ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2022.01.21. 13:54

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2016.12.21. 16:11 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2009.10.24. 21:34
Hozzászólások: 232
Napjegy: Vízöntő
Aszcendens: Ikrek
Negatív Nap és Lilith a Bakban, negatív Jupiter, Uránusz és Sárkányfarok a Vízöntőben

A horoszkóp megrendelőjének, egy háromgyermekes asszonynak, akinek a férje kábítószerezik, a képletében a negatívan fényszögelt Nap a Bakban áll, mint ahogy a Lilith nevű karmikus pont is. Ez azt jelenti, hogy rá a Bak konstellációnak karmikus vonatkozásai érvényesek, a Bak pozitív tulajdonságai azonban nem. Neki kifejezett életfeladata tehát, hogy megismerje idevonatkozó karmáját, azt magában felismerje, elismerje, majd a tudatosítás és gyakorlati életfeladatok felvállalása segítségével feloldja azokat, illetve kifejlessze magában az Aszcendensének megfelelő pozitív tulajdonságokat. Egészen pontosan, az Aszcendense pozitív tulajdonságainak a kifejlesztése is segítségére lesz abban, hogy a következőkben leírt negatív késztetéseit meghaladja.
A nő képletében tehát a Nap a Bakban áll. A Nap a személyi öntudat, az önérzékelés, az önértékelés, és a személyiségtudat spirituális-szellemi erejének a megtestesítője. Az elsődleges személyi jegyek feltétlen kifejeződési kényszerét, és az individuális jellegű spontán és önkéntelen késztetéseinket és megnyilvánulásainkat jelenti. Vagyis, a Bak Napjegyű személyre, amennyiben negatív fényszögeket kap a Nap a képletben, a Bak tulajdonságainak negatív vetülete jellemző elsődleges, nyers – természeti személyi tulajdonságok szintjén, a külvilág számára is érzékelhető módon, a saját maga számára is tetten érhető gondolati szinten. De mivel neki a Lilith nevű asztrológiai szimbólum, amelynek asztronómiai megfelelője a fekete lyuk, is a Bakban áll, ezért a legmélyebb ösztönvilága, sugallatai, érzései szintjén is negatív Bak jellemzőket hordoz a mély-tudattalan képzeleti- gondolkozási és érzelmi világában.
Ahhoz, hogy egy asztrológiai feltárás valóban hosszú távú és hathatós segítséget nyújtson, mindenekelőtt a karmapontok, a Lilith és a Sárkányfarok feltárása kell hogy legyen a cél, ezen belül pedig elsősorban a Lilithé, mivel az rejtettebben, finomabb rezgéssel, éberség hiányában még észrevétlenebbül hat, mint a Sárkányfarok - amit természetesen szintén át kell világítani. A Lilith megértéséhez szükségszerű megérteni az anyagi világ létezésének szükségességét.
A Lilith az Abszolút lét öntudatlan, önkéntelen sóvárgása, egy ős-sóvárgás az Abszolút léttől eltérő, azon kívüli, dinamikus Teremtői állapotra. Ezért a Lilith a mindenkiben létező, csillapíthatatlan, mindig az adott helyzettől eltérő, új és más élményekre való vágyakozás, mégpedig a Hermész Triszmegisztoszi elv alapján, vagyis: Ami lent van, az fent van, ami fent van, az lent van.
Emiatt, a Lilith nevű másra, másságra, más-állapotra való abszolút ős-sóvárgás miatt kénytelen az Abszolútum magában-magából a teremtő erejű ősképzeteket vibrációcsökkentéssel kiáramoltatni, hogy ezáltal dinamikussá: Teremtővé váljon. A Lilith ugyanis, mivel jelen van az Abszolút létben, maga is abszolút, tehát léte megkérdőjelezhetetlen, elfojthatatlan. Az Abszolút Lét azonban először megpróbálja elfojtani, de mivel ez, mint minden elfojtás, kudarccal végződik, létrejön az Isten Haragja nevű, teremtés előtti állapot. Ennek a megszüntethetetlen, kauzális káosznak az ellensúlyozására, valamint a kiegyenlítése érdekében is, jön létre a Teremtő Erejű Isteni Képzelet. Ez válik Tudatos Teremtő Istenné, azáltal, hogy megérti a Lilith belső, abszolút okát, átvilágítja önmagát és az elfojtás Világossággá változik. Az elfojtott harag pedig átváltozik áldozattá, vagyis odaadássá, Szeretetté.
Az úgynevezett első Lilith tehát még nem okoz akkora bajt, mert hiszen szükségszerű, mert abszolút, tehát örök és állandó jellegű. Ugyanakkor azonban ez az első Lilith teszi szükségessé, hogy az Abszolútumból kiáramoljanak a teremtő erejű ősképzeletek, ősideák, amelyek egy része azonban a kiáramlás során sérül, majd a Fokozás és Polaritás törvénye miatt felfokozódnak és önmaguk ellentétévé változnak, annak érdekében tehát, hogy semmi esélyük ne legyen a Teremtő Istenbe való visszatérésre, nehogy abban a legcsekélyebb zavart okozzák. Így ezek a sérült ősideák (nem mindegyik tehát, hanem csak a kiáramlottak egy része) lekerülnek egy oktávval alacsonyabb szinten levő dimenzióba: az ideák világába, és ott egy spirituális őskáoszt, az úgynevezett poklot hozzák létre. Az ember számára is súlyos következményekkel járó, második Lilith-jelenség tehát itt, ekkor (bár időnek és térnek itt nincs jelentése, mivel ez egy öröktől fogva és örökkön tartó folyamat) megy végbe: a Teremtő Isten számára ugyanis az állandó kiegyenlítődéshez és a fejlődéshez fontosak a sérült ideák is, de azokat megváltott formában csakis az anyagi világ létrehozásával kaphatja vissza. Bővebben: úgy jön létre az isteni tudattal bíró, bár annak tudatában nem levő emberi lény, hogy a Teremtő Isten isteni nyúlványokat bocsát kis magából, úgynevezett isteni magokat, amelyek áthaladnak az idea-létnek ezen a kaotikus állapotán is, és ott hozzájuk tapadnak ezek a felfokozott és önmagukból kifordított ősideák, vagyis a karma-csírák; majd ezek az Istenből kinyúló emberi ősideák áthaladnak a mentális, az asztrális és az éteri síkon, hogy aztán egy egységesülő pete- és hímivarsejtben, vagyis egy embrióban, anyagi testet ölthessenek. Így szerezzük be – mivel mi magunk vagyunk, vagyis az auránk ezek az ősideák - a horoszkópunkból kiolvasható karmánkat, és ezért életünk egyetlen valós célja, hogy a „ránk ragadt” karmánkat feloldjuk, és a többi tulajdonságainkkal összhangba és egységbe hozzuk, majd az így, megváltásnak nevezett folyamat során a megtisztított ősideák, a halálunk után, képesek legyenek beolvadni és egyesülni, velünk együtt az Isteni létbe.
Így a Lilith első megjelenése a Teremtés kiprovokálása. De számunkra a második a félelmetesebb és főként veszélyesebb, mégpedig azért, mert a lényegük szerint pozitív ideákat kifordítja önmagukból és saját ellentétükké változtatja, és így változik például a szeretet gyűlöletté. A fent leírt folyamat miatt találunk választ arra a kérdésre is, hogy ha létezik Isten, akkor hogyan lehetséges ennyi szörnyűség és tragédia a világon. Pontosan az Isteni Lét fenntartása érdekében szükséges az, hogy a Fokozás és Polaritás törvénye létrehozza a második Lilith jelenséget, és ezt követően, ez a negatív transzformáció teszi szükségessé azt, hogy a földön, a földi emberben, akinek a testébe be van építve – fejlesztve a fájdalom riasztórendszere, tehát egy tiltó – irányítórendszer, mint a KRESZ például, a megváltás – megváltódás szüksége, a fájdalom kényszerítő hatása miatt mindig jelen legyen és a harmonizációs – kiegyenlítődési folyamatok ennek a hatására szükségképpen végbemenjenek, még ha az az ember számára fájdalmas is. A fájdalom direkt azért lett belehelyezve a hely- és irányváltoztatási képességekkel rendelkező élőlényekbe (állatokba, de főként az emberbe, ahol ez ezerszeresen erősebb), hogy jelezze, ha az ember rossz úton jár, ha veszélyezteti önmagát. És ezzel, ez a kényszerítő jelzőrendszer azt is eléri, hogy az ember, a belé került negatív, karmikus ősideákat az ellentétükké kell változtassa, vagyis, visszafordítsa az eredeti pozitív állapotba és teljesen pozitív értékűvé és értelművé változtassa azáltal, hogy – a fájdalom által kényszerítve - a többi spirituális képességével és tulajdonságával harmóniába és egységbe hozza. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy minél inkább eltávolodunk a természetes élettől, a természeti élettel megszerezhető közvetlen és törvényes tapasztalatoktól, és ezáltal az isteni magunktól, annál fájdalmasabb ez a folyamat, emberi szinten és az emberiség szintjén is.

A nő Bakban álló Lilithje tehát azt jelenti, hogy ő (többek között, a többi karmikus vonása mellett) a Bak szellemiségében lát zavartan, fordítottan, ott nem képes sem az isteni, sem az emberi törvényeket maradéktalanul betartani, sőt kifejezett ellenállást érez magában velük szemben, és azokkal a személyekkel vagy sorsfordulatokkal szemben is, amelyek őt arra kényszerítenék, hogy megismerje az egyetemes törvényeket, és azok szellemében éljen. A Bak őserő tehát azt fejezi ki, hogy milyen törvények, szabályok, határok, keretek vonatkoznak az egyetemes lét összműködésére, illetve az anyagi létben a teremtési és megváltási folyamatok létrejöttére és működésére. Ez egy terelő funkció tehát, amely arra szolgál, hogy adott keretek között menjenek végbe a teremtési-megváltási folyamatok. Az ember számára a Bak szellemiségnek ez az általános szabályozó funkciója a társadalmi-közösségi életterületeken, az ott folyó és szükséges érdekütközések és érdekegyeztetések formájában jelenik meg, ideértve a közigazgatást, a civil szférát és a politikát. „Fejlett” nyugati országokban az úgynevezett lobbitevékenység, amely a kormányzat és a gazdasági szereplők között megy végbe, ennek a negatív, korrupt formája.
A Bak karmás ember számára tehát ez az erőtér kétféleképpen, de mindenképp félreértve, zavarosan nyilvánul meg: vagy beleveti magát a közösségi-társadalmi szférába, vagy pedig megpróbálja magát minden módon kihúzni erről a területről. Ha abba a végpontba kerül, hogy túlzottan beleveti magát, akkor az azt is jelenti, hogy nem akkor és nem ott és nem azért az ügyért kellene síkraszállnia, viszont egy másik területen igen. Vagyis mivel nem ismeri, vagy ha ismeri, nem akarja elfogadni az egyetemes törvényeket, ezért nem azok szerint, tehát nem a megváltás felé vezető ügyben vesz részt. A Bak karmás ember ráadásul, mivel a Bak a zenithez közel helyezkedik el, nem csak hogy részt vesz az ilyen hamis ügyért folytatott eljárásokban, hanem ő akar lenni a vezetője, tehát ő akar a csúcson lenni, még akkor is, ha tudja, hogy az adott, vagy az egész játszmarendszer nem törvényes, hanem hamis és korrupt. Uralkodási, egészen pontosan: irányítási és ellenőrzési (akár az érdekeivel, vagy a képviselni felvállalt hamis értékekkel ellenkező ún. ellenzéki nézeteknek és törekvéseknek az elfojtásig is elmenő) vágyában tehát felülmúlhatja a Kost, az Oroszlánt és a Nyilast is, mivel a Bak karmás ember szélesebb néprétegek felett akarja elérni céljait.
A másik, de ugyanolyan szélsőséges végletben ez a fekete lyuk tehát, amely elnyelte a külső, valódi réteget, és mint egy kifordított kesztyű, a fordítottját mutatja a valóságnak, arra készteti a Bak karmás embert, hogy ne akarjon részt vállalni a közösségi és társadalmi színtéren, mivel ott úgysem érvényesül az igazság, ott úgyis csak a korrupt szempontok szerint osztják a kártyát, teljesen felesleges petíciót írni, kivonulni az utcára, tüntetni, sztrájkolni, esetleg szervezettebb formában civil szervezeteken keresztül harcolni egy-egy ügyért, és mindenekelőtt, a politikában végképp felesleges részt venni, mivel az szerinte kizárólag és végképp, csakis a korrupció melegágya lehet, nincs amit tenni, ez az objektív „isten – adta” valóság, amin változtatni, vagy amit másképp csinálni nem is lehet. Csak azt nem veszik észre, hogy a politikusok általánosságban semennyivel sem korruptabbak az átlagembernél (orvosoknál, kereskedőknél, tanároknál, mérnököknél, jogászoknál és legfőképpen az ügyvédeknél), csak az ő szintjükön ez feltűnőbb, mint ahogy a kisember mindennapi korrupciója senkinek sem szúr szemet, sőt, az kezd az általános emberi morál lenni, a tudomány-technika mindenhatósága és a rossz értelemben vett liberalizmus terjedésével. Sőt, ő az, aki azt mondja, hogy nincs is azzal baj, ha a kisember megkárosítja az államot, például azzal, hogy bliccel a tömegközlekedésen, miért, a politikusok is „eladják az országot”, nem? Azért érez így, mert nem csak az egyetemes törvények „megrágásával” akad komoly problémája, ha találkozik velük, hanem az emberi törvényekkel is. Mivel nem ismeri el a határok és az arányok fontosságát, gátlástalanul hág át rajtuk.
A megrágásra visszatérve, a Bak spirituális erőteréhez tartozik tehát az egyetemes törvények megrágása, anyagi szinten pedig a szintén információt hordozó táplálék megrágása is. Ezért a Bak karmás embernek a hátsó őrlő fogaival lesznek problémái, ha nem hajlandó az őt ért sorseseményeket megrágni, vagyis átgondolni és abból a pozitív irányú, vagyis a megváltás felé vezető tapasztalatokat leszűrni. Az ugyanis nem pozitív konklúzió, hogy ha egy adott közösségi-társadalmi helyzetben az embert valamilyen kudarc, sikertelenség, sőt veszteség, tragédia éri, akkor arra az életterületre többet nem merészkedik, nehogy megégesse magát. Merthogy a Bakhoz tartozik az emberi test határát képező szerv, a bőr is, vagyis az ember könnyen megégetheti magát, ott hagyja tehát a „bőrét, vagy a fogát”, ha a Bak uralkodó bolygójával, a Szaturnusszal nem kerül nem csak elfogadó helyzetbe, de akár barátságba is. Ezt úgy kell érteni, hogy sokkal hamarabb megindul a karmafeloldási folyamat, ha elfogadom a szaturnuszi őselveket, és nem akarom azokat sem kicselezni, sem elkerülni. Ha felvállalom az életfeladataimat, és önként vállalok olyan korlátozásokat, amelyeket az önkéntesség hiányában a sors úgyis ránk mér, csak akkor már súlyosabb formában, mint, amilyen a mi eredeti, önkéntes törvényes eljárásunk („felajánlásunk”) lett volna. A korábbi időkben ennek az önként vállalt áldozatnak volt kiüresedett formája a különböző tárgyak, esetleg állatok áldozati bemutatása. Ugyanezt az önként vállalt áldozatot értelmezték teljesen félre a vallássá tett kereszténységben azzal, hogy azt gondolják, Jézus a maga áldozatával, vagyis a keresztre feszítésével előre megváltotta volna az egész emberiséget.
Nem. Sajnos –amely szó metafizikailag nem létezik- nem vált meg bennünket senki előre, és nem kaphatjuk meg a bocsánatot bűneinkért búcsúcédulák vásárlásával sem. Pontosan a Bak uralkodó bolygójához, a Szaturnuszhoz tartozik a Karma törvénye, amely szerint nemcsak tetteinknek, de gondolatainknak és érzéseinknek is meglesz a következménye, csak esetleg nehezen értelmezhető formában. Vagyis, minden egyes embernek vállalnia kell a felelősséget tetteiért és gondolataiért, és tudnia kell, hogy valamilyen formában vissza fog érkezni hozzá a következmény. A Bak karmás ember ezzel az őselvvel azért áll különösen hadilábon, mert a Bakhoz tartozó terület, a társadalmi-közösségi terület az, ahol tetteinket igen látványos sikertelenség és kudarc kísérheti (persze csak abban az esetben, ha a cél, amelyért erőfeszítést teszünk, nem a saját egyéni megváltásunk felé vezet, és ha át akarunk hágni bizonyos határokat és korlátokat). Amennyiben olyan cél érdekében lépünk ki erre a mások által is jól érzékelhető területre, amely kifejezetten a karmánk oldását segíti, akkor az pozitív visszahatással van életünkre. Még abban az esetben is, ha esetleg az adott ember valamilyen eseményt kudarcnak értékel, akkor is tudnia kell, hogy ez a szaturnuszi terelőfunkció, amivel azt kellene felismerni, hogy túlléptünk egy határt, és valójában ezeket a sorseseményeket köszönettel fogadni, mert segít abban, hogy megtanuljunk olvasni a különböző formában érkező jelekből.
A Bak karmás ember tehát úgy érezheti, hogy ő folyton beleütközik valamibe, és ez így is van, mivel a Bak egy föld elem, anyagias elem, és hozzá tartozik a bányászat is. Vagyis az a tevékenység, hogy a legszilárdabb alkímiai elemmel, a földdel kell megbirkóznia, azt, tehát az abban megszilárdult és kikristályosodott eszme-motívumokat, metafizikai (kemény, tehát változtathatatlan törvény szerinti) alapigazságokat kell kiásnia, felszínre hoznia. Pozitív értelemben rendelkezik is ezzel a szívóssággal, kitartással, negatív értelemben viszont a szívósság és kitartás ahhoz vezet, hogy nem akar semmilyen új dologba belefogni, hanem a meglevő dolgaihoz ragaszkodik, és nem csak tárgyi dolgaihoz, hanem véleményeihez is.
Nála, mint föld elem, nem az eszme fogalmát lehet kiemelni, ahhoz ő túlságosan anyagi gondolkodású: ő az anyagot akarja uralma alá hajtani. Szilárd voltának megfelelően hozzá az emberi test legszilárdabb alkotórésze, a csontrendszer tartozik, tehát az emberi lények vázát megadó csont-rendszernek, amire felépül az egész fizikai organizmus, tehát a csontok megbetegedései, balesetei, de az ízületek, inak és kötőszalagok is, különösen térdtájékon. A Bak karmás ember nem akar térdet hajtani a sors előtt, vagyis nem akarja elfogadni a szaturnuszi erők és figyelmeztető – intő jelek működését.
Pozitív értelemben a Bakhoz tartozik a bölcsesség is, valamint az öregség is, mivel elvileg az öregségnek meg kellene hoznia a bölcsességet, amennyiben az ember számos fájdalmas élettapasztalaton átmenve képes megérteni azok üzenetét, és azoknak megfelelően módosítja mentalitását és így tetteit is. Ha a felismerések és az azoknak megfelelő eszmei tisztázások, és törvényes mentalitások nem következnek be, akkor a Bak karmás ember csak egy morgó vénember lesz, aki vagy egyedül marad, mert senki sem képes elviselni, vagy pedig családtagjai ügyet sem vetnek rá, mivel csak a saját rögeszméit fújja, nem véve észre, hogy amit ő bölcsességnek vél, ami szerinte automatikusan jár korával, az csak a megfelelő konklúziók levonásának hiányában kialakult belefásultság az életbe. Egy idő után olyannyira visszahúzódhat a közösségi-társadalmi élettől, hogy már nem is akarja tudni, mi zajlik ezeken a színtereken, vagyis nem érdeklődik tovább a politika, civil szféra iránt.
A nő másik karmapontja, a Sárkányfarok, a Vízöntőben áll, mint ahogy a diszharmonikus Jupiter és Uránusz is. Mindezek azt jelzik, hogy a nő személyiségére a Vízöntő által képviselt, isteni – szellemi kommunikációs – kollaborációs (együttműködési) rendszereket és géniuszokat tartalmazó morfogenetikus erőtér is alaposan rányomta bélyegét, mégpedig a külvilág számára is érzékelhető módon, mivel a Sárkányfarok képviselte tulajdonságok felszínen is megnyilvánulnak, nem pedig önmaga előtt is rejtetten, mint a Lilith esetében. A Vízöntő egy kifejezetten szellemi szabadságot, felszabadulást hozni képes, spirituális erőtér, teljes egészében megérteni azonban csak akkor lehetséges, ha mindkét uralkodó bolygóját figyelembe vesszük. Illetve, arról van szó, hogy a Szaturnusz, mint uralkodó bolygó, sokszor el van hanyagolva, sőt: felejtve, és kimondottan csak az Uránuszi szellemiség van kiemelve a Vízöntő klasszikus asztrológiai jellemzésénél, hogy a bulvárasztrológiáról már ne is beszéljünk.
A Vízöntő az egyetemes létben a kiegyenlítődéshez szükséges szabad információ-áramlást és információ-áramoltatást, valamint az információ befogadását, rendszerezést és alkalmazást - felhasználást kifejező erőtér, és annak érdekében, hogy mindez valóban az isteni lét harmóniáját szolgálja, az ezeket szabályozó határokat, kereteket is magában foglalja, nem csak az új értelmek és lehetőségek felé való megnyílási készséget és képességet. Az ember számára ez azt jelenti, hogy a személyes megváltáshoz szükséges információkat miként tudjuk az isteni létből leszűrni, miként tudunk kapcsolatba kerülni a saját isteni mag-unkkal. Ezt az információt pedig miként áramoltatjuk, és milyen módon használjuk fel. A harmonikus Vízöntő személyiség, akinek tehát a Vízöntőben álló Napja többnyire pozitív fényszögeket kap, az uránuszi intuícióit pozitív módon tudja felhasználni, vagyis a legtöbb feltaláló pozitív Vízöntő meghatározottságú, mivel képesek a minden térben és időben jelen levő, de nem mindenki számára hozzáférhető információt az ideák síkjából a saját mentális szférájába áthozni, és meg is valósítani azt az elképzelést az anyagi világban.
Azt is tudni kell persze, hogy attól még, hogy valaki sikeres feltaláló, még nem biztos, hogy ezzel a megváltás folyamatához járult hozzá. A tudomány és technika érdemeit nem kisebbítve, azt is látni kell, hogy sok találmány ugyan megkönnyíti az életet, de ugyanakkor ez a könnyebbség megnehezíti a karmaoldást. A legegyszerűbb példa erre az orvostudomány, amelynek segítségével megszabadulhatunk sok betegségtől (bár nem mindegyiktől, és soha nem következmények nélkül), de megnehezül az, hogy a betegség elszenvedése révén olyan tapasztalatokhoz jussunk, amelyek segítenek a karmánk oldásában.
A Vízöntő karmás ember viszont öntudatlanul elsősorban a szaturnuszi őserővel nem akar kapcsolatba kerülni. Emiatt az Uránusz képviselte szabadság nála ide-oda csapongásban nyilvánul meg. Bár neki is vannak intuíciói, de ezeket nem képes realizálni, legfőképpen azért, mert nem szab határt saját magának, hanem engedi, hogy csapongó képzelete váljon uralkodóvá önmaga felett. A szabadság, függetlenségi vágy és a függetlenedési törekvés, nála túlfokozott és negatív formában jelenik meg, vagyis arra törekszik, hogy minden létező határt elbontson, mindent leromboljon annak érdekében, hogy az általa képviselt újdonság győzzön. Ugyanis ő, mint Levegő jegy szülötte, nem a materiális javak felhalmozását tekinti céljának, hanem hogy egy eszme hozzon békét és jólétet az emberiségnek. Ilyen módon lehet tehát felforgató, anarchista, forradalmár is, de szűkebb szinteken, tehát a saját családi közegében is az adott formák és együttélési szabályok felbontására törekszik, vagy éppenséggel, nem hagyja, hogy ezek a formák, keretek rá is érvényesek legyenek, magyarul fél az eszmei elköteleződéstől, amit az együttélési szabály- és konvenciórendszerek rejtenek magukban. De nem csak úgy fél, mint a Rák, hogy gyermeke ne legyen, vagy a Mérleg, hogy hosszú távú partnerkapcsolatot nem bír fenntartani, hanem önkéntelen
irritációt érez bármilyen formájától a közösségi együttélésnek, mivel úgy érzi, hogy a többi ember őt hátráltatja függetlenségi törekvéseiben. Így munkahelyet is gyakran vált, amennyiben úgy érzi, hogy túlságosan is együtt kellene működnie munkatársaival.
Egy nagyon összetett konstelláció, mert mindezek a tulajdonságok sokszor a kívülálló számára éppenséggel nem zavaróak, hanem szórakoztatóak, sőt érdekes, pörgős ember benyomását kelti, aki mellett sosem lehet unatkozni, mivel a képzelete, és ötlet-gazdagsága határtalan, és információ-áramoltatási késztetésének köszönhetően meg is osztja gondolatait másokkal. Így kiváló kocsmai asztaltársaság, mivel fordulatos előadói képességekkel rendelkezik, és remekül meg lehet vele beszélni „az élet nagy dolgait”, valamint a párkapcsolat elején is nagyon vonzó, hogy mellette nem lehet unatkozni, de aztán a kocsmai barát azt látja, hogy beszélgetésen kívül másban nem számíthat barátjára, és a szerelmi partner is észreveszi, hogy ami kezdetben érdekes volt, a sokirányú érdeklődés, az később terhessé válik, mivel mindezeket az érdeklődéseket a kapcsolaton belül is megtartja, nem mond le róluk annak érdekében, hogy a párjával is elegendő időt töltsön, hogy elmélyüljön a kapcsolat bensőségességében. Sőt, ő önkéntelen és uralhatatlan irritációt érez azzal szemben, aki az ő szabadságát meg akarja nyirbálni, mivel ő maga, nem lévén képes azonosulni a Szaturnuszhoz tartozó arány fogalmával is, nem érzékeli a megfelelő és szükséges arányokat a saját, független tevékenységei és a párjára, családjára fordítandó idő között. Nagyon nehezen szánja rá magát ezért nemcsak egy valódi párkapcsolatra, de ennek következtében családalapításra is.
Az uránuszi késztetés, legyen az bár negatív, állandó ötletekkel látja el, melyek mind ragyogónak tűnnek, és valójában azok is. A probléma velük, hogy többnyire nincsenek realizálva, mivel a pörgő elme képtelen magát fegyelmezni annyira, hogy végig tudjon csinálni valamit, és ne engedje magát elcsábulni valamely másik ragyogó ötlettől. Mindaddig, amíg a Vízöntő karmás ember nem tanul a saját tapasztalataiból, vagy pedig nem szerez tudomást a szaturnuszi erő- és eszmerendszer fontosságáról, illetve, amíg nem szorítja rá magát arra, hogy azokra figyeljen és a hétköznapi eljárásaiban, dolgaiban azokat szigorúan alkalmazza, nem lesz képes kordában tartani pörgő uránuszi késztetéseit és így nem is lesz képes arra, hogy azokat megfelelő módon használja.
A Vízöntő karmás ember azonban olyannyira képes elméleti szinten magát függetleníteni a környezetétől, hogy tetteinek következményét sem tudja azonosítani, hanem azt a környezete rovására írja. Számára valóban nehéz asztrológiai tudás nélkül fejlődni, mivel sorsjelzéseket is csak erős „határátlépés” esetén kap, legyen szó betegségről vagy balesetről. Ennek oka, hogy az uránuszi képességek miatt ő gyakorlatilag folyamatosan jelen van a mentális szférában, noha azt lelki és fizikai síkon nem tudja megélni. Ugyanakkor pontosan azért, mert ilyen szoros a kapcsolata a mentális síkkal, az ő negatív megnyilvánulásai, dühkitörései, feszült hangulata igen veszélyes következményekkel járhatnak. Az Uránuszhoz tartoznak például a hirtelen balesetek, de az információ –áramlás miatt maga a villamos-áram (fogalma) jelensége, ereje és zárlatai zavarai is, vagyis a Vízöntőhöz tartozó agyban az agyvérzés utalhat arra, hogy a feszültséget nem tudta tovább elviselni a „hálózat”, vagyis az idegrendszer, ami szintén a Vízöntőhöz tartozik. Ahogy minden konstellációhoz tartozik egy-egy testrész, úgy a Vízöntőhöz legfőképp a lábszár tartozik a bokákkal együtt, vagyis ezen, geometriai – térbeli irányváltoztatási lehetőségeket szolgáló testrészek betegségei, balesetei: visszérképződés, visszérgyulladás, visszértrombózis, bokaszalag-szakadás, sípcsonttörés, valamint a szaturnuszi hatás miatt a hátsó őrlőfogak, a csontrendszer, a haj, a bőr és a fülek betegségei is.
A Skorpióhoz hasonlóan, a Vízöntő eszmeiségéhez is hozzátartozik egyfajta megfordulás, de a Skorpió lassú, akár több éves visszafordulásával szemben a Vízöntő, pozitív értelemben, olyan 180 fokos fordulatot hajt végre, hogy gyökeresen mást csinál, mint korábban, és ezt hirtelen hajtja végre, egyik napról a másikra. Sőt, derült égből villámcsapásként egyik percről a másikra. Negatív értelemben ez a mozzanat kétféleképp valósulhat meg: vagy állandóan irányt változtat, semmi mellett sem köteleződik el, vagy pedig merevebb lesz a Baknál is, hajthatatlan és kemény. Ez a szigorú, szinte könyörtelen, de mások érzéseit mindenképp figyelmen kívül hagyó magatartás a párkapcsolataira is jellemző, mert a Vízöntő karmás az, aki egyik nap még imádattal csüng kedvese ajkán, a másik nap pedig türelmetlenül és kíméletlenül kiadja az útját, még magyarázattal sem szolgálva. De míg a Skorpió élvezi bosszúját, vagy erős lelkiismeret-furdalások és kétségek gyötrik amiatt, addig a Vízöntőt egyáltalán nem érdekli, mi történik azzal, akit hátrahagy. Úgy képzeli, hogy az már nem az ő dolga – mint ahogy valójában korábban sem lehetett az „ő dolga”, mivel képtelen az elköteleződésre.
A diszharmonikus Uránusz a saját jegyében, tehát a Vízöntőben tartózkodik a nő képletében, ami azt jelenti, hogy a fent leírt negatív késztetések a nő életének bizonyos életterületein még hangsúlyozottan érvényesülnek. Az állandó pörgés, kapkodás fokozottan jellemző rá az Uránusszal negatív fényszög-kapcsolattal rendelkező bolygók képviselte életterületeken, amelyek következtében egy ponton már mindent elveszíthet, olyannyira, hogy a társadalom perifériáján találja magát.
Ugyanígy, a diszharmonikus Jupiter is a Vízöntőben van. A Jupiter az érték-érzékelés, az értéktudat és az ezzel járó értékítélet, értékarányosság, érték-megkülönböztetés, és ítélőképesség, valamint, ezzel együtt, az igazság, az erkölcs, a barátság bolygója. Amennyiben a Vízöntőben tartózkodik, az arra utal, hogy a nő ezeken a jupiteri területeken sem képes következetes, állhatatos és felelősségteljes magatartásra.
A nő esetében, amit látni kell, hogy mindkét karmapontja uralkodó bolygója a Szaturnusz, illetve a Vízöntőnél az Uránusz is. Vagyis az teljesen biztos, hogy az egyik legfontosabb őserővel, a Szaturnusszal, nem képes – legalábbis egyelőre- harmóniába kerülni. Mivel a Bak karma egyik megnyilvánulásaként a közösségi-társadalmi élet felé hajtja, a Vízöntő szalmaláng lelkesedésével karöltve, előfordulhat, hogy nagycsaládos édesanya létére beleveti magát a közösségi-társadalmi életbe, elérhetetlen célokért küzdve, rejtett hatalmi ambíciókkal, de biztosan a család rovására.
Az is lehet, hogy bár életfeladata lenne a közösségi-társadalmi szerepvállalás, mégsem vesz részt benne, mivel fél az őt ott esetlegesen érő kudarcoktól. Uránuszi pörgését pedig más területeken éli ki, például mindenféle technikai kütyüt vásárol, amelyek az ő életét megkönnyíteni hivatottak, persze szigorúan akciós áron, ahogy az egy takarékos Baktól elvárható. De az is lehet, hogy ebben is csapong, hol takarékosan él, hol pedig szórja a pénzt, mivel az ő számára a pénz nem fontos – mindaddig, amíg a férje eltartja, vagyis amíg nem neki kell megkeresnie. A munkával járó monotonitás ugyanis nem az ő műfaja. Ugyanakkor, pontosan annak érdekében, hogy karmáját oldja, meg kell értenie, hogy mennyire fontos fegyelmeznie önmagát, és az állandóan fellépő ötleteket szigorú mérlegelés után (ami szintén odafigyelést igényel, a negatív Jupiter miatt) szelektálni, és a figyelmet csak a meghatározott irányba terelni. A Bakra sokszor jellemző rögeszmésség, változással szembeni ellenállás érdekes kombinációt alkothat a Vízöntői ezerirányultsággal, de az is lehet, hogy a két karma ugyanabba a negatív irányba viszi a nőt, vagyis a vízöntői függetlenség érzés megnyirbálása feletti aggodalom is merevvé teheti. A merevség tehát eredhet a Bak karmából, vagyis abból, hogy fél az esetleges akadályoktól, összeütközésektől, de eredhet a Vízöntő karmából is, vagyis abból, hogy nehogy már őt valaki befolyásolni akarja abban, hogy mit tegyen.
Ezért jelenlegi helyzetében nagyon oda kell figyelnie, hogy megtalálja az arany középutat, vagyis se ne akarjon hirtelen ötlettől vezérelve dönteni, sem pedig ne akarjon egy adott pillanatbeli döntése mellett akkor is kitartani, hogy ha az már csak hátráltatja nemcsak az ő személyes fejlődését, de a gyermekeiét is. Ugyanakkor éberen kell figyelnie függetlenedési törekvéseit is, hogy mennyiben befolyásolja esetleges válási szándékát az, hogy akkor ő, legalábbis a férjétől, független életet élhet? És ugye arra remélhetőleg nem is gondol, hogy esetleg a válás során egy, kettő, vagy akár mind a három gyermekét is átpasszolja férjének – bár ez nem túl valószínű, figyelembe véve a férj szenvedélybetegségét.
Elindulhatna a karmaoldás útján azzal is, ha átvizsgálná világmegváltó eszméit, ötleteit, és amelyiket alkalmasnak találja a megvalósításra, azzal, a konkrétumok gyakorlati megvalósításával is, kilépne a közösségi-társadalmi területre, ahol letagadhatatlanul kiderül az, hogy a rengeteg eszméből és zseniális meglátásból, mi is az, ami ténylegesen megvalósítható, tehát életképes.

_________________
"... Istennel lehetetlenség együtt lenni napszemüvegben." Bono


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO