ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.06.25. 19:08

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2016.02.22. 19:04 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4075
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Diana Spencer (hercegnő) halála a spirituális asztrológia szemszögéből

Ajánlattal az erdélyi liberális dívának: Parászka Borókának


A Diana Spencer alapképlete (asztrogrammja) már első pillantásra igazolja azt, amit a vele együtt szörnyethalt milliárdos szeretőjének, Dodi Fayed-nek az édesapja – persze, nem asztrológiai szempontokból kiindulva -, úgy fogalmazott meg, hogy mindkettőjük halála ostoba és hiábavaló volt. Nincs ebben az asztrogramban semmi olyan „végzetes” jel, amely arra utalna, hogy a hajdani hercegi óvónő számára kötelező lett volna az időnapelőtti és tragikus körülmények között történő elhalálozás. Ami viszont a fenti megállapítás után azonnal a szemünkbe ötlik az alapképlet vizsgálatakor az, hogy a Diana esetleges nehéz, küzdelmekkel teli sorsa elsősorban a saját személyi-tudatának és azon belül is az anyai (Hold) - anyasági, valamint a szeretői, szexuális személyi (Vénuszi) mivoltának a diszharmonikus megéléséből, e két őserőnek az egyazon személyiségen belüli egymásnak a kizárására, elnyomására törekvő, egymással nehezen összekapcsolódó alaphelyzetéből adódhat. Mind a két őserőt (az anyait és a szeretőit) megtestesítő bolygó, a Hold és a Vénusz, az asztrogramnmak a négy lerhetséges legsötétebb pontja közül kettővel, vagyis a vizsgált személy tudattalanjának a lehetséges négyből két legmélyebb részét jelző asztrológiai pontokkal áll szoros együttállásban: a Hold a Sárkányfarokkal és Vénusz az Ég Aljával (utóbbi a IV. horoszkópház csúcsa).
A mindennapi nyelvre lefordítva, mindez azt jelenti, hogy a vizsgált személy (esetünkben Diana) élete minden mozzanatában, minden cselekedetében és ő általa sem sejtve, ezzel a két világalkotó őserővel való harmóniába-kerülési kényszere, ezen őselveknek a tudattalan szféráiba rejtett személyiségén keresztül történő, sokszor tragikusan megélt, katartikus átélési és harmóniába kerülési kényszere mozgatta. Az asztrogramjából kiolvasható spirituális-fejlődési programja alapján, Diana Spencer el kellett volna érkezzen élete egy érett szakaszában oda, hogy egyszerre tökéletes anya és tökéletes szerető tudjon lenni, anélkül, hogy ennek a két ősállapotnak a teljes értékű átélése zavarta, vagy kizárta volna egyik a másikat. Ennél mi sem lehet egyszerűbb, gondolhatják egyesek, akik anélkül, hogy komolyabban belegondolnának a probléma valóságos mélységeibe, szeretnek mások fölött ítélkezni.
Az évekkel korábban szerzett, zöld fülű sztrológusi tapasztalataim szerint, a feminizmus által, az életrendeltetésük felől félrevetetett un. felvilágosult nők többsége számára, női mivoltuknak ezt a két lényeges és állandó összetevőjét a legnehezebb egyszerre megélni és harmonikusan összeegyeztetni. Annak a magyarázata, hogy ez miért van így, nem képezi a jelenlegi írás tárgyát.
A Diana Spencer esetében - legalábbis a születési horoszkópja szerint- ez a belső összeférhetetlenségi probléma (nehézség) hatványozottan jelentkezik, nem csak azért mert mind a két őserő a tudattalan (vagyis az ösztönvilág) legmélyebb rétegei szintjén -és ezért a szülött számára észrevehetetlenül és követhetetlenül- fejti ki az úgynevezett misztikus hatását, hanem azért is, mert: 1) erős disszharmónikus fényszöget alkotnak egymással 2) mindkét bolygó egy T-kvadrát nevű (Egyenlő szárú erékszögű háromdszöh), nehezen feloldható Karmikus alakzatnak egy-egy csúcsát alkotja az asztrogramon belül-ű. És 3) a Hold, az anyaság, a bőség, a lelki érzékenység őselvét megtestesítő bolygó, a személyiség elsődleges megnyilvánulási formáit tartalmazó első (I.) földházban található.
Ellenben a Vénusz, a jellegzetesen földi értelemben vett szerelmi vágyaink és a szexuális késztetéseink bolygója, az otthon és a család életterületét tartalmazó IV. horoszkópház csúcsán áll. Ez azt jelenti, hogy Diana Spencernek, ahhoz, hogy szellemi életfeladatával, vagyis azt, hogy a saját sorsával harmóniába kerülhessen, az anyaság ősideáját elsődlegessé kellett volna tennie személyisége spontán megnyilvánulásai között, (személye alapsugárzásában) és ugyanakkor az otthon és a családja körében (Mind a családabyai, mind a feleség-mivoltában) felszínre kellett volna hoznia és itt, családanyai szerepében kellett volna kiteljesítenie vénuszi (szeretői) mivoltát, szerelmi potencialitását, kreatív oroszláni lépesséheit, energiáit...
És mindezt attól függetlenül kellett volna elérje önmagával-önmagában, hogy éppenséggel az Anglia trónörökös hercegébe lesz-e szerelmes és azzal együtt alapít-e családot, vagy egy más – PL. egyszerű munkás - férfivel. És attól függetlenül, hogy hercegnői titulussal jön-e a világra, vagy egy cím -és vagyon nélküli, normális család gyermekeként.
Amint tudjuk, ez az öntudati, személyiségi átalakítási életfeladat neki nem sikerült. Sőt! Ezen a vonalon tovább vizsgálódva, a horoszkóp mást is elárul: nem csak a Hold tartózkodik az első házban, hanem a Jupiter, az értéktudat, az spirituális értékítélet, az arányérzék és a józan – építő kritika bolygója mellett a Szaturnusz, a felelősségtudat, a felelősségérzet, valamint a türelem, az állandósság, a következetesség és az elvhűség, a kitartás és a szívóddág bolygója is. Mind a két bolygó egy-egy olyan (Lándzsahegy nevű) karmikus alakzat csúcsán áll, amely arra utal, hogy ezen bolygók által képviselt lételvekkel – géniuszokkal - való harmóniába-kerülése biztosította volna számára sorsa nehézségeinek és megpróbáltatásainak a meghaladási lehetőségét. Márpedig Diana Spencerről, aki annak ellenére, hogy két gyermeknek volt az anyja, nem csak az öngyilkossági gondolatok forgatásáig és az önkényes élet-megszakítási késztetések konkrét és senvedélyes kiéléséig, hanem a türelmetlen egoizmus másik betegségéig, a bulímiáig (zabálási mánia) is lesüllyedt. Mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy türelemre, józan megfontoltságra, bölcs belátási készségre és helyes, nem igazságtalanul (vulgárisan) kritizáló értéktudatra, értékítéletre tett volna szert királynői várományosként az utóbbi időkben.
És ezen a ponton eljutottunk oda, ahonnan a tragédia előbb-utóbb be kellett következzen, annak ellenére, hogy a születési képlet szerint ez nem volt szükségszerű, nem volt úgymond "a csillagokban megírva": Diana Spencer annak következtében, hogy nem volt képes az első házában található három bolygó által megtestesített lételvek közül egyikkel sem harmóniába kerülni, idő teltével egyre inkább képtelenné vált a saját magával, (vagyis saját személyi gyengeségeivel, kudarcaival, tragédiájával és erkölcsi csődjével) való szembenézésre. Ezt tanúsítja az a tény, hogy egyre inkább gyűlölni kezdte a fotóriportereket, a filmeseket, az újságírókat és mindazokat akik az ő személyével foglalkoztak, annak ellenére, hogy korábban ő hívta ki maga ellen, ú provokálta akaratlanul is a liberális válasszaival éd megnyilvánulásaival, ezeket, a karmáját kivülről megjelenítő megtestesítő személyeket: ő keltette fel a riporterek megkülönböztetett érdeklődését a buzarr „hivatalos közszereplései” alkalmával adott, trónörökösi minőségével összhangban nem álló, azzal ellentétes, szokatlan és néha provokatív jellegű megjegyzéseivel, válaszaival, gesztusaival.
De ahhoz, hogy a probléma mélységeit teljesen feltárjam, szükség van egy kis asztrológiai kitérőre. Az asztrogram első horoszkópháza a felkelőjegy természetébe ágyazott elsődleges személyi - személyiségi - megnyilvánulásoknak a létterülete mind fizikai, mind mentális szinteken. Ezért általában a vizsgált személy fizikai megjelenési formáin túl (arckarakter, testalkat) a szülött intellektuális és mentális alapállására (mentalitására) vonatkozó információkat is kapunk az I. házban található jegy és bolygók, vagy karme.jelek vizsgálatakor.
Az I. ház a fizikai és a pszichikai dimenziókban történő spontán és feltétel nélküli személyi reakciók nyílt megnyilvánulásának, de végül, ezen spontán reakcióknak a minden szintű következmények (jó, vagy rossz, pozitív, vagy negatív, harmonuikus, vagy disszharmonikus) tudatosításának a háza is. Ezért sokkal inkább elárulja a szülött születésének spirituális célját és lelki-beállítottságát mint a születési napjegy, amely csupán az általános természetről, a lehetőségekről és a képességekről szolgáltat információt, de az akaratról és a célirányultságról, a megismerendő létterületekről (sorsszerűségről) nem. Ezért az I. ház a vérmérséklet (temperamentum), az életképesség és az önmagával, a környezetével és a külvilággal szemben érzett ambíciók (vagy azok hiányának!) háza is. Itt kapunk választ arra, hogy a szülött hajlamos-e felvállalni, vagy éppenséggel túl akarja játszani öncélúan saját szerepkörét?
Hogy miért utasít el, miért kerül ki minden szembenézési - tükröződési lehetőséget (sorsalakítási lehetőséget) saját élete és saját személyisége átalakításának játszmájában és miért csak a külvilágot próbálja átalakítani, megváltoztatni saját benső lelkivilága helyett? Diana Spencernek három támadott bolygóval az I. házában, eszébe sem jutott, hogy saját sorsa jobbra fordítása érdekében esetleg neki kellene megváltoznia és átalakulnia radikálisan, és nem a földkerekség legerősebb monarchiájának, vagyis a beton-kemény etikai tradíciókkal rendelkező angol királyi család tagjainak és semmiképen nem, a nemcsak az ő, hanem minden közéleti személyiség magánéletére kíváncsi újságírók és fotoriporterek világnyi hadseregének.

Nem vette észre – mivel spirituális tudás hiányában, nem vehette észre -, hogy minél inkább képtelenné válik a korábban meggondolatlanúl (spontánúl!) vállalt nonkonformista – liberális hercegnő szerepének eljátszására, és minél inkább fél őszintén szembenézni saját magával (Az idővel egymástól egyre inkább különváló anya és szerető mivoltával), annál több, egy jövebdő királynő számára "előnytelen" (félpucér és "hűtlen, házasságtörő") fényképet készítenek az előzetesen éppen az ő pajzánkodása által provokált újságírók róla, és annál többet foglalkoznak vele a bulvárlapok riporterei.
A magánéletéről megjelent valós és valótlannak számító cikkek és híresztelések az un. szennylapokban ugyanis, a sors keze által írottak: Ezek, a Diana rejtett, tudatos, vagy tudattalan gondolat -és érzésvilága kisugárzásának a visszahatásaként is(!) jöttek létre. Ezek, mindössze a lineáris logika satujában vergődő elmék számára nem értelmezhető leképezését jelenítették meg az ő rejtett (belső) és leplezni próbált (bulimia, öngyilkossági kísérletek) spirituális, mentális és érzelmi kábultságának, agresszív és zavaros személyisége disszharmónikus kisugárzásának.
Látván azt is a sorsképletben, hogy az un. spirituális bolygói nagy átlagban pozitív fényszögeket kapnak, megkockáztathatjuk azt a feltevést is, hogy, talán az egész tragédia elkerülhető lett volna, ha nem kezeli, a kezdetben számára világias sikereket hozó, renitens fölényeskedésével, férjének, Károly hercegnek a C.G. Jungnak az emberi tudattalan ideavilágnak a mentaltásra gyakorólt hatalmának és az álmok és a külvilági események szimbólikájának a fontosságáról szóló életműve iránti vonzódásdását, valamint a befelé figyelést, a befelé építkezést előtérbe helyező keleti misztika iránti érdeklődését!
Azt sem kell elfelednünk, hogy Diana a Rák jegyében született, a Rák szülöttekre jellemző lelki érzékenységgel, sebezhetőséggel, a Rákban álló Nappal és Merkúrral a hatos földházban, a kultusz, a munka, a rendeltetés, és ezek negetív kezelése esetében: a szerzett betegségek házában. És a Ráknak megint csak a Hold, az anyaság princípiumát képviselő bolygó az uralkodó bolygója! Egy horoszkópon belül a hasonló motívumok úgy ismétlődnek mint egy zene-szimfóniában (Igazából a szimfóniák utánozzák le a horoszkópok által is ábrázolt, a sxorsképletekben leképeződött kozmikus és spirituális rendszekeket.). És nézzük csak: Mivel a IV. ház a Rák által megstestesített spirituális - morfogenetikai erőtér gyakorlati megvalósulási életkörét testesíti meg az asztrológiában, gyancsak Hold az uralkodó bolygója az otthon és a család életterületét megjelenítő IV. horoszkópháznak is, amelynek a csúcsán Diana támadott Vénusza áll! (Ismételjünk tehát: a IV ház, a Rák napjegyével áll analogikus kapcsolatban és ezért a IV. ház uralkodó bolygója szintén a Hold!)
Vagyis, az ő születési napjegyének megfelelő gyakorlati életkőrt megtestesítő horoszkópház csúcsán a Vénus: a szerelem és a szexualitás bolygója áll! Ez magyarúl azt jelenti, hogy számára az igazi szerelem, és a tényleges boldogságot is hozó szexualitás, csak és csakis az otthon és a család keretei között lett volna lehetséges egyrészt. Másrészt, minden nőnél egymástól elválaszthatatlan módon és harmonikus egységként kellene működnie az anyaság és a szeretői állapotoknak, szerepköröknek, de Diannánál ennek a megvalóítása elsőrendű követelmény volt, legalább is, a sorsképlete szerint! Ehelyett, ő egyrészt nyiltan (Néha a vulgaritást surlóan) pajzánkodott a férfi újságírókkal, ami nyilvánvalóan, morálisan és így a személyi vonzalom szintjén is, kiábrándító lehetett a királyi etika szerint nevelkedett érett korú férje számára, megvető, lenéző érzéseket ébresztvén ebben.

Másrészt, mihelyt Károly, kiábrándultságának is köszönhetően, valamint amiért feszültségek keletkeztek a felesége renitens viselkedése miatt a királyi családban és látván, hogy ezt Diannával nem tudta feloldani, ismét kacérkodni kezdett Camillával. Ekkor Dianna, ahelyett, hogy harcolt volna a férjéért, illetve alább hagyott volna az ostoba „személyi függetlenségéért” vívott primitív – vulgáris harcával, előbb csak óvatósan flörtölni, majd udvaroltatni is kezdett a palotában éppen kéznél levő „méltó” férfiakkal (Királyi őrezred kapitánya, királyi detektív, stb.).
Én már csak azt nem tudom megérteni, hogy ennek a téves útnak és hibás mentalitásnak a veszélyére, miért nem hívták fel a Diana figyelmét a Királyi család asztrológusai? Vagy nem hallgatott rájuk? Nem hitt abban amit mondanak? Nem bízott bennük? Végülis miért bízott volna jobban mint Erzsébet királynéban, vagy Károly hercegben, akiknek a szolgálatában álltak??? Vagy az, ő veleszületetten teljesen hibás, zavaros és téves, ide vonatkozó ösztöneiben nbizott volna?! A stupid – elkenyeztető - hercegnői neveltetésében? Az elkötelezúdési képtelenségén, a házasság keretei közül való irracionális menekülési vágyában, a házasság intézménye, számára „terhesnek érzett” kötelékeitől való veleszületett, irracionális és spontán írtózásában, a tőlük való önkéntelen és öntudatlan szebadulási vágyában, illetve a Férjnek (éllettársnak) a kicserélési szükségét sugalló kényszerképzeteiben, amit a teljesen negatívan fényszögelt Uránusznak a VII. házban elfoglalt pozíciójából lehet egyértelműen kiolvasni?

Tény az, hogy mindabból, amit tett, vagy nem tett, egyértelműen kiviláglik, hogy nem tudta azt, hogy számára mindennél fontosabb kell legyen az anyai és családanyai mivoltának a minél teljesebb és harmonikusabb megélése. Hogy ez fontosabb kellett volna legyen számára a Hercegnői és a jövendő királynői szerepkörnél is, arról nem is beszélve, hogy a szerelmi boldogságánál is. Persze, ez így nem teljesen igaz, vagyis csak annyiban igaz, hogy a szerelmi boldogsága sem érkezhetett volna számára kivülről, hanem csak és csakis a családon belülről, amennyiben ehhez rendelkezett szexuálisan potens férjjel. Ez, a gyermekeit mindenek fölött és mindenek előtt szerető, a gyermekeihez tűzön – vizen keresztül, akár foggal és körömmel is ragaszokodó, anyai, családanyai (És még csak nem is a jövendő „anyakirálynői”!) szerepkör minél teljesebb betőltése, és önmegvalósítási célj, kellett volna őt elsősorban minden tettében, szavában és gondolatában vezérelje, és semmiképpen nem az ő hibájából is megesett, megsértett női (herecegnői!) büszkesége. (Az áldozat mindig kihívja a tettest!). És, végső soron, hogyha már a Károly úrfi hütlenkedésére, nem volt képes mással, mint ugyancsak hütlenkedéssel válaszolni (megsértett hiuságát, büszkleségét vigasztalni), akkor sem a hercegnői címeinek megtartásához (vagyis a külsőségekhez) való ragaszkodás kellett volna vezérelje őt ahhoz, hogy megérthesse a vele történteket, vagyis, hogy a belső személyiségét igazából megérthesse és megismerhesse.
A horoszkóp e mélyen rejtett mozzanatának (lelki-aknájának) a felfedése és megértése nélkül (Hold együttállásban a Vízöntő és a Halak határán és az I. házban található Sárkányfarokkal!), vagyis a Diannának az elsősorban anyai és családanyai karmája és szvadarmája (Életefeladata!) nélkül (Nap és Merkúr a Rákban, vagyis a személyi rendeltetés életkörében!), amire, érdekes módon, soha egyetlen jelentősebb utalás sem történt a házasságtörési botrányok és a Károlytól való elválása okán (Mármint arra, hogy az un. szexuális függetlensége kivívása érdekében, lemond a gyermekeiről való folytonos együttléte, azok napi gondozása lehetőségáéről: legfontosabb életfeladatáról!), kár is, a renitenskedő hercegnőnek a királyi családdal való konfrontációjáról úgy beszélni, mint az életének és a horoszkópjának az ugyancsak fontos mozzanatáról, amit a sajtó és a világi gondolkozás annyira felfújt! Erre vonatkozóan: a Sárkányfeje, amivel a Holdja szemben áll, ott található az imént említett Uránusszal és az ugyancsak teljesen támadott Marssal (Női képletekben, nem csak a nyers energiák és a bátorság és a harc bolygója, hanem a férfiassághoz és általában a férfiakhoz való viszonyulási módnak – Tehát ez esetben ez a viszonyulás veleszületetten, teljesen disszharmónikus! – bolygója is.) együtt az Oroszlánban és a VII. házban (A házasság és az ellenállhatatlan vonzások és taszítások – Descendens – házában!), ami arra utal, hogy ez a királyi házasságkötés számára a negy esélyt és a nagy veszélt is jelentette egyben: ez volt a személyisége kiteljesítésének egy másik (asztrológiai) nagy feltétele. Ez volt a Diana Spencer társadalmi-közösségi szinten felvállalt párkapcsolatának (házaséletének) a házasságon belüli, személyi ellentétek és konfrontációk felvállalásán keresztül történő, ezen konfrontációk nyílt és tudatos felvállalásából levonható spirituális (belős) és gyakorlati (külső), számára életbevágóan fontos tanulságok levonása segítségével történő (Ugyancsak belső és külső!) harmonizációjának a nagy lehetősége. (Sárkányfej az Oroszlánben és főként: a VII. házban!)
A VII. házban és az Oroszlánban álló, teljesen negatív Mars és a vele együtt álló, ugyancsak teljesen negatív Uránusz által jelezett, vele született tulajdonságok miatt tehát, Dianának akkor is konfliktusos lett volna a házassága, ha történetesen nem éppen az angol trón örököséhez megy férjhez, illetve akkor is konfliktusokkal terhelt házassága lett volna, amennyiben erre nem készíti fel egyetlen kauzális asztrológiát ismerő személy sem, hogyha történetesen egy földre szállt férfi anygalhoz, vagyis háziassággal párosuló, adonisz külsővel és macsó természetel rendelkező férfihez ment volna férjhez! A férjével és általában a férfiakkal szembeni személyi viselkedése, konfliktust váltott volna ki Anglia legliberálisabb hercegi családjában is, és az ő feladatában állt volna e konfliktusok nyílt és becsületes felvállalása és a konfliktust kiváltó, ellentétes belső és külső erők kiegyenlítése, harmóniába hozása. Amint tudjuk, a konfliktus nyílt felvállalása helyett zabálási mániája további kielégítésébe, öngyilkossági kísérletezgetésekbe és végül a lovassági kapitány karjaiba menekült.
Nem tudom, hogy nőisége két lényeges összetevőjének a kettéválása akkor kezdődött-e meg, amikor rájött, hogy férje, Károly herceg, legalábbis lelki szinten, csalja őt a régi szerelmével, vagy akkor amikor Diana a lovaskapitányt szeretőjéül fogadta? Asztrológusi gondolkozásom és tapasztalatom azt sugallja, hogy bizonyára sokkal korábban. Még akkor, amikor az óvónői hivatását, vagyis azt az életterületet, amelyen a Hold-princípiummal (anyaság, gyermekekkel való foglalkozás: a gyermekekben való tükröződés) biztosan harmóniába kerülhetett volna, felváltotta és ott hagyta a "trónörökösi hivatásért", amire egyáltalán nem készült fel soha lelkileg, mert igazából soha fel nem készülhetett: Diana Spencernek ugyanis egyetlen bolygója sem áll a X. házában, vagyis a társadalmi-közösségi megvalósítások életterületében. Ez azt jelenti, hogy metafizikai szempontból neki, mint kezdeményező személyiségnek, semmi tapasztalni (-és tanulni) valója nem volt a közéletben és így például, a "jövendő-királynői" szereptől való megválás után, a boszniai aknamezők felszámolásáért folytatott akciókban sem! Mindez pótcselekvés volt részéről, hamis és személytelen felasdat váálalás, inkább Oroszláni (Hercegnői) szereplés. Diana Spencer elmulasztotta saját lelki aknamezőit felszámolni és toporzékolva gyűlölte azokat, akik tükröt tartottak elébe, akik saját magával szembe állították: ahogy kacérkodott velük az elején, éppen olyan toporzékolva gyülőlte a pletyka-éhes nyilvánosság leplet-rántgató kiszolgálóit.
Az olyan ember, akinek sikerül a Hold princípiumával (A szülői mivolt mellertt, Többek között a tükröződés és az oldódás őselvével is.) összhangba kerülni, képtelenné válik a gyűlöletre. Diana nem volt ez az ember. A hatás és a visszahatás törvénye alapján e sok gyűlöletnek egy ostoba tragédiának: egy, a nyilvánosságot maga ellen valamikor kihívó, és végül a nyilvánosság elől bujdosó-menekülő ex-trónörökösnő végzetes "balesetének" lett az áldozata. A Diana halála végül is nem más, mint a lelkében felgyülemlett és a haláli mértéket meghaladó negatív energiák (Mélyen elfojtott gyülölet, harag, dűh, tehetetlenségi érzet, bosszú vágy, stb. mind a paparazzik, mind a királyi család, mind Camilla és Károly ellen.) eredménye.

Nem volt ostoba baleset. Az ütközést -és a sebesülést-roncsolódást- követő halál beálltáig a Hold végzetesen Diana VII. házában (a párkapcsolatok és a nyílt konfliktusok asztrológiai életterületében) és az Oroszlánban (a kreatív személyiség kibontakozási lehetőségeit, valamint az önuralmat, a saját kicsinyes egoizmusunk fölött aratható győzelmi lehetőségeket megtestesítő konstellációban) álló és a Diana Spencer születési Holdjával szembenálló Sárkányfeje felé közeledett...
Az, hogy a Diana Spencerrel együtt szörnyethalt autóvezető és a Dodi nevű milliárdos dandy, mennyiben voltak saját realizálatlan spirituális programjaik (asztrogramjaik) áldozatai és mennyiben nem az őket üldöző, "gonosz" újságíróké, nem tárgya jelen írásunknak.

Ami csaknem kétségbeejtő asztrológusi szemszögből és néhány szomorú gondolatnak a forrása metafizikusi alapállásunkból, a Diana Spencer tragédiájának az utóéletéből, az ostoba viszonyulása nem csak a pletykára éhes nagy tömegnek, hanem a korábban értelmesebbnek tűnő művészeknek, közéleti személyiségeknek is, amivel a lelki kompenzációképpen végrehajtott jótékonykodásai következtében hőssé és a "szívek királynéjává" magasztalják azt a porul járt, felnőtt élete túlnyomó részét zavartságban és szorongásban, feszültségben, sértettségben, és sötét gyűlölködésben, majd kétségbeesésben, vagyis alacsony rezgési fokozatok szintjén (alacsonyrendű lelki-szellemi állapotokban) megélő embert, aki inkább sajnálatra méltó, mint magasztalásra és csodálatra. Mély sajnálatra érdemesült ő, nem magasztalásra a fizikai élete során, ha már ennyire elkerülhetetlen az érzelmi viszonyulás személyéhez és rettenetes sorsához, és amely ostoba sors tragikus befejezésének végülis, egyedül ő maga volt a szellemi és spirituális kovácsa.
E jelenség kétségbeejtő asztrológusi szemmel - Mert hiszen tudjuk, hogy egy rettenetes félreértésről van szó! - és szomorú metafizikai szemszögből, mert azt jelenti, hogy az apokaliptikus tragédia még csak most kezdődik. Hiszen Diana személye már a gyermekek számára is követendő példaként, az igazságosságot és a jóságoskodást megtestesítő mesehősként van bemutatva! A "felnőtt" utánzóiról, csodálóiról és lelki követőiről nem is beszélve! És miközben a tömeg és a tömegszédítő közéleti személyiségek és a még szédítőbb, pávatollas és homoszexuális művész lelkek szentimentális cirkuszát nézi döbbenten és csendes-szomorúan, a szellemi éberségét, tisztánlátását sok lelki töprengés, lemondás és még több hibabelátási készség kialakítása árán megszerző ember, csak arra tud gondolni, hogy micsoda rettenetes fizikai kínokat kellett átélnie annak az életében fél világ által irigyelt szerncsétlen asszonynak, aki nem volt képes felnőtt kora egyetlen percében sem az önmagával való őszítne szembenézésre. És arra, hogy a baleset percei előtt micsoda megaláztatási érzésekből eredő lelki szenvedésen kellett keresztülmenni annak az anyának, aki abban az órában már nyugodt biztonságban alvó gyermekeitől több mérföldnyi távolságra, szépfiú szeretőjével együtt, űzött vadként menekült a fotoriporterek lencséje elől a mesterségesen kivilágított Párizsi éjszakában. És mindezt, mindenféle valóságos értelem és érték nélkül, tehát valójában teljesen fölöslegesen volt kénytelen megtenni annak következtében, hogy sem az angol királyi asztrológusok, sem a híres Sylvester Stallone színész-sztárnak, az ugyancsak hírneves asztrológus édesanyja nem szembesítette őt a vállalandó karmikus életfeladataival és saját, igazi (belső) lényével.

(Csíkszereda, 1997, nyár eleje.)

U.I. - tíz év múlva: 2007-04-11-én:

Mivel kemény munkával leszoktattam magam, az érzelgősségről, és még inkább az önmagamtól való meghatódásról (És mindenféle meghatódásról…), nem is írhatom azt, hogy ha nem is megindítóan, de furcsán megható az, amint ebben a tíz - tizrnöt évvel ezelőtt írt szövegben valami ilyesmit kotyogok egy helyen, hogy az apokalipszis még el sem indult rendesen. Igen, a Hamvas Bélától általam is átvett értelmezésben, a korunkkal kapcsolatosan gyakran elhanfógzó Apoklipszis megjelőlést (Az az időminőséget, amikor a korábban rejtett kezdeti értelmek a felszínre kerülnek), én csak 1999 augusztus 11 után voltam hajlandó elfogadni, és azt követően, már az első hetekben, tényleg furcsa dolgok történtek. Kezdődött minden a Törökországi hatalmas földrengésekkel, majd úgy kezdtek az égből potyogni a műsuzakilag meghibásodott, vagy egymásnak ütköző repülőgépek, mint azt megelőzően, soha. A 2000 évet megúsztuk ugyan néhány hajmeresztő hajószerencsétlenséggel, kínai és indiai árvízzel, de aztán jött 2001 szeptember 11, vagyis a Világgazdaság hivalkodó Ikertornyainak hajmeresztő és sokak által azóta is feldolgozatlan kilövése, és minden ami azóta is tart, és még fog tartani egy – két száz évig: Afganisztán, Irak, Bin Laden, Saddam Huszein, árvizek, erdő tűz és mérsékelt égöveken szibériai telek – tavszok, és trópusi nyarak. (Még nálunk is!)
Hogy mi köze Ennek a Diana-képlethez és a Diana-sorshoz? (Nem akarok kegyelet sértő lenni, de szinte azt írtam, hogy az angol királyi blöffhöz?) Mondjuk semmivel sem több, mint az a tény, hogy akárcsak a politikában 2001 szeptember 11 után, az asztrológiában is, 1999 augusztus 11 után más időszámítás kezdődött: a Lilith szerinti horoszkóp-értelmezések időszámítása. Vagyis az, hogy miközben a Dianna halál-értelmezést még teljességgel úgy írtam meg, hogy a Lilith létezéséről tudtam ugyan, de a jelentéséről semmit és a Dianna-képletet is ennek megfelelően értelmeztem még 1997-ben, már az 1999-es nyári táborunkat, majdhogynem teljes mértékben a Lilith megismerésének, illetve a horoszkópokban elfoglalt összes lehetséges helyzeteinek és, természetesen a boilygókkal és a másik asztrológiai jelekkel alkotott fényszögei jelentésének a megismerésére szántuk. Magyarúl ez azt jelenti, hogy mindenki megvizsgálta a saját családi krónikája szerinti anyai ági öröklődések tükrében és előadások formájában elmondta a többiek számára a családja és a saját személye – sorsa és sorsnehézségei - tükrében megvizsgált Lilit-észleleteit egyrészt. Másrészt külön – külön előadásokat vállalt mindenki a Lilithnek a Házakban és jegyekben való „szerepléséről és hatásairól”, valamint a többi bolygóval alkotott fényszögeiről.
Persze, hogy a következő horoszkópjaink egyre inkább keztek eltérni a Magyarországi kollégáink által készetetektől és persze, hogy – annak ellenére, hogy azelőtt is elutasítottuk, de ettől kezdve, nem hogy hallani sem akartunk a jóslásokról, hanem az abszolút igazság szellemétől vezérelve, egyáltalán nem rejtettük véka alá azt, hogy vagy kellőképpen tájékozatlannak, vagy egyenesen széhámosnak tartjuk azt és azokat az asztrológusokat, akik akárcsak a jóslás logikája szerint is kezelik egy – egy asztrogramm értelmezését.
Nos, akkor is, ha én már nem a jóslás logikája szerint értelmeztem a Dianna horoszkópját sem 1997-ben, a Lilith szerinti értelmezéssel még adós voltam, amit ezúttal kívánok törleszteni:
A Lilithnek az Oroszlánban elfoglalt pozíciója egyértelműen a személyi tudat gyengeségére, illetve zavaraira utal, olyan értelemben, hogy az illető személy a szó szoros értelmében nem találja meg saját magát a mások szemnélye – személyisége – viszonylatában. És ez akkor is így van, ha látszatra minden ennek az ellenkezőjét mutatja, vagyis akkor is, ha természetszerüleg mindenki mást lehengerelő, de legalábbis mindenki mást lehengerelni igyekvő személyiségről van szó. Sőt: az utóbbi esetben még annál is inkább, hiszen pszichológiai közhely, hogy ez a magatartás a belső bizonytalanság, sőt, esetleg a kisebbségi komplekxus következménye, illetve annak a külső kompenzációja, öntudatlan és önkéntelen ellentétes megjelenítési vágya. Persze, jól tudjuk, hogy ez a vonása az Oroszlán – Lilithnek, legalább is a külső megjelenési formájában nem volt jellemző Duanna Spencerre, de szükségesnek találtam megmagyarázni, hogy mit is értek gyenge személyis tudat alatt, vagyis azt, hogy a külső személyi erőszakosság éppen a belső gyengeségnek a legbiztosabb jele, csakúgfy mint a kisebbségi komplexusok, az irraciuonális értéktelenségi és jelentéktelenségi érzetek. De lépjünk tovább. Ami az előbbi külsőségektől függetlenül jellemzi az Oroszlánban álló Lilithel rendelkező személyeket, az általában a túlfűtött érzékenység a saját személyiségük és különálló identitásuk minden vonatkozásában, illetve a teljes érzéketlenség a mások személyisége, személyi önérzete, személyi értékei, elemi személyi jogai és érzékenysége iránt, illetve az, hogy eleve (veleszületetten) képtelenek jól érezni, magukat olyan személyek mellett, olyan személyek társaságában, akiknek valami oknál fogva, nagyjából rendben van a személyi tudat minden vonatkozása, és ennek köszönhetően megtanulták, vagy megszokták mindenféle aránytalanság és komplexus nélkül, szabadon viselni és ha szükséges az, ugyancsak szabadon kinyilvánítani a nyers személyi vonásaikat, esetleg: hétpróbás provokációk és évtizedes terhek alatt kikristályosodott, szabad szellemű személyiségüket. Az ilyen személyeket az Oroszlán-Lilithel rendelkező személyek, úgymond ösztönösen ki nem állhatják, és ha csak egy módjuk is van erre, nyiltan szembe, vagy alattomosan hátulról, de mindenképpen megtámadják, szembe szegülnek vele, igyekeznek annak gyengeségeit és hibáit kipuhatolni, és ha lehetséges ez, nyilvánosság, vagy társaság előtt „lelpelzeve” megszégyeníteni, alappal, vagy alaptalanúl, de valamivel bevádolni, megszégyeníteni, lekicsinyelni, az útból félre tenni, szélsőséges esetekben, akár meg is semmísiteni. Most képzeljük el a szegény, de szépségesés és ráadásúl „királyi termetű” vidéki hercegnőt ezzel a személyiségi problémával, amint szembe találja magát egy csomó, általa ál-személyiségnek látott (képzelt) királyi öntudattal, és magával Erzsébet királynéval! Persze, hogy reggeltől estig „vérig sértve” érezte magát a királyi etikára való figyelmeztetések miatt, arról nem is beszélve, hogy a Lilith mellett és ugyancsak az Oroszlánban álló negatív Uránusz által jelzett anarchikus késztetések hatására, hányszór jött, hogy ránorítsa az asztalt az egész „képmutató társaságnak”, illetve, higy „a képébe” másszon valamely etikai őskövület – nagybácsinak, nagynéninek, fakír arcú, rangos palotaszolgának…
És ez még mind semmii! De tessék elképzelni, hogy nem elég az, hogy szegény Diannát a fentiek mellett, a házassági kötelékektől való, önkéntelen és irracionális szabadulási vágy gyötörte már a házasságkötést követő első hónapokban a VII. házban található, teljesen negatív Uránusz által jelzett alapkésztetések hatására (És ez akkor is megtörtént, hogy nem akárhova, hanem az angol királyi családba ment férjhez, és akkor is így lett volna, ha például normális polgári házasságot köt anglia legegyszerűbb, de leganygalibb kinézetelű, házias és feleség-rajongó férfiával, szóval tessék elképzelni, hogy a Lilithnek a VII. házban elfoglat pozíciója által jelzett vele született késztetések hatásaképpen, a fentiek mellett, a házasságkötés után folytonosan az lett az érzete, hogy végérvényesen elrontotta az életét, mivel a férje, nem az ő igazi spirituális párja (partnere – misztiukus duálja). A VII. házban álló Lilith „annyira ezt csinálja”, hogy amennyiben megengedjük, hogy lehetséges a házastársak közötti, nem kompenzált, hanem egyértelmű fizikai, lelki és szellemi egyenlőtlenség, és véletélenül az „egynlőtlenebb” fél VII. házba kerül a Lilith, nem az un. jobb fizikai, lelki és szellemi kvalitásokkal rendelkező személy lesz, aki kételkedni fog abban, hogy a férje (felesége) az ő igazi párja-e, és nem annak lesz az a kényszer képzete, hogy az élettársát (férjét, feleségét) ki feltétlenül ki kellene cserélni, hanem az előnytelnebb külső és belső tulajdonságokkal rendelkező félnek! Néhány hete készíitettem egy, a Diannához hasonló horoszkóppal rendelkező személy számára egy horoszkópot, és a szerencsétlen ember, nem csak, hogy a sorsprogram tudomásul vétrele után akart a férjétől és az egész családtól elmenekülni, hanem még a sorsprogram és a feloldási lehetőségek tudomásul vétele után is telefonált az élettársa munkahelyére, hogy ha nem szabadítja ki a leki poklából, megöli a két kis gyermeküket és utána magával is végez.
Persze, Dianna ehhez képest királyian viselkedett (La noblesse oblige!), és ahhoz képest egészen jól bírta a gyürődést is, hogy a királyi asztrológusok, az amazoknál is drágábban dolgoztó, Sylvester Stallone amcsi szinésznek a sztár-asztrológus édesanyjával együtt milyen fényes királynői jövőt jósolgattak neki, ahelyett, hogy erre a karmikus meghatározódására és „kökemény” spirituális életfeldatatára (Mármint, hogy ne engedjen a mindent tönkre tevő Lilithje sugallatainak) felhívták volna a figyelmét.
De ne nyúzzuk tovább a témát, hanem próbálhuk egybe-gondolni, majd azegész képlet motívumrendszerét a VII. házban és az Oroszlánban álló Lilithel együtt egybe- látva, ráérezni arra, hogy ez a kivülről egyszerre csodált, irigyelt és bálványozott, ám belülről annál szerencsétlenebb ember, miféle poklok ajtaját nyitotta meg a kivülállók által szerencsésnek és irigylendőnek vélt házasság kötésével, amelynek az ünnepi külsőségeit (fensőséges ceremóniáit és királyi pózait) az egész szájtáti világ csodálhatta. Mert nem csak Károly hercegnek a régi szerelméhez való természetes vonzódása által kiváltott lelki hütlenkedésével, gyült meg az Oroszlánban álló negatív Marssal, Uránusszal és Lilithel rendelkező Diannának a baja, hanem az egész (hagyományaiban, személyiségi relációrendszereiben merev, vagy nem merev, de…) angol királyi családdal és köztük is az anya- királynő megkerülhetetélen és meghaladhatatlanúl erős királyi egyéniségével. És ha az ember belül a pokolban járkál, miközben a kivülállók számára a mennyországban lépked, negetív energiákkal is egyre inkább telítődik. Azt is mondhatnánk, hogy Dianna korai és végtelenül ostoba halála felé vezető útja, nem a királyi családtól történő látszólagos válásával kezdődött el, hiszen, hogyan válhatna el az ember valamitől, amit annyira gyülől, illetve, atól, amivel való találkozásának a karmikus okát egyáltalán nem értette meg (?), hanem akkor, amikor a paparazzik és szelid bulvár-polgári újságírók fényképezőgépeit kobozni és tapodni kezdte hisztériás dührohamai közepette, ahelyett, hogy ara figyelt volna, hogy kicsoda is ő, miközben a bulimíás szenvedélyének engedve, kékre és zöldre zabálgatja magát, majd, a bomba-részeg férfiakhoz hasonlatosan, bámulja a királyi vécékagyló mélységeit, miközben a sárkányétvággyal lenyelt királyi finomságokat a gyomrából rendre visszahányja. Ott, akkor még tudott volna segíteni magán, ha akkor ráébred arra, hogy a királyi – hercegi külsőségek ellenére, kicsoda is ő valójában és ténylegesen, akkor talán elkerülhetetlen lett volna a párizsi autó--alagúti halál. Így viszont, hogy mindenki és minden, de elsősorban önmaga által lett végzetesen félrevezetve - már akkor, amikor eldöntötte, hogy mélységes szerelmi vágy és igazi elköteleződés nélkül, az egyéniségével nem egyező, valamint a századfordulói apaokaliptikus időkkel anakronikus királynői életpályára lép -, ezzel a sorsképlettel, a korai és ostoba halál, vagy a teljes megszégyenüléssel járó életcsőd, így is, úgy is, elkerülhetetlen volt.
Ne vicceljünk már! Az a tény, hogy mind a végzetes balesetben kimúlt testőr, mind a hercegi párt a halálba szállító soffőr holt részeg volt, tökéletes összhangban áll a királyi család „oroszlánosan” kemény szellemiségével, mikor nyílt, mikor fű alatti, egyéni liberális háborúba került Dianna egész zavaros személyiségével (Lásd a bulimia Jupiterrel és Neptunusszal kapcsolatos szellemi okait!). Vagyis, a gyermekeit az ő integrálódási képtelensége következményeként gyűlöletben elhagyott királyi családra hagyó, és hercegnői csillogásával, szenvedés-kompenzáló külső önző boldogság-vadászatra indúlt, végül is, gyermektelenné vált családanya betegesen zavaros és kábult életképzeletével, amiből még halvány remény sem maradt a szellemi szférákban a felébredésre, szellemi – erkölcsi kijózanodásra.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO