ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.02.20. 22:08

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2016.02.17. 19:20 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
Negatív Nap, Merkúr és Jupiter a Bakban


A Bak konstelláció erőtere az egyetemes felelősségtudat (a megváltás szükségének a tudatából eredő felelősségvállalás az életért), a törvényesség (a törvénytisztelet és -szeretet) őselveit jeleníti meg. Az ember a Bak képviselte szellemi – spirituális tartalmakkal való találkozást és a velük való megismerkedést – harmonizálódást leginkább a közösségi-társadalmi élet területén élheti meg, a hivatalos intézményekben, a politikai és más közösségi-képviseleti és közösségi érdekérvényesítési szférában való tevékenykedés során. A Bak szellemiségével analóg X. horoszkópház is ezzel az életterülettel (és az itt elvégzett gyakorlati feladatokkal, tapasztalatszerzéssel) kapcsolható össze. Mind a Baknak, mind a X. háznak az uralkodó bolygója a Szaturnusz, a mérték, a szám, a számontartás, az arányosság és a határok – vagyis az állandóság, az ismétlés és a korlátozás –, a felősségtudat, a tapasztalás és a következetesség princípiumát megtestesítő bolygó.

A Bak létmozzanatában a Nyilasban a még csak távoli célként megfogalmazódott mennyországnak az elérésére irányuló konkrét cselekvés vágya fogalmazódik meg, azaz az idea itt válik láthatóvá cselekvés szintjén is a fizikai világban. Tehát a Nyilasban a szellem megcélozza a mennyek országát, felismerve, hogy az életben a legnagyobb érték a megváltás elérése, ezért az egyetemes törvényekhez igazítja az értékrendjét, létét a megváltás logikájához igazítja. A Bakban történik meg ennek a célnak a gyakorlati megvalósítása, a kereszt felvételének a szükségessége itt fogalmazódik meg, és megszilárdul annak a tudása, hogy a teremtett világ létezésének a célja a megváltás. Ez a megszilárdult tudás felelősségteljes magatartást, gondolkodásmódot eredményez, és ez az egyetemes felelősségtudat az, ami biztosítja és szabályozza az egyetemes törvények működését, és ezáltal a kiegyenlítődési, megváltódási folyamatok megvalósulását. Tehát míg a Nyilasban az egyetemes törvények működése a személyek közti viszonyokban, és az egyéni öntudati, képzeleti szinteken működik, addig a Bak esetében az egyetemes törvények érvényesülési lehetőségének a sokkal szélesebb, kiterjedtebb szintű életszférákban, tehát az egyetemes törvények érvényesítési – érvényesülési lehetőségének kisebb és nagyobb emberi közösségek érdekeinek (pl. a nemzeteknek) az egymáshoz való viszonyulásában, az egymással szembeni érdekérvényesítésében, vagy érdek-egyeztetési lehetőségében és akaratában, ilyen jellegű törekvéseiben (pl. diplomáciában) nyilvánulhatnak meg.

A megnyilvánult fizikai világban számunkra, emberek számára, a Bak szellemisége a legegyértelműbben a közösségi-társadalmi élet területein jelentkezik, a társadalomban felvállalandó gyakorlati feladatokban, a hivatalos intézmények működésében, a közösségi életet irányító politikai szervezetek, érdekcsoportok tevékenységeiben. Az itt felvállalt gyakorlati feladatok elvégzése az egyént közösségi öntudatának a kifejlődésében segíti, ezzel járulva hozzá a kiegyenlítődési képességeinek az elnyeréséhez, kialakításához.

A Bak-karmás személyek, tehát akiknek a születési képletükben a Bakban találhatók karmapont(ok) vagy negatívan fényszögelt bolygó(k), azok a spirituális struktúrájukban a Bak és a Szaturnusz által megtestesített törvényesség és felelősségtudat őselvével kapcsolatban hordoznak negatív meghatározódásokat, és az életfeladatuk az, hogy a közösségi-társadalmi életben felvállalt és elvégzett tevékenységek által harmonizálódjanak a Bak és a Szaturnusz szellemiségével.

A Bakban álló negatív Nap azt mutatja, hogy ennek a személynek az individuális öntudata, az önérzékelése zavarodott, többértelmű, a Bakra jellemző pozitív tulajdonságokat nem tudja megélni (a határozottságot, a következetességet, az igényességet, és ha ez szükséges: a szigort is, Valamint: az önfegyelmet, a törvényességet, felelősségteljes gondolkodást és viselkedést, stb). Ehelyett vagy egyik, vagy másik szélsőséges végletet testesíti meg: vagy túl merev, zárkózott, korlátolt, rideg, szigorú, érzelemmentes, anyagias, kimért, távolságtartó viselkedést ölt magára, vagy pedig ennek az ellentéteként akaratgyenge, erélytelen, puha, mimóza, az anyagi világban nehezen boldoguló, önmagát korlátozni képtelen emberré válik. Mivel a Bak szellemisége leginkább a közösségi-társadami szférában nyilvánul meg, a Bak-karmás szülött a legtöbb konfliktust itt éli meg, ez az a terület, ahol leginkább fejlődni tudna, amelyik a leginkább alkalmas lenne számára arra, hogy a karmája feloldásán dolgozhasson. A Bak szellemiségét pozitívan megélve egy személy képes az egyetemes törvényeket alkalmazni csoportos, a társadalmi, közösségi rendszerekben, s a Nyilashoz hasonlóan a törvényességet, az igazságosságot szolgálni (azzal a különbséggel, hogy a Nyilas esetében az egyetemes törvények alkalmazása a személyek közötti szférában történik, a Baknál pedig szélesebb, általánosabb szinten, az emberek által létrehozott és működtetett kisebb vagy nagyobb közösségekben).

A Bak-karmás személyek spirituális struktúrájában a szaturnuszi szellemiség diszharmonikusan működik, ezért ők önkéntelenül és tudattalanul is negatívan élik meg a Szaturnuszhoz-Bakhoz kapcsolható tartalmakat, azaz nem tudnak sem törvényesen élni (az egyetemes törvények szerint), sem felelősséget vállalni, félnek attól, elhárítják, hamis felelősséget vállalnak vagy pedig ennek az elkendőzésére, saját maguk előtti elhazudására is aggodalmaskodni kezdenek, és be akarják biztosítani magukat minden ellen (tehát a sors ellen, ki akarják cselezni vagy meg akarják kerülni az egyetemes törvényeket, és ezzel mind zavarosabbá válik a szaturnuszi őserővel való amúgy is diszharmonikus viszonyuk).

Ők tehát valamilyen módon, spirituális szempontból törvénytelenül élnek, de nem feltétlenül az emberi társadalom törvényeit szegik meg (bár az is előfordulhat), hanem spirituális szinten (például a karrierépítés háttérbe szorít minden más életterületet, nem jut idejük párkapcsolatra, családalapításra, illetve a család tagjaival való megfelelő és nyugodt időtöltésre.). A kollektív felelősség szellemében való munkálkodás, tehát a kollektív szándék- és akarat-képviselet ugyanis, látszatra az általuk képviseltek fölé emeli őket, közösségi hatalmat kölcsönözve nekik, illetve a különböző kollektív célok megvalósítása érdekében összegyűlő, vagy összegyűjtött közpénzek kezelése és használata is kísértéssel jár. Ezért, amilyen közösségi színterű magasságokba felemeli őket egy-egy ilyen sikeres képviseleti törekvés, annál nagyobb és mélyebb lehet az esetleges bukást követő lesüllyedés.

A sorserőktől való irracionális, öntudatlan félelmeik, illetve a sorserőkkel való kivételezett (protekciós) „szerencsés” jóban levés tévképzetei, nem csak aggodalmaskodókká teszik őket, akik minden eshetőség ellen be akarják biztosítani magukat, hanem vakmerőkké és ignoránsakká, belátásra és együttérzésre való képtelenekké is. Ezért, csak akkor érzik magukat (valamelyest) biztonságban, ha úgy látják, hogy az ő kezükben van az irányítás. Így aztán környezetüket, illetve az érdekcsoportjukat is irányítani akarják, úgy, hogy ott minden csakis úgy történhessen, ahogy azt ők jónak vélik, de még magukat a sorserőket, az egyetemes törvényeket, az Istent is irányítani, de legalább is befolyásolni – manipulálni, és végül is: kontrollálni akarják, úgy hogy az, az életüket egészen biztosan úgy alakítsa, ahogyan azt ők akarják. Ők mindig biztosra akarnak menni, és soha nem bízzák magukat a „véletlenre”, azaz egy pillanatig sem bíznak abban, hogy a fölöttük álló intelligencia „másképp gondolkozik”, más logika szerint működik, mint ahogy ők – és pontosan a Bak karmájuk hatására – azt önkényesen elvárják. Nem is értik tulajdonképpen, hogy miért is léteznek az ők önös és önkényes számításait végül is mindig keresztülhúzó egyetemes törvények, amelyek a kiegyenlítődés és a megváltás irányába terelik a földi eseményeket. Ezért ők nem képesek (nem hajlandóak) az őket ért csapásokból, betegségekből tanulni, ilyen esetekben még inkább megerősödik bennük a gőggel vegyes rejtett félelem, és annak tudják be ezeket az eseményeket, hogy nem tudtak elég hathatósan védekezni a sors szeszélyeivel szemben. Ezért ezután még aggódóbban figyelik azt, hogy legközelebb hogyan tudnák még ügyesebben kicselezni a sorsot, és a kezükbe venni az irányítást. Ez az erőszakoskodásuk azt eredményezi, hogy a viszonyuk a szaturnuszi őserővel még diszharmonikusabb lesz, és ezért egyre keményebb figyelmeztetésekre van szükségük ahhoz, hogy belássák, milyen helytelenül, törvénytelenül képzelődnek, gondolkodnak és élnek.
Ez a folytonos görcsös figyelem koravénné, merevvé teszi őket már fiatalon, és idő előtt megöregszenek, megkeserednek, ha nem hajlandóak változtatni szemléletmódjukon.

A társadalomban betöltött szerep, a közösségi felelősségvállalás nagyon fontos a Bak-karmás személy számára, s ezt hajlamos túljátszani, öncélúan végezni, a ranglétrán minél feljebb jutni, felelősségteljes pozícióba kerülni, de nem azért, hogy ott a szaturnuszi szellemiségnek megfelelően felelősséget vállaljon, az egyetemes törvényeket működtesse, hanem csak hogy kiélhesse öntudatlan és önkéntelen uralkodási és irányítási mániáját, hatalomvágyát, hogy a társadalmi pozíciójával az egóját, a hamis öntudatát növelje. A hatalomvágyának a minél korlátlanabb kiélése, az anyagi világban elért magas pozíciójával való teljes azonosulás, a felsőbbrendűségi érzése még jobban eltorzítja az énképét, még jobban eltávolodik attól a feladatától, hogy a személyiségét spiritualizálva kifejlessze az arany öntudatot.

A tűzkarmásokhoz hasonlóan ezt a hatalmasra dagasztott egóját védi, és ez okozza sérülékenységét, és azt is, hogy szükségszerűen bukás vár rá, ha sokáig az egyetemes törvények ellenében él és ez a törvényellenesség határozza meg az életvízióját, belső-hierarchia tudatát is.

Ennek a másik szélsőséges megélése az, ha egy Bak-karmás szülött elmenekül ettől a szférától, tudattalan és önkéntelen iszonyatot érezve minden közösségi feladatvégzéstől, vagy szerepléstől és a háttérbe húzódik, és nem hajlandó itt tevékenykedni. Ebben az esetben ezt a karmikus félelmét kellene legyőznie, és tudatosan belépnie erre a területre, hogy konkrét, gyakorlati feladatok vállalásával és elvégzésével olyan tapasztalatok birtokába juthasson, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megszerezhesse a Bakra jellemző pozitív tulajdonságokat (pl. bölcsesség, közösségi érdekeknek és az egyetemes törvényeknek az összehangolási képessége, ezek erényes, de erélyes képviselete, stb.) , és ezáltal az öntudata egyre tisztább, az önértékelése egyre szilárdabb lehessen.

Ehhez nem csak félelmeit, zsigeri iszonyatait kellene tudatosan meghaladnia, legyőznie, hanem akaratgyengeségén, közömbösségén is fölül kellene kerekednie. A szaturnuszi őserőhöz való negatív viszonyulás az irányítási mánia ellentéteként ugyanis ilyen szélsőséges formában is megnyilatkozik, amikor a szülött nem akar tudomást venni arról a felelősségről sem, amivel saját élete alakulásával szemben tartozik. Ezért tehát hagyja magát sodorni az árral. Hiszen „sose volt úgy, hogy ne legyen valahogy” - alapon, közömbös a sorsát illetően, mert úgy gondolja, úgysem tud tenni semmit, akkor meg minek fáradozzon. Ez a gyengesége egyfajta védekezés is a számára, amivel a sorsfeladatát kikerülheti, hiszen hogyan is tudna ő egy közösségért felelősséget vállalni, amikor a saját életét sem tudja (nem akarja) irányítani. Ezzel együtt, a Bakkal szembenálló jegynek, a Rák konstelláció pozitív képességeit, tulajdonságait sem tudja elsajátítani, hiszen az ide tartozó családalapítás, gyermekgondozás és -nevelés is nagy felelősséget igényel, amit ő nem hajlandó felvállalni. Így vagy be sem lép erre a területre, vagy elhanyagolja a családi kötelességeit, és erélytelen szülő lesz, aki egyenlősdit játszik a gyerekkel, mert könnyebbnek találja ezt, mint a szigorúságot, és ezzel egyúttal a gyermekre passzolja a felelősséget, amit neki szülőként magára kellene vállalnia. (Pedig a szülői szerep pozitív megélése nagyban hozzájárulhatna a zavaros öntudata kitisztításához, és előfeltétele lenne a közösségi öntudata pozitív megélésének is, azaz a Bak-karmája feloldásának is.)

A Bakban álló Negatív Jupiter azt mutatja, hogy a személy értéktudata eltorzult, az egyetemes törvények szellemével akár homlokegyenest is ellenkezhet, hiszen ennek az embernek a belső hierarchiának a csúcsán a fizikai világban való egoista boldogulás áll (és ennek a legkézenfekvőbb módja számára az leginkább a sors kicselezési lehetőségében való hit-képzet.). Mivel értékrendjében az anyag mindenhatósága dominál, ezért nincsen benne hely semminek, ami nem anyagi természetű. Akármelyik végletét éli meg a Bak-karmának (vagyis csak a ranglétrán való feljebb jutásra, a karrierépítésre, az anyagi javak és élvezetek szerzésére koncentrál, vagy pedig ennek a szöges ellentétét megélve nem hajlandó a társadalmi életben még a minimális tevékenységet sem kifejteni, felelősséget vállalni, hogy ezáltal kialakíthassa közösségi énjét), nem csak a szellemi világ elsőbbségéről nincsen, nem lehet tudomása emiatt a karmikus tévképzetei miatt, hanem gyakran a szellemi világ létét is megtagadja, kineveti, s ezért lenézi, képzeletében félresöpri azokat, akik mást mondanak, akik a szellemi világ törvényeit kívánják követni. Túlontúl anyagias szemléletébe nem fér bele semmi, ami nem a földi élettel, az abban elérhető sikerekkel, célokkal, törekvésekkel kapcsolatos.

Ő azt vallja: „Egyszer élünk”, és ennek megfelelően is él, életvízióját ez a szemlélet határozza meg. Ha az itt elért siker a legfontosabb, akkor nem számítanak számára az eszközök sem, minden más szempont mellékes vagy nem létező a számára. Így az emberi kapcsolatait is hajlamos elhanyagolni, nem tekinti őket fontosnak, ha azok valamilyen módon nincsenek kapcsolatban a munkával, a társadalmi előmenetellel, pénzszerzéssel, a meggazdagodással. Az életében felborul a négy elem egyensúlya, mert ő a Bika-karmáshoz hasonlóan csakis a Föld elemmel hajlandó foglalkozni, eltúlozva annak a jelentőségét, és torzultan, diszharmonikusan élve meg azt, elhanyagolhatónak, alacsonyabbrendűnek tekintve a többit, főként az érzelmeit (Víz elem) és a szellemi életét (Levegő elem). Nem hagy magának időt arra, hogy elgondolkodhasson az igazán fontos kérdéseken, azon, hogy ki ő és mi az életének a célja, nem teremt alkalmat arra, hogy lecsendesedve kapcsolatot létesíthessen a felsőbb énjével. (Ez végül különböző fülbetegségeket eredményez, amelyeket a gyógyszeres kezelés nem tud elmulasztani, egyedül az segítene, ha végre hajlandó lenne a szellemi életével is foglalkozni.)

A Tűz elemhez való viszonya is zavaros, mert bár harcolni tud az önös céljaiért és a saját érdekeiért (pontosabban erőszakoskodik akár a környezetével, akár a sorssal, hogy ezeket elérje), de hamis értékrendjéből és szemléletmódjából eredően, az igazságért mégsem tudhat harcolni, hiszen nem ismeri az egyetemes törvényeket. Így az igazság helyett legfeljebb a saját rövidlátó céljaiért harcolhat – vagy pedig egy gyáva és megalkuvó Tűz-karmásnál is jobban megalázkodik, és nyel, tűr, hallgat, ha az érdekei úgy kívánják meg. Ő, materialista szemszögből nézve, tudja, mit akar elérni, és a kitűzött céljai eléréséért semmilyen ár nem túl drága, így a megalázkodás vagy éppenséggel a talpnyalás, az opportunista viselkedés sem. Ez hozhat ugyan rövid távú sikereket, és csillogó felszíni eredményeket, de hosszú távon is megmaradó, következményeket semmiképpen. Sőt: hosszú távon a kálcium-hiányt vagy túltengést, és ezzel együtt a bőr- és csontbetegségeket, majd az érelmeszesedést és a becsontosodást, a megbutulást hozza.

Negatív Bak Merkúrja hasonlóan anyagias gondolkodásmódot mutat, ami megerősíti a materialista értékrendjét, igazolja számára nyerészkedő viselkedését, normálisnak és kívánatosnak tüntetve fel azt. (Vagy éppenséggel olyan elméleteket gyárt, amelyekkel gyengeségét, közömbösségét igazolja: csak porszemek vagyunk a világban, akiknek a sors szeszélyeinek kiszolgáltatottan kell élniük, stb, stb.) A negatív Merkúr egy horoszkópban erős árnyék-énre utal, vagyis a szülött gondolkodásmódja nem a megváltás elérését szolgálja, hanem éppen ellenkezőleg, csakis a rövid távú és gyorsan elnyerhető, megszerezhető értékeket, élvezeteket keresi, a felszínen maradva nem kutat az élet igazi értelme után, hanem arra játszik, hogy minél inkább kicselezhesse a sorsot, és megnyerhesse az életet (és minél inkább kikerülhesse a számára kényelmetlennek tűnő életfeladatai felvállalását, amelyekkel pedig a megváltás eléréséhez kerülhetne közelebb).

Az árnyék-énje megerősíti negatív Bak meghatározódásait, s a sors kicselezéséhez számtalan praktikus és agyafúrt ötletet szolgáltat, így hitegetvén a „gazdát”, hogy majd ez hozza el számára a boldog és főként kényelmes, élvezetes, és főként felelőtlen életet. Addig is, amíg ezt a „paradicsomi” állapotot eléri, aggodalmaskodik vagy hamis felelősségeket vállal, csak az életéért nem akarja felvállalni a felelősséget. Nem hajlandó tudomást venni a szellem elsőbbségéről az anyaggal szemben, és hogy az emberi élet célja a megváltás elérése, minden cselekedetünknek, gondolatunknak, vágyunknak ezt a célt kellene szolgálnia. Ez a legnagyobb felelősség, ami az emberre hárul, akár tudatában van ennek, akár nincs, és ez alól kibújva a legsúlyosabb következményeket kell elviselnie mindenkinek, de egy Bak-karmásnak különösképpen: anyagi veszteségeket, munkahelyi problémákat, egyre nehezebb élethelyzeteket, sorscsapásokat, betegségeket. (A szaturnuszi erővel való harmonizáció szükségére figyelmeztetnek a fogak, a csontok hosszantartó és fájdalmas betegségei, a makacs bőrbetegségek, fülpanaszok, hajhullás.)

Ezeknek a betegségeknek, nehéz élethelyzeteknek a hatására feltámadhat benne a vágy, hogy megértse az okokat, és ekkor alkalma nyílhat arra, hogy szembenézhessen karmikus tévképzeteivel, és kitisztítsa tőlük szellemi struktúráját, hogy hosszú munka és erőfeszítések árán mind többet elnyerhessen a Bakra jellemző pozitív tulajdonságokból. Így válhat felelősségteljes és emiatt kiválóan értelmes emberré, aki nem csak a polgári törvényeket tartja szem előtt, hanem főként a szellemi világ törvényei szerint él és gondolkodik.

Ha nem hajlandó erre a radikális mentalitásváltoztatásra, betegségei, anyagi veszteségei miatt még mélyebbre is süllyedhet, még inkább elvesződhet a karmikus tévképzetei útvesztőjében, s ekkor, még jobban eltávolodva a pozitív szaturnuszi szellemiségtől, egyre kevésbé hajlandó felelősséget vállalni az életéért és a vele történő eseményekért. Ilyenkor embert és Istent is hibáztat a szerencsétlenségéért (mindenki hibás és felelős az ő elrontott életéért, csak ő nem), merevvé, elhatárolttá, emberkerülővé válik, aki gyűlöl minden sikeres embert (főként a gazdagokat), és ha valaki hajlandó elviselni a társaságát, arra rázúdítja pesszimista, gyűlölködő, dühödt panaszáradatát, vádaskodását.

A spirituális struktúránkban megbúvó és minket, a gazdájukat, titokban a spekuláns eszünkön keresztülirányító (manipulálva irányító) árnyék-én célja éppen ez: a „gazdát” letéríteni a megváltás útjáról, s valamilyen módon kisiklatni az életét. A szülött negatív Bak Merkúrja által jelzett túl erős pragmatikus esze az, amelyik beleszól a sorsa rendezésébe (holott a gyakorlati - logikus eszünk feladata távolról sem ez, és természeténél fogva nem is képes eligazítani minket a fontos élethelyzetekben, sorskérdésekben). Az erős árnyék-én igyekszik racionálisan és ésszerűen meggyőzni a „gazdát” arról, hogy az életnek igazából semmi értelme nincsen, ezért jobb, ha mindenki a saját érdekeit nézi, és arra törekszik, minél többet markoljon az élet kínálta lehetőségekből, eszébe sem jusson lemondani semmilyen élvezetről, előnyről, könnyítésről. A negatív Bak Merkúrja által jelzett árnyék-én a földi javak és dicsőségek birtoklása által kínálja a szülöttnek a „boldogságot”: a mások fölötti hatalombiztonság-illúzióját. Azok irányítgatási lehetősége, a pénz birtoklása már önmagában is örömöt igér, ez áll a Jupiter által jelzett hierarchiája csúcsán is, és ez nem csak élvezetes, de racionális és teljesen természetes dolog is a számára, olyannyira, hogy számára ez a „normális” gondolkodásmód, nem is feltételezi, hogy van olyan ember, aki másképpen gondolkodik és mást szeretne elérni az életében. Ha mégis találkozik ilyen személyekkel, akkor azokat hibbantaknak tartja, és csak lenézni, mélyen sajnálni és elítélni tudja őket, illetve, ha közvetlen dolga akad velük, akkor ostobáknak nézve, primitív stratégiákkal és demagógiával igyekszik lerázni azokat, vagy túljárni az eszükön, illetve mások előtt megszégyeníteni azokat hiszen, az ilyen ködevő és felhőjáró ostobák szerinte nem számítanak, félre lehet söpörni, el lehet taposni őket.

Az anyagi sikerek számára azért is nagyon fontosak, mert negatív Napja által jelzett sérült öntudatának, önérzékelésének erre a kézzel fogható, folytonos visszaigazolásra is nagy szüksége van ahhoz, hogy értékesnek érezze magát. Ezért, ha nem sikerül a számára legfontosabb cél, az, hogy politikai hatalmat nyerhessen és gyakorolhasson (meggazdagodjon) és tehát stabil társadalmi pozícióba juthasson, akkor sikertelennek és értéktelennek érzi az életét, és a legmélyebb depresszióba zuhan, megkeseredett, cinikus, embergyűlölő személlyé válhat kudarcélményei miatt. Az erős árnyék-énje „ármánykodásai”, gyűlölködő sugallatai még inkább megerősítik a szaturnuszi őserőhöz való diszharmonikus viszonyát, és ez, a korai megöregedéshez, kiégéshez, valamint a megmerevedés mellett a fent leírt betegségekhez, nehéz sorshelyzetekhez vezet, vagy ha sokáig huzamosan szembeszáll a sorssal, akkor hirtelen halálhoz. (Ezért is nevezik a Szaturnuszt a Halál Angyalának és a Karma Mesterének is.)

A Szaturnuszt ezért is tartja a klasszikus asztrológia Infortuna Maiornak, Nagy Szerencsétlenségnek, mert a társadalmi-közösségi életszférának a “magasságából” iszonyú mélyre tud zuhanni valaki, ha ellenszegül ennek az egyetemes felelősségi őserőnek (és ezt sajnos gyakrabban látjuk), de olyan magasra is tud emelkedni az, aki megtanul harmonizálódni az általa képviselt szellemiséggel, amilyenről esetleg még nem is álmodott. Hiszen ha valaki az egyetemes törvények szellemében él és gondolkodik, ha eszerint alakítja életvízióját, tehát ha nem szegül ellene a sorsának, akkor a legmagasabb pozícióba emelkedhet, a legsikeresebb, legharmonikusabb, legkiegyensúlyozottabb életnek a megérdemelt gyümölcsei várhatnak rá. Mivel a szaturnuszi őserővel harmóniában élő ember már kellően tapasztalt és bölcs, számára ez a magasság már nem cél, ezért alázattal elfogadja annak, ami: a sors ajándékának, s ugyanakkor felelősségteljes feladatnak, ahol helyt kell állnia. Ezért nem is él vissza a különleges helyzetével, hanem a felelősséget tudatosan felvállalva munkálkodik kisebb vagy nagyobb közösségek javára. Ezeket a szélsőséges vagy egymással szöges ellentétben álló emberi sorsok és életek igazi érdekeit figyelembe véve, könnyen megérthető, miért sorolja a klasszikus asztrológia a Bak uralma alá a szédületes magasságokat (mind konkrét, mind pedig átvitt értelemben) valamint az ennek megfelelő mélységet és alantas állapotokat, foglalkozásokat, helyeket és helyzeteket (pl. a börtön rabságon belül is a sötétzárkát). Ezért sorolja a Bakhoz mindazon foglalkozásokat is, amelyek valamilyen formában a mélységekhez és a magasságokhoz, vagy a múlthoz, az elmúláshoz kapcsolhatók: bányászmérnök, archeológus, történész, temetkezési vállalkozó, építész, alpinista, bankigazgató, menedzser, politikus, rendőr, rabőr, temető-őr, erdő-őr, erdőkerülő, gát-őr, vagy határőr.

Negatív Nap, Merkúr és Jupiter a X. házbanA tízes ház a Bak jegye által megtestesített spirituális erőtérnek a földi, gyakorlati megvalósulási életterülete, s ugyanúgy a Szaturnusz az uralkodó bolygója, mint a Baknak. Mivel a Bak szellemisége a közösségi-társadalmi élet gyakorlati területein, azoknak az intézményeiben, a politika területén nyilvánul meg a legjellemzőbben, a tízes ház is olyan konkrét életfeladatokat jelöl, amelyek során a szülöttnek be kell lépnie ezekre a területekre, ott gyakorlati tapasztalatokat kell szereznie, hogy megtanulhassa a Szaturnusz által megtestesített felelősségtudatot, illetve annak a gyakorlati megvalósulási feltételeit és következményeit: az alaposságot, a törvényességet, és a határozottságot, valamint a hosszú távú következményekben való gondolkozási képességét kialakíthassa és azt gyakorolhassa. Ez a ház nem csak azok számára kiemelten fontos, akiknek itt karmapont(ok) vagy negatívan fényszögelt bolygók találhatók a képletében, hanem mindannyiunk számára elengedhetetlen a Szaturnusz szellemisége szerint felelősséget vállalni nem csak a cselekedeteinkért, hanem a gondolatainkért is, és a tízes ház által jelzett személyes küldetésünk beteljesítésével (a keresztünk felvételével) elkezdeni feloldani, meghaladni a karmánkat.

Annak a személynek, akinek itt találhatók karmapontjai vagy negatívan fényszögelt bolygói, még fontosabb szerep jut ennek az életterületnek, mint más emberek esetében, és mivel konkrét, gyakorlati életfeladatok várnak itt rá, ezért a karmáját csak úgy oldhatja fel, ha a tízes házban található konstellációnak, egészen pontosan: annak a szellemiségének megfelelő hivatást választva, ezen a területen elvégzi a rá váró konkrét, társadalmi – közösségi gyakorlati feladatokat, vagyis, ha a X. házban található konstelláció szellemiségének és részben az abban található bolygónak – bolygóknak is megfelelő hivatást választ (helyzetbe hozza magát) úgy, hogy azokat nem viszi túlzásba sem, tehát nem öncélúan végzi őket, és nem azért, hogy más, fontos életfeladatai elől elmeneküljön.

A Bak erőterében található negatív előjelű bolygók által jelzett diszharmonikus viszony a Bak és a Szaturnusz szellemiségéhez két szélsőséges formában nyilvánulhat meg. Vagy önkéntelen, öntudatlan iszonyodásai miatt messzire kerüli azokat az életfeladatokat, amelyeket el kellene végeznie, hogy harmonizálódhasson a Bak és a Szaturnusz szellemiségével. Vagy pedig ennek az ellentéteként, az életében aránytalanul nagy, vagy éppenséggel kizárólagos szerep jut ennek a horoszkópháznak (ennek az életterületnek), és emiatt háttérbe szorulnak más, szintén fontos életfeladatai. Akármelyik végletét is éli meg egy személy a Bak-karmának, a megváltódás elérése érdekében, ezen a területen, maximális tudatosságra és így egyensúlyra kell törekednie, a veleszületett szélsőséges, ellenséges – elutasító, vagy egyoldalúan öncélú viszonyulási reflexeinek a feloldása és kreatívvá, harmonikussá tételére.

A tízes házban található, negatívan fényszögelt Nap, Merkúr és Jupiter azt mutatja, hogy az illető személynek a személyi öntudata, énképe torzult, gondolkodása és belső hierarchiája az egyetemes törvények szellemiségétől messze áll. Túlzottan anyagias szemlélete és értékrendszere merevvé és hajthatatlanná teszi őt annak az igazságnak a befogadására, hogy a szellemi világ hozta és hozza létre az anyagi világot, ezért, minden ellenkező látszat ellenére, a szellem, vagyis az imagináció, mindig elsődleges az anyaggal szemben. A makacsul csak az anyagi világra koncentráló Bak-karmás személy nem csak ezt, hanem a szellemi világ puszta létezését sem akarja elfogadni, ezért bármennyire is ragaszkodik a törvényekhez és a szabályokhoz, végülis valamilyen formában mindig törvénytelen életet él, mert ha a földi, polgári törvényeket nem is szegi meg (bár gyakran azokat is), de a létet szabályozó egyetemes törvényeket mindenképpen. A szaturnuszi őserővel való diszharmonikus viszonya folytán nem csak a törvényességet nem érti, hanem a felelősségtudatot sem, ezért hamis felelősségeket vállal, vagy igyekszik kibújni minden komolyabb személyi felelősség alól, illetve komolyabb felelősséget igénylő feladat alól, annak az egyszerű igazságnak a felismerése helyett, hogy a földi élet célja a karmánktól való megváltódás, illetve a karmikus ösztöneinknek a megfelelő pozitív tulajdonságokkal való felcserélése, és ez a legnagyobb felelősség, amivel tartozunk saját magunknak és az Istennek is.

Ennek a gyakorlati – tárgyi – következményekkel számoló felelősségtudatnak kellene irányítania, megszabnia nem csak a cselekedeteinket, hanem a gondolatainkat és a képzeletünk működését is, ennek a felelősségtudatnak kellene megnyilvánulnia, amikor hivatást választunk, és részt veszünk a közösségi életben, és ezáltal embertársaink életére is hatással vagyunk.

A Bak és a Szaturnusz szellemiségét negatívan megélő személy számára azonban a közösségi életben való szerepvállalás nem ezt a célt szolgálja, hanem az Oroszlánéhoz hasonló magasra törő (karmikus) vágyainak a kiélését teszi lehetővé. A hatalmat ugyanis mindennél többre tartja, és számára az anyagi világban elért sikerek, az anyagi javak, a magas társadalmi pozíció mind azt szolgálják, hogy korlátlan úrnak képzelhesse magát, nem csak a saját, hanem mások életében is. (Ezzel egyúttal az egyetemes törvények alól is ki akarja vonni magát, mert magát az életet irányító erőket, a sorsot is rá akarja kényszeríteni arra, hogy az történjék, amit ő jónak vél. Ezt a viselkedését makacsul folytatja gyakran még akkor is, amikor már egyértelmű jeleket – betegségek, anyagi, vagy más jellegű élet-nehézségek – kap arra vonatkozólag, hogy nem mehet abba az irányba, amit önkényesen választott. Mintha szemellenzőt viselne, nem hajlandó felülvizsgálni hiedelmeit, vágyait, sóvárgásait, céljait, csak erőlteti változatlanul tovább az elképzelései valóra válását. Ennek természetesen csak kudarc lehet a végkifejlete, amiből gyakran makacssága, merevsége miatt nem képes kilépni, nem hajlandó a hibáiból tanulni, nem tudja a megfelelő következtetéseket levonni, hanem csak összeszorítja a fogát, és még dühödtebben szembeszegül a sorsával, vagy ”előre menekül” folyton csak újabb és újabb felszíni megoldásokat improvizálva. A szaturnuszi őserővel való huzamos szembehelyezkedés, a törvényességgel szembeni harc azonban a kezdeti sorsnehézségek, betegségek figyelmeztető jelzései után – a Bakkal analógiában álló szervek, testrészek sérülnek, betegszenek meg: az örlőfogak, fül, bőr, haj, csontok, térd sérül le, vagy betegedik meg, esetleg az izomtokoknak nevezett hártyarészek gyulladnak be, vagy majd osztroporózis következik, és szélsőséges esetekben csontrák, – amelyek LASSÚ és igen fájdalmas halált is eredményezhetnek, ha már annyira túlzásba vitte az illető személy a karmája verklizését, hogy onnan már nem lehetséges visszafordulni, s elindulni a kiegyenlítődés, megváltás irányába.

A határok, korlátok ismerete és az annak megfelelő határozottság képességének a megszerzése ismét a szaturnuszi őserőhöz tartozik, s ez pozitív értelemben elsősorban önkorlátozást, önfegyelmet jelent, a karmánk diktálta vágyaink, sóvárgásaink megfékezését, hiszen másképpen lehetetlen helyes, az egyetemes törvények szellemiségéhez igazodó döntéseket hozni. Ő viszont korlátozni és kontrollálni másokat akar, hogy ezáltal is megerősíthesse hatalmi pozícióját. Erre pedig ingatag önérzetéből, hamis önképéből eredően (negatív Nap) nagy szüksége van – nem tudja, valójában ki is ő lényegileg,, és milyen valós értékekkel rendelkezik. Hogy mely tulajdonságait kellene fejlesztenie ahhoz, hogy valóban tiszteletre méltó és tekintélyes személy lehessen. Ha a szigorúságot, következetességet, és a fegyelmet saját magán alkalmazná, egyre jobban ki tudná tisztítani zavaros öntudatát, és a Bakra jellemző pozitív tulajdonságokból mind többet tudna megszerezni. Zavarodott jupiteri értékrendjéből fakadóan azonban hamisan ítéli meg az élethelyzeteket, s negatív Merkúrja által jelzett, ferde, sunyi gondolkodásmódja is megerősíti abban, hogy az életben a hatalmat, a másokon való uralkodást, az anyagi javak megszerzését, az öncélú élvezeteket tartsa a legkívánatosabbnak. Így, a tízes ház feladatkörét is tévesen értelmezi, s itt nem a közösségért fáradozik, s nem is azért, hogy az itt szerzett tapasztalatait a kiegyenlítődési képességei fejlesztésére használja. A hivatásbeli, közéleti, politikai szerepléseinek a célja az ő számára elsősorban az, hogy saját fontosságát hangsúlyozza, hogy másokat irányíthasson és ellenőrizhessen. Társadalmi pozícióját, munkahelyi státuszát gyakran arra is felhasználja, hogy megkerülje a törvényeket – hiszen szerinte azok rá nem, vagy másképpen vonatkoznak, mint másokra – s így jusson előnyökhöz (pénzhez, befolyáshoz, hírnévhez, összeköttetésekhez, szeretőkhöz vagy öncélú élvezeti lehetőségekhez). A szigorúság, a törvényesség és a tekintélyes megjelenés mögött gyakran korrupt, velejéig romlott, a törvényeknek fittyet hányó személy bújik meg, aki csak a látszatokra ad, hogy megmaradhasson a pozíciójában, s minél több előnyre tehessen szert.

Mivel az arányossághoz sincsen érzéke, és negatív jupiteri meghatározódásainál fogva ítélőképessége sem működik megfelelően, hogy az élethelyzeteit és saját magát, a tetteit és azoknak a következményeit is helyesen ítélje meg, nem veszi észre, mikor lépi át azt a pontot, ahol megindul a lejtőn, és ilyen esetekben amilyen magasan volt azelőtt, olyan mélyre zuhanhat. Negatív Merkúrja által jelzett árnyék-énje is megerősítheti abban a tévképzetében (amely szintén a szaturnuszi őserőhöz való diszharmonikus viszonyából ered), hogy neki nem eshet bántódása, mert ő a sors, az élet kegyeltje, s rá más törvények, más szabályok vonatkoznak. A jupiteri őserőhöz való diszharmonikus viszonya abban okoz nehézséget vagy azt lehetetleníti el, hogy szembe tudjon nézni hibás képzeteivel, hibás, irreális világképével, hamis értékrendjével – amellyel hajlamos azonosulni, és ezért is nehéz vagy lehetetlen számára az, hogy ezeket fölülvizsgálja, és kiszelektálja mindazt, ami hamisnak vagy már meghaladottnak bizonyult. Hiába hiszi magát egyfajta kiválasztottnak, mert a veleszületett karmájának a feloldását, illetve az annak megfelelő pozitív képességeket és tulajdonságokat lehetővé tevő, életfeladatok felvállalásának a szüksége alól, illetve az egyetemes törvények összhatása alól ő sem tud kitérni, és épp a szaturnuszi erő az, amelyik közbelép, ha valaki a sorozatos és egyre erősödő figyelmeztetések ellenére sem hajlandó változtatni téves gondolkodásmódján és életvitelén.

Ugyanez a bolygóállás egy, a fentivel teljesen ellentétes viszonyulást is mutathat a Bak és a Szaturnusz által megjelenített szellemiséghez, amikor az illető személy tudatosan vagy tudattalanul, de kikerüli a tízes házhoz tartozó életfeladatainak az elvégzését. Az itt rá váró feladatok túl megerőltetőnek vagy ijesztőnek is tűnhetnek a számára, mert a negatív Napja által jelzett sérült öntudata miatt nincs kellő magabiztossága. Ingatag, vagy erősen merev énképe, önbizalomhiánya miatt elborzad annak a lehetőségétől, hogy nyílt színen, közösségi feladatokat hajtson végre, ahol hibái, gyengeségei jól láthatók lehetnek mindenki számára, s így könnyebben is bántható miattuk, mintha e lehetőség elől elrejtőzne, mint ahogy addig csinálta. A felelősség súlyától is menekül még gondolatban is, mondván, hogy ez nem neki való, ő erre nem képes, neki ehhez nincsen tehetsége, ez túl nagy kihívás a számára. Bár a lelke mélyén valószínűleg vonzalmat is érez e terület iránt, de félelmei, szorongásai túl nagyok ahhoz, hogy egyáltalán fontolóra vehesse annak a lehetőségét, hogy mi lenne, ha mégis belemenne egy ilyen embert próbáló helyzetbe.

Negatív szaturnuszi meghatározódásai miatt nem tudja pozitívan megélni mindazt, amit a szaturnuszi őserő megjelenít: a szilárdságot, erélyt, törvényességet, szigorúságot, (önmagával szembeni) igényességet, alaposságot és állhatatosságot, helytállást, amely szükséges a pozitív vagy negatív következmények megfigyeléséhez és a következtetések levonásához, a megfelelő megfigyeléséhez elvégzéséhez. Vezető beosztásba kerülve ezeket a tulajdonságait kellene használnia, legalábbis belépve a Bakhoz tartozó életterületre, alkalma nyílhatna arra, hogy mind többet magáévá tehessen ezen tulajdonságok, képességek közül. (És ez vezethetne a karmája felodása, a megváltottság elérése felé is.)

Az itt szerzett jártasság nagyobb önbizalmat és elégedettséget hozna neki, mint a gyáva meglapulás, a felelősség- és feladathárítás, és a visszakozás, amelyben karmikus félelmei miatt él. Ez végül az önmagával szembeni folytonos és lényegi elégedetlenséghez vezethet, és a saját maga megvetése, az önutálat is bekövetkezhet , amelyet valószínűleg tudatosan nem mer bevallani saját magának sem. Ez rezignálttá vagy egyenesen megkeseredetté, tehát közösségileg használhatatlanná teszi őt, aki jellemgyengesége, erélytelensége miatt megadóan kiegyezik a sorsával, mondván, neki ilyen élet jutott, ez van, ezt kell szeretni, az élet nem habostorta, stb. Ő a kontroll-mániással ellentétben még csak a saját kezébe sem meri, nem akarja venni az élete irányítását, hanem hagyja, hogy sodródjon az árral, és majd csak történik valami vele is. (Ha meg semmi nem történik, annál jobb, legalább semmi nem zavarja meg a nyugalmát, a – hamis – biztonságérzetét.)

Negatív Merkúrja által jelzett árnyék-énje mindent el is követ, hogy a gazdát sötétben és bizonytalanságban tartsa, és hogy veleszületett felelősség-iszonyatait, húzódozásait, a spirituális fejlődést elősegítő lehetőségek kikerülését logikus érvekkel, az egyetemes törvényeknek megfelelő egyéni elméletekkel még jobban felerősítse, támogassa. Negatív jupiteri értékrendje nem az egyetemes törvényekhez alkalmazkodik, hanem, szerinte az önző kényelem elérése/megtartása, a megerőltető életfeladatok kikerülése, végül is a sors kicselezése az a legfőbb jó, amit karmikus meghatározódásai szerint gondolkodva és képzelődve el szeretne érni, és hogy ha nem is boldog, de legalábbis nyugodt élete legyen.

Ő csak arra vágyik, hogy őt mindenki hagyja békén, és ne kérjenek tőle „lehetetlent”, azaz ne varrjanak a nyakába felelősségeket, mert „elég neki a maga baja, nem hogy még a másokét is magára vegye”. Az, hogy a saját magával – pl. az elemi megélhetésével, egészségével – szembeni felelősségei mellett, éppen bizonyos számú saját gyermekekért is közvetlen felelősséget kellene vállalnia, amellett, hogy a saját életéért, boldogságáért, a megváltás elérésén való munkálkodásért is tudatosan felelősséget vállalna –hát a felettes énjének ezt a sugallatát nem is akarja meghallani, ami végül makacs és gyakran fájdalmas fülpanaszokban nyilvánul meg a fizikai szinten.

Világszemlélete, gondolkodásmódja azonban túlontúl anyagias és „tudományos” ahhoz, hogy a betegségei, sorsnehézségei mögött ne csak külső, fizikai okokat keressen vagy az élet szeszélyének tudja be őket. Ez egyben a felelősséghárításnak egy másik formája is, hiszen ha elfogadná, hogy a betegségeink nem csak úgy véletlenül alakulnak ki, ahogyan azt a mindenre logikus magyarázatot kereső tudomány állítja, hanem igenis a mi hibás képzeteinkkel, karmánk által vezérelt életvitelünkkel, gondolkodásmódunkkal hozzuk létre és éljük át intenzíven azokat a negatív szellemi-lelki állapotokat, amelyekben azok létrejönnek, akkor lehetetlenné válna továbbra is elhárítani a személyes felelősséget, és hibáztatni a hideget, a huzatot vagy a kórokozókat a betegségek kialakulásáért. No meg az orvosokat és a gyógyszeripart, amiért nem tudnak, vagy nem akarnak meggyógyítani minket, vagy mert „eltitkolnak” az emberiség elől egy újabb csodaszert, ami pedig minden bajunkra (azonnali) gyógyír lenne.

Új gondolkodásmód és ezzel új világkép, más életvízió és annak megfelelő szokásrend kialakítása felé nyitni nem csak Bak-karmájából eredő hajthatatlansága miatt nehéz számára, hanem a jupiteri őserőhöz való diszharmonikus viszonya is megmutatkozik abban, hogy nem hajlandó nyitni más irányba, nem akar szembenézni a hibáival, mert számára ez túlontúl fájdalmas és félelmetesnek tűnő önfeladás lenne. A hamis értékrenddel és hibás életrenddel való azonosulás egyfajta önazonosságtudatot is ad számára, ami a hamis, ingatag önképe miatt is nagyon fontos a számára. Ezért inkább ragaszkodik a megszokott rosszhoz, mint hogy megkockáztassa azt, hogy az addigi eszméi, addigi értékrendje feladásával életformát és viszonyulási módot változtasson, mert azt képzeli, hogy ehhez az szükséges, hogy ő maga is semmivé kellene váljon, feloldódjon, s eltűnjön az a hamis énkép – az egója – ami, ha rossz is volt, de addig legalább egy biztos pont volt.

A Bak-karmásokra jellemző (fentebb felsorolt) betegségek mellett gyakran sérülhet meg a combja, a csípője, szenvedhet máj- , hasnyálmirigy és epebántalmak miatt, amelyek a jupiteri őserővel való harmonizáció szükségére hívják (hívnák) fel a figyelmét. A szemek betegségei szintén a negatív jupiteri meghatározódások miatt alakulnak ki, a túlontúl gyakori nagyvonalú elnézések miatt, ahogy a saját hibáit, tévedéseit kezeli, illetve, ahogyan nem akar szembenézni a saját gyengeségeivel, és az azok felszámolását igénylő szellemi és fizikai valósággal. A huzamos ideig folytatott önámítás eredményeképpen cukorbetegség is kialakulhat a fent említett csontbetegségek mellett, illetve azokkal együtt. A Nap által elfoglalt konstellációra jellemző betegségek mellett az árnyék-én ártó jelenlétét, befolyását mutatják az Ikrekkel és a Merkúrral analógiában álló testrészek és szervek (a felkarok, vállak, tüdők felső légutak) balesetei, megbetegedései.

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO