ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.06.25. 18:30

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Tapasztalati gyakorlat és tapasztalati valóságismeret, tehát élet-tapasztalat nélkül kábult (mesés) fantazmagória és steril okoskodás minden elmélet, és Teo-riai (Isteni látási) következtetések levonása és számontartása nélkül, a tapasztalat értéktelen robotolás.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2014.04.16. 10:34 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4075
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:


A BAK jegyében született és a Bak Sárkányfarokkal, valamint a Bak Lilith-tel rendelkező személyek betegségei, betegséghajlamaiknak szellemi-lelki okai

A Bak napjegy egyetemes lét működése törvényességének és az egyetemes felelősségtudatnak (A megváltódási szükség tudatának) vagyis a megváltódási folyamatok létrejöttének és megvalósulásának a feltételeit és szabályait biztosító, valamint az ősi teremtő- megváltóerőknek az ide vonatkozó megnyilvánulásit szabályozó erőtere. Ez azt jelenti, hogy az ember számára, a Bak által megtestesített erőtér őselve, a teremtett létnek a kiegyenlítődését biztosító és a létfolyamatokat az egyetemes kiegyenlítődés irányba terelő, a lét és az élet folyását, az egyetemes megváltás logikája szerint szabályozó törvényekkel való találkozását biztosítja. Ez az ember számára társadalmi – közösségi problémák és érdek-ütközések, érdek-egyeztetések, a közösség-alkotások elméleti (ideológiai) és gyakorlati (politikai) jellegzetes életkörökben és erőterekben jelenik meg. A Bak szellemisége
tehát, az ember számára a közösségi-társadalmi élet gyakorlati területein és a közösségi-társadalmi élet sajátos területein, azok hivatalos intézeteiben és intézmény-redszerében, valamint a politikai életszféra különböző és ellentmondásos érdekeinek a bonyolult szövevényében nyilvánul meg a leginkább és a leghatározottabban. Azon személyeknek tehát, akiknek ide vonatkozó karma, vagy gyakorlati életfeladat olvasható ki az asztrológiai sorsképletéből, feltétlenül meg kell ismernie, szemmel kell tartania és konkrét élmény- és tapasztalatszerzés céljából gyakorlatilag is, felelős tudatossággal be kell hatolnia e területre és ott helyt kell állnia.
Ezért, a Bak jellegű karmával, vagyis a Bak jellegű, mélytudati negatív személyi meghatározódásokkal, negatív spirituális-programmal született személyek nem csak, hogy érzéketlenek az egyetemes törvényekre, de egyenesen irritálódnak ezeknek a létezésének még csak a gondolatától is, és ha önkéntelenül is, de valamilyen nyilt, vasgy rejtett formában, de mindig a spirituális rend, harmónia, és főképp: törvényesség megbontására, illetve hamis törvényesség és hamis harmónia létrehozására törekszenek. Ezért, ha nyilt, ha rejtett formában, de ők mindig a közösségi - társadalmi cselekvési rendszerek életkörével viaskodnak, ahhoz vonzódnak önkéntelenül, vagy éppen attól menekülnek, vagy csak óvakodnak, miközben vonzza őket, azt gyülölik, szidják, szeretik és utálják egyszerre önkéntelenül. Amennyiben az utóbbi eset áll fenn, ez azt jelenti, hogy a Bak szellemiség igen negatívan jelentkezik a személy jellemvonásaiban és az illető személy teljesen azért zárkózik el a közösségi társadalmi élet formáitól, mert fél a közösségi szintéren rá váró küzdelmektől és nehézségektől, az ott rá leselkedő esetleges kudarcoktól, csődöktől és megszégyenülésektől, mivel nincs érzékük a törvényességhez és az arányossághoz, és úgy képzelik, hogy a társadalomban és a közösségben csakis korrupció, csalás és hazudozás, illetve háttérből való befolyásolás (intrikálás) által lehet eredményeket elérni.
Egy jellegzetes élethelyzet, jelenség, egy problémakör irracionális elutasítása azt jelenti, hogy a személy fél attól a problémakörtől, mivel ott nehézségeket tapasztal, vagy ösztönösen érzi, hogy ott vele szemben támasztott különleges elvárásokra, igényekre, és ezeknek megfelelő konfliktusokra, kemény akadályokra, elutasításokra és esetleg komoly kudarcokra, szenvedésre is számíthat.
Ezeket viszont a horoszkóp segítségével fel kell tárni, majd tudatosan fel kell vállalnia és addig kell próbálkoznia, amíg ezeken az életterületen is kiismeri magát és el kell jutnia oda, hogy a játékszabályokat megismerve, képessé váljon a jó tájékozódásra, a helyes cselekvésre és a közösségi szellemben történő felelős gondolkozásra.
A pozitív Bak a földi élet gyakorlati megvalósítási szintjére, a közösségbe hozza a Nyilasnál még csak nagyvonalakban és inkább az érzelmek és az eszmék szintjén jelentkező, törvényes erkölcsiség megvalósításának a szükségét és tisztázza azt, hogy megváltás ? kiegyenlítődés, csak és csakis a gyakorlati földi életfeladatok maradéktalan felvállalásával és a cselekedeteinkért, szavainkért és gondolatainkért-képzeletünkért és képzeteinkért való felelősségvállalással, valamint a természeti törvények tiszteletben tartásával és az anyag által visszatükrözött szellemi információk megfigyelésével és helyes értelmezésével lehet.
Mivel a zenit-pont mellett helyezkedik el, a Bak típusú ember is éppen annyira szeret vezetői-vezéri-szerepben tetszelegni mint a Kos és éppen annyira szeret hatalomban lenni és mások fölött uralkodni mint az Oroszlán, és minderre ráadásul, a kárpáti zerge biztonságával szeretne a szakadékos magasságok szikla-talaján megállni, a felhőkkel és a napsugarakkal közvetlenül érintkező (közösségi) csúcsokon sütkérezni. Ezért, néha a Kosnál és az Oroszlánnál is nagyra vágyóbb, magasra törőbb, hatalommániásabb és kegyetlenebb. Amenynyiben viszont keveset tud a földi élet részletkérdéseiről és gyakorlati nehézségeiről és a lélek mélységeiről, valamint az anyag belső szerkezetéről és a benne, az állati ösztönség szintjén jelentkező őserők természetéről, sok szenvedésben kell részesülnie, amíg a megfelelő szellemi érzékenysége kialakul. Vagy, a tanulást egészen lentről, a bányák és barlangok által megtestesített tudatalatti rétegek nehéz anyagának feltárásával, kiemelésével, átvilágításával, megfigyelésével, értelmezésével és az anyag alján és a tudattalan szellemvilág mélyén rejlő jelenségek, formák jelentése metafizikai értelmének megfejtésével kezdeni.
Ő az, aki hat éves korában máris (a kezedben jópofán, később már fárasztóan, vagy nevetségesen) komoly, nehézkes, öreges, koraérett, vagy koravén. Hiszen már akkor megsejti, hogy neki nagyon sok megrágni és megemészteni (befogadni, megvizsgálni, megérteni, és hasznosítani) valója van az életben és rendelkezik is a kásahegy átrágásához (megértéséhez, értelmezéséhez) szükséges szívóssággal, kitartással, türelemmel.
Lassan és alaposan rág és emészt, mérlegel, megfigyel, megfontol, kételkedik, bizalmatlankodik és bizonytalankodik, millió szemszögből vizsgálván meg a megértendő és megoldandó feladatát és amennyiben megoldhatatlannak, megemészthetetlennek ítéli, több fárasztó vizsgálat után is, később messze elkerüli azt.
Amennyiben viszont megfejtette, az így szerzett ismeretit-a személyes tudást!-okvetlenül felhasználja a társadalmi élet valamely csúcsának a meghódítására, de legalább is, a hatalom megszerzésében vagy megtartásában szorgoskodó személyek (tanítványok) kioktatására.
Amennyiben a Bakban, vagy a X. házban álló főbolygóink diszharmonikus fényszögeket kapnak horoszkópunkban, az előbb felsoroltaknak a szélsőséges változatát, vagy azoknak poláris ellentétét leszünk hajlamosak elkövetni mindennapi életünkben: merevek, vagy zárkozottak leszünk, nem csak a társainkkal, partnereinkkel és családtagjainkkal szemben, hanem minden újnak, vagy szokatlannak tűnő eszmével, eszmerendszerrel szemben is. Különböző mesterséges eljárásokkal és módszerekkel igyekszünk ezeket magunktól távol tartani, vagy, éppen fordítva: erőszakosan provokáljuk, erőltetjük bizonyos természeti folyamatoknak időnap-előtti megjelenését, felelőtlenül megváltoztatván az egyetemes törvények szerint (az idő, vagyis a Ritmus és a Ciklus törvénye szerint) megnyilvánuló természetes folyamatokat-sokszor a saját fizikai és pszichikai lehetőségeink és képességeink (vagy sorsfeladataink) ellenére is-, azt gondolván, hogy nyereséghez jutunk ezáltal. Eközben az erőszakoskodásunk és a lehetőségeinkkel való visszaéléseink következménye egy másik életterületen sokkal inkább visszadob bennünket fejlődésünkben (Ezért a Bak napjegyének megfelelő spirituális erötér és a Szaturnusz által megjelenített őserő a legközelebb áll az Ok és az Okozat, vagyis a Karma törvényének beteljesüléséhez.).
A bennünk megnyilvánuló (megváltatlan, fel nem ismert és harmonikussá nem oldott) Bak lételv nehezen kiheverhető, későre gyógyuló betegség-leckékben részesít bennünket: különböző bőrbajokkal, bőrkeményedésekkel, kiütésekkel, térdfájásokkal, térdtájéki sérülésekkel, kell küzdenünk. Valósággal térdre kényszeríti a sors vak és szeszélyes erejének képzelt lelkiismerete (Felettes Énje) a karmikus leckéiből tanulni nem akaró (nem képes) embert. Reumával, ízületi gyulladással, csont tébécével, ízületi tébécével, csontritkulással, különféle kelésekkel, daganatokkal, sorozatos csonttörésekkel, állandósuló ficamokkal, nyirokcsomó-gümőkórral, meszesedéssel, bénulásokkal, gutaütéssel, túlzott lesoványodással, vérszegénységgel, magas, vagy alacsony vérnyomással, érelmeszesedéssel, meghűlésekkel, állandó depresszióval, emésztési és székelési zavarokkal próbál rávezetni Felettes Énünk az igazi sorsfeladataink és egyetemes felelősségünk felvállalási szükségére és fejlődési életprogramunk beteljesítésére.
A betegségeken kívül szembe kell nézni az állandó hivatásbeli, közösségi életkörökben ért sikertelenségekkel, hátráltatottságokkal is, hiszen azért a Baknak megfelelő tízes horoszkópház a társadalmi-közösségi életterületeken való cselekvésrendszerek háza, mert ezen az életterületen olvasható le a leghamarabb az, hogy a szülött távolodik-e, vagy közeledik sorsfeladatainak beteljesítéséhez.
De vigyázat: a jelenség fordítva is igaz: a fent leírt betegségek és a sorozatos sikertelenségek akkor is fenyegetnek, ha a Szaturnuszi őserő természetével visszaélve, elárkozunk a társadalmi-közösségi élet elöl és egészen visszahúzódott életet élünk, sündisznó-lélekkel senkit sem engedünk magunkhoz közel, semmilyen jelenség és senki felé nem nyílunk meg, senkit nem veszünk körül önodaadó és odafigyelő-de nem terhes, hanem tapintatos-szeretettel.
A teljes visszahúzódás, a félrevonulás elfásít és végül megtör és ezért semmivel sem jobb, nem erényesebb és főként nem veszélytelenebb, mint a türelmetlen eredmény-, hírnév-, siker- és élvezethajszolás, az egyéni becsvágy-kielégités és a karrierizmus.
Amint említettem, a Bak csillagkép és az uralkodó bolygója, a Szaturnusz a Karma törvényéhez kapcsolódik közvetlenül és ha ebből a szemszögből közelítünk a kérdéshez, nyilvánvalóvá válik az is, hogy miért az imént felsorolt betegségek jellemzőek a Bak szülöttekre, ugyanis a földi, tehát a fizikai testben való létezés számunkra az egységes, egyetemes világon belül egy sajátosan elkülönült létállapotot biztosít, amelynek folytán éber állapotban egy polaritásokban megnyilvánuló anyagi világban kell határozatokat és döntéseket hoznunk és ezen döntések alapján cselekednünk életünk minden mozzanatában. A szanszkrit Karma kifejeznek az értelme is hűen tükrözi ezt a sajátos helyzetünket, hiszen egyaránt jelent meghatározódást, adósságot, kötelességet cselekvést és gondolkozást, valamint bevált is, ami arra utal, hogy (tudatos, vagy tudattalan) gondolkozásunk alapján cselekszünk, de arra is, hogy cselekvéseink következményei, még ha megváltozott és számunkra nagyon nehezen felismerhető formákban is, de visszahatnak ránk és mi ezeket a hatásokat kénytelenek vagyunk elszenvedni, értékelni és értelmezni, ami megint csak új és új gondolatformák létrehozásához (elgondolásához) vezet, amelyek apján cselekedni fogunk az elkövetkezendő időben. A bőrünkön és a csontunkon érezzük tehát a földi létezésünk által kiváltott válaszreakciókat és amennyiben sorozatosan nem vagyunk hajlandóak ezen "sors"-figyelmeztetésekből nyert információkat helyesen értelmezni, különböző szenvedések által is figyelemfelhívó fizikai változásoknak vagyunk kitéve. A fizikai testünk pontosan a fájdalom érzésén keresztül áll a tudatunkat is hordozó metáltestünkkel összekötve. És viszont: a tudatunkat (is) hordozó metáltestünk az érzeteken és a vágy, a gyönyör és a fájdalom érzésén keresztül van összekötve a fizikai testünkkel. Tapasztalnunk kell ahhoz, hogy gondolkozhassunk és gondolkoznunk, vagyis döntenünk kell ahhoz, hogy új fajta tapasztalatokat szerezhessünk, tehát bizonyos, általunk is vágyott élmények megtapasztalása érdekében a következményekért személyes felelősséget kell vállalnunk.
Ahhoz viszont, hogy a gondolkozásunk kiszélesítése érdekében új és új tapasztalatokhoz juthassunk, új és új élmények kockázatát kell vállalnunk, vagyis a következményekért vállalnunk kell a felelősséget. Amennyiben viszont nem vállaljuk a személyes felelősséget személyes döntéseinkért, nem is leszünk képesek soha azoknak a ránk visszaható (néha fájdalommal járó...) visszajelzéseiből levonni a ránk vonatkozó, megfelelő következtetéseket és ezért újabb és újabb hasonló élményre lesz szükségünk, addig amíg automatikusan meg nem tanuljuk az illető őserővel (bolygóval) való személyes harmóniába-kerülés leckéjét.
Pontosan ezt idézi elő a Szaturnusz, a felelősségtudat és a tapasztalás, vagyis a lehetőségek és a határok ismeretének és a következetességnek princípiuma és ezt biztosítja a Bak által megtestesített spirituális erőtér is. Ezért a leginkább a fizikai-természeti személyünket a fizikai külvilágtól elhatároló testfelület: a bőr az, amely az ilyen tapasztalási leckében elsődlegesen részt vállal, a fizikai test legszilárdabb vázát képviselő csontozatunk mellett. De ugyanezt az információ-szűrést, információ-befogadási lehetőséget előkészítő funkciót tölti be a fizikai természet információkat hordozó, különböző táplálékok megemésztését (feldolgozását) fizikailag előkészítő (hátsó) fogazatunk is. A Bakban álló Szaturnusz szembenállása, vagy kvadrátja a Marssal, a legtöbb esetben hamar romló fogakat, emésztési zavarokat, különböző bőrbetegségeket, vagy csonttörésekkel végződő baleseteket eredményez, amennyiben nem sikerült e két, látszólag egymásnak ellentmondó és egymást kizárni látszó őselvet harmónikusan egyeztetnünk, egymással kiegyenlítenünk személyiségünkben.
A Bak ember által megtanulandó karmikus leckéről, vagyis a Szaturnusz őserőnél felemlített egyetemes felelősségtudatról mely a Karma törvényének kiegészítője és amit a Bak karmával rendelkező személy a fizikai dimenzió által nyújjtott tapasztalási lehetőségei segítségével kell magában felépítenie, bővebben kitérek a Vízöntő napjegyének jellemzésénél és univerzális értelmezésénél, hiszen a felelősségtudat jelentését a leginkább annak misztikus kiegészítőjének: a Szabadságtudatot képviselő Uránusz metafizikai értelmezése, ismertetése segítségével lehet megvilágítani.
Egyébként a pozitív Bak, vagyis a saját belső korlátain túljutni képes embertípus a bölcsesség, a nyugalom és a kitartás (elvhűség) őselvét és így, a közösségért hozott áldozat és a közösségi jó-cselekedetek szimbólumát testesíti meg mint és föld elemű és mint női elemű Konstellációnak a szülöttje.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2018.12.30. 16:00 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4075
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
A TÍZES FÖLDHÁZ A X. ház, mint a Bak szellemiségének a gyakorlati megvalósulási sors-köre, a társadalmi-közösségi megvalósítások háza, a hivatás háza, vagyis a vizsgált személynek az emberi közösségek és tágabban: a társadalom nyílt színterén felvállalandó, karma-oldási gyakorlati életfeladatoknak és ezzel együtt a társadalmi színtereken való kibontakozási és bukási lehetőségeit jelző asztrológiai elemeknek a háza. Itt annak a társadalmi - közösségi életterületnek a jellegéről kapunk információkat, ahol a szülött bizonyos cselekvési folyamatokat véghez víve, közösségi akciókban részt véve, felszabadíthatja legjobb (addig talán latens) kreatív képességeit, illetve, könnyen elbukhat, amennyiben azokat önzőn és öncélúan, pl. a spirituális fejlődését, öntudata morális csiszolását – finomítását és erősödését nem szolgáló, felesleges sikerek elérése érdekében használja. (Nem az önnevelésre, öntudatának, de főként a felelősségtudatának és felelősség-érzésének a növelésére.)
Mivel itt a szülött képességeinek kibontakozási folyamata összhangban kellene, hogy álljon (Már amennyiben a szülött felébred és felismeri ezt a X. házban található napjegy jellegével összhangban álló, számára legalkalmasabb cselekvési életterületet) az érvényben levő társadalmi-közösségi elvárásokkal és szükségletekkel, ez nem a VI. háznál leírt munkahelyi problémák és az anyagi szükségek, a kényszerek háza. Ezt annak ellenére is, hogy amiért a hivatás és a munkakör az esetek több mint ötven százalékában egybe esik, általában összefüggések léteznek e a két ház materiális vonatkozású erőterei és karma-oldási-lehetőségei között.
Ugyanakkor az VI. ház nem kiegészítője, nem alapja, de nem is ellentéte a X. háznak. Hanem bizonyos vonatkozásban lehet az előtere, előkészítője, előfeltétele annak. Úgy is mondhatnánk, hogy próbaterme. A X. ház komplementere ugyanis a Rák csillagképének megfelelő IV. ház., tehát a család és az otthon háza, az első és elemi és az elsődleges közösség háza. A tízes ház már a nagy közösséggé, sőt lehet akár az egész emberiség közösségének a háza is, amelynek megnyilvánulási területén: a kisebb közösségében, vagy a tágabb társadalmi életkörökben, a szülött olyan információkhoz juthat az ide vonatkozó cselekvési környezete (pl. munkaközössége) visszahatásaként, amelyek összhangban állnak az ő karma-oldási küldetésével, azaz: az inkarnációs fejlődési programjával. És így, az itt szerzett tapasztalatok, személyes információk segíthetik öt a sorsa beteljesítésében, saját fizikai- lelki- szellemi struktúrájának teljes értékű kibontakoztatásában (hasznossá tételében) és továbbfejlesztésében. Egyszóval és a szó szoros értelmében is: a boldogulásában.
A tízes ház életterületének a felfedezése és a személyes küldetés beteljesítése tehát előfeltétele a közösségi megmérettetéseknek-, vagyis a karmikus tükrök háza is. A klasszikus asztrológia felfogásában a X. ház az "elérhető célok és eredmények, a hivatás, a pozíció, a rang, a társadalmi helyzet, emelkedés és előrejutás háza. Az elismerések, a megbecsülés, a népszerűség, a hírnév, a sikerek, az elérhető hatalom mértékének a háza. A nagy nyilvánosság előtti szereplések és a törekvések beteljesülésének a háza." Ez a leírás, nem áll ellentétben a fentebb leírt karmikus - kauzális koncepciótól, csak éppen az eredmények és a következmények szempontjából vizsgálja és nem az okok világából szemléli a X. ház által megtestesített spirituális és kauzális problémakört. Mondhatni, hogy az okozatok, vagyis a következmények szemszögéből, a felszínek világából. Mivel a X. ház a Bak napjegynek az analogonja, a Szaturnusszal mint uralkodó bolygó, nyilvánvaló, hogy a Szaturnusz révén, ez az életkör a karma meghaladásának előfeltételeit is tartalmazza, tehát, hogy a X. ház életterületének a helyes értékelésén hatalmas mértégben múlik az, hogy a vizsgált személy képes lesz-e meghaladni a karmáját és ez által akár csak egy arasznyit is boldogulni az életben, vagy sem? Mert, amennyiben itt, ebben a házban, bármilyen horoszkóp-jel található, ahhoz, hogy igazából (kauzálisan!) önmagunk lehessünk az, aki a közösségért áldozatot hozva fejlődik spirituálisan, ahhoz tehát, hogy "hozzáadjunk valami jót a világhoz" (Nagy László), a Szaturnusz szelleme által jelölt összes személyi felelősségek felvállalása által, be kell lépnünk a világba, nem szabad elvonulnunk előle. Hiába húzódunk a napfény elöl az árnyékba egész életünkben, ezzel nem zabolázzuk meg a diszharmonikus késztetéseinket, a kibontakozásra vágyó, jó, vagy rossz adottságokat. A legrosszabb vallásos tanok és magatartások azok, amelyek a világtól, a közösségi élettől való elvonulást, elzárkózást helyezik előtérbe. A bennem működő negatív erőket és hatalmakat nem úgy szelídítem meg, hogy elrejtem őket az elvonultság homályába, a tudatalattim sötét rétegeibe, hanem úgy, hogy kihozom a napfényre a közösség elé és ha kibírja a napfény, az értelem világosságát, akkor hü barátommá, segítő társammá (tulajdonságaimmá) válnak, ha viszont nem bírják ki, akkor megsemmisülnek. De amennyiben visszafojtom őket, biztos, hogy valamikor kitörnek a fényre, a tudattalan világom sötétjéből és felfalnak engem. Nos, ide kell a Szaturnusz bölcsessége. Ti., hogy ne a nyavalyáimat, a gyengeségemet, a gyávaságomat, a félelmeimet, aggályaimat és előítéleteimet, vagy az önző ambícióimat, vagy a sértettségemet és az abból születő gyűlöletemet és a haragomat vigyem a közösségbe, hanem inkább azt ami kreatív, életigenlő bennem. Persze úgy, hogy az esetleges hibáimért, részletek szintjén hibás gyengeségeimért SZEMÉLYESEN vállalom a felelősséget. De sem nem fárasztom vele embertársaimat fölöslegesen, sem nem rejtegetem azokat véka alá, mint egy kellemetlen részemet, amit senki sem kell tudomásul vegyen. Aki ezt nem tudja, a X. ház életterületén, vagyis a közösségi élet nagy színterén, elveszik nem is annyira mások előtt, mint a saját karma-oldási életfeladatai beteljesítési lehetősége előtt. És ezt még akkor is, ha a világ összes érdemrendjeit a mellére kitűzi és a legnagyobb rangjelzéseit a vállára felteszi. (Ezt szokták tenni azok akiknek diszharmonikus bolygók állnak a IX., vagy a X. házukban.)
Mert nem rangjelzéseket kell a vállakra tenni - venni, hanem a saját cselekedeteinkért és gondolatainkért való felelősségeket kell mályen, nagyon mélyen a tudatunkba vésni. És nem arra való a közösség, hogy magunknak érdemeket, dicsőséget és egyéb szamárságot szerezzünk általa, hanem, hogy megtanuljunk mások révén önmagunkkal-, majd az egyetemes törvények erőivel és hatalmaival összhangban élni. Vagyis, minden szempontból törvényessé válni, a társadalomban, a közösségben is az összes összhangba-kerülési lehetőségeket felkutatni és a gyakorlatban azokat mind beváltani. Ez, a törvényesség öntudatának a megszerzése, a törvényessé válás a sorsfeladata mindenek előtt, azoknak, akiknek különösebb bolygóhelyzete van a X. ház befolyási övezetében. (De persze, ez az életfeladat másokra is érvényes, de nem annyira kiemelten fontos, mint azoknak, akiknek a 10 házban bolygó, vagy karma-pont található.)
És az is egyértelmű, hogy azok a személyek, akiknek itt kamrapont, vagy pláne, ha mind a két karma-pontja, vagy egy erősen (teljesen!) negatívan fényszögelt Nap található, Bak jellegű karmával is rendelkeznek, attól függetlenül is, hogy ezek a horoszkóp-elemek milyen jegyben találhatók.

Az viszont csak a sokat tapasztalt asztrológus számára egyértelmű, hogy ezek a személyek, éljenek akár a legnagyobb társadalmi közmegbecsülés fényében, vagy minden társadalmi vonatkozású életterülettől távol, az egyetemes törvények szempontjából (Tehát nem kötelezően a BTK szempontjából is.), rejtetten, valamiféle spirituális törvény-szegésben, tőrvény-sértésben élnek. Például, az egyik nagyon kedves és rendes, de ugyanakkor nagyon (néha fárasztóan…) óvatos, és szemérmes régi, és távol élő rendelőmnek (Tehát olyannak, akivel nem találkozhattam személyesen.) állt a Sárkányfarka a 10 házban, és a Szaturnusza a 8. házban. Mind firtattam és kutattam tehát az ő érdekében (mármint a teljes karma-oldást célzó átvilágítás érdekében), majd kérdeztem őt magát is, hogy mi lehet ez a törvénytelenség, amiben egészen biztos voltam, hogy létezik, de még azt követően sem árulta el, hogy elnyertem a teljes bizalmát, és egy hálás mondatokkal telt levélben búcsúzott. Két év múlva viszont éppen azzal az újabb kérdéssel fordult hozzám, hogy mondjam meg neki, hogy melyik ellentétes nemű személlyel folytassa az életét: a házastársával-e, vagy azzal, aki már akkor is, a házassága melletti szeretője volt, amikor a horoszkópját készítettem. Tehát ez volt az a bizonyos, spirituális értelemben vett, és erősen (még előlem is!) eltitkolt (Lásd a 8 ház leírását) törvénytelenség, aminek a megoldását – feloldását két évvel korábban is megtanácsolhattam volna. – Még szerencse, hogy annál nagyobb baja nem lett, mint, hogy mélységes öntudati – lelkiismereti válságba került, mert ez a rendeltetés és karmikus szempontból törvénytelen állapotban való ragadása, akár súlyos, un. nemi betegségi állapotba, vagy valamilyen, a farok-csontjának, vagy a nemi szervének a végzetes sérülésével járó balesetbe sodorhatta volna.
De az is, hogy az ilyen személyek miért rendelkeznek még a tűz-jegyű karmás személyeknél is erősebb, de persze, rejtettebb és ezért még annál is veszélyesebb (végzetesebb) kevélységgel és gőggel, tehát beképzeltséggel és nagyképűséggel, sőt, egyes (Nagyon ritka!) esetekben még nárcizmussal is. Ami, a hétköznapi logika aszerint, csak a tűz karmás személyekre (És ide tartoznak nem csak a Kos-, Oroszlán és Nyilas karmások, hanem a kínai asztrológia tigris évében született személyek is), kellene, hogy jellemző legyen? (Mert, hogyha valaki ab ovo, törvénytelennek érzi magát a mélytudattalanja szintjén, persze hogy a személyiség-zavarokkal küzdő tűz jegyű karmával rendelkező személyeket is lepipálja rejtett gőgben és kevélységben, illetve beképzelt nagyképűségben.)

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2019.01.09. 12:04 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4075
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
https://www.youtube.com/watch?v=cgs-gDM ... ture=share

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO