ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.02.20. 22:08

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2016.01.11. 19:43 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
Negatív Nap, Merkúr és Jupiter a Bikában

A Bika konstelláció számunkra, emberek számára (mint az anyagba inkarnálódott és egymástól különvált spirituális struktúrák számára) azt a létfolyamatot testesíti meg, amely során a szellem – az anyag „átszellemülése” által – birtokba veszi az anyagi világ egymástól elkülönült egységeit. A Bika jegye tehát szorosan az embernek a fizikai világban, fizikai testben való elemi létezéséhez kötődik, és ennek a létezésnek a megmaradásához és a fenntartásához szükséges elemi feltételekkel szembesíti az embert.
Akinek a születési képletében ez a jegy hangsúlyosan jelenik meg, elsődlegesen a földi élet elemi szükségleteinek a kielégítésére, illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtésére és működtetésére kell figyelnie. Ezek a szükségletek a következők: az élet fenntartásához szükséges táplálék megszerzése (ill. az azok megvásárlására szükséges anyagi javak előteremtése), a biztonságot és nyugalmat, a külvilágtól való félrehúzódást lehetővé tevő otthon, hajlék megléte, ahol szeretteivel intim módon, háborítatlanul együtt lehet, valamint a szerelmi kiegyenlítődést és szexuális kielégülést biztosító nemi élet rendszeressége.

A negatívan fényszögelt Bika-Nap karmapontként is értelmezhető, hiszen a Bika konstelláció által megtestesített tartalmakhoz való önkéntelen, tudattalan (karmikus) negatív viszonyulást jelez. Az ilyen ember számára nagyon nehéz harmonikusan működtetni a Bika által megjelenített programot, úgy, hogy viszonya az anyagi javakkal és a szexualitással pozitív és harmonikus legyen. A Bika uralkodó bolygója a Vénusz, annak az őselvnek a megtestesítője, amelyik a négy alkímiai őselem (föld, víz, levegő, tűz) harmonikus egységre való törekvését jeleníti meg. A pozitív, harmonikus Bika szülött az életében könnyen meg tudja valósítani ennek a négy őselemnek az egyensúlyát, úgy, hogy egyik sem nyilvánul meg a másik kárára, egyik sem nyomja el a másikat a túlzott, domináns meglétével. A Bika-karmás személy számára azonban a négy őselem közül a legfontosabb a föld elem (az anyag, a test, a munka, az állandóság, a következetesség, az alap, stb.), és ez a másik hármat háttérbe szorítja. Ez az eltolódott, felbomlott vagy meg sem valósult egyensúly a forrása az életében jelentkező gondoknak, betegségeknek, nehézségeknek, megpróbáltatásoknak.

A Nap mint a nyers, egyedi éntudatnak, az önérzékelésnek és önértékelésnek a bolygója, azokat a jellegzetes spontán, személyi tulajdonságokat mutatja egy születési képletben, amelyek azonnal érzékelhetőek és egyértelműen megnyilvánulnak mind a szülött, mind a környezete számára.
Negatívan fényszögelt Bika Napja azt jelzi, hogy a szülött individuális öntudata zavaros, többértelmű, önértékelési, önérzékelési problémákkal küzd, s mivel a Bika jegy pozitív tulajdonságai nem, vagy csak nehezen tudnak megnyilvánulni, az e konstelláció által megtestesített tartalmakhoz szélsőségesen viszonyul, egyik vagy másik szélsőséges formájában élve meg azt: vagy teljesen elutasítja az anyagi világgal való foglalkozást, vonakodik megteremteni az életéhez szükséges anyagi feltételeket, és Halak karmáshoz hasonlóan nem hajlandó két lábbal a földön járni, vagy pedig, és ez gyakrabban megesik, figyelmét csakis a föld elemre összpontosítva egyébbel sem akar foglalkozni, csakis az anyagi világban való minél sikeresebb boldogulással.

Ez utóbbi esetben a Bika a szülött hajlamos arra, hogy nem csak saját magát, de a többi embert is aszerint értékeljen, hogy mit birtokol, mekkora vagyona van, milyen élvezeteket tud magának biztosítani, vagy hogy milyen a külseje, ruházata, stb. Ezért élete a vagyonszerzés körül forog, legfőbb törekvése az, hogy ezeket a feltételeket biztosítani tudja magának, annak érdekében, hogy saját magát „valakinek” érezze, sőt, hogy minél többet és többet felhalmozzon az anyagi javakból.

A Bika jegyéhez az alapvető életfeltételeket biztosító anyagi háttér előteremtése kapcsolódik, a Bika karmás szülött azonban legtöbb esetben az anyagi javak megszerzését öncélúan folytatja, megszállottan, számára ez a legfontosabb, jóval többet termel és gyűjt, mint amennyire szüksége van, a többi szükségletéről megfeledkezve vagy azokat az anyagiak mögé rendelve figyelmét az anyagra, a materiális jólétre és annak minden kellékének a megszerzésére fordítja, akkor is, ha ez már sokszor meghaladja az erejét. Ingatlanokat, autókat vásárol, külsejére nagy gondot fordítva elhalmozza magát minél finomabb ételekkel-italokkal, luxuscikkekkel, drága, márkás ruhákkal, ékszerekkel (ez fontos számára, hiszen így mindenki láthatja, hogy ő milyen sikeres és boldog, és mások irigykedő pillantása fontos ahhoz, hogy értékesnek érezze magát). Többi életfeladatát elhanyagolja a munka és a vagyongyűjtés rovására, a többi elemhez tartozó tevékenységekre nem jut ideje és nem is sokra értékeli azokat (tűz – az igazságért vívott harc, víz – pl. a szeretteivel töltött idő, érzelmi kapcsolatok ápolása, levegő – szellemiekkel való foglalkozás). Szeretteivel a maga anyagias módján foglalkozik: ellátja őket pénzzel, értéktárgyakkal, egyszóval biztosítja az anyagi jólétüket, tehát rájuk tuszkolja azt, ami számára a legfőbb érték, s el sem tudja képzelni, hogy ennél többet tehetne vagy hogy egészen másra (is) vágyik a társa, gyermeke, barátja.

Anyagias szemléletét nagyban megszilárdítja az is, hogy nem csak a Nap, de a Merkúr és a Jupiter is a Bikában áll, negatívan fényszögelve. A Jupiter az értéktudat, értékítélet őselvét megtestesítő bolygóként meghatározza a képlet többi bolygójának a minőségét is, vagyis azt, hogy a szülöttben milyen módon érvényesülnek a bolygók által megtestesített őserők. A szülött értékrendszerének, belső hierarchiájának a meghatározójaként tehát a negatív Bika-Jupiter azt jelzi, hogy a szülött hierarchiájának a csúcsán nem a megváltás felé való törekvés áll, nem az, hogy felfedezze, leleplezze és meghaladja karmikus tévképzeteit, hanem mindenekfelett az anyagi jólét, a materiális világban való boldogulás, a minél nagyobb vagy éppen fényűzőbb kényelem biztosítása, az élvezetvágyának a kielégítése áll, és minden rendelkezésére álló eszközt ennek az elérésére használ fel. Negatív Bika-Merkúrja az ehhez az értékrendszerhez igazodó, azt kiszolgáló és megmagyarázó materialista, pragmatikus észjárást, anyagias gondolkodást jelez. Észbeli képességeit arra használja, hogy mindenféle fortély, csúsztatás, csalás, simlisség útján vagyonhoz és élvezetekhez jusson, így szolgálva ki a zavaros öntudat igényeit, az önértékeléséhez szükséges anyagi biztonság megszerzését. Anyagias értékrendjét különböző elméletekkel (vagy csak közhelyek szajkózásával) támasztja alá arról, hogy a mai világ megköveteli azt, hogy az ember (csak) az anyagiakkal foglalkozzék, hiszen „ilyen a mai világ” és „Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen” stb stb.

Nem csak a Napja által jelzett zavaros öntudata, ingatag önbizalma, de negatív Bika-Jupiterje is azt mutatja, hogy telve van felsőbbrendűségi érzésekkel vagy kisebbrendűségi komplexusokkal – az anyagi világban elért realizációitól függően – és folyton másokhoz hasonlítgatja magát, méricskéli magát a külvilághoz, s ezért bizonyítási kényszert is érez. Ezért nem sajnálja az fáradságot és az időt, hogy előteremtse azt a pénzt, amivel neki is olyan vagy még jobb autója, háza stb legyen, mint pl. a szomszédjának vagy más ismerősének, hogy kérkedhessen a külföldi útjaival, kalandjaival, az elfogyasztott különleges ételekkel, italokkal, közösségi oldalakon mutogatva a fényképeit, amelyekkel igazolja, milyen boldog ember ő, amiért ilyeneket megengedhet magának (s nem utolsósorban pedig azért teszi ezt, hogy hadd irigykedjenek azok, akiknek ez nem elérhető – számára ez hatalmas elégtételként szolgál, és azt igazolásja, hogy ő értékes, sőt, értékesebb, mint más).

Az élvezetek halmozásához természetesen a szexualitás által nyújtott örömökben való tobzódás is hozzátartozik, sőt, a minél szebb és mutatósabb partnerekkel való kérkedés is (őket is egyfajta vagyontárgyakként kezelve). A szexualitást rosszul értelmezve hajlamos azt is pénzért megszerezhető értéknek tekinteni, s összekeverni ezt a területet az anyagi javak megszerzésével. Ez többféleképpen is megmutatkozhat: vagy a pénzén vásárol alkalmi partnereket magának vagy „kitart” valakit anyagilag, s a luxusvilláért, autóért, ékszerekért cserébe „szerelmet” kap (ha ezt annak lehet nevezni), vagy pedig ő maga válik kitartottá, így váltva anyagiakra, jó megélhetésre előnyös külsejét, kitüntető vagy kizárólagos figyelemmel ápolt testét. Az sem elképzelhetetlen, hogy ezek a területek úgy fonódnak össze az életében, hogy prostitúcióval foglalkozva teremti elő az anyagiakat: vagy saját testét bocsátja áruba, vagy ha férfi, akkor másokat futtat.

Mivel hierarchiája csúcsán az anyagiak megszerzése, felhalmozása áll, nem érez lelkiismeret-furdalást vagy szégyent az életvitele miatt. Számára a cél szentesíti az eszközt, hiszen, ahogy a népszerű énekesnő, Madonna is énekelte egy közismert dalában: „Mi egy anyagias világban élünk, és én egy anyagias lány vagyok.” Nem csak nem szégyelli vagy nem tartja megvetendőnek az életmódját, de büszke is rá, és ezt a hamis értékrendet anyagias, nyerészkedő gondolkodásmódja is támogatja. Mindkét bolygó – a Jupiter és a Merkúr is – diszharmonikusan fényszögelve azt mutatják, hogy a szülött ezekkel a hazugságokkal, önámításokkal még inkább összezavarja énképét, önmagát mint birtoklót értékelve. Ez a hamis alapokra épített énkép, hamis forrásból táplálkozó önbizalom azért is veszélyes, mert ha a szaturnuszi erő közbeléptével válságba kerül: súlyosan megbetegszik vagy az élete felborul, a túlzásba vitt gyűjtögetésének, harácsolásának az eredményeképpen addig fennálló anyagi biztonsága meginog vagy teljesen összeomlik, akkor saját magába vetett hite is összetörik, önmagát és az életét értéktelennek érezheti.

Szélsőségesen anyagias szemléletéből adódóan számára különösen nehéz egy megpróbáltatást nem a materiális világ értékszemlélete és gondolkodásmódja szerint megközelíteni, és nem a hárításra, a tünetek felületi elkenésére törekedni, hanem megpróbálni megvizsgálni, hogy valójában milyen okok húzódnak meg a háttérben, amelyek az adott problémához vezettek. Ha anyagias világa összeomlása vagy az egészsége elvesztése képes felrázni őt, akkor egy ilyen szaturnuszi figyelmeztetés megmentheti őt. Ekkor lehetősége nyílhat arra, hogy átértékelje addigi cselekedeteit, és megpróbáljon végre őszintének lenni magához, feltenni azt a kérdést, hogy kicsoda is ő, ha nem birtokol szinte semmit, ha nem tud lakomázni, utazgatni, márkás ruhákban parádézni? Mi marad, ha megszűnik ez a díszlet körülötte? Ezekre a kérdésekre őszintén keresve a választ megindulhat zavaros öntudatának a kitisztítása felé, egy új hierarchia és egy teljesen más gondolkodásmód kialakítása felé. Nagy bátorságra és kegyetlen őszinteségre van szüksége ahhoz, hogy ebben az állapotában ne akarja újra felépíteni elveszített csillogó-villogó világát, vagy pedig önértékelési zavarai, kisebbségi, értéktelenségi érzései által hajszolva ne keresse a jupiteri hamis örömökben, alkoholizmusban a vigasztalást és a felejtést, ne engedjen az árnyékén nihilista, önpusztító gondolatainak, sugallatainak.

A másik szélsőséges végletét megélve a Bika karmának, a szülött nem harácsolásra és dőzsölésre, öncélú testi élvezetek halmozására hajlamos, hanem ebben az esetben a negatív Bika meghatározódások közül leginkább a lustaság lesz jellemző rá: lusta lesz a puszta megélhetését is biztosítani, ezért élősködőként tengetheti az életét, negatív Merkúrja által jelzett önámító magatartása pedig meghatóan színes és hatásvadász elméletek gyártására ösztönzi őt, ezekkel támasztva alá életmódjának a helyességét és jogosságát. Az anyagi világot elutasítva szívesen menekül ezekhez az elméletekhez, elhanyagolva nem csak azt, hogy eltartsa magát, de külseje és környezete sem érdekli igazából, elhanyagolja azokat, igénytelen vagy ízléstelen lesz, a negatív vénuszi meghatározódások által vezérelve. Ebben az esetben is eltolódik a négy őselem egyensúlya, itt a föld elem alig-alig kap valami szerepet, helyette inkább az intellektusával vagy a szellemi szférával szeret foglalkozni. Azonban a levegő elemet sem éli meg helyesen, hiszen hazugságokra építi az életét, eszét, intellektusát arra használja, hogy az életfeladatai elkerülését igazolja elméleteivel, elsősorban önmaga számára. A jupiteri őserőhöz való diszharmonikus viszonya azt is jelzi, hogy életvitele miatt erkölcsi fölényt is érezhet, szegénységét, igénytelenségét azzal magyarázva, hogy ő túllépett az anyagi világgal való foglalkozás szükségességén, ezt azokra a felvilágosulatlan emberekre bízza, akik tevékenységükkel továbbra is tönkreteszik a bolygót.
Hazug elméletei szerint ő feláldozza magát, hogy annál is kevésbé legyen a Föld kizsigerelve, és szellemi energiái révén emeli fel az emberiséget. Ebben az esetben Bika karmásként táplálási kényszere nem úgy nyilvánul meg, mint az előző esetben, hogy anyagiakkal „eteti” környezetét, hanem szellemi szinten, hamis ideáival, elméleteivel táplálja korlátlanul a körülötte élő embereket.

Lelke legmélyén valószínűleg irigykedik azokra, akiknek jól megy az életük, de ezzel valószínűleg nem akar szembenézni, inkább annál ájtatosabb szerepet vesz fel. Ez belső, spirituális agressziót vált ki belőle, és különböző betegségek formájában nyilvánul meg testi szinten a jupiteri, merkúri ill. vénuszi őserőkhöz való diszharmonikus viszonya. Az igazsággal való szembenézést elkerülve szembetegségek alakulhatnak ki, valamint az analogikusan szintén a Jupiterhez és Nyilashoz rendelhető csípők és combok sérülései is gyakoriak lehetnek, ill. a máj-, epe- és hasnyálmirigy betegségek, súlyosabb esetben a cukorbetegség is. Ezek mellett a vállak, felkarok valamint a tüdő- és légúti betegségek is jellemzőek mindkét szélsőséges végletet megélő szülött esetében, csakúgy, mint a Bikához tartozó nyak betegségei (pajzsmirigy problémák, nyelési nehézségek – a szülött nehezen vagy egyáltalán nem képes „lenyelni” bizonyos információkat –, nyaki tájéki gerincproblémák, nyakizmok sérülései). A fenti betegségek gyakran előfordulnak, ha a szülött bármelyik szélsőséges végletbe esve verklizi a karmáját, és nem hajlandó meghaladni diszharmonikus Bika-Napja által jelzett negatív meghatározódásait, illetve nem hajlandó harmonizálódni a Nap, a Merkúr és a Jupiter által megtestesített őserőkkel.


Negatív Nap, Merkúr és Jupiter a 2. házban

A II. ház a Bika szellemiségének a gyakorlati megvalósulási életköre, tehát a Bika konstellációnak a földi megvalósulási életterülete. Az itt található karmapontok, negatívan fényszögelt bolygók azt jelzik, hogy az illető személynek az életében kiemelten fontos szerepet játszik a Bika szellemiségével való harmonizáció. Tehát neki a boldogulása, egészségének a megőrzése vagy visszaszerzése érdekében olyan gyakorlati életfeladatokat kell felvállalnia, amelyek során a szerzett tapasztalatok és képességek segítségével megismerkedhet a Bika pozitív vonásaival, ezeket beépítheti személyiségébe, és így feloldhatja a karmáját. Ezek a „föld-közeli” személyes tapasztalatok elsősorban a földi egzisztenciához, vagyis az élethez szükséges elemi anyagi - gazdasági javak megszerzési és felhasználási módjához kötöttek.

Mivel a Bika jegye szorosan az embernek a fizikai világban, fizikai testben való elemi létezéséhez kötődik, ezért a vele analóg második földház olyan életfeladatokat jelöl, amelyek során a fizikai létezéshez, az élet fenntartásához szükséges elemi, elsődleges feltételek megteremtésére és működtetésére, valamint az általa birtokolt tárgyak, vagy gazdasági javak használati, felhasználási és hasznosítási módjára kell a figyelmét fordítania. A karmapontok, negatív bolygók jelenléte ezen a területen azt jelzi, hogy a szülöttnek ezen a téren hiányosságai, negatív meghatározódásai, téves elképzelései és ambíciói vannak, amelyeket úgy haladhat meg ill. alakíthat pozitív képességekké, hogy felismerve hibás viszonyulását a Bika szellemiségéhez, tudatosan foglalkozni kezd ezzel a területettel, arra törekedve, hogy ne essen egyik végletbe sem ezen a téren. Ugyanis a Bika szellemisége diszharmonikusan működve egy személyben két végletes, egymással ellentétes viselkedési formában mutatkozhat meg: vagy messzire elkerüli ezt a területet, érezve, hogy itt hiányosságai vannak, tehát ilyen jellegű nehézségek, konkrét életfeladatok várnak rá, és ezért nem akar foglalkozni vele, hiszen az kudarcélményekkel, rossz érzésekkel járt együtt eddig a számára, vagy pedig egyenesen iszonyodik mindattól, amivel itt foglalkoznia kellene. A másik végletet megélve a szülött túl nagy hangsúlyt fektet erre a területre, olyannyira, hogy a többi életfeladatait elhanyagolja, és öncélúan műveli az anyagi feltételek megteremtését, ami így már harácsolássá vagy öncélú birtokszerzési mániából eredő munkamániává alakul, vagy a fizikai –testi élvezetekben tobzódik, ezt tekintve a legfontosabbnak az életben.

Ha ebben a házban található a Nap, a Merkúr és a Jupiter, diszharmonikusan fényszögelve, az azt jelzi, hogy a szülött életében nagyon hangsúlyos szerepet játszik a Bikával analóg életterület, az életfeltételek megteremtését és fenntartását szolgáló anyagi javak megszerzése, mégpedig úgy, hogy zavaros öntudata, önértékelése (negatív Nap) az anyagiakra támaszkodik, tehát az anyagi világban elért sikereinek a függvényében érzi magát értékesnek vagy fontosnak (vagy értéktelennek), gondolkodásának, hétköznapi logikus értelmének a középpontjában ez áll, a gazdasági jólét, biztonság megszerzése, biztosítása, tehát észbeli képességeit erre használja, valamint arra, hogy önigazoló elméleteket gyártson (negatív Merkúr), és ami a legfontosabb és legmeghatározóbb, az a szülött belső hierarchiáját, értékrendjét megszabó értékítélete, értéktudata lesz, hiszen erre épül az egész élete, egész személyisége, ezt az értékrendet szolgálja a többi képessége, tulajdonsága. Ennek az értékrendnek (Jupiter) a középpontjában szintén a fizikai világban való minél jobb és kényelmesebb megélhetést biztosító eszközök megszerzése, a fizikai test igényeinek a maradéktalan kiszolgálása állnak.

Előfordulhat az is, hogy az anyagnak (a föld elemnek) ez a központi szerepe hárításként jelentkezik a szülött életében, tehát mindent megtesz, hogy elkerülje ezt a területet, nem akar foglalkozni azzal az elemi igénnyel, elvárással sem, hogy tartsa el önmagát, foglalkozzon a testével és a testi szükségleteivel, a környezetével. Ennek a végletesen szélsőséges viszonyulásnak az esetében a merkúri gondolkodás nem szűnik meg gyártani a legnagyszerűbb kifogásokat, hogy miért is kell ennek így lennie, miért szükséges és hasznos a szülött számára (sőt, követendő példaként is szolgál más számára) az, hogyha munkakerülő életet folytat vagy éppenséggel élősködik máson, eltartatja magát. Az árnyék-énje biztosítja az elméleti alapját annak, hogy hogyan és miért kerülje el a karmaoldáshoz vezető tevékenységek, cselekedetek felvállalását, elvégzését. Ezek az elméletek azért is jönnek jól a szülöttnek, mert nem csak kényelmesebb számára úgy élni, hogy nem erőlteti meg magát számára megterhelő feladatokkal, hanem mert a félelmei, ellenérzései vagy egyenesen iszony-érzései irányítják őt, azaz annyira iszonyodhat attól, hogy erre a területre belépjen, kipróbálja itt magát, tapasztalatokat szerezzen, hogy nagyon sok mentális energiát fektet a kicselező-elméletek gyártásába, amelyekkel aztán megnyugtathatja a lelkiismeretét. Igazából fél azzal szembesülni, hogy mi várna rá, ha a saját lábára kellene állnia, és érvényesítenie kellene az akaratát, fel kellene vállalnia azokat az esetleges konfliktusokat is, amelyekkel pl. egy munkahelyen vagy egy vállalkozásban találkozhatna. Ezek a helyzetek hozzásegítenék őt ahhoz, hogy megismerje önmagát, és az önbizalma megerősödhetne látva azt, hogy nem roppan össze a feladat alatt, amit az önfenntartás ró rá, sőt, kényelmetlenségek árán ugyan, de fejlődne is, érettebbé, tapasztaltabbá tájékozottabbá is válna. Nem csak önbizalma erősödhetne meg és alakíthatna ki magáról egy másik, stabilabb énképet, de a jupiteri értékrendje is átrendeződhetne, látva azt, hogy egyrészt képes elvégezni ezt a feladatot, másrészt pedig azt, hogy mennyivel másabb minőségű életet élhetne így. Arra is rájöhetne, hogy a kényelmetlenebb út vezethet a nagyobb megelégedéshez, ezért nincs szükség arra, hogy kifogásokat gyártson azért, hogy elkerüljön a fejlődéséhez szükséges helyzeteket. Így nem csak az öntudata lehetne tisztább, hanem a merkúri gondolkodásmódja is egyszerűbbé válhatna, ami gyengítené az árnyék-én hatalmát fölötte. A labirintusgyártás ugyanis az egyik leghatékonyabb módszere az árnyék-énnek arra, hogy összezavarja és sötétben tartsa a „gazdát”, s minél fejlettebb valakinek az intellektusa, annál hajlamosabb ezeken a kerülőutakon való bolyongásra, ami azt eredményezi, hogy végül eltéved, és elfelejtkezik arról az egyszerű, közhelyszerű igazságról, hogy a legrövidebb út mindig az egyenes út.

Gyakrabban előfordul az a másik szélsőséges viszonyulási forma, amikor a szülött semmi mást nem akar tenni, csak ezekkel a feladatokkal foglalkozni. Az ő esetében nem lehet azt mondani, hogy az élethez szükséges alapvető feltételek megteremtésén fáradozik, mert ő ezt az egyszerű szükségletét hatalmasra duzzasztja, és nem bírja abbahagyni a gyűjtögetést, a munkát, megszállottan csak még többet és még többet akar gyűjteni, halmozni, tevékenykedni, üzletelni, nem tud és nem is akar kiszállni a mókuskerékből. A gyűjtögetés, az értékek felhalmozásának az öncélú öröme mellett ő hajlamos az aggodalmaskodásra is, arra, hogy bár semmi oka nincs rá, s mégis attól féljen, hogy mit hoz a holnap, lesz-e mit ennie, lesz-e hol laknia. Anyagias szemléletmódjából kifolyólag nem érti azt, nem hiszi el, hogy a világ elsődlegesen szellemi természetű, hogy nem az anyag az elsődleges, hiszen az élet forrása a szellem. Erre csak legyinthet, mondván, hogy ebből nem tud vásárolni a boltban, az a biztos, amit meg lehet fogni, az az övé, amit meg tud enni, el tud raktározni. Az egyetemes törvényekkel nincs tisztában, hierarchiáját nem is ezekre alapozza, hanem a materialista eszmékre. Pragmatikus merkúri gondolkodásmódja által vezérelten nem is tulajdonítana jelentőséget ezeknek a törvényeknek akkor sem, ha azok a látóterébe kerülnének, inkább kigúnyolná azt, aki ezeket a „badarságokat” komolyan veszi, hiszen hogyan is hihet ilyesmiben egy felvilágosult ember a XXI. században. Egyenesen szánakozhat azokon a „naivakon”, akik nem osztoznak az ő materiális értékrendjén és gondolkodásmódján. Boldog és derűs, elégedett nem tud lenni, mert az anyagi világ törvényeit sem érti igazából (hiszen azok is az egyetemes törvényeken alapszanak), ezért örökös szorongásban él, féltve anyagi biztonságát, egészségét, testének szépségét, fiatalságát. Ezért számára is a fiatalság-fiatalosság válik az egyik legfőbb értékké, pénzéből sokat áldoz csodaszerekre, kényeztető, fiatalító kúrákra. Ennek a hátterében az öregségtől és a haláltól való félelme áll, hiszen számára az élet az a fizikai testben élt életet jelenti. Ez a szorongása is táplálja életszomját, az ezt alátámasztó hedonista életszemléletét, hogy tegyünk meg mindent, amit csak tehetünk, ki ne maradjunk semmilyen élvezetből, hiszen egyszer élünk, egyszer vagyunk fiatalok: ne fosszuk meg magunkat a finom ételektől-italoktól, erotikus élvezetektől stb.

Gyűjtés-mániás, gyűjtögető életmódja azonban még ebben is meggátolja sok esetben, hiszen először az anyagi hátteret akarja magának ehhez az életmódhoz biztosítani, hogy aztán nyugodtan hátradőlve élvezhesse az életet. Számára ez a „később” szinte soha nem jön el, hiszen önszántából nem tud megállni. Folyton becsapja magát, hogy csak még egy kicsit tesz félre, csak még ezt az üzletet üti nyélbe, csak még azt a vállalkozást indítja el, stb. Számára pedig ez kellene legyen az az erőfeszítés, amit tudatosan meg kellene tennie, végre kivonnia magát erről az életterületről, és a figyelmét az életének azokra a szeleteire irányítania, amelyekkel eddig nem jutott ideje foglalkozni, azt hazudva magának, hogy a pénzszerzés a legfontosabb, a többi jöhet utána. (Nőként pl. a gyermekszülést is addig halogathatja a karrierépítésre és az egzisztencia megteremtésére hivatkozva, hogy végül már nem is lehet gyermeke. Ekkor egy logikai bukfenccel arra a következtetésre juthat, hogy neki más a dolga az életben, illetve legalább gazdasági téren alkosson, ha már családja nincs – egy újabb önigazoló elméletet gyártva arra, hogy miért jó, ha folytatja az addigi életvitelét.)

Ehhez a házhoz tartozik a szexualitás egészséges, harmonikus megélése is, és az anyagi világot az előtérbe helyező szülött e téren is hajlamos túlzásokba esni. Ha nem ismeri a nemek törvényét, nincs tisztában azzal, hogy valójában miért játszik olyan fontos szerepet a felnőtt ember életében a nemiség, ezért az anyagi oldalról megközelítve csakis az élvezetre összpontosít, amelyet ilyenkor átél. Nem csak arra hajlamos, hogy a szexualitást is öncélúan, élvezkedés miatt művelje, hanem arra is, hogy a pénzzel is összekapcsolja. Anyagias szemléletéből, értékrendjéből adódóan számára ez a két terület nem határolódik el, és hajlamos arra, hogy azokat összekavarja: a szexualitást pénzszerzésre használja (vagy úgy, hogy ő maga adja el a testét, vagy másokat futtat, vagy valamilyen más formában részt vesz a szexiparban), esetleg vonzerejét kihasználva eltartatja magát, és ez nem okoz számára erkölcsi dilemmát, hiszen hamis értékrendjébe ez nagyon jól beleillik. Ha szóvá teszik vagy kérdőre vonják, rengeteg érvet tud felsorakoztatni arra vonatkozóan, hogy miért helyes így élni. Ennek a fordítottja is megeshet, amikor ő vásárol magának alkalmi szeretőt vagy élettársat, s ilyenkor nem érzi azt, hogy csorbulna az önértékelése, amiért nem őt, hanem a pénzét szeretik, hiszen éntudatához a birtokolt javai szorosan, szinte elválaszthatatlanul hozzátartoznak. Ilyen esetekben a szülött számára nagyon fontos megérteni azt, hogy mi a szexualitás valódi szerepe, mit jelent a vénuszi harmóniára törekvés, és hogy a szexualitás fontos része a fizikailag átélt élvezet, de nem ez a legfontosabb, hanem az ezáltal megtapasztalt magasabbfokú kiegyenlítettség (ami azonos neműek között nem jöhet létre, hiszen ez a feminin és a maszkulin princípiumok közötti harmonizációs egységesülés eredménye).

Míg az előző esetben a negatív meghatározódásait úgy tudja legyőzni, ha erőfeszítéseket téve ráveszi magát arra, hogy megtanulja előteremteni a megélhetéshez szükséges anyagi javakat, és ne azon járjon az esze, hogyan tudná ezt az életfeladatát minél jobban elkerülni, kicselezni a sorsot, ebben az esetben a szülöttnek vissza kellene fognia magát, és az életében megvalósítania a négy ősi alapelem egyensúlyát az életében. Azaz nem csak a föld elemre fordítania a figyelmét, ahogy addig tette, hanem felismernie azt, hogy az érzelmekkel való foglalkozás, a szeretteivel töltött idő, a szellemiekkel való foglalkozás, az igazságért való harc épp annyira fontos, mint az anyaggal és a fizikai testtel való foglalatoskodás. Tehát az addigi anyagias szemlélete, materialista értékrendje az, amit felül kell vizsgálnia, ez vezet nem csak a jupiteri őserővel való harmonizációhoz, de a negatív Nap által jelölt zavaros öntudat, instabil énkép kitisztításához, megszilárdításához, az arany öntudat kiformálásához, ill. a negatív Merkúr által jelölt megváltásellenes, júdási gondolkodásmód megváltoztatásához is. Erre azért is kell nagy hangsúlyt fektetnie, mert az árnyék-én az okos eszén keresztül tudja a leginkább manipulálni, így ad olyan sugallatokat, amelyek csak látszatra szolgálják a szülött boldogulását, valójában azonban, hosszú távon ez a gondolkodásmód, viselkedésmód sorsnehézségekhez, betegségekhez, balesetekhez vezethet. A Nap által elfoglalt konstellációra jellemző betegségek, valamint a Merkúrral és Jupiterrel analógiában álló szervek, testrészek betegségei jelzik azt, hogy a szülöttnek az elmaradt életfeladatait fel kell vállalnia a kiteljesedése, valós – spirituális – boldogulása érdekében. (A vállak, felkarok, tüdők, légutak a Merkúrhoz ill. az általa uralt Ikrekhez tartoznak, ezeknek a sérülései, betegségei a gondolkodásmód hibás voltát jelzik, a csípő, comb, a szemek, a máj, az epe és a hasnyálmirigy betegségei pedig a Jupiterhez ill. az általa uralt Nyilashoz tartoznak analogikusan, ezért ezeknek a betegségei – a cukorbetegséggel együtt, amely súlyos esetekben jelentkezhet – a jupiteri erővel való harmonizáció szükségességét jelzik, azaz az addig helyesnek tartott irány megvizsgálását és megváltoztatását – a „mennyek országába”, a megváltott állapotba való elérés megcélzását, a nyitást új irányba, a szemléletmód megváltoztatását, a hibabelátási képesség megszerzését.)

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO