ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2023.02.04. 12:57

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2009.09.24. 16:56 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4264
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
I. A kauzális és szellemi tisztulás, avagy a hibabelátás, a bűnbánat és a vezeklés szabadság-adó, sorsjavító értelme.
(Avagy a spirituális tisztulás nélküli megismerési tevékenység sterilitása
és a hiba-rejtő és bűn-kendőző szeretet - valamint a lelki tisztulás nélküli,
un. pozitív gondolkozás és misztikus lét - hosszú távú eredménytelensége.)

II. A Vezeklés metafizikai értelme és sorsjavító értéke


I. A spirituális (és kauzális!) eredetétől meg nem fosztott, attól el nem idegenített, vagyis az eredeti (az el nem világiasított és meg nem reformált!) kereszténységnek és minden nagy világvallásnak a lényeges motívuma - a hivő ember megváltásának a feltétele! - a hibabelátást követő vezeklés.
Vezeklés nélkül, vagyis az őszinte hibabelátáson alapuló, a hiba-belátás által megszerzett információknak (“a tudásnak”) a személyiség legmélyebb rétegeibe (az aura legfinomabb részeibe) való beépítése - bevésése nélkül ugyanis, nincs, nem létezik pozitív következménye, enélkül lehetetlen az újjászületés, megújhodás, a lényegi pozitív átalakulás és a karma (sors) feloldás. Ezért van eleve kudarcra ítélve minden hibabeismerést és belső változási elszántságot mellőző un. pozitív gondolkozás. És ezért nem hozza meg a várt gyümölcsét a felszínes (a magunk, vagy velünk szemben elkövetett hiba, tévedés, bántalom, stb. kauzális okainak a megértése nélküli) megbocsátáson alapuló, érzelmes szeretet (az un. lelki elengedésen, az „elnézésen” alapuló szeretet), vagy az un. fehér mágia, aminek a hosszú távú eredményei épp olyan károsak, mint a fekete mágiáé, amennyiben nem előzi meg az élet-képzelettisztítás. Ugyanis csak azt engedhetem el, csak azt bocsáthatom el, amit jól meg fogtam, amit jól felfogtam: annak a spirituális és kauzális okát egy életre szólóan megértettem.
A spirituális tudatossággal végzett - átélt! - bűnbánatnak, amennyiben tudatos aktusról és nem melankóliáról, nem öncélú lelki sanyargatásról (perverz élvezetet okozó édes búbánatról) van szó, pótolhatatlan szerepe van a személyi és az egyetemes megváltás - kiegyenlítődés - és az annak közvetlenül alárendelt, annak az érdekében történő személyi megváltódás véghezvitelében (processzusában). Ez a kultikusan végrehajtott kreatív információ-rögzítés teszi ugyanis értelmessé és hasznossá, ez értelmesíti: ez állítja az újjászületés, a megújhodás és a megváltás (a kiegyenlítődési képesség elérése) szolgálatába a korábban átélt testi és a lelki szenvedéseinket. Ezért a tudatos vezeklés a legértelmesebb (leghasznosabb!) kultuszok egyike, amely a lélek és a szellem nemesítését célozza meg, vagyis, annak a személyi spirituális struktúrának a pozitív átalakítását, amelyet az anyai ági ősszüleinktől örököltünk.
Amennyiben a hibabelátáson (a hibának a befelé, a szellem és a képzelet irányába: a gyök irányába történő felismerésén) alapuló bűnbánat és vezeklés nem történik meg, sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy, az ugyan felismert, de a bűnbánat által be nem látott (befelé, az idea-világunk és a képzelet hajszálerejéig vissza nem vitt) tévedést újból és ismételten elkövetjük. De ha nem is követjük el, a mágikus erejű (teremtő) imaginációnk (életképzeletünk), ezt a vezeklés által a mélytudattalan képzelet- és érzésvilágunkból ki nem tisztított képzetünket pozitív elemként használja továbbra is és annak megfelelő nehéz sorshelyzeteket idéz be újra és újra az életünkben, Ezért jelenik meg (cserélődik fel) a szülők elhagyása szükségének a motívuma például, valamelyik Evangéliumban - Talán épp az újjá született (megváltott) Skorpió szimbólumával, a fehér sas szimbólumával jelölt Jánosnál? - együttesen a gyűlölettel: “Csak az, aki meggyűlöli önmagát és aki meggyűlöli az anyját és az apját, az lehet az Én tanítványom.” ( - Értsd alatta: csak az képes magában kialakítani a megtisztult személyi tudatra alapozott az univerzális felelősségtudatot, aki soha többé nem akarja elkövetni - megismételni a saját bűneit és az ősök vétkeit. De vigyázat: az igazságtalansággal szembeni közömbösség, illetve a gyávaság, vagy a korrupció és a rombolás elfogadása is éppen olyan rossz sorsot idéző magatartásnak bizonyul hosszú távon, mint az öncélú ambíció, a kegyetlenség, vagy a feje-vesztett, szenvedélyes lázadás!)
A természetellenes alapállású (a természet kizsákmányolásának az ideológiáján alapuló) újkori tudománnyal: az un. természet-tudománnyal és a vezeklés-szenvedés nélküli boldogság és egészség elérési lehetőségének az ideológiáját valló közgazdász-politikával kiegyező modern kereszténységnek, illetve e magát kereszténynek nevező, természet-szennyező és természet-pusztító kultúrának a táptalaján kialakult modern civilizációnak, végzetesen nagy bűne az értelmes vezeklés és a bűnbánat fontosságának a figyelmen kívül hagyása. Annak a hetedleges fontosságúvá züllesztése, illetve annak a konjunkturális erkölcsű társadalmi - világi büntetéssel (az intézményes elkülönítéssel és társadalmi bosszúval) való helyettesítése. Sőt, már ott tartunk, hogy vita tárgyát képezi és törvényesítésért küzd a teremtés elleni vétek: a sterilizálás, és a civilizációban javában dühöng a teremtésnek a legközvetlenebb (a természetes) megjelenési formája, a magzatfoganás elleni “védekezés” és az ennek következtében létrejött, jellegzetesen civilizációs jelenség (spirituális betegség!) a fogamzási képtelenség: a természetesnek képzelt sterilitás. És persze dühöng ezeknek a közvetlen következménye is: a rák, a meddőség és a magtalanság, a pollen-allergia és a fűpor-allergia, valamint a többi, „civilizációs” jelzőjével oka-rejtett betegség.

Aki nem akart vezekelni, azt, és annak utódait, előbb utóbb vezekelteti - szenvedésbe sodorja! - a saját spirituális fejlődési és kiegyenlítődési (megváltódási) programja (sorsa). A vezeklés segítségével ugyanis, az ember ugyanazt a képzelet-tisztítást végezheti el, mint ami a betegség és a fájdalom és az erővesztés által lehetővé válna számára, amennyiben nem gyógyszerekkel próbálná helyettesíteni a megvilágosodást, a természetességet (természetes életet) és a szeretetáramoltatást. Metafizikai információ-rendszer befogadására tehetjük magunkat alkalmassá általa, amint a sors is ezt próbálja elérni a betegségek és a balesetek következtében fellépő fájdalom-érzetekkel (Lásd a fájdalom metafizikai értelme című tanulmányomat az Utódok szülők és szeretők c. könyvemben). Mindez az analógiák segítségével nagyon egyszerűen értelmezhető. Vagyis az, hogy a fájdalom, mint metafizikai figyelmeztetőrendszer, a Fejlődés törvényének a fő mozgatórugója és feltétele. Ezért hamis állítás spirituális fejlődésről beszélni a vezeklési (ördögűzési) folyamatok nélkül, illetve a megvilágosodás és az egészséges és harmonikus élet elérése a vezeklésnek a személyes elutasításával, elhárításával. És, a baj nem is az lenne - ha ebben a kérdésben semlegesek (érzéketlenek) tudnánk lenni - hogy az egyes hibabelátás nélküli és a vezeklést - bűnbánatot elutasító (sőt: a modern ember esetében ennek még csak a gondolatától is idegessé és agresszívvé váló) személyek végülis, ha nem testileg, akkor lelkileg, de nagyon szenvednek (pl. a magánytól és egyedülléttől, a depressziótól, a melankólia-kórtól, a pánik-betegségtől, stb.), hanem az, hogy az anyai ági örökletes programok következtében, minél több újjászületni valót és vezekelni valót mulaszt (hárít) el egy jövendő anya, egy kismama, vagy kiskorú gyermekeit gondozó - nevelő családanya, annál többet kell szenvedni a jövendő, illetve a már létező gyermekeknek és nem csak gyermekkorukban, hanem felnőttként is, mindaddig, amíg azok meg nem értik a vezeklés metafizikai értelmét és szükségét, és el nem fogadják azt. A vezeklés ugyanis jól meghatározott teremtési szükségszerűség, ami nem öncélú, hanem az egyetemes kiegyenlítődést (az abszolút állapot helyrehozását és fenntartását) szolgálja és ezért nem csak a magunk fejlődése érdekében kell vezekelnünk, hanem a túlvilágon a tisztító tűz nevű állapotban szenvedő őseinknek a mi szabadulásunktól függő, lelkeinek a szabadulása érdekében és a gyermekeinknek a miénknél jobb sorsa érdekében is.


II. A hálaadás metafizikája.


A hálaadás metafizikai értelme nem más, mint a tudatos visszajelzés az Abszolút (Krisztusi) tudatunknak, az un. Felettes Énünknek afelől, hogy kapcsolatunk a legfőbb hatalommal és az egyetemes törvényekkel folyamatos. A hálaadás azért szükséges, hogy a hála gondolatával egybekapcsolt mély érzelmi átélésen keresztül, tudatosan visszajelezzünk az abszolútumnak, illetve a felettes énünknek, hogy megértettük azt, ami szerint korábbi igényünk és elképzeléseink alapján, a mágia törvénye által, általunk is helyesen vélten alakultak a dolgaink, rendeződött az élethelyzetünk. Ezért van az, hogy minél több a hála, annál több a pozitív megvalósítás, mivel a hála, egyfajta spirituális éberség-keltő tevékenység is, aminek alapján (aminek hála) a kommunikáció a felettes én és a személyi öntudat között egyre világosabbá és tisztábbá válik. Ez egyébként az egyik jó lehetőség (mármint a hálaadás, mint módszeresen végzet tevékenység), hogy a Lilith hatásait feloldjuk. Hálát adhatunk azért is, hogy élünk és ez által lehetőségünk van a megváltás egyetemes művében részt venni. De, persze minden olyan sikerért is, ami nem az egonk növekedését szolgálja, hanem a kiegyenlítődési képességünket, illetve a kiegyenlítődési (boldogulási, meggyógyulási) képességünket lehetővé tevő sors-körülményeink pozitív alakulását. A hálaadás a vezeklésnek a pozitív kiegészítője, hiszen ugyanaz a folyamat történik: gondolatokat kapcsolunk pozitív, vagy negatív érzelmekhez, persze különböző célokkal, de a végeredmény nagyjából ugyanaz. Hiszen minél inkább tisztulunk a vezeklés által, annál világosabban látjuk, hogy mi az amire tényleg szükségünk van és mi az, amire nincs, és ennek folytán annál több a pozitív igény és kérelem, illetve a pozitív megvalósítás, amiért érdemes az Isteni Gondviselésnek is nevezett Krisztusi öntudatunknak hálát adni (Visszajelezni!). De hálát adni érdemes a megvilágosodásért is. Főként azért. – Például, hogy megértettük és elfogadtuk az addig elé nevetségesnek, sőt: utálatosnak képzelt vezeklés értelmét.
Minden mágiatan első figyelmeztetése, csaknem törvénye, hogy jó az egyéni megvalósítások érdekében elmondott imádságokat (mágikus mantrákat) úgy végezni, sőt: úgy kezdeni, hogy hálát mondunk azért, hogy amit kérünk, máris megkaptuk. Ez a módszer biztos és energikus fenntartást és energia- táplálást, vagyis szubtilis energiával való feltöltődést biztosít annak az általunk alkotott (képzeletünk és akaratunk által alkotott) spirituális képzetnek, ami a misztikus képzetét képezi annak, amit el akarunk érni.
Nem véletlenül vezették be az Amerikai Egyesült Államokban nemzeti ünnepként a Hálaadás Napját. – És nem véletlenül oly erős az amerikai nemzet. Legalább is, amíg képes lesz a népessége nagyobb többségével hálát adni mindazért, amit a fentiekben leírtam. És nem véletlenül oly gyenge és sorvad és gyengül egyre jobban az időben a magyar nemzet, aki másfél évszázada folyamatosan védő kart esdekel maga fölé a külső Istenétől az önsajnálattal telt („Balsora, akit régen űz”), tehát negatív képzetrendszereket idéző és ezért tényleges negatív sorserőket idéző nemzeti himnuszában.
De hol állunk attól, hogy a fent leírt, egyesek számára bizonyára absztrakt fikciónak tűnő sorserőkhöz pozitív érzésekkel és gondolatokkal (hálával) forduljunk, amikor képtelenek vagyunk hálát érezni a sorsunknak legalább azért, hogy végre tényleges tudás birtokában levő, tisztességes asztrológussal találkozhattunk, aki nem misztikus fantazmagóriákkal traktált, hanem reális információkkal látván el a saját sorsmotívumaink és a megváltódáshoz vezető életfeladataink felől pontos felvilágosítást nyújtott és ez által olyan sorsrendezési – sorsfeloldási lehetőséget biztosító információ-rendszer birtokába juttatott, ami voltaképpen megfizethetetlen? (Már csak, ha arra a rengeteg gyógyszerre és orvosi kezelésre is gondolunk, amit a kauzális horoszkóp nélkül a hátra levő életünkben meg kellett volna fizetnünk.) Arról nem is beszélve, hogy esetleg az asztrológus iránt is hálát érezhetnénk, ha mással nem, hát azzal, hogy ismerőseinknek, barátainknak a figyelmébe ajánljuk az áldozatos munkáját. Sőt: egyesek inkább szégyenlik másoknak azt mondani, vagy egyáltalán el mondani, hogy a személyi horoszkópjuk indította el azon az úton, amelyen bizonyos sorsbeteljesülések érhették (egészség visszaszerzése, pozitív eredményű családalapítás, vagy a család szétbomlásának elejét vevése, évek óta már nem is remélt gyermekáldáshoz való jutás), mondván, vagy írván magában, hogy azt ő is úgy gondolta, és úgy akarta csinálni, és az asztrológus csak megerősítette a korábbi elképzelésében. És ezt sem azért írom le, mert az ilyen személyek által valamiben is megrövidítve érezném magam pl., hiszen nekem is meg lehetnek azok a negatív meghatározódásaim, amelyeket esetleg még nem fedeztem fel és ami az egyedüli oka lehet, az esetleges belső, vagy külső kiegyenlítődési sikertelenségeimnek. Hanem azért, mert ismervén a szellemi törvények hatásmechanizmusát, jól tudom, hogy ez a szégyen, a sors-igazságnak ez a hiuságból jövő letagadása, előbb utóbb, öntudatlan és önkéntelen rossz lelkiismeretet gerjeszt a hálaadás fontosságát nem értő ügyfeleimben, és majd csodálkozhatnak, hogy a kezdeti sikereik után miért képtelenek a tovább lépésre, az életüknek a teljesen harmonikus és egészséges megélésére.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO