ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2018.10.23. 05:49

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2016.01.09. 20:05 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 57
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
Negatív Nap, Merkúr és Jupiter a Kosban


A Nap az individuális öntudatnak, a tiszta, egyedi éntudatnak, az önérzékelésnek és az önértékelésnek a bolygója, a világosság, az értelem, a fény szimbóluma. Egy horoszkópban a Nap helyzete mutatja azt az individuális tudatot, azokat a jellegzetes személyi nyers tulajdonságokat, amelyek azonnal érzékelhetőek, egyértelműen megnyilvánulnak mind a szülött, mind annak a környezete számára.

A negatívan fényszögelt Nap azt jelzi, hogy a szülött öntudata zavaros és többértelmű, az adott konstelláció pozitív tulajdonságai nem tudnak megnyilvánulni. A szülött éntudati, önértékelési, önérzékelési problémákkal küzd, nem érti saját magát, nem tudja, ki ő, s mivel mindent e zavaros öntudatán keresztül érzékel, a külvilág eseményeit, az őt körülvevő embereket sem érti helyesen, vagyis azok indittatásának a spirituális – karmikus ok-okozati összefüggéseinek megfelelően, tehát szükségképpen, helytelenül értelmezi azok cselekedeteit, reakcióit, folytonosan támadva érezve magát, hiszen nincsen egy biztos kiindulási pontja, ahonnan önmagát és a környező világát értelmezni tudná.

Negatív Kos-Nap esetében a szülött nem tudja megélni a Kos jegyének a pozitív tulajdonságait: a céltudatosságot, erélyességet, spontán reagálást konfliktushelyzetekben, nyílt, becsületes harci modort, egyenességet, önérvényesítési képességet. A tűz elemmel való viszonya zavaros (a tűz mint az értelem tiszta lángja, a tisztítótűz: az igazságért való harc tüzében való megtisztulás), ezért azt vagy egyik vagy másik végletes megnyilvánulásában éli meg. Tehát vagy túlexponáltan jelentkezik, amikor a tűz mindent feléget, ő az, aki fejjel rohan a falnak és keresi a bajt, vagy pedig túl gyengén működik benne, fél a tűztől, magába fojtja azt (aminek az az eredménye, hogy időnként, a legváratlanabb helyzetekben kitör, és kontrollálhatatlanul, tombolva pusztít). Az utóbbi esetben a szülöttre gyáva, konfliktuskerülő magatartás jellemző, aki kibújik minden olyan helyzetből, amikor nyílt összeütközés során színt kellene vallania, s ha nem tud kibújni, akkor elkeni a konfliktust, taknyos békére törekszik, s a horoszkóp többi elemétől függően, vagy túlracionalizálja a helyzetet, lehazudja, gondolati síkra tolja a benne feltoluló indulatokat, vagy pedig „elérzelmeskedi” a helyzetet, a szeretet erejére hivatkozva nem vállalja fel a konfliktust, vagy önmagát sajnáltatva, szegény, ártatlan lénynek tünteti fel magát, így védekezve a támadás ellen.

Ezeknek a negatív meghatározódásoknak a megváltoztatásához, meghaladásához először arra lenne szükség, hogy a szülött felismerje a problémáját, belássa azt, hogy nem helyes ez a magatartás, így elkezdhet(ne) dolgozni a változtatáson. A negatív Jupiter és Merkúr azonban ezt az őszinte önvizsgálatra való igényt, vágyat, a hibabelátás képességének a kifejlődését általában teljesen meggátolja.

A Merkúr a lineáris, logikus gondolkodási képesség jelölője a születési képletben, s abban az esetben, ha csak negatív fényszögeket kap, nem egyértelműen (sőt: egyáltalán nem. Attól még lehet zseni is az illető!) azt jelenti, hogy a szülött gyenge értelmi képességekkel rendelkezik. Sokkal inkább azt, hogy ez a pragmatikus, logikus gondolkodásmód nem a szülött valódi, hosszútávú – karmaoldási, megváltódási, boldogulási) érdekeit szolgálja (tehát nem a harmonikus életet, boldogságot és egészséget, a karmikus tulajdonságoktól való megváltódást segíti), hanem öncélúan működik, spekulál, és az élet megnyerésére, vagy a személyi becsvágyak és a hiúsága, illetve az élevezeti sovárgása kielégítésére „játszik”. A folytonos gondolkodás, töprengés eredménye még nagyobb zavarodottság és káosz lesz, a szülött eltéved az alantas vágyai, ambíciói és törekvései kielégítésének a szolgálatába állt elméje által gyártott labirintusokban. Mivel az árnyék-én, a mindannyiunkban ott lakó „kisördög” (akinek a célja épp a karma meghaladásának a megakadályozása) az Ikrek jegyéhez kapcsolható, a negatív Merkúr az erős árnyék-én meglétére utal. A gondolkodás tehát, legyen a szülött bármennyire is okos, értelmes, művelt, sőt, esetleg zseniális gondolkozó (filozófus, író, stb.) nem a boldogság, a megváltódás elérését szolgálja, hanem mind beljebb vezeti a szülöttet a mentális labirintusában és folyton életnyerő és élvezethez jutási praktikák, elméletek gyártására készteti. A racionális gondolkodás nem segíti a szülöttet az öntudatának a kitisztításában, a benne levő isteni mag kitágításában, az arany öntudat elérésében, hanem még zavarosabbá teszi azt a kétségek, a kettősségek, a fonák helyzetek teremtésével és az azokban való bennetartásával, bábel-tornyok építtetésével, labirintus-járásával.

A Kos morfogenetikai erőterében megnyilvánulva, a negatív merkúri őserő a bátor gondolkodásmód, az erélyes, nyílt beszédmodor helyett két szélsőséges formában nyilvánulhat meg: vagy hevesen, agresszíven kommunikál a szülött, mindenkin átgázolva, senkit meg nem hallgatva, leordítva másokat, vagy pedig ennek az ellentéteként sunyi, szövevényes gondolkodásmód jellemzi, nem meri nyíltan felvállalni a véleményét, inkább egyetértően bólogat, de ha elég biztonságosnak ítéli meg a helyzetét, akkor sunyin, fondorlatos módon hátba-támad. Zavaros öntudatából eredően gondolkodásmódja is ellentétes, bizonytalan, mikor ezt, mikor azt vallja, a helyzettől függően. Ha ezzel szembesíteni próbálják, akkor azt letagadja, mivel hibabelátási készsége fejletlen – s szerinte, ha elég hangosan mond valamit, akkor csakis neki lehet igaza.

A Jupiter mint a helyes értékítélet, értéktudat, igazságosság bolygója kiemelkedően fontos szerepet foglal el egy születési képletben, ő határozza meg, hogyan viszonyulunk a többi bolygó által megtestesített őserőhöz, ő adja meg tehát azok megnyilvánulásának a minőségét. A Jupiterhez tartozó értéktudatunk az, amelyik megszabja, hogy milyen életet élünk: melyek azok az értékek, amelyek mentén szervezzük az életünket, milyen belső hierarchiát alakítunk ki és követünk. Ha számunkra nem a megváltódás elérése a legfőbb érték, amelyhez igazítjuk imaginációnkat, gondolkodásunkat, cselekedeteinket, akkor nem élhetünk a fejlődés szellemének megfelalő, kreatív, boldog, harmonikus életet.

A negatívan működő Jupiter tehát hamis értékítéletet és erkölcsöket, öncsalásra (önámításra) és csalásra, moralizálásra, ítélkezésre, önbecsapásra, hazugságra való hajlamot jelez– főleg a negatív Merkúr „támogatásával”: a logikus gondolkodás, az észbeli képességek mind ezt a hamisságot érvényesítik, legitimizálják és magyarázzák – indokolják a szülött számára. Önérzeti problémákkal küzd, ezért folyton a külvilághoz hasonlítgatja magát, annak akar megfelelni, onnan vár folyton visszaigazolást arra, hogy ő jó, és amit tesz, az is helyes. Az önmegtévesztésre, öncsalásra való hajlam miatt nagyon nehézzé válik a szülött számára az, hogy önmagával tisztába jöjjön, hogy kitisztítsa zavaros, többértelmű öntudatát. Ördögi körbe kerül, hiszen az arany öntudat eléréséhez kíméletlen belső őszinteségre lenne szüksége, legalábbis, minimum annak a vágyára, hogy felismerje és felszámolja az őt körülvevő (de végül is, általa létrehozott) hazugsághálót. Az okos esze, a folyton résen levő árnyékénje azonban meggyőzi őt arról, hogy helyesen gondolkodik, jó irányba halad, nem kell változtatnia, nem ő a hibás, ha gondjai vannak, hanem mások. S a negatívan működő Jupiter is ugyanerről győzi meg (sőt az általa jelzett hamis alapállás manipulálja a gondolkozást az elvesződés irányába!), és nehézzé vagy majdnem lehetetlenné válik a szülött számára az önkritika, a helyes ítélet meghozatala, a valódi boldogsághoz vezető út megtalálása. (Emiatt gyakran menekül boldogságpótló szerekhez, hogy legalább jól érezze magát egy kis időre, ezért gyakran hajszolja a kalandokat, az élvezeteket.) Nem csak emiatt válik szinte képtelenné arra, hogy meghaladhassa negatív meghatározódásait, de azért is, mert makacsul ragaszkodik hamis énképéhez, hamis értékrendjéhez, sőt ezzel a hibás értékrenddel, az életképzelete (lét-víziója) szintjén még azonosítja is önmagát (Az öntudatát). Saját tulajdonságait nem képes felmérni, nem tudja helyesen megítélni azt, hogy melyek a pozitív és melyek a negatív tulajdonságai, amelyeknek az átalakítására, meghaladására kellene törekednie, s mivel nem tudja, valójában ki is ő, a környezetét is folyamatosan becsapja (önkéntelenül is) saját személyét, kilétét és tulajdonképpeni céljait, intencióit, illetően. (Ezért, a rezonancia törvényének megfelelően ő is folytonosan olyan helyzetekbe kerül, és olyan emberekkel társul, ahol és akik becsapják, hazudnak neki.)

A Kos-karmásokra jellemző viselkedést, a konfliktuskerülést a negatív Kos-Jupiter által jelzett determináció hatására a szülött egyfajta erkölcsi felsőbbrendűségként éli meg, azt hazudja magának, hogy ő nem gyáva, hanem egyszerűen nem süllyed le erre a szintre, amelyen a másik ember van, ezért nem foglalkozik vele, ezért felesleges „egy ilyen alakkal” szemben kiállnia önmagáért. A rossz érzést, amit a gyáva meghátrálása, meghunyászkodása okoz, azzal kompenzálja, hogy gondolatban elítéli, becsmérli a másikat, esetleg gondolatban még erkölcsi prédikációt is tart neki, ahelyett, hogy nyíltan kiállna vele, és szembenézne a konfliktussal, hogy megtudja, milyen tanulságokkal szolgál az a számára, milyen információhoz juthat, amelyik a fejlődése szempontjából fontos lenne.

A konfliktuskerülés másik módja a negatív jupiteri meghatározódásai szerint az, hogy az elszenvedett sérelmeit nagyvonalúan elnézi az embereknek (legalábbis ezt hazudja magának). Ez újra csak erkölcsi fölénnyel tölti el őt, úgy érzi, hogy sokkal különb másoknál, amiért ilyen „keresztényi” módon viselkedik, amikor odatartja a másik arcát is. Elfojtott sérelmei azonban egyre csak halmozódnak benne, ahogy telik az idő, és egyre több problémát (és betegséget!) okoznak neki: állandóan önérzeteskedik, környezetével éreztetve sértett felsőbbrendűségét, és mindent hibás önérzete szerint él meg. Nagyvonalú elnézése szemproblémákhoz vezet, helytelen kritikai érzéke máj- és epebetegségeket vált ki.

A másik végletet megélve az is előfordulhat, hogy heves vagy éppen agresszív kritikával illeti a környezetét, türelmetlenül hangoztatva magasrendű ideáit, lenézve másokat, hogy önámítva, saját magát annál magasabbra helyezhesse, amire hibás és ingatag önképéből kifolyólag van szüksége, önigazolásképpen. Azonban nincsen tisztában az egyetemes törvényekkel, és az élet céljával és rendeltetésével, ésezért nem tud helyes értékrendet felállítani, az igazság, amit hirdet és amiért harcol, valójában hamisság és szemforgatás, ezt azonban a helyes kritikai érzék (a hibabelátási képesség) híján nem képes meg- és belátni. Ő a kritikát nem befelé, önmagára irányítja, hogy megláthassa és így felszámolhassa gyengeségeit, hanem kifelé: másokat kritizál és ítél el. Azonosulva hibás értékrendjével képtelen feltárni, tudatosítani a benne levő hazugságokat, korrupciót, s ez nem csak szembetegségekhez vezet, de az új irányba nyitásra való képtelensége csípő- és combsérülések forrása is lehet, vagy máj-és epe-problémáké, szélsőséges esetekben cukor-betegségé. Ugyanakkor a Kossal analóg testrész, a fej sérülései is gyakoriak lehetnek, valamint a lázas, hűléses megbetegedések.

A negatív jupiteri meghatározódások a merkúri őserővel való diszharmonikus viszonyt is megerősítik, az egyetemes törvények szerint felállított belső hierarchia hiánya még inkább összezavarja az amúgy is hibás gondolkodási módját, helytelen irányt, célt adva az életszemléletének, értéktudatának és ítéletének.

A Merkúr vízszintesen, lineárisan differenciál, a hétköznapi pragmatikus gondolkodás által segít eligazodni a mindennapi életünkben, a Jupiter pedig hierarchiák szintjén tesz különbséget, a dolgokat a spirituális fontossági sorrendjük szerint ítéli meg, tehát hogy mennyiben igazodnak az egyetemes törvényekhez és mekkora az értékük a megváltás elérésében. Mindkét bolygó diszharmonikusan megnyilvánulva a szülött hamis, hazug viselkedését eredményezi: nem igazodhat el a mindennapok világában, mert értékrendje nem az egyetemes törvényekhez van szabva. Spekulatív, sunyi gondolkodásmódjával akarja megnyerni az életét, mind a logikus eszét, mind a kritikai és igazságérzetét arra használva, hogy minél inkább elkerülhesse a tűz elemmel való harmonizációt, fondorlatosan kibújva minden olyan helyzet alól, amikor nyíltan, egyenesen konfrontálódhatna. Az ilyen esetekben rengeteg logikus érvet tud felhozni, hogy miért jó és hasznos ez a viselkedésmód, sőt, egyenesen erkölcsösebb és magasztosabb is. Mind a negatív Napja, mind a negatív Jupitere azt jelzik, hogy olyan negatív karmikus determinációkkal rendelkezik, amelyek őt önérzeteskedővé, zavaros értéktudatú és hamis énképű személlyé teszik. Agresszív önbecsapása, a hibabelátási készségének a hiánya, a valódi, építő önkritikára való képtelensége a Nap által megtestesített tiszta, egyéni éntudatnak és önérzetnek az elérését nehezíti meg (vagy éppenséggel ellehetetleníti), az egyetemes léttudat elérésének az esélyét csökkenti.

A tűz elemhez való diszharmonikus viszonya, amely miatt nem, vagy csak nehezen tudja Kos Napjának a pozitív tulajdonságait megszerezni, gyakori fejsérüléseket, lázas megbetegedéseket, szemproblémákat, arc- és homloküreggyulladást okoz(hat), szembetegségeket, a hüvelykujj sérüléseit, a negatívan megélt merkúri őserő által jelzett negatív, illetve megváltás-ellenes gondolkozásból eredő hibás életkezelés a karok és vállak, a tüdők, a légutak megbetegedéseinek válik a forrásává. Ezért a szülöttnek az egészsége visszaszerzése érdekében a születési napjegye pozitív tulajdonságainak a megszerzésére, a személyi öntudata megtisztítására kell törekednie valamint a Merkúr és a Jupiter által megtestesített őserőkkel való harmonizációra (a spekulatív, nyerészkedő gondolkodásmód, az ezáltal teremtett kettős és kétes helyzetek, viszonyok felszámolására és egyértelművé tételére, valamint az egyetemes törvények megismerésére és egy, a megváltódás (az igazi kiegyenlítődési képesség) logikájához (ahhoz) igazodó új értékrend kialakítására, a hibabelátás képességének a megszerzésére és az önmagával szembeni őszinteségre).Negatív Nap, Merkúr és Jupiter az I. házban


Az I. ház a Kos jegyével analóg, és a fizikai dimenzióban történő elsődleges személyi megjelenésnek és megnyilvánulásoknak a háza, az illető személy és a környezete spontán kapcsolatrendszerének a háza. Az első ház csúcsa megegyezik az Ascendenssel, a képlet felkelő jegyével, de ennek a jegynek a spirituális jellege csak akkor erősen meghatározó és nyilvánvalóan érzékelhető mind a személy, mind a környezete számára, ha itt egy vagy több bolygó vagy karmapont található. Az Ascendens egy magasabb szellemi színvonalat mutat, mint a születési napjegy: az Ascendens jegye jelzi a Krisztusi Énünket, amelynek az elérésére tudatosan kell törekednünk, azaz a felkelő jegynek megfelelő, arra jellemző általános, pozitív személyi tulajdonságainak az elérésére, a személyünkbe való integrálására kell törekednünk, hogy ezáltal is közelebb kerülhessünk a Sárkányfej által jelzett megváltott állapothoz.

Ez a ház tehát az elsődleges önnevelési, önátalakítási képességekhez, törekvésekhez is kapcsolódik. Az itt található negatívan fényszögelt bolygók azt jelzik, hogy a szülött életében különös fontossággal bír az egészsége és a boldogsága elérésének az érdekében az, hogy az itt álló bolygók által megtestesített őserőkkel tudatosan harmonizációra törekedjen, hogy a negatív fényszögek által jelzett karmikus determinációkkal, negatív késztetésekkel, félelmekkel, hamis ambíciókkal, vágyakkal szembenézzen, felismerje a változtatás, belső, átalakulás (esetleg újjászületés) szükségét, és tudatos erőfeszítéseket tegyen a változás érdekében. Az élete első felében (vagy amíg az őt érő negatív események, sorsnehézségek, betegségek, stb meg nem érlelik benne a változtatás vágyát) a szülött életének az eseményeit ezek a negatív, önkéntelen, karmikus determinációk alakítják, s ezeknek a karmikus sóvárgásoknak engedve, a negatív ambícióit kiszolgálva, élete egyre átláthatatlanabb és mind nehezebb lesz. A Kosra és az itt található konstellációra jellemző sorsnehézségek, betegségek jelzik annak a szükségét, hogy harmóniába kellene kerülnie a benne negatívan működő őserőkkel. Amíg az életet megnyerni vágyva arra törekszik, hogy elkerülje azokat a helyzeteket, eseményeket, amikor kapcsolatba kerülhetne és ezáltal megpróbálhatna harmonizálódni ezekkel az őserőkkel, addig csak időleges, apró sikerei lesznek, a megoldatlan problémái újra és újra visszatérnek majd más és más formában (betegség, baleset, párkapcsolati vagy munkahelyi gondok, stb) egészen addig, amíg a szülött rá nem kényszerül arra, hogy megkeresse ezen nehézségek valódi okait, és tudatos erőfeszítéseket tegyen arra, hogy az őt addig irányító karmikus determinációkat, vagyis a negatív, önkéntelen és spontán késztetéseket pozitív képességekké, tulajdonságokká alakítsa.

Ha a negatívan fényszögelt Nap az első házban található, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy a születési napjegy és az Ascendens jegye megegyezik, és ennek a jegynek nem a pozitív, hanem a negatív tulajdonságai lesznek jellemzőek a szülöttre. (Ezért kétszeresen is fontos ezen negatív determinációk meghaladása, hiszen egyrészt az arany öntudat kifejlesztéséhez, kiformálásához szükséges, másrészt ennek a jegynek a pozitív tulajdonságainak, képességeinek a személyiségbe való építésével érhető el a Krisztusi Én, amelyet az Ascendens jelöl.)

A szülött öntudata önérzékelése és önértékelése, valamint helyzet-felismerése zavaros és többértelmű, hajlamos öntudati, önértékelési problémákra, önérzeteskedésre, és arra, hogy magát a külvilág reakciói által érezze meghatározva. Természetesen ezek a visszajelzések nem egyformák, állandóan változnak, s ezért az önértékelése is folyamatosan billeg, a többi ember megítélésétöl függően. Magát hol alul-, hol pedig fölülértékeli, de nincs egy egységes, biztos képe saját magáról. Ebből kifolyólag a külvilággal is folyamatosan konfliktusai adódhatnak, mert nem érti sem a többi embert, sem az eseményeket, azok igazi természetét és mozgatórugóit. Ezeket a konfliktusokat hajlamos kikerülni, pedig épp ezek szolgálnak a szülött számára fontos információval a személyét illetően, ezeknek az összeütközéseknek, harcoknak a tüze sok rejtett, karmikus „szemetet” a felszínre hozhat, amelyekkel így, a felszínre kerülve szembe lehetne nézni, és lehetőség nyílhatna azok megvizsgálására, meghaladására, ezáltal az öntudat tisztítására is. Zavaros öntudatából adódóan a másik végletet is megélheti, amikor nem kerüli, hanem maga gerjeszti, öncélúan ezeket a harcokat. Tanulni belőlük azonban vagy nem akar, vagy nem tud, mert túl erősen, agresszívan támad, nem hajlandó az önvizsgálatra, ehelyett inkább kifelé mutogat, a többi embert, a körülményeket, stb, vádolja, ingatag önérzetét próbálja erősíteni a „legjobb védekezés a támadás” stratégiájával.

Önérzeti, öntudati problémái miatt valószínűleg erősen befolyásolható, irányítható is lesz, egy erősebb, magabiztosabb ember által, aki egy látszat-biztonságot tud nyújtani számára a megnyugtató, pozitív visszajelzései által – a szülött valósággal függővé is válhat ezektől a megerősítésektől, és ezek hiányában önbizalma semmivé válhat. A szülöttnek egyik fontos életfeladata megismerni önmagát, a hibabelátási készségét kifejleszteni, hogy észrevehesse, milyen negatív késztetések, ambíciók azok, amelyek a fejlődésben meggátolják, és problémákat, betegségeket okoznak. Ugyanakkor a születési napjegyének a pozitív tulajdonságait kell megismernie, és azoknak a magáévá tételére tudatosan törekednie, illetve nem térni ki a külvilágból érkező sokszor fájdalmas vagy dühítő provokációk elől, amelyek válaszadásra késztetik – ezekből olyan fontos információk nyerhetők, amelyek segíthetik az önmegismerés és az önnevelés folyamatát.

A negatív Nap mellett található, szintén diszharmonikusan fényszögelt Merkúr és Jupiter nagyban megnehezítik ezt az önmegismerést, hiszen az önáltatásra, önbecsapásra, hazudozásra, helytelen értékítélet hozatalára való hajlamot jelzik, valamint a hibabelátási készségének a fejletlenségét vagy a teljes hiányát is. A Jupiter adja meg a többi bolygó által megtestesített őserők megnyilvánulásának a spirituális minőségét, ő határozza meg azt, hogy a szülött hogyan viszonyul ezekhez az őserőkhöz, ezért nagyon fontos szerepe van a képletben. Az értékítélet, értéktudat, a hit, az igazságosság bolygójaként egész életünk minőségét jelzi, hiszen a belső hierarchia, fontossági sorrend, az értékrendszerünk az, ami megszabja, hogy hogyan gondolkodunk, cselekszünk, milyen jövőt építünk az imagináció és a tudatos gondolkodás és cselekvés szintjén is. A jupiteri hierarchiatudat annak a tudását jelenti, hogy az életben mindennek, amit teszünk, gondolunk, mondunk, vagy képzelünk, a legfőbb célt: a megváltódási képességek kifejlődését, a karmikus zavaroktól való megtisztulást, tehát végül a megváltás elérését kell szolgálnia. A diszharmonikusan fényszögelt Jupiter azt jelzi, hogy ez az értéktudat és hierarchia elferdült, és a szülött nem az igazi mennyországot célozza meg, hanem tévutakon jár, hazugságokra, önámításra (és mások becsapására is), látszatértékekre alapozza az életét. Ezen az úton járva azonban nem juthat sem egészséghez, sem igazi boldogsághoz, hanem csak azoknak a látszatához. Az igazi boldogságot az élet apró kis örömeivel helyettesíti, mesterségesen édesítve az életét finom ételekkel és italokkal, vagy mások fölött aratott külső – talmi…- győzelmekkel, ezekkel ön-áltatva, vagy kényeztetve magát vagy kiszolgálva élvezet- és kalandvágyát, alkohollal bódítva magát, hogy ne kelljen szembenéznie azzal a kijózanító igazsággal, hogy hazugságokon alapszik az egész élete.

A Merkúr mint a lineáris, pragmatikus gondolkodás őserejét megtestesítő bolygó, ebben az esetben, a negatív Nap és Jupiter mellett maga is negatívan megnyilvánulva az erős árnyék-énre utal, olyan gondolkodásmódra, amelyik ravasz és fondorlatos, látszatra nagyon jól segíti a szülöttet a mindennapokban, valójában azonban ezek is csak kis látszatsikerek, amelyek a szülöttet mind távolabb viszik a megváltott állapot elérésétől, és mind bennebb és bennebb csalják a hazug, életnyerő vagy öncélú gondolat- és elméletlabirintusokba. A gondolkodás tehát ennek a jupiteri hamis értéktudatnak a kiszolgálója lesz ebben az esetben, nem pedig annak a leleplezője. A kiegyenlített, megváltott állapot elérésének az érdekében a szülöttnek egyik fontos feladata az életben az, hogy a gondolkodásmódját megváltoztassa, hogy lásson túl az általánosan megszokott, és az önös, pillanatnyi sikereket adó,, világias érdekeken, amelyeket addig kiszolgált, és szembe kell, hogy szálljon az árnyék-énjével, leleplezze annak a látszólagosan racionális és hasznos, egoista, tehát önmegóvó, önmegorző - nyerészkedőármánykodásait, hazugságait, s ugyanígy a jupiteri őserővel való harmonizációra is törekedjék. Ez azért nehéz feladat, mert a negatív merkúri és jupiteri őserők kölcsönösen támogatják egymás negatív megnyilvánulásait, a merkúri gondolkodás megerősítve, megmagyarázza és legitimizálva a jupiteri helytelen értékítéletet, és fordítva, a hamis értéktudat igazolja a ravaszkodó gondolatmenet helyes és jó voltát.

A szülött számára a külvilágból érkező provokációk, a folytonos konfliktusok jelzésként szolgálhatnának arra, hogy helytelenül ítéli meg a helyzeteket, a környezetében levő emberek jellemét és viselkedését, ha pragmatikus, logikus esze nem beszélné őt le arról, hogy ilyen „badarságokkal” foglalkozzék, és ne csak a materiális jólétre, a sorsnehézségek kicselezésére koncentráljon. Ugyanilyen figyelmeztető szerepük van a betegségeknek is, amelyek az őserők zavaros működéséről adhatnak hírt annak a számára, aki hajlandó feladni a pragmatikus, materialista szemléletmódját, és nem csak lineárisan, logikusan, hanem analogikusan, tehát a megváltás erkölcsi logikája szerint is megpróbál gondolkodni és viselkedni a hétköznapokban is (Nem csak ünnepnapokon.)

A szülött spontán megnyilvánulásának a jellegét tehát ennek a három bolygónak az együttes, egymással összefonódó negatív tulajdonságai mutatják: az eleve zavaros öntudat, énkép, amelyet még inkább összezavar a helytelen értékszemlélet és az ítélőképesség hiánya vagy annak hibás működése. A szülöttnek ezt a hibás életszemléletét, többértelmű, veszélyes formájú öntudatát, kettős természetét erősíti meg és támogatja a negatív merkúri őserő által megtestesített önzőn pragmatikus és racionális gondolkodási képesség, amelyik nem a megváltás perspektívájából vizsgálja a megoldandó problémákat, nem ebből a szemszögből próbál megoldást találni a naponta felmerülő problémákra, hanem csak a túlélésre játszik, ügyesen lavírozik a problémák között, kikerüli azokat, és becsapja magát azzal, hogy milyen okos és ravasz ő, akin senki nem foghat ki. Valójában ez nagyszerű módja annak, hogy az ember éveken át fenntartson olyan helyzeteket, amelyek csak a fejlődést gátolják, és még több és több probléma gócpontjai legyenek. Az így felmerülő, ezekből adódó újabb és újabb problémákat aztán újból csak a logikus eszével akarja az ember megoldani, csodaszerekben bízva, kicselezve a természetet, szembemenve az egyetemes törvényekkel.

Ebből a 22-es csapdája-szerű ördögi körből való kitörést talán éppen a merkúri őselvvel való harmonizációra való törekvéssel lehetne elérni: megismerni az árnyék-én természetét és „áldásos” tevékenységét, és felvenni vele a harcot, kegyetlenül leszámolni vele, nem menni bele a zavaros és kettős helyzetekbe, a hazugságokba, a kis simlisségekbe. Ilyen módon a negatív Nap által jelzett zavaros öntudatot is meg lehet tisztítani, és a hazugságokkal szembenézve felismerni az addigi értékrendszer tarthatatlanságát és azt véglegesen felszámolni. Az egyetemes törvényekkel megismerkedve, a szülött a jupiteri értéktudatát átalakíthatja, és pályakorrekciót végezhet, hogy ezúttal valóban a boldogságot vegye célba, nem pedig az azt helyettesítő kellemességeket, apró kis mindennapi örömöket.
Ellenkező esetben a szülött azoknak a testrészeinek, szerveinek a betegségeitől fog szenvedni, amelyek analogikusan a Merkúrhoz ill. Ikrekhez és a Jupiterhez ill. Nyilashoz tartoznak (karok, vállak, tüdők, légutak – comb, csípő, máj, epe, hasnyálmirigy, illetve a szemek problémái és cukorbetegség is jelentkezhet), valamint az ahhoz a jegyhez tartozó szervek betegségei, amelyben a szülött Napja áll.

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO