni mindig csak másoknak kell, ez rá nem vonatkozik, hiszen ő így tökéletes, ahogy van.

Paradox módon ezt a magát alulértékelő személy is így érzi, hiszen ő is belül meg van győződve arról, hogy neki van igaza, még akkor is, ha gyáva kiállni és megharcolni érte. Számára ebben a fondorlatos, manipulatív viselkedésben nincsen semmi kivetnivaló, semmi javítani- vagy megváltoztatni való, hiszen így is eléri, amit akar, és így még azt is hazudhatja magának, hogy ő civilizált, emberbarát, vagy éppenséggel tapintatos (megmondaná ő az igazat, de sajnálja a másikat, ezért meg akarja kímélni), esetleg emberbaráti érzés, felebaráti szeretet vezeti őt abban, hogy kitérjen a nyílt konfrontáció elől, hogy látszatra behódoljon, szeretetből és kíméletből hazudik, stb. Ez, az árnyék-énjének a fondorlatos belső észjárása igazolja számára az értékrendje helyességét, amelynek a csúcsán önmaga áll, minden ekörül forog, és elvárja, hogy más is ugyanígy gondolkodjon (vagy meg sem fordul a fejében az, hogy más nem őt helyezi a fontossági sorrend elejére).

Ebben az értékrendszerben nem sok hely van a szülői szerepnek sem, hiszen ez azt jelentené, hogy a figyelmét másra kell fordítania, és azt is, hogy osztozkodnia kellene a párja figyelmén egy „betolakodóval”. (Ezt is szépen meg tudja magyarázni azzal, hogy olyan szerelmes, hogy nincs a szívében hely másnak.) Nők esetében ez még nehezebb, hiszen be kell engednie a testébe ezt a „betolakodót”, kilenc hónapig a testét alá kell rendelnie a magzatnak, és számára ezek a kényelmetlenségek kibírhatatlannak, „jogtalannak” és igazságtalannak  tűnnek, és ez ellen az áldozathozatal ellen, vagy nyíltan vagy csak rejtetten, de lázadozik. (Arról nem is beszélve, hogy a külsejére nagyon hiú, és ilyenkor a szépségét is fenyegetve érzi.) Ezek a szülött számára nagyon sokszor nem is tudatosuló, csak rejtett, a mélyben megbújó negatív meghatározódásai magzatfoganási problémákat is okozhatnak, amelyeknek nem érti az okát, hiszen lehet, hogy a nappali, tudatos énjével nagyon szeretne gyermeket. Ha sikerül megfogannia, ugyanezen okok miatt, magzatkihordási nehézségei is lehetnek, valóban „terhes” lesz, aki alig várja, hogy túl legyen ezen az időszakon, és visszakaphassa a testét. A szoptatást is elutasíthatja éppen emiatt, iszonyodást érezhet amiatt, hogy a testén meg kell osztoznia valakivel, emellett a mellei szépségét is félti.

Ilyenkor tűzkarmájából eredő férfigyűlölete is fellángolhat, dühöt érezhet a sors és az isten iránt, amiért ő nőnek kellett szülessen, és kénytelen ezeket a kínokat kiállnia – bezzeg amíg ő „szenved”, addig a férfiak építhetik nyugodtan a karrierjüket, sportolhatnak, illetve meccsekre járhatnak, kocsmázhatnak, bulizhatnak, ő pedig mindebből ki kell maradjon!Ezt a mentalitást nagyban támogatja a mai fogyasztói társadalom által hangoztatott feminista propaganda is, amelyik a gyermeknevelést, családanyai szerepet undorral félrelöki, a legjobb esetben is csak lesajnálóan megmosolyogja azokat a „maradi”, „elnyomott” nőket, akik vannak olyan „buta libák” (az emancipált nőtársaikkal ellentétben), hogy a kényelmükről, a szórakozásról és mindenféle különleges élvezetről lemondjanak egy (netán több) gyermek kedvéért.

A feminizmus, amelynek az eredeti, pozitív célja a női értékek védelmezése, azoknak a megfelelő, a férfias értékekkel egyenrangú helyre való emelése lett volna, teljesen félrecsúszott azzal, hogy egyrészt férfigyűlöletet ébresztett a nőkben (vagy az amúgy is meglevő gyűlöletet még jobban felszította, jogos érzéssé léptette elő), és megindította a két nem közötti háborút (aminek láthatóan csak vesztesei vannak), másrészt pedig a valós női értékeket undorodva félredobta, és úgy akar(t) a nőkből a férfiakkal egyenrangú egyedeket kreálni, hogy elférfiasította őket (lelkileg – amit aztán a külsőnek a szinte már parodisztikusan eltúlzott nőiesítésével – hatalmasra plasztikázott mellekkel, ajkakkal, kihívó sminkkel, stb. – igyekeznek ellensúlyozni). Ennek a propagandának köszönhetően mindenki veszített, de a legtöbbet talán mégis a tűzkarmás nők, akik eleve zavart éntudattal, férfias lélekkel születtek, és akiknek a feladata az lenne, hogy felfedezzék és megerősítsék önmaguk női oldalát, megtanuljanak áldozatot hozni, helytállva kiteljesedni és „önmegvalósulni” a senki és semmi által nem pótolható anya- és a feleségszerepben, harmonikus párkapcsolatot kialakítani, ahol nem érzik magukat fenyegetve a párjuk által, nem éreznek kényszert arra, hogy a másikat „biztonság-érzethez való jutás érdekében” legyőzzék.

A feminista és liberális propagandának való bedőlés azonban még inkább megerősíti őket negatív meghatározódásaikban, hatalmasra duzzasztja és legitimizálja azokat, és tengernyi szenvedést okoz mindkét nemnek. Az életet élvezni, habzsolni akaró nők azonban azzal kell szembesüljenek, hogy az odaadástól való félelmük miatt képtelenek átélni a hüvelyi orgazmust, ami miatt tulajdonképpen teljesen boldogtalanok, még akkor is, ha ezt nem ismerik be. Ez megint csak a gyűlöletet és irigységet fokozza a „hülye férfiak” iránt, akik nem küszködnek ilyen problémákkal, ők bezzeg magától értetődően tudják élvezni a szexet. Ez odáig is vezethet, hogy teljesen elfordulnak a férfiaktól, mondván, nincsen rájuk szükség, gyermeket nem akarnak, vagy ha mégis igen, akkor az orvostudomány és a spermabankok segítségével mesterségesen megtermékenyíttetik magukat, orgazmust pedig egy másik nő vagy egy vibrátor is tud okozni nekik. Ezzel a kör bezárul, és a tűzkarmás nőnek innen nagyon kicsi az esélye arra, hogy felébredjen, észrevegye, milyen hazug eszméknek dőlt be, észrevegye azt, hogy a férfiakról kreált ellenségképhez való ragaszkodás, a gyűlölködés milyen rombolást vitt véghez az életében.

A negatívan fényszögelt Merkúr azt jelzi, hogy a szülött árnyék-énje nagyon erős, és olyan gondolatokat sugall neki, amelyekkel megerősíti, igazolja maga számára önzőségét, áldozatvállalási képtelenségét, énközpontú (a saját élvezeteit, kényelmét, stb értékelő) értékrendjét. Számára egy stabil párkapcsolat fenntartása is túl megterhelő, hiszen akkor más igényeit is figyelembe kellene vennie, kompromisszumokat kellene kötnie. Ezért vagy olyan társat választ, aki teljesen aláveti magát az igényeinek, vagy rövidtávú kapcsolatai vannak, amelyekből azonnal kilép, amint bármilyen nehézség adódik. A gyermekvállalásnak pedig még a gondolata is felháborodást vált ki belőle: hogy is várhatja el bárki tőle, hogy az idejét, a testét feláldozza, hogy ezáltal kikerüljön a figyelem középpontjából?!
Az árnyék-én gyermekellenes sugallataira kitűnő példa az alábbi idézet egy blogbejegyzésből (11 érv a gyermekvállalás ellen):

“Megszűnsz létezni.
Egy szereppé válsz – és soha többé nem tudod levetni. Főleg, ha nő vagy.
És mivel a szerep mindig egy másik egyed életében betöltött funkció, elmondhatjuk, hogy egyénből valaki más kiszolgálójává válsz. És az a valaki más az nem csak a gyerek. A társadalomnak is vannak elvárásai egy szülőre nézve. Őket is ki kell elégítened.
Ha a terhesség felkészülés bármire, akkor az az, hogyan válsz láthatatlanná, és hogyan kell beérned egy derivatív szerepkörrel. Mostantól mindörökre.”
“Az apa/anyaszerep és a partnerszerep egyformán intenzív és személyes – és egyszerre kéne mind a kettőben lenned.
Otthon. Amikor elvileg relaxálnod kéne, te a legdurvább szerepzavarral, többes funkcióval és legalább két irányba való megfeleléssel töltöd az idődet.”

Ha mégis rászánja magát a gyermekvállalásra, számára a gyermekével eltöltött idő nem számít igazából értékesnek, unalmas, megterhelő feladat – kivéve persze, ha ott van valaki, akinek eljátszhatja a tökéletes szülő szerepét, és ezáltal újra csak a figyelem középpontjába kerülhet. A gyermeke egyik legfőbb értéke, hogy jó (sőt, kiemelkedő, különleges) tulajdonságaival az ő fényét emeli. Az ő gyermekének mindig különbnek kell lennie, mint a másénak, okosabbnak, szebbnek, ügyesebbnek, s ilyenkor elégedetten konstatálja, hogy „Nemhiába az ÉN gyermekem!” (Pl. még iskolás kora előtt megtanítja írni-olvasni a gyermeket, hogy ezzel is kitűnjön a többi közül, az nem baj, ha ezzel egyrészt idő előtt megerőlteti, kényszeríti, másrészt meg az iskolapadban majd borzasztóan fog unatkozni.)

Ennek az Oroszlán-karmás szülöttnek nagyon fontos megszereznie a pozitív oroszláni képességeket, tulajdonságokat, elsősorban a hibabelátási készséget kifejlesztve meg- és beismerni karmikus, negatív meghatározódásait, majd nem nagyvonalúan szemet hunyni fölöttük vagy egyenesen azokat jogosnak és helyesnek nevezve büszkén hirdetni az önigazoló elméleteit, hanem szigorúan nevelve önmagát, megtanulni uralkodni saját maga, gyengeségei fölött. Ugyanakkor saját valós értékeit megismerve ki tud alakítani egy egészséges, az egyetemes törvényekre épülő belső hierarchiát, amelynek a középpontjában nem az ő nagyszerű személye és annak a kiszolgálása áll, hanem helyet kapnak benne olyan emberi értékek is, mint az értelmes (nem az ostoba, a kompenzáló…) áldozatképesség, az önzetlenség. Ilyen módon párkapcsolata is harmonikusabbá válhat, illetve képessé válhat arra, hogy áldozatokat hozzon a párjáért, a kapcsolatért, és ezzel nem hogy nem veszít, hanem nyer: harmóniát, elégedettséget, szeretetet. A szülővé válással rájöhet arra, hogy sokkal nagyobb örömben lehet része, ha nem mindig csak önmagára gondol, hanem másoknak (pl. a gyermekeinek) az igényeit, szükségleteinek a kielégítését helyezi a fontossági listája élére.

Ilyen módon elkerülheti a tipikus oroszláni betegségeket (vagy kigyógyulhat belőlük): a szív- és keringési zavarokat, szembetegségeket, gerinc-, hát- és mellkasi problémákat. A csípő, comb, a máj, epe és hasnyálmirigy betegségei a jupiteri őserővel való harmóniába kerülésre hívják fel a figyelmet, a karok, vállak, légutak betegségei az árnyék-énnel való szembenézés (és leszámolás) szükségére, a júdási, hamis gondolkodásmód megváltoztatására figyelmeztetik a szülöttet.

Az Oroszlán-karma másik végletét megélő személy önértékelési zavarokkal küzdve magát értéktelennek vagy nem elég értékesnek érzi, emellett gyáva is, hogy a saját igényeit, érdekeit nyiltan és bátran érvényesítse, ezért nem ő uralkodik, hanem hagyja, hogy fölötte uralkodjanak. Ilyenkor papucsférj válik belőle vagy olyan feleség, aki a férjének hűséges szolgája és alárendeltje (ami egyre nagyobbra duzzasztja benne a belső agressziót – ezzel az elfojtott, be nem vallott érzéssel a külvilágban szembesülhet, pl. úgy, hogy családon belüli erőszak áldozatává válik.) Az is előfordulhat, hogy (az általában egy szem) gyermekét is elkényezteti, körülugrálja, ugyanúgy, mint a párját, és hagyja, hogy a gyermeke hatalmaskodjon fölötte, beleszóljon az életébe, irányítgassa őt. Megeshet az is, hogy felnőttként is valamelyik szülője még mindig gyermekként kezeli, ő pedig hagyja, hogy más véleménye irányítsa, vezesse őt. Az egyenesség, a bátor szembenézés hiánya az életét egyre jobban összekuszálja, egyre zavarosabb és nehezen tisztázható helyzetbe kerül konfliktuskerülése, megalkuvó, gerinctelen viselkedésének köszönhetően. Saját magával mer a legkevésbé őszintének lenni, azzal áltatja magát, hogy minden rendben van, hogy a viselkedésével és a gondolkodásmódjával nincsen semmi baj. Elégedetlensége, elfojtott indulatai időnként sunyi, váratlan hátbatámadásokban nyilvánulnak meg, amelyeket bátor tetteknek könyvel el magában, megnyugtatva magát, hogy ő egyáltalán nem gyáva.

Az alázatossága, engedelmessége mögött mélyen elfojtott gőg, hiúság, beképzeltség lapul, indulatai, titkos haragvásai és gyűlölködései szívbetegségekhez és keringési zavarokhoz vezetnek hosszú távon. Gerinctelen viselkedése hátfájást, gerincproblémákat eredményezhet (sérv, gerincferdülés). Emellett a fent felsorolt betegségek is előfordulhatnak, amelyekből a gyógyulás csakis azon az úton vezet, hogy összeszedi a bátorságát, és őszintén szembenéz saját magával, majd tudatosan a pozitív oroszláni képességek, tulajdonságok megszerzésére törekszik, amelyek segítségével kialakulhat a tiszta, individuális éntudata, az arany öntudata. Ez hosszú és egyáltalán nem könnyű út, amely során nagyon sok kényelmetlenséggel és nehézséggel fog szembenézni, de ez – a karma-oldás – az egyetlen módja annak, hogy elégedett, boldog és egészséges életet élhessen, hogy megváltódhasson.Negatív Nap, Merkúr és Jupiter az 5. házban


Az 5. ház az Oroszlán konstelláció által megtestesített szellemiség gyakorlati megvalósulásának a konkrét életfeladatait tartalmazó életköre, életterülete. Az uralkodó bolygója a Nap, akárcsak az Oroszlánnak, és olyan életfeladatok elvégzése tartozik hozzá, amelyek az arany öntudatot hivatottak kifejleszteni. Azok a személyek, akiknek ebben a házban található egy vagy több negatívan fényszögelt bolygójuk vagy-és karmapontjuk, azoknak karmikus, veleszületett éntudati problémáik vannak, és az egyik fontos életfeladatuk a tiszta spirituális öntudat és önérzékelés-önértékelés kialakítása az önmegismerés, önmeghatározás, önnevelés által.

Ez az egyik legösszetettebb ház, hiszen az önmegismeréshez és az öntudatfejlesztéshez nagyon sok, látszólag egymással össze sem függő tevékenység, életfeladat elvégzése járul hozzá: a neveléstől és az önneveléstől kezdve a kreatív vágyaink, önmegvalósító elképzeléseink és törekvéseink megvalósításán át az esetleges művészi tehetségeink és ambícióink kibontakoztatása is, csakúgy, mint az elkötelezetlen, szabadon megélt szerelmi-szexuális kapcsolatok is.

Az 5. házban található, negatívan fényszögelt Nap, Merkúr és Jupiter azt jelzi, hogy egyrészt az illető személynek diszharmonikus a viszonya az ezen bolygók által megtestesített őserőkkel. Tehát az individuális éntudata, önértékelése zavart és hibás, a hétköznapi, pragmatikus gondolkodását rosszul, öncélúan használja, nem pedig annak az eredeti rendeltetése szerint, jupiteri értéktudata, értékítélete szintén hamis, életét hamis értékek szolgálatába állítja, rossz mennyországot céloz meg, és ez szükségszerűen nehézségekhez, hátráltatásokhoz, betegséghez, boldogtalansághoz vezet. Másrészt viszont, mivel az 5. házban találhatók ezek a bolygók, az általuk megtestesített őserőkkel ez a személy úgy tud harmóniába kerülni, hogy belép arra az életterületre, amit ez a ház jelöl, és tudatosan felvállalja az ennek megfelelő életfeladatok elvégzését, és így harmóniába kerülhet az 5. ház és az Oroszlán konstelláció szellemiségével is.

Az ötös ház hangsúlyos volta két szélsőséges, végletes viselkedésben, viszonyulásban nyilvánulhat meg: az illető személy vagy ösztönös, mélyről jövő (karmikus) ellenérzést táplál minden olyan tevékenység iránt, ami ide tartozik, és mindent elkövet, hogy elkerülje a kapcsolatot ezekkel a tartalmakkal, vagy, ennek az ellentéteként, szenvedélyesen – elköteleződve, csakis ezekkel a tevékenységekkel tud foglalkozni, maga sem érti, miért, olyannyira, hogy ez majdnem minden más területet kiszorít az életéből. Mivel nem tudatosan végzi ezeket a cselekedeteket, és nincsen tisztában azzal, hogy ezeknek mi a jelentőségük, mit kellene általuk megismernie, megtanulnia, ezért, még ha szenvedélyesen is, de öncélúan végzi azokat, anélkül, hogy azoknak bármilyen jótékony visszahatása lehetne a személyére, tehát nem tud spirituálisan fejlődni és karmát meghaladni általuk.

Az első esetben a szülött negatív viszonya az Oroszlán szellemiségével abban nyilvánul meg, hogy visszahúzódó, félénk, szégyellős emberként nagyon fél az ötös házhoz kapcsolódó feladatoktól, ezek ugyanis azt jelentik, hogy ezáltal a figyelem középpontjába kerül. Ő leginkább ki szeretné vonni magát minden nyilvános tevékenységből, mert fél a kudarctól, attól, hogy „leég”, hogy mások kinevetik, negatív kritikával illetik, nem fog tetszeni, stb. Negatív Jupitere által jelzett nyilasi meghatározódásai is megerősítik ezt az önértékelési problémáját, s azzal, hogy folyton másokhoz hasonlítja magát, még félénkebbé válik, mert úgy tűnik számára, hogy másokhoz képest ő mindig ügyetlen, buta, nevetséges, stb. Mélyen belül vágyik ezekre az erényekre és a megfelelő tapasztalatokra, de jellemzően, amikor nagy nehezen megpróbálkozik velük, annyira izgul, annyira lámpalázas, hogy a kudarctól való félelmei beigazolódnak, és általában még jobban megerősödnek. Ekkor megszégyenülten elkullog, magában sokáig nyalogatva a hiúságán és az önérzetén esett sebeket, hogy aztán nagy ívben elkerüljön minden hasonló megmérettetést a jövőben.

Negatív Napja által jelzett önismereti, éntudati problémái miatt nem tudja pozitívan megélni a Napja által elfoglalt konstelláció pozitív tulajdonságait, képességeit, és csak sodródik az életben, nem tudva, ki ő és mit akar, nem tud maga elé hosszútávú célokat sem kitűzni. A horoszkópjának az ismeretében megtudhatná, hogy feladata nem az, hogy elfogadja magát gyávának és megalkuvónak, hogy elkönyvelje magában, hogy ő ilyennek született, és ezen nem lehet változtatni, hanem tudatosan megtegye azokat a dolgokat, amelyekhez olyan ambivalens a viszonya: vágyik is rájuk, de rettenetesen fél is tőlük. Az öntudatának a fejlődéséhez nagyon alkalmas mindenféle sport (minél magasabb szintű) gyakorlása, de főként a keleti harcművészeteknek azok az ágai, amelyek beavatási rendszerekből alakultak ki és nem védőfelszereléssel művelik(!), amely során megerősödhet az önmagába vetett hite, megismerheti saját képességeit és határait. A sportok közül is leginkább a harcművészetek gyakorlása bír számára öntudatfejlesztő hatással, de a hadászat professzionális gyakorlása is hasonlóan jó. Ugyanakkor a kreativitását fejlesztő tevékenységek, mint a pszicho- drámajátszás, a Hellinger féle családállítás és más, művészi, kreativitást igénylő feladatok is, mint a képzőművészeti vagy írói képességek fejlesztése is ide tartoznak. A tanári, pedagógusi, a színészi, rendezői, az edzői vagy éppenséggel a politikusi pálya is nagyon megfelelő a számára, ugyanis ezek a szerepek mind a nyílt színen felvállalt, a közösség figyelmének a középpontjában elvégzett tevékenységek, amelyek során vezetői szerepet vállalhat, és a konfliktusok tüzében megedződhet az öntudata, megerősödhet az önértékelése.

Önismereti és önértékelési problémáiból adódóan sok kudarccal szembesül szerelmi életében is, és ezek még jobban megerősítik abban a hitében, hogy ő értéktelen. A problémájának az oka az, hogy nem ismeri saját magát sem, a másik nemet pedig még kevésbé, ezért folyamatosan félreértések, esetleg szereptévesztések adódnak a párkapcsolataiban. Nem tudja, mit várhat el a partnerétől, de még azt sem, hogy valójában ő maga mire vágyik. Hajlamos arra, hogy elméleteket gyártson arról, hogy valójában ő milyen ember, és ezekhez az elméletekhez akarja igazítani saját viselkedését, meg akar felelni ezeknek a magára erőltetett szerepeknek. Ennek szükségszerűen kudarc lesz a vége, akár véget ér emiatt a kapcsolat, akár nem. Végül teljesen összezavarodik a sok egymásnak ellentmondó szerep miatt, és sokszor egyenesen bizarr kalandokban lehet része, ha egy-egy szélsőséges szerepben tetszeleg éppen. De az is könnyen előfordulhat, hogy egy-két kudarc után tudatosan távol tartja magát a másik nemtől, mondván, hogy nem akarja megégetni magát, és az űrt, amit a párkapcsolat hiánya okoz, pótcselekvésekkel fedi el, vagy pedig, negatív gondolkodásának hála, különféle elméleteket gyárt, amivel megmagyarázza, hogy miért kell magát távol tartania a szerelemtől és bármiféle elkötelezett párkapcsolattól. Ilyenkor az erőltetett ártatlankodás, prűdség is csak egy szerep, amelyet magára erőszakol. Nyilasi – Jupiteri meghatározódásai is megerősítik ebben a szemforgató, ájtatoskodó magatartásban, és abban, hogy nem hajlandó szembenézni a hazugságokkal, amelyekkel hitegeti magát is, másokat is.

Erre a problémájára a megoldást azt jelentené, ha először is megismerné a horoszkópját, és ekkor megtudhatná azt, hogy nem átok ül rajta és nem is értéktelen, hanem az Oroszlán szellemiségéhez való diszharmonikus viszonya, zavart éntudata, hiányos önismerete miatt kell ismételten megélnie ezeket a fájdalmas tapasztalatokat. A megoldást pedig az jelentené, ha azontúl tudatosan venne részt ezekben a hosszabb-rövidebb, elkötelezetlen szerelmi-szexuális kapcsolatokban – nem az élvezethalmozás vagy a siker- és trófeavadászat, az un. skalpvadászat céljából, hanem hogy mélyebb önismeretre tegyen szert, illetve partnerei viselkedését megfigyelve a más nemű személyeknek a természeti motivációit is megérthesse, megismerhesse. Azért is nagyon fontos ezekben a kapcsolatokban önismeretre szert tennie, illetve a másik nemet is megismerni, mert enélkül nem tud igazából harmonikus hosszútávú párkapcsolatot fenntartani, mert minduntalan a múlt szerelmein mereng, vagy eljövendő, képzeletbeli kalandokról ábrándozik, még akkor is, ha szerelmes a partnerébe, és nem akarja elhagyni. Tudatosan megélt tapasztalatok híján könnyen előfordulhat az, hogy házasságban élve, gyermekeket nevelve egyszer csak hirtelen-váratlan beleszeret másba, és szétrombolja a családját vagy a házasságban maradva boldogtalan lesz és szenved. És ezt pontosan azért, mert akkor, amikor annak az ideje lett volna, nem szerezte meg a megfelelő tapasztalatokat, és ennek a következtében az öntudatában – önképzetében, önérzékelésében sem jöttek létre azok a módosulások, amelyekre nagy – nagy szüksége lenne ahhoz, hogy normális és egészséges életet élhessen.

Értékrendszerében „rendet rakva” megtanulhatja, hogy a legfőbb érték az életben a karma feloldása, meghaladása által megvalósuló megváltódás elérése. Ezért nagyon fontosak számára ezek a kapcsolatok, és nem kell azok gyakorlati felvállalása miatt erkölcstelennek vagy romlottnak éreznie magát, hiszen a magára erőltetett szüzesség éppen olyan káros, mint a hedonista élvezethajhászás. Az ő szempontjából pedig különösen fontos, hogy kellő mennyiségű és minőségű gyakorlati és közvetlen tapasztalatokat szerezzen a párkapcsolatok terén, azért, hogy később harmonikus és elégedett lehessen a szerelmi élete, a házassága. Ez ugyanis, egyébként is, általában minden ember számára elengedhetetlen a boldogság megéléséhez, hiába is találnak ki sokan bármilyen okos vagy megható elméletet arról, hogy szűzen, vagy nem szűzen, de „szingliben”, a szerelmi élet beteljesülése nélkül is elérhető az ember boldogsága.

Az Oroszlán-karma másik végletét megélve az ötös házhoz tartozó életfeladatokat nem elkerüli, hanem öncélúvá duzzasztva, csakis azokkal akar foglalkozni. Nem önnevelés, öntudattisztítás és önmegismerés céljából, persze, hanem pusztán szórakozás- és élvezetvágyból, vagy hogy megalomániáját kiélve megmutathassa, hogy ő milyen nagy lábon él és milyen bőkezűen szórja a pénzt, élvezi az életet. Ő lehet a tipikus playboy (playgirl) vagy rocksztár, filmcsillag sikeres, vagy kevésbé sikeres, de úgy is hódításra beállt iker-mása, aki számon sem tudja tartani a szerelmi kalandjait, minden ujjára tíz szerető jut, ha nem ellenállhatatlan külseje és kisugárzása miatt, akkor a pénze, hírneve vagy nagystílű életmódja miatt, vagy azért, mert befolyásos barátai vannak, és ezen összeköttetései miatt érzi magát fontosnak és ellenállhatatlannak. De nem csak sztárokra és hírességekre, illetve azok másoló-„majmolóira” jellemző ez a viselkedés, lehet bárki, aki nem akar mást tenni, csak élvezni az életet és örök fiatalnak (és felelőtlennek) maradni. A munkája valószínűleg nem igazán érdekli, azért jár dolgozni, hogy legyen pénze, amit elverhet. A hétvégéket várja, amikor a fizetését elszórakozza, majd a következő héten a hétvégi bulik emlékéből él, illetve abból, hogy várja a következő hétvégét.

Hatalmas élet- és élvezetvágya miatt semmiből nem akar kimaradni, folytonosan szórakozásra vágyva, bármilyen féle fajta játékszenvedély rabja is lehet – vagy pénznyerő automaták nyelik el a pénzét (és az idejét), vagy a számítógépes játékok világa „szippantja be” (vagy mindkettőt műveli). Ezen a játékok során élvezettel tölti el a őt a fegyverropogás és a képernyőn szétfröccsenő vér látványa. Számára üdvös lenne a hadászattal való foglalkozás, a katonai pálya, ezt pótolja nagyon alacsony, karmikus szinten ezekkel a „hülyegyerek-játékokkal”, amelyekkel nem csak az idejét rabolja és az imaginációját mérgezi, de a karmáját is vastagítja. (Árnyék-énje azonban megnyugtatja őt afelől, hogy ez valójában nem egyszerű szórakozás, hanem komoly stratégiai játék, mint a sakk, amellyel a logikáját és szellemi erejét fejleszti és erősíti.)

Nyilasi meghatározódásai miatt is szükségét érzi annak, hogy bebizonyítsa azt, hogy ő különb másnál, önértékelési problémái miatt csak akkor érzi igazán a „csúcson” magát, amikor pozitív visszajelzéseket kap arról, hogy milyen vonzó és kiemelkedő személyiség, milyen merész, vagány és belevaló, ezért a szerencsejátékok mellett a közösségi oldalak függője is lehet, ahol egyre-másra megosztja a vad kalandjait dokumentáló képeit, és aztán elégedetten számolgatja a tetszésnyilvánításokat. Ilyenkor megnyugszik, hogy ha ennyi embernek tetszik és az mind irigykedik az életvitelére, akkor abban mégiscsak van valami, hogy ő „tud valamit”, hogy különb másoknál! Ugyanakkor lenézően sajnálkozik azokon, akikkel valaha együtt bulizott, de az évek során „megzabolázta” őket a párjuk, neadj isten még gyerekük is van, és már mást tartanak fontosnak, nem érdekli őket a tivornyázás és a többi fékevesztett szórakozás. Ilyenkor megfogadja, hogy ő nem fogja hagyni, hogy ezt tegyék vele, ő nem fog „megöregedni”, „begyepesedni”, „elpuhulni”. Számára a családalapítás gondolata egyenlő a halállal, amikor vége mindennek, aminek az életben csak értelme van.

Jupiteri értékrendszerének a csúcsán az áll, hogy minél inkább kiélvezhesse az életet, kiélhesse kaland- siker és hódítási -zsákmányolási vágyát, minél több szórakozásban lehessen része, ne maradjon ki semmiből, bulizzon, koncertezzen, játsszon, a szórakoztatóipar nyújtotta élvezetekből minél jobban részesülhessen, szexuális étvágyát minél több kalanddal szolgálhassa ki. Ő az, aki két végén égeti a gyertyát, és hallani sem akar arról, ha valaki azt tanácsolja neki, hogy vegyen lennebb a lendületből, hogy korlátozza magát, és „komolyodjon meg”, vállaljon felelősségeket. Negatív Merkúrja által jelzett árnyék-énje arra sarkallja, hogy ne hallgasson az ilyen „papolásra”, hanem élvezze az életet, hozzon ki belőle mindent, legyen ő a „partikirály”, a legmenőbb, legnépszerűbb, leggazdagabb. Amíg ez így van, addig az árnyék-én nyugodt lehet afelől, hogy az Oroszlán-karmás szülött nem hogy hozzá sem kezd a karmája oldásához, hanem még jobban vastagítja azt, és csak idő kérdése, hogy féktelen, esztelen életmódja, a fogyasztói társadalom értékeit, nézeteit osztó értékrendszere és gondolkodásmódja miatt mikor jelentkeznek testi tünetei is annak, hogy a végletekig túlzásba vitte ezt a felelőtlen viselkedést. A szív- és keringési zavarok mellett mellkasi problémák, a tüdőhártya-gyulladásig és a borda-törésekig, vagy sorvadásig elmenően, a gerincferdülés, arcüreggyulladás is előfordulhat, valamint a Nap által elfoglalt konstellációra jellemző betegségek. A jupiteri őserőhőz való diszharmonikus viszonya a comb és a csípő betegségeit, sérüléseit, valamint máj-, epe- és hasnyálmirigy betegségeket okozhat. A hibák nagyvonalú elnézése szembetegségeket és az igazság agresszív lehazudása, elkenése súlyos esetben cukorbetegséget válthat ki. Ugyanakkor az árnyék-én által félrevezetett személyben az Ikrekkel/Merkúrral analóg testrészek és szervek is megbetegedhetnek: a felkarok, vállak, légutak és a tüdő betegségei jelentkezhetnek. (Ezek a betegségek a másik véglet esetében is megjelennek, ha elmulasztja összeszedni a bátorságát, és tudatosan felvállalni, elvégezni az 5. ház szellemiségének megfelelő életfeladatokat.)

A „tomboló” végletet megélve beigazolódik az a népi bölcsesség, amely azt mondja, hogy „Aki sokat markol, az keveset fog.” Ugyanis abbéli igyekezetében, hogy semmilyen kalandból és izgalomból ki ne maradjon, amit az élet kínálni tud, éppen hogy a lényegről marad le, az élet tényleges értelméről: a megváltódás megszerzéséről és anélkül, hogy ebbe az igazi, idillikus boldogságba akárcsak bele is szagolhatna, elsiklik mellette az igazi élet. Skalpvadászata közben lemarad az igazi, harmonikus szerelmi kapcsolat megéléséről, amelyik nem csak pillanatnyi élvezetet, hanem valódi boldogságot is hozhatna a számára (ha hajlandó lenne ezért áldozatot hozni). Felpörgetett életvitele nem engedi meg számára az elcsöndesedést, amikor kapcsolatot tudna teremteni saját lényegi önmagával, amikor önmaga belső, tényleges szükségleteire figyelve és a saját viselkedését kielemezve megismerhetné a lelki és főként a spirituális „saját magát”, az igazi Énjét, és ez biztos szellemi alapot nyújthatna számára, amire építkezhetne. Akkor valóban tudna szelektálni, hogy melyik az a tapasztalat (kapcsolat, tevékenység, stb), ami számára minőségi élményt jelent, amire szüksége van, azért, mert általa fejlődni tud, s melyik az, amelyik öncélúságával visszahúzza őt, ami miatt stagnál és évek óta ugyanazokat a köröket futja. Ennek a belátására nagyfokú hibabelátási képességre, és őszinteségre volna szüksége, ami a jupiteri és merkúri erők együttes negatív működése miatt nagyon nehéz a szülött számára, valamint folytonos éberség, éber jelenlét az életében, ami szintén nem valósítható meg addig, amíg a folytonos pörgéssel kábítja és hajszolja magát.

Úgy érzi, hogy saját maga kábítására annyira szüksége van, mint a levegőre, ezért olyankor sincs egy pillanatig sem csendben, amikor egyedül van – muszáj szólnia a zenének vagy a rádiónak vagy a tévének, másképp úgy érzi, megőrül – Persze: a lelkiismerete hangjától, amit ilyenkor nem tud elfojtani, csak elnyomni külső zajjal és steril élményekkel. Ő nem ismeri a termékeny magányt, saját maga társaságát nem bírja elviselni, mert akkor szembe kellene néznie az igazi magával. Az életfeladata pedig éppen ez lenne, önismeretre szert tenni, és megvalósítania önmagát, kamatoztatni kreatív és vezetői képességeit, szigorúan nevelni önmagát, bátran szembenézni a hibáival és a hazugságaival, és tudatos, szigorú munkával meghaladni negatív meghatározódásait illetve a megfelelő pozitív képességek, tulajdonságok kialakítására törekedni. Ezen a módon tud harmonizálódni az oroszláni – arany (megváltott) öntudati – szellemiséggel, kialakítani az arany öntudatot, ami az aszcendens által jelzett krisztusi, és a Sárkányfej által jelzett megváltott énjének a feltétele.

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot] valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO