ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.01.17. 05:25

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2009.04.24. 08:12 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 3985
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint


A Kosban álló Sárkányfarokkal, vagy Kos- Lilithel, valamint
a diszharmonikusan fényszögelt Kos nappal rendelkező személyek
betegség- és balesethajlamai, betegségeinek kauzális okai.


A Kos napjegyének spirituális morfogenetikus erőtere a minden feltétel- és
akadálymentes, az előfeltételek nélküli teremtési - teremtői erőknek a meg-
nyilvánulási szükségszerűségét és kényszerűségét tartalmazza. Ezért, a Kos
a teremtési mozzanatok kauzális lételvét testesíti meg a földi létezés sajátosan
összetett (biológiai, pszichológiai) körülményei között.
A Kos jegyében született ember általában hevesen, elhamarkodottan, kímélet-
lenül- célratörően és ebből adódóan nem egyszer kegyetlenül cselekszik, mind
fizikai, mind mentális (gondolkozási) szinten, ezért könnyen szenved balese-
teket, gyorsan a fejébe szalad a vér és ha uralkodási, illetve vezetői-irányi-
tói mániájának következtében szokatlan mértékben felizgatja magát, agyvérzést
(gutaütést) is kaphat. Amennyiben egy ember születési horoszkópjában a Kosba
esik a Nap vagy a Mars és ráadásul intenzív, de rendszertelen intellektuális,
esetleg szellemi tevékenységet folytat, gyakran be fog lázasodni, enyhe meg-
hülések, megfázások következtében, de még napozás következtében is. Mivel egy
bizonyos életkor elérése után, a kreatív használat helyett, megtanulja uralni és
elfojtani a szenvedélyességét, erőszakos és erélyes, jobb esetben spontán és
célratörően tüzes természetét, rejtett agresszivitás lesz jellemző rá és többnyire
gondolatban viaskodik, veszekedik azokkal az emberekkel, akikkel konf-
liktusos helyzetbe kerül. Így a folytonos rejtett (fojtott) agresszivitás lesz
jellemző a mentalitására, aminek egyetlen jele a gyakori fej-hűlések, a fej
különböző szerveinek hűléses megbetegedései lesznek. Hajlamos lesz a fej kü-
lönbözô gyulladásaira, (homlok-üreggyulladás, arcüreggyulladás, kötőhártya-
gyulladás, súlyosabb esetekben agyhártyagyulladás.), különböző típusú migré-
nekre, fejfájásokra, valamint a fej traumás sérüléseire (agyrázkódás, koponya-
törések, koponyaűri vérzés, stb.)
Abból adódóan, hogy elfojtja magában a nyers kitörési késztetéseit de azok-
nak mentális és kauzális okaival nem akar szembenézni és inkább gondolatban
támadja a külvilágot, nem vállalván fel a felvetődő problémákkal való nyílt
szembesülést, azoknak kauzális szintű értelmezését és dekonspirálását, a látó-
szerveinek a károsodása és a fokozatos elgyengülése (látási képességek csökke-
nése) lesz a következménye. A távolba látás - az olyan eset, amikor csak "közel-
látó" szemüveget kell használni- annak a következménye tehát, hogy a Kos szü-
lött -és általában minden ember, akinél ez jelentkezik- eltekint, átnéz a
hétköznapi kellemetlen eseményeken, azokon a számára kényelmetlen helyzete-
ken és jelenségeken, amelyeknek a megoldása nyílt konfrontációt vagy kitárul-
kozást igényelne a részéről.
A "közellátás" viszont arra utal, hogy a szülött nem hajlandó belső,
lelki és szellemi erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a felszíni (az
orra előtt lejátszódó) jelenségek és események mögött meglássa a köznapi
gondolkozás rejtettebb, analogikus (Isteni - egyetemes) szemszög szerinti
összefüggéseket, a dolgoknak az igazi okait, esetleg fél azokat tudomásul
venni és egyenesen elutasítja azoknak a tudomásulvételét. Ugyanis a disz-
harmonikusan fényszögelt Kos-nap nem csak vakmerőséget, hanem annak
a másik, végletes megjelenési formáját is jelentheti: a lelki gyávaságot.
Amennyiben egy Kos szülött kitartóan és következetesen nem képes uralni
tüzes természetét és gyakran a kelletnél hevesebben reagálja le környezete
természetes kihívásait, általában különböző égési balestek elszenvedésével
kell szembenéznie.
Amennyiben tud horoszkópja alapján e születési "adottságairól", mindezt el-
kerülheti alaptermészete tudatos átalakításával, vagyis tevékenységének tuda-
tos rendszerezésével, átcsoportosításával, természetének megfelelő hivatás és
tevékenységi életterület választásával (szervezési, menedzselési, irányítási
tevékenységek, ahol pozitívan kiélheti és kifejlesztheti döntési és határozat
hozói képességeit) és általános intellektuális tevékenységét átalakítja szin-
tetizálási és kutatási tevékenységgé, nem erőltetetten igénybevevő és nem tel-
jes idejét és személyiségét lekötő munkavállalással.
A Kos gyermekek esetében viszont épp ellenkezőleg kell eljárni: amennyiben
nem lépi át környezete tűrési határait, hagyni kell hogy "tombolja" ki ilyen
jellegű természetes igényeit, hogy akár apróbb sérülések árán is, de a saját
bőrén tapasztalhassa ki a fizikai létezés természetes következményeit, annak
határait és korlátait. Kimondottan káros a Kos gyermeket a számára életbe
vágóan szükséges, ilyen durvább tapasztalatoktól megfosztani (megóvni)
és úgyszintén nagyon káros lázcsillapító tablettákkal, vagy figyelemelterelő
és fokozott lelkesedését lehűtő, lendület-visszafogó pedagógiai módszerekkel
összezavarni természetes tapasztalási és a tűz őselemmel való harmonizálódási
szükségeit.
Amennyiben egy Kos típusú felnőtt kellő önfegyelemmel és belső, szellemi-
lelki erőfeszítések (mint pl. hibabelátási készség kialakítása) segítségével
feloldja és meghaladja születési konstellációjának a negatív jellegzetessége-
it (meghatározottságait), nem csak hogy elkerüli az ide vonatkozó betegségek
kialakulását, az előtte sorozatosan jelentkező sérülési-lehetőségek megtörténé-
sét, hanem olyan szellemi alapálláshoz jut el, amely alapján maga lesz a céltu-
datosság és a kreatív erélyesség a szellemi és a lelki nyíltság, az őszinteség, az
értelmi világosságra alapozott szellemi fény (spirituális értelem), a becsü-
letesség, a tisztességesség és a céltudatosság megtestesítője, anélkül, hogy
ez utóbbi erőszakoskodást, kegyetlenkedést, vagy kíméletlenkedést jelentene.


A BIKA jegyében található Lilithel született személyek
betegséghajlamai, valamint a sárkányfarokkal rendelkező
személyek jellegzetes betegségeiknek szellemi-lelki okai

A Bika napjegye által megtestesített spirituális erőtér a fizikai létezés-
hez és a fizikai létben való megállapodáshoz elsődlegesen (elengedhetetlenül)
szükséges előfeltételekhez, körülményekhez, azoknak a megteremtési - létreho-
zási kényszeréhez kapcsolja a Bika-karmával rendelkező embert. Mindennapi
élethelyzetekre lebontva, ezek az elemi szükségletek a következők: a fizikai
létformával való közvetlen információcserét biztosító táplálék, az információ
feldolgozáshoz szükséges nyugalmat és pihenést (alvást) biztosító hajlék (ott-
hon) és az emberben elsődlegesen megnyilvánuló Fény-szeretet ősprincípiumok
kölcsönös kiegyenlítését, áthatását és megtermékenyítését biztosító szexuá-
lis kapcsolatok harmonikus folytonossága.
Amennyiben a személyi horoszkópban erősen támadott a Nap, vagy a Bika
uralkodó bolygója: a Vénusz, vagy/és a Mars, a Bika sors-programmal szü-
letett személyek a lustaságig elmenően kényelmeskedők lehetnek, pénzsóvá-
rak, csökönyösek, önfejük, "nyakasok", gyűjtő- szenvedélyesek, vagy a disz-
harmónia másik végleteként öröknyüzsgővé, habzsolóvá, falánkká, harácso-
lóvá, kiéletlen és kegyetlen birtok-szerzőkké, valamint élvhajhászokká vál-
nak és munkamániába, valamint birtoklási mániába esnek. Amennyiben nya-
kasságuk és birtoklási hajlamaik, ambícióik a megengedett határokon túllép-
nek, garat és gége-betegségek léphetnek fel szervezetükben: hurutok, mandu-
lagyulladás (torokfájás), a nyakizmok megmerevedése, a gerincoszlop nyaktáji
elmeszesedése, pajzsmirigytúltengés, vagy csökkent pajzsmirigyműködés állhat
be. Ez utóbbiak a korábban említett tendenciák személyi szokássá, megrögzött
ambícióvá válása, túltengése, vagy fordítva: azoknak maradéktalan elfojtása
következtében jöhetnek létre. E jellemhibák vagy kiéletlen ösztönös készteté-
sek miatt, a Bika szülöttekre tehát a nyak- és toroktáj megbetegedései jel-
lemzôek, mivel a Bika csillagképe ezzel a testrészünkkel áll asztrológiai
kapcsolatban, vagyis a Bika által megtestesített lételv (a szellemi erőknek,
információ- sűrűsödéseknek a fizikai dimenzióban való megállapodása, meg-
honosodása) itt, a torok-csakra környékén fejti ki tevékenységét, hatásait
az emberi szervezeten belül.
Amennyiben csupán hűléses megbetegedések következménye a fülgyulladás, ez
is a Bika és a Kos csillagképéhez kapcsolódik, de ha más jellegű halló-szer-
fi károsodásról van szó, a Bak csillagkép spirituális problémakörével (Az e-
gyetemes törvényeknek a társadalmi élet szintjén történő alkalmazása) kapcso-
latos negatív mentalitást (magatartási mintákat, úgymint a lelkiismeret-fur-
dalással szemben tanúsított szembeszegülést, vagy másfajta lelki ellenállást)
kell szellemi (kauzális) vizsgálat alá venni a betegség igazi okának felderí-
tése érdekében.
Azon Bika jellegű karmával született személyeknek és általában azoknak az
embereknek, akiknek a horoszkópjában a Bika motívum negatívan megjelenik és
ezért a fent leírt betegségek, vagy betegségtünetek jelentkeznek, jól körül
kell nézniük a környezetükben és végig gondolni az addigi életük történetét,
hogy megláthassák: melyek azok a zavaró dolgok, amelyeket képtelenek lenyelni
és miután ezt konkrétan tudatosították magukban, vagy tegyenek meg mindent,
hogy azzal a számukra lenyelhetetlen - elfogadhatatlan - jelenséggel találkoz-
zanak, amennyiben a dolog már tűrhetetlenné és elviselhetetlenné vált számuk-
ra, vagy (és ez a metafizikailag helyes megoldás) tudatosítsák magukban, hogy
valamiért fontos számukra azzal a kellemetlen jelenséggel való gyakori találko-
zás, mert olyan információt tartalmaz, amely valamiért fontos a számukra és
próbálják meg tudatosan lenyelni azt, vagyis feldolgozni-megérteni értelmileg
és érzelmileg egyaránt. Erre a pozitív Bika-alapállásra utal Jézusnak azon ta-
nítása, hogy: "Ha valaki arra akar kényszeríteni, hogy menj el vele egy mér-
földet, te menj el kettőt vele. És ha valaki arra akar kényszeríteni, hogy
add oda a felső ruhádat, add oda neki az alsó ruhádat is."
Természetesen itt nem holmi ostoba és bárgyú szellemi alapállás felvételé-
re tanítja Jézus az emberiséget, hanem arra oktat bennünket a Kompenzáció, va-
gyis a kiegyenlítődés, valamint az Ok és az Okozat (Karma) Törvényei alapján,
hogy nem véletlenül érkezik hozzánk bizonyos információ erőszakosan, vagyis
nem véletlenül találkozunk egy olyan jelenséggel, amely erőszakosan fel akar-
ja hívni a figyelmünket olyan rejtett jelenségekre, amelyeket nem voltunk haj-
landóak korábban észrevenni és tudatosítani (Lásd a Kos látási zavarokkal kap-
csolatos, látás-gyengüléseket előidéző negatív mentalitását) és amely jelen-
ség, vagy rejtett összefüggés tudomásulvétele és spirituális feldolgozása el-
engedhetetlenül szükséges már a továbbfejlődésünk szempontjából. Az ember
aki erőszakoskodik velünk ugyanis csak megtestesít úgymond ártatlanul valamit,
amit mi korábban nem akartunk tudomásul venni, azaz NEM AKARTUK LE-
NYELNI.
Amennyiben egy Bika jellegű Karmával (Lilithel, vagy Sárkányfarokkal)
rendelkező személy tudomást szerez minderről és ennek következtében idejében
észrevéve belső hibáit, és eltökélt lelki-szellemi építkezés, lemondások és erô-
feszítések árán sikerül meghaladni a Bikára jellemző tudattalan késztetéseit és
gondolkozási, érzési és cselekvési mintákat, nem csak a fent leírt betegségeket
kerülheti el, vagy haladhatja meg, hanem olyan harmonikus személlyé válhat a-
mely (mintha ténylegesen állandóan mosolyogna rá a szerencse) valósággal vonz-
za magához az anyagi bőség áldását élete minden pillanatában és akt szívesen
választ akár üzleti, akár szerelmi partneréül minden olyan ember, akinek igé-
nye van a harmóniára és érzéke is van a harmonikus személyközti kapcsolatok
megteremtéséhez.


A BIKA jegyében található Lilithel született személyek
betegséghajlamai, valamint a sárkányfarokkal rendelkező
személyek jellegzetes betegségeiknek szellemi-lelki okai

A Bika napjegye által megtestesített spirituális erőtér a fizikai létezés-
hez és a fizikai létben való megállapodáshoz elsődlegesen (elengedhetetlenül)
szükséges előfeltételekhez, körülményekhez, azoknak a megteremtési - létreho-
zási kényszeréhez kapcsolja a Bika-karmával rendelkező embert. Mindennapi
élethelyzetekre lebontva, ezek az elemi szükségletek a következők: a fizikai
létformával való közvetlen információcserét biztosító táplálék, az információ
feldolgozáshoz szükséges nyugalmat és pihenést (alvást) biztosító hajlék (ott-
hon) és az emberben elsődlegesen megnyilvánuló Fény-szeretet ősprincípiumok
kölcsönös kiegyenlítését, áthatását és megtermékenyítését biztosító szexuá-
lis kapcsolatok harmonikus folytonossága.
Amennyiben a személyi horoszkópban erősen támadott a Nap, vagy a Bika
uralkodó bolygója: a Vénusz, vagy/és a Mars, a Bika sors-programmal szü-
letett személyek a lustaságig elmenően kényelmeskedők lehetnek, pénzsóvá-
rak, csökönyösek, önfejük, "nyakasok", gyűjtő- szenvedélyesek, vagy a disz-
harmónia másik végleteként öröknyüzsgővé, habzsolóvá, falánkká, harácso-
lóvá, kiéletlen és kegyetlen birtok-szerzőkké, valamint élvhajhászokká vál-
nak és munkamániába, valamint birtoklási mániába esnek. Amennyiben nya-
kasságuk és birtoklási hajlamaik, ambícióik a megengedett határokon túllép-
nek, garat és gége-betegségek léphetnek fel szervezetükben: hurutok, mandu-
lagyulladás (torokfájás), a nyakizmok megmerevedése, a gerincoszlop nyaktáji
elmeszesedése, pajzsmirigytúltengés, vagy csökkent pajzsmirigyműködés állhat
be. Ez utóbbiak a korábban említett tendenciák személyi szokássá, megrögzött
ambícióvá válása, túltengése, vagy fordítva: azoknak maradéktalan elfojtása
következtében jöhetnek létre. E jellemhibák vagy kiéletlen ösztönös készteté-
sek miatt, a Bika szülöttekre tehát a nyak- és toroktáj megbetegedései jel-
lemzôek, mivel a Bika csillagképe ezzel a testrészünkkel áll asztrológiai
kapcsolatban, vagyis a Bika által megtestesített lételv (a szellemi erőknek,
információ- sűrűsödéseknek a fizikai dimenzióban való megállapodása, meg-
honosodása) itt, a torok-csakra környékén fejti ki tevékenységét, hatásait
az emberi szervezeten belül.
Amennyiben csupán hűléses megbetegedések következménye a fülgyulladás, ez
is a Bika és a Kos csillagképéhez kapcsolódik, de ha más jellegű halló-szer-
fi károsodásról van szó, a Bak csillagkép spirituális problémakörével (Az e-
gyetemes törvényeknek a társadalmi élet szintjén történő alkalmazása) kapcso-
latos negatív mentalitást (magatartási mintákat, úgymint a lelkiismeret-fur-
dalással szemben tanúsított szembeszegülést, vagy másfajta lelki ellenállást)
kell szellemi (kauzális) vizsgálat alá venni a betegség igazi okának felderí-
tése érdekében.
Azon Bika jellegű karmával született személyeknek és általában azoknak az
embereknek, akiknek a horoszkópjában a Bika motívum negatívan megjelenik és
ezért a fent leírt betegségek, vagy betegségtünetek jelentkeznek, jól körül
kell nézniük a környezetükben és végig gondolni az addigi életük történetét,
hogy megláthassák: melyek azok a zavaró dolgok, amelyeket képtelenek lenyelni
és miután ezt konkrétan tudatosították magukban, vagy tegyenek meg mindent,
hogy azzal a számukra lenyelhetetlen - elfogadhatatlan - jelenséggel találkoz-
zanak, amennyiben a dolog már tűrhetetlenné és elviselhetetlenné vált számuk-
ra, vagy (és ez a metafizikailag helyes megoldás) tudatosítsák magukban, hogy
valamiért fontos számukra azzal a kellemetlen jelenséggel való gyakori találko-
zás, mert olyan információt tartalmaz, amely valamiért fontos a számukra és
próbálják meg tudatosan lenyelni azt, vagyis feldolgozni-megérteni értelmileg
és érzelmileg egyaránt. Erre a pozitív Bika-alapállásra utal Jézusnak azon ta-
nítása, hogy: "Ha valaki arra akar kényszeríteni, hogy menj el vele egy mér-
földet, te menj el kettőt vele. És ha valaki arra akar kényszeríteni, hogy
add oda a felső ruhádat, add oda neki az alsó ruhádat is."
Természetesen itt nem holmi ostoba és bárgyú szellemi alapállás felvételé-
re tanítja Jézus az emberiséget, hanem arra oktat bennünket a Kompenzáció, va-
gyis a kiegyenlítődés, valamint az Ok és az Okozat (Karma) Törvényei alapján,
hogy nem véletlenül érkezik hozzánk bizonyos információ erőszakosan, vagyis
nem véletlenül találkozunk egy olyan jelenséggel, amely erőszakosan fel akar-
ja hívni a figyelmünket olyan rejtett jelenségekre, amelyeket nem voltunk haj-
landóak korábban észrevenni és tudatosítani (Lásd a Kos látási zavarokkal kap-
csolatos, látás-gyengüléseket előidéző negatív mentalitását) és amely jelen-
ség, vagy rejtett összefüggés tudomásulvétele és spirituális feldolgozása el-
engedhetetlenül szükséges már a továbbfejlődésünk szempontjából. Az ember
aki erőszakoskodik velünk ugyanis csak megtestesít úgymond ártatlanul valamit,
amit mi korábban nem akartunk tudomásul venni, azaz NEM AKARTUK LE-
NYELNI.
Amennyiben egy Bika jellegű Karmával (Lilithel, vagy Sárkányfarokkal)
rendelkező személy tudomást szerez minderről és ennek következtében idejében
észrevéve belső hibáit, és eltökélt lelki-szellemi építkezés, lemondások és erô-
feszítések árán sikerül meghaladni a Bikára jellemző tudattalan késztetéseit és
gondolkozási, érzési és cselekvési mintákat, nem csak a fent leírt betegségeket
kerülheti el, vagy haladhatja meg, hanem olyan harmonikus személlyé válhat a-
mely (mintha ténylegesen állandóan mosolyogna rá a szerencse) valósággal vonz-
za magához az anyagi bőség áldását élete minden pillanatában és akt szívesen
választ akár üzleti, akár szerelmi partneréül minden olyan ember, akinek igé-
nye van a harmóniára és érzéke is van a harmonikus személyközti kapcsolatok
megteremtéséhez.AZ IKREK jegyében álló Lilithel, Sárkányfarokkal, vagy
diszharmonikusan fényszögelt Nappal rendelkező személyek
baleset- és betegséghajlamai és betegségeiknek kauzális okai

A Kos által képviselt nyílt és feltétel nélküli (humanista szemmel néha ke-
gyetlennek tűnő) előretörés és megnyilvánulás őselvét és a Bika megállapodá-
si megszilárdulási, megalapozási elvét feloldani és feloldva-egyesíteni törek-
vő Ikreknek, annak ellenére, hogy majdnem minden más napjegy szülöttje őket i-
rigyli látszólagos könnyedségükért, talán a legnehezebb a dolguk mind a tizen-
két napjegy szülöttei közül. Ugyanis az Ikrekben ha nem is szorult, két egész
szellem, mint ahogy azt sokszor vélnénk, de minimum másfél igen, mivel a bi-
ológiai foganásuk idején és az előtt több hónapon át, az édesanyjuk kétlaki é-
letet folytatott spirituális szinten, a szónak a gyakorlati (szoros) értelmében
(pl. ingázott két helyiség között, pl. a munkahely és a lakhely között), vagy
az átvitt értelmében (pl. spirituális és lelki szinten nem bírt egyértelmű hatá-
rozottsággal elválni a régi szerelmétől, lakhelyétől, szüleitől, karrierjétől, stb,
és az új családjának, családanyai szerepének, vagy az apának teljes meggyő-
ződéssel (személyével) odaadni magát, mivel az utóbbit túlságosan kevés-
nek, az ő gazdag személyisége leszűkítésének és korlátozásának érezte és
képzelte.
Ezért nehéz számukra az elemi erők szintjén érvényesülni akaró két ellen-
tétes késztetésű lételv: a Kos és a Bika spirituális erőterei, valamint a Jang
(maszkulin) világalkotó ősprincípium és a Jin (feminin) ősprincípium közötti
ellentéteket magukban feloldani és egyesíteni, ezeket jól különválasztani és
így, különválasztva és a maguk nemében meghatározva, újraegyesíteni egy,
az előző konstellációk megnyilvánulási fokánál magasabb létezési szinten.
Nehéz tehát az elemeit egy ekkora ego-maradványnak, mint amit az Ikrek
örökölnek az anyai ági ősanyáktól, harmonikusan egységbe fogni. Ezért is
uralja az Ikreket az összefüggés-teremtés és a közvetítés őserejét megtes-
tesítő Merkúr.
Mivel a Merkúr az emberi struktúrában elsősorban az egyéni intelligencia (az
intellektus) formájában, az értelmi képességekben nyilvánul meg, mindaddig,
amíg az Ikrek rá nem jön a természetszerűen benne létező ősi kettősség egye-
sítésének a szükségére, ez a vele született, egyéni intelligencia többnyire ön-
célúan működik, illetve inkább arra szolgál, hogy az aránytalanul fejlett ész-
szerűsége segítségével a felszínen mindenféle problémát megoldjon, ahelyett,
hogy az ősi kettősség lelki és szellemi egyesítése nehézségeinek a felvállalá-
sával, (a belső nehézségek átvilágításának, helyes értelmezésének és az erő-
feszítések felvállalásának) annak a szolgálatába állna.
Ennek is köszönhető az, hogy az Ikrek személyiség egyik oldala - az anyai ági
ösöktől, a generációk közötti spirituális memórián keresztül öröklött negatív
tulajdonágokat és irracionális késztetéseket adó karmikus determinációk oldala
- mindig a homályban, a sötétben marad és az Ikrek intelligenciája nagy hánya-
da azzal van folyamatosan elfoglalva, hogy a személyiségének ezt a sötét árny-
oldalát minél jobban, nem csak a külvilág elől, hanem önmaguk elől is elrejtse,
elleplezze. És mivel minden lélek az élete első felében általában helyből eluta-
sítja a megváltódáshoz - megszabaduláshoz szükséges megújulást, az újjászüle-
tés érdekében tett erőfeszítést, az egység megvalósítását megvalósítani, azt
előrevinni, előremozdítani hivatott intelligencia éppen az igazi rendeltetésnek
az ellenkezőjét szolgálja mindaddig, amíg a negatív tapasztalatai hatására fel
nem vállalja az újjászületéshez szükséges hibabelátást. Ebben, az újjászületés
ellen és a lelepleződés ellen folytatott racionális tevékenységében, az Ikrek jel-
legű leélek (értelem) rengeteg steril elméletet és üres filozófiát hoz létre, amely
mind csak a legfőbb feladat felvállalásának az elutasítását, elkendőzését, elo-
dázását hivatottak szolgálni.
Ezért, amikor ezeket az egyéni, vagy csoportos várvédelmet (általában az ego-
izmus-védelmét) szolgáló filozófiákat és ragyogó elméleteket valaki vagy va-
lami (a sors keze szerepében megjelenő életfordulat), mint érvénytelen kacat-
csomót félresöpri, az Ikrek típusú személyek intelligenciája csődöt mond és gon-
dolati - mentális szinten, de a hétköznapi érzelmi megnyilvánulások szintjén is,
türelmetlenek agresszívek, sőt: kegyetlenül kíméletlenek (durvák), vagy az ellen-
fél személyének a teljes megszüntetését célzó könyörtelen stratégákká válnak
mint a megvadult Kos és nyakasak és szűklátókörűek és dühödten toporzékolóak
mint a legrögeszmésebb Bika.
Olyan kettősség tehát az Ikreké, amelynek a feloldásához általában nem e-
lég az Ikrek magával hozott, racionális intelligenciája, mert ehhez sokkal több kell:
a személyi hibabelátási- és esendőség felvállalási készséggel járó feltétel nélküli, test-
véri áldozat-vállalás és maradéktalan személyi odaadás, amire az Ikrek t1pusú sze-
mélyek a legtöbb esetben képtelenek. Innen ered többnyire feltáratlanul maradó (rej-
tett), vagy nagyon késön - többnyire életük végén - felszínre kerülő tragédiájuk.
A felszínes könnyedséggel, a könnyelműséggel, a látszat-lazasággal, az üres nagy-
vonalúsággal, a válogatás és értékrend nélküli információ-áramoltatással és ezért a
felszínes fellengző magatartással, az arroganciával, a lényegi céltalansággal, az intel-
lektuális hitetlenkedéssel és hiteltelenséggel is kapcsolatba hozzák, holott épp ez a
könnyű szellemisége az, ami játékossá és ezzel együtt szimpatikussá is teszi. A fel-
színi könnyedség alatt viszont, mint minden embernél, ott bujkál a negatív meghatá-
rozodások tömkelege, csak éppen az Ikrek ezeket ügyesebben rejti el mint más szü-
löttek. Nos, ez teszi az Ikreket az úgynevezett Jannusz arcúság megszemélyesítőjévé
Ez viszont nem azt jelenti, hogy más személyeknek, vagy a többi személyiségtípusnak
nincs árnyoldala - hiszen mindenkinek van Sárkányfarka és Lilith-je a horoszkópban -,
csak azt, hogy, az Ikrek jobban fél a saját árnyoldalától, mint mások és ennek követ-
keztében a csillogó intelligenciája segítségével másoknál sokkal jobban elrejti. És azt
sem jelenti, hogy ez minden Ikrekre jellemző, hanem csak azokra az - általában fiatal,
vagy maximum középkorú - Ikrek determináltsággal rendelkező személyekre érvényes,
akiket még nem változtattak át a tapasztalataik, akiket a sorsuk nem vezetett rá még
arra, hogy a gyors és felszíni probléma-megoldó és csillogó-villogó elméleteket és káp-
rázatos filozófiákat alkotó intelligenciájuk az igazi és mély sorskérdések megoldásában,
nem, hogy használhatatlan, de a legtöbbszőr inkább nehezíti a lényegi felismeréseket és
meggátolja a hibabelátási készség kialakulását, a határozott és egyértelmű életfeladat
vállalást, vagyis, hogy a látszólagos előnyök biztosítása ellenére, hosszú távon inkább
a hátrányukra válik.
Szelességük az "Isteni Lehelettel" áll kapcsolatban, amely minden irányból jön
és a szélrózsa minden irányába áramlik. Rosah héberül annyit tesz, mint szél-
rózsa és ugyanakkor isteni lehelet, amely minden irányból egyszerre fúj. Ezért
az Ikrek jegye nem csak az értelmi-intellektuális tevékenységgel, a közvetítő,
kapcsolatteremtő készségünkkel, de "levegős" testrészeinkkel is kapcsolatban
áll. Ezért az Ikrek mentalitás a mellkas és a felső karok felső részén, a váll hajla-
tokban és a többi, levegős megnyilvánulással (könnyed karlendítésekkel, karfor-
gatással), légzéssel kapcsolatos funkciókat ellátó testrészeinken, szerveinken, úgy-
mint a légcsőn, a hörgőkön, a tüdőlebenyeken, a mellhártyákon, valamint a felső-
karokon és a kézfejeken és általában a végtagjainkon érezteti leginkább befolyását.
Az Ikrekkel kapcsolatban álló testrészeink és szerveink megbetegedése, azok káro-
sodása (baleset szerű sérülése), a negatív Ikrek mentalitással és tulajdonságokkal, a
az okoskodó jelleggel, személyiségtípussal áll kapcsolatban. Ezért az az ember, aki
nem tud szabadon lélegezni: oldott állapotban élni, tehát nem tud, vagy nem mer
"mélyen az élet és a lét mély őrvényeinek és problémáinak, valamint a saját lelke
ismeretlen mélységeinek: saját árnyoldalának, árnyék-személyiségének az
örvényeivel szembe nézni", az tüdő- és légúti megbetegedésekkel néz szembe.
Jelentkezhet nála asztma, légcsőhurut, tuberkulózis, tüdőtágulás (légző funkció
beszűkülése), valamint a különböző beszédhibák, a szóbeli kifejezési nehézsé-
gek.
A gyermekek ilyen jellegű megbetegedései viszont egyenesen arra utalnak,
hogy azok el vannak nyomva intellektuális, vagy szeretet, vagy személyi- szel-
lemi kinyilvánítási késztetéseikben, alapérzelmeikben és "levegős"- alaptulaj-
donságaikban, vagyis lényeges szellemi és érzelmi önkifejezésükben. Ezáltal
természetes személyiségük érvényesítésében akadályozva vannak, vagyis le van-
nak folyva, valamely zsarnokoskodásra, vagy éppenséggel érzelmeskedésre haj-
lamos (kos, bika, skorpió, oroszlán, rák, vízöntő) vagy bizonyos nevelési kon-
cepciókhoz görcsösen ragaszkodó (szűz, bak) szülő, nevelő, tanító, esetleg i-
dôsebb testvér által. Ugyancsak ide vezethető vissza és ezért Ikrek jellegű
mindenféle mozgáskoordinációs zavar. Az Ikrekre - különösen akkor, ha szüle-
tési napjegyükön kívül, még valamely más "levegős" csillagkép (Mérleg, Vízön-
tô), vagy más levegő-jellegű bolygó is hangsúlyos a horoszkópjukban- azt szok-
ták mondani, hogy "szelesek". Fontos azt tudni, hogy amennyiben az Ikrek, vagy
a más levegő jegy szülöttei nem élhetik ki ezt az alaptermészetüket gyermek-
korukban és e napjegyek gyermekei állandóan le vannak kötve különböző neve-
lési programokkal, vagy ha túlfegyelmezik őket, felnőtt korukban lesznek kény-
telenek alaptermészetüknek ezt a részét kiélni és az ezen kiéléseik által ki-
váltott tapasztalatokat "beszerezni", ami egy felnőtt esetében sokkalta zava-
róbb lehet a környezetre nézve mint egy gyermek részéről. De nem csak ezért
veszélyes lelapítani és lesimítani különböző pedagógiai és civilizációs prog-
ramokkal a Levegő jegyű gyermekek rengeteg szabad mozgást igénylő önkifejezé-
si és tapasztalási késztetéseit. Amire a leginkább figyelnie kell egy "leve-
gôs- gyermekű" szülőnek, az, hogy nem a virágpor, nem a közönséges por és
sok esetben még csak nem is az égett benzintől, földgátaktól szennyezett leve-
gô a "hibás" a gyermekek légúti megbetegedéséért, hanem mi, akik nem adunk ne-
kik elég lehetőséget a szabadtéri, önfeledt önkifejezésre, ilyen, levegős jel-
legü tapasztalatszerzésre.
Amennyiben a felnőtt szülött tudatosította az ilyen jellegű kényszereit,
már nagyobb mértékben képes megfelelően kezelni és a megfelelő kiélési lehe-
tôségeket biztosítani önmagának olyan életterületeken és olyan tevékenységek-
ben, ahol ez nem lehet zavaró sem rá sem a környezete számára (sport, társas-
játékok, klubtevékenységek, kirándulások, stb.).
Abban az esetben ha a bolygók által nyomatékosított Ikrek napjegyű szülöt-
tek merkuriális jellegéhez hozzájárul a másik két levegő jegyű csillagkép
(Mérleg, Vízöntő) bevilágítása olyan bolygók által mint a Nap, a Merkúr, a
Mars vagy az Uránusz, az Ikrek jellegű személyiségek merkúri túltengése,
vagy fordítva: annak gátoltsága, elfojtása következtében is jelentkezhetnek
olyan betegségek mint a neurózis, a schizofrénia, endogén depresszió, mániás
betegségek (különféle pszichózisok). Az Ikrek mint jellegzetesen kettős jel-
legü Napjegy is különösebb figyelmet igényel, ugyanis itt jelentkezik először
hangsúlyosan a Polaritás törvénye, ami az Ikrek szülötteknél abban jelentke-
zik, hogy ők csak látszólag intellektuális beállítottságúak, akiket csak a
felszínes és intenzív kommunikációszerzés és információ-áramoltatás köt le.
Megtévesztő tehát náluk az a mentalitás miszerint őket csak a felszínes, de min
den külsö szempontot figyelembe vevő, megismerési lehetőségek, a spekulatív
gondolatrendszerek érdeklik és a mély érzelmi kötödéseket betegesen kerülik.
Valójában az Ikrek is, igencsak szeretetéhesek és a lelkük mélyén valósággal
szomjaznak a szeretetre, a meghittségre, a családi, a jó baráti kötöttségekre,
az intenzív, mély érzelmi kapcsolatokra, de ezeket sohasem merik igazából fel-
vállalni, abban a félelmükben, hogy a mély érzések túlságosan lekötnék öket és
megzavarnák rosszul értelmezett szabadságukban, azaz kötelék és kötelezettség
nélküli szabad-életükben. Ezért a felnőttkori tüdőbetegségek (és így a tuber-
kulózis, a tüdő-rák) egyértelműen a szeretet-hiányra, vagy a szeretettől való
félelemre utalnak . Vagyis a tüdőbetegségek, és kimondottan a tüdőrák, az
Ikrek-jelleg által befolyásolt szülötteknek a tudatalattijukban elrejtett szeretet-
vágy elfojtásának a következménye. Ezek a betegségek visszautalnak az Ikrek
szülötteknek azon igyekvésükre, hogy távol tartsák magukat attól, hogy mély ér-
zelmi kapcsolatot átéljenek és abban teljes személyiségükkel (egész lelkükkel)
résztvegyenek, felelősséget vállaljanak. A tuberkulózis például kimondottan a sze-
retetlenség betegsége. Az árvaházi és általában az anyai melegség, gondoskodás
nélkül élö gyermekek gyakori tüdő megbetegedései arra utalnak viszont, hogy a
gyermek fizikai testében lakozó lélek képessé akarja tenni fizikai szervezetét,
értelmi-intellektuális és idegtevékenységét a szeretetre, az elvesztett szülőkön
kívüli más személyekhez való kötödésre, a szeretet-adásra és szeretet-elfoga-
dásra.
Az Ikrek típusú emberek születésüktől fogva is szimpatikusak általában, de
pontosan azért, mert képtelenek szembenézni a kettősségükből adódó, saját
válságaikkal - az árnyékban maradó személyiségük háttér-befolyásából eredő
álságaikkal - és felvállalni teljes egészében az őket állandóan kísértő, de
letegadott, a szünetlen sürgős kiútkeresések cselekvésrendszere által mindig
háttérbe szorított krízis állapotaikat, ha nem is szélhámos, de legalábbis
megbízhatatlan (szélcsap, szeles...) emberek hírében állnak.
Amennyiben sikerül intellektuális fölényüket, racionális, de mindig felületes és
a látszatok szintjén megmaradó és folyamatosan rögtönző probléma-kezelési
készetetéseiket a lelki és a szellemi mélységek (aktabázisok: "pokoljárások")
vállalásával felváltani, a legértékesebb szellemi alkotásokkal gazdagíthatják az
emberiséget, kedves és szellemileg felemelő (valósággal elbűvölő), mindig
eleven társalgási képességük termékenyítő kisugárzásáról nem is beszélve.A RÁK jegyében született, valamint a Rák Lilithel
és a Rák Sárkányfarokkal rendelkező személyek betegséghajlamai,
jellegzetes betegségeiknek szellemi-lelki okai.

A Rák jegyében született személyek általában a legérzékenyebbek, a leg sebez-
hetőbbek, a legfélénkebbek és ugyanakkor a legragaszkodóbbak az állatöv összes
csillagképének szülöttei közül.
Ugyanis, ők a közvetlen kötödések általi szellemi megismerés, a közvetlen ta-
pasztalás, a testi, lelki és érzelmi kapcsolatok mély, elemi átélésének és a
közvetlen (személyes) jellegű információ-befogadási készség ősprincípiumának
a megtestesítői. ők úgy ismerik meg a világot, azaz környezetüket, hogy a ma-
gukévá teszik és magukhoz kötik a környezetükben élőket azáltal, hogy szünte-
lenül gondoskodni akarnak azokról. Ennek köszönhetően ők a legtragikusabb
drámák hősei és áldozatai is (alanyai). Ugyanis a Rák szülöttekben elsődlege-
sen megnyilvánuló és a gondoskodáson keresztül történő AZONOSULÁSI
PRINCIPIUM ellentmond a más szülöttekben elsődlegesen ható függetlenedési
(és ezáltal a személyes felelősségvállalási) törekvés princípiumnak, ami
valósággal felsebzi a Rákok fokozott és heves érzékenységét.
Ezért a legelemibb, materiális információ-feldolgozási (emésztési) folyama-
tokat végző szervek károsodnak meg a Rák szülöttek esetében, ha nem tudatosul
bennük idejében az a tény, hogy a velük ellentétesen érző és gondolkozó embe-
rek a valóságnak egy másik - épp annyira jogos és érvényes - részét testesítik
meg és azoknak nem éppen az állandó családi meleg, a kötöttség és kötödés
jelenti a legfőbb jót az életben, ahogy a Rák szülötteknek.
Mindezért, ha egy Rák szülött horoszkópjában igen sok a diszharmonikus
bolygóállás, az elsősorban emésztési, vagyis információ-befogadási és -feldol-
gozási zavarokkal fog küzdeni. Amennyiben a fent leírt "világhelyzetét" nem
sikerül tudatosítania magában és a Polaritás törvénye által adott szélsőséges
helyzetét nem tudja feloldani, vagyis nem alakítja át rendkívüli érzékenyé-
gét és sebezhetőségét információ-befogadási készséggé, a szokásostól eltérö,
intenzív lelki élete, önemésztési késztetései hajlamossá teszik a gyomorbeteg-
ségekre, a nyelési problémákra, gyomorégésre, savhiányra, savtúltengésre és
különböző bélműködési zavarokra.
Szentimentális és egoista félelmeiből fakadó, családjáért, szeretteiért
való túlzott aggodalmaskodásának, féltésének és féltékenységének következté-
ben, a nyirokmirigy rendszerének (és elsősorban a hasnyálmirigy) működési
rendellenességei gyengítik majd a kórokozókkal szembeni ellenálló képességét.
Mivel túlérzékeny, néha sovánnyá emészti magát sértődöttségében, mikor pedig
elhízik a környezetéből kiváltott agressziók elleni védekezése következtében.
- Sértődékeny kicsi énjét (önérzetét) körülveszi egy vastag zsírtömeggel, a rák-
páncéllal és felszínes kedélyeskedéssel próbálja fedezni, palástolni belső
szorongásait, feszültségeit. De az is megtörténik egy-egy férfi Rák szülött
esetében, hogy belefáradván sebezhetőségébe, "a legjobb védekezés a támadás"-
- alapon, agresszív, sőt: néha egyenesen kegyetlenkedő magatartási formákhoz
szoktatja magát. De ez, az elején kényelmesnek látszó magatartás fogja okozni
a vesztét is, mert ezzel a pszichológiai páncélzattal elzárván és valósággal
eltorlaszolván önmagát a további ("sértő") információ-behatolásokkal szemben,
menthetetlenül a rákos sejtek túlzott elszaporodását idézi elő fizikai szerve-
zetében, amelyek tulajdonképpen ugyanennek, az egyetemes egységes létezéstöl
való elzáródási késztetésnek, a voluntarizmusnak és a félrevezetésnek a fizi-
kai sejtek szintjén történő megtestesítői. De nem csak agresszív és elutasító,
neheztelö magatartással képesek a Rák szülöttekhez hasonló érzékenységgel ren-
delkezô emberek pszichológiai páncélt, védő burkot vonni maguk köré, aminek kö-
vetkezménye a Rák nevével fémjelzett betegség, vagyis az emberi szervezetben
természetesen tenyészö rákos sejtek túlságos elszaporodása és a burjánzási fo-
lyamat elindulása. Ezt a lelki védő-burkot a legtöbb esetben a tökéletes alkal-
mazkodási készség és a környezettel való opportunista kiegyezési mentalitás ki-
alakításával szokták kialakítani a nem agresszív Rák szülöttek és a Rákokhoz
hasonló túlérzékenységben "szenvedő" emberek. Ezek lesznek az úgynevezett nor-
mophánok, a társadalmi normák és konvenciók tökéletes betartói, a legetikusab-
ban viselkedő emberek, e tökéletes "jó ember" szerep segítségével akadályozván
meg a többi embertársuk esetleges agresszív fellépését, viszonyulását személyük-
kel szemben. Ezért az idejekorán elhunyt Rákos személyeket igen megíratja kör-
nyezete, melegszívű, jóságos emberként elkékezvén reá és a Sors abszurditásá-
nak tudja be korai "elvesztésüket", nem sejtvén hogy a jóságos személyt csupán
azért tekintik jóságosnak, mert soha nem ellenkezett egyetlen erőszakos és
igazságtalan embertársával sem, végtelenségig tűrt, hallgatott és szenvedett,
ahelyett, hogy életében legalább egyszer meg merje mondani őszintén azt, amit
gondol valójában.
Ezek az emberek állandóan kegyes hazugságok látszólagos védfala mögött, de
valójában egy, az életük kegyetlen végét előkészítő látszat-létezés üvegfalú
labirintusában élnek, miközben igenis támadják gondolataik szintjén, végtelen
belsö neheztelések formájában, az egész környezetüket, amelynek "érzéketlen és
kíméletlen" viselkedése következtében ők olyan sokat kénytelenek szenvedni...
A sors iróniája (vagyis a hatás-visszahatás törvényének a következménye), hogy
életük utolsó heteiben, napjaiban ugyanazt a megtévesztő magatartást kapják a
környezetüktől, amivel "etették" azt egész életükben: elhazudja elölük, hogy
napjaik megszámláltattak s a védekezés érdekében létrehozott hazugságburkot a
szemtelen őszinteséggel és végzetes életkedvvel szaporodó, a szervezet immuni-
tás rendszerét valódi természetük felöl szítén hamis információkkal megtévesz-
tô rákos sejtek szétbontották. így az élet drámáját fel nem vállaló, ezt a jó-
ságosság és az etika eszközeivel kicselezni és megkerülni próbáló embereknek
még az a lehetősége sem marad meg, hogy életük utolsó napjaiban legalább ô-
szintén szembenézhessenek önmagukkal, hogy felkészülhessenek nyíltan és bát-
ran fogadni azt, amitől egész életükben féltek: a fizikai halállal való nyílt
szembesülést és azt, hogy ezáltal, ebből a perspektívából látván jóságos cse-
lezéseik, ügyeskedéseik és végülis egész környezetüket megtévesztő magatartá-
suk hiábavalóságát, belátván saját élettapasztalatuk által az élet törvényére
vonatkozó egyedüli igazságot miszerint "Aki meg akarja nyerni életét elveszti
azt." Mert az élet drámáját őszintén és nyíltan vállalni kell még a Rák szü-
löttekre jellemző rendkívüli érzékenységgel "megáldott" embereknek is. Ennek
elutasítása, a társadalmi hazugság rendszerek feltétel nélküli elfogadásával és
betartásával történő kicselezése épp annyira káros, mint a fölösleges dramati-
zálás, a dráma tragikus állapotok előidézéséig menő eltúlzása, amire a Rák szü-
löttek ugyancsak hajlamosak.
Állandóan hullámzó kedélyállapota, sértődékenysége és túlérzékenysége dep-
resszióba, önsajnálatba, vádaskodásba és önvádaskodásba vagy szenvedélybeteg-
ségekbe, például alkoholizmusba sodorhatja. És ez még a legjobb eset, mert ha
az előbbiekben felsoroltakhoz még a (megsértett) túlzott önérzeteskedő hajla-
ma is aktiválódik, az előbb leírtak alapján, egyenesen a Rákos megbetegedések
különböző labirintusaiba hajszolja magát.
Nők esetében a mellek és a nemi szervek problémái is gyakoriak. Ilyenek a
havi vérzéssel, a terhességgel, a szüléssel, a szoptatással és általában a női
megtermékenyülés, vagyis a termékenység princípiumával kapcsolatos zavarok
(méh vagy melldaganatok), amelyek a szülöttnek a rosszul megélt anyai szerep-
körével kapcsolatos lelkiismereti kérdésekre (az anyai szereptől, vagyis a
gyermek szüléstől való hosszas elzárkózás, abortuszok, fogamzásgátló tabletták
szedése, vagy más mechanikus "védekezési" módszerek alkalmazása) vezethetők
vissza. Ugyanakkor fontos azt is tudni, hogy akárcsak a más konstellációkra
jellemző károsodások és megbetegedések esetében, a Rák-princípiumához kötött
betegségek nem kimondottan és kizárólagosan a Rák szülöttekre jellemzőek. Hu-
morosan fogalmazva: nem a Rák szülöttek előjoga ilyen betegségben szenvedni,
pontosabban ilyen jelleg3/4 betegséget gyártani, hanem ezt "elkövethetik", mint
ahogy sajnos el is követik a más konstellációk szülöttei is. Azok tehát, akik
nem a Rák napjegyében születtek ugyan, de konstellációjuknak köszönhetően erős
összhangban (rezonanciában) vannak a Rák konstelláció által megtestesített
princípiumokkal, mint például a Víz-háromszög másik két napjegye, a Skorpió és
a Halak szülöttei, vagy azok, akiknek több támadott, diszharmonikus bolygója
áll a Rákban és általában a Víz-jegyekben. Női horoszkópokban az is Rák-prob-
lémákat idéz elő többnyire, ha a Rák uralkodó bolygója, a bőség, a termékeny-
ség, a tudattalan lelki tevékenység és az asztrál- érzékenység (amit egyesek
lelki érzékenységnek neveznek) princípiumát megtestesítő, támadott Hold áll
Víz vagy Tűz-jegyekben, esetleg a négyes vagy az ötös házban.
Kettős jegyének köszönhetően a Rák szülött is pont olyan kiismerhetetlen
és bonyolult még önmaga számára is mint például az Ikrek, amelynek a Rák nem
a poláris kiegészítője, hanem a szimmetrikus tükörképe. A család és otthon-
centrikus Rák ugyanis mindent elkövet, és minden követ megmozdít és addig nem
nyugszik amíg a család mindegyik tagját biztonságban és az ő általa elképzelt
jó életkörülmények között nem tudhatja, de ha ez a lehetetlen ideális helyzet
elő is áll néha-néha és már nincs semmi, amiért aggódni, aggodalmaskodni tud-
na, akkor elvágyódik a kényelmes és nyugodt körülmények langymelegéből valami
egzotikusan kalandos és izgalmas helyzetbe, de ezt ritkán képes megfogalmazni
és bevallani önmagának egyértelm3/4en és körvonalazottan és csupán a rejtett
nyugtalansága, az a bizonyos misztikus elégedetlensége jelzi azt, hogy számára
akkor nincs éppen rendben valami, ha végre minden a legnagyobb rendben van.
Nem csak e rejtett, és teljes mértékben csak a tudattalan szféráiban működő
kettősség miatt szenvednek a Rákok olyan tehetségesen, hogy a körülöttük álló
családtagoknak is bőven kijut a szenvedésből, hanem mint a más konstellációkra
jellemző tulajdonságok öncélú túlpergetése esetében is, a Rák konstellációra
jellemző anyai, apai, szülői, család -és gyermekirányítói, gyámkodói szerepük
öncélú túljátszásának következtében is. A Rákok ugyanis nehezen tudnak azono-
sulni más szerepkörökkel és a gyámkodó szerepköreik fontosságának túlhangsú-
lyozása következtében, a felnőtté vált gyermekek és gyámolítottak által fá-
rasztónak és terhesnek ítélt és ezért sokszor kegyetlenül visszautasított
szeretet- nyilvánításaik és gyámkodó-jóakarásaik érzelmi következményei miatt,
mindenkinek akad bőven szenvednivaló a környezetükben. A legtöbbször persze
maguknak a Rák-mamáknak és a Rák-papáknak (vagy más, támadott Holddal és más,
víz-jegyű bolygókkal rendelkező mamáknak-papáknak), akik kifosztottnak, ha-
szontalannak és megalázottnak érezvén magukat amiért a huszonéves gyermeke-
iket nem nevelhetik tovább és nem irányíthatják azok lépteit az általuk elkép-
zelt egyetlen jó irány és a boldogság felé, sérelmükben ügyesen "beidéznek"
maguknak valamilyen Rák-betegséget, hogy legalább ezáltal tölthessenek fontos
szerepkört a szeretett gyermekeik, családtagjaik életében. És ha elvesztett
helyzetüket és gyám-tekintélyüket a "veszélyes" betegségükkel sem nyerhetik
vissza, az önemésztés útján egész a halálig is elmennek, hiszen számukra a
szülői, gyámkodói, családirányítói szerepkör elvesztésével, amely minden lát-
szólagos humanista magatartás mellett, álcázottan a rejtett uralkodási mániá-
jukat szolgálja, a Rák szülöttek képzeletében értelmét veszíti az élet.
Amennyiben képessé teszik magukat jellegzetes lelki érzékenységüknek a szel-
lemi információ befogadási-készséggé való átalakítására és sülökként is képes-
sé teszik magukat az életfogytiglaninak képzelt gyámkodói-irányítói szerepük-
ről való lemondásra, a felnőtté váló gyermekek elengedésére, szabadon bocsá-
tására (megértvén azt, hogy a legfőbb jó, amit a marurizálódó gyermekeikkel
tehetnek az a gyámkodás megszüntetése, mert az igazi szeretet az mindent fel-
szabadít, elenged és semmit nem tart meg magának), nem csak a jellegzetes Rák
betegségeket kerülhetik el és haladhatják meg, hanem az értelmi világossággal
(szellemi valóság-ismerettel) átitatott szeretet gyakorlásának a legmagasabb
fokára is eljuthatnak.A negatívan fényszögelt Oroszlán nappal, valamint az Oroszlánban
álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- és
betegséghajlamai, betegségeiknek és konfliktusaiknak az igazi okai.


Az Oroszlán az egyetemes léttudat és az individuális tudat spirituális erejét és
annak a problémakörét megtestesítő konstelláció.
Az Oroszlán napjegye által képviselt spirituális és kauzális (morfogenetikus)
erőtér hatása elsődlegesen az individuális tudat kiszélesítéséhez és finomításá-
hoz, az Én- formáláshoz, az alkotó személyiség műveléséhez és nemesítéséhez
és így történő kiteljesítéshez, vagyis az egyén szellemi személyi öntudat-formá-
láshoz, az öntudat és az Én-képzet spiritualizálásához kapcsolódik. Ez által te-
hát a helyes neveléshez de főképp az önneveléshez is kötött, és ezek által az
alkotói képességeket növelő és nevelő önismerethez, a fejlődéshez, szervezéshez,
a bátorság és a nagylelkűség kialakulásához, a nehézségekkel és egyéni gyenge-
ségekkel való szembenézéshez, azok egyenes (gerinces) vállaláshoz, valamint
a gyengeségek feletti uralkodáshoz, azok legyőzési képessége kialakításához,
vagyis, a személyi gyengeségekkel szembeni belső határozottsághoz és végül
az önuralom és az önfegyelem képessége kialakításához kötött.
De fontos tudni, hogy mindez nem a többi ember, vagy a külső (természeti)
környezet és nem a külső élethelyzetek fölötti öncélú uralkodás, de főképpen
nem a fölényességi érzet, a hiuság és a fölösleges önérzeteskedés növelése árán,
misztikus kifejezéssel: az ego növesztése folytán, illetve a fölényeség-tudat és
az egoista mentalitás, az ego védelmének fokozása és táplálása, annak a nagyra
növesztése (hízlalása) árán kell történjen. Sőt: mindennek az ellentétével, va-
gyis a személyes gyengeségek fölötti erôvétellel és felülemelkedéssel: az
egoizmusból fakadó személyi hibák és gyengeségek leküzdésével, az önzés
és az áldozathozatali képtelenség fölött aratott győzelemmel, vagyis a tuda-
tosan kitartó és szívós önfegyelemmel megvalósított, önuralommal és nagy-
lelkűséggel. Ezért, a magukra nem ébredt, un. nyers Oroszlán-szülöttek, még
ha a föld legártatlanabb lényeinek is néznek ki, néha még önmaguk számára
sem bevallottan, nem csak hogy minden esetben fölénybe akarnak kerülni és
minden áron uralkodni vágynak mások fölött, és leginkább az élettársuk, a
szerelmi partnerük, g gyermekeik, a testvéreik, rokonaik és a barátaik fölött,
vagy a sors elemei és erői fölött, hanem irányítani akarják azokat és "termé-
szetesen" úgy, hogy az számukra mindenképp jó, előnyős és hasznos legyen.
És amennyiben valaki megkíséreli a rajtuk való uralkodást, illetve óvatla-
nul bele megy egy olyan (házastársi, vagy munkatársi) relációba, amelyben a
látszat szerint ő vezeti és irányítja az Oroszlán karmával rendelkező személyt,
az vagy fel lázad előbb-utóbb, mihelyt a rejtett önös érdekeit már nem szolgálja
a reláció és annak a felrúgásával tönkretesz mindent, vagy cserben hagyja a par-
tnerét, éppen akkor, amikor úgy néz ki, hogy minden a legnagyobb rendben van.
A negatív Oroszlán személyiség ugyanis, vagy mereven és a a legtöbb esetben, a
környezete számára hátrányosan gerinces, vagy ő maga a gerinctelenség meg-
testesülése és képes dicsőíteni azt, vagy megalázkodni még az előtt is, akit ko-
rábban a leginkább ő rágalmazott. Illetve, megalázni és rágalmazni azt, akit
korábban szeretett, vagy elismerte annak erényeit és még dicsért is.
Ritkán, de a másik véglet is lehetséges, és elvétve olyan Oroszlán szülöttel
is találkozhatunk, aki képtelen az önálló gondolkozásra, önálló vélemény- és
akaratalkotásra, önfenntartásra, önérvényesítésre, egyszóval az autonómiára
és magát alárendeli még 3O és 4O évesen is másoknak, legfőképpen a szülei-
nek, vagy a szülők egyikének, leggyakrabban az anyjának, és hagyja magát
attól vezetni. Annyira, hogy még a saját családját is képes tönkretenni, annak
a kérésére és parancsára, és aztán attól lesz krónikus arcüreggyulladása, vagy
azért fájtatja a mellkasát és a hátgerincét (Micsoda lényegre törő töltete van e
sajátos magyar kifejezésnek: valaki valamijét fájtatja, mintha tudatosan tenné!
Egyetemes törvényekhez kötődő lelkiismeretem, felelős moralitásom az, amivel
valósággal "fájtatom" valamelyik ősprincípiumhoz kapcsolódó testrészemet. A
kezemet például azért, mert valamit az életemben, vagy egész életemet, vala-
hol, valamiért rosszul kezelem.), mert nem meri a saját akaratát nyíltan és egyér-
telműen felvállalni, problémáit becsületesen kimondani. Félénk, aggályoskodó,
zárkózott, gátlásos, aki a veszteségtől való félelmében, túlzóan uralkodik a spon-
tán és természetes személyi megnyilvánulásai fölött. Ezért fog gyáva Oroszlán-
ként gerinc problémákkal és arcüreggyulladással küszködni, ugyanis nem tud
gerinces ember lenni és emiatt képtelen még önmagával is, nem hogy másokkal
szembenézni, mind szellemileg, mind lelkileg. Tény, amit az ő fizikai szervezete
hűen le fog képezni egy adott idő elteltével.
Az alaptermészetük szerint másokon, ha önkéntelenül és öntudatlanul is, de
mindenképp uralkodni vágyó, de a náluk erősebb egyéniségek (szülök, idősebb
testvérek) által elnyomott, vagy megfékezett Oroszlán gyermekek depressziós
állapotokig, és a megmagyarázhatatlan okú szívbajokig, mellkasi- és légzési
problémákig (asztmáig) és gerincferdülésig, krónikus arc- és homloküreggyul-
ladásig is elmenően (végzetesen) is megbetegedhetnek a nyers, individuális

természetük kiélési lehetetlenségének a következetes akadályoztatása, vagy
annak a finom pszichológiai manipulása esetében. Ezért többet árt, mint hasz-
nál a gyermek egyénisége harmonikus alakításában az, ha egy pedagógiailag
túlontúl felkészült szülő, vagy nevelő, állandóan leinti, vagy folyamatosan visz-
sza fogja őket az oroszlános lendületükben, és főként ha folyamatosan kedvét
szegi az által, hogy állandóan megakadályozza a őt többi gyermek feletti ural-
kodási ösztöne kiélésében, nem tudván, hogy a gyermekek között sokkal tisz-
tábban működnek az egyetemes törvények, mint a felnőttek világában és ezért
időnként kell hagyni a gyermekeket, hogy szabadon kinyilváníthassák és kiél-
hessék gyermekkorukban játék szinten, egymás között sajátos alaptermészetü-
ket. Persze, ezt sem a végtelenségig, és nem a többi gyermek szabad önkifeje-
zésének a rovására.
Mivel nem értik ezt, a külső elemek (személyek) fölötti és a saját uralkodási
kösztetései, önkéntelen szándékaik fölötti uralkodási mechanizmusoknak az
arányos játékszabály-rendszerét, az Oroszlán jegyében született felnőtt személyek
leggyakoribb betegségei a szívvel, a mellkassal és a hátukkal kapcsolatosak,
de az érrendszeri problémák, a vérkeringési zavarok, az érelmeszesedések, az
agyvérzések, az arc- és homloküreg-gyulladások, a gerinckopások és sérülések
és a gerincferdülések, is jellemzőek. Ezen szervek és testrészek akkor be-
tegednek meg, ha az Oroszlán-szülött nem veszi észre magát és minduntalanul
uralkodni akar a környezetében élő személyeken, azok viszont nem hagyják ural-
kodni személyük (és életük) fölött az Oroszlán-szülötteket. (Amint már tettem
említést erről a korábbiakban, a másik véglet szerinti diszharmonikus Orosz-
lán-mentalitás is lehet szellemi-lelki "kórokozó", különösen a hátgerinc ferdü-
lések, gerincporc sérülések, gerincgyengülések esetében: a gyávaság, az alamu-
sziság, a hátsó ajtózás és a kiskapuzás, a hátulról támadás, az intrikálás, az
igazságferdítési és igazság hamísítási hajlam, az őszintétlenség és a nyíltság
megtagadása és ezek elől a személytelenségbe való rejtőzködés, a problémák
elfödése, eltusolása, elhazudása, vagyis a nem nyílt és egyenes lelki-szellemi
magatartás).
Tudomásul kell venni, hogy egy ember sem várhat el akkora humanizmust a
másik embertől, hogy az engedjen valamely családtag, vagy munkatárs zsarno-
koskodási hajlamának csupán azért, hogy az illető nehogy beteg legyen. Jobb ha
bevallja, beismeri és megmagyarázza magának az Oroszlán szülött, hogy igazából
mitől, milyen személyiségi problémájától szenved és próbáljon meg magán belső
őszinteséggel segíteni magának a saját helyzete felismerésében. Attól nem lesz
boldogabb és egészségesebb egy Oroszlán sem, ha állandóan uralkodni hagyják és
nem kapván meg idejében a környezetétől a megfelelő ellenállási jelzéseket, nem
tanul meg saját magán uralkodni. Hiszen azáltal, hogy mások fölött uralkodik,
morálisan és így spirituálisan sem fejlődhet, aminek elengedhetetlenül és ki-
védhetetlenül, negatív visszahatása lesz az egészségére is. Ezért a fent említett
betegségek mellett, csigolyagyulladásra, mellkasi szakasz porckorongjainak
a gyulladására, vagy éppenséggel szívbetegségre - infarktus-hajlamra - tesz
szert az idők folyamán. Ha még ezután sem képes felébredni és elsősorban
önmagát fegyelmezni mások fegyelmezése helyett, látásproblémák, szemgyu-
lladások, retinaleállások lehetségesek, annak következtében, hogy nem akarja
meglátni és nem akarja belátni a saját tévedéseit és azt, hogy másnak is van joga
a tévedéshez, különösen, ha a személyiség-meghatározó bolygók, vagy az Aszcen-
dens az Oroszlán napjegy 6 és l foka körül állnak.
Nő nemű, Oroszlán karmával rendelkező személyek esetében, a nyílt, vagy rejtett
(titkolt) önszeretet és önimádat, az odaadási - önátadási képtelenség, valamint az é
letért (Istenért) és másokért való áldozathozási képesség teljes hiánya, odáig elme-
het, hogy öntudatlanul, vagy tudatosan, de elutasítják a gyermekáldást és minden-
féle hihető és hihetetlen ürügyet kitalálnak (Hogy messze húszon két fölötti élet-
koruk el-érése és elhagyása után, még nem értek meg arra, hogy jó édesanyák legyenek,
hogy gazdaságilag még nem állnak ott, hogy ezt a "luxust" megengedhessék maguknak,
hogy nekik még tanulniuk kell a második egyetemi diploma megszerzése után is,
hogy nem tapasztaltak és nem láttak a világból eleget, és általában is, nem éltek még
eleget, de főképpen azt, hogy nem találták még meg azt a férfit akiben bízhatnak,
illetve, akik nekik megfelelő partnerük lehet - és persze, ilyen férfi nem is létezik! ?
stb., stb.), nem csak a mások (élettársuk, szüleik), de önmaguk (lelkiismeretük és
felelősségérzetük) ámítására is.
És, ha netalán mégiscsak rá tudják venni magukat arra valamiképpen, hogy csa-
ládot alapítsanak, vagyis arra, hogy egy férfi mellett elkötelezzék magukat és anyá-
vá váljanak, ez az anyaság semmiképpen nem jelenthet többet egyetlen utód szülé-
sénél, nevelésnél és gondozásnál.
Az asztrológusnak néha megáll az esze, hogy mit ki nem képesek eszelni ürügy-
ként, csak nehogy a szeretett és imádott egójukat szét kelljen szórniuk utódok
formájában, illetve, hogy egynél több utód megszülését, gondozását és nevelését fel-
vállalják. Vagyis, hogy az oroszláni kényelműket veszélyeztessék ezekkel, a belőlük
származó a kis kellemetlenkedő lényekkel, akikre nem csak nekik, hanem másoknak
is oda kell majd figyelni, ahelyett, hogy az ők csodálatos személyére figyelnének.
Holott éppen ez lehet az Oroszláni karma legbiztosabb és legalkalmasabb feloldá-
si lehetősége: AZ ÁLDOZATHOZÁS, az önátadás és az odaadás, valamint a máso-
kért (utódaikért - családjukért) való személyi felelősségvállalás. Ebből és csakis
ebből a gyakorlati megvalósításokból, a tényleges áldozathozatalból alakulhat ki
az a bizonyos, nemes-Oroszláni arany öntudat, aminek az elérése érdekében a régi-
ek megalkották a legnemesebb szellemtudományt: az alkímiát. Az alkímia tehát,
kiemelten az Oroszlán és a Szűz konstellációk tudománya!
Amit viszont a legajánlatosabb az Oroszlán Karmával rendelkező személynek a
szívébe vésnie az, nem más, mint az, hogy legalább az itt olvasottak után, igyekez-
zen, a magáról olvasottak által a sértett egoja miatt, valamint az önös becsvágyából
és hiuságából eredő, spontán replika-adási késztetései fölött uralkodni, és ne akarja
az asztrológust sem kíméletes humanista elvekre hivatkozva, sem rózsaszínű misz-
tikus tanokból átvett nemes gondolatok közlésével megszégyeníteni, kioktatni, meg-
leckéztetni, stb., annak érdekében, hogy valamiképpen fölényben érezhesse magát
fölötte. Az asztrológus ugyanis a legutolsó ember, akivel az Oroszlán karmával
rendelkező személynek csatároznia kellene és aki fölött neki bármiféle diadalt kel-
lene aratnia, vagyis akivel szembe neki fölényeskednie kellene. Egy ilyen téves
Oroszláni magatartás ugyanis, éppen azt bizonyítja, hogy az illető személy, meny-
nyire nem ismeri még önmagét, illetve azt, hogy mennyire távol áll még attól a
spirituális színvonaltól, amire hivatkozik, és amihez el kellene érkeznie. Vagyis,
attól az ő nemesi lényéhez születéstől illő színvonaltól, amelyhez Ő máris elér-
kezettnek képzelte magát korábban az által, hogy szorgalmasan, vagy szorványo-
san, de egy pár éven át, végig követett bizonyos misztikus kurzusokat (Joga, rejki,
agykontroll, dianetika, buddhista tanfolyamok, táltos iskola, stb.).
Amennyiben az Oroszlán-karmával rendelkező személynek sikerül felébrednie
és tudatosan felvállalja az Oroszlán gyengeségeinek, vagyis a nyílt, vagy rejtett ego-
izmusból eredő tulajdonságainak beismerését követő, kiigazítási és meghaladási
erőfeszítéseket, egy igazi, a belső tisztultságából eredő, világos öntudatra és ezzel
járó, majdhogynem acélos egészségi állapotra (erős immunrendszerre) tehet szert,
önzetlenül és közvetlenül árasztván maga körül az uralkodó bolygójának: a Nap-
nak az éltető fény-sugarait, amitől minden jó szándékú, békés ember oldottan,
nyugalomban és biztonságban érezheti magát az ő környezetében.


A negatívan fényszögelt Szűz nappal, valamint a Szűzben álló Lilithel,
vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- és betegséghajlamai,
jellegzetes betegségeiknek és baleseteinek az igazi, kauzális okai.


Azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerűségre és a
materiális gyakorlatiasságra való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors
minden problémáját a gyakorlati ésszerűség segítségével történő megoldási
igénye vezérel, vagyis akik a betegségekből való gyógyulást is pusztán a
technikai, tudományos és gazdasági kérdésnek képesek felfogni, akiknél
tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai – tudományos
módszerekkel való kezelési és elintézési igény, és akiknél a rendtartási
mánia, a túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az
akkurátus pontosság és precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis
mindaz, ami a fizikai világ lehetőségeinek az erőszakos felhasználási igényére,
valamint az anyagi létnek az abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami
az előbbieknek az ellentéte: rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség,
közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés, stb., a Szűz által megtestesített
általános emberi és személyi rendeltetéssel kapcsolatos Karmának a megtestesítői.
A Szűz ugyanis, a megnyilvánult létezésnek, az emberi létezésének és az egyes
személy partikuláris rendeltetésének a spirituális és kauzális problémakörét és
megvalósulási lehetőségeit testesíti meg.
Ezért a Szűzhöz tartozik a szervezetbe került tápláléknak is a rendeltetése
szerinti elosztása és felhasználása, aminek következtében ezek a személyek
általában erősen hajlamosak az emésztési rendszer és általában a bélműködés
zavaraira, a szervezet emésztési funkcióit lebonyolító szerveinek a károsodására:
bélhurutra, bélgyulladásra, bélfekélyre, hashártyagyulladásra, epegyulladásra,
hasnyálmirigy gyulladásra, hasmenésre, székszorulásra, gyomorégésekre, más
féle lép-, epe és májbetegségekre.
Mivel az általános és az egyéni rendeltetés-tudat tisztasága, vagy zavartsága,
a kultikus cselekedetekben nyilvánul meg, a Szűznek, mindamellett, hogy föld-jegy,
a lineáris kapcsolatrendszereket megtestesítő Merkúr az uralkodó bolygója. Ezért, a
táplálék eszenciáját (szubsztaniciáit) a rendeltetése szerint elosztó belek mellett, a
szervek közül, a Szűzhöz tartoznak az alkarokkal együtt a kézfejek (Lásd: kéz - fej,
megfogás, elfogás, befogás és fel-fogás, valamint a kéz-mű.), valamint az agy is
(gondolkozás), amelyek kapcsolatot teremtenek az ember mentális tevékenysége
és a fizikai valóság megváltoztatására irányuló közvetlen cselekvései között. Az
anyagi világnak az átminősítésére irányuló, tudatos, vagy kényszer-cselekvéseink és
az információ-feldolgozó, átminősítő szerveink közötti spirituális kapcsolat
a Szűz által megtestesített lételvvel van analogikus kapcsolatban. Így tehát az is érthető,
hogy miért annyira ésszerűek és már – már kultikusan módszer-szeretők
a Szűz jegyében született emberek. Hogy miért szeretnek olyan tökéletes elméleteket
gyártani a fizikai valóság és a természeti környezet mesterséges megváltoztatási szükségére
és az életrend tudományos ésszerűsítésére vonatkozóan. És persze, az emberi élet és az
egész emberiség élete tudományos alapokra helyezésének a szükségére vonatkozóan.
És mindezt, természetesen, az ember boldogsága, azaz az embernek a tudományosan
ésszerű szemszögből való boldoggá tétele érdekében.
És ezt a spirituális és kauzális alapot figyelembe véve, talán az is érthetőbb, hogy
miért a legszigorúbb pedagógusok, gyógyszerészek, a legfanatikusabb technikusok,
precíz írók, inkvizitorok, méregkeverők, rettegett inspektorok, kórházigazgatók és
kaszárnyaparancsnokok, fegyverkészítők, a legfegyelmezettebb és legszívósabb
munkások, katonák, sportolók a Szűz csillagjegy szülöttei? És talán az is érthető
ebből, hogy miért kapcsolódnak a Szűznek megfelelő VI. Horoszkóp-házhoz a
munkaviszonyok, a munkahelyi problémák, a munkahelyi megbetegedések, valamint
a munkabalesetek. A mindig „szükséges” gazdasági és termelési hatékonyság, a
termelékenység miatt folytonosan aggódó Szüzek, aggodalmaskodásaik és állandó
stressz-állapotaik következtében idegrendszeri túlérzékenységben szenvednek,
hiszen a valóság, tehát a munka eredménye (végtermék) sohasem felelhet meg az
ők elméleti és eszményi elvárásaiknak. Sőt: a hipochondria, a képzelt betegségek
különféle vállfajai is azért jellemző rájuk, mert a földi dolgok sohasem lehetnek
annyira ésszerűek, annyira pontosak, kezelhetőek és ellenőrizhetőek, higiénikusak,
tehát annyira tiszták ("sterilek"), mint ahogy egy Szűzre jellemző, szélsőséges tulaj-
donságokkal bíró ember elvárná azt.
Összegezve mindezt, a kiemelten diszharmonikus Szűz jellegű sors-programma
l rendelkező szülöttek - amennyiben nem tudatosodik bennük az életprogramjuk
(sorsuk) ellentmondásosan földhöz és éghez kötött merkúri jellege – erkölcsös
pragmatizmusukkal, erőszakos jót-akarásukkal, munkamániájukkal, módszer-
mániájukkal és tisztaságmániájukkal a legtökéletesebb családi zsarnokká válhat-
nak, akiket a legnehezebb a rejtett zsarnokoskodási hajlamaik kiélésén lehet
rajtakapni (amely zsarnokoskodó lelki állapotaiktól ők is épp úgy szenvednek,
mint a környezetükben). Ugyanakkor rejtett (hipokrita és "epés") gyűlölködőkké,
valamint a hipochondria mestereivé is válhatnak, mivel a betegség egy olyan
(sajnálat kiváltatására alkalmas) eszköz a környezetük és főképp a családtag-
jaik fölötti uralkodási lehetőségek tárában, amit a Szűz Sárkányfarokkal, vagy Szűz
napjeggyel rendelkező személyek mesteri fokon tudnak használni.
Persze, mindennek köszönhetően nemcsak a Szűzre kimondottan jellemző beteg-
ségeket gyártják le módszeres és tudományos magyarázatokkal ellátott tökéle-
tességgel, hanem a Sárkányfej, a Sárkányfarok és az Ascendens konstellációinak
megfelelő betegségeket is.
A gyengeségein és diszharmonikus tulajdonságain uralkodni és azokat önmagá-
nak bevallva, a kultikus élet tényleges funkciójának a megértése segítségével
feloldani és meghaladni képes Szűz jellegű személy a legkellemesebb beszélgető
partner és a legmegbízhatóbb munkatárs, akiknek a figyelmes következetességére,
feltétel nélküli becsületességére, komolyságára, de a humorérzékére is mindig is
számíthat az ember. És anélkül persze, hogy attól kellene félnie, hogy tele tömi
a fejét, fölösleges részlet-információval, száraz és tekervényes technológiai elmé-
letekkel, megjegyezhetetlen gyakorlati útmutatásokkal, szűkös esetekre és
sorshelyzetekre vonatkozó tanácsokkal és tudományos magyarázatokkal.A MÉRLEG jegyében álló Sárkányfarokkal és Lilithel rendelkező személyek
betegséghajlamai, betegségeinek szellemi-lelki okai

A MÉRLEG spirituális erőtere a természeti kiegyenlítődésre való törek-
vésnek - és ennek következtében a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi
- harmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítődésre való törekvés egyetemes ős-
elvét jeleníti meg és hozza létre a mentális, az asztrális és a fizikai dimenzió
szintjein.
Ezért a Mérleg által megtestesített morfogenetikus erőtér a Kiegyenlítődés,
a Komplementaritás és a Polaritás, Valamint a Nemek Egyetemes Törvényének is a
lényegi és analogikus megfelelője.

Ezért a Mérlegben született, vagy Mérleg Ascendenssel rendelkező személyek
általában a feszültségek és az ellentmondások kiegyenlítésére törekszenek, és az
egymásnak ellentmondó, egymással feszültségbe kerülő és egymást kizárni tö-
rekvô dolgok, (lelki) jelenségek és folyamatok harmonizálására, egyensúlyi ál-
lapotba hozatalára törekszenek. E törekvésük látszatra mindenki számára ked-
ves addig a pontig, amíg az egyensúlyi állapot létrehozását nem abszolutizál-
ják, vagyis nem eszményesítik. Ugyanis a valóság minden szintjén megvalósított
(eszményi) egyensúlyi állapot a teljes (univerzális) lemerevedést jelentené. Kell
tudniuk tehát, hogy a kiegyenlítődés és a harmónia, nem egyenlő a tökéletes
És eszményi egyensúlyi állapottal, amit ők vadásznak, illetve, hogy az öncélú és
egyoldalú tökéletességre törekvés inkább az egészséges harmóniát bontja és
rombolja a harmóniát, ahelyett, hogy erősítené.
Azok tehát, akik a teljes egyensúlyi állapot létrehozását erőltetik öncé-
lúan a valóság bármely területén, nemcsak olyasmit szeretnének elérni, ami ter-
mészetellenes és fikció, hanem olyan állapot létrehozását is erőltetik egyben,
amely állapot tényleges megvalósulása megsemmisülést idézne elő és ezért
nem egyezik sem a Teremtés, sem az Egyetemes Evolúció törvényével.
A magyar nyelv érzékletesen utal erre a téves törekvésre azzal a kifejezéssel,
hogy HOLTBIZTOS. Vagyis, csak abban lehet(ne) teljesen és egyértelműen
biztos az ember, ami rögzülten élettelen, ami igazából nem is létezhet tehát.
Ezért jó megjegyezni tehát mindazoknak, akik a Mérleg jegyében születtek,
és azoknak, akiknek a születési képlete (asztrogrammja) jellegzetesen Mérleg-
színezetű, hogy nem egyensúlyi állapotra, hanem harmóniára kell törekedniük,
ami azt jelenti, hogy a dolgok kiegyenlítődésén soha nem szabad kierőszakolt
és természetellenes egyenlőséget érteni, hanem dinamikus és szerves egységet,
amely egységben tehát mindig létezni kell valamely részletnél egy kis egyen-
súly-eltolódásnak valamelyik pólus irányába, ahol a szellemi megújhodás végbe
mehet, ahol az új és újító szellemi erők bejöhetnek, ahhoz, hogy az élet dinami-
kája teljes és egész lehessen.
A Mérleg által megtestesített erőtér problémája tehát a dinamikus spirituális
középhely megtalálása, amely nem zárja ki magából a szélsőséges elemeket, ha-
nem azokat egymással kiegészítve és egységesítve integrálja, anélkül, hogy a
részelemek teljes és merev kiegyenlítődését öncélúan erőltetné. Erre utal Mózes
azon megállapítása is, hogy az Isten mindent szám, súly és mérték szerint teremtett.
Az egyetemes mértékek ugyanis nem precíz és nem spekulatív mértékek, hanem
Általános jellegükben és erejükben egzakt idea-mértékek. Az aritmológia például,
vagyis, a számok által ?számunkra? megtestesített és a számokban létező szellemi
eszenciák és minőségek logikájának a tana, vagyis a számok őstudománya, nem
száraz mennyiségi értékekkel dolgozó matematika, amely a számoknak kimondottan
csak a mennyiségi értékét venné figyelembe és csak a ezekkel a mennyiségi érté-
kekkel operálna, hanem a számok által megtestesített teremtési mozzanatoknak és
idea-erőknek és idea-rendszereknek az egymáshoz való viszonyulásait és viszony-
rendszereit, és e viszonyok kombinációit tanulmányozza és e szimbólumoknak
egy adott viszonyaiból vonja le a következtetéseit egy adott sorshelyzeten
vagy szellemi jelenségen belül.
De amennyiben a harmóniáról, mint elsődleges kiegyenlítődésről beszélünk,
természetesen az emberi középhely érdekel bennünket elsősorban, hiszen az
asztrológiának, vagy az Aritmológiának csak akkor van értelme, ha személyes.
Így a Mérleg erőtere számunkra elsődlegesen a Nemek Törvényéhez és így,
a Jin - Jang ősprincípiumok harmonikus egységének felbomlásához és újabb és
újabb minőségű megvalósulásához kapcsolódik. Ezért a Mérleg uralkodó boly-
gója a Vénusz, a fizikai és a pszichikai kiegyenlítődési vágyak, a páros kiegé-
szülési kényszerűségek, az érzéki (testi) szerelem és a szexuális harmónia, de
a kényelemkeresés, a felszíni egyensúly és így az esztétika bolygója is.
Ezért kapcsolódik a Mérleg napjegyéhez az emberi szellem, lélek és test
együttesének a középtájéka is, vagyis a deréktáji csontozat és izomzat, az ízű-
letek és a gerincoszlop deréktáji szakasza, a vesemedence és a szervek közül
elsődlegesen a vesék, a vesevezetékek és a húgyhólyag. A vesebetegek csak lát-
szatra szenvednek azért, mert valamikor "felhűtötték a veséjüket". Valójában
a vesebetegség lelki szinten kezdődik, amikor valamiért a személy szellemi és
később a lelki egyensúlya megbomlik és ez a legtöbb esetben szerelmi bánatra,
szerelmi csalódásra vagy más jellegű partnerkapcsolati problémákra vezethető
vissza. A vesebajos "tisztességes" családapák és családanyák, voltaképpen mind
egy-egy, talán még önmaguk számára is bevallatlan, a házasság köteléke (erköl-
csi normái) miatt teljesíthetetlen szerelmi vágy, vagy rendezetlen és rendet-
len, vagy kielégítetlen szexuális élet következtében szenvednek.
Ezért, ha a bevezető részben említett, szerelmi, szexuális, párkapcsolati problé-
makörök jelentkezésekor megbomlik bennünk a szellem és a lélek harmóniája,

nem csak a szexuális szerveink károsodnak meg hanem a vesék is, különösen a
Mérleghez és a Vénuszhoz (a szerelmi kiegyenlítődéshez) kapcsolódó Karmával
(Lilithel, vagy Sárkányfarokkal) rendelkező személyeknél. Ennek következtében
veseműködési zavarok lépnek fel, vesemedence gyulladás, vesekőképződés,
veseműködési elégtelenség, húgyhólyaghurut, vizelési problémák, és a külön-
böző anyagcserezavarok is, a huzamosan és intenzíven átélt, szerelmi és az
élettársi csalódottsághoz, az ide vonatkozó sértettségi és elhagyatottsági
érzésekhez, valamint a kielégítetlen (kielégíthetetlen), szerelmi vonzalmakhoz
és vágyakhoz, valamint a viszonzatlan szerelmi bánkódásokhoz is kapcsolódnak.
De ide kapcsolódik végső soron a cukorbaj, köszvény, a reuma, a deréktáji
porc- és gerinckopások, de a bőrkiütések és a különböző ekcémák is. Ezek a
belső sérülések és betegségek kísérik, a szellemi és lelki valóságnak talán
a leginkább meg nem értett, és a spirituális megváltást szolgáló egyetemes
törvények szellemének ellentmondó, társadalmi normarendszerekkel leszűkített,
természetellenes és öncélúan ambíciós személyi, páros és csoportos törekvéseinket.
Diszharmonikus fényszögbe került Mars a Mérlegben pl. zavaros, vagy szenve-
délyes gondolkozásmódra (látási szögre) utal szerelmi viszonyokban, ami visz-
ketést keltő szemgyulladásokra, bőrgyulladásokra és a húgyúak gyulladásaira
hajlamosít. Ugyanakkor a rossz fényszögben álló Szaturnusz (a Mars által meg-
testesített spontaneitásnak és nyers energetikai megnyilvánulásoknak az ellen-
téte) a Mérlegben félénkségre, gátlásosságra és önkorlátozásra utal a szerel-
mi élet terén, amit ha nem tudatosítunk és nem oldunk fel, a húgyurak eltömô-
dését eredményezi és vesekőképződést okozhat.
Hogy mindezt megelőzhesse, vagy az ide vonatkozó, már létező betegségeiből
egyértelműen, gyökeresen és végérvényesen (tehát nem csak testi tünetek szint-
jén, és nem csak a társadalmi erkölcsi-látszatok szerint) kigyógyíthassa magát
a Mérlegben született, a Mérleg Ascendenssel és Mérleg Sárkányfarokkal, de
főképpen a Mérleg Lilithel rendelkező, valamint a Mérleg princípiumához vala-
milyen más módon kapcsolódó személy, meg kell tanulnia személyesen, határozottan
és önállóan dönteni élete (És családja) legfontosabb sors-kérdéseiben
(különösen ami a párkapcsolati, szerelmi vonatkozású problémáit illeti)
és nem hagyni, hogy nála erőszakosabb személyek, családtagok, vagy a sze-
mélytelen "végzetes körülmények" döntsenek helyette. Meg kell tanulniuk
úgy elfogadni saját személyüket, hogy ők is tévedhetnek és hibázhatnak, mint a
többiek és ne törekedjenek folytonosan a látszat-harmónia, a látszategyensúly
fenntartására. Vállalniuk kell a pillanatnyi egyensúlytalanságot és diszharmó-
nikus állapotokat okozó, de a személyi viszonyaik minőségét, és a társadalmi
és a sorshelyzetük tisztázását szolgáló, pillanatnyi harci állapotokat és szemé
lyi konfliktusokat az életükben, ahhoz, hogy a hosszú távú és tényleges,
belső, lelki és szellemi egyensúlyuk valamikor helyre állhasson és a beteg-
ségeikből, vagy a megromlott párkapcsolati viszonyaikból is kiolvasható, már
korábban megbomlott, vagy megzavarodott egészségi, vagy sorsegyensúlyuk
helyreállhasson.
Mindezt könnyű mondani és leírni, de határtalanul nehéz a Mérleg Karmával,
Vagyis a Mérleg Lilithel, vagy Mérleg Sárkányfarokkal rendelkező személyek számára
elérni. Ők ugyanis, eleve úgy születnek a világra, hogy hiányzik belőlük
a párkapcsolati ? szerelmi boldogságnak a megvalósítási képessége, és amennyi-
ben meg is találják a számukra legmegfelelőbb szerelmi- és élettársat, öntudat-
lanul bár, de előbb ? utóbb úgy rendezik és úgy kezelik a viszonyukat, hogy az,
mintegy külső erők (személyek) és körülmények által megrontva, végül tönkre megy.
És ez még a jobbik eset, mert valójában a mágikus kisugárzásuk is olyan,hogy
eleve ilyen jellegű (partneri, szerelmi és harmónia. ) problémákkal, de leg-
alább is olyan személyiségi problémákkal (zavarokkal) rendelkező személyeket
vonzanak be, illetve olyanak által érzik magukat ellenállhatatlanul vonzva,
akik képtelenek minden féle a harmonikus kapcsolat megvalósítására és megőrzé-
sére, mivel nem teljes értékű a személyi öntudatuk és az önértékelésük. És ak-
kor még nem is beszéltünk mindarról a problémáról, ami a Mérlegnek a levegő
jegyűségéből ered. Ennek a levegő jegyűség által támasztott, majdhogynem meg-
foghatatlan problémáját a leginkább az ázsiai analogonjában: a Sárkány évében
született személyek sajátosan levegős problémáinak a tanulmányozásával lehet
elérni.
Ahhoz, hogy egy Mérleg-karmával és életfeladatokkal küzdő személy jól
megérthesse és feldolgozhassa, kezelhesse az élete, sajátosan a szerelmi-páros
boldogság megvalósulásához kötődő sorsproblémáit, illetve, hogy megértse a
saját, mélyen rejtett személyisége tudattalan mozgatórugóit, ajánlatos tanulmá-
nyozni az ázsiai asztrológia Mérleg-megfelelőjének, a Sárkánynak a természe-
tét és Karmája mélytudati okait, amely ok - okozati rendszer, még inkább
felszínre hozza a Mérleg kettősségét és a levegő-jegyűségének a sajátosságait.
Ebből a sajátosan levegős sárkányi természet jellegzetességeiből tűnik ki
tehát, hogy a Mérleg-ember, hiába, hogy látszólag békére és nyugalomra, megál-
lapodottságra törekszik, de valójában egy szellemi és lelki vihar-központ,
egy olyan tornádó-áram hordozó, amely a legváratlanabb pillanatokban is képes
mindent elsöprően kitörni és maga körül mindent, amit ő, vagy mások építettek
szorgos és figyelmes munkával, egy szempillantás alatt elpusztítani. A Sárkány
típusú ember tehát az, aki az egyik percben még kellemesen és békésen simogat
mint a nyári szellő, a másik percben viszont az égbolt ezer irányából süvít és
villámlik, mint a júliusi vihar. A mérleg- karmával rendelkező személyeknek
tehát, a békére törekvő személyi tulajdonságai mellett, meg kell ismernie és be
kell ismernie ezt, a lénye mélyére rejtett személyiségét annak érdekében, hogy
sem az ő sorsát, sem az élettársa, vagy a környezete sorsát ne borítsa fel és
ne tegye tönkre egyetlen, a lényéből ismeretlenül előtörő és pusztító erőket
kiváltó irracionális sugallat sem.


A horoszkópban Skorpió Lilithel, Sárkányfarokkal, esetleg a Skorpióban
Álló Nappal rendelkező személyek jellegzetes sorsproblémái és betegségi,
baleseti, sérülési és fertőződési hajalmai.

A Skorpió csillagképéhez analogikusan rendelődő sorsproblémák, vagyis
a jellemző" betegségek és balesetek, általában és lényegében az embernek a
pozitív (spirituális) szellemi - lelki megújhodásához, vagyis a személyiség-
tudatának a gyökeres átalakításához kapcsolódnak. Ezzel együtt, a végső (a
kauzális - teremtéssel, a teremtés rendeltetésével kapcsolatos) okoknak és rej-
tett igazságoknak a kiderítéséhez, még pontosabban: a teremtési okoknak a
kutatásához és felderítéshez és a mentalitásbeli tévedéseknek - tévképzeteknek
a leleplezésekhez kapcsolódó szenvedélyekhez kapcsolódik. Mindezen túl (disz-
harmonikus esetben) az embernek és az adott személynek, ezzel a leleplező és-
ön-leleplező (valamint az önjavító) magatartással szemben tanúsított önkéntelen
elutasításhoz és kikerüléséhez, a személyi átalakulás gondolatának és szükségének
az elhárításhoz, vagyis a hibabelátási készség hiányához, annak a reflexszerű
elutasításához, és ezért a szellemi szűklátókörűséghez, a csökönyös szellemi nyakas-
sághoz (a szellemi vaksághoz : a spirituális káprázathoz), szélsőséges esetekben a
spiritualitással szembeni ellenséges magatartásokhoz is kapcsolódnak.
A Skorpió ugyanis, metafizikailag a teremtés sokszínűségébe, annak a kábulatába
zuhant és annak a fogságába került Teremtőnek az anyagi lét által megtestesített
határállapotból - határhelyzetből való kiszabadulásának (megfordulásának) és az
anyagi - természeti dimenziók fölötti szférába emelkedésének a szükségességét
testesíti meg. Egészen pontosan: a nulla pont elérését és a nullapontról történő
egfordulás, megemelkedés lét-mozzanatát. Másrészt, a felszínen és részben, a
korpió betegségek a szerelmi-szexuális párkapcsolatokhoz, és természetesen, e
ajátos életterület problémakörével szemben táplált egyéni ambíciókhoz kötöttek. Ami
a betegségi okok szerelmi-szexuális részét illeti, a Skorpió esetében ez nem csak az
egyén lelki egyensúlyra és párkapcsolati harmóniára való törekvéseinek szintjén me-
rül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai
kiegészülési, egységesülési, kiegyenlítődési és szellemi megújhodási (újjászületési) és
az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységű átéléséhez (asztrális, men-
tális és kauzális dimenziókban).
A Skorpió jellegzetes betegségei tehát, a nemi betegségek mellett és azon kívül,
jellegzetesen az élet céljának és rendeltetésének a mély és teljes fokú (egész skálás)
értelmezési képtelenségének, illetve az elengedési és az elbocsátási képtelenségnek
a betegségei (végbél-betegségek, reuma, prosztata- és petefészek rombolódás), ezek-
nek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak (önkéntelen visszatartási, megtartá-
si ambíciónak) a fiziológiai következményei.
A Skorpió és az elengedés - elbocsátás, a neheztelésektől, a haragtól és a nyílt, vagy
rejtett gyűlölettől való megszabadulás titka ugyanis az, hogy csakés csakis azt lehet,
azt tudjuk igazából elengedni, amit jól megfogtunk: jól felfogtunk, jól: teljes egészében
és metafizikai mélységében megértettünk. Ami betegségi okok és balesetek-sérülések
(nemi szervek sérülése, farok-csont és medence-tájék, vagy az orr sérülése) szerelmi-
szexuális problémákat illeti, a Skorpió esetében, ez nem csak az egyén lelki egyen-
súlyra és harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a
szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, egységesülési,
kiegyenlítődési és szellemi megújhodási (újjászületési) és az ezzel járó lelki
átalakulási problémakör teljes mélységében (asztrális, mentális és kauzális
dimenziókban). A Skorpió betegségei ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi
problémáknak a fiziológiai következményei.
Ezért amennyiben egy személy képtelennek bizonyul negatív élettapasztalatai
ellenére is, e rendkívülien összetett életkérdés sajátos vetületeit személyiség-
tudatán belül egyesíteni, különösképpen ha a Skorpió jegyében is született
és ugyanebben a jegyben, vagy az ennek megfelelő VIII. házban lélektani disz-
harmóniákat és rendkívüli feszültségeket jelző bolygók is kerülnek, - amilyenek
például a Hold, a Szaturnusz, a Neptun, vagy a Plútó- a szülött a depressziós
és a pszichés problémáktól egészen a szexuális devianciákig és az elmekórtani
zavarokig (és ezáltal a kétségbeesett állapotban elkövetett öngyilkosságig is)
eljuthat. Ugyanis nemcsak rendkívüli szexuális ösztönössége uralkodik a Skorpi-
ó típusú emberen e pszichés és szomatikus folyamatokat a végletekig kiélező, tü-
zes Mars hatására, hanem a Plútó által képviselt egyetemes igazság és egyetemes
kiegyenlítődési szenvedély is. Ráadásul a Skorpió alapminősége az egyetemes e-
lemi felosztás szerint a Víz-minőség (erős magnetizmus és ugyanilyen erős ér-
zékenység) spirituális állapotba helyezi azt a szülöttet, akinek karmája szint-
jén elsődleges életfeladata a Skorpió princípiumával harmóniába kerülni. De a
Skorpió másik uralkodó bolygója, a Plútó sem egyértelműen Víz-jellegű: a Víz és a
Tüz őselemek egymás áthatásából létrejövő alkímiai tinktúra minősége jellemzi a
Plútó természetét.
Ezért a Skorpió spirituális erőterében két egymásnak igen ellentmondó, egy-
mást kizáró alkímiai "természet" uralkodik, nevezetesen a Tűz és a Víz elemek
természetei, amelyeknek, ha nem sikerű egy személy szellemi és lelki, de nem
utolsósorban biológiai életszféráiban harmonikusan kiegészíteni és kiegyenlíte-
ni egymást, akkor az egymás kizárására, elnyomására törnek. Természetesen, e
belsö, mentális és pszichikus gyökerű ellentmondásnak előbb-utóbb jelentkeznek
az élet minden területét megmérgező, de különösen a szexuális és a szerelmi
párkapcsolatok kibontakozását megnehezítő és azokat tönkretevő következményei.
Ugyancsak innen ered hatalmas vitalitásával és csodálatos fizikai regenerációs
képességével ellentétes, sokszor mindent sötétben látó, a lelki depressziók in-
tenzív átélésére való hajlama, kietlenségi és hiábavalósági érzései, amelyek
nem egyszer a mérhetetlen alkohol, vagy más mérgező italok, ételek fogyasztá-
sában is megnyilvánuló, önpusztítási késztetésekig és az öngyilkossági gondo-
latok latolgatásáig is elviszik.
De maradjunk a konkrétumoknál: amennyiben a Skorpió jegyében álló bolygók
diszharmonikus fényszögeket kapnak, az illető bolygók által megtestesített teremtő
ősprincípiumok a személy karakterében feszültség okozó érzelmi és gondolkozási
zavarban és viselkedésbeli (lelki) zavarodottságban és agresszivitásban, valamint
ellenőrizhetetlen szenvedélyességben nyilvánulnak meg. A szülött hajlamos lesz
az alhas tájéki betegségekre, a bélrendszer alsó szakaszának és a nemi szervek
gyakori gyulladására, fertőzésére és más jellegű funkcionális zavaraira. így
például a vakbélgyulladásra, a vastagbél és a stigma-bél betegségeire, az
elengedési és lemondási képtelenségből eredő székrekedésre, végbélpanaszokra,
aranyérre, prosztata-rendellenességre, nők esetében a szüléssel kapcsolatos
gondokra, spontán vetélésre, a szexuális élet zavaraira, fertőző nemi betegsé-
gekre. Mivel az ember általában nem tudja, hogy betegségeinek igazi oka az ö
spirituális életének tisztázatlanságában keresendők és általában gondolkozás-
beli, valamint viselkedésbeli (mentalitásbeli) változások szükségesek azok ki-
igazítására, szükségesek lehetnek az alhasi (prosztata, here, méh és petefé-
szek funkcionális zavarainak kiigazítását, megsegítését, vagy azok kivételét
célzó) műtétek is.
A vesék, különösen a mellékvesék megbetegedései, valamint a húgyhólyag
és a húgyvezetékek betegségei is általában Skorpió-betegségek, mindannak el-
lenére, hogy a Mérlegre is jellemzőek és mivel az orr is a Skorpióhoz tarto-
zik (mint a lényegi igazságokat kereső-kutató szaglás, szimatolás szerve), az
orrpolip és az orrhurut is jellemző Skorpió-betegség.
A Skorpió-típusú, vagyis a Skorpió-jelleg fejlődési programmal (Karmával)
rendelkező személyt tehát a dolgok legmélye, a szexualitás és ezáltal a kettö-
re: a nemekre osztottság misztériuma mögött rejtőző, az ott sejtett egységnek
megismerése hajtja élete minden mozzanatában. Ezért ha bármi, vagy bárki által
akadályoztatva vagy zavarva érzi magát ennek az ösztönös megismerési és egye-
sülési (a másik nemen való áthatolási) vágyának (szenvedélyének) a kielégíté-
sében, elveszti uralmát érzelmei és gondolatai fölött. Ennek a következtében a
legszenvedélyesebb ellenséges gondolat-képek táplálására, a gyűlölködő érzelmek
legszélesebb skálájú átélésére és az önmagát (is) az öt akadályozó személyekkel
és körülményekkel együtt megsemmisíteni kész indulatok átélésére is képes.
Természetesen ezek a negatív töltetű mentális és asztrális késztetések való-
ságos pszichés energiákká fejlődvén, rengeteg rombolást okoznak nemcsak a Skor-
pió karmával rendelkező ember szervezetében, hanem a környezetében élök lelki-
világában is. Természetesen a környezetében élök közül a leginkább azok szen-
vednek a Skorpió-indulatok következtében, akik vele szexuális, vagy szerelmi
kapcsolatban élnek, hiszen számukra nem minden esetben annyira (egyértelműen)
vitális kérdés a szexuális élet, valamint az intim párkapcsolatok akadály és
zavarmentessége. A Skorpió mindig és minden körülmény között a végletekig is
el fog menni - tudatosan, vagy önkéntelenül- azért, hogy az élete eme nagy
misztériumának minden árnyalatát, minden mélységét és magasságát mások által
meg nem zavarva és meg nem akadályozva átélhesse. Ezért a legtöbbször konflik-
tusba keveredik nemcsak a családtagokkal, akik nem értik és ezért vagy nem ve-
szik figyelembe eme hajthatatlan törekvését, vagy egyenesen megpróbálják öt
fenntartani és megakadályozni ennek kiélésében, és nemcsak az élet egyértelmű
szocializációját, erkölcsi szabályozását, ésszerűsítését és vallásosítását célú tüzö
erkölcs és családszakértőkkel, erkölcscsőszökkel, hanem szerelmi és szexuális
partnereivel, élettársaival is, akik fölött uralkodni akar.
De a Skorpió nem az egyszerű uralkodási ambíciója kielégítéséért akar a part-
nerei fölött hatalmat nyerni, mint az Oroszlán, hanem azért, hogy szexuálisan
egyesülhessen vele, valahányszor ő akar. (És elég ritka az olyan eset, amikor nem
akar.) Innen ered a fel nem ébredt Skorpió embertípus rendkívüli és sokszor fé-
lelmetesen beteges féltékenysége is, ami annyi konfliktus és betegség-góc oko-
zója. Addig viszont, amíg a Skorpió - ember felébred és megtanulja, hogy az,
ami számára a legfontosabb, vagyis a végső metafizikai igazságok megismerésével
járó szexuális egységesülés minél harmonikusabb átélési lehetőségének az eléré-
se, nem mindig a külső körülményeken és mások (a partnerek) megértő viszonyulá-
dán múlik, hanem saját lelki-szellemi hozzáállásán is.
De nem csak innen ered a Skorpió bélyeggel világrájött emberek sokszor bete-
gessé fajuló uralkodási vágya. Mivel az újjászületés, vagyis a teljes átalaku-
lás problémájával küzd mindenképpen, vagyis az átalakulás spirituális program-
ját, szellemi motívumrendszerét hordja magában öntudatlanul, állandóan a külvi-
lágot, a külsö körülményeket és természetesen a körülötte élő embereket és leg-
inkább a partnereit akarja önkéntelenül átalakítani saját maga helyett.
A szervezetében negatív nyomot hagyó tapasztalaton kell átesnie (nemi beteg-
ségek következtében hátramaradó szervi elváltozások, károsodások, a húgyhólyag
teherbíró képességének csökkenése következtében jelentkező gyakori vizelési in-
ger, aminek következményeképpen lehetetlenné válik számára az éjszakák normális
átalvása és ezáltal a rendes pihenés, stb.).
Sok Skorpió szülött van, akinek azt a szellemi érettséget, aminek a segítsé-
gével a betegségeiből kigyógyíthatná saját magát, egész élete tapasztalatai u-
tán sem sikerül elnyerni és ezért élete utolsó pillanatáig kegyetlenül szenved,
még akkor is, ha megcsendesült gyógyszerszedő, kórházlakó, szelíd nagymamává,
nagytatává aszalódott közben. Az a Skorpió-karmával rendelkező személy viszont
amelynek sikerül bizonyos, a tapasztalatai értelmével összhangban álló metafi-
zikai tanítások hatására felébrednie és nem hibáztatja minden betegségéért a
külvilágot, a partnereit, a saját sorsát, vagy az adott társadalmi életkörül-
ményeket, megtelik öngyógyító képességei mellett, másokra (környezetére) is
pozitívan ható szellemi képességekkel, kreatív energiákkal és maga lesz a tel-
jesen újjászületett, pozitívan átalakult, saját sorsát és életeseményeit tuda-
tosan irányítani képes (megváltozott: megváltott, megszabadult...) ember meg-
testesítője.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2009.04.24. 08:13 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 3985
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
A horoszkópban Skorpió Lilithel, Sárkányfarokkal, esetleg a Skorpióban
Álló Nappal rendelkező személyek jellegzetes sorsproblémái és betegségi,
baleseti, sérülési és fertőződési hajalmai.

A Skorpió csillagképéhez analogikusan rendelődő sorsproblémák, vagyis
a jellemző" betegségek és balesetek, általában és lényegében az embernek a
pozitív (spirituális) szellemi - lelki megújhodásához, vagyis a személyiség-
tudatának a gyökeres átalakításához kapcsolódnak. Ezzel együtt, a végső (a
kauzális - teremtéssel, a teremtés rendeltetésével kapcsolatos) okoknak és rej-
tett igazságoknak a kiderítéséhez, még pontosabban: a teremtési okoknak a
kutatásához és felderítéshez és a mentalitásbeli tévedéseknek - tévképzeteknek
a leleplezésekhez kapcsolódó szenvedélyekhez kapcsolódik. Mindezen túl (disz-
harmonikus esetben) az embernek és az adott személynek, ezzel a leleplező és-
ön-leleplező (valamint az önjavító) magatartással szemben tanúsított önkéntelen
elutasításhoz és kikerüléséhez, a személyi átalakulás gondolatának és szükségének
az elhárításhoz, vagyis a hibabelátási készség hiányához, annak a reflexszerű
elutasításához, és ezért a szellemi szűklátókörűséghez, a csökönyös szellemi nyakas-
sághoz (a szellemi vaksághoz : a spirituális káprázathoz), szélsőséges esetekben a
spiritualitással szembeni ellenséges magatartásokhoz is kapcsolódnak.
A Skorpió ugyanis, metafizikailag a teremtés sokszínűségébe, annak a kábulatába
zuhant és annak a fogságába került Teremtőnek az anyagi lét által megtestesített
határállapotból - határhelyzetből való kiszabadulásának (megfordulásának) és az
anyagi - természeti dimenziók fölötti szférába emelkedésének a szükségességét
testesíti meg. Egészen pontosan: a nulla pont elérését és a nullapontról történő
egfordulás, megemelkedés lét-mozzanatát. Másrészt, a felszínen és részben, a
korpió betegségek a szerelmi-szexuális párkapcsolatokhoz, és természetesen, e
ajátos életterület problémakörével szemben táplált egyéni ambíciókhoz kötöttek. Ami
a betegségi okok szerelmi-szexuális részét illeti, a Skorpió esetében ez nem csak az
egyén lelki egyensúlyra és párkapcsolati harmóniára való törekvéseinek szintjén me-
rül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai
kiegészülési, egységesülési, kiegyenlítődési és szellemi megújhodási (újjászületési) és
az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységű átéléséhez (asztrális, men-
tális és kauzális dimenziókban).
A Skorpió jellegzetes betegségei tehát, a nemi betegségek mellett és azon kívül,
jellegzetesen az élet céljának és rendeltetésének a mély és teljes fokú (egész skálás)
értelmezési képtelenségének, illetve az elengedési és az elbocsátási képtelenségnek
a betegségei (végbél-betegségek, reuma, prosztata- és petefészek rombolódás), ezek-
nek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak (önkéntelen visszatartási, megtartá-
si ambíciónak) a fiziológiai következményei.
A Skorpió és az elengedés - elbocsátás, a neheztelésektől, a haragtól és a nyílt, vagy
rejtett gyűlölettől való megszabadulás titka ugyanis az, hogy csakés csakis azt lehet,
azt tudjuk igazából elengedni, amit jól megfogtunk: jól felfogtunk, jól: teljes egészében
és metafizikai mélységében megértettünk. Ami betegségi okok és balesetek-sérülések
(nemi szervek sérülése, farok-csont és medence-tájék, vagy az orr sérülése) szerelmi-
szexuális problémákat illeti, a Skorpió esetében, ez nem csak az egyén lelki egyen-
súlyra és harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a
szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, egységesülési,
kiegyenlítődési és szellemi megújhodási (újjászületési) és az ezzel járó lelki
átalakulási problémakör teljes mélységében (asztrális, mentális és kauzális
dimenziókban). A Skorpió betegségei ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi
problémáknak a fiziológiai következményei.
Ezért amennyiben egy személy képtelennek bizonyul negatív élettapasztalatai
ellenére is, e rendkívülien összetett életkérdés sajátos vetületeit személyiség-
tudatán belül egyesíteni, különösképpen ha a Skorpió jegyében is született
és ugyanebben a jegyben, vagy az ennek megfelelő VIII. házban lélektani disz-
harmóniákat és rendkívüli feszültségeket jelző bolygók is kerülnek, - amilyenek
például a Hold, a Szaturnusz, a Neptun, vagy a Plútó- a szülött a depressziós
és a pszichés problémáktól egészen a szexuális devianciákig és az elmekórtani
zavarokig (és ezáltal a kétségbeesett állapotban elkövetett öngyilkosságig is)
eljuthat. Ugyanis nemcsak rendkívüli szexuális ösztönössége uralkodik a Skorpi-
ó típusú emberen e pszichés és szomatikus folyamatokat a végletekig kiélező, tü-
zes Mars hatására, hanem a Plútó által képviselt egyetemes igazság és egyetemes
kiegyenlítődési szenvedély is. Ráadásul a Skorpió alapminősége az egyetemes e-
lemi felosztás szerint a Víz-minőség (erős magnetizmus és ugyanilyen erős ér-
zékenység) spirituális állapotba helyezi azt a szülöttet, akinek karmája szint-
jén elsődleges életfeladata a Skorpió princípiumával harmóniába kerülni. De a
Skorpió másik uralkodó bolygója, a Plútó sem egyértelműen Víz-jellegű: a Víz és a
Tüz őselemek egymás áthatásából létrejövő alkímiai tinktúra minősége jellemzi a
Plútó természetét.
Ezért a Skorpió spirituális erőterében két egymásnak igen ellentmondó, egy-
mást kizáró alkímiai "természet" uralkodik, nevezetesen a Tűz és a Víz elemek
természetei, amelyeknek, ha nem sikerű egy személy szellemi és lelki, de nem
utolsósorban biológiai életszféráiban harmonikusan kiegészíteni és kiegyenlíte-
ni egymást, akkor az egymás kizárására, elnyomására törnek. Természetesen, e
belsö, mentális és pszichikus gyökerű ellentmondásnak előbb-utóbb jelentkeznek
az élet minden területét megmérgező, de különösen a szexuális és a szerelmi
párkapcsolatok kibontakozását megnehezítő és azokat tönkretevő következményei.
Ugyancsak innen ered hatalmas vitalitásával és csodálatos fizikai regenerációs
képességével ellentétes, sokszor mindent sötétben látó, a lelki depressziók in-
tenzív átélésére való hajlama, kietlenségi és hiábavalósági érzései, amelyek
nem egyszer a mérhetetlen alkohol, vagy más mérgező italok, ételek fogyasztá-
sában is megnyilvánuló, önpusztítási késztetésekig és az öngyilkossági gondo-
latok latolgatásáig is elviszik.
De maradjunk a konkrétumoknál: amennyiben a Skorpió jegyében álló bolygók
diszharmonikus fényszögeket kapnak, az illető bolygók által megtestesített teremtő
ősprincípiumok a személy karakterében feszültség okozó érzelmi és gondolkozási
zavarban és viselkedésbeli (lelki) zavarodottságban és agresszivitásban, valamint
ellenőrizhetetlen szenvedélyességben nyilvánulnak meg. A szülött hajlamos lesz
az alhas tájéki betegségekre, a bélrendszer alsó szakaszának és a nemi szervek
gyakori gyulladására, fertőzésére és más jellegű funkcionális zavaraira. így
például a vakbélgyulladásra, a vastagbél és a stigma-bél betegségeire, az
elengedési és lemondási képtelenségből eredő székrekedésre, végbélpanaszokra,
aranyérre, prosztata-rendellenességre, nők esetében a szüléssel kapcsolatos
gondokra, spontán vetélésre, a szexuális élet zavaraira, fertőző nemi betegsé-
gekre. Mivel az ember általában nem tudja, hogy betegségeinek igazi oka az ö
spirituális életének tisztázatlanságában keresendők és általában gondolkozás-
beli, valamint viselkedésbeli (mentalitásbeli) változások szükségesek azok ki-
igazítására, szükségesek lehetnek az alhasi (prosztata, here, méh és petefé-
szek funkcionális zavarainak kiigazítását, megsegítését, vagy azok kivételét
célzó) műtétek is.
A vesék, különösen a mellékvesék megbetegedései, valamint a húgyhólyag
és a húgyvezetékek betegségei is általában Skorpió-betegségek, mindannak el-
lenére, hogy a Mérlegre is jellemzőek és mivel az orr is a Skorpióhoz tarto-
zik (mint a lényegi igazságokat kereső-kutató szaglás, szimatolás szerve), az
orrpolip és az orrhurut is jellemző Skorpió-betegség.
A Skorpió-típusú, vagyis a Skorpió-jelleg fejlődési programmal (Karmával)
rendelkező személyt tehát a dolgok legmélye, a szexualitás és ezáltal a kettö-
re: a nemekre osztottság misztériuma mögött rejtőző, az ott sejtett egységnek
megismerése hajtja élete minden mozzanatában. Ezért ha bármi, vagy bárki által
akadályoztatva vagy zavarva érzi magát ennek az ösztönös megismerési és egye-
sülési (a másik nemen való áthatolási) vágyának (szenvedélyének) a kielégíté-
sében, elveszti uralmát érzelmei és gondolatai fölött. Ennek a következtében a
legszenvedélyesebb ellenséges gondolat-képek táplálására, a gyűlölködő érzelmek
legszélesebb skálájú átélésére és az önmagát (is) az öt akadályozó személyekkel
és körülményekkel együtt megsemmisíteni kész indulatok átélésére is képes.
Természetesen ezek a negatív töltetű mentális és asztrális késztetések való-
ságos pszichés energiákká fejlődvén, rengeteg rombolást okoznak nemcsak a Skor-
pió karmával rendelkező ember szervezetében, hanem a környezetében élök lelki-
világában is. Természetesen a környezetében élök közül a leginkább azok szen-
vednek a Skorpió-indulatok következtében, akik vele szexuális, vagy szerelmi
kapcsolatban élnek, hiszen számukra nem minden esetben annyira (egyértelműen)
vitális kérdés a szexuális élet, valamint az intim párkapcsolatok akadály és
zavarmentessége. A Skorpió mindig és minden körülmény között a végletekig is
el fog menni - tudatosan, vagy önkéntelenül- azért, hogy az élete eme nagy
misztériumának minden árnyalatát, minden mélységét és magasságát mások által
meg nem zavarva és meg nem akadályozva átélhesse. Ezért a legtöbbször konflik-
tusba keveredik nemcsak a családtagokkal, akik nem értik és ezért vagy nem ve-
szik figyelembe eme hajthatatlan törekvését, vagy egyenesen megpróbálják öt
fenntartani és megakadályozni ennek kiélésében, és nemcsak az élet egyértelmű
szocializációját, erkölcsi szabályozását, ésszerűsítését és vallásosítását célú tüzö
erkölcs és családszakértőkkel, erkölcscsőszökkel, hanem szerelmi és szexuális
partnereivel, élettársaival is, akik fölött uralkodni akar.
De a Skorpió nem az egyszerű uralkodási ambíciója kielégítéséért akar a part-
nerei fölött hatalmat nyerni, mint az Oroszlán, hanem azért, hogy szexuálisan
egyesülhessen vele, valahányszor ő akar. (És elég ritka az olyan eset, amikor nem
akar.) Innen ered a fel nem ébredt Skorpió embertípus rendkívüli és sokszor fé-
lelmetesen beteges féltékenysége is, ami annyi konfliktus és betegség-góc oko-
zója. Addig viszont, amíg a Skorpió - ember felébred és megtanulja, hogy az,
ami számára a legfontosabb, vagyis a végső metafizikai igazságok megismerésével
járó szexuális egységesülés minél harmonikusabb átélési lehetőségének az eléré-
se, nem mindig a külső körülményeken és mások (a partnerek) megértő viszonyulá-
dán múlik, hanem saját lelki-szellemi hozzáállásán is.
De nem csak innen ered a Skorpió bélyeggel világrájött emberek sokszor bete-
gessé fajuló uralkodási vágya. Mivel az újjászületés, vagyis a teljes átalaku-
lás problémájával küzd mindenképpen, vagyis az átalakulás spirituális program-
ját, szellemi motívumrendszerét hordja magában öntudatlanul, állandóan a külvi-
lágot, a külsö körülményeket és természetesen a körülötte élő embereket és leg-
inkább a partnereit akarja önkéntelenül átalakítani saját maga helyett.
A szervezetében negatív nyomot hagyó tapasztalaton kell átesnie (nemi beteg-
ségek következtében hátramaradó szervi elváltozások, károsodások, a húgyhólyag
teherbíró képességének csökkenése következtében jelentkező gyakori vizelési in-
ger, aminek következményeképpen lehetetlenné válik számára az éjszakák normális
átalvása és ezáltal a rendes pihenés, stb.).
Sok Skorpió szülött van, akinek azt a szellemi érettséget, aminek a segítsé-
gével a betegségeiből kigyógyíthatná saját magát, egész élete tapasztalatai u-
tán sem sikerül elnyerni és ezért élete utolsó pillanatáig kegyetlenül szenved,
még akkor is, ha megcsendesült gyógyszerszedő, kórházlakó, szelíd nagymamává,
nagytatává aszalódott közben. Az a Skorpió-karmával rendelkező személy viszont
amelynek sikerül bizonyos, a tapasztalatai értelmével összhangban álló metafi-
zikai tanítások hatására felébrednie és nem hibáztatja minden betegségéért a
külvilágot, a partnereit, a saját sorsát, vagy az adott társadalmi életkörül-
ményeket, megtelik öngyógyító képességei mellett, másokra (környezetére) is
pozitívan ható szellemi képességekkel, kreatív energiákkal és maga lesz a tel-
jesen újjászületett, pozitívan átalakult, saját sorsát és életeseményeit tuda-
tosan irányítani képes (megváltozott: megváltott, megszabadult...) ember meg-
testesítője.A negatívan fényszögelt Nyilas-nappal, valamint a NYILAS karmával rendelkező
személyek sérülési- és betegséghajlamai, betegségeiknek a szellemi-lelki okai

A Nyilas csillagképe az egyetemes törvényeknek az individuumok közötti kap-
csolatokban (jelesül az emberi személyekké oszlott egyetemes léttudat kapcso-
latában) történő érvényesülési lehetőségek spirituális erőterét testesíti meg.
Emberi viszonylatban ennek a hatásai nagyjából a személyközti kapcsolatokban, valamint az embernek a természettel való közvetlen és közvetett kapcsolatában,
annak az erkölcsi vetületében érhető tetten. Ezért a Nyilashoz tartozik az erkölcs,
az erény, a törvény, a szellemi nyitottság, a barátság, az értéktudat és a helyes
értékítélet kérdése. És diszharmonikus megnyilvánulásában ugyancsak a Nyilas-
hoz tartozik ezeknek az ellentéte: az áltatás és az önáltatás (hazudozás), a szél-
hámosság, a szemforgatás, az önhittség, a kapzsiság, a mások öncélú dicsérete,
felmagasztalása és a mások lenézése, a megalázkodás, illetve a megalázás eltű-
rése és a mások megalázása, a téves ítélet, az intrika és az öncélú kritika, a
misztifikálás, a vallásos és a tudományos babona és a dogmatikus gondolkozás.
.A Nyilas jegyében született személyek, valamint a Nyilas- Karmához valami-
lyen más, a horoszkópjukból (is) kiolvasható módón kapcsolódó személyek, csak-
úgy mint a többi tűz-jegy esetében, kimondottan az igazi (spirituális) személyiség
(a szellemi Én-tudat) megszerzésének és kialakításának, csiszolásának és finomí-
tásának az élet programjával születnek a világra. De a Nyilas, a Kostól és az
Oroszlántól eltérően, nem nyílt erőszakkal előretörően (Mars) és nem minden más
személyiséget, "idegen" személyi akaratot elsöprően (Nap) nyilvánul meg, hanem
a több megfontoltságot és több körültekintést, erkölcsi érzéket igénylő, az igazi
értékek helyes megítélési képességét megtestesítő Jupiteri elv szerint. Ezért is, a
Nyilas nem sarkalatos jegy mint a Kos, sem nem szilárd jegy mint az Oroszlán,
hanem a szellemi-értelmi tendenciákkal inkább kapcsolatban álló, változó minő-
ség jellemzi. Ennek az spirituálisan extrovertált magatartásnak köszönhetően, a
Nyilasok különösebb egészségi problémákat nem okoznak maguknak, csak akkor,
ha a horoszkóp többi eleméből következően, misztikus öncsalókká, önmagukat is
áltató szélhámos hazudozókká, dogmatikusan szűk látókörűekké válnak,
vagyis akkor, ha mindenféle szellemi nyitásra, őszinte, becsületes és világos
lelki viszonyulásra képtelennek bizonyulnak.
Amennyiben tehát egy általános szellemi nyitottságot és pozitív szabadelvü-
séget vallhat a magáénak, a Nyilas-típus eléggé otthonosan és különösebb aka-
dályoktól mentesen mozog az életben és a világban, főképpen ha a dogmatikus
gondolkozástól is sikerül mentesíteni élet és világszemléletedét. Mivel tüzes,
férfias és kiáradó energiák hordozója, másokat elég gyakran megsebez, amikor
szándékosan és célzatosan vagy minden különösebb szándék nélkül, "csak úgy,
sportból", el-el ereszt egy-egy mérges megjegyzésbe (vitriolba) mártott nyílat a
szertartásos jótékonykodásai közben. Ezek a céltalan nyílvessző-sebek azért
fájnak a leginkább, mert a legtöbbször "ezt nem vártam volna tőle" hangulatban
kénytelenek elszenvedni az ártatlannak látszó áldozatok. (Azért csak látszóla-
gosan ártatlanok, mert végül is mindenki a saját Karmája alapján és egyáltalán
nem véletlenül kapja meg azt, amit éppen egy hipokrita és a szó szoros értel-
mében szemforgató Nyilastól kell megkapnia.) Ezért még akkor is érezzük a Nyi-
lastól beszerzett sebeinknek fájdalmas nyomát, ha a Nyilas-ember azóta már
többször elárasztott jótéteményeivel.
Szóval még a jellegzetesen Nyilas szellemiségű, nagyméltóságú egyházképvi-
selők és békepolitikusok személyi életében és személyi kapcsolataiban is akad-
nak bőven problémák, még akkor is, ha ezek többnyire és látszatra mindig át-
hidalhatóak. Sőt: valójában a Nyilashoz és a Bakhoz kapcsolódik az ősbűn folya-
matos elkövetése, illetve az embernek az a minden áron "jóra" való törekvése,
hogy minél erőfeszítés-mentesebb életet folytasson és minél nagyobb élvezetek-
hez jusson. Pontosabban: hogy minél nagyobb fokú kényelemhez, a természeti e-
lemekkel és folyamatokkal szembeni biztosítottsághoz és minél több öncélú öröm-
érzetet, okozó eseményhez és "élvezeti cikkhez" jusson, lehetőleg lelki és testi
erőfeszítés és személyi áldozat nélkül. Ezért a Nyilas nem csak vadássza az üd-
vösség elnyerését és a "tökéletes boldogságot", hanem - önkéntelenül is - befektet
és kizsákmányol (természetet, embert, emberi kapcsolatot), annak az önkéntelen
törekvésének köszönhetően, hogy "biztos ami biztos" alapon, amennyiben a lelki
üdvösségét nem is sikerül megszereznie, legalább egy kis örömet szerezzen magá-
nak. Innen ered az öröm és a boldogság illúzióját keltő italokkal, táplálékkal
vegyszerekkel, módszerekkel és receptekkel való "veszélyesen jó" kapcsolata,
amely nem egy esetben zugiváshoz, zugevéshez, alkoholizmushoz, túltápláltság-
hoz, vércukorproblémákhoz, bulímiához és annak ellentétéhez: anorexiához ve-
zet. Ez utóbbi viszont összetettebb probléma, nem csak a Nyilas természet tehe-
tö felelős a léleknek e negatív kritikájában gyökerező betegségért.
A Nyilas- Karmával (is) rendelkező személy legtöbbet azzal árt magának, ha
nagyvonalúságában, vagy tekintélyességre törekvő, dogmatikus erkölcsiségében
nem néz a lába alá, azaz nem néz körül a környezetében, vagy nem néz körül sa-
ját lelkivilágában, saját érzelmi lehetőségei és képességei területén, lezár-
ván magát mind erkölcsileg, mind szellemileg egy bizonyos irányban. Ennek kö-
vetkeztében aztán nem tud a számára fontos információkkal szemben elég figyel-
mes, nyitott és kellőképpen érzékeny lenni és különböző, figyelmeztető jelleg
baleseteket kell el szenvedjen ahhoz, hogy ébredjen rá a valóságra, ne kénysze-
rítsen se másokra se önmagára olyan látszat őrző szerepeket, amelyek a valóság-
nak nem megfelelő, idealista szellemiséget és erkölcsiségét hivatottak szente-
síteni és a környezettel elismertetni. Tudattalanja tökéletesen leképezteti fi-
zikai testével ezt a belső görbe és hamis utakon való (el)járási módot és meg-
jeleníti fizikai testén keresztül ezt a mentalitást. Ezért az ide vonatkozó
látási zavarok, szembetegségek, rendellenességek (szemtengelyferdülés, szürke
hályog, kötő-hártyagyulladás, stb.) és szemsérülések mellett, gyakoriak a Nyi-
lasok körében az egyenetlen, nehézkes és természetellenes mozgásformákra kény-
szerítő combsérülések, a csípőficamok, a keresztcsonti fájdalmak, sérülések, a
gerinc alsó szakaszának meszesedése, lesérülése vagy deformálódása, esetleg le-
merevedése. - így jár az erőltetetten "gerinces" ember, aki erkölcsi monomániájá-
ban csak egy irányban képes tartani a figyelmét, aki csak vallásos, tudományos,
misztikus, vagy etikai - erkölcsös dogmákon keresztül képes nézni az életet és
ezért lemerevedik és elmeszesedik mentális és spirituális szinten. Az ilyen embert
természetes, hogy elkapja a reuma, az isiász és a köszvény az együgyű magántelje-
sítmények és a társadalmi érdem-trófeák vadászata közben.
Járási nehézségekkel küzd: a szó szoros értelében rosszul jár, amiért úgy érzi,
hogy nem kap elég külső elismerést munkájáért, közösségi szervezkedéséért és
amiért világias dogmatizmusa következtében, képtelen a személyi tudata tágítására
személyisége gazdagítására, fejlesztésére. Ezért hajlamos a combnyaktörésre, a
felső lábszár csonttörésre, valamint az ideg-zavarokra (az egyre inkább balul
elsülő, érdemszerző hadjáratok következtében). Ám az is baj, ha a vadászatról,
lemond és inaktívvá válik, ha a lomtárba helyezi nyilát, fegyvereit, a társadalmi
és a sporttrófeáit, vadász élete más kellékeit és célzó eszközeit. Neki ugyanis
addig szüksége van a zsákmányra és a trófeákra, ameddig rá nem jön, hogy ezek
üdvösség-pótlékok, vagyis arra, hogy ő tulajdonképpen az elmaradt üdvössége (az
egyetemes törvények szerinti szellemi kollaborációs készsége kialakítása) helyett
zsákmányol és szerzi a földi trófeákat. Ilyenkor májpanaszok, elhízás, vércukor
problémák és légzőszervi problémák fenyegetik.
Ezért jó ha társadalom szervezési és jótékonykodási akcióit a saját és a töb-
bi ember személyiségfejlesztő gyakorlatának (játékának) és az emberi értékek
kiválasztódási lehetőségének (Jupiter) tekinti és nem magyaráz bele azokba sem-
milyen együgyű, misztikus és "felsőbbrendű" célokat, amelyek gondolkozás- és
érzésvilágát (mentalitását) szélsőségesen és dogmatikusan polarizálják. Tudato-
sítania kell magában, hogy határozott döntéshozatalai közben, amelyek szellemi
én-tudatát hivatottak kiérlelni, legfontosabb mindig az arany középút megkere-
sése és betartása, különben könnyen saját kényszerképzeteinek, vagy a másoktól
átvett vallásos, erkölcsi és politikai fantazmagóriák rabjává válhat.
Be kell látnia, hogy egészségesebb olyan szabad szellemű, nyitott személyi-
ségnek lenni, aki tudatosan irányítja saját életjátszmáját, mint olyan játék-
szernek (bábunak), akit a dogmatikusan leszűkült, másoktól ellenőrizetlenül át-
vett, misztikus gondolatrendszerek és erkölcsrendszerek vagy a saját együgyű,
szentimentális és racionális kényszerképzetei irányítanak.
Mivel a Nyilas szimbóluma szerint is az érzések (Tűz) szintjén, az érzelmi
valóságokkal, tehát az emberi értékek és az emberi érzelmek valóságának megfe-
lelô szinteken (erkölcs, vallás, filozófia, politika, kultúra) kísérel meg kap-
csolatba kerülni a felsőbb (metafizikai) világ szellemi erőforrásával és meg
próbálja elérni az ennek megfelelő törvényes (eszményi) szellemi alapállás meg-
valósítását, - az egységtudatot megcélzó szellemi nyilával, vadászszerszámával-
vagyis azt, amit éppen erőszakoskodva, a természetet legyilkolva és kizsákmá-
nyolva, mindig egy irányba figyelve - összpontosítva - nem lehet megszerezni
("aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt"), nemcsak a politikához és a tár-
sadalmi szervezkedésekhez kapcsolódik, hanem a különböző egyházi és vallásos
szervezkedéseket is. Így mindig sokat viaskodik a vallás és a hit feloldhatat-
lan ellentétének, valamint a bűn és a bűnhődés, az ítélkezés és a megbocsátás
kérdésével.
Legnagyobb problémái az önkéntelen uralkodási - zsákmányszerzési és kihasz-
nálási - kiaknázási - kizsákmányolási ösztönével keveredő, jótékony pózokban
való tetszelgési mániájából (hipokrita mentalitásából) adódnak. Bár valószínű,
hogy a Nyilas típusú ember találta fel az önzetlenség kifejezést, az imént leírt
önkéntelen késztetései miatt, ő azért jótékonykodik, "segít és javít", mert
hosszú távon valamiféle (ha másban nem: erkölcsi) haszonban reménykedik. A
jótékonykodása és "önzetlen" segítőkészsége által "lekötelezi", a rá szoruló-
kat, akik később egyre nehezebben viselik el a Nyilas által rájuk rakott szel-
lemi (erkölcsi) és pszichológiai (szabad gondolkozásukat lekötő) kötelékeket.
Ezért, még akkor is ha nem olyan személyről van szó, aki egyik kezével ad és a
másikkal visszavesz (kendő alá rejtve, de tartja a markát, hogy a befektetés oda
visszatérüljön), a megsegített "hálátlanok", nyíltan, vagy rejtve, de fellázadnak a
kiszolgáltatott állapotuk ellen és vagy alattomban támadni és rágalmazni kezdik
a Jótékonykodót, vagy nyíltan és becsületesen szembefordulnak, szembeszállnak
vele. Ez, ha komoly konfliktushoz vezet, általában polgári pereskedéssel is járó,
nyílt vagy alattomos gyűlölködéshez vezet.
Erkölcsi kudarcai, kisiklásai, csalódásai és kiábrándulásai által, a Nyilasnak rá
kell jönnie, hogy az igazi hit, az NEM egy (mások által) meghatározott irányban
kiélt érzéshalmaz, hanem egy, a mindennapi élet-gyakorlatban is működtethető,
egyénileg is kiérlelt, szellemi tudás szerinti életbölcsesség és életérzékelés
- és így végül is egy egyénileg felélesztett egyetemes emberi tulajdonság- amely
a racionális (logikus) gondolkozás és az analogikus gondolkozási (-és döntési)
képesség gyakorlás útján történő egybeötvöződéseként jön minden emberben lét-
re. És ugyanígy a bűn nem egy, vagy több társadalmi és vallásos dogmatétellel
ellentétes cselekedet, hanem pontosan a személyes felelősségvállalástól el ide-
genített, tradicionális (dogmatikus) gondolkozás következtében, valamint a túl-
misztifikált gondolkozás következtében létrejövő kitartás egy sorozatosan elkö-
vetett, negatív és ezért hibás, cselekvésrendszerben. A görög nyelvben a BŰN-
re vonatkozó kifejezés, a HAMARTEMA, és a megfelelő ige a HAMARTANEIN
azt jelenti, hogy: "nem találni célba", "elvéteni a pontot". A bűn tehát a pont, a cél
elvétése. De milyen pont, milyen cél elvétéséről lehet szó a bűn esetében? A pont
az egység szimbóluma, a megnyilvánult világot magából kiárasztó Abszolútum
szimbóluma. A trófea- és boldogság vadászó (az öncélú élvezet, kényelem, kaland
és biztonság vadászó) hétköznapi tudat a pontot, az egységet, nem találhatja
el s ez a bűn. Az, hogy bűnösek vagyunk, csak egy másik szó arra, hogy kábulat-
ban élő, boldogság vadászok vagyunk és minden áron és lehetőleg áldozat nélkül,
meg akarjuk nyerni az életünket. Másfelől lemondunk az életfeladataink felválla-
lásáról és megvalósításáról, annak érdekében, hogy elnyerhessük az üdvösségün-
ket, mivel csak végletekben, polaritásokban vagyunk képesek gondolkozni. A
polarizált tudatunk tehát mindegyre ELVÉTI a (KÖZÉP)pontot és ebből keletke-
zik A VÉTEK folyamatosan.
A Nyilas szimbólumának az értelmezése elvezet tehát bennünket a bűnösség
és a betegség analogikus (lényegi) összefüggésének a felismeréséhez. Bűnös és
beteg tehát az, aki az élete eredeti célját, vagyis a lelki, szellemi és spirituális fej-
lődés általi "teljes és egész" személyiség-alakítást, az egyetemes léttudat kialakí-
tását, vagyis a Jézus által felismerhetővé tett, megváltási programját elvéti és ezért
VÉT-kessé, valamint EGÉSZ-ségtelenné válik és annak jeleként, hogy a szellemi
életútján rosszul járt és rosszul jár, a hétköznapi életben és testileg is folytonosan
rosszul jár.
A Nyilas jellegű karma által felvetett betegségproblémák metafizikai értel-
mezése és megértése után kikérdezhetjük születési napjegyük és az egészségi
állapotuk felöl a jótékonykodó humanistákat, az Isten és az emberiség nevében
beszélő főpapokat, erkölcsöt és erényességet prédikáló szemforgatókat, a nép
mentőkként fellépő, politikus és béke-apostolokat, akik nekünk a jóságról, a
toleranciáról, a békés megegyezésről, az önzetlen szeretetről, különböző eré-
nyek gyakorlásának a szükségéről és természetesen a bűn ördögi eredetéről pré-
dikálnak. Azon kívül, hogy sok tanulságot vonhatunk le válaszaikból (persze,
ha előzőleg megtanultuk azokat helyesen: fordítva értelmezni), még gyönyörköd-
hetünk is mesterien és kapásból végrehajtott csípő-lövéseik virtuozitásában.
Csak éppen el ne vérezzünk a Nyilas-telitalálatok következtében!
Amennyiben lelki kábulatából felébred, egy önmaga lelkivilágával és a külvi-
lág dolgaival egyenesbe került, minden irányba nyitott szellemű Nyilas-emberrel
találkozhatunk, aki kellőképpen fejlett humorérzékét használni tudja elsősorban
saját idealista és dogmatikus mentalitásával szemben. Ha ez a személy barátunkká
válik, életünk legtermékenyebb és legfelemelőbb személyi kapcsolatára számít-
hatunk. A Nyilast uraló Jupiter hatása ugyanis nagylelkűvé, nagyvonalúvá, a ba-
ráti etika nagymesterévé: segítőkésszé, előzékennyé, közvetlenné, de ugyanak-
kor nagy távlatú gondolkozóvá is teszi az embert, aki pontosan ezért rendelke-
zik a legmegbízhatóbb és legkellemesebb baráti - ismerősi körrel, mert helyes
az arányérzéke és az értékítélete. így ő ritkán "véti el a célt", pontosan a-
zért, mert legfőbb erénye az, hogy amikor elvéti a célt, van elég ereje és bá- torsága ezt bevallani mind önmagának, mind a környezetében élőknek. Sőt: ő az
aki elsőként derül azon, ha a Nyilas természetének negatív megnyilvánulási for-
mái megint erősebbnek bizonyultak teljes személyénél: éber felelősségtudatánál.A BAK jegyében született és a Bak Sárkányfarokkal,
valamint a Bak Lilithel rendelkező személyek
betegségei, betegséghajlamaiknak szellemi-lelki okai

A Bak napjegy, az uralkodó bolygója, a Szaturnusz által megtestesített
egyetemes felelősségtudatnak (A megváltódási szükség tudatának) a fizikai
világhoz és a megváltáshoz közvetlenül kapcsolódó folyamatoknak és terem-
tőerőknek a megnyilvánulási és kifejeződési erőtere.
Ez azt jelenti, hogy az ember számára, a Bak által megtestesített őselv, a te-
remtett létnek a kiegyenlítődését biztosító és a létfolyamatokat az egyetemes
kiegyenlítődés irányba terelő, a lét és az élet folyását az egyetemes megváltás
logikája szerint szabályozó törvényeknek az emberi közösségi-társadalmi élet
gyakorlati területein és a közösségi ? társadalmi élet sajátos megnyilvánulása-
iban testesül meg.
Ezért, a Bak jellegű karmával, vagyis a Bak jellegű, mélytudati negatív sze-
mélyi meghatározódással, fejlődési sors-programmal született személyek, vala-
milyen lelki, vagy lelki formában (szinteken), a közösségi - társadalmi cselek-
vési rendszerek életkörével viaskodnak, ahhoz vonzódnak, vagy attól menekül-
nek, vagy óvakodnak önkéntelenül. Amennyiben az utóbbi eset áll fenn, ez azt
jelenti, hogy a Bak szellemiség igen negatívan jelentkezik a személy jellemvo-
násaiban és az illető személy teljesen azért zárkózik el a közösségi társadalmi
élet formáitól, mert fél a közösségi szintéren rá leselkedő esetleges kudarcoktól.
Egy jellegzetes élethelyzet, jelenség, egy problémakör irracionális elutasítása
azt jelenti, hogy a személy fél attól a problémakörtől, mivel ott nehézségeket
tapasztal, vagy ösztönösen érzi, hogy ott vele szemben támasztott különleges
elvárásokra, igényekre, és ezeknek megfelelő konfliktusokra, kemény akadály-
okra, elutasításokra és esetleg komoly kudarcokra, szenvedésre is számíthat.
Ezeket viszont a horoszkóp segítségével fel kell tárni, majd tudatosan fel kell
vállalnia és addig kell próbálkoznia, amíg ezeken az életterületen is kiismeri
magát és el kell jutnia oda, hogy a játékszabályokat megismerve, képessé vál-
jon a jó tájékozódásra, a helyes cselekvésre és a közösségi szellemben történő
felelős gondolkozásra.
A pozitív Bak a földi élet gyakorlati megvalósítási szintjére, a közösségbe
hozza a Nyilasnál még csak nagyvonalakban és inkább az érzelmek és az esz-
mék szintjén jelentkező, törvényes erkölcsiség megvalósításának a szükségét
és tisztázza azt, hogy megváltás ? kiegyenlítődés, csak és csakis a gyakorlati
földi életfeladatok maradéktalan felvállalásával és a cselekedeteinkért, szava-
inkért és gondolatainkért ? képzeletünkért és képzeteinkért való felelősségvál-
lalással, valamint a természeti törvények tiszteletben tartásával és az anyag által
visszatükrözött szellemi információk megfigyelésével és helyes értelmezésével
lehet.
Mivel a zenit-pont mellett helyezkedik el, a Bak típusú ember is éppen annyi-
ra szeret vezetői ? vezéri - szerepben tetszelegni mint a Kos és éppen annyira
szeret hatalomban lenni és mások fölött uralkodni mint az Oroszlán, és minder-
re ráadásul, a kárpáti zerge biztonságával szeretne a szakadékos magasságok
szikla-talaján megállni, a felhőkkel és a napsugarakkal közvetlenül érintkező
(közösségi) csúcsokon sütkérezni. Ezért, néha a Kosnál és az Oroszlánnál is
nagyra vágyóbb, magasra törőbb, hatalommániásabb és kegyetlenebb. Ameny-
nyiben viszont keveset tud a földi élet részletkérdéseiről és gyakorlati nehézsé-
geiről és a lélek mélységeiről, valamint az anyag belső szerkezetéről és a benne,
az állati ösztönség szintjén jelentkező őserők természetéről, sok szenvedésben
kell részesülnie, amíg a megfelelő szellemi érzékenysége kialakul. Vagy, a ta-
nulást egészen lentről, a bányák és barlangok által megtestesített tudatalatti
rétegek nehéz anyagának feltárásával, kiemelésével, átvilágításával, megfigye-
lésével, értelmezésével és az anyag alján és a tudattalan szellemvilág mélyén rej-
lő jelenségek, formák jelentése metafizikai értelmének megfejtésével kezdeni.
Ő az aki hat éves korában máris (a kezedben jópofán, később már fárasztó-
an, vagy nevetségesen) komoly, nehézkes, öreges, koraérett, vagy koravén. Hi-
szen már akkor megsejti, hogy neki nagyon sok megrágni és megemészteni (befo-
gadni, megvizsgálni, megérteni, és hasznosítani) valója van az életben és ren-
delkezik is a kásahegy átrágásához (megértéséhez, értelmezéséhez) szükséges
szívóssággal, kitartással, türelemmel.
Lassan és alaposan rág és emészt, mérlegel, megfigyel, megfontol, kételkedik
, bizalmatlankodik és bizonytalankodik, millió szemszögből vizsgálván meg a
megértendő és megoldandó feladatát és amennyiben megoldhatatlannak, meg-
emészthetetlennek ítéli, több fárasztó vizsgálat után is, később messze elkerüli
azt. Amennyiben viszont megfejtette, az így szerzett ismeretit ? a személyes
tudást! - okvetlenül felhasználja a társadalmi élet valamely csúcsának a meg-
hódítására, de legalább is, a hatalom megszerzésében vagy megtartásában szor-
goskodó személyek (tanítványok) kioktatására.
Amennyiben a Bakban, vagy a X. házban álló főbolygóink diszharmonikus fény-
szögeket kapnak horoszkópunkban, az előbb felsoroltaknak a szélsőséges válto-
zatát, vagy azoknak poláris ellentétét leszünk hajlamosak elkövetni mindennapi
életünkben: merevek, vagy zárkozottak leszünk, nem csak a társainkkal, partnere-
inkkel és családtagjainkkal szemben, hanem minden újnak, vagy szokatlannak tűnő
eszmével, eszmerendszerrel szemben is. Különböző mesterséges eljárásokkal és
módszerekkel igyekszünk ezeket magunktól távol tartani, vagy, éppen fordítva:
erőszakosan provokáljuk, erőltetjük bizonyos természeti folyamatoknak időnap-
előtti megjelenését, felelőtlenül megváltoztatván az egyetemes törvények szerint
(az idö, vagyis a Ritmus és a Ciklus törvénye szerint) megnyilvánuló természe-
tes folyamatokat - sokszor a saját fizikai és pszichikai lehetőségeink és ké-
pességeink (vagy sorsfeladataink) ellenére is-, azt gondolván, hogy nyereséghez
jutunk ezáltal. Eközben az erőszakoskodásunk és a lehetőségeinkkel való visz-
szaéléseink következménye egy másik életterületen sokkal inkább visszadob ben-
nünket fejlődésünkben (Ezért a Bak napjegyének megfelelő spirituális erötér
és a Szaturnusz által megjelenített őserő a legközelebb áll az Ok és az Okozat,
vagyis a Karma törvényének beteljesüléséhez.).
A bennünk megnyilvánuló (megváltatlan, fel nem ismert és harmonikussá nem
oldott) Bak lételv nehezen kiheverhető, későre gyógyuló betegség-leckékben ré-
szesít bennünket: különböző bőrbajokkal, bőrkeményedésekkel, kiütésekkel, térd-
fájásokkal, térdtájéki sérülésekkel, kell küzdenünk. Valósággal térdre kénysze-
ríti a sors vak és szeszélyes erejének képzelt lelkiismerete (Felettes Énje) a
karmikus leckéiből tanulni nem akaró (nem képes) embert. Reumával, ízületi
gyulladással, csont tébécével, ízületi tébécével, csontritkulással, különféle
kelésekkel, daganatokkal, sorozatos csonttörésekkel, állandósuló ficamokkal,
nyirokcsomó- gümőkórral, meszesedéssel, bénulásokkal, gutaütéssel, túlzott le-
soványodással, vérszegénységgel, magas, vagy alacsony vérnyomással, érelmesze-
sedéssel, meghülésekkel, állandó depresszióval, emésztési és székelési zavarok-
kal próbál rávezetni Felettes Énünk az igazi sorsfeladataink és egyetemes fele-
lősségünk felvállalási szükségére és fejlődési életprogramunk beteljesítésére.
A betegségeken kívül szembe kell nézni az állandó hivatásbeli, közösségi
életkörökben ért sikertelenségekkel, hátráltatottságokkal is, hiszen azért a Bak-
nak megfelelő tízes horoszkópház a társadalmi-közösségi életterületeken való
cselekvésrendszerek háza, mert ezen az életterületen olvasható le a leghamarabb
az, hogy a szülött távolodik-e, vagy közeledik sorsfeladatainak beteljesítéséhez.
De vigyázat: a jelenség fordítva is igaz: a fent leírt betegségek és a soro-
zatos sikertelenségek akkor is fenyegetnek, ha a Szaturnuszi őserő természeté-
vel visszaélve, elárkozunk a társadalmi-közösségi élet elöl és egészen vissza-
húzódott életet élünk, sündisznó-lélekkel senkit sem engedünk magunkhoz közel,
semmilyen jelenség és senki felé nem nyílunk meg, senkit nem veszünk körül
önodaadó és odafigyelő - de nem terhes, hanem tapintatos - szeretettel.
A teljes visszahúzódás, a félrevonulás elfásít és végül megtör és ezért sem-
mivel sem jobb, nem erényesebb és főként nem veszélytelenebb, mint a türelmet-
len eredmény-, hírnév-, siker- és élvezethajszolás, az egyéni becsvágy-kielégi-
tés és a karrierizmus.
Amint említettem, a Bak csillagkép és az uralkodó bolygója, a Szaturnusz
a Karma törvényéhez kapcsolódik közvetlenül és ha ebből a szemszögből közeli-
tünk a kérdéshez, nyilvánvalóvá válik az is, hogy miért az imént felsorolt be-
tegségek jellemzőek a Bak szülöttekre, ugyanis a földi, tehát a fizikai test-
ben való létezés számunkra az egységes, egyetemes világon belül egy sajátosan
elkülönült létállapotot biztosít, amelynek folytán éber állapotban egy polari-
tásokban megnyilvánuló anyagi világban kell határozatokat és döntéseket hoz-
nunk és ezen döntések alapján cselekednünk életünk minden mozzanatában. A
szanszkrit Karma kifejeznek az értelme is hűen tükrözi ezt a sajátos helyzetünket,
hiszen egyaránt jelent meghatározódást, adósságot, kötelességet cselekvést és
gondolkozást, valamint bevált is, ami arra utal, hogy (tudatos, vagy tudattalan)
gondolkozásunk alapján cselekszünk, de arra is, hogy cselekvéseink
következményei, még ha megváltozott és számunkra nagyon nehezen
felismerhető formákban is, de visszahatnak ránk és mi ezeket a hatásokat kény-
telenek vagyunk elszenvedni, értékelni és értelmezni, ami megint csak új és új
gondolatformák létrehozásához (elgondolásához) vezet, amelyek apján cseleked-
ni fogunk az elkövetkezendő időben. A bőrünkön és a csontunkon érezzük tehát a
földi létezésünk által kiváltott válaszreakciókat és amennyiben sorozatosan nem
vagyunk hajlandóak ezen "sors"-figyelmeztetésekből nyert információkat helye-
sen értelmezni, különböző szenvedések által is figyelemfelhívó fizikai változá-
soknak vagyunk kitéve. A fizikai testünk pontosan a fájdalom érzésén keresztül
áll a tudatunkat is hordozó metáltestünkkel összekötve. És viszont: a tudatun-
kat (is) hordozó metáltestünk az érzeteken és a vágy, a gyönyör és a fájdalom
érzésén keresztül van összekötve a fizikai testünkkel. Tapasztalnunk kell ahhoz,
hogy gondolkozhassunk és gondolkoznunk, vagyis döntenünk kell ahhoz, hogy
új fajta tapasztalatokat szerezhessünk, tehát bizonyos, általunk is vágyott élmé-
nyek megtapasztalása érdekében a következményekért személyes felelősséget
kell vállalnunk.
Ahhoz viszont, hogy a gondolkozásunk kiszélesítése érdekében új és új tapasz-
talatokhoz juthassunk, új és új élmények kockázatát kell vállalnunk, vagyis a
következményekért vállalnunk kell a felelősséget. Amennyiben viszont nem vál-
laljuk a személyes felelősséget személyes döntéseinkért, nem is leszünk képe-
sek soha azoknak a ránk visszaható (néha fájdalommal járó...) visszajelzései-
böl levonni a ránk vonatkozó, megfelelő következtetéseket és ezért újabb és
újabb hasonló élményre lesz szükségünk, addig amíg automatikusan meg nem
tanuljuk az illető őserővel (bolygóval) való személyes harmóniába- kerülés lec-
kéjét.
Pontosan ezt idézi elő a Szaturnusz, a felelősségtudat és a tapasztalás, va-
gyis a lehetőségek és a határok ismeretének és a következetességnek princípi-
uma és ezt biztosítja a Bak által megtestesített spirituális erőtér is. Ezért a leg-
inkább a fizikai - természeti személyünket a fizikai külvilágtól elhatároló
testfelület: a bőr az, amely az ilyen tapasztalási leckében elsődlegesen részt
vállal, a fizikai test legszilárdabb vázát képviselő csontozatunk mellett. De
ugyanezt az információ-szűrést, információ-befogadási lehetőséget előkészítő
funkciót tölti be a fizikai természet információkat hordozó, különböző táplá-
lékok megemésztését (feldolgozását) fizikailag előkészítő (hátsó) fogazatunk
is. A Bakban álló Szaturnusz szembenállása, vagy kvadrátja a Marssal, a legtöbb
esetben hamar romló fogakat, emésztési zavarokat, különböző bőrbetegségeket,
vagy csonttörésekkel végződő baleseteket eredményez, amennyiben nem sikerült e
két, látszólag egymásnak ellentmondó és egymást kizárni látszó őselvet harmó-
nikusan egyeztetnünk, egymással kiegyenlítenünk személyiségünkben.
A Bak ember által megtanulandó karmikus leckéről, vagyis a Szaturnusz ôserô-
nél felemlített egyetemes felelősségtudatról mely a Karma törvényének kiegészí-
tôje és amit a Bak karmával rendelkező személy a fizikai dimenzió által nyúj-
jtott tapasztalási lehetőségei segítségével kell magában felépítenie, bővebben
kitérek a Vízöntő napjegyének jellemzésénél és univerzális értelmezésénél, hi-
szen a felelősségtudat jelentését a leginkább annak misztikus kiegészítőjének:
a Szabadságtudatot képviselő Uránusz metafizikai értelmezése, ismertetése se-
gítségével lehet megvilágítani.
Egyébként a pozitív Bak, vagyis a saját belső korlátain túljutni képes em-
ber-típus a bölcsesség, a nyugalom és a kitartás (elvhűség) őselvét és így, a
közösségért hozott áldozat és a közösségi jócselekedetek szimbólumát teste-
síti meg mint és föld elemű és mint női elemű Konstellációnak a szülöttje.


A negatív Vízöntő nappal, valamint a Vízöntőben álló Lilithel
és Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleset- és betegséghajlamai,
a jellegzetes konfliktusaiknak és betegségeiknek az igazi, kauzális okai.


A Vízöntő, az egyetemes törvényekben megtestesülő teljes lét-tudatnak,
az úgynevezett Isteni Intelligenciának (Az abszolút értelemnek), valamint az
abszolút értelemmel való együttműködési és együtthatási képességnek a
konstellációja. És természetesen, ezáltal a Vízöntő számunkra az egyetemes
személyiség, az egyetemes felelősségérzettel rendelkező személyi-tudat és
cselekvési képesség kialakítási lehetőségnek és szükségének a konstellációja.
A Vízöntő metafizikailag tehát, az egyetemes értékű szellemi információ-
áramlásnak és az információk kölcsönhatásának és következményének,
vagyis az információt hordozó struktúrák
egymás-megtermékenyítésének és ezáltal a szellemi együttműködésnek, valamint
az irány- és sebességváltoztatási képességnek, emberi szinten tehát: a mentális
és a spirituális kollaboráció-készségnek és lehetőségeknek a kauzális erőterét
megtestesítő konstelláció. Ezért a lehetőségek bolygójaként ismert Uránusz által
uralt Vízöntő a minden irányban mozgó, mentális és kauzális információáradatok,
a mentális szinten való kép és képzetalkotási - és ezáltal a materiális megvalósítási
lehetőségeknek, tehát, a teremtő imaginációnak a konkrét struktúrává keletkezési és
rendeződési lehetőségeinek, valamint a minden irányba nyitott lényeg-változtatási
lehetőségek, és ezzel együtt a poláris végletek szabad megnyilvánulásának és sza-
bad átélési lehetőségeinek a napjegye. Ezért a vízöntőt a szabadság és az emberi
szabad-akarat megvalósulási napjegyeként is emlegetik.
Ezért, a Vízöntő jellegzetesen egy mentális jegy, amelynek a megbélyegzettei
majdnem mindent a tudományos gondolat és képzelet erejével valósítanak meg
(ezért a feltalálók konstellációja is többek között) és az ilyen szülöttnél még a
misztikus gondolkozás is, mindössze az érzelmi kicsapongások természetes kö-
vetkezménye.
Karmikus (negatív) erőterében a legszentebb emberi érzésekről is hamar
kiderül, hogy igazából az én-érzet rejtett hatalmi ösztöneit szolgálják. És még a
hatalom sem az uralkodás gyönyöréért kell, hanem azért, hogy a Vízöntői lélek
korlátlanul és minden külső felelősségre vonási lehetőség nélkül kipróbálhassa
határtalan teremtő-energiáit és abban jól kitombolhassa magát. Karmikus meg-
nyilvánulás esetén, egyszerre érvényes és érvénytelen minden törvény és minden
szabály, amit az ember felállított és elképzelt, mivel a vízöntő-karmás személyek
semmitől nem félnek úgy, mint a szabadságkorlátozástól, a valós elköteleződéstől.
Ők tehát a szabadság-mániájuknak a foglyai. Ők a szélsőséges anarchisták, a
rapszodikusan hisztériás művész-lelkek, a gátlástalan szélhámosok, a mindig jó-
kedvű csavargók, a színpadon és a kocsmaasztaloknál megdicsőülő tragikus
hősök és a melankolikus bohócok, a kifinomultan rafinált és csiszolt modorú,
meggyőződés-mentes politikusok, a természetellenes ésszerűség és a szervezett-
ségre alapozott kollektivizmust a liberális kozmopolitizmussal összeházasító
teoretikusok (filozófusok) és a kollektív szentimentalizmus félelmi ösztöneit
bravúrosan meglovagoló kulturális, vallási és nemzeti konjunktúralovagok, a
miszticizmust a materialista pragmatizmussal tökéletesen egyeztető ideológusok.
De a zsarnokoskodási hajlamaikat ügyesen a közösségi érdekek álcája mögé rejtő
szektavezérek -és vallásalapítók napjegye is a Vízöntő, akiknél minden megtör-
ténhet. De ami a leginkább megtörténhet, az mindannak az ellentéte, amit eddig
felsoroltam, és természetesen annak, amit egy vízöntői személy egy adott pilla-
natban mond, tesz, vagy gondol. Vagyis mindaz, amire egyedül csak ők képesek.
A negatív Vízöntő a száznyolcvan fokos pálfordulások csillagképe, de van, amikor
csökönyösségben még a Bakon is túltesz és ilyenkor őz irányváltoztatási képtelenség
és a hosszantartó mentalitás - változtatási képtelenség kauzális erőtere is. A negatív
vízöntői személy ugyanis, minden következetlen és felfokozott külső változási hóbortja
ellenére, lényegében képtelen a belső változásra, és agresszíven viszonyúl minden olyan
személyhez, akiről úgy érzi, hogy bármiféle lényegi, tőle tehát fegyelmet, kitartást és
erőfeszítést igénylő mentalitásbeli változtatást elvárna
tőle. A szellemileg fel nem ébredt vízöntői személy azokat a személyeket, aki
az ilyen, vele szemben támasztott mentalitás-változtatási elvárásainak nyíltan
hangot is mernek adni, mérhetetlenül, nyíltan, visszavonhatatlanul és megbo-
csáthatatlanul gyűlölni fogja. De a Vízöntő nem csak az individuális volunta-
izmus, a szellemi önállótlanság két szélsőséges állapotának az egy időben és
egy személyben történő megtestesítője. Mivel eredendően hamis univerzalitás -
tudattal születik a világra, nehezen találja meg saját valós személyiségét és
ezért állandóan meggyűlik a baja mások nyugodtnak, vagy stabilnak látszó sze-
mélyiségével, állandóan támadva, felelőtlenül piszkálva, igazságtalanul vádol-
va, kétségessé téve a kiszemelt személy hitelességét.
Személyi felelősség nélküli szabadság-koncepcióinak következtében a karmi-
kusan jelölt Vízönt-típusú ember, még az eredendő léttudatból: a szabadságot je-
lentő Isteni tengelyből is képes kiszakítania magát és ezáltal válik a saját csapongó
kényszerképzeteinek, alaptalan és ötletszer félelmeinek, irracionális instabilitásának,
egyszóval: Uránuszi pörgéseinek és őrült forrongásainak a legesendőbb kiszolgál-
tatottjává, még akkor is ha támadhatatlan fizikai egészsége miatt, szabad szemmel
ez nem érzékelhető egy kívülálló számára. Ilyen szempontból a Vízöntői karmával
rendelkező személynek nehezebb dolga van az állatöv többi szülötteihez viszonyítva,
hiszen mindent egyedül - az úgynevezett Uránuszi intuíciójára támaszkodva - kell
megfejtenie és még a betegségei sem mindig szállíthatnak számára egyértelműen
értelmezhető információkat a szükséges életpálya és sorsirány-változtatásokhoz.
Ugyanis ő képes a földi létezés teljes skáláját átélni huzamosan és egy időben és
ezért ritkán beteg. Ő egyszerre mindent átél mentálisan, de az eszét örvényként
vonzó veszélyes gondolat-konstrukciókon kívül, amelyek veszélyes élethelyzetbe,
vagy egyenesen az őrületbe kergethetik, semmit sem tud átélni lelkileg és fizikailag.
Ezért, a korlátlan szabadság lidércétől hajszolt, és ezért egymásnak is ellentmondó
képzelete miatt, képtelen a vele történő események következetes értelmezésére, még
akkor is, ha egymás után háromszor töri ki a bokáját, vagy töri el az alsó lábszárát
ugyanazon a helyen és ugyanolyan körülmények között. A negatív Vízöntő tehát, az
egymással radikálisan szembehelyezkedő szélsőségek megtestesítője.
Tragédiái is pontosan abból fakadnak, hogy mindenkinek a szabad lehetőségek
kihasználásának az őserejét képviselő Uránusz szellemisége jut eszébe a Vízöntővel
kapcsolatba elsődlegesen, megfeledkezvén az igazi szabadsághoz szükséges fele-
lösségtudatot, éberséget és józanságot, önismeretet és önmérsékletet képviselő
Szaturnuszról. Mert metafizikai szinten az felelős ismeret a tökéletes önismeret
és a zavartalan kommunikáció, az önmagunkkal, vagyis a felettes Énnek nevezett
egyetemes szellemünkön (a lelkiismeretünkön) keresztül történő kommunikáció.
Az Uránuszi szellem ugyanis, csak és csakis úgy válhat a tisztánlátás, illetve a vilá-
gosság és a megvilágosodás szellemi erejévé, ha a felelősségtudat erejével megtisztí-
tott emberi szellem képessé válik a személyi felelősségbe ágyazott Felettes Énnel (a
Krisztussal) való állandó kapcsolattartásra. A Szaturnusszal megfékezett Uránuszi
szellem tényleges megvilágosodásának az eléréséhez szükséges tehát az önismereti
(hibabelátási) képesség kialakítása, ami a személyes felelősségérzet által felvállalt
Karmikus meghatározódások türelmes feloldásán, pontosabban: a Karma spirituális
feldolgozásán (megfigyelésén és értelmezésén) át vezet.
Amennyiben a negatív Vízöntő természettel (Nappal), vagy Vízöntő karmával
rendelkező ember nem képes az Uránuszi őserőt a Szaturnuszi szellemmel magában
kiegyenlíteni és a Szaturnuszi felelős bölcsesség segítségével nem képes az önisme-
ret és a személyi felelősségvállalás felé vezető (Önkorlátozó!) lépéseket megtenni,
valamint a szükséges irányváltoztatásokat (mentalitásbeli pozitív szellemi-lelki
változtatásokat) megtenni, bokaficammal, bokatöréssel, ínszalag szakadással,
az alsó lábszár és a boka görcseivel, visszérképződéssel, visszértágulással, a láb-
szárak puffadásával, lábszárfekéllyel, érgyulladással, a vérkép rendellenességeivel,
a gerincvelő betegségeivel, egyensúlyzavarokkal, különböző járási nehézségekkel
(sántítással) a vérnyomás hirtelen változásával, látási (megértési és értelmezési)
problémákkal és súlyos rendkívüli balesetekkel fizet rögeszmés egyoldalúságáért,
fanatizmusáért, szellemi és lelki rugalmatlanságáért vagy mindennek a másik
végletes megéléséért: a felelőtlen, meggondolatlan, és a hosszú távú következmé-
nyekkel nem számoló mentális felelőtlenkedéseiért, a következetlen, követhetetlen
és gyakori irányváltoztatásaiért (meggyőződés-nélküliségéért) és nem utolsó sorban
a kőszívűségéért. Vagyis, a közömbös és mások fájdalma és nyomorúsága iránt
érzéketlen mentalitásáért, titkolt, vagy nyíltan vállalt, fölényes kegyetlenkedéseiért.
Lelki szinten viszont, fárasztóan unalmas egyedülléttel és elhagyatott öregkori
állapottal a szabadság- és függetlenségmániájáért, az elköteleződés-ellenes men-
talitásáért. A leginkább viszont, azokért az ártatlannak látszó, de mágikus erejűk
miatt nagyon is veszélyes gondolat-építményekben és képzelődésekben való, titkos
és sötét gyönyörködései miatt kell fizetnie, amelyeknek a megalkotására és fantázia
szintjén való átélésére ösztönösen vágyik, és amelyeknek a kísértő csábításától nem
akarja, lehetőleg már a keletkezésük elején és határozottan elhatárolnia magát.
A Vízöntő ember gyógyulási folyamatait elősegítik és megkönnyítheti(né) a
hibafelismerések és a hibabelátások következtében fellépő őszinteség, elsősor-
ban önmagával szemben, amit a pozitív átalakulási szándékkal egybekötött fe-
lelősségvállalás követ minden egyes szaváért, tettéért és gondolatáért. A leg-
nehezebb próbatétel számára a már-már reflexévé vált projiciálásról, vagyis a
saját hibáiból eredő sorscsapásoknak az okát a külvilág ellenségeskedésére és
saját hibáinak a külvilágra, a többi emberre való kivetítéséről, áthárításáról
való lemondás. Amennyiben sok belső törekvés árán sikerül neki egy fél lé-
pést is tenni ebbe az irányba, nyert ügye van. Innen már tovább vezeti rendkí-
vüli éleslátása, intuíciója és a tapasztalatok értelmezése árán szerzett bölcses-
sége. A kifelé áradó, személyiségét szétszóró szabadságmániája átalakul
(átalakulhat...) belső fegyelem és önuralom által létrehozott belső figyelem-
mé, éber tisztánlátássá, vagyis szellemi szabadsággal egybekötött egyetemes
megismeréssé és szellemi áttetszőséggé.A Halak jegyében álló Lilithel és Sárkányfarokkal rendelkező
személyek betegség- és baleseti hajlamai és a Halak karmával
rendelkező személyek betegségeiknek a spirituális okai.

A Halak-konstelláció által megjelenített spirituális erőtér az Egyetemes Lét
egységes és éber átélési szüksége, az abszolút lét-állapotba való reintegrálódás
(Megváltódás) őselvéhez és ezen egység-tudat és egység-élmény megvalósítá-
sának az elérését megelőző sorsproblémákat, a határtalan egység tudatos átélési
képessége megszerzésének a spirituális kényszeréhez (őshívásához), a fényre,
tisztaságra és szeretetre való törekvések önkéntelen késztetéséhez kapcsolja az
emberi lelkeket.
Ezért a Halak által megjelenített kauzális morfogenetikus erőtér az Abszolút
Léttel való egyesülés őselvének való feltétel nélküli odaadás és önátadás szüksé-
gének a belső érzetét és szellemiségét (A teremtői és megváltói abszolút lét
azonosságtudatát) tartja fenn és áramoltatja. Ezért a Halak konstelláció az ember
számára, az egész létezés egységének, vagyis a teremtői azonosság-tudat egysé-
ges és éber átélésének a szükségét hozza a sorsába, ehhez a személyes és ugyanak-
kor egyetemes alap-létélményhez kapcsolja az embert és ezen tudatos átélési ké-
pesség megszerzésének kényszeréhez (un. őshívásához) irányítja. A szellemi
tisztaságra, az értelmes és önzetlen áldozatkészségre és a diszkrét szeretet-
áramoltatási képesség elérésére való törekvések önkéntelen késztetéséhez, az
egyetemes szeretettel való azonosulásra sarkalja az ember szellemét. Ezért, a
diszharmonikus Halak-karmával rendelkező ember általában a hamis, kábult,
homályos és zavaros (spirituálisan - értelmileg tisztázatlan) egységtudatból,
de még inkább a hamis (korrupt és primitív: érzelgős) egységérzetből adódó, za-
varos, homályos és kaotikus szeretet-képzetek kábulatának rabságában él. Két
lábával nem a földön jár, nem akarja meglátni a gyakorlati igazságot, mivel nem
akarja lelkéhez közel engedni, meg- és elismerni sem a fizikai valóságot, sem
a metafizikai realitásokat, hanem azok elfogadása helyett érzelmeinek alávetet-
ten, a káprázatok világában él. Ezáltal a sorozatos önámítást és így menthetet-
lenül a szenvedélyeitől, a többi embertől, a körülményektől való függőségi vi-
szonyt választja. Ő az infantilis felnőtt, a megérteni való örök gyermek, az
ugyan rendkívüli empátia készséggel, a nemes érzésekkel és erős spirituális ké-
pességekkel rendelkező művész- és kolduslélek, akit végül mindenki megbánt, és
aki végső soron mindenkit megbánt magatehetetlenésgéböl következő elkeseredett-
ségében. Ártatlansága csupán látszat és szakrális maszk (Hamvas Béla) aminek
segítségével még mindig reméli, hogy karmikus sorsfeladatával nem kell szembe-
néznie, azt nem kell felvállalnia és nem kell saját sorsáért, üdvéért felelős-
séget vállalva, azt határozottan és örökérvényen a saját kezébe vennie.
Ő a Sorsát, vagyis a konkrét, mindennapi életfeladatok nehéz próbatételeit a
színpadias látszatok tragikomédiáján át megkerülő és ezáltal a rivaldafények
mesterséges sugarában megdicsőülő színész, aki elbukik a mindennapi családi
életben, ahol tényleges emberközeli kapcsolatokban muszáj élnie. Ő a bohóc, a-
ki igazából sír, amikor ránk nevet, a családi jelenetek alkalmával önérzetesen
méltatlankodó és fölényeskedő, önjelölt mártírja, aki belül reszket a szégyen-
től és a félelemtől, amiért nem meri megmutatni esendő, igazi emberarcát.
Amennyiben a Vízöntő szélsőséges nagy játékain bizonyos gyakorlati tapasz-
talatok árán mégiscsak képesek vagyunk átlátni, a diszharmonikus Halak játé-
kával szemben csak reménytelenül lógathatjuk karjainkat, hiszen rendkívüli a-
zonosulási képességük lehetetlenné teszi még a saját számukra is, hogy igazi
különbséget tegyenek szerepjátszás és valódi átélés között, ébrenlét és álom,
spirituális tisztánlátás és misztifikált fantáziálás között.
Soha nem tudhatjuk, hogy hányadán állunk a lelki felébredést és a spirituá-
lis újjászületést a színpadi drámaiasság, az érzelgős őszinteség, az alkohol,
a kábítószer, a nikotin és mindenféle narkotikumfogyasztás segítségével magá-
tól távol tartó Halak emberével, hiszen ö egy időben a helyes értékítélet prin-
cípiumát képviselő Jupiter és a lelki-értelmi (tudattalan) mély tengerek, a
kozmikus világéter áramlásának őselvét, az egyetemes egységérzés és egyetemes
egységtudat princípiumát megtestesítő Neptunusz befolyása alatt áll. Ezért ér-
ézkeny mint a Rák, szenvedélyes mint a Skorpió és illékony mint a Vízöntő. Egy-
szerre mind a három és mégsem ugyanaz, hiszen imaginációjával állandóan a meg-
foghatatlan mélységek fölött és a befoghatatlan távolságokban lebeg. Szomorú,
mégis a földön kell járnia a Halaknak! Mert a Karma törvénye alapján, az egye-
temes lét-tudat állapotba (Abszolútumba) való visszakapcsolódáshoz, előbb a
fizikai életben éberen és felelősen vállalt mindennapi tapasztalatok segítségé-
vel megszerezhető tisztánlátás (spirituális éberség) szükséges, amit csakis
úgy érhet el az ember, ha egyszerre mind a két lábával a földön jár.
És a személyi horoszkópjában diszharmonikusan fényszögelt Halak Nappal, Sár-
kányfarokkal vagy Ascendenssel rendelkező ember pontosan ezt nem tudja elfogad-
ni és ezt érti meg a legnehezebben, mert a reintegrálódást önbeavatás nélkül
akarja elérni, a megváltást realizálás (életmegvalósítás) és öntisztítás nél-
kül. Kerülő úton, külső eszközökkel (kábítószerek) és külső mesterekkel (káprá-
zatos meditációk útján és médiumi kapcsolatkeresés útján az asztrális dimenzi-
ót szabad akaratukból elhagyni nem akaró, tévelygő szellemekkel).
Ezért Halak karmával rendelkező személy a földön járás helyett többnyire el-
vágyódik a mindennapi életből valahová nagyon messze, az álomvizek nyugtató
(ringató) ölébe, ahová csak a legfinomabb zene futamai érhetnek el, felelőtle-
nül és önfeledten játszadozni pajkos tritonokkal és bájos kis sellőkkel, akik
nem várnak el tőle semmit az égvilágán és nem igényelnek tőle sem fizikai, sem
lelki erőfeszítéseket: józanságot, éberséget, vagy elkötelezettséget.
Szóval nehezen esik a Halaknak a földön két lábon járni ennyi elvágyódással,
ennyi titkos álommal, zenével és költészettel (legfenébb a jól megvilágított
színpadi deszkákon, ahol legalább azonnal lemérhető hatása van a határozottan
tett lépéseknek). Ennek viszont a szó szoros értelmében a lábuk issza meg a
levét és lábfejcsont törésre, különböző lábfej és sarok megbetegedésre, csonku-
lásra, lúdtalpra, bokasüllyedésre, tyúkszemképződésre, talpi bőrkeményedésre
hajlamosak. Mivel több egyedüllétre van szükségük az életük értelmének felis-
merésére és a tapasztalataik kontemplatív feldolgozására, gyakoriak a kiheve-
retlen megülésekből eredő betegségek: a reuma, a köszvény, a nyirokrendszer
betegedései és működési zavarai, hiszen szeretnek úszni az árral, vagyis hagy-
ják magukat sodortatni a zajló élet művészi, vagy kevésbé művészi, alkohollal
és más, hamis egységtudatot: káprázatot előidéző izgatószerekkel dúsított szo-
kásaival. Ezeknek az önbecsapó, kamraeltolási társasjátékoknak következtében
aztán különböző mérgezések jöhetnek létre a különböző kórokozók által megtáma-
dott és legyengített szerveikben, ideges zavarok jelentkezhetnek különböző
pszichózisok és a már említett szenvedélybetegségek: alkoholizmus és kábító-
szer függőség, kedélybetegség, depressziók és különböző hormonbetegségek. Nem
kicsi ár, amit azért kell fizetniük, mert nem akarnak jelen lenni itt és most,
mindenütt és mindörökké a saját életükben. Amiért nem akarják elvállalni életü-
kért és a velük történtekért a személyes felelősségeket, ki-ki önmagáért, dife-
renciáltan és személyesen. Amiért különféle gazdasági és politikai képviselők-
re, személytelen szakemberekre és személytelen intézményekre: gyámhivatalokra,
törvényszékekre, "egészségügyekre" bízzák sorsuk beteljesítését. Amiért szeret-
nek az ártatlan áldozat szerepében tetszelegni önmaguk és mások előtt, ahe-
lett, hogy világosan és ámítás nélkül szembenézzenek önmagukkal és a másik
emberrel.
A Halak betegséghajlamainak az igazi okai rávilágítanak az egész emberiség
nagy betegségére: az áldozat és a lemondási - képtelenség betegségére. Képte-
lenek vagyunk lemondani az öncélú élvezeteinkről, a biztosítási és ellenőrzési
- irányítási mániáinkról és ezért feláldozzuk a természetet. Csakhogy a külső
természettel együtt együgyű, hatalmi mániánk és élvezetvágyunk által működte-
tett életcéljainknak feláldozzuk a belső, individuális természetünket is és
ebből származnak a betegségek.
Mert mit teszünk mi most és még mindig ezekben az években is, amikor a vize-
ink a figyelmeztetési határon jóval felül mérgezettek és szennyezettek, amikor
a föld általános atmoszférája ipari gázokkal telített, és az ártalmas kozmikus
sugárzásoktól védő ózonréteg lyukai egyre terjednek, a radioaktív szennyezések
következtében létrejövő szervi károsodások növekednek és a régi klasszikus be-
tegségek helyett új és új betegségek jelennek meg? - Egymásra, az emberiség
többi részére hárítjuk és egymásnak átadjuk különféle vádaskodások, megbíza-
tások, mandátumok és más önáltató trükkök segítségével a saját életünkért, az
egészségünkért valamint a környezetünk életéért, annak szennyezettségéért való
személyes felelősségünket.
Mert a Halak nagy része vezetve akar élni felnőttként is (infantilis, ártat-
lan: tehát személyi felelősségek nélküli gyermekként) a családtagok, a barátok,
az élettársak, politikusok, papok, orvosok, gyógyítók és misztikus tanítók,
vagy misztikus lények (angyalok, isten, Jézuskrisztus, Mohamed, stb.) által.
Gyámolított és ártatlan gyermekek szeretnének maradni felnőtten is és egész
életükben, holott a személyes sorsfeladataik feloldásának az igénye legkésőbb
21 éves kor után, egyre kíméletlenebb jelzések útján adja tudtukra, hogy eljött
a sorsuk személyes kézbevételének az ideje. Nem az orvos betegít meg és mégis
az orvoshoz megyünk és rá haragszunk, ha nem gyógyít meg egészen. A Halak vi-
lágkorszakát lezáró huszadik és huszonegyedik század embere lett a teljes ká-
bulat megtestesítője, aki minden áron kellemesen: probléma mentesen akar élni.
A spirituális káprázatban élő szellemi lény, a következményekkel nem számoló,
globális fogyasztó-élvező lény, a földi javaknak és a saját szervezetéből ki-
csikarható különleges (és öncélú) élvezeteknek az ártatlan és gyámolított -
vagy másokat gyámolító (erőszakosan boldogító) élvezője és fogyasztója. Ezért
a kábult, öncélú fogyasztásért és "ártatlan" élvezetért viszont nem hajlandó
vállalni felelősséget és elvárja, hogy az öncélú cselekvésmániában, a vezetési
és a szervezési mániában - vagyis az uralkodási mániában- valamint a munkamáni-
ában szenvedő embertársai (szülei, élettársai, barátai, munkatársai), azok te-
hát akiknek a túlpergetett cselekvési szenvedély kiélése kielégülést okoz (po-
litikusok, kis családi, vagy munkahelyi zsarnokok), döntsenek helyette az ő ü-
gyében is épp úgy mint a közösségi ügyeiben, akárcsak az orvosok és a termé-
szetgyógyászok az ö egészségi ügyeiben.
A pozitív Halak az Egyetemes egységes létezésnek és a Szeretet Princípiumá-
nak hozott áldozat és az isteni létezése való kapcsolat hűséges fenntartásának
az az ősideáját testesít meg. Ezért a magára ébredt (a földi létezés kábulatá-
ból feleszmélt, de a földi életet nem megtagadó, hanem azt egész valóságával
elfogadó és személyén keresztül felemelő) Halak típusú ember lehet(ne) a leg-
magasabb beavatottság szinten való, mindennapi derűs létezés megtestesítője.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO