ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.06.25. 19:05

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 16 hozzászólás ]  Oldal 1, 2  Következő
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2014.03.29. 20:51 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4075
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
AZ ASZTROLÓGIAI FŐLDHÁZAK METAFIZIKAI
JELENTESTARTALMA


A karma-oldást // spirituális fejlődést lehetővé tevő gyakorlati életfeladatainkat és az önmegváltási sorsprogramjainkat jelezni képes asztrológiai sorsképletek (asztrogrammok) helyes értelmezésében, kiemelten fontos szerepet játszanak a tizenkét konstelláció (napjegy) által megtestesített, kauzális (morfogenetikus) erőtereknek (teremtési erőfészkeknek) megfelelő gyakorlati életterületeket (sajátos emberi tevékenységi területeket), vagyis a karma-feloldási és meghaladási képességhez szükséges, új személyi tulajdonságok megszerzését biztosító (vagyis az egészséget és az egyéni - családi boldogság elérését is biztosító), gyakorlati életköröket grafikailag megjelenítő asztrológiai földházak.

Az Ég közepe és az Ascendens pozíciója által meghatározott, illetve a születési időpontnak és a születési földrajzi hely függvényében kiszámított, a kőr alakú sorsképlet 12 darab mezőjében egyelnlően eloszló napjegyek különböző fokain elhelyeződő tizenkét asztrológiai földház jelentéséről, különféle asztrológiai kézikönyvekben különféle értelmezéseket olvashatunk. Annak a magyarázatáról, hogy ezek a földházak miért pontosan azokat az életterületeket jelenítik meg egy horoszkópon belül, amelyeket a klasszikus asztrológia eleve adottként használ és leír, az obskúrus misztifikációktól, a még misztikusabb materialista okoskodásokig (föld-sugárzások zónánkénti hatása, stb.), mindent el lehet olvasni ezekben az asztrológiai kézikönyvekben csak éppen a lényeget nem.
Megmagyarázhatatlan ugyanis az, hogy azt az egyszerű metafizikai tényt miért nem írják le a szerző-asztrológusok, hogy a földházak által megjelenített gyakorlati életterületek, nem másak, mint a ház csúcsok sorrendjének megfelelő konstellációk (napjegyek) által megtestesített spirituális erőtereknek a konkrét természeti feltételekhez és emberi képességekhez, életfolyamatokhoz kötött megjelenési formái? A tizenkét földház tehát az állatöv közismert tizenkét napjegy spirituális és kauzális (morfogenetikai) erőterének a földi megvalósulási területe, a természeti megfelelője. Így például a Kos által megtestesített spirituális erőtér spirituális és kauzális jellegének és szellemi – lelki jellegzetességének, megfelel az első földház életterülete, vagyis a Kos spontaneitásának, fontolgatások és habozások nélküli, előre- és célratörésének. Ennek megfelel az emberi személy minden közvetlen és nyers, magyarázat és indoklás nélküli, ösztönös és természetes megnyilvánulása a külvilág irányába, valamint az a mód, ahogyan a személy spontán módon lereagálja a külvilágnak a rá gyakorolt benyomásait. Az első ház konstellációja és bolygói, illetve, amennyiben ez fenn áll: az I. házban található karmikus pontok tehát, megjelölik a személy elsődleges, természeti és mentális karakterét és felnőtt kori magatartási formáit.
Ez a tanulmány, egyáltalán nem indul és készül horoszkópértelmezési tchnikai útmutatónak, de mielőtt tovább lépnénk, az ide vonatkozó amatőr személyi horoszkóp értelmezések során menthetetlenül fellépő tévedések elkerülése végett, fontosnak érzem közölni, hogy - az általam használt és a valóságos helyzetnek inkább megfelelő, egyenlőtlen házrendszerek esetében legalább is - konstellációktól eltérően, ház-csúcsokkal és nem ház szélekkel számolunk, és ennek következtében 7 – 6,5 fokkal a csúcs előtt érvényesül a következő ház befolyási övezete és a csúcsban a legerősebb a házak spirituális erőtere. Amennyiben tehát a II. házcsúcs előtt 5 fokkal találunk egy bolygót pl., az már egyértelműen és határozottan a II. házban értelmeződik és így tovább.
Amennyiben például az Aszcendens alatti első házban egy, vagy több "problémás", diszharmonikusan fényszögelt bolygók jelentkezik, ez elsősorban azt jelzi, hogy az illető szülöttnek az úgynevezett intellektuális, vagyis felnőtt (érett és felelős...) személyiségtudata kialakításával, a külvilágban történő tükröződésével, a saját személyiségének helyes értékelésével gyűlik meg leginkább a baja. Több és erősen diszharmonikusan fényszögelt bolygó esetében személyiségzavarban fog szenvedni élete első időszakában, ami vagy gátlásosságban, jelentéktelenségi érzésekben fog megnyilvánulni, vagy a környezete spontán megnyilvánulásaival szembeni állandó irritációban és főként a kiemelkedő karakterű személyeknek az elnyomási, eltiprási kényszerében. Az ilyen horoszkóppal rendelkező személy az első házban jelentkező bolygók által megtestesített léterőkkel nem lesz képes élete első szakaszában drámai konfliktusok nélkül, kapcsolatba, vagy harmóniába kerülni. Az individuális képességeire alapozott személyisége el fogja utasítani az első házban található bolygók által megtestesített egyetemes teremtő erőkkel való harmonizációt és ha lehet, el is kerüli azokat a határozott lépéseket (az ilyen helyzetek felvállalását), amelyek a környezetével való harmóniába-kerülési lehetőséget számára lehetővé tennék. Az ilyen szülött minden eszközt megragad majd és minden pszichológiai magyarázatba (érvekbe) bele fog kapaszkodni annak érdekében, hogy a diszharmonikus bolygók által megjelenített lételvekkel és életterületekkel ne kelljen, egy az egyben szembesülnie. Vagyis, roppant szellemi-idegi energiát fog elpazarolni arra, hogy lehetőleg ne tegyen erőfeszítéseket, az I. házában található diszharmonikus bolygók által képviselt őserőknek megfelelő jellegzetes negatív tulajdonságok rejtett, vagy nyiltan vállalt formáinak a feloldása és harmonikus kiegyenlítése érdekében. Ő minden személyi problémáját a környezetében élők jellemhibáiból, karakter-gyengeségéből, erkölcstelenségéből, figyelmetlenségből, következetlenségéből, ellenségességéből, stb. fog eredeztetni. - Végső soron öntudatlanul ellenkezni fog ezeknek az őserőknek (ezek diszharmonikus jelenlétének) az ő személyi vonásai között létező, negatív tulajdonságonként való elismerésével szemben. És Önkéntelenül és öntudatlanul tiltakozni fog az ellen, hogy ezeket a negatív személyi tulajdonságokat egy számára új, egyetemessé tágított személyes tudatossággá, azaz tulajdonsággá változtassa át és sokáig ellen fog szegülni annak, hogy megpróbálja a pozitív tulajdonságai közé beágyazni (integrálni) az illető bolygók által megtestesített teremtő őserőknek a másoknál spontánul megnyilvánul pozitív formáit.
Az a tizenkét örökérvényű emberi életterület, amelynek az ismertetését és a metafizikai értelmezését megkísérelem e tanulmányban elvégezni, a személyi horoszkópokban nem képeznek mást, mint az illető személy (horoszkóptulajdonos) által felvállalandó és teljesítendő jellegzetes gyakorlati életfeladatoknak a konkrét gyűjtőhelyét. Olyan gyakorlati életterületeket jelenítenek meg tehát a horoszkópházak, amely életterületekre az egyénnek, minden ellenérzése (az életterülettel szemben érzett spontán pszichikai undora és mentális ellenállása), minden misztikus szorongása és racionálisan megindokolt félelme, rossz előérzete és pszichikus ellenállása ellenére be kell hatolnia és az első negatív benyomásai és tapasztalatai ellenére is, meg kell ismernie annak az életterületnek az összes - számára "kellemetlen" és általa többnyire előítélettel kezelt problémáit, részletkérdéseit, távoli vetületeit-árnyalatait, buktatóit és mélységeit, a saját öntudata spirituális ön-érzet és tágulása és a teremtő képzeletének a pozitív működése - és mindez által a pozitív mágikus képességei kifejlődése érdekében.
Ezért azokra az életterületekre, amelyekre azok a horoszkópházaink utalnak, amelyekben egy vagy több, diszharmonikusan fényszögelt bolygó, illetve valamelyik karmikus pont áll a születési képletünkben, különös figyelmet kell fordítanunk és, ha tetszik, ha nem, többet kell foglalatoskodnunk gondolatban és lélekben az illető életterületekkel, és a mindennapi életünk során is több időt kell töltenünk, több fajta tevékenységet kell folytatnunk az ott tartózkodó bolygók által megtestesített léterőknek megfelelően, mint amennyihez az alaptermészetünk (negatív karmikus meghatározódásunk) szerint kedvünk lenne. Paradox módon, azért nincs kedvünk ezeknek az életterületeknek a gyakorlati kipróbálására, az átélés szintjén történő, teljes metafizikai megismerésére, mert mindaz, ami ott vár reánk, ismeretlen a számunkra és nincs tapasztalatunk hozzá, vagy ha van, az mind negatív, diszharmonikus - esetleg tragikus- tudatalatti, homályos sejtések ködfátylába bugyoláltan jelentkezik, amihez foghatókat nem szeretnénk átélni. (Szélsőséges esetekben: különböző fóbiák, pánikbetegségek) A mély tudattalan képi – képzeleti és érzelmi világunk szintjén félünk tehát az illető életterület által számunkra létrehozható helyzetektől, de amit tudatosan fel kell vállalnunk ahhoz, hogy minden részletében kiismerhessük és tudatosíthassuk magunkban annak minden metafizikai (egyetemes jellegű) vonatkozását.
Pontosan azért nincs kedvünk ezeknek az életterületeknek a kipróbálására, az átélés szintjén történő, teljes metafizikai megismerésére, mert mindaz, ami ott vár reánk, különös erőfeszítést és odafigyelést, valamint maximális felelősségvállalást igényel. És éppen ezért mert sokáig elkerültük, mindez még mindig ismeretlenül félelmetesen hat a számunkra, hiszen az ott felmerülő problémák helyes kezeléséhez nincsenek megfelelő velünk született reflexeink, mivel ezeket a vészterhesnek tűnő tapasztalatokat az anyai ági őseink is elkerülték, illetve erősen negatívan élték át, és vagy nincs tapasztalatunk hozzá, vagy ha van, az mind negatív, diszharmonikus - esetleg tragikus- tudatalatti, homályos emlékek ködfátylába bugyoláltan jelentkezik, amihez hasonlókat nem szeretnénk átélni. A reinkarnáció elmélete szerint, azért félünk a tudattalanunk szintjén az illető életterület által számunkra létrehozható helyzetektől, amelyekhez hasonló léthelyzetekben kudarcot vallottunk már egyszer vagy többször a korábbi inkarnációk folyamán, de amit most tudatosan kell vállalnunk ahhoz, hogy minden részletében kiismerhessük és tudatosíthassuk magunkban annak minden metafizikai (egyetemes jellegű) vonatkoztatási rendszerét.
Ugyanúgy mint a Tarot kártya Nagy Arkánumában az ötödik lap által megtestesített ikon (ősszimbólum) esetében, amelynek első látásra ránk nézve hízelgő kettős jelentésén túl kell látnunk (saját felfuvalkodott, sokszor jóságos szerepekbe burkolt egonk "leszerelésének", valamint a külső bálványoknak, eszmény -és a faragott képeknek a lebontására vonatkozó idejére és körülményeire vonatkozó jelentések), nem azt kell kiolvasnunk a földházak jelentéséből, hogy miféle szerencsés vagy szerencsétlen fordulatok várnak ránk a megfelelő életterületeken, hanem azt, hogy mit kell még a közeljövőben felvállalnunk, mi az első lépés a saját sorsképletünkkel való teljes szembenézés után, amit tudatosan kell megtennünk a spirituális felszabadulásunk (vagyis a megváltásunk) érdekében, mindabból, amitől első látásra inkább szabadulni szeretnénk, hogy melyek az első és legfontosabb lépések a saját sorsképletünkkel való teljes szembenézés után, amit tudatosan kell megtennünk a spirituális felszabadulásunk (vagyis a megváltásunk) érdekében. Hogy mi az amit a leginkább fel kell vállalnunk azokból a feladatokból, amitől első látásra inkább szabadulni szeretnénk és mi az, amivel, egyáltalán nincs értelme foglalkoznunk.
A felnőttkori betegségek például a tévesen felvállalt sorsfeladatok erőltetett végrehajtási kísérleteiből eredő lelki feszültségek következménye, a tévutakon és téves élethelyzetekben, vagyis a rosszul választott (esetleg kényelmes, de a fejlődési programunk szerint értelmetlen) életpályán való haladás, de főként a szellemi személyiséghez nem illő párkapcsolatokban való csökönyös kitartásunknak és az erkölcsi téveszmékhez való ragaszkodásunk miatt előálló belső szorongásaink és feszültségeink következménye. Ezért a szerzett betegségeink tulajdonképpen az elfojtott és a tudattalanunkba süllyedő lelki és szellemi zavaraink, vagyis a sors-feladatokhoz nem illő életcélok és párkapcsolatok erőltetett megvalósítása és fenntartása miatt válnak krónikussá. Talán hihetetlen mindez, főként ha racionális logikával felteszed a kérdést: "És akkor hogy állunk az ártatlan gyermekek rendkívüli betegségeivel?" - A modern gyógyászatnak és a nem jóslásra, hanem szellemi sorselemzésre és értelmezésére használt asztrológiának egyértelműek az e kérdésre adott válaszai: a gyermekek (nem szokványos!) megbetegedése tökéletes tükre a szülők, a gondozók, az ápolók, a nevelők és a családi környezet szellemi-lelki zaklatottságának, zavaros (természetellenes) életvitelének. Mert a gyermek, szellemi antennáival, valósággal " hozzá van kötve" az anya és/vagy a rá vigyázó, gondozó személy tudattalanjához és annak a közvetlen befolyása alatt áll. A gyermek valósággal leképezi egészségi állapotával, apróbb sérüléseivel és súlyosabb baleseteivel elsősorban az őt szülő az anya rejtett (személyi tudatában zártnak gondolt), feszült, zavaros szorongó és negatív töltetű lelkiállapotait, annak a diszharmonikus lelki-szellemi folyamatait (például a virágpor vagy a szőr allergia esetében: az anya rendetlen, zavaros szerelmi - szexuális életét), az őt gondozó személyek fel nem oldott félelmeit, a tudattalanjukba lefojtott agresszivitását és a nehéznek érzett léthelyzetéből eredő szorongásait. Ezért feltétlenül szükséges a személyi horoszkópunknak a földházak szerinti vizsgálata és értelmezése.

A betegségek mentális - metafizikai- oka a hamis információ-áramoltatáshoz: a folyamatos önáltatásból eredő környezet-félrevezetési késztetésekhez, vagyis a kaméleon - programokhoz kötődik első sorban. Minden betegség eredeti oka, még az orvosilag felismerhetetlennek mondott betegségeké is (lásd az egyes, konkrét okokat nélkülöző fiatalkori rákosodási eseteket, a szervek rongálódásához, vagy a biológiai funkciók zavarához egyértelműen nem köthető olyan betegségeket, mint a növekvő számú fiatalkori depressziók, öngyilkossági hajlamok és más pszichikai, vagy fizikai lgyengülések), végső soron egy, vagy több, a bolygók által is megtestesített létprincípiummal (ősi teremtőerővel) való önkéntelen és öntudatlan, vagy tudatos diszharmonikus (ellenséges, vagy félreértett: zavaros és érzelgős: misztikus és vallásos) szellemi kapcsolatnak - viszonyulási módnak a következménye (A tizenhat év alatti gyermekek esetében a végzetes betegség, vagy baleset az édesanyának a betegséggel, illetve a beteg szervvel - szervekkel és testrésszel kapcsolatban álló teremtési princípiummal való diszharmonikus - ellenséges, vagy kábulatszerűen zavaros kapcsolatának a következménye és az eredménye).
Igaz, hogy egy-két mágikus-misztikus praktika és módszer segíthet olyan betegség, vagy betegség komplexum időleges feloldásában, amelynek a materialista orvostudomány nem találta meg a biológiai, vagy pszichológiai szintű gyógymódját, de ezek a gyógyulások az egészség visszanyerése szempontjából semmivel nem jelentenek jobb eredményt a puszta biológiai (sebészi, orvosság - terápiai) beavatkozás következtében elérhető tüneti eredményeknél. Ez azért van mert a gyógyulás egyik esetben sem a pozitív mentalitás-változtatásnak, vagyis az ősi szellemi erőkkel való tudatos harmóniába kerülésnek az eredménye. A "mágikus" gyógyulás ezekben az esetekben a külső - biológiai vagy pszichológiai ráhatásoknak, vagy legjobb esetben a betegségokozó lelki feszültségeknek és szellemi zavaroknak az időleges felfüggesztésének és felületi eloszlatásának (mert csak egy bizonyos helyzetre - állapotra vonatkozó) a kérész életű eredménye.

A beteg szervvel kapcsolatban álló őserőnek megfelelő mentális és képzeleti zavarok ugyanis nem szűnhetnek meg a teljes mentalitás-változtatás nélkül és a biológiai gyógyulás ellenére, lehet hogy teljesen más színezetben és más betegség-formában, de a negatív következmények újból fognak jelentkezni valamikor, mivel a "meggyógyult" személy ugyanazokat, a szellemi sors-programjával nem egyező dolgokat akarja erőltetni és elkövetni mint azelőtt, amikor a lelki terápiát és a betegség fizikai kezelését megelőző léthelyzetbe, vagy ahhoz hasonló problémákat hordozó körülmények közé kerül. Ahhoz, hogy ne folytasson a szellemi sorsprogramjával: életfeladataival ellenkező pszichikai tevékenységet és érzelmileg ne lovalja belé magát a személyi szellemi programjával ellentétes lelki folyamatokba (érzelmi ambíciókba), szükséges tudomásul vennie a horoszkópjából kiolvasható (És csakis onnan, semmilyen máshelyről nem!) konkrét életfeladatait. Ilyenek pl. a tudatos, de sok esetben csak és csakis a számára nehéz és kellemetlen konfliktus- felvállalásokon és harci magatartásokon keresztül elérhető, közvetlen (családi, rokoni, munkahelyi, stb.) környezetével való harmóniába kerülés, az anyagi javak és eszközök helyes értékelése és azok helyes használata, a közvetlen fizikai tapasztalatokból, kellemetlen benyomásokból való szellemi információ-szerzési képesség kialakítása, az otthon és családalapítás és mindaz, ami ehhez szükséges: lakásszerzés vagy házépítés, az intim párkapcsolatokon keresztül történő individuális tudatnak és a kreativitásnak a felszabadítása - kiteljesítése, a nemesítés, vagyis a szellemnek az anyagi-természeti világba való bevezetése és viszont: az anyagi természetnek és persze saját természetének a szellemi világ tőrvényeivel való összhangba hozása.
És mindezek külön-külön konkrétan és kiemelten, árnyalódva minden egyes személy esetében! Ha valaki az életprogramjait tudomásul vette, arra kell törekedjen hogy a házak által jelzett életterületeken és az ott álló bolygók által jelzett gyakorlati feladatait, amelyeket az anyai ági ősei nem éltek meg helyesen, felvállalja és ne törekedjen olyan életfeladatokat végrehajtani (azokat erőltetni), amelyek valamiért tetszőek és kedvesek ugyan a számára, de nem tartoznak az ő konkrét (gyakorlati) életfeladatai körébe.
Mivel az asztrológiát öt évezreden át hiteltelenítették azáltal, hogy jósolgattak vele, az, a harmónikus és kreatív megváltotti élet-állapot, amit általa el kellene érnünk, majdnem sehol a világon, vagy ha igen, akkor elenyészően kevés személy esetében valósul meg. De még kevésbé jön létre és valósul meg ez a megváltotti harmonukus élet-állapot, azon személyek esetében, akik úgy képzelik, hogy az asztrológiai sorsképletükből, és konkrétan a horoszkópházakból kiolvasható gyakorlati életfeladatok felvállalása nélkül, illetve e gyakorlati életfeladatok végzése és beteljesítése közben kicsirázó és kifejlődő belső képességek nélkül (Ami manapság a leggyakoribb és a legjellemzőbb életfeladatelhárítási és sorsfeladat kikerülési példa a nyugati civilizációban: gyermekvállalás, és családi szerepkörvállalás, vagyis közvetlen gyermekgondozás és gyermekekért való személyes felelősségvállalás nélkül.) is ténylegesen boldogak és egészségesek lehetnek, mindössze az által hogy különböző misztikus életgyakorlatokat végeznek (un. misztikus beavatási utakat követnek) és mágikus praktikákat gyakorolnak.
Globális asztrológiai félre-vezetettségünk következménye a nagy fokú gyógyszer- és orvos-függés, a beteges, gyógyszerezés következtében kábulatban (szenilisen) megélt öregkor (a mai idős személyek többségének) és a "balestek" következtében történő gyakori átköltözés a túlvilágra, holott mindezt megelőzhetjük a horoszkópházainkban található bolygók és asztrológiai helyeknek nevezett karmikus pontok (Lilith, Sárkányfarok és Ascendens) által jelölt életfeladataink felvállalása és beváltása – realizálása segítségével. Ezek az egészen konkrét, gyakorlati életfeladatok ugyanis hozzá segítenek ahhoz, hogy azok a pozitív képességeink, amelyek a karmánk meghaladásához szükségesek, kifejlődjenek.
I. AZ ELSŐ FÖLDHÁZ (Aminek csúcsa az Ascendens!)

Az alapképlet első házának csúcsa azonos az Aszcendenssel, ami azt jelenti, hogy – Amennyiben valaki a spirituális fejlődés és a megváltás (Az egészség és a boldogság) útjára lép – egy bizonyos idő elteltével, az első házban található jegy által jelzett szellemiségnek megfelelő spirituális karaktere – géniusza - ugyanolyan meghatározó jellegű kell legyen a személy számára, mint a születési Napjegye által jelzett nyers személyi tulajdonságok és sors-meghatározódások. De ez kizárólag pozitív értelemben (Emiatt, az egyes házban található napjegyet születési felkelő jegynek is nevezzük.), Vagyis úgy, hogy, kizárólag és csakis a pozitív szellemiségét vehetjük fel, sajátíthatjuk el annak a konstellációnak, amelyben az Ascendens található, de azt is csak tudatos törekvések útján, vagyis: megfelelő figyelem és energiaráfordítás útján. Ezt azért, mert az Ascendens konstellációjára jellemző szellemiség nem jellemző ránk, vagyis nem száll ránk közvetlenül, úgymond veleszületetten, vagyis, nem tartozik automatikusan, a velünk született nyers személyi tulajdonságok közé, mint a Napjegyre jellemző tulajdonságok.
Sajnos – annak ellenére, hogy ez a tárgyi valóság szintjén igen könnyen ellenőrizhető, Ascendenssel kapcsolatos tény-kérdésben rengeteg a félreértés, mivel a jósolgató asztrológia iskoláiban képzett asztrológusok, un. „készpénzként” kezelik az Ascendens szellemisége meglétét, és azt állítják, hogy az Ascendens konstellációjára jellemző személyi karakter-tulajdonságokkal mindenki úgymond vele-születik. Holott, egyszerű
Statisztikai megfigyeléssel, egészen könnyen le lehet ellenőrizni a gyakorlati valóságban is azt a tényt, hogy olyan esetekben, amikor abban a Konstellációban, amelyben egy személy ascendense található, nem áll valamelyik erősebb bolygó (Vagy bolygók!) sem valamelyik karmapont nem áll abban a konstellációban, akkor az illető személy egy és egyáltalán nem rendelkezik veleszületetten az illető napjegyre jellemző személyi karakter-jegyekkel és nyers tulajdonságokkal!
A felkelő jegy konstellációjára jellemző személyi tulajdonságok tehát, csak abban az esetben lehetnek meghatározóak már kisgyermek kortól, az illető személy jellemére, személyi tulajdonságaira, vágyaira, késztetéseire, félelmeire, ambícióira nézve, ha az Ascendens által „indított” egyes házban és ugyanabban a napjegyben, több bolygó, vagy esetleg egy (nagyon – nagyon ritkán az is előfordul, hogy: mind a két) karmikus pont is megtalálható. Ebben az utóbbi esetben viszont, az illető konstellációnak, kiemelten a negatív tulajdonságai vannak jelen az illető személy karakterében, különösképpen, ha az ott levő bolygó (bolygók) több negatív fényszöget is kap (kapnak). Ezek viszont, egyáltalán nem az Ascendens jellemzői, mivel, amint fentebb írtam, az Ascendens szellemiségéről csak abban az esetben beszélhetünk, amikor az illető konstellációnak kimondottan csak a pozitív jellemzői vannak jelen egyoldalúan és egyértelműen. Vagyis azok, amelyeket az illető személy tudatos törekvések útján megszerzett. Az más kérdés, hogy ezek a pozitív képességek és tulajdonságok ott szunnyadnak bennünk és sokkal könnyebben a megszerezhetők és megerősíthetők, mint bármilyen más tulajdonságok.

Általában viszont, az első ház a Kos egyetemes princípiumának megfelelő elsődleges, illetve spontán személyi - személyiségi – megnyilvánulásoknak, illetve, a személy és a külvilág általános konfliktusainak az életköre mind fizikai - lelki, mind mentális szinteken. Vagyis, a benne található horoszkóp-elemek jellegének a függvényében, arra is utal többek között, hogy milyen jellegű személyi konfliktusokkal fogják a sorserők provokálni, a karmaoldás és a spirituális fejlődés érdekében. Illetve, hogy milyen jellegű, személyi sorskonfliktusokat érdemes felvállalnia, ugyanezért és milyeneket nem. (Ti., hogy milyen jellegű provokációkat, illetve a környezetében zajló, de őt különösebben nem érintő konfliktusokkal nem érdemes foglalkoznia.) Továbbá, olyan esetekben, amikor több bolygó, vagy pláne, valamelyik karmikus pont is található az I. házban, általában a horoszkóptulajdonos fizikai megjelenési formáira - arckarakterére, testalkatára- és ugyanakkor a pszichikai ambícióira, esetleg intellektuális aspirációira vonatkozó információkat is kapunk az I. földház vizsgálatakor. Abban az esetben, viszont, amikor az Asnedens pontján kívül, semmiféle más asztrológiai jel nem található az I. házban, akkor az ott található napjegyre („az Acendensre”) jellemző pozitív személyi tulajdonságok (Sem gyermekkorban, sem fiatalkorban.) egyáltalán nem jellemzőek veleszületetten az illető személyre. Ezek tehát, mindössze mint lehetőségek, mint képesség-csirák, tehát a már veleszületetten létező tulajdonságokhoz és képességekhez képest, csak és csakis úgy, mint a jövőben könnyen „kihívható”, illetve „beindítható” és kifejleszthető tulajdonságok és képességek gyűjteménye lakozik az illető személyben. Olyan, mindössze bennünk előkészületben és mindössze jövőbeni lehetőségekként létező pozitív karakter-vonások tehát ezek, amelyeknek a beindítása – kicsíráztatása és szárba-szökkenése, és kifejlesztése érdekében tudatos erőfeszítéseket kell tennünk, és tudatosan kell keresnünk a kapcsolatot az olyan szellemi-spirituális életkörökkel és sors-tartalmakkal, mint amelyek az illető konstellációra jellemzőek, annak az érdekében, hogy ez által elérhessük, kifejleszthessük és megerősíthessük magunkban a felnőtti tudatos és spirituális értelemben vett emberi tulajdonságainkat. Ez a mentalitás fogja ugyanis képezni a jövőben a felelősségteljes felnőtti – szellemi személyiségünket!

Ennek a, mindaddig csak pozitív lehetőségként bennünk bujkáló, de a tudatos erőfeszítéseinknek köszönhetően a felszínre kerülő, „új” személyi tulajdonságok visznek majd előre az életünk pozitív beteljesedésének (önmegvalósításunknak) az útján. Ezek lesznek a szellemi életstratégiákban gondolkozni és cselekedni képes személyiségünknek a legfontosabb jellemzői és ezért, ezeknek a pozitív (Mágikus erejű) visszahatása lesz mind a karmikus tulajdonságainknak a feloldására, tehát, az önkéntelen és öntudatlan negatív reflexeinknek és pszichikai késztetéseinknek a feloldásra, mind a Sárkányfej által jelzett sors-kiegyenlítettség (un. „megboldogulti” - megváltotti) állapotunknak az elérésére.
Ugyanakkor azt is le kell itt írni, hogy éppen a fentiek értelmében, a legnagyobb tévedés és tévképzet tehát – És sajnos ebbe a tévedésbe nagyon sok asztrológus is nyakig bele kerül, nem csak a laikusok és az amatör asztrológusok! – az, hogy az Ascendens által jelölt Konstellációra jellemző pozitív tulajdonságokkal és képességekkel rendelkezünk már a születésünktől fogva, abban az esetben is, ha nem található pozitívan fényszögelt bolygó az I. házban és az illető konstellációban, és, hogy ezek az állítólag velünk született pozitív, Ascendensi tulajdonságok „segítenének” minket. Hogy „felemelnének” minket a sorsproblémáink megoldása közben és megszabadítanának ezektől. Ezt a misztikus asztrológiai babonát jobb minél hamarabb elfelejteni, mert nagyon sok esetben ez a tévhit volt az oka annak, hogy jobb sorsra érdemesült és még spirituális - asztrológiailag némileg tájékozott személyek is, éveken és évtizedeken át helyben topogtak, illetve azt képzelték magukról, hogy ők fejlődnek, és az eltelt évek alatt „magasabb színvonalat” értek el. Holott az élet- és sorshelyzetük (Elsősorban a egészségi állapotuk és a fizikai erőnlétük, valamint a leszűkült-, vagyis a magány szélére sodródott, vagy a zűrzavaros családi- és magánéletük, stb.), de főképpen a keserű, vagy csüggedt – Tehát a csalódottságot eláruló! -, arckifejezésük, az eltelt évek multán, azt bizonyította, hogy mindössze ámították magukat éveken át, de nem váltak ténylegesen boldoggá. Hogy inkább jól berögzítették magukat bizonyos misztikus rögeszmékbe, mintsem, hogy tényleges fejlődést és harmonikus létállapotot értek volna el.
Ebből a szempontból és emiatt (Tehát, hogy a gyakorlatban nem igazolódik vissza az az elmélet, ami szerint az Ascendens konstellációjának a tulajdonságaiba beleszületünk.), még az is felületes asztrológusi tudásra és magatartásra vall, hogyha az illető személy arcvonásaiból és általános fizikai megjelenéséből, vagy esetleg a külsőséges pszichikai tulajdonságaiból akarunk visszakövetkeztetni az Ascendens jellegére. Ennek az elméletnek nincs semmiféle gyakorlati alapja! Ilyen találgatásokkal foglalkozni, ahelyett, hogy komoly Asztrológiai – tudományos! – képlet-beállítás és az anyai ágon öröklődő, karmikus elemek tükrében történt vizsgálódás nélkül állapítanánk meg az Ascenndenst, egyenesen naivitásra vall. És azt is jó lenne észbe vésni, hogy az un. placebo-hatásnak nem csak pozitív, hanem negatív hatásai is lehetségesek abban az esetben, ha egy személy több éven át tévképzetek szerint él a saját Ascendensére jellemző tulajdonságokat illetően.
Az I. ház tehát a fizikai dimenzióban történő, mindenféle előfeltételtől és korlátozástól mentes (spontán) elsődleges személyi megjelenésnek és megnyilvánulásoknak a háza, vagyis, a nyers és spontán élet- és sorsprovokációknak az életkörét megtestesítő grafikai mező, aminek az igazi szellemi jelentése nem azonnali „készpénz”, hanem ez a szellemi beteljesedés, komoly spirituális alapállás-feltételekhez kötött. Az a magasabb szellemi színvonal tehát, amit a klasszikus asztrológia készpénzként kezelt, illetve, ami egy sokkal, de sokkal magasabb rendű állapot elérési lehetőségét jelzi, mint pl. a születési napjegy, inkább utal a szülött testet öltésének spirituális céljára és jellegére, mint a veleszületett „különleges” tulajdonságaira és késztetéseire (Netalán, un. képességeire.).

A napjegy csupán az általános alaptermészetet, a képességek szerinti lehetőségeket és meghatározottságokat valamint a képességek szerinti készetetéseket, ösztönséget határozza meg, de a szülött felnőtt, intellektuális akarat-érvényesítési késztetéseit és a szellemi – spirituális célirányultságát, a meghódítandó és megismerendő létterületekkel szembeni önkéntelen alapállását nem. Ezért az I. ház a vérmérséklet (temperamentum), az életképesség és az önmagával, környezetével és másokkal szembeni változtatási ambíciók (vagy azok hiányának) háza is. Itt kapunk utalásokat arra nézve, hogy a szülött milyen változtatási igénnyel lépik fel környezetével szemben és a saját fizikai személyével szemben és hogy egyáltalán rendelkezik-e ilyen igényekkel (ambíciókkal).
Ebben a külső provokációkkal teli életkörben tanúsított alapállásán dől el az, hogy a szülött éppenséggel felvállalja-e, és megerősíti-e az Asendens konstellációjára jellemző pozitív tulajdonságok elsajátítását? Vagy inkább az annak megfelelő negatív késztetéseket és félelmeket, vagyis a nem-cselekvést, az önkorlátozást, a vissza-húzódást részesíti előnyben, elutasítván minden komoly és konkrét személyes feladatkör betöltését (felelősséget) lehetővé tevő helyzetet, és kikerüli az Ascendens szellemisége megvalósítását lehetővé tevő személyes és felelős szerepvállalást (sorsalakítást), az élete döntő és sarkalatos mozzanataiban?
Az Ascendenssel kapcsolatban jó tudni azt is, hogy, mivel az, a születési időpontban a látóhatáron felemelkedő napjegy és a benne levő bolygók képezik az I. ház spirituális erőterét, annak jellege nem csak a Koshoz, hanem analogikusan az Oroszlán jellegéhez is kötődik, ami az önnevelést jelenti, és az önművelést, tehát az ön-átalakítási készséget, az ilyen fajta törekvésekhez és tehát az illető képességek kifejlesztésére vonatkozó, fokozott készségre is vonatkozik.
Amennyiben az egyes földházban található valamelyik karma-pont (Lilith, vagy Sárkányfarok), az azt jelzik, hogy az illető személynek Kos jellegű karmája is van, ami azt is jelenti többek között, hogy a személyi öntudata arányos kifejlődése érdekében, rengeteg provokációban lesz része a sorselemek részéről, illetve, hogy ő maga is, egy ilyen folytonos konfliktusforrás lehet és tehát, hogy csak rengeteg tudatosan vállalt és éberen végig vitt tűzpróba segítségével találhatja meg és ismerheti- meg az igazi személyiségét, hogy nagyon nehezen és nagyon későre találhatja meg a lelki nyugalmát. Persze, a nevelése – neveltetése függvényében, lehet félénk, ne bánts - virág, vagy egyenesen gyáva konfliktus-kerülő is, de ez a mentalitás semmi esetre sem vezethet a Kos – jellegű karmájának, valamint az 1. ház területén található Konstelláció szerinti karmájának a feloldásához, a megfelelő pozitív tulajdonságok és lépességek megszerzéséhez.


II. A MÁSODIK FÖLDHAZ

A II. horoszkópház, a Bika konstelláció géniuszának a gyakorlati megvalósulási életköre. Konkrétan az egyéni léleknek és szellemnek az anyagi dimenzióval való közvetlen kapcsolatának, vagyis az anyagi dimenzióban való létezéshez és megállapodáshoz szükséges elemi egzisztenciális feltételek létrehozásának, megteremtésének - megszerzésének- a gyakorlati életfeladatainak az életkörét megtestesítő grafikai erőtér. Bővebben kifejtve: a primer (legegyszerűbb) élet-funkciók működtetésének, valamint, az ehhez szükséges kapcsolat-tartási -és információ szerzési lehetőségeknek (táplálkozás) az életkörét megtestesítő erőtér. De ugyanakkor a 2. ház, a megszerzett információ feldolgozásához szükséges nyugalom biztosítását szolgáló hajlék-szerzési (birtokszerzés) és hajlék-építési késztetéseknek, valamint az egyetemes egységhez való visszacsatolódási lehetőségnek az elemi feltételét képező szexuális egységesülési késztetések magvalósításának és kielégítésének a háza is.
Az élet fenntartásához szükséges anyagi alapok megszerzésére irányuló gyakorlati munkálkodás és szellemi – lelki figyelem, az ilyen szerű képességek, az ilyen irányban (anyagi alapok beszerzése, birtokhatárok és birtok-viszonyok megszabása, kényelemre és biztonságra való berendezkedés, stb.) megnyilvánuló (vagy visszafojtott) akarati erő és az ilyen jellegű lehetőségek megragadási képességeknek az életterülete.
Az anyagi javak megszerzési módjának és felhasználási módjának és céljának a gyakorlati életkörét testesíti meg, többek között, vagyis azt, hogy az a személy, akinek a sorsképletében a 2. házba kerül valamilyen horoszkóp-elem, miként viszonyul az anyagi javakhoz, hogy tehát hogyan (tisztességesen?) szerzi-e meg azokat, vagy tisztességtelenül és miként és mire használja fel (A saját maga, családja és a általában környezete megváltására? Vagyis, tisztességes célokra-e, vagy tisztességtelenekre, mások tönkretételére mint például Soros György?)
A Bika princípiumával áll kapcsolatban és arról szolgáltat információkat, hogy a szülöttet mennyiben érdekli az élet anyagi oldala, mennyiben tartja fontosnak a külső és a benső harmóniája, valamint a biztonságérzete szempontjából, az anyagi alapok létrehozását, felhalmozását és azok különböző formákban történő megszerzését. Nyugodt-e, vagy nyugtalan anyagi alapok (pénzügyi fedezet) nélkül a szülött, vagy esetleg hajlamos arra, hogy egész élettevékenységét csak kimondottan az ilyen jellegű értékek öncélú megszerzésére (esetleg gátlástalan és kíméletlen birtokszerzésre, harácsolásra) irányítsa? Amennyiben itt diszharmonikusan fényszögelt bolygók jelentkeznek, a szülött vagy rabja lesz mindannak, amit fenn elsoroltam és nagy kudarcok, nagy anyagi veszteségek, valóságos csődök - és bizonyos, a Bika princípiumához kötött betegségek- árán kell majd megtanulja azt, hogy ilyen jellegű képességeit és akaraterejét, hogyan használhatja fel valós, spirituális értékek: szellemi-lelki gyarapodása és megszilárdulása növekedésére.
Vagy épp fordítva: élete első szakaszában a szülött mereven el fog utasítani mindenféle gazdasági jellegű tevékenységi formát sőt: le is fogja nézni és el is fogja ítélni azokat, akik ilyen jellegű célok elérésében szorgoskodnak. De mivel a II. házban álló bolygói arról tanúskodnak, hogy életprogramjában áll ennek az életterületnek a szellemi becserkészése és megfelelő, gyakorlati, és lelki-érzelmi, majd spirituális elsajátítása, a tudattalanjában rejlő szellemi őserők, számára ellenőrizhetetlen és kezelhetetlen, tevékenysége (kisugárzása) következtében olyan helyzetekbe fog kerülni állandóan, ahol rá lesz kényszerítve - ha kell a legbrutálisabb formákban is- ennek az életterületnek a megismerésére, elfogadására és megfelelő felhasználására.III. A HÁRMAS FÖLDHAZ

III. A hármas földház az Ikrek konstelláció gyakorlati megvalósulási életköre, tehát a kettős gondolkozástól és a két irányban való képzelődéstől való megszabadulási lehetőségeket tartalmazó, gyakorlati életkör. Ezért, az elsődleges (primer) és egyértelmű, valamint egy irányú értelmi – intellektuális megértési és kapcsolat-felfedezési lehetőségeknek, valamint az ilyen jellegű, kommunikációs lehetőségek megszerzésének és képességek gyakorlásának a közvetlen tanulási (tapasztalási) körülmények életkörét megtestesítő asztrológiai erőtér, vagyis: horoszkóp- ház. Egyszerűbben: az elmélet és a gyakorlat, illetve a gyakorlat és az elmélet egyeztetésének a háza, valamint a közvetlen kommunikációs lehetőségek és a közvetlen tapasztalatok útján történő értelmi érlelődés háza.
Annak függvényében, hogy milyen konstellációt, és milyen fényszög kapcsolattal rendelkező bolygókat találunk a III. ház befolyási övezetében egy asztrogrammon belül, információt nyerhetünk a szülött testvéreiről, közvetlen rokonságáról, a szomszédairól és az ezekhez fűződő viszonyainak jellegéről (kommunikációs készségéről).
De főképp információt nyerhetünk intellektuális - értelmi, értelmezői - készségének jellegéről, az esetleges irodalmi, vagy tudományos érdeklődéséről és ezen késztetéseinek megnyilvánulási - kibontakozási lehetőségeiről, vagyis a személy racionális identifikációs képességeivel kapcsolatos kérdésekről, összefüggésekről, mint például levelezési készség, vagy névvel (eseteleges névváltoztatással) kapcsolatos problémákról. Továbbá a rövid távú helyváltoztatásokról, utazásokról valamint a gyakorlati racionális (szóbeli és írásbeli) önkifejezési készségről és annak megnyilvánulási lehetőségeiről és bizonyos értelemben a szabad (önálló) gondolkozás vállalásának készségéről (és lehetőségeiről) találunk itt értelmezhető jeleket.
A III. ház az Ikrek egyetemes princípiumának a földi evolúciós lehetőségekre való konverziója és mint ilyen, magában hordja az Ikrek alapvető kettősségét, nevezetesen azt, hogy itt mintegy falként jelentkezik a különbség és az elválasztottság az elméleti(lineáris logikai) úton történő megismerési folyamatok és a metafizikai tudás (analogikus) jelenvalósága között. Ezért az ember a III. házban mintegy skizofrén tudatállapotot él meg, ahol a tapasztalatok és a mindennapi életgyakorlat, a közvetlen emberi relációk, a személy mindennapi érzésvilága önállóan: függetlenül, elkülönülten és befolyásolatlanul működik-folyik (zajlik) a racionális-logikai képességei segítségével szerzett és a legtöbbször fölöslegesen felhalmozott elméleti tudásával, elméletekkel szemben.
Mindezért a III. ház a jellegzetesen intellektuális paradox-helyzetek létterülete, ahol a szülöttnek meg kellene tanulja tökéletesen egyeztetni az elméletben szerzett ismeretanyagát a mindennapi, személyes életgyakorlatával. Erre viszont általában nem hajlandó, mert elkápráztatja az elméleti struktúrák és dedukciók csodás esztétikája, vagy mert egyszerűen erre nem képes, hiszen ahhoz, hogy az ilyen jellegű metafizikai alapállást (felelős egyeztető magatartást - mentalitást - a szó, a tett és a gondolat között) felvehesse saját elméleti fantazmagóriáival szemben, szüksége van még valamelyik földházában jelentkező )onnan kiolvasható) más életfeladatokat tartalmazó életterületeknek tapasztalat útján történő megismerésére.IV. A NÉGYES FÖLDHÁZ.
A IV. földház a Rák által megtestesített szellemiségnek (A teremtés, valamint az otthon és a család szellemi – spirituális erőterének, illetve az azzal kapcsolatos problémák szellemi gyökerének, valamint a szülők és a gyermekek, valamint testvérek reláció-rendszerei tartoznak ide) a gyakorlati megvalósulási életterületeit, tárgyi életkörét testesíti meg a személyi sorsképletekben (asztrogrammokban). Így a IV. ház az otthon és a család háza és itt minden olyan jellegű információt megtalálunk egy szülöttről, ami általában az otthonhoz, a családhoz, a szülői szerepkörhöz való tudattalan viszonyulási formákra vonatkozik. Tágabb értelemben a IV. ház a szülőföld, a szülőház jellegéhez, fogalmához is kapcsolódik, valamint a szülőkhöz általában. De, az analogonjával: a Rák csillagképpel szemben, itt elsősorban az apa szerepe, illetv e az apához való viszonya, egészen pontosan: a gyermekkorban, az apaság eszméjéhez – képzetéhez - való viszonyulása a lényeges a személy számára, és általában az átöröklött javak, erkölcsi mentalitás, a családi hagyományok, szokások és törvények, a családi kapcsolatok és viszonyrendszerek minősége valamint az adott társadalmi és politikai struktúrák, amelyekbe karmájának megfelelően, a vizsgált személy beleszületik.

A 2 ház csúcsa a személyi horoszkóp második fontos kiindulópontja az Ascendens után, mivel az eredethez, valamint a múlthoz kapcsolódik. Ezért például, amennyiben ide kerül egy karma-pont, vagy egy erősen negatívan fényszögelt bolygó, az arra utal, hogy az illető személynek még van egy olyan karmikus góc a mély-tudattalanjában (Népiesen: a szíve mélyén), ami éppen annyira veszélyes és majdhogynem feloldhatatlan mint amilyenre a karma-pontok utalnak általában. Hiszen, ugyanakkor a IV. ház csúcsa megegyezik az IC (Imnum Coeli- Ég Alja) sarkalatos horoszkóp ponttal is, ami a személyes tudattalan tevékenységén át a kollektív tudattalanhoz, valamint a szülők aurájából átöröklött, feloldatlan és feldolgozatlan, tudatlan szellemi-lelki programokhoz, tehát az Én-tudat alsó- asztrális és alsó-mentális színezetéhez (ős-egyediségéhez) kapcsolja a szülött lelkivilágát.
Mint a Rák konverziója tehát, a VI. ház létterülete a személynek az általa (és a párja által) újonnan kiépített otthonról, az új családról és a szülött kreatív akarata által is befolyásolt családi élet viszonyrendszeréről ad információkat. Például egy negatív Szaturnusz mellett álló pozitív Uránusz, teljesen megváltoztatja és átalakítja élete közepén, a szülöttnek családdal szembeni magatartását, koncepcióját. Egy ilyen bolygóállás ugyanakkor az életvég és az ú.n. öregkor közelében álló utolsó életszakaszról, annak fontosságáról és szellemi-lelki jellegéről (értelméről), valamint ennek az életszakasznak és magának a fizikai halálnak az ember életében elfoglalt szerepéről is gyökeresen megváltoztathatja a szülött fiatal korában vallott nézeteit, elképzeléseit.

És ha már az öregkorról esett szó, - hiszen a IV. ház csúcsa a kezdetet és a véget is jelenti egy horoszkópban, vagyis a születés és a halál között eltöltött idő alatt elérendő minőségi változást - meg kell jegyeznem, hogy csak a kései, klasszikus európai asztrológia nevezte és tekintette ezt a szakaszt öregkornak, hiszem ős metafizikai szempontból - a Hamvas Bélai hagyomány koncepció, valamint a Rudolf Steriner által leírt szaturnuszi ciklusok szerinti szellemi fejlődési biográfia szempontjából – Az időskori korszak kellene legyen a legtermékenyebb időszaka az életünknek. Tudniillik az egyetemes világerőkkel és léthatalmakkal való személyes kollaboráció időszaka is. Ezen koncepció szerint tehát, az ember csak 56-63 életéveinek időszakában képes létrehozni magában az egyetemes szellemtudatot és ezek alapján csak 63 éves kora után, az általa alapított, saját otthona és családja szellemi erőteréből lépik teljes kapcsolatba az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó által képviselt, mágikus – teremtő erejű univerzális princípiumokkal, és pontosan a fizikai életének tapasztalataiból kinöveszthető (kiművelhető) spirituális tudása segítségével.

A fényszögelésüktől függően, IV. házban található horoszkópelemek spirituális – lelki jellegzetességei és más adatai jelentik a nyugodt, zökkenő és tragédiák nélküli életfolyást, vagy épp fordítva: a nagy tragédiák árán megtanulandó életleckéket is. Ugyanis, amennyiben a szülöttnek itt, az alapoknál van a legtöbb tanulnivalója, megismernivalója, hiába próbál, a siker- orientált európai-és amerikai szemlélet és fogyasztói ideológia alapján, sikereket, vagyis konkrét megvalósításokat elérni az emberi élet többi területein, mert azok egytől egyig kudarcra lesznek ítélve. Sőt, az asztrológusnak azt is kell tudni, hogy amennyiben a 4 ház és a 10 ház életköreiben álló horoszkóp-elemek egymással szembe kerülnek (Vagy a 9., vagy a 11 házban található elemekkel, negyed-szembenállásba.), akkor az elsődlegesség, mindig a 4. ház elemeié, vagyis, azokat a, családdal és otthonnal, meg első fokú rokonokkal való viszonyrendezés és harmonizáció az elsődleges mindig, és csak azt követően jöhet bármi más (Pl. karrier-építés, stb.!) Ezen belül persze, az elsődlegesség mindig a házastársi viszonyok rendbetétele és harmonizálása.
Sőt: ameddig valaki, akinek itt bolygó - bolygók, vagy karma-pont található, és nem tisztázza ki a maga számára egyértelműen a IV. ház által felvetett lelki-szellemi problémáit, pontosan IV. házzal szemben álló, X. házban, vagyis a közösségi-társadalmi megvalósítások házában lesz minden törekvése kudarcra ítélve.

Akinek több, diszharmonikusan fényszögelt bolygója áll a IV. házban, annak a szülők aurájából örökölt diszharmonikus spirituális programoknak köszönhetően, nem csak a gyermekkori családi élete lesz zaklatott, vagyis ilyen jellegű (negatív) tapasztalási lehetőségekkel telített. Hanem az általa létrehozandó, felnőttkori, otthoni - családi élete is. Ezt mindaddig, amíg észbe nem kap és minden tőle telhető szellemi-lelki erőfeszítést meg nem tesz - és elsősorban önmagával, azaz kicsinyes egoista énjével szemben - e földház életterületeinek a gyakorlati megismerése, elfogadása és a szellemi értelemben vett elfoglalása, vagyis otthonná tevése- érdekében.

Azok a szülöttek akiknek itt több diszharmonikus bolygója található, általában vagy elutasítják az otthon és a családalapítás gondolatát, egészen pontosan: ösztönszerűen háritják azt és irracionálisan félnek tőle, és minden olyan intellektuális és fizikai foglalatosságot, amely ezzel kapcsolatos valamiképpen, vagy épp fordítva: nem is akarnak másról hallani az életben mint a saját családi gondjaikról, bajaikról és azoknak a megoldására fordított erőfeszítéseikkel kapcsolatos dolgokról.

Amennyiben egy, vagy pláne, két karma-pont is található a 4. házban, az egyúttal és egyértelműen utal egy Rák-karmára is, és a személynek első sorban arra kell törekednie, hogy tudatos cselekvések és lelki elfogadások segítségével, szerezze meg az ide vonatkozó pozitív emberi képességeket és tulajdonságokat, amelyek között első helyen a szülői (családanyai – családapai!) funkció és szerepkör elfogadása – megvalósítása és minél pozitívabb – felelősségteljesebb gyakorlása áll.
V. AZ ÖTÖS FÖLDHÁZ („nehéz ügye”)

Az V. ház az Oroszlán napjegy által megtestesített szellemiségnek a gyakorlati megvalósulási életkörét testesíti meg, más szóval ez a gyakorlati életkör és szellemi erőtér az Oroszlán géniuszának a földi analogonja.
Ezért az V. horoszkópház talán a legnehezebben realizálható egyénileg, mivel éppen, hogy egyéni szempontból a legösszetettebb (egyesek számára: a legzavarosabb, vagy: legzavaróbb ) „figyelni való” belső életterületeknek a háza, és önkéntelenül is azt juttatja eszünkbe, hogy milyen rengeteg negatív késztetésünkön kell – kellene… - uralkodnia bennünk a személyi öntudatunknak ahhoz, hogy a spirituális – felnőtti személyiségünket a fizikai lét tapasztalatai segítségével „tisztába tehessük”? Vagyis, hogy az un. nap-lény mivoltunkat megvalósíthassuk. Hogy a Nap-folt nélküli tiszta szellemünket a fényes Nap világosságába állíthassuk. Mert a Baktay Ervin féle meghatározásba például, hogy "a vágyélet tárgyával való kapcsolatok" (háza) is, az utódnemzésre, az utódszülésre és az utódnevelésre-gondoskodásra irányuló vágyéletünk is benne foglaltatik például… A jóslás logikája alapján újraírt klasszikus asztrológiai leírások szerint, a gyermekeinkről, mint érett személyiségünk kiteljesítését közvetlenül befolyásoló személyekről, tehát gyermekeink szellemi beállítottságáról (spirituális karmájáról) is kapunk itt információt - kiemelten az első gyermekre vonatkozóan, nekem viszont erről sem gyakorló asztrológusként, sem 5 gyermekes családapaként nincs tapasztalatom. Az utóbbiként. Egyszerűen azért, mert az 5 házamban nem található egyetlen horoszkóp-elem sem, és a gyerekeim közül, csak a legkisebbnek van egy áttételes Szűz karmája is. Ám ugyanakkor rengeteg más, egymással egybe eső, un. „oroszlános” motívum derült ki az évek során az olyan személyek horoszkópja vizsgálatakor, akinek ebben a házban több bolygója, vagy karma-pontja található.
Például, hogy ha nem is mindig, de nagyon – nagyon gyakran és, majdnem folyamatosan helyzet- és szerepkör tévesztésbe kerülnek (Vannak) öntudatlanul és önkéntelenül. Vagy azt, hogy veleszületetten nem képesek érzékelni nem csak a saját határaikat, illetve a személyi központjukat, de egyszerűen képtelenek felfogni még csak azt is, hogy „milyen állat” a másik nem képviselője (netalán a partnerük), akivel éppen dolguk van és folytonosan olyasmiket várnak el tőle (olyan megértését pl., vagy egyetértést olyasmiben), amit a legtöbb esetben, még ők sem képesek teljesíteni, hiszen nem is áll annak még csak a természetében sem, nem, hogy a karmaoldási életfeladatai között szerepelne.
Az ötös ház asztrológiai befolyási övezetébe tartoznak mindenféle elképzeléseink megvalósítására irányuló törekvéseink, mindenféle kreatív tevékenységek, vagy ezek szórakoztatóbb és esetleg még gyors hasznot is hozó, tehát világiasan is tetszetős gazdasági és politikai vállalkozások, el egészen a szórakoztató iparig (cirkuszig). Ezen életkörhöz tartoznak a diszharmonikusan a vakmerő kockázatos vállalkozások, a romantikus spekulációk, az ügyeskedések, a kalandok (szerelmi, gazdasági, vallásos és politikai kalandorozások), valamint mindenféle szórakozás, a szórakoztató játékok, szerencsejátékok és ezeknek az elfajulási lehetőségei: a különböző játékszenvedélyek (a kártyajátékoktól a politikai manipulációk szenvedélyes élvezetéig menően), valamint minden a külső, a környezet fölött aratandó győzelmet szolgáló intrika, a kémkedés és a korrupció is.
De a szellemi-lelki önnevelésre és az önművelésre, önfejlesztésre irányuló szellemi törekvések is, erőfeszítések is ide tartoznak és azok a tanulmányok is, amelyek a személy vágyainak és elképzeléseinek (imaginációjának) megfelelnek és ide tartozik a nevelés is, valamint a tanítás, a tanítói (pedagógusi) képességek és hajlamok jellege és kiaknázási lehetősége is. És ide tartoznak a mind a szellemi felismeréseket szolgáló kreatív művészi képességeink és hajlamaink kibontakoztatása, mind a művészetek élvezetével elegyített dekadens, szédülni és ámítani hivatott, szórakozási vágyak kielégítése, a nagy látványosságok, mindenféle vonzás, kiemelten a cirkusz, a zenés-szórakozató műsorok (opera, operett és újabban a kabaré meg a különböző esztrád-műsorok és a rock koncertek), a színház és a nagy mulatságok, mulatóhelyek látogatási kényszere.
Egyszóval e ház hatáskörébe tartozik minden ami a személyiség provokációját, vagyis a mély-tudattalan vágyait, a kíváncsiságát, öröm - sóvárgását és izgalmát, illetve az öntudat erősödését szolgáló kísértéseket és konfliktusokat jelenti. Ezért minden olyan törekvés ami, a sors-vállalás és a keresztfelvétel helyett, az élet könnyítését és öncélú és mesterséges élvezetessé - kellemessé tételét szeretné szolgálni, ide tartozik. De ide tartozik az életünknek az a része is, ami a legnagyobb örömünket (vagy ürömünket!) szolgálja: az intim, szexuális-szerelmi kapcsolataink kötetlen, hedonista és tehát öncélúan szórakoztató, felelősség nélküli megvalósulása (vagy megvalósulatlansága) is. Ezen idillikus kapcsolatok megvalósítására irányuló készetetésekről, vagy azok elhárításáról, sőt, az azoktól való ösztönös félelemről, elkerüléséről és azoknak a gyakorlati megvalósulási lehetőségek felvállalási szükségére, illetve jellegére utalnak az V. házban található bolygók, a karmikus pontok, valamint azok a napjegyek amely(ek)ben ezek a horoszkóp-elemek állnak a sorsképletben.
Annak ellenére, hogy az el nem kötelezett, intim párkapcsolatok témája, ennek az életkörnek a legfelszínesebbnek látszó és ugyanakkor a leg izgalmasabb része is, itt meg kell állnunk egy kis elmélyült töprengésre. Minderre, az individualitás különböző megnyilvánulási és reagálási lehetőségeit kiprovokáló élményre éppen a lehetőleg minél mélyebb és szélesebb körű önmegismerés érdekében van nagy szükség. Azért tehát hogy általuk az illető személy meghatározódásai, tehát a rejtett individuális tartalmai a felszínre kerülhessenek. Hogy a személy a saját önérzete és öntudata addigelé rejtett spontán késztetéseit megismerhesse, hogy ezek tehát a felszínre törhessenek és ez által megismerhetők, kezelhetők és művelhetők – csiszolhatók lehessenek. És ezt leginkább az el nem kötelezett intim (szexuális) kapcsolatok vonatkozásában érthetjük meg. Szüksége van tehát annak a személynek, akinek az V. Házába egy, vagy több negatívan fényszögelt bolygó, vagy valamelyik karmikus pont található, a több rendbeli, és különböző karakterű, ellentétes nemű személlyel, az el nem kötelezett, tehát különösebb személyi implikációt nem igénylő, és tehát a különösebb felelősségekkel, hosszú távú kötelességekkel és elköteleződésekkel be nem terhelt kapcsolatban úgymond magát kipróbálni. Szüksége van a saját reakcióit megfigyelni, hogy rájöhessen a veleszületett tévképzet alkotási késztetéseire a másik nem tagjaival szemben.

Az 5. házas életfeladatokkal született személyek ugyanis, veleszületetten nem értik, sőt: hibásan érzékelik a másik nem tagjainak az övékétől gyökeresen (funkcionálisan) eltérő viselkedési- és gondolkozási módját, és, „ösztönsen” téves elvárásokat tanúsítanak azokkal szemben. Illetve, képtelenek magukat úgy látni és kezelni, ahogyan őket a más nemű személyek látják és kezelik, ami rengeteg fölösleges konfliktusnak a gyökere és forrása lehet, főként egy komolyan elkötelezett élettársi, vagy házastársi viszonyban, vagy családi viszonyrendszerben. A komoly és elkötelezett viszonyokkal szembeni, hosszú távú felelősségek terheitől és az abból adódó belső feszültségektől mentes, fesztelen és laza, el nem kötelezett és több, különböző egyéniségű, karmájú és típusú partnerrel megélhető, szexuális partneri viszonyokra tehát, azért van szükség, mert azok a személyek, akik úgy születtek a világra, hogy képtelenek a másik nemet helyesen érzékelni, illetve a saját nemük szerinti szerepkörüket és funkciójukat helyesen megélni, illetve felvállalni és betölteni, nincs más lehetőségük úgymond „a saját fejükből kilátni”. És így tehát, lehetőségük adódik, lazább – feszültség mentesebb – állapotokban és fesztelenebb körülmények között megfigyelni mind a szexuális kapcsolatot követő oldottabb lelki állapotaikban a felszínre törő, addig elé gátlások, vagy lelki blokkok alá szorult, spontán megnyilvánulásaik jellegét. Illetve, elemezni ezek jellegét és mély-tudattalan jelentését, illetve megfigyelni azt, hogy ezen spontán megnyilvánulásaikat az ellentétes személyek miképpen reagálják le, és abból is levonni abból a megfelelő következtetéseket. A lényeg az, hogy ez a kimondottan önismereti és a más nemű személyek szempontjainak a megismerési célokat szolgáló tapasztalási lehetőség, ne váljék öncélú (hedonista) élvezeti lehetőség szerzéssé, steril szórakozássá.

Az V. ház gyakorlati életköre tehát, az ember KREATÍV ÉS ugyanakkor a DESTRUKTÍV IMAGINÁCIÓJÁNAK A HAZA is. A baj az, hogy a spirituális imagináció mentális eszközét, a személyi akaratát az ember öncélúan, újabb és újabb izgalom - és élvezetforrások felderítésére, kényelmi és harci berendezések létrehozására használja ahelyett, hogy én-tudata oldott kiteljesítésére használná. Így válik valahányszor kozmikus bukásának eszközévé a megvalósítás mágikus eszköze, az egyetemes személyiségtudattá nem fejlesztett individualitás.

Mindazon személyek akiknek több diszharmonikus bolygója áll az V. házban, vagy elutasítják és akaratlanul elkerülik a fennebb felsorolt életterületek felvállalását és megismerését, vagy öncélúan belevetik magukat azoknak szórakoztató változatának a fergeteges kiélésébe és csak nagy kudarcok, nagy csalódások árán jönnek rá arra, hogy mindaz amit ők habzsolva fogyasztottak az V. házhoz kapcsolódó életterületeken, nem lehet öncélú fogyasztás és végtelen élvezet-csikarások eszköze és tárgya. Hanem épp fordítva: a szabad és más körülmények, kötelezettségek által be nem terhelt partner-ismeret és önismeret segítségével létrehozható önnevelést, nemes önnevelést, művelést és önátalakítást.

Azoknak, akik sokáig elkerülték ezeket az életterületeket bizonyos erkölcsinek gondolt megfontolások alapján - amely megfontolások csak a kármájuk (Az árnyék- énjük) által generált félrevezető magyarázatok szoktak lenni arra, hogy a tudattalanunk szintjén ellenérzéseket táplálnak e ház által megjelenített életterületekkel szemben -, azt kell tanácsolnunk, hogy amennyiben teljes értékű életet akarnak folytatni és nem akarják a létező élettársukat elveszíteni, mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy évente több alkalommal, minden társadalmi és családi viszonytól távol és azoktól függetlenül (vagyon, társadalmi rang, ügyletek és üzletek, rokonság és más, társadalmi viszonyok, kötelék és kötelezettség nélkül) tölthessenek el intim viszonyok között huzamosabb időt együtt, kizárólag a legszűkebben vett családtagjaikkal, illetve arra is, hogy a gyermekeiket oly módon neveljék meg (A régi erkölcsi szokások szerint), hogy azok ne zavarják meg őket abban, hogy a szüleik tőlük elkülönült intimitásban, minél zavartalanabb szexuális életet élhessenek. – Tudom, hogy ez szögesen ellentmond a mai liberális – idealista gyermeknevelési koncepcióknak, amelyek gyakorlása eredményeként, a mai szülők ilyet még elképzelni sem képesek, nem hogy képessé tartsák magukat, illetve a gyermekeiket, ennek a gyakorlatban való kivitelezésére, megvalósítására.

Amennyiben viszont nem teszik meg akár az egyelőre lehetetlennek tűnő intézkedéseket ennek a megvalósítása érdekében, vagy boldogtalanok lesznek egész életükben, vagy el kell majd váljanak és a boldogtalanság azé lesz majd, aki vállalja az elkényeztetett és irányíthatatlan gyermekek további gondozását és nevelését.

Attól függetlenül, hogy milyen jegyben található, az V. házban álló Lilith, vagy Sárkányfarok határozottan Oroszlán-karmára is utal, ami mély-tudattalan módosulási – módosítási szükségekre utal, az individuális önérzetet és önképet, önképzetet illetően, amiként arról az elején írtam.
VI. A HATOS FÖLDHÁZ.

A VI. ház. a Szűz konstelláció által megtestesített rendeltetés géniuszának a földi élettérben való konkrét élettér megtestesülésének az ábrázolása az asztrológiai sorsképletekben. Ezért ez a természet a metafizikátlanná vált (jóslásra használt) klasszikus európai asztrológia legfélreértettebb háza, mivel egy égi (isteni, kauzális…) eszmeiséget testesít meg olyan hétköznapi gyakorlati élette4vékenységekben, mint például a pragmatikus munka és tehát a különböző technikai alkalmazások és technológiák életkörében. Ezért, ez az életterület vált talán a leginkább elszakadva metafizikai gyökereitől. És mivel az asztrológia is elszakadt attól, hát ellepték az okoskodó értelmezések. Így, a 6-os ház által megtestesített életkörök funkcionális értelmezései váltak az asztrológiával együtt, a technologizált kereszténységgel "felfejlesztett" európai gyökerű, nyugati civilizáció abszurditásának a teljes tükre.

Eredetileg tehát az archaikus korban beavatott spirituális mesterek tudták, hogy a Szűz által megtestesített géniusz az ember által megtestesített isteni szellem nemesítő tevékenységének alárendelt és azt kiszolgáló szakrális tevékenységet testesíti meg, ami nem más, mint a kultusz. A külön munkává, külön vallássá és külön kultúrává idegenedett valamikori egységes kultuszt, a művelést (földművelést, szőlőművelést, fajnemesítést, emberművelést) jelenítette meg tehát az emberek számára a szűz által megtestesített géniusz. Vagyis, az általános emberi személynek, mint szellemi – spirituális (tehát belső, illetve a belső a külsővel összekötő) „javítóműhelynek” a rendeltetés-tudatát hivatott megtanítani és megértetni. Ezt, az abszolút (megnyilvánulatlan) létből, az isteni - kauzális (megnyilvánult) létbe hibásan érkező, tehát hibás ősideák, hibáinak a földi – anyagi lét sajátos tulajdonságai segítségével való kijavítását szolgáló, emberi rendeltetést te4stesíti meg a Szűz konstelláció, és a hatos ház, ennek a gyakorlati lehetőségeit és körülményeit biztosító tárgyi életkörnek az asztrológiai ábrázolása. Ez az emberi öntudaton belüli hibajavítás viszont tudatos tevékenységet feltételez, ezért a Szűznek, és a 6. háznak is a Merkúr az uralkodó bolygója. Ez a racionális tudatosság segíti hozza az emberi személyt, hogy sikeresen egybeköthesse a gyakorlati szükségeket fedező és kielégítő munkáját a spirituális létezés törvényeivel, a létezés eredeti okával (a boldogság-növeléssel), vagyis, a teremtés értelmével és funkciójával (rendeltetésével). Hogy tehát „megszentelje" a természet-átalakító tevékenységét.
Ezzel párhuzamosan (szimultán), a Szűz jegy analogikus tárgyi megtestesüléseként, a 6 ház tudatosító szellemisége az áldás életköre is, mivel, a lélek harmonizálására irányuló, belső és külső törekvések következtében, mintegy tudattalan következményekként, létrejönnek a szellemi fejlődés különböző formáit is, mind a munka, mind a kulturális tevékenység, mind a kultuszgyakorlás közben. Ezért a 6 ház, a művelési: a spiritualizálódási lehetőségeket is szimbolizálja. Nem véletlen az, hogy a Krisztusi megtestesülést megvalósító Názáreti Jézusnak az anyja, Mária, tehát az a személy, aki a spirituális tradíció szerint az isteni szellem testet öltésében emberi személyként közvetlenül részt vesz, a Szűz jegyében született.
Mindezzel szemben a huszadik századra már, a VI. ház "a munka és a munkaviszony, a szolgálat, az alárendeltség, az alkalmazás, a vállalt, vagy vállalni kényszerült kötelezettség s az ezekhez való viszony" (Baktay. Ervin.) házává degradálódik, sőt, még tovább: a "sorsszerű korlátozások, a gondok, a betegség és a betegséghajlamok, a testi fogyatkozások" házává, "a karma tehertételei"-nek a házává süllyed.
Az idézeteket a magyar nyelven megjelent asztrológiai könyvek közül mindmáig a leghasználhatóbb Baktay Ervin "A csillagfejtés könyve" című, (egyébként metafizikai megalapozottságában is nagyszerű) asztrológiai "tankönyvéből" emeltem ki, egyáltalán nem kritikai szándékkal, vagy legalábbis, nem a Baktay Ervin féle asztrológiai koncepció ellen irányuló kritikai szándékkal. Hiszen pontosan ez, a Baktay féle metafizikai asztrológia - koncepció adta meg az alapindíttatást ahhoz, hogy minden asztrológiai jelenséget metafizikai szemszögből is megvizsgáljak. És viszont: semmilyen "misztikus" metafizikai értelmezést, vagy "alapigazságot" ne fogadjak el, amennyiben nem találom azt visszaigazoltnak az asztrológia segítségével átvetítet (transzmutált) mindennapi élet megfelelő gyakorlati területein. Hiszen az asztrológia önmagában is, mint pragmatikus sors-jel olvasási-, sors-jel tudatosítási tudomány, egy kimondottan szűz jellegű tevékenység A pozitív és építő jellegű, vizsgálódó kritikai alapállás tehát, a Szűz, vagyis a VI. ház életköréhez tartozik, de ez sajnos, vagy pragmatikusan öncélú tudományos vizsgálódássá változott, vagy esztétikai – élvezeti alapokon álló, igazságtalanul űzött tevékenyéggé züllött az utóbbi két évszázadban, amikor a kritikát mindennek használták, csak merkúri (a Szűz uralkodó bolygója a Merkúr) szellemi közvetítőnek (spirituális értelmezési) eszköznek nem. Ezért is lett a valamikor „egészség-házból”, vagyis az egészség megteremtésének – létrehozásának a házából, a VI. ház, a "szerzett" és a "kapott" betegségek háza! Ugyanis, a legtöbb betegséget a nyílt, vagy az elfojtott igazságtalan kritikáink következtében "szerezzük be" magunknak és (egymásnak). Illetve a hamis valóság-értelmezés kultikus gyakorlásának a következtében.
És ugyanígy, az asztrológiát tudománytalannak bélyegző szemellenzős tudományos felvilágosodásnak a következtében, a VI. ház ma főként a munka-betegségek és a munkabalesetek életterületeként lett ismertté. Tehát, a munkahelyi problémák és a munkahelyi konfliktusok életköreként. Hiszen az igazságtalan kritika, vagyis a személyes, belső hibáknak a semleges anyagba való proiciálása (kivetítés, külső okokra való hárítás) nem hogy elősegítené tisztánlátásunkat, hanem még inkább elhomályosítja azt. És így a kényelmi berendezések és a hadi felszerelések szalaggyártásába belehülyült emberiség a legtöbb betegség okozó neurózist az emberi személytől idegen munkafázisok végrehajtása közben szerzi be magának, a legcsodálatosabb tisztítóvegyszerek, a mikrohullám sütök és a tökéletesen működő gépfegyverek gyártása közben. Mert a személyiség-építő és a kozmikus Én-tudatot, vagyis az arany-öntudatot kiérlelő alkímiából, ipari kémiát (vegyi kombinátokat és vegyi fegyvereket) gyártó tudományt csináltunk és a kozmogóniai rendszereket leíró numerologiábol mennyiségi matematikát. Az emberi személy vibrációs skáláját (minőségi esszenciáját) leíró numerologiai ismeretrendszerből így lett, többek között ágyútöltelékek, börtöntöltelékek és gázkamratöltelékek számontartására (is) használt "létszám-nyilvántartási" és könyvelési számrendszer. Mert nem akarjuk észrevenni, hogy a vizsgák házának is nevezett VI. ház, első sorban a sors jel-olvasási képességek tárgyi életköre, és így: a "mérték, súly és szám" szerinti megmérettetések háza is, vagyis a "karma tehertételei"-nek (Baktay E.) a ház a következmények háza is. Ugyanis az Ok és az Okozat törvényét megtestesítő Karma, a következmények következménye. Vagyis a szó minden lehetséges értelmében vett cselekedeteink (gondolat, szó és tett) következményeinek az együttes és egyetemes(hatás) és a partikuláris(visszahatás) következménye.
A VI. ház életterületein lehetőségünk van (lenne) tehát, felmérni cselekedeteink (tetteink, szavaink és gondolataink) következményeit és azok alapján kijavítani mentalitásbeli hibáinkat. A hibák kijavításához szükséges figyelmeztető rendszert épp a munka közben szerzett apró sebesüléseink, ütődéseink, sérüléseink, enyhébb betegségeink és a komolyabb szellemi - életlátási, "bajokra" utaló betegségtüneteink szolgáltatják. Mi viszont nem akarjuk észrevenni azok mélyebb, szellemi jelentését és elfojtjuk különböző gyógyászati módszerek, de főként a gyógyszerek és a mesterségesen előállított vitaminok fogyasztása segítségével, a legtöbb esetben, mindössze azért hogy zavartalanul folytathassuk tovább öncélú tevékenységünket. Így lesz a művelés és az egészség házából a robot, a kényszer, az automatizált és tudományosított fejetlenség (A babonaként élő, mert felülvizsgálatlan, természetellenes – elképesztő! - hülyeségek) és ezért: a soha meg nem gyógyuló, hanem csak tünetileg elmaszatolt betegségek háza. A tapasztalat azt mutatja, hogy akinek a Lilithje, a Sárkányfarka, vagy több támadott bolygója áll a 6-os házban, az Szűz karmával is rendelkezik. Ennek megfelelően, rendszerint lusta, lehetőleg munkakerülő, és ha nem is az, de a házi munkát, ha csak egy lehetősége is van erre, széles ívben elkerüli, sőt, néha még koszos, vagy mocsok-tűrő személy is szokott lenni. De, a polaritás törvénye miatt, és ugyancsak a fent említett tudományos felvilágosodásnak a következtében, amely kizárólag a baktériumokban és a vírusokban látja minden betegség-forrását, manapság inkább a fentieknek a meredeken ellenkező mentalitásával találkozhatunk. Vagyis: a munka-, meg a rend- és tisztaságmániával ("Az ember kiül csak azt végzi el, amit belül fél, vagy elmulaszt elvégezni" -Hamvas Béla), mint hamis és felületi kultusz-gyakorlási lehetőséggel, és persze: a hipochondriával a betegség- és egészség-kultusszal. Az iskolázott személyeknek legalábbis ilyen nyílt, vagy rejtett késztetései és törekvései vannak, ha nem lesznek rendetlenek, hanyagok és munkakerülő élősdiek. Esetleg mind a két ellentétes mentalitás is, megjelenhet egyszerre is, vagy felváltva, különböző más – más életterületeken. De mindenesetre mindenhez, amit fölöslegesen csinál, vagy „szükségképpen nem tesz meg és folyamatosan elmulaszt, rendkívülien sok és részletes személyi-erkölcsi indoklást, tudományos, vagy misztikus magyarázatot (Pl. természet-kímélet, természet-óvás), és racionális érvet tud felsorakoztatni.
Ezeknek megfelelően, ugyanazoknak a betegséghajlamoknak a motívum-rendszere is megtalálható az ilyen személyeknél: a gyakori kéz és újsérülések, amelyek lehetnek többé, vagy kevésbé végzetesek-, égések, sőt az újjaknak és esetleg a kezeknek a levágása, vagy más módon való elvesztése. (Mivel „rosszul” és hibásan kezelnek mentális szinten is, az élet és a sors lényeges problémáit.). DE megbetegedhetnek a vékony-belek is, a lép vagy az epe, ez már annak a függvényében, hogy a sorsképletből még milyen karma- vagy negatív hajlam és késztetés olvasható ki (Karma-pontok, és – vagy negatívan fényszögelt bolygók).
VII. A HETES FÖLDHÁZ

A VII. ház, a Mérleg konstelláció által megtestesített morfogenetikus spirituális erőtér földi megvalósulási életkör asztrológiai ábrázolása. Úgy, mint az Ascendenssel és az I. házzal szemben fekvő horoszkópház, a komoly párkapcsolatok, vagyis, az elkötelezett szerelmi élettársi – házastársi viszonyok által meghatározott spirituális értékeket tartalmazó gyakorlati erőtér. Mindazonáltal, természetesen ez sem egy öncélúan gyakorlandó – megélendő életkört jelöl, hanem, a személyiségtudat kifejlődését és kiérlelődését provokálós és bíztosító, illetve azt feltételező élettársi viszonyoknak. Vagyis, ez a partnerek kölcsönhatás útján történő egymással való kiegészülésnek az életköre, tehát az azonossági érzésekből és a különbözőségi tudatból adódó nagy személyi ellentétek, ellenérzések kiegyenlítődési lehetőségét és feltételét megtestesítő, rendkívülien összetett életterületet jelenít meg.
Elsősorban tehát a más nemű személyekkel folytatott élettársi viszony-rendszereket, illetve e viszonyrendszereken belül gyakorolt személyes („sajátos” és többnyire zavaros, vagy negatív) viszonyulási módokat, rejtett, vagy nyílt ambíciókat, félelmeket és öntudatlan szorongásokat, téveszméket és ezek feloldási lehetőségét (e téveszméktől való megszabadulási szükségeket és lehetőségeket) biztosító gyakorlati életfeladatok felvállalási szükségét. Ezért, mivel a belőlünk komoly elköteleződési igényt kiváltó ellentétes nemű élettársaink – férjeink és feleségeink… – a sorsunknak egy - egy igen fontos (tulajdonképpen: a legfontosabb!) szereplői, ez az un. Nagybetűs Sors háza is: a Descendens háza. A természeti egységesülésnek, vagyis az egyetemes egységbe, a nemi kiegyenlítődésen és kiegészülésen keresztül történő becsatolódási lehetőségének, tehát a spirituális integrációnak a természeti - fizikai dimenzió összetett lehetőségeivel és eszközeivel történő megvalósításának a háza, tehát: a szexuális – érzelmi kapcsolatoknak a spirituális szintre való emelésére és folytonossá tételére történő erőfeszítésének az életkörét megtestesítő horoszkóp-terület. És ez által, az élettársak egységesülési, kiegyenlítődési és harmonizálódási törekvéseik közepette történő, kölcsönös egymás – segítésének, egymás – támogatásának, tükrözésének és akaratlan figyelmeztetésének az életterülete.
Mivel a nyugati típusú civilizációban, az utóbbit funkciót senki nem érti, hanem minden szülő csak az egyéni szabadság-jogokat és az individuális érvényesülésért való jogos küzdelmet tanítja meg a gyermekének, vagyis az önzés filozófiáját ismerik meg a fogyasztói társadalom gyermekei, ez az életkör átalakul az egymás ellen folytatott alattomos harcok színterévé. De még ha nem is így lenne, illetve, ha netalán értenék is az önzés feladásának a szükségét, a Lilith hatására ezt elfelejtik, és így, ebből a társadalmi szinten vállalt szerelmi - szexuális párkapcsolatoknak az életterületéből, köznapibb kifejezéssel: a házastársi és élettársi viszonyoknak a spiritualizálódási és boldogulási (Egymás boldogsági törekvéseinek az elősegítési) életterületéből, a 21 században az egymás akaratlan egészségi (idegrendszeri) tönkretételét szolgáló életkörré vált. Az élettársi vagy a házastársi rejtett, vagy a nyílt ellenségeskedések, a haragvások és a gyűlölködések házává.

Minthogyha nem lenne együttélési és egymás – megértési – harmonizálódási nehézségből elég az, hogy sok esetben, amikor az élettársak – házastársak különböző kulturális és szociális területekről érkeznek, akkor társadalom, a közösség gazdasági-kulturális értékszférái és érdekszférái szintjén történő félreértésekből adódó, kiegészülési, egyensúlyba kerülési, harmonizálódási és kiegyenlítődési szükségletek is megjelennek és háttértbe szoríthatják az érzelmi – szerelmi, szempontokat. Amennyiben sikerül az élettársaknak mindezt figyelembe vennie és amennyiben metafizikailag tudatos a spontán személyi kiegészülési vágy és törekvés, akkor tényleges egyesüléssé is válhat az élettársi életkör, ahogy azt az ember a házasság "szentségétől" elvárja általában. Amennyiben nem történik érdekházasság, aminek az ideje lejárt, a karmikus provokáció előfeltételei adottak, hiszen ma senkit nem kényszerítenek a szülők az együttélésre. Az asztrogramm szintjén is láthatóan, olyan komplementáris életprogrammal rendelkező személyek kötnek házasságot (Mondom: ha nem érdekházasságról, vagy más természetellenes kapcsolatról van szó), vagy kezdnek élettársi viszonyba, akiknél a testi és pszichés jellegű vonzalmakkal kevert karmikus – spirituális kiegyenlítődési provokációk figyelhetők meg a két sorsképlet összevetésével (szinasztria). Ilyenek első látásra például, hogy a két Ascendens konstellációja azonos-e, vagy szemben áll egymással? (Ez az egyik legbiztosabb jele az ideális szerelmi kapcsolatoknak. De vigyázzunk, mert csak az egyik, és minimum három, de még jobb, ha legalább négy ilyen jelt találunk az elkötelezett élettársak sorsképlete vizsgálatakor.) A másik „jó jel” az, ha az egyik horoszkópjának a hetes házában (Vagy az I., vagy az VIII. házában) jelentkezik a másik Napjegye, Sárkányfarka, vagy Lilithje. Az egyik fél (szülött), az ő születési adottságaival, képességeivel, ösztönösségével, un. nyers, vagy karmikus (nehéz, negatív) természetével: közvetlen megnyilvánulásaival, kiegészítője lesz a másik fél személyi meghatározóinak, vagyis az előbbi szülött Aszcendens és az I. háza szemben fog állni az ő születési napjegyével. (Például egy Skorpió Ascendenssel rendelkező nő fizikai külseje és szellemi kisugárzása mindig vonzani, provokálni fogja a Bikában született, vagy a Bikában álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal, vagy Ascendenssel rendelkező férfiaknak az érzéki ösztön- és fantáziavilágát, nem csak szexuálisan, hanem elemi lelki, sőt: szellemi kiegyenlítődési vágyak szintjén is, és természetesen a birtoklási vágy (ösztön) szintjén is.), és amennyiben tudatos, a másikra való figyelés törekvéseinek útján, sikerül egy komolyabb párkapcsolatot alakítaniuk, az ilyen viszony semmiképp sem maradhat majd meg a múlandóság emlék-gyűjteménye színvonalán, hanem jelentős szerepe lesz a két személy pozitív karakterének és képességeinek a megformálásában.
Amennyiben egy ilyen találkozás nem csak az egyik fél részére karmikus jellegű (nem csak neki van jelentősebb karmikus tapasztalni valója - azaz tanulnivalója a másiktól), az első fél napjegye megjelenik a másodiknak a IV -es (otthon és család), vagy az V. házában (a társadalomi, közösségi felelősségekkel, gazdasági vonatkozású kérdésekkel be nem terhelt intim párkapcsolatok házában), vagy, a legjobb esetben, az I. házában, a személyiségalakítást szolgáló konfliktusok életkörét megtestesítő házban.
A karmikus – spirituális feltételek (Az egészséges kihívások), tehát a szellemi-lelki lehetőségek adottak általában egy nem csak testi, hanem minden vonatkozásban teljes kiegészüléshez és egyesüléshez, különben a két ellentétes nemű ember nem vonzaná a házasság kötésig, vagy az élettársi viszony felvállalásáig egymást.
Kérdés, hogy asztrológiai és metafizikai tájékozatlanságukban (tudatlanságukban) mit kezdenek egymással és hová degradálják viszonyukat a mindennapi élet próbatételekkel teli nehézségei, valamint a szülői, rokoni, baráti, munkatársi, stb. befolyások és nem utolsósorban gazdasági viszonyok egymásnak és az egészséges házastársi viszonyok kialakításának is sokszor ellentmondó vonzás- és taszítás rendszerei, érték - és érdekszférái között? És kérdés, hogy mennyire eltökéltek, vagyis hogy mennyire tudatosak és határozottak ebben a kiegészítődésre és egységesülésre való törekvésükben és mennyiben hagyják hogy ezek a párkapcsolat-alakítási rendeltetés beteljesítést inkább akadályozó, de legalább is zavaró, külső tényezők, vagyis éppenséggel a szülök (vagy egyes esetben a rosszúl nevelt, tehát a mindig kiszolgált és elkényeztetett és tiszteletlen gyerekek), a rokonok a barátok és az ismerősök beleszólhassanak kettőjük viszonyába és megzavarhassák, elhomályosíthassák egyik spirituális képét a másik előtt? Ugyanis több esetben valamelyik szülő az Aszcendensével, vagy a napjegyével megjelenik egyikük VII. házában és önkéntelenül (a folyamat nem tudatos, de jó ha tudatosítjuk és így dekonspiráljuk) férjkén vagy feleségként akar továbbra is szerepelni gyermeke életében még akkor is, ha azonos nemű azzal. Ezekről a "családi háromszögekről" tudni kell, hogy nem működnek – mert nincs is amiért, és ahogyan működjenek, hiszen az ember azzal kell kiegyenlítődjön, akivel szeretkezik és akivel gyermekeket nemz és gondoz és nevel és nem azzal, akivel együtt nőtt fel, vagy aki őt fel nevelte!) és többnyire válással és a szétbomlott és szét zülött családi állapotok miatt, kölcsönos gyűlölködéssel - és természetesen, mindenki számára – És legfőképpen a minden áron jót akaró harmadik személy (Az anya, vagy az apa, vagy a testvér – barát, vagy barátnő ) számára, megoldatlan Karmával végződnek.
De még fontosabb kérdés az, hogy mennyire a szabadság szellemében történik az egyesülés és mennyire korlátozzák egymást a személyiségük kiteljesedésében, kibontakozásában? Ha egyik a másik személyiségén külső szempontok és tényezők szerint akar változtatni, vagyis a másiknak a sorsképletéből kiolvasható személyes fejlődési sorsprogramtól és az egyetemes törvények szellemiségétől idegen, un. világi (gazdasági, kulturális, vallásos, stb.) külső és önkényes szempontok szerint befolyásolva, próbálják az öncélú világi változásban "segíteni" egyik a mást, akkor az egyesülésből menthetetlenül kudarc és ellenségeskedés lesz előbb-utóbb. Esetleg egyeduralom, zsarnoki, vagy rafináltan bújtatott önkényeskedés érvényesül majd az egyik fél részéről, az "elnyomva megsegített" fél személyiségének az elszikkadásával (spirituális fejlődési programja megvalósulatlanságával), aminek morális vagy gazdasági (vagy gávasági!) megfontolások miatti kitartás (áldatlan kapcsolatban való beragadás) esetén- a betegségtünetek elszaporodása lesz a legbiztosabb jele. Amilyen probléma ebben az esetben a leg gyakrabban fel merül, nem is párkapcsolati vonatkozású, vagyis: nem arról van szó, hogy a házastársak, illetve élettársak egyikének, vagy másikának, vagy mindkettejüknek a személyi horoszkópjából kiolvasható párkapcsolatra vonatkozó „alkalmatlansági” problémái lennének, hanem a leg gyakrabban valamelyiknek, vagy mindkettőnek akut (karmikus!) személyiségi problémái vannak, amit a személyi horoszkópokban a Lilithnek, Sárkányfaroknak, vagy a többnyire, vagy esetleg teljesen negatívan fényszögelt Napnak a valamelyik tűz jegyben való jelenléte jelez. Ilyenkor tehát, az illető házas- vagy élettárs, a személyi identitástudata kifejlődését szolgáló, külvilággal való karmikus harcait és konfliktus-vállalási életfeladatait. A legtöbb esetben, ilyenkor nem a külvilággal (más személyekkel: főnökökkel, igazgatókkal, munkaadókkal, munkavállalókkal, más munkatársakkal, felelőtlen és figyelmetlen hivatalnokokkal, anyával – apával, anyóssal – apóssal, más Lilith és Sárkányfarok által vezérelt személyekkel) vívja meg az igazság-harcait, mert azoktól félve, messze elkerüli e tapasztalatokat, hanem ehelyett a férjével, vagy feleségével vitatkozik és veszekedik, és ami még ennél is rosszabb: neheztel rá hangtalan és rejtett gyűlöletben és hízelgős látszat-békében és gyűlöli azt gondolatban.
Ahelyett, hogy éppen azzal élve, becsületes és nem kényszer-békében és azon belül szerelemben egyesülten, támogatnák egyik a mást, segítenék egyik a mást a karmikus harcaik felvállalásában, inkább egymást „eszik meg” és teszik tönkre, majd elvállnak gyűlöletben és egyik a másra mutogatván, hárítják mindig a másikra a személyes felelősségeiket.
Többek között, így lesz tehát a házasság és a más, hosszú távú szerelmi - partneri formák házából a nyílt ellenségek, az összeütközések és a peres ügyek háza. Azért "többek között", mert, amiért alig akad ember a földön, aki a házastársi viszony metafizikáját értené és emiatt rengeteg az összetévesztés és rengeteg párkapcsolat-idegen elemet visznek be az emberek a házasságba, és a sajátját karmikus nyomorúságukat és tehetetlenségüket az élettársukon kérik számon folytonosan. Azt is mondhatnánk, hogy nem azzal a személlyel kell hízelegve és mosolyogva háborúzni gondolatban és képzeletben, akivel szeretkezni akarunk és akivel emiatt a leg magasabb szinten kellene kiegyenlítődni. És azt is mondhatnánk, hogy nem feltétlenül szükséges megházasodnunk valakivel azért, hogy legyen akivel veszekedni a boldogságunkért és akire hárítsuk a karmikus szerencsétlenségeinket, tehát nem azért, hogy idővel annak, a kezdeti, (sokszor számunkra is meghökkentően és persze: szívlágyítóan) heves vonzódásaink és romantikus fogadkozásaink ellenére, a leg ambíciósabb és kiengesztelhetetlenebb ellenségekké váljunk! Kis humorral megjegyezhetnénk - és humor nélkül a metafizikában éppúgy mint ahogy a mindennapi életben, semmire sem megyünk-, hogy sok ember végül is azért lett az ellenségünk mert nem kötöttünk vele igazi házasságot, vagy legalábbis nem léptünk tényleges élettársi viszonyba vele.
Mert az a szülött, aki annyira felébredt már, hogy a személyi horoszkópja segítségével a karmáját meg- és felismerve, azt be is ismeri és az így megismert negatív tulajdonságait éppen a feloldás és meghaladás érdekében, magára is veszi, és legalább az Ascendense, tehát a finomabb, spirituálisabb önvalója felé kezd lépéseket tenni, sőt: esetleg még fejlődni is, és a felszínre hozza e spirituálisabb énjének érett igazságát, már nem fog megragadni a Lilithjének és a Sárkányfarkának, vagy a negatív napjegyének, az alaphelyzetében, hanem képessé válik a felszínen mindig rejtett, de nagyon is létező karmikus nyomorúságait meghaladni és így a kiegyenlítődési képességeit megszerezni, valamint az Aszcendense szellemiségéhez fel emelkedni, pontosan saját személyisége gazdagodásának, pozitív változásának köszönhetően. És ez egyben a feltétele minden olyan komoly szerelmi kapcsolat és élettársi viszony sikerének, amely a VII. ház vagyis a mi Énünk kiegészítődési -komplementálási lehetőségének égisze alatt jön létre az életünk folyamán. Ha ezt tudjuk, képesek lehetünk arra, hogy mindent megtegyünk a házasság, a társas élet, az intim és bensőséges bizalmi kapcsolat, stb., vagyis az élet minden szintjén létrejövő kiegészülési lehetőségeink megvalósulása és kiteljesedése érdekében. Egyetlen egy dolog kivételével: nem és nem fejlődhetünk azok helyett, akikkel e kapcsolataink létrejöttek és idővel elmélyültek! - És ezt nagyin meg kell jegyezni.
Nem vehetjük át, nem valósíthatjuk meg és nem élhetjük meg a másik fél karma-oldáshoz és ez által valós boldogsághoz vezető spirituális fejlődési programját, hanem csak és csakis a miénket. Ezért épp annyira tragikus (mert evolúció-ellenes) minden olyan kísérlet, amely a másik fél külső, az ő karmikus meghatározódásainak a figyelembe vételét, mind az ő spirituális fejlődési programját figyelmen kivül hagyva, annak a személy-idegen pszichológiai befolyásolását veszi célba, mint amennyire nevetséges és tragikus minden olyan kapcsolat fenn(meg)tartásának az erőltetése, vagy felvállalása, amelyben a másik fél nem hajlandó megtenni saját karmájától való hathatós és minél nagyobb mértékű megszabadulása és a szellemi énjének az idegen elemektől való megtisztítása és felszabadulása irányában a szükséges lépéseket. Mert, felmerül egy olyan kérdés is, hogy miért és mitől párkapcsolat egy "páros" kapcsolat? A gazdasági, vagy a politikai érdekektől? Az esztétikájától? Ösztönös szexuális vonzalmi alapjaitól? Pusztán a lelki (asztrális...) vonzalomtól? Vagy, a mély- karmikus befolyásoltságot (Lilith és Sárkányfarok) és a negatív természeti meghatározódásokat (napjegy, bolygók egymással alkotott negatív fényszögei) figyelembe vevő, és így a párkapcsolatot teljesen világos és tiszta alapokra helyező, eltökélt harmonikus és kreatív szellemi együttműködési jellegétől kitartó és hűséges (csalás mentes!) folyamatosságától? Metafizikailag, tehát a valóság logikája szerint, csak és csakis az utóbbitól!
(- Vigyázat! A szellemi nem azt jelenti, hogy test nélküli. Sőt: test nélkül lehetetlen a szellemi fejlődés!)
A7. házban található Lilith, vagy Sárkányfarok, természetesen, Mérleg karmát is jelez amellett, amit az illető jegyek szerinti, ösztönös negatív késztetések jelentenek.VIII. A NYOLCAS FÖLDHÁZ
A 8 földház az embert állandóan a spirituális felébredést, és a gyökeres megújhodást szolgáló, halál-közeli helyzetekbe, vagy legalábbis tragédia-közelbe sodró Skorpió konstelláció spirituális erőterének az analogikus, földi (gyakorlati) megfelelője. És a Skorpiótól a Halak felé haladva, az analogikus gondolkozás nélkül képtelenek vagyunk megfejteni az életeseményeink igazi jelentését, vagyis azt, hogy "Ami fenn van ugyanaz mint ami lent van és ami lent van ugyanaz mint ami fenn van, hogy az egy varázslata beteljesedjen." - Hermes Trismegistos: Tabula Smaragdinajának II pontja. Ez kellene, hogy legyen a felnőtt ember gondolkozásának az alapja, amennyiben igazán boldog akar lenni, illetve, amennyiben nem akarja, hogy az élete krízisek, drámás és tragédiák sorozata legyen. Vagyis a 8 ház, a megrázó (felrázó, ráébresztő, megvilágosító) életélmények, de a leginkább: elképesztő szerelmi élmények, a mélységeket felkavaró szexuális vágyak, valamint a halál és az újjászületés háza. Mindenképpen a szélsőséges élet-helyzetek, a „másképp gondolkozást”, sőt: a fordított látásmódot kikényszerítő, pattanásig feszült lelki állapotok életkörét megtestesítő horoszkópház. Ez a tékozló fiúnak a megfordulási nulla-pontjának az életköre. Elvétve: a degeneráció, vagy megértve: a regeneráció élethelyzetek életköre, amelynek hatására a szülött szélsőséges utakat járva, szélsőséges tapasztalatokat nyer, annak érdekében, hogy a szellem magasrendű igazságának a létét felfedezhesse és beismerhesse, vagy elismerhesse a sorsa „furcsaságainak” hatására, minimum a saját belső világában. És, hogy minden külső befolyásolás nélkül, a saját tapasztalatai alapján beláthassa, hogy igazából nem a gyakorlati gondolkozása alakítja az életét hanem egy olyan logika, aminek a megfejtése érdekében figyelnie kell mind az ösztönös impulzusaira, mind azoknak a környezeti következményeire.
És ugyancsak e krízishelyzetek, vagy drámai és néha: tragikus történések hatására – Mondhatjuk, hogy a sors falába való beleütközések hatására - meg kell értenie, hogy ahhoz, hogy az élete egy kedvezőbb kerékvágásba kerüljön, a régi életszemléletének (szokásainak, gondolkozásmódjának, az élet értelméről vallott meglátásainak, víziójának) végérvényesen és visszavonhatatlanul meg kell halnia, el kell múlnia benne
A 8 háznak, akárcsak a Skorpiónak is, az uralkodó bolygója a Plútó. A Plútóról viszont tudjuk, hogy elrabolja Pherszephonét, vagyis a lelket, azért, hogy az alvilág sötét mélységeiben, tehát a fagypont alatti létezés megtapasztalása hatására újjászülethessen. Okkult ház tehát a nyolcas: egyrészt azért, mert amennyiben az a személy, akinek a VIII. földházában negatívan fényszögelt bolygók állnak, vagy valamelyik karma-pont, és több rendben is elmulasztja a spirituális újjászületéséhez szükséges lelki-szellemi (mentalitásbeli) változásokat végrehajtani a lelkivilágában, gondolkozásmódjában, egyre több és egyre veszélyesebb halálközei állapotokba fog kerülni, vagy az őrület szakadékaihoz eljutni. Másrészt azért, mert az előbbiek értelmében (is), a VIII. ház a bolygók által megtestesített szellemi erőkkel és hatalmakkal való találkozás háza és ezáltal egyeseknek ezen szubtilis erőkkel való visszaélési kísértéseknek, a háza is.
Akinek még nem lett elege a sors-kicselezésből és az önkíméletből, illetve a mások fölötti uralkodási vágyainak (manipulálási vágyainak) a kiéléséből, és még mindig halogatja az egyre nyilvánvalóbb gyakorlati életfeladatainak a felvállalását, vagy az, aki még mindig hatalmat akar. annak a Plútó és a VIII. ház megadja a lehetőséget az önveszejtési lehetőségre, vagyis újabb hatalmi eszközöket ad a kezébe: ha nem éppen otthonról – a családjától - örökölt vagyon, vagy hatalom formájában, akkor más, könnyű úton, egyszerű eszközökkel nyert hatalmas pénz, vagyon, vagy hatalom formájában, akkor különleges tehetségek és képességek felszínre kerülése formájában. Ritka esetben: a természeti erőket megidéző mágikus képességek formájában. Itt a lehetőség: ezek segítségével ki lehet kerülni és el lehet hárítani a karma-oldást szolgáló általános emberi-, vagy a horoszkópból kiolvasható életfeladatok felvállalását. Vagy, az öncélú élvezetet okozó élményekhez való jutás érdekében, fel lehet fenekestől forgatni mindent, befolyásolni lehet másokat, akár a pénz, akár a hatalom más formája segítségével, el lehet őket bűvölni, meg lehet hódítani a különleges tehetségeinken, vagy a mágikus képességeinken keresztül, részt lehet venni minden féle élvezetet okozó szélsőséges élményben, szerzett mesterséges tudásunk, vagy a velünk született természeti hatalmunk által, jóban és rosszban egyaránt, mert a cél ugyanis: a halállal és – vagy, a kétségbe ejtő tehetetlenséggel való szembenézés, a feladat-hárítás, a sors-cselezés, vagy az élet-irányítás tévképzetének a feladása. És azt se felejtsük el: hogy valakit a tudatán és a szabad-akaratán kívül befolyásolni, akár jóra is így rávezetni (pl. cigarettáról vagy alkoholról leszoktatni, gyógyítani), akár a boldogságba is így beugratni, törvénytelen. Bárhogy is magyaráznánk, még akkor is, ha az elképzeléseink szerint a másik ember javát és boldogságát, vagy egy egész nép javát és boldogságát szolgálná a manipuláció, vagy a csalás, az, az emberi élet rendeltetése szemszögéből nézve, vagyis: metafizikailag nem más, mint a másik – mások szabad akaratába való törvénytelen beavatkozás és mint ilyen, hosszú távon nem boldogságot, hanem nyomorúságot fog szülni. Ez, közönséges beavatkozás a másik ember (más emberek) spirituális tudatosodáshoz és fejlődéséhez szükséges egyéni tapasztalatszerzési lehetőségek megszerzésében, vagyis az illető személynek (személyeknek) a döntéshozói képessége mágikus (mesterséges) úton történő hátráltatása, sőt: elsorvasztása!
Az önmagunk meggyógyításának, vagyis, az egyetemes léterőkkel való tudatos és felelős harmonizálódásnak a leckéjét előbb utóbb meg kell tanulnia mindenkinek a saját egyéni és egyedi tapasztalatainak az útján, és mi, aki felvilágosultabbnak képzeljük nála magunkat, az erőszakos (minden áron érvényesíteni vágyott) jóakaratunkkal, jóindulatunkkal, rátukmálásunkkal, meggyőzésünkkel, vagy manipulációnkkal, csak hátráltatjuk és meggátoljuk őt a személyes tapasztalatainak és az annak megfelelő megvilágosodásának a megszerzésében. Hogy a jelenség másik oldaláról, az ártó fekete mágiáról, vagy a szintén hatalmi ambíciókat kielégítő, szexuális mágiáról ne is beszéljek...De a szexuális mágia fejezeténél beszélnem (írnom) kell a VIII. ház életterületének (e sajátosan bizarr életfeladatnak) a másik vetületéről, a regenerációról és a biológiailag is követhető (észlelhető) újjászületésről. Jobban mondva a lelki (tudati) újjászületés, pozitív átalakulás utáni regenerációs folyamatokról, amelyet a felébredt személyek most már tudatosan és felelősen végzet belső szellemi "munkálkodásukkal" irányíthatnak, vezethetnek. Ugyanis, a megfelelő táplálkozási rendszerrel (étrenddel) valamint az egoizmusról, hiuságról, kevélységről, gőgről, hírvágyról és bírvágyról, de a szélsőséges fanatizmusról és a vallásos szemforgatásról (hipokrizia) is lassan leszokó személy, vagyis a természetes viselkedési formák felvételével (életrenddel) kiegyensúlyozódó ember, egészen más (ténylegesen boldog) életet kezd élni, még a szexualitásban is, mint azelőtt!
Ez az újfajta (szexuális…) életvitele öt mentálisan, pszichikailag és fizikailag is regenerálja, feltölti új energiákkal, (ön)gyógyító erőkkel. Megtanul bánni saját érzelmi és lelkivilágával és ezáltal a mentális-szexuális (kundalini) energiákkal is. Így, ekképpen (is) újjá születik az ember a VIII. házban jelentkező életfeladatok tudatos vállalásával és megoldásával. Nem csak lelkileg, de szellemileg és fizikailag is, olyan új erőket és új, további megújhodáshoz és megelégedéshez vezetni képes (tisztánlátási) képességeket tud fedezni önmagában, amelyek az igazi boldogsághoz és egészséghez vezetik, és nem az újabb krízisekhez, drámákhoz.
Ehhez viszont, amint mondtam, előbb meg kell halnia az életképzeletében, vagyis a karmikus víziójában „valaminek”, ami több minden lehet: az önzésnek és a kevélységnek, az önsajnálatnak, a jóra való restségnek, a hamisítási-, manipulálási és hatalmi vágynak, a pesszimizmusnak, rossz kedvűségnek, a szkepticizmusnak és a hitetlenségnek, a kishitűségnek, vagy a naiv idealizmusnak, esetleg a túlzott pragmatizmusnak (Ami a Szűz karma következménye) és ezeknek a lelki tulajdonságok szövődményeinek a következménye. Ezek a tudattalan lelki csökevényekből eredő félelmek és a külvilággal szembeni ambíciók amelyekből a szűklátókörű fogyasztói mentalitás a mindennapi kenyérért való fölösleges rettegés ("Mitől féltek ti kishitűek?", "Ne aggodalmaskodjatok." és: "Az ég madarai nem vetnek és nem aratnak, nem gyűjtenek és mégis jóllaknak", stb.), a bizalmatlanság, az érdekhajhászás, a kíméletlen és demoralizáló konkurencia-harc, az egészségileg is negatív hatásokkal járó, siker - és hírnévhajszolás, az irracionális elégedetlenség, a bizonyítási kényszernek, a másokkal és nem önmagunkkal szembeni elvárások és előfeltételek - és persze még nagyon sok minden, ami az embert nem csak a többi embertársától idegeníti el, hanem elsősorban saját magától: az isteni magjától, a spirituális-lényétől és kreátori mivoltától.

Ennek az önző és kicsinyesen egocentrikus élet-látásnak az elmúlását - a halálát - követő az lelki tágulásnak a módjáról, és az azt követő teljes újjászületésnek a lehetőségeiről és szellemi színezetéről, individuális jellegzetességeiről kapunk információkat a VIII. ház elemei jegyhelyzetének és a fényszögeinek a vizsgálatakor.

Nem csak az eseteleges rendkívüli mágikus- vagy szexuális képességekről tehát, hanem arról is, hogy milyen késztetések szerint, milyen irányban, milyen célokkal akarja majd felhasználni a szülött az élete első (magára ébredése előtti) szakaszában azokat az általánostól eltérő anyagi lehetőségeit, vagy rendkívüli személyi képességeit (tehetségeit)? Nagyon sok un. természetgyógyász, misztikus guru és egyéb magát spirituális vezetőnek kiadó fantaszta, az európai "jógamesterekről" nem is beszélve, képzett, vagy képzetlen bioenergetikus, rejkis, agykontrolos, dianetikus és más „ezoterikus csodabogár kozmetikus”, valóságos bolygógyűjteménnyel rendelkezik a VIII. házban, de ez még koránt sem jelenti azt, hogy ők a többiekkel szemben már újjászületettek, vagy megtisztultak lennének. Sőt: ők az igazi próbatételek előtt álló "hályogkovácsok", akik nagyon közel állnak ahhoz, hogy leplezett hatalmi ambícióik, gazdagodási vágyaik, vagy egzotikus keleti misztikával kevert, naiv és szentimentális humanizmusuk következtében a legveszélyesebb feketemágusok, vagy önveszejtő tragédia hősökké váljanak. - Még előttük áll a Plútó és a VIII. háznak a rémséges, alvilági leckéje...
Jó példa erre, a magyarországi un. agykontroll-mozgalomnak a velem egy idős vezére, Domján László orvos és szellem-gyógyító, aki egy több éven át tartó, általában fizikai és szellemi leépüléssel is járó, vagyis, a legtöbb estben, idejekorán halálba torkolló betegségen ment keresztül. Ebből a betegségből, amit nem tudtak sem ő, sem a tanítványai meggyógyítani, több éves szenvedés és tehetetlenség után sikerült, hálistennek felépülnie, vagyis, a szó szoros értelmében is, a halál torkából visszajönnie. Sajnos, nem ismerem a születési időpontját, hanem csak a születési dátumát, ezért nem tudom megállapítani, hogy a karma-pontjai, a „nehéz” bolygó együtt-állásai, vagy netalán a Plútója közül melyik található a 8. házban, de azt tudom, hogy akárcsak én, és minden 1953-ban született személy Skorpió karmával (is) rendelkezik (Ti. a kínai asztrológia Kígyó éve.), amellett, hogy az Oroszlánban található Sárkányfarka rejtett kevélységi karmát (is) jelez. Egészen pontosan: most, hogy sikerült Domján úrnak újjászületnie és – nem az agykontroll segítségével, hiszen azt korábban, hosszú éveken át megpróbálta! – a halálból ily „csodásan” visszajönnie, szinte 90 százalékos biztonsággal merem állítani, hogy, az éjfél utáni egy órás időszakban született, amikor a Lilithje a 8 házban állt, vagy késő este, valamikor 22,25 és 23,25 óra között, illetve, az asztrológiai születési időkorrekciók tűrési határidejével együtt, ezen időintervallum előtt, vagy után, 35 perccel. Tehát olyankor, amikor Sárkányfarka és a Plútója, vagy a Holdja, vagy mind a kettő (ez az igazi időpontnak a függvénye) a 8. házban volt található. Kár, hogy a doktor úrnak olyan sok újjászületnivalója van a gyakorlatban is, a spirituális öntudat helyreállítása szempontjából és nem hajlandó velem együttműködni, még annak ellenére sem, hogy amikor 2017 nyarán a visszafordulási mélyponton volt, a youtube-ra feltett videó-felvételen üzentem neki, hogy a halálos veszélyből való kilábalási lehetőséget nem a misztikus, vagy az akadémikus gyógyászatban kell keresnie, hanem a kelletnél erősebb pragmatikus gyógyítói öntudata felülvizsgálatában és lazábbra való változtatásában. (Szűzben áll a Lilithje.)
Amint fentebb említettem, a VIII. ház földi életterületének spirituális, égi megfelelője, a Skorpió. A spirituális allegória (szimbolikus értelmezés) szerint, ez miután megtisztul, Fehér Sassá Változik. A 8. ház értelmezése rávezethet arra tehát, hogy ez a misztikus átváltozás, miként történik. Ezért, Európa egyik legmagasabb rendű spirituális gyógyító iskolája A Fehér Sas nevét viseli és ezt használja szimbólumaként. És ezért az evangélista Szent János szimbóluma a Skorpiónak megfelelő Sas. És végül ezt, a szellemi szárnyaláshoz vezető újjászületést szimbolizálja az egyiptomi Főnix madár, mint ahogy a Szfinx is, akárcsak, később a keresztény misztika szimbóluma is: a négy asztrológiai szilárd jegy szimbólumát egyesítik magukba: 1. A szfinx feje: egy emberi fej – A Vízöntő és Lukács evangélista szimbóluma; 2. Oroszlán sörény, oroszlán mellkas és oroszlán lábak - az Oroszlán napjegy és Márkus evangélista szimbólumai; 3. Bika altest - a Bika jegye és Máté evangélista. 4. A Sassá lett Skorpió szárnyai testesítik meg a János evangélista szimbólumát.
Persze, ettől még nyugodtan lehet a szülők, meg a gyermektelen nagybácsik és a nagynénik halála utáni örökösödési lehetőségekre utaló jeleket is kiolvasni a személyi horoszkópok VIII. házából, ha még ezek után is, az asztrológusoknak" futja erre még a "beavatottságából", elemi tisztességéből és józan belátásából… De a VIII. házban található sok (többnyire diszharmonikus) bolygóval, Lilithel, vagy a diszharmonikusan fényszögelt Leszálló Holdcsomóponttal ( Sárkányfarokkal) rendelkező szülötteknek elsősorban az önmagukkal való szembenézés, a kíméletlenségig elmenő, önmagukhoz való őszinteség a legfontosabb mindennél és egyben a legnehezebb életfeladatuk is. Oly szülött lévén, akinek ugyan nincs a VIII házban bolygója, de aki a Skorpió (kígyó) évében született, valamint, akinek a Skorpióban három bolygó található a nap mellett, amelyekkel a Skorpió uralkodó bolygója, a Plútó három diszharmonikus fényszöget alkot, nagyon sok olyan embert vonzok magamhoz, akinek a VIII. háza jelentősen problémás. (Többek között a régi és a jelenlegi feleségemet is.) A kapcsolat sablonszerűen a következőképpen zajlik le: mérhetetlen szimpátia és bizalom az elején. Majd, amikor kiderül, hogy nem vagyok hajlandó elhinni és komolyan venni azokat az "azonnal ható" és "nagyszerű" megváltási módszereket, (naiv) misztikus fantazmákat, amelyeket ezek a szülöttek önmaguk és a világ félrevezetésére, mint biztos recepteket akarnak minduntalanul felhasználni (Az elején természetesen, ártatlanul, mert a dologról csak később, a horoszkópjuk ismeretében hull le a lepel), ha nem is alakulok azonnal gyűlölt személlyé a szemükben, de egy idő elteltével úgy tartanak számon, mint akinek a környezetéből jobb messzire kikerülni. És ha mégis kikerülhetetlen egy-egy találkozás, igyekszenek a lehető legudvariasabban és legkedvesebben elkerülni velem minden, olyan jellegű "témaváltást", amilyenekért korábban megkerestek. És mivel a VIII. ház életfeladataival küzdő emberek többnyire nagyon intelligensek, hiszen pontosan azért kapták életfeladatul a VIII. ház életterületét, mert azt kikerülni végső soron a legmagasabb tudományos intelligenciával sem lehet - tudom, hogy ők is tudják: mekkora szánalommal észlelem az előlem elrejthetetlen, sehova nem vezető, ügyeskedéseiket.
Azok a szülöttek tehát, akiknek több bolygója áll a VIII. házban, vagy kamrapontjuk, mindenképp a teljes újjászületés, a radikális (maradéktalan) szellemi-lelki átalakulás problémájával küzdenek. És, vagy elkerülnek mindent, ami ezzel kapcsolatban áll és hallani sem akarnak egy a kézzelfogható materiális valóságnál mélyebb és érvényesebb szellemi valóságról és a materializmus által felkínált objektív és érték indifferens világlátás szempontjait vallják a magukénak, vagy a vallásos misztikák dogmatikus fanatizmusába menekülnek saját, önálló gondolkozást és felelősségvállalást igénylő, szellemi újjászületésük lehetősége elől. De, az is megtörténik gyakran, hogy ez utóbbiak, miután kiábrándulnak az intézményes vallások szűklátókörűségéből, egy sajátos, ezoteriának nevezett eklekticista misztikának lesznek a hívei, aminek igazából semmi köze nincs az újjászületést feltételező metafizikai (analogikus) gondolkozáshoz. És, ami csak arra szolgál, hogy még több misztikus, pszichikai és "parapszichológiai" ismeretet, életet és mennyei üdvösséget megnyerni hivatott könnyítési módszert és technikát elsajátítsanak, aminek segítségével még jobban elrejtőzködhetnek saját lelkiismeretük hangja és felelősségérzetük hívása elől.

Asztrológusként csak úgy segíthetünk ezeknek az embereknek, ha nem fogadunk el tőlük semmiféle magyarázatot arra nézve, hogy mit miért nem tudtak saját magukkal szemben, következetesen és becsületesen véghez vinni. Mert a VIII. ház, a gyakorlati megvalósítások életköre is, vagyis a rejtett igazságok felkutatása és megértése – megértetése mellett, az így megszerzett szellemi spirituális ismereteknek a gyakorlati életben való kipróbálásának: a kísérletezésnek és tehát a megvalósítások háza is.

Mivel a Skorpió gyakorlati megvalósulási területe, a 8 házban álló Lilith, vagy Sárkányfarok erős skorpió-karmára utal, ami azt jelenti, hogy az ilyen személyekbe egy elemi – zsigeri – ellenállás, sőt: agresszió van minden olyan sorsprovokációval szemben, ami tőle bármiféle átalakulást, mentalitásváltoztatást igényel.


IX. A KILENCES FÖLDHÁZ.

A IX. ház, mint a Nyilas konstelláció által megtestesített megváltás-elérési, megváltáshoz való eljutási-, a megváltás felé elindulási- és a megváltás felé haladási géniusz megvalósulási élettere (életköre), a magasabb rendű szellemi-értelmi törekvések életkörét jeleníti meg. Ezért a 9 ház, a szellemi fejlődéshez szükséges erkölcsi felemelkedés, tehát a belső megvilágosodás és spirituális fejlődés, az elmélyedés, az összekötés, a külső (fizikai) világnak a belső (szellemi) világgal történő magas rendű tudatosításának és egyeztetésének a háza. Az értéktudatra alapozott igazi és tartós békére, a békés megegyezésre való törekvések és a szellemi szemszögből hozott ítéletek és bírálatok háza is. (A Nyilas uralkodó bolygója a Jupiter.) Ezért az előbbihez szükséges fejlett erkölcsi gondolkozásnak, vagyis a metafizikai jellegű tanulmányok folytatásának az életköre. Ennek az újkori szurrogátumai: a teológia, filozófia, pszichológia, szociológia, az antropológia, régészet, vallás és művészettörténet, valamint a misztikus gyógyítás éppen úgy, mint az akadémista orvoslás, stb.
Ezért tartja azt a jósolgató, klasszikus asztrológia, hogy a IX. ház az, úgynevezett egyetemi (ami még nem azt jelenti, hogy egyetemes!), vagy főiskolai szintű tanulmányok háza, mivel ez a nagy belső szintézisek és a magasrendű szellemi információs-rendszerek közötti szintetikus kapcsolatok létrehozásának az életterülete is. És ugyancsak ezért van az is, hogy, a klasszikus asztrológia perspektívájában ez, a nagy utazások és a tanulmányi utak háza is, ellentétben a vele szembenálló III. házzal, amely a közvetlen tapasztalatok, a rövid utazások és a primer (elemi) tanulmányok háza. Az eddigi tapasztalataim viszont azt mutatják, hogy azok a szülöttek, akiknek több bolygója áll a IX. házban, nem föltétlenül, sőt: többnyire nem hajtanak végre földrajzi értelemben vett hosszú, (tanulmányi, vagy más jellegű) utazásokat. És ez érthető is: hiszen ma, az informatika és a korlátozatlan információ-áramlások korszakában már nem szükséges földrajzilag eltávolodnom szülőhelyemtől, annak érdekében, hogy más - és új- életszemléletet, más életperspektívát kialakíthassak, a megszokottal, vagyis a földrajzi meghatározottságokhoz kötött hagyományos misztikus nézetekkel, vagy teológiai életfilozófiákkal szemben.

Elkorcsosult formában, a IX. ház, az egyházi hierarchiák és az egyházi elöljáróságok életkörét is magába foglaja, ami tulajdonképpen a szellemi kasztok és a spirituális beavatási rendek, a felébredési folyamatokat elősegítő beavatási mesterek, tanítók, a spirituális iskolák és iskolaalapítók (akiknek tanait később vallássá gyúrják át az epigonok) valamint a spirituális vezetők házának felel(nek) meg. - Itt viszont nagyon kell vigyázni, mert ha figyelembe veszzük azt, hogy a Nyilas mint tűz-jegy, az Én-tudat, tehát a személyiség-tudat kialakulásának a konstellációja is, és ha abból a metafizikai alapállásból indulunk ki, hogy az ember mint személy, első sorban spirituális lény, tehát a megtestesült Isten, nagyon óvatosan kell bánnunk az olyan fogalmakkal, mint a beavatási mester, vagy a spirituális vezető, nehogy áltató és önáltató, tévképzetek és hazug értelmezések hálójába kerüljünk. Mert miről van szó? - Az a személy, aki úgy képzeli, hogy a vele született, vagy a szerzett értelmi képességei és a szellemi tájékozottsága révén átlagon felüli élet-látással rendelkezik, de ugyanakkor nem hajlandó, bizonyos metafizikai ismeretek után sem, karmaoldási figyelmeztetésként kezelni minden felnőtt korában történt negatív sors-eseményt - betegséget, "balesetet", konfliktust, szegénységet, stb.-, az teljesen rossz irányba megy, hibásan céloz szellemileg! Aki nem hajlandó (mert nem elég őszinte és nem elég bátor) felismerni, hogy mindaz, ami vele történik, az ő karmájának a következménye és az ő spirituális látásmódjának a tükre - ami ugyanaz-, az hibásan képzeli azt, hogy másokat taníthat, vagy irányíthat szellemileg. Ő ugyanis igazából nem azt akarja, hogy az igazságot meglássa és megértse, hanem azt, hogy félrevezesse önmagát. És aki önmagát egy mákszemnyit is félrevezeti, az menthetetlenül másokat is félrevezet.
Márpedig olyan tanítóra – szellemi vezetőre, aki nem képes az igazságot belátni, hanem csak misztifikálni akar valamilyen érdekből és célból, és aki nem képes az eléje került igazságot sem, meg- vagy belátni, nem, hogy felfedezni azt, az nem érti a lényeget. Ti., azt, hogy az egész fizikai – természeti élet, egy nagy hibajavító műhely és az amit javítani kell benne és általa az, az egyes személyeknek a veleszületetten hibás élet-látása, a téves sors-víziója, ami a karmájából (életfeladatából) következik! Tehát az, hogy az ember figyelmét önmaga hibái felé kell irányítani és lehetővé kell tenni, hogy felismerje: itt minden rajta múlik, ami vele kapcsolatos, mert azok a fogalmak, hogy ártatlan és áldozat metafizikailag érvénytelenek.

Ezért spirituális vezetőn esetleg egy olyan hiteles embert érthetünk, aki képes a saját életéért az összes felelősségeket magára vállalni, amitől láthatóan nyugodtabb és harmonikusabb lesz az egész lénye és ugyanakkor rendelkezik azzal a képességgel, hogy személyes példaadása mellett (hiteles élete mellett) lehetővé tudja tenni mások számára is annak a megértését, hogy a belső harmónia és a szellemi letisztulás csakis a hibabelátáson keresztül érhető el. Márpedig a legtöbb magát szellemi vezetőnek betudó személy (politikusok, egyházfők, egyetemi tanárok, írók, művészek és a keleti guruk, vagy a nyugati csodadoktorok és agykontroll oktatók) nem rendelkeznek a magánéleti hitelességgel, azaz többnyire szakadék tátong aközött amit hirdetnek és amit ténylegesen megélnek.

És lényegében ez, a IX. ház életterületének a nagy kérdése is. Vagyis az, amit Hamvas Béla úgy fogalmaz meg, hogy a személy élete és az, amit a személy képzel az életről, egymástól nem független. És az írókra és műveikre, meg tanítókra – papokra és tanításaikra vonatkozóan, hogy: A mű és a személy egymástól elválaszthatatlan, nem szabad a kettőt egymástól külön választani és egymástól külön tárgyalni. Mert a IX. ház tulajdonképpen azoknak a spirituális válságoknak az életterületét testesíti meg, amelyeket az élet értelmét kereső ember legmagasabb eszmélési szintjén, vagyis öntudatában él meg. Itt, a IX. ház életterületén követjük el tulajdonképpen a legnagyobb bűneinket, amelyek mások számára láthatatlanok és felfedezhetetlenek, pontosan azért, mert a szellemünk szintjén, saját magunk, azaz isteni lényegünk ellen követjük el őket. Az Ég Közepe (Zenit) nevű sarkalatos horoszkóppont egyik oldalán álló kilences ház magasságából, akárcsak a X. ház magasságából zuhanhat a legmélyebbre az ember. Vagyis: akár csak nagyon kevés ember (un. hozzátartozó személy) által észlelten, akár világi – látványosan, innen bukhat a legnagyobbat az életben be nem váltott és nem realizált tanítással, vagyis a tárgyi következmények szempontjából nem ellenőrzött elméleti tudásával, az önmagát és másokat is félrevezető emberi lélek. Akinek egy, vagy több problémás bolygója van a IX. házban mindazokon túl, amiket a fentiekben leírtam, két szélsőség között éli meg saját (rejtett, vagy nyilvános) szellemi sors-történetét: vagy erkölcsi- vallásos- filozofikus normákhoz, dogmákhoz és elméletekhez köti saját szellemi-lelki tevékenységét, nemegyszer a fanatizmus könyörtelen szélsőségéig is eljutva. Vagy, a teljes erkölcsi-elméleti csőd láttán, amit a dialektikusan gondolkozó és mindenáron győzni vágyó történeti emberiség él meg, az érték- relativizált életvitelt tartván az egyetlen követhető életútnak, aminek következtében, közömbössé és cinikussá-, vagy egyenesen szélhámossá válik. Sőt: még olyannal is találkozunk, aki a tudományos fanatizmust (pszichológia, szociológia, stb.) nagyszerűen képes ötvözni mindenféle misztikus szédelgéssel. Nagyon kevésnek sikerül az autonóm személyi értéktudatát az egyetemes hierarchia-renddel, vagyis, az egyetemes törvények szellemével összhangba hozni.

Ha valakinek Lilithje, vagy Sárkányfarka van a 9. házban, az erős jel arra, hogy Nyilas karmával is rendelkezik, illetve arra, hogy amennyiben az átlagnál kevesebb szürkeállománnyal rendelkező naiv személyről van szó, akkor majdnem rendszeresen megvezetik – félrevezetik becsapják, (mai kifejezéssel: megszívatják) valamivel, amennyiben viszont az átlagtól eltérő intelligenciával rendelkező személyről van szó, akkor viszont ő vezet félre, ő csapja be rendszerint önmagát és ezzel együtt másokat is.
A hatás – visszahatás egyetemes törvénye miatt, ezeknek a személyeknek egyetlen esélye lehet a saját karmikus késztetéseik által létrehozott sors-csapdák végeérhetetlen labirintusából kikerülni. És, ez nem más mint az, hogy úgymond fővesztés terhe alatt megtiltják maguknak hogy akárcsak egyetlen egy, akárcsak szépítő szándékkal is létrehozott hazugságot le írjanak, vagy ki mondjanak. Nagyon szigorú ellenőrzés alá kell tehát venniük nem csak azt, amit kimondanak, vagy leírnak, hanem még azt is, hogy mit gondolnak, sőt: még azt is, hogy mit – miről – és hogyan képzelegnek, mert nem csak a hamisítás, de még az esztétikailag engedélyezett fikciók terjesztése is, végzetes lehet a számukra, illetve permanens és kifogyhatatlan sors-akadályokat idézhet a sorsukba azzal szembe, hogy a hamis látszatok világából valaha is, kikeveredjenek. Vagyis: ezen személyek számára még az idealizmus is lehet néha, akár halálosan is veszélyes (Gyógyíthatatlan fertőzések, vagy mérgezések).

Ha ettől a szellemi – spirituális rákfenétől megszabadultak, a sorsképletükből kiolvasható többi karma-motívumot is feloldhatják, és elérhetik az igazi boldogságukat.X. A TÍZES FÖLDHÁZ A X. ház a társadalmi-közösségi megvalósítások háza, a hivatás háza, vagyis a vizsgált személynek a társadalom nyílt színterén történő kibontakozási lehetőségeinek a háza. Itt annak az életterületnek a jellegéről kapunk információkat, ahol a szülött bizonyos cselekvési folyamatokat véghez víve, közösségi akciókban részt véve, felszabadíthatja legjobb (addig talán latens) kreatív képességeit.
Mivel itt a szülött képességeinek kibontakozási folyamata összhangban kellene álljon (már amennyiben a szülött felébred és felismeri ezt a X. házban található napjegy jellegével összhangban álló, számára legalkalmasabb cselekvési életterületet) az érvényben levő társadalmi-közösségi elvárásokkal és szükségletekkel, ez nem a VI. háznál leírt munkahelyi problémák és az anyagi szükségek, a kényszerek háza, annak ellenére, hogy amiért a hivatás és a munkakör az esetek több mint ötven százalékában egybe esik, általában összefüggések léteznek e a két ház materiális vonatkozású erőterei között.
Ugyanakkor az VI. ház nem kiegészítője és nem ellentéte a X. háznak, hanem előtere, előkészítője, előfeltétele annak. Úgy is mondhatnánk, hogy próbaterme. A X. ház komplementere ugyanis a Rák csillagképének megfelelő IV. ház., tehát a család és az otthon háza, az első és az elsődleges közösség háza. A tízes ház már a nagy közösség, sőt az egész emberiség közösségének a háza is, amelynek megnyilvánulási területén: a társadalomban, a szülött olyan információkhoz juthat a környezet visszahatásaként, amelyek összhangban állnak az ő földi küldetésével, azaz inkarnációs fejlődési programjával és így az itt szerzett tapasztalatok, személyes információk segítik öt sorsa beteljesítésében, saját fizikai- lelki- szellemi struktúrájának teljes értékű kibontakoztatásában (hasznossá tételében) és továbbfejlesztésében.
A tízes ház életterületének a felfedezése és a személyes küldetés beteljesítése tehát előfeltétele az Aszcendenshez kapcsolódó I. ház mellett a Sárkányfej adta karmikus meghatározottságoknak, vagyis a Karma meghaladásának. Mivel a X. ház a közösségi megmérettetés, vagyis a tükrök háza is. A klasszikus asztrológia felfogásában a X. ház az "elérhető célok és eredmények, a hivatás, a pozíció, a rang, a társadalmi helyzet, emelkedés és előrejutás háza. Az elismerések, a megbecsülés, a népszerűség, a hírnév, a sikerek, az elérhető hatalom mértékének a háza. A nagy nyilvánosság előtti szereplések és a törekvések beteljesülésének a háza." Ez nem áll ellentétben az előbbi koncepciótól csak éppen nem az okok világából szemléli a X. ház problémakörét, hanem az okozatok, vagyis a következmények világából. Mivel a X. ház a Baknak az analogonja, a Szaturnusszal mint uralkodó bolygó, nyilvánvaló, hogy a karma meghaladásának előfeltétele a X. ház életterületének a helyes értékelése. Mert ahhoz, hogy önmagunk lehessünk, hogy "hozzáadjunk valami jót a világhoz" (Nagy László) a Szaturnusz szelleme által jelölt összes felelősségek felvállalásával be kell lépnünk a világba, nem szabad elvonulnunk előle. Hiába húzódunk a napfény elöl az árnyékba egész életünkben, ezzel nem zabolázzuk meg a diszharmonikus késztetéseinket, a kibontakozásra vágyó, jó, vagy rossz adottságokat. A legrosszabb vallásos tanok és magatartások azok, amelyek a világtól, a közösségi élettől való elvonulást, elzárkózást helyezik előtérbe. A bennem működő negatív erőket és hatalmakat nem úgy szelídítem meg, hogy elrejtem őket az elvonultság homályába, a tudatalattim sötét rétegeibe, hanem úgy, hogy kihozom a napfényre a közösség elé és ha kibírja a napfény, az értelem világosságát, akkor hü barátommá, segítő társammá (tulajdonságaimmá) válnak, ha viszont nem bírják ki, akkor megsemmisülnek. De amennyiben visszafojtom őket, egyszer biztos, hogy kitörnek a tudattalan sötétjéből és felfalnak engem. Nos, ide kell a Szaturnusz bölcsessége: ne a nyavalyáimat, a gyengeségemet, a gyávaságomat, a félelmeimet, aggályaimat és előítéleteimet vigyem állandóan a közösségbe, hanem inkább azt ami kreatív, életigenlő bennem. Persze úgy, hogy az esetleges gyengeségeimért SZEMÉLYESEN vállalom a felelősséget, de sem nem fárasztom vele embertársaimat fölöslegesen, sem nem rejtegetem azokat mint egy kellemetlen részemet, amit senki sem kell tudomásul vegyen. Aki ezt nem tudja, a X. ház életterületén, vagyis a közösségi élet nagy színterén. elveszik saját sorsa előtt, akkor is ha a világ összes érdemrendjeit a mellére kitűzi és a legnagyobb rangjelzéseit a vállára felteszi. (Ezt szokták tenni azok akiknek diszharmonikus bolygók állnak a X. házukban.)
Mert nem rangjelzéseket kell a vállakra venni, hanem a saját cselekedeteinkért és gondolatainkért való felelősségeket. És nem arra való a közösség, hogy magunknak érdemeket, dicsőséget és egyéb szamárságot szerezzünk általa, hanem, hogy megtanuljunk az egész világegyetemmel összhangban élni, vagyis a társadalomban, a közösségben is az összes összhangba-kerülési lehetőségeket felkutatva, átvilágítva- felmutatva és szabaddá téve. Ez a sorsfeladata azoknak, akiknek különösebb bolygóhelyzete van a X. ház befolyási övezetében.XI. A TIZENEGYES FÖLDHÁZ

A XI. ház a Vízöntőnek a gyakorlati megvalósulási életköre, ami azt jelenti, hogy ezen az életterületen, amit a 11 ház jelöl az asztrológiai sorsképletekben, a személyek közötti, valamint az egyetemes léterőkkel és lét-törvényekkel való együttműködési lehetőségeknek az életterületén meg szerezhető (különlegesnek mondott) mágikus hatású, szellemi képalkotási- és képzetfejlesztési képességek megszerzésére van lehetőség, illetve, hogy az itt szerzett képességek, kellene, hogy segítsék az embert a – Tehát a minél tökéletesebb együttműködési (vízöntői!) képességek elérése által – a karma-oldáshoz és hosszú távon a megváltódáshoz és tehát, a vágyva – vágyott boldogsághoz. (Tudván azt is, hogy a második, csak az előbbinek a következménye lehet.) Akárcsak a Vízöntőnek, neki is, az Uránusz és a Szaturnusz az uralkodó bolygói, és mint ilyen, ez a gyakorlati (együttműködési) életkör is az Egyetemes Felelősségtudaton alapuló, egyetemes Szabadságtudathoz kötődő, spirituális, szellemi és gyakorlati cselekvések és viszonyrendszereknek a horoszkópháza.

Tehát ez a felelősségteljes szabadgondolkozás és a természeti szabadságvágy, a szabadságérzés és mindenféle szabadságélmény (függetlenségi érzések, függetlenségi és autonómia törekvések, stb.) helyes megélésének és megvalósulási lehetőségeinek a háza is. Ezért egyértelműen a kollaborativ, segítőkész - humanista vágyakhoz, érzésekhez és magatartáshoz, vagyis az önzetlen „ember-barátsághoz”. Vagyis, a nagyvonalúsághoz, az önzetlenséghez kötődik, és mint ilyen, a felelősségteljes segítségnyújtás konkrét és spirituális formáival kapcsolatos életterületeket foglalja magába. A nagyszabású tervek, a reménységek és e tervek-remények megvalósításának, beteljesülési lehetőségek kutatásának és a feltételek beteljesítésének (negatív - karmikus - tulajdonságok oldása, tehát az új pozitív tulajdonságok megszerzésének az esetén) a háza.
Amennyiben az Uránusz és a Szaturnusz által megtestesített princípiumok (Lehetőség keresés és lehetőség-kihasználási képesség, és morális felelősségtudat. – Amely két géniusz, mellékesen szólva, harmonikusan összesítve és egységesítve, szabadságot eredményez.) alapján vizsgálódunk, kiderül, hogy ez a ház, az Egyetemes Logosznak, tehát a szent szellemnek a határtalanul változatos, különböző hatás-rendszereivel (mechanizmusaival) és megnyilvánulási formáival való megismerkedési- és együttműködési lehetőségeknek a háza is.
Pontosabban: az Egyetemes Vibrációs Skálák megnyilvánulásainak, és a kauzális és a földi - fizikai vibrációk interferencia-jelenségeknek a háza is. Ennek következtében a mentális képességek, a tisztánlátás, a spirituális tisztánlátói képességek kialakulási feltételeinek, tehát az asztrológusi képességek, valamint a feltalálások és a felfedezések életkörét is megtestesítő asztrológiai erőtér. Vagyis, mindazon jelenségek megnyilvánulási (materializálódási) formáinak a háza, amelyek az univerzális tudatalakítással egybekötött személyes szabadságtudati és jövő-alkotási – teremtési modellálásokkal kapcsolatosak. (Lásd az informatikának a legújabb gyakorlati vívmányait és lásd az agykontrollt).
Ám, amennyiben megfeledkezünk a Szaturnusz jelenlétéről és jelentéséről, és nem vesszük észre, hogy az Egyetemes Értelem (Az Isteni Interferencia-) Logosza, vagyis a megtermékenyítő és a megtermékenyülő áthatolás (inqualieren), vagyis az Uránusz által megtestesített őserőnek a következményeket előre látni képes Szaturnuszi szellemiség fékhatása nélkül anarchiába és katasztrófába torkoll minden „szabadulási” törekvésünk. (Az asztrológia nyelvén: a Szaturnuszi és az Uránuszi princípiumok egysége, vagyis egymást-áthatása, és egymással való együttműködése nélkül a szabadság helyett rabság jön létre). Ilyenkor, világos, hogy nem vagyunk még képesek helyesen értelmezni a XI. ház életterülete szellemiségét.
Vagyis: a Vízöntői szellemiség az Uránusz és a Szaturnusz által megtestesített őserőknek a kölcsönös egymáson való áthatása és megtermékenyítése – kiegészülése által jön létre, ahol a kettő együttesen jelenik befolyásol és irányít. Vagyis, ahol az egyik a másik feltételeként és komplementereként jelentkezik és kölcsönösen kiegészítve egymást, anyagi és szellemi világot úgy egyesítenek egy ember személyében, hogy azt eljutatják a megváltáshoz. A Szaturnuszi szellemiség nélkül, az egész személyes (vagy csoportos) képesség-kihasználáson alapuló, szabadság-törekvés, átfordul közönséges anarchiába, regresszióba és involucióba (Vissza – élésbe…). Ugyanis, amennyiben a Szaturnuszi elvet ki hagyjuk a folyamatból, ugyanúgy cselekszünk, mint hogyha egy párkapcsolatban a női funkciókat nem vennénk fontosnak és mellőznénk. Az, aki, illetgve azok, akik ezt a mellékesnek és zavarónak tűnő őserőt figyelmen kívül hagyja (hagyják) előbb képzeti – képzeleti, zavarba, majd tudati – öntudati és lelki zűrzavarba, ráció-bomlásba, és ezzel általános romlásba, majd nyílt rombolásba (anarchiába), majd őrületbe és ezzel rothadásba, degenerációba, szerencsétlenségbe, katasztrófába juttatják önmagukat és - vagy a környezetűket (A szabadság illúziójába beugratott népeket) is.

A XI. ház motívumrendszere arról tudósít, hogy milyen mértékben és milyen jellegű princípiumok szintjén kell szembesülnie a szülöttnek (Vagy, egy csoportnak, egy nemzeti, vagy vallási, vagy más emberi közösségnek, netalán az egész az emberiség) a szabadságtudat, a függetlenség, az autonóm lét és az autonóm szellemiségnek a, minden létezési szinten szükséges információ-megszerzés, feltárás és közvetítés lehetőségei által működtetett, csoporttudat szintű, együttműködés megvalósításának az eszméjével. Hogy milyenek a rendelkezésére álló információ felhasználási és kezelési lehetőségei és képességei, hogy milyenek a szabadkapcsolat-létesítései-, és felelősséggel való használási képességei-, és a moralitása, ebbe az irányban. Jelzi tehát az információs lehetőségek formáit, az úgynevezett tudományos, vagy az okkultnak is nevezett spirituális és misztikus információ-szerzési képességekkel és lehetőségekkel együtt. Valamint, ezeknek az információszerzési képességeknek a gyakorlási és a felhasználási lehetőségeit, az ide vonatkozó, morális alapállását. Ugyanakkor a XI. ház jelzi a szabadság megvalósítási lehetőségeknek az érdekében létrehozott (alakult) mozgalmak realitás-alapját, a hosszú távú következmények meglátásához szükséges képességeket, az együtt-tervezést és a felelős kivitelezést, tehát a csapatmunkákat, a nemzetközi együttműködési tervek helyességének e megítélési képességeit, és az ilyen jellegű megvalósítások kauzális minőségi értékét. De jelenti ugyanakkor a technikai vívmányokat is, a harci technikával és a katonai hírszerzéssel együtt - és itt nagyon megfontolandó, hogy az Uránusz és a Szaturnusz kölcsönös megtermékenyüléseként és harmonikus kiegészítődések létrejönnek-e, hogy mit értünk és mit fogadunk el és mit nem a fizikai, a lelki és szellemi szabadság megvalósításának, illetve, hogy mit utasítunk és hárítunk el. Mert egyértelmű, hogy az igazi szabadság nem (csak!) a fizikai eszközökön és, így nem a technikán múlik, hanem az egyetemes felelősségtudat mentális kialakításán. És, amiben az embert degradáló kényelmi berendezéseket szolgáló technika és különösképpen a harci-technika legfennebb negatív példaként szolgálhat.
Végül is a mentális képességek kauzális szintű evolutiv és kreatív- felhasználásáról és kifejlesztéséről, azaz spirituális értelemben vett tudattágulásról van szó a szabadság kérdésében is, ahol, egyesek szerint, a szabadság a szabad választási lehetőségek végtelenné válásán múlik. De nekünk figyelembe kell vennünk azt is, hogy ez, ugyanannyira a felelős döntéshozási képesség létezési és hathatós alkalmazási lehetőségek maximális megvalósulásának a függvényében tud megvalósulni.
Egyéni szinten, egy olyan szabadon választott, későbbi mesterségen keresztüli érvényesülés háza, amelyre a szülött nem is gondolt fiatal korában, vagy azért mert idegennek érezte akkor a természetétől, vagy azért mert ez a foglalkozás még nem is számított társadalmilag elismert munkának, mesterségnek, hivatásnak. A tizenegyes ház tehát, az olyan később és ténylegesen szabadon választott szakmáknak a háza is, amelyekkel egy fiatal felnőtt személy még nem állhat összhangban karmikus meghatározódásai és spirituális útkeresési szakaszában, tehát, akkor amikor fiatalként szakmát és élethivatást választott magának. Ugyanis, akkor még, vagy ködösen illuzórikus idealista képzetek, vagy földhözragadt megélhetési gondok, vagy a tehetségeiből és a neveltetéséből (szerencséjéből) adódó siker-elérési lehetőségekről szóló vágy-feltételek vannak jelen az életképzeletében. Ezek a tudattalan karmikus meghatározódások megjelennek annak a mesterségnek, szakmának és – vagy hivatásnak a jellegében, amit a felnőtti élete kezdő szakaszában választ. Hát ez még egyáltalán nem lehet az a szellemi – spirituális orientáció, amely a 411-es ház életkörével függne össze.
A klasszikus asztrológia állítása aszerint, ez a spirituális grafikai tér, illetve a belé kerülő horoszkóp-elemek, jelzik még az örökbe vett, vagy a más megfontoltságból nevelt és gondozott gyermekeket és az önkéntesség más formáit, illetve, ha szellemi életutat járó személyről van szó, akkor a helyes irányválasztási, irányváltoztatási képességeket is, de ezekkel együtt, az önként jelentkező tanítványokat is. Hiszen ez az életkör tényleg a szabad választás kérdésével, az emberi öntudattal és az Egyetemes Logosszal, tehát, a helyesen értelmezett szabad és kreatív együttműködés szellemiségével van összefüggésben. (Mármint, hogy a szabadság mindig és csakis a maximális felelősség-tudat és felelősségvállalás függvénye is.) Amint már említettem, a tizenegyes ház a barátság, az önzetlen segítségnyújtás és a szimpátia, a szabadkapcsolatok, az univerzális kommunikáció, a kapott és adott fény befogadásának, feldolgozásának – felhasználásának és tovább adásának – küldésének a háza, és mint ilyen, a gyakorlati és az eszmei – spirituális (megvilágítási) segítségnek is
A fentiek szellemében a 11-es ház, továbbá:
-A szabadság – tudat elérése, kifejlődése – kifejlesztése érdekében gyakorolt és erővel kifejtett, kötetlen csoportos tevékenységek és ilyen jellegű csoportmunkák, együttműködések háza.
-A szabad mozgás és ezáltal a megkönnyített, gyors mozgási lehetőségeket biztosító, közlési és közlekedési lehetőségek háza.
-A nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi kapcsolatokat biztosító szervezetek, intézmények háza.
-Az információáramoltatás, az informatika és az információs berendezések háza, de egyúttal az un. parapszichológiai információk háza is, vagyis a spirituális-metafizikai (asztrológiai) információk és az ilyen jellegű kommunikációs lehetőségek (készségek és képességek) háza is. - Az intuíció, a humor, az altruizmus és a nagyszabású tervek megalkotásának és kivitelezésének a háza. Az is további árnyalásra szorul, hogy mint a Vízöntő napjegynek az analogonja, az Uránuszhoz és a Szaturnuszhoz is kapcsolódik, vagyis az Egyetemes Logoszhoz, amely a mindennapi spekulatív gondolkozásunkkal és elképzeléseinkkel ellentétben nem veszi figyelembe a kicsinyes, öncélú és egoista érdekeinket és ezért a XI. ház befolyási övezetében rendszerint felborulnak és halomba dőlnek az ilyen szerű törekvéseink, itt hiúsulnak meg a kicsinyes (és így evolúció-ellenes) terveink és ambícióink.
És mivel a XI. ház az Egyetemes Elme által keltett magas fokú vibrációk Interferenciájának, vagyis, az egyetemes – Isteni - Értelem által keltett lét-képzetek) mentális megjelenésének az erőterét is megtestesíti asztrológiai – grafikai szinten, ezáltal mindenféle magas rendű értelem keletkezésének és megtermékenyítő hatásának, vagyis a morfogenetikus hologramok keletkezését biztosító egyetemes interferencia-jelenségeknek az életköre. Emberi szinten a mágikus erejű mentális képességek és a mentális jelenségek materializálódásának a horoszkópháza is. Ezek szerint pedig az asztrológiai információk háza is. Mert az természetes - miután a metafizikai információs lehetőségek területeként az egyetemes Logosszal kapcsolatos összefüggéseit említettem-, hogy a XI. ház kimondottan az asztrológia háza, vagyis az asztrológiai információk megnyilvánulásának életterülete és az asztrológusi képesség jelentkezésének a háza mivel az asztrológia az emberiség egyetlen tudomány-összegező, tudomány szintetizáló tudománya. De, amint azt fogjuk látni, a XII. ház életterületeinél és életfeladatainál, amelyek az előbbieket kiegészítik és előfeltételezik, hogy azok a bizonyos asztrológusi tisztánlátáshoz is szükséges-mentális és úgymond "okkult" képességek megszerzése, nem is olyan egyszerű, nem is olyan kényelmes és nem is olyan veszélymentes, mint ahogy azt az eddig használt, tanulási formák alapján elképzeljük. Mielőtt a XI. ház életterületének leírását és metafizikai értelmének ismertetését tényleg befejezném, hadd prédikáljak egy kicsit és toldjam meg eddigi mondandómat azzal, hogy mire is tanít meg tulajdonképpen a (felelős) szabadság eszméjéhez kötődő tízes ház életterülete életünk során. Mert van egy rejtett vetülete és következménye is, a szabadság hamis értelmezésnek. Éspedig az, a koncepció, amely alapján egyesek a, a Bika-Skorpió tengelynek a negatív megnyilvánulási formáihoz kapcsolódó, irigykedési hajlamuknak engednek, amikor egy szabadon gondolkozni, élni és megnyilvánulni képes – bátor! – személlyel találkoznak. Azt gondolják, hogy a szabadság, a szeretet, a nyugalom, a harmónia, a kedély, az egészség, az autonóm léttudat, , vagyis a belső felelősségen alapuló függetlenség, és ezek összege: a boldogság, amit egy igazi vízöntői szellemű személy meg tud valósítani, az mind fogyó természetű. Hogy tehát, amennyiben valaki több szeretetet, több kedvet, értelmet, autonómiát, egészséget, stb. tud magában létrehozni és azal a jó sorsát létrehozni és táplálni és magából kisugározni és ezáltal személyisége és egész élete gazdagságban és bőségben telik, akkor nekünk kevesebb jut ezekből a "javákból", mert a „másik” elfogyasztja elölünk... És kicsinyes irigységünkben elkezdjük az illető személyt alantas, tehát romboló jellegű kritikával támadni, miközben nem akarjuk beismerni, hogy mi magunk vagyok azok, akik különböző stratégiákat, magatartásokat igyekszünk kieszelni arra, hogy a másiktól elvegyük a szabadsága lehetőséget. Vagy arra, hogy lehetetlenné tegyük az önrendelkezése gyakorlását, az anyagi javai megszerzését, miközben ezek elvétele úgysem szolgálhatna a számunkra sem örömet sem igazi kielégülést, de a szellemi - vibrációs szintünket is csökkenti és kárt okoz saját magunknak ez, az egoista – önző vágy-tudatunk rejtett garázda-tevékenysége! Nem beszélve a karmikus tehertételeink súlyosbításáról, amit rengeteg negatív tapasztalat árán - betegségek, balesetek, stb.- leszünk csak képesek valamikor a távoli jövőben feloldani kiegyenlíteni spirituális Én-tudatunk szintjén.
Az ilyen végső soron a saját jó sorsunkat láthatatlanul romboló, önkéntelen, vagy tudatos negatív mentális folyamatok gyakorlása, illetve „belső engedélyezése” helyett - Amit a sorsképletünkben pl. az erősen negatív napnak, a Sárkányfaroknak vagy Lilithnek, a II., a VIII., IX, vagy a XI. házban való jelenléte jelez! -, sokkal jobb ha meg tanuljuk pl. a pozitív mentális – képzeleti, tervezés, építkezés, és alkotás tudományát az agykontroll, illetve az un. fehér mágia segítségével, mivel éppen ilyen jellegű életfeladatok elsajátításának a szükségére utal az, ha ebben a házban bolygót, de főképpen karma-pontot találunk. De a legfőképpen azt kell megtanulnunk (megjegyeznünk!), hogy nem csak a kauzális, illetve a szellem-világ, de logikusan az általa és a belőle létrehozott anyagi világ is kifogyhatatlan, tehát valójában senki és semmi nem tud elvenni tőlünk semmit és senki nem tud minket megrövidíteni semmiben, hanem csak a mi kishitű és kicsinyes képzelőerőnk, illetve az anarchista lés romboló – rombolási mentális és képzeleti halkalmaink, az ellenség-képzetekkel telt imaginációnk felnőtt-korunkban, és a szüleinknek (főképpen az anyánknak) ugyanezen késztetései gyermek korunkban.
Az tehát, hogy egy boldogan – szabadon élő személy elfogyasztaná előlünk a mi boldogsági – boldogulási lehetőségeinket (Hogy egy női, vagy férfi Casanova elhalászhatja előlünk, vagy elhódíthatja tőlünk a „hozzánk illő”, „nekünk járó”, az egyedül általunk és általa „meg nem érdemelt” szerelmünket), végképpen nem igaz!
A teljesen negatív napnak, a Sárkányfaroknak, vagy a Lilithnek a 11. házban való jelenléte egyértelműen Vízöntő (Végzetes, azaz irtozatosan nehezen feloldható, függetlenség – és szabadság mániás, elköteleződési – odaadási képtelenségre utaló!) karmára (is…) utal.XII. A TIZENKETTES (FŐLDHÁZ

A XII. ház a Halak által megtestesített kauzális (isteni - spirituális) morfogenetikus erőtérnek a gyakorlati megvalósulási életköreként, a megváltódás állapotába jutás lehetőségeinek, valamint az áldozathozás értelme és képessége megszerzési lehetőségének, és az isteni akarat megértésének és az azzal való azonosulási képességnek (tehát a megváltás géniuszának) való önátadási képesség megszerzésének az életköre. A megváltásnak, mint a legfontosabb élet-rendeltetésnek való alárendelési tudatosság és képesség megszerzésének és begyakorlásának az életköre.

Valamint, és az előbbivel együtt, a kreatív magánynak: a kontemplációnak, a meditációnak és általában a remetéskedésben elérhető isten közeli állapotok az életköreként, nem más, mint az egyetemes egységérzési és szeretet-és boldogság-állapot megszerzésének és gyakorlásának – átélésének a földháza, megvalósítási gyakorlati életköre. Köznapi szinten: a mindenfajta kreatív jellegű, pozitív együttérzési és átélési képességek - tulajdonságok - valamint a nagy igazság - és lét-értelem felismeréseknek a háza, tehát, az egyetemes tudati integráció (az egyetemes létben való feloldódási lehetőségek háza). A Neptunuszhoz és a Jupiterhez, valamint a Sahansará (A korona-csakra) működéséhez kapcsolódik.
Ebben a házban, egy az egyben megnyilvánul és értelmet kap Jézus ama tanítása, ami szerint "aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt és aki feláldozza életét, megnyeri azt". Valamint az, hogy keressétek Isten Országát és a többit meg kapjátok ráadásként.” DE az is, hogy Én vagyok az út az igazság és az élet.” (- Csupán annyit kell még hozzátennünk, hogy Jézus nem a fizikai élet feláldozásáról és elvesztéséről beszélt, hanem a túlzóan világi – pragmatikus törekvések feladásának a szükségéről, a világiság félrevezető, fölösleges és látszat-életigazságainak a terhétől való megszabadulási szükségéről. ) Az olyan öncélú, sőt: az olyan rögeszmés törekvéseknek a nevetségessége kiderüléséről és a menthetetlen feláldozási szükségéről, mint pl. a vagyongyűjtés, a Casanovás szexuális célkitűzések, vagy az olimpiai éremgyűjtés, a munka-és tisztaságmánia, karrierizmus és általában az életnek minden fajta és féle megnyerése érdekében folytatott nyüzsgő-tevékenységek teljes elvetésének (feláldozásának) a szükségéről. (Ezt tehát, főként azok részéről, akiknek a XII házban levő személyi bolygói, vagy karma-pontjai, ilyen jellegű életfeladatokat mutatnak.)
A hírnév szerzés, és a vagyongyűjtés feláldozásának a szükségéről. A más fanatikus és ambíciós, célkitűzésekről, az együgyű és öncélú törtetésről, az eredmény, az ugyancsak öncélú élmény és eseményhajhászásról, arról tehát, hogy az, aki a fizikai világ eszközeivel mérhető eredményekhez köti a földi boldogulását, netalán a spirituális üdvözülését (vagyis a szellemi integrációját), az semmivel sem kerül közelebb az élete beteljesítéséhez és a tényleges boldogsághoz, vagyis a spirituális önmegvalósuláshoz, mint az aki teljes ignoranciában, egykedvűségben, közönyben és kívülállóként folytatja az életét. A 12 ház jellegzetes életköreiben ráébredhetünk arra,
hogy egyik életnyerési ideológia, vagy technika, technológia sem jobb, vagy értékesebb a másiknál, ugyanúgy a betegségbe és az erővesztett öregségbe vezet, vagy, szélsőségesen gyakorolva: az időnap előtti halálba.
Amíg az elvakultan önző és empátia-nélküli, közömbös és ignoráns személy, nem képes az elemi áldozathozatalra, és nem akarja önmagát, képességeit, energiáit feláldozni semmire önön kényelmének a megszerzésén, megtartásán és fenntartásán kívül, addig a fanatikusan elvakult, ambíciós ember mindig mást, vagy másokat, tehát a környezetét és a többi embert akarja feláldozni, valami új, bábeltorony-féle építmény, vagy absztrakt eszme megvalósítása érdekében. Pl. a kommunizmus, fasizmus, liberalizmus erőltetett megvalósítása és még erőszakosabb globális elterjesztése, és újabban az európai eredetű fehér emberek által létrehozott civilizációnak és kultúrának a fekete és sötét, vagy sárga bőrszínű emberek által létrehozott kultúrával való felhígítása érdekében. Az ilyen, népi kifejezéssel élve: a fenekükön megmaradni képtelen személyek, csak és csakis öncélúan és erőszakosan beavatkozva a természetes – természeti folyamatokba és jelenségekbe, képesek elképzelni és megélni az életüket, nem csak önmaguktól elvárva, hanem még másoktól is követelve és hajhászva a különböző. „nagyokos” megvalósításokat és eredményeket, feláldozva saját fizikai és szellemi energiáit. Mindezt anélkül, hogy a beavatkozási és irányítási és mozgatási-, és „működtetési” mániájának és gyakorlati törekvéseinek az igazi, hosszú távon káros, vagy katasztrofális következményeivel számolna. Hiszen őt csak a külső, látható és tapintható megvalósítás érdekli és nem a belső tisztulás, az Isteni szellemmel való töltekezés, a derű, a nyugalom, a harmónia, a meghittség, az egészség és a boldogság, vagyis a tényleges emberi értékek (Amelyek tehát az egyetemes emberi élet - rendeltetés beteljesítéséhez vezetnek). De elébe vágtam a dolgoknak. Igazából, ha számba vesszük azt, hogy a Krisztusi szellemi állapotot két ezer évvel korábban megvalósító Názáreti Jézus, a Halak ajonját - világkorszakát - nyitotta meg a misztikus tanítások szerint, és, hogy ettől fogva, a megváltásról szóló leckét tanította az emberiségnek, nyugodtan állíthatjuk, hogy a XII. ház szellemisége, ami a leginkább megfelel ezeknek a tanoknak, egyenesen a megváltás háza! Azaz a megváltás leckéjének a megtanulásához szükséges karmikus események és tapasztalások háza. Ezért az elzártságok háza is tehát, mert ahhoz, hogy az, akinek itt bolygó, vagy karma-pont által jelzett életfeladata van, a boldogságát és az egészségét elérhesse, illetve a saját megváltását megvalósíthassa, ahhoz időről időre, bizonyos időszakra, el kell zárnia magát a külvilág figyelem-elvonó ingereitől provokációitól.
Ezért okkult ház és ezért nevezik a klasszikus asztrológiában " a rejtett ellenségek, a rejtett betegségek és a drámai – vagy tragikus! - elzáródások, és így, a hosszas és intenzív szenvedések házának is. A magány, a "nagy áldozat", az Én elszigetelődése, a szenvedés, amit a sors az ilyen, felébredni képtelen, vagy nem hajlandó, azt huzamosan maguktól elhárító személyekre „kegyetlenül” rá kényszerít, szükséges velejárója a nagy spirituális feloldódási képesség elérésének. Ezért nevezik a kényszerű magány és az abban létrejövő befelé fordulás, az elhagyatottság, az irracionális sors-ellenállások, valamint a titkos ellenségek és ellenlábasok, és főként az akadémikus – materialista orvoslás által diagnosztizálhatatlan betegségek házának. Szélsőségesen ezért erőszakos elzártság (börtön) és az elszigeteltség (száműzetés, számkivetettség), a látogató közönség elől zárt „elfektető” egységekkel is rendelkező korházi életnek, a különleges gyógyintézeteknek, a zárt intézetek (pl. menház, elmebetegek intézete), háza, Valamint, az ezekhez való, szövődmények kapcsolatoknak és viszonyulásoknak, a bűnhődésnek, vagy súlyos próbatéteknek, az irracionális bűnpereknek és más jellegű súlyos büntetéseknek, az üldöztetésnek, kolostori életnek, vagy barlangi remeteségnek az életköre.
Hogy miért? Pontosan azért mert az ember a XII. ház próbatételei után, ha nem megy tönkre teljesen és még képes a szellemi felébredésre és az azt követő szellemi – lelki (erkölcsi) és fizikai megtisztulásra, pontosan ezen próbatételek metafizikai hatásának, vagyis az igazi lét-okok megértésének és a tudatába való teljes integrálásának köszönhetően, képessé válik az egyetemes létrendeltetés megértésére és a spirituális – képzeleti felelősségvállalásra, felelősséggyakorlásra. És ezáltal, a mindenkiben ott lakozó un. okkult – mágikus - képességek is, a negatív képzelet automatikusan előálló, hátráltató és ellenséges eredményei nélkül, vagyis más zavaró sors-tényezők nélkül, megnyilvánulhatnak. Aki viszont erőlteti ezen képességeinek elnyerését és fokozását, a XII. ház próbatételeinek a mindennapi életben is vállalt, tudatos meghaladása, vagyis az öntisztítási folyamatok végigélése- nélkül, az csak becsapja önmagát és környezetét egyaránt. Sőt, egy bizonyos idő elmúltával, még a közösségétől is elzárja magát önkéntelenül. A számkivetettség, a krónikussá lett depresszió, a bipoláris depresszió, a schizofrénia, az üldöztetési mánia, a pánik a pszichopata – állapot, és más, a pszichiátria és a pszicho-terápia által feltérképezett betegségek, amelyek határozottan közösség-ellenesek, és amelyeknek a következménye előbb utóbb az, hogy a közösség is elzárkózik az ilyen személyektől, illetve, konkrétan a börtönök, a zárt intézetek és más intézményes, elzáródások, már csak ennek a karmikus jellegű mentális ön-elzáródásnak a konkrét következményei, a fizikai megvalósulásai.
Rezonancia kérdése és végül is Karma-oldási kérdés,, azaz elért spirituális színvonal kérdése, hogy ki az, aki meghatódik és elszédül a mágusi és kuruzslói - gyógyítói - képességek mutatvány, vagy kereskedelmi szintű használatától. Ugyanis amint az elején említettem, a XII. ház az integrációs és a realizációs lehetőségek háza, az Isteni egységtudathoz való visszatérés és a megváltás háza. De ugyanígy lehet az eltévelyedés, az Istentől - az Egyetemes Egységtudatba ágyazott Szeretettől - való elfordulás háza is, a bűn őrületétől, a személyes felelősségvállalás helyett választott kábítószerezéstől és az alkohol-függőségtől el egészen az őrületszerű megzavarodásig és a gyilkosságig. Ismétlem tehát: Ezért a XII. ház a rejtett ellenségek és a rejtett betegségek háza is. Ugyanis a rejtett betegségeink, mentálisak és kauzálisak, ami azt jelenti, hogy azokat csakis a zavaros, illetve hibás képzeletünknek, zavaros gondolkozásunknak, a világról és önmagunkról alkotott hamis életvíziónak köszönhetjük őket.
A REJTETT ELLENSÉGEK viszont mi magunk vagyunk, illetve az általunk önkéntelenül a sorsunk elemei közé meghívott személyek. ÍVagyis, ugyancsak mi, akik nem tudunk és nem merünk szembenézni a XII. ház szimbólumrendszere által jelzett személyes karmikus feladatkörökkel, amelyek között az igazságért való harc is szerepel, a Jupiter tüzes szellemisége által. Vagyis, mert nem tudtunk, de még inkább: nem akartunk megbirkózni és megharcolni az un. karmikus adósságainkat képező életterületekkel és azokkal a valóság-hamisító és igazság-homályosító, igazság-rejtő (titok-őrző) emberekkel, akik konstellációik által megjelenítik számunkra ezeket az életterületeket. Ezek miatt, az önmagunkon belül, a magunk elöl is rejtett és elhárított tudati és öntudati „titkokért” válik a XII. ház olyan "misztikusan izgató" és borzongatóan félelmetes házzá. Itt tudhatjuk meg azt, amit a leginkább meg kell tudnunk önmagunkról és amely félelmetesnek tűnő igazságokat éppen ezért, a leginkább félünk megtudni, illetve a leginkább elrejtjük a nappali éber és logikus tudatunk, az értelmi átvilágító képességünk elől.
Végül is, ez tehát, az elhárított, vagy elfogadott spirituális feladatkörök háza. Ezért a megpróbáltatásokat hozó, a bizonytalanságot okozó, az árulások, az elhagyások, a csalások, az önkéntes, vagy önkéntelen, tehát a sors által ránk hozott száműzetések háza. A legnagyobb bizonytalanságok, a tév- és balhitek, a spirituális bizonytalankodások, a félbehagyások - megtorpanások - a frusztrációk, a vétkek, a korlátozások és az irracionális önkorlátozások - az inhibíciók -, a tikos kapcsolatok és viszonyok, a titkos cselekmények, a titkolózások és az inszinuációk, az obskurantizmus, az obskúrus misztika, a bűnös és rejtett szenvedélyek, a drogok, a kábulatok, a méregkeverés, az intrika, a gyávaság és az extázis, a felesleges lemondások, a kietlenségi érzések háza. És ugyanakkor ez a meditáció, a világi logikáról való tudatos lemondás és a felszabadulás, a misztikus imagináció, a homály, a sejtelem, a derengés, a fátylazás, a köntörfalazás és az intrika, a hipokritizmus, a mitológia, a vallás, a tudati és a tudatalatti tengerek és az óceánok, a költészet és a zene, az álmok és az álmodozás, a látszatok, a délibáb, a ködkergetés és a látszatkeltés, az öncsalás, az öngyilkosság, a lopás és a félrevezetés, az elveszettségi érzés és az elveszejtés, a végtelenég és a kábulat, a részegség, valamint a kijózanodás és a szenvedésen keresztüli megtisztulás háza.
Ha a sors - és felelősségvállalás dinamikus leckéjét megtanultuk, ha lemondunk az ellenségképekben való gondolkozásról, az ellenségi érzésekről, és a mások fölötti ítélkezésről, ha a hibabelátás segítségével megtanulunk tisztán látni önmagunkban és környezetünkben, tehát ha képesekké válunk a kicsinyes énünk működésmechanizmusába és belátni, tehát azt is, hogy semmi szükségünk nincs különleges képességek kifejlesztésére mindaddig, amíg fogyasztói mentalitásunknak köszönhetően mi is részt veszünk például az ózonréteg elsorvasztásában, a növény- és állatfajok kiirtásában tehát amennyiben mindezt beláttuk már a XII. ház által képviselt életfeladataink tudatos vállalásával: az utolsó felsorolás negatív vonatkozásait, tehát a XII. ház diszharmonikus hatásait anélkül, hogy ezektől megszabadulnánk- átminősíthetjük megismerési és tudatosodási folyamatokká, aminek segítségével az alkímiai Nagy Arkánumot, vagyis az Opus Magna-t földi pályafutásunk végére megvalósíthatjuk.
Addig viszont marad a XII. ház súlyosan homályos és hátráltató, boldogság- és egészségfosztó életterülete, a tudatunk és a tudattalanunk legmélyebb rejtekeiben létező, (ezért: rejtett) ellenségek és a rejtett betegségek házaként a karmikus kevélységünk határállapotának: a KARAKTERÉNEK a feltárandó és elfoglalandó életköreként, vagyis a legnagyobb önátverési képességeket leleplezési szükségét tartalmazó belső világunk mélységesen részletes kiismerésének, megismerésének a szükségeként. Vagyis: a felsoroltak minden leleplezési lehetőségeit és szükségeit tartalmazó és ezen sokszor fájdalmas leleplezéseket vállalandó feltárásának (kitárulkozásunknak) kikerülhetetlen életfeladataként! És ez minden izgalmasan romantikus, költői, zenészi, festői, színészi., stb. tehetségünk, minden tudósi, írói zsenialitásunk és minden kifejleszthető misztikus (mágusi) és okkult, paranormális, és egyéb csodabogaras misztikus címe és elméleti meghatározás alatt futó "természetgyógyászi", vagy tisztánlátói képességünk ellenére is!

Mint Halak jellegű karmára is utaló gyakorlati életterületnek az asztro- grafikai területe, a mirigyeknek, illetve a hormon-rendszernek a lehetséges megzavarodására, meghibásodására utaló jelek is értelmezhetők az itt található horoszkóp-elemek.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2018.12.09. 13:19 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4075
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Kedves Barátom!

Az ikrek jelenség engem rég óta izgat, és korán találkoztam is vele és sokszor visszatér nálam a téma. Mármint megtalálni azt a magot, ahol és amitől még az egypetéjű Ikrek is különböznek egymástól. A megfigyeléseim szerint tehát, a legtöbb esetben (Legalább is nálam még csak nem is jelentkezett ettől eltérő eset!) olyan időszakban születnek - És még császármetszések esetében sem egyszerre! Soha nem egyszerre! - amikor az Ascendens vált, vagyis át megy az egyik konstellációból a másikba. Illetve, egészen pontosan amikor az Acendens a konstellációk végén jár. Nos, mivel házcsúcsokkal és nem ház-szélekkel dolgozunk az egyenlőtlen házak esetében - Amely rendszer egyébként, sokkal, de sokkal reálisabb sorképleteket eredményez (A fizikai és a pszichikai- de még a spirituális élet- és sorshelyzeteknek, vagyis a vizsgált személyek struktúrájának sokkal megfelelőbb sorsképleteket!), mint az egyenlő-házas rendszer. És ennek az oka könnyen belátható...-, és mivel az Ascendens, fizikai jelenség-értelezésben: "a felkelő nap jegye", tehát az a konstelláció amely felemelkedőben van a horizonton a születésünkkor, tehát amelynek a szellemiségével közvetlen (direkt!) analogiában van az a bizonyos spirituális magunk, amiről kérdezel, és amiről azt állítod, hogy ahhoz "nem ér el az asztrológia", és amely kauzális magnak az energetikai lényege egyáltalán nem ugyanaz, mint pl. amiit a Napjegy, illetve a bolygók szellemisége képvisel, és ami majdnem azonnal érzékelhető a nyers természetünkben..., nos, ezek következtében, én úgy ítéltem meg, és ezt az ítéletet a későbbi tapasztalatok is egyértelműen vissza igazolták, hogy:

arra az iker-gyermekre aki hamarabb születik meg (jön ki a szülőcsatornán), a korábbi konstellációnak az 25 fok tájékán levő acendnes lesz a jellemzője, miközben az utána jövőnek, vagyis annak, akit később emel ki a szülész-orvos (Egyébként a császármetszéssel született ikerpárokra nem jellemző az asztrológiai érdeklődés!), arra a következő konstellációnak a nulla és valamennyi tized fokán álló Acendens lesz a jellemzője.

De ez még nem minden! Mert az acendens differenciálódással, bolygók is kerülhetnek más - más házba (házakba) és az is jelzi majd a két karakter közötti asztrológiai a különbséget. Sőt, még az is megfigyelhető, hogy a másodiknak született testvérre sokkal inkább jellemzőbb lesznek az acendensnek megfelelő karakteri jellemzők. Spirituális tagadás és defetista - szkeptikus alapállás esetén, annak a negatív vonásai.
Egyetlen esetem volt, amikor ez a konstelláció végére eső jelenség nem állt fent, de akkor viszont, egy fél órás volt a különbség (hivatalos adat szerint....) a két ikertestvér születési időpontja között, és akkor viszont a házak közötti, illetve a házak végénél - elejénél levő bolygók eloszlása a különböző házakban volt akkora, hogy a karakter különbséget egyértelműen megadták. (Láthatóvá és értelmezhetővé tették.)

Barátsággal: Szilárd

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2019.01.03. 16:07 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2017.08.17. 19:57
Hozzászólások: 60
Napjegy: Rák
Aszcendens: Skorpió
Jó napot kívánok! A hármas házról szóló rész elovasása kapcsán jutott nekem egy jelenség az eszembe. Nekem a hármas házamban van a Neptunuszom és negatív fényszöget kap a Mérleg-Lillith-emtől, a Rák-Napomtól, a Rák-Holdamtól és a Szaturnuszomtól. Szóval szinte teljesen negatív és a hármas Házban van. A negatív Neptunuszom megzavar a telefon-beszélgetéseim során. Egyszerűen nem tudok rendesen oda figyelni arra amit mondanak nekem a telefonba, nem értem amit a másik ember mond, vagy hogyha ez megy is, és oda tudok figyelni, és értem a másik embert rendesen, akkor én nem tudom egy idő után érthetően kifejezni magam. Sokszor fordul elő velem hogy mondanak valamit nekem telefonon és én visszajelzek hogy rendben, megértettem, és közben mégis teljesen mást értek, mint amit a másik ember mondani akart. Mindegyre indul be a képzeletem és emmiatt vannak gondjaim a telefonálással. És önmagában már a telefonálást se nagyon szeretem.
A Szaturnuszhoz tartozik a koncentráció, a határok, és nekem meg kell tanulnom rendesen koncentrálni, oda figyelni arra amit mond a másik ember, illetve érthetően kifejeznem magam, elérve azt hogy a képzelőerőm ebben ne akadályozzon meg.
Egy másik dolog, ami a skizofrén-szerű állapottal kapcsolatosan jutott eszembe: Nekem a fejemben párhuzamosan fut a lineáris-mindennapi, tapasztalatokon alapuló, materialista logika és a szellemi, spirituális gondolkodás szerinti logika. Egyszerűen párhuzamosan létezik mind a kettő és egy időben működnek és nincs kapcsolat a kettő között (ha nem figyelek oda és nem erőltetem meg magam). És sajnos mindig a tudományos, materialista gondolkodásom kerekedik felül.


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2019.01.03. 20:09 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2017.08.17. 19:57
Hozzászólások: 60
Napjegy: Rák
Aszcendens: Skorpió
Nekem a 4-es Házamban található az egyik karmapontom, a Halak Sárkányfarkam. Ez hajlamossá tesz engem arra hogy érzelgősen álljak hozzá a családi életemhez, a mostani konkrét élethelyzetemben Tashoz és az őt érintő problémákhoz.
Érdekes, ahogy a 4-es horoszkópházra vonatkozó részt olvastam, eszembe jutott hogy valahány helyen jártam, valahány emberrel találkoztam, és ha a szüleim nem voltak jelen, csakis kizárólag a családomat érintő problémákról voltam hajlandó beszélni bárkivel és azokat megvitatni. És furcsa, de igaz lehet az hogy nekem az a benyomásom mintha az életem a szülés és a szoptatásból állna. Alig szültem egy gyermeket, már a következő gondozását tervezem. Minthogyha ez lenne csakis kizárlagosan az életfeladatom, az életem értelme csak ebből állna, a szülésből meg a szoptatásból és a babázásból. Persze tudatosan tudom hogy ez hülyeség, nem így van és tudatosan kell erőfeszítést tennem-elsősprban szellemit- hogy a gondolataim, a képzeletem ne csak Tas és Tasnak a leendő testvérei körül forogjanak, hogy hajlandó legyek az élet más területeivel is foglalkozni.
A Halak Sárkányfarkam a 4-es Házban tényleg a családi életemben nyilvánul meg leginkább: például a negatív Halak szétszórtsága és kótyagossága miatt nagyon sok bosszúságot tudok okozni a testvéreimnek, a szüleimnek és a fiamnak is ha az éberségemet elvesztem. Úgyhogy nekem ezen a téren sok megvalósítanivalóm van.
Nekem van egy másik, kissebb karmapontom a 4-es házban, a Vízöntőben, az MC mellett, de erről egy következő hozzászólásomban részletesebben írok.


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2019.01.03. 20:21 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2017.08.17. 19:57
Hozzászólások: 60
Napjegy: Rák
Aszcendens: Skorpió
A vicc kedvéért, ide írom hogy még jól is jön nekem hogy apuka felkért hogy szóljak hozzá rendszeresen a fórumon lévő írásokhoz, mert így legalább nemcsak Tason meg a szülésen meg a szoptatáson jártatom az agyam... :lol: Viccet félretéve, ha a szülői minőségemben jól helytállok, ezzel még nem teszek eleget minden feladatomnak amit az Isten adott nekem. Van még elég másik területe az életnek ahol szintén konfrontálódnom kell.


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2019.01.03. 21:20 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2017.08.17. 19:57
Hozzászólások: 60
Napjegy: Rák
Aszcendens: Skorpió
Az előző hozzászólásomban rosszul írtam, az Égalja nem a Medium Coeli, vagyis nem az M.C (Az Ég Közepe), hanem az I.C., vagyis Imnun Coeli. Vagyis, az a bizonyos harmadik karmapontom úgy keletkezett, hogy:

Nekem a 4-es Házamban a szinte teljesen negatív Uránuszom, a vízöntőben, az Égalja mellett áll, ami ez miatt (Tehát, amiért az I.C. mellett áll), egy kisebb Vízöntő karmát jelez. Röviden leírva ez elköteleződési képtelenségre való késztetést, vagyis a 4 házban, ami Rák gyakorlati erőtere, hamis szabadság után vágyódási és szélsőségesen akár család-elhagyási karmát jelent. És én a 18. születésnapomon, engedve a karmámnak, el is hagytam a családomat, mert azt gondoltam hogy az igazi szabadságomat csak így érhetem el, ha a családomban felmerülő gyakorlati felelősségeimtől megszabadulok. Közben pedig még nagyobb rabbá tettem magam, az Árnyék-Énem és annak a férfinak, Tamás Árnyék-Énjének rabjává, aki elsőként kezdett nekem udvarolni az életemben, amitől én rettenetesen lehatódtam és meghatódtam a mind a Halak-, mind a Mérleg karmám hatására. Ráadásul, mindent titokban csináltam, a korábban családunkat és ezzel engemet is elhagyó, édesanyám biztatására (Ő szervezte meg az első "hivatalos" találkámat Tamással, az édesapám háta mögött, nagy titokban, kihasználva a gyermek-láthatási jogát! - Holdam a 8 - házban és az Ascendensem a Skorpióban, aminek a pozitív szellemisége ellen fellázadtam, hiszen édesapám Skorpió...)

Egy másik dolog: Feltételezem, hogy az a kisgyermekkori késztetésem, hogy én a kishúgaimon mindenféle abszurd kísérletet elvégezzek, szintén a 4-es házamban és a Vízöntőben található negatív Uránuszomra vezethető vissza. Emlékszem például, hogy 2 éves koromban ceruzákat akartam nyomni az Enikő húgom fejébe. Édesapám elmondása szerint Etelka húgommal is folyton kísérletezni akartam. Az is lehet hogy ez a feltételezésem már nem tartozik annyira ide, de azért leírtam a szülői minőségben levő olvasók okulására. (Tehát, hogy vigyázzanak, mert ezek a karmikus ötletezések, amelyek nagy korunkban megfontolatlan, kapkodó cselekedetekben nyilvánulnak meg, igen korán elkezdődnek és tehát már a 2 éves gyermekek is veszélyeztethetik a testvéreiket.)


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2019.01.03. 22:31 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2017.08.17. 19:57
Hozzászólások: 60
Napjegy: Rák
Aszcendens: Skorpió
Nekem az 5áös házamban a Jupiterem van, ami sok fényszöget kap, 5-ből kettő negatív flényszöget.
Ez azt jelenti hogy nekem szükségem van arra hogy minél szélesebb skálán szerezzek tapasztalatot az életnek minden területén ahol a kreativitásom és a személyiségem szabadon, spontán módon és közvetlenül megnyilvánulhat, hogy lehetőségem nyílhasson arra hogy minél mélyebb önismeretre tehessek szert, hogy megismerhessem a határaimat és az önkifejezésem és az önfejlesztésem lehetőségeit, és az esetleges tehetségeimet, adottságaimat megismerhessem.
Mindezzel egyidőben szükségem lesz még olyan párkapcsolatra is, amit fesztelenül tudok megélni, nem úgy, nem olyan drámaian és majdnem-tragikusan, mint mint Tamással. Tehát, ahogy mondják, különösebb elköteleződés nélküli, mindenféle családi-alapítási, közös anyagi alapok kötöttsége nélküli, azért hogy kialakulhasson egy helyes erkölcsi ítélőképességem és értékrendem, érték-ítéletem és egy helyes helyzet megítélő képességem. Hogy megtanulhassak mindenféle idealizálás és önámítás nélkül ítélkezni önmagam és a majdani komoly párom felett, aki mellett majd elköteleződhetek, amikor el jön annak az ideje. Vagyis, amikor eléggé tapasztalt és éber leszek.


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2019.01.05. 12:23 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2017.08.17. 19:57
Hozzászólások: 60
Napjegy: Rák
Aszcendens: Skorpió
Jó napot kívánok! Még valami fontos eszembe jutott az ötös horoszkópházzal kapcsolatosan. Az, amit Tamással csináltam, hogy így, elsőre ennyire le próbáltam vele köteleződni! Ráadásul neki ötös házas a Mérleg Lillith-je, és nekem meg Oroszlán karmám is van mert a Tigris évében születtem) Egyszerűen nem voltam hajlandó mellette elítélni mindazt ami nem a Karma oldást szolgálja.


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2019.01.05. 12:27 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2017.08.17. 19:57
Hozzászólások: 60
Napjegy: Rák
Aszcendens: Skorpió
Nekem a 6-os házamban a Bikában van a Szaturnuszom, és ha elvesztem az éberségem, hamar rendetlenné válok. Továbbá van bennem egyfajta materialista rögeszmésség, édesapám szerint van egy szerzett Szűz karmám. Ezért ha nem figyelek oda, mindig a steril, tudományos, világi szemlélet szerint gondolkodom, az anyag segítségével próbálom magam és Tast bebiztosítani. Folyton figyelmeztetnem kell magam arra hogy a biológia szép és jó, de önmagában semmi ha nem veszem figyelembe hogy mindez amit a biológia meg a fizika és a kémia felmutat, mindez nem létezhetne a szellemi világ nélkül.


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2019.01.05. 12:50 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2017.08.17. 19:57
Hozzászólások: 60
Napjegy: Rák
Aszcendens: Skorpió
Egy másik említésre méltó jelenség a 6-os Házzal kapcsolatosan hogy Tasnak a balesetei és betegségei egy az egyben letükrözik az én mély-tudattalanomban jelen lévő haragvásokat, félelmeket.
Egy eset, ami ezt nagyon jól példázza: Édesapám hétfőn megkért arra hogy napi 3 hozzászólást írjak a Logoszra minimum, annak érdekében hogy a metafizikai-asztrológiai gondolkodásom induljon be illetve ne maradjon abba. Erre én mit csináltam? Első - Oroszlán-karmás! - reakcióként, a mély-tudattalan szintjén ezt elhárítottam, majd jól meg is haragudtam rá, és elkezdtem szorongani azon hogy én ennek a kérésnek nem fogok tudni eleget tenni (Én sem tudom, hogy miért?). Erre fel, Tassnak kedden délutántól hőemelkedése kezdett lenni, Szerda délelőttre láza lett ami délután hirtelen, egy óra alatt felugrott 39,5 fokra. Hívtam a családorvosunkat és édesapámat, aki előbb újból megmérette velem a baba lázát, és amikor meggyőződött, hogy ki van zárva a tévedés, azonnal autóba ültetett, hogy mennyünk a sürgősségi ügyeletre. Útközben az ügyelet felé édesapám kissé neheztelő, de inkább csodálkozó hangnemben (Mármint azért, hogy ezt ennyire félre tudtam érteni...) megnyugtatott afelől hogy ő most is megfontoltan kérte, amit kért, és mostanra igazán megtanulhattam volna már, hogy soha nem kér tőlem semmi olyant, amit nem tudok megcsinálni. Tehát, ezért ezt is meg tudom csinálni és elmagyarázta hogy hogyan. És elmagyarázta a haragvásom szellemi, spirituális okát a horoszkópomból kiolvasható karma-motívumaim tükrében. Hihetetlen és elképesztő, de attól, hogy megnyugodtam, már az ügyeleten nem volt Tasnak magas láza, és amikor a gyógyszertárból vettem ki az orvos által felírt gyógyszereit, addigra éreztem a kicsi arcán, hogy a láz teljesen lement. És efelől megbizonyosodhattunk otthon, amikor levetkőztettük és megmértük Azóta még volt láza de már nem szökött fel olyan magasra.
Tehát, ez az eset is ékesen bizonyítja hogy én okoztam Tasnak korábban is, a betegségét a mély-tudattalan- ellenkezéseimmel, és tudatos- haragvásaimmal és félelmeimmel. Ahelyett hogy édesapámmal megosztottam volna őket, gyűjtöttem magamban és lefojtottam a tudattalanomba a rejtett nehezteléseimet és így, mivel azokat önkéntelenül átáramoltattam a kisbabámba, Tast megbetegítettem.
Ezt a jelenséget, mármint a babák és a gyermekek hirtelen jövő, és látszólag minden ok nélküli megbetegedéseinek az igazi okát, eddig is gyakran megtapasztaltuk már a családunkban, még az én gyermekkoromban is, de soha ennyire hihetetlen módon nem találkoztunk annak a majdnem azonnali letűnésének a jelenségével, attól fogva, hogy az anya lelkéből eltűnt az ellenállás miatti agresszív félelem. Ez tanulságul szolgálhat minden édesanya és szülő számára!


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 16 hozzászólás ]  Oldal 1, 2  Következő

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO