ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2020.04.04. 08:16

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Tapasztalati gyakorlat és tapasztalati valóságismeret, tehát élet-tapasztalat nélkül kábult (mesés) fantazmagória és steril okoskodás minden elmélet, és Teo-riai (Isteni látási) következtetések levonása és számontartása nélkül, a tapasztalat értéktelen robotolás.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
 Hozzászólás témája: Másképpen a horoszkópházakról
HozzászólásElküldve: 2009.12.08. 14:48 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4161
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Kozma Szilárd:

AZ ASZTROLÓGIAI FŐLDHÁZAK METAFIZIKAI
JELENTESTARTALMA


A spirituális fejlődési életfeladatainkat és az önmegváltási sorsprogramjainkat tartalmazó sorsképletek (asztrogramok) helyes értelmezésében, kiemelten fontos szerepet játszanak a tizenkét konstelláció (napjegy) által megtestesített, kauzális (morfogenetikus) erőtereknek (teremtési erőfészkeknek) megfelelő gyakorlati életterületeket (sajátos emberi tevéekenységi területeket), vagyis a karma-feloldási és meghaladási képességghez szükséges, új személyi tulajdonságok megszerzését biztosító (vagyis az egészséget és az egyéni - családi boldogság elérését is biztosító), gyakorlati életköröket grafikailag megjelenítő asztrológiai földházak.

Az Ég közepe és az Ascendens pozíciója által meghatározott, illetve a születési időpontnak és a születési földrajzi hely függvényében kiszámított, a kőr alakú sorsképlet 12 darab mezőjében egyelnlően eloszló napjegyek különböző fokain elhelyeződő tizenkét asztrológiai földház jelentéséről, különféle asztrológiai kézikönyvekben különféle értelmezéseket olvashatunk. Annak a magyarázatáról, hogy ezek a földházak miért pontosan azokat az életterületeket jelenítik meg egy horoszkópon belül, amelyeket a klasszikus asztrológia eleve adottként használ és leír, az obskúrus misztifikációktól, a még misztikusabb materialista okoskodásokig (föld-sugárzások zónánkénti hatása, stb.), mindent el lehet olvasni ezekben az asztrológiai kézikönyvekben csak éppen a lényeget nem.
Megmagyarázhatatlan ugyanis az, hogy azt az egyszerű metafizikai tényt miért nem írják le a szerző-asztrológusok, hogy a földházak által megjelenített gyakorlati életterületek, nem másak, mint a ház csúcsok sorrendjének megfelelő konstellációk (napjegyek) által megtestesített spirituális erőtereknek a konkrét természeti feltételekhez és emberi képességekhez, életfolyamatokhoz kötött megjelenési formái? A tizenkét földház tehát az állatöv közismert tizenkét napjegy spirituális és kauzális (morfogenetikai) erőterének a földi megvalósulási területe, a természeti megfelelője. Így például a Kos által megtestesített spirituális erőtér spirituális és kauzális jellegének és szellemi – lelki jellegzetességének, megfelel az első földház életterülete, vagyis a Kos spontaneitásának, fontolgatások és habozások nélküli, előre- és célratörésének. Ennek megfelel az emberi személy minden közvetlen és nyers, magyarázat és indoklás nélküli, ösztönös és természetes megnyilvánulása a külvilág irányába, valamint az a mód, ahogyan a személy spontán módon lereagálja a külvilágnak a rá gyakorolt benyomásait. Az első ház konstellációja és bolygói, illetve, amennyiben ez fenn áll: az I. házban található karmikus pontok tehát, megjelölik a személy elsődleges, természeti és mentális karakterét és felnőtt kori magatartási formáit.
Ez a tanulmány, egyáltalán nem indul és készül tchnikai horoszkópértelmezési utmutatónak, de mielőtt tovább lépnénk, az ide vonatkozó amatőr személyi horoszkóp értelmezések során methetetlenül fellépő tévedések elkerülése végett, fontosnak érzem közölni, hogy - az általam használt és a valóságos helyzetnek inkább megfelelő, egyenlőtlen házrendszerek esetében legalább is - konstellációktól eltérően, ház-csúcsokkal és nem ház szélekkel számolunk, és ennek következtében 7 – 6,5 fokkal a csúcs előtt érvényesül a következő ház befolyási övezete és a csúcsban a legerőősebb a házak spirituális erőtere. Amennyiben tehát a II. házcsúcs előtt 5 fokkal találunk egy bolygót pl., az már egyértelműen és határozottan a II. házban értelmeződik és így tovább.
Amennyiben például az Aszcendens alatti első házban egy, vagy több "problémás", diszharmonikusan fényszögelt bolygók jelentkezik, ez elsősorban azt jelzi, hogy az illető szülöttnek az úgynevezett intellektuális, vagyis felnőtt (érett és felelős...) személyiségtudata kialakításával, a külvilágban történő tükröződésével, a saját személyiségének helyes értékelésével gyűlik meg leginkább a baja. Több és erősen diszharmonikusan fényszögelt bolygó esetében személyiségzavarban fog szenvedni élete első időszakában, ami vagy gátlásosságban, jelentéktelenségi érzésekben fog megnyilvánulni, vagy a környezete spontán megnyilvánulásaival szembeni állandó irritációban és főként a kiemelkedő karakterű személyeknek az elnyomási, eltiprási kényszerében. Az ilyen horoszkóppal rendelkező személy az első házban jelentkező bolygók által megtestesített léterőkkel nem lesz képes élete első szakaszában drámai konfliktusok nélkül, kapcsolatba, vagy harmóniába kerülni. Az individuális képességeire alapozott személyisége el fogja utasítani az első házban található bolygók által megtestesített egyetemes teremtő erőkkel való harmonizációt és ha lehet, el is kerüli azokat a határozott lépéseket (az ilyen helyzetek felvállalását), amelyek a környezetével való harmóniába-kerülési lehetőséget számára lehetővé tennék. Az ilyen szülött minden eszközt megragad majd és minden pszichológiai magyarázatba (érvekbe) bele fog kapaszkodni annak érdekében, hogy a diszharmonikus bolygók által megjelenített lételvekkel és életterületekkel ne kelljen, egy az egyben szembesülnie. Vagyis, roppant szellemi-idegi energiát fog elpazarolni arra, hogy lehetőleg ne tegyen erőfeszítéseket, az I. házában található diszharmonikus bolygók által képviselt őserőknek megfelelő jellegzetes negatív tulajdonságok rejtett, vagy nyiltan vállalt formáinak a feloldása és harmonikus kiegyenlítése érdekében. Ő minden személyi problémáját a környezetében élők jellemhibáiból, karakter-gyengeségéből, erkölcstelenségéből, figyelmetlenségből, következetlenségéből, ellenségességéből, stb. fog eredeztetni. - Végső soron öntudatlanul ellenkezni fog ezeknek az őserőknek (ezek diszharmonikus jelenlétének) az ő személyi vonásai között létező, negatív tulajdonságonként való elismerésével szemben. És Önkéntelenül és öntudatlanul tiltakozni fog az ellen, hogy ezeket a negatív személyi tulajdonságokat egy számára új, egyetemessé tágított személyes tudatossággá, azaz tulajdonsággá változtassa át és sokáig ellen fog szegülni annak, hogy megpróbálja a pozitív tulajdonságai közé beágyazni (integrálni) az illető bolygók által megtestesített teremtő őserőknek a másoknál spontánul megnyilvánul pozitív formáit.
Az a tizenkét örökérvényű emberi életterület tehát, amelynek az ismertetését és a metafizikai értelmezését megkísérelem e tanulmányban elvégezni, a személyi horoszkópokban nem képeznek mást, mint az illető személy (horoszkóptulajdonos) által felvállalandó és teljesítendő jellegzetes gyakorlati életfeladatoknak a konkrét gyűjtőhelyét. Olyan gyakorlati életterületeket jelenítenek meg tehát a horoszkópházak, amely életterületekre az egyénnek, minden ellenérzése (az életterülettel szemben érzett spontán pszichikai undora és mentális ellenállása), minden misztikus szorongása és racionálisan megindokolt féleme, rossz előérzete és pszichikus ellenállása, ellenére be kell hatolnia és az első negatív benyomásai és tapasztalatai ellenére is, meg kell ismernie annak az életterületnek az összes - számára "kellemetlen" és általa többnyire előítélettel kezelt problémáit, részletkérdéseit, távoli vetületeit-árnyalatait, buktatóit és mélységeit, a saját öntudata spirituális ön-érzte és tágulása és a teremtő képzeletének a pozitív működése - és mindezáltal a pozitív mágikus képességei kifejlődése érdekében. Ezért azokra az életterületekre, amelyekre azok a horoszkópházaink utalnak, amelyekben egy vagy több, diszharmonikusan fényszögelt bolygó, illetve valamelyik karmikus pont áll a születési képletünkben, különös figyelmet kell fordítanunk és, ha tetszik, ha nem, többet kell foglalatoskodnunk gondolatban és lélekben az illető életterületekkel, és a mindennapi életünk során is több időt kell töltenünk, több fajta tevékenységet kell folytatnunk az ott tartózkodó bolygók által megtestesített léterőknek megfelelően, mint amennyihrz az alaptermészetünk (negatív karmikus meghatározódásunk) szerint kedvünk lenne. Paradox módon, azért nincs kedvünk ezeknek az életterületeknek a gyakorlati kipróbálására, az átélés szintjén történő, teljes metafizikai megismerésére, mert mindaz, ami ott vár reánk, ismeretlen a számunkra és nincs tapasztalatunk hozzá, vagy ha van, az mind negatív, diszharmonikus - esetleg tragikus- tudatalatti, homályos sejtések ködfátylába bugyoláltan jelentkezik, amihez foghatókat nem szeretnénk átélni. (Szélsőséges esetekben: különböző fóbiák, pánikbetegségek) A mély tudattalan képi – képzeleti és érzelmi világunk szintjén félünk tehát az illető életterület által számunkra létrehozható helyzetektől, de amit tudatosan fel kell vállalnunk ahhoz, hogy minden részletében kiismerhessük és tudatosíthassuk magunkban annak minden metafizikai (egyetemes jellegű) vonatkozását.
Pontosan azért nincs kedvünk ezeknek az életterületeknek a kipróbálására, az átélés szintjén történő, teljes metafizikai megismerésére, mert mindaz, ami ott vár reánk, különös erőfeszítést és odafigyelést, valamint maximális felelősségvállalást igényel, és éppen ezért mert sokáig elkerültük, mindez még mindig ismeretlenül félelmetesen hat a számunkra, hiszen az ott felmerülő problémák helyes kezeléséhez nincsenek megfelelő velünk született reflexeink, mivel ezeket a vészterhesnek tűnő tapasztalatokat az anyai ági őseink is elkerülték, illetve erősen negatívan élték át, és vagy nincs tapasztalatunk hozzá, vagy ha van, az mind negatív, diszharmonikus - esetleg tragikus- tudatalatti, homályos emlékek ködfátylába bugyoláltan jelentkezik, amihez hasonlókat nem szeretnénk átélni. A reinkarnáció elmélete szerint, azért félünk a tudattalanunk szintjén az illető életterület által számunkra létrehozható helyzetektől, amelyekhez hasonló léthelyzetekben kudarcot vallottunk már egyszer vagy többször a korábbi inkarnációk folyamán, de amit most tudatosan kell vállalnunk ahhoz, hogy minden részletében kiismerhessük és tudatosíthassuk magunkban annak minden metafizikai (egyetemes jellegű) vonatkoztatási rendszerét. Ugyanúgy mint a Tarot kártya Nagy Arkánumában az ötödik lap által megtestesített ikon (ősszimbólum) esetében, amelynek első látásra ránk nézve hízelgő kettős jelentésén túl kell látnunk (saját felfuvalkodott, sokszor jóságos szerepekbe burkolt egonk "leszerelésének", valamint a külső bálványoknak, eszmény -és a faragott képeknek a lebontására vonatkozó idejére és körülményeire vonatkozó jelentések), nem azt kell kiolvasnunk a földházak jelentéséből, hogy miféle szerencsés vagy szerencsétlen fordulatok várnak ránk a megfelelő életterületeken, hanem azt, hogy mit kell még a közeljövőben felvállalnunk, mi az első lépés a saját sorsképletünkkel való teljes szembenézés után, amit tudatosan kell megtennünk a spirituális felszabadulásunk (vagyis a megváltásunk) érdekében, mindabból, amitől első látásra inkább szabadulni szeretnénk, hogy melyek az első és legfontosabb lépések a saját sorsképletünkkel való teljes szembenézés után, amit tudatosan kell megtennünk a spirituális felszabadulásunk (vagyis a megváltásunk) érdekében. Hogy mi az amit a leginkább fel kell vállalnunk azokból a feladatokból, amitől első látásra inkább szabadulni szeretnénk és mi az, amivel, egyáltalán nincs értelme foglalkoznunk.
A felnőttkori betegségek például a tévesen felvállalt sorsfeladatok erőltetett végrehajtási kísérleteiből eredő lelki feszültségek következménye, a tévutakon és téves élethelyzetekben, vagyis a rosszul választott (esetleg kényelmes, de a fejlődési programunk szerint értelmetlen) életpályán való haladás, de főként a szellemi személyiséghez nem illő párkapcsolatokban való csökönyös kitartásunknak és az erkölcsi téveszmékhez való ragaszkodásunk miatt előálló belső szorongásaink és feszültségeink következménye. Ezért a szerzett betegségeink tulajdonképpen az elfojtott és a tudattalanunkba süllyedő lelki és szellemi zavaraink, vagyis a sors-feladatokhoz nem illő életcélok és párkapcsolatok erőltetett megvalósítása és fenntartása miatt válnak krónikussá. Talán hihetetlen mindez, főként ha racionális logikával felteszed a kérdést: "És akkor hogy állunk az ártatlan gyermekek rendkívüli betegségeivel?" - A modern gyógyászatnak és a nem jóslásra, hanem szellemi sorselemzésre és értelmezésére használt asztrológiának egyértelműek az e kérdésre adott válaszai: a gyermekek (nem szokványos!) megbetegedése tökéletes tükre a szülők, a gondozók, az ápolók, a nevelők és a családi környezet szellemi-lelki zaklatottságának, zavaros (természetellenes) életvitelének. Mert a gyermek, szellemi antennáival, valósággal " hozzá van kötve" az anya és/vagy a rá vigyázó, gondozó személy tudattalanjához és annak a közvetlen befolyása alatt áll. A gyermek valósággal leképezi egészségi állapotával, apróbb sérüléseivel és súlyosabb baleseteivel elsősorban az őt szülő az anya rejtett (személyi tudatában zártnak gondolt), feszült, zavaros szorongó és negatív töltetű lelkiállapotait, annak a diszharmonikus lelki-szellemi folyamatait (például a virágpor vagy a szőr allergia esetében: az anya rendetlen, zavaros szerelmi - szexuális életét), az őt gondozó személyek fel nem oldott félelmeit, a tudattalanjukba lefojtott agresszivitását és a nehéznek érzett léthelyzetéből eredő szorongásait. Ezért feltétlenül szükséges a személyi horoszkópunknak a földházak szerinti vizsgálata és értelmezése.

A betegségek mentális - metafizikai- oka a hamis információ-áramoltatáshoz: a folyamatos önáltatásból eredő környezet-félrevezetési késztetésekhez, vagyis a kaméleon - programokhoz kötődik első sorban. Minden betegség eredeti oka, még az orvosilag felismerhetetlennek mondott betegségeké is (lásd az egyes, konkrét okokat nélkülöző fiatalkori rákosodási eseteket, a szervek rongálódásához, vagy a biológiai funkciók zavarához egyértelműen nem köthető olyan betegségeket, mint a növekvő számú fiatalkori depressziók, öngyilkossági hajlamok és más pszichikai, vagy fizikai lgyengülések), végső soron egy, vagy több, a bolygók által is megtestesített létprincípiummal (ősi teremtőerővel) való önkéntelen és öntudatlan, vagy tudatos diszharmonikus (ellenséges, vagy félreértett: zavaros és érzelgős: misztikus és vallásos) szellemi kapcsolatnak - viszonyulási módnak a következménye (A tizenhat év alatti gyermekek esetében a végzetes betegség, vagy baleset az édesanyának a betegséggel, illetve a beteg szervvel - szervekkel és testrésszel kapcsolatban álló teremtési princípiummal való diszharmonikus - ellenséges, vagy kábulatszerűen zavaros kapcsolatának a következménye és az eredménye). Igaz, hogy egy-két mágikus-misztikus praktika és módszer segíthet olyan betegség, vagy betegség komplexum időleges feloldásában, amelynek a materialista orvostudomány nem találta meg a biológiai, vagy pszichológiai szintű gyógymódját, de ezek a gyógyulások az egészség visszanyerése szempontjából semmivel nem jelentenek jobb eredményt a puszta biológiai (sebészi, orvosság - terápiai) beavatkozás következtében elérhető tüneti eredményeknél. Ez azért van mert a gyógyulás egyik esetben sem a pozitív mentalitás-változtatásnak, vagyis az ősi szellemi erőkkel való tudatos harmóniába kerülésnek az eredménye. A "mágikus" gyógyulás ezekben az esetekben a külső - biológiai vagy pszichológiai ráhatásoknak, vagy legjobb esetben a betegségokozó lelki feszültségeknek és szellemi zavaroknak az időleges felfüggesztésének és felületi eloszlatásának (mert csak egy bizonyos helyzetre - állapotra vonatkozó) a kérész életű eredménye.

A beteg szervvel kapcsolatban álló őserőnek megfelelő mentális és képzeleti zavarok ugyanis nem szűnhetnek meg a teljes mentalitás-változtatás nélkül és a biológiai gyógyulás ellenére, lehet hogy teljesen más színezetben és más betegség-formában, de a negatív következmények újból fognak jelentkezni valamikor, mivel a "meggyógyult" személy ugyanazokat, a szellemi sors-programjával nem egyező dolgokat akarja erőltetni és elkövetni mint azelőtt, amikor a lelki terápiát és a betegség fizikai kezelését megelőző léthelyzetbe, vagy ahhoz hasonló problémákat hordozó körülmények közé kerül. Ahhoz, hogy ne folytasson a szellemi sorsprogramjával: életfeladataival ellenkező pszichikai tevékenységet és érzelmileg ne lovalja belé magát a személyi szellemi programjával ellentétes lelki folyamatokba (érzelmi ambíciókba), szükséges tudomásul vennie a horoszkópjából kiolvasható (És csakis onnan, semmilyen máshelyről nem!) konkrét életfeladatait. Ilyenek pl. a tudatos, de sok esetben csak és csakis a számára nehéz és kellemetlen konfliktus- felvállalásokon és harci magatartásokon keresztül elérhető, közvetlen (családi, rokoni, munkahelyi, stb.) környezetével való harmóniába kerülés, az anyagi javak és eszközök helyes értékelése és azok helyes használata, a közvetlen fizikai tapasztalatokból, kellemetlen benyomásokból való szellemi információ-szerzési képesség kialakítása, az otthon és családalapítás és mindaz, ami ehhez szükséges: lakásszerzés vagy házépítés, az intim párkapcsolatokon keresztül történő individuális tudatnak és a kreativitásnak a felszabadítása - kiteljesítése, a nemesítés, vagyis a szellemnek az anyagi-természeti világba való bevezetése és viszont: az anyagi természetnek és persze saját természetének a szellemi világ tőrvényeivel való összhangba hozása.
És mindezek külön-külön konkrétan és kiemelten, árnyalódva minden egyes személy esetében! Ha valaki az életprogramjait tudomásul vette, arra kell törekedjen hogy a házak által jelzett életterületeken és az ott álló bolygók által jelzett gyakorlati feladatait, amelyeket az anyai ági ősei nem éltek meg helyesen, felvállalja és ne törekedjen olyan életfeladatokat végrehajtani (azokat erőltetni), amelyek valamiért tetszőek és kedvesek ugyan a számára, de nem tartoznak az ő konkrét (gyakorlati) életfeladatai körébe.
Mivel az asztrológiát öt évezreden át hiteltelenítették azáltal, hogy jósolgattak vele, az, a harmónikus és kreatív megváltotti élet-állapot, amit általa el kellene érnünk, majdnem sehol a világon, vagy ha igen, akkor elenyészően kevés személy esetében valósul meg. De még kevésbé jön létre és valósul meg ez a megváltotti harmonukus élet-állapot, azon személyek esetében, akik úgy képzelik, hogy az asztrológiai sorsképletükből, és konkrétan a horoszkópházakból kiolvasható gyakorlati életfeladatok felvállalása nélkül, illetve e gyakorlati életfeladatok végzése és beteljesítése közben kicsirázó és kifejlődő belső képességek nélkül (Ami manapság a leggyakoribb és a legjellemzőbb életfeladatelhárítási és sorsfeladat kikerülési példa a nyugati civilizációban: gyermekvállalás, és családi szerepkörvállalás, vagyis közvetlen gyermekgondozás és gyermekekért való személyes felelősségvállalás nélkül.) is ténylegesen boldogak és egészségesek lehetnek, mindössze az által hogy különböző misztikus életgyakorlatokat végeznek (un. misztikus beavatási utakat követnek) és mágikus praktikákat gyakorolnak.
Globális asztrológiai félre-vezetettségünk következménye a nagy fokú gyógyszer- és orvos-függés, a beteges, gyógyszerezés következtében kábulatban (szenilisen) megélt öregkor (a mai idős személyek többségének) és a "balestek" következtében történő gyakori átköltözés a túlvilágra, holott mindezt megelőzhetjük a horoszkópházainkban található bolygók és asztrológiai helyeknek nevezett karmikus pontok (Lilith, Sárkányfarok és Ascendens) által jelőlt életfeladatink felvállalása és baváltása – realizálása segítségével. Ezek az egészen konkrét, gyakorlati életfeladatok ugyanis hozzá segítenek ahhoz, hogy azok a pozitív képességeink, amelyek a karmánk meghaladásához szükségesek, kifejlődjenek.
Kezdjük el tehát az Ascendenstöl a földházak tanulmányozását:


I. AZ ELSŐ FÖLDHÁZ.

Az alapképlet első házának csúcsa azonos az Aszcendenssel, ami azt jelenti, hogy az első házban található jegy spirituális erőtere is lehet majdnem ugyanolyan meghatározó jellegű egy felnőtt személy számára, mint a születési Napjegye által jelzett nyers személyi tulajdonságok és sors-meghatározódások. (Az egyes házban található napjegyet születési felkelő jegynek nevezzük.) A felkelő jegy spirituális jellege viszont, csak abban az esetben lehet meghatározó az illető személy jellemére, személyi tulajdonságaira, vágyaira, késztetéseire, félelmeire, ambícióira nézve már gyermekkorától fogva, ha az Ascendens által „indított” egyes házban, több bolygó, vagy esetleg egy karmikus pont is található. Az első ház a Kos egyetemes princípiumának megfelelő elsődleges személyi - személyiségi - megnyilvánulásoknak a létterülete mind fizikai, mind mentális szinteken. Ezért, olyan esetekben, amikor több bolygó, vagy pláne, valamelyik karmikus pont is található az I. házban, általában a horoszkóptulajdonos fizikai megjelenési formáira - arckarakterére, testalkatára- és ugyanakkor a pszichikai ambícióira, esetleg intellektuális aspirációira vonatkozó információkat is kapunk az I. földház vizsgálatakor. Abban az esetben, viszont, amikor az Asnedens pontján kívül, semmiféle más asztrológiai jel nem található az I. házban, az ott található napjegyre („az Acendensre”) jellemző pozitív személyi tulajdonságok gyermekkorban és fiatalkorban egyáltalán nem jellemzőek az illető személyre és mindössze mint lehetőségek, mint képesség-csirák, mint más megszerzendő tulajdonságokhoz és képességekhez képest a jövőben könnyen „kihívható, illetve beindítható” és kifejleszthető tulajdonságok és képességek gyűjteménye lakozik az illető személyben. Olyan, mindössze bennünk előkészületben és mindössze jövőbeni lehetőségekként létező pozitív karaketrevonások teháűt ezek, amelyneknek a beindítása – kicsiráztatása és szárbaszökkentése, és kifejlesztése érdekében tudatos erőfeszítéseket kell tennünk és tudatosan kell keresnünk a kapcsolatot az olyan szellemi-spirituális tartalmakkal, mint amelyek az illetp konstellációra jellemzőek, annak érdekében, hogy ez által elérhessük a felnőtti tudatos és spirituális értelemben vett emberi tudatosságunkat: felelősségteljes felnőtti személyiségünket. Ennek az új személyi tulajdonságokkal rendelkező, szellemi életstratégiákban gondolkozni és cselekedni képes személyiségünknek pozitív (Mágikus erejű) visszahatása van mind a karmikus tulajdonságainknak, önkéntelen és öntudatlan negatív reflexeinknek és pszichikai késztetéseinknek a feloldásra, mind a Sárkányfej által jelzett sors-kiegyenlítettségi (megváltotti) állapotunknak az elérésére.
Ugyanakkor azt is le kell itt írni, hogy éppen a fentiek értelmében, a legnagyobb tévedés és tévképzet tehát – És asjnos ebbe a tévedésbe nagyon sok asztrológus is nyakig és feje búbjáig belemészik! – az, hogy az Ascendens által jelőlt Konstellációra jellemző pozitív tulajdonságokkal és képességekkel rendelkezünk már a születésünktől fogva, abban azb esetben is, ha nem található pozitívan fényszögelt bolygó az I. házban és az illető konstellációban, és, hogy ezek az állítólag velünk született pozití Ascendensi tulajdonságok „segítenének” minket, azaz, hogy „felemelnének” minket a sorsproblémáink megoldása közben. Ezt a misztikus asztrológiai babonát jobb minél hamarabb elfelejteni, mert nagyon sok esetbe ez a tévhitt volt az oka annak, hogy jobb sorsra érdemesült és asztrológiailag némileg tájékozott személyek éveken és évtizedeken át helyben topogtak, illetve azt képzelték magukról, hogy ők fejlődnek, és az eltelt évek alatt „magasabb szinvonalat” értek el, holott a sorshelyzetük (elsősorban a egészségi állapotuk és a fizikai erőnlétük, valamint a családi és a magánéletük, a társadalmi és az anyagi helyzetük, stb.) és a kedélyállapotuk évek multán is azt bizonyította, hogy mindössze ámították magukat éveken át és inkább jól berögzítették magukat bizonyos misztikus rögeszmékbe, mintsem, hogy tényleges fejlődést és harmoniikus létállapotot értek volna el. Ebből a szempontból és emiatt, még az is hibás asztrológiai tudásra és megatartásra vall, hogyha az illető személy arcvonásaiból és általános fizikai megjelenéséből, vagy külsőséges pszichikai tulajdonságaiból akarunk visszakövetkeztetni az Ascendens jellegére, ahelyett, hogy komoly Asztrológiai – tudományos – beállítás és a családi karmikus elemek tökrében történt viszgálódás nélkül állípítanánk meg az Ascenndenst, mivel az un. placebo-hatásnak nem csak pozitív, hanem negatív hatásai is lehetséghesek abban az esetben, ha egy személy több éven át tévképzetek szerint él a saját Ascendensére jellemző tulajdonságokat illetően.
Az I. ház tehát a fizikai dimenzióban történő, mindenféle előfeltételtől és korlátozástól mentes (spontán) elsődleges személyi megjelenésnek és megnyilvánulásoknak a háza, ami ugyanakkor egy magasabb szellemi színvonalat jelent mint a születési napjegy és inkább utal a szülött testet öltésének spirituális céljára és jellegére mint amaz. A napjegy csupán az általános alaptermészetet, a képességek szerinti lehetőségeket és meghatározottságokat valamint a képességek szerinti készetetéseket, ösztöniséget határozza meg, de a szülött felnőtt, intellektuális akarat-érvényesítési késztetéseit és a célirányultságát, a meghódítandó és megismerendő létterületekkel szembeni alapállását (sorsszerűsét) nem. Ezért az I. ház a vérmérséklet (temperamentum), az életképesség és az önmagával, környezetével és másokkal szembeni változtatási ambíciók (vagy azok hiányának) háza is. Itt kapunk utalásokat arra nézve, hogy a szülött milyen változtatási igénnyel lépik fel környezetével és saját fizikai személyével szemben és hogy egyáltalán rendelkezik-e ilyen igényekkel (ambíciókkal). De utalásokat találunk arra nézve is, hogy a szülött hajlamos-e túljátszani öncélúan életének szerepköreit, holmi mesterségesen kiemelt szerepkör betöltését képzelvén fontosnak saját személyére nézve, ami őt a többi ember fölé emeli valamiképpen és visszaélni születési adottságaival, képességeivel és tehetségeivel, vagy arról, hogy a szülött éppenséggel negatív késztetéseket és félelmeket érez-e, elutasítván minden személyes feladatkör betöltését (felelősséget) lehetővé tevő helyzetet, kikerüli a személyes és felelős szerepvállalást (sorsalakítást) saját élete döntő és sarkalatos mozzanataiban. Mivel a születési időpontban a látóhatáron felmerülő napjegy és a benne levő bolygók képezik az I. ház spirituális erőterét, annak jellege nem csak a Koshoz, hanem az Oroszlán jellegéhez is kötődik, ami az önnevelést, az ön-átalakítási készséget, az ilyen fajta törekvéseket és képességeket illeti.


A MÁSODIK FÖLDHAZ

A II. horoszkópház, a léleknek az anyagi dimenzióval való közvetlen kapcsolatának, vagyis az anyagi dimenzióban való létezéshez és megállapodáshoz szükséges elemi feltételek megszerzésének-megteremtésének a háza. Bővebben kifejtve: a primer (legegyszerűbb) kapcsolat -és információ szerzési lehetőségek (táplálkozás) és az információ feldolgozásához szükséges nyugalom biztosítását szolgáló hajlék-szerzési (birtokszerzés) késztetéseknek, valamint az egyetemes egységhez való visszacsatolódás elemi lehetőségeit képező szexuális egységesülési késztetések kielégítésének a háza.
Az élet fenntartásához szükséges anyagi alapok megszerzésére irányuló figyelem, az ilyen szerű képességek, az ilyen irányban (anyagi alapok beszerzése, birtokhatárok és birtok-viszonyok megszabása, kényelemre és biztonságra való berendezkedés) megnyilvánuló (vagy visszafojtott) akarati erő és az ilyen jellegű lehetőségek megragadási képességeknek az életterülete. A Bika princípiumával áll kapcsolatban és arról szolgáltat információkat, hogy a szülöttet mennyiben érdekli az élet anyagi oldala, mennyiben tartja fontosnak a külső és a benső harmóniája, valamint a biztonságérzete szempontjából, az anyagi alapok létrehozását, felhalmozását és azok különböző formákban történő megszerzését. Nyugodt-e, vagy nyugtalan anyagi alapok (pénzügyi fedezet) nélkül a szülött, vagy esetleg hajlamos arra, hogy egész élettevékenységét csak kimondottan az ilyen jellegű értékek öncélú megszerzésére (esetleg gátlástalan és kíméletlen birtokszerzésre, harácsolásra) irányítsa? Amennyiben itt diszharmonikusan fényszögelt bolygók jelentkeznek, a szülött vagy rabja lesz mindannak, amit fenn elsoroltam és nagy kudarcok, nagy anyagi veszteségek, valóságos csődök - és bizonyos, a Bika princípiumához kötött betegségek- árán kell majd megtanulja azt, hogy ilyen jellegű képességeit és akaraterejét, hogyan használhatja fel valós, spirituális értékek: szellemi-lelki gyarapodása és megszilárdulása növekedésére.
Vagy épp fordítva: élete első szakaszában a szülött mereven el fog utasítani mindenféle gazdasági jellegű tevékenységi formát sőt: le is fogja nézni és el is fogja ítélni azokat, akik ilyen jellegű célok elérésében szorgoskodnak. De mivel a II. házban álló bolygói arról tanúskodnak, hogy életprogramjában áll ennek az életterületnek a szellemi becserkészése és megfelelő, spirituális elsajátítása, a tudattalanjában rejlő szellemi őserők, számára ellenőrizhetetlen és kezelhetetlen, tevékenysége (kisugárzása) következtében olyan helyzetekbe fog kerülni állandóan, ahol rá lesz kényszerítve - ha kell a legbrutálisabb formákban is- ennek az életterületnek a megismerésére, elfogadására és megfelelő felhasználására.

A HÁRMAS FÖLDHAZ

III. A hármas földház az elsődleges (primer) kapcsolatteremtési (kommunikációs) lehetőségek és a közvetlen tanulási (tapasztalási) körülmények természetének a háza. Egyszerűbben: a közvetlen kommunikációs lehetőségek és a közvetlen tapasztalatok utján történő érlelődés háza. Annak függvényében, hogy milyen konstellációt, és milyen fényszög kapcsolattal rendelkező bolygókat találunk a III. ház befolyási övezetében egy asztrogramon belül, információt nyerhetünk a szülött testvéreiről, közvetlen rokonságáról, a szomszédairól és az ezekhez fűződő viszonyainak jellegéről (kommunikációs készségéről).
De főképp információt nyerhetünk intellektuális - értelmi, értelmezői - készségének jellegéről, az esetleges irodalmi, vagy tudományos érdeklődéséről és ezen késztetéseinek megnyilvánulási - kibontakozási lehetőségeiről, vagyis a személy racionális identifikációs képességeivel kapcsolatos kérdésekről, összefüggésekről, mint például levelezési készség, vagy névvel (eseteleges névváltoztatással) kapcsolatos problémákról. Továbbá a rövid távú helyváltoztatásokról, utazásokról valamint a gyakorlati racionális (szóbeli és írásbeli) önkifejezési készségről és annak megnyilvánulási lehetőségeiről és bizonyos értelemben a szabad (önálló) gondolkozás vállalásának készségéről (és lehetőségeiről) találunk itt értelmezhető jeleket.
A III. ház az Ikrek egyetemes princípiumának a földi evolúciós lehetőségekre való konverziója és mint ilyen, magában hordja az Ikrek alapvető kettősségét, nevezetesen azt, hogy itt mintegy falként jelentkezik a különbség és az elválasztottság az elméleti(lineáris logikai) úton történő megismerési folyamatok és a metafizikai tudás (analogikus) jelenvalósága között. Ezért az ember a III. házban mintegy skizofrén tudatállapotot él meg, ahol a tapasztalatok és a mindennapi életgyakorlat, a közvetlen emberi relációk, a személy mindennapi érzésvilága önállóan: függetlenül, elkülönülten és befolyásolatlanul működik-folyik (zajlik) a racionális-logikai képességei segítségével szerzett és a legtöbbszőr fölöslegesen felhalmozott elméleti tudásával, elméletekkel szemben.
Mindezért a III. ház a jellegzetesen intellektuális paradox-helyzetek létterülete, ahol a szülöttnek meg kellene tanulja tökéletesen egyeztetni az elméletben szerzett ismeretanyagát a mindennapi, személyes életgyakorlatával. Erre viszont általában nem hajlandó, mert elkápráztatja az elméleti struktúrák és dedukciók csodás esztétikája, vagy mert egyszerűen erre nem képes, hiszen ahhoz, hogy az ilyen jellegű metafizikai alapállást (felelős egyeztető magatartást - mentalitást - a szó, a tett és a gondolat között) felvehesse saját elméleti fantazmagóriáival szemben, szüksége van még valamelyik földházában jelentkező )onnan kiolvasható) más életfeladatokat tartalmazó életterületeknek tapasztalat útján történő megismerésére.

A NÉGYES FÖLDHÁZ.
A IV. földház csúcsa a személyi horoszkóp második fontos kiindulópontja: az eredethez, valamint a múlthoz kapcsolódik. Így a IV. ház az otthon és a család háza és itt minden olyan jellegű információt megtalálunk egy szülöttről, ami általában az otthonhoz, a családhoz, a szülői szerepkörhöz való tudattalan viszonyulási formákra vonatkozik. Tágabb értelemben a IV. ház a szülőföld, a szülőház jellegéhez, fogalmához is kapcsolódik, valamint a szülőkhöz általában. De analogonjával, a Rák csillagképpel szemben itt elsősorban az apa szerepe a lényeges, és általában az átöröklött javak, hagyományok, törvények, szokások és a családi kapcsolatok, viszonyrendszerek az adott társadalmi és politikai struktúrák, amelyekbe karmájának megfelelően, a vizsgált személy beleszületik.
De ugyanakkor a IV. ház csúcsa megegyezik az IC (Imnum Coeli- Ég Alja) sarkalatos horoszkóp ponttal is, ami a személyes tudattalan tevékenységén át a kollektív tudattalanhoz, valamint a szülők aurájából átöröklött, feloldatlan és feldolgozatlan, tudatlan szellemi-lelki programokhoz, tehát az Én-tudat alsó- asztrális és alsó-mentális színezetéhez (ős-egyediségéhez) kapcsolja a szülött lelkivilágát.
Továbbá, mint a Rák konverziója, a VI. ház létterülete az újonnan kiépített otthonról, az új családról és a szülött kreatív akarata által is befolyásolt családi élet viszonyrendszeréről ad információkat. Például egy negatív Szaturnusz mellett álló pozitív Uránusz, teljesen megváltoztatja és átalakítja élete közepén, a szülöttnek családdal szembeni magatartását, koncepcióját. Egy ilyen bolygóállás ugyanakkor az életvég és az ú.n. öregkor közelében álló utolsó életszakaszról, annak fontosságáról és szellemi-lelki jellegéről (értelméről), valamint ennek az életszakasznak és magának a fizikai halálnak az ember életében elfoglalt szerepéről is gyökeresen megváltoztathatja a szülött fiatal korában vallott nézeteit, elképzeléseit. És ha már az öregkorról esett szó, - hiszen a IV. ház csúcsa a kezdetet és a véget is jelenti egy horoszkópban, vagyis a születést és a halált- meg kell jegyeznem, hogy csak a kései, klasszikus európai asztrológia nevezte és tekintette ezt a szakaszt öregkornak, hiszem ős metafizikai szempontból - a Hamvas Bélai hagyomány koncepció, valamint a Rudolf Steriner által leírt szaturnuszi ciklusok szerinti szellemi fejlődési biográfia szempontjából- ez a korszak kellene legyen a legtermékenyebb időszaka az életünknek. Tudniillik az egyetemes világerőkkel és világhatalmakkal való személyes kollaboráció időszaka. Ezen koncepció szerint tehát, az ember csak 56-63 életéveinek időszakában képes létrehozni magában az egyetemes szellemtudatot és ezek alapján csak 63 éves kora körül lépik teljes kapcsolatba az Uránusz, a Neptun és a Plútó által képviselt univerzális princípiumokkal, pontosan a fizikai életének tapasztalataiból kinöveszthető (kiművelhető) spirituális tudása segítségével.
A IV. ház adatai jelentik a nyugodt, zökkenő és tragédiák nélküli életfolyást: vagy épp fordítva: a nagy tragédiák árán megtanulandó életleckéket, ugyanis amennyiben a szülöttnek itt, az alapoknál van a legtöbb tanulnivalója, megismernivalója, hiába próbál, a siker- orientált európai-amerikai szemlélet és fogyasztói ideológia alapján, sikereket, vagyis konkrét megvalósításokat elérni az emberi élet többi területein. Sőt: ameddig nem tisztázza ki a maga számára egyértelműen a IV. ház által felvetett lelki-szellemi problémáit, pontosan IV. házzal szemben álló, X. házban, vagyis a közösségi-társadalmi megvalósítások házában lesz minden törekvése kudarcra ítélve.
Akinek több, diszharmonikusan fényszögelt bolygója áll a IV. házban, annak a szülők aurájából örökölt diszharmonikus spirituális programoknak köszönhetően, nem csak a gyermekkori családi élete lesz zaklatott, vagyis ilyen jellegű tapasztalási lehetőségekkel telített, hanem az általa létrehozandó, felnőttkori, otthoni - családi élete is, mindaddig amíg észbe nem kap és minden tőle telhető szellemi-lelki erőfeszítést meg nem tesz - és elsősorban önmagával, azaz kicsinyes egoista énjével szemben- e földház életterületeinek a megismerése, az elfogadása és a szellemi értelemben vett elfoglalása, vagyis otthonná tevése- érdekében. Azok a szülöttek akiknek itt több diszharmonikus bolygója található, általában vagy elutasítják az otthon és a családalapítás gondolatát és minden olyan intellektuális és fizikai foglalatosságot, amely ezzel kapcsolatos valamiképpen, vagy épp fordítva: nem is akarnak másról hallani az életben mint a saját családi gondjaikról, bajaikról és azoknak a megoldására fordított erőfeszítéseikkel kapcsolatos dolgokról.


AZ ÖTÖS FÖLDHÁZ Az V. földház talán a legösszetettebb (egyesek számára: a legzavarosabb) életterületek háza és önkéntelenül is azt juttatja eszünkbe, hogy mi mindenen kell - kellene - uralkodnia a bennünk élő Oroszlán princípiumának (az V. ház az Oroszlán napjegy földi analogonja) ahhoz, hogy a spirituális – felnőtti személyiségtudatunkat fizikai létünk segítségével létrehozhassuk, vagyis a nap-lény mivoltunkat megvalósíthassuk. Hogy a Nap-folt nélküli tiszta szellemünket a fényes Nap világosságába állíthassuk. Mert a Baktay Ervin féle meghatározásban, hogy "a vágyélet tárgyával való kapcsolatok" (háza), az utódnemzésre, az utódszülésre és az utódnevelésre-gondoskodásra irányuló vágyéletünk is benne foglaltatik például. Természetesen ezzel együtt gyermekeinkről, mint érett személyiségünk kiteljesítését közvetlenül befolyásoló személyekről, tehát gyermekeink szellemi beállítottságáról (spirituális karmájáról) is kapunk itt információt - kiemelten az első gyermekre vonatkozóan. Női horoszkópokban ezért a gyermekfogamzási lehetőségekről, a terhesség(ek) lefolyásáról is kaphatunk itt információt.
Ugyanakkor információt kaphatunk annak az ellentétes nemű személynek a spirituális beállítottságáról, karmikus meghatározottságairól, akivel legtökéletesebb szerelmi kapcsolatunkat valósíthatnánk meg, amennyiben nem lennénk vakok a partnereink valós értékeivel és saját szellemi-lelki értékeinkkel szemben. Az ötös ház asztrológiai befolyási övezetébe tartoznak mindenféle elképzeléseink megvalósítására irányuló törekvéseink, mindenféle kreatív tevékenységek, vagy ezek szórakoztatóbb és hamari hasznot hozó, tehát világiasan is tetszetős gazdasági és politikai vállalkozások, el egészen a szórakoztató iparig (cirkuszig), a diszharmonikusan a vakmerő kockázatok, a spekulációk, az ügyeskedések, a kalandok (szerelmi, gazdasági, vallásos és politikai kalandorkodások), de a szellemi-lelki önnevelésre irányuló szellemi törekvések, erőfeszítések is, valamint ezek szöges ellentéteként a szórakozás, szórakoztató játékok, szerencsejátékok és ezeknek az elfajulási lehetőségei: a különböző játékszenvedélyek (a kártyajátékoktól a politikai manipulációk szenvedélyes élvezetéig menően), valamint az a külső, a környezet fölött aratandó győzelmet szolgáló intrika, a kémkedés és a korrupció is.
De ide tartoznak azok a tanulmányok is, amelyek a személy vágyainak és elképzeléseinek (imaginációjának) megfelelnek és ide tartozik a nevelés is, valamint a tanítás, a tanítói (pedagógusi) képességek és hajlamok jellege és kiaknázási lehetősége is. És ide tartoznak a mind a szellemi felismeréseket szolgáló kreatív művészi képességeink és hajlamaink kibontakoztatása, mind a művészetek élvezetével elegyített dekadens, szédülni és szédíteni akaró, szórakozási vágyak kielégítése, a nagy látványosságok vonzása, kiemelten a cirkusz, a zenés-szórakozató műsorok (opera, operett és újabban a kabaré meg a különböző esztrád-műsorok és a rock koncertek), a színház és a nagy mulatságok, mulatóhelyek látogatási kényszere.
Egyszóval e ház hatáskörébe tartozik minden ami a személyiség provokációját, vagyis a kiváncsiságát, örömét és izgalmát (savát és borsát) és az öntudat erősődését szolgáló konfliktusokat jelenti. Ezért minden olyan törekvés is ami, ama bizonyos keresztfelvétel helyett, az élet könnyítését és kellemessé tételét szeretné szolgálni, ide tartozik. De ide tartozik az életünknek az a része is, ami a legnagyobb örömünket (vagy ürömünket) szolgálja: az intim, szexuális-szerelmi kapcsolataink kötetlen, bensőséges és felszabadult megvalósulása (vagy megvalósulatlansága) is. Ezen idillikus kapcsolatok megvalósítására irányuló készetetésekről, vagy azok elhárításáról, elkerüléséről és azoknak a gyakorlati megvalósulási lehetőségek feltételeiről nyerhetünk információkat az V. házban található bolygók, karmikus pontok és napjegyek jellege és fényszögeltsége alapján.
De, annak ellenére, hogy az el nem kötelezett, intim párkapcsolatok témája, ennek az életkörnek a leg felszínesebbnek látszó és ugyanakkor a leg izgalmasabb része is, itt meg kell állnuk egy kis elméyült töprengésre. Minderre, az individualitás különbőző megynyilvánulási és reagálási lehetőségeit kiprovokáló élményre éppen a lehetőleg minél mélyebb és szélesebb körű önemegismerés érdekében van nagy szükség. Azért tehát hogy általuk az illető személy a rejtett individuális tartalamai a felszínre kerülhessenek, hogy a személy a saját önérzete és öntudata addigelé rejtett spontán késztetéseit megismerhesse, hogy ezek tehát a felszínre törhessenek és ez által megismerhetők, kezelhetők és művelhetők – csiszolhatók lehessenek. És ezt leginkább az el nem kötelezett intim (szexuális) kapcsolatok vonatkozásában érthetjük meg. Azért van tehát szüksége annak a személynek, akinek az V. Házába egy, vagy több negatívan fényszögelt bolygó, vagy valamelyik karmikus pont található, több rendbeli, különböző karakterű ellentétes személlyel az el nem kötelezett, tehát különösebb személyi implikációt igénylő felelősségekkel, hosszú távú kötelességekkel és elköteleződésekkel be nem terhelt kapcsolatban úgymond magát kipróbálni, sját reakcióit megfigyelni, hogy rá jöhesen a vele született tévképzet alkotási késztetéseire a másik nem tagjaival szemben. Ezek a személyek ugyanis veleszületetten nem értik, sőt: hibásan érzékelik a másik nem tagjainak a viselkedési módját és „ösztönsen” téves elvárásokat tanúsítanak azokkal szemben. Illetve, képtelenek magukat úgy látni és kezelni, ahogy őket a más nemű személyek látják és kezelik, ami rengeteg fölösleges konfliktusnak a gyökere és forrása lehet, főként egy komolyan elkötelezett élettársi, vagy házastársi viszonyban, vagy családi viszonyrendszerben. A komolyy viszonnyal szembeni, hosszú távú felelősségek terheitől és az abból adódó belső feszültségektől mentes, el nem kötelezett és több különböző egyéniségű, karmájú és tipusú partnerrel megélhető, szexuális partneri viszonyokban tehát, azok a személyek , akik úgy születtek a világra, hogy képtelenek a másik nemet helyesen érzékelni, illetvve a saját nem szerinti szerepkörüket és funkciójukat helyesen megélni, illetve felvállalni és betölteni, lehetőségük adóódik, lazább – feszültség mentesebb – állapotokban és fesztelenebb körülmények között megfigyelni mind a szexuális kapcsolatot követő oldottabb lelki állapotaik miatt a felszínre tőrő, addig elé gátlások, vagy lelki blokkok alá szorult spontán megnyilvánulásaik jellegét és elemzni ezek jelentését, illetve megfigyelni azt, hogy ezen spontán megynilvánulásaikat az ellentétes személyek miképpen reagálják le, és levonni abból a megfelelő következtetéseket. A lényeg az, hogy ez a kimondottan önismereti és más-nem ismeretu célokat szolgáló tapasztalási lehetőség, ne váljék öncélú élvezeti lehetőség szerzéssé, steril szorakozássá.
Az V. ház gyakorlati életköre tehát, az ember KREATÍV ÉS ugyanakkor a DESTRUKTÍV IMAGINÁCIÓJÁNAK A HAZA is. A baj az, hogy a spirituális imagináció mentális eszközét, a személyi akaratát az ember öncélúan, újabb és újabb izgalom - és élvezetforrások felderítésére, kényelmi és harci berendezések létrehozására használja ahelyett, hogy én-tudata oldott kiteljesítésére használná. Így válik valahányszor kozmikus bukásának eszközévé a megvalósítás mágikus eszköze, az egyetemes személyiségtudattá nem fejlesztett individualitás.
Mindazon személyek akiknek több diszharmonikus bolygója áll az V. házban, vagy elutasítják és akaratlanul elkerülik a fennebb felsorolt életterületek felvállalását és megismerését, vagy öncélúan belevetik magukat azoknak szórakoztató fergetegébe és csak nagy kudarcok, nagy csalódások árán jönnek rá, hogy mindaz amit ők habzsolva fogyasztottak az V. házhoz kapcsolódó életterületeken, nem lehet öncélú fogyasztás és végtelen élvezet-csikarások eszköze és tárgya, hanem épp fordítva: a szabad és más körülmények, kötelezettségek által be nem terhelt partner-ismeret és önismeret segítségével létrehozható önnevelést, nemes önnevelést, művelést és önátalakítást.
Azoknak, akik sokáig elkerülték ezeket az életterületeket bizonyos erkölcsinek gondolt megfontolások alapján, amely megfontolások csupán öncsaló és félrevezető magyarázatok szoktak lenni arra, hogy tudattalanunk szintjén gátlásokat és ellenérzéseket táplálnak e ház által megjelenített életterületekkel szemben, azt kell tanácsolnunk, hogy amennyiben teljes értékű életet akarnak folytatni a továbbiakban és nem akarják létező élettársukat elveszíteni,
mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy évente több alkalommal, minden társadalmi és családi viszonytól távol és azoktól függetlenül (gyermekek, vagyon, társadalmi rang, ügyletek és üzletek, rokonság és más, társadalmi-családi viszonyok, kötelékek és kötelezettségek nélkül) tölthessenek el intim viszonyok között huzamosabb időt "édes kettesben.

A HATOS FÖLDHÁZ.

A VI. ház. a természete a metafizikátlanná vált (jóslásra használt) klasszikus európai asztrológia legfélreértettebb háza, és ezzel a metefizikai gyökerektől elszkadt, okoskodó értelmezéssel együtt a technologizált kereszténységgel "felfejlesztett" európai gyökerű, nyugati civilizáció teljes tükre. A VI. ház a Szűz napjegy által megtestesített (jelzett) egyetemes rendeltetésünk spirituális erőterének a földi életben jelentkező megnyilvánulásait összegezi. Ez utóbbi viszont, az ember által megtestesített isteni szellem nemesítő tevékenységének alárendelt és azt kiszolgáló napi tevékenységet: a külön munkává, külön vallássá és külön kultúrává idegenedett valamikori egységes kultuszt, a művelést (földművelést, szőlőművelést, fajnemesítést, emberművelést) jelentette az archaikus korban, vagyis az ember szellem-nyitó, a biológiai és az ásványi életformákat tudatos tevékenységgén keresztül a spirituális létezéssel, a létezés eredeti okával, értelmével és funkciójával (renndeltetésével) egybekötő, természet-átalakító: "megszentelő" tevékenységét.
Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan (szimultán), mint a Szűz jegyének analogonja, az emberi lélek harmonizálódása következtében létrejövő szellemi fejlődési formákat, a művelési: a spiritualizálódási lehetőségeket is szimbolizálta. Ezért például Jézus anyja, az aki az isteni szellem testet öltésében emberi személyként közvetlenül részt vesz, a Szűz jegyében született.
Mindezzel szemben a huszadik századra a VI. ház "a munka és a munkaviszony, a szolgálat, az alárendeltség, az alkalmazás, a vállalt, vagy vállalni kényszerült kötelezettség s az ezekhez való viszony" (Baktay. Ervin.) házává degradálódik, sőt, még tovább: a "sorsszerű korlátozások, a gondok, a betegség és a betegséghajlamok, a testi fogyatkozások" házává, "a karma tehertételei"-nek házává süllyed.
Az idézeteket a magyar nyelven megjelent asztrológiai könyvek közül mindmáig a leghasználhatóbb Baktay Ervin "A csillagfejtés könyve" című, (egyébként metafizikai megalapozottságában is nagyszerű) asztrológiai "tankönyvéből" emeltem ki, egyáltalán nem kritikai szándékkal, vagy legalábbis nem a Baktay Ervin féle asztrológiai koncepció ellen irányuló kritikai szándékkal. Hiszen pontosan ez, a Baktay féle metafizikai asztrológia - koncepció adta meg az alapindíttatást ahhoz, hogy minden asztrológiai jelenséget metafizikai szemszögből is megvizsgáljak és viszont: semmilyen "misztikus" metafizikai értelmezést, vagy "alapigazságot" ne fogadjak el, amennyiben nem találom azt visszaigazoltnak az asztrológia segítségével átvetítet (transzmutált) mindennapi élet megfelelő területein. Ez a szellem-kritikai alapállás is a Szűz, vagyis a VI. ház életköréhez tartozna, ha nem vált volna öncélúan és igazságtalanul űzött kritikává az utóbbi két évszázadban, amikor a kritikát mindennek használták, csak merkúri (a Szűz uralkodó bolygója a Merkúr) szellemi közvetítőnek (spirituális értelmezési) eszköznek és képességnek nem. Ezért is lett a valamikor egészség házból, a VI. ház, a "szerzett" és a "kapott" betegségek háza, mert a legtöbb betegséget nyílt, vagy elfojtott igazságtalan kritikáink következtében "szerezzük be" magunknak és (egymásnak).
De a VI. ház ma főként a munka-betegségek és a munkabalesetek életterületeként ismert, a munkahelyi problémák és a munkahelyi konfliktusok életköreként, hiszen az igazságtalan kritika, vagyis a hiba proiciálás (kivetítés, külső okokra való hárítás) nem hogy elősegítené tisztánlátásunkat, hanem még inkább elhomályosítja azt és így a kényelmi berendezések és a hadi felszerelések szalaggyártásába belehülyült emberiség a legtöbb betegség okozó neurózist az emberi személytől idegen munkafázisok végrehajtása közben szerzi be magának, a legcsodálatosabb tisztítóvegyszerek, a mikrohullám sütök és a tökéletesen működő gépfegyverek gyártása közben. Mert a személyiség-építő és a kozmikus Én-tudatot, vagyis az arany-öntudatot kiérlelő alkímiából ipari kémiát (vegyi kombinátokat és vegyi fegyvereket) csináltunk és a kozmogóniai rendszereket leíró numerologiábol mennyiségi matematikát.
A személyes ember vibrációs skáláját (minőségi esszenciáját) leíró kozmikus numerologiai ismeretrendszerből így lett többek között ágyútöltelékek, börtöntöltelékek és gázkamratöltelékek számontartására (is) használt "létszám-nyilvántartási" és könyvelési számrendszer. Mert nem akarjuk észrevenni már, hogy a megpróbáltatások és a vizsgák házának is nevezett VI. ház, amennyiben a "mérték, súly és szám" szerinti megmérettetések háza, vagyis a "karma tehertételei"-nek (Baktay E.) a háza, annyiban a következmények háza is. Ugyanis az Ok és az Okozat törvényét megtestesítő Karma, a következmények következménye. Vagyis a szó minden lehetséges értelmében vett cselekedeteink (gondolat, szó és tett) következményeinek az együttes és egyetemes(hatás) és a partikuláris(visszahatás) következménye.
A VI. ház életterületein még lehetőségünk van (lenne) felmérni cselekedeteink (tetteink, szavaink és gondolataink) következményeit és azok alapján kijavítani mentalitásbeli hibáinkat. A hibák kijavításához szükséges figyelmeztető rendszert épp a munka közben szerzett apró sebesüléseink, ütődéseink, sérüléseink, enyhébb betegségeink és a komolyabb "bajokra" utaló betegségtüneteink szolgáltatják. Mi viszont nem akarjuk észrevenni azok mélyebb, szellemi jelentését és elfojtjuk különböző gyógyászati módszerek segítségével e tüneteket, azért hogy zavartalanul folytathassuk tovább öncélú tevékenységünket. Így lesz a művelés és az egészség házából a robot, a kényszer, az automatikus fejetlenség és a betegségek háza. Akinek itt több támadott bolygója áll, az rendeszerint vagy munka, rend és tisztaságmániás ("Az ember kiül csak azt végzi el, amit belül fél, vagy elmulaszt elvégezni" -Hamvas Béla) hajlamokkal rendelkezik, de legalábbis ilyen nyílt, vagy rejtett késztetései és törekvései vannak, vagy rendetlen, hanyag és munkakerülő, esetleg mind a kettő egyszerre, vagy felváltva különböző más életterületeken, de mindenesetre mindenhez amit fölöslegesen csinál, vagy „szükségképpen nem tesz meg és folyamatosan elmúlaszt, rendkivülien sok és részletes személyi-erkölcsi indoklást, tudományos magyarázatot, és rzcionális érvet tud felsorakoztatni.


A HETES. FÖLDHÁZ

A VII. ház, mint az Aszcendenssel és az I. házzal szemben fekvő életterület meghatározó zónája, természetesen a személyiségtudat szintjén jelentkező komplementaritás életköre, vagyis az azonossági érzések és a különbözőségekből adódó nagy személyi ellentétek, ellenérzések életterületét: föként az élettársi viszonyrendeszereket, illetve e viszonyrendszereken belül gyakorólt személyes („sajátos” és többnyire zavaros, vagy negatív) viszonyulási módokat, rejtett, vagy nyílt ambíciókat, félelmeket és öntudatlan szorongásokat, téveszméket és ezek feloldási lehetőségét (e téveszméktől valaó megszabadulást) biztosító gyakorlati életfeladatok felvállalási szükségét megtestesítő életterület. Ezért, mivel a komoly élettársaink – férjeink és feleségeink – a sorsunknak egy egy igen fontos (tulajdonképpen: a legfontosabb!) szereplői, ez maga a Sors háza is: a Descendens Háza. Az egyetemes egységhez való visszacsatolódási lehetőségeknek a fizikai dimenzió eszközeivel történő kísérleteinek a háza, vagyis a szexuális kapcsolatok folytonossá tételére történő egységesülési, kiegyenlítődési és harmonizálódási törekvéseknek az életterülete.
Ezért a társadalmi szinten vállalt párkapcsolatok, köznapibb kifejezéssel: a házastársi és élettársi viszonyok, valamint a nyílt ellenségek és az ellenségeskedések, pereskedések háza. A társadalom, a közösség gazdasági-kulturális értékszférái és érdekszférái szintjén történő, elsődleges kiegészülési, egyensúlyba kerülési, harmonizálódási és kiegyenlítődési törekvéseinknek a háza. A kiegészülési törekvés, amennyiben metafizikailag tudatos, lehet tényleges egyesülés is, ahogy azt az ember a házasság "szentségétől" elvárja általában. Ugyanis a karmikus előfeltételek adottak, hiszen az asztrogramm szintjén is láthatóan, olyan komplementáris életprogrammal rendelkező szülöttek kötnek házasságot (ha nem érdekházasságról, vagy más természetellenes kapcsolatról van szó), vagy kezdnek élettársi viszonyba, akiknél az egyik horoszkópjának a hetes házában jelentkezik a másik Napjegye. Ez az utóbbi fél (szülött), az ő születési adottságaival, képességeivel, ösztönösségével, un. természetével: közvetlen megnyilvánulásaival, kiegészítője lesz az első fél szellemibb, érettebb, elvontabb személyi meghatározóinak, vagyis az előbbi szülött Aszcendense és az I. háza szemben fog állni az ő születési napjegyével. (Például egy Skorpió Aszcendenssel rendelkező nő fizikai külseje és szellemi kisugárzása mindig vonzani, provokálni fogja a Bikában született férfiak ösztönvilágát, nem csak szexuálisan, hanem a birtoklási vágy (ösztön) szintjén is, és amennyiben sikerül párkapcsolatot alakítaniuk, az semmiképp sem marad a múló kaland színvonalán.)
Amennyiben egy ilyen találkozás nem csak a második fél részére karmikus jellegű (nem csak neki van jelentősebb karmikus tapasztalni - azaz tanulnivalója), az első fél napjegye megjelenik a másodiknak a IV -es (otthon és család), vagy az V. házában ( a társadalomi, közösségi felelősségekkel, gazdasági vonatkozású kérdésekkel be nem terhelt intim párkapcsolatok házában), vagy a legjobb esetben az I. házában, a személyiségalakítást szolgáló konfliktusok házában. A karmikus feltételek, tehát a szellemi-lelki lehetőségek adottak általában egy minden vonatkozásban teljes kiegészüléshez és egyesüléshez, különben a két ellentétes nemű ember nem vonzaná a házasság kötésig, vagy az élettársi viszony felvállalásáig egymást.
Kérdés, hogy asztrológiai és metafizikai tájékozatlanságukban (tudatlanságukban) mit kezdenek egymással és hová degradálják viszonyukat a mindennapi élet próbatételekkel teli nehézségei, a szülői, rokoni, baráti, munkatársi és nem utolsósorban gazdasági viszonyok egymásnak sokszor ellentmondó érték -és érdekszférái között? És kérdés, hogy mennyire eltökéltek, vagyis hogy mennyire tudatosak és határozottak ebben a kiegészítődésre és egységesülésre való törekvésükben és mennyiben hagyják hogy külső tényezők, vagyis éppenséggel a szülök (vagy egyes esetben a gyerekek), a rokonok a barátok és az ismerősök beleszólhassanak kettőjük viszonyába és megzavarhassák, elhomályosíthassák egyik spirituális képét a másik előtt? Ugyanis több esetben valamelyik szülő az Aszcendensével, vagy a napjegyével megjelenik egyikük VII. házában és önkéntelenül (a folyamat nem tudatos, de jó ha tudatosítjuk és így dekonspiráljuk) férjkén vagy feleségként akar továbbra is szerepelni gyermeke életében még akkor is, ha azonos nemű azzal. Ezekről a "családi háromszögekről" tudni kell, hogy nem működnek és többnyire válással és gyűlölködéssel - és természetesen megoldatlan Karmával végződnek. De még fontosabb kérdés az, hogy mennyire a szabadság szellemében történik az egyesülés és mennyire korlátozzák egymást a személyiségük kiteljesedésében, kibontakozásában? Ha egyik a másik személyiségén változtatni akarva, vagyis kívülről befolyásolva, próbálják "segíteni" egyik a mást, az egyesülésből kudarc és ellenségeskedés lesz előbb-utóbb. Esetleg egyeduralom, családi önkényeskedés az egyik fél részéről, az "elnyomva megsegített" fél személyiségének elszikkadásával (spirituális fejlődési programja megvalósulatlanságával), aminek morális vagy gazdasági megfontolások miatti kitartás esetén- a betegségtünetek elszaporodása lesz a legbiztosabb jele.
Többek között, így lesz a házasság és a más társulási formák házából a nyílt ellenségek, az összeütközések és a peres ügyek háza. Azért "többek között", mert nem feltétlenül szükséges megházasodnunk valakivel azért, hogy az, a kezdeti, (sokszor számunkra is meghökkentően és persze: szívlágyítóan) heves vonzódás ellenére, idővel a leg ambíciósabb és kiengesztelhetetlenebb ellenségünkké váljon. Kis humorral megjegyezhetnénk - és humor nélkül a metafizikában éppúgy mint ahogy a mindennapi életben, semmire sem megyünk-, hogy igen, végül is azért lett az ellenségünk mert nem kötöttünk vele házasságot, vagy legalábbis nem léptünk élettársi viszonyba vele - és ha velünk azonos nemű szülöttről van szó, a dolog annál viccesebb...lenne, ha idejében megtanultuk volna a VII. ház leckéjét és még idejében tudatosan (felkészülve) viszonyultunk volna a VII. házunkban található napjegyben, napjegyekben született, felénk igen nagy bizalommal és szokatlan nyíltsággal közeledő emberekhez. Mert ezek a kedves és "megnyerő" és bizalmas üzlettársaink, cég -és klubtársaink, barátaink és ismerőseink válnak idő teltével és helyzet fordultával, a legkitartóbb ellenségeinkké, amennyiben nem hajlandók lemondani születési napjegyük - és így karmájuk- elemi meghatározottságairól.
Mert az a szülött, aki annyira felébredt már, hogy legalább az Ascendense, tehát finomabb, spirituálisabb önvalója felé kezd fejlődni és a felszínre hozza e spirituálisabb énjének érett igazságát, már nem fog megragadni napjegyének, vagyis a mi Aszcendensünk ellentétének alaphelyzetében, hanem képessé válik azt meghaladni és kiegyenlíteni az Aszcendense szellemiségével pontosan saját személyisége gazdagodásának, pozitív változásának köszönhetően. És ez egyben a feltétele minden olyan kapcsolat, társulás, üzlet, stb. sikerének, amely a VII. ház vagyis a mi Énünk kiegészítődési -komplementálási lehetőségének égisze alatt jön létre az életünk folyamán. Ha ezt tudjuk, képesek lehetünk arra, hogy mindent megtegyünk a házasság, a társulás, a kapcsolat, stb., vagyis az élet minden szintjén létrejövő kiegészülési lehetőségeink megvalósulása és kiteljesedése érdekében, egyetlen egy dolog kivételével: nem fejlődhetünk azok helyett, akikkel e kapcsolataink létrejöttek és idővel elmélyültek.
Nem valósíthatjuk meg és nem élhetjük meg a másik fél spirituális fejlődési programját, hanem csak és csakis a miénket. Ezért épp annyira tragikus (mert evolúció-ellenes) minden olyan kísérlet, amely a másik fél szellemi befolyásolását veszi célba, mint amennyire nevetséges és tragikus minden olyan kapcsolat fenn(meg)tartásának az erőltetése, vagy felvállalása, amelyben a másik fél nem hajlandó megtenni saját szellemi énjének megtisztítása és felszabadulása irányában a szükséges lépéseket. Mert, persze felmerül egy olyan kérdés is, hogy miért és mitől párkapcsolat egy "páros" kapcsolat? A gazdasági, vagy a politikai érdekektől? Az esztétikájától? Ösztönös szexuális vonzalmi alapjaitól? Pusztán a lelki (asztrális...) vonzalomtól? Vagy a karmikus alapokra helyezkedő, harmonikus és kreatív szellemi (- Vigyázat! A szellemi nem azt jelenti, hogy test nélküli. Sőt: test nélkül lehetetlen a szellemi fejlődés!) jellegétől, folyamatosságától? Metafizikailag csak és csakis az utóbbitól!

A NYOLCAS FÖLDHÁZ


A VIII. földház, mint az állandóan a halál, vagy legalábbis tragédia-közelben járó Skorpió spirituális erőterének az analogikus, földi megfelelője ("Ami fenn van ugyanaz mint ami lent van és ami lent van ugyanaz mint ami fenn van, hogy az egy varázslata beteljesedjen." - Hermes Trismegistos, Tabula Smaragdinajának II pontja szerint. Ez volt az archaikus ember egyértelmű és tiszta gondolkozása, azaz életérzése.) és ugyanakkor a II. ház spirituális erőterének az ellentétes kiegészítője: a megrázó szerelmi élmények, a mélységeket felkavaró szexualitás, valamint a halál és az újjászületés háza. Mindenképpen a szélsőséges helyzetek, állapotok: a degeneráció, vagy a regeneráció háza, amelynek hatására a szülött szélsőséges utakat járva, szélsőséges tapasztalatokat nyer, annak érdekében, hogy a szellem magasrendű igazságát valamiképpen felfedezze az élet folyamataiban és saját belső világában és hogy minden külső befolyásolás nélkül, saját tapasztalatai alapján beláthassa, hogy ahhoz, hogy valami új megszülethessen bennünk, valami réginek (szokásnak, gondolkozásmódnak, világ -és életszemléletnek) végérvényesen és visszavonhatatlanul meg kell halnia, el kell múlnia bennünk, vagyis a lelkünkben.
A Skorpió uralkodó bolygója a Plútó. A Plútóról viszont tudjuk, hogy elrabolja Pherszephonét, vagyis a lelket, azért, hogy az alvilág sötét mélységeiben, a fagypont alatti létezés megtapasztalása hatására újjászülethessen. Okkult ház tehát: egyrészt azért, mert amennyiben az a személy, akinek a VIII. földházában bolygók állnak, több rendben elmulasztja a spirituális újjászületéséhez szükséges lelki-szellemi (mentalitásbeli) változásokat saját lelkivilágában, gondolkozásmódjában végrehajtani, egyre több és egyre veszélyesebb halálközei állapotokba fog kerülni, másrészt azért, mert az előbbiek értelmében (is), a VIII. ház ténylegesen az okkult erőkkel való találkozás háza és ezáltal egyeseknek ezen okkult erőkkel való visszaélési kiértéseknek, azaz a fekete mágia háza.
Akinek még nem volt elég a mások fölötti uralkodás, bűnökkel terhes leckéje és még mindig hatalmat akar, itt az alkalom: a Plútó és a VIII. ház újabb önveszejtési lehetőségeket, vagyis újabb hatalmi eszközöket ad a kezébe: ha nem éppen örökölt, vagy más, könnyű úton, könnyű eszközökkel nyert pénzben, vagyonban, akkor a természeti erőket megidéző mágikus képességekben. Tessék: fel lehet fenekestől forgatni mindent, befolyásolni lehet másokat mágikus képességeinken keresztül, természeti hatalmunk által, jóban és rosszban egyaránt. Csak ne feledjük: valakit tudatán és akaratán kívül befolyásolni, akár jóra is (pl. cigarettáról vagy alkoholról leszoktatni, gyógyítani), akárhogy szépítenénk is a dolgokat, metafizikailag nem más, mint a másik szabad akaratába való törvénytelen beavatkozás, vagyis manipuláció és csalás. Közönséges beavatkozás a másik ember spirituális fejlődéséhez szükséges tapasztalatszerzési lehetőségek szintjén, annak döntéshozói képességeinek mágikus (mesterséges) úton történő elsorvasztása!
Az önmaga meggyógyításának, vagyis a saját, tudatos és felelős, harmonizálásának leckéjét előbb utóbb meg kell tanulnia mindenkinek a saját egyéni és egyedi útján, és mi, erőszakos jóakaratunkkal, jóindulatunkkal csak hátráltatjuk, gátoljuk őt ebben. Hogy a jelenség másik oldaláról, az ártó fekete mágiáról, vagy a szintén hatalmi ambíciókat kielégítő, okkult szexuál mágiáról ne is beszéljek...De a szexuál mágia fejezeténél beszélnem (írnom) kell a VIII. ház életterületének (életfeladatainak) a másik vetületéről, a regenerációról és a biológiailag is követhető (észlelhető) újjászületésről. Jobban mondva a lelki (tudati) újjászületés, pozitív átalakulás utáni regenerációs folyamatokról, amelyet a felébredt szülött tudatos és felelős szellemi "munkálkodása" irányít, vezet. Ugyanis a megfelelő táplálkozási rendszerrel (étrenddel) valamint az egoizmusról, hiuságról, gőgről, hírvágyról és bírvágyról, de a szélsőséges fanatizmusról és a vallásos szemforgatásról (hipokrizia) is lassan leszokó szülött: a természetes viselkedési formák felvételével (életrenddel) kiegyensúlyozódó ember, egészen más szexuális életet kezd élni, mint azelőtt!
Ez az újfajta szexuális életrendje öt mentálisan, pszichikailag és fizikailag is regenerálja, feltölti új energiákkal, (ön)gyógyító erőkkel. Megtanul bánni saját érzelmi és lelkivilágával és ezáltal a mentális-szexuális (kundalini) energiákkal is. Így, ekképpen (is) újjá születik az ember a VIII. házban jelentkező életfeladatok tudatos vállalásával és megoldásával. Nem csak lelkileg, de szellemileg és fizikailag is, új erőket és új képességeket fedezvén fel önmagában. Ehhez viszont, amint mondtam, előbb meg kell halnia benne valaminek: a hatalmi vágynak, a hitetlenségnek, a kishitűségnek és ezeknek a lelki tulajdonságok szövődményeiből, lelki csökevényeiből eredő félelmeknek: a szűklátókörű fogyasztói mentalitásnak, a mindennapi kenyérért való fölösleges rettegésnek ("Mitől féltek ti kishitűek?" "Ne aggodalmaskodjatok." és: "Az ég madarai nem vetnek és nem aratnak, nem gyűjtenek és mégis jóllaknak", stb.), a bizalmatlanságnak, az érdekhajhászásnak, a kíméletlen és demoralizáló konkurencia-szellemnek, az egészségileg is negatív hatásokkal járó, siker -és hírnévhajszolásnak, az elégedetlenségnek, a bizonyítási kényszernek, a másokkal és nem önmagunkkal szembeni elvárásoknak és előfeltételeknek - és persze még nagyon sok mindennek, ami az embert nem csak a többi embertársától idegeníti el, hanem elsősorban saját magától: spirituális-lényétől és kreátori mivoltától. Nos, ennek a halálnak és ennek az újjászületésnek a lehetőségeiről és jellegzetességeiről kapunk információkat a VIII. ház elemeinek vizsgálatakor.
Nem csak az eseteleges mágikus vagy szexuális képességekről tehát, hanem arról is, hogy milyen késztetések szerint, milyen irányban, milyen célokkal akarja majd felhasználni a szülött élete első (magára ébredése előtti) szakaszában ezen képességeit? Nagyon sok un. természetgyógyász, misztikus guru és egyéb magát spirituális vezetőnek kiadó fantaszta, az európai "jógamesterekről" nem is beszélve, képzett, vagy képzetlen bioenergetikus, rejkis, agykontrolos, dianetikus és más ezoterikus kuruzsló, valóságos bolygógyűjteménnyel rendelkezik a VIII. házban, de ez még koránt sem jelenti azt, hogy ők a többiekkel szemben már újjászületettek, vagy megtisztultak lennének. Sőt: ők az igazi próbatételek előtt álló "hályogkovácsok", akik nagyon közel állnak ahhoz, hogy leplezett hatalmi ambícióik, gazdagodási vágyaik, vagy egzotikus keleti misztikával kevert, naiv és szentimentalista humanizmusuk következtében a legveszélyesebb feketemágusok, vagy önveszejtő tragédia hősökké váljanak. - Még előttük áll a Plútó és a VIII. ház alvilági leckéje...
Amint fentebb említettem, a VIII. ház földi életterületének szimbolikus, égi megfelelője, a Skorpió. Ez miután megtisztul, szimbolikusan Fehér Sassá Változik. Ezért Európa egyik legmagasabb rendű spirituális gyógyító iskolája A Fehér Sast használja szimbólumaként. És ezért az evangélista Szent János szimbóluma a Skorpiónak megfelelő Sas. És végül ezt, a szellemi szárnyaláshoz vezető újjászületést szimbolizálja az egyiptomi Phoenix madár, mint ahogy a Sfinx is akárcsak később a keresztény misztika, a négy asztrológiai szilárd jegy szimbólumát egyesíti magába: 1. Ifjú emberfej - Vízöntő és Lukács evangélista; 2. Oroszlán sörény, oroszlán mellkas és oroszlán lábak - az Oroszlán napjegy és Márkus evangélista; 3. Bika altest - a Bika jegye és Máté evangélista, valamint a Sassá lett Skorpió szárnyai és János evangélista szimbólumát.
Persze, ettől még nyugodtan lehet a nagybácsik és a nagynénik halála utáni örökösödési lehetőségekre utaló jeleket is kiolvasni a személyi horoszkópok VIII. házából, aki "diplomás asztrológusunknak" futja "beavatottságából", tisztességéből és józan belátásából még ilyesmire... De a VIII. házban sok (többnyire diszharmonikus) bolygóval, vagy a diszharmonikusan fényszögelt Leszálló, vagy Felszálló Holdcsomóponttal (Sárkányfejjel, vagy Sárkányfarokkal) rendelkező szülötteknek elsősorban az önmagukkal való szembenézés, a kíméletlenségig elmenő, önmagukhoz való őszinteség a legfontosabb és egyben a legnehezebb életfeladatuk. Oly szülött lévén, akinek ugyan nincs a VIII házban bolygója, de a Skorpióban négy darab, amelyekkel a Skorpió uralkodó bolygója, a Plútó több diszharmonikus fényszöget alkot, nagyon sok olyan embert vonzok magamhoz, akinek a VIII. háza problémás. A kapcsolat sablonszerűen a következőképpen zajlik le: mérhetetlen szimpátia és bizalom az elején, majd amikor kiderül, hogy nem vagyok hajlandó elhinni és komolyan venni azokat az "azonnal ható" és "nagyszerű" megváltási módszereket, (naiv) misztikus fantazmákat, amelyeket ezek a szülöttek önmaguk és a világ félrevezetésére, mint biztos recepteket akarnak minduntalanul felkínálni (az elején természetesen teljesen ártatlanul, mert a dolog csak később, miután a horoszkópjuk ismeretében sem hajlandók a szentimentális és látszólag humanista csalásaikról lemondani, akkor válik deklaráltan szélhámossággá), ha nem is alakulok azonnal gyűlölt személlyé a szemükben, de egy idő elteltével úgy tartanak számon, mint akinek a környezetéből jó messzire kerülni. És ha mégis kikerülhetetlen egy-egy találkozás, igyekszenek a lehető legudvariasabban és legkedvesebben elkerülni velem minden, olyan jellegű "témaváltást", amilyenekért korábban a szó szoros értelmében "halálra kerestek". És mivel a VIII. ház életfeladataival küzdő emberek többnyire nagyon intelligensek, hiszen pontosan azért kapták életfeladatul a VIII. ház életterületét, mert azt kikerülni végső soron a legmagasabb intelligenciával sem lehet- tudom, hogy ők is tudják: mennyire szórakoznom az előlem elrejthetetlen, végső soron megható ügyeskedéseiken.
Azok a szülöttek tehát, akiknek egy vagy több bolygója áll a VIII. házban mindenképp a teljes újjászületés, a radikális (maradéktalan) szellemi-lelki átalakulás problémájával küzdenek és vagy elkerülnek mindent ami ezzel kapcsolatban áll, hallani sem akarnak egy a kézzelfogható materiális valóságnál mélyebb és érvényesebb szellemi valóságról és vagy a materializmus által felkínált objektív és érték indiferens világlátás szempontjait vallják a magukénak, vagy a vallásos misztikák dogmatikus fanatizmusába menekülnek saját, önálló gondolkozást és felelősségvállalást igénylő, szellem-szomjúságuk elől. De ez utóbbiak ha kiábrándulnak az intézményes vallások szűklátókörűségéből, egy sajátos, ezoteriának nevezett eklekticista misztikának lesznek a hívei, aminek igazából semmi köze nincs az újjászületést feltételező ezotériához és ami csak arra szolgál, hogy még több misztikus, pszichikai és "parapszichológiai" ismeretet, életet és mennyei üdvösséget megnyerni hivatott könnyítési módszert és technikát elsajátítsanak, aminek segítségével még jobban elrejtőzködhetnek saját lelkiismeretük hangja és felelősségérzetük hívása elől.
Asztrológusként csak úgy segíthetünk ezeknek az embereknek, ha nem fogadunk el tőlük semmiféle magyarázatot arra nézve, hogy mit miért nem tudtak saját magukkal szemben, következetesen és becsületesen véghez vinni. Mert a VIII. ház elsősorban a realizálás háza.

A KILENCES FÖLDHÁZ.

A IX. ház, mint a Nyilasnak az analogonja, a magasabb rendű szellemi-értelmi törekvések, a belső fejlődés, az elmélyedés, az összekötés, a külső (fizikai) világnak a belső (szellemi) világgal történő egyeztetésének és kibékítésének a háza. A békére, megegyezésre (diplomácia) való törekvések és a szellemi szemszögből hozott ítéletek és bírálatok háza. (A Nyilas uralkodó bolygója a Jupiter.) Ezért a fejlettebb mentális gondolkozás, vagyis a metafizikai jellegű tanulmányok és a metafizika újkori, modern szurrogátumainak: a teológia, filozófia, pszichológia, szociológia, klasszikus asztrológia, antropológia, régészet, vallás és művészettörténet, akadémista orvoslás, stb.- az életterülete. Ezért tartja azt a jósolgató, klasszikus asztrológia, hogy a IX. ház a magasabb szintű, úgynevezett egyetemi (ami még nem azt jelenti, hogy egyetemes) fokú tanulmányok háza, mivel ez a nagy belső szintézisek és a magasrendű szellemi kapcsolatteremtések háza. A klasszikus asztrológia perspektívájában, a nagy utazások és a tanulmányi utak háza is, ellentétben a vele szembenálló III. házzal, amely a közvetlen tapasztalatok, a rövid utazások és a primer (elemi) tanulmányok háza.
Eddigi tapasztalataim viszont azt mutatják, hogy azok a szülöttek, akiknek több bolygója áll a IX. házban, nem föltétlenül, sőt: többnyire nem hajtanak végre földrajzi értelemben vett hosszú, (tanulmányi, vagy más jellegű) utazásokat. És ez érthető is: hiszen ma, az informatika és a korlátozatlan információ-áramlások korszakában már nem szükséges földrajzilag eltávolodnom szülőhelyemtől, annak érdekében, hogy más - és új- életszemléletet, más életperspektívát kialakíthassak, a megszokottal, vagyis a földrajzi meghatározottságokhoz kötött hagyományos életfilozófiákkal szemben.
A IX. ház pontosan az előbb leírt jellegéből következően a magas fokú, inkább spirituális jellegű béke-diplomácia, valamint az egyházi hierarchiák és az egyházi elöljáróságok háza is, ami tulajdonképpen a szellemi kasztok és a spirituális beavatási rendek, a felébredési folyamatokat elősegítő beavatási mesterek, tanítók, a spirituális iskolaalapítók (akiknek tanait később vallássá gyúrják át az epigonok) valamint a spirituális vezetők és a protektorok házának felel meg. - Itt viszont nagyon kell vigyázni, mert ha figyelembe veszzük azt, hogy a Nyilas mint tűz-jegy, az Én-tudat, tehát a személyiség-tudat kialakulásának a konstellációja is, és ha abból a metafizikai alapállásból indulunk ki, hogy az ember mint személy, egy kozmikus lény: maga a megtestesült Isten, nagyon óvatosan kell bánnunk az olyan fogalmakkal, mint a beavatási mester, vagy mint a spirituális vezető, nehogy a politika manipulativ és hazug értelmezéseinek hálójába kerüljünk. Mert miről van szó? - Az a személy, aki nem hajlandó, bizonyos metafizikai ismeretek után sem, magára vállalni minden vele történt negatív dologért, eseményért - betegségért, "balesetért", konfliktusért, szegénységért, stb.- a felelősséget, azaz nem hajlandó (mert nem elég őszinte és nem elég bátor) felismerni, hogy mindaz, ami vele történik, az ő karmájának a következménye és az ő spirituális színvonalának a tükre - ami ugyanaz-, azt hiába vezetgetik mások, mert ő igazából nem azt akarja, hogy az igazságra rávezessék, hanem azt, hogy félrevezessék.
Napjainkban egyre kevésbé van szükség spirituális vezetőre, kiváltképp olyan vezetőre, aki nem vezetni, hanem irányítani akar és aki pontosan ezért nem képes magát sem vezetni, mert nem érti a lényeget: azt, hogy az embert mint isteni lényt önmaga felé nem kell irányítani, csak lehetővé kell tenni számára, hogy felismerje: itt minden rajta múlik, ami vele kapcsolatos, mert azok a fogalmak, hogy ártatlan és áldozat metafizikailag érvénytelenek. Ezért spirituális vezetőn esetleg egy olyan hiteles életet élő embert érthetünk, aki képes a saját életéért az összes felelősségeket magára vállalni, amitől láthatóan nyugodtabb és harmonikusabb lesz az egész lénye és ugyanakkor rendelkezik azzal a képességgel, hogy személyes példaadása mellett (hiteles élete mellett) lehetővé tudja tenni mások számára is annak a megértését, hogy a belső harmónia és a szellemi letisztulás milyen utakon érhető el. Márpedig a legtöbb magát szellemi vezetőnek betudó személy (politikusok, egyházfők, egyetemi tanárok, írók, művészek és újabban a keleti guruk, vagy a nyugati csodadoktorok és agykontroll oktatók) nem rendelkeznek a magánéleti harmóniájuk hitelességével, azaz többnyire szakadék tátong aközött amit hirdetnek és amit ténylegesen megélnek.
És lényegében ez a IX. ház életterületének a nagy kérdése. Mert a IX. ház tulajdonképpen azoknak a spirituális válságoknak az életterületét testesíti meg, amelyeket az élet értelmét kereső ember legmagasabb eszmélési szintjén, vagyis öntudatában él meg. Itt, a IX. ház életterületén követjük el tulajdonképpen a legnagyobb bűneinket, amelyek mások számára láthatatlanok és felfedezhetetlenek, pontosan azért mert a szellemünk szintjén, saját magunk, azaz isteni lényegünk ellen követjük el őket. Az Ég Közepe (Zenit) nevű sarkalatos horoszkóppont egyik oldalán álló kilences ház magasságából, akárcsak a X. ház magasságából zuhanhat a legmélyebbre, az életben be nem váltott és nem realizált tanítással, vagyis a következmények szempontjából nem ellenőrzött elméleti tudásával, az önmagát és másokat is félrevezető emberi lélek. Akinek egy, vagy több problémás bolygója van a IX. házban mindazokon túl, amiket a fentiekben leírtam, két szélsőség között éli meg saját szellemi szubsztancialitását: vagy erkölcsi- vallásos- filozofikus normákhoz, dogmákhoz és elméletekhez köti saját szellemi-lelki tevékenységét, nemegyszer a fanatizmus könyörtelen szélsőségéig is eljutva, vagy a teljes erkölcsi-elméleti csőd láttán, amit a dialektikusan gondolkozó és mindenáron győzni vágyó történeti emberiség él meg, az érték- relativizált életvitelt tartván az egyetlen követhető életútnak, aminek következtében, vagy közömbössé, vagy egyenesen szélhámossá válik. Sőt: még olyannal is találkozónk, aki a tudományos fanatizmust (pszichológia, szociológia, stb.) nagyszerűen képes ötvözni mindenféle misztikus szédelgéssel. Nagyon kevésnek sikerül az autonóm személyi értéktudatát az egyetemes hierarchia-renddel, vagyis az egyetemes törvények szellemével összhangba hozni.


A TÍZES FÖLDHÁZ A X. ház a társadalmi-közösségi megvalósítások háza, a hivatás háza, vagyis a vizsgált személynek a társadalom nyílt színterén történő kibontakozási lehetőségeinek a háza. Itt annak az életterületnek a jellegéről kapunk információkat, ahol a szülött bizonyos cselekvési folyamatokat véghez víve, közösségi akciókban részt véve, felszabadíthatja legjobb (addig talán latens) kreatív képességeit.
Mivel itt a szülött képességeinek kibontakozási folyamata összhangban kellene álljon (már amennyiben a szülött felébred és felismeri ezt a X. házban található napjegy jellegével összhangban álló, számára legalkalmasabb cselekvési életterületet) az érvényben levő társadalmi-közösségi elvárásokkal és szükségletekkel, ez nem a VI. háznál leírt munkahelyi problémák és az anyagi szükségek, a kényszerek háza, annak ellenére, hogy amiért a hivatás és a munkakör az esetek több mint ötven százalékában egybe esik, általában összefüggések léteznek e a két ház materiális vonatkozású erőterei között.
Ugyanakkor az VI. ház nem kiegészítője és nem ellentéte a X. háznak, hanem előtere, előkészítője, előfeltétele annak. Úgy is mondhatnánk, hogy próbaterme. A X. ház komplementere ugyanis a Rák csillagképének megfelelő IV. ház., tehát a család és az otthon háza, az első és az elsődleges közösség háza. A tízes ház már a nagy közösség, sőt az egész emberiség közösségének a háza is, amelynek megnyilvánulási területén: a társadalomban, a szülött olyan információkhoz juthat a környezet visszahatásaként, amelyek összhangban állnak az ő földi küldetésével, azaz inkarnációs fejlődési programjával és így az itt szerzett tapasztalatok, személyes információk segítik öt sorsa beteljesítésében, saját fizikai- lelki- szellemi struktúrájának teljes értékű kibontakoztatásában (hasznossá tételében) és továbbfejlesztésében.
A tízes ház életterületének a felfedezése és a személyes küldetés beteljesítése tehát előfeltétele az Aszcendenshez kapcsolódó I. ház mellett a Sárkányfej adta karmikus meghatározottságoknak, vagyis a Karma meghaladásának. Mivel a X. ház a közösségi megmérettetés, vagyis a tükrök háza is. A klasszikus asztrológia felfogásában a X. ház az "elérhető célok és eredmények, a hivatás, a pozíció, a rang, a társadalmi helyzet, emelkedés és előrejutás háza. Az elismerések, a megbecsülés, a népszerűség, a hírnév, a sikerek, az elérhető hatalom mértékének a háza. A nagy nyilvánosság előtti szereplések és a törekvések beteljesülésének a háza." Ez nem áll ellentétben az előbbi koncepciótól csak éppen nem az okok világából szemléli a X. ház problémakörét, hanem az okozatok, vagyis a következmények világából. Mivel a X. ház a Baknak az analogonja, a Szaturnusszal mint uralkodó bolygó, nyilvánvaló, hogy a karma meghaladásának előfeltétele a X. ház életterületének a helyes értékelése. Mert ahhoz, hogy önmagunk lehessünk, hogy "hozzáadjunk valami jót a világhoz" (Nagy László) a Szaturnusz szelleme által jelölt összes felelősségek felvállalásával be kell lépnünk a világba, nem szabad elvonulnunk előle. Hiába húzódunk a napfény elöl az árnyékba egész életünkben, ezzel nem zabolázzuk meg a diszharmonikus késztetéseinket, a kibontakozásra vágyó, jó, vagy rossz adottságokat. A legrosszabb vallásos tanok és magatartások azok, amelyek a világtól, a közösségi élettől való elvonulást, elzárkózást helyezik előtérbe. A bennem működő negatív erőket és hatalmakat nem úgy szelídítem meg, hogy elrejtem őket az elvonultság homályába, a tudatalattim sötét rétegeibe, hanem úgy, hogy kihozom a napfényre a közösség elé és ha kibírja a napfény, az értelem világosságát, akkor hü barátommá, segítő társammá (tulajdonságaimmá) válnak, ha viszont nem bírják ki, akkor megsemmisülnek. De amennyiben visszafojtom őket, egyszer biztos, hogy kitörnek a tudattalan sötétjéből és felfalnak engem. Nos, ide kell a Szaturnusz bölcsessége: ne a nyavalyáimat, a gyengeségemet, a gyávaságomat, a félelmeimet, aggályaimat és előítéleteimet vigyem állandóan a közösségbe, hanem inkább azt ami kreatív, életigenlő bennem. Persze úgy, hogy az esetleges gyengeségeimért SZEMÉLYESEN vállalom a felelősséget, de sem nem fárasztom vele embertársaimat fölöslegesen, sem nem rejtegetem azokat mint egy kellemetlen részemet, amit senki sem kell tudomásul vegyen. Aki ezt nem tudja, a X. ház életterületén, vagyis a közösségi élet nagy színterén. elveszik saját sorsa előtt, akkor is ha a világ összes érdemrendjeit a mellére kitűzi és a legnagyobb rangjelzéseit a vállára felteszi. (Ezt szokták tenni azok akiknek diszharmonikus bolygók állnak a X. házukban.)
Mert nem rangjelzéseket kell a vállakra venni, hanem a saját cselekedeteinkért és gondolatainkért való felelősségeket. És nem arra való a közösség, hogy magunknak érdemeket, dicsőséget és egyéb szamárságot szerezzünk általa, hanem, hogy megtanuljunk az egész világegyetemmel összhangban élni, vagyis a társadalomban, a közösségben is az összes összhangba-kerülési lehetőségeket felkutatva, átvilágítva- felmutatva és szabaddá téve. Ez a sorsfeladata azoknak, akiknek különösebb bolygóhelyzete van a X. ház befolyási övezetében.


A TIZENEGYES (XI) FÖLDHÁZ
A XI. ház a Vízöntőnek az analogonja, az Uránusz és a Szaturnusz uralkodó bolygókkal és mint ilyen az Egyetemes Szabadságtudathoz kötődő viszonyrendszereknek a háza. A szabadgondolkozás és a szabadságvágy, a szabadságérzés és mindenféle szabadságélmény (függetlenségi érzések, függetlenségi és autonómia törekvések, stb.) kiélésének és megvalósulási lehetőségeinek a háza. Ezért egyértelműen a feltételek nélküli érzésekhez, vagyis a barátsághoz, a nagyvonalúsághoz, az önzetlenséghez kötődik, a segítségnyújtás legtisztább formáival kapcsolatos életterületeket foglalja magába. A nagyszabású tervek, a reménységek és e tervek-remények beteljesülési lehetőségeinek és feltételeinek (karmikus adósságok esetén) a háza.
Amennyiben az Uránusz és a Szaturnusz által megtestesített princípiumok (Szabadság és Felelősségtudat) alapján vizsgálódunk, kiderül, hogy ez az Egyetemes Logosz személyes és csoportos szinteken történő megnyilvánulási formáinak a háza. Pontosabban az Egyetemes Vibrációs Skálák megnyilvánulásainak, a kauzális és a mentális vibrációk interferencia-jelenségének a háza. Ennek következtében a mentális képességek, a tisztánlátás, a tisztánlátói képességek, az Asztrológia, az asztrológusi képességek, a feltalálások és a felfedezések háza. Vagyis mindazon jelenségek megnyilvánulási (materializálódási) formáinak a háza, amelyek az univerzális tudatalakítással egybekötött személyes szabadságtudati modellálással kapcsolatosak. De amennyiben megfeledkezünk a Szaturnusz jelenlétéről és jelentéséről, és nem vesszük észre, hogy az Egyetemes Interferencia- Logosz, vagyis a megtermékenyítő és a megtermékenyülő áthatolás, (inqualieren) asztrológia szintjén a Szaturnuszi és az Uránuszi princípiumok egymást-áthatása, kölcsönös megtermékenyítése által jön létre, ahol mind a kettő, egyik a másik feltételeként és komplementereként, kölcsönösen kiegészítik egymást, az egész személyes (vagy csoportos) szabadságtudat, szabadságtörekvés, átfordul közönséges anarchiába, involucioba.(Tudati és lelki zűrzavarba, romlásba, rombolásba, rothadásba, degenerációba, szerencsétlenségbe, katasztrófába.) A XI. ház motívumrendszere, a benne található bolygók és konstellációk arról tudósítanak, hogy milyen mértékben és milyen jellegű princípiumok szintjén szembesül a szülött (egy csoport, egy közösség, az emberiség) a szabadságtudat, a függetlenség, az autonóm lét és az autonóm szellemi élet megvalósításának eszméjével. Melyek az informálódási lehetőségei és milyenek a szabadkapcsolat-létesítései képességei ebbe az irányban. Jelzi tehát az információs lehetőségek formáit, az úgynevezett okkult és misztikus információ-szerzési képességekkel és lehetőségekkel együtt, valamint ezeknek az információszerzési képességeknek a gyakorlási és a felhasználási lehetőségeit. Ugyanakkor a XI. ház jelzi a szabadság megvalósulási lehetőségeiknek az érdekében létrehozott (alakult) mozgalmakat, csapatmunkákat, nemzetközi együttműködési terveket és az ilyen jellegű megvalósításokat. De jelenti ugyanakkor a technikai vívmányokat is, a harci technikával és a katonai hírszerzéssel együtt - és itt nagyon megfontolandó, hogy az Uránusz és a Szaturnusz kölcsönös megtermékenyüléseként és harmonikus kiegészítődéseként mit fogadunk el és mit nem a fizikai, a lelki és szellemi szabadság megvalósításának. Mert egyértelmű, hogy az igazi szabadság nem a fizikai eszközökön és így nem a technikán múlik, hanem az egyetemes felelősségtudat mentális kialakításán, amiben az embert degradáló kényelmi berendezéseket szolgáló technika és különösképpen a harci-technika legfennebb negatív példaként szolgálhat.
Végül is a mentális képességek kauzális szintű evolutiv és kreatív- felhasználásáról és kifejlesztéséről, azaz spirituális értelemben vett tudattágulásról van szó a szabadság kérdésében is, ahol a szabadság a szabad választási lehetőségek végtelenné válásának, de ugyanakkor a felelős döntéshozási képesség maximális megvalósulásának a függvényeként értendő.
A tizenegyes ház az olyan később és ténylegesen szabadon választott szakmáknak a háza is, amelyekkel ő még nem állt összhangban karmikus és spirituális szinten, akkor amikor fiatalként szakmát és élethivatást választott magának. Megélhetési és siker-lehetőségi feltételek ebben a mesterségben, szakmában és hivatásban. Jelzi még az örökbe vett gyermekeket és az önkéntesen jelentkező tanítványokat is, hiszen ez tényleg a szabad választás kérdésével, az emberi öntudattal és az Egyetemes Logosszal van összefüggésben. Mint már említettem, a tizenegyes ház a barátság, az önzetlen segítségnyújtás és a szimpátia, a szabadkapcsolatok, az univerzális kommunikáció, a kapott szeretet és segítség és mindennek a mentálisan továbbáramoltatott formáinak: a reménység háza. Egyéni szinten, egy olyan szabadon választott, későbbi mesterségen keresztüli érvényesülés háza, amelyre a szülött nem is gondolt fiatal korában, vagy azért mert idegennek érezte akkor a természetétől, vagy azért mert ez a foglalkozás még nem is számított társadalmilag elismert munkának, mesterségnek, hivatásnak.
-A szabadság érdekében kifejtett, kötetlen csoportos tevékenységek és ilyen jellegű csoportmunkák, együttműködések háza.
-A szabad mozgás és ezáltal a megkönnyített, gyors mozgási lehetőségeket biztosító, közlési és közlekedési lehetőségek háza.
-A nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi kapcsolatokat biztosító szervezetek, intézmények háza.
-Az információáramoltatás, az informatika és az információs berendezések háza, de egyúttal az un. parapszichológikus információk háza is, vagyis a spirituális-metafizikai (asztrológiai) információk és az ilyen jellegű kommunikációs lehetőségek (készségek és képességek) háza is. Ugyanakkor, természetesen, az intuíció, a humor, az altruizmus és a nagyszabású tervek megalkotásának és kivitelezésének a háza. Az is további árnyalásra szorul, hogy mint a Vízöntő napjegynek az analogonja, az Uránuszhoz és a Szaturnuszhoz is kapcsolódik, vagyis az Egyetemes Logoszhoz, amely a mindennapi spekulatív gondolkozásunkkal és elképzeléseinkkel ellentétben nem veszi figyelembe a kicsinyes, öncélú és egoista érdekeinket és ezért a XI. ház befolyási övezetében rendszerint felborulnak és halomba dőlnek az ilyen szerű törekvéseink, itt hiúsulnak meg a kicsinyes (és így evolúció-ellenes) terveink és ambícióink.
És mivel a XI. ház az Egyetemes Vibrációk Interferenciájának (Logosz) a háza is, ezáltal az interferencia-lehetőségeknek és az interferencia-jelenségeknek a háza, vagyis a mentális képességek és a mentális jelenségek háza is. Ezek szerint pedig az asztrológiai információk háza. Mert az természetes - miután a metafizikai információs lehetőségek területeként az egyetemes Logosszal kapcsolatos összefüggéseit említettem-, hogy a XI. ház kimondottan az asztrológia háza, vagyis az asztrológiai információk megnyilvánulásának életterülete és az asztrológusi képesség jelentkezésének a háza de, amint azt fogjuk látni, a XII. ház életterületeinél és életfeladatainál, amelyek az előbbieket kiegészítik és előfeltételezik, hogy azok a bizonyos asztrológusi tisztánlátáshoz is szükséges-mentális és "okolt" képességek megszerzése, nem is olyan egyszerű, nem is olyan kényelmes és nem is olyan veszélymentes, mint ahogy azt az eddig használt, klasszikus tanulási formák alapján elképzeljük. Mielőtt a XI. ház életterületének leírását és metafizikai értelmének ismertetését tényleg befejezném, hadd prédikáljak egy kicsit és toldjam meg eddigi mondandómat azzal, hogy mire is tanít meg tulajdonképpen a szabadság eszméjéhez kötődő tízes ház életterülete életünk során. Mert rejtett vetülete a szabadság hamis értelmezésnek, az életkoncepció, amely alapján irigykedési hajlamunknak engedünk, azt gondolván, hogy a szabadság, a szeretet, a nyugalom, a harmónia, a kedély, az egészség, az autonóm léttudat, a függetlenség, stb. fogyó természetűek és amennyiben valaki több szeretetet, több kedvet, értelmet, autonómiát, egészséget, stb. tud magában létrehozni azt táplálni és magából kisugározni és ezáltal személyisége és egész élete gazdagságban és bőségben telik, akkor nekünk kevesebb jut ezekből a "javákból", elfogyasztja elölünk... és elkezdünk különböző stratégiákat, magatartásokat kieszelni, hogy a másiktól elvegyük, vagy lehetetlenné tegyük annak megszerzését, aminek elvétele úgysem szolgáltat számunkra sem örömet sem igazi kielégülést, de a vibrációs szintünket csökkenti egoista tudatunk garázda-tevékenysége, nem beszélve a karmikus tehertételeink súlyosbításáról, amit rengeteg negatív tapasztalat árán - betegségek, balesetek, stb.- leszünk csak képesek valamikor kiegyenlíteni spirituális Én-tudatunk szintjén.

A TIZENKETTES (XII.) FŐLDHÁZ

A XII. ház a Halak analogonjaként a kozmikus egységérzés (szeretet) földi megfelelője. Vagyis a mindenfajta együttérzési és átélési képességek - tulajdonságok - valamint a nagy ön - és világfelismerések háza, az egyetemes tudati integráció (a feloldódás háza). A Neptunuszhoz és a Jupiterhez, valamint a Sahansarához (korona-csakra) kapcsolódik.
Ebben a házban egy az egyben megnyilvánul és értelmet kap Jézus ama tanítása, ami szerint "aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt és aki feláldozza életét, megnyeri azt". - Csupán annyit kell még hozzátennünk, hogy Jézus nem a fizikai élet feláldozásáról és elvesztéséről beszélt, hanem a világiság félrevezető, fölösleges és látszat-életigazságáról, a karrierizmusról, a hírnév szerzésről, a vagyongyűjtésről, a fanatikus és ambíciós, együgyű és öncélú törtetésről, az eredmény, az élmény és eseményhajhászásról, arról tehát, hogy az, aki a fizikai világ eszközeivel mérhető eredményekhez köti üdvözülését, vagyis kozmikus integrációját, az semmivel sem kerül közelebb a spirituális önmegvalósuláshoz, mint az aki teljes ignoranciában, egykedvűségben, közönyben és kívülállóként akarja élni az életét.
Amíg az utóbbi nem akarja önmagát, képességeit, energiáit feláldozni semmire önön kényelmének megtartásán és fenntartásán kívül, az előbbi mindig mást, vagy másokat, a környezetét és a többi embert akarja feláldozni, valami új, bábeltornya-féle építmény, vagy absztrakt eszme megvalósítása érdekében. Esetleg fölöslegesen és öncélúan hajhászva a különböző megvalósításokat és eredményeket, feláldozza saját fizikai és szellemi energiáit anélkül, hogy áldozata igazi következményeivel számolna. De elébe vágtam a dolgoknak. Igazából, ha számba vesszük azt, hogy Jézus a Halak ajonját - világkorszakát - nyitotta meg és a megváltásról szóló leckét tanította az emberiségnek, nyugodtan állíthatjuk, hogy a XII. ház a megváltás háza. Azaz a megváltás leckéjének a megtanulásához szükséges karmikus események és tapasztalások háza.
Ezért okkult ház és ezért nevezik a klasszikus asztrológiában " a rejtett ellenségek, a rejtett betegségek és az elzártságok, a szenvedések házának. A magány, a "nagy áldozat", az Én elszigetelődése, vagy feloldódása: befelé fordulás, elhagyatottság, titkos ellenlábasok, és ellenségek házának. Az elzártság és elszigeteltség, korházak, gyógyintézetek, zárt intézetek (pl. menház, elmebetegek intézete), börtön, fegyház, az ezekhez való viszony, a bűnhődések, vagy súlyos próbatétek, a bűnperek és más jellegű súlyos büntetések, üldöztetés, kolostor, remeteség" háza.
Ugyanakkor egyben az okkult képességek (tisztánlátás, telepátia, telekinézis, asztrológusi képességek, mágikus-gyógyítói képességek) háza is.De nézzük meg, hogy miért? Pontosan azért mert az ember a XII. ház próbatételei után, ha még képes a felébredésre és a szellemi megtisztulásra, pontosan ezen próbatételek metafizikai értelmének a tudatába való integrálásának köszönhetően, képessé válik az egyetemes felelősségvállalásra és ezáltal az okkult képességei is tisztán és egyértelműen megnyilvánulhatnak. Aki viszont erőlteti ezen képességeinek elnyerését és fokozását, a XII. ház próbatételeinek a mindennapi életben is vállalt, tudatos meghaladása öntisztítási folyamatok végigélése- nélkül, az csak becsapja önmagát és környezetét egyaránt, vagyis a közösségtől mentálisan elzárja magát. A börtönök, a zárt intézetek és más elzártságok, már csak e mentális elzáródásnak a következményei, a fizikai megvalósulásai.
Rezonancia kérdése és végül is Karma, azaz elért spirituális színvonal kérdése, hogy ki az aki meghatódik és elszédül e mágusi és kuruzslói - gyógyítói - képességek mutatvány, vagy kereskedelmi szintű használatától. Ugyanis amint az elején említettem, a XII. ház az integrációs és a realizációs lehetőségek háza, az Isteni egységtudathoz való visszatérés és a megváltás háza. De ugyanígy lehet az eltévelyedés, az Istentől - az Egyetemes Egységtudatba ágyazott Szeretettől - való elfordulás háza is, a bűn őrületétől, a személyes felelősségvállalás helyett választott kábítószerezéstől és az alkohol-függőségtől el egészen az őrületszerű megzavarodásig és a gyilkosságig. Ezért a XII. ház a rejtett ellenségek és a rejtett betegségek háza. Ugyanis a rejtett betegségeink, mentálisak és kauzálisak, ami azt jelenti, hogy azokat csakis zavaros képzeletünknek, zavaros gondolkozásunknak, a világról és önmagunkról alkotott hamis imaginácionknak köszönhetjük őket.
A REJTETT ELLENSÉGEK viszont mi magunk vagyunk, akik nem tudunk és nem merünk szembenézni a XII. ház szimbólumrendszere által jelzett személyes karmikus feladatkörökkel. Vagyis a karmikus adósságainkat képező életterületekkel és azokkal az emberekkel, akik konstellációik által megjelenítik számunkra ezeket az életterületeket. Ezeket, az önmagunk elöl is rejtett és elhárított tudati és öntudati kérdésekért válik a XII. ház olyan "misztikusan izgató" és borzongatóan félelmetes házzá. Itt tudhatjuk meg azt, amit a leginkább meg kell tudnunk önmagunkról és éppen ezért leginkább félünk megtudni.
Végül is ez az elhárított, vagy elfogadott spirituális feladatkörök háza. Ezért a megpróbáltatásokat hozó, a bizonytalanságot okozó, az árulások, az elhagyások, a csalások, az egziliumok, a félbehagyások - megtorpanások - a frusztrációk, a vétkek, a korlátozások és az önkorlátozások, a titkok, az inhibíciók, a tikos kapcsolatok és titkos cselekmények, a titkolózások és az inszinuációk, az obskurantizmus, az obskúrus misztika, a bűnös és rejtett szenvedélyek, a drogok, a kábulatok, a gyávaság és az extázis, a lemondás, a kietlenségi érzés, az ezoterika, a meditáció, a lemondás és a felszabadulás, a misztikus imagináció, a homály, a sejtelem, a derengés, a fátylazás, a köntörfalazás és az intrika, a hipokritizmus, a misztika, a mitológia, a vallás, a tenger, a költészet és a zene, az álmok és az álmodozás, a látszatok, a délibáb, a ködkergetés és a látszatkeltés, az öncsalás, az öngyilkosság, a lopás és a félrevezetés, az elveszettségi érzés és az elveszejtés, a végtelenég és a kábulat, a részegség, valamint a kijózanodás és a szenvedésen keresztüli megtisztulás háza.
Ha a sors - és felelősségvállalás dinamikus leckéjét megtanultuk, ha lemondunk az ellenségképekben való gondolkozásról, az ellenségi érzésekről, és a mások fölötti ítélkezésről, ha a hibabelátás segítségével megtanulunk tisztán látni önmagunkba, kicsinyes énünk működésmechanizmusába és belátni, azt hogy semmi szükségünk nincs különleges képességek kifejlesztésére mindaddig, amíg fogyasztói mentalitásunknak köszönhetően mi is részt veszünk az ózonréteg elsorvasztásában, a növény- és állatfajok kiirtásában tehát amennyiben mindezt beláttuk már a XII. ház által képviselt életfeladataink tudatos vállalásával: az utolsó felsorolás negatív vonatkozásait, tehát a XII. ház diszharmonikus hatásait anélkül, hogy ezektől megszabadulnánk- átminősíthetjük megismerési és tudatosodási folyamatokká, aminek segítségével az alkímiai Nagy Arkánumot, vagyis az Opus Magna-t földi pályafutásunk végére megvalósíthatjuk.
Addig viszont marad a XII. ház súlyos életterülete, a tudatunk és a tudattalanunk legmélyebb rejtekeiben létező, (ezért: rejtett) ellenségek és a rejtett betegségek házaként a karmikus egyediségünk határhelyzetének: KARAKTERÉNEK feltárandó és elfoglalandó házaként, vagyis legszédítőbb belső világunk felismerésének, megismerésének és minden homályos lehetőségeivel együtt vállalandó feltárásának (kitárulkozásunknak) kikerülhetetlen életfeladataként!... És ez minden izgalmasan romantikus, költői, zenészi, festői, színészi., stb. tehetségünk, minden tudósi, írói zsenialitásunk és minden kifejleszthető misztikus (mágusi) és okkult, paranormális, és egyéb sültelenségek címe alatt futó "természetgyógyászi", vagy tisztán-látói képességünk ellenére!

http://www.kozmaszilard.hu/

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
 Hozzászólás témája: Re: Másképpen a horoszkópházakról
HozzászólásElküldve: 2018.12.22. 14:33 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4161
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Példa:

A HATOS FÖLDHÁZ.

A VI. ház. a Szűz konstelláció által megtestesített rendeltetés géniuszának a földi élettérben való konkrét élettér megtestesülésének az ábrázolása az asztrológiai sorsképletekben. Ezért ez a természet a metafizikátlanná vált (jóslásra használt) klasszikus európai asztrológia legfélreértettebb háza, mivel egy égi (isteni, kauzális…) eszmeiséget testesít meg olyan hétköznapi gyakorlati élette4vékenységekben, mint például a pragmatikus munka és tehát a különböző technikai alkalmazások és technológiák életkörében. Ezért, ez az életterület vált talán a leginkább elszakadva metafizikai gyökereitől. És mivel az asztrológia is elszakadt attól, hát ellepték az okoskodó értelmezések. Így, a 6-os ház által megtestesített életkörök funkcionális értelmezései váltak az asztrológiával együtt, a technologizált kereszténységgel "felfejlesztett" európai gyökerű, nyugati civilizáció abszurditásának a teljes tükre.

Eredetileg tehát az archaikus korban beavatott spirituális mesterek tudták, hogy a Szűz által megtestesített géniusz az ember által megtestesített isteni szellem nemesítő tevékenységének alárendelt és azt kiszolgáló szakrális tevékenységet testesíti meg, ami nem más, mint a kultusz. A külön munkává, külön vallássá és külön kultúrává idegenedett valamikori egységes kultuszt, a művelést (földművelést, szőlőművelést, fajnemesítést, emberművelést) jelenítette meg tehát az emberek számára a szűz által megtestesített géniusz. Vagyis, az általános emberi személynek, mint szellemi – spirituális (tehát belső, illetve a belső a külsővel összekötő) „javítóműhelynek” a rendeltetés-tudatát hivatott megtanítani és megértetni. Ezt, az abszolút (megnyilvánulatlan) létből, az isteni - kauzális (megnyilvánult) létbe hibásan érkező, tehát hibás ősideák, hibáinak a földi – anyagi lét sajátos tulajdonságai segítségével való kijavítását szolgáló, emberi rendeltetést te4stesíti meg a Szűz konstelláció, és a hatos ház, ennek a gyakorlati lehetőségeit és körülményeit biztosító tárgyi életkörnek az asztrológiai ábrázolása. Ez az emberi öntudaton belüli hibajavítás viszont tudatos tevékenységet feltételez, ezért a Szűznek, és a 6. háznak is a Merkúr az uralkodó bolygója. Ez a racionális tudatosság segíti hozza az emberi személyt, hogy sikeresen egybeköthesse a gyakorlati szükségeket fedező és kielégítő munkáját a spirituális létezés törvényeivel, a létezés eredeti okával (a boldogság-növeléssel), vagyis, a teremtés értelmével és funkciójával (rendeltetésével). Hogy tehát „megszentelje" a természet-átalakító tevékenységét.
Ezzel párhuzamosan (szimultán), a Szűz jegy analogikus tárgyi megtestesüléseként, a 6 ház tudatosító szellemisége az áldás életköre is, mivel, a lélek harmonizálására irányuló, belső és külső törekvések következtében, mintegy tudattalan következményekként, létrejönnek a szellemi fejlődés különböző formáit is, mind a munka, mind a kulturális tevékenység, mind a kultuszgyakorlás közben. Ezért a 6 ház, a művelési: a spiritualizálódási lehetőségeket is szimbolizálja. Nem véletlen az, hogy a Krisztusi megtestesülést megvalósító Názáreti Jézusnak az anyja, Mária, tehát az a személy, aki a spirituális tradíció szerint az isteni szellem testet öltésében emberi személyként közvetlenül részt vesz, a Szűz jegyében született.
Mindezzel szemben a huszadik századra már, a VI. ház "a munka és a munkaviszony, a szolgálat, az alárendeltség, az alkalmazás, a vállalt, vagy vállalni kényszerült kötelezettség s az ezekhez való viszony" (Baktay. Ervin.) házává degradálódik, sőt, még tovább: a "sorsszerű korlátozások, a gondok, a betegség és a betegséghajlamok, a testi fogyatkozások" házává, "a karma tehertételei"-nek a házává süllyed.
Az idézeteket a magyar nyelven megjelent asztrológiai könyvek közül mindmáig a leghasználhatóbb Baktay Ervin "A csillagfejtés könyve" című, (egyébként metafizikai megalapozottságában is nagyszerű) asztrológiai "tankönyvéből" emeltem ki, egyáltalán nem kritikai szándékkal, vagy legalábbis, nem a Baktay Ervin féle asztrológiai koncepció ellen irányuló kritikai szándékkal. Hiszen pontosan ez, a Baktay féle metafizikai asztrológia - koncepció adta meg az alapindíttatást ahhoz, hogy minden asztrológiai jelenséget metafizikai szemszögből is megvizsgáljak. És viszont: semmilyen "misztikus" metafizikai értelmezést, vagy "alapigazságot" ne fogadjak el, amennyiben nem találom azt visszaigazoltnak az asztrológia segítségével átvetítet (transzmutált) mindennapi élet megfelelő gyakorlati területein. Hiszen az asztrológia önmagában is, mint pragmatikus sors-jel olvasási-, sors-jel tudatosítási tudomány, egy kimondottan szűz jellegű tevékenység A pozitív és építő jellegű, vizsgálódó kritikai alapállás tehát, a Szűz, vagyis a VI. ház életköréhez tartozik, de ez sajnos, vagy pragmatikusan öncélú tudományos vizsgálódássá változott, vagy esztétikai – élvezeti alapokon álló, igazságtalanul űzött tevékenyéggé züllött az utóbbi két évszázadban, amikor a kritikát mindennek használták, csak merkúri (a Szűz uralkodó bolygója a Merkúr) szellemi közvetítőnek (spirituális értelmezési) eszköznek nem. Ezért is lett a valamikor „egészség-házból”, vagyis az egészség megteremtésének – létrehozásának a házából, a VI. ház, a "szerzett" és a "kapott" betegségek háza! Ugyanis, a legtöbb betegséget a nyílt, vagy az elfojtott igazságtalan kritikáink következtében "szerezzük be" magunknak és (egymásnak). Illetve a hamis valóság-értelmezés kultikus gyakorlásának a következtében.
És ugyanígy, az asztrológiát tudománytalannak bélyegző szemellenzős tudományos felvilágosodásnak a következtében, a VI. ház ma főként a munka-betegségek és a munkabalesetek életterületeként lett ismertté. Tehát, a munkahelyi problémák és a munkahelyi konfliktusok életköreként. Hiszen az igazságtalan kritika, vagyis a személyes, belső hibáknak a semleges anyagba való proiciálása (kivetítés, külső okokra való hárítás) nem hogy elősegítené tisztánlátásunkat, hanem még inkább elhomályosítja azt. És így a kényelmi berendezések és a hadi felszerelések szalaggyártásába belehülyült emberiség a legtöbb betegség okozó neurózist az emberi személytől idegen munkafázisok végrehajtása közben szerzi be magának, a legcsodálatosabb tisztítóvegyszerek, a mikrohullám sütök és a tökéletesen működő gépfegyverek gyártása közben. Mert a személyiség-építő és a kozmikus Én-tudatot, vagyis az arany-öntudatot kiérlelő alkímiából, ipari kémiát (vegyi kombinátokat és vegyi fegyvereket) gyártó tudományt csináltunk és a kozmogóniai rendszereket leíró numerologiábol mennyiségi matematikát. Az emberi személy vibrációs skáláját (minőségi esszenciáját) leíró numerologiai ismeretrendszerből így lett, többek között ágyútöltelékek, börtöntöltelékek és gázkamratöltelékek számontartására (is) használt "létszám-nyilvántartási" és könyvelési számrendszer. Mert nem akarjuk észrevenni, hogy a vizsgák házának is nevezett VI. ház, első sorban a sors jel-olvasási képességek tárgyi életköre, és így: a "mérték, súly és szám" szerinti megmérettetések háza is, vagyis a "karma tehertételei"-nek (Baktay E.) a ház a következmények háza is. Ugyanis az Ok és az Okozat törvényét megtestesítő Karma, a következmények következménye. Vagyis a szó minden lehetséges értelmében vett cselekedeteink (gondolat, szó és tett) következményeinek az együttes és egyetemes(hatás) és a partikuláris(visszahatás) következménye.
A VI. ház életterületein lehetőségünk van (lenne) tehát, felmérni cselekedeteink (tetteink, szavaink és gondolataink) következményeit és azok alapján kijavítani mentalitásbeli hibáinkat. A hibák kijavításához szükséges figyelmeztető rendszert épp a munka közben szerzett apró sebesüléseink, ütődéseink, sérüléseink, enyhébb betegségeink és a komolyabb szellemi - életlátási, "bajokra" utaló betegségtüneteink szolgáltatják. Mi viszont nem akarjuk észrevenni azok mélyebb, szellemi jelentését és elfojtjuk különböző gyógyászati módszerek, de főként a gyógyszerek és a mesterségesen előállított vitaminok fogyasztása segítségével, a legtöbb esetben, mindössze azért hogy zavartalanul folytathassuk tovább öncélú tevékenységünket. Így lesz a művelés és az egészség házából a robot, a kényszer, az automatizált és tudományosított fejetlenség (A babonaként élő, mert felülvizsgálatlan, természetellenes – elképesztő! - hülyeségek) és ezért: a soha meg nem gyógyuló, hanem csak tünetileg elmaszatolt betegségek háza. A tapasztalat azt mutatja, hogy akinek a Lilithje, a Sárkányfarka, vagy több támadott bolygója áll a 6-os házban, az Szűz karmával is rendelkezik. Ennek megfelelően, rendszerint lusta, lehetőleg munkakerülő, és ha nem is az, de a házi munkát, ha csak egy lehetősége is van erre, széles ívben elkerüli, sőt, néha még koszos, vagy mocsok-tűrő személy is szokott lenni. De, a polaritás törvénye miatt, és ugyancsak a fent említett tudományos felvilágosodásnak a következtében, amely kizárólag a baktériumokban és a vírusokban látja minden betegség-forrását, manapság inkább a fentieknek a meredeken ellenkező mentalitásával találkozhatunk. Vagyis: a munka-, meg a rend- és tisztaságmániával ("Az ember kiül csak azt végzi el, amit belül fél, vagy elmulaszt elvégezni" -Hamvas Béla), mint hamis és felületi kultusz-gyakorlási lehetőséggel, és persze: a hipochondriával a betegség- és egészség-kultusszal. Az iskolázott személyeknek legalábbis ilyen nyílt, vagy rejtett késztetései és törekvései vannak, ha nem lesznek rendetlenek, hanyagok és munkakerülő élősdiek. Esetleg mind a két ellentétes mentalitás is, megjelenhet egyszerre is, vagy felváltva, különböző más – más életterületeken. De mindenesetre mindenhez, amit fölöslegesen csinál, vagy „szükségképpen nem tesz meg és folyamatosan elmulaszt, rendkívülien sok és részletes személyi-erkölcsi indoklást, tudományos, vagy misztikus magyarázatot (Pl. természet-kímélet, természet-óvás), és racionális érvet tud felsorakoztatni.
Ezeknek megfelelően, ugyanazoknak a betegséghajlamoknak a motívum-rendszere is megtalálható az ilyen személyeknél: a gyakori kéz és új-sérülések, amelyek lehetnek többé, vagy kevésbé végzetesek-, égések, sőt az ujjaknak és esetleg a kezeknek a levágása, vagy más módon való elvesztése. (Mivel „rosszul” és hibásan kezelnek mentális szinten is, az élet és a sors lényeges problémáit.). DE megbetegedhetnek a vékony-belek is, a lép vagy az epe, ez már annak a függvényében, hogy a sorsképletből még milyen karma- vagy negatív hajlam és késztetés olvasható ki (Karma-pontok, és – vagy negatívan fény-szögelt bolygók).

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO