ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2023.02.01. 22:29

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2014.03.09. 20:39 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4263
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
A VIBRÁCIÓ ÉS A VONZÁS törvénye.
Más nevein: a Rezonancia illetve az Affinitás és a Tükröződés törvénye.
Magyar népi meghatározásban, annak az elvnek a törvénye, ami szerint: "A zsák megtalálja a foltját.".


"Semmi sem áll, minden, ami létezik, még a gondolat és a képzelet is vibrál." - Ötezer évvel ezelőtt írták le az egyiptomi hermetikusok ezt az egyetemesen érvényes metafizikai (tehát időtől és tértől, de anyagtól is független, mindenütt és mindenkor érvényes!) igazságot. („Való, hazugság nélküli, biztos és igaz...” – Tabula Smaragdina) A modern fizika kutatási eredményei is igazolták ennek az ötezer évvel korábban leírt hermetikus tételnek az érvényességét, amely valósnak bizonyult az anyagi világ minden szférájában. A hermészi kinyilatkoztatás viszont nem csak az anyag különböző megnyilvánulási formáira vonatkozik, hanem az egész létezésre. Az anyagi, a biológiai, a lelki és a szellemi – spirituális létezés közötti különbségek tulajdonképpen az abszolút ősszellemnek a különböző rezgési skálák, vagy vibrációs állapotok szerinti megnyilvánulásának – rezgési állapotának - a következménye. Minél közelebb áll az abszolút lét-állapothoz, annál magasabb a vibrációs állapot. Ezért, minél finomabb létszférákba hatolunk, annál összetettebb létezési formákkal és létállapotokkal találkozunk (Például az ideák világa.). És minél alacsonyabb rezgési fokot (frekvenciát) mérünk, annál durvább, tehát áthatolhatatlanabb, rugalmatlanabb és változtathatatlanabb megnyilvánulási formákkal szembesülünk (Fizikai – kozmikus létállapot általában, és a legkeményebb anyagi létformák a földön. Esetleg biológiai életformák.).

Egy finom rezgésű szellemi információs állapot, és az anyagi világnak egy durva (tehát egy átlagos képességű ember számára is azonnal érzékelhető) jelzései nagyon nehezen kerülhetnek kölcsönhatásba, nagyon nehezen tudnak tehát hatni – legalább is, azonnal – egyik a másikra és ehhez az szükséges, hogy a közöttük levő információ-csere akaratlagos és jól irányított legyen. Külön-külön ugyanis, csakis a velük azonos vibrációs állapotban levő (azonos rezgési skálán létező) közegekben, a velük azonos vibrációs állapotban levő energetikai struktúrákban áradhat szét az információ, csakis ott nyilvánulhat meg a maga teljességében, ott idézhet elő lényegi változásokat: Hasonló a hasonlót vonzza. Ez első hallásra nagyon megható és humánus, de figyelem: hasonló a hasonlót le is győzheti, be is kebelezheti és meg is változtathatja! (Sőt: tudatosan, vagy tudattalanul meg is gyilkolhatja. Lásd Carl Gustav Jung tételét, miszerint az áldozat mindig „meghívja” tudattalanul a merénylőt, vagy éppen a gyilkost. Persze, ez nem azt jelenti, hogy ettől fogva, úgymond relativizálni lehet morálisan mindent és az áldozatot hibáztatni és büntetni a merénylő, vagy a gaztett elkövetője helyett, amiként az egyes liberális koncepciók szerint elő személyek – Például: pedagógusok! – ma gyakorolják is ezt a kényelmes „igazságtevési” módszert, rombolván ezzel a diákjaik igazság-érzetét és csökkentvén azoknak a moralitását: igazság igényét. Általában viszont azok, a dolgok, vagy események, amelyek nincsenek minden dimenzió szintjén azonos vibrációs határértékeken belül, küldhetnek egymásnak információt ugyan és vehetnek tudomást egyik a másikról (lásd a Szeretetet és a nyitott lét törvényénél leírtakat) de nem szembesülnek, nem találkoznak mindig egyik a másikkal közvetlenül, és éppen a Polaritás és a Hatás – visszahatás törvényei miatt. Tehát, nem is képesek hatni egymásra.
Ezért, a kevésbé hasonló létállapotoknál, tehát az egymástól jól differenciált és eltérő rezgési állapotban létező létformáknál ez az áthatolás és az áthatoláson keresztüli szembesülés, valamint az ennek köszönhető változtatás lehetősége nem áll fent. A változtatáshoz tehát, külön belső (Isteni, emberi) szándék, akarat és elhatározás kell.
Az egyetemes létezés tehát, egy általános vibrációban levés állapotban van tehát mindig, és ez a misztikusok által Isten Misztikus Testének nevezett Egyetemes Szubsztanciának (A Pránának: az ősszubsztanciának, vagyis a szeretetnek) ez a vibrációban levés a tulajdonsága, a mindenkori létezési állapota.
A modern fizika "fehér zaj"-nak nevezi azt a rezgési határ állapotot, amely az anyagi világot elválasztja a magasabb rezgési fokozatú létállapotoktól (“dimenzióktól”). A fizikai dimenzióban ismert rezgési formák, úgymint fényhullám rezgése, hanghullám rezgése, az elektronok rezgése, a pozitronok, a neutronok és más anyagi részecskék rezgése, valamint a kvantumok rezgése, mind - mind a szellemi világnak a "fehér zaj alatti – állapotának" a rezgési frekvenciájánál alacsonyabb rezgési szintű, durvább megnyilvánulási formái a szellemi – spirituális létezésnek. Ha egyetlen nagy papírlapon grafikailag ábrázolhatnánk a fizikai világban mérhető minden létezési és sugárzási forma alaprezgésének a grafikai íveléseit egy egységes mérték szerint, ezeknek a sugár-rezgéseknek az ábrázolt formái (grafikonjai), valahol, egy fizikai számításokkal is meghatározható pontban, egyszerre mind találkoznának. Ez az interferencia- pont jelezné azt a váltó pontot, amely elválasztja az anyagi világot a szellemi világtól. Ez a váltó pont jelezné azt az ideális frekvencia-rést ahol az anyagi térerő szellemi információkat tartalmazó térerővé válik és viszont: ez a pont jelentené azt a vibráció - csökkenési küszöböt, amely alatt a szellemi információt tartalmazó energetikai (éteri) mező (az éteri szubsztancia) anyagi szubsztanciává sűrűsödik (materializálódik).
A fizikai dimenzióban észlelhető legmagasabb és legfinomabb rezgési fokozatoknál magasabb fokú (finomabb) rezgési állapotban létező szellemi információs- energetikai struktúráknak (a spirituális létformáknak, a spirituális ős-erőknek és ős ideáknak, tehát: az érzelmeinknél, a gondolatainknál és képzeteinknél is magasabb rezgési állapotban létező ősideáknak) a rezgési frekvenciája csökkenése következtében, a spirituális ideákban levő információ lehatolhat az alacsonyabb vibrációs skálán létező (pl. mentális, asztrális, vagy éteri) létstruktúrákba. Ezt követően tehát, a fent említett virtuális váltó pont által jelölt vibrációs skála-küszöbön aluli frekvenciás állapotba kerülő információs- energetikai létstruktúrák anyagi formákba sűrűsödhetnek. A spirituális energiát és információt tartalmazó energia-kvantumok ezekben a fehér zajnak nevezett, alsó rezgési küszöb alatti rezgési állapotaikban eldurvulnak (csökken a rezgési frekvenciájuk) és ebben az alacsonyabb (anyagi) rezgési állapotukban, durva és kevésbé áthatható, kevésbé változtatható, de egymástól jól differenciált, rugalmatlan információs- energetikai struktúrákba: anyagi formákba tömörülnek. Így hozzák létre az anyagi világ különböző megnyilvánulási formáit, az őket emígy „létrehozó” eredeti, spirituális ősmintájának megfelelő anyagi struktúrákba formálódva (Materializálódva)!
Így, a tizenkét konstelláció által (is) megtestesített isteni morfogenetikus – kauzális! - erőterekben létező, és egymást befolyásoló és egymást fenntartó, tehát különböző jellegű és hatású spirituális ősállapotokból kiáramló információk szerint rendeződnek az idea-világ struktúrái (formái) is. És ugyanígy a mentális világ struktúrái. És ez így folytatódik lefelé a vibrációs skálán a mentális, az asztrális és az éteri dimenziók szintjén, és az utóbbiból létrejönnek a megfelelő anyagi (atomi és asztronómiai) struktúrák. Tehát az ősi metafizikai (fizika előtti, fizika fölötti) információs-energetikai erőterekből az egyetemes törvények és alkímiai lételvek szerint, különböző vibrációs interferenciák által meghatározott szellemi színezetek szerint differenciálódnak és materializálódnak az anyag és az élet mintái is. Minden, ami az anyagi világban létezik, a fent leírt módon, a különböző lét-struktúrákba rendeződő szellemi ős szubsztanciából (az éterből: Isten Misztikus Testéből) ered. És, a két első alkímiai létprincípium (Világosság és Szeretet, Maszkulin és Feminin, Jang – Jin.), a három alkímiai ősminőség (Sarkalatos, Szilárd és Változó, vagy: Sal, Sulphur, és Mercur, Manas, Tatva, és Radzsasz, stb.) a négy alkímiai alapelem (Levegő, Tűz, Víz és Föld). Ezek, a tíz egyetemes törvény és tíz teremtőerő szerint létesül és tömörül (materializálódik) a fehér zaj alatti létállapotba (tulajdonképpen: határállapotba). Így kerülnek tehát az egyetemes lételvek és törvények szerint, anyagi állapotokba a különböző kauzális, spirituális, mentális és asztrális minták és létstruktúrák.
A (durva) fizikai (anyagi) létállapot ugyanis a Létezés végső, határ- állapota, határhelyzete. A Teremtés tehát, nem az anyagban, nem az anyagi világban kezdődik, ahogy vélik a materialista tudósok, HANEM OTT VÉGZŐDIK(!). Ott áll meg és ott jut határ-állapotba. Ám ez a határ-állapot és ez a határhelyzet is állandóan változik és tágul és növekszik és a négy dimenzió különböző vibrációs állapota szerint módosul. Nem hiába beszélnek a fizikusok táguló világegyetemről, noha ez csak ez egyetemes kauzális létezés tágulásának és növekvésének a következménye, és a fizikai világegyetem is, csak egy bizonyos vibrációs skálán belüli létezési állapot. Az anyagi állapot is, csak egy bizonyos rezgési skálán belüli és tűrési határon belüli megnyilvánulása a létnek. Az anyagi kozmosz tehát, még egyáltalán nem az Egész és a Teljes világegyetem, hanem annak a fehér zaj alatti frekvenciákon létező (durvábban- rezgő) állapota és része.
Ez viszont azért fontos (szakrális) állapot, mivel semleges, úgymond Lilit-mentes, tehát a Lilith jelensége által befolyásolhatatlan állapot. És ezt annak ellenére is, hogy a maga összességében és összetettségében, az anyagi mintázata által, tökéletes tükre és formai kifejeződése a szellemi világegyetemnek: az egyetemes létnek. Az anyag a legtömörebbnek hitt atom részecskéi között is akkora távolságok vannak a részecskék térfogatához viszonyítva, mint az általunk is ismert bolygók és csillagok között, azoknak a térfogatához és sűrűségéhez viszonyítva. Ezeken az atomokhoz és atomi részecskékhez képest nagy, fizikai távolságokon belül – tehát az atomi és a szubatomi belső terekben - léteznek az atomokat, valamint az atomi részecskéket és a szubatomi részecskéket „fenntartó” és azok struktúráit különböző mintákba rendező (szubatomi) magnetikus energetikai mezők és terek, amelyekből azok a magas sebességű, pörgésükkel a szilárd anyag látszatát keltő energia-kvantumok serkennek és válnak ki (létesülnek), és amelyek a szubatomi részecskéket képezik.
Ugyanakkor, a különböző (kauzális és ideális) létesszenciáknak megfelelő és az atomi struktúrákat ezen idea mintáknak megfelelő, azok lényege szerinti fizikai (geometrikus) mintákba rendező, fizikai energetikai tereket, ezek, a spirituális lét-minták szerint strukturált és differenciált, éteri és asztrális energia-terek tartják fent, azok táplálják egyetemes létenergiával az anyagi struktúrákat. Tehát, a fizikai – anyagi mintázatokat létrehozó (fizikai) energetikai tereket is, pontosan a fizikai anyag alapját képező, de a fizikainál finomabb éteri, asztrális és szellemi - ideatikus ős-szubsztanciák töltik fel energiával. Sőt, létezik még azoknál is finomabb rezgési szintű kauzális szubsztancia is, amit fentebb, a hermetikus filozófusok kifejezésével élve, Isten Misztikus Testének neveztem. Ebből, az abszolút ősi, kauzális és spirituális energia-térből jönnek létre tehát, a kauzális teremtési képzetek (lét-minták) alapján az idea-világ mintái (ősi ideái), amely idea-minták szerint differenciálódnak az ősi energetikai terek. És további vibráció csökkenéssel, így jönnek létre a mentális, asztrális és az éteri energia-terek, majd a fehér-zaj frekvencia-küszöbe alatt létrejött, de az ősi idea-mintázatokat is tartalmazó fizikai terek, amelyek ezen ősi idea-mintázatok szerint differenciálják és strukturálják számunkra szilárd anyagi állapotként érzékelt, fizikai világgá a szubatomi energia- részecskéket, majd az atomi struktúrákat.
Az anyagnak és anyagi világ létesülésének a kulcsa és magyarázata tehát a kvantumfizika által felfedezett szubatomi részecskévé váló szellemi energia-kvantumoknak a különböző mintázatú („színezetű”) fizikai energia-mezőkből való kiválása és bizonyos energetikai mintázatok szerinti szubatomi struktúrákba való tömörülése – rendeződése. És itt érjük utol a modern asztrofizika egyik híres kutatójának (S. Hawking) a nagy tévedését is, amely egyrészt azt állítja, hogy a fizikai világegyetem egyetlen egy másodperc töredéke alatt, hirtelen mintegy a semmiből egyszerre, csak úgy, nem tudni mitől és miért, „kirobbant” és létrehozta a „legelső”, még plazma állapotban levő, anyagi állapotokat.. – Ez, az élete nagy részét tolószékben leélő és fiatalon a felnőttkori bénulásos betegsége miatt később írni és beszélni sem tudó, Hawking fizikus neve által fémjelzett, vagyis az általa is, fenntartott és bizonygatott Ősrobbanás-elmélete. Ők tehát még mindig az ősrobbanáskor hirtelen és a „semmiből”(!!!) keletkezett anyag- és energiamennyiséggel számolnak és azt az apokaliptikus víziót vezették le ebből a metafizikai tudatlanságukból keletkezett téves – de tudományos! – látásmódjuktól, hogy az anyagi világnak tizenkét, vagy tizenöt(?) milliárd év múlva teljesen meg kell szűnnie, mivel a Hubble-féle egyetemes tágulási erőnek következtében, addig tágul majd a fizikai univerzum, amíg minden anyagi struktúra és minden egyes atom szétbomlik és szétoszlik a határtalan univerzumban és így az, végül teljesen elveszti az anyagi tulajdonságait.
És képesek tudományos képleteket alkotni és levezetésekkel bizonyítani ezt a metafizikai képtelenséget (- Hiszen nem véletlenül és céltalanul lett létrehozva, sem a fizikai dimenzió, de még inkább nem az egyetemes létezés tudatát az individuális tudatában hordozni és értelmezni képes ember sem! Hanem azért, hogy az anyag tükröző és raktározó tulajdonságai segítségével Lilit-mentes, tehát megváltott szellemi – öntudati folyamatokat és állapotokat lehessen létrehozni és ez által karmát oldva, megváltódni, a bennünk levő hibás idea-kvantumokat kijavítani!).
És mindezt csak azért, mert a tudósok még mindig nem jöttek rá arra, hogy az anyagot képező szubatomi energia kvantumok, az őket fenntartó és őket rendezett struktúrákba tömörítő energia-terekből válnak ki! (Pedig a villanyáram- generátorok által létrehozható elektromos áram a legjobb példa erre az egyetemes folyamatra!) Arra tehát, hogy hiába tágul az anyagi kozmosz, mert attól az anyag még nem fogy el belőle határtalanul szétoszolva. Hiszen nem „csak” annyi anyag létezik a jelenben a fizikai világűrben, mint amennyi keletkezett állítólag az ősrobbanáskor (ami ismét csak nem egy meghatározott idő-momentumban megtörtént és azzal együtt le is zárult „teremtődési” aktus, hanem egy állandóan és mindig folyó és történő teremtési folyamat!), hanem az anyag folytonosan a felsőbb dimenziókból alább áramló energiából létesül és keletkezik az éteri dimenzióból. És oda az annál is finomabb asztrális terekből és energiákból kerülnek át. - El nem képzelhető, hogy a fizikusoknak, ez az egyszerű és kézenfekvő tény, hogy a csodába nem jut végre az eszébe?
De számunkra a vibráció törvényének jelentősége nem csak a fizikai világegyetemnek a szellemi szubsztancia szerinti felépítettségének az öncélú megértésében áll. Hanem a mindennapi életünk értelmessé, értékessé, egészségessé és harmonikussá tételében való hasznosítás miatt tanulmányozzuk azt. A vibráció törvényének az ismerete ugyanis lehetővé teszi számunkra a hozzánk közel álló és a velünk kapcsolatba kerülő személyekkel és lényekkel, valamint a környező fizikai természettel való tudatos kommunikációt, és ez által a kiegyenlítődési képesség kialakítását. Pontosabban: a vibráció törvényének az ismerete lehetővé teszi számunkra a kapcsolataink és a konfliktusaink kezelhetőségét, alakíthatóságát, az azonosulási és elkülönülési (felülemelkedési és feloldási, meghaladási: felszabadulási) képesség kialakítását.
A legérzékletesebb példákat arra, hogy miként nyilvánul meg a mindennapi életünkben a Rezonancia és az Affinitás törvényeként is ismert Vibráció Törvénye, illetve arra, hogy ennek a törvénynek az ismeretét miként hasznosíthatjuk a környezetünkkel fenntartott viszonyainkban, a különböző személyekkel folytatott, különböző jellegű kapcsolatainkban, mind az alkímia, mind az Asztrológia területén találhatunk. Általában az alsó és a felső asztrális dimenzióknak megfelelő vibrációs skálán élő Víz jegyű szülöttek, nagyon könnyen, szinte startból, ráhangolódnak egymásra és önkéntelenül átveszik egymás (alacsony, vagy magas) érzelmi hullámzásait. (Persze, ugyanakkor, bizonyos érzelmi és információs hatásokra, épen olyan könnyen meg is tudják szakítani ezt a ráhangolódást, és a harmónia-állapotnak az ellentétére rá hangolódni!) Ugyanakkor, szintén önkéntelenül megpróbálják egymást befolyásolni, szeretnék egymást egyik a másikhoz hasonlóvá, sőt: lehetőleg azonossá változtatni (összemosni). Ez viszont lehetetlen, mivel nem véletlenül kell individuális testtel és lélekkel, differenciált karakterekkel (karmákkal) és a személyi sorsképletekből kiolvasható karmákkal élnünk és fejlődnünk. Az persze más kérdés, hogy pontosan ezért a víz jegyű szülöttek, ha erős tűz-jegyű karmikus befolyásoltsággal születnek, még hogyha burkoltan is, de állandó konfliktusban állnak, vagy legalábbis, a nagy egymásra találásaik ellenére, hosszabb távon mindig nehezen tudnak kijönni egymással, hiszen nem csak hogy ráéreznek egymás lelki állapotára, de át is veszik és adják egymás negatív és szélsőséges érzelmeit, de azok ellentétét is! És ha átvették, ezt szeretnék tovább adni másoknak is. Szeretnék, ha mindenki a környezetükből és az egész világon együtt érezne velük, ami viszont képtelenség, mivel ők maguk sem képesek mindig és folyamatosan (sőt: többnyire nem képesek, mert azt nem is lehet és nem is kell!) különböző szélsőséges lelki állapotaikkal azonosulni!
Ezzel szemben a kívülállók (pl. a Föld jegyű nyers természettel és karmával született személyek) számára többnyire kellemes és üdítő hatású egy, mindig egyensúly-állapotba kerülésre törekvő és a szellemiek iránt érdeklődő, levegős természetű (levegő jegyű) szülöttnek egy jól megfontolt és alapos föld jegyű szellemiséggel bíró személy társaságában lenni, akivel nyugalomban és ezért látszólag biztonságban érezheti magát. Holott ebben az esetben, a két ember között semmiféle lényeges információ-csere nem történik. Ezért, ez a föld jellegű, alapos megfontoltság és túlzott nyugalom nem mindig termékeny. Sőt: például akár az őrületbe kergethet egy mindenüvé behatolni akaró, mindent megismerni, vagy meghódítani és megtermékenyíteni akaró, tettvágytól égő Kos szülöttet, amennyiben ők együtt kell valami fontos dolgot véghezvigyenek! – És ugyanúgy nehéz boldognak lenni a föld jegyű, nyugodt és lassú, minden részletkérdést akkurátusan aprólékossággal megvizsgálni szerető Bak szülöttnek egy szenvedélyes és erőszakosan célratörő, türelmetlen, azonnali sikert aratni akaró, tüzes Kos mellett is, nem, hogy egy sürgő-pergő, percenként ezer új kipróbálni és megvalósítani való ötlettel előálló Vízöntő szellemű (karmájú) személy mellett!
De tudnunk kell azt is, hogy az ember esetében, ezek rezgési állapotok külön dimenziókban megvalósuló és ezer és millió rész-állapotokra vonatkoznak, és ezért, ezek az asztrológia által egymástól jól megkülönböztetett alaptermészetek (alaptinktúrák) senkiben sem találhatók meg egyértelműen és elkülönülve (Sőt, általában mindenkinek minimum 4 konstelláció szerinti karmája van!), hiszen a napjegyünk jellegzetességei általában csak húsz-huszonöt százalékát adja az alaptermészetünknek. De van, amikor sokkal kevesebbet (Erős karmikus indíttatás esetében!), és a legtöbb esetben a születési képletünkben álló karmikus pontoknak: a Lilithnek és a Sárkányfaroknak, valamint a Kínai asztrológia szerinti évjáratnak a konstellációjára jellemző tulajdonságok sokkal meghatározóbbak mint a napjegyé. Az viszont gyakran megtörténik, hogy valakiből teljesen hiányzik a négy közül valamelyik alapelem, ami azt jelenti, hogy a másik három alapelem tulajdonságaiból több található az adott személyben. (Az én struktúrából is, például, teljesen hiányzott a föld elem és 65 éves koromban jöttem rá, hogy ezt a nyugodt flegmatikus képességet, feltétlenül meg kell szereznem.) Ezek a személyek ha találkoznak - és a rezonancia törvénye alapján gyakran találkoznak és azonnal felkeltik egymás figyelmét: önkéntelenül provokálják egymást! - hamar kiderül, hogy vagy nagyon könnyen összeférhetőek és jóban-rosszban, erkölcsösben - erkölcstelenben azonosulni tudnak egymással és mindenben egyetértenek (Ikrek, Nyilas), vagy már az első találkozásuk alkalmával kiderül, hogy egymásnak esküdt ellenségei.
Ugyanis, a Polaritás Törvénye hatására, az azonos eredetű tinktúrák létezhetnek ellentétesen szélsőséges megnyilvánulási formákban is! Köznapian úgy szoktuk ezt mondani, hogy a két embernek, vagy igen nagy a szellemi – spirituális, mentális és asztrális (érzelmi) hasonlósága, Illetve egymással ellentétes a szellemi - spirituális, vagy a mentális világa, esetleg érdeklődési köre is, és, hogy vagy hasonló, vagy merőben ellentétes ezeknek a személyeknek (a karmája és a természete szerinti szellemi élet-programjukból és a neveltetésükből, az élet-képzeletükből adódó) a természete és karmája szerinti világ- és létszemlélete, a tárgyi világhoz kapcsolódó önkéntelen érdekeltségi köre, a lelki és szellemi alapállása. Az eltérések viszont, kibékíthetők és egyesíthetők, amennyiben két ilyen személy pl., valamiért – Többnyire valamilyen megrázó és felrázó drámai, vagy tragikus sorsesemény hatására! – megérzi az élete rendeltetése spirituális „többletét”, vagy hiányát és lassan-lassan, fel kezd ébredezni spirituálisan és elindul a spirituális megváltódás útján. Nem kell megfeledkezni arról, hogy az életcélja a megváltódás, vagyis a minél magasabb fokú kiegyenlítődési képesség megszerzése, és ehhez szükség van az összes elemek pozitív változatának a személyiségünkbe való gyűjtésére (fejlesztésére), ami feltétlenül szükségessé teszi azt, hogy a hiányzó pozitív elemeket – képességeket is, a személyi tulajdonságainkká, képességeinkké kell, hogy tegyük. Az én esetemben pl., szó sem lehetett a Bak Sárkányfejemnek megfelelő pozitív tulajdonságoknak az immanens, két és fél évtizedes karma-oldások következtében létrejövendő megváltott (boldog) állapot elérésére, a föld elemnek megfelelő flegmatikus tulajdonságok nélkül, hiszen az erős víz és tűz töltetem miatt sem vettem, amikor hagytam magam provokálni ostoba és érzéketlen és rossz hiszemű (végül is: gonosz) személyek által, amitől a mérleg-karmám által jelzett, rejtetten negatív levegős természetem a legtöbb esetben annyira kibillent az egyensúlyából, hogy napokig tartottak ezek a diszharmonikus lelki – szellemi állapotok.
Amennyiben tehát, ez a nagyfokú probléma-azonosságból eredő ellentét tudatossá válik és két ellentétes személy képes a Vibráció Törvényének a rá vetülő következményeit: hatásait tudatosan kezelni, ha mindkettő külön-külön figyelembe veszi (tiszteli) a másik vibrációs másságát. Hogyha egyik sem fog olyasmit igényelni a másiktól és nem fog úgy viselkedni a másik társaságában, hogy azt irritálja és zavarja a saját – ellenőrizetlen – természetéből eredő, a másikra provokáló módon ható, megnyilvánulásaival. És viszont: egy érzelmeiben könnyen befolyásolható (pl. vízjegyű) szülött, az együttélés és az együttműködés kényszerének a hatására, fokozni fogja szellemi éberségét egy másik víz jegyű szülött társaságában, hogy a partnere érzelmi hullámzásai (negatív kisugárzása) ne befolyásolják a meglátásaiban, ítéleteiben, döntéseiben és általános mentalitásában. Persze, ezt csak akkor teheti meg ha, ismervén az egyetemes törvényeket és a saját horoszkópjából kiolvasható szellemi – lelki meghatározottságait, tudatos erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy saját személyiségén belül feloldja és kiegyenlítse a diszharmonikus lelki és szellemi állapotokat (hangulatokat) előidéző, víz (érzelmes, meghatódó, hullámzó kedélyű) és tűz (szenvedélyes, lobbanékony, gátlástalan) jellegű tulajdonságait.
Minél alacsonyabb (fizikai, lelki és szellemi) vibrációs skálán vagyunk (élünk), annál zavarosabb és zártabb (öncélúbb, együgyűbb) az információ befogadási készségünk és ezért annál nehézkesebb és zavarosabb: problémásabb a többi emberrel való kommunikációnk. Emiatt az alacsony és zavart rezgési frekvenciák létszférájában állandóan szélsőséges azonosulási-ellenkezéses és ellenséges (agresszív) reakciókkal és alapállási formákkal kell számolnunk az embertársaink részéről. Ezért alacsonyabb vibrációs állapotokban, az anyagi és az asztrális (érzelmi) síkokon, vagyis az érzékelési képességeink által biztosított információ- áramoltatás és információ- cserélődés szintjén, de a mentális (gondolati) információ áramoltatási erőterekben is, állandó kommunikációs nehézségeink adódnak. Hiszen még a beszélt, vagy az írott szó útján kommunikált szellemi információk sem juthatnak el az embertársaink recepciójáig, azoknak a mentális, spirituális és a kauzális receptoraiig. Hanem többnyire megállnak ott, és vagy lehullnak megsemmisülve, vagy visszaverődnek, vagy egymással összezavarodnak a fizikai és az asztrális energetikai pajzsokon (lásd épp a vízjegyű szülöttek esetében a Rák és a Skorpió páncélzatát, valamint a Halak érzelmi láncöltönyét). Az alacsony vibrációs szinteken tehát, állandóan, ellenőrizetlen és kaotikus – érzelmileg és értelmileg örvényszerű, vihar szerű – információ közvetítés történik,
Így, ezeken a szinteken, a pillanatnyi individuális hangoltságoknak megfelelően, többnyire csak zavaros információ-cserét, esetleg hamis egységesüléseket létrehozó, de többnyire inkább elutasító, ellenséges reakciókat kiváltó, alacsony rendű kapcsolódások, alacsony rendű azonosulási formák – rezonanciák – lehetségesek. Ezért fontos az időnkénti lenyugvás és így, a hosszan kitartott nyugalmi állapotban történő nyugodt vibrációs-szint emelés, a spirituális hibabelátáson alapuló megvilágosodás, és így az értelmi világosság növelése, valamint a külső feltételekhez nem kötött szeretet átélése és áramoltatása által (– Lásd a Szeretet törvényénél leírtakat) a boldogsági állapotnak az elérésére való törekvés.
A spirituális tudatosságra és diszkrét szeretetre, illetve a magasabb vibrációs állapotokra törekvő személyek, akik képessé vállnak saját személyükön belül kiegyenlíteni a kauzális maghatározottságukból (karmájukból) eredő lelki és szellemi feszültségeiket, diszharmonikus állapotaikat, idővel érhetnek el magasabb vibrációs fokú létállapotokat. De, ennek az eléréséhez, fenntartásához és állandósításához a kezdetben egy finom fizikai egészségre való törekvésekkel egybekötött, majdhogynem erőltettetve fenntartott lelki és szeretet-állapotba ágyazott szellemi éberség szükséges. A szellemi igénnyel élő személyek számára, mindenképp fontos a mind a világosság megvalósítása érdekében az igazság kiderítése, mind a megértő szeretet-állapot állandósítása, vagyis, a vibrációs szinteknek a tudatos emelése. Ezt különböző szeretet-tudatosító és szeretet átélési képesség javító és azt emelő szellemi és lelki gyakorlatok által kehet véghez vinni, valamint testi és lelki feszültség-mentesítő, lazító – nyugtató gyakorlatok által. Ezeket viszont, egy idő múltjával feltétlenül váltakoztatni kell egymással és az így megszerzett képességeket ki kell egyenlíteni és meg kell szilárdítani különböző serkentő technikák (rendszeres sportolás, harcművészet gyakorlása) és meditációs gyakorlatok segítségével. (Pl. Joga, valamint nem egoista vágyakat, hanem a szeretet-azonosulási és a fény azonosulási képességet megszerzésére és növelésére szolgáló agykontrollos meditáció, stb.). Esetleg spirituálisan célirányos - kultikus - mozgási formák gyakorlásával ( pl. a Qi - Kong, a Tai-chi, vagy a harcművészetek test és akarat-erősítő, szellemi céltudat és lelki határozottság-erősítő formagyakorlatai: katái által).
Mindazonáltal tudni kell azt is, hogy ezek a szellemi gyakorlatok és tudatos magasabb vibrációs állapotba kerülést célzó technikák, mint például a naplóírás, vagy az egyéni mantra-írás, az egyéni mantráknak a hangfelvevő készülék által való hangos rögzítése és folyamatosan sokszoros vissza-hallgatása. Ezek nélkülözhetetlenek. ugyan a testi és a szellemi egészség eléréséhez, de csak időlegesen hasznosak és hosszú távon egyáltalán nem vezethetnek célhoz. Sőt: huzamos ideig csak önmagukban gyakorolva, egy idő után öncélúvá válnak, és ugyanúgy a Lilithet szolgálják a megváltás ellenében, mint az élvezet-csikaráson alapuló boldogság-keresés. A tényleges egészséghez és boldogsághoz vezető, összességében is magasabb vibrációs szintű állapotot eredményező, egyetemes lét- és tudatállapotok eléréséhez ezek a gyakorlatok nem elégségesek. Mivel az csakis az egyéni karmának a minél mélyebb és szélesebb körű asztrológiai feltárás útján történő megismerésén alapuló, feldolgozásához és feloldásához vezető, általános és személyi (a sorsképletből kiolvasható) gyakorlati életfeladatoknak minél maradéktalanabb felvállalása és beváltása útján lehetséges. Csak és csakis így, ezen a gyakorlati életfeladat-beváltások útján alakítható ki az, az egyéni felelősségtudatra alapozott és egyetemes törvény-ismeretbe és felelősségtudatba ágyazott, egyéni és egyetemes Szeretet átélési képesség, amely a tényleges és maradandó személyi vibrációs állapot eléréséhez vezet. Az igazi egészség- és boldogság-állapot tehát, nem csak a lelkünknek és szellemünknek, hanem a testünknek is, az egységbe való kapcsolódási képessége (szeretet) intenzív átélésével, és személyi tudatunknak a teljes erkölcsi átvilágítását követő, Szeretet-melegével való átitatásával tehető lehetővé. Ez, a Világosság és igazság Szellemének mindent átvilágító, minden zavart leleplező – tisztító erejét, a személyes és az egyetemes Szeretettel egybeötvöző, egyben és egyszerre megélni igyekvő, az életünk és sorsunk minden vonatkozására felelősségteljesen kiterjedő éberség az, ami a tényleges vibráció emelődéshez vezethet. A különböző technikák és misztikus un. beavatások (Joga, agykontroll, Reiki, Taj-Csi, stb.) útján hirtelen elérhető kellemes lelki állapotok mindössze időleges pozitív közérzetet képesek produkálni. De, hogyha nincs az minél teljesebb mélységben feltárva és az újjászületés következtében felvállalva, a karma által okozott sorskríziseket nem oldják fel, hanem csak elrejtik, vagy elódázzák a sors-veszélyt, és persze: nem is eredményezhetnek hosszú távú és tartós vibráció emelkedést – megváltódást.
A dolog viszont fordítva is igaz: Az egoizmusunk, tehát az önérzeteskedéseink, a becsvágyunk, a hiúságunk, valamint az ebből eredő irigységünk és öncélú versengési, más-legyőzési ambíciónk, a legyőzéstől – megalázástól való félelmünk, és persze, a vereségből - legyőzetésből eredő sértettségi érzéseink, a visszavágási- és bosszúállási vágyunk, a személyi bántástól, az élvezetről való lemaradásról, vagy az igazságtól való megfosztástól való szorongásaink mind alacsony rezgés-állapotban tartanak. És ugyanúgy a: fölösleges egzisztenciális félelmeink, az ide vonatkozó egyéni (személyes sorsunkkal, vagy környezetünk, élettársunk, viselkedésével szembeni) ellenséges elégedetlenkedéseink, a nyílt vagy rejtett gyűlölködő érzéseink, a közönyösségünk, az irracionálisan sötét és negatív ambícióink, de sokszor még az általunk jónak képzelt, jóakaratú és jóindulatú ambícióink is, amellyel másoknak, sokszor azok akarata ellenére és józan belátása ellenére, minden áron jót akarunk tenni, szóval ezek mind, de mind az alacsony vibrációk örvényébe sodornak bennünket! Ezeket a negatív (diszharmonikus) belső átéléseinket a rezgéseink által, a közvetlen környezetünknek is átadjuk, tehát a szeretteinkre is kisugárzunk, kiáramoltatjuk, ha akarjuk ezt, ha nem. Ezért j azt is tudni, hogy a vibráció törvénye alapján, tudatosan, vagy önkéntelenül, pozitívan, vagy negatívan, de szellemi-lelki állapotaink kisugárzásával állandóan befolyásoljuk a környezetünket. És amennyiben nem vagyunk eléggé éberek: a környezetünk is befolyásol minket. Rajtunk múlik, hogy milyen módon, hogy tehát pozitív vagy negatív következményekkel jár-e ez a környezeti (alacsony) vibrációs befolyás. Persze, itt nem az otthonunk nyugalmát feldúló, éktelenül hangos és természet-ellenes hangokat kiadó környezeti befolyásokra gondolok! Az ilyen jelenségek ellen tehát határozottan harcolva védekeznünk kell, máskülönben csak hazudjuk magunknak azt, hogy képesek vagyunk a a szellemi és lelki átéléseknek és a külső – belső kommunikációnak a minél nagyobb, harmonikusabb és felemelőbb spektrumát megvalósítanunk, és a hazugság, ab ovo, igazság-ellenes, tehát fény és világosság-ellenes. – Talán világosan kitűnik ebből (is), hogy a Hangoltság törvénye, a Karma, a Kiegyenlítődés és a Fejlődés törvényével áll közvetlen kapcsolatba. Akinek emelkedik a törvényesség- és az igazság-tudata, illetve aki megszerzi és megnöveli a bátorságot ennek a megőrzése és érvényesítése érdekében, annak a harcok után nagyon emelkedik az általános egyéni rezgési frekvenciája, de spirituális szempontból is, egy magasabb tudatossági és szeretet-átélési, szeretet-áramoltatási képességet ért el. Ezért, az igazságért és a törvényességért harcolni bátor személyek, közelebb kerülnek a boldogság-állapotához, mint azelőtt, hogy ezeket az igazságokat tudomásul vették volna, és azokért harcolni mertek volna.
A Vibráció, azaz a Rezonancia törvénye képes együtt hatni mágia (teremtés) és a megjelenítés törvényével. Ilyenkor a tükröződés jelenségét hozzák létre. Ennek az értelmében, mindig csak olyan vibrációs szintű jelenségekkel és személyekkel találkozhatunk és olyan lényekkel kerülhetünk harmonikus kapcsolatba, amelyekkel (és akikkel) valamilyen módon, főképp a mentális és a kauzális dimenziók szintjén azonos rezgési frekvencián létezünk. Amikor viszont ez a tükrözési jelenség párosul és együtt hat a Polaritás törvényével (Vagyis, amikor sors-provokációba kerülünk), akár véres, vagy halálos konfliktusok is támadhatnak az ember és a másik ember között, illetve az ember és a tárgyi – természeti környezete között, a karma-oldás szükségeként, a karma-oldás érdekében. Ilyen értelemben a vibráció törvényét az egyéni Sors-megoldás, illetve a Sors feloldás törvényének is nevezhetnők. Mindig csakis olyan emberekkel, lényekkel, tárgyakkal és jelenségekkel találkozunk, vagy kerülünk kapcsolatba és konfrontációba, akik és amelyek, valami – a találkozás pillanatában helytelenül érzékelt és értelmezett, többnyire félreértett, karmikus tulajdonságunkkal és késztetésünkkel, vagy annak az ellentétével(!!!) rezonanciába van valamilyen szinten. Ilyenkor, valamiféle, addig elé (azelőtt) számunkra is rejtett, de legalább is a nappali értelmünk elől eltakart megvilágosodni és felismerni és beismerni valónk van. És amiért ez még nem következett be a kevésbé bántó, fájdalmas, vagy káros korábbi sors-jelzések ellenére, most külső, vagy belső konfliktus szerűen, negatív megtapasztalni, megélni, megoldani, elszámolni, elintézni valónk (és néha konfrontálódni valónk is!) van a fejlődésünk aktuális szakaszában.
Persze, vannak tényleges kiegyenlítődéshez vezető, úgymond megvilágosító és „felemelő” kapcsolatokhoz vezető találkozások is, de az utóbbi években ért gyakorló asztrológusi tapasztalatok arra intenek, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy nem minden kellemes benyomással és azonnali erős vonzódás-érzéssel járó találkozásra lesz feltétlenül ez a pozitív következmény a jellemzője! Valahányszor sorskérdésekre válaszoló szakértőnek jelentkeztem egy-egy népszerűbb asztrológiai portálra, megdöbbentett az a tény, hogy ép elméjű és egyetemi végzettséggel is rendelkező családanyák és családapák, azt képzelik, sőt, néha meg is vannak győződve arról, hogy egy-egy élettársi – házastársi kapcsolaton kívüli ,szexuális vagy szerelmi „vonzalomnak”, föltétlenül valami pozitív és kreatív, mondom: családon kívüli, „közös karmikus feladatot” is kell rejtenie magában! Holott mindössze a feldolgozatlan karmájuk jellege miatt érzik ezt a nagy vonzódást! És képtelenek felmérni, hogy egy – egy ilyen viszony létesítésével és elmélyítésével, még inkább növesztik – dagasztják a karmájukat, ahelyett, hogy megszabadulnának tőle. Hogy még jobban megerősítik és elmélyítik a karmát. Az ilyen vonzódásról akkor szerzünk tudomást, ha az illető személy valamiért számomra nem közömbös, ha a jelenség fölött nem tudok nyugodtan átsiklani, amennyiben az valamivel (egy, a figyelmünket önkéntelenül magára vonó jellel: fej- vagy arcformával, gesztussal, hanglejtéssel, kirívó, vagy talán épp egy agresszív cselekedettel, durva szóval, vagy éppenséggel az akadály-mivoltával) felhívja magára a figyelmemet. Ez nem azt jelenti, hogy lényem minden vonatkozásában azonos hullámhosszon állok a kísértéssel és ezért hosszútávon is fontos közös dolgom – fejlődni és kiegyenlítődni valóm – lenne a törvényes kapcsolaton kívül azzal, akivel, jön hogy akár felszínes, akár mélyebb és fontosabb kapcsolatba kerüljek. Sőt: ez a vonzalom csak annyit jelent, hogy valami nagy baj van még velem, hogy minden törekvésem ellenére még mindig alacsony vibrációs állapotban élek.
És ugyanúgy, ha békés járókelőként, egy utcai rablás áldozata leszek, nem azt jelenti, hogy én a rablóval minden vonatkozásban azonos hullámhosszon (rezgési frekvencián) állok, és attól kezdve a rablóval közösséget kell érezzek, sőt: vállaljak és lehetőleg vele együtt is éljek...:) De amennyiben ez történt velem, jó, ha mélyen elgondolkozok az eseten, mert ez legalább annyit jelent, hogy egy bizonyos életterületen, amelyre valamiképpen vonatkozik a konfliktus (pl. erősen különböző személyiségeink inkoherenciája egy szexuális erőszakolás esetében, amennyiben nővel történik) azonos hullámhosszon mozgok a gonosztevővel és a konfliktus pontosan azt jelzi, hogy nekem is még sok homályban maradt felismerni, beismerni és megismerni valóm van egy bizonyos az életterületen, ahol én is, a gonosztevőhöz hasonlóan erőszakosan járok el. Ez minimum annyit jelenthet, hogy én is erőszakosan akarok valamit elérni, vagy magamhoz venni, magamhoz kapcsolni, illetve, hogy erőszakosan ragaszkodok valamihez, amit a spirituális fejlődésem gyarapítása (a kiegyenlítődési képességem növelése, a szellemi szabadságom elérése) érdekében el kellene engednem.
Így jártam én is például, a négy gyermekes családunkat a létezőnél nagyobb boldogság-kergetési őrületében elhagyó és felbontó volt-feleségemmel, aki ebben, a manapság szerfölött divatos, önző-liberális önmegvalósítás útján elérendő egyéni boldogság érdekében, képes volt a négy gyermeket egymástól és persze, egyik- egyik szülőtől elválasztani, majd a hozza ítélt gyermekeket úton-útfélén hányattatni, amíg a közös gyermekeinket egyenként vissza nem igényeltem és kaptam tőle bírósági perek útján. Előbb viszont, mindent megtettem a családhoz való másodszori vissza édesgetése érdekében, hogy a család újra egyesüljön és a gyermekeink újra egymással és mindkét szülővel együtt lehessenek. Ő viszont, egyre többet vétkezett ellenünk és egyre alacsonyabb rendű személyekkel létesített szeretői, majd élettársi kapcsolatot és engem, valahányszor a gyermekek állapotát tőle számon kértem, egyre mélyebben megsértett az önérzetemben. A sértettségemben – bántalmamban – keletkezett betegségeim ébresztettek rá végül arra, hogy a gyermekeinket magamhoz kell vennem, és egyúttal teljesen el kell engednem őt, a gyermektartás nevű, törvényesen felhalmozódott anyagi tartozásaival együtt. Illetve azt a vágyamat, hogy a gyermekeinket együttes felelősséggel és kreatív együttműködéssel neveljük fel. Amint ezt az elengedést sikerült véglegesnek és visszavonhatatlannak tekintenem és az összes gyermekeinket magamhoz vennem, teljes lelkemből és öntudatomból felszabadultam, ami érezhető vibrációs emelkedést eredményezett, aminek a következtében, még anyagilag is sokkal jobban éltünk, lélekszámban a duplájáéra növekedve, mint amikor azt erőltettem, illetve abban reménykedtem, hogy ő is megfelelően gondját viseli a közös gyermekeinknek.
Ezért tehát, tudnunk kell azt, hogy amikor a sorskörülményeink a felszínen, tehát a világi pragmatikus logika alapján ellenségessé és kilátástalanná válnak, ha igyekszünk maximálisan felelősen és tehát törvényesen eljárni, éppen hogy, egy olyan pozitív élet- és sorshelyzet készítünk elé a magunk a számunkra, amilyenről rég óta már nem is álmodozunk. És ugyanúgy: amennyiben törekszünk a hibabelátásra, a felelősség-vállalásra és a törvényességre, hogyha valaki mégis ellenségeskedik velünk, az nem mindig azt jelzi, hogy rossz úton járunk, hanem csak azt például, hogy ebben nem vagyunk elég határozottan és elszántan (radikálisan!) egyértelműek, hogy még mindig meg akarjuk osztani a felelősségeinket azokkal akik erre még (egyelőre..) képtelenek. Sőt, még csak nem is mindig és egyértelműen csak az illető (támadó, vagy másképpen bántalmazó – károkozó) személy tehető felelőssé ellenséges cselekedeteiért velünk szemben, hanem, a feloldatlan, sőt: a volt-feleségem esetében: az éppen, hogy erősödő és növekvő karmája miatt, neki kellett elvégezni az engem felébresztő és vele szemben határozottá tevő un. piszkos munkát. Ráadásul, ahhoz, hogy az ellenséges cselekedetnek és a negatív érzelmeknek a kisugárzása (hullámai) elérjenek és hosszú távon is károsíthassanak vagy hátráltassanak bennünket, valamilyen – ahhoz, a távoli múltból jövően, számunkra akkor még észlelhetetlen vonatkozásban, amit csak később fogunk megérteni, rezonanciában vagyunk még azzal a régi helyzettel és annak a személynek a még mindig tartó önáruló szellemiségével aki a jelen konfliktusaiban a kihívóan bántó, tehát: provokáló megnyilvánulási formákat megtestesíti és “kinyilvánítja” számunkra.
Egy autóbaleset után például, még akkor is erős és szellemi sors-vizsgálatot kell tartanunk, ha nem csak a rendőri jegyzőkönyv alapján, hanem a mi lelkiismeretünk szerint is egyértelmű, hogy nem mi követtük el a vezetési hibát és egyetlen személy sem sérült meg. A Vibráció Törvénye, valamint a Karma, és a Szeretet (a szabad információ-áramlás) törvénye alapján ugyanis, nem csak én találkozom az eseménnyel, hanem az esemény is találkozik velem. Tragikus kimenetelű tragédiákba, háborús összecsapásba és más, drámai kimenetelű konfliktusokba azok a Tűz-karmás személyek (akiknek az asztrológiai sorsképletben a Karma-pontok a Tűz jegyekben állnak!) kerülnek, akik a rezonancia törvénye alapján vonzódnak a konfliktushoz, illetve, akiket vonzzanak a konfliktusok, mert gyenge, vagy ferde a személyiségi tudatuk, vagy mert egyszerűen túlzó módon szenvedélyesek. Vagy azok, akik az előbbiekkel ellentétben: félénkek és minden áron el akarják kerülni a konfliktusokat, mivel azok felvállalása lelki, szellem és esetleg fizikai erőfeszítést is igényelne a részükről, pedig azok csak tisztázott – kiegyenlített helyzetekhez állapotokhoz vezetnék őket, amennyiben hibabelátási- és felelősségvállalási képességgel rendelkeznének. Azok a felnőtt személyek keverednek tehát a leginkább “ártatlanul” végzetes kimenetelű konfliktusokba, akik félénkek, gyávák, konfliktuskerülők, nem nyíltak, nem határozottak, nem világosak, akik tehát gondolataikban, tetteikben és érzéseikben nem egyértelműek, vagy, akik direkt „keresik a bajt”. És természetesen azok is, akik rejtetten gyűlölködnek miközben játsszák a jóságos és béketűrő szerepeiket, akik titokban, többnyire még önmaguk előtt bevallatlanul is, bosszúszomjasak és akik rejtetten neheztelnek valakire, valakikre, vagy valamire (általában a világra, az emberekre, vagy a saját sorsukra, ami által az egyetemes teremtőerőkre). Ők azok akik a legnehezebb karmával (sors-kiegyenlítési életfeladatokkal) születtek a világra, akik nem látható és nem érzékelhető módon, nem a fizikai és nem a pszichikai síkon, hanem a legfinomabb létszférák szintjein kegyetlenek, gyűlölködők és agresszívek.
“Véletlenszerűen” előállt konfliktushelyzet esetén tehát tudnunk kell, hogy az érzelmeink, vagy a tudattalan szellemi világunk valamely, esetleg még fel nem fedezett, de a sorsképletünkből egészen biztosan látható – kiolvasható, rejtett zugában, ha csak szorongás, vagy szellemi irritáció szintjén is, de mi is táplálunk ellenséges érzéseket és agresszív gondolatokat, gyűlölködő érzelmeket és agresszív jellegű mentális késztetéseket (eddig még felszínre nem került, vagy ki nem egyenlített mentális, vagy kauzális tulajdonságokat). A lényeg az, hogy tudatosítsuk magunkban: mindannak ami velünk történik, van valahol egy értelme, amit egyelőre nem vagyunk képesek azonnal megérteni pontosan ott, azon az életterületen, ahol a fizikai esemény történt, ahol a lelki bántalom (sértés), vagy a szellemi provokáció ért bennünket és a mi kötelességünk (az én kötelességem) és egyben a mi lehetőségünk is maximális tudatossággal és személyes felelősségvállalással eljárni és mélyen a történések spirituális és karmikus hátterébe bevilágítani, még az ellenségesen kiélezett helyzetekben is! Ez a személyes felelősség viszont semmiképp nem jelenthet konfliktuskerülést, un. úriemberkefést. Sőt, Jézus nem azt mondja, hogy térj ki az elől, aki arra akar kényszeríteni, hogy menj el vele egy mérföldet, hanem azt, hogy menj el vele két mérföldet. De azt sem mondja, hogy azon túl is ki kell tartanunk a velünk önkényeskedő személyek mellett. Az a két mérföld, vagyis a ránk erőltetett és általunk tudatosan felvállalt kényelmetlen eseményben való részvétel duplája éppen elég arra, hogy rá gyere: milyen téves úton való támolygás miatt volt szükség a Sorsod – karmád (személyes szellemi életfeladataid) alapján egy ilyen erőszakos figyelmeztetésre. Hiszen a rezonancia törvénye alapján nem véletlenül találkoztál egy olyan emberrel, aki téged erőszakosan rá akar venni valamire, ami neked nincs a kedvedre!
El kell jutnunk ahhoz a hiba-belátó készséghez, hogy felismerjük: egy „derül égből, véletlen-szerűen” elénk került zavarodott, vagy veszett kutya sem haraphat meg bennünket, ha valamiképpen azzal a lételvvel, amit egy veszett (természetében megzavarodott) kutya jelent (feltáratlan és kiegyenlítetlen diszharmonikus Mars, Nap és Jupiter fényszög-kapcsolatok, illetve diszharmonikus Kos, Oroszlán és Nyilas asztrológiai meghatározottságok) nem vagyunk egy vibrációs szinten. Vagy ha azzal az eseménnyel, ami a kutya veszettségi állapotát korábban létrehozta, esetleg azzal az emberi, vagy természeti környezettel, amelyben a kutya épp megéli veszettségi állapotát, nem vagyunk bizonyos vonatkozásban rezonanciában. Sőt, állítólag tényleg léteznek a természetben is, olyan „derült égből” való villámcsapások is, amelyek felhő nélküli időben is, képesek egy-egy ember halálát okozni. Egy ilyen agresszív sors-támadás (baleset) mindig figyelem-felhívó eseményként kell szolgáljon számunkra, amely egy olyan diszharmonikus személyi tulajdonságunkra figyelmeztet, amely az addigi életünkben, azon vibrációs fokon, amelyen az általunk megtestesített létprincípiumok az adott konfliktusig léteztek, még nem kerülhetett felszínre, azaz mindaddig még nem került sor arra a külső, vagy a belső konfrontációra, ami rá világított volna e rejtett tulajdonságunk létezésére és így nem kerülhetett sor a tudatosításra, a kiegyenlítődésre és a harmonizációra sem.
Konkrétan: a szélsőséges nacionalisták, vagy a rasszisták is, csakis azoknak a személyeknek árthatnak, akik - a személyi karmájukból és téves neveltetésükből adódó szellemi tévképzetekből táplálkozó hamisság, a csonka, és ezért: nárcisztikus hajlamot is eredményező tűz-karmából, vagyis hamis személyi-, vallási, nemzeti, vagy faji felsőbbrendűségi öntudatból adódó önimádat, vagy ennek az egyenes ellenkezőjéből: a kisebbségi komplexusból eredő zavartság és az ennek megfelelő bűntudatból eredő félelem, gyűlölet, gyávaság és ostobaság vagy más jellegű alacsony vibrációs állapotok adódóan (lehet éppen a finom szellemi ellenérzések és a fegyelemmel uralt védekezési reflexek, visszavágási vágyak, vagy csendes neheztelések miatt is) a vad nacionalizmus vagy rasszizmus eszme- és érzelmi köreivel rezonanciában vannak. Azt is jó tudni, hogy rezonancia és a polaritás törvénye együtt hatása alapján, nem csak hogy olyan konfliktusaink vannak, hanem olyan környezetben is élünk, amelynek a sajátos jellemzőivel, ha rejtett módon (kauzális szinten) is, de valamilyen affinitásban vagyunk. És mindig olyan események, történések részesei vagyunk, amelyekkel valamiképpen – sokszor a tudattalanunk legmélyén rejtőző, feltáratlan vágyak, sóvárgások, gondolat-képek és képzetek, vagy a rejtett félelmeink és szorongásaink szintjén: az ősideákkal való karmikus kapcsolataink szintjén – rezonanciában vagyunk. És ez a rendkívülien finom és összetett rezonancia-állapot, és kapcsolat, vagy összefüggés, attól függetlenül létezik, hogy a polaritás törvénye függvényében, a konfliktus időszakában a barikád melyik oldalán állunk. Attól függetlenül tehát, hogy az illető princípium melyik végletes megnyilvánulási formája lappang, vagy lappangott bennünk feltáratlanul. (Én például, kopogtatási mániában – felesleges zajkeltési – betegségben és magas fokú empátia-hiányban, érzéketlenségben - szenvedő székely származású tömbházlakás - tulajdonosokkal vagyok kénytelen egy lépcsőházban élni - a gyermekeim miatt, akiknek a szomszédban van az iskolája és ez a mi lelki nyugalmunk szempontjából óriási előny -, miközben én zaj-érzékeny vagyok, és kínosan vigyázok arra, hogy se én ne keltsek zajt, de a gyermekeim sem.)
Az intellektuálisan ugyan pallérozott, kifinomult ízlésű és választékos modorú, ám lelke mélyén primitív és perverz zavarában kegyetlenkedni vágyó, magas rangú hivatalnok, gátlástalan politikusokkal és az un. jó családból származó perverz művészekkel és profi bűnözőkkel találkozik, konfrontálódik és viszont. Persze, van amikor a Polaritás törvénye hatására, a ténylegesen magas moralitású jogtudós válik rafinált bűnözők kérlelhetetlen vadászává, de ez elég ritka, mivel a humanista korrupció és a taknyolás jellemzőbb az emberiségre, mint az öncélú kegyetlenkedés. Ezért is lephette el a világot és mostanában főként Európát a fogamzás-gátolt dekadencia és az annak polárisan megfelelő migrációs erőszak. A sors nehézségek elől a rendőri egyenruha szabvány biztonságába és a törvény védelem látszata mögé rejtőző járőr kocsmázókkal, olcsó szórakozásként a polgári rend ellen garázda tettekkel lázadozó migránsokkal és anarchistákkal, külvárosi garázdálkodókkal, az adott környezetétől faji vallási és nemzeti másságával külsőségekben, vagy belső mentalitásában elkülönülő, a másságával titokban, vagy nyílt agresszivitással büszkélkedő, vagy e magára erőltetett, azt meghaladni nem akaró másságnak képzelt lelki, vagy szellemi csonkasága miatt éppen szorongó munkakerülőkkel kerül rezonanciába. És a mélyen, és rejtetten agresszív, rész- illetve fél személyi tudattal rendelkező kisember pedig természetes, hogy fajvédőkkel, nacionalistákkal, vagy vallásos fanatikusokkal fog találkozni, mindaddig amíg az egészséges öntudatát és így az egyetemes léttudat átélésének a képességét ki nem fejleszti magában.
Általában, a legtöbbet arról, hogy a Rezonancia Törvénye hogyan működik a mindennapi életben, a betegségeink árulják el. Ha igaz az, hogy nem csak én találkozom az eseménnyel, hanem az esemény is találkozik velem, akkor a betegségek esetében ez egyértelműen elmondható: nem csak a betegség találkozik velem, hanem én is találkozom a betegséggel. Nem csak a baktérium kerül, és nem is „véletlenül” az én szervezetembe és támadja meg valamely legyengült szervemet! Hanem én is megkeresem öntudatlanul azt a környezetet és azt a lehetőséget: fizikai és lelki állapotot, ahol és ahogy a baktériumok a szervezetembe bekerülhettek. Hiszen már éveken és hónapokon át, alacsony vibrációs állapotban voltam, diszharmonikus magatartást tanúsítottam (konfliktus-helyzetben, agresszív állapotban álltam) egy, vagy több konstelláció által megtestesített morfogenetikus erőtérrel szemben. A hűléseket követő gyulladt (tüzes) állapotok, valamint a vér és a fej-betegségek a Kos spirituális erőterével és a Mars által megtestesített kauzális őserővel szemben gyakorolt huzamos diszharmonikus viszonyokból erednek. A gyulladásos állapot, akárcsak a vérnyomáskülönbség, a kihűlés, vagy a magas láz, az idejében fel nem ismert és ezért sem fizikai, sem érzelmi, sem értelmi síkon meg nem élt (elfojtott), vagy nem helyesen megélt és szellemileg fel nem oldott, szellemi és lelki agresszivitásnak a következménye. A Kos típusú “forró fejű” személyek, ha nincs lehetőségük a nyílt konfrontációra, illetve a harcolásra, a veszekedésre és a verekedésre, vagy más, közvetlenül kiélhető konfliktusra, öntudatlanul megkeresik a maguk számára időnként a kiadós meghűlési lehetőségeket és a fertőző körülményeket. De azt is csak azért mert a bennük levő elfojtott tűznek erre a külső megnyilvánulásra és kisülési lehetőségre van szüksége. Vagyis arra, hogy a hűlést követő lázas állapotban, ez a fojtott tűz kitombolhassa magát.
Csak fokozza az emberiség Kos-problémáját az, hogy a hűlés-ellenes orvosságok és a fájdalomcsillapító tabletták által az ember megfosztja magát a belső, tüzes konfliktusok természetes és közvetlen kiélési és feloldási lehetőségétől. Emiatt állandósulnak benne azok a betegség-hajlamok, amelyek azért jönnek létre, mert ő nem képes közvetlenül és természetes módon megélni (közvetlenül megtapasztalni és észlelve megismerni) azokat az ős princípiumokkal való (néha ugyan fájdalmas, de...) kapcsolat - felvételt szolgáló nyers természeti találkozásokat, amelyeknek a diszharmonikus szellemi struktúráit hordozza magában (az aurájában) a születése óta. Ezért a krónikussá vált fejfájások, a sűrű fogfájások és a foggyökér gyulladások, a krónikus fül- és torokgyulladások és az agyhártya-gyulladások és végül a különféle agydaganatok, akárcsak az agyembólia, nem más mint a huzamosan és szélsőséges – durván kiélt agresszív késztetések, vagy az állandóan elfojtott (kiéletlen, kisületlen) agresszív szellemi – lelki állapotoknak a következménye.
Annak ellenére, hogy a rezonancia törvényének a működése illusztrálására a betegségek szolgáltatják a leghálásabb témakört, ezúttal megelégszek a fenti példákkal, ugyanis a betegségnek a metafizikai funkciójáról és a különböző betegségeknek a szellemi-lelki okairól szól a metafizikai-asztrológiai tanulmányaimnak hatvan-hetven százaléka. (Lásd „A betegségek szellemi eredete, Az örökletes betegségprogramok, A teremtés forrásánál és a Kereszténység asztrológiai értelmezése” című tanulmányokat.) Amit viszont föltétlenül meg kell említenem a Vibráció törvényének a Tükröződés Törvényeként való megjelenése kapcsán, a szülői minőségünkben történő, otthoni alkalmazási lehetősége. Mind a magatehetetlen csecsemő szervezete, mind a kiskorú gyermek személye, spirituális szálaival közvetlen kapcsolatban van az anya tudattalan lelki és szellemi tevékenységével, illetve az anya tudattalan lelki-szellemi rezgéseivel. Ezért a gyermekek egészsége és azok betegsége, tökéletes tükre az anya tudattalan lelki és szellemi világának. Vagyis az anya sértettségből és a bánatból, félelemből szorongásból, vagy bosszú-vágyából eredő agressziójának, és esetenkénti kedélyhullámzásának, személyi sértettségének és vak ambíciójának, valamint a depressziós zavarodottságának. Az anya és a gyermek közvetlen kapcsolatának a megszűnése, vagy az anya elvesztése – halála – esetében, a tőle távol került gyermek, vagy az „árva” gyermek, a hozzá közvetlenül kapcsolódó apa, idősebb testvér, nagyszülő, vagy más, a gyermek gondozását felvállaló, ahhoz érzelmileg kapcsolódó gyám és nevelő, vagy nevelők tudattalan lelki folyamatainak lesz a kevésbé felismerhető, tehát zavaros és ellentmondásos tükre. Ezért, bármennyire is furcsa, de a gyermekek gyakori betegsége esetében, nem annyira a gyermek terápiás kezelése a fontos, hanem az édesanya (a közvetlen nevelő) tudata alá süllyesztett sóvárgásainak, ingereinek, ambícióinak, agresszivitásának, indulatainak, félelmeinek, gyűlölködő érzelmeinek, szexuális kielégületlenségből eredő feszültségeinek, stb. az asztrológiai kauzális feltárása és a tudatosítás segítségével történő feloldása.
A gyermekbetegségek és balesetek kilencven százalékának ugyanis nem a külső, anyagi kórokozók az okai, hanem az édesanyának, vagy a közvetlen nevelőknek a feloldatlan és erősen hatványozódó karmájából, vagyis tudattalan szellemi alvilágából a gyermekbe átszüremlett negatív, vagy romboló energiák. Például a kiskorú gyermekek sorában is ma rengeteg áldozatot szedő, nagy kiterjedésű virágpor és fűpor allergiás-betegségek esetében, annak ellenére is, hogy olyan külső okokat is, mint pl. az ipari szennyeződését is meg lehet nevezni, nyomon követhető, hogy a természeti termékenységnek a tavasszal és nyáron zabolátlanul megnyilvánuló erős (természetes!) jelenléte azért okoz allergiát a gyermekeknél, mert az édesanyjuk öntudatlanul agresszív mentalitást tanúsít minden olyan képzettel és lehetséges élethelyzettel szemben, amely az ő lehetséges megtermékenyülésével, „teherbeesésével” áll, közvetlen, vagy áttételes kapcsolatban. Azonban az ipari civilizációkban ugyanis, ahol az allergiás betegségek ekkora gondot okoznak, az ötven évvel ezelőtt született generációktól kezdődően, a nők személyi horoszkópokból kiolvasható magzat- és gyermekellenes mentalitás erősödésével összhangban, botrányosan növekszik az önkéntelen és öntudatlan spirituális magzat- és gyermek ellenes, valamint családapai és családanyai szerepkör ellenes mentalitás, és, ez okozza a virágpollen és un. fűpor-allergia nevű népbetegséget. Hiszen, amíg a fogamzásgátlás szubkultúrája tömeges méreteket nem öltött, nem is tudtak erről a betegségről, nem hogy ekkora méretű lett volna!
Köztudott, hogy az allergiás betegségben szenvedők többsége nő. És az is, hogy ezeket a nőket a megtermékenyülési képességük élet-szakaszában gyötri intenzíven az allergia. És köztudott az is, hogy a társadalmak szintjén is természetesként elfogadott személyi érvényesülés, a hírnévvágy és a hirtelen gazdagodási vágy, vagyis: a karrierépítés és az anyagi függetlenség elnyerésének az eszméje nem csak a 18-20 éves életkorban történő gyermek-szülés régi „rendjével” szállt szemben ellentmondást nem tűrően. Ma már nem csak a lányok félnek az időnap előtti (sicc!), illetve a 28-30 éves kor előtti teherbe eséstől, hanem emiatt aggódik értük két „nyugati” szemléletű generáció: a felnőtt lányos 45-60 éves anyukák és a 60-75 éves nagymamák magát szerfelett felvilágosultnak képzelő generációja is!
Asztrológusok és szellemi – természeti gyógyítók körében közhely, hogy a természeti megtermékenyítés őserejét és a természetes termékenységet megtestesítő virágporral szembeni allergia pontosan a lehetséges megtermékenyüléssel szembeni öntudatlan agresszív mentalitás fejezi ki testi szinten. Ezt, az „Akkor szüljek gyermeket, amikor én akarom és nem akkor, amikor a természet szerint annak az ideje van.” - jellegű „régi” mentalitást, vagyis a természeti ciklusokkal szembeni természetellenes agresszív női magatartást, a mai lányok körében egyre inkább felváltja az „Ebbe a k. Világba” nem érdemes szülni gyermeket, szalagcímű meggyőződés. Sőt: tanúi lehetünk annak is, hogy spirituális tudatlanságában, azaz tudományos nagy-okosságában már nem csak a gyermekeket kínozza az ember, hanem az állatokat is. Nem csak a háziállatokból műtik ki mesterségesen a kölykeiket és sterilizálják, hanem már a háziasított kígyókon és ősgyíkokon is, „nőgyógyászati” műtéteket kell elvégezzenek a „házi kedvencek” állat-orvosai, mivel az őket gyermekként („Lizzy egy családtag!”) kezelő nő-gazdájuk védekezik a megtermékenyülés ellen, azaz önkéntelenül és öntudatlanul szorong a megtermékenyülés gondolatától. És ezt azért, mert a „mama”, a Rák-karmájának köszönhetően diszharmonikus viszonyban áll az anyaság (Hold) őserejével.
Ahhoz, hogy a vibráció-törvénye, valamint a mágia törvénye alapján a személyi mentalitás, tehát a személyi lelkiség és szellemiség, valamint a biológiai folyamatok közötti szoros kapcsolatot megértsük, a legjobb példát éppen a gyermekfoganás, illetve a magzatok megfoganási lehetőségének a csökkenésének és a vetéléseknek a jelensége szolgáltatja. Ideális esetben, tehát magas (össz-!) vibrációs állapotban levő nők csak úgy tudnak megfoganni, ha nagyon vágynak erre és nagyon erősen el akarják érni ezt a céljukat. Illetve, az átlagon felüli vibrációs állapot netalán elért (Például asztrológus, vagy más spirituális „felemelkedési” lehetőséggel intenzíven foglalkozó) hölgyek olyankor fogannak meg „be nem tervezetten”, vagyis korábban, mint ahogy azt eredetileg számítják, amikor huzamosabban csökken az éberségük és az általános magas vibrációs állapotukhoz képest, gyengébbé – zavarosabbá - válik a vibrációs állapotuk. Vagyis, ha diszharmonikus (agresszív, zavaros) szellemi – lelki átéléseken mennek keresztül. Ezt a jelenséget több, az utóbbi években anyává vált, metafizikát is jól ismerő és horoszkóppal rendelkező, valamint két asztrológus barátnőmmel is megbeszéltem, és mindegyik meg tudta határozni azokat a külső okok miatt bekövetkezett huzamos éberségvesztéseit, aminek a következtében huzamosabban éltek át negatív lelki állapotokat a vártnál hamarabb megvalósult magzat-foganásuk előtt. És ez logikus is, hiszen az egyetemes teremtés is, a Lilith hatására, vagyis az abszolút léttudat bizonyos fokú megzavarodása (a Véda szerint: a Brahman elkábulása, megzavarodása: abihmana) következtében indul meg. Olyan ritka, esettel is találkoztam, hogy mindössze intellektuálisan megértett és személyessé nem tett spirituális információkkal rendelkező tűz-karmás hölgyek, akik a mély-tudattalan világuk szintjére lenyomták a férjükkel szembeni negatív ambíciójukat és a meglevő gyermekük után, még egy gyermekre kezdtek vágyódni, nem tudtak megfoganni, mindaddig, amíg teljesen újjá nem születtek. Talán mondanom sem kell, hogy ezek ritka esetek!
Mert a gyakoribb és csaknem általános történés, ami egyre inkább a mai modern és posztmodern önzési koreszmére is jellemző egyben, az a fentiek ellenére. Vagyis az, hogy az egy-két egyetemi diploma megszerzése közben és a tíz - tizenöt éves karrier, vagy az anyagi - szociális helyzet építése közben, csaknem férfiassá fejlett („megkövesedett”) öntudatot kialakító 30-40 éves korú „fitt” hölgyek, annak ellenére, hogy e sikereik hatására szerfölött magas spirituális színvonal birtokosainak képzelik magukat, igazából olyan alacsony vibrációs állapotba jutnak az észrevétlenül erőszakossá és önzővé vált öntudatuk miatt, hogy képtelenekké válnak a magzat-foganásra. Vagyis, a materializációra. Sőt: a „lombik bébi program” nevű módszerrel a méhükbe ültetett embriókat is mind szétbontja az erőszakosan megtermékenyülni igyekvő „anyai” tudatuk (erőszakos mentalitásuk) alacsony vibrációs állapota. - Hiszen az ún. spontán (természeti) vetéléseknek is az, az igazi (spirituális) oka, hogy az illető hölgyek alacsony rezgésű spirituális állapota, szét bontja, tehát megöli a magzatukat, az ő nappalik szándékuktól és anyává-válási akaratuktól függetlenül. Vagy csak részben árt neki (malformációkkal – fogyatékkal született gyerekek) megzavarván a már megfogant magzatot a fejlődésében.
A Rezonancia és az Affinitás törvényét leginkább a Vonzás és a Harmónia lételvével, valamint a Szeretet (Egység) törvényével tévesztik össze, mivel az egyetemes létezéssel való teljes harmóniába kerülés a legmagasabb vibrációs szinten történő azonosulási és kiegyenlítődési folyamat eredménye, amely a személyesen realizált Szeretet és a Fény egységének: a boldogságnak a végső következménye. Nagyon fontos tehát itt megjegyezni, hogy a tíz egyetemes törvény és a bolygók által megtestesített tíz egyetemes teremtőerő (létprincípium) nem elválaszthatók egymástól, és így nem is írhatók le, nem érthetők meg egymás nélkül, de nem is keverhetőek egymással össze. Az ilyen összekavarásnak és összemosásnak általában zavaros miszticizmus lesz a következménye, mint a Titok című, misztikus filmben, ahol a Teremtés törvényét és a Rezonancia törvényét össze mossák egymással és elnevezik a vonzás törvényének. Az egyetemes törvények áthatolnak egyik a másikba, és kölcsönösen feltételezik erősítik, megtermékenyítik és kiegyenlítik egymást ugyan, de feltétlenül szükséges a jellegük szerinti különválasztásuk. Miért?
Azért mert az egésztől elszakítva, önmagában egyetlen jelenség sem érthető meg, hiszen semminek sincs különálló léte, semmi nem lehet valóságos önmagában, az egyetemes egységes egész létezésből kiszakítva és attól teljesen külön választva. Ám ugyanakkor, nem csak, hogy zavaros miszticizmushoz vezetnek az összemosások, hanem képtelenek leszünk a személyi horoszkópjainkból kiolvasható sajátos, egyéni és egyedi karmánk és az annak megfelelő, azzal analogikus kapcsolatban álló, egyetemes törvény összhatásának a megállapítására és így a megfelelő mentalitás-változtatásra, a karmánk feloldására. Ezért veszélyezteti pl. hosszútávon az "ésszerű"-nek látszó, de valójában primitív és irracionális teremtői mentalitást szolgáló technikai civilizáció az egész föld élővilágát, és magát az emberi nem fennmaradását, mivel senki nem ismeri az egyetemes törvények hatásait. És így, mindenkinek végül is a karma-dagasztási reflexe, vagyis az önzősége határozza meg a gyakorlati tetteit. A mágikus erejű, tehát sors-alakító képzeleti tevékenységét is ugyanez, vagy, ami még ennél is rosszabb: a zavaros vallásosság, vagy az irracionális babona.
A rövid távú megoldásokat szolgáló materiális gondolkozás csőlátó technológiáival a természetben általánosan létrehozott rombolások és rendellenességek, nem állíthatók helyre egyetlen szintetizáló módszer alapján kidolgozott "természetmentő-projekt" segítségével sem. És mindezt elmondhatjuk az olyan rész-sikerek ellenére is, mint például az, hogy a Temzét sikerült annyira megtisztítani, hogy újra gyarapodott az élő világa. Mert e rész-siker mellett, éppen Anglia az, amely ország a kivágott esőerdők fáiból „kitermelt” deszkának és más „fa-anyagnak” a legnagyobb részét felvásárolja, serkentvén és fenntartván ezzel a globális természetrombolási folyamatot. A technika által szolgáltatott eszközökkel megbontott természet nem csirizelhető (ragasztható) újra össze a szintetikus módszerek segítségével. De a külső, természeti szenny és a természetben megjelenő károsodások csak következményei és tükrei az emberi „belső” természetben a fizikai-biológiai természetnél sokkal finomabb dimenziók (vibrációk) szintjén végbement szennyeződéseknek és károsodásoknak. És ez is, a rezonancia törvénye alapján történik. Vagyis: „Ami lent van, ugyanaz, mint, ami fent van.
A neveltetésünk által indukált helytelen, mikor agresszív, mikor valóság-tagadóan konfliktuskerülő és valósághamisító mentalitásunkból és persze: a helytelen (zsíros és cukros!) táplálkozásunkból eredő betegségeink, a materialista - fogyasztói mentalitásunkból adódó valóság-tévképzeteink, lelki gyengeségeink, a gyávaságunk, kicsinyességünk és a testi korrupciónk feltárása által elsősorban az EGÉSZ EMBER mentalitása kell spirituálisan és kauzálisan megtisztuljon. Ehhez le kell mondania az öncélú gazdaság termelő-fogyasztói mentalitásról és így a hazug "Létért való küzdelem" rémeszméjéről, valamint a külső ellenségként kezelt természettel való egyenlőtlen (hiszen az ember elsősorban önmagával, saját egoizmusával, hitetlenségével, kicsinyességével kellene harcba szálljon, ami helyett, persze a külső, "vad természetet" akarja legyőzni) harcáról, a természet-irányítási mániájáról. És akkor majd a természet is újra fog tisztulni körülötte. Mindaddig valójában teljesen feleslegesek a nagy hűhóval kidolgozott és részeiben sikeresen alkalmazott, környezetvédő tudományos beruházások. Ezek csak arra valók, hogy a politikusok néhány tudósnak és a tömegeknek a lelkiismeretét elaltassák, miközben a lelkiismeretüket így, tudományos érvekkel és politikailag is letompítva folytatják az értelmetlen szuper- termeléssel járó rombolást és szennyezést... Ahhoz, hogy magasabb vibrációs szinten éljünk, mindig a közvetlen gyakorlati életfeladatok elvégzése mellett és azokkal együtt, a személyes (szubjektív) felelősségre alapozott, univerzális létérzékelést, vagyis annak a harmonikus egység- és teljesség állapotát kell a lelkünkben megvalósítanunk és a mindennapos szemléletünkben és az örök-jelen felelősségünkben fenntartanunk.
Ez, a fenti mondat azért is fontos, mert nagyon sokan úgy képzelik, hogy a személyes rezgési állapot emelése és a spirituális fejlődés elérhető a hétköznapi – materiális – gyakorlati valósághoz nem kötött, logikátlan, de misztikus tartalmú témákkal való intenzív és huzamos foglalkozással, ilyen dolgokról való beszélgetéssel, vagy fantáziálással, lelki és szellemi relaxációkkal, misztikus meditációkkal, ilyen jellegű információ-szerzéssel, esetleg ilyen jellegű un. beavatási (Pl. a joga különböző válfajai) utak követésével. Senki nem tagadja, hogy a spirituális információnak a minél erősebb áramlásához, a tényleges megvilágosodáshoz, sőt: a tényleges szeretet-állapot eléréséhez, és áramoltatásához, sőt: egyáltalán a gyógyuláshoz is, szükséges a hétköznapi feszültség-okozó hajszából való kikapcsolódás, a nyugalom és a béke - állapot huzamos elérése és fenntartása. Sőt, azt, hogy ezen belül is, a spirituális információ elindulásához és a különböző dimenziók erőtereiben létező személyi struktúráink közötti energetikai kiegyenlítődés és zavartalan információ-csere is csak akkor mehet végbe, ha bizonyos meditációs technikákat ismerünk és ezeket alkalmazni is tudjuk az úgynevezett spiritualizálódásunk érdekében. De ugyanakkor óriási tévedés is, azt képzelni, hogy mindez elégséges a tényleges fejlődéshez és a vibrációs szintünk emeléséhez. Illetve, hogy pusztán ezek által tényleges vibráció-emelődés érhető el!
Amennyire igaz az, hogy ezek nélkül, vagy például önbeavatási spirituális napló-írás nélkül lehetetlen bárminemű személyiségi fejlődés, és a tudományos ismeretek halmozása, vagy a racionális értelmi képességek, vagy akár a művészi érzékenység és előadói, vagy befogadói képesség növésére vonatkozó törekvés, az is igaz, hogy gyökeres belső erkölcsi, tehát öntudati – mentalitásbeli megváltozás nélkül, semmit nem ér az egész, és tehát nem érhető el, nem valósítható meg semmiféle vibráció-emelés. Radikális belső erkölcsi megújhodás nélkül, mindössze olyan egyoldalú képesség-növekedéshez vezethetnek a misztikus technikák és módszerek, amely képesség-fejlődés bizonyos határok elérésével megreked (plafonálódik) és gyakorlatilag semmiféle új és jobb életminőséghez nem vezet. A személyi horoszkópokból kiolvasható hétköznapi és gyakorlati életfeladatok maradéktalan felvállalása és minél nagyobb mértékű beteljesítése nélkül - Amelyek között, figyelem: a Levegő-karmával. De még inkább a Tűz-karmával született személyek esetében gyakran előfordul a Tárgyi valósággal összhangban álló, az által alátámasztható és igazolható, Igazságnak a kiderítéséért és érvényesítéséért való konkrét küzdelem és harc is! – nem lehetséges fejlődés és vibráció-emelés hosszú távon és a tényleges sors-következmények elmaradnak!
Nem! Gyakorlati vibráció-emelkedés és fejlődés, csakis a teljes erkölcsi megújulás után és a horoszkópból kiolvasható életfeladatok minél nagyobb felvállalása után lehetséges! És ez akkor is így van, ha egy-egy gyakorlati életfeladat végrehajtás közben, és különösen az igazság kiderítéséért és érvényesítéséért folytatott harcok közben, látható és érzékelhető módon is, csökken a lelki – érzelmi vibrációs szintünk, és esetleg még a mentális állapotunk vibrációs szintje is, mivel valósággal a hatalmukba vesznek és eluralkodnak rajtunk a fárasztó, illetve alacsonyrendűnek érzékelt munka közben (pl. takarítás, mosás, mosogatás, ételkészítés, rendrakás, házépítés, udvartisztítás, stb.) közben. És főként a harc közben átélt ellenérzéseink, agresszív hevületünk, szenvedélyünk, netalán a haragvásunk és a gyűlöletünk is.
A Levegő-karmával és a tűz-karmával rendelkező személyek, meg kell szokják, sőt: akár az unalomig való ismétlések árán is, valósággal be kell gyakorolják azt, hogy ilyen – ellenségesnek érzékelt - körülmények között is, még a harci szituációk intenzív átélése közben is, megőrizzék a belső nyugalmukat és az optimista hitüket, hogy tehát minél kevesebbet veszítsenek a spirituális vibrációs szintjükből (lelki-nyugalmukból és jelenlét-tudatukból, és szellemi erejükből és főként: a szüretekből, belső boldogságukból.). Illetve arra, hogy ne teljenek meg feloldhatatlan, nagy-nehezen és későn feloldható feszültségekkel. Sőt: hogy váljanak képessé, minden harci cselekmény után, azonnal visszaszerezni a nyugalmukat és isten-szerető tisztán-látásukat, spirituális éberségüket. - Amikor elérte ezt, egy-egy konfliktustól irtózó, és mindenféle konfliktushelyzettől nyíltan, vagy csak öntudatlanul is, szorongó (Levegő- és Tűz-karmás) személy, akkor mondhatja, hogy hosszú távon és maradandóan is képes emelni a rezgési állapotát, illetve, hogy tényleges szellemi fejlődést ért el. Hogy a kiegyenlítődési (megváltódási) képességét, valóban növelte. Addig, amíg ez utóbbi nincs megvalósítva, illetve, az általános emberi és a horoszkópból kiolvasható személyi életfeladatok (és ismételten felhívom a figyelmet: ezek lehetnek a tárgyi valóság szerinti igazság kiderítésére, felszínre hozására – ismertetésére és gyakorlati érvényesítésére vonatkozó személyes feladatok is!) nincsenek felvállalva és beteljesítve, mindössze csak misztikus csodabogarak lehetünk, akiknek semmiféle tényleges pozitív következménye nincs az életére, a misztikus – ezoterikus területen beszerzett tárgyi ismereteinek.
A vibráció emelésnek a legjobb „módszerét” a X. törvénynek, tehát a Megváltás és a Boldogság törvényének a leírásában adtam meg. A „Bolondság Boldogságánál” nem létezik nagyobb és jobb vibráció-emelési módszer!
E törvény kapcsán is, és a Teremtés – Mágia ­­– törvénye kapcsán is, már szóba került, a mágikus úton történő könnyű és gyors meggazdagodási, és más, ugyancsak mágikus úton, de legalább is misztikus úton történő boldogságszerzési lehetőségről szóló Titok című bestseller-film, amelyben e két törvénynek az összemosásából, a szerzők létrehozták a Vonzás törvényét és akként beszélnek róluk. Azzal együtt, hogy el kell ismernem azt, hogy sok metafizikai igazságra ráhibáznak a szerzők, azt is meg kell jegyeznem, hogy az ok, amiért mindazok, akik e filmet megnézték (és elgondolásom szerint ezeknek a száma rengeteg, talán milliárdos nagyságú is lehet!) nem gazdagodtak meg, és nem lett a szerzőkéhez hasonlatos szép és tágas háza, álom-autója, és nem találták meg a lelki társukat stb., nem más, mint az, hogy a film szerzői semmit nem tudnak mindarról, amit a fentiekben írtam. Ti., hogy attól még nem emelkedik jelentősen és az össz-személyiségem szintjén a vibrációs állapotom, ha reggelétől estig mind csak kacarászok és mosolygok máris-üdvözülten. Mert a legtöbbünknek olyan, egyenesen utált életfeladatokat is fel kell vállalni és be kell teljesíteni, amihez, éppen az illető életkörben érvényesülő nehéz karmája miatt, nem csak, hogy semmi kedve nincs, de egyenesen iszonyodik tőle. Mint egyesek pl. a harci szituációk és a személyi konfliktusok vállalásától, mások meg a házi-munkától és ismét mások a családanyai, vagy családapai szerep- és gyermekvállalástól. Mások a testi munkát és ismét mások ennek az ellenkezőjét: a nagy koncentrációt, fegyelmezettséget és helytállást igénylő szellemi munkát, vagy a felelősségvállalást, vagy a hibázás esetén pénzbírsággal, esetleg vagyon- és szabadságvesztéssel járó, hatalmas gazdasági tranzakciók véghezvitelét. – Mindenkinek a horoszkópjából kiolvasható karmája szerint. És ha ezt az egyéni karmáját nem vállalják fel, mind erőltethetik magukra a vidámságot, a derűt és a jó érzést az emberek és álmodozhatnak reggeltől estig a meggazdagodásról, vagy a párkapcsolati boldogságról, mert a „Titok” tudása minden ilyen esetben csődöt fog mondani.
– Mint ahogy csődöt is mondott azok 95 százalékánál, akik a Titok c. filmet, akár többször is megnézték. Figyelem: nem azt mondom, hogy a szerzőknek nincs abban igaza, hogy a búskomorság és a pesszimizmus és az öncélú szkepticizmus, akárcsak az irigység és az agresszió, vagy a csalás sors-következménye negatív, hanem azt, hogy az „érezd jól magad”-ra és a reggeltől estig való képzelődésre vonatkozó „misztikus” tanács betartása, önmagában még koránt sem fog hozni hosszú távon is maradandó pozitív eredményeket. A párommal utána néztünk, hogy a szerzők, akik azt állítják, hogy a „titok” használatával gazdagodtak meg, hogyan tudták ezt elérni. Nos, a dolog roppant egyszerű: ugyanúgy mint José Silva és az agykontroll-oktatók: olyan eleve „sikerre ítélt” könyveket írtak és írnak, illetve olyan népszerű, „Légy sikeres és gazdagodj meg könnyen és gyorsan” – jellegű könyveket írnak és tanfolyamokat tartanak, amelyekre majdnem mindenki – tehát akinek még csak halvány sejtelme sincs a fent leírtakról – szívesen megvásárol és lelkesen meghallgat. Vagyis: a neki gyors maggazdagodási lehetőséget ígérő tanfolyamra „befizet”. Hát, igen: így könnyen meg lehet gazdagodni anyagilag... A kérdés csak az, hogy hosszú távon érdemes-e?
Az alkímiában a Solutio (szolúció) művelete: az oldás, illetve az oldódás művelete felel meg a vibráció törvényének. A vibráció törvényével a Nap, a Hold, valamint az Uránusz és a Neptunusz áll analogikus kapcsolatban az asztrológiai őserők közül, az asztrológiai erőterek közül viszont, az Oroszlán és mind a három vízjegy: a Rák, a Skorpió és a Halak.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2016.10.24. 15:59 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4263
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Karma-oldás szükségére Figyelmeztető Sorsjelek I.Avagy: az anyagi – pénzügyi gyengülés és a betegségek mint a sors-romlás (életrontás), és a "rosszul járás" jelei.

A rendeltetésünk és az ahhoz kötött életfeladataink, de főként az un. földkarma kapcsán, több ide vonatkozó tapasztalat után, el kell mondanom egy régi, de most már véglegesen és száz-százalékosan beigazolódott megfigyelésemet. Ezt azért sikerült ilyen későre észlelnem, mert a sorsképletemből kiindulva, nekem látszólag nincsenek ilyen jellegű, tehát gazdasági vonatkozású személyi életfeladataim (Az un. földjegyekben és földházakban sem tartózkodnak bolygók, vagy karma-pontok a horoszkópomban.) és talán ennek megfelelően soha nem érdekelt különösebben az, hogy ilyen vonatkozású tevékenységet folytassak, hogy a kellettnél, tehát az abszolút szükségesnél több pénzt keressek. Természetesen, azt, hogy az asztrológusi munkámmal miképpen kereshetnék annyi pénzt, hogy a gyermekszámban egyre gyarapodó – bővülő családom számára ne csak megélhetést, de megfelelő életteret is tudjak biztosítani, felmerült és egyre intenzívebbé vált a Turula (A harmadik gyermekünk) megfoganása időszakában, de azt, hogy soha nem lett sokkal több pénzünk (De kevesebb sem, még a negyedik babánk, a kis Réka megszületése után sem!), mint azelőtt, természetesnek vettem.

És nem csak azért mert a gyermekek száma és így a család gazdasági igénye folyamatosan nőtt, majdhogynem az asztrológusi hírnevemmel egyenes arányban, hanem azért is, mert az erdélyiek és főként a székelyföldi magyarok csak abban az esetben rendelnek (legalább is tőlem…) horoszkópot, miután jól szétnéznek a világban, illetve, „valamiért, ”sajnos csak azok a székelyek és Erdélyek rendelnek horoszkópot, akik külföldön élnek… Így hozzám csak azok a Magyarországi személyeknek a rendelései érkeznek el, akik csalódtak az ottani asztrológusok munkájában, illetve, elégtelennek találják a Mo-i kollégáim által végzett un. klasszikus asztrológiai (Tehát a karma-pontok által jelzett negatív meghatározódások mély- és széles körű értelmezését nem tartalmazó – egészen pontosan: azt hiányoló) sors-feltárásokat.
Az utóbbi időben viszont, egészen pontosan, a Gerle Éva által indított és kilenc hónapon át tartott gazdasági tönkretételemet célzó rágalom-háborúnak a nyári csúcsosodása idején, kénytelen voltam az alant leírt spirituális jelenséget, vagyis a Szaturnuszi sorserőknek ezt a fajta működési mechanizmusát is megfigyelni, hiszen egy adott ponton, már evidenssé vált, hogy nem csak, illetve nem teljesen csak a Gerle Éva rám vonatkozó, internet szerte terjesztett gúnyos mocskolódása az, ami miatt egyre kevesebb rendelést kapok, hanem az is, hogy egy ide vonatkozó, bizonyos spirituális megvilágosodás megtörténéséig, az is hozzá járult ahhoz, hogy ténylegesen „leszegényedjünk”, hogy én is és Viola is elhittük, hogy amennyiben ez a több – És ráadásul a mi a nevünkben készített és működtetett! - blogon is folyó, sátánian gúnyolódó hadjárat nem fejeződik be, Gerle Éva és a feminista bűnszövetségesei csakugyan el tudják érni a kitűzött céljukat. Azt rég óta tudtam, hogy a negatív hitnek is van materializáló mágikus ereje és hatása, de korábban nem volt alkalmam ezt ekkora mértékben megtapasztalni…
Ezen, korábban is felmerült megfigyelésem szerint tehát, amikor hagyjuk magunkat a „természetes ellenségeink” (A feltáratlanul és ezért oldatlanul maradt karmánkra a figyelmünket felhívni hívatott sorseszközeink!) által, a lelki – mentális egyensúlyunkból kibillenteni és így, ezáltal szellemi "éberség-vesztett" állapotba kerülünk , vagyis, amennyiben, akár tudatlanságból, akár kényelemből hagyjuk magunkat szellemileg-erkölcsileg megzavarni egy, vagy több ránk folyamatosan és szokatlan inetnzítással ható személyes ellenségeskedés, negatív élet-esemény, vagy sors-jelenség által, illetve egy, lerázhatatlanul és elháríthatatlanul csökönyösen minket támadó (eszelős) személy által, a menthetetlenül bekövetkező (többnyire rejtett) spirituális zavarunknak az első jele, vagyis következménye az, hogy el kezdenek apadni az anyagi javaink, kezd gyengülni az anyagi helyzetünk. Ennek különböző látszólagos felszíni – objektív: anyagi – okai lehetnek, annak a függvényében is, hogy miként, milyen munkával keressük meg az egyéni, vagy a családunk megélhetéséhez szükséges jövedelmeinket. Akik egyéni vállalkozók, hamarabb, mondhatni azonnal megkapják ezeket a belső, spirituális magtartási korrekciók szükségét jelző negatív sorsjelzéseket. Akik rendkívülien jól bejáratott jövedelem-szerzési lehetőségekkel rendelkeznek, például egy konjunkturálisan felkapott (divatos) szakmával, vagy intézményileg vannak, havi fix-keresettel a gazdasági ingadozások ellen bebiztosítva, azoktól más utakon szívja el a sors az anyagiakat, és megdönthetetlen biztosítottság esetén (Ti. esetleg egy egész nemzeti gazdasági rendszernek kell bedőlnie, hogy egy különlegesen jól biztosított személy vagy család gazdaságilag teljes csődbe kerülhessen.), az ilyen jellegű sorsjelzések más sors-romlási formákban jelentkeznek. Megjegyzés: A pályakorrekcióra figyelmeztető sors-jelző, ellenséges „segítség” tehát, csak akkor tud érvényesülni, ha nem vagyunk havi fizetéssel biztosított állami, vagy cég-alkalmazottak, hanem magán-vállalkozó, egyéni gazdák. – Ezért is ragaszkodom én többek között annyira az önálló - egyéni vállalkozói státuszomhoz
Amennyiben ezt a jelt - ezeket jeleket - nem vagyunk képesek felismerni és a jeleket helyesen értelmezve a szellemvilágunkban (A mentalitásunkban) a szükséges korrekciókat elvégezni, akkor már nem csak a szegénység, az elszegényedés következik, hanem azoknak a szerveknek, vagy testrészeknek a megbetegedése, amelyek fizikai funkciója, analogikus kapcsolatban áll az illető probléma - jelenség - személy (a jellegzetesen negatív személyi tulajdonság!) által megtestesített spirituális őserővel, vagy az egész konstelláció (konstellációk) által megtestesített morfogenetikus erőterekkel. Ha még ekkor sem tudunk észbe kapni és a megfelelő mentalitásbeli hibákat kijavítani, és ehelyett kizárólag csak az orvosoknál és a gyógyszerek által próbáljuk elérni a gyógyulásunkat, akkor számíthatunk arra, hogy a láthatatlan dimenziókban elkezdődik a sorsunk teljes körű, de csak hosszú távon (vagyis „már későn”) észlelhető megromlása, előbb csak így, tehát anyagi, majd lassan – lassan, egészségi, majd párkapcsolati, családi, társadalmi, stb. szinteken is.
A pénzünk érzékelhető fogyatkozása, illetve a más, gazdasági vonatkozású vesztességek – ilyen lehet pl. egy szerencsésnek mondott autóbaleset is, amelyet megúszunk különösebb egészségi, test-károsodási következmények nélkül, de amely okoz anyagi veszteséget még akkor is, ha a biztosítók mostanában „kártalanítanak”. – csak finom, szaturnuszi (sors-) figyelmeztetések tehát arra, hogy nagyon eltévelyedtünk és eltértünk a személyi karma-oldási és boldogulási – megváltódási (spirituális) utunktól, hogy tehát „rosszul járunk”.

Ezek tehát még finom, de egyértelmű jelzések arra vonatkozóan, hogy „rosszul járunk”, hogy nem a karmánk oldását (És így: nem a boldogulásunkat) szolgálta az azt megelőző, sok hetes, sőt: több hónapos életvezetésünk, hanem fordítva: a karmánknak a vastagítását, erősítését, végeztük és még hozza intenzíven, az egész sorsunkban – életünkben. Vagyis, az „egész-ségtelenné” válásunk érdekében „ügyködtünk”, szorgoskodtunk.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO