ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.02.20. 23:13

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 9 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2016.02.17. 19:34 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
Negatív Nap, Merkúr és Jupiter a Vízöntőben


A Vízöntő a Halak (isteni) morfogenetikus erőterében abszolút módon kiteljesedő egyetemes kiegyenlítődés (Isteni megváltódás) megvalósításához szükséges, szabad információ-áramlás, információ áramoltatás és befogadás ős-szellemének a működési lehetőségeit és feltételeit az egyetemes törvények szerint, azok szellemében, generáló és biztosító morfogenetikus erőtérnek az asztrológiai szimbolikus- tere. A Vízöntő géniusza biztosítja a konstellációk által megtestesített információs-energetikai erőterek és a bolygók által megtestesített egyetemes teremtői őserők egymással való együttműködését és kölcsönhatásának a megvalósulását és örök fennmaradását. Az ember számára a Vízöntő az egyetemes léterőkkel és törvényekkel, valamint az isteni intelligenciával, és természetesen a többi emberrel és a természeti erőkkel való együttműködési képességeknek a konstellációja.

A Vízöntő konstellációt együttesen uralja az Uránusz és a Szaturnusz, s bár az utóbbit gyakran mellékesnek tüntetik fel, és csak az uránuszi őserőt hangsúlyozzák a Vízöntő morfogenetikus erőterének a leírásakor, mégis a szaturnuszi őserő harmonikus megnyilvánulása teszi egyedül lehetővé a Vízöntő konstelláció által jelzett tulajdonságok, képességek pozitív megélését, illetve azok kialakulását.

Az Uránusz a szellemi információáramoltatási és -befogadási készségnek, a szellemi struktúrák együttműködésének, az együttműködés során egymással kölcsönhatásban levő és egymást megtermékenyítő szellemi – spirituális létstruktúrák egymás közötti kiegyenlítődésének az ősereje lévén a Vízöntő konstellációja az emberek számára a szellemi struktúrákkal, a szellemi világgal, az isteni intelligenciával való együttműködést jelenti. Ugyanakkor a szellemi intuíció kialakulása révén az egyetemes személyiségű, azaz egyetemes felelősségérzettel rendelkező és autonóm, szabad gondolkodású és cselekvésű emberi öntudat kialakulásának a lehetőségét, sőt, ennek a szükségességét, kényszerét is jelenti. Ehhez azonban elengedhetetlen a szaturnuszi őserővel való harmonizáció, az azzal való kollaboráció is, vagyis az a felelősségérzet, amelyik az egyetemes törvények megismerése során az emberben kialakul. Ez a felelősségérzet annak a tudásából fakad, hogy az életben a legfontosabb a karmaoldás, a megváltás elérése, s ezért a pozitív vízöntői szellemiség szerint élő, képzelődő, gondolkodó és cselekvő személy korlátozza magát az egyetemes törvények szellemében, azok logikája szerint. Paradox módon ez a korlátozás az, ami megadja neki a legnagyobb szellemi szabadságot, lehetővé teszi számára a kollaborálást a bolygók által megtestesített szellemi-spirituális őserőkkel, ezáltal tudja gyakorolni a helyes információáramoltatást és -befogadást. Az uránuszi őserő által megjelenített tartalmak tehát csakis akkor élhetőek meg harmonikusan, csakis akkor használhatók fel az általa adott különleges mentális képességek pozitívan és építő jelleggel, ha ugyanolyan hangsúlyt fektet a Vízöntő karmás személy a szaturnuszi őserővel való harmonizációra is, azaz tudatosan felelősséget vállal az egyetemes törvények szellemében, és törvényességre, következetességre, helytállásra, elvhűségre, mértéktartásra, önfegyelemre és önkorlátozásra törekszik, illetve meg is valósítja azt a mindennapi életében. Az a Vízöntő-szülött vagy Vízöntő karmával született személy tehát, akinek sikerül ezt az egyensúlyt létrehoznia e két őserő között, valóban e konstelláció géniuszának a megtestesítője lehet, aki harmonikus uránuszi és szaturnuszi lénye által a mentális képességei segítségével megsejtett szellemi tudását (amelyet a gyakorlati élet próbájának is alávetett, hogy helyességéről meggyőződhessen) megfelelően tudja felhasználni a fizikai-természeti világban és a közvetlen környezetében vagy a tágabb emberi közösségekben egyaránt.

A Vízöntő karmával született személyek, akik veleszületetten, öntudatlanul is negatívan, diszharmonikusan élik meg ennek a konstellációnak a szellemiségét, elhatárolják magukat a szaturnuszi elvektől, és csak az uránuszi őserő által megtestesített tartalmakkal akarnak azonosulni. A szaturnuszi őserővel történő harmonizáció nélkül azonban esélyük sem lehet arra, hogy az Uránusszal (az általa megtestesített őserővel) való viszonyuk valaha is harmonikus és termékeny lehessen, hogy ezáltal boldogok és egészségesek lehessenek. Ők ösztönös, zsigeri irtózatot éreznek minden iránt, ami a Szaturnuszhoz köthető, ezért minden zseniális uránuszi, mentális képességük ellenére képtelenek azt a számukra legfontosabb információt befogadni, hogy a boldogságuk alapfeltétele mégis ennek az irtózatnak a legyőzése, az, hogy lassan megbarátkozzanak a szaturnuszi tartalmakkal, hogy idővel harmonizálódhassanak vele. Minden szellemi nyitottságuk és irányváltoztatási képességük ellenére ez a pálfordulás a legnehezebb számukra, ami ellen bőszülten tiltakoznak. Ők szabadok és függetlenek akarnak lenni, de a spirituális struktúrájukban zavaros kép él a szabadságról. Mértéktartás és bizonyos fokú önkorlátozás nélkül az általuk hirdetett szabadság csupán káosz és anarchia lesz, a szellemi információáramoltatás pedig zavaros, összevissza, egymásnak ellentmondó információk halmaza, amely nem csak a fejlődést nem szolgálja (zavarossága folytán nincsen ahogy szolgálja), hanem egyenesen lehúzó, visszahúzó erővel bír. (Ennek a zavaros uránuszi információkavalkádnak a hirtelen zárlata okozhatja a Vízöntőhöz tartozó agy működésének a hasonló zárlatát, azaz az agyvérzést, amely éppen ezért nagyon fiatal korban is bekövetkezhet.)

Az uránuszi őserővel való diszharmonikus viszonyuk következtében (téves szabadság-képzeteik miatt) úgy érzik, hogy senkinek és semminek nem lehet joga őket korlátozni, a szabadságukat megnyirbálni, és amint azt érzik, hogy egy személy vagy egy helyzet a legcsekélyebb mértékben is a felelős magatartást és a következetességet igényli tőlük, vagy erre kötelezi őket, akkor hanyatt-homlok menekülnek, úgy, hogy vissza sem néznek, vagy hárítani és hazudozni, majd burkoltan vagy nyíltan ellenségeskedni kezdenek. Így válnak saját függetlenség-mániájuknak a foglyaivá, egészen addig, amíg meg nem értik, hogy mit is jelent valójában a szabadság. Ez ugyanis egyszerre jelent (uránuszi) lehetőséget, de (szaturnuszi) felelősséget is.

Az uránuszi végtelen lehetőségekből ugyanis szabadon lehet választani, de azután a választásunk mellett ki is kell tartani, és felelősséget is kell érte vállalni, a Szaturnusz szellemében. Ennek az elköteleződésnek a híján az uránuszi őserővel semmiképpen nem lesz képes harmonizálódni, s ezért ez a személy idővel szétforgácsolódik, felörlődik, semmit nem képes megvalósítani a ragyogó ötleteiből, mert nem hajlandó odaadni magát semminek és senkinek, és nem hajlandó az elméletek síkjáról a gyakorlati, fizikai valóságba is belépni, és gyakorlatilag ott is tevékenykedni.

Az a személy, akinek a negatívan fényszögelt Napja, Merkúrja és a Jupiterje is a Vízöntőben áll, nagyon erős negatív vízöntői meghatározódásokkal született, amelyek megnyilatkoznak mind abban, ahogyan saját magát érzékeli és értékeli, mind a gondolkodásmódjában, mind pedig értékrendjében. A jupiteri belső hierarchia, belső értékrendszer az, amelyik megszabja az illető személy életvízióját és ezáltal az élete minőségét, s egyben a többi bolygó által képviselt őserő irányát is megadja. Ez a személy a Levegő karmásokra jellemzően hadilábon áll a kitartással, elköteleződéssel, helytállással, s ennek folytán a gyakorlati életben nehezen boldogul, illetve a fizikai valóságot magát másodlagosnak véli az elméleti síkkal szemben. Ő itt érzi magát igazából otthon, és nehezére esik kilépnie ebből a komfortzónából, ezért gyakran – kényelemvágyának engedve – nem is tesz túlzott erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a gyakorlati életben is megszerezze a jártasságot, hogy konkrét cselekedetek által bármit is megvalósítson abból, amiről fantáziál.

A Halak-karmásokhoz hasonlóan ő is a képzeletvilágában éli az élete nagy részét, csak az ő fantáziavilága egészen más jellegű. Ugyanis amíg a Halak uralkodó bolygója, a Neptunusz (amelyik ún. női bolygó) a feminin teremtő képzelet, a szeretet bolygója, addig a Vízöntőt uraló Uránusz maszkulin jellegű őserőnek a megtestesítője: ő a szeretet átvilágító, direkcionált fény, az isteni intelligencia, azaz a szellemi értelem, a szellemi fantázia, intuíció bolygója. Vízöntő karma esetében ennek a szellemi fantáziának, intuíciónak a működése öncélú képzelgések, elméletgyártások, soha meg nem valósuló, fantasztikus elképzelések, találmányok kieszeléseként nyilvánul meg, nem az eredeti célt szolgálja, azaz nem a szeretetet átvilágító értelemként, az emberi közösségeket szolgáló kreativitásként működik. Konkrét tárgyi – anyagi realizáció híján féktelenül szárnyaló fantáziája nem eredményez semmilyen kreatív, újító tevékenységet. A pozitív Vízöntő személy ezzel ellentétben ötletei egy részét meg is tudja valósítani, s ezekkel a sokszor forradalmi újításaival képes arra, hogy egy szűkebb vagy tágabb emberi közösséget szolgáljon. A Vízöntő karmás személy hierarchiájának a csúcsán az ő rosszul értelmezett szabadságeszménye áll, és minden mást ennek a szolgálatába állít. Számára már az is korlátozást jelentene, ha az elméletek síkjáról a „csupasz” fizikai valóságba kellene leereszkednie, hogy a lehetőségei, a brilliáns ötletei közül választhasson, és aztán amellett elköteleződve fáradozzon is annak a megvalósításán.

Diszharmonikusan fényszögelt Merkúrja erős árnyék-ént jelez, s ennek az árnyék-énnek a legfőbb célja az, hogy a gazdája karmikus zavarodottságát minél inkább megerősítse, s erre leginkább az intellektusát használja eszközként. Levegő-karmásként amúgy is túl nagy hangsúlyt fektet ez a személy az intellektusára, az elméleteire, ezzel az egyoldalúságával kiszorítva a többi elem által képviselt tevékenységeket, ezért könnyen magáévá tudja tenni az árnyék-én által sugallt megváltásellenes, karmaoldás-ellenes gondolatokat, elméleteket. A zsigeri, karmikus iszonyatainak (pl. elköteleződéstől, a kötődéstől, a felelősségvállalástól, valamint a mély érzelmektől, az odaadástól való félelem, a görcsös szabadságféltés) racionalizálásával igazoltnak, jogosnak érzi ezeket, amelyekről tévesen azt képzeli, hogy hozzá tartoznak, az „egyénisége” részei, ezért ezt másnak is tudomásul kell vennie, és el kell fogadnia, ha vele akar együttműködni bármiben is, vagy ha vele akar együtt lenni, együtt élni.

Így aztán megmagyarázza magának azt is, hogy a fenti egyoldalúsággal, vagyis a Levegő elem negatív formájának a túl hangsúlyos megélésével, valójában nincsen semmi gond, hiszen mindenkinek azt kell tennie, amihez ért, s mivel ő az elvont elméletek és zseniális, de személytelen ötletek síkján mozog a legotthonosabban, ehhez ért a legjobban, nem az ő feladata az, hogy fizikailag is realizáljon bármit – azt majd tegye meg az, aki ahhoz ért. A szaturnuszi őserővel való diszharmonikus viszonya következtében nincs benne igényesség saját magával szemben, ezért arról, hogy spirituális fejlődése érdekében korlátozza, fegyelmezze, csiszolja önmagát, hallani sem akar. Ennél sokkal jobban tetszenek neki a liberális, minden törvényes elvárás, minőségi szelekció nélküli, zabolátlanul mindent elfogadó eszmék, az, hogy egy embert úgy és olyannak kell elfogadni, amilyen, nem szabad a függetlenségében korlátozni semmilyen elvárással, kell hagyni, hogy a személyiségét szabadon megélje. (A személyi szabadságra és az autonómiára való hivatkozás az egyik leghatékonyabb fegyvere az árnyék-énnek, hogy az emberekben eleve meglevő lelki, testi és spirituális restséget növelje, legitimizálja, s ezáltal minél mélyebbre süllyessze a gazdát a karmikus vágyai, meghatározódásai mocsarába.) Ezek az eszmék nagyon jól jönnek a Vízöntő-karmás személynek, aki úgy érzi, hogy neki jogában áll olyannak lenni, amilyennek neki tetszik, és úgy viselkedni, ahogyan neki jólesik, és senkinek nincs jogában tőle mást elvárni, s főleg nem szóvá tenni vagy valamilyen formában elvárásokat támasztani vele szemben. Még akkor is így tesz, ha elköteleződéstől való félelmei ellenére mégis sikerül családot alapítania – a párjának kell hozzá alkalmazkodnia, illetve a szabadság- és függetlenségi mániájának a következményeit eltűrnie, akár úgy is, hogy azt következmények és tehát szemrehányó szavak eltűrése nélkül, megcsalhassa, és az áldozatnak „meg kell értenie”, hogy ő ilyen, és soha nem is lesz hajlandó megváltozni.

Ha szülővé is válik, ebben a szerepkörben is elutasítja a szaturnuszi elvek szerinti következetes és szigorú gyermeknevelést (amely elsősorban a gyermek érdekeit szolgálná). Ehelyett a liberális, hamis szabadságot hirdető gyermeknevelési elvek lelkes hirdetője. A gyermeke szabadságára hivatkozva nem akar beavatkozni a személyisége fejlődésébe, s ugyanúgy, mint ahogyan saját magát nem, a gyermekét (gyermekeit) sem akarja semmilyen formában korlátozni, azért, hogy az szabadon szárnyalhasson, s megélhessen, kipróbálhasson minden határtalan lehetőséget. Ezzel a felelőtlen gyermek- nem-neveléssel aztán akaratlanul mégiscsak korlátozza magát, hiszen a végeredmény az lesz, hogy a gyakran csodás mentális képességűnek képzelt, érzékeny (indigó vagy kristály)gyermek szeszélyes kis zsarnokká válik, aki megkeseríti a környezetében levők életét hisztériázásaival, akaratosságával, szemtelenségével. Ezzel az annyira megható liberális neveléssel a szülő valójában megnyomorítja nem csak saját magát, hanem a gyermekét is, aki – ha a spirituális öröklődés által nem is örökölte volna a Vízöntő-karmát – a felelőtlen szülei mellett mindenképpen megszerzi azt.

Negatív vizöntői meghatározódásai – hamis szabadságvágya – folytán lényegi és minőségi kollaborációra sem képes. A szaturnuszi őserővel való diszharmonikus viszonya következtében, az egyetemes törvényeket elvetve számára lehetetlen az, hogy az uránuszi isteni intelligenciával kollaborálni tudjon, hogy intuíciója helyes szellemi információkhoz juttathassa őt. S ahogyan a szellemi és spirituális erőkkel képtelen az együttműködésre negatív meghatározódásai folytán, ugyanígy a szűkebb és tágabb környezetében lévőkkel sem tud kollaborálni. Így válhat magányos lázadóvá, aki épp az ellen (az egyetemes törvények ellen) lázad, aminek az elfogadása megadná számára a szabadságot, és teljessé, kiegyensúlyozottá, egészségessé és boldoggá tehetné őt.

Öntörvényűsége, makacssága, önfejűsége és önzősége miatt nem csak engedményekre, kompromisszumokra nem hajlandó, hanem a szeszélyeit sem hajlandó a legkisebb mértékben sem korlátozni. Hirtelen jött ötleteihez a külvilágnak kell alkalmazkodnia, anélkül, hogy neki megfordulna az a fejében, hogy másokra is tekintettel legyen. A vele szembenálló jegy (az Oroszlán) szülötteihez, pontosabban a negatív oroszláni meghatározódásokkal rendelkező emberekhez hasonlóan hajlamos magát mindenki fölé helyezni, különlegesnek, kiemelkedőnek hinni, akinek szabad olyan dolgokat is megengednie magának, amelyeket más nem merészelne. Saját köreiben valóságos “kisistenként” is viselkedhet, hiszen a környezetében csakis azok az emberek képesek megmaradni, akik ezt a viselkedését eltűrik, akik megengedik, hogy zsarnokoskodjon fölöttük. (Azokkal, akik nem hajlandóak szó nélkül tűrni a szeszélyes hangulatingadozásai által vezérelt magatartását, hamar különválnak az útjaik: vagy csak fagyos, ellenséges hangulat alakul ki köztük, vagy botrányos veszekedéssel ér véget a kapcsolatuk – a legtöbb esetben szeszélyes, hisztériára hajlamos természetét sem hajlandó megfékezni, s szabad utat enged az indulatainak, “utánam a vízözön” felkiáltással.)

Azt legtöbbször észre sem veszi, mennyi bosszúságot okoz a munkatársainak, esetleges barátainak, családtagjainak és ismerőseinek, vagy ha állami hivatalnok, akkor a hivatal ügyfeleinek, de ha észre is venné, akkor is csak a vállát vonná meg, hiszen ezt nem tekintené a saját problémájának. Emiatt a tulajdonságai miatt nem képes sokáig megmaradni egy munkahelyen sem, legalábbis olyan helyeken nem, ahol együtt kellene működnie a kollégáival. Az, hogy nem is akar közösségben dolgozni, úgy, hogy annak a közösségnek a javára legyen, még jobban elmélyítik a szaturnuszi őserővel fennálló amúgy is diszharmonikus viszonyát. Alkalmazkodásra való képtelensége és szabadságmániája anarchikussá teszik a lényét, s ezt az anarchiát kiterjeszti a környezetére is – vagy felforgató eszmék terjesztésével, vagy egyszerűen csak úgy, hogy folyton „zűrt” és nyugtalanságot kelt, pl. a munkahelyek sorozatos otthagyásával anyagilag nem képes (nem hajlandó) eltartani magát, s ekkor vagy a családtagjai nyakán él (s érdekes módon ezt nem érzi a szabadsága megnyirbálásának) vagy pedig csavargóként, majd hajléktalanként tengődik, gondtalanul és felelőtlenül, „szabadon”.

Gyakran lehet belőle a restség és a tétlenség tetszetős elméletét, ideológiáit, illetve a tudomány és a technika (technológia) csodálatos vívmányainak a megváltó elméleteit szajkózó filozófus, önjelölt próféta, hiszen elképzelései általában nem csak saját magára vonatkoznak, hanem a nagyobb közösségeket, a társadalmat akarja megreformálni, „megváltani”. Az árnyék-énje által vezérelve veszélyes, megváltásellenes, illetve megváltást kompenzáló, a megváltás eszméjét eltakaró „ordas” (József Attila) eszmék hirdetőjévé válhat. Vagy anarchista politikussá (pl. Gyurcsány Ferenc), aki a felelősségkerülő gondolkodásmódjával nagyobb tömegeket is képes megfertőzni szellemi szinten, megerősítve és legitimizálva a mindenkiben ott lapuló karmikus, zavaros vágyakat, megerősítve azokat a tévképzeteket, miszerint a boldogsághoz vezető út az, ha felvállaljuk és kiteljesítjük „önmagunkat”, azaz minél önzőbben és felelőtlenebbül élünk, ha korlátlan szabadságra törekedve figyelmen kívül hagyunk másokat, kikerüljük a nehéz és áldozatot, lemondást igénylő életfeladatainkat.

Mivel a Vízöntő-karmás személy eszessége, intelligenciája lehengerlő, sok embert el tud így szédíteni, hiszen egyenesen az árnyék-énjüket szólítja meg, s a tetszetős, hangzatos elméleteket hallgatva legtöbbször eszébe sem jut senkinek (vagy csak nagyon keveseknek), hogy megnézze, az illető szónoknak, „prófétának” milyen az élete, és boldog-e a családja, hogy mit realizált, hogy egyáltalán ő maga boldog, elégedett, egészséges-e? Azaz figyelmen kívül hagyják azt a jézusi figyelmeztetést, miszerint gyümölcséről ismerszik meg a fa. (Természetesen neki magának jut eszébe a legkevésbé az, hogy önvizsgálatot tartson, hiszen negatív nyilasi meghatározódásai folytán túlontúl nagyvonalú saját magával szemben, s arról a „csekélységről” megfeledkezik, elhanyagolhatónak tartja, hogy megnézze, megvizsgálja: elméleteinek van-e bármilyen pozitív hozadéka az életében, erkölcsös és törvényes-e az, ahogyan él, gondolkodik és képzelődik?)

Amilyen hirtelen-váratlan fordulatokra képes, ha szeszélyes kedve éppen úgy diktálja, olyan csökönyös és merev, hajthatatlan tud lenni olyankor, ha arról van szó, hogy próbáljon meg változtatni negatív (karmikus) karakterén, jellemvonásain, amelyekkel gyakran majdnem az őrületbe kergeti a környezetében élőket. Ezt a merevségét megerősítik negatív jupiteri meghatározódásai is, egyrészt a nyitásra, az új értékrend kialakítására való képtelensége, másrészt az önmagával, a hibáival szemben tanúsított nagyvonalú elnézés is. Hibabelátási készsége alacsony vagy teljesen hiányzik is, önkritikára ezért nem képes, nem tudja megkülönböztetni, mi az, ami őt szellemi szinten tágabbá, nyitottabbá, s mi az, ami zártabbá, kaotikusabbá, irányvesztetté teszi. Emiatt nem is hajlandó megérteni, mások miről beszélnek, ha az ő rossz tulajdonságait hozzák szóba, és nem hajlandó belátni azt, hogy talán igazuk is lehet egyben-másban. Az őt ért kritika viszont mélyen sérti, s ezt a sérelmet, bár gyakran nem mutatja ki, mégis elraktározza magában, hogy majd valamikor teljesen váratlanul és hirtelen bosszút álljon – nem olyan módon, mint a Skorpió, hanem hirtelen jött s látszólag magyarázat nélküli cserbenhagyások, faképnél hagyások formájában. Ő nem gyönyörködik a bosszújában, az általa okozott káosz nem is érdekli, s főként észre sem veszi, mert az ilyen 180 fokos fordulatai után eszébe sem jut hátranézni.

Őt a belső (karmikus) kényszerei hajtják, hogy őrizze meg függetlenségét – azt nem is sejti, hogy ilyenkor valójában a karmikus késztetései, meghatározódásai bábjaként mozog, az árnyék-énje által teljesen „megvezetve” engedelmeskedik azoknak, s ez az, amit ő szabadságnak hisz. Pedig a valódi szabadságot akkor ismerné meg, ha felfedné, megismerné a karmáját, és attól egyre nagyobb mértékben megszabadulva fény derülne arra is, hogy milyen a valódi személyisége, amelyről eddig még neki sem volt tudomása. Ehhez a szabadsághoz paradox módon éppen önmaga korlátozása vezetne, azaz hogy ha megtanulna harmonizálódni a szaturnuszi őserővel. Ekkor megérthetné azt, hogy a legnagyobb felelősséget a karmától való megváltódás jelenti, s ennek a felvállalása, majd a karmaoldásra tett igyekezetei vezethetnék el őt a valódi szabadság megéléséhez és az annyira áhított személyi autonómia elnyeréséhez.

A hangsúlyosan uránuszi szülöttek intuitív lényük, technikai képzeletük által folyamatosan kapcsolatban állnak a teremtő, alkotó szellemi világgal. A negatív vízöntői meghatározódások folytán azonban nem tud felelősségteljesen bánni mentális képességeivel, s ezeket szélsőségesen, az egyetemes törvényeket megsértő módon alkalmazza, pl. jövendőmondóként, „tisztánlátóként” zavarja össze a hozzá fordulókat, és nehezíti meg számukra a megváltás elérését, ugyanakkor a saját karmáját is vastagítja azáltal, hogy nem hajlandó megtisztítani zavaros képzetrendszereit, hamis ideavilágát. Negatív jupiteri meghatározódásai is megerősítik ezt az erkölcstelen, az egyetemes törvényeket semmibe vevő életvitelt, s természetesen a negatív Merkúr által jelzett árnyék-én is ebbe az irányba tereli a gazdáját, tudva, hogy így egyre jobban eltéved karmikus labirintusában.

A tudományos-technikai képzeletének a működése egy másik szélsőséges formában úgy is megnyilvánulhat, hogy életképzeletével, célkitűzéseivel beleragad az anyagba, akárcsak a Szűz-karmás személy, és csökönyösen ragaszkodik ahhoz, hogy mindent, ami számára értékes vagy fontos, csakis a fizikai valóság irányából, tehát a materialista tudomány szemszögéből közelítsen és ítéljen meg. Az is előfordulhat ugyanakkor, hogy uránuszi intuícióját (materialista nézeteinél fogva) öncélú technologizálásra használja: a technikának, a „kütyüknek”, a tudományos felfedezéseknek tulajdonít elsődleges szerepet, ezekkel akarja az életét megnyerni (fiatalságot, életerőt, boldogságot remélve az új találmányoktól, úgy, hogy neki ne kelljen semmilyen erőfeszítést tennie). (Olyan valóságtól elrugaszkodott, futurisztikus elméletei is lehetnek, amelyek hatására pl. rendelkezik arról, hogy halála után fagyasszák le a holttestét, hogy ha majd a – közeli – jövőben feltalálják az örök élet elixírjét, akkor majd a testét kiolvasztják, és így tényleg korlátlanul élhet.) Korlátolt, technologizáló gondolkodásmódja meggátolja őt abban, hogy ráébredjen, mentális képességei nem azt a célt szolgálják, hogy általuk minél felelőtlenebb, kényelmesebb életet éljen, hogy az életét minél gépiesebbé és élettelenebbé tegye, elmenekülve egy illuzorikus, virtuális világba.

A szaturnuszi őserővel való harmonizációra törekedve, az egyetemes törvényeket megismerve és azok szellemében gondolkodva és képzelődve megérthetné, mekkora felelősséggel járnak különleges mentális képességei. Hiszen azokat nem azért kapta, hogy magát másoknál különbnek érezve szeszélyes zsarnokká váljon vagy hogy minél könnyebben “megússza” az életet (kikerülje az életfeladatait, kicselezze a sorsot). A talentumokról szóló jézusi példabeszéd nagyszerűen mutatja azt, hogy a különleges képességekkel, tehetséggel megáldott személyekkel szemben magasabb is az “égi elvárás”, s nem mindegy, hogyan gazdálkodnak a kapott javaikkal, mire fordítják, mire használják azokat: arra-e, hogy minél éberebbé váljanak, a megváltás elérésén fáradozzanak, majd ha arra képesekké válnak, akkor másokat is segítsenek ebben. A szaturnuszi őserővel harmóniába került személyek már képesek felelősségteljesen viselkedni, és sorskérdésekben (is) az egyetemes törvények szellemében dönteni, nem kapkodnak és herdálják el felelőtlenül a tehetségeiket.

„Kütyüimádatának” köszönhetően azonban gyakran a számítógépek, az internet által gerjesztett virtuális életben él, elhanyagolva a fizikai világot. Így emberi kapcsolatait is elhanyagolja, legtöbb baráti kapcsolata sem valódi, csak olyan, amelyet a virtuális térben tart fenn. A társkapcsolat is legtöbbször túl megerőltető a számára, hiszen ehhez egyrészt el kellene köteleződnie, másrészt egy ilyen kapcsolatnak az ápolására időt kellene szánnia, s ő szívesebben játszik számítógépes játékokat vagy néz filmet, mint hogy együtt legyen a kedvesével. Érzelmi távolságtartásra való hajlama miatt az egyedüllét lelkileg nem is viseli meg túlzottan, s az időnként mégis feltámadó fizikai, szexuális igényeit is a virtuális tér adta lehetőségek által elégíti ki, hiszen ez ilyen módon nem igényel sem felelősségvállalást, sem időbefektetést. Hamis szabadságeszméjének hódolva egyre irányvesztettebbé, kaotikusabbá és zavartabbá válik, ami idővel fizikai panaszok formájában is jelentkezik. Mivel a Vízöntőhöz tartoznak az agy bizonyos részei is, a virtuális világokban való bolyongásnak az eredményeképpen különböző, az agyát érintő betegségei lehetnek, amelyek vagy a tudatát bontják meg, vagy a fizikai világban való részvételtől fosztják meg (pl. agyvérzés következtében bekövetkező bénulás, beszédképtelenség, stb). Szintén a Vízöntőhöz tartozik a boka és az alsó lábszár is, ezeknek a betegségei és sérülései is az uránuszi őserővel való diszharmonikus viszonyra hivatottak felhívni a figyelmet. A felelősségkerülő, anarchista életmód, tehát a szaturnuszi őserővel való szembehelyezkedés a Szaturnuszhoz tartozó szervek, testrészek megbetegedéseit eredményezi (a bőr, a haj, a fogak, csontok, fülek betegségei). A negatív jupiteri meghatározódásait a máj, epe, hasnyálmirigy, szemek betegségei, sérülései mutatják (szélsőségesen önámító magatartás esetében cukorbetegség is jelentkezhet), a felső légutak, tüdők, karok, vállak betegségei, balesetei pedig az árnyék-énnek való behódolást, megváltásellenes gondolkodásmódot jeleznek.

A szaturnuszi őserőhöz való diszharmonikus viszony egy másik, a fentiekkel teljesen ellentétes és ritkább megnyilvánulási formája Vízöntő karma esetén, hogy az illető személy nem elutasítja a szaturnuszi elveket, hanem végletesen éli meg, túlzásokba esve merevebb, korlátoltabb, aggodalmaskodóbb lesz, mint egy Bak-karmás, és ebben az esetben negatív meghatározódásai következtében az uránuszi őserőhöz tartozó tartalmakkal nem tud kapcsolatba kerülni. Ösztönös, mélyről fakadó félelem él benne minden spontán, hirtelen vagy újszerű dologtól, ezért képtelen az irányváltoztatásra, a vízöntői pálfordulásra, amellyel új irányt szabhatna életének. A szabadság, ami a másik szélsőséges végletet megélő személy számára az éltető levegőhöz hasonlóan elemi szükségletként jelentkezik, az ezt a végletet megélő ember esetében ijesztő, határtalan űrnek tűnik, amelyiktől rémülten meghátrál, mintha egy repülő biztonságot adó belsejéből kellene ejtőernyővel a semmibe kiugrania. Számára az akármilyen szűkre is szabott, de megszokott, és ezért biztonságot nyújtó, jól ismert terület elhagyása valóságos őrültségnek, öngyilkos merényletnek tűnik, és makacsul ragaszkodik a megszokotthoz, még akkor is, ha már nagyon szenved ezeknek a korlátoknak a szorításától, és még akkor is, ha esetleg a tudatos eszével be is látja, hogy irányt kellene változtatnia, mert csak stagnál, és nem fejlődik semmilyen szempontból. Karmikus, zsigeri félelmei azonban gúzsba kötve tartják, mindaz, ami új, ami nem megszokott és ismerős, az aggodalommal tölti el, és ha egyáltalán fel is meri vetni a változtatás lehetőségét gondolatban, akkor a lehetséges veszélyek tucatjai jelennek meg képzeletvilágában, szorongás tölti el attól a tudattól, hogy ezen az ismeretlen terepen ki kell engednie a gyeplőt a kezéből, nem irányíthat, nem haladhat egy előre pontosan eltervezett úton, nem érezheti azt, hogy tökéletesen ura a helyzetnek. Akárcsak a Bak karmás személyt, őt is arra késztetik a sorstól való irracionális félelmei, hogy minden lehetséges veszély vagy felmerülő probléma ellen bebiztosítsa magát, mindig legyen „B terv”, vészkijárat, hogy soha ne kelljen spontánul viselkednie. A szaturnuszi őserőhöz való szélsőségesen negatív viszonya megakadályozza nem csak azt, hogy az uránuszi szellemmel harmonizálódjon, hanem még azt is, hogy egyáltalán megismerhesse azt, hogy kapcsolatba kerülhessen vele. Az ő képzeletében mindaz, amit az uránuszi őserő képvisel, a legnyomasztóbb, legriasztóbb fantáziaképekként él, amelyek elől, ha spontán módon felbukkannak, elmenekül, és elfojtja, elnyomja őket, mert még ilyen szinten is rémületes a velük való találkozás. Azokat a személyeket pedig, akik a tomboló uránuszi szélsőséget képviselik, mélyen megvetik, felháborítónak találják a viselkedésüket, s mélyen felzaklatja őket a velük való bármilyen formájú találkozás, maguk sem értve, hogy miért. Árnyék-énjük által irányított eszükkel végtelen számú érvet tudnak felhozni amellett, hogy az ilyen emberek viselkedése elfogadhatatlan, és közveszélyes bűnözőkként eliminálni kellene őket, akármilyen módon.

Arról sejtelmük sincs sem nekik, sem másoknak, hogy ez a két szélsőséges magatartás ugyanannak az erőnek a két, végletes megnyilvánulása, és egyik sem jobb, mint a másik. Bár ez a látszatok szintjén nem így van, hiszen az uránuszi őserőt magától teljesen elutasító személy úgy tűnik, hogy senkinek sem árt (saját magán kívül), sőt, hasznos tagja a társadalomnak, hiszen megbízható munkaerő, komoly, nem szélhámoskodik, és igazából az a típus, aki „nem sok vizet zavar”: olyan, mint egy tökéletesen illeszkedő csavar, amelyik bár létfontosságú, de szinte észrevehetetlen a gépezetben. Nem úgy a másik véglet, amelyik folyton csak bajt okoz, és ahova csak belép, mindent felforgat és mindennek a működését megakasztja. Ez a nonkonformista viszonyulás csak azt erősíti meg a túl merev és aggodalmaskodó személyben, hogy az ő viselkedése a helyes, s minden bajkeverő példát vehetne róla. Értékrendje annyira merev, hogy abban semmi újnak nem jut hely, s gondolkodása is hasonlóan merev, korlátolt lévén az sem merül fel benne, hogy neki is lenne némi tanulnivalója még (ráadásul éppenséggel az ilyen bajkeverőktől is), vagy hogy ez az általa elutasított magatartásforma is hordozhat olyan értékeket, amelyek megismerése az ő számára is hasznos lehetne.

A szaturnuszi őserőhöz való diszharmonikus viszonyuk miatt közös bennük az, hogy egyik végletet megélő személy sem vállal felelősséget az életéért: az egyikük számára ez a szabadságának a megnyirbálása lenne, s ezért nem hajlandó rá, a másikuk annyira aggodalmaskodik minden miatt, s annyira fél a sors irracionalitásától, kiszámíthatatlanságától, hogy minden eshetőség ellen be akarja biztosítani magát, a saját elképzeléseit erőlteti, és ő is ugyanúgy semmibe veszi az egyetemes törvényeket (vagy nem is akar a létezésükről tudomást venni), mint bármelyik másik Vízöntő karmás személy. A sorserőkkel ezért képtelen együttműködni, és ezért nem is tud valóban felnőtt és tudatos emberré válni, olyanná, aki tisztában van azzal, hogy az életének nagy tétje van, amelyért felelősséget kell(ene) vállalnia. Ez túl ijesztő és túl ismeretlen, kiszámíthatatlan a számára, hiszen ez azt követelné tőle, hogy felismerje, hogy független és autonóm személyként felelősséget kellene vállalni olyan eseményekért, tettekért is, amelyeknek az eredményében nem lehet teljesen, százszázalékosan biztos. Még akkor is, ha nagyon vallásosnak és istenfélőnek képzeli magát (negatív jupiteri meghatározódásainál fogva hajlamos is az ájtatoskodásra, a szenteskedésre), valójában nem hisz Istenben, egy magasabb intelligenciában, amelyikre rábízhatja magát, amelyet bölcsebbnek tart, mint saját magát. Ezért aztán hiába hallgatja a vasárnapi prédikációban azt, hogy bízza magát a gondviselésre, azért ő még a gondviselés mellett saját maga is gondoskodni akar arról, hogy minden rendben legyen az életében (s negatív szaturnuszi meghatározódásainál fogva ő mindig hajlamos törvénytelenül képzelődni és gondolkodni, így számára a saját – árnyék-énje által diktált, életnyerésre „kihegyezett” – logikája az igaz és a jó, az egyetemes törvények – az Isten akarata – pedig azok, amelyeket ki kell cselezni mindenáron). Aggodalmaskodásaival és az örökös biztosítási mániájával nem csak magát köti gúzsba, hanem családját is, gyermekeibe is belenevelve a jövőtől való rettegést, hiszen számára minden félelmetes és elkerülendő, ami új és ismeretlen. Így, ha másképp nem is, de a nevelés során a szaturnuszi erővel való viszonyuk nekik is diszharmonikus lesz, ami megnehezíti azt, hogy felelősségteljes és független személyekké váljanak, hogy bátrak és bizakodóak lehessenek, ne szorongjanak a jövőjük miatt. Ez a szorongás arra késztetheti őket, hogy úgy érezzék, mindig valaki másnak a támogatására is szükségük van, mert egyedül nem képesek ennyi veszéllyel szembenézni, ugyanakkor pedig bizalmatlanok is mindenkivel szemben, ezért nem tudnak igazából elköteleződni a társuk mellett sem, és nem tudnak hinni sem, bízni sem az Istenben. Bevallva vagy bevallatlanul, de az ilyen karmával rendelkező emberek materialista, röghöz kötött szemléletmóddal bírnak, még akkor is, ha vallásosnak tartják magukat.

Ez a mélyről fakadó bizalmatlanság meggátolja őket abban, hogy kollaborálni tudjanak a spirituális és szellemi erőkkel, s ezért hiába kapják a figyelmeztető jelzéseket betegségek vagy balesetek formájában, nem képesek vagy nem hajlandók megfejteni ezeket az üzeneteket, hogy hagyják maguk mögött tévképzeteiket, korlátokkal védett, biztonságosnak hitt életüket, és forduljanak meg, amíg még nem késő. Ha önszántukból, saját, tudatos erőfeszítéseik által nem hajlandók harmóniára törekedni az uránuszi őserővel, és folyton csak ki akarják azt cselezni, végül épp a szaturnuszi őserő kényszerítő ereje által kell mégis kapcsolatba kerülniük vele, és az életükben bekövetkező hirtelen-váratlan, fájdalmas vagy éppenséggel tragikus fordulat során kell szembenézniük a változással, amit mindig is el akartak kerülni. Ha mégis érzik, akár csak zsigeri szinten is azt, hogy változtatniuk kellene gondolkodásmódjukon, értékrendjükön, akkor sem hajlandók önszántukból megtenni a döntő lépést, az ugrást az ismeretlenbe – amely így is nehéz feladat lenne, de korántsem járna olyan súlyos vagy akár végzetes következményekkel, mint a sorssal való huzamos szembehelyezkedés. A pálfordulást végrehajtani nem akaró Vízöntő karmások makacsul ragaszkodnak a megszokott rosszhoz, még ha ez a makacsságuk az életükbe kerül, akkor is. A “zuhanó gépből” karmikus iszonyataik, irtózataik miatt nem képesek kiugrani a semmibe, mert még mindig biztonságosabbnak érzik azt, hogy bent maradjanak, és inkább azzal együtt pusztulnak el.Negatív Nap, Merkúr és Jupiter a 11. házban


Ez a ház a Vízöntő konstellációjával analóg életterület a horoszkópban, vagyis a Vízöntő által megtestesített spirituális erőtérnek a földi, gyakorlati megvalósulási életterülete. Ugyanúgy az Uránusz és a Szaturnusz az uralkodó bolygói, mint a neki megfelelő napjegynek, ezért ennek a horoszkópháznak az egyik fő problémaköre az emberi környezetünkkel való együttműködési készség elsajátítása és begyakorlása, majd azt követően az egyetemes őserőkkel és az egyetemes törvényekkel való együttműködési képességek megtanulása és begyakorlása, amelyet aláfest az uránuszi és a szaturnuszi őserőkkel való harmonizáció.

Akinek itt találhatók karmapontjai vagy/és erősen negatívan fényszögelt bolygói, annak a személynek olyan gyakorlati életfeladatai vannak, amelyek végrehajtása, elvégzése során megtanulhat harmonizálódni a Vízöntő által megtestesített egyetemes – Isteni – Világossággal, vagy ha úgy tetszik, az isteni elmével való együttműködés – szellemiségével, azaz elsajátíthatja a helyes információáramoltatás és –befogadás képességét, valamint ezeknek a jellegzetes gyakorlati életfeladatok végrehajtásával, kifejlesztheti a kollaborációs képességét. A Szaturnusz által (is) uralt Vízöntő életterületén az ember számára az együttműködési képesség elsajátítása elsősorban az egyetemes léterőkkel és az egyetemes törvényekkel való kollaboráció megtanulását jelenti. Ennek a képességnek az elsajátításához elkerülhetetlen először is a szaturnuszi őserővel való harmonizáció, azaz a felelősségvállalás, törvényesség, következetesség, helytállás, elvhűség, mértéktartás, önfegyelem, önkorlátozás gyakorlása.

Ez az út vezet az uránuszi őserővel való harmonizációhoz, így tud harmóniába kerülni a Vízöntő minden lehetőség felelős elfogadására való nyitottság, a spirituális információ befogadására és áramoltatására való jóindulatúság szellemiségével is, s ezért válik ennek híján a negatív vízöntői tulajdonságokkal rendelkező ember újító vagy forradalmár helyett felforgatóvá, anarchistává, a szellemi erőkkel kommunikáló és együttműködő személy helyett hamis prófétává, felelőtlen csodabogárrá, csalóvá, különcködő csavargóvá.

A 11-es házban található negatív Nap, Merkúr és Jupiter erős Vízöntő karmát jelez, amelyet feloldani úgy tud valaki, ha tudatosan belépve erre az életterületre olyan gyakorlati feladatokat vállal, amelyek elvégzése során kijavíthatja a veleszületett, karmikus, negatív késztetéseit, beidegződéseit, és szert tehet a pozitív vízöntői tulajdonságokra. Amíg ebbe a nagy munkába bele nem fog, addig mind önértékelését, önérzékelését, mind gondolkodásmódját, mind belső hierarchiáját, értékrendszerét a korlátlan szabadságmániája kiélésének a vágya határozza meg, illetve az egyetemes törvények (és a földi, polgári törvények) elleni berzenkedés, az azokkal való szembehelyezkedés, azok elutasítása, vagy azok kicselezésének a vágya. Ez csak egyre zavarosabb, majd egyenesen kaotikus helyzetekbe sodorhatja nemcsak őt, hanem a környezetét is, akikre az ő jónak képzelt értékeit rá akarja erőltetni (felszabadítás, világmegváltás címén). Az így keletkező nehéz élethelyzetek azonban többnyire csak a környezetét viselik meg, őt, aki vidáman fütyörészve továbblép az általa okozott káoszból, nem térítik jobb belátásra, nem késztetik töprengésre, hogy próbálja megfejteni a problémák okát és akár önmaga korlátozásának az árán is, de törekedjék azok megoldására. Erre azért sem hajlandó, mert a törvényeket félredobva a környezetétől és az egyetemes törvényektől teljesen függetlennek, önállónak, öntörvényűnek képzeli magát, és nem hajlandó belátni a hibáit, de már eleve a vele történt vagy általa előidézett eseményeket, baleseteket sem tudja (nem is akarja) értelmezni (vagy helyesen értelmezni).

A 11-es házban elsősorban a szellemi-szimbolikus jelolvasás és az analogikus – kauzális gondolkozás képességét kellene elsajátítani, azaz helyesen értelmezni az információkat – azonban ha a szaturnuszi őserővel való diszharmonikus viszonya miatt nem fogadja el az egyetemes törvényeket, nem akarja magát alávetni azoknak, akkor nem is tudhat azokkal együttműködni sem. Így uránuszi mentális képességeit sem tudja kifejleszteni vagy pozitívan felhasználni, inkább csak össze-vissza felbukkanó ötleteinek hódol öncélúan, hogy hamarosan megunva mindegyiket, teljesen új irányba forduljon, és elölről kezdje az „ötletbörzét” újra meg újra, bármilyen gyakorlati, kézzelfogható és pozitív eredmény nélkül. (Negatív eredményei ugyan vannak jó bőven, az újabb és újabb káosz, vagy mocsok, ami körülveszi, illetve amiből általában szó nélkül kilép, vagy gátlástalanul lehazudja, hogy neki bármi köze lenne hozzájuk, anélkül, hogy megpróbálná megoldani az általa okozott gondokat.)

A szülött öntudata, önérzékelése és önértékelése, valamint helyzet-felismerése zavaros és többértelmű, hajlamos öntudati, önértékelési problémákra, önérzeteskedésre, amelyek valamilyen módon mindig kapcsolatban állnak a szabadságról, személyes autonómiáról, függetlenségről alkotott felelősség- és kommunikáció-hiányos, hamis, zavaros elképzeléseivel. Azzal nincsen tisztában, hogy ki ő és mi a szerepe az életben, csak abban biztos, hogy neki mindig, minden körülmények között meg kell őriznie a függetlenségét. Ezért aztán amikor olyan életfeladatok elé állítja az élet, amelyek éppenséggel zavaros öntudata kitisztításához járulhatnának hozzá (ha felvállalná őket), azok elől elmenekül, kikerüli őket, kibúvókat gyárt, mondván, hogy ez korlátozza őt a szabadsága kiélésében vagy az emberi szabadság-jogaiban (nem tudván semmit arról, hogy az egyetemes törvények szerint mi az emberi élet rendeltetése és célja a földön és, hogy éppen ennek a rendeltetésnek a beteljesítése adja meg az igazi szabadságot, tehát hogy a szabadság éppen annak a függvénye, hogy milyen együttműködési jogai s főként milyen kötelességei vannak mindenkinek, kivétel nélkül, illetve, hogy mekkora mértékben sikerült azokat felfedezni, felismerni és beteljesíteni – a legfontosabb természetesen a kiegyenlítődési képességek megszerzése, és a karma feloldása a szabadakarat, vagyis, a felelősség és az értéktudat által nyújtott, egyéni szabad választási képesség gyakorlása segítségével).

Az öntudata, az énérzékelése zavarosságát is egyfajta korlátlan szabadságként éli meg, hiszen belül is ugyanolyan ismerős és otthonos káosz van, mint amit odakint megél – nem véletlenül – és amíg a szaturnuszi és az uránuszi őserőkkel nem sikerül harmonizálódnia, addig folyamatosan összetéveszti a káoszt, az anarchiát a szabadsággal, s ezért nem is törekszik ennek a felszámolására belül sem mivel azt látja, hogy kívül lehetetlen. Önmaga megismerése egyfajta korlátozást jelentene a számára, hiszen akkor arra az egy személyre kellene korlátozódnia, aki ő maga, és így nem lehetne bárki vagy mindenki. És ugyanúgy: a felelősségre alapozott erkölcsi szabályok megismerése arra kötelezné, hogy betartsa őket. Az Ikrekhez hasonlóan élvezi a lehetőségek sokféleségét, amelyik a mindenféle jellegű elköteleződés hiányából ered – lehet akárki és akármi, és megtehet bármit, amihez kedve szottyan. Érzelmileg is távolságot tartva mindenkitől, hogy egy párkapcsolat se láncolhassa le őt, hiszen úgy érzi, így, ha nem köteleződik el, bárki lehet a szeretője, és így nem marad le a végtelen élvezethez jutási lehetőségekről.

Ennek a szabadságnak képzelt gyökértelenségnek, számkivetettségnek az izgalmairól nem akar lemondani, hiszen akkor mi is maradna belőle? Ahogy a Bika az örökös gyűjtögetésmániája következtében folyton az egyre gyűlő (és őt lassan gúzsba kötő) anyagi értékekhez ragaszkodik, s ezen értéktárgyak által érzi – képzeli önmagát is értékesnek, illetve ezek elvesztésének a gondolatától is pánik fogja el, mintha ezáltal ő maga szűnne meg létezni, a Vízöntő-karmás is ugyanilyen pánikszerűen ragaszkodik a végtelennek vélt lehetőségeihez (amelyek szintén gúzsba kötik őt is), bár ezáltal épp attól fosztja meg magát, hogy megismerhesse önmagát, a saját isteni magját, megérezze és megértse az isteni azonosságtudatot, és az ezzel járó felelősséget is felvállalja az életéért.

Mivel negatívan fényszögelt Jupitere is ugyanitt áll, ebben a házban, értéktudatát is ez a hamis szabadságképzet határozza meg, s mivel a Jupiter adja meg a többi bolygó által megtestesített őserők megnyilvánulásának a pozitív spirituális minőségét, és ő határozza meg azt, hogy a szülött hogyan viszonyul ezekhez az őserőkhöz, ezért ebben az esetben a többi őserő irányát is ezek a zavaros szabadságeszmék határozzák meg. Az értéktudat, értékítélet, hit, igazságosság bolygójaként a Jupiter jelzi egész életünk minőségét, hiszen az értékrendszer, a belső hierarchia, fontossági sorrend az, ami megszabja, hogy hogyan gondolkodunk, cselekszünk, milyen jövőt építünk az imagináció és a tudatos gondolkodás és cselekvés szintjén is. A negatívan fényszögelt Jupiter azt mutatja, hogy ez a személy nincs tisztában azzal, hogy az életben a legfőbb érték a karma feloldása, és hogy ennek a feladatnak a szolgálatába kellene állítania az egész életét, eszerint kellene alakítania az életvízióját. Ehelyett hamis mennyországot céloz meg, rossz helyen keresi a boldogságot, vagyis a karmája áltak diktált vágyak és késztetések minél korlátlanabb kiélése által, az élvezetek halmozása által véli elérni az elégedett és boldog életet. Ebben az esetben, a zavaros szabadságvágyak tartják fogva a személy egész képzeletvilágát, életvízióját, s ő az elképzelhető legfőbb jónak ezeknek a vágyaknak a teljesülését látja. S ezt nem csak önmaga számára akarja elérni, hanem a szűkebb vagy tágabb környezete számára is, hiszen a Vízöntő elképzelései általában nem csak önmagára vonatkoznak. Ehhez még hozzájárul a negatív Jupiter által jelzett önkéntelen jótékonykodási hajlam is, és ez aztán eredményezhet önjelölt prófétát, aki sajátosan egyéni és liberális elméletei hirdetésével kívánja jobbá tenni a világot, vagy tudóst, filozófust, politikust, aki anarchista eszméi hirdetésével “jótékonykodik”.

Ezek a személyek azonban nem csak a törvényeket nem ismerik vagy értelmezik félre (negatív szaturnuszi ill. jupiteri meghatározódásaiknál fogva), hanem a moralitás és az erkölcsök terén is ingoványos területen járnak, ők maguk akarják megszabni, előírni az erkölcsöket, ami szerint cselekszenek és képzelegnek, gondolkodnak, s nem csak maguk, hanem mások számára is. Nem csak azt nem veszik észre (önámításra való hajlamuk és hibabelátási képtelenségük miatt), hogy “jótéteményeik” milyen zavaros vagy éppen katasztrofális eredményekkel járnak, hanem még felsőbbrendűnek és tiszteletre méltónak is hiszik magukat, s ez magasztos, emberbarátinak hitt érzelmekkel töltheti el őket. Ez azonban csak olcsó szentimentalizmus, amivel eltakarják maguk elől is, az elköteleződéstől való tudattalan félelmüket, a közömbös nemtörődömségüket, a látszólagos eleganciát kölcsönző kívülállásukat, érzelmi távolságtartásukat, empátiás készségre való képtelenségüket.

Ezeket a tulajdonságokat támogatja és erősíti fel a negatív Merkúr által jelzett árnyék-én is, csakúgy, mint az önámításra való hajlamot. Ezt a negatív jupiteri meghatározódását azzal erősíti meg az árnyék-én, hogy racionalizálja a karmikus késztetéseket és sóvárgásokat, végtelen számú érvet tud gyártani annak az igazolására, hogy amit tesz, az jó és helyes. Az érvei logikailag mind rendben vannak, s mégis hazugok és becstelenek, mert semmibe veszik az egyetemes törvényeket, és csakis a bűnbeesett, nyerészkedő, spekuláns észjárást követik. Hétköznapi, pragmatikus eszét használja a sorskérdések megválaszolására, és arra, hogy hamis, az egyetemes törvényekkel szembenálló értékrendjének a helyességét igazolja önmaga előtt, és ezzel az önmagának való hazudozásba olyan mértékben elmerül, hogy valami nagyon katasztrofális esetnek kell vele történnie, hogy felrázhassa őt és arra késztesse, hogy felülvizsgálja addigi értékrendszerét. Az árnyék-én megváltásellenes logikája szerint gondolkodva szűklátókörű materialista lehet, és ez még inkább ellehetetleníti a szellemi-szimbolikus jelolvasás képességének a kialakulását.

Az ilyen személyek semmilyen eseményt nem hajlandóak másként megvizsgálni, csakis a materialista szemlélet szerint, és a felmerülő, figyelmeztető jellegű baleseteket, betegségeket véletleneknek tulajdonítják, vagy megmagyarázzák a hétköznapi logika szerint, hogy milyen külső körülmények vezettek oda, elhárítva maguktól a személyes felelősséget, hogy nekik bármilyen közük is lehetett az adott esemény létrejöttéhez. A szellemi világnak gyakran a létezését is elutasítják, ezért aztán esélyük sem lehet a spirituális erőkkel való együttműködésre. A Vízöntőkre jellemző erős tudományos-technikai képzeletük folytán mégis gyakran – nem tudatos módon bár, de – kapcsolatban állnak a szellemi erőkkel, ezt a veleszületett képességüket azonban, amiért semmi érdem nem illeti őket, mert a megszerzése érdekében semmit sem tettek, arra használják, hogy “az életet megnyerjék”. Pl. hogy a betegségeiket megszüntessék anélkül, hogy azok üzenetét megfejtenék, s ezáltal szellemi információhoz jutnának. Materialista szemléletük ellenére lelkes gyakorlói lehetnek pl. az agykontrollnak (hiszen ezt mégiscsak tudományos köntösbe csomagolva árulják), és a mágia törvényét felelőtlenül és törvénytelenül használják fel az életfeladataik elkerülésére, a sors kicselezésére vagy éppenséggel mások “megsegítésére”.

A szabad akarat megsértése akkor is fekete mágiának minősül, ha azt a legjobb szándék vezérli, pl. a szeretteinek segíteni a káros szenvedélyekről való lemondásban vagy párkeresésben, stb. Az árnyék-én zseniális trükkje itt sem marad el, hiszen gyorsan megnyugtatja az esetleges nyugtalankodókat azzal, hogy a programozásba azt is beleszövi, hogy “úgy történjen minden, ahogy az mindenkinek a legjobb”, s ezzel egyben a felelősséget is elhárítja magától, mondván, hogy “az univerzumra” bízza, hogy mi valósuljon meg és mi nem.

A “tudományos mágiázás” (ti. az agykontroll) átmenet a két szélsőséges megnyilvánulás: a földhözragadt materialista-tudományos szemlélet valamint a mentális képességeit akár tudatosan, akár nem, de rosszul, törvénytelenül felhasználó csaló között. Az ilyen személy uránuszi mentális képességeit, intuícióját teljes mértékben ki akarja használni, de úgy, hogy közben a szaturnuszi szellemiséget elutasítja. A maximális felelősségvállás, törvényesség, önkorlátozás nélkül ugyanis az uránuszi képességeit nem tudja pozitívan felhasználni, hiszen fogalma sem lehet róla, hogy ez a képessége mire való, mire kellene használnia. Ahelyett, hogy az egyetemes törvényeknek alávetné magát és így megtanulna kollaborálni a szellemi erőkkel, ő ezt az alapvető lépcsőfokot átugorva egyből tisztánlátó, misztikus gyógyító, auralátó, jövendőmondó, stb. lesz.

Negatív jupiteri meghatározódásainál fogva nincsen tisztában azzal, hogy a legnagyobb érték az életben a megváltás elérése, vagyis a zavaros karmikus vágyaktól való megtisztulás, a negatív késztetések pozitívakra cserélése. Ez az, amire különleges képességeit fel kellene használnia, először azért, hogy saját magán segítsen, majd később másokon is (azokon, akik ezt a segítséget kérik tőle). Ő azonban ennek az ellenkezőjét teszi: karmaoldás helyett még inkább megerősíti ezeket a zavaros vágyakat, hagyva, hogy irracionális, tudattalan félelmei vezessék, és ezek arra ösztökéljék őt, hogy minél furfangosabb módokat eszeljen ki arra, hogy az életfeladatai elől elmenekülhessen. Ebben “segít” aztán másoknak is, nem mellékesen gyakran bőséges anyagi juttatások fejében, hiszen neki is meg kell élnie valamiből. És az anyagi világ által kínált élvezetekről nem szívesen mond le, a negatív jupiteri meghatározódásai által vezérelve a test örömeit, kényelmét nagyon is fontosnak tartja. Ezeket a pénzért megvásárolható ételeket, italokat, kalandokat, utazásokat téveszti össze azzal a boldog megelégedettséggel, amelyet a kiegyenlítődései képességei kifejlesztése, a karmája feloldása hozhatott volna el a számára. Ha ezt megtenné (a karmaoldást), öncélú mágiázásokra és látványos hókuszpókuszokra sem lenne szüksége, hiszen az életfeladatai felvállalásával és elvégzésével, az imaginácója kitisztításával, a karmája feloldásával szert tenne azokra a mágikus képességekre, amelyek az élete jobbra fordulását eredményeznék.

Azonban az árnyék-énje megváltásellenes és életnyerésre buzdító sugallatainak szót fogadva hamis információt áramoltat, s ezzel nem csak a saját karmáját vastagítja, hanem másokét is. A zavaros információk közlésével, áramoltatásával a más személyekkel és csoportokkal való együttműködési képessége is egyre gyengébb lesz, s ez hű tükre annak, hogy a szellemi világgal sem tud megfelelően kollaborálni. Amit ő kollaborációnak vél, az valójában a veleszületett mentális képességeinek, szuggesztiós erejének, mágikus kisugárzásának a vaktában való gyakorlása, kihasználása, vagy ha tudatos, akkor: tisztességtelen és felelőtlen felhasználása és kizsigerelése – a pozitív képességeit, amelyek a karmája feloldására adattak meg a számára, aprópénzre váltja, az árnyék-énje szolgájaként nem tud, csak a világi, megváltásellenes logika szerint gondolkodni, és az anyagi világban elérhető mulandó sikerek, örömök, előnyök megszerzését, elérését hiszi a legfőbb jónak. Ennek a sunyi gondolkodásmódnak a következtében gyakran sérülnek és betegednek meg az Ikrekhez ill. a Merkúrhoz tartozó testrészei és szervei: a karok, vállak, tüdők, felső légutak. Az árnyék-énnel való szembenézés, annak leleplezésére irányuló törekvése, az addigi életnyerő logikájának a megváltoztatása lehetővé tehetné a számára, hogy megismerje karmikus, önkéntelen késztetéseinek a gyökerét, és felismerhetné, hogy szenvedései, nehézségei hátterében ezek álltak: az, hogy hagyta magát a karmája által irányítani, s szabadságra és függetlenségre törekedve nem csak függőségben, hanem valóságos rabszolgaságban élt addig. Ezek a felismerések átformálhatnák addigi értékrendjét, s így lassan fel tudná oldani a karmáját, öntudatát kitisztítva egyre közelebb kerülhetne az egyetemes éntudat eléréséhez. Ha ezt elmulasztja megtenni, akkor fizikai szinten is egyre több betegségtünet jelentkezik, és olyan balesetek érhetik, amelyek azt szolgálják, hogy felébresszék végre a karmikus kábulatából, hogy végre elkezdje a vele történteket szimbolikus jelekként értelmezve megérteni, hogy mi a feladata az életben. Zavaros öntudatából eredően gyakoriak lehetnek a Nap által elfoglalt konstellációra jellemző betegségek. A negatív jupiteri meghatározódásaira figyelmeztetnek a combok, csípő, a máj, az epe, a hasnyálmirigy megbetegedései, vagy a látás korai elgyengülése, esetleg a krónikus szembetegségek. Súlyosabb esetben, az évekig tartó önámítás következtében cukorbetegség is kialakulhat. A szaturnuszi és az uránuszi őserőkkel való harmonizáció szükségére hívják fel a figyelmet a térdek, fülek, csontok, örlőfogak, a bőr, valamint az alsó lábszár betegségei, balesetei, illetve az agyvérzés is, mint a negatív Vízöntőre jellemző betegség.

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 15:18 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2009.10.24. 21:34
Hozzászólások: 229
Napjegy: Vízöntő
Aszcendens: Ikrek
Ami itt le van írva a Vízöntőben negatívan álló Napról és Merkúrról (ebből ez illik rám, Jupiter a 12-es házban áll), az rettenetesen igaz. Azért írom így, mert most jöttem rá valamire: hiába tornyosul itt előttem rengeteg, gyakorlati életben megvalósítandó feladat a beavatási horoszkópommal kapcsolatban (akár egy "egyszerű" mantrafelvétel készítésére is gondolhatok), mégis azon kapom magam, hogy inkább szívesen üldögélek a fenekemen és olvasgatom a Logoszt, tanulmányokat, nem azért, mintha ezekre nem lenne szükség, de ezekhez szívesen odaülök, mert olvasni szeretek szinte öncélúan az olvasás élményéért; ellenben hogy fogjam ezt a bánatos telefont és rámondjak egy mantrát, ehhez már nem fűlik a fogam.
Atyaisten! Ezt az egész témát azért találtam meg, mert rákerestem a Logoszon, hogy mire utalhat a fogfájásom!!!
Akkor itt szépen meg is mondtam magamnak az anyanyelvem segítségével.
Ugyanide tartozik, hogy mindezt akár a naplómba is leírhattam volna, és feltehetőleg ugyanide jutok el, de izgalmasabbnak találom az információ-áramoltatást, meg gépen egyszerűbb írni, mint a füzetembe, ugye :-).
Azért ezt mégiscsak itt elküldöm, hogy okuljunk belőle (mármint más, mert remélhetőleg én okultam belőle :-) ).

És még csak hogy szemléltessem ezt a csapongó uránuszi ötletelést, hogy ez mennyi időmet veszi el, miközben a valós feladatommal is foglalkozhatnék, itt a fogfájás közepette nem tudtam szabadulni attól a remekbeszabott ötlettől, hogy (figyeljük az ötletet), hogy Nemes Jeles Lászlónak, a Saul fia rendezőjének meg kéne mutatni ezt az oldalt, egy vele készített interjúban ugyanis azt mondta, hogy szerinte csak az ő új filmje mutatja meg a valóságot a holokausztról, ellenben pl. Spielberg Schindler listája túl szirupos. Ezzel mélyen egyetértettem, mármint hogy a Schindler listája szirupos, és ez ötletelődött bennem, hogy akkor biztos Nemes Jeles vevő lenne a kauzális asztrológia leleplező mivoltára.

De mi a fészkes fenét érdekel engem Nemes Jeles véleménye a kauzális asztrológiáról???? Tényleg most jövök rá, mennyire eltántorítanak a céltól ezek a csapongó, nagyszerűnek tűnő, persze steril ötletek.
Megyek dolgomra.

_________________
"... Istennel lehetetlenség együtt lenni napszemüvegben." Bono


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2016.03.13. 22:15 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4012
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Gabikának: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2016.03.25. 01:02 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2014.07.03. 23:11
Hozzászólások: 302
Tartózkodási hely: Magyarorszag
Napjegy: vizonto
Aszcendens: skorpio
:) Saját tapasztalból tudom alátámasztani a fentiek igazságtartalmát!
Amit nagyon fontos szerintem hozzátenni még a Vízöntő karmával kapcsolatban, hogy az ilyen tipusú ember nem pusztán lustaságból őrizgeti a karmáját és mulasztja el a gyakorlati megvalósításokat, hanem azért, mert egyszerűen nincs meg neki a határozott személyiségtudata, képes még a fizikai valóság őt tükröző információitól is függetleníteni magát. Ebből következik az a jelenség, amit a Vízöntőknél (ha jól emlékszem :) kivetítésnek szoktak nevezni, hogy saját negatív meghatározottságait a külvilág hibáinak tartja és nem hajlandó elfogadni azt a tényt, hogy eredendően neki is vaj van a fején és legfőbb feladata lenne, hogy ebből kimásszon.
Rendkívül közömbös a saját sorsával szemben, egy egy közösségben feloldódik, amikor pedig arra kényszerül, hogy valódi megvalósításokat hajtson végre, féktelen szabadságát védve odébb áll.

Nem tudom ti átéltetek-e már olyan helyzeteket, hogy józan, határozott döntést hoztatok valamilyen ügyben, megkaptátok a biztatást több oldalról is, majd a megvalósítás előtt, közben szinte önmagatok ellen kezdtetek lázadni. Ezt a negatív Jupiter, a hibás helyzetkritika, hamis értékítélet és az ilyenkor előkerülő, korrupcióra csábító ismerősök is nehezítik és nem segít más, csak az oroszlános önneveléssel végrehajtott Pálfordulás, amit szerintem egy Vízöntő karmásnak a legmagasabb szintre kell emelnie, különben mindig lesznek, akik a külső nevelő szerepet felvállalják :)

_________________
A Szellem bármely megnyilvánulása ugyancsak szellem. Az anyag is tehát.


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2016.10.20. 12:36 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2009.10.24. 21:34
Hozzászólások: 229
Napjegy: Vízöntő
Aszcendens: Ikrek
Ide akartam írni valamit, de közben megláttam, hogy miket írtam jópár hónappal ezelőtt - egész pontosan, mielőtt elkezdtem volna asztrológiai tanulmányaimat Szilárdnál.
Képzeljétek, kicsit hitetlenkedve olvasom a saját soraimat. Na azt nem mondom, hogy ez már teljesen a múlté, ennek Szilárd a megmondhatója, milyen leveleket kap tőlem néha, mert képtelen vagyok visszafogni magam.
de azért, mégis, sok változás történt. És ezt én két dolognak tudom be: egyrészt, van bennem most már céltudatosság, van egy célom. Az a célom, hogy minél jobban megismerjem és magamévá tegyem az asztrológiai/metafizikai tudást. A másik, hogy a férjem unszolására, kialakítottam egy napirendet, inkább hetirendet, korábban kelek, előre kitalálom, aznap mit fogok csinálni, sőt még azt is, mit fogok napi ötször enni, hogy se ne azzal menjen az idő, hogy ezen gondolkozom, se nem akarjak nassolgatni. Kétnaponta tornázom, és csak kétnaponta, lebeszélem magam arról, hogy minden nap, mert az már luxus :-). Mindegy, a lényeg, hogy megpróbálom ezt a sok szétfolyó figyelmet és érdeklődést határozott mederbe terelni.

Érdekes, hogy hasonlóan szétfolyásra alkalmas barátnőmnek most jutott eszébe, hogy gimnáziumban is így éltem, saját magam szabta napirendben. Én erre már nem is emlékeztem. Aztán jött az egyetem, ahová vagy bementem, vagy nem, szerintem ott kezdett ez a vízöntői fegyelmezetlenség erősen kibontakozni.

Na itt a hatalmas önfényezés közepette majdnem elfeledkeztem arról, ami miatt ide jöttem: példa életemből a saját negatív vízöntői meghatározottságomra:
Amíg csak annyit tudtam, hogy Vízöntő vagyok (tizenéves koromtól), roppant önelégült voltam, hiszen azt hittem, hogy ez a „helyzet” valami felsőbbrendű állapot, szabadságszerető, független, újító, és persze, hasonlóan tájékozatlan Vízöntő ismerőseimmel közös kis lenézésünk is volt más jegyűek felé (persze ehhez az én negatív Jupiterem is kellett). Azért úgy 21 éves korom körül már kezdtem furcsállani, hogy hogy van az, hogy én vagyok elvileg az újító, meg a szabadszellemű, és közben minden új divatstílust több éves késéssel tudok magamévá tenni, szinte amikor az már kezd kimenni a divatból. Közben meg a Bak napjegyű nővérem egy az egyben koppintotta le már a kifutókról az új stílust? Aztán egyszer kezembe akadt valahol egy komolyabb elemzés is a Vízöntőről, és sajnálkozva vettem tudomásul, hogy én a „diszharmonikus Vízöntő” kategóriába tartozom, tehát mindannak az ellentétét végzem, amiről oly önelégülten képzelegtem. Azt meg csak később tudtam meg, hogy a nővérem Lilithje a Vízöntőben áll, tehát ő szintén diszharmonikus Vízöntői tulajdonságokkal bír, csak éppen a másik végletben.

_________________
"... Istennel lehetetlenség együtt lenni napszemüvegben." Bono


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2017.01.06. 02:32 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
Mostanában több cikket is találtam arról, hogy élethű szexrobotokat hoztak létre, és hogy megtörténhet, hogy a jövőben az emberek inkább ilyen robotokkal akarnak élni majd, hiszen sokkal kényelmesebb, hiszen a robot csak a "gazdája" (azért ne nevezzük partnernek... :D ) igényeire figyel és még csak el sem fárad... Most meg egy olyan cikket találtam, ami arról számol be, hogy egy francia nő a saját készítésű robotjához akar férjhez menni. Nna, mégiscsak elérkezett az annyit emlegetett Vízöntő-korszak? :shock:

A cikk itt található:
http://ripost.hu/cikk-revbe-erhet-a-rob ... blakzsiraf

Ilyet még nem látott a világ: hozzá akar menni egy francia nő a saját maga készítette robothoz!

A napokban jelentette be Lilly, hogy beleszeretett a 3D nyomtatóval készített, InMoovator névre hallgató gépébe. Twitterén így írt: „Büszke robotszexuális vagyok, nem bántunk senkit, boldogok vagyunk együtt”. Abba is beavatta az internet népét, hogy bizony a robot megkérte a kezét. Így már csak a francia állam áldása szükséges, és be is teljesülhet a szerelem.

A news.com.au-nak a nő azt mondta, hogy ez egyáltalán nem beteges dolog, vagy rossz ötlet, hanem éppen hogy egy új alternatíva. Már 19 éves korában tudta, hogy egyszerűen nem tudja elviselni az embereket maga körül, és inkább a robotok mozgatják meg a fantáziáját.

Nincs ezzel egyedül.

Nemrégiben még konferenciát is tartottak a témában, Londonban. Ezen David Levy kifejtette, hogy szerinte már 2050-ben vagy akár már korábban is köthetnek házasságot emberek és robotok. Egyébként ő a szerzője a Szerelem és szex robotokkal című bestsellernek. Addig még azért van mit átgondolni, mint például hogy mondhat-e egyáltalán egy robot nemet a házassági ajánlatra...

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2017.01.06. 22:58 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2008.09.17. 16:18
Hozzászólások: 809
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Oroszlán
Aszcendens: Oroszlán
Kedves Annamária!

Ez már tényleg a Vízöntő kora! (És a Karneváli Ödönkék* kora.)
Részemről áldásom rájuk :lol:

*A Karneválban Ödönke a félkegyelmű szolgálólány maga varrta rongybabája,némi férfiassággal...

_________________
"Egy csepp realizáció többet ér egy könyvtárnyi elméletnél." - Hamvas
És: A bolondság az egyetlen pajzs, és az egyedüli biztos talaj.

http://aldottelet.com/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2017.01.07. 01:11 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
:lol: :lol: :lol:

Nekem erről az egész feje tetjére állított világról mindig Weöres Sándornak ez a verse jut az eszembe:

Weöres Sándor: Majomország


Hej de messze majomország,
ott terem majomkenyér,
majomablak majomrácsán
majomnótát ráz a szél.

Majomtéren, majomréten
majomhősök küzdenek,
majomszanatóriumban
sírnak majombetegek.

Majomtanártól majomlány
majomábécét tanul,
gaz majom a majombörtönt
rúgja irgalmatlanul.

Megépül a majommalom,
lesz sok majommajonéz,
győzve győz a győzhetetlen
győzedelmes majomész.

Majompóznán majomkirály
majomnyelven szónokol,
egyiké majommennyország,
másiké majompokol.

Makákó, gorilla, csimpánz,
pávián, orángután,
mind majomújságot olvas
majomvacsora után.

Majomvacsoraemléktől
zúg a majomreterát,
majombakák menetelnek,
jobbra át és balra át.

Rémületes majomarcot
vágnak majomkatonák,
majomkézben majomfegyver,
a majmoké a világ.

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2017.01.07. 10:20 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2008.09.17. 16:18
Hozzászólások: 809
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Oroszlán
Aszcendens: Oroszlán
Kedves Annamária,

Jó, hogy fókuszba helyezted ezzel a verssel a Vízöntő és a Majmok közti analógiát - az ázsiai asztrológiában nem hiába nevezik Majomnak a Vízöntő jegyét. Ugyanis a vízöntő karma kapcsán, s úgy egyébként is asztrológiai analógiák kapcsán pl. Pózsa Réka is többször említette a Dzsungel könyve nevű regény figuráit, de eddig még soha nem fogalmazódott az meg bennem, hogy Kipling nemcsak a természetismeretéből ihletődött ezek szerint, hanem az ázsiai asztrológiából is. Ugyanis a Dzsungel könyvében a farkasok nevelte embergyermeknek, Mauglinak két beavató mestere kerül: Balú,a medve és Bagira, a fekete párduc és ha ezek analógiáit nézem: A felelősséget és a törvényeket jelentő Bak és az öntudatot jelentő Oroszlán tényleg nagyon fontosak az emberi szellemben, egyfajta alapkövek.
A majmokat pedig tipikusan a Vízöntő karma illusztrációjaként írja le: ők az úgy nevezett Bender-log, akiknek "NINCS TÖRVÉNYÜK".

”A Bender- logok népe az a nép, amelynek még nyelvük sincs, csak összefüggéstelenül makognak, és folyton szórják a szemetet fenn a magasból, a fa tetejéről. Hosszú szőrös kezük van, amellyel állandóan nyúlkálnak, és mindent ellopnak. Mosdatlanok, és a dzsungel urainak tekintik magukat.”

Nagyon élvezetes olvasmány az egész Dzsungel könyve, pont emiatt az analogikus misztikája, vagy spiritualitása miatt, én is idézek a témánál maradva a majmokról, akik az elveszett városhoz jártak a dzsungelben:

"A majmok az ő városuknak nevezték ezt a helyet, s úgy tettek, mintha lenéznék a Vadon Népét, amiért az erdőben él. Pedig hát fogalmuk se volt arról, mire valók ezek az épületek, és hogyan kellene hasznukat venni. Körbeültek a király tanácstermének padozatán, bolhászkodtak, és embernek hitték magukat, vagy ki s be szaladgáltak a tetőtlen házakban, vakolatot és régi téglákat gyűjtöttek össze egy sarokba, aztán elfelejtették, hogy hová dugták, csapatostul összeverődtek, kiáltoztak - aztán egyszerre, uzsgyi, játszani mentek, föl s alá futkosva a király kertjének teraszain, s mulatságból rázogatták a rózsafákat, a narancsfákat, csak azért, hogy a virágot, a gyümölcsöt lehullani lássák. Kikutatták a palotának minden folyosóját, sötét alagútját, száz meg száz sötét kis szobáját, de sohasem emlékeztek arra, hogy mit láttak, mit nem, így jöttek-mentek, egyedül, kettesben vagy seregestül, s mondogatták egymásnak, hogy azt cselekszik, amit az emberek. Ittak a víztartókból, s beszennyezték a vizet, aztán verekedtek érte, aztán csoportokba verődtek, s azt kiáltották: "Nincs az egész Dzsungelban olyan bölcs, jó, okos, erős és nemes nép, mint a Bender-log, a Majmok Népe!" aztán újrakezdték az egészet, amíg meg nem unták a várost, és vissza nem tértek a fák tetejére, remélvén, hogy a Vadon Népe észreveszi őket."

Hosszabb részlet, a Bender-logról és az Elveszett városról:
http://orulunkvincent.blog.hu/2014/06/2 ... t_varosban

Többször gondolkodtam azon, hogy mért kap jelentőségteljes szerepet, hogy a Mauglit elraboló majmok senkitől, sem a medvéktől, sem a párducoktól nem félnek, csak a kígyóktól... :)

_________________
"Egy csepp realizáció többet ér egy könyvtárnyi elméletnél." - Hamvas
És: A bolondság az egyetlen pajzs, és az egyedüli biztos talaj.

http://aldottelet.com/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 9 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO