ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.02.20. 22:32

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2016.02.17. 19:14 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
Negatív Nap, Merkúr és Jupiter a Nyilasban


A Nyilas azt az egyetemes létmozzanatot testesíti meg, amelyben a Skorpióban az anyagi világ kábulatából felébredt szellem megfordul, gyökeresen átváltozik, majd újjászületik, és elindul a megváltódás irányába. A mennyország megcélzása azonban önmagában nem vezet a megváltódás eléréséhez, ehhez helyes értékítéletre is szükség van, hogy helyesen meg lehessen határozni a célt, tehát a haladási irányt (egyénileg…), hogy ki lehessen dolgozni a haladási tervet, stb., hogy meg lehessen ítélni az egyes helyzeteket, hogy azok mennyire igazodnak az egyetemes törvényekhez, a megváltódás logikájához. A helyes mennyország megcélzása után az éberség folytonos fenntartása szükséges, hogy a megjelölt úton, a megszabott irányban lehessen maradni, illetve ha arról mégis letér, akkor pályakorrekciókat lehessen végezni. A Nyilas uralkodó bolygója a Jupiter, a helyes értékítélet, az értéktudat, az igazságosság, a törvényesség, az erkölcsösség bolygója. A jupiteri értékítélet nem csak a helyes úton maradáshoz szükséges, illetve az útirány folyamatos kiigazításához (az egyetemes törvényekhez való alkalmazkodáshoz), hanem azért is döntően fontos, mert a többi őserő minőségét, irányát egy horoszkópon belül ő adja meg. A jupiteri moralitás tehát nem csak elméleti tevékenység, hanem egyben magatartásforma is: ez szabja meg a cselekedeteket, az egész életvíziónak megfelelő alapállást, tehát az élet minőségét is ez az állásfoglalás határozza meg, ez a belső hierarchia.

A helyesen, harmonikusan működő jupiteri őserő egy személynek biztos, szilárd értékítéletet ad, a szellemi – tehát: „zsigeri” törvénytisztelet a lehető legerkölcsösebb, vagyis, a lehető legjobban idomul az egyetemes törvények logikájához, tehát a legőszintébb viszonyulást eredményezi, illetve annak a képességét, hogy be tudja látni azt, ha tévedett, és a gyakorlatban eltért az elveitől, így korrigálni is könnyebben lehetséges a hibákat. A Nyilas-karmás személy esetében a nyilasi-jupiteri tartalmak zavarodottak, önmaguk ellentétébe fordultan nyilvánulnak meg, és az ilyen szülöttek életfeladata az, hogy újra harmóniába kerüljenek ezzel a szellemiséggel, hogy visszaállítsák ezt a feje tetejére állított, teljesen összezavarodott értékrendet.

A Nyilasban álló diszharmonikusan fényszögelt Nap, Merkúr és Jupiter azt jelzik, hogy az illető személy nagyon erős negatív nyilasi meghatározódásokkal rendelkezik – a Jupiter mint a Nyilas uralkodó bolygója, támadottan a saját konstellációjában veszélyes önámításra és misztikus fanatizmusra, dogmatizmusra való hajlamot jelez, aminek a meghaladása legtöbbször nagyon nehéz egy Nyilas-karmás személy számára, hiszen a hibabelátási készsége nagyon fejletlen vagy akár teljesen hiányozhat is. Ez a hazug alapállás határozza meg a szülött egész gondolkodás- és viselkedésmódját, és a benne pozitívan megnyilvánuló őserőket is rossz cél szolgálatába állítja, rossz mennyország elérésére használja őket.

A Nap mint az önérzet, a folyamatos helyzetértékelési képesség, az önérzékelés, önértékelés, az éntudat bolygója negatívan fényszögelve öntudati problémákat, önértékelési zavarokat jelez. Ezt tovább erősíti az is, hogy ez a Nap a Nyilasban található, hiszen ez, tűz jegy lévén, eleve öntudati, éntudati problémákkal kapcsolatos: a tűz elemet diszharmonikusan megélő személyek (a tűz-karmások) eleve öntudati problémákkal születnek, vagyis, hiányzik az isteni öntudatuk – a mag-tudatuk – és az életfeladatuk éppen ennek a karmának a feloldása, az isteni származás tudatának a helyreállítása. Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulniuk helyesen értékelni, érzékelni magukat – az isteni magukat! – megszerezni az igazi, arany öntudatot, vagyis tudatosan arra kell törekedniük, hogy a negatív késztetéseiket, meghatározódásaikat leleplezzék, felfedezzék a reflex-szerű mentalitásbeli zavaraikat, tévedéseiket, és az illető konstelláció (Kos, Oroszlán vagy Nyilas) pozitív tulajdonságait, képességeit megszerezzék.

A negatív Nap által jelzett zavaros öntudat és az önámítói hajlamok együttesen azt eredményezik, hogy az illető személy agresszívan menekül az igazsággal való szembenézés elől, és azt sem hajlandó bevallani magának, hogy öntudata sérült. A külvilágban folyamatosan konfliktusokkal kell szembesülnie, amelyek során szembenézhetne önérzeti problémáival, és a felszínre került hibák kijavításán fáradozhatna, ő azonban visszautasítja azt a feltevést, hogy bármiben is hibás lehet. Tűzkarmájából eredő hamis énképének köszönhetően saját magát nem tudja helyesen érzékelni, és felsőbbrendűnek, hibátlannak hiszi magát, akár bevallja ezt saját magának, akár lehazudja ezt is még maga előtt is. Ezért az őt ért támadások méltatlankodást váltanak ki belőle, igazságtalannak és sértőnek érzi azt, ha őt bárki akár csak kritizálni is meri, még ha azt viccből is teszi, akkor is.

Hamis az önmagáról alkotott képe, és ezt a sérülékeny, hamis öntudatot igyekszik mindenáron fenntartani, ezért van szüksége arra, hogy kívülről kompenzáljon, folyamatosan meg kell erősítenie magát ebben a hazugságban, hogy ő hibátlan, és mindentudó, abszolút tehetséges, stb.. Ezért önkéntelenül is másokhoz hasonlítgatja magát, bár szereti azt hirdetni, hogy őt senki véleménye nem érdekli. Valójában azonban ugyanolyan szüksége van a külvilág csodálatára, mint az Oroszlán-karmásnak, csak ő ezt sokkal rafináltabban teszi, mert még magának sem meri bevallani ezt. (A nagyképűséget, hiúságot általában visszataszítónak találja, ezért ezt az önkéntelen érzését maga előtt is titkolja, szégyelli, és gyakran álszerénységgel fedi el.) Felsőbbrendűsége tudatában úgy tesz, mintha egyáltalán nem foglalkozna azzal, ki hogyan viszonyul hozzá (hiszen úgysem érhet fel hozzá senki), de azért titokban, a szeme sarkából minduntalan azt lesi, hogy ki mennyire értékeli őt. Ha elégedett az eredménnyel, és hódolókat talál maga körül, akkor az orrát még magasabban hordja, mintha más nem is létezne, mintha észre sem venné a csodálatot. Ha azonban úgy találja, hogy nem veszik őt észre, nem értékelik kellőképpen vagy éppenséggel negatív kritikával illetik, akkor menten elbizonytalanodik, összezavarodik, összeomlik, semminek érzi magát, s ilyenkor hajlamos arra, hogy valamilyen boldogságpótló szerhez nyúljék, hogy valamennyire kibírja a „csapást”, illetve hogy fizikailag is elkábítsa magát. Ugyanakkor tűzkarmájából eredő rejtett agresszivitása, ellenségképe is folyton működik tudattalanul, és önkéntelenül, és dühöngve bizonygatja magának, hogy neki van igaza, és hogy képzelik az ilyen senkiházik, hogy ŐT sértegessék és rágalmazzák, vagy ami annál is rosszabb, éppen semmibe vegyék, őt, aki magasan felettük áll. Épp ez a sértődékenysége mutatja azt, hogy mennyire nem biztos saját magában, mennyire másoktól függ a saját magáról alkotott képe, mennyire kiszolgáltatott másoknak.

Gyakran előfordul, hogy hibás önértékeléséből eredően, vagy túl nagyra becsüli vagy alulértékeli saját magát, és eközött a két véglet között ingadozik, nem tud megállni középen, és önmagáról reális képet alkotni. Mindkét esetben hajlamos a legszélsőségesebben megítélni magát, és ilyenkor az is előfordul, hogy saját magát alázza meg, hamis moralitása és igazságérzéke arra késztetik őt, hogy megbüntesse magát a nagyképűségéért, felsőbbrendűségi érzéséért. Legtöbbször ez nem tudatosul benne, csak ösztönszerűen keresi azokat a helyzeteket, ahol lealacsonyíthatja magát, s ez a hamis megalázkodás fennköltté teszi őt, a középkori szentekhez hasonlóan ezáltal akar megdicsőülni, tehát újra csak bebizonyítani azt, hogy ő nem hétköznapi, még megalázkodni is jobban – igazabban tud, mint más közönséges földi halandó. Nem csak saját magát és a többi embert akarja becsapni ezzel a viselkedéssel, hanem az Istent is meg akarja vesztegetni vele. Buzgón ájtatoskodva és látszólag lealacsonyítva magát az ég felé pislog, azt gondolván, hogy az Úristennek ezt az önmegtagadó életvitelt értékelnie kell, és meg kell jutalmaznia őt, sőt, azt hiszi, hogy ezzel a büntetést vagy a csapásokat is elháríthatja magáról, hiszen az Isten nem akarhat még inkább lesújtani arra, aki önként szenved, hanem annál bővebben jutalmazza majd meg, és emeli a többi ember fölé. Helytelenül működő jupiteri értékítélete, erkölcsi érzéke, rosszul értelmezett vallásossága folytán azt hiszi, hogy a sorsot is ugyanúgy le lehet kenyerezni, mint az embertársait, és csellel, ravaszsággal, pózoló, színpadias, de annál kevésbé átérzett istenimádattal kicsikarhatja a mennyországba való jutást.

Nem csak negatív jupiteri meghatározódásai, hanem a merkúri őserővel való diszharmonikus viszonya is megerősítik azt, hogy erkölcsössége kimerüljön abban, hogy sokszor és fennhangon hirdeti a morális életvitel elveit, az azonban meg sem fordul a fejében, hogy ezt neki magának is gyakorlatba kellene ültetnie, nem csak másoktól elvárni és lenézni őket, erkölcsi fölényben érezve saját magát. Egyfajta gyermeki naivitás is van abban a hitében, hogy ő milyen nagyszerű és jóravaló ember és abban az őszinte felháborodásában, ha valaki ezt kétségbe meri vonni vagy esetleg számon meri kérni rajta a hirdetett elvek szerint élt életet. Ezek a szembesítés miatti felháborodások legtöbb esetben nem vezetnek őszinte önvizsgálathoz, sértettségét pajzsként használja, hogy ezzel is elkerülhesse az igazsággal való szembenézést. Negatív Merkúrja erős árnyék-ént is jelez, aki megváltás-ellenességével gyorsan eltereli a szülöttnek a gondolatait erről a zavaró témáról, pl. úgy, hogy az őt kritizálni merőt kezdi támadni, azzal veszekszik (leginkább csak gondolatban, a tűzkarmásokra jellemző módon, ugyanis valamilyen jól hangzó, az önérzetét kímélő kifogással gyáván kitér a nyílt konfliktusoktól, és csak gondolatban és képzeletben háborog, csatázik, és ezáltal akar erkölcsi fölénybe kerülni).
Negatív Merkúrja azt jelzi, hogy gondolkodásmódja karmaoldás-ellenes, és ez két szélsőséges megnyilvánulási formát ölthet: vagy materialista eszméket hirdet, vagy pedig vakbuzgó vallásos fanatikus vagy misztikusan kábult ködevő lesz.

Az előbbi kineveti a spiritualitással való foglalkozást, és annak a lehetőségét is, hogy az élet több, mint amennyit ebben a világban a fizikai érzékszerveinkkel felfoghatunk. A boldogságot sunyi spekulációkkal látja elérhetőnek, úgy, ha az eszét minél inkább kicsiszolja, és azt mások becsapására használja. Így akar előnyösebb helyzetbe, társadalmi pozícióba kerülni, így akar maga számára minél több biztonságot, vagyont, élvezetet szerezni, zsákmányolni. Negatív jupiteri meghatározódásainál fogva nem tudja megítélni, mi az, ami egy embert igazán boldoggá tesz, ezért minduntalan a külső kellékeket keresi és halmozza, főként mert ezek, ha boldogságot nem is, de legalább azonnali örömet okoznak. Türelmetlensége miatt nem is akar bajlódni semmivel, ami bizonytalan és nem kecsegtet azonnali sikerrel, s buzgón hallgat az árnyék-énjére, ami azt sugallja neki, hogy újabb és újabb eszközöket, tárgyakat, élvezeteket szerezzen meg magának, mert ettől lesz majd boldog. Nem veszi észre, hogy ő, aki azonnali, instant örömöket keres, az igazi (megváltotti) boldogságot folyton csak elodázza, és mindig a soha meg nem valósuló jövőben él, ezért nincs egy percnyi nyugta sem. Emiatt is szükségesnek érzi azt, hogy „kikapcsoljon” egy kicsit, azaz hogy fizikai szinten is elbódítsa magát (nagyevéssel, alkoholizálással, dohányzással, kábítószerekkel vagy szexszel), és ezzel legalább rövid ideig lecsillapodjon örökké zakatoló agya, különleges élményekre és élvezetekre való (öncélú) sóvárgását pillanatnyilag kielégíthesse, nem számolva azzal, hogy ettől és ezzel még szomjasabb lesz, a mindig kielégíthetetlen sóvárgását növeli.

Karmaoldás-ellenes viselkedése miatt öntudata is egyre csak zavarosabbá válik, s mind fontosabbak lesznek számára a külső világban elérhető sikerek, elismerések, különleges kalandok, stb, ezekkel akarja kompenzálni azt a belső zavart, azt az ürességet, amelyikkel semmiképp nem akar szembenézni, mert azt hiszi, amiről nem tud, amit nem vall be magának, az nincs. Emiatt is ragaszkodik görcsösen a hazugságaihoz, és azért is, mert nem hajlandó szembenézni azzal, hogy az értékrendje hibás, és felülvizsgálva eddigi életét új irányba kellene nyitnia. Sikertelenségét nem csak az egyre gyakrabban jelentkező céltalanság és hiábavalóság-érzései bizonyítják (ilyen esetekben azzal nyugtatja magát, hogy felsorolja mindazt a sok külső sikert, amit elért, és ezzel tovább hitegeti magát, hogy jó úton jár, csak fáradt, nincs nagy baj, csak egy kis pihenésre van szüksége, mert kiégett a sok munkától, stb), hanem az egészsége romlása is arra figyelmezteti, hogy rossz helyen keresi a boldogságot. Önámításának az eredményeképpen szembetegségek vagy akár cukorbetegség is kialakulhat, de a máj, az epe, a hasnyálmirigy betegségei, a combok és a csípők sérülései, megbetegedései szintén a jupiteri őserővel való diszharmonikus viszonyt jelzik. A vállak, karok, tüdök, légutak betegségei pedig a gondolkodásmódjának a sürgős megváltoztatására, az árnyék-énnel való leszámolás szükségére hívják fel a figyelmet.

Megváltásellenes gondolkodásmódja, önérzeteskedő lelki sérülései, Nyilas-karmájából eredő hamis erkölcsössége, hibás értékrendje, a szelektálóképesség hiánya a materialista viselkedéssel teljesen szembenálló magatartásban is megnyilvánulhat, amikor is misztikus és vallásos hiszékenysége folytán teljesen elrugaszkodhat a valóságtól, és idealista illúziókban ringatja magát. (Az a veszély is fennáll, hogy a materialista nézeteket valló végletből átesik ebbe a másik szélsőségbe, azonban ez sem vezet semmi jóra, bármilyen fennkölt látszatot is kelt.) Negatív merkúri meghatározódásainál fogva itt a hétköznapi, logikus értelmet teljesen sutba dobhatja, mint őt a spirituális szárnyalásban meggátoló koloncot, és szelektálóképesség (és racionális gondolkodás) híján bármekkora, jól hangzó, spirituálisnak tűnő fantazmagóriát, vagyis, hazugságot el lehet hitetni vele. Lehet akármilyen vallás, szekta tagja, vagy ezoterikusnak nevezett tan buzgó hirdetője, az eszét semmiképpen nem akarja használni, hogy megvizsgálja, mennyiben egyeznek a realitással ezek a hőn hirdetett, humánusan megható, nemes eszmék. Ezt nem csak fontosnak nem tartja, hanem egyenesen károsnak ítéli meg, és arra törekszik, hogy a logikus ész diktálta józanságot, a fizikai világ szükségleteit minél inkább a háttérbe szorítsa. Míg a materialista eszméket valló személy azokat nézi le és teszi nevetségessé, akik az anyag mindenhatóságát kétségbe vonják, addig ez a spirituálisan kábult személy azért érzi magát felsőbbrendűnek mindenki másnál, mert úgy hiszi, hogy a végső igazság birtokában van, s aki nem ugyanazt vallja, mint ő, az bűnös és őrült, és előbb vagy utóbb, de majd megbűnhődik.

Zavarodott éntudata miatt is szükségét érzi, hogy egy olyan közösségbe tartozzon, ahol újra és újra megerősítik abban, hogy ő különleges, és ahol együtt kábíthatják magukat azzal, hogy megvilágosodhatnak anélkül, hogy ezért a fizikai világban erőfeszítést tennének. Kényelemszeretetének ez nagyon megfelel, és buzgón kutatja, hogyan tudná megtalálni azt a technikát, amellyel megnyerheti az életét, és kikerülheti a konkrét, gyakorlati életfeladatait, s persze azonnal a mennyországba juthat.
Ez az út sem vezet több jóra, mint a vele ellentétes véglet megélése, ugyanazokat a betegségeket eredményezi, ha nem hagy fel időben a hazugságaival. Akármelyik végletet is éli meg, a legfontosabb feladata az, hogy felhagyjon az önámítással, és szembenézzen a valósággal. A hibabelátási képesség elnyerésére kell törekednie, bár a Nyilas-karmája és negatív Napja által mutatott sérült öntudata, önérzeteskedése, sértődékenysége miatt ez nagyon nehéz számára. Ha megalapozatlan, igazságtartalommal nem bíró, spirituálisnak tűnő álismeretek helyett valódi metafizikai ismeretek birtokába jut, akkor képessé válhat arra, hogy gondolkodásmódját is megváltoztathassa, ami a személyi öntudatát is, az értékrendjét is meg tudná változtatni. A megváltás logikája szerinti gondolkodásmód és létszemlélet, vagyis az egyetemes törvényekhez igazított értékrend ugyanis képes arra, hogy új irányt adjon a többi őserőnek is, és hogy a pozitív képességeket, tulajdonságokat, arra irányítsa, hogy az egyén alapkarmáját oldja, hogy egyre több negatív késztetését, reflex-szerű viselkedését leleplezze, és a nekik megfelelő pozitív tulajdonságokkal, képességekkel helyettesítse azokat a személy.

Nem csak az árnyék-énnel való leszámolás, hanem a tűzkarma feloldása is hosszadalmas és nehéz feladat, hiszen a tűz elemhez való diszharmonikus viszony gyávaságot is eredményezhet, azt, hogy nem mer harcolni, amikor kellene, majd ezt kompenzálandó, olyankor bonyolódik (feleslegesen) összetűzésekbe, amikor nem kellene.

Az igazi boldogsághoz (megváltáshoz) vezető arany öntudat elérésére törekedve őszintén szembe kell néznie magával, és a hibái felvállalása mellett a jó tulajdonságait is meg kell ismernie, meg kell értenie, hogy az önmaga értékelése nem nagyképűség, beképzeltség, hanem egészséges és természetes dolog. Ilyen módon nem csak az énképe válik egyre reálisabbá és stabilabbá, de ezzel együtt az ellenségképzeteitől is gyorsabban meg tud szabadulni, mert nem kell azt éreznie, hogy őt ártatlanul megtámadták, megsértették. A helyes szelektáló, kritikai érzék kifejlesztése igen fontos ugyan, de ez még nem jelenti egyben az önkritika képességének a megszerzését is. Erre, az önmagával szembeni őszinteségnek, az önleleplezési képességnek a megszerzésére külön egyéni módszereket kell kidolgoznia, amihez elengedhetetlen a személyi horoszkópjában található negatív fényszögek jelentésének a tanulmányozása. Ha humorérzékét arra is használja, hogy saját magán nagyokat nevessen, az sokat segít, hogy önértékelési zavaraiból kigyógyulhasson, és az öntudata egyre tisztábbá válhasson.


Negatív Nap, Merkúr és Jupiter a 9. házban

A kilences ház a Nyilas konstelláció által megtestesített spirituális erőtérnek a földi, gyakorlati megvalósulási életterülete. Annak a személynek, akinek ebben a horoszkópházban karmapontjai és/vagy negatívan fényszögelt bolygói találhatók, a nyilasi szellemiség, a jupiteri elvek nagyon fontos szerepet játszanak az életében, és a karmája feloldása szempontjából elkerülhetetlen, hogy erre az életterületre belépjen, ott megfelelő tapasztalatokat szerezve harmóniába kerüljön a nyilasi szellemiséggel. A 9-es ház a metafizikai megismerések háza, tehát akinek ez a ház hangsúlyos a horoszkópjában, annak arra kell törekednie, hogy rendszeres tanulás útján magasrendű – vagyis valóságos, tehát a tárgyi realitásnak megfelelő – metafizikai ismeretek és analogikus logikai gondolkozáson alapuló metafizikai látásmód birtokába jusson.

Ezeknek az ismereteknek azonban nem (lenne) szabad megrekedniük pusztán elméleti szinten, hanem személyesen átélt, ez által leellenőrzött tudássá kell válniuk, amelyek lassan megváltoztatják az illető személy addigi életvízióját, értékrendjét, és ezáltal az egész életét. A metafizikai tudás ugyanis mindenkor személyes implikációt jelent, vagyis a szellemi és a fizikai világ közötti kapcsolat, tükröződés (amit a Nyilassal szemközti Ikrek konstelláció erőtere testesít meg) személyes megtapasztalását, ennek a viszonynak a fenntartását az egyetemes törvények szerint.

Ehhez a feladathoz nagyon fontos egyrészt a széles körű nyitás, a látásmód kiszélesítése, másrészt pedig a megfelelő hibabelátási, önkritikai, valamint eszme-kritikai érzék, a szűrés, szelektálás képessége, amihez pontosan és helyesen működő (az egyetemes törvényekhez hangolt) ítélőképességre van szükség. Az információáradatból ugyanis ki kell tudni szűrni az önámítást szolgáló misztikus salakot, de megfelelő értékítélet nélkül lehetetlen eldönteni azt, mi hasznos a karmaoldás, megváltás szempontjából, és mi káros. A 9-es házhoz, mint a Nyilassal analóg életkörhöz, tartozik a helyes mennyország megcélzása (annak a felismerésnek a nyomán, hogy a legfőbb érték az emberi életben a megváltódás elérése, és mindennek az életünkben ezt a célt kell szolgálnia), a helyes irány megtartása, és az esetleges pályakorrekció, ha rossz felé nyitva vagy az éberségét elveszítve mégis letért volna erről az útról. Ehhez nagyfokú hibabelátási képességre és rugalmasságra van szükség, hogy szembe tudjon nézni a hibás döntéseivel, felelősséget vállaljon értük, majd új irányba nyisson.

Azok a személyek, akiknek a spirituális struktúrájukban zavarodottan működik a nyilasi szellemiség, a jupiteri őserőhöz való viszonyuk diszharmonikus, azok számára nagyon nehéz a fent leírt helyes viszonyulás, és az életfeladatuk éppen az, hogy a 9-es ház gyakorlati életfeladatai elfogadva, vagyis annak a területére belépve, megfelelő tapasztalatokat szerezve harmonizálódni tudjanak a fenti tartalmakkal. Azaz kifejlesszék magukban a hibabelátás képességét, a helyes értékítéletet, tudjanak megfelelően a szelektálni és szükség esetén új irányba nyitni. Ezek híján a szülött személye, jobb esetben eszmeileg ellentmondásos, vagy, rosszabb esetben teljesen kaotikus lesz, vallásos vagy misztikus hiszékenysége folytán nem lesz képes megkülönböztetni a valódi metafizikai ismereteket a zavaros fantazmagóriáktól, vagy egyáltalán nem lesz nyitott a spirituális információk felé. Ezeknek mindenképpen az lesz a következménye, hogy rózsaszínű és cukros, meg kényelmes, vagyis teljesen rossz mennyországot céloz meg, rossz helyen keresi a boldogságot, de hibabelátásra való képtelensége miatt ezt nem hajlandó beismerni magának sem. Boldogtalanságát így apró érzéki és földi – anyagi örömök szerzésével kompenzálja, és folyamatos önámításban élve sokszor még a boldogtalanságát is letagadja önmaga előtt is.

A kilences házban található, negatívan fényszögelt Jupiter nagyon erős negatív nyilasi meghatározódásokat jelöl, s a Jupiternek a horoszkópban elfoglalt meghatározó szerepének köszönhetően ez a Nyilas karma nehezen meghaladható. A Jupiter ugyanis mint az értékítélet, az egyetemes törvényekhez igazodó hierarchia bolygója a többi (a horoszkópban a bolygók által képviselt) őserő irányát meghatározza. A helytelen kritikai érzék, szelektáló képesség, a nem megfelelően működő értékítélet nyomán a személy életét meghatározó értékrendszer hibás lesz, ez pedig még a pozitívan működő erőket is ennek a téves, zavarodott életvíziónak a szolgálatába állítja. A negatív merkúri őserő által megtestesített pragmatikus gondolkodási képesség ezt a hamis értékrendszert fogja szolgálni, és a problémát még inkább elmélyíti az, hogy a negatív Merkúr által jelzett árnyék-én hangja nagyon erős lesz, és meggyőző – tudományos – módon a helytelen úton való maradás mellett érvel, megnehezítve vagy ellehetetlenítve a szülött számára azt, hogy rájöjjön az értékrendje hibás voltára. (Vagyis negatív merkúri meghatározódásai folytán júdási, bűnbeesett gondolkodásmód lesz jellemző rá, ennek eredményeképpen pedig téves meglátásai lesznek, hibás következtetésekre jut, életét a pragmatikus, életnyerő, spekuláns logika irányítja. Ez azt is eredményezi, hogy mind a vele történteket, a helyzeteket, mind saját magát, mind az őt körülvevő embereket tévesen - rosszul ítéli meg, hiszen belső hierarchiája sem az egyetemes törvények logikájához és szelleméhez igazodik, gondolkodásmódja sem metafizikai, hanem az árnyék-én félrevezető, megtévesztő sugallatai formálják és uralkodnak fölötte.)

A szülött negatív Napja öntudati, önérzékelési, önértékelési zavarokat jelez, amelyeket a szintén kilences házban álló negatív Jupiter által jelzett tűzkarma is megerősít. A tűz elemhez való hibás, zavaros – óvatoskodó, konfliktuskerülő, konfliktushárító és tudományos „konfliktus-kezelő” viszony, a tűzkarma ugyanis, szintén a minden személyben jelenlévő isteni öntudat hibás mivoltát, rosszabb esetben, annak a hiányosságát mutatja, ezért zavarodott, hamis az ilyen személy öntudata. A negatív Nap és a negatív Jupiter (a Nyilas karma) együttesen nem csak hamis öntudatot jeleznek, hanem egyben olyan személyt is, aki nagyfokú önámításra való hajlama miatt folyton hazudozik magának, önmagáról egy hazug, ideális (és irreálisan tökéletes) képet festve saját magának saját magáról, amelyet, mikor nőies-finom önámítással, mikor bőszült férfiassággal, tehát: dühödten védelmez. Ez a hamis öntudat éppen a hamissága miatt nagyon sérülékeny, ezért érzi ez a személy folyton támadva magát, ami nők esetében gyakori, mély önsajnálattal járó sírási késztetéseket eredményez. Mivel azonban a negatív tulajdonságokat magában semmiképpen nem akarja felismerni, beismerni, ezért a külvilágba vetíti azokat, ellenségképeket gyártva, s azokat támadva, ahelyett, hogy őszintén szembenézne magával, és beismerné, hogy mennyire hamis az a természetellenesen nagyra nőtt természeti egó, amit egyre nagyobbra dagaszt a karmikus késztetéseinek engedve, azokat kiélve.

Az egyik életfeladata az kellene legyen, hogy felismerve ezt a hamis önismeretre alapuló hibás öntudatot, minél hamarabb és minél mélyebben, az igazi, spirituális éntudatának a megszerzésén kezdjen dolgozni, hogy megszabaduljon azoktól a negatív, reflex-szerűen működő pozitivista önámítási meghatározódásoktól, mentalitástól, amelyeket a Napja negatív fényszögei jeleznek, vagyis rájöjjön, hogy melyek ezeknek az igazi, a ténylegesen és reálisan is pozitív megfelelői, és önmagát éberen figyelve, arra törekedjék, hogy ezekkel a pozitív önkritikai és kritikai képességekkel, tulajdonságokkal helyettesítse a benne veleszületetten, önkéntelenül működő önáltató és önámító meghatározódásokat. Ez nem csak azért nehéz feladat, mert a negatív nyílasi reflexei annyira automatikusan működnek, annyira a személyisége részeivé váltak már, hogy nehéz őket fülön csípni, hanem azért is, mert a Nyilas karmásoknak (mint a többi tűzkarmás személynek is) a hibabelátási készsége általában alacsony, vagy rosszabb esetben teljesen hiányozhat is, és önámító hajlamai miatt lehazudja magának azt, hogy neki kellene változnia, nem pedig másokat hibáztatnia és önérzeteskednie meg folytonosan megbántódnia és sértődnie. Ezt a hibás viselkedést támogatja a negatív Merkúr által jelzett gondolkodása is, aminek az eredményeképpen a hazudozást akár mesteri fokra is képes fejleszteni, olyan frappáns és logikus, megdönthetetlennek látszó érveket tud felhozni igazának a bizonyítására, saját „védelmére” (azaz a fejlődésnek, a karmaoldásnak az elkerülésére – vagyis önmaga tönkretételére; ez az árnyékén zseniális trükkjeinek az egyike, amivel a „gazdát” meggátolhatja abban, hogy a megváltás elérésén munkálkodjék, fáradozzék), hogy nagyon éles ésszel és abszolút biztos metafizikai tudással kell rendelkeznie annak, aki őt a valódi igazság felől meg akarja győzni, arra rá akarja ébreszteni.

A 9-es ház által jelzett életfeladatok is ennek a szellemi éntudatnak a kifejlődéséhez járulnak hozzá. Ezeknek az életfeladatoknak az elvégzését azonban vagy messziről elkerülik, vagy pedig rosszul értelmezve azokat, hamis mennyországot céloznak meg, és annak az elérésén fáradoznak. Negatív jupiteri meghatározódásaik miatt vagy képtelenek nyitni a szellemi világ felé, ezért röghöz kötött, vagy idealista, de a gyakorlati igazság által nem igazolt materiális nézeteket vallanak, és ilyen világképpel élnek, vagy pedig a helytelenül működő ítéletalkotási és szelekciós képességeik folytán nem tudnak különbséget tenni a hamis és a valódi spirituális, metafizikai ismeretek között, s a szerzett információk áradatában nem tudva rendet tenni, a belső hierarchiájuk is ingatag és zavaros. Akármelyik végletet éli is meg egy személy, a megváltott állapothoz nem tud közelebb kerülni, és iránytévesztése, káprázatvilágban való élésének az eredményei boldogtalanság és krónikussá váló betegségek formájában mutatkoznak meg.

A szűklátókörű, vagy idealista materialista nézeteket valló szülött nem csak egyszerűen ateista, aki nem létezőnek képzeli a szellemi világot, hanem ezen nézetei miatt felsőbbrendűnek is képzeli magát, észbeli képességeit nagyra tartva folyton szükségét érzi annak, hogy nevetségessé tegye, lejárassa azokat, akiknek a világképe eltér az övétől. Egyenesen feladatának érzi, hogy ezeket az embereket jobb belátásra bírja, és ezért mindent elkövet, hogy logikusnak látszó érvek sokaságával bebizonyítsa, hogy egyedül az ő világképe a helyes és ez az egyetlen járható út, és hogy mindenki jobban teszi, ha rá hallgat, és őt követi. (Persze, ha valaki az ő értékrendjének a hibás voltára hívja fel a figyelmét, akkor azon mélységesen felháborodik, és kikéri magának, hogy bárki is beleszóljon az életébe.)

Éles, logikus eszét tartva a legértékesebb tulajdonságának, azt képzeli, hogy a logikus, pragmatikus esze segítségével tud majd érvényesülni és boldog lenni. Érvényesülni valószínűleg tud is majd, de csakis a világi logika és a bűnbeesett értékrendszer szerint, boldog és egészséges viszont, egészen biztos, hogy nem lesz. Negatív jupiteri meghatározódásai miatt rossz helyen és rossz módon keresi a boldogságot: materialista meggyőződései miatt arra a téves következtetésre jut, hogy itt, az anyagi világban kell minél inkább boldogulni, minél magasabb és tekintélyesebb pozícióba jutni, minél kényelmesebben és erőfeszítésmentesebben élni, halmozni az élvezeteket, minél izgalmasabb kalandokban részt venni, minél világlátottabbnak lenni, stb. Ezek a kalandos tevékenységek és felvilágosultság látszatát keltő elméletek valóban sok örömben részesítik, de csak pillanatnyilag, és amikor szétoszlik az időleges mámor, amit okoztak, akkor újabbakat és újabbakat keres, azt gondolva, hogy minél jobban halmozza ezeket, annál nagyobb boldogságban lesz része. Ez azonban ördögi körré válik, mert a szomjúsága nem hogy csökkenne, hanem csak még jobban fokozódik, s a benne levő üresség egyre nagyobbá és nagyobbá válik. Nagyon hajlamos arra, hogy örömpótló szerekhez is nyúljon, ismét csak az anyagban (a testi élvezetekben) keresve a boldogságot. Ezek az örömpótló szerek (alkohol, édességek, finom ételek, kábítószerek, öncélú szexuális élmények halmozása, stb) egyúttal a karmikus önámítás iránti vágyát is kielégítik, hiszen elbódítják őt, és egy hamis mennyország ígéretét nyújtják neki, ahová elmenekülhet a valóság elől (ugyanúgy, mint a Halak karmás – a Halaknak az egyik uralkodó bolygója szintén a Jupiter).

A realitással ugyanis nem hajlandó szembenézni (aminek az eredményeképpen előbb-utóbb szembetegségei lesznek), bár nagyon is reálisan és józanul gondolkodó embernek hiszi magát. Míg elítéli, megveti és kineveti a hiszékeny, ábrándvilágban élő embereket (neki egyébként mindenki annak számít, aki nem materialista nézeteket vall), nem veszi észre, hogy ő is ugyanolyan káprázatvilágban él, és ugyanúgy menekül attól, hogy az igazsággal szembenézzen, és kiderítse, mi okozza a határtalan belső szomját, amit ezekkel a cselekvésekkel pótol. Tényleges – tehát nem misztikus – metafizikai ismeretekre és látásmódra lenne szüksége, hogy megértse, mi az emberi élet legfőbb értéke (a karmikus tévedéseinktől, hibáinktól – bűneinktől – való megváltódás), és ennek az elérésén kellene fáradoznia, ez okozna neki megelégedést és belső nyugalmat, s ekkor már nem lenne szükség arra, hogy boldogságpótló szerekhez folyamodjon. Ehelyett azonban árnyék-énje sugallataira hallgatva, folyton a spekulatív gondolkodásmódja által sugallt cselekedetek révén akar boldog lenni, és azt képzeli, hogy majd az esze minél élesebbre csiszolásával megtalálhatja azt a formulát, amivel elérheti a boldogságot. Ez azonban csak oda vezet, hogy a merkúri őserőt fejleszti túl, a többi bolygó által képviselt őserő rovására, úgy, hogy közben a merkúri őserővel való viszonya is egyre zavarosabbá és diszharmonikusabbá válik. (A mai anyagelvű társadalom normái is hasonló viselkedésre ösztönöznek, az emberek nagy része éveken át iskolába jár, több egyetemi vagy főiskolai diplomát is megszerez, s azt hiszi, hogy ez már egyben belépőt is jelent számára a mennyországba. Arról mindenki megfeledkezni látszik, hogy más képességeinket is fejleszteni kellene, pl. az igazságérzetünket és az igazságért történő harcra való készségünket, a morális érzékünket, az információ befogadásának a képességét, az áldozathozatali képességünket, a felelősségérzetünket, stb. Mindezeket azonban a háttérbe szorítja a logikus, pragmatikus, és a minél spekulatívabb, ravaszabb, életnyerésre beállított gondolkodás kiművelése, s ez az óriásira duzzasztott negatív merkúri erő nagy pusztítást tud végezni.)

Az ezzel ellentétes végletet megélő személy elfordul az anyagi világtól, és vallásos vagy misztikus hiszékenysége miatt egy idealista káprázatvilágban él. Dogmatizmusra való hajlama miatt elvakultan vallásos vagy fanatikus misztikus is lehet, de az is megeshet, hogy nem ennyire szűklátókörű, hanem „csak” az anyagi világ jelentőségét bagatellizálja el, ezért nem is érzi fontosnak, hogy bármit is realizáljon az életében. A merkúri őserőhöz való diszharmonikus viszonya ebben az esetben abban nyilvánul meg, hogy az eszét nem arra használja, hogy a fizikai világban boldoguljon, hanem arra, hogy a legképtelenebb fantazmagóriákat is elhitesse magával. Az ő megváltási – megváltódási rendeltetésével és szükségével ellentétes érdekű árnyék-énje szándékával megegyezik az, hogy a konkrét életfeladatait ne valósítsa meg, hanem csak egy absztrakt, irreális világban bolyongjon, s azt tekintse az élete fő céljának és feladatának, hogy minél jobban eltávolodjon a „durva” realitástól, és egyre inkább a (szerinte) transzcendens világban (vagyis a ködképei között) éljen.

Amíg ez a viselkedése nem válik szembetűnően szélsőségessé, a felületes szemlélő számára úgy tűnhet, mintha ez a személy tényleg felvállalná a 9-es házhoz tartozó életfeladatokat, és a karmája oldásán dolgozna, hiszen nagyon is nyitott a szellemi világ felé, és – látszólag – a szellemi éntudatának a kifejlesztésén fáradozik. (A saját maga számára természetesen mindvégig úgy tűnik, hogy a legjobb úton halad, önámításra, önbecsapásra való hajlamai, az önkritikai érzék, az önmagával való őszinte szembenézés vágyának a hiánya, az értékrendszerének a józan felülbírálására való képtelensége miatt), miközben igazából dogmatizálja, vagy ennek szöges ellentéteként a sterilitásig menően relativizálja az igazsághoz való viszonyát (szélhámosi mentalitás és alapállás esetében).

Számára az egyik nagy buktató a kritikai érzék és az ítélőképesség hiánya, vagy ezek jelentőségének a lekicsinylése, ennek a bagatellizálása, hiszen a rázúduló szellemi információhalmazból nem tudja kiválogatni, mi hasznos a számára, és mi nem az. Hiszékenysége, vagy erkölcsi elköteleződés-hiánya folytán bármilyen misztikus vagy vallásos fantazmagóriát el tud fogadni, nem törekszik arra, hogy megvizsgálja azt, hogy egy adott elmélet mennyire állja ki a gyakorlat próbáját, hanem kritika nélkül elfogadja azt. Sőt, kényelemszeretetének köszönhetően (és annak is, hogy hibabelátási képessége igen alacsony) valószínűleg előnyben is részesíti azokat a technikákat, elméleteket, amelyek azt hirdetik, hogy nem kell felelősséget vállalni az életünkért, nem kell morálisan viselkednünk, nem kell a fizikai világban is tevékenykednünk és fáradoznunk tisztességesen azért, hogy spirituálisan is fejlődhessünk. A fizikai világról egyébként is szeret megfeledkezni, és minél jelentéktelenebbnek feltüntetni azt – ő a materialista szemléletű személy ellentéteként csakis a szellemi világgal szeretne foglalkozni.

A valós életfeladatok elvégzése alól ez úgy mentesíti őt, hogy még felsőbbrendűnek is érezheti magát miatta, olyan lénynek, aki számára a fizikai test, a fizikai világ már nem bír jelentőséggel, hiszen sokkal magasabbrendű dolgokkal foglalkozik, úgy képzeli, ő már fölülemelkedett az ilyen kisszerű világi problémákon. Vagy azért, hogy ő, a hitetlenségével és gátlástalanságával, át tudja verni a többi, az ő szemében buta – mivel hogy naívan hiszékeny – normális embert. Erőfeszítéseket nem akar tenni, ahhoz túlságosan kényelmes és lusta, ehelyett inkább angyalokkal (vagy Jézussal, Szűz Máriával, stb) esetleg más szellemlényekkel társalog, és az ő segítségüktől várja az élete jobbra fordulását, vagy éppen a mások naivitását és hiszékenységét kihasználni tudó, erkölcs-relativizmusa által biztosított szélhámosi leleményességét. S bár szereti azt hangoztatni, hogy számára a fizikai világ nem fontos, mégis be akarja biztosítani magát, hogy még itt, a földi életben, és lehetőleg azonnal boldog legyen. Nem csak hamis és tartalmatlan spiritualitással kábítja magát, hanem fizikai bódulatra is vágyik, s a Halak karmáshoz hasonlóan a meditációt is öncélúan használja, csak hogy ne kelljen a realitásban élnie, de főleg a boldogságpótló szereket hívja segítségül, hogy kielégítse öncélú élvezetvágyát.

A materialistához hasonlóan ő is azt a trükköt keresi, azt a formulát, amivel azonnal és erőfeszítésmentesen a mennyországba juthat, csak ő úgy hiszi, hogy ezeket a trükköket a vallás vagy a spiritualitás, az ezotéria világában találja meg. Mindeközben pedig meg van róla győződve, hogy a legjobb úton halad, hogy ő megtalálta a titkot, amivel az élet minden problémája legyőzhető (vagy inkább kikerülhető, kicselezhető). És mivel, ha nem szélhámos – relativista, akkor minduntalan jótékonykodni szeretne, a környezetében élőkre is rá akarja erőltetni a nagyszerűnek érzett életnyerési trükkjeit. Kéretlen jótékonykodásáért – akár bevallja ezt magának, akár nem – a lelke mélyén elismerést vár el, azt, hogy elismerjék az ő felsőbbrendűségét, nagyszerűségét, tekintélyes és tiszteletreméltó személy akar lenni, akit csodálnak és ünnepelnek. Erős tűzkarmája miatti sérült öntudatát így akarja helyreállítani, de így csak az egóját növeli mind nagyobbra. Ezért is tud annyira megsértődni, ezért érzi magát támadva, bántva, ha valaki akár jóindulatú kritikával is illeti vagy csak viccel vele (arról nem is beszélve, ha megpróbálják rávezetni arra, hogy illúziók között él). Ő is, az Oroszlán-karmáshoz hasonlóan, szeretne szerepelni, csak ezt nem meri bevallani magának (ezért is leplezi ezt álszerénységgel), de az ezoterikusnak nevezett hókuszpókuszai, jótékonykodása vagy akár önjelölt prófétasága is mind ezt a szereplési vágyát elégítik ki, amikor úgy érzi, végre fürödhet az elismerésben, a tiszteletben. Nem tudja saját magát sem helyesen megítélni, ugyanúgy, ahogyan másokat sem, s ezért nem veszi azt észre, hogy bármit is követett el, belül nem volt képes megváltozni, javulni, fejlődni, sőt még azt sem volt hajlandó feltérképezni, hogy miben kellene változnia. Ő nagyvonalúan elsiklik, elnéz a hibái fölött, és a nehéz belső munkát elutasítva a szellemi világgal való foglalkozást külsőségekben, a külvilág előtti pózolásban, ájtatoskodásban, szemforgatásban éli meg. Így talán még mélyebb gödörbe jut, mint az, aki a szellemi világot teljesen elutasítja, s ráadásul önjelölt prófétaként másokat is meg tud fertőzni a fantazmagóriáival, és azok számára is megnehezíti az útkeresést.

Mindkét végletet megélő személy számára a merkúri őserővel való harmonizáció lehetne az egyike az első lépéseknek, amelyekkel a karmája feloldását elkezdhetné. A materialista szemléletű személy arra kellene törekedjen, hogy a sorsa jobbra fordulását, a boldogsága elérését ne a pragmatikus, lineáris gondolkodásmódja szerint akarja elérni, hiszen a merkúri logika a sorskérdésekben nem tud segíteni, nem ez a funkciója. Ugyanakkor arra is kellene törekednie, hogy képes legyen jobban nyitni, új szemléletmód felé, hogy szélesebb körű valóság-látási látókörre tehessen szert (a szelekciót tudatosan és éberen végezve, hogy helyes irányba történjen ez a nyitás). Ilyen módon alkalma nyílna mélyebb önismeretet – karma-leleplezést szolgáló metafizikai információk szerzésére, amelyek segítségével gondolkodásmódját a megváltás logikájához igazíthatná, értékrendszerét az egyetemes törvényekhez szabhatná. A metafizikai ismereteinek a gyakorlatba ültetésével megtapasztalhatná azt, hogy az élete minősége lassan ugyan, de fokozatosan javulna, egyre kevésbé lenne szüksége a boldogságpótló szerek okozta kábulatra, s amint a jupiteri őserővel egyre harmonikusabb viszonyba kerülne, az a belső szomjúsága, amely újabb és újabb pótcselekvésre sarkallta addig, egyre inkább csökkenne. (És az addigi, helytelen szemléletmódjából és életviteléből eredő betegségei is egyre ritkábban fordulnának elő.)

A valóságtól elrugaszkodott személyt a merkúri erővel való harmonizáció hozzásegíthetné ahhoz, hogy a felhők közül leérkezzen a földre, és észrevegye azt, hogy – bár valóban elsősorban szellemi lények vagyunk – a fizikai valóság mégsem elhanyagolható, mint ahogy azt addig ő hitte. A fanatikus misztikus vagy vallásos kábulatból lassan-lassan felébredve megérthetné az anyag karma-tükrözési – változtatásra való figyelmeztetői szakralitását, és így annak a fontosságát is, hogy a reális, konkrét életfeladatait felvállalja, s megtanuljon a fizikai világban is eligazodni. A jupiteri őserővel harmóniára törekedve elsősorban a kritikai, de még inkább az önkritikai érzékét és az értékszelekcióra való képességét kellene fejlesztenie, hogy ki tudja szűrni a fantazmagóriákat a valóban hasznos ismeretek közül, és meggyőződjön arról, hogy mi az, ami számára fontos, és a karma-feloldásában és a boldogság elérési törekvéseiben működőképes, és ezért hasznos is a számára, és mi az, amivel csak kábítja és szédíti magát. Így felismerheti a valódi metafizikai ismereteket, és ennek a metafizikai tudásnak a gyakorlatba ültetése pozitív változásokat idézhet elő, a belső természetében és öntudatában, és ennek következtében az életében is.

Mindkét esetben nagyon fontos a kritikai érzékét arra is felhasználni, hogy az önkritikát minél őszintébben gyakorolhassa, hogy hajlandó legyen beismerni azt, ha téved és hibázik. Ehhez az önkritika és a kíméletlen őszinteség mellett állandó éberségre is szüksége van, hiszen minden Nyilas-karmás számára nagy a kísértés arra, hogy a nehéz erőfeszítések helyett újra csak örömpótló szerekkel vigasztalgassa magát, hogy letérjen a megtalált helyes útról, mert a régi megszokásokat könnyebb követni, és azért is, mert meg akar felelni a környezete elvárásainak, félve az elmarasztaló kritikáktól. A Napja diszharmonikus fényszögei által jelzett negatív késztetéseinek, reflex-szerű mentalitásbeli tévedéseinek a megfigyelésével, leleplezésével és azoknak a kreatívvá alakítására való törekvéssel egyre inkább megszabadulhat önérzeti problémáitól, önértékelési zavaraitól. A jupiteri őserővel való harmonizáció során is hasonlóképpen megtanulhatja helyesen értékelni magát is, ezért az addig öntudatlanul és önkéntelenül működtetett ellenségképeit is könnyebben, sikeresebben fel tudja számolni.

Az ébersége folyamatos fenntartása ahhoz is nagyon szükséges, hogy az árnyék-énje sugallatait, spekulációit idejében és gyökeresen le tudja leplezni, és ezután dekonspirálni, elhallgattatni, vagyis megszüntetni, megsemmisíteni, mert amíg erre nem képes, addig ezek a sugallatok arra sarkallják majd őt, hogy hagyjon fel a karmaoldásán való fáradozásaival (és ennek az elérésére az árnyék-én eszköztára nagyon széles: a logikus érvektől az irracionális félelem- vagy iszonyatkeltésig bármit felhasznál arra, hogy a gazdát eltántorítsa a megváltáshoz vezető útról, hiszen a megváltotti állapot egyúttal az ő – azaz az árnyék-én –halálát is jelenti).

Amíg az árnyék-énjét nem tudja legyőzni, a Merkúrhoz ill. az Ikrekhez tartozó szervei, testrészei (vállak, karok, tüdők, légutak) betegségei vagy sérülései gyakran előfordulnak. A jupiteri őserővel való diszharmóniára utalnak a csípő, a combok, a máj, az epe, a hasnyálmirigy, a szemek betegségei és sérülései, csakúgy, mint a cukorbetegség (ezt a több évig tartó önámítás eredményezi). A Nap által elfoglalt konstellációra jellemző betegségek és sérülések is gyakoriak addig, amíg nem sikerül az éntudatát, önérzetét megtisztítva egyre közelebb kerülni az éber arany öntudat állapotához.

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot] valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO