ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.06.25. 19:45

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2016.10.26. 14:44 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4075
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Lehet, hogy ez itt, valahol a logoszon is meg található, de mivel most jelent meg a székely időben, hát újra közlöm, a mihez tartás végett:

Kozma Szilárd:
A sorscsírákról
Amikor a Hamvas Béla által összegezett metafizikai
irányelvek szerint és gyakorló asztrológusi tapasztalataim
alapján (életem reális eredményeinek az alapján, a
valóság által felmutatott reális tényeknek az alapján), az
Asztrológia misztikus elméleteivel és mindenféle zavaros
miszticizmussal leszámoltam, egyre mélyebben
kezdtem behatolni a létnek és a teremtésnek (metafizikának)
azokra a területeire, amelyeken tudomásom szerint,
azelõtt senki nem járt. Ekkor egyértelmûen kiderült,
hogy amennyiben tényleg egészséges és boldog akarok
lenni, mindent fordítva kell tennem, éreznem és gondolnom,
mint addig, mivel a tényleges élet-igazság homlokegyenest
ellenkezik mindazzal, mint amire szüleim és a
tanítóim oktattak, illetve, amit az igazságról a természettudósok
és a teológusok hirdetnek.
Ezek az igazságkeresõ behatolások, elsõsorban az újszülött
csecsemõk által a szüleiktõl örökölt, különbözõ
életfeladatokat tartalmazó (azokat magukban rejtõ-hordozó)
spirituális programoknak a felfedezéséhez vezetett,
amihez a reinkarnáció tévképzetétõl való végeleges
megszabadulás után és az elsõ gyermekünknek a "vad"
természetben (a Hargita hegység egyik, Csíkszentkirály
fölötti erdejében), minden orvosi felügyeletet nélkülözõ,
csodálatos születését elõkészítve, elõsegítve és végigkövetve
jutottam el. A feleségem bátor tette által elõállt új
élethelyzetek metafizikai értelmezése közben jutottam el
arra a következtetésre, hogy azokat a negatív szellemi
programokat, amelyeknek a nem(!) ismerete következtében
elkövetjük az életünk nagy tévedéseit és amelyek
következtében, nem csak hogy boldogtalanná válunk, de
a krónikussá és végül halálossá váló betegségeinket is, a
szó szoros értelmében "legyártjuk" a magunk számára
éveken át, az anyai ági õsszüleinktõl (anyai üknagyanyáinktól
és dédnagyanyáinktól) örököljük. A kezdeti sejtéseimet
igazoló felfedezéseimre támaszkodó meggyõzõdésemben,
mára megerõsített a baráti körömben és a
családomban megismétlõdõ, orvos nélküli egészséges
gyermek szülések, majd a gyermekek egészséges és harmonikus
növekedése - sõt, azok orvosi kezelést ritkán
igénylõ, szokványos (hûlések), de enyhe betegségek
szellemi okainak a megfigyelése, valamint a segítségért:
asztrológusi tanácsért hozzám forduló személyek gyermekeinek
az én gyermekeim aprócska hûléseinél sokkal
nehezebb, súlyosabb és "furcsább" (pl. éjszakai ágyba
vizelés) betegségek rejtett okainak a felfedezése és feltárása
is.
A betegséghajlamot okozó, életellenes (romboló)
szellemi programok úgy keletkeznek és akkor implantálódnak
egy-egy gyermeki magzatot létrehívó kauzális
szellemi struktúrába, hogy a foganás elõtt és a foganás
idõszakában a jövendõ gyermek édesanyja, valamilyen
okból kifolyólag erõsen megbánja azt, hogy a korábbi
gyermekeit megszülte (többnyire az anyának a gyermek
apjára, annak a szüleire, vagy a saját szüleire való fojtott
haragvás, neheztelés, vagy egyszerûen az anyának a más
jellegû, például az anyagi szûkösség miatt keletkezõ
csendes, de huzamos sors-neheztelése miatt, de lehet ez
a megbánási és neheztelési ok például a személyi vágyak
és ambíciók kibontakozási lehetõségének az elvesztésébõl
következõ sors-neheztelés is) és ha ezek a kívül érzékelhetetlen,
de belül intenzíven és huzamosan (folyamatosan,
vagy alkalomszerûen) átélt ellenséges érzésekgondolatok,
negatív és ellenséges sors-képzetek behatolnak
az anya finomabb szellemi struktúráiba. Ilyen romboló
programok keletkeznek például a jövendõ anyákban
a felnõtt gyermek és az idõs szülõ között történõ
"nyilvános" kiátkozások alkalmával is, de az örökletes
romboló szellemi programok akkor is létrejönnek, ha a
keletkezésük oka a külvilág, vagy épp az azt létrehozóelindító
anya számára sem nyilvánvaló. Romboló programok
keletkeznek az ismételt mûvi abortuszok esetében
is, vagy akkor is, ha a rendszeres szexuális életet
folytató jövendõ anya sok éven át védekezik a gyermekáldás
ellen, lehet a védekezési módszer akár a legszelídebb
fajta is.
Amennyiben egy ilyen életellenes program kialakulása
után fiúgyermek születik, mindössze neki kell elviselni
a depresszióra, irracionális agresszivitásra és súlyosabb
esetekben az öngyilkosságra való hajlamban, valamint
a gyakori balesetezésre, illetve a gyomorbántalmakra
és here bántalmakra és fejfájásra, illetve a here- és
fejsérülésre való hajlamok következményeit. A szellemi
sors-program viszont megszakad a fiú utóddal, mert az
apa nem adhatja át ezeket a finom, spirituális programokat
a gyermekeinek, hiszen nem benne fogan meg a
magzat és nem õ érleli ki a magzatot kilenc hónapig a
testében (és ezáltal a lelkében), nem õ befolyásolja annak
a finom struktúráit rá gondolva és vele együtt érezve, intenzíven
róla képzelegve még álmában is. Persze, tagadhatatlan,
hogy az apa is át tud adni ilyen programokat a
neveléssel, egyéni példával, az általa instaurált, vagy a
szüleitõl átvett, hasonló családi szokásokkal, de ezek a (a
személyi horoszkópokban meg sem jelenõ!) nevelés és
tanítás útján keletkezõ pszichikai és mentális szokások
(programok) nem annyira rejtettek és nem megváltoztathatatlanok,
mint amennyire mélyen rejtettek és meghatározóak
az egyén kauzális struktúráiba rejtett, anyai ági
szellemi örökségek. ("Hej, regõ, regõ rejtem!")
Amennyiben lánygyermek születik e programokkal a
tudattalanjában, az életadó (reprodukciós-szaporodási)
és tápláló jellegzetes nõi szervek betegséghajlamaival
együtt, a fent leírt hajlamok - persze, a herebántalmak kivételével
- ugyancsak öröklõdnek, de a program nem oldódik
fel, csak tudatos spirituális törekvések (tudatosan
felvállalt és örömteli átélések közben kiteljesített családanyai
életfeladatok átélése) segítségével. Amennyiben ez
a feloldás nem történik meg - és a horoszkóp segítségével
történõ sorsfeltárás nélkül nem történhet meg! - akkor
nem csak hogy a fent leírt betegség és balesethajlamok
válnak reális betegségekké a rákos daganat képzõdésekig
és az életveszélyes balesetek bekövetkezéséig
elmenõen, de amennyiben a programhordó felnõtté vált
lánygyermekek további gyermekeket, illetve gyermeket
vállalnak, azok is öröklik a nagyanya által létrehozott és
az anya által fel nem oldott romboló programokat. Persze,
nem csak romboló és negatív jellegû kauzális programokkal
rendelkezünk, de az én kutatásaimnak és felfedezéseimnek
a tárgyát nem a tehetségek, a zsenialitás
és más különleges képességek kimutathatósága képezi,
mert a saját példámból is kiindulva, meg vagyok arról
gyõzõdve, hogy a tehetségeinkkel és rendkívüli képességeinkkel
nem sokra megyünk, sõt: többnyire azok is csak
a sorsunk elrontását szolgálják (és erre nem csak a világtörténelem
számos elrontott sorsú, vagy korán elhunyt
zsenije és tehetsége a példa, de számos példaértékû élettörténetet
találunk a közvetlen környezetünkben is!)
amennyiben a negatív programok és a zavaros, vagy obskúrus
szellemi nevelés hatása erõsebb azoknál és tehetségünkkel
együtt, az egyik betegségtõl a másik szerencsétlen
sors-helyzetig támolyogva vagyunk kénytelenek
élni.
Mivel nem az anyag hozza létre a szellemet, hanem a
teremtõi imagináció, vagyis a kauzális idea-struktúrák
hívják létre az anyagi formákat (pontosabban: az energiának
azt az állapotát, amely számunkra a szilárd anyag
benyomását kelti), ugyanezek a szellemi struktúrák képesek
a zavart anyagi struktúrák helyrehozására is. Ez a
szellemi-lelki gyógyulásokat követõ fizikai gyógyulásnak
az alapja, feltétele illetve magyarázata is. A genetika
által felfedezett egyéni és családi génállományunk (az
ún. géntérképünk) kevésbé határozza meg az életünket
és a sorsunkat, mint a spirituális programok és mind faji
sajátosságaiban, mind egyéni és társadalmi árnyalataiban
követik ezeket a kauzális és spirituális programokat és
azokat is testesítik meg. De pontosan azért mert nem az
anyag határozza meg a szellemet, hanem a szellem az
anyagot, a genetikai programok (genetikai meghatározódások)
általi természeti meghatározódások feloldhatók,
meghaladhatók és megváltoztathatók az örökölt spirituális
programok megváltoztatása által, persze anélkül,
hogy például a faji sajátosságokat hordozó alapstruktúrákat
megváltoztathatnánk...
...Miután a negatív örökletes programok természetét
és egyénenként változó jellegét részletesen feltárjuk a
személyi horoszkópok segítségével, nem csak a várandós
nõk válnak képessé újra egészséges magzatokat foganni,
a várandóssági állapotot egészségesen és szövõdmények
nélkül (áldásként: boldogan) végigélni, egy könnyû
szüléssel a folyamatot lezárni és egy új fejezetet: egy
új, egészségben növekvõ személy életregényének az elsõ
fejezetét megnyitni, mint az én feleségem, hanem még
az olyan, negyven éves korukat meghaladó és gyermekkoruk,
majd az érett felnõtti életük felét végig betegeskedõ
személyek is mint én, nem az öregkori lassú sorvadás
gondolatával kell megbarátkozzanak az ötvenedik évük
betöltése után, hanem, amiként azt Jézus is mondja, elnyerhetik
az egészségüket, életerejüket és kreatív rugalmasságukat.
Én legalábbis, aki kimondottan beteges személynek
születtem a világra, és a genetikai örökségem
szerint is a lehetõ legrosszabb életprogramokat örököltem,
miután végig betegeskedtem a gyermekkoromat és
a harminc és negyven éves korom közötti évtizedet,
ezeknek a dédnagyanyámig (aki egy halott gyermeket
szült a világra és akinek két gyermeke halt meg, mielõtt
megszülte volna a nagyanyámat, aki viszont hatvan éves
korában végbélrákban távozott az élõk világából, hátrahagyván
két, ugyancsak számtalan betegség által gyötört
gyermeket) visszakövethetõ életellenes programjaimnak
a feltárása után, nem csak, hogy megszûntem a korházak
és az orvosi kabinetek gyakori vendége lenni, hanem korábbi
gyenge állapotaimat meghaladva (szellemileg és fizikailag
teljesen feltámadva), 49 éves koromban, két
aprógyermekes apaként, megszereztem a karate mesteri
fokozatomat és egészségesebb és erõsebb vagyok mint
életem bármely periódusában.
Ezeknek, az ipari civilizáció társadalmaiban egyre
erõsödõ, a szülõanyák által a gyermekeiknek átadott,
majd a gyermekekbõl felnõtté-anyává váló lánygyermekek
által tovább adott, anyasággal-gyermekvállalással
kapcsolatos negatív szellemi programoknak az asztrológia
segítségével történõ kimutatási és pontos meghatározási
lehetõségének a jelentõsége egyelõre felmérhetetlen.
Mivel ez a szellemi motívum a Rák csillagkép által
megtestesített spirituális erõtérhez tartozik, nem csak a
nõk gyermekszülõ-gyermektápláló szerveit támadják
meg egyre sûrûbben és végzetesen a megfelelõ betegségek,
azon tudományosan felvilágosult hölgyek esetében,
akik tovább súlyosbítják az õsanyáik szellemi tévedését
és nyíltan szembeszegülnek a gyermekáldással, vagy,
még önmaguknak sem bevallva az igazi okokat (rendszerint
a gyermekáldástól való irracionális félelmet),
mindenféle ürügyre (többnyire külsõ okokra: karrier-alakítási,
vagy jobb anyagi feltételek hiányára) hivatkozva,
a végletekig kitolják a gyermekvállalást (és a rendszerint
egyetlen gyermekük vállalását) az idõben, hanem a Rákhoz
tartozó más szerveket is, mint például a gyomor,
vagy a hasnyálmirigy. Ezek a betegségek akkor is jelentkezhetnek,
ha a gyermekszülésnek megfelelõ életkorban
levõ, házas, vagy elvált hölgyek, miután megszülik az elsõ
gyermeküket, elszállván a kedvük mind az anyaságtól,
mind a családi élettõl (persze, ugyancsak e programok
hatásaképpen), különbözõ tudományos "családszabályozási"
módszerek segítségével kikerülik a további
megtermékenyülési lehetõséget és ezáltal az öröklött negatív
programok feloldását. Ráadásul, mindez nem csak
a termékenységgel kapcsolatos természeti jelenségekhez
és természetes folyamatokhoz való negatív magatartási
mintákhoz kötött!
A Hold által megtestesített õserõ pl., minden anyagi
szaporodásnak: az anyagi bõségnek (az áldásnak) a teremtési
õsmintája és "misztikus" teremtõ ereje. Ezért az
anyagi javakhoz való viszonyulás (szellemi) minõségét
és a családanyák áldás-idézõ képességét is negatívan befolyásolják
ezek a romboló programok, aminek következtében
az õket hordó nõk és férfiak az anyagi javakért
való aggodalmaskodásnak és a szegénységtõl való rettegésnek
az élõ megtestesülései.
Az ide vonatkozó problémák összefonódnak az anyagi
gazdaságnak a spirituális funkciójával. Pontosabban: a
gazdaság szerepének az egyetemes tájékozódásban, az
egyetemesen tájékozott emberi-személyi tudatnak a kifejlõdésében.
Ez minden antropológiai metafizika megkerülhetetlen
próbaköve és minden világi, keleti, vagy
nyugati vallás és az erkölcs-filozófia próbaköve és minden
vallásos, vagy misztikus szekta által elhárított és
kiátkozott motívuma: a gazdaság és a pénz.
Vannak akik a gazdaságot és a pénzt az ördög eszközének
nevezik és olyan "spirituális" (misztikus!) könyvek
is megjelentek már, amelyben a szerzõ a pénznek
valamiféle misztikus és mágikus erejû tulajdonságot tulajdonított.
Tény, hogy a politikusok nyugodtan abbahagyhatják
a (szégyenletes tájékozatlanságból eredõ,
vagy tudatos) zagyvaságaikat: az anyagi jövedelem
ugyanis (eltekintve a kivételektõl) a modern civilizációban
nem elõfeltétele a gyermekvállalási kedv növekedésének
(a "nemzet-szaporulatnak"!), hanem épp hogy azzal
ellentétesen hat a spirituálisan meg nem világosodott
személyek esetében. Ezt ékesen bizonyítja a nyugat-európai
és különösen a skandináv országok demográfiai
sorvadása. A gazdagodó és a gazdag családok általában
csak abban az esetben szaporodnak, ha az anyagi gazdagsággal
egy idõben szellemileg, illetve lelkileg is gazdagodnak:
tágulnak. Márpedig a valós spirituális megvilágosodást
(figyelem: nem a misztikus kábultak egyre
szaporodó seregérõl beszélek!) és az ezzel járó szellemilelki
tágulást ma, az emberiségnek mindössze két-három
százaléka ha eléri. Mindazonáltal a gazdaság és a pénz
nem az ördög eszköze, hanem az individualizáció, az
egyéni öntudat kialakulásának eszköze. A pénznek tehát,
mint egyszerû csere- és munkaeszköznek, semmiféle
pozitív, vagy negatív mágikus hatalma, vagy tulajdonsága
sincs, épp úgy mint a számoknak (lásd az aritmológiáról
szóló tanulmányt), ahogy a kiemelkedõ gazdaság
sem tesz sem boldoggá, sem egészségessé, de szerencsétlenné
sem, önmagában. Ám vitathatatlan, hogy az általános
gazdasági jólét, erõsítvén az egyéni öntudatot és
önbizalmat, az egyének tájékozódási lehetõségét és politikai
tehetõséget, szétrombolja, leszereli és lehetetlenné
teszi a kollektív (gazdasági és politikai) gyengeségre és
gyávaságra alapuló diktatúrákat. És tagadhatatlan az is,
hogy a gazdaság, azáltal, hogy annak haszonélvezõi nem
kell reggeltõl estig a táplálékszerzés gondjaival küzdjenek,
lehetõvé teszi az elmélyült spirituális életet, a tudományos
és ezáltal a szellemi-spirituális tájékozódási és
kísérletezési lehetõségeket.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO