ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.01.17. 05:26

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


"Széles az út amelyen el lehet indulni, de szűk az a kapu, amelyen be lehet jutni a Mennyek Országába."
"Sok a meghívott, kevés a kiválasztott." (Názáreti Jézus)Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2016.10.07. 12:21 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 3985
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Nem lesz könnyű mindenkinek azonnal kideríteni, hogy a rókakománé, Csüdöm Linda, hatványozott hazugságait tartalmazó, nekem és a logosznak való, startból egy emeletes hazugsággal indított és a hazugság-labirintusában végig kitartó "vissza-pofázásait" miért éppen itt, a Bolond-rovatban közlöm? Első sorban, nyilván azért, mert Linda, nyilvánvalóan egy ellen-Bolond, és az alkímiával is megegyező informatika egyik törvénye azt mondja ki, hogy egy ismeretlen "valamit" úgy is ki lehet ismerni, még akkor is, ha nem lehet teljesen meg ismerni, ha megkeresed és leírod magadnak arról a valamiről (Bolondról), hogy "mi nem az". A Bolondnak az egyik lényeges tulajdonsága tehát ez alapján, hogy "Nem Csüdöm Linda". :D

"Csüdöm Melinda
október 6., 14:40

Női szeretet- Anyai hitvallás- Kozma Emőke tollából

"Hiszek a gyermekáldás bõséghozó, áldásfakasztó erejében. Hiszem, hogy minden nõ, eredeti rendeltetése szerint, elsõsorban anyának született, és anyaként, életet adva, a létrõl gondoskodva az egyetemes teremtõ erõk megtestesítõje, vagyis oltalmazottja és védelmezõje is egyben. Hiszem, hogy áldott állapotában, azaz, a teremtõ szellem legszakrálisabb megnyilvánulásaként, új élettel a méhében, a bõség és az egészség, az öröm és a boldogság forrása a nõ, együtt, egységben a férfival, akinek, éberen odaadta (de nem feladta!) magát. Annak a férfinak, aki képes volt õt megismerõ, kutató igazságszenvedélyével átvilágítani, és megtermékenyíteni testét, lelkét és szellemét.
Hiszem, hogy így, együtt, a Kettõt Egybe téve, vagyis úgy, hogy a nõ ne csak nõ és a férfi ne csak férfi legyen, hanem mindnyájan egyek legyenek, így, együtt, ebben az unio mystica-ban, a teremtés mágikus középpontjában, a teremtés királyaként és királynõjeként, a Mennyek Országának (A teremtés-megismerés és kiegyenlítõdés által újjászült, újjáteremtett, megváltott, abszolút lét-állapotnak: életörömnek, egészségnek, boldogságnak és bõségnek!) uralkodói és örökösei.
Hiszem, hogy a Szeretet által kifinomult Fényben és a Fény által megerõsödött Szeretetben, együtt, egységben, a lét felemelkedését és a megváltás egyetemes mûvét szolgálja az egymást kölcsönösen megtermékenyítõ férfi és nõ. Az életadás teremtõ aktusában újjászületve, természet- és isten-közelben, harmonikus kiegyenlítõdési készségben, nyíltságban és éberen élve, teremtõ isteni imaginációjuk birtokában, együtt képezik a mindenkori Embert, szent, életfakasztó és megváltódva-megváltó szövetségben az Úrral: a legfõbb törvénnyel, a Föld benépesítõiként és birtokosaiként. De nem gyarló rablókként, kifosztó, korrupt zsákmányolókként, hanem a természet rendjére vigyázva, annak gyümölcseit ápolva, szépségeit megõrizve. Hiszem, hogy a nõk (az anyák) teremtõ életképzelete százszor, ezerszer erõsebb a férfiakénál, mert alapvetõen más: nem dolog- és tárgy-centrikus, nem forma-centrikus, hanem sokkal finomabb, érzékenyebb, személyek, érzés-, hangulat-, és kedély-állapotok felé orientált, és mássága épp a finomságában, a gyöngédségében, érzékenységében, a szeretet mindent átható erejében rejlik. Jaj annak a nõnek, akinek a szeretete nem elég éber, nem elég tiszta, akit a spirituális memóriájában rejtõzõ, az anyai ági felmenõi által megoldatlan, feltáratlan, kiegyenlítetlen feszültségei, vágyai, hangulatai, érzelmei, ambíciói, csapongó ötletei és gondolatai, képzetei újra és újra megzavarnak, elsötétítenek és megvakítanak, megsüketítenek és lebénítanak. Jaj annak a családnak, amelyben, az anya kábultságban, agresszivitásban (félelemben) ébertelenségben, tudatlanságban (szellemi tájékozatlanságban, áttetszõ egzisztencia nélkül) tévelyegve, negatívan képzeleg, szorong és görcsöl, neheztel és vádaskodik, zsémbel és lázad a sorsa ellen. Jaj annak a párkapcsolatnak, amelyben nincs élet, nincs gyermek, nincs áldás. Nincs egészség, nincs öröm, nincs fejlõdés, nincs megújulás, nincs boldogság. Nincs kreatív konfrontáció, õszinte feltárulkozás és megbocsátás. Hiszek a teremtéssel való éber, felelõsségteljes és szabad kollaborációban. Hiszem, hogy kauzális önismeret birtokában, anyjával, anyósával és nõi rokonaival, valamint a külvilággal éberen megharcolva, központi, családi tûzhelyet õrzõ helyét, éber személyi (teremtõ istenanyai) önazonosságát az otthonában megtalálva, a megváltás személyes és egyetemes mûvében részt véve, egyetlen nõ sem válik pusztán a biológiai-természeti lényének, fizikai termékenységének, fogamzó képességének kiszolgáltatott tehetetlen szülõedénnyé. Hanem anyai önkiteljesedésében, személyi méltóságában szabad emberként élhet és alkothat. Olyan bölcs nagyasszonnyként, aki, három-négy gyermek egészséges, természetes és a Ritmus és Ciklus valamint a többi egyetemes törvénynek megfelelõ életre hozatala után, anélkül, hogy védekeznie kellene a biológiai fogamzási képessége ellen, annyi gyermeket hozhat a világra, amennyivel anyai hivatását, a többi életfeladatával összhangban kiteljesítheti. Hiszem hogy egykézve, kétkézve, az anyaság egyetemes lételvével való harmóniába kerülés, az isteni szeretet realizációja nem érhetõ el, de három-négy, sõt akár tíz gyermekkel sem, ha nincs hozzá szellemi tudatosság, a szellem primordiális rendjébe ágyazott, felelõsségteljes, kultikus életrend, nincs õszinte megváltozási elszántság, õszinte odafigyelés és türelem a szülõk között, nincs közös elhatározás egymás szellemi fejlõdésének az elõsegítése érdekében. Ha nincs a nõben teljes odaadási készség, a létrõl való éber, teremtõ képzeletének birtokában, pozitívan képzelegve és érezve, gondolkodva történõ, bátor, határozott kollaborációs szándék a benne lévõ és általa megnyilvánuló teremtõ isteni erõkkel. Ha nincs a férfiban elég finomság, elég tapintat és elég gyöngédség ahhoz, hogy fényével ne rombolni, hatalmaskodni, ne megsemmisíteni, hanem éber világosságot és fényt gyújtani akarjon a nõi tudattalan homályos alagútjaiban, de ugyanakkor mégis, határozottan, céltudatosan, megalkuvást nem ismerve, õrizni "az idegen betolakodókkal" (Értsd: az anyaságukat rosszul megélt, gondoskodói-gyámkodó szerepükbe beleragadt, aggódó nagyanyákkal, édesanyákkal és anyósokkal szemben! ) a család törékeny egységét, harmóniáját. Hiszem hogy valóban "ilyeneké" a Mennyek Országa, sírva kacagó, zokogva nevetõ, játszva tanuló és tanulva játszó gyermekeinké, azoké, akiknek szíve tiszta és elméjük nyitott, lelkük érzékeny, de befogadásra kész, testük egészséges, finom, de természetet szeretõ és kutató-keresõ szellemükkel az egész világot bejárják, képzeletben, vágyakban, érzésekben, anélkül, hogy értelmük határt szabna az álmaiknak. Olyanoké, akik nem félnek a sötétségtõl, mert bizalommal, örömmel, hittel teltek a valóság iránt. Olyanoké, akik még álmukban is készek hálát adni a boldogságukért, apró kis örömeikért, azokért a dolgokért, amelyekkel gazdagabbak lettek, a tévedéseikért, amelyekbõl tanulhattak, és bölcsebbek lehettek, a múltért és jelenért és a jövõért, mely tele van csodálatos vagy veszélyesen megrázó, de mindenképp, csak rájuk váró, értük keletkezett titkokkal és leleplezni valókkal. Hiszem, hogy szabad felelõsséggel, a teremtéssel (anyai mágikus élet-képzelettel) együttmûködve, az életadó, teremtõ szülõerõben bízva, annak szabad megnyilvánulását tudatos élet- és ét-renddel, mozgással, természet- és szellem- közelséggel lehetõvé téve, természetesen, a család melegében, az édes otthonban szülni, és az elsõ életjelet adó újszülött isteni mosolyában újjászületni a legnagyobb áldás, öröm és boldogság a világon. Hiszem, hogy az anyai ágon öröklõdõ spirituális romboló programokat feltáró, kauzális (Felelõtlen, szélhámos jóslatokba nem bocsátkozó! ) asztrológia a legtisztább, legegyértelmûbb "használati utasítást" adja a nõk (leendõ anyák) kezébe a mágikus életképzeletüknek, ennek a mindmáig titokzatos, ismeretlen és rejtélyes, ám ugyanakkor mély fájdalmakat, szenvedéseket és szenvedélyeket õrzõ, csodafegyvernek a használatához. Ahhoz a fegyverhez, mely a legnagyobb csodára képes: életet adni és- ugyanakkor, megzavarodva, megsebezve, megtörve és megõrjítve, megvakítva és megfékezve, béklyókba verve a Lilith (Mint az Abszolútumot megzavaró, az abszolút létállapotából kimozdító, és ez által a teremtést kiváltó, egyetemes Fekete Lyuk, a másság utáni õssóvárgás! ) által megzavart, öncélú észlogika és a misztikus érzelgõsség: az elkábult és agresszívvé tett vágy- és érzés-, gondolat- és képzet-világ által, képes a legszörnyûbb gyilkolásra és pusztításra. Hiszem, hogy az anyai boldogságnak nem szabhat határt a "szeszélyes véletlen", a "kiszámíthatatlan", "automatizmusokra korlátozott", "biológiai reprodukcióra beállított" természet, hanem csakis és csakis a nõ mágikus, önmagát éberen, teremtõ felelõssége tudatában a teremtésnek odaadó egység-képzeleten múlik az életfakasztás, a gyermekfoganás és gyermekszülés, a kreatív, egészséges gyereknevelés és családanyaság. Hiszem, hogy a nõi test valamennyi funkcionális-mûködési zavara, betegsége és fejlõdési rendellenessége egy az egyben leképezi a (leendõ) édesanya szellemi-lelki struktúrájában (aurájában) található zavarokat, blokációkat és negatív feszültségeket. Hiszem, hogy ezek a negatív feszültségek, blokációk, zavarok az anyai ágon öröklõtt spirituális romboló programok (anyai õseink által megoldatlan életfeladatok) feltárását célzó személyi horoszkóp segítségével feloldhatók és meghaladhatók. Hiszem, hogy a pozitív, élet- és természet-centrikus mentalitás-váltás, a beavatási napló, a meditációk, valamint a horoszkópból kiolvasható életfeladatok tudatos felvállalására tett erõfeszítések (kauzális önismeret és önátalakítás) által az anya szellemében bekövetkezett tisztulás (Nõi mágikus tudattalanjának-életképzeletének a megtisztítása! ) pozitív változásokat, gyógyulást és helyreállt erõnlétet, életfunkciót eredményez a nõ fizikai testében: a méhben, a nõi anyamellben, petefészekben, a nõi reprodukciós-szexuális szervekben is, lehetõvé téve az egészséges magzatfoganást, várandósságot és természetes, könnyû, szövõdménymentes szülést és gyermekágyat. Hiszem, hogy a civilizált társadalomban elengedhetetlenül szükség van a nõi tudattalant feltérképezni, megtisztítani és átalakítani képes spirituális tudásra, a kauzális asztrológiára, mint szellemi önismereti tudományra, amely létrehozva és megerõsítve a nõk individuális, autonóm öntudatát, ugyanakkor felébreszti bennük az õsi gyermek utáni vágyat, a természetes szépség, kreatív szerelmi együttlét, gyermekgondozás és nevelés, harmonikus (többgyermekes) családi élet utáni vágyat. Annak a tudásnak a pozitív és negatív, de mindenképp bõséges anyai tapasztalatokkal rendelkezõ papnõjeként hiszek saját asztrológusi-tisztánlátói képességeimben, tudásomban, amely biztos, egzakt, személyre szóló feloldási lehetõségeket, éber tisztánlátói képességet ad a nõk kezébe családanyai életük jobbá: értékesebbé, kreatívabbá, kiegyenlítettebbé, harmonikusabbá, természetesebbé, örömteljesebbé, egészségesebbé, gazdagabbá, áldottabbá, boldogabbá tételéhez. Hiszem, hogy minden tudásommal, teljes elmémmel és minden erõmmel, képes vagyok az egyetemes megváltás mûvében részt venni, egészséges családanyákat nevelni lányaimból, és egészséges családanyasághoz hozzásegíteni a hozzám forduló, tanácsot, útbaigazítást kérõ nõket, lányokat és asszonyokat, egy harmonikusabb, egészségesebb, és értelmesebb, új, jövendõ generáció létrehozása és felnevelése érdekében. Ámen.
Szerző: Kozma Emõke"


Linda: - " Végre jutott időm alaposan végigolvasni a sok "vádat" ami rám zúdult a Logoszon . Vissza is olvastam sok levelet, amiket Szilárddal váltottam az évek folyamán.

Tisztázni szeretnék pár dolgot, mert abszolut nem úgy van, ahogy az utolsó " elbocsátó" bejegyzésben állít Szilárd.

Ha sikerül honlapot indítanom a közeljővőben, akkor azon majd közzé lesz téve minden olyan fontos információ, ami alapján magától látszik , miért kellene vagy nem kellene nekem szégyellnem magam, vagy érddemes-e felfújni és torzítani dolgokat.

Itt van tehát az utolsó Szilárd által írt bejegyzés a Logoszon.

"1. Mivel Csüdöm Linda, régi barátunk, az utóbbi hetekben többszörösen és keményen vissza élt a barátságunkkal is megerősített és megsokszorozott megértésünkkel és türelmünkkel, illetve olyan elfogadhatatlanul (alattomosan gúnyolódó -kételkedő, és rafinált - ravaszon alányúló-ironikusan) személyeskedő, majd fölényeskedő és gúnyosan szellemeskedő szellemben kezdett különféle "játékos" szövegeket közölgetni a fórumon, amelyeknek nincs helye egy komoly szakmai (kautális - asztrológiai) szakportálon, és mivel a fenti figyelmeztetésem ellenére is, még utána is beírt ide egy olyan, esetleg a szent "Johannai D'Arc"- történetéről, vagyis: tragédiájáról szóló irodalmi műbe illő szöveget, aminek semmi keresnivalója nincs egy asztrológiai fórumon (Nem tudom eldönteni, hogy gúnyból írta-e, vagy komolyan is gondolta, de bármelyik eset is forogna fenn, nagyon rosszul tette, hogy ide írta!), kénytelen voltam, mind az Asztrologosz kezdeti és időben meg nem változott etikai kódexének megfelelően, mind a figyelmeztetésem szellemében erről a fórumról őt végleg kitiltani.

2. Nagyon sajnálom szegény Lindát, de ahova jutott, teljesen csak maga tehet. Miután éveken át nem csak, hogy ostromolt, de valósággal ostromolt a metafizikai - asztrológiai alapú magán-jellegű kérdéseivel, ti., hogy ez miért van így, amaz meg miért van másként, az miért nem megy, az miért megy, ezt nálad most hogy értsem, ez veled miért történt meg, velem meg miért történ így, miért nem megy ez, miért nem megy az, és csak jöttek és csak jöttek mint a golyózápor a különféle, és sajnos nagyon sokszor a kételkedéssel teli, Linda kérdések (Hiszen akkor már, az Eurocolor nevű népi-egyetem keretén belül, levelezői kurzuson szerzett diplomája alapján, ő is asztrológusnak hirdette magát!) , és egyszer csak, ezelőtt három évvel, amikor meghirdettem, hogy vállalok tanítványokat felajánlottam ezt neki is, felajánlottam, hogy legalább legyen valami rendszer az állandó dialógusainkba, amelyek az értetlenkedései és kétkedései, hitetlenkedései és a rengeteg félreértései - félre-értelmezései miatt, sokszor veszekedésekbe és a részemről elzárkózásokba is fulladtak.
Hát nem elutasította? És miután úgyszintén évekig zaklatott, hogy mondjam meg már neki, hogy miért "kellett" :) kétszer elkapartatnia a magzatait (Ebbe a "kellett"-be ne menjünk bele, mert tulajdonképpen nem úgy "kellett", hogy nem lett volna más kiút, főként az első, teljesen egészséges magzat esetében, de ez hosszú mese, ebbe ne menjünk itt bele.), miután hónapokig imádkozott azért, hogy azok megfoganjanak.és ugyancsak rengeteg próbálkozás és veszekedés és a részéről jött értetlenkedés után, amelyben egyetlen érvemet sem fogadta el, illetve vagy figyelmen kívül hagyta, vagy megcsavarta - elmódosította és akkor persze elvetette, nagyon -nagyon nehezen, rá jöttem a megoldásra: Valamiért, kerek 2 órával el van tolódva a sorsképlete, attól a képlettől, ami az ős spirituális struktúrájára szerintem, abszolút jellemző. Megvizsgáltattam a kérdést Dénes Máriával is és Violával is (Hogy Istivel megvizsgáltattam-e már nem emlékszem!), és mind a ketten teljesen egyetértettek abban, hogy igen "Ez Linda"! - Ő viszont nem elutasította? - Amint később kiderült, teljesen primitív hiúságból, vagyis asztrológusi foglalkozásnál majdhogynem tiltott gyarlóságból, kevélységből eredő, letagadásból. :
"Na nehogy már te mondanád meg nekem, hogy milyen az én horoszkópom?" - És emiatt csinált amit csinált - cirkuszolt ! - velünk vagy három héten át, és a végén hajlandó volt végre beismerni és elfogadni, hogy csakugyan a Sárkányfarka a Plútóval és Jupiterrel együtt ott kell álljon az I. házában.
- Igen ám csak hogy miután úgy látszott, hogy lecsendesedett (És ezt meg is ígérte magánlevélben) azt az elképesztő - bocsánat, de nincs ahogy másként nevezzem: alantasságot követte el, hogy teljesen indokolatlanul, és minden előzetes figyelmeztetés nélkül, "csak úgy" (Női szeszélyből? Ravasz megfontolásból?) kitiltott az általa indított Fészbuk oldaláról - Arról, amit ráadásul, valamikor nagy szemtelenül, az általam felfedezett és kidolgozott kauzális asztrológia kifejezéssel illetett, mostanig, amikor is, valamitől belátta, hogy ez mégis csak tiszteletlenség velem szemben... - holott erre én neki még csak célzást sem tettem. De nem tettem - írtam - ott egyetlen szót, kifejezést sem, amiért ki kellett volna tiltania, hiszen a tavaly ősztől, amikor is írt nekem ebben ez értelemben egy önérzetes levelet, hogy tekintsem őt szakmailag felnőttnek és másokat ne okítsak az ő oldalán, csak egy elkerülhetetlenül fontos, az általa gerjesztett vitánkkal kapcsolatos objektív helyreigazítást tettem, amit nem is értek, hogy miért kellett ő oda is bevigyen, hiszen az a http://www.asztrologosz.hu c. portálomon és az én Facebook-oldalamon zajlott?

Ilyen szakmai oldalakról, csak komoly etika vétségek és előzetes figyelmeztetések után szoktak embereket kitiltani... És főként, ha az én munkásságomon és felfedezéseimen alapuló tárgyalási módra utalt annak az oldalnak az eredeti neve, még akkor is, ha utólag átkeresztelte és át "magyarázkodta" :) a tettét. Szerintem tehát be állt neki az, ami a Halak karmával meredeken szemben álló Szűz karmák esetében gyakran elő szokott fordulni: a személyiség megduplázódása (Hiszen egyes szám harmadik személyben is írt már nekem magánlevelet), amit, amennyiben az illető, személy nem tud lecsendesedni és nem válik képessé az őszinte meggyőződésen alapuló hibabelátásra akár a skizofrénia is követhet. - Nagyon reméljük, Lindának sikerül nem sokára megnyugodnia és a hogy ennek a megnyugvásbak és a szerintünk rá tökéletesen érvényes sorsképlete szerinti önelemzésének, valós önismerete megszületésének köszönhetően, ez nem fog bekövetkezni."


- 1. Linda első hazugság-halmazának elemei:

A) "Az Asztrologosz portálról a magam döntése alapján mentem el."
-Az Asztrologosz -rol már korábban )évekkel ezelőtt) is ki volt tiltva, ugyanezekért az alig követhető, talán akkoriban, még önmaga elől is rejtett, de a részemről már elviselhetetlen, jellegzetesen Halak-karmás, vagyis simlis csúsztatásaiért, palánkozó technikával végzett (nagyon áttételesen elkövetett), finoman lejárató - a kérdéseiben elrejtett "ártatlan" gyanúsítgatásaiért, és ugyancsak ártatlannak tűnő (feltüntetett) finom gonoszkodásaiért.
Most is ugyanazért lett számára "büdös a hely", mert többször is figyelmeztetve volt, hogy ugyanazt a játékot folytatja velem és Violával szemben, az édesanyja és a nagyanyja által tőrbe csalt és megvezetett Medárda lányunk hirtelen és, első sorban saját magával - a jövőjével - szemben igazságtalan szökéssel járó távozása kapcsán írt "sajnálkozásaiban", amelyekben arról - is! - irkált többek között, hogy hogyan is lehetnénk mi annyira jó szülei a gyermekeinknek mint pl. ő a Rékájának, amikor én "csak férfi" vagyok, Viola, meg túl fiatal, következésképpen, az egész "nagy - családos" vállalkozásunk egy erőltetés volt, eleve sikertelenségre volt ítélve - szerinte! - Szóval, miután ezen álságos témakezelései miatt fel lett általunk szólítva, hogy hagyja már abba, de ahelyett, hogy abba hagyta volna, tovább fejtegette - ugyanezen finoman öndicsérgető és minket még finomabban lekezelő, leintő, lekicsinylő logika szerint - "az igazát", a nálunk szerinte - állítólag erősebb és "hitelesebb asztrológus-anyai hitelessége" :) tisztázása érdekében kezdtünk rákérdezni az asztrológusi praktizálása közben végzett abortuszaira, amitől ő ki akarta törültetni az összes - az elejétől a végéig tett - hozzászólását az asztrologoszon, ami úgy a hogy van, startból egy nagy baromság volt, hiszen lévén, hogy már a logosz beindulása első időszakából vannak bejegyzései, hozzászólásai, kérdésfelvetései, rengeteg párbeszéd és hozzászólás értelmet veszítené ezzel. Hiába magyaráztuk ezt el neki, az egyébként magát rettenetesen intelligensnek tartó Ikrek- és szűz-karmás személynek, az nem volt elég, hanem talán bosszúból, vagy a fene tudja, miért, el kezdett mindenféle, cinikusnál cinikusabb és nagyképűnél nagyképűbb un. "rinyálásokat" itt végezni, amelyek miatt fel lett szólítva, hogy amennyiben nem hagyja abba, ki lesz tiltva. És nem hagyta abba!

B) "Valóban sok évig leveleztem Szilárddal, akkoriban még Emőkével éltek." - Linda
- Nem igaz! A Linda és a köztem zajló rengeteg, hogy ne mondjam: rettenetesen sok, magán-levelezésnek a 85 - 90 százaléka azt követően zajlott le, hogy Emőke másodszor is elhagyta a családot, vagyis 2009 szeptembere után! A gyanúmat, hogy Lindának miért volt szüksége (Miért érezte a szükségét) erre az óriási hazugságra, most nem írom le, mert rengeteg a dolgom, de lesz, amikor vissza térek erre, mert ez a magyarázat a következő elképesztő, hogy ne mondjam: szemtelen hazugságaival szorosan össze függ. Egyelőre csak azt a felismerésemet kell leírnom, ami szorosan ide tartozik, hogy talán már Ividő is meg volt, amikor a talán legintenzívebb levelezésünk, levélváltásunk zajlott, amikor is azért ostromolt a kérdéseivel, hogy "de miért kellett a Réka utáni második magzatfoganásának" félresikerülnie, genetikailag hibásan létrejönnie, illetve azért, hogy miután az is nyilvánvaló volt, hogy azért mert a korábbi magzatát, metafizikai és asztrológusi szempontból végül is, teljesen feleslegesen elkapartatta (Egyetlen kézzel fogható gyakorlati oka az volt, hogy mert igen sokat hányt...), szóval, hogy mindezen is túl, de mégis, stb., miért kellett a következő magzatának genetikailag hibásan megfogannia, ha ezt az egyszerű és nyilvánvaló okot félretesszük, "hiszen ő időközben rengeteg karmáját feloldotta". Nos, akkor még, rengeteg a részéről jött, "de így és de úgy, de innen is, de onnan is nézve" jellegű kérdésekkel való zaklatás után, nagy nehezen rá jöttem az általa annyira igényelt "spirituális" okára az egésznek, amit máig fenntartok, hiába gúnyolódik - És még rám, is keni, most már sátánian aljas módon, hogy "vele együtt" ugyebár, az a személy is, akinek a horoszkópját nem tudta (Honnan is tudhatta volna?) megoldani, és akinek így, ugyancsak ezzel, az általam felfedezett (Észlelt...) két órás eltolódással én megoldottam (Amely képlettel tehát, ennek az eredetileg Lindához fordult rendelőnek, mind a Lilithje mind a Mérleg Napja, ha jól emlékszem a 8 házba kerültek, teljes és abszolút logikus magyarázatot találtam arra, hogy a szerető- élettársa mellett miért vannak olyan késztetései, hogy szexuális kapcsolatot kellene létesítenie azonos nemű személyekkel), "zavarban vannak!" - akkor, szóval, amikor "barátságból" tehát szimpla levelezés útján, és anélkül, hogy emiatt vette volna a fáradságot, és ha már ennyire izgatta magát, akkor ide tolta volna a kényelmes fenekét legalább emiatt Csíkszeredába! - nagy nehezen, tehát "abszolút szárazon" (El nem lehet képzelni, hogy így, hogy ez ember nem tud azonnal vissza kérdezni, ilyen mélységes asztrológiai - "titkokat", milyen nehéz megfejteni!) rá jövök hogy hol van nála a kutya elásva, hát lelkem drága, mit ád isten, a drágalátos Linduskának (Hogy ne írjam: Libuskának), valamitől el kezdi sérteni a büszkeségét ez a képlet amelyben a tök negatív Szaturnusza ugyebár bekerül a 8-as házába! Hát persze, hogy sérti a hiúságát, hiszen egyfolytában azt hazudta magának és nekünk a drága Lindus, hogy ő - tojd össze magad Uram! - micsoda hatalmas karma-oldásokat végzett időközben!
Hát dehogy végzett! Ugyanott maradt, ahol volt, még akkor amikor legelőször kitiltottam a Logoszról: a Hatalmas Halak Jellegű ÖNÁMÍTÁS - ÉS MÁS- ÁMÍTÁSOK ÓCEÁNJÁBAN!
Hát ez a magyarázat drága barátaim és drága Sárec Iván, áliász "híres Józsi Bácsi", aki éppen akkoriban kezdte velem szemben favorizálni és a Józsi-bácsi blogja -látogatóinak helyettem és helyettünk inkább Lindát ajánlgatni ("Mivel ő nem járatta le az asztrológiát állítólag, hozzánk képest...), szóval, mindenki számára NAGY FIGYELEM:
MINDAZON TÚL, AMI LOGIKUS LENNE ABBÓL, HOGY MÁR GYAKORLÓ ASZTROLÓGUSKÉNT(!!!) ELŐZŐLEG ELKAPARTATTA EGY MAGZATÁT, AZÉRT FOGANT HIBÁSAN BENNE AZ ÚJABB MAGZAT, MERT METAFIZIKAI SZINTEN HAZUDOZOTT! Mert össze - vissza hazudozott nem csak kifelé, de befelé is, a lelki-ismeretének, tehát HAMIS INFORMÁCIÓKAT ÁRAMOLTATOTT minden felé, kezdve azzal, hogy a róla - felőle, illetve a tettei (A várva várt magzatának, amely megfoganása érdekében az Istenhez is imádkozott, a teljesen felesleges elkapartatása felől!) tájékozatlan személyeknek horoszkópokat készített. Vagyis: szemtelenül és gátlástalanul át-verte őket, mivel azt, hogy közben kétszer is mesterségesen abortált, tehát megölette a magzatait, azok elől eltitkolta! De nem (Csak...) azért fogant hibásan a második magzat, mert a tájékozatlan rendelőit átverte, hanem azért mert a saját lelki-ismeretén keresztül, amit szintén át vert, MÉG A BENNE LEVŐ ISTENT IS ÁTVERTE, azzal, hogy azt hazudta amannak, hogy minden rendben van attól, hogy ő, spirituális szempontból, de gyakorlati szempontból is, tehát HAMISKÁRTYÁS Abortálóként, spirituális - sors-vezetési, sorsmegoldási tanácsokat osztogat a hozza forduló óvatlan (az igazi Linda reális alapállása felől félrevezetett) személyeknek!

Tehát, még egyszer: nem un. égi büntetésből fogant meg hibásan ez a második magzat, hanem azért mert a megfoganó "ANYA" SZELLEM, minden szinten hamisan játszott, hamis információt áramoltatott kauzális (Isteni - teremtői) szinteken is: Egyszer úgy, hogy korábban abortált miután a magzat megfoganása érdekében imádkozott rengeteget, és úgy is mint hamiskártyás asztrológus, aki azt hazudja az Istennek, hogy nincs azzal semmi baj, ha ő "élet-és sors-útbaigazításokat végez, vagyis magyarul: "SORSOKKAL JÁTSZIK" miközben ő tudományos - technikai nagyvonalúsággal, ELKAPARTATJA, vagyis megöleti AZ ISTEN ÁLDÁSÁT!

Na, így és innen már gondolom, hogy tisztábban lehet követni a Nem-Bolond Linda további, misztikusan erkölcsös és erkölcsösen misztikus "csavarintos" házi (saját publikumának szánt) magyarázkodásait, akarom mondani: ármánykodásait:

"Az évek alatt többször is volt " nem tudunk barátok lenni" helyzet, természetesen mindig miattam. :) Sebaj. A lényeg az, hogy nem kellett kitíltani sehonnan, magam is láttam , hogy jobb, ha külön megyünk az útjainkon és a kérdéseimre megkeresem magam a választ."

- HÁT, MÁIG KERESI, de mi, ennek a Dühös visszanézésének" köszönhetően, végleg meg kaptuk a választ a "LINDA - KÉRDÉSÜNKRE": Linda egy nem - bolond, vagyis hamis bolond. Hamvas Béla szóhasználatával (Patmosz II:) metafizikailag hamis egzisztencia. És mert hamis egzisztencia, természetesen: hamis asztrológus is, lett légyen akárhány diplomája is. - Igen is, bűnösnek tartom magam és az óvatlan áldozataitól bocsánatot kérek, amiért ezt eddig nem mondtam ki, és nem tartottam magam ahhoz, a Szókratészi alapálláshoz, ami szerint "Barátom Platón, de nagyobb barátom az igazság." Igen is, rettenetesen szégyellem magam emiatt, és ezektől az emberektől most nyíltan bocsánatot kérek. - És ez nem szemforgató bosszúállás, amiért ő annyira igyekszik a fész oldalán engem lejáratni, azzal a nagyon - nagyon ritkán előforduló kereken két órás eltolódásokról szóló felfedezésemmel, aminek még nem találtam meg sem az asztrológusi, sem a metafizikai magyarázatát. Ezért is nem publikáltam sehol, mert nem kaptam még meg a magyarázatot, holott, két ember esetében, olyan személyeknél is szükséges volt, és abszolút pozitív eredményeket hozott az alkalmazása, akiket egyrészt a gyermekkorukból ismerek, másrészt nagyon jó barátaim. Úgy gondolom, hogy aljas galádság a részéről, amiért a hetvenkedései miatti logosz- kitiltásáért, azzal vág vissza, hogy emiatt, a rengeteg ostromlása után felfedezett és szerintem ebben az esetben is, a gyakorlati valóságnak tökéletesen megfelelő "diagnózis" miatt, amit el sem fogadott, megkísérel lejáratni.

"A Logosz nem vitaterület, alkotmánya mást mond ki."

- És akkor mi van? Ettől rosszabb, vagy minőségtelenebb, hiteltelenebb, mint más asztrológiai fórumok? - Jól nézünk ki, minimum két évtizedes internetes tapasztalatokkal a hátunk mögött, ha még mindig azt valljuk, amit az első éves és első fél-éves filozófia-hallgató egyetemisták, akik még elhiszik azt, hogy az a bizonyos lényegi igazság a "dialektikus viták" által található meg és hozható felszínre, és nem pl. a pozitív eredmények által igazolt gyakorlati tapasztalatok feltárása és tudomásul hozása segítségével!

"Kifejeztem a távozási kérésemet." Nem távozási kérés volt az, hanem teljes kitörlést igényelt, ami, a sok - sok éves Logosz-os tevékenysége után, sok rovatott tett volna értelmetlenné, döntötte volna össze.

"A horoszkópom, amit Szilárd készített nekem , tíz évvel ezelőtt, most is megvan. 3 hangfelvételből áll, a negyediket, amelyen a pozitív fényszögeket értelmezte , még akkoriban , számítógépes kétbalkezességből letöröltem.

A két órás "valamiért" való horoszkópkorrekciót nem igaz, hogy nem fogadtam el."

- Az idei kavarásait követő "rettenetes" :) cirkuszok után, még a kitiltása előtti napokban - órákban, vagyis az utolsó, még "barátinak mondható percünkben" tehát, végre - valahára elfogadta. És azt is csak azért, mert Dénes Mária is, akit mostanában ostromol éppen úgy az értetlenkedéseivel mint engem korábban, többszörösen megmagyarázta és be bizonyította neki, hogy igazam van, nyugodtan elfogadhatja! DE KÖNYÖRGÖM, EZT HÁROM, DE AZ IS LEHET, HOGY NÉGY ÉVVEL AZUTÁN, HOGY ÉN DIAGNOSZTIZÁLTAM! És miután annyit kavarta e nyakassága miatt a fekáliát - Mert hogy ezzel a nyakasságával az is együtt járt, hogy képtelen volt beismerni, azt ami az új képlete szerint égre kiáltó evidencia, tehát, hogy A KEVÉLYSÉG VÉTKÉBEN FETRENG! - hogy a Logoszról ki kellett tiltani és ezzel ezt az utóbbi két évben már tényleg kínossá váló barátságot ténylegesen és végleg lezárni.

"Elfogadtam és értelmeztem magamnak az új képletet. A régi képletem sokkal inkább én vagyok, "

- Na tessék: ennyire fogadta el tehát... Ezzel nincs amit tárgyalni, ez amikor csukva a szája, illetve, amikor alszik, akkor is hazudik... - Ha valaki akarja, folytassa a hazudozás leleplezését, én egyszerűen meguntam. Román nyelven ezt úgy mondják, hogy "Nu are stofa de astrolog" (Nem készült asztrológusi alapanyagból.) Az asztrológusnak ugyanis a legerősebb bázisa - bizonyossága, tanulmányi forrása, a saját karmájából eredő, lehetőleg összes hibáinak a meg- fel. és beismerése. Ha nincs meg ez az alapanyaga, ez az abszolút személyes bizonyossága az asztrológia helyessége felől, akkor olyan mint egy több irányú mágneses térbe került iránytű: össze vissza mutogatja az irányt, mind a négy, sőt: "mind a tizenhat" égtáj felé. - Nos, ez teljesen illik a Csüdöm Melinda szakmai jellemzésére, akit, állítólag másod-magával, képes volt "megzavarni" az általam felvetett "sorsmegoldása"... - Most már vagy ismeri egy asztrológus saját magát belülről, vagy nem... És hogyha csak azért nem, hogy ezzel a "zavarával" egy másik asztrológust lejárathasson, akkor nem csak az asztrológussal, hanem ezzel az érdekből, vagy akár csak kevélységből is, de össze - vissza hazudozó, aljas emberrel is igen nagy baj van.


"... mint az elmélettel még nem alátámasztott , de valamiért Szilárd által érvényesnek hitt 2 órás eltolódásos horoszkópom." - Csak figyeljünk oda a tipikusan Csüdöm Lindai, szarházi alányúlásra: Mint hogyha ezt a "hitemet" az az asztrológus, is, akivel mostanában ugyanolyan intenzív levelezésben van, mint annak idején velem, nem konfirmálta volna számára többszörösen is... Hogy a Viola konfirmációjáról ne beszéljünk, mivel Linda szerint ő hozza képest "túl fiatal". :)

"Máskülönben , az is érdekes lenne, ahogy felmerülne a kérdés arról, hogy hova tehető és mit lehetne kezdeni azzal, hogy tíz éve félrevezetgetem magam. Mindegy. A kérdés még nincs, csak akkor lenne, ha alapja volna annak, hogy lehet 2 órákat tologatni egy születési képletet. Eddig, még két ismerősőm van ebben a helyzetben, mindketten csak zavart éreztek amiatt, hogy előbb egy , majd másik képlet szerint gondolkodtak." - Én csak egy ilyen ismerősödről tudok Rafinált Linduska, és azt is te zavartad meg azzal, hogy tiszta hiúságból és szakmain irigységből, vagy lejáratási szándékból, vagy miből , de hiteltelenítetted a szerencsétlen ember számára a diagnózist és az egész munkát, holott Dénes Mária ezt is egyértelműen és határozottan konfirmálta! Ráadásul egy olyan szexuális devianciának az asztrológiai magyarázatáról van szó, amitől éppen olyan nehéz határozott önnevelés és kemény kezű leszoktatási akarat nélkül megszabadulni, mint pl. az alvási zavaroktól, ami még az alkohol- a drog- vagy a cigaretta-függőségről való lemondásnál is nehezebb! De persze, neked nem az a célod, hogy ezeken az embereken segíts, hanem az sokkal fontosabb számodra, hogy mások előtt lejárass!

"Az sem igaz, hogy ne tekinteném magam hibásnak,vagy ne éreznék mélységes bűntudatot amiatt, hogy két magzatom esetében elbuktam. Ráadásul úgy, hogy már volt horoszkópom. Már a kislányom is, kis , plusz újjcsökevénnyel született."

És ez itt alant, már egyszóval: gennyes!

Mikor olvasom Emőkének a régi , amúgy abszolut szép, mély és helytálló anyaságról való írásait, nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy Rák Lilithel ez csak egy szép , előrevetített mágikus kép, ami nagyon helyes is, mármint , hogy ezt tette azért, hogy erősítse magát. Egy betanult, felmondott lecke."

- Ha meg üt a guta sem tudom elképzelni, hogy miért rakta ide be, az édesanyja által behülyített és a családjától elidegenített és elszakított Emőkének az önámító szövegét? - Annak az Emőkének, aki mindig csak le betegíteni és a négy égtáj felé szét szórni, másoknak elpasszolni volt képes a gyermekeit, és aki annyi év után is képes volt - Fix ugyanúgy mint hajdanán őt az anyja! -, idióta liberális szólamokkal elhülyíteni és magához édesgetni, az általam nevelt közös lányunkat, miközben az Edina nevű 4 éves kislányát ott hagyta Régenben és ugyanúgy nem látogatta meg több hónapja, mint a tavasszal a dédnagyanyjánál hagyott legkisebb közös gyermekünket: Rékát? Önigazolásképpen? Ezzel akarja igazolni önmagét a "karmikus gyengesége" miatt? Amiatt tehát, hogy tök feleslegesen megsikoltatta a magzatát? Ennyire szégyentelen? Milyen erőltetésről beszél? És ezt miért úgy állítja be mintha én miattam "erőltette volna meg az indokolatlan abortuszig elmenően magát" - Ez a hozzám - rám való csavargatásos fogás, ez az aljas szakmai mocskolás, már egyenesen sátáni:

Viszont Rák Lilithel, mint ahogy én is megtapasztaltam, horoszkóppal és ahogy megfigyeltem a velem egyszerre született személyeknél, akiknek nem volt horoszkópjuk, azt lehet mondani, hogy nagyon veszélyes az erőlkődés. Nagyon óvatosan lehet csak "belefogni" a karmaoldásba. A nagy "igyekezetbe" és "törekvésbe" , az ember úgy mozgósítja az erőket, ahogy nem kéne. Mindegy. Látom nagyjából, hol hibáztam el és le is fogom írni.

Nem igaz az, hogy ne írtam volna le a felismeréseimet, belátásaimat, hogy ne lennék a lelkiismeretemmel és a felelősségemmel tisztában, ahogy az Viola kérdezi és fejtegeti a Logoszon nagy meggyőződéssel és csúfondárosan. Ez előtt a Logosz előtt, még volt kettő. Összeomlottak, az anyagokat át kellett menteni. Az Asztrologosz alapítása után , nemsokára , mivel felfogtam a metafizikát, és megvolt a horim, már kezdtem írni nemcsak kérdéseimet, hanem felismeréseimet is. Nyíltan. Viola akkoriban még nem volt képben, ezeket nem láthatta."

- A micsodát is? hogy a felesleges magzat- gyilkolások előtt lettek volna jó "Rákos" felismerései a régi Logosz-on? Kötve hiszem! - Esetleg elismerései az Ikrek karmájának, annak, amit most be is bizonyított élőben. Ti., hogy az Ikrek karma a Kínai Patkány évének megfelelő analogon, és a patkány típusú ember az, aki alattomosan a barátja torkának ugrik és annak a vérét kiszívja. Ezt tette és teszi most még inkább Csüdöm Linda is velem.

Innen a csoportból nem tettem ki Violát, ő ment el, miután nem voltam hajlandó a sértettségéből fakadó tisztázó harcát nyílvánosan elvégezni. Lett volna még egy lépés addig.
Szilárddal pedig régebben megbeszéltem, hogy ez a csoport az enyém , itt én hozok szabályokat és kértem, hagyja meg nekem ezt, fejlődési területnek. Egyet is értett. Itt is volt Szilárd, a csoportban , miután Viola kilépett."

- Dehogy "voltam ott." A misztikusan őket oktatgató, tűzoltós story után, ami alatt Linda bántóan - abszolút két balkezesként, egyszerűen le volt zsibbadva, arra felé sem néztem. A tanítványi státuszt akárcsak Linda is, elutasító, tudatmódosító gombákkal messze földön állítólag "beavatott" volt rendelőmmel végül is, magánlevelezésben kiegyeztem.

"Csak akkor tettem ki Szilárdot, miután láttam, hogy nem igazságos, hanem részre hajlóan szűri le a tanulságokat és ferdíti még azt is, hogy ki kellett tegyen a Logoszról."

- Hogyhogy "még azt is"? - Semmi egyebet nem tettem. csak egyetlen pontosító megjegyzést!

"Pedig régebbtől fogva, kezdtem látni, hogy azt képzeli, valami versengést folytatok vele."

- 1. Nem "kezdte látni", hanem én szóltam rá többször is, hogy hagyja abba, ne csinálja! 2. Akkor meg miért nem hagyta abba?

Most már minden ok, kifejezte magánlevélbe, hogy velem soha az életben nem akar találkozni, mint Enikővel vagy Ivánnal se. El van fogadva. Tiszteletben tartom.

A kauzális jelzőt azért tettem ki az asztrlógia neve elé itt a csoportban, hogy élet adjak a külömbségnek az asztrológiai irányzatok között. Ha Szilárd kifejezte azt, hogy vele egy helyen ne fejtsem ki én is a meglátásaimat, gondoltam jobb lesz az is, ha a jelzőt is leveszem. (A Medárda ügyhöz se szóltam volna hozzá semmit, ha erre Szilárd mgánlevélbe nem bíztat. Ugyanis untam már a kísértetiesen megismétlődő félreértésekbe kifutó összeszólalkozásokat, amiknek természetesen mindig, kizárólag én voltam a bűnbakja.
Az asztrológia értelmezése attól még a hermészi alapokon megy, amiért nem a kauzális jelző van itt a csoportban , előtte.

Szilárd asztrológiai szimbólumok értelmezési formájával teljesen egyet értek.

Félreértések voltak köztünk. Ez természetes.
Én nem gondolom, hogy szakmabeliek és barátok pont úgy kellene megoldják a nézeteltéréseiket, mint ahogy az avatatlanok támadásai esetén , esetenként, azt el kell végezni.

Remélem , nem maradt ki semmi.

Köszönöm a figyelmet és a türelmet."

- Meg volt... Én is köszönöm, és felszólítom itt is és meg fogom tenni magánlevélben is, hogy hagyja már abba a fekáliakavarást, és ne erőltesse tovább magát, akár a magzatfoganásban is, mert éppen úgy fog járni, mint az anyaság-erőltetésével (Amely erőltetés is igazolja egyébként, hogy a Szűz sárkányfarka, azzal a sok bolygóval együtt állva, az I,. horoszkópházában áll!): attól nem lesz nálam jobb asztrológus, hogy tovább hazudozik rólam, hanem csak akkor lehetne egyáltalán számba vehető asztrológus, ha szert tenne végre egy kis igazi - kauzális! - hibabelátásra is.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2016.10.08. 07:53 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 3985
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Sőt!

A szegény, árnyék-énje által vezérelt ellen-Bolond Linda barátunk, annyira a fejébe vette, hogy mindent a saját eszéből, külön-álló, de az enyémmel állítólag "egyenlő" ("Az egyenlőség az egység megrablása." - Hamvas Béla: Tabula Smaragdina.) eszével, hogy hiába figyelmeztettem már az első kitiltásakor arra, hogy addig semmit nem fog előre haladni, a Halak-karmája feloldásában, amíg meg nem tanul meditálni, hogy - legalább is, a teljes szakításunk előtt írt valamelyik magánlevelében ezt is bevallotta őszintén: - máig nem tanult meg, bocsánat: még mindig képtelen meditálni. Márpedig anélkül lehetetlen a "Bolondkodás", vagyis a boldogulás, az Isteni Én-nek még csak az érzékelése is, nem, hogy az azzal való azonosulási képesség kicsiráztatása és kifejlesztése. Így az egész metafizika, személyi átélés nélküli, hiteltelen, mivel üres elménckedés, hogy nem mondjam steril okoskodás, magyarosabban: hablatyolás, és végső soron saját magunk elől - az isteni magunk elől való bújócskázás, ami csak arra jó, hogy másokat magunk felől megtévesszük, és ebben a "másságba", ily módon az Isten is bele kerül. Így jutott el szegény ellen-Bolondunk is, ahhoz az elméleti következtetéshez, hogy a Lilith, tőlünk teljesen függetlenül, tehát objektív módon, az anyagot is áthatja és irányítja, és ezért, ahelyett tehát, hogy az anyag csak megbízható tükre lenne, tőlünk, vagyis mindenkinek a kicsi én-jétől teljesen függetlenül, "hibákat hoz létre", hibásan alkot, tehát az ő magzata is, ily módon, az anyag (DNS-ek rendszereződése) voluntarista módon, önakaratából, Lindától (Az idealista - pragmatikus agyalásaitól) függetlenül hozta létre hibásan az ő magzatát. Persze, miután, még két évvel ezelőtt, végül is, kénytelen voltam ezt ráhagyni, és csak most, a nyáron, erre vissza térni, nagy nehezen, beismerte, hogy ezt már nem így gondolja, sőt, ezt most már tagadja is, de igen is, két (Vagy három?) évvel ezelőtt, nekem, magánlevélben, írt ilyen elméletet is!
Szóval..., ahogy egy garantáltan Bolond Elta-s barátommal szoktuk mondani hajdanán: "E greuuu domn-le, e greu..." :) Valahogy így: Nehéééz a dolog uram, nehéz... :) (-Akárcsak a Linda által oly meghatóan idézett, ugyancsak hamis-Bolond Szécsi, majd Kozma, majd Benkő Emőkének...)

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2016.10.08. 08:22 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 3985
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Apropó: Lindának ez, a vége felé már betegessé vált, velem való egyenlősdisedése, ami a Violának a lenyomására tett kísérletezgetéseivel társult valamiért... (Ha már "valamizünk" az ő két órás sorsképlet-eltérésével. De, hozza hasonlóan, ne kavarjunk össze mindent!) Nekem ezzel semmi bajom nem lett volna, még akkor sem, ha a Hamvas ide vonatkozó mondata, nem akadt volna be az eszem kerekébe már húsz évvel ezelőtt, akárcsak az azonosság-tudat..., szóval én még ezt sem bántam volna, ha ez nem társul nála egyfajta kamaszosan bennfetteskedő tiszteletlenséggel. Könyörgöm: ha már annyira sportolok abban, hogy valakivel, aki nálam jóval korábban és jóval keményebb elméleti és főként: gyakorlati - élettapasztalati alapokkal kezdte, akkor nem úgy akarok azzal "egyenlő" lenni, hogy azzal (Persze, ugyancsak Lindásan - "finoman") tiszteletlenül kezdek bánni, azt, annak a jól megszenvedett állításait kétségessé téve, hanem úgy, hogy törekszem oda eljutni, ahova az, akivel egyenlő akarok lenni minden áron. És itt nem tudok nem gondolni arra, hogy Linda talán azért is utasította el a számára is felkínált tanítvánnyá válási lehetőséget, hogy "nehogy már" :lol: emiatt ne lehessen velem egyenlő minél hamarabb. Lásd később a szerintem és Marika szerint is tök rá illő sorsképlet elutasításának az indoklását: "Nehogy már te kelljen meg mondd nekem, hogy milyen sorsképlet felel meg nekem." - És ezt, miután vagy három évig gyötört azzal, hogy az előbbi felesleges abortuszától függetlenül, sőt: a férjének is a veszélyeztető munkahelyétől is függetlenül, derítsem ki tiszta levelezés útján, hogy mi volt az oka annak, hogy hibásan fogant....
Szóval, ezen az idealista (baráti) erkölcsi magasságokba rejtett kevélységen tényleg csak az segített volna, ha nem veteti el a hibásan fogant magzatát, hanem megpróbálja azt a hibát spirituális úton kijavítani (és itt nem csak agykontrollozásra - pozitív mágiázásra gondolok, hanem őszinte hibabelátásra, nagy fokú és intenzív vezeklésre!), és ha nem sikerül, hát nem sikerül, akkor meg azt az utat kellett volna választania, és akkor ma nem nézne vissza "akkora haraggal" az egyenlővé igazán nem miattam - Nem az én hibámból! - félre-sikeredett barátságára.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2016.10.08. 14:53 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2008.09.17. 16:18
Hozzászólások: 795
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Oroszlán
Aszcendens: Oroszlán
Azt írja Linda, hogy ő még két olyan embert is ismer, akik - rajta kívül - nem tudnak mit kezdeni a két órás eltolódással a képletüket illetően. És nagyképűen odaírja még, hogy nem érti mit kell "tologatni" két órát a képleteket. Hát, akkor ő nem tudja, hogyan kell képletet beállítani.

Az én esetemben ahhoz az időponthoz képest, amire édesanyám emlékezett, ami édesanyám szerint fel is volt valahol, valamilyen születési dokumentumomon jegyezve, és ami szerint készítette Szilárd az első horoszkópom 2OO8-ban, ahhoz képest egy órával későbbre kellett állítsa 2O12 nyarán, tehát négy évvel az első horoszkópom után, amikor is Ividő már az első életévét töltötte. Számomra akkor rögtön egyértelmű volt, hogy az vagyok én: nem kilences házas Halak Lilith-tel, hanem 8.házassal, és nem ötösházas Nyilas Sárkányfarokkal, hanem négyes házban állóval, és nem első házas Oroszlán nappal, hanem 12. házban állóval. Nekem ezt elfogadni nemhogy nem volt nehéz, habár kétség kívül döbbenetes volt szembesülni a jóval "okkultabb" karmákat jelző képletemmel, de én mindig is éreztem, hogy ezek a tartalmak nagyon erősek és hangsúlyosak bennem... Én addig azt hittem, hogy a három skorpió bolygómat nem akarja elég komolyan - úgy, ahogy engem végre megnyugtatna - hangsúlyozni senki, aki asztrológiával foglalkozik, de kiderült végül, hogy azon nincs is mit jobban hangsúlyozni és arról van szó, hogy nem csak annyi közöm van nekem a skorpió karmához, ami negatív fényszöget ott kap a Marsom meg a Szaturnuszom. Az az igazság, hogy nekem a régi képletem az igencsak könnyűnek nézett ki a számomra - érthető, hiszen a karmafeloldáshoz nem azokat az életterületeket jelölte, amikkel oldhatom a karmámat. Persze így is nagyon sokat adott nekem az első horoszkóp feltárásom is, viszont aki komolyan veszi és használja a horoszkópját és még sem halad a boldogság és az egészség felé, és akkor ha ennek a téves óra perc az oka, akkor az egy asztrológussal konzultálva ki is derül, ha más az oka, akkor az derül ki.

„Mert nincs oly rejtett [eltakart, elleplezett] dolog, mely napfényre ne jőne [vagyis nyilvánvalóvá ne válna, és le ne lelepleződne, amely ismertté ne válna]; és oly [elrejtett] titok, mely ki ne tudódnék. [Más fordítás: Minden dologról lehull egyszer a lepel, akárhogy leplezzék is, nincs elrejtett dolog, amely utóbb ismertté nem válnék]” (Luk. 12,2)

Én tehát abszolút nem érzek semmi zavart emiatt a 2O12-ben történt új és igazi képletem felfedezése miatt, sőt.

A két órás eltolódás kapcsán még hozzá szeretném tenni: Volt olyan esetem, hogy az illető személy élettörténetében fiatalon történt halálközeli állapot tanúskodott kétségtelenül az újjászületési karmáról, miközben skorpió motívum majdhogynem semmi volt a megadott születési adat szerint, a mágikus két óra eltolódás jelenségével viszont minden a helyére került, nem csak az egyik karmapont került be a 8. horoszkópházba, de a másik karmapont is beállt egy az adott személy életének és jellemének abszolút megfelelő struktúrát mutatva.

_________________
"Egy csepp realizáció többet ér egy könyvtárnyi elméletnél." - Hamvas
És: A bolondság az egyetlen pajzs, és az egyedüli biztos talaj.

http://aldottelet.com/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2016.10.09. 13:56 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 3985
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Azt írja Linda, gondolom, elítélően, de legalább is "hiányolóan", hogy a Logosz nem vitafórum. Hát nem is az, de ez éppen amiatt van, hogy az asztrológiai fórum elsődleges funkcióját: a LELEPLEZŐ JELLEGÉT betölthesse! Az egyéni karmák által vezényelt, és ebben az is benne van, hogy az egyéni hiúságok által vezényelt, dialektikus vitáknak a kontra - rekontra forgatagában ugyanis, egészen biztos, hogy a leleplezni való igazságok, elveszítenék a jelentőségüket, ahhoz képest, hogy az olyan rejtett kevélységet leplező agyafúrt gondolkozással rendelkező személyeknek, mint amilyen pl. Linda is, nem az igazság lenne a fontos, hanem az, hogy "minden áron" igaza legyen. És persze, ezzel lehet azt szembe állítani, hogy na hát persze, akkor viszont mindig a "zsarnoki" Szilárdnak kell gaza legyen. Lehetni lehet ezt is állítani persze, és valószínű, hogy egy ilyen állításban rejlene is "sok igazság" :lol: , csak egyről azért ne feledkezzünk meg: Nekem nincs olyan egyértelmű és határozott tűz karmám, még a karma-pontoknak a házakban való elhelyeződése alapján sem, mint pl. Lindának. És én soha nem is tűztem ki magam elé olyan ambíciókat, hogy most ezt és ezt, felfedezem, vagy megfejtem, hanem én mindig csak többsz9rösen bele botlottam, majd valósággal bele akadtam egy - egy asztrológiai jellegű sors-problémába, ami elől nem tudtam kitérni, mert mind csak szembe kellett azzal kerüljek, és amivel emiatt a kénszer miatt, végül addig kellett foglalkoznom (A sors rá kényszerített!), amíg azt valamennyire, de legalább is, magának a problémának a felismeréséig és megfogalmazásáig, kimondásáig, általában a volt hallgatóim és tanítványaim segítségével is, meg nem fejtettem.
Ezzel szemben pl. Linda azt állította nekem valamelyik levelében, hogy az, hogy miért kellett neki hibás magzatot fogannia, annak ellenére, hogy karma szempontjából ő már igen nagy fejlődési eredményeket mutathat fel :oops: :lol: :o , az ő asztrológusi felfedezése lesz, erre a feladatra szemelte ki őt a sors, vagy az Isten, mit tudom én..., de, mint minden tűzkarmás személy általában, mindenképpen ő is, ki lett választva, valamilyen felsőbb hatalom által ennek a rendkívüli felfedezésnek a megtételére... ;)

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2016.10.17. 17:30 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 3985
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Ezt a számítógépem memóriájában találtam, de bizonyára a Logoszon is meg van valahol a közelben. De nem baj talán, ha a jelen téma kapcsán, le verem a port róla és nagyon apró kiegészítésekkel újra közlöm:


[b]Hamvas Béla Harlekin c. esszéjének az alkímiai - metafizikai kritikája

A Hamvas Béla által az Harlekin című esszéjében leírt Bolond teljesen félelemtelen. Nem fél sem az ellenségeitől, sem magától a Királytól, sem a sorstól, sem az Ördögtől, sem a Haláltól!
Könnyű neki, mondogattam magamnak, miután a gyermekeim egészségét és testi épségét, még hogyha öntudatlanul és önkéntelenül is, de a „tudattalan karmikus képviseletével befolyásoló, tehát lényegében: azoknak az életét és halálát az un. „lelki kezében” tartó! – édesanyját láttam, a szellem által többszörösen megcsavartan. Miután tehát veszélyes-kótyagosan kellett lássam a gyermekeim édesanyját, és az anyák tudattalan képzeletvilágának a kiskorú gyermekek életére gyakorolt hatását ismerve - És persze: miután gyakorló asztrológusként az anyai önkéntelen és tudattalan félelem-agresszióval találkoztam, MÁR GEYÁLTALÁN NEM HITTEM ÉS NEM BÍZTAM A HAMVAS BÉLA ARLEQINJE FÉLELEMTELENSÉGÉNEK A POZITÍV ÉRTÉKÉBEN.
[/b]
Hiszen asztrológusként, de spirituális megfigyelő édesapaként is, rengeteg alkalmam nyílt, mind a negatív személyi ambícióval, mind az irraconális karma-félelemmel telt női képzeletvilágának a mi gyermekeinkre gyakorolt hatásait megfigyelni és sajnos: megtapasztalni.! De főképpen a két és fél hónapos Enikő lányunk halálakor volt alkalmam attól egyenesen megrettenni! Ezért az én szememben a Hamvas által ábrázolt Harleqin nem jó Bolond, hiszen nem egy felelősségteljes szülő és ezért nem teljes személy. Neki nem kell féltenie a gyermekeit a másik szülőnek a gyermekekbe becsapódó és azoknak az egészségét és az életét veszélyeztető, vészes képzeleti csapongásainak az eredményétől. Tehát nem kell félnie, az általa gondozott gyermekeknek a másik, nő nemű, szülőtől érkező, jobb esetben történő lebetegedésétől, rossz esetben: a vészes beleseti, sőt: szélsőséges esetekben egyenesen a halálos veszélyeztetettségétől! (Lásd Enikő halálának az igazi, spirituális okait!)
A misztikus amerikai szerelmétől, John Lezidontól hirtelen megzavarodott volt-feleségemnek az első ámokfutása után tehát, elhalványodott bennem a Spirituális Bolond képzete, mivel, a gyermekeimet évekig nem tudhattam az anyjuk ide – oda csapongó, mágikusan rájuk is ható, nagy erejű haragvásai, és gyűlölködései miatt biztonságban. (Nem csak az Enikő halála okán, de a hétköznapi gyakorlati foglalkozásom által biztosított sors-értelmezői tapasztalataimnak és megfigyeléseimnek köszönhetően ugyanis, nem lehetek az a naiv személy, aki azt képzeli, hogy az orvostudomány valamiféle garanciát is jelenthet ebből a szempontból. Hiszen Enikő is, egy tudományosan „lelkes”, de naiv védőoltás- halmozás következtében halt meg gyakorlatilag. A katasztrófa spirituális okait éppen a Bolondról szóló regényen második könyve végén írtam le, amit a megfelelő anyagi alap nélkül nem tudok megjelentetni.) Vagyis, mert nem tudhattam őket védettnek az anyjuk tudattalan érzés-és képzeleti világa vészes kilengéseinek az asztrális hatásaitól.
És mi tagadás: az Emő második ámokfutása és végleges családrombolása után, azért is elakadt hirtelen a Bolonddá válásom, mert, ennek a gyermekeim anyjától jövő, az ő volt-családja ellen, vagyis az ellenünk irányuló tudatos, vagy tudattalan gyűlölködésből fakadó asztrális hatásoknak", nem csak a gyermekek időnkénti halálos veszélybe kerülési sorozata lett az egyik eredménye (Medárda és Turula egészen az elején, Etelka időközben, majd csak Turula.). Hanem a családnak - És főként a Turulának az eredeti családhoz való bírósági vissza-ítélését követő, és a Turula számára és az anya rovására történő, kis összegű gyermek-tartás megítélése után jelentkező! - gazdasági legyengülése is, amit az ő boszorkányi ereje idézett ránk, az által, hogy megsajnálta tőlünk azt a pénzt, amit a bíróság Turulával együtt nekünk ítélt az ő rovására. (Talán természetes tehát, hogy amikor a következő nyáron elrejtette Rékát előlem 3 hónapra, akkor a láthatási jogommal együtt, ezt az összeget is kezdtem követelni tőle. Tudtam, ugyanis, hogy csak addig tart a negatív befolyása, amíg kénytelen lesz gyakorlatilag is ide adni nekünk azt a pénzt, amit annyira nem akart ide adni, amíg törvényesen nem követeltem és tehát miután a rendőrök meg fenyegették, hogy amennyiben nem adja meg a tartozását, kénytelenek lesznek bűnügyi eljárást indítani ellene. )
Természetes tehát, hogy ezen felismerések után, egyre távolodni kezdett bennem, mind a vallásos Isteni Gondviselésnek, mind a Bolond szellemi állapotnak a megváltó képzete, és azon kezdtem gondolkozni, meg spirituális - képzeleti szinten "munkálkodni", hogy miként érjem el azt valamiképpen, hogy a gyermekek, és a család általában is, legalább asztrális szinten, leváltódjék az azt elhagyó anyának és volt-feleségnek az önkéntelen negatív spirituális kapcsolatrendszerétől, annak a káros visszahatásairól. Azt, hogy megszabaduljunk annak a negatív befolyásától? Illetve az anya – voltfeleség, tudatos, vagy önkéntelen „vissza-haragvó” képzeletének az időnként végletesen vészes állapotainak a káros hatásától. Azt észlelhettem ugyanis a húgainál több évvel idősebb Medárdán, hogy a válási időszak után két - három év múlva (kb. 12 – 13 éves korától), egyre kevesebbet kerül vészhelyzetekbe a válási időszakhoz képest, még akkor is, ha egy - egy, az anyjuknál tett látogatásuk után, teljes pszichológiai kábulatba esett. (A gyermeknek ezek a lelki – tudati kábulatai olyannyira erősek voltak, hogy ilyenkor képes volt ismételten, elképesztő elemi hibákért rossz jegyeket kapni az iskolában, holott általában jó tanuló. Majd ezt követően, általában hűléses tünetei jelentkeztek, akkor is, ha gyakorlatilag egyáltalán nem volt amitől meghűljön.)
Megnyugodtam tehát valamelyest, hogy - amint ezt sejtettem is korábban … - a rémes helyzet nem fog tartani örökké, és reménykedtem, hogy a Medárda kishúgai, nála hamarabb érik el ezt az anyai képzeleti és gondolati emanáció káros (és néha veszélyes!) asztrális befolyásától mentes állapotot. De, az utóbbi másfél évben, belső sugallatra, én is igyekeztem újabb erőfeszítéseket tenni a, figyelem: „automatikusan – mágikus” erejű Bolond tudati és képzeleti állapota elérése érdekében, de hát csoda-e, ha ekkora, illetve ilyen erős SORS-ZAVARÓ hatásokkal szemben, tehát: lelki állapot-zavaró, anyai asztrális ellenszélben, ez nagyon nehezen ment? Főként, ha mindehhez hozza tesszük még a munkakerülő gonosz ("székely vallásos-anarchista"!) kökösi prófétának, Nagy Attila Pulinak az interneten ellenem széles körben kifejtett szakmai hitelrontási hadjáratait…
És persze azt is, hogy Violának is, az addig fél-békésen szunyókáló árnyék-énje is rá zendített a negatív jövőkép-gyártásokra, közvetlenül az Ividő születését megelőző periódusban, és azt egyre intenzívebben folytatta, mindaddig amíg az idén nyár végére - ősz elejére (tehát kb. másfél év után), sikerült közösen le lepleznünk e szintén mágikus erejű Violai hibás-énnek (A karmájába bele bújó és azt erősítő árnyák-énje), a sajátos "harcos-kaméleoni" természete és hatásmechanizmusa 8O - 9O százalékát.
Időközben persze, én is "fejlődtem" úgymond…, és bizonyos személyes élmények és események (un. "spontán sors-beavatások") hatására, szintén a nyár végére, sikerült a Hibás-énem ezer-egy arcának és hatásának az eddig fenn maradt maradékát is, tehát az árnyék-én rejtett összhatásának a kb. a 98 - 99 százalékát leleplezni és a megfelelő misztikus gyakorlatok útján megszüntetni. Tudni illik, hogy ami óta szülő lettem, de legalább is, miután két gyermekes apa lettem, soha nem az én öncélú misztikus "tisztulásom" és "szellemi fejlődésem", a fontos a számomra, hanem a gyermekeink minél nagyobb mértékű veszély-mentesítése. Miután több ide vonatkozó törekvésem, kísérletezésem és erőfeszítésem kudarcba fulladása után, rá jöttem, hogy asztrális befolyásolás szempontjából nem léphetek az Emőke helyébe, csakis abban reménykedhettem, hogy minél erősebb személyi tudatra (felelősségteljes öntudatra...) tesznek szert a gyermekek, annál kevésbé lesznek, bárki által is, asztrálisan befolyásolhatók. - Persze, hogy engem legfőképpen a gyermekeknek az Emőtől való önkéntelen asztrálisan befolyásolható állapotának a megszüntetése érdekelt. Hiszen rettenetesen kényelmetlen és kellemetlen már az én számomra is, az, hogy mihelyt valami un. baleseten, vagy vészesebb baleseti helyzeten hirtelen keresztül mentek, a még annál is vészesebb helyzetek újbóli előállása érdekében, mindig fel hívjam telefonon, a már újból férjhez is ment édesanyjukat és "vész-helyzetjelentést" téve könyörögjek neki, hogy hozza rendbe a lelki világát, mert a gyermekeink bajban vannak. (És akár hihető ez, akár nem, de az is kényelmetlen volt már nekem, hogy a spirituális semlegesítés érdekében az asztrologoszra mindig ki írogassam ezeket.) Utoljára a nyár elején kellett ezt meg tennem, amikor Turula többször is megütötte a kis fitos-orrát (Plútó és Skorpió-szerv), és ráadásul még egy, a barakk alatt lakozó, barna hátú kígyóval is találkozott kétszer. De az is világos volt, hogy még a tíz (1O) éves Etelkától sem várhatom el, hogy legalább (minimum) egy tizenkét (12 ) éves gyermek öntudatára tegyen szert, mivel a lányaink egyáltalán nem un. koraérő típusúak, nem, hogy a nyolc éves Turulától…
Hát kísérletképpen elkezdtem őket "Bolondoztatni". Vagyis még többet viccelni velük mint korábban, és a bolond-rajzolás segítségével a képzeletüket általában egy Salvator Dali féle, felszabadult szellemiség irányába terelni. És csakugyan, elég rég óta nem voltak komolyabban meghűlve, vagy más komolyabb betegség által érintve. (Medárda már évek óta), azon kívül, hogy a nyár végén, amikor Viola újból erősen megharagudott hirtelen az Úristenre és "szegény helyzetünkre", egyszerre és zsinórban hánytak, vagyis "gyomor-mentek" és erősen belázasodtak, persze, Ividőnek a hasonló tünetekkel járó megbetegedése után! (Az Emőtől született nagyobb lányok hamar kigyógyultak ugyan, de Ividő és főként és sokáig még Viola hosszan folytatták az elengedési műveleteket. Utóbbi addig, amíg elképesztőn lesoványodott, tehát testileg legalább is, teljesen újjá született. És ezt olyannyira, hogy a visszerei is, amelyek az Uránuszhoz, tehát az irányváltás szelleméhez kapcsolódnak, elmúltak.)
A lényeg tehát, hogy egy idő óta, a káros asztrális befolyás ellenében, egyfelől az életkoruknak megfelelő, maximálisan elvárható felelősséget és komolyságot várok el a lányoktól az iskolában és a családban való viselkedést illetően, másfelől, ugyanolyan szigorúan megkövetelem, hogy "bolondkodjanak". Tehát, hogy bolondos rigmusokat gyártsanak és bolondokat rajzoljanak és általában, Dali szerűen, vidáman szellemeskedjenek, hogy vidám szellemi társítások szerinti meséket mondjanak nekem és főként egymásnak, és persze, hogy "kiemelt Bolondokat" rajzoljanak - fessenek.
Turulának már egy egészen jó költészeti alkotása is született a témában, amely kiegészíti azt a gyermekkorban megtanult áprilisi verset, aminek - szégyen, nem szégyen -, de a logikai nyitjára én csak az idén áprilisban jöttem rá:
"Áprilisnak Bolondja fel mászott a toronyba.
Meg kérdezte hány óra?
Fél tizenkettő. Bolond mind a kettő."
(Mire is kellett nekem az idén tavasszal rá jönnöm e versikét mondogatva? Hát a versike - Szerintem ez a legjobb magyar Haiku. – lényegére! Ti, hogy a toronyba fel mászó Bolond, tulajdonképpen azért Bolond, mert megkérdezi fent a toronyban "valakitől", aki nem lehet más, mint saját maga, hogy "hány óra?" (Ti., azt kérdi a Bolond, hogy "Mi a helyzet?") Azt értettem meg tehát, hogy: vagy a Bolond az aki válaszol magának, vagy „tényleg” válaszol neki „valaki bentről", hogy féltizenkettő. - Hát ezért van az, hogy Bolond mind a kettő, mert "ketten vannak" a Bolondban és a Toronyban (Az elefántcsonttoronyban, tehát a beképzeltségben). Ő, és az árnyék énje.
Nos, ezt elmagyaráztam a családomnak is, és mint jó – Bolond, nagyon sokat derültem, a rejtély értelmén.
De még többet nevettem a Turulának a zseniális kiegészítésén (A vers folytatásán), amely így szól:
"Ha Bolond mind a kettő,
miért nem tizenkettő?" :lol: :lol: :lol: !
(Tehát: miért csak fél tizenkettő? – És így tovább…)
Majd később kiegészítettük arra, hogy:
„Mert ha tizenkettő,
Nem Bolond a kettő!”

Megnyugodva és újból boldogan alszom tehát mostanában, egészen biztos lévén abban, hogy a gyermekeim többé olyan helyzetbe nem kerülhetnek, amely tényleges veszedelmet, vész-lehetőséget jelenthetnek a számukra.
De ezzel együtt azt is meg értettem, hogy hol tévedett Hamvas Béla az ő Harleqin-jében. Ott első sorban, hogy a Bolondot, vele-születetten Bolondnak ábrázolja, mint a hívek szentimentalizmusára utazó vallás Jézust: kizárólag őt egyedülien az Isten Fiának! (Holott Jézus maga figyelmeztetett arra, hogy a zsoltárok szerint is mindannyian Isten fiai és lányai vagyunk. Tehát nem csak ő maga az kivételesen!)
A Bolondság egy olyan mélyen beavatott öntudati állapot, egy olyan – És minden szentséggyalázás nélkül: - krisztusi, spirituális állapot (Tulajdonképpen ő a megtestesült krisztus, csak Bolondnak kell neveznünk, a vallásos ostobaságok miatt, nehogy az egyházak isteni tudás-áruló papjai és püspökei bepereljenek, vagy ránk uszítsák a tömegeket.), amit az egész Tarot-rendszer kálváriáján tudatosan végigjárt megvilágosodott és főként: ambíciós személyek, el tudnak érni az életükben.
Hogy honnan tudom ezt biztosan? Személyes megélésből, tapasztalatból. Onnan, hogy én is lassan - lassan, a gyermekeink növekedésével és a Viola árnyék-énjének az elsorvadásával egyenes arányban Bolonddá változom.
Jó hír a hölgyek számára: persze, hogy önök - a felelősségteljes anyák – is, lehetnek Bolondok! Sőt: akkor teljesül be a Mi Atyánk kérése is, ami szerint: "...legyen meg a te akaratod, amiként a mennyben, azonképpen itt a földön is.", amikor a felelősségteljes anya és apa - párok többsége válik Bolonddá, vagyis kívül – belül kiegyenlített lénnyé: Androgünoszá. A Hamvas egyik nagy tévedése tehát a Bolonddal kapcsolatban az, hogy a kiegyenlítődést össze téveszti a paradoxonnal és azt képzeli, hogy a paradox (természetellenes) módon, a Bolondok egyenesen Bolondnak, tehát karma nélküli személyeknek születnek. (Ahogyan azt a vallás állítja Jézusról!) És tehát, hogy ebben a kiváltságos - „szűziesen” Bolond-helyzetben élő misztikusok, különösebb karma-oldási erőfeszítések és életfeladat-vállalások nélkül is, Boldogokká válhatnak. A Hamvas második nagy tévedése viszont ugyanaz, mint a vallásoké, amelyek azt képzelik, hogy a gyermektelen papok, apácák és szerzetesek is, tényleges Boldogokká (Bolondokká!) válhatnak. Holott világos, hogy nem válhatnak azokká, mivel ők, kiegészítő ellentétes nemű párok nélkül („szüzességi fogadalomban”) eleve folytonos testi kiegyenlítetlenségben élnek! Hamvasnak a kissé korai halálát ismerve, illetve annak a drámai természetéből tudhatjuk, hogy Hamvasnak nem sikerült teljesen Bolonddá válni. Eközben a vele egy idős, de sajnálatos módon, nála kevésbé ismert és felkapott spirituális írótársának, az igazi Bolond - Szentkuthy Miklósnak viszont, aki élete végéig, szó szerint is és folytonosan "Bolondkodott", nagy a gyanúm, hogy igen: 81 évesen, de makk egészségesen, álmában lépett át a túlvilágra!
De a Bolonddal kapcsolatos legnagyobb spirituális tévedését Hamvasnak abban találhatjuk meg, hogy szerinte a Bolondnak a számunkra ismeretlen mágikus ereje és titka abban található meg, hogy folytonosan a melankóliából táplálkozik, hogy abból szívja úgymond a titkos és rendkívüli életerejét, bátorságát, félelem nélküliségét, stb.
Óriási tévedés! Ezek szerint, Hamvas nem jött rá, nem ismerte fel a melankóliának a romboló (negatív) energiákat szülő természetét. Mind költőként, mind a 12. horoszkópházban álló Sárkányfarokkal rendelkező, több bolygós Skorpió – szülöttként, egészen közelről, nagyon is jól ismerem a melankóliát és a nosztalgiát, amelyektől már csak egy lépés választ el az öngyilkossági vágyakig, amiket szintén volt alkalmam mélyen átélni fiatal koromban! Sőt: talán még a „világos” öngyilkossági vágyak sem annyira veszélyesek a negatív asztrális energiák keltésének és szaporításának – növesztésének a szempontjából, mint a nosztalgia. Mint ez, a „jogos” szomorúságtól megrészegült lelket szurokként bevonó és a romlás mélységeibe húzó kábult állapot, ami éppen a Hamvas által oly sokat emlegetett és értelmezett megváltói éberségnek az ellentéte! Nincs semmi, ami a végzetes kaméleoni önáltatásnak ezt az andalítón édes magas színvonalát el tudná érni. Mint egy finoman illatozó, láthatatlanul kellemes pókháló szövődik a vonzáskörébe került lélek-madár teste köré, amely azt érzi hogy ez által szabadon repül képzeletben, miközben gyakorlatilag a pokol kapuja felé szédeleg kábultan.
Hogy lehetne ebből a végzet felé utazási „édes” állapotból a Bolond éberségének az állapotába és varázslatos életerejébe kerülni? Hogy lehetne ezzel úrrá lenni nem csak a „félelmen, börtönön, éhségen és szegénységen, de még a halálon” (Lásd Hamvas Béla Harleqin c. esszéjét.) is? – Sehogy! Hiszen, ha nincs ami a lelket ebből az édes pokolból felébressze, pontosan az éberség és az életerő és a megváltódási állapotnak az ellentétébe: a végső romlásba lehet a melankólián keresztül kerülni. A melankólia – kór, nem véletlenül tartozik általában a Víz-jegyek szellemi körébe az asztrológiában, vagyis a teremtés és az utódgondozást és nevelést megtestesítő Rák életkörébe, meg a Halál és Újjászületés létmotívumait megtestesítő Skorpiónak a szellemi körébe de különösképpen a megváltást megtestesítő Halak életkörébe, ahova a Bolond is kapcsolódik analogikusan! De korántsem, mint újjászületés és megváltódási képességek elérésére való törekvés, hanem mint karma, tehát, éppen mint az azokról való lemondás! Mint az újjászületéshez szükséges rendkívüli belső erőfeszítések megtételéről való lemondási késztetés! – Ez pedig nem lehet a Bolond „szellemi – spirituális” alapja, alapállása! Sőt! A BOLOND A MELANKÓLIÁNAK (És a nosztalgiának) A TELJES ÉS VÉGLEGES MEGHALADÁSÁNAK A MEGTESTESÜLÉSE. A teljes kauzális megtisztulásé, amely a nagy-komoly, de steril tudományos okoskodást éppen úgy szembe neveti, mint a vallásosat. De szembe neveti a szintén steril művészi öncélúságot és az írástudói édes- árulást is, az esztétikai korrupciót. Ezért varázslatosan szabad és tiszta és ezért oly egyedülien morális. Mert egyedül az isteni igazság moralitásában bízik és hisz, ami valljuk be őszintén, hogy a mi emberi igazság-mércénkkel mérve és nézve, és abból megítélve (Jupiter) néha nagyon meredek.
Ezért írhatja Hamvas Béla is, érdekes módon azt a Mágia Sutra végén, hogy a legfőbb morál a szabadság, miközben ebben az alkímiai tanulmányban azt bizonyítja be, hogy a megváltódás elérése szempontjából, az isteni igazság (az egység!) szellemének az érvényesülése fontosabb, mint a jóságé. Szerintem tehát, hamvas itt téves kifejezést használt, hiszen az egész esszében tulajdonképpen arról van szó, hogy az igazságnak, az igazság szellemének, vagyis az igaz embernek van (lesz) hosszú távon pozitív mágiája, és nem a jóságnak (Az un. jó – tehát a jóságosan, vagyis: kvantitatív módon viselkedő és gondolkozó,) embernek. Az esszé-záró (Bolond!) mondat tehát, szerintem, úgy hangzik, az egész esszének a logikus gondolatvezetéséből következően, hogy: „A legfőbb morál az Igazság.”

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO