ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.02.20. 22:44

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2016.02.17. 18:58 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
Negatív Nap, Merkúr és Jupiter a Szűzben


A Szűz mint spirituális morfogenetikus erőtér az egyetemes létezés fejlődési-kiegyenlítődési rendeltetésének az idearendszereit, spirituális programjait, az egyetemes lét erőinek a megváltási irány szerinti rendeződési elveit tartalmazza. A földi életben, az emberek számára a Szűz konstellációja az emberi élet rendeltetésének a kérdését testesíti meg: a teremtés és az élet okának és céljának az értelmét megtalálni, azt működtetni és szolgálni.

A teremtés célja a megváltódás elérése, az isteni karma oldása, és ehhez járul hozzá minden egyes ember, akinek sikerül elérnie a megváltott állapotot. Az egyetemes rendeltetés megértésén túl az emberek számára főként annak a megértéséről van szó, hogy az egyes emberre személy szerint mi hárul ebből az egyetemes rendeltetésből, vagyis hogy az ő életének mi a célja és a rendeltetése. Az emberi élet során legfőbb érték és a legfőbb cél, a megváltódás elérése – az egyes ember azáltal járul hozzá az egyetemes megváltódáshoz, hogy megérti, pontosan milyen életfeladatok felvállalása és elvégzése segíti őt hozzá a karmája feloldásához, meghaladásához, azaz az egyéni rendeltetését az életével hogyan teljesítheti be ezen a földön. Ezzel járul(hat) hozzá minden egyes ember a Lilith által létrehozott isteni karma folyamatos oldásához, az ős-Lilith által gerjesztett zavarnak a folyamatos lecsökkentéséhez, illetve e zavar növekedésének a megakadályozásához.

A karma feloldása, meghaladása, vagyis a karmikus meghatározódások szerinti negatív tulajdonságoknak a megfelelő pozitív képességek és tulajdonságok megszerzése, az egyénnek a veleszületett zavaros (karmikus) képzetrendszereinek a kiderítése, leleplezése által történő imaginációtisztítás tehát nem csak valamiféle opcionális tevékenység, amit ha valaki akar, elvégez, ha nincs kedve hozzá, akkor pedig nem – ez ugyanis az élet rendeltetése, ez az, ami miatt ide születtünk a földre, ezt kötelességünk elvégezni, máskülönben egy bizonyos idő, illetve életszakasz elteltével üzembe helyeződnek a sors-erők, az un. szaturnuszi hatalmak, és vagy anyagi, vagy másfajta hátráltatással, vagy megfelelő betegségekkel, vagy megfelelően súlyos balesetekkel, nehéz és lehetetlen (abszurdnak tűnő) élethelyzetekkel, megkísérelnek rávenni a karmaoldásra. A rendeltetésének a beteljesítése nélkül egy ember létezése ezen a földön értelmetlen volt, akkor is, ha hatalmas világi sikereket ért el, hírnevet és vagyont szerzett magának, és a neve évszázadokon át fennmarad a következő generációk emlékezetében. Az élet céljának a megismerése és a szolgálat felvállalása, elvégzése (tehát a horoszkópjából kiolvasható, rá vontkozó életfeladatok felvállalása és elvégzése) vezet minden egyént az egészséges és elégedett, boldog élethez, s ezzel a boldogsággal egyben az un. Istent is, vagyis az egyetemes létezés megváltódási céljait is szolgáljuk: az isteni karma feloldásában is részt veszünk azzal, ha életfeladataink elől nem elmenekülünk, hanem elvégezzük azokat.

A Szűz konstelláció tehát az emberi élet céljának és rendeltetésének a megértéséről szól, a szolgálat elvégzésének a kötelességéről, ennek a fontosságáról, elengedhetetlen voltáról. Akinek karmikus pontjai, negatívan fényszögelt bolygói találhatók a Szűz jegyében, annak a személynek a számára ennek a megértése, elfogadása nehézséget okoz, hiszen az imaginációjában zavaros képzetek élnek erről – félreérti, rosszul értelmezi, elutasítja azt, vagy az anyagba belemerülve egyáltalán tudomást sem akar venni ilyesmiről.

Ha a Nap, a Merkúr és a Jupiter is itt található, negatívan fényszögelve, az azt mutatja, hogy az illető személy életében a rendeltetés megértése, helyes értelmezése különlegesen fontos szerepet játszik. A Nap mint a nyers, egyedi éntudatnak, a helyzet- és az önérzékelésnek és önértékelésnek a bolygója, azokat a jellegzetes spontán, személyi tulajdonságokat mutatja egy születési képletben, amelyek azonnal érzékelhetőek és egyértelműen megnyilvánulnak mind a szülött, mind a környezete számára. Negatívan fényszögelt Szűz Napja azt jelzi, hogy a szülött individuális öntudata zavaros, többértelmű, önértékelési, önérzékelési problémákkal küzd, s mivel a Szűz jegy pozitív tulajdonságai nem, vagy csak nehezen tudnak megnyilvánulni, az e konstelláció által megtestesített tartalmakhoz szélsőségesen viszonyul, egyik vagy másik szélsőséges formájában élve meg azt.

Vagy túlzottan ésszerű, racionális, pragmatikus gondolkodású, mereven elutasítva mindent, ami a hétköznapi, merkúri logikája szerint nem igazolható és nem hasznos (gazdasági szempontból). Vagy pedig, a másik végletet megélve, teljesen elveti az ésszerűséget, és irracionális, misztikus, babonás képzetek között élve elszakad a realitástól, elutasítja azt, hogy a fizikai valóságban is leellenőrizze azoknak az elméleteknek a helyességét, amelyeket valóságként elfogad. A fizikai valóságban kábultan tévelyeg, merkúri logikus gondolkodásmódját arra használja fel, hogy saját maga számára hihető alapot teremtsen a szellemi, vagy az anyagi valóságtól elrugaszkodott, haszonelvű, de steril spekulációihoz, misztikus fantazmagóriáihoz.

Egyik véglet sem jobb, mint a másik, bár az elsőt, a pragmatikusnak képzeltet, hajlamosak vagyunk teljesen normálisnak tekinteni, annyira megegyezik a mai civilizált nyugati társadalom gondolkodásmódjával, amelyik mindent a hasznossági elv alapján értékel, és mindent csakis az ész erejével akar megoldani. Azt, hogy ez a szellemi – erkölcsi alapállás sem kevésbé aberrált gondolkodásmód, mint a misztikus tévelygőé, jól mutatja Földünk jelenlegi állapota, amelyet már majdnem sikerült is tönkretenni ezzel az erőszakosan “hasznos” jót-akarással, amellyel az ember évszázadok óta “javítgatja” az isteni teremtés “hibáit”, sőt, már le is akarván körözni a Teremtő Isteni Őserőket, most már nem csak a környezetünket alakítva át (pusztítva el) drasztikusan (és egyre kevésbé élhetővé téve azt), hanem már a növényi, az állati és az emberi génállományba is “belejavít”, áldatlanul mocskos kézzel. Mágikus teremtő képességéről nem tud (és nem is akar tudni), az anyagi világban az okos eszével és az ügyes kezével akar teremteni és istent játszani, és így boldog és egészséges lenni. (Az eszével és a kezével akarja megnyerni az életet.)

A túlracionalizált végletet megélő, azt megtestesítő Szűz-karmás szülött szemlélete földhözragadt, materiális, aki csakis a tudományban hisz, és így akarja megváltani magát és az egész emberiséget (ha akarja ezt az emberiség többi része, ha nem). Mindent apró darabokra szed, szétcincál, és ott, a részletekben akarja megkeresni és megérteni a mélyen rejtett értelmet, mintha egy hullát boncolva keresné az élet forrását és a lelket. A részletekre koncentrálva szem elől téveszti a lényeget, a darabjaira szedett anyagot vizsgálva nem tud szintézist teremteni, az anyagi világ működését kutatva elfelejtkezik a lényegről, arról, hogy mi az, ami az anyagot élteti, mi az, ami az életet fenntartja, és hogy lényegében miért is élteti és tartja fenn?

Elutasít mindent, ami nem anyagi természetű, ezért nem jöhet rá arra, hogy az élet forrása a szellem, a szellemi világ hozza létre az anyagot, és ezért az anyagi világot vizsgálva információt szerezhetünk az őt létrehozó szellemről, egy magasabb rendről, hiszen “ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van, és ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van”.

Az ősi tanítások azonban nem érdeklik, régen élt, primitív emberek babonás, buta kotyogásának tartja azokat, mert ő szentül hiszi, hogy az emberi civilizáció lineárisan fejlődik, tehát a mostani a legfejlettebb, legokosabb, legbölcsebb, amelyik a tudományos fejlettségnek ezen a fokán kiigazíthatja a régen élt bölcsek tévedéseit, mert sokkal jobban ismeri az univerzum működését. Az asztrológiát, alkímiát hasonló primitív zagyvaságnak tartja, amelyben az emberek azért hihettek, mert nem rendelkeztek olyan magas fokú tudományos ismeretekkel, mint a mai, modern civilizáció tagjai, akik asztronómiát és kémiát tanulnak. Le is nézi a régi tudás-rendszereket, bölcseket, akik persze nem tehettek arról, hogy nem rendelkeztek a mai tudományos részlet-tudással, és ezért szerinte, “babonákban” hittek. A kortársait azonban, akik nem osztják materialista, tudományos nézeteit, nem csak lenézi, hanem menthetetlen gyengeelméjűeknek tartja, és haragszik is rájuk, amiért képesek a 21. században ilyen primitíven gondolkodni. Nem is szalaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy ne viccelődjön vagy gúnyolódjon azokon, akik ezt másképp hiszik, tudják. Logikus érvekkel bizonygatja ilyenkor az igazát, hogy a másik beláthassa, milyen tévesen és logikátlanul gondolkozik. Az érvei rendkívül logikusak és helytállóak, mégis, darabjaira szedve a világ, az élet problémáit, nem tud szintézist teremteni.

Látva az élet működésének a mechanizmusát az az érzés merülhet fel benne is és másokban is, akiket sikerült meggyőznie, hogy az életnek valójában nincs és nem is lehet értelme, nincs egy rendezőelv, amelyik irányítja azt. Szerinte minden véletlenszerűen működik: véletlenül jött létre az univerzum és az élet is a Földön, és bármikor bármi történhet vele, s mi, emberek, ebben az irracionális világban kell értelmes életet élnünk: bármelyik pillanatban belénk csapódhat egy meteor, ami elpusztíthatja a bolygót, bármikor megtámadhat bárkit egy halálos vírus, bármikor szörnyű baleset áldozatává válhatunk, és ez ellen semmit nem tehetünk. Ezért próbál a Szűz-karmás ember folyamatosan egy lépéssel előbb járni, és megelőzni minden lehetséges bajt, bebiztosítani magát és a többi embert is az összes lehetséges probléma ellen. Védőoltások százait találja ki, gyógyszereket, vitaminokat gyárt, beteg-, baleset-, élet- és még ezerféle biztosítást köt, a legtöbb esetben olyan pénzből persze, ami olyan munkából származik, amivel a természetet szennyezik planetáris szinten, és ez által az emberiséget is szennyezi és betegíti. Folyamatosan ellenségképeket gyárt, mindenhonnan veszélyt sejtve állandóan védekezik. Egészségét is szinte hisztérikusan félti és védi, folyton betegséget sejtve hipochonderré válhat, aki folyton kezet mos, takarít, fertőtlenít, mindenhol őt megtámadni, megbetegíteni akaró vírusokat és baktériumokat sejt, és úgy érzi, csak egy steril, élettelen világban érezheti magát biztonságban.

Ellenségképeibe mind jobban beleélve magát a mentális agressziója egyre csak nagyobb és nagyobb lesz, s a polaritás törvénye szerint elkerülhetetlenül kapcsolatba kerül azzal, ami ellen olyan erőszakosan védekezett. Ilyenkor még jobban megerősödik az ellenségképe és az a hite, hogy még jobban be kell biztosítania magát, hiszen lám, még ez sem volt elég, még így is elérte a baj őt is, aki olyan elővigyázatos mindig. Pragmatikus eszével nem tud a megváltás logikája szerint gondolkodni, nem tud fölülemelkedni, csak lineárisan gondolkodva akar kikerülni az általa teremtett mentális labirintus csapdájából, de csak egyre jobban eltéved benne, és egyre inkább elkeseredik, egyre reménytelenebbnek és céltalanabbnak érzi az életet.

A másik végletet megélő, tehát az irracionálisan misztikus Szűz-karmás személy, a realitástól, az anyagtól teljesen elrugaszkodik, a logikus gondolkodását, ami szerinte őt a szellemi fejlődéstől visszatartja, a sutba dobja, és a Halak-karmáshoz hasonlóan csak lebegni akar, és már a földi életében szellemi lénnyé lényegülni. Hétköznapi problémáiról nem akar tudomást venni, homokba dugja a fejét, és esze ágában sincs semmilyen gyakorlati feladatot magára vállalni. (Ez odáig is elfajulhat, hogy nem akar dolgozni, másokon élősködik, hogy legyen ideje a “szellemi fejlődésre”. Ugyanígy a külsejével és a környezetével sem foglalkozik, trehány, lusta, rendetlen, amit ő nem ismer be magának, inkább olyanokkal hízeleg magának, hogy a zseni átlátja a káoszt vagy más, okosnak tűnő kifogást talál önigazolásképpen.) Nem akar tudomást venni arról, hogy a földi életben nem véletlenül születünk anyagi testbe, hogy ennek nagyon mély értelme és célja van: itt, a fizikai realitásban kell helytállnunk, minél jobban megismernünk az anyagot, és erre alapozva szerezni szellemi információkat. Ő ezt a lépést elhanyagolhatónak tartja, és a legképtelenebb misztikus fantazmagóriákat is képes elhinni, és ezekhez alkalmazkodva élni az életét.

Ilyenkor ő is ugyanolyan mesterségesen, erőszakosan létrehozott rendet, sémát próbál magára erőltetni, mint a földhözragadt materialista személy. Mindkettő egyaránt élhetetlen és steril rend, akár a szellemet, akár az anyagot utasítja el. Emberként nem feledkezhetünk meg egyikről sem, sem az anyagi, sem a szellemi világról és törvényekről, egyiket sem zárhatjuk ki az életünkből anélkül, hogy annak előbb vagy utóbb súlyos következményei ne lennének. (Betegségek, balesetek érik ilyenkor az embert, a Szűz-karmás személynek elsősorban a keze, a szeme, a vékonybele, lépe vagy az agya sérülhet vagy betegedhet meg, amelyek mind a Szűz szellemiségével való harmonizációra, ennek a szükségére figyelmeztetik őt.)

A negatív Szűz-Merkúr azt mutatja, hogy a szülöttnek nagyon erős az árnyék-énje, negatív sugallatokkal bombázva őt: misztikus tévelygőként a babonás, buta hiszékenységet erősítve benne, a negatív Szűzre jellemző kritikátlanságot, az egyszerű, logikus gondolkodásmód (az ún. józan paraszti ész) hiányát. Megeshet az is, hogy ezt a misztikus tévelygést nagyon is logikusnak és tudományosnak tünteti fel, még maga előtt is, úgy mint pl. a szcientológia egyház “tudományos vallása” esetében.

Az árnyék-én mindenképpen meg akarja gátolni a “gazdáját” abban, hogy felismerhesse és meghaladhassa a negatív, karmikus képzeteit, és ebben az esetben a negatív Szűz tulajdonságaiba “bújik bele”, azokat erősíti. Ugyanakkor a negatív jupiteri erő is megerősítheti a realitástól elszakadó Szűz-karmás személyt vallásos tévelygésében vagy más misztikus fantazmagóriákba való elmerülésében. A nyilasi meghatározódásai folytán nem csak szédülten, kritika nélkül bolyong irracionális világában, hanem erkölcscsősz magatartást is felvesz, erőszakosan jótékonykodni akar másokkal – azaz meg akarja győzni őket arról, hogy kövessék őt ezen az úton, mert csakis ez vezethet az üdvözüléshez. Igazának biztos tudatában felsőbbrendűnek érzi magát, aki már megtalálta a bölcsek kövét, s kötelességének érzi, hogy másokat is megtérítsen – ha akarják ezt, ha nem. Ha ellenállnak vagy ellentmondanak neki, méltatlankodni kezd és erőszakosan moralizálni, prédikálni és számon kérni mások erkölcseit.

Ha mégsem sikerül ráerőszakolnia másokra a saját világképét, akkor agresszív lesz, ami vagy dühödt prédikálások és bosszú-fenyegetőzések formájában nyilatkozik meg (arra vonatkozóan, hogy mi fog történni a jövőben az ilyen engedetlen emberekkel), vagy a dühét elnyomja, mert az nem fér össze ájtatoskodó viselkedésével, és csak a mentális síkon éli meg azt, dühödt vitákat folytatva és kizárólag a belső, elzártgondolataiban aratva erkölcsi győzelmet ellenfelei fölött.

Egyik végletes esetet megélő személy sem tudja megtalálni, felismerni a teremtés és az élet okát és célját, nem csak a Szűzre jellemző negatív mentalitás miatt, hanem a Jupiteri meghatározódásainak köszönhetően sem tudja a rendeltetés kérdését helyesen meglátni, megítélni. Negatív Merkúrjára jellemző vég nélküli, öncélú okoskodása, elmélet- és labirintusgyártása nem engedi meg számára a metafizikai gondolkodás elsajátítását, hiszen az számára egyáltalán nem logikus, nem illik bele a haszonelvű, gazdasági-logikus rend szerint felépített világképébe. Helyzetértékelése, értékítélete téves lévén nem tud az élethelyzeteiben egy szellemi sorrendet megállapítani és fenntartani, azaz a mindennapi helyzeteket, eseményeket a megváltás logikája szerint megkülönböztetni. Nem tud kritikailag szembenézni az élethelyzetekkel, a sorsproblémákkal, és egy szellemi sorrendet, hierarchiát felállítani. Rosszul ítélve meg az élet rendeltetését nem tudja, hogy neki személy szerint milyen képességek, tulajdonságok megszerzésére, milyen életfeladatok elvégzésére van szüksége a megváltódása eléréséhez.

Az anyagias szemléletű személy számára fel sem merül, vagy magát a gondolatot is nevetségesnek találja, hogy az ember a saját sorsának valóban a kovácsa, hogy nincsenek véletlenek, mert minden egyes élethelyzetet mi magunk hozunk létre képzeleti tevékenységünkkel, ahogyan azt a mágia törvénye leírja. Ezért számára a megváltódás nem létezik, nincs helye ennek a fogalomnak az életében, ezért belső hierarchiáját sem tudja ehhez a legmagasabb célhoz igazítani. Ő a túlélésre játszik, hogy ha már meg kellett születnie (ki tudja, miért), akkor valahogyan megússza ezt az életet, aminek amúgy sincs értelme, hogy legalább saját maga számára alakítson ki egy olyan rendet, ami őt némiképpen megnyugtatja ebben az irracionálisan, logikátlanul, számára érthetetlenül működő világban. Ez a rend, amivel a rendeltetést összetéveszti, steril, mesterséges rend, amit az erőszakosan létrehozott rendszerekből hoz létre, amelyek fenntartását az árnyék-énje anyagias, luciferi okoskodása ugyanúgy támogatja, mint a jupiteri hamis ítéletek, meglátások.

Materiális világában fenyegetve érzi magát, halálfélelem és a hiábavalóság érzése gyötri (amelyek az árnyék-én sugallatain alapszanak), és úgy érzi, meg kell találnia azt a formulát, amelyik elhozza a valódi megkönnyebbülést a számára, amelyik kimenekíti őt ebből az egyre bonyolultabbá váló mentális labirintusából. Hiába érzi úgy, hogy már nem kell sokat kutatnia, és megtalálja, amit keres, mert ahhoz, hogy ráleljen a kiútra, az árnyék-én gerjesztette félelmektől és gondolatoktól kellene megszabadulnia, és felülemelkednie az addigi szemléletén, egy szellemi értelemben vett (spirituális alapú) magasabb perspektíva megszerzésén fáradoznia. Mégpedig nem az addig megszokott módon, az agyát túlpörgetve, az újabb és újabb elméleteit gyártva, hanem éppenséggel arra törekedve, hogy megtörje a ráció egyeduralmát, és apéldául a meditáció, vagy legalább a kontempláció segítségével elcsendesedjen, és ne nyüzsögjön, ne akarjon folyton valami “hasznosat” tenni. Ha rájön arra, hogy nem csak az agyunkkal és a kezünkkel lehet munkálkodni, hanem létezik az anyagi javak termelésénél jóval hasznosabb belső munka is, amely során megtanuljuk a szellemi erőkkel való képzeleti együttműködést, akkor elsajátíthat egy újfajta,szellemi alapú gondolkodásmódot, felállíthat egy, az azelőttitől merőben különböző értékrendet.

Nem könnyű feladat ez senkinek sem, de egy Szűz-karmás ember számára, aki hajlamos mindent a hasznossági elv szerint értékelni, és kritikai érzékét rosszul használva szétcincálni mindent, egyenesen abszurdnak tűnhet, ami ellen sokáig berzenkedik, még akkor is, ha az árnyék-énjét sikerül is valamennyire megzaboláznia. A metafizikai tudás, gondolkodásmód elsajátítása közben gyakran érezheti úgy, hogy lehet, hogy most bolondult meg teljesen, hiszen lehetetlen, hogy mindaz, amit addig hitt és tudott, az ne legyen igaz, de a kitartás meghozza majd az igazi boldogság-gyümölcsét. Ahogy Jézus mondja: “Az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges.”

Valójában éppen ez a “bolondság”, - amit Jézus tanított, mint beavatási rendszert, de amit a vallás kisajátított és értelmes emberek számára nevetségessé tett -, a megoldás a túl merev Szűz-karmás számára, az, hogy engedje meg magának, hogy adott esetben ne legyen annyira okos és logikus, és ha valamire nem találja a magyarázatot, ne kezdjen el újabb labirintust gyártani, hanem nevesse ki, és fordítson hátat neki. A Tarot 22. lapja által ábrázolt Bolond alakja az, amelyik példaként állhat mindannyiunk előtt, de a Szűz meghatározódásokkal terhelt személy előtt még inkább. A Bolond az, aki egyformán otthonosan mozog mind a szellemi, mind az anyagi világban, tisztában van mindkettő fontosságával és jelentőségével, de nem ragad bele egyikbe sem, és nem is utasítja el egyiket sem, hanem arra használja az egyiket, hogy annak a segítségével, jobben megismerhesse a másikat és mindezt maximális felelősséggel. Ennek a tudásának a birtokában, és ennek a révén, számára az anyagi világ nem jelenti számára öncélú törekvések halmazát, mint világi logikát gyakorló személyek számára, nem jelentenek semmit, nem szédíti el sem a vagyon, sem a hírnév, sem a hatalom, sem a siker, ő szembe meri kacagni ezeket, és mer az egyetemes törvények szerinti életet folytatni, vagyis sokszor a karmáját verkliző ember számára logikátlannak tűnő módon viselkedni.

Ha elmulasztja az őserőkkel való harmonizációt, és hagyja az árnyék-énjét egyre inkább megerősödni, elhatalmasodni, akkor a benne lakó kettősség vagy inkább “sokaság” is egyre erősebb lesz, ez pedig a szkizofrénia betegségének a megjelenését vonhatja maga után. Akár a túlzott pragmatizmusba, akár a túlzott vallásosságba menekül, mindkettő végletes megélése az elméjének a megbomlásához vezet, a benne lakó, egymással gondolati – mentális - szinten csatározó személyiségrészek külön “életre kelnek”. Ezért lenne nagyon fontos a Szűz-karmás személy számára még idejében megzaboláznia örökkön örlő, mindenre pragmatikus magyarázatot és megoldást kereső elméjét, és megtanulni elcsendesedni, kapcsolatot teremteni a szellemi világgal. Ez a tapasztalat meggyőzheti őt arról, hogy a szellemi világ ugyanolyan valóság, mint a fizikai létezés, még akkor is, ha ezt “tudományos módszerekkel” nem sikerült még bebizonyítani.

A Szűzhöz tartozik az agy, a kéz, a vékonybél, a lép, az epe valamint a kéz, az alkar is, a vékonybél, az epe és a lép mellett, és ezek megbetegedései, balesetei figyelmeztetnek arra, hogy a Szűz szellemiségét huzmosan és intenzíven helytelenül élte me meg az illető személy. Az árnyék-én okoskodásának bedőlve, a júdási logikát követve a vállak, a felkarok, a légutak is megbetegedhetnek, a jupiteri őserővel való harmonizáció szükségére hívják fel a figyelmet a csípő, a comb, a szemek, a máj, a hasnyálmirigy betegségei, súlyosabb esetben cukorbetegség is kialakulhat, ha a nyilasi meghatározódásai folytán semmiképp nem hajlandó szembenézni az igazsággal, és agresszíven ámítja magát az illető személy éveken át.

Negatív Nap, Merkúr és Jupiter a 6. házban


A 6. ház a Szűz jegye által megtestesített spirituális erőtérnek a földi, gyakorlati megvalósulási életterülete. A Szűz konstelláció az emberi élet rendeltetésének a kérdését jeleníti meg, a teremtés okának és céljának a megtalálását, ennek a működtetését és szolgálatát testesíti meg. A hatos ház a kultusz, a kultikus életrend megvalósításának a háza. Azaz a mindennapi életben szolgálni a megváltás elérését, azáltal, hogy minden egyes személy elvégzi azt a feladatot, ami az egyetemes rendeltetésből személy szerint rá vonatkozik, a saját megváltódásával hozzájárulva az egyetemes megváltódáshoz, kiegyenlítődéshez.

A rendeltetéstudat elhomályosulásával az idők során a szolgálatból munka lett, kötelesség, robot, aminek az értelmét az ember már nem érti, hiszen számára már nem világos a kapcsolat az anyagi természet és a szellemi valóság között. A metafizikai tudás elhomályosulásával, elveszítésével maga az élet értelme tűnt el a szellemi világgal való kapcsolatát elveszítő ember számára. A kultikus munkából, amellyel eredetileg az ember a szellem és az anyag között teremtett és tartott fenn kapcsolatot, öncélú, értelmetlen, robot-munka vált, a szellemi természetünk megtagadásával a szolgálatból szolgaság, robot, folytonos nyugtalan nyüzsgés lett, amellyel az anyagi világban az anyag abszolutizálásával, a szellem kizárásával akarunk – már nem is boldogak lenni, hanem csak úgy-ahogy megélni, túlélni. Így lett a kultusz házából a munka, a szolgálat, a kötelezettségek, a munkabalesetek, betegségek háza.

A hatos házban található negatívan fényszögelt Nap, Merkúr és Jupiter azt mutatják, hogy az illető személynek nagyon fontos, a boldogulásához elengedhetetlen életfeladata az, hogy harmonizálódjék a Szűz által megtestesített szellemiséggel, tehát hogy megértse az élet rendeltetését, felismerje a megváltódás fontosságát, ezt tűzze ki elérendő célként maga elé, és hátat fordítva az addigi anyagias, „civilizált”, azaz minden kellemetlen és kényelmetlen élet-benyomás ellen magát bebiztosítani akaró szemléletmódjának, júdási, nyereségszerző gondolkodásmódjának, elköteleződjék az egyetemes megváltódáshoz való hozzájárulás mellett, vagyis vállalja fel és végezze el azokat a gyakorlati, hétköznapi életfeladatokat, amelyek a karmája feloldásához szükségesek. Ez azt is jelenti, hogy megtalálja az egyensúlyt a külső és a belső munka között, ugyanis ezek a személyek, csakúgy, mint a többi Szűz-karmás, két végletes viselkedésre hajlamosak.

Leggyakrabban az egyensúly a külső munka felé tolódik el, és a Szűz-karmás szülött valóságos munka-alkoholistaként, hangyaszorgalommal dolgozik, termel és nyüzsög, bár ennek az értelmét igazából nem látja, csak belső kényszerei (a karmikus meghatározódásai) nem hagyják őt nyugodni, úgy érzi, neki mindig hasznosnak kell lennie, és hasznos tevékenységet kell végeznie. Mivel a szellemi világtól eltávolodott vagy teljesen el is szakadt, ez a haszon számára, mindig csak és csakis anyagi, gazdasági hasznot jelent. A belső munka és a személyi-tudati tisztítást fontosságát nem látja, ez nem is érdekli őt, ő mindent az okos eszével és az ügyes kezével akar megoldani, s ami nem logikus (a hétköznapi, pragmatikus szempontok szerint), annak nincs haszna, és ezért nincs létjogosultsága sem. A szellemmel való foglalkozást, a szabad, görcs nélküli képzelődést, amellyel kapcsolatot tud teremteni a létet fenntartó szellemi erőkkel, nem ismeri (és nem is érdekli, hiszen ezt tudományosan nem lehet bebizonyítani, amit pedig a tudósok nem tudnak bizonyítani, az szerinte nem létezik). A rendeltetést és a rendet a külső renddel és a mesterségesen létrehozott, steril, élettelen renddel, rendszerekkel téveszti össze, és mindent, amivel találkozik, ilyen rendszerekbe akar beleerőltetni, hogy a számára ijesztően kaotikusnak és rendszerezetlennek látszó világot beskatulyázhassa, és így az értelmet nyerhessen a számára.

A másik véglet ritkább, amikor nem az örökös nyüzsgés, rend- és tisztaságmánia jellemző rá, hanem ehelyett a Szűz-karmás szülött tunya, rendetlen, lusta, élősködő, igénytelen ember lesz. A külső munkát elveti, a Bika-karmáshoz hasonlóan lustaságát olyan elméletekkel magyarázza, igazolja, mely szerint az anyagi világ elvetendő, durva egy olyan szellemi lény számára, mint az ember, vagy pedig környezetvédelmi okokra hivatkozik, mondván, hogy ő tudatosan marad távol a nyüzsgéstől és a bolygó kizsigerlésétől (és negatív Jupiterjére jellemzően emiatt még felsőbbrendűnek és okosabbnak is hiszi magát). Ez nagyon szépen és meghatóan, humánusan hangzik, de az igazságtól távol áll, és csak karmikus késztetéseinek a megélését igazolja vele saját maga és a környezete számára is. A mindennapi életfeladatok elvégzése (mint amilyen önmagunk és családunk anyagi fenntartása, az alapvető szükségleteink kielégítése, az emberhez méltó külső körülmények megteremtése, a testünk ápolása, az otthonunk rendben tartása, stb) még nem jelenti, nem vonja maga után a Föld elpusztítását vagy kizsigerelését. Ő a külső munkát veti el, és helyette a (rosszul értelmezett) belső munkára koncentrál, de evvel éppen úgy elveti a sulykot, mintha a másik végletet élné meg, hiszen ő is ugyanúgy elutasítja emberi természetének egy fontos részét, és így semmiképpen nem élhet kiteljesedett életet. Tudvalevőleg az antropológusok szerint, az eszközhasználat és -készítés, tehát végül is a munka emelte ki az állati sorból az emberiséget. De persze nem akármilyen munka, és nem csak az!

Az ember, bár alapvetően szellemi lény, fizikai testben él a fizikai világban, és ezt hiába próbálja bárki akármilyen misztikus vagy tudományos elmélettel megcáfolni, vagy ennek a jelentőségét elbagatellizálni, illúziónak nevezni az anyagi világot, mert ezzel a hazugsággal saját magát fosztja meg az emberhez méltó, normális és boldog élettől. A Szűz konstelláció az eredeti, pozitív értelmében az emberi természet e kettősségének, szellemi és anyagi természetének a megértéséről szól, arról, hogy merkúri, prgmatikus eszét megfelelően használva az anyagi világot össze tudja kötni a szellemivel, kapcsolatot tud teremteni a kettő között, felfedezi az anyagban az őt létrehozó szellem sajátosságait. Ezért ő az anyag vizsgálatát nem öncélúan végzi (a Szűz-karmával született személyekkel ellentétben), hanem azért, hogy a szellemi világról szerezzen információt, hiszen „ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van, és ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van”.

Ennek a valódi értelmét ismeri a Szűz szellemiségével harmóniában létező személy, mert tisztában van az anyag tükröző és információtároló tulajdonságaival. Így meg tudja találni és fenn tudja tartani az egyensúlyt a két világ között és a külső és belső munka között is: nem is veti el az anyagi világ megismerését, de nem is isteníti az anyagot, és nem hisz az anyag mindenhatóságában, felsőbbrendűségében vagy éppenséggel egyedülvalóságában sem.

A Jupiter, az értékítélet, hierarchia, morál elveit megtestesítő bolygó horoszkópbeli helyzete mutatja meg, hogy az illető személy milyen irányba halad, milyen cél az, amit el akar érni, hol, miben látja az elérendő legmagasabb jót, a Mennyországot. Ha ez a cél téves, akkor az egész élete kisiklik, azaz visszafelé él. A jupiteri értéktudat, értékítélet meghatározza a képlet többi bolygójának a minőségét is, vagyis azt, hogy a szülöttben milyen módon érvényesülnek a bolygók által megtestesített őserők – a hamis értékek köré épített életvíziója így rossz irányt ad – zavartságot, zavart megjelenési formát - a többi őserőnek is.

A hatos házban elhelyezkedő negatív Jupiter azt mutatja, hogy az illető személy nincs tisztában azzal (vagy éppenséggel fogalma sincs róla), hogy a legnagyobb érték a megváltás, és ennek az elérésére kell törekednünk, erre kell felhasználnunk azokat a pozitív képességeinket, amelyeknek a birtokában vagyunk, illetve ezért kell a karmaoldásra (a negatív meghatározódásaink meghaladására, a karmikus, negatív tulajdonságainknak, képzeteinknek a pozitív képességekre, tulajdonságokra való lecserélésére) törekednünk. Nem tudja ezt, mert túl bonyolítván a gondolkozását és ezzel az életét, nem érti az élet értelmét, nem tudja, hogy mit jelent a kultikus élet, amely során a hétköznapi életben megtett cselekedetekkel, elvégzett feladatokkal a szellemi világgal teremtünk és tartunk fenn kapcsolatot.

Zavarodott jupiteri értéktudata a fent leírt két szélsőséges viselkedés valamelyikéhez vezet, amikor vagy szélsőségesen materialista meggyőződése miatt az életet igazából értelmetlennek és ijesztőnek látja, vagy pedig nem a szellemet, hanem az anyagot akarja megtagadni, és a fizikai realitástól való elszakadást tekinti értékesnek, ezért a meglevő pozitív képességeit is ennek a hamis célnak az elérésére használja. Külső, kézzelfogható “valósághoz” ragaszkodó, zavarodott öntudata, önérzékelése folytán örökös belső bizonytalanságban él, sodródik, szorong, és ezt a szorongását oldandó az árnyék-énje által sugallt elméletekkel nyugtatja magát, hogy a látszólagos tárgyi helyzetek és tények alapján minden rendben van, és neki van igaza, amikor mindenben direkt logikát keres, és az összes jelenségre, amivel az élete során találkozik, logikus magyarázatot akar találni – azt gondolja, hogy ez egyedül így helyes, ezt másképp nem lehet, és “nem is szabad” csinálni. Ebben a világképben csak akkor van létjogosultsága valaminek, ha az megfelel a szigorú merkúri, pragmatikus (és nem utolsó sorban: öncélú) logikának. A világ jelenségeit ilyen erőltetetten létrehozott sémákba kényszeríti, s ami azokból kimarad, azt elveti, mint haszontalan kacatot. Előfordulhat, hogy megszállottan kutatja az élet értelmét, de rosszul közelíti meg a kérdést, mert csakis vízszintesen, a merkúri logika szerint vizsgálódik, és nem hajlandó más szemléletmódot felvenni, és függőlegesen, analogikusan gondolkodva a jelenségek mélyére hatolni (vagy legalábbis megpróbálni ezt). Ezek a kutatásai eleve kudarcra ítéltettek, és végül keserűen állapíthatja meg: ugye, hogy neki volt igaza, ugye, hogy bebizonyosodott az, hogy az élet abszurd és értelmetlen.

Árnyék-énje destruktív vagy egyenesen nihilista sugallatainak teljesen kiszolgáltatva pengeéles eszét, logikáját arra használja fel, hogy ezeket a sötét gondolatokat minél pontosabb és átfogóbb elméletekké csiszolja, amelyekkel az emberiség egyetemes tudását “gazdagítja”, ha magasabb, megbecsültebb társadalmi helyzetben van (tudós, filozófus, politikus, stb). Ezzel nem csak a saját spirituális fejlődését és megváltódását lehetetleníti el, egyre távolabb kerülve a Szűz által megtestesített tartalmak megértésétől, az azokkal való harmonizációtól, de sok más embertársa lelkét is megmérgezi azáltal, hogy gondolkodásukat rossz irányba tereli, segít megerősíteni a szinte mindenkiben ott levő árnyék-én uralmát, és a jupiteri értéktudatukat is elferdíti a meggyőzőnek tűnő elméletrendszereivel.

Ezeknek az elméletrendszereknek a komolysága, nyomasztó súlya azonban jelentősen elvész, mihelyt valaki hajlandó arra, hogy a vízszintes mellett a függőleges tengely mentén is kutakodjon, és így addig rejtve maradt, meg nem látott összefüggéseket is felfedezhet, amelyek örökre rejtve maradnak a lineáris ráció egyeduralmában hívő, árnyék-énjük által legyőzött emberek számára. Az analogikus összefüggéseket meglátva, magasabb perspektívák felé nyitva, ki lehet kerülni a materialista szemléletmód fojtogató reménytelenségéből (csak arra kell vigyázni, hogy ilyenkor “el ne szálljunk” teljesen, és nehogy a másik végletet megélve habókos felhőkön járók közé kerüljünk). A Tarot 22. lapja által ábrázolt Bolond alakjához válhat hasonlóvá az, aki úgy tud nyelvet ölteni a “fenemód komoly” tudósi fejtegetéseknek, hogy közben nem szakad el az anyagi világtól, hanem úgy él benne, ahogyan érdemes volna és ahogyan kellene mindannyiunknak.

Azaz szabadon megéli emberi természetének mind az anyagi, mind a szellemi oldalát, egyszerű emberként a hétköznapi életében a másnak értelmetlennek és terhesnek érzett feladatokat derűsen végzi, mert látja bennük a szellemi világgal való kapcsolatot – kultikus életet él.

Ha sikerül magasabb perspektívából szemlélni az élet, a sors problémáit, az értéktudat, az értékrendszer is átrendeződhet, az anyagias szemléletmód egyoldalúságát megértve, megérezve rá lehet jönni arra, hogy mi az, ami értelmet ad a fizikai világban való létezésünknek, mi az a cél, ami miatt ide születtünk. Ez a cél nem az, hogy túléljük az életet, hogy halmozzuk a fizikai, a lelki, érzelmi és mentális élvezeteket, hogy hárítsuk a problémákat és bebiztosítsuk magunkat minden nehézség és kényelmetlenség ellen, hanem éppen ellenkezőleg, vállaljuk fel azokat az életfeladatokat, amelyek elvégzésével feloldhatjuk a karmánkat, és elérhetjük a megváltást. A jupiteri őserővel való harmonizáció során korrigálni lehet az addig rosszul betájolt célt, s mivel a megváltozott értékítélet, értéktudat a képlet többi bolygójának a minőségét is meghatározza, az egyre biztosabban használt kritikai érzék, helyzetmegítélő képesség a zavaros öntudat megtisztulásához is hozzájárul. Így az addig célt tévesztett és bizonytalansága miatt szorongó, esetleg még a halálfélelemmel is küzdő (és ezért különböző kényszeres cselekvésekbe menekülő) személy egyre biztosabb szellemi alapokra tudja építeni az életét, és ez segít neki eligazodni az ellentmondásos, megtévesztő életeseményei között is.

Ha sikerül az, hogy az árnyék-én újra és újra felbukkanó rögeszmés sugallatait figyelmen kívül hagyja, és ezáltal meggyengítse azt (az árnyék-ént), feloldódik az a mentális görcs, amely addig nem engedte őt szabadon, hogy a belső világa felé fordulva kapcsolatot teremthessen a szellemi erőkkel, és arra kényszerítette, hogy kiútkeresés címén egyre mélyebbre és mélyebbre tévedjen a mentális labirintusában.

A Szűz-karma feloldása ezen a ponton áll vagy bukik, hogy hajlandó-e, képes-e ez a személy felülemelkedni, felülről tekinteni és onnan megvizsgálni a labirintusát, ahol éveken át bolyong reménytelenül, hogy le tudja-e fogni “a hülye eszét”, illetve, hogy meg tudja-e a merkúri vízszintes, pragmatikus eszének a mindenhatóságát nyirbálni, és nem engedni, hogy a többi őserőt továbbra is elnyomja, leszorítsa. Az árnyék-én ugyanis mindig és folyton ebbe a praktikus és okoskodó gondolkodásába “bújik bele”, megtévesztve őt azzal, hogy elhiteti: ő a legjobb barátja, jótevője, mindig rá kell hallgatnia, ha jót akar.

Hogy ennek éppen az ellenkezője az igaz, azt jól mutatja nem csak az évek teltével egyre erősödő szorongás, amely hipochonderré, tisztaságmániássá (vagy munkamániássá) teszi őt, de az árnyék-énnek való behódolás “jótékony” hatását mutatják az egyre gyakrabban előforduló és egyre súlyosbodó betegségek is (amelyek megerősítik hipochondriáját, és fanatikus kórházlátogatóvá, gyógyszerfogyasztóvá teszik őt, aki a tudomány és a technika fejlődésében bízik, hogy az majd megmenti, megváltja őt a szenvedéseitől).

A júdási gondolkodásmód, az egyre nagyobb teret hódító (és a többi őserőt elnyomó) harmonizálatlan merkúri erő a vállak, a felkarok, a légutak betegségeihez (légcsőhurut, tüdőgyulladás, tüdővész) vezet, valamint a Szűzhöz tartozó testrészek, szervek betegségei is gyakoriak lehetnek: a kezek, a lép, az agy, a vékonybél, az epe megbetegedései. Legsúlyosabb esetben szkizofrénia is jelentkezhet, amikor a Szűzre jellemző pragmatikus-racionális megoldási mánia és a Halak irányába húzó egységbe kerülési vágy valósággal szétszakítja az illető személy tudatát: az árnyék-ént megerősíti a vallásosságba vagy a túlzott pragmatizmusba való merülés, amely során az Istennel vagy egymással folytatnak vitát az egyre inkább szétszakadó személyiségrészek. A jupiteri őserővel való harmonizálódás ezt megelőzheti, és ennek a szükségére figyelmeztetnek a combot és csípőt érő balesetek, sérülések, valamint a máj, epe, hasnyálmirigy, a szemek betegségei.

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO