ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.03.25. 08:29

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2015.10.17. 15:53 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4033
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
7. Szaturnusz. A felelősség-hárítási, felelősség-kicselezési, illetve látszat- vagy hamis felelősségi, avagy a biztosítási és aggódási karma-program. Másfelől, ennek az ellentéteként: a beavatkozási –irányítási és ellenőrzési mániákat szülő, másnevén: kontroll-program. Kimondottan a Bak jellegű karmához tartozik, de jelentkezhet a Vízöntő jellegű karma-programokban is.

A személyiséget meghatározó őserőknek a törvény-ellenes megjelenési formáihoz kapcsolódnak az aggodalmaskodási és a biztosítási, valamint az irányítási és ellenőrzési kényszerbetegségeket eredményező családi programok, valamint azok szöges ellentétei: a felelősség-elhárítási és kikerülési, elkerülési, felelősség kicselezési késztetések, a közömbösség és ignorancia programja. Vagy szélsőséges megnyilvánulásaikban: a rögeszmésség, a tárgyakhoz, helyzetekhez és személyekhez való, irracionális ragaszkodási fóbiák és gyűjtögetési mániák. Mértéktelen és önkéntelen aggodalmaskodást, túlzott és aprólékos tárgyi-felelősségérzést, vagy annak az ellentétét: a felelősség kikerülést, elhárítást, a felelősség átruházási - átadási, átpasszolási – késztetéseket, vagy ezek ellenétét: az öntudatlan és önkéntelen beavatkozási, ellenőrzési és irányítási késztetéseket eredményeznek ezek a negatív spirituális programok. Tehát hamis felelősséget, fegyelmezetlenséget és türelmetlenséget, illetve a manipulációs kontrollt, a közömbösséget és az egykedvűséget kiváltó, e két ellentétes magatartások valamelyikére inspiráló és predesztináló hajlamok.

Mivel elsősorban az egyetemes felelősség őserejét, illetve a határ- és az aránytudat teremtői őserejét, valamint az életrendeltetés-beváltást (Ez esetben, tehát negatívan: annak az elkerülését, illetve az un. pótcselekvések és pótfelelősségeknek, vagyis a kompenzatív - hamis felelősségek vállalását), az életfeladat- és sorsvállalás őserejét megtestesítő erőhöz kapcsolódik, és csak látszatra gyökerezik a családi tradíciókban. Inkább az ősanyáknak a spirituális, vagy a pragmatikus (tetterős) felelősség szellemiségéhez való túltengően pozitív vagy negatív viszonyulásban találjuk meg a keletkezési okait.
A veleszületett program, eredhet abból is, hogy az ősanyák valamelyike nem jó szemmel nézte, értelmezés nélkül helytelenítette (nem helyesen ítélte meg, illetve haraggal elítélte) az apja, az apósa, vagy a férje családapai szerepkörének a betöltési módját. Esetleg, ezek az ősanyák féltek és szorongtak attól, vagy azoktól, sőt: titokban és rejtetten gyűlölték ezeket a családapai szerepkörükben, szerintük negatívan – agresszíven - viselkedő férfiakat. Ritka esetben a közösségi - társadalmi életet szabályozó hatóságokkal, intézményekkel, illetve azoknak a hatalmi képviselőivel, irányítóival, vagy hivatalnokaival gyűlt meg az ősanyák közül egynek, vagy többnek a baja, nyílt szembesülés, vagy erős elhárítási, kikerülési vágy, esetleg üldöztetési érzések és képzetek formájában, mielőtt megszületett volna az a lányutódja, akitől a személy leszálló ágon származik.
Ezen személyek nem bíznak a teremtésnek és a saját sorsuknak - életüknek a pozitív rendeltetésében és értelmében. Nem bíznak a saját intelligenciájuk és a létfenntartó képességeik erejében, és főként a teremtői képzeletük pozitív sors-létrehozó képességében, és szüntelenül aggodalmaskodva "azért, hogy mit esztek holnap és holnapután" (Názáreti Jézus), folyton be akarják biztosítani magukat a nehézségek ellen, és emiatt mindig csak a jobbnak remélt, illetve a lehetségesen vészterhesnek is képzelt és ezért rettegett jövőben és soha nem a jelenben élnek. Türelmetlenkednek a jobb és kedvezőbb jövő elérkezésének a reményében, azt képzelik, hogy a jelen feladataik elválasztják őket attól a „jótól”, amely egy kedvezőbb jövő élethelyzetben várna rájuk
Nem képesek a jelenben – és így az öröklétben – élni, a jövőért való aggódásaik miatt, a jövő befolyásolása érdekében hozott, általában negatív következményekkel járó, „áldozatos törekvéseiknek” a megszűntetési képtelensége miatt. Be akarják biztosítani magukat a jövőben történhető szerencsétlenségekkel, betegségekkel, nélkülözésekkel szemben, illetve, biztosabb, szebb és jobb és kényelmesebb jövőt szeretnének biztosítani önmaguk és az utódaik számára, és ezért folyton lemondanak a jelenről, az által, hogy mindig csak a jövőért aggódnak, élnek, dolgoznak és halnak, illetve a megszerzett jövő-zálogaikat: a felhalmozott gazdasági javaikat szeretnék biztosítani, biztosított helyzetbe és állapotba hozni. Ezzel, a megváltás elemi logikájával szemben akarják önmagukat és utódaikat bebiztosítani, és a biztosítási törekvéseikben, illetve az utód-féltésükben, az utódok miatti aggodalomban, ezzel az önkéntelen, negatív mágikus képzeleti tevékenységükkel, tudattalanul tönkre teszik a jövő megélhetést biztosító környező természeti életet, halálra szennyezik és sterillé szipolyozzák a természet világát.
És végül, már csak egy, de maximum két utódot "vállalnak", de inkább egyetlen utódot sem nemzenek és gondoznak, mert ugye, ennyi aggodalomra okot adó probléma mellett, magas fokú felelőtlenséget jelentene a gyermekek „vállalása” és így jutnak el a görcsös felelősségből, vagyis az aggodalmaskodásból a teljes felelőtlenségbe.
Sorsproblémáik feloldása szempontjából, általában éppen ott és abba az irányba zárkóznak el és arra nyitnak, ahol, és amerre nem kellene. Amely információk és tudásrendszerek irányába nyitniuk kellene ugyanis, nem akarnak nyitni, nem akarnak megnyílni, hanem inkább elzárkóznak még képzeleti szinteken is, mivel félnek az új és ismeretlen jelenségek, helyzetek és állapotok megtapasztalásától, még akkor is, ha azoknak pozitív következménye lenne. Ezért rugalmatlan, idejekorán elfásult, vagyis koravén személyek. Hamarabb öregednek szellemileg és ennek következtében lelkileg és testileg is.
Ezek csak úgy (lennének) hajlandók a megfelelő, helyes információt be- és elfogadni, ha azok hirdetőjétől (szerzőjétől) garanciát kaphatnak, hogy - akárcsak az orvosi receptek és gyógyszertári készítmények, vagy a fegyverek, „tényleg működnek” és hatnak, azonnali eredményt és hasznot hoznak. Sőt: ha ezek a receptek és gyógyszerek, meg más szerek, lehetőleg a modern világ körülményei között és a modern élet feltételei között is azonnal alkalmazhatóak, és lehetőleg „olcsón megvásárolhatóak” legyenek.
A program kiválthatja mindennek az ellentétes mentalitását is, ami az előbbinél is károsabb: a bántó közömbösséget és a probléma- és felelősség-hárítási élet-stratégiát mások problémáival és főként a gyermekek „bajaival” szemben, és a relativizmusig menő felületes viszonyulást a spirituális és kauzális információkkal szemben, a szellemi - erkölcsi magatartási formákkal szemben. Tehát a felületes probléma- és kapcsolatkezelést, valamint a sorsállapotoknak és élethelyzeteknek az igényesség szűrője nélküli, és ezzel együtt határozatlan és bizonytalan, lagymatag elfogadását, befogadását.
Ők a kapzsiak mellett, a jövő és a megélhetés miatti aggodalmuk által hajtott, mesze fölöslegben termelő hangya-emberek, az iparkodó halmozók, a felhalmozott anyagi javak és élvezeti eszközök biztonsága miatt aggódók, akik a biztonsági zárakat, berendezéseket feltalálják és gyártják, illetve azok, akik a sors-ellenes biztonsági eszközöket és biztosítási kötvényeket megvásárolják és ők, akik a bankoknál is gazdagabb biztosító társaságok apparátusának a működtetését, azok személyzetének a fizetését a kötvényeik vásárlása által fenntartják.
Ugyanarról a spirituális tőről fakad az iméntivel ellentétes mentalitás is. Ezek az emberek, a kiegyenlítődés és a polaritás törvénye szerint, ugyanazt a lényegi zavart testesíti meg mind az előbbiek: a felelőtlenség, illetve a felelősség-kerülő, a közömbös és lusta, érdektelen személy mentalitása által hajtottak és gyötörtek. Ennek hatása alatt az ember nem, hogy nem izgatja magát a holnapért, de egyenesen utál bármit is tenni bármilyen helyzet-jobbítás érdekében. Ezek tudják, hogy az aggódók vannak többségben és azok mindig elég fölösleget termelnek és fölösleges javakat (élvezeti, kényelmi és általános fogyasztói cikket) halmoznak fel, ahhoz, hogy ebből a fölöslegből a létfenntartáshoz szükséges táplálék és az anyagi javak, az ők számára is kikerüljenek, szociális juttatások, illetve a „testvéries és igazságos elosztás” formájában. Vagy, ha nem, akkor úgy, hogy amazoktól önkényesen elveszik, elrabolják, anyagi javak és pénz formájában, annak a függvényében, hogy személyisége többi elemét képező sajátosságai milyen jellegű gondolkozási módra, miféle ambíciókra, és félelmekre, aktív, vagy passzív személyiség-jegyekre utalnak.
Ők már nem, hogy nem aggodnak a jövőért és az utódokért, hanem gyermek-nemzés és gyermekgondozás- és nevelés-ellenes elméleteket gyártva, az ilyen férfiak egyszerűen nem vállalják fel a megszületett gyermekeiknek a gondozását sem, de persze, lehetőleg elkerülik az olyan szexuális viszonyokat, amelyből gyermek származhatna, illetve, ők a fogamzásgátlás eszméjének és tudományának az elkötelezett hívei és hirdetői. Az ilyen nők, ha óvatlanságból megfogannak és nem veszik idejében észre azt a „nem kívánatos dolgot” a méhükben ahhoz, hogy el tudják kapartatni, lehetőleg át adják a gyermekeiket valamilyen intézménynek, vagy ha lehet, gyermektelen rokoni, vagy baráti családoknak. Ezek nem gyarapítják általában a különböző lakat- és zárgyártó, az ultramodern biztonsági berendezéseket gyártó cégek tőkéjét, valamint a biztosítási bankok bevételeit, és mivel restségben és munkaundorban szenvednek, a lustaságukat pénzellenes elméletekkel támasztják alá, a pénznek az ördögtől való eredetéről szóló elméleteket gyártanak. Nem nagy baj, ha ezt az elméletet csak a maguk használatára gyártják, nagyobb baj az, ha például veszélyeztetett kisebbségek tagjaiként teszik ezt.
Többségük viszont, jól működtetik a globális természet-kizsákmányolói nagyüzemet, az által, hogy a vállalkozói szelleműek és vakmerőbbek közé tartózván, időnként levágják, feltörik, felrobbantják, a zárakat és a biztonsági berendezéseket, és persze, elrabolják a feleslegben felhalmozott értékeket, ezzel újabb zárak, berendezések gyártására és biztosítási bankok létrehozására és finanszírozására késztetik a szorgalmas aggodalmaskodók millióit. Családi felelősséget ritkán, vagy egyáltalán nem vállalnak, de ha családot alapítanak is, akkor vagy feszesen spórolnak az utódok számával és egynél, de kettőnél több utódot semmiképpen nem nemzenek, illetve nem hoznak a világra, amennyiben az aggódók táborához tartoznak. Vagy ennek a szöges ellentéteként: a minőségi gondozás és nevelés eszméje messze elkerüli őket és az utódok számával egyáltalán nem spórolnak, amiként persze, azok gondozása, nevelése miatt sem törik össze magukat egyáltalán, és a széles nagy-természetre, illetve a szociális környezetre hagyván és hárítván azok gondozását és nevelését.
A Fejlődés törvényét szabotáló, beavatkozási- és ellenőrzési-irányítási mániába torkolló felelősség-ambíciósak egészen másfajta magatartást gyakorolnak, de annak is, ugyanaz a spirituális gyökere. A közismert zsarnokok mellett és azokon túl, jól ismertek azok a „szülői” (apai és anyai egyaránt!) modellek, amelyek megtestesítői még a gyermekeik 30 és 35 éves korában is magatehetetleneknek, tájékozásra képtelennek, ügyetlennek, és irányítani valóknak tekintvén azokat, miközben kis gyermekkorukban még egyenlősdit és demokráciát, sőt: liberalizmust gyakorolva azok nevelésében, teljesen tönkretették azok realitás-érzékét és erkölcsi értéktudatát. Ők a szabadelvűséget fordítva és tehát abszolút hibásan gyakorló pedagógusok, akik a természetes és hagyományos nevelési – irányítási elvek helyett a pszichológiai manipuláció pozitív eredményeire esküsznek és az Istennek sem akarják meglátni az idealista elképzeléseiknek megfelelő nevelési módszereik, és azoknak a sokszor tragédiákba fulladó hosszú távú következményeit. (Lásd a diáktársaikat és tanáraikat legyilkoló ámokfutó neveltjeik által okozott mészárlásokat.) És a kétségbeejtő ezeknél a személyeknél az, hogy látszólag mintha igazuk lenne, hiszen őket igazolják a rafináltan civilizált elméletek és az ilyen mentalitás, mivel a felszínen lelki és szellemi erőfeszítés nélkül, tehát könnyen gyakorolható, kíméletes és ezért még humánusan tetszetős is, az hogy nem kell senkit és főként az ártatlannak látszó gyermekeket, direkt tiltásokkal és szembenállásokkal „terrorizálni”, hanem csak finom pszichológiai zsarolások és figyelem-elterelések útján manipulálni, a „jóra rávezetni”. Talán ezek okozzák a legnagyobb károkat a morális öntudat szintjén az egész emberiségben.
Ennek a legszélsőségesebb, de még látható - érzékelhető és ezért még leleplezhető és a józan belátóképesség segítségével és persze: jóakarattal feloldható - felszámolható változata persze, az élettársnak, vagyis a feleségnek - férjnek az önkéntelen és főként: rejtett manipuláló irányítási és kontrollálási vágya, illetve szélsőséges esetben a mániája. Lásd nőknél a papucskormányzásra való törekvéseket, alantas ambíciókat, amelyek az annak ellenálló férjük teljes és végzetes meggyűlölését is kiválthatja. Az a változata viszont már akár őrületbe vezetően is veszélyes, amikor valaki egyesen a sors-erőket, illetve azok gyűjtő nevén: az Istent akarja irányítani, annak - azoknak feltételeket akar szabni, arról, hogy őt az és azok miként tegyék boldoggá, megszabni akarván, hogy az életük mely területére és milyen formában kérik azokat az isteni kegyeket és segítségeket, illetve "köteles gondoskodásokat" megjelenni, amitől ők állítólag boldogak lehetnének.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO