ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.06.16. 00:27

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2018.05.15. 21:52 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2014.07.03. 23:11
Hozzászólások: 304
Tartózkodási hely: Magyarorszag
Napjegy: vizonto
Aszcendens: skorpio
Kedves Lujza!

Köszönöm a részletes leírást a sorshelyzetéről.

Mielőtt belefogok az ön személyes krízisét okozó horoszkópelemek értelmezésébe, írnék pár sort az emberi lét rendeltetéséről és értelméről, hogy majd önmagát el tudja helyezni ebben a rendszerben. Az emberek többsége nem találja a valódi boldogságához, boldogulásához vezető utat és bármilyen jó konstellációban született is, előbb-utóbb nehézségei és krízisei támadnak, amennyiben nem fog hozzá személyesen a saját karmikus-negatív meghatározottságainak a születési horoszkópja segítségével a külvilágban – tehát fizikai teste és környezete információraktározó és tükröző funkciója által – történő megismeréséhez és az átalakításához. A legtöbben nem tudnak erről a feladatukról, vagy nem foglalkoznak ezzel a ténnyel. Nagyobb baj az, hogy azok a „tudósok”, akik az emberek boldogságával és kríziseik feloldásával foglalkoznak, azok nagy része – önkéntelenül, vagy szándékosan, de végső soron megátalkodottan – hazudnak.

A szüleink sem szolgálhatnak megbízható és hiteles tanítással arról, hogy mit és hogyan kell tennünk az életben ahhoz, hogy ténylegesen boldogok legyünk. Rosszabb esetben hamis és téves boldogságba és hamis kiegyenlítettségbe hajszolnak bennünket már gyermekkorunktól fogva. Mert a mai kemény materialista divatot követve nem tudják, hogy a személyiségnek lelki-szellemi és spirituális az alapja, vagyis a realitása. Tehát, a személyiségünk legnagyobb és meghatározó részében mindannyian az isteni létből érkezünk, és kapcsolatban is maradunk azzal mindannyian, isteni szikraként létezve a világban. A görög-zsidó-keresztény kultúra ezt tagadja és cáfolja, mert a hatalom megtartása érdekében azzal áltatták a népet évszázadokon át, hogy Jézus volt az egyedüli megváltó, aki magára vette a bűneinket. Ezzel semmivé foszlatták Jézus azon tanítását, hogy „vegye fel mindenki a saját keresztjét”. Az emberek így már nem tudnak személyesen azonosulni azzal az igével, hogy „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.”

Holott az ittlétünknek sokkal nagyobb az értelme és ez egészen másképp néz ki, mintsem hogy együnk-igyunk, mulassunk és rengeteg feleslegesen is végzett munkával bebiztosítsuk az öncélú élvezet és kényelemvágyaink kielégítési lehetőségét!

Ami mindannyiunk személyiségét alapvetően meghatározza, az a KARMA, azaz a karmáink összessége, ami a mélyből irányítja mind a tudatunkat és mind a mágikus erejű teremtő-képzeletünket, mindaddig, amíg alapos tudatosítás és hosszas-áldozatos életfeladat vállalás útján képessé nem válunk mindenkor leleplezni. Majd a megfelelő kiigazítást, és ez által a KARMAOLDÁST a gondolat és a képzeletvilágunkban – és ezzel együtt az érzésvilágunkban is – megvalósítani. Ez az általános emberi rendeltetés szerinti feladatunk itt a földön. A születésünk előtt, sőt, már a fogantatásunk előtt a láthatatlan szellemi szférákon és az Abszolútum által kivetett, sérült ideák forgatagából álló őskáoszon áthatolva az isteni MAG-unkra rárakódik bizonyos jellegzetes – az anyánk, édesanyánk és anyai ági női felmenőink képzeletével, sorsával szorosan összefüggő – karmikus jellegű spirituális zavar. Ezt az öröklött, magunkkal hozott karma-csomagot éberségünk megszerzésével és tudatos teremtő képességünk megváltási logika szerinti gyakorlásával, azaz a kauzális asztrológia által matematikai pontossággal feltárt személyes karmánk minél részletesebb és pontosabb, mélyebb és szélesebb ismeretében – a külvilágban való felismerésével – alakíthatjuk át.

A gondolat és a képzeletvilágunkban létező spirituális zavarokat kiiktatni, megszüntetni, eltüntetni, megsemmisíteni nem lehet, hanem csak folyamatosan átalakítani a megfelelő pozitív képességekké és tulajdonságokká. Ugyanúgy, ahogyan a rezonancia törvénye hatására hozzánk jutó sérült ideák érkezését és tudomásul vételét sem gátolhatjuk meg. Az a zavarodott-negatív spirituális létállapot, amelyet karmának hívunk, amely a Lilith jelenség által a visszájára állított, sérült ősideákból alkotódik, és amelyen a születésünk, sőt: már a FOGANTATÁSUNK előtt magunkhoz vonzzunk és magunkba ékelünk, mint karma-csomagot, majd amely karma csomaggal a születésünkkor, az anyánk aurájától már részben különváltan (majd fokozatosan különválunk, a tudatosságunk mértékével arányosan) megérkezünk a földi életbe, az anyagi dimenzióba, egy, kauzális isteni dimenzióban megjelenő, az isteni lét zavartalanságának a fenntartási szükségéből ered. Ezért, a csecsemői tudatunk által még kibonthatatlan teremtő-képzeletünkben raktározódott általános isteni-emberi (teremtői) képességek mellet e személyes karma-csomaggal is érkezünk be és lépünk ki az anyánk testéből és aurájából a földi életbe.

Ezért azt is el lehet és el kell mondani, hogy a családanyák képzelete mágikus erővel alakítja a családjuk sorsát, és ezáltal a velük rezonanciába került férfi társuk sorsát is, amíg az velük és a családdal együtt marad.

Az emberi élet értelme tehát nem más, mint hogy beteljesítsük az általános emberi és a személyes egyéni rendeltetésünket, életfeladatainkat. Életfeladatokról beszélünk azért, mert 7 éves Szaturnuszi ciklusok szerinti fejlődésünkben több ciklusra is nyúlik az egy-egy nehezebb karmikus meghatározottság felismerése, beismerése és a felvállalás segítségével történő feloldása, illetve a megfelelő pozitív képességekké való átalakítása, azaz isteni önmagunknak, illetve az Egyetemes Létnek (Az Istennek) való átmunkálása, használhatóvá, funkcionálissá tétele.

Nézzük akkor az ön személyes karmikus meghatározottságait.
Önnek a Lilith nevű karmapontja az 4. házban és az Szűzben áll.
Ez azt mutatja, hogy az ön aurájában, tudattalan érzelmi és képzeti-képzeleti világában a Szűz konstellációnak a minősége erősen zavaros, hiányzik személyiségéből a fent részletezett általános emberi és személyes egyéni rendeltetésének tudata és az a spontán törekvés, hogy önmagán – mint teremtett lényen – belül a legbelső Teremtő MAG-jával vagyis az isteni öntudatával, az összeköttetést felvegye. Öntudatlan és mélyen rejtett vágy uralja a képzeletét és ideavilágát, hogy kizárólag, az értelmi, racionális intellektusával rendezze az élete minden pontját, értelmi képességeivel érvényesüljön élete minden területén, érzelmeit megtagadva, ösztönösségét megfékezve, önmagát is cenzúrázva. Gondolatait másokra is igyekszik ráerőltetni, egészen a mentális erőszakig, és elképzelhetetlennek tartja, hogy józan, racionális ésszerűség nélkül bármi is rendesen működhet az életben. Mivel a Lilith öntudatlan, öncélú szexuális vágy, soha ki nem elégíthető sóvárgás, ezért szexuális szinten a Szűz Lilith önt racionálisan perverz, öncélú hedonizmusra, akár a szexualitást a robotolással való összetévesztésre hajlamosítja. Furcsa kötelezettségek terhelik a tudatát: hol a fizikai, hol a pszichikai dimenzió rabjává válik, és ezzel izolálja önmagát. Hol a mindent ésszel és pragmatikus gyakorlatiassággal megoldani igyekvő képzeletvilága, hol ellenkezőleg, az ésszerűnek látszó, de értelmetlen és pusztán a zavarát kendőző gyakorlati megvalósítások miatt kerül zavaros és visszás krízishelyzetekbe.

A materialista tudománnyal kiegyező kereszténység táptalaján fejlődő civilizációnkban igen kevesen vesznek tudomást a karma létezéséről. Nevelőapja is, ha netalán, esetleg még tudott is valamit a karmáról és annak meghaladási szükségéről, eszébe nem jutott, mivel nem volt arra nevelve ő sem, hogy felvilágosítsa az ön édesanyját és önt a megváltás mibenlétéről, azaz ő sem töltötte be a családban felvállalandó rendeltetését, igazi apai funkcióját.

Ezt a spirituális rendeltetésellenes zavart ön is örökölte, hiszen a Lilithje a 4. földházban áll. Ez azt jelenti, hogy ön eleve nem tudja, mit kellene tennie a családjában, ott mi a dolga, illetve eltűri és megengedi a furcsa családi állapotokat és helyzeteket. Nem képes eligazodni a családi szokások és az örökölt hagyományok szövevényében. Ezért furcsa szokások, öncélú rend és steril tisztaság, vagy éppenséggel rendetlenség és a gyermek nevelésével sem törődő fegyelmezetlenség jellemző a családban betöltött szerepére. Esetleg még a háztartást is más vezeti, nem ön és az élettársa. Előfordulhat, hogy a háztartás vezetését saját, vagy anyósa-apósa szüleire bízza, akik így a kiskorú gyermekek felett is átveszik az irányítást, esetleg a gyermekek akarata és elképzelései érvényesülnek a családban. Mindez abból kifolyólag, hogy ön nem képes önmagában meglátni az anyát, ahogy élettársában sem az apát. Így történhetett, hogy ez a belső zavar a külvilágban is megjelent, hogy tehát önnel egy időben egy gyermeklány is teherbe esett a párjától.
Önkéntelenül rosszul érzi magát a családban, a családtagokkal. Elmenekül, otthon is munkába temetkezik azzal áltatván magát, hogy a család érdekében áldozza fel magát a munkahelyén úgy, hogy több anyagi javat szerez, vagy otthon a szükségesnél több, mindenféle extra feladatot ellát a családtagok helyett, az ő érdekükben (takarít, rendet rak, ha kell, ha nem, vagy kicseréli, átalakítja, felújítja, a szobák és a konyha berendezését, hogy tiszta legyen, szebb, illatosabb, színesebb, divatosabb, nem olyan régi, nem olyan energiapazarló, stb.).
Azt is mondhatnám, hogy ön éppen azért került a korábbi és a jelenlegi szélsőséges sorskríziseibe, hogy ezek a nehézségek ébresszék önt rá arra, milyen felesleges dolgokra pazarolta az idejét és az energiáit, meg a figyelmét, és ráébredjen arra, hogy milyen ténylegesen fontos, megoldandó és felvállalandó életfeladatai vannak. Ahogyan a többi fel nem vállalt és még át nem alakított karmikus tulajdonságai is visszatérő krízishelyzeteket okoznak, még akkor is, ha egy-egy zavart csak-csak felold és egy-egy negatív meghatározottságát kijavítja. Nem véletlenül alapított családot az önnek nagyon erős karmafeloldási provokációt jelentő férfival, akit a Mérleg-Lilith okozta öncélú és mélyen rejtett érzéki örömszerzési sóvárgás és az önkéntelen belső érzelmi viharai prostituáltakkal való élvezetkeresésbe vittek, szélsőségesen visszás és perverz helyzeteket teremtve az otthonukban.

Sem önt, sem a férjét eddig senki nem vezette rá arra, hogy az életet nem lehet megnyerni. Jézus ugyan igyekezett felnyitni a tanítványai szemét, miszerint „Aki meg akarja nyerni az életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt.” A vallási koncepciók azonban évszázadok óta teljesen félremagyarázzák a keresztfelvétel mibenlétét és lehazudják, hogy súlyos tragédiáknak eshet áldozatul az, aki a karma egyértelmű megnyilvánulási helyéül szolgáló és kijavítási lehetőségeit biztosító világot és az őt fenntartó Egyetemes Törvényeket figyelmen kívül hagyja. Ezért ha továbbra is józan pragmatikus életnyerési logika szerint dönt sorskérdésekben, mindent elveszíthet.

A sorskrízisekből nem létezik kiút, BE-ÚT. Vagyis befelé, belső fejlődéssel, felülemelkedéssel, mert a krízis éppen akkor és azért áll be, hogy az embert ráébressze, mennyire eltért attól a sorsprogramtól, isteni tervtől, ami az ő és az Abszolút Lét megváltását szolgálhatja.

Aki tehát felveszi a születési képletéből kiolvasható és a sorsjelzések, testi jelek és balesetek fizikai világban való megjelenésével nyilvánvalóvá váló saját egyéni, jellegzetes és konkrét, életfeladatait – vagyis a keresztjét – az megkapja a karmaoldáshoz és meghaladáshoz szükséges képességeket. Vagyis a karmájának megfelelő nehézségek, hátráltatások meghaladásához és a zavarodott tulajdonságai átalakításához szükséges lehetőségeket. A fejlődési, boldogulási és egészségessé, boldoggá válási lehetőségeket, sőt a hosszú, egészségben töltött életet, amellyel a többi embernek is jó például szolgálhat. Ahhoz azonban, hogy a divatos, materialista és az életnyerést szolgáló, karma-dagasztó és látszatbiztonságot, hamis harmóniát és taknyos békét fenntartani akaró világi téveszmékkel szakítson, fel kell vennie a Boldog Bolond mentalitást! Tehát azt a hitet és tudatot, hogy amennyiben kitart a rendeltetése betöltése, a negatív meghatározottságai megismerésének és átalakításának szándéka mellet, akkor már nem érheti önt semmilyen végzetes baleset és betegség, nem érheti pusztulással fenyegető anyagi kár, hanem olyan – a külvilág számára ugyan kegyetlennek tűnő és fájdalmas – sorshelyzetei adódhatnak, melyekben éppen a zavaros és negatív meghatározottságait ismerheti meg és alakíthatja át azok pozitív megfelelőjére ébersége és tudatossága segítségével. A tömeg és a nyárspolgárok számára bolondnak tűnik majd, amikor a fizikai világa, környezete „helyrekalapálása” (lakkozása és fényezése), illetve önkábítás (önámítás, hazudozás) helyett kényelmetlen és kellemetlen helyzeteket keres. Olyanokat, ahol fellángol önben az irigység, a harag, a gyűlölet, a féltékenység és a félelem, illetve mindaz a rejtett negatív meghatározottság és tulajdonság, amelyektől önmagát az egészsége, boldogsága érdekében meg kell tisztítania. Mindezt azért, hogy a helyükbe emberbaráti szeretetet, megértést, sorsbizalmat és olyan képességeket hozzon létre, amelyek segítségével továbbra is az anyagi világban maradva ön már nem mások karmájának szenvedő áldozata lesz, hanem egy, a saját és mások karmaoldását és az egész Abszolút Lét zavartalansága megőrzését elősegítő, boldog lény. Örvendjen tehát annak, hogy habár ilyen későn, de mégis megadatott a lehetőség a karmája megismerésére és feloldására ahelyett, hogy egyből mindenét elveszítette volna, vagy meg sem kapta volna ehhez a lehetőséget, vagyis a kauzális horoszkópfeltárást.

Az ön asztrológiai sorsképletében, a Lilithnél kevésbé rejtett, kevésbé öntudatlan karma-pontja – a Sárkányfarok – az ön karmikusan beállított sorsképlete szerint, a Nyilas konstellációnak megfelelő, gyakorlati életteret megtestesítő 9. földházban és a Vízöntőben áll.

A környezetében élőknek mindenképpen feltűnik, hogy a szellemi-erkölcsi valóság bizonyos elemeit és szeleteit ön fordítva, azaz a természet eredeti rendje szerinti normálistól eltérően, zavarosan látja. Így rendre morális konfliktusokban találja magát különböző személyekkel szemben, akik olyankor is belé kötnek önbe, amikor aztán tényleg semmiféle hibát nem követett el az általános erkölcsi szabályok ellen. Illetve elképesztő morális helyzetekben találja magát, amit az önhöz a legközelebb álló családtagjai, az un. szerettei hoznak létre. Ilyen irracionális morális konfliktust és csapda-helyzetet okozott a házasságuk elején az ön férje, illetve, a férjétől önnel majdnem egy időben teherbe esett lány esete. Ezek a figyelemfelhívó konfliktusok azonban nagyon fontos információt közvetítenek önnek saját karmikus negatív meghatározottságairól a fejlődéséhez. Hiszen az emberek pusztán negatívan reagálnak az önnek a külvilágban érzékelhető, és az ön asztrológiai sorsképletében szereplő Sárkányfarok által jelzett belső – szellemi-lelki és képzeleti – zavaraira, zavarodottságára és hibás irányultságára. Ezt mikor spontán módon azonnal teszik, mikor hosszabb ismeretség után.

Mindezt felnagyítva – mint egy színpadon – hol nagyon hasonlóan, hol szöges ellentétesen, az emberek megjelenítik önnek, amit ön a képzeleti és gondolati világában, elképzeléseiben, tehát lelki és szellemi szinten, mentalitásában és viszonyulásaiban a természet rendjétől eltérően és zavarosan gondol és képzel morális szempontból. Így a tárgyi valóságot letagadni, eltitkolni, meghamisítani vagy kétségbe vonni már nem lehet, mert az egyértelmű és világos jelzést ad, olvasni kell belőle. Vagy amennyiben ez a fizikai valóságból való nyomolvasási képessége még hiányos – ahogyan önnek a Szűz színezetű Lilithje ezt okozza – tudatosan törekedni kell ennek a képességnek a kialakítására.

Ezért azokban az otthonukon kívüli helyzetekben, amikor bizonyos ledér nők félreérthetetlen célzásokat tettek a férjének az ön jelenlétében a szexuális kapcsolat-létesítési szándékukról, akkor ön arra gondolt, hogy ön az, aki nem illik bele a képbe. Holott ezek a nők éppen arra kellett volna, hogy figyelmeztessék, hogy ön nem fektet elég energiát a férjével való intimitás kialakításába és hogy túlzottan sok visszás, és zavaros, sőt: „perverz” (a szónak abban az értelmében, hogy spirituálisan afunkcionális, a spirituális felébredést és a szellemi – életszemléleti – morális tágulást hátráltató, ennek szükségével nem törődő) helyzetet megenged és megtűr a családi életükben.

Az ön Vízöntő Sárkányfarka a Nyilasnak megfelelő 9. házban azt jelzi, hogy eleinte, tehát a fiatal felnőtt korában, hiányozott az életében és az élet-víziójában a megváltáshoz vezető szellemi információra való érzékenység, és esetleg még lázadt is, öntudatlanul, az ilyen ismeretek ellen, önmagával és környezetével szemben is humanista logikát gyakorolt. Ezért erkölcsi tévelygés és spirituális tisztánlátási hiány volt jellemző, ami megfordulási képtelenséggel, azaz a helyes út megtalálásának a képtelenségével párosult. Hiszen létezik olyan ember, aki kudarcok nélkül is ösztönösen megérzi, hogy mi az, ami számára boldogulást és megváltást hoz, hogy milyen mentalitást kell gyakorolnia, és mikor min kell változtatnia, ahhoz, hogy hosszú távú következmények szintjén boldogulhasson. Léteznek a földön olyan emberek és közösségek, ahol a szülők nem nevelnek a gyerekekből egoista, a mesterséges boldogságot hajhászó, érdem nélkül elfogadó, vagy a tehetségeiken élősködő zseniket, hanem a természettel minél nagyobb összhangban élik életüket. Önnek azonban kemény megpróbáltatásokon kellett keresztül mennie, hogy most beláthassa az Egyetemes Törvények logikája szerinti Isteni Igazságot. És éppen a Vízöntő Sárkányfarok jelezte spirituális, képzeleti-gondolati szintű rossz irányba tartás és megfordulási nehézségek miatt alakultak ki az újabb és újabb krízishelyzetek.

A Nyilas konstelláció Tűz jegy, a Vízöntő Levegős jegy, a levegő pedig éleszti, fellobbantja, gerjeszti a tüzet. Negatív karmikus meghatározottságokra vonatkoztatva ez a Sárkányfarok pozíció Tűz- és Levegő karmát jelez. Azaz ön hajlamos hirtelen, szenvedélyesen és akár erősen indulatosan is viselkedni, vagy amennyiben megtanulta elfojtani ezeket az indulatkitöréseket, akkor annál veszélyesebben, rejtetten agresszívan. MÁSKOR ÉS MÁSRÉSZT VISZONT ennek ellentétes végletében, rendkívül konfliktuskerülően, gyáván és leginkább sértetten hajlamos viselkedni. Előfordulhat, hogy ezt a két végletet rövid időn belül egymás után megéli. Mivel az Egyetemes Törvények szerinti moralitásnak az érzékelési és alkalmazási - betartási képessége hiányzik önből, ezért hamis, szélsőségesen humanista erkölcsi alapállása volt az, ami a párkapcsolati krízishelyzetek után lehetetlenné tette a párjával való helyzet tisztázását. Humanista – toleráns világlátása párjával és önmagával szemben is súlyos spirituális bűnök elkövetésére sarkallta. Azaz éles és elemző erkölcsi kritika nélkül, csak a kényelem, hamis harmónia, a korrupt béke kedvéért, megbocsátotta férje erkölcsi megcsuszamlását, önmaga elől pedig humánusan letagadta a súlyos krízis önben hagyott nyomait. Anélkül, hogy ennek a helyzetnek az önben rejlő, belső kiváltó okát egyáltalán kereste volna. Ez a korrupt alapállás, az igazság letagadása, a gondok elkenése, önmaga elárulása komoly belső válságot okozott és egy magzata elvesztéséhez vezetett, amely újabb erkölcsi válság tovább csökkentette az egyébként is csak pislákoló, párja felé irányuló empátiát, a szeretetáramoltatási hajlandóságát, így elmélyítve a szakadékot kettejük között.

Ahhoz, hogy képes legyen kilábalni a negatív karmikus zavarok okozta krízishelyzetekből és elindulhasson a tényleges boldogsága megszerzésének áldozatokkal teli útján, törekednie kell az Aszcendense – mely önnél a Rák konstellációban áll – összes pozitív tulajdonságának megszerzésére, azaz a Rák konstellációnak megfelelő egészséges felnőtt személyiségtudatának kibontakoztatására.
Ez azt jelenti, hogy a Rák konstellációnak megfelelő pozitív spirituális minőséget szükséges kialakítania önmagában. Mivel az ön születési képletében a legsötétebb, soha ki nem elégülő és ki nem egyenlítődő, mindig az adottól eltérő élményre vágyó és sóvárgó, élményekre, mindig és állandóan valami mást kívánó, mást kereső, önkéntelen és öntudatlan, Isteni és Egyetemes másságra való őssóvárgás jelenségét megtestesítő karmapont – amely a Lilith – a Rák konstellációnak megfelelő 4. földházban látható. Ezért másoknál sokkal nagyobb erőfeszítést kell kifejtenie, több időt és energiát kell fordítania a helyes áldozathozatal megtanulására és a közvetlen kötődések általi szellemi megtermékenyülés elfogadására. A rendeltetéstudatát a családi kapcsolatokon keresztül érkező szellemi információk tudomásul vételével és megjegyzésével hozhatja helyre úgy, hogy az égi indíttatású, de a természetben tapasztalható rendnek, az Isteni Logikának megfelelő helyes életgyakorlat és kultikus cselekedet legyen az ön élete vezérelve.

Úgymond kultikus szintre kellene emelnie a teremtéssel járó személyes gyakorlati életfeladatait, a gyermeknevelést és gondozást. A családról való ábrándos és rózsaszínű elképzelések, vagy a családi élet alapos és széles körű, teljes mélységű megélésével szembeni közömbösség és az ettől a feladattól való szabadulás helyett vállalnia kellene a családi nehézségeket, ezek közvetlen lelki szintű megtapasztalását és elfogadnia, hogy élettársa és gyermekei felé odafigyelőnek, figyelmesnek és kitartónak kell lennie. Ez az életterület kiemelten fontos az ön számára, kiemelten kell tehát foglalkoznia a mindennapi életében az ehhez kapcsolódó, megoldandó feladataival és célkitűzéseivel. Nem véletlenül került önnek olyan élettársa, aki kettős életet élt, és akinek a felelősség és a következmények nélküli szexuális élvezetszerzés volt a legfőbb motivációja eddig minden gondolatában és tettében, hiszen ő tükrözte az önben megbúvó zavart és diszharmóniát. Férje egy karma-oldási, megváltódási logika szerinti provokációt jelentett az ön számára, hogy fogjon végre hozzá a Rák Aszcendense jelezte, felnőtt személyisége kialakításához és ne ragadjon bent a szülei képzeletvilága által kijelölt életpályában.

A Rák Aszcendens azt mutatja, hogy képessé kellene tennie magát a fájdalom, a helyes áldozathozatal, az odaadás és a családért való helytállás elhatározására és végrehajtására ahelyett, hogy másokban keresi a bűnbakot és másokra, főleg a családtagjaira neheztel a kialakult helyzetért. Azért a helyzetért, ami, ugyebár, az ön megfordulását és az igazi termékenyítő és sorsjavító információkhoz jutását hozta meg végre. A hangsúly a tudatosságon van, nem kell tehát elkeserednie, amennyiben nem sikerül azonnal megtalálnia önmagában a normális családanyai-feleségi hivatástudatát és nem kell az Istenre és a sorsára neheztelnie, haragudnia és sorsellenes lázadásokba beleélnie magát, ha nem sikerül a családi élete azonnali helyreállítása. Hosszú távú célként érdemes kitűznie önmagának ezt, és a kisebb kudarcokból levonni az Egyetemes Törvények logikája szerinti következtetéseket. Az a legjobb, ha a pragmatikus logikáját semmi egyébre nem használja és még a könyvelőirodáját is annak fényében szemléli s irányítja, amit megtudott a horoszkópfeltárásából. Mert úgy tűnik, hogy épp a könyvelőirodában végzett komoly és felelős munka hátráltatta önt abban, hogy felismerje, mennyire fontos a családi életében szívvel-lélekkel részt venni, annak minden mozzanatáért felelősséget vállalni és hogy önnek a családanyai hivatása az igazi rendeltetése. Hogy, a könyvelői munka is csak az ehhez szükséges anyagi eszközök létrehozását szolgálhatja, nem pedig a családanyai feladatoktól, és a családi nehézségek elől való elmenekülést. A tudatos vagy kényszeres cselekvéseit meg kell vizsgálnia és a horoszkópja fényében megtartania vagy felhagynia az utóbbiak gyakorlásával, mindig szem előtt tartva a megváltódási, Boldog-Bolonddá válási célt, melyet a továbbiakban kifejtek.

Az ön Napja a 7. Földházban, a Bak konstellációban áll. Mivel a Napjegye jelezte nyers személyi tulajdonságait nem nyomja el semmilyen, a 7. házban jelentkező karmapont és a Nap pozitív fényszögeket kap, ezért a spontán, ösztönös, nyers alaptulajdonságai a mélyben rejtőző, tehát ön által és a szerettei által egyelőre és eddig elé ismeretlen negatív karmikus késztetéseitől befolyásoltan részben, valamennyire tudnak csak érvényesülni a személyiségében. Alaptermészete szívós, kitartó, kemény ellenállóerővel rendelkezik. Energiáit beosztja, és általában jól konzerválja. Felfogására erősen rányomja bélyegét a közvélemény, a környezet, valamint az általános hagyományos elvárás. Így a hagyománynak, a szokásnak, fontos szerepe van az életében. Ezzel védekezik a gyors változások, a futó ötletek, a rögtönzések, az egyéniesedések ellen. De sajnos, az a sok pozitív, spontán, ösztönös, nyers alaptulajdonság, amit a Napjának a pozitív fényszögei jeleznek, nem mindig érvényesülhet kellőképpen a személyiségében, vagy ha érvényesülnek is, akkor is önkéntelenül a kamikus vágyak kiszolgálására vannak ráállítva. Mindezt, addig, amíg a jelen horoszkópnak a remélhető pozitív hatásaképpen, a Karmapontok által jelzett, jellegzetes személyi karmájának a feloldásába és meghaladásába bele nem fog! Egészen addig a legjobb szándékú célkitűzése is hátráltatásba kerülhet, vagy a visszájára fordulhat, akármennyire is kiszámította és jól megtervezte azt, és akármennyire is átgondolta a pragmatikus eszével a megvalósíthatóságát.

Mihelyt sikerült elhatároznia a karmafeloldást és hathatós lépéseket tennie ebbe az irányba, vagyis a negatív karmikus tulajdonságai helyébe a MEGFELELŐ pozitív tulajdonságok megszerzésébe bele fognia, lassan, lassan a Napnak megfelelő pozitív tulajdonságai is kezdnek megmutatkozni és érvényesülni – majd megerősödni és azt fogja tapasztalni, hogy az ön alaptermészete – Pozitív értelemben vetten! - erős, és ön szívós, kitartó, kemény ellenállóerővel rendelkezik. Hogy az energiáit be tudja osztani és általában jól konzerválja. Addig, amíg a karmaoldás, illetve a megfelelő pozitív tulajdonságok megszerzésére irányuló erőfeszítések nem jelennek meg, az ön felfogására erősen rányomja bélyegét a közvélemény, a környezet, valamint az általános hagyományos elvárás. Addig a hagyomány, a szokások jelentik az alapot és a keretet az életében, mivel nem belső egyéni meggyőződésből viselkedik, nem tudatosan és személyi felelősségére teszi azt, amit tesz. Épp ellenkezőleg: azért teszi ezt és azt, mert mások is úgy csinálják. Nem vizsgálja felül, hogy az adott gondolatmenet, vagy tevékenység és az adott szokásokhoz igazodó döntések önnek személy szerint, hosszú távú következményekben is pozitív eredményekhez vezetnek-e? Ezzel védekezik ösztönösen a meglepetések, gyors változások, a futó ötletek, a rögtönzések, az önkényes egyéniesedések ellen. De sajnos, gyakran a szükséges magatartás-változtatástól, a szellemi reformtól is idegenkedik. Ez azonban elősegítette a gyermekkori családjában tanult szokásoknak az új családba történő átörökítését és így a szélsőségesen toleráns humanista elveknek a családban való meggyökerezését.

Hajlamos rá, hogy akár lelki kompromisszumok árán is előnyös házasságot akarjon kötni, valamint, hogy különösebb erőfeszítések nélkül is jól javadalmazó gazdasági társulást hozzon létre. Ez vagy abból adódik, hogy önző, uralkodni vágyó, becsvágyó és öntelt, vagy ellenkezőleg: nem bízik eléggé saját magában, az egyéni erejében, képességeiben, határozóképességében, kreativitásában, feltaláló-képességében. Ezért a partnere erejére, gazdagságára, erős egyéniségére szeretne támaszkodni.

Ezért házastársa általában gazdag, vagy jólelkű és megértő partner, de óvakodnia kell a két szélsőséges magatartási formától, amelyekre igencsak hajlamos: nehogy csökönyösen elutasítson és elhárítson minden olyan szellemi-lelki értéket, minden számára újszerű, vagy neveltetése, előítéletei, belső félelmei, berögzült elképzelései miatt elfogadhatatlannak tűnő információt, ami a partnere felől érkezik. Ugyanakkor arra is kell ügyelnie, hogy nehogy minden fenntartás és józan kritikai szemlélet nélkül, értékelés nélkül mindent elfogadjon tőle, amely túlzóan toleráns elfogadás az eddigi párkapcsolati életükben már megtörtént. Ugyanis hosszú távon pontosan olyan veszekedésekhez és civódásokhoz vezet az a tendencia is, amikor teljesen alárendeli spirituális személyiségét a társának, mintha semmit nem fogadna el tőle szellemi érték gyanánt.

E csapda elkerülésének érdekében fejlesztenie kell az önértékelését, éppen annyira, mint a házastársa, élettársa irányába való teljes megnyílási képességet. Ki kell alakítania egy olyan belső meggyőződésre és az Egyetemes Törvények ismeretére alapuló magatartást a partnere iránt, ami megengedi az ön számára, hogy nyitott és őszinte lehessen, de ugyanakkor ne váljon felületessé, öncsalóvá, és önámítóvá, vagy bizalmaskodóvá, netalán a másik intimitásait elutasítóvá, de főleg nem a partnerétől teljes mértékben függővé. Meg kell tanulnia tehát a szabad és önálló egyesülést, az egybeolvadás képességét anélkül, hogy feladná egyediségét, vagy a másiktól követelné ugyanezt. Természetesen ez a szabadság és önállóság nem külsőségekben és látszatok fenntartásában, a környező világ érdekeinek és erkölcsi elvárásainak a páros kapcsolat érdekei ellenében történő feltétlen kielégítésében kell, hogy megnyilvánuljon. Ugyanis ez utóbbira ön nagyon hajlamos, hiszen a spirituális személyisége veleszületetten nem eléggé szilárd, és amíg el nem kezdi a karma-oldást, a tudattalanja mélyéből a karmikus negatív meghatározottságai irányítják. Tehát addig, amíg a megváltódása érdekében teljesen éber, figyelő tudatosságra szert nem tesz.

A Napjegye ház és jegyhelyzete szerinti pozitív nyers tulajdonságait a negatív karmikus tulajdonságai átalakításához és azok pozitív megfelelője megerősítéséhez kell megtanulnia felhasználni, a személyiségét így működtetni. Ugyanakkor azzal a tudattal kell élnie, hogy a napjegye szerinti nyers tulajdonságai is valamikor a jövőben a Rák Ascendensnek megfelelő összes pozitív tulajdonságokkal fognak automatikusan kicserélődni. Ennek következtében egy érett, felnőtt személyiségtudathoz jut majd. Felnőtt személyiségtudathoz, abban az értelemben, hogy már nem kívülről érkező elvárások végrehajtójaként és sorskrízisek kiszolgáltatott alanyaként kell majd élnie életét. Hanem önálló Én-tudattal bíró, a házastársával is egyenrangú félként és – semmiképpen nem vetélytársként, hanem – azzal együttműködő partnerként együttműködni képes, saját és családja sorsának tudatos és felelős irányítójaként tud majd élni.

Ehhez fel kell vennie a Boldog-Bolond mentalitást, mert a Szűz konstellációban jelentkező Lilith által jelzett karmikus – negatív tulajdonságai olyan elemi ellentmondásokat, azaz feszültségeket eredményeznek a gondolkozásában, amely ellentmondásos és irracionális gondolkozás eredménye a külvilágban, a fizikai világban is megnyilvánul. Az ellentmondások – mint a „sok-ismeretlenes” egyenletek – megoldási kényszere, nehéz próbatételek elé állítja önt (és állította már eddig is), amelyek miatt folyamatosan görcsössé és feszültté válhat. Oldottságra és vidámságra kell tehát szoktatnia magát és így gyakorolni a hibabelátó bátorságot és a felelős karmaoldási elkötelezettséget, az ebben való kitartást és a boldogulásába vetett állhatatos hitet. A tudatosan gyakorolt Boldog-Bolondság olyan spirituális alapállást biztosít, olyan hozzáállást, amely hosszú távon minden félelemből, sorskrízisből és anyagi nyomorúságból kiszabadíthatja, és még a környezetére is jótékony hatást gyakorol. És nem utolsó sorban, egy úgynevezett szellemi – spirituális immunitást ad a karmájából önkéntelenül és irányíthatatlanul eredő, néha egyenesen feltörő, időnkénti kétségbeesett elkeseredettséggel, melankóliával, depressziós hangulattal szemben. A tudatosan gyakorolt és beidézett vidám oldottságra, az önkéntelen hangulatoskodás kordában tartására önnek annál is inkább szüksége van, mivel – a fent írottak szerint a – Szűz konstellációban jelentkező Lilithjéből következően szinte sosem érti elsőre, hogy egy-egy adott csapdaszerű élethelyzet és nehézség, sorsprovokáció mitől jött létre, hogy mi is az igazi kauzális ok, amely létrehozta és elindította azt a felszíni materializáció irányába. Azaz váratlanul és eleinte felkészületlenül érték eddig és érhetik a továbbiakban is bizonyos sorsnehézségek és tragikusnak induló csapások, melyek éppen a Boldog-Bolondság gyakorlásával enyhíthetők és oldhatók fel.

Térjek most rá a Lilith és a Sárkányfarok karmikus pontokkal együtt álló bolygókra és azok fényszögeire. Legveszélyesebb együttállás az ön asztrológiai sorsképletében a Lilith nevű karmapont és a Plútó bolygó összekapcsolódása a 4-es házban. Ez azt jelzi, hogy öntudatlanul és önkéntelenül, nem is annyira és nem is csak szerelmi-szexuális csalásra, félrevezetésre, hazugságra, tettetésre, árulásra, igazságtalan eljárásra és igazságtalan ítélkezésre hajlamos, hanem a képzeleti-vizualizációs világában, főként az ideális szerelmének a megcsalására is. Ez tehát azt jelenti, hogy anélkül, hogy hibás lenne érte, még egy esetleges nagy szerelemet is „képes” a szó szoros értelmében, tehát az önkéntelen teremtő idea-világa szintjén elárulni, illetve „képes” volt erre akkor is, amikor a férjébe még nagyon szerelmes volt. Az ideavilága szintjén ön is úgy élte meg a férje iránt érzett szerelmet, mint a férje az ön iránt érzett szerelmét, azzal a különbséggel, hogy az utóbbi meg is csalta önt a gyakorlatban is. Ezért ez a szerelem végképp nem a teljes spirituális kiegyenlítődést és semmiképpen nem a képzeleti-idea szintű párkapcsolati harmóniába kerülést, sem a páros intimitást nem szolgálta. Lehetséges, hogy még titkolózott is a férje előtt és nem merte neki bevallani a saját felfedezett karmikus hibáit, vagy ami még rosszabb, a szerelmi élet „sértetlensége megőrzésének” hamis ideológiája miatt nem merte a férje szembeszökő karmikus hibáit szóvá tenni. És ezzel együtt viszont, és éppen emiatt, mert a kettő egyazon kauzális-karmikus hajszálérbe nyúlik vissza, lehetséges a féltékenykedéssel és hatalmi ambícióval, manipulálási késztetéssel együtt járó kegyetlenkedésre való hajlam is.

És úgyszintén a sugallati-sóvárgási szintű szadizmusra, vagy a mazochizmusra való hajlam, illetve a rombolásra és az önrombolásra, tehát az öngyilkosságra való hajlam is kirajzolódik a képletéből, mivel erős egoizmus jellemzi párkapcsolataiban, és majdnem teljesen hiányzik a bűntudat és a szerelmi partnerrel szembeni felelősség érzése, mert mindig a saját idealista ambícióinak és önámítási vágyainak a kielégítésére, a boldogsága biztosítására gondol. Idealista és önámító, egyenesen irracionális, ha tökéletes párkapcsolatra vágyik, mert tökéletes és konfliktusmentes párkapcsolat nem létezik, ahogy tökéletes ember sem. A párjában tehát, ahogy önmagában is, le kell lepleznie és napfényre kell hoznia a rejtett és kevésbé rejtett, öröklött karmikus zavarokat, amennyiben nem akar több spirituális és kauzális árulást elkövetni a szerelmével szemben. A megváltáshoz közel került emberek a sorsképletük ismeretében a karmájuk minden zegét-zugát megismerték már és harmóniába kerültek nagyjából minden szinten, vagyis hosszasan kitartva és kitartóan munkálkodva képesek fenntartani a mindig Boldog-Bolond mentalitást. Ahhoz, hogy ide ön is eljusson, mindenképpen szükséges a mély önvizsgálat, a magába-nézés, a magában való elmélyedés, saját poklainak a spirituális naplóírás segítségével történő átvilágítása. Kitartó és fáradhatatlan mélyfúrásokat kell végeznie saját személyisége megismerésére, saját tudattalan ösztönvilágának a felszínre hozására és leleplezésére, és mások rejtett negatív ambícióinak a kiszimatolására is.

Másik, hasonlóan veszélyes elem a horoszkópjában a 4-es ház csúcsán álló Uránusz bolygó, mely ebben a pozíciójában további-harmadik karmapontként értelmeződik. Ennek következtében a családi életére vonatkozóan rengeteg ötlete támad, ezek azonban semmiképp nem a fejlődését és üdvössége elérését szolgálják, hanem éppen hogy saját, tévesen értelmezett szabadságvágyának a fenntartását hivatottak szolgálni. A családi életét tehát szeszélyes, kapkodó, felületes ötletek mentén teremti meg, még ha akaratlanul és szándéktalanul, a férjénél százszor erősebben működő anyai képzeletével, melynek létezéséről – a manapság divatos egyenlősdi játékok hatására – láthatóan teljesen megfeledkezett, ha egyáltalán tudott az anyai képzelete mágikus teremtő erejéről korábban.

Mivel a 4-es ház csúcsán áll Uránusz bolygó diszharmonikusan fényszögeli a 9-es házban, a Vízöntőben álló Sárkányfarkat, ez a következő negatív magatartásformákat jelzi önnek: mindenféle ürügyet, elméletet, zseniális megoldást, módszert, eljárást és könnyítési technikát kitalál és feltalál, csak hogy ne kelljen egy személyes önfeltárást, és szellemi moralitást-felelősséget is igénylő, tehát spirituális igényű csapatmunkában részt vennie és egyénileg a csoportban feloldódnia. Unja és fárasztja a másokhoz való alkalmazkodás, az aprólékos tervkidolgozás és az, hogy elképzeléseit magyarázgassa, azokat másokkal részleteiben is megértesse. Hogyha túl korán jut ilyen helyzetbe, vagy kellő élettapasztalat nélkül kezd(ene), kezdett volna spirituális jelenségekkel (pl. asztrológiai) feladatokkal foglalkozni, akkor türelmetlen, következetlen és antiszociális személy lett volna, nagyon sokáig, mivel a meglátásait, zseniális ötleteit, nem lett volna, és talán most sem képes a közösséggel, a társadalommal elfogadtatni (gondoljon csak a könyvelői munkájára, ahol mindig saját döntése alapján vállalta a munkákat és csapatmunka helyett egyéni, önálló munkavégzés volt jellemző). Valamint nem képes a kellő időben a kellő szociális, társadalmi-közösségi vonatkozású változásokat, fordulatokat kihasználni. És ezt azért, mivel a belső megfordulásai, irányváltásai nincsenek szinkronban a társadalmi változások folyamataival, eszmekörével és gyakorlatával. Állandóan másképp hangolt, mint a közvetlen és a tágabb környezete, más ötletei, nézetei és meggyőződései vannak. De ez csak akkor derül ki, ha ilyen nyilvános helyzetbe-reflektorfénybe kerül, vagy amikor ennek a másként hangoltságának a hosszú távú következményeként az élet-krízis helyzetek és betegségek kétséget kizáróan jeleznek.

A Vízöntői megfordulási képességet és pl. a bolygók által megtestesített egyetemes teremtő és megváltó léterőkkel, illetve az Egyetemes Törvényekkel való együttműködést kell tehát megtanulnia, és gyakorolnia, úgymond az isten öntudatával kollaborálnia. Ehhez viszont a mentalitását, gondolkodását le kell csendesítenie és átalakítania törvényesség-tudati világosságra, annak érdekében, hogy nyugodt és átgondolt, sőt rugalmas, de fegyelmezett megnyilvánulásaival vehessen részt különféle szellemi csapatmunkákban, melyekben jelentős, felszabadító szellemi erőket mozgósíthat. Amennyiben elkerülte az ilyen jellegű csapatmunkákat, akkor érdemes ilyen lehetőségeket tudatosan keresnie (Vízöntői lázadását és ellenkezését önmagán belül legyőzve, ha az első próbálkozásai netán kudarcba fulladnának).

A nyugalomra és fegyelmezettségre annál is inkább szüksége van, mert a 4-es ház csúcsán álló Uránuszt negatívan fényszögeli a 8-as házban, azaz az újjászületés vagy halál házában álló Szaturnusz. Ebből fakadóan a rejtett alaptermészete hajthatatlan, nyakas, rosszhiszemű, sőt: kegyetlen, nehézkes. Vagy felületes, kapkodó, következetlen, felszínes, ignoráns, relativizáló. Tehát mikor vakmerő, felületes, rendetlen, kiismerhetetlenül ellentmondásos és zavaros érzés és gondolatvilággal telt, mikor valósággal leblokkol, merev, rögeszmés és korlátolt, nem látja a lehetőségeket és a spirituális – kauzális MAG-jában rejlő potencialitást. Ha a féktelen szabadságvágya bármilyen irányból való korlátozását észleli, rendkívül ötletesen kimenti magát, elmenekül és kiszabadul. Derült égből villámcsapásként előálló viharos lelki kitörései, vagy lefojtott hangulati „mélyrepülései” saját és mások morális, szellemi, sőt még a testi épségét, sőt életét is veszélyeztethetik, különösen, ha még autót is vezet. Néha dacos, kihívó és kirívó magatartású, máskor meg ott és akkor és olyan helyzetekben is visszahúzódó, amelyekben éppen, hogy előre kellene hatolnia, lépnie. Amikor például azt tapasztalta, hogy közös kiruccanásaik alkalmakor a férjével flörtöltek a ledér nők, ezt nem kellett volna annyiban hagynia és még kételkedni is önmagában, mintha ön lenne az oda nem illő személy. Életét állandó belső erkölcsi bizonytalanság és ellentétes élethelyzetek jellemzik, mivel a jellemében egymásnak feszül a két ellentétes elv: a konzervativizmus és az újító, a reformáló hajlam.

Általában hajlíthatatlan, vagy bántóan és veszélyesen könnyelmű, attól függően, hogy egyik vagy másik kozmikus planetáris hatás van túlsúlyban. Nagy könnyelműségnek tekinthető az, hogy hétköznap úgymond, „önmagában is jól elvolt”, tehát nem igényelte a férjével folytatott kommunikációt, ami miatt eltávolodtak egymástól. Sőt a fanatizmusig is eljuthat, például a minta családanyai szerepe gyakorlásában. De ugyanúgy jellemző lehet önre a teljes relativizmus, a nihilista képzetekre alapuló empátia- hiány és a közömbösség is, hiszen közömbös volt a gyermekeivel szemben akkor, amikor hagyta, hogy a párja az apai funkciója betöltése nélkül hetekre elmaradozzon hazulról. Fantazmákon alapuló öntúlbecsülése diktátori hajlamokká fajulhat.

Említésre méltó diszharmonikus fényszög látható a 4-es házban álló Lilith nevű karmapont és a 9-es házban a Vízöntő Sárkányfarokkal egy házban található Jupiter között. Ezeknek a hatására a lelki-idegrendszeri egyensúlytalanság jellemző önre, ami kifejezésbeli öntudatlansággal, ellentétes, következetlen viselkedésmóddal párosul. Szétszórt és rossz értelemben véve hangulatoskodó. Nem tisztázott és ezért általában egymással összezavarodnak és egymásba bonyolódnak az ön személyiségében, vagyis az öntudatában, és tehát az ön számára a barátság, a szimpátia, nagylelkűség, nagyvonalúság, engedékenység, együttérzés fogalomrendszere alá tartozó érzéskörök és az ösztönös nemi kielégülési vágyak, tehát az intenzív szexualitás, az érzékiség közötti vágy-kielégítési ösztönök és törekvések és viszonyrendek jellegzetes különbözősége. Erről nem írt ugyan, de előfordulhat, hogy a barátaival, vagy a barátnőivel osztotta meg azokat a titkait és felismeréseit, amelyeket éppen a férjével kellett volna megbeszélnie a párkapcsolati intimitásuk megteremtése és a csalások, látszatok leleplezése, lelepleződése érdekében.

Vagyis születési meghatározottságként, nem világos az ön számára az emberbaráti érzések és az ösztönös nemi vágy kielégítési sóvárgások és szexuális késztetések közötti disztinkció, differenciáltság, aminek következtében az ellentétes nemű személyekkel kialakított és fenntartott baráti viszonyokat hajlamos összekeverni a szerelemi viszonyokkal és szexuális vágykielégítési ösztöni vonzalmakkal, közeledésekkel és fordítva.

Az erkölcs-csőszi kellemetlenkedésig elmenően erős a morális elvárása másokkal és esetleg önmagával is szemben, vagy ami inkább jellemző: gyengén fejlett az önmagával és másokkal szembeni morális-kritikai érzéke. Ennek következtében folyton erkölcsi jellegű konfliktusokba keveredik és ezek, természetesen erősen megviselik, mivel nem tud uralkodni érzésvilágán.

Az 5. házban álló teljesen negatívan fényszögelt Neptunusza azt mutatja, hogy ön túlzottan érzéki és szenvedélyes a képzeleti vágyak szintjén, a romantikus képzelgések szintjén, hogy tehát az érzelmei elvakítják és eluralkodnak a józansága fölött. Rejtetten, tehát a tudattalan világába száműzött ködös kábulat-vágya, szenvedélyessége és romantikus természete csábító és hódító személlyé tehetnék. De lehetséges ezek szöges ellentéte is: a romantikus szerelmi élményektől és kalandoktól való viszolygás (hiszen mélységesen elítéli az önt sokszor megcsaló férjét), ezeknek a puritán életmóddal és misztikus - vallásos fantáziálásokkal való helyettesítése. Ez a kábulat-vágy az ön életében olyan formát öltött, ahogyan azt szülei józan pragmatikus gondolkodásukkal, de az isteni logikának teljesen ellentmondóan elképzelték, és amilyen a manapság divatos és bevett hétköznapi gyakorlat. Hiszen élete javát, családját és párkapcsolatát könyvelői szakmája gyakorlásának rendelte alá, erre áldozta idejét ahelyett, hogy igazi – valódi, tehát nem a kábult tömegszellem gondolkodása szerinti –önmaga rendeltetése betöltésére, családanyai hivatására fordította volna a szellemi energiáit. Társat is ennek megfelelően választott, hiszen nem volt fontos szempont, hogy párja felelősségteljes, tehát egy családot és önt is a gyermekvállalások idején nemcsak eltartani, de szeretettel gondozni, a főbb szükségleteinek az ellátásában segíteni képes irányító, a család közelében tevékenykedő és önhöz úgymond szorosan kötődő családfő legyen. Férje jelenléte hiányában egy-egy romantikus film vagy idealista képzelgés is megengedhetőnek, sőt jogosnak tűnhetett, de a romantikus képzelgéseknek a teljes tudattalanba szorítása is, hogy azok végül csak álmokban és a férje házasságon kívüli kalandozásaiban jelentkeztek. Általában azonban az életszemlélete naivan romantikus és rapszodikus, az ellentétes nemű személyekkel szemben naiv, hiszékeny, érzelgős és aggódós. És persze, ugyanakkor ön sem őszinte. Ön is hajlamos alacsonyrendű szórakozás hajhászására és ezzel együtt szétszórtságra, kalandorozásra, csalafintaságra, sőt szélhámoskodásra is, még akkor is, ha ezt a gyakorlatban soha nem tette meg. Ezzel együtt hajlamos másfajta, a szórakoztató-, társas játékokkal kapcsolatos irreális képzelgésekre is, valamint a balítéletekre és azokra alapozott kockázatok vállalására, a hazárdjátékok szenvedélyes gyakorlására el egészen a hamiskártyázásig. Fontos, hogy megtanuljon két lábbal a földön járni, és uralkodni az érzelemvilágán. Szükséges fejlesztenie a gyakorlatiasságát, a józan tárgyszerű ítéletalkotást. Ugyanakkor ügyelnie kell a teremtő képzelete működésére, hiszen a külső gyakorlatiasság egy Szűz Lilithel bíró embernek, sőt családanyának semmi hasznára nem lehet, ha nem tanulja meg a képzeletét az egyetemes törvényekkel összhangban álló feladatai vállalása irányába működtetni és a rendeltetése szerint szükséges élethelyzeteket megteremteni. A tárgyszerű ítéletalkotás tehát feltétlenül a belső képzeleti, gondolati és ideavilága figyelembevételével lehetséges. Úgy tehát, hogy eleinte a saját karmikus meghatározottságai felismerésére és a spirituális naplóban való napfényre hozására, megnevezésére, majd ezen karmikus tulajdonságai megszorítására és átalakítására koncentrál.

Az asztrológiai sorsképletében több bolygó és karmapont együttállás is szerepel, ez pedig árnyék-ént jelez. Az árnyék-én egy olyan öntudati központ, a személyiségnek azon rejtett része, mely különálló öntudati-racionális indoklási, sőt félreértelmezési-központot képez a karma-csomagjából. Úgy keletkezik, hogy természetes folyamatként sok embernek még az anyaméhben meghal az ikertestvére. A megszületett egy gyermekben, az utódban így egy olyan második, rejtetten kettős öntudati-valóság értelmezési, valóságferdítési központ működik, mely ezután a megszületett egyén életének a természetesnél nagyobb és mélyebb spirituális-képzeleti zavarodottságra, erkölcsi rombolásra rendezéséből nyeri az erejét. Így az anyaméhben felszívódott, halott testvérmagzatnak a fizikai inkarnálódási kudarc-élménye „átöröklődik”, megmarad és rögzítődik a megszületett élő-utódban, aki ezzel a kudarc-tudattal, élet-sikertelenségi érzéssel kénytelen élni, mely öntudati központ őt a mélyből, rejtetten irányítja. Az elhalt magzat megmaradt aurája, (spirituális struktúrája) viszont nem tűnik el, hanem az élőt irányítja tovább a háttérből addig, és őrzi a megszületés sikertelenségének emlékét.

Így az élő testvér, dupla aurás egyént gyötri folyton az irracionális és indokolatlan –tehát minden tárgyi valóság alapot nélkülöző! - szomorúság, a hiábavalósági érzés, a szintén irracionális kudarc-élmény, az általános bizonytalanság és alkalmatlanság érzése. Ez az árnyék-én rejtetten irányítja az embert a boldogulásával ellentétes irányba, látszatboldogságba, kietlenségbe, depresszióba, letargiába és önutálatba és más pszichiátriai betegségekbe, mint pl. a schizofréniába, szélsőséges esetben halálba. Ezért érdemes jól odafigyelnie az elméletei, tervei gyakorlatba ültetésekor arra, hogy mit és hogyan valósít meg. Itt fedezhető fel és leplezhető le az árnyék-én működése: az elméleti és lelkes tervezgetést, pozitív elképzeléseket követő kétségeknél, kétségbeeséseknél, a célkitűzéseket követő lemondásnál és a kettős helyzeteknél, kétfelé vonzódásoknál, a kétirányúságnál, a kudarcot, pusztulást és kétségbeesést, haragot és csalódást kiváltó gondolatok alkotásánál, irreális és irracionális eszmék és képzetek szerinti megvalósulásoknál.

Az árnyék-ént legvégül említettem, hogy ezzel is felhívjam a figyelmét annak a fontosságára, amivel az bír az emberiség 65-75 százaléka esetében: arra a fontos tényre tehát, hogy a legtöbb esetben nem is egymással van dolgunk, hanem egymás árnyék-énjével. Nézze csak meg, hogy a férje most milyen krízisbe került azáltal, hogy számára is lelepleződött a kettejük árnyék-énje okozta csalás és öncsalás! Most, hogy rájött, micsoda, az árnyék-énjük sugallta pusztítás áldozatai lettek és a kapcsolatuk hova süllyedt a liberális humanizmus és a megbocsátó, de semmit nem tisztázó, konfliktuskenő mentalitásuk következtében. Ön is, amíg teret enged a kettősségeknek, a kétségeknek a gondolkozásában és a gyakorlati életében is és feladja a karmaoldásra tett kísérleteit, addig az árnyék-én uralkodhat a mágikus-képzeleti, az érzés és gondolatvilága felett, meggátolva ezzel személyisége kiteljesítését, a boldogsága elérését és így az igazi rendeltetése kisebb-nagyobb közössége érdekében történő gyakorlását.

Ezért mindenképpen szükséges felvennie a mindig és folyton-folyvást bátor, optimista – figyelem, nem „sültgalamb váró” – Boldog-Bolond mentalitást, vagyis a derűs optimizmust, a jókedvet, a humort, az élet és a megváltási lehetőség öröm-érzetét és a hálát, amiért mindez az ön számára is megadatott a megfelelő megvilágosodási és megvalósítási lehetőséggel, amely pozitív következményekkel járó teremtő és megváltó jellegű, amely mágikus erővel alakítja a sorsát.

El kell fogadnia, hogy a valódi személyiségünk, a karmikus negatív tulajdonságainkkal telt egész mivoltunk megismerése, feltérképezése nem veszélytelen, de nem is lehetetlen és végül a természetes-logikus boldogsághoz el is vezet, bár eleinte nehézségekkel, kudarcokkal jár. Nem lehet boldog ember az, aki folyamatosan és állandóan szándékosan, vagy akár önkéntelenül is csak fájdalmas sors-figyelmeztetésekben és anyagi károkban gondolkozik és képzeleg és aggódik és retteg, hiszen ennek megfelelően azokban is részesül. Ha viszont ügyel arra, hogy a hátráltatások és nehézségek idején ne adja át magát az elcsüggedésnek, a reménytelenségnek és a kétségbeesésnek, ne adja át ezáltal az irányítást a kényelem és élvezetvágyat meglovagoló, romboló árnyék-énnek, az által, hogy ehelyett inkább „Bolondkodik” és így megőrzi a mágikus erejű pozitív képzeleti tevékenységét, és a pozitív lelkületét, akkor eljuthat az élet velejét megadó, személyes (nem látszati, és nem világi, hanem pl. családi, párkapcsolati, egészségi, erőnléti) a divatostól ugyan eltérő, de belül annál fontosabb élet-sikerekhez is. Ezzel együtt pedig ahhoz a magasrendű hithez, aminek a következtében végül is megnyugodhat, mert megérti, hogy az élete nem folyamatos krízisből és sorsdrámákból kell, hogy álljon. Hanem az igazságért való harcnak is „az örömében”, az igazságért való harcban való részvételi lehetőség miatt érzett boldogságban „találkozik” az önben levő Isteni szellemmel: a világosság és a szeretet egységével.

_________________
A Szellem bármely megnyilvánulása ugyancsak szellem. Az anyag is tehát.


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO