ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2020.02.18. 22:10

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2019.06.16. 18:45 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2014.07.03. 23:11
Hozzászólások: 308
Tartózkodási hely: Magyarorszag
Napjegy: vizonto
Aszcendens: skorpio
Kedves Kázmér!

Örülök, hogy érdeklődik a 2 évvel ezelőtti bokaműtéte és a sokasodó betegségei rejtett, kauzális oka iránt és asztrológushoz fordult. A megadott születési adatai és az általam gyakorlati, tárgyi tények szerint ellenőrzött valóság alapján megvizsgáltam a sorsképletét és arra jutottam, hogy már ez is előrelépés az ön számára a fejlődése útján. Ugyanis azzal az alapvető hiányossággal, azaz karmával született, hogy nem ismeri sem a helyes, ÁLTALÁNOS - emberi, sem az egyéni – személyes rendeltetését és emiatt, így a javulásra tett elhatározása mindenképpen pozitív. Amennyiben pedig helyesen járja a sorsképletéből kiolvasható fejlődési útját (7x12, azaz legkevesebb 84 év alatt), akkor, a sors működési mechanikája, vagyis a karma-oldási rendeltetésünk logikája alapján, egyre ritkábban lesz szüksége figyelmeztető jellegű balesetet vagy betegséget elszenvednie. Nem véletlenül használtam a járás szót, hiszen kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy mindvégig a földön, azaz a valóság talaján járjon és megtisztuljon mind a misztikus kábulatoktól, mind a tudományosan pragmatikus rögeszméktől, vagy materialista babonáktól.

Mielőtt belefogok az ön személyes krízisét okozó horoszkópelemek értelmezésébe, írnék pár sort az emberi lét rendeltetéséről és értelméről, hogy majd önmagát el tudja helyezni ebben a rendszerben. Az emberek többsége manapság olyan célok és értékek megszerzéséért és megvalósításáért rohangál és fáradozik, olyan eszmék vezetik az ő képzeletüket és gondolkodásmódjukat, amelyek sem egyéni, sem csoportos szinten nem juttatják őket valódi megelégedéshez, sőt még nagyobb hiányérzetet, kietlenségi, sóvárgási állapotokat, neheztelést okoznak. Nem találják a valódi boldogsághoz, boldoguláshoz vezető utat és bármilyen jó konstellációban születnének is egyesek közülük (ami azért elég ritka sorshelyzet!). Előbb-utóbb nehézségeik és kríziseik támadnak, amennyiben nem törekszenek a karmájuk és a karma-oldási életfeladataik jellegzetességeinek a megismerésére és átalakítására. Vagyis, ha nem fognak hozzá személyesen a saját karmikus-negatív meghatározottságaiknak a feloldásához és meghaladásához. Sőt gyakori az az eset, amikor úgymond „szerencsés csillagzat”-ban vagy kevés karmikus teherrel született egyének középszerűek és jelentéktelenek, a születési meghatározottságaikba ragadottak maradnak, és így nem is boldogulnak a felnőtt életükben sem, hanem kietlen és boldogtalan életet élnek. A karmikus meghatározottságok megismerését a születési horoszkópjuk segítségével érhetik el, és ellenőrizhetik is, a külvilágban is, – tehát még fizikai testük és környezetük információraktározó és tükröző funkciója által is. A legtöbben nem tudnak a sorsképletükből kiolvasható feladataikról, vagy nem foglalkoznak azokkal, mivel az asztrológiát egy infantilis, jóslásos - szórakoztató játéknak vélik, ahogyan ezt számos felelőtlen újságíró a napi horoszkópok rovatában fel is kínálja a tömegszellem szerint gondolkodóknak. Nagyobb baj az, hogy azok a „tudósok” és papok, akik az emberek boldogságával, üdvösségével és kríziseik feloldhatóságával foglalkoznak – önkéntelenül, vagy szándékosan, de végső soron megátalkodottan – hazudnak minderről.

A szüleink sem szolgálhatnak megbízható és hiteles tanítással arról, hogy mit és hogyan kell tennünk az életben ahhoz, hogy ténylegesen boldoguljunk. Rosszabb esetben hamis, téves és múlandó örömérzetekbe, azaz hamis kiegyenlítettségbe hajszolnak bennünket már gyermekkorunktól fogva. Mert önkéntelenül követve és elfogadva – elsajátítva a ma általános fogyasztói társadalmi ideológiát, szüleink sem tudják, hogy a személyiségnek lelki-szellemi és spirituális (vagyis nem fizikai) az alapja, vagyis a realitása, energetikai forrása. Tehát, a személyiségünk legnagyobb és meghatározó részében mindannyian az isteni létből érkezünk, és kapcsolatban is maradunk azzal mindannyian – onnan érkezik hozzánk az éltető energia – isteni szikraként létezve a világban. A görög-zsidó-keresztény kultúra ezt tagadja és cáfolja, mert a hatalom megtartása érdekében azzal áltatták a népeket évszázadokon át, hogy Jézus volt az egyedüli megváltó, aki magára vette a bűneinket. Ezzel semmivé foszlatták Jézus azon tanítását, hogy „vegye fel mindenki a saját keresztjét”. Az emberek így már nem tudnak személyesen azonosulni azzal az igével, hogy „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.”

Holott az ittlétünknek sokkal nagyobb az értelme és ez egészen másképp néz ki, mintsem hogy aránytalanul és eltúlzott mértékben együnk-igyunk, rendre az józanságunk terhére mulassunk, majd rengeteg feleslegesen végzett munkával újra bebiztosítsuk az öncélú, így valódi javulást nem hozó élvezet és kényelemvágyaink kielégítési lehetőségét! Amíg nem érti azt, hogy nem a külső világ helyrekalapálása és rendezése az elsődleges cél, hanem a belső képzeleti-gondolati, mentalitásbeli kiigazítások hozzák el számunkra a körülményeink javulását, addig ebből a hibás alapállásból következően piciny megvalósítások és annál több kudarc szegélyezi útját.

Ami mindannyiunk személyiségét alapvetően meghatározza, az a KARMA, azaz a karmáink összessége, ami a mélyből irányítja mind a tudatunkat és mind a mágikus erejű teremtő-képzeletünket, mindaddig, amíg alapos tudatosítás és hosszas-áldozatos életfeladat vállalás útján képessé nem válunk mindenkor leleplezni saját negatív meghatározottságainkat. Majd a megfelelő kiigazítást elvégezni, és ez által a KARMAOLDÁST a gondolat és a képzeletvilágunkban – és ezzel együtt az érzésvilágunkban is – megvalósítani. Ez az általános emberi rendeltetés szerinti feladatunk itt a földön.

A születésünk előtt, sőt, már a fogantatásunk előtt a láthatatlan szellemi szférákon és az Abszolútum által kivetett, sérült ideák forgatagából álló őskáoszon áthatolva az isteni MAG-unkra rárakódik bizonyos jellegzetes – az anyánk, édesanyánk és anyai ági női felmenőink képzelet- világa színezetével, egyéni sajátosságaival, sorsával szorosan összefüggő – karmikus jellegű spirituális zavar. Ezt az öröklött, magunkkal hozott karma-csomagot éberségünk megszerzésével és tudatos teremtő képességünk megváltási logika szerinti gyakorlásával, azaz a kauzális asztrológia által matematikai pontossággal feltárt személyes karmánk minél részletesebb és pontosabb, mélyebb és szélesebb megtapasztalásával – a külvilágban való felismerésével, tudatosításával – alakíthatjuk át. Szerencsés, de kivételesen ritka esetekben a szülők, APÁK, az anyák (párjuk) zavarait megismerve tudatosan gyakorolják gyermeküknél a karmaoldó nevelést, és így kigyomlálják belőlük a karmikus zavarok kisebb-nagyobb hányadát. Ez lenne az apák mára elfeledett és elhanyagolt, de annál fontosabb feladata, melynek helyét sajnos a felelősséghárító pénzhajsza és a gyermekkel való, igen káros, negatív értelmű, mert túlzón elnéző barátkozás, sőt a gyermek karmikus igényeinek kiszolgálása vette át.

A karma-megismeréshez és tudatosításhoz feltétlenül szükséges a kauzális sorsfeltárás, ennek hiányában csupán részlegesen érthető meg a betegségeink és baleseteink, kríziseink összetett egyéni háttere és így továbbra is csak körbe forgunk az újra és újra kísértetiesen hasonlító nehézségek és tragédiák fogságában.

A születési sorsképlet legfontosabb eleméről, a Lilithről írok először, majd egyenként megvizsgálom a Lilith és a nála kevésbé rejtett Sárkányfarok elhelyezkedését, illetve a bolygókkal (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz és a többivel) alkotott fényszög-alakzatokat, mert ezek az elemek mutatják meg a kauzális asztrológus számára a vizsgált egyén karma-csomagját.
A Lilith nevű karmapont minden ember horoszkópjában megtalálható, és a születési képletben elfoglalt házhelyzete és konstellációja szerint ez az élete legfontosabb karmikus kulcspontja. Minden embernek ez a „háta közepe”, vagyis, a tudattalan képzeletvilága mély-rétegeiben rejlő és tehát a szellemi – spirituális aurája legfinomabb rétegeiben létező, un. fekete foltja. (A Lilith jelenség maga is, analogikus kapcsolatban van a kozmikus fekete-lyukakkal, egészen pontosan: ezek az űrbéli fekete lyukak, az egyetemes Lilith-jelenségnek a kozmikus méretű megtestesülései.) Ez a spirituális jelenség, amit a Polaritás Egyetemes Törvénye hoz létre (!), például, minden párkapcsolati krízisnek, vagy, észveszejtő szenvedélynek, kiborító sóvárgásnak – és kísértésnek engedésnek, a csalás és a csalás miatti válásnak, vagy a csalás eltűrése miatti szenvedésnek és minden elképesztő és humánus logikával igazságtalannak érzett, de legalább is, annak tűnő, irracionális módon előálló furcsa és zavaros sorshelyzetet létrehozó önkéntelen és öntudatlan képzeleti tevékenységnek (mágikus, tehát sorsidéző, élethelyzet előállító erejű képzelgésnek!), vagy hosszantartó, esetleg végzetes betegségnek (pl. elmezavaroknak, schizofréniának) az oka.

Mi az életünk rendeltetése? Erre a kérdésre a teremtési logikát megfigyelve válaszolhatunk. A régi korok kultúrája már tartalmazott ilyen irányú megfigyeléseket több ezer évvel ezelőtt, azóta pedig még jobban megerősödtek és bizonyítást nyertek az így rögzített sors-alakulási, sorsváltozási tények.
Létezik egy első és egy második Lilith jelenség, ezt fontos megkülönböztetnünk a születési horoszkóp jelezte meghatározottságok megértése érdekében.
Az egyetemes létezés alapjainál álló, Abszolút Létboldogság – ez a statikusan nyugalmas, nem teremtő, nem dinamikus határtalan létállapot – öröktől fogva létezik. Van azonban ebben a boldog abszolút létben, szintén örök idő óta, egy mindenek feletti, és mindenek előtti, elképzelhetetlenül sejtelmes és sugallatszerűen finom ősvágy: ez az abszolút ős-létnek a sóvárgása egy meghatározhatatlan „más-állapotra”, létezési formára. Ez egy „valami sejtelmesen másra” való vágy, mint ami már létezik, ami adott. Valamire, ami még nem adott és ami még nem létezett, és amely folyamatosan létrehozza és elindítja az abszolút boldogság minőségi növekedéséhez és fejlődéséhez szükséges ősteremtés vágyát. Ezt a teremtést végeredményben kiprovokáló ősvágyat, ezt, az izgató, teremtésre (a más létrehozására) provokáló őserőt nevezzük az Első Lilithnek.

Ugyanakkor, a fent leírt és a létünk alapjait képező, Abszolút Egyetemes Ősképzeleti intelligenciából a megnyilvánult –, tehát az isteni - kauzális (még messze nem anyagi…) – létbe kiáramló, teremtő ősideák egy kis része megsérül az első teremtés során, amit az első Lilith nevű jelenség okoz. És ezek, az abszolút létből hibásan (funkcionálisan zavarodottan, vagy hiányosan) kiserkenő és az egész teremtéshez képest kevés, de mégsem jelentéktelen számú hibás ősideák, képtelenek az Isteni létben a létező isteni ideastruktúrákba integrálódni, azok elemeivel szervesen egyesülni, vagyis funkcionálisan együttműködni, és így, amennyiben nem létezne, és nem történne meg a második Lilith-jelenség, azok zavarnák az isteni létezés funkcionalitását.

Ezért, vagyis azért, hogy a hibás ősideák ne okozhassanak zavarokat az isteni szinten és tehát a második – tudatos – isteni teremtési szinteken, a Polaritás Törvénye automatikusan átállítja őket a saját ellentétükre: a visszájukra. Ezt a jelenséget, ezt a negatív transzformációt nevezzük Második Lilith jelenségnek, és ez által az abszolút létből sérülten érkező ősideák alacsonyabb vibrációs állapotba kerülnek, amitől ennek az alacsonyabb vibrációs fokú állapotuknak megfelelően, alacsonyabb szintű lét-dimenziókba kerülnek (ez a Skorpió- jelenség egyébként: a salaknak az eliminációja, az attól való megszabadulás általi megtisztulás).
Az Isteni létezésben (Isten misztikus testében) jelen levő Skorpió géniusza tehát, ezeket, a Polaritás Törvénye által korábban a saját ellentétükké változtatott hibás ősideákat, az immár nem csak hibás állapotuk miatt, de a visszájára fordítás miatt is, tehát ezeket az újból és lényegileg is megzavarodott ősideákat, automatikusan kiveti, kinyomja magából, leszorítja, alacsonyabb rezgés-állapotú dimenziókba (Idea, mentális és asztrális szintekre). Lenyomja – Bibliai kifejezéssel: kiűzi… - a Skorpió szellemisége, így megőrizve zavartalanságát, zavarhatatlanságát.

Az Abszolútum tehát azért hozta létre a Tudatos Teremtő Istent, mert az első Lilith nevű jelenségben és az által az abszolút lét még boldogabb akar lenni, még az abszolút boldogságnál is. És, az egész teremtési folyamat, majd az evolúció és a megváltás, a megváltódás, tehát az ősegységbe való visszatérés, ennek a még nagyobb, tehát még erősebb és mélyebb – intenzívebb boldogságnak az elérése érdekében történik. És tovább: az Isten majd önmagából azért alkotott meg minket embereket, azért alakított ki tehát ilyen összetett – fájdalmat érzékelni képes fizikai testtel és szellemmel is rendelkező lényeket – a karma-oldás, valamint spirituális evolúciónak, tehát a boldogság-növelésnek az érdekében, hogy az első Lilith által elindított folyamat beteljesedhessen. Vagyis azért alkotja meg folyamatosan azokat a spirituális struktúrákat – az auráinkat – amelyek az emberi létezésünknek és az életünknek a spirituális-energetikai hátterét és alapját képezik, hogy általunk, emberek által, az abszolút boldogságba való visszajutási törekvéseink közben és annak az érdekében és a hatására, tudatosan, vagy öntudatlanul, de kijavítsuk a bennünk karmaként létező, az isteni létbe már eleve sérülten érkező ősideákat. Azokat, amelyeket a Polaritás törvénye a visszájára állít, annak az érdekében, hogy ne zavarhassák meg az Isteni létezés és fejlődési – boldogulási folyamat logikáját.

Mivel a Tudatos Teremtő Isten nem valahol a felhők felett van, hanem a finomabb, tehát anyagtalan és ezért forma nélküli dimenziókban, és ezért bennünk és körülöttünk is, és mivel a teljes egész megnyilvánult létet, az Abszolút Létből kiáramló Egyetemes Törvények működése és ereje vezérli, irányítja és tartja életben, az az erő tehát, amely sokkal, de sokkal erősebb nálunk, hát ezért a feloldandó, átváltoztatandó életfeladatként magunkkal hozott karmikus meghatározottságainkat, így vagy úgy, de el kell fogadnunk és a megfelelő tudatos törekvések útján, pozitív tulajdonságokká kell változtatunk. Mondhatnánk azt is, hogy az isteni logika szerint senki nincs földön, aki az átváltoztatási és javítási törvénynek a fájdalmak és veszteségek figyelmeztetésére sem enged, és még sem lesz soha, semmi baja, nem éri utol sem betegség, sem baleset, sem nagy arányú pénzveszteség, és semmi más nemű lelki fájdalom (bánat, melankólia, szorongás, szomorúság, pánik, stb.) hanem a karma-oldás logikájának az ellenében próbálja élni az életet, vagyis aki visszaél.

A karmánk feloldásának szükségét jelző figyelmeztetéseket elsősorban a lelkiismeretünkön keresztül kapjuk rossz érzés és bűntudat formájában, de ez az általában korszakonként és népenként – kultúránként, vagy egymásnak ellentmondó vallásonként éppen érvényben levő divatos boldogulási nézetek miatt, illetve élvezet-vágy kielégítési filozófiák miatt, erősen csalóka és ezért félrevezető (Sőt: egyenesen kárhozatba vivő!) lehet. Ezért építette belé, illetve fejlesztette ki az isten a sok milliárd éves evolúciós folyamatok eredményeként a testi fájdalmat, ami sokszor pontosabb információhoz juttat a helyes életútkövetés szempontjából, mint a lelkiismeret. Ráadásul a fájdalom kényszerítő hatású is, tehát azt ami testileg nagyon fáj, nem ismételjük meg, ha csak nem vagyunk elme-zavarodottak! Tanácsosabb tehát egy kauzális horoszkóp matematikai pontosságú feltárására hagyatkozni, amelyben a fájdalmat okozó szerveknek, vagy testrészeknek a betegségei, vagy balesetei is fel vannak tüntetve, le vannak írva, amely testi fájdalom-jelzések és szenvedések, sokkal megbízhatóbbak és hatékonyabbak, mint a magát a lelkiismeretünk hangjának kiadó árnyék-énünkre hallgatni, melyről még szó lesz. Ha tehát nem látjuk be a születési sorsképletünkben jelzett karmikus hibáinkat, és nem figyelünk az Egyetemes Törvények logikájára, hanem tovább haladunk ahibás életúton, akkor súlyosabb sors-krízisek, balesetek és betegségek következhetnek, mindaddig, amíg képessé válunk a megfordulásra és az igazi keresztvállalásra, amiről Jézus azt mondta: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet”.

A MAG-unk tehát az isteni létből származik, ezért örök. Az igazi isteni öntudatunkat: a sejtelmek és a sugallatok forrását, illetve a legmagasabb rendű tudatosságot és felelősség-érzetet megkeresve, a tudatosságunk segítségével alakíthatjuk át a zavaros karmikus személyiségrészeinket, így oldhatjuk a krízishelyzeteket és e tudatos öntudati fejlődés, tehát spirituális fejlődés segítségével érhetjük el a visszajutási képességet. Vagyis, a vágyott – gyakran elérhetetlennek tűnő, valódi és tartós – boldogságot és egészséget (a megváltást!) Fontos, hogy a kríziseket mindig befelé hatolva igyekezzünk helyreállítani, mert a krízisből „nem létezik kiút, csak befelé, a belső poklaink feltárásával”. A rendeltetésünk megértése azért fontos, hogy általa képesek legyünk kilépni karmikus egoizmusunk, az erőfeszítés mentességi életvitel, életstílus, fejlődést nélkülöző és elveszejtő gyűrűjéből. Hiszen így vagyunk, a saját testi fájdalmaink által, valamint a semleges anyagi állapotaink, élethelyzeteink: a falak és akadályok által is rászorítva, hogy a köztes létterekben (dimenziókban) az auránkba ragadó karmánk hatásait megfékezzük, és az örökölt kreatív képességeink és tehetségeink szétszórása helyett, törekedni kezdjünk a magasabb cél felé, az abszolút boldogságba, egységbe való visszajutásra.

A következő karmikus aspektusok lényegesen fontosak a sorsnehézségek feloldásának lehetőségéhez:

1. Szűz Lilith az 6. földház, a Szűz konstellációhoz tartozó gyakorlati életkört jelölő, grafikai horoszkópmező csúcsán
A Szűz, az egyetemes (Isteni) rendeltetés tudatosításának, vagyis a megváltás ősi céljának és szükségességének a tudatosításának és e tudatosság folytonos fenntartásának, és magának, a rendeltetés e tudatosítás fényében (értelmében) történő megvalósítására való törekvéseknek a konstellációja. Vagyis, a megváltásnak és az annak alárendelt rendeltetésnek a minden lehetséges problémáját és problémakörét, illetve a megvalósítás lehetőségeinek a megkeresési szükségét és módját, a helyes eredményekhez (megváltáshoz) vezető spirituális és gyakorlati – pragmatikus technológiáknak a ki kísérletezését és megvalósítási – beváltási törekvéseit, vagyis a FUNKCIONALITÁS lehetőségeit, problémáit, kríziseit és krízis-oldási lehetőségeit foglalja magába.

A fentiekből felsorolok néhányat: a racionális gondolkodás, a szellemet megnyitó, nemesítő munka, a művelődés, egyszerűbb formájában a természettel való termékeny foglalkozás, a termés szüretelése tartozik ide, valamint a kultikus cselekvések, a szertartások (Mint a szer megtartása). A háziállatok közül a szapora macska és a nyúl, ahol a macska öntörvényű természete például kicsiben leképezi a világegyetemet működtető Egyetemes Törvények érvényesülését, melyeknek nem parancsolhatunk.

A Lilith nevű karmapont, mely az ön sorsképletében a Szűzben és egyben a Szűznek megfelelő földi, gyakorlati életterületen is áll, éppen ezért a racionalitás zavarát és öncélúságát jelzi, konkrétan az isteni tervhez képest a bűnbeesettséget, amikor az ember összetéveszti az élet rendeltetését és alapfunkcióját a természet kizsákmányolási lehetőségeivel ( téves pragmatizmus!) és az erőszakos, steril renddel. Ilyen steril rendet jelez például a mindenáron és minél gyakrabban történő fűnyírás, az indokolatlanul gyakori autómosás, és főképp a külvilágnak, az ellenkező nemű személyeknek való tökéletes megfelelési vágy, mely az arc- és a teljes testszőrzet leborotválásában mutatkozik meg a tárgyi-fizikai valóságban. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy önnek feltétlenül szükséges a „józan” ésszel kigondolt ötleteit és általában a racionálisnak képzelt döntéseit többször és alaposan felülvizsgálni, azaz képzeletvilágában és gondolkozásában az Egyetemes Törvényeknek megfelelő mentalitást helyreállítani, mert ennek a legfontosabb életfeladatának a kikerülése, tehát a szellemi potenciáljának az öncélú kiaknázása vagy az ész nélküli robotmunkába való menekülés önt komoly krízisekbe és sorsnehézségekbe, majd ebből következő betegségekbe sodorhatja.Egyelőre az ön mentalitását az öncélú ésszerűség és a túlzott racionalitás uralja, még a betegségeiből való gyógyulást is technikai-tudományos kérdésnek, a helyes technika és technológia megkeresési és jó – helyes alkalmazási problémájának tekinti. Mindig az anyagi lehetőségeinek függvényében technikai-tudományos módszerekkel és megfelelő szakemberekkel igyekszik kezeltetni a problémáit. Legyen az egészségi probléma, amelyet műtéttel szeretne orvosolni és így az epekövei műtéti úton való eltávolítását tervezi, vagy legyenek azok esetleg karmikus, és ezért természet-ellenes függetlenségi vágyak, melyekre a megbízható új autó jelent megoldást, vagy egy buja kert, ahová, a természet sterilizálása érdekében ugyebár, feltétlenül fűkaszáló gépet kell vásárolni.

Hol rend- és tisztaságmánia jellemzi és akkor és ott is takarít és rendet rak, ahol, és amikor fontosabb feladatai is lennének, hol pedig megjelenik az ellenkező véglet, a rendetlenség (akárcsak gondolatban is), hanyagság (kifejezésbeli figyelmetlenség), közönyösség és munkakerülés (vagy olyan munka utáni vágy, ahol a tétlenség a feladat, mint pl. a biztonsági őr munkakörében).
Az ön fogantatása előtti hónapokban, az édesanyja gyári munkásként kifejezetten negatív Szűz jellegű munkát: monoton szalag-tevékenységet: robot –munkát folytatott: ez az ember fizikumának maximális kizsákmányolásával jár. A monoton munka, melyet a gyárigazgatók és a tulajdonosok technikai-tudományos fantáziája és a túlpörgetett hasznossági logikája hívott életre, semmi esetre sem szolgálja a szellemi felébredést, hiszen távol esik a megváltásért folytatott, kultikus jellegű munka- tevékenységektől és feladatvállalástól, az arany öntudat kialakításának lehetőségétől, a személyiség kiteljesítése és nemesítése eszméjétől. Ezt örökölte tehát ön az édesanyjától, erre utal a Szűzben álló karma-pont is. Mivel ez, a tudattalanja legmélyebb rétegeibe rejtett hiba öröklött tulajdonsága, veleszületetten ön sem tudja, hogy mi az igazi rendeltetése az életben, és így már fiatal korától több műtéten és párkapcsolati krízisen esett át, mostanra pedig betegségek sorát gyártotta le a rendeltetéstudati zavarai miatt. A gyakori kézmosás, autómosás, takarítás, cipő és ruhatisztítás, aprólékos kertrendezés mind-mind jelzi az igazi, a spirituális rend belső, mentalitásbeli megvalósítása hiányának a külső pótlási igyekezetét, illetve szükségét. Mivel azonban ez az ön karmikus zavara és hiányossága, ezért az emésztési rendszer zavarait: bélhurutot, bélgyulladást, hashártyagyulladást, epegyulladást, hasnyálmirigy gyulladást, hasmenést, gyomorégést, lép, epe és májbetegségeket hajlamos produkálni, illetve ezek a lehetséges betegségek a következményei a Szűz-tevékenységek öncélú pergetésének (a Szűz-karma dagasztásának).

Az alkarokkal együtt a kézfejek is a Szűzhöz tartoznak, melyek a megfogás, felfogás(!), befogás és a kéz-mű, azaz az ember mentális tevékenysége és a fizikai valóság megváltoztatására irányuló cselekvései között teremtenek kapcsolatot. Nem véletlenül esett ki annyiszor kezéből az okostelefon korábban. Hiszen amikor nem akar meg-, és felfogni bizonyos dolgokat, menekül bizonyos információk elől, akkor ez a mentalitás óhatatlanul a fizikai, kézzel fogható valóság szintjén is láthatóvá válik. A szabadulási reflexről azonban a negatív Vízöntő szellemiségéről majd részletesen fogok beszélni.
Az állandó külső rend megteremtése egyenesen rendellenes állapotot hoz létre az életében és így a sorsában is, ön mégis aggódik a rend, a tisztaság és a hatékonyság megvalósulásáért és megvalósításáért, mely hosszas stressz –hatás, akár idegrendszeri túlérzékenységet, vagy hipochondriát is okozhat. A földi helyzetek soha nem lehetnek olyan sterilek, ellenőrizhetőek és higiénikusak, ahogyan azt egy ilyen Szűz típusú ember elvárná. Ebbe a steril – a környezet átalakítására irányuló – rendbe nem fér bele sem egy ellentétes nemű személy elfogadása, a spirituális fejlődést provokáló gyermekáldás elfogadása pedig végképp nem. Ez a tökéletességi elvárás merő istentelenség, hiszen a steril kifejezés élettelen helyzetet és állapotot jelent! Ennek következtében családi zsarnokká, „epés” gyűlölködővé válhat ebben a steril perfekcionizmusában, tökéletességmániájában. Vagyis a jelenleg létező 2 nagyméretű epeköve erre a gyökérproblémára vezethető vissza. Egyedüli megoldási és feloldási lehetőség, ha hibabelátást gyakorol, és elkezd uralkodni a fenti gyengeségein, illetve javítja a mentalitásbeli hiányosságát azzal, hogy igyekszik megérteni a kultikus élet tényleges funkcióját. A kultuszt viszont könnyen behozhatja és mindennapivá teheti az életében, amennyiben el kezdi tanulmányozni, gyakorolni, majd sport-tanárként oktatni is, a keleti harcművészetek valamelyik (védő felszerelés nélkül gyakorolható!) ágát. Illetve a harcművészetek spirituális alapját képező erkölcsi életvitelt igyekszik folytatni. Ez kellő önfegyelmet és önuralmat is biztosítana ahhoz, hogy sorsjelzések esetén (apró sérülések, jel értékű enyhe betegségek, anyagi veszteségek, stb.) esetében, szabaduljon ki a karma-fogságából és ne kapkodjon mindjárt a karmája által diktált műszaki – technikai megoldási lehetőségek után. Hiszen a betegségek és balesetek figyelmeztető célt szolgálnak a földi, istentől származó életünkben, tehát a megfelelő tudatosítás és mentalitásbeli irányváltoztatást követően már nem jelentkeznek életveszélyes vagy súlyosan korlátozó, mozgást és szabadságot korlátozó formában. Az Egyetemes Törvényeknek megfelelő és a természetben megfigyelhető rendnek a mentalitásunkban való helyreállításával a korábbi balesetek és műtétek, hosszas lábadozások sem lesznek már szükségesek, azok ezt követően csak téves kifogások lehetnek a sportolás felfüggesztésére, a harcművészetek gyakorlásának elkerülésére és a steril rend, illetve az öncélú kényelem biztosítására.

2. Mars-Jupiter együttállás az 5. házban, a Sárkányfejtől 9 fokra
A Szűz Lilith a 6. földház csúcsát jelképező grafikai mezőben található a sorsképletében. Ez azt jelenti, hogy olyan karmikus meghatározódásokkal született, amelyek miatt többek között megtagadja érzelmeit, és az érzékiségét is, és azokat az intellektusával rejti, megfékezi az ösztönösségét és folyamatosan cenzúrázza önmagát, minthogyha a saját maga erkölcs-csősze lenne. Félreértettnek és a sikerektől száműzöttnek érzi magát, miközben ön az, aki különféle kötelezettségekkel alaposan beterhelt életvitelével izolálja magát és elhárítja a szeretetet. Elhárítja, mert zavarja minden olyan információ, ami nem a sikerességet és a tökéletességet tükrözi, ami nem felel meg az ilyen irányú elvárásainak. Hol a fizikai, hol a pszichikai dimenziót abszolutizálja, ettől irracionális feszültségek és szerelmi-szexuális kielégítetlenségi érzések között él. A kellettnél sokkal több gyakorlati megvalósítást tervez be magának már jó előre, amelyeknek az igényes és pontos, gyors kivitelezése rendkívül igénybe veszi a teljesítőképességét. Magas igényeket támaszt mind önmagával, mind környezetével szemben, munkájára büszke és a kritikát önérzetesen fogadja, sőt, mások megvalósításait is rendre összeméri saját eredményeivel.Ugyanakkor, mivel mindez az 5-házban történik, az egyetemes személyi öntudat kialakításának az életkörében, nagyon vonzza mindaz, ami kockázat és játék, a játékszenvedélye hevének és győzelmi ambícióinak nehezen tud megállj parancsolni. Sőt a korábbi bizonyítási akciói és versengési, győzelmi vágyai egyenesen az Egyetemes Törvények működési mechanizmusának fékező erejébe ütköztek: így térd és boka műtéteket kellett elszenvednie a lassításhoz. Illetve ezek jelek voltak arra, hogy mentális és spirituális szinteken nagy a kapkodás, a megfontolatlan irányváltoztatási késztetés a játékok űzése közben (legyen az foci, ping-pong vagy szerelmi játszma).

Az ötös házban található két tűzbolygó által jelzett késztetések hatása- és következménye képpen, párkapcsolatai, inkább hódítások és kalandok voltak, mint lelki és szellemi szükséglet-kielégítések igényéből eredő cselekvések. Amikor hosszabb szexuális-szerelmi kapcsolatban vett részt, ott a vágyott világi értékek és boldogságpótlékok, az „igényes” és gazdasági értelemben vett „minőségi” életvitel, vagyis a nagyvilági luxus megszerzése és élvezete volt a fő cél, illetve az illető női személyekkel összekötő kapocs. Ahelyett, hogyegymást minél alaposabban feltérképezték, az így felszínre hozott lehetőségek által nemesedtek, és az isteni öntudatukra rakódott karmikus zavarokat oldották volna. Nem véletlenül fordult elő többször is, hogy egy-egy győztes focimérközést követően ottfelejtette magát a csapattársakkal való ünneplésen ahelyett, hogy az aktuális szerelméhez ment volna. A kalandozás után, a későbbiekben a pragmatikus tevékenykedés szükségességét emelte első helyre, olyannyira, hogy a munkavégzés és rendrakás ambíciója hajtja minden gondolatában és tettében, ennek az ambíciójának rendeli alá a természetes szükségleteit is. A színtévesztése, a már 2 éve tartó csípőfájdalmai és azepeköveivel összefüggő gyenge, rossz májműködés mind arra engedik következtetni a kauzális asztrológust, hogy a világi értékrendszerét gyökeresen meg kellene változtatnia. Sőt már igen sürgető lenne az Egyetemes Törvények logikájának megfelelő értékszemlélet kialakítása, az egész életszemléletének a jelenleginél sokkal természetesebb értékrendre cserélése és olyan célkitűzések megfogalmazása, amelyek összhangban, nem pedig ellentétben állnak (amint ez a valóság a jelenben még) az általános emberi, valamint a horoszkópjából kiolvasható, személyes, egyéni rendeltetésével.

A fentiek miatt tehát fontos lenne az ön számára mind a szexualitás átminősítése és átértékelése, annak a saját személyisége, igazi emberi öntudata formálásában és kiteljesítésében betöltött jelentőségének a felismerése, ezen keresztül a rendeltetésének a megértése és ezt követően a tárgyi valóság által jelzett igazságért való harc felvállalása, a harc kultikus szintű gyakorlása. Az élvezet- és siker-halmozás - centrikus világi logika ugyanis téves és hibás, sőt egyenesen az egészségükre és a nemi potencialitásukra károsan ható, veszélyes mentalitás gyakorlására készteti az emberek tömegeit, de ez a mentalitás, ezzel a több szintű és több értelmű szűz (és 5 ház!) jellegű negatív meghatározódásaival és valós karmaoldási életfeladataival, önre különösen veszélyes. A filmekből ömlő könnyű és öncélú élvezetszerzés, hódítási vágyak kielégítése és a tehetségeken keresztül elérhető bámulatos sikerek, mind tévútra és zsákutcába viszik a képzeletét. A karmaoldás szükségéről elterelő gyors kalandokban a szexualitást felelősségmentesen és főképp felszínesen gyakorolta, majd gyorsan megszabadult ezektől a viszonyoktól, így mentesülve a valós személyiségére utaló visszajelzésektől, az önérzetét csorbító tükröződésektől. A hosszabb, felszínes humánus-toleráns szeretői viszonyokban pedig a társát igyekezett bebiztosítani addig, amíg az megfelelt a minőségi igényeinek és elvárásainak. Mivel azonban nem a karmaoldás, azaz az isteni terv beteljesítése volt a tudatos, közös cél, ezek a szerelmi kapcsolatok minden vonzalom és szenvedélyes szerelmi érzések ellenére felbomlottak.
Tudnia kell s nagyon meg kell jegyeznie, hogy ez az életkör az ön számára karmikus jelentőséggel bír, ezért nem ajánlatos tovább elkerülni az itt megjelenő nehézségeket, bármennyire is elvesztette a bizalmát a párkapcsolatok működési lehetőségében.

Amikor a szerteágazó vágyai – úgymint új autó, szép, új otthon és persze minden hozzátartozó kifogástalan egészsége – elérhetetlennek tűnnek és aggódni kezd, akkor nem az aránytalanul bőséges étkezések, szórakoztató mulatságok, és a mozi, társasági összejövetelek, közösségi játékok jelentenek megoldást az így keletkező belső feszültségeire. Hanem az isteni rendeltetésének a minél alaposabb megértése és tudatosítása, majd minél felelősebb megvalósítása és gyakorlása. A fogyasztói társadalom által diktált vágyképeket érdemes lecserélni olyan szellemi-lelki és anyagi szükségletek képére, amelyekkel a legegyszerűbb és legtermészetesebb úton-módon boldogulhat és egészséges lehet.
Nagyon fontos lenne az intim szerelmi-szexuális viszonyok életkörében tudatosan részt venni, ott helyt állni. Tehát az arany öntudata kialakítása érdekében, az isteni tervnek megfelelő célokat kitűzni és beváltani. Az igazi szeretet, amit elhárított eddig, nem érzelgés és csöpögő romantika vagy kegyes hazugság. Fel kell vállalni a harcot a téves vágyképeivel és azok külvilágban megjelenő szereplőivel. Ezeket mind ki kellene iktatnia az életéből és a képzeletvilágából, ahhoz, hogy megnyugodhasson és a szervezete (de persze, az aurája is!) kitisztulhasson a betegségektől. És persze, hogy az öntudata is nemesedjék – művelődjön, finomodjon, legyen képes magasabb szintet elérni. Amíg a természetellenes vágyképek, illetve, az azok által okozott sóvárgások beteljesítési lehetőségei uralják a képzeletét, a valóság annál szürkébb, szegényesebb, fájóbb és keserűbb lesz. Mindaddig, amíg képessé nem válik a rendeltetése szerint harcolni úgy, mint például egy családapa, aki megakadályozza a gyermekeit abban, hogy azok a vesztükbe rohanjanak. Önmagával is, de a környezetével is, az erkölcsi igazságért és az Egyetemes Törvények szellemének, illetve a természet rendjének megfelelően harcolni, a ténylegesen igényes életvezetési magatartás elsajátítását megcélozni.

Nagyon fontos lenne az ön számára valamilyen védőfelszerelések nélküli harcművészetek valamelyikének a gyakorlása is, hiszen az 5. ház egy tűzjegynek: az Oroszlánnak, a földi – gyakorlati megvalósulási életterületét jelképezi a sorsképletekben. Ezeknek a grafikai horoszkópmezőknek megfelelő földi gyakorlati életkörökbe lépve – ebben az esetben: az igazságért való harc-készültség és a gyakorlati testi harc gyakorlatában – és ott helytállva, javíthatja ki az örökölt betegségekre és krízisekre hajlamosító rejtett karmikus meghatározottságait. A bármilyen védőfelszerelés nélküli harcművészeti ág gyakorlása, mely a közhiedelemmel és az aktuális konjunkturális felfogással szemben – lásd a karate sportágat az Olimpiára kijuttató irányzatokat – nem az öncélú győzelem, a bajnoki cím, vagy a világi babérok, trófeák gyűjtésére való, hanem önismeretre, a megfelelő sorsjelzéseknek az élesben való megszerzési lehetőségére.

A Tűzkarma, melyet az 5. földházban található Mars-Jupiter bolygók együttállása is jelez, és ezeknek a karma-pont jellegű működése is, egyértelműen, a gyakorlati valóságban rendkívül erős szenvedélykezelési és öntudati, önérzeti problémákban nyilvánul meg. Leginkább mások viselkedésének megítélésekor, az ön karmikus tulajdonságait tükröző, szokatlan személyi megnyilvánulásoktól irritálódva, reagál hirtelen hevesen a vélt vagy valós harci szituációban, melyet követően mindent és mindenkit intenzíven támad gondolatban, vagy esetleg még szóban is, a háta mögött. Annál rosszabb, hogy a tanult udvariassági szabályokat betartva igyekszik minél békésebben és okosabban rendezni és kezelni a kialakult helyzeteket. Mivel azonban belül még görcsösebben védi az igazát, de ez a mentális és képzeleti és érzelmi harc nem kerül felszínre a gyakorlatban, ezzel még inkább magába fojtja a Tűzet, amely szét égeti a megfelelő szerveit. A belső harag így belül rombolja az öntudatát, önmaga, belső isteni MAGja ellen fordul az agressziója, mely lázas állapotokat, gyulladásokat, súlyos hűléses és influenzás megbetegedéseket okozhat. Az Oroszlánnak megfelelő földi, gyakorlati életkörben szükséges megtanulnia azt, hogy milyen karmikus tulajdonságain szükséges uralkodnia ahhoz, hogy mások ne tudjanak saját karmájuktól vezérelve uralkodni ön felett, és hogy a konfliktusok elsősorban önmaga rejtett rétegeinek megismerését, azaz személyi öntudata tisztítását, kreatív képességeinek az ön rendeltetése és megváltása szerinti kiművelését szolgálják. Az igazságért, annak tisztázásáért folytatott személyes harcot nem pusztán a szenvedélyessége és romboló indulatai megfékezése érdekében jó, ha gyakorolja, hanem a Szűz Lilith sajátossága miatt is, kultikus szintre kell emelnie (az 5. földháznak megfelelő grafikai mező Szűz színezetű a születési sorsképletében). Az igazságért való harcot, a harci készségét, a nyílt és bátor síkra-szállási reflexeit.

Az 5. földházban található Mars-Jupiter bolygók együttállása azt is jelenti, hogy veleszületetten hiányzik az a képessége, hogy tudja, miként kezelje a személyi konfliktusait, de az ellentétes nemű személyek másságát, jogait, ahhoz, hogy ezek fényében képes legyen arányosan és helyesen látni bennük önmagát, és hogy spirituális szempontból helyesen reagálja le a nőknek az önnel szembeni ambivalens – kétértelmű! - morális viselkedését. Ezért az is feltétlenül szükséges, hogy mielőtt elkötelezné magát egy komoly élettársi viszonyban, több különböző típusú és karakterű ellentétes nemű személlyel kerüljön akár szexuális viszonyig is menő intim kapcsolatba. A korábbi felelőtlen kalandorkodások az elkötelezetlen intim párkapcsolatok életkörében eddig semmiképp nem szolgálták az önmegismerést, személyisége kiteljesítését, az úgynevezett arany öntudata kialakítását. Ennek megfelelően rendre hátráltatásokban találta magát. Az igazi és teljes szexualitását csak és csakis a társadalmilag elkötelezetlen, anyagi érdekekkel be nem terhelt, FESZTELENÜL MEGÉLHETŐ, kapcsolatokban képes megélni, az ide vonatkozó gátlásait a felszínre hozva megismerni, ezáltal a saját igazi személyiségét megérteni.

Valódi spirituális személyiségtudatát úgy fejlesztheti és teljesítheti ki, ha alkalma nyílik több intim kapcsolaton belül saját szellemi képességeit felszabadítani, erkölcsi értékrendjét, kritikai hajlamait az Egyetemes Törvények logikájához igazítani, rejtett tudattalan tartalmait felszínre hozni és kreatív energiákká, tudássá fejleszteni. Élete elején ezeket a kreatív energiákat jócskán elfecsérelte és öncélú szórakozásra, mások szórakoztatására használta. Belevetette magát a látványosságok, merész és vakmerő kalandok, játékok és játszmákörvényeibe, hogy szinte játékszenvedélye alakult ki, most is vonzza a képzeletét bármilyen játéklehetőség. Több hosszan tartó és családalapítással kecsegtető kapcsolata meghiúsult. Erre a magyarázat az, hogy ha idejekorán, felelőtlenül került volna házassági viszonyba és rendezett társadalmi státuszba, csupán a szexuális bizonytalansága elől menekülve, az ilyen kapcsolat előbb-utóbb felbomlott volna, és ebből valamit megsejthetett. Mindaddig nem találhatja meg a belső biztonságát, amíg több tudatosan megélt, fesztelen és mindenféle külső elkötelezettségek nélküli intim kapcsolatban ki nem ismeri önmaga rejtett késztetéseit, tudat alatt működő vágyait és szenvedélyeit, azaz saját igazi személyiségét, illetve meg nem tanulja a spontán konfliktus-helyzetek felvállalási szükségének, illetve a tűzmesterré válásnak az élet-leckéjét a párkapcsolatokban is. Főként ott. Mert, hogy ha ezt nem tanulja meg a fesztelenül megélhető el nem kötelezett kapcsolatokban, akkor a házassága és a családi élete megtelik majd olyan rejtett aknákkal, amelyek egy bizonyos ponton, akár véglegesen felrobbanthatják azt. Az a cél, hogy megtanulja, hol az a határ, ameddig elmehet vágyai kielégítésében, mi az, amit elfogadnak öntől a szexuális partnerei és mi az, amit nem. És viszont: mi az, amit el képes fogadni a partnerétől, és mi az, amit nem.

3 Szűz Lilith-Szaturnusz együttállás a 6. földház csúcsán kvadrátban a 8. földházban álló Nyilas színezetű Neptunusszal és a Halak színezetű, a Sárkányfarokkal egyetemben a 11. földházban található a Merkúrral
A Lilith nevű karmapont Szaturnusz bolygóval való együttállása által jelzett negatív meghatározódásai miatt fél a magánytól, és, ennek az ellentétét is megéli (a horoszkóp elkészítéséig minden karmapont együttállása bármelyik bolygóval, arra utal, hogy az illető bolygónak a negatív természete értelmeződik. Még akkor is tehát, ha pozitívan is fényszögelve van). Ugyanakkor keresi a magányt és szereti magát elhagyatottsági érzésekbe ringatni, önmagát sajnálni. Ezen anyai ágon örökölt negatív meghatározottsága, élete elején gátlástalan és fegyelmezetlen viselkedésben nyilvánult meg, de már jócskán enyhült, sőt időnként gátlásosságba, elidegenedésbe, távolságtartásba fordul. A meghatározott keretben magányosan töltött időt a természetben kreatívan használhatná a valóban fontos felismerésekhez való eljutásra, de erre egyelőre nem képes, mert a szerinte állítólag „feltétlenül szükséges” pragmatikus tevékenységek elrabolják az időt mindattól, ami a megvilágosodása, a megváltódási logika elsajátítása és tehát a rendeltetése betöltéséhez értékes lenne.

A 6. ház csúcsán álló Lilith úgy képeződik le a valós tetteiben, hogy igyekszik minden erotikus késztetése felett intellektusával uralkodni, még a szexualitás rendszeres gyakorlása helyett is képes néha meddő és felesleges elméleti eszmefuttatásba merülni. Ésszerű keretek és konvencionális szabályok közé akarja szorítani a saját és partnerei szexualitását, ami viszont bizonyos helyzetekben elemi erővel törhet felszínre, meghazudtolva minden szabályozni hivatott intézkedés jogosságát, értelmét és hatékonyságát.
A Nyilas színezetű, horoszkópjában a 8. földházban látható Neptunusz, a mágikus teremtő képzelete, feminin, művészi-alkotói fantáziája eredendően nem volt harmóniában a fiatalkori intenzív szexuális vágyaival, majd a később azt szabályozni és keretek közé szorítani akaró elképzeléseivel. Intenzív, tartalmas és mély lelki és szellemi átélései egzaltált fantáziavilágot és kábult elképzeléseket hívtak elő a mély-tudattalan világából önben, ez pedig gyakran túlméretezett alkoholfogyasztáshoz és a valóságtól elrugaszkodott filmek élvezetéhez, olcsó szentimentalizmussal álcázott szeretetadáshoz, máskor meg szeretetadási képtelenséghez vezetett. Ezen kicsapongásait rend és tisztaságmániával kompenzálta, a rendrakás és a művészi hajlamainak kézműves alkotásokon keresztüli kiélése vette át a helyet a szellemi – spirituális elmélyülés, illetve a kiegyenlítettségi állapotok megvalósítása felett. Az átlagosnál jobban foglalkoztatja a halál és a túlvilági élet, az okkult praktikák, hiszen korábban jósnőnél is megfordult.

Ebben a horoszkópban, az Egyetemes Törvények szerinti értelmet, logikát és rációt jelképező Merkúr bolygó a Halak színezetű, Vízöntőnek megfelelő 11. földházban található. Ennek megfelelően anyai ági öröksége az éles, kegyetlen kritikai hajlam, a ridegség és a megbízhatatlanság, ez a környezetében is tükröződött sokáig, hiszen sok barát eddig inkább mulató cimbora és nőcserkészési játékokban pajtás volt, mintsem az ön rendeltetésére és hibáira a figyelmét felhívó őszinte bajtárs. A Merkúr negatív fényszögeiből adódó negatív meghatározottságokat hatványozza a Sárkányfarok nevű karmapont 11. földházban való jelenléte. A mindenáron való szellemeskedés, szórakozottság, szeszélyesség, gúnyolódás és közömbösség. Ez a fajta immorális magatartás viszont az Egyetemes Törvényekkel való együttműködését akadályozza, vagyis nem az isteni tervnek és a megváltási sorsprogramjának megfelelően forog az esze kereke. Hamis ideálokban gondolkodik és a tárgyi valóság szimbolikus jelzéseit teljesen félreérti, teret engedve ezzel a „véletlen” létezéséről szóló ideológiáknak. Ez a kisebbik baj, amellett, hogy egyelőre a rendeltetését azért sem tudja beteljesíteni, mert még képtelen a karma-oldásra és meghaladásra, illetve a mágikus erejű, helyes gondolati építkezésre, az életképzelet – átalakításra, az életcélok kicserélésére, illetve a megfelelő életcélok lépésről lépésre történő megtervezésére és azok kitartó, felelős és megingathatatlan hittel való megvalósítására.

Az így létrejött, karmapontokkal együttálló bolygók fényszögei által alkotott „Bermuda-háromszög” ÁLTAL JELZETT NEGATÍV DETERMINÁCIÓK EGYÜTTESE, azért jelez veszélyes szellemi alapállást, illetve zavaros és a beváltás szempontjából határozatlan életvíziót, mert részleteiben és mélységeiben igen rejtett meghatározottságokat jelöl. Ezért arra kellene törekednie, hogy minél alaposabban megfigyelje a tárgyi valóságot, és a fizikai, anyagi világot annak erőszakos rendbetétele vagy közömbös elnézése helyett funkcionálisan, azaz információtükröző és őrző jellegének megfelelően használja. Mit érnek az önhöz magnetikusan vonzódó nőkkel folytatott tevékenységek, szórakoztató mozi-délutánok, jó hangulatú, de végül is, csak szórakoztató jellegű főző esték, nyaralások, táborozások, ha az életfeladatai betöltését, a szellemi-lelki átalakulását elősegítő kultikus cselekedeteket, a megváltásához és a boldogulásához vezető gyakorlati feladatokat nem végzi el, elmulasztja, önkéntelenül elkerüli? A berögzült és évek alatt kialakult szokásrendszerét tovább keményítve és bebetonozva, hogyan és miként lehetne boldogabb és kiegyensúlyozottabb, amikor az isteni logikával ellentétes irányú sors-logika, és tehát: fejlődésmentesség és hagyománykövetés felemészti az életenergiáit? Hogyan jutna eszébe a sorsprogramja az élethelyzeteiben, ha a hagyományok és idősebb emberek megváltási, megváltódási logikához nem kötött, lapos életbölcsességei, tehát, az ön sorsáról vajmi keveset tudó emberek okoskodásai szerint gondolkodik és cselekszik még mindig, ahelyett, hogy az emberi élet isteni értelméről szerezne információkat és azok szerint vezetné az életét??

A szükséges kultikus cselekedetek a vállalt és a tudatosan magára kényszerített helyzetek, a munka értelmének tudatosításával, a sorsjelenségek szimbolikája felismerésével járnak. Ezáltal tanulhat meg együttműködni az Egyetemes Törvényekkel. Lehet naplót írni azért is például, hogy az ember, megerősítvén magát elméletileg a korábbi ostobaságában, továbbra is a környezetére vagy a betegségeit okozó vírusokra panaszkodjon, a korábbinál is okosabban és tudományosabban. De nem érdemes, hiszen ez öncélú tevékenység lenne. A naplóírás akkor válik igazán kultikus cselekedetté, amikor az isteni –megváltási logika szerint működő, nyugodt belső önmagát megtalálja a tapasztalatai elemzése és az önjavításra tett erőfeszítései által. Ki van zárva az, hogy ezt tudományos – felszíni okoskodással, a bajoknak mindig csak a másokra való hárításával elérhessük. Ahogyan például a kamaszodó gyermekek elkényeztetése, az odafigyelés pénzzel való kompenzálása is csak eltéríteni és korrumpálni tudja az idealista módón nyiladozó kamasz emberkék figyelmét a lényeglátástól, főképp, ha nem ismeri a pénz valódi funkcióját, értékmérő, csereeszköz mivoltát és a gyermeknek az antikrisztusi (megváltás ellenes), kímélő és kényeztető logika szerinti „igényes” kiszolgálását öntudatlanul a saját nagyszerűsége hangsúlyozására használja. Ebben a kontextusban tudni kell, hogy a gyermeknevelés a lehető legnagyobb spirituális fejlődési lehetőség az ember számára. Építő jellegű és ténylegesen felemelő, kultikus cselekedetté válik akkor, amikor tudatosan és maximális felelősséggel, a saját felelősségtudatunk szerint, és gyermekünk sorsprogramja ismeretében gyakoroljuk. A harcművészetek kiemelkedő művelői pedig híresek arról, hogy milyen önuralmat képesek gyakorolni, hiszen a harci cselekményeket és azok véghezviteléhez szükséges lelki – szellemi állapotokat nem az indulataik kiélésére, hanem éppen a saját gyengeségeik legyőzésére gyakorolják.

Az eddigi, megható humanista – liberális ideológiák helyett az isteni, megváltó logika szerint élve, kultikus cselekedeteket végrehajtva, tehát reálisan és építő módon léphet kapcsolatba embertársaival. Ezen múlik a szexuális-szerelmi életének egészséges megvalósulása is, melyet a spirituális tisztánlátásig menő szellemi és morális újjászületéssel, a szeretet-áramoltatási képessége fejlélesztésével, az önáltatási hajlamokról és az érzelgősségről, ködös fantáziálásokról – például a filmek főhőseivel történő azonosulásról való leszokással -, és főként a szellemi valóságnak a misztikus káprázatoktól való megkülönböztetéséhez szükséges, gyakorlati rációra alapuló szellem-kritikai képesség kialakításával érhet el.

4. Szűz Lilith-Szaturnusz együttállás a 6. földházban, kvadrátban a 8. földházban álló, Nyilas színezetű Neptunusszal és a Kos színezetű, a 12. földházban található a Holddal
A Szaturnusszal együtt álló Szűz Lilith a 6. földházban a két másik bolygóval, a Neptunusszal és a Holddal veszélyes negatív meghatározottságokat jelöl a horoszkópban azért, mert a Lilith nevű karmapont a mélytudattalanban gyökerezik. A horoszkópfeltárást követő kitartó és áldozatos munkával, vagyisönmegfigyeléssel és hibabelátással, önneveléssel, ismerhetőek fel és javíthatók ki a gyakorlati leképeződései.
Ezért fontos, hogy az ember éppen az életfeladatai hosszadalmas megvalósíthatóságára tekintettel fenntartsa az önmagával szembeni éberséget, és mindig és folyton keresse és kutassa önmagában a Lilith nevű karmapont jelezte zavarokat és azok feloldási és kijavítási lehetőségeit.

Mindezt az egyetemes sors-jel - olvasási tudás-rendszert, sajnos nem tanítják az iskolában, de még az egyetemen sem. Ezért ön (is) egyelőre a felszíni látszatok szerint éli életét, a mágikus teremtő képzeletét a külső, tárgyi környezete tökéletesítésére és külső, felszíni rendbetételére, káprázatos elképzeléseinek megvalósítási törekvéseihez használja. Fantáziája és alkotóereje égő, de az alkotást öncélúan, az általános népi bölcsesség szerint, tehát karma-dagasztó, un. bűnbeesett emberi- gondolkozás szerint, és a személyes egyéni rendeltetésétől elrugaszkodottan és attól függetlenül gyakorolja, tehát nem arról álmodozik és képzeleg, nem azt teremti meg, ami önt közelebb vinné a boldogsághoz, hanem épp ellenkezőleg. Mindegyre kellemessé és kényelmessé akarja formálni a környezetét és élvezetessé tenni az életet, hogy a hasznos, de öncélú tevékenységektől elfáradva, illetve, a belső-, tehát a mentális és képzeleti ellenségeskedéstől, betegség-okozó (pl. epe- és lépproblémák, zületi fájdalmak, fáradékonyság, stb.) energia-vesztésbe kerülve, mégis el tudja viselni ezt az értelmetlen, saját farkába harapó kígyó mentalitást, és a körbe-körbe forgó, semmibe vezető robot életet.

A Hold által megtestesített élet- és létteremtő, életgondozó őserő, illetve ennek a földi megnyilvánulási formái, úgymint az anyaság őserejének és általában a szülői állapotnak az elfogadása és a férfi-szülői funkció betöltése a 12. horoszkóp-házban található. Vagyis a Holdja az elzártságok, illetve az egyetemes egységtudat és azonosulási képesség kialakításának és elsajátításának az életterületén jelentkezik a horoszkópjában, Kos színezetű spirituális háttérrel, kauzális alappal. Ebből következően, bár a bevallása szerint, ön egy extrovertált, társasági lény, mégis tudomásul kell vennie és ennek az érdekében bizonyos intézkedéseket meg kell hoznia, illetve úgy kell az életét, az életprogramját irányítania, hogy tudja, nagy szüksége van a kreatív(!) magányra, a világtól való időnkénti elvonulásra.
Természetesen az előzékeny és kedves modora, valamint az érzékeny természete harmonizál, illetve megfelel analogikusan, a 8. földházban található, Nyilas színezetű Neptunusz bolygó jelezte magnetikus vonzásának, így nagyon erősen vonzza a nőket.

Az említett bolygók és a Lilith nevű karmapont fényszögkapcsolatából kiolvashatóan, szabadidejét szívesen tölti kollégái társaságában, együtt ebédelve, vacsorázva velük. A kollégák ösztönösen, tehát öntudatlanul és önkéntelenül is a tárgyilagos munkahelyi kapcsolatnál többet várnak öntől.
A Szűzben található Lilithje és a Nyilas színezetű Neptunusza úgy nyilvánul meg a tárgyi valóságban, hogy szeretetvágyából fakadóan tudattalanul vágyik arra, hogy az ismerősei otthonában tevékenykedjen, akik ezen felbátorodva akkor is megzavarják önt a kreatív magányában, magánéletében, amikor annak sem helye, sem ideje nincsen. Kos színezetű Holdjának megfelelően már egész korán, 20 évesen alkalma lett volna szülővé válni, de a Szűz színezetű Lilith nevű karmaponttal a 6. földház csúcsán együtt álló Szaturnusza által jelzett negatív késztetései szerint eddig az apai felelősségektől való menekülésre és az izgalmas munkahelyi kapcsolatok ápolására érzett késztetést.
Sporttanárként fokozottan alkalma nyílik a tüzes természete, célratörő, nyers akarataérvényesítésére, de a karmikus vágyai kiélésére is. A gyermeküket nevelő anyák gyakran megkeresik szabadidejében és tanácsot, útmutatást várnak öntől a gyermekükkel kapcsolatban, beavatják a magánéleti dolgaikba. Szeretetérzései részlegesek: a roma szülők neveletlen gyermekei a végletekig felbosszantják önt, míg a humanista nevelésben részesülő és tehetséges gyermekek kiváltják az elismerését, és így azoknak a szüleivel is bizalmas viszonyokat, baráti összejöveteleket, keddenként ping-pong klubot szervez, baráti kapcsolatokat alakít ki. De ez nem csak a hibás elhatárolódást jelenti és jelzi, hanem a negatív Jupiterje által jelzett protekcionizmusra való hajlamát is. A munka-korrupcióban élő cigányokkal és a neveletlen gyermekeikkel való találkozás és szembesülés kényszerű és kellemetlen ugyan, de nem éppen ezért és nem véletlenül, szükséges. A velük kapcsolatos helyzetben való helytállás éppen a saját belső zavarai legyőzéséhez személyesen felvállalandó feladat. A gyermekeknek a tehetségük, teljesítményük szerint történő minősítése és osztályozása igen káros az ő fejlődésükre nézve, hiszen a tényleges fejlődést a gyengeségeik tehetségük általi javítása hozhatja. Ezt az isteni rendeltetéstudat szerinti gondolkodást és cselekvést kellene önnek is elsajátítania.

Köztudomású, hogy az igazi férfiasságot az életből is száműzni kívánó, nem deklaráltan-, de valójában nagyon is feminista, magát civilizáltnak nevező, technokrata társadalmunkban a férj nélküli (elvált, magára maradt), vagy a férjeiket papucs-kormányzás alá rendelt, mai anyák és szülők általában áthárítják a határozott és erélyes gyermeknevelés feladatát a kevés, megmaradt férfi tanárra vagy a gyermekek sport-edzőire. És tehát, főként a sport-tanárokra és sport- edzőkre. Nem véletlenül olyan sok a neveletlen gyermek, hogy önnek több ügyeleti órát kell tölteni velük, mint amennyit a kolléganői vállalnak. Azzal, hogy ön pót-apáskodik, kiéli az apasági ösztöneit, reflexeit és késztetéseit a hamis pótlások – kompenzációk – szintjén. És ezzel kielégülve, nem törekszik arra, hogy saját gyermekei legyenek, akikért, akiknek a neveléséért aztán 100 százalékos felelősséget kellene vállalni. Másfelől, az ilyen jellegű karmikus vágyak kiélése zavarokat okozhat önnek, amennyiben nem szab végre egy egészséges határt, és továbbra is engedi, hogy a nyugalmát, és a munkahelyi kapcsolatait megzavarják a kolléganőkkel és a tanári beosztásán keresztül megismert anyákkal szövődő, tudattalan szexuális vonzalmak.

Főleg akkor, amikor még nem alapított saját családot és még nem vállalt személyesen és konkrétan apai felelősséget. És viszont… hagyja, hogy a fiatalabb-idősebb kolléganők (meg a konyhás nénik) és kisgyermekes anyák ön felett anyáskodjanak és az ön egészségi gondjainál fogva, a kelleténél jobban törődjenek önnel. Vagyis, a normálisnál intenzívebben, aminek következtében nem érzi szükségét a család és otthon kialakításának, hiszenérzelmi szükségleteit többek között a kolléganőin és a diákjainak az anyján keresztül ki vnnak elégítve,még hogyha csak felületesen és felületien is. Ez nem csak, hogy a halasztás vétkében tartja önt hosszú évek óta, de ráadásul, a gyermekekről az anyáknak adott intellektuális nevelői – a saját életgyakorlatában ki nem próbált tanácsai – spirituális háttér ismeret hiányában hangzanak el, ezért nem biztos, hogy hosszú távon helyesnek bizonyulnak. Másrészt a tanácsok éppen e háttér-ismeret hiányában, karma-oldás szempontjából alaptalanok, elhamarkodottak és felelőtlenek lehetnek. Ezért időszerű lenne a saját család alapítása, az iskolai családapasági – téves, fals – szerepkör betöltése helyett. A szülő-teremtő őserő és a tapasztalatokból szerezhető felelősségtudata összehangolása a személyiségén belül, a saját kisebb és nagyobb közössége hosszú távokon is pozitív eredményeket hozni képes fejlődése érdekében.


5. többszörösen negatívan fényszögelt Plútó a Szűz Lilith által megzavart 6. földházban
A Plútó, az isteni igazság őserejét megtestesítő bolygó, a Szűz színezetű Lilith által megzavart 6. földházban, azaz a kultikus cselekedetek, a kultúra, a vallás és a munka spirituális együtthatásának az életkörében található az ön sorsképletében. Azt jelzi ez, hogy az abszolút létforrással való közvetlen kapcsolata rendre megzavarodik. Amely megzavarodás miatt ön már a valós tárgyi élettények szintjén is a feje tetejére lett állítva, 5-6 évvel ezelőtt, amikor is felborult az autójával és az összetört. Az, hogy sértetlenül szállt ki az autóból, egyáltalán nem azt jelenti, hogy ön a szerencse fia, vagy, hogy valamilyen égi protekciónak a kedvezményezettje, hanem azt, hogy a sorserők, egyelőre csak szimbolikusan jelezték akkor még az egyik legfontosabb életfeladatát, ti., hogy ideje van már rég óta annak, hogy bele fogjon a karmája feloldásába, annak érdekében, hogy valamikor majd, a jövőben, teljesen helyre tudja állítania a rendeltetéstudatát az isteni igazságtudatával egyetemben, és a megváltását – boldogulását - elérje. Ez azonban egyáltalán nem lesz könnyű, mivel:

A misztikus hajlamaival elegyített, sokszor öncélúan járó, illetve az életünk elején jogosan és egészségesen működő, de 35 éves korunk után, a hátrányunkra működő egoizmusát feleslegesen kiszolgáló, elemző racionalitása gyakran keresztülhúzza egyik-a mást és elbotlasztja, vagy megzavarja önt a tisztánlátásában és a fejlődésében, ezért hosszú távon, mentehetetlenül csődöt mond még a könnyű munkájával is. A munkahelyi viszonyokban és helyzetekben időnként zavaros szellemiségű, és idegesítően viselkedő emberek veszik körül, ettől néha dühössé és aggodalmassá, máskor meg gyűlölködővé válik. A szakmai tudást mindenek fölé helyezi, aminek köszönhetően személytelen szakmai okoskodások érvényesülhetnek a sorsában, saját isteni tervével, boldogulásával ellentétesen. El kell fogadnia azt a tényt, hogy az öncélú, illetve az anyagi jövedelem növelése érdekében tett erőfeszítések és az erőltetett szakmai előrelépés, az öncélú „karrierépítés” és tehetség-kihasználás általában, nem egyezik az Egyetemes Törvények szellemével, illetve a megváltás logikájával. Azaz az isteni logika szerinti fejlődési úttal. Ennek megfelelően tényleges gyarapodás sem várható ettől a karrierista magatartástól. Azaz, amit így nyer az ember a vámon, azt elveszti a réven. Ezért a gazdagodás sem vezet önmagában boldogsághoz, amikor nem párosul karma-oldással egybekötött felelősségtudattal, illetve, amikor nem annak az eredménye. Ezt természetesen, önnek nem volt ahogy tudni eddíg. Így jutott el nagyon fiatalon kétszeri térdműtétet igénylő lesántulásig és ráadásul bokaműtét által is jelzett „rosszul járásig” az élete útján. –Tehát, rosszul járt, a szó, minden elképzelhető értelmében! Vagyis a tanárai, edzői által begerjesztett és túlhajtott sportolási és versengési ambícióinak ez lett a következménye. Ez az életutunkon való hibás és téves haladásnak: a rosszul járásnak” a következménye! A spirituális értelemben vett tévelygésnek tehát!

Ezt a sorozatos sors-leckét egy életre meg kellene jegyeznie ahelyett, hogy véletlenek sorozatának nevezné ki a korábbi tudattalan, de az asztrológia által, a horoszkóp-értelmezés segítségével napfényre hozhatókésztetéseinek a negatív és káros következményekkel járó eredményeit. Fontos, hogy spirituális értelemben vetten is, tudatos személyiséggé váljon és ne engedjen a saját karmikus jellegű gyengeségeinek, de mások hatalmi-, vagy szakmai-tudományos ambíciójának, és eredmény-hajszolásának, sem. Vagyis: ön se gyakorolja ezt az élet- és megváltás-idegen magatartást, amely csak a fizikia / biológiai fejlődést tertja szemmel, vagyis a mennyiségi és hosszúsági növekedést, valamint a gyakorlati – spekulatív intelligencia növekedését, ami az állatoknak az erős génállományát hivatott szolgálni (Az egymással való életre – halálra menő versengés, és megmérettetés).

És nem kell, hogy engedjen a saját, manipulációra való hajlamainak sem, hanem minden önkéntesen vállalt vagy kényszerű munkavégzésnél - legyen az a gyermekek sportoktatása, szervezési feladatok lebonyolítása, építkezés, felújítás, kertészkedés - koncentráljon annak átnemesítő és felemelő, kultikus végzésére. Például az iskolai osztályaival természetjárás, kirándulások közben megfigyelhetik az Egyetemes Törvények működését (a természetes „halál-újjászületés” körforgások nagy misztériumát, a viszonylag szélsőséges hideg-meleg időjárási viszonyokat, az élőlényeket azok természetes rendeltetésének megélése közben). Néha tehát őgy is van, hogy a fizikai – biológiai test-építkezés is, jó esetben, leképezi a szellemi-lelki építkezést és megújulást, hiszen a karmafeloldás is a hibás, személyes reflexeinknek a feltérképezéséről és javításáról, cseréjéről szól.

6. Kínai asztrológia szerinti Majom éve
Önnek, anyai ági öröksége a hatványozottan negatív Vízöntő meghatározottsága is, amely tényt az édesanyja nagyothallása is szimbolizál, bár a nagyothallásból Bika és Bak jellegű zavarokra is visszakövetkeztethetünk. Hosszú ideig tartó megfigyelések sora bizonyítja, hogy a kínai asztrológia szerinti év a horoszkópban mélyen rejtett, a Lilith nevű karma-pont által jelölt meghatározottságokhoz hasonló tulajdonságokat jelez. Az ön születési éve a kínai asztrológia szerint a Vízöntőnek megfelelő majom éve. Ennek megfelelően a tudattalan szellemi képzelet-világa teljesen kapkodó, sőt: kaotikus, vagyis anarchikus és irracionálisan türelmetlen, felszínes, közömbös, és ezért a legtöbbször élet és személyellenes. A közerkölcsöt esetleg meg is botránkoztató, rendkívüli, tehát a normálistól eltérő szexuális kapcsolatokra való vágy abból a hajlamából ered, hogy új, anarchikus és természetellenes elméleteket találjon ki és terjesszen, még a kézzel fogható, tárgyi természetességgel és az Egyetemes Törvényekkel szemben is.

Ezt a negatív meghatározottságát úgy oldhatja fel, ha a személyes felelősségvállalás nélküli párkapcsolati, sőt: baráti és csoporttársi szabadságkoncepcióit, kicseréli az isteni igazság és az Egyetemes Törvények szellemében gyakorolt és felelősségtudatra alapozott együttműködésre való törekvésekkel..
Az Egyetemes Törvényeket legkönnyebben a természetben járva és élve ismerheti meg. Ígygyakorolhatja be, velük együttműködve a felelősségtudatát, melyet egyelőre tévesen és hibásan az iskolai gyermeknevelésen keresztül vél teljesítettnek. (Vagyis, ugyancsak Kompenzál. – Lásd fentebb.) Igen veszélyes ez a fajta felelősséghárítás, illetve felelősség-pótlás, amelyre – amelynek a következményeire…- már több jelzést is kapott az osztályába járó gyermekek térdsérülései formájában. Vagyis arra, hogy önben is ugyanaz a valós – igazi és gyakorlati – személyes felelősség-hárítási reflex (Tehát KARMA!) MUNKÁL, mint a tanítványainak a szüleiben (Főként az anyákban!), akik, ahelyett, hogy megnevelnék a gyermeküket – gyermekeiket – illetve elvárnák a gyermekeik apjától (férjeiktől), hogy azok kemény férfi-kézzel megneveljék a gyermeküket, inkább önre hárítják ezt a feladatot, aki tulajdonképpen ebben látszólag ártatlan. De legalább is abban, hogy ön, aki még csak nem is jutott el az igazi, tényleges apa-állapotig és tudatig, nevelje meg azokat a gyermekeket, akiket a saját apjuk folyamatosan és mindig elmulaszt megnevelni.

Az iskolai gyermekeknek szervezett szabadidős kirándulások tovább mélyítik a téves elköteleződéseket – a kolléganők és kisgyermekes anyák felé – és az ilyenkor a szülőktől átvett felelősség kifejezetten megrontja az egészséges képzelgést egy lehetséges, saját családról és gyermekekről. A bajt súlyosbítja a kollégáknál való vacsorameghívások sora, melyek abban a tévképzetben tartják önt, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, és mintha család és saját gyermekekért vállalt személyes felelősség nélkül is boldog életet lehetne élni. Amennyiben tovább folytatja az önmagával szembeni humanista elnézést (a kompenzációt, belső korrupciót), az eddigieknél is súlyosabb betegségekre és sorscsapásokra számíthat.

7. Sárkányfarok a Vízöntőben, a 11. földházban
A Sárkányfarok a Vízöntő konstellációnak megfelelő 11-es házban Vízöntő színezettel található a sorsképletében. A Sárkányfarok nevű karmapont ezen pozíciója tehát hatványozottan negatív Vízöntő meghatározottságokat jelöl. A Sárkányfarok a Lilith nevű, a mélytudattalanban gyökerező karmapontál kevésbé rejtett, azaz kevésbé öntudatlan negatív meghatározottságot jelöl, így környezetünk és önmagunk számára is hamarabb és jobban észlelhető.

A személyes és közvetlen felelősség nélkül használható lehetőségeket összecseréli a valóságos szabadság képzeteivel, ezért születésétől fogva általában anarchikus, szétszórt és következetlen, meggondolatlan.Feltételezhető viszont, hogy már javíthatott e negatív meghatározottságán a fentebb említett, könnyebb felismerhetőségek segítségével. Legalábbis remélni lehet ezt! Mivel azonban – mint minden ember - egész életében érzékelheti az újra és újra felizzó karmikus vágyakat, ezért fontos életfeladatai közé tartozik a szellemi önnevelés, önfejlesztés, a koncentrációs képessége növelésén keresztül a kreatív képességeinek a felszínre hozása, azaz, a saját spirituális személyiségének a kiteljesítése. Gyermek és fiatal korában – elmondása szerint – nem a gátlásos, hanem inkább a gátlástalan, megfontolatlan és következetlen viselkedés volt jellemző önre, aki állandóan a szabadságát és a függetlenségét, a felelősség nélküli, szabad cselekvési lehetőségeit féltette. És úgy néz ki, hogy azt félti még a mai napig is. Ezért annyira fontos az ön számára egy olyan autó, ami megbízható, és elviszi mindenhová. Többek között féktelen szabadságvágya és a tényleges felelősségek alól való megszökési késztetései miatt nem tudott még megállapodni eddig egy nővel sem, ahogy gyermeket sem nemzett és családot sem, otthont sem alapított, nem telepedett még le. Családját korán elhagyta és függetlenítette magát annak szokásrendjétől, életritmusától. Ezt egyébként nagyon helyesen! Sok helyen és több nővel élt már élettársi kapcsolatban, de a kapcsolatai rendre felbomlottak, ami mondjuk, az 5. házi életfeladataiból kiszármazó tapasztalati szükségeket fedezhette valamelyest… . Mindenféle vad változtatásaival és szórakoztatási ötleteivel megrémíthette gyengébb idegzetű családtagjait vagy tágabb társadalmi környezetét, kezdve a cigaretta gyerekkorban történő kipróbálásával, a késdobáláson át (amely visszapattanva a vádlijába szúródott) el egészen a tönkrement telefonja szórakozásból történő szétlövéséig. Ezek azonban nem csak a Vízöntői karma illusztrációit és materializációit jelentik, hanem egyúttal az 5. házas életfeladatok által jelölt szükséges élettapasztalatokhoz is hozza juttatták némiképpen, amik viszont megelőzhették mostanra azt, hogy felnőtt korában játékszenvedély és más személyi függőségi kényszerbetegségek és szenvedély-betegségek kerítsék hatalmukba, amelyekre egyébként hajlamos lett volna.

Mostanra talán nagyon lassan tudatosult önben, hogy a következetesség, az elkötelezettség, a kitartás, az elmélyülés, az igényes morális elvárás, az embertársaira való tényleges odafigyelés, azok személyiségének tiszteletben tartása jelenti, illetve hozza meg a valódi szabadságot, nem pedig a mindenáron és mindenkitől való függetlenedés és a kötelékektől való mániás megszabadulási igyekezet. Mégis újra és újra nyugtalanság és fogja el, amikor épp nincs alkalma társasági, baráti kapcsolatokat ápolni, vagy amikor nem teremthet szabadon újabb hasznos kapcsolatokat. Jó, ha tudja, hogy megszabadulhat az ember mindenkitől, aki nem felel meg az ön – egyelőre még a fogyasztói társadalom téveszméitől átitatott – értékrendjének, de nem szabadulhat meg a saját karmikus sajátosságaitól, tévképzeteitől és fordított valóságlátásától, mert azok csak a környezete tükröző, információközvetítő funkcióján keresztül javíthatók és alakíthatók át pozitív szerzett tulajdonságokká, tudatos önmegfigyeléssel, önneveléssel és erre vonatkozó elkötelezett felelősségvállalással. Mindaddig, amíg az önjavításra és karmikus tulajdonságai kicserélésére nem tesz tudatos erőfeszítéseket, ugyanolyan típusú, vagy még nehezebben kezelhető és idegesítő emberekkel találkozik majd az élete során. A velük való konfliktusok, a karmikus sajátosságainak megfelelő balesetek – konkrétan például bokatörés, idegkimerülés, idegösszeroppanás vagy elmebaj – súlyosabb formában jelentkezhetnek. A lehető legkomolyabban törekednie kell a hibabelátással egybekötött felelősségvállalásra, a tudatosságra, a következetességre, az együttműködési és a szellemi irányváltási és megfordulási képessége maximálisra fejlesztésére, így válhatnak a Vízöntői szellemi képességei igazán értékes, és ténylegesen megszabadító – felszabadító tulajdonsággá. Figyelnie és vigyáznia kell a rögeszmés gondolkozására is, mert bizonyos szokások és hagyományok, idősektől kapott, de már idejétmúlt „életbölcsességek” egyenesen gátolhatják a megvilágosodását és a szellemi-lelki fejlődését, a karmája oldását tehát, mivel ezek az íratlan közerkölcsöket is tartalmazó hagyományos, de világi – nem vallásos – bölcsességek, általában nem egyeznek az egyetemes törvényekkel, hanem éppen a közös karmikus késztetésekből eredő cselekvések elnézését, vagy éppenséggel gyakorlását hivatottak szolgálni.

Ahhoz, hogy legyőzze a szeszélyesen kapkodó, és individualista, váratlanul előálló és szokatlan - és esetleg másokat is megrémisztő… - megnyilvánulásait, jó, ha igyekszik ebből a szempontból is megfigyelni és korlátozni saját magát megtalálni és gyakorolni a belső nyugalmat, magabiztosságot, nyíltszívűséget, bátorságot és önzetlen igazságosságot.

Mivel a Sárkányfarok színezete Vízöntő jellegű, ez azt mutatja, hogy a férjeik által elnyomott anyai ági ősei minden határt, kötöttséget és kötelezettséget, spirituális felelősséget és mentalitásbeli következetességet szerettek volna félresöpörni. De ezt sajnos, csak a mélyen rejtett.,legmerészebb vágyaik szintjén élték meg intenzíven, tehát, a természetellenesen fegyelmezett életvitelük leple alatt. Ez a magyarázat rá és ezért van az, hogy önnél már majdhogynem a születése óta jelentkeznek a szabadság-féltési ösztönből eredő irracionális félelmek és szorongások, a mindenáron való függetlenségi vágyak, irracionális lázadások, türelmetlenség, idegesség, nyugtalanság, nehezen kezelhető szellemi feszültség és a néha könyörtelenség formájában megnyilvánuló agresszivitás. Főként akkor, amikor bekötve és bezárva érzi magát valamilyen körbe vagy kötelesség-rendszerbe. Mivel ezek a késztetések tudattalanok, így az elszólások és a kétértelmű vagy a triviális kifejezések véletlenszerű használata is, jelzik ezeket a tudattalan és gyakorlatilag kielégíthetetlen függetlenségi vágyakat. Hosszútávon ugyanis, a teljes függetlenség és a maximálisan szabad kapcsolatteremtés megvalósítása azzal jár, hogy teljesen feladja minden elvét és határozott véleményét, ami végül megbízhatatlansághoz és ezzel járó egyedülléthez vezet. Másrészt az sem lehetséges, hogy ne jelenjenek meg rendre a karmikus zavarait tükröző, idegesítő, tapadós, vagy egyenesen agresszív emberek, akiket a „sors kutyái”-nak is nevezhetünk, és akik a sorsprogramja szerinti szellemi-lelki fejlődését szolgálják. Sőt azt is a szabad megnyilvánulása korlátozásának véli, ha a személyére vonatkozó negatív véleményt valósan káros reflexekre vonatkozó, és kreatív, tehát jobbító szándékú, vagy hamis kritikát kell hallania, amelyek sértik az önmagáról alkotott hízelgően pozitív képet. Mivel a környezete nehezen tudja komolyan venni, követni a szeszélyes, a megszokottól eltérő megoldásait, a hirtelen irányváltásait, ötleteit, ezért az élete nehéz helyzeteiben gyakran egyedül kell helyt állnia, csak magára számíthat. Feladata, hogy összhangba hozza saját elképzeléseit és ötleteit a baráti vagy munkahelyi csoportérdekekkel, a szélesebb körű társadalom érdekeivel, illetve a kívánatos, ideális, de gyakorlatilag is kivitelezhető pragmatikus megoldásokkal, még akkor is, ha az ilyen közösségi probléma-megoldások önfegyelmet és önkorlátozást kívánnak.

Törekednie kell arra, hogy vállalkozásai sikeresek legyenek, anyagi javakat biztosítsanak és önbizalmat nyerjen az elért eredményekből, ezáltal határozott és szilárd jelleművé váljon. Fegyelmezett és határozott, ugyanakkor világos és nagyvonalú személyiséggé kell alakulnia, különben nemcsak elégedetlen lesz mindenkivel, de gyakorivá válhatnak a bokaficamok, bokatörések, ínszalagszakadás, az alsó lábszár sérülése, izomgörcsök és izombénulások, visszér, szélhűdés, idegbénulás, autóbaleset(ek) mozgáskorlátozó következményei. Mindez csak figyelmeztetés arra, hogy még nem sikerült tudatos törekvések útján a negatív vízöntői természetét meghaladnia és pozitív oroszláni tulajdonságokká alakítania.

8. Merkúr a Vízöntő-Sárkányfarok által megzavart 11. földházban
Ahogy az előzőekben említettem, a Vízöntő színezetű Sárkányfaroknak a sorsképletében való pozíciója, az ön személyiségének a következő – a Lilith karmapontnál leírtakhoz képest, némileg kevésbé veszélyes módon megnyilvánuló – de még így is számottevő, rejtett tulajdonságait jelzi: így és ezért például a személyes és közvetlen felelősség nélkül is használható lehetőségeket összecseréli a valóságos szabadság képzeteivel. A személyes felelősségvállalást önkéntelenül elkerüli, a tárgyi valóságban megvalósultak alapján a felhőtlen szabadidő felhasználásban próbál feloldódni a nap végén, a spirituális, vagy másféle szellemi aktivitás helyett már csak a tanári feladatainak a nyűge, vagyis a tanuló-gyermekek nevelésének terhe alól való kikapcsolódásra vágyik. Amikor felelősséget kell vállalnia, akkor elmondása szerint feszült és aggódik, ami igen nagy baj, a karma-oldást tekintve, főként, hogy ez a tény a tárgyi valóságban a számítógépekkel szembeni ellenérzésében is megnyilvánul. Születésétől fogva általában anarchikus, szétszórt és következetlen, meggondolatlan kellett legyen, bár megtörténhet, hogy a hivatásgyakorlásával ezen a karmikus zavaron már sokat javított.

Mivel rég óta kilépett a „bohó” fiatalság időszakából, az a tény, hogy még nem kötelezte el magát és nem alapított családot, nem született gyermeke, aki(ke)t nevel, és aki(k)ért személyes felelősséget vállalhat, a tárgyi bizonyítéka annak, hogy eddig kerülte a személyes felelősségvállalást, elköteleződést.

A Merkúr bolygó a gyakorlati – pragmatikusan célirányos és általában haszon-elvű, de legalább is technikai jellegű, racionális, két lábbal a földön járó gondolkodásunkat jelöli a horoszkópban. Ez a bolygó azonban nem mutatja meg azt, hogy az egyén mennyire intelligens. Bármennyire kiemelkedő intelligenciával bíró ember tehát ön, mivel a Merkúr a Sárkányfarok negatív, zavaros övezetében van, vagyis, vele egy földházban található, ez azt jelzi, hogy AZ ESETLEGES rendkívüli intelligenciája éppen az ön javulása és fejlődése, megváltódása ellen dolgoz-hat. Minél magasabb valakinek az intelligenciája, egy ilyen zavaros pozíció azt jelzi általában, hogy annál nagyobb veszélyben van a boldogulása és a boldogsága terén, mert mindent az intelligenciájával akar megoldani. Ha lehetne, minden problémát egy este alatt megszüntetne, de a problémái azonnali megszüntetése érdekében, legalábbis mindenre tudományos magyarázatokat és okfejtéseket, szakvéleményeket keres. Gondoljunk csak a sok öngyilkos értelmiségi emberre vagy akár Hitlerre, akik kiemelkedő értelmüket önmaguk és mások elpusztítására használták. Holott a Merkúr mindössze egy őserőt jelent a 10 közül! És hol van akkor még a személyisége mélyrétegeiből fakadó rengeteg karma-befolyás! Az intelligencia ilyen mértékű előtérbe helyezése az őrület határára juttathatja, ezért ajánlott törekednie a többi 9 őserő figyelembe vételére és a kiegyensúlyozott önfejlesztésre, melyet majd az 5. földház feladatkörénél fejtek ki.

Ráadásul az ön 11. földháza a Vízöntő konstelláció színezete szerint hatványozottan negatív Vízöntő meghatározottságokat mutat, melyek érezhetőek a gondolkodásán: sokszor célratörően, sőt, kíméletlenül éles lehet, máskor pedig elképesztően humanista, önmagával szemben is engedékeny, elnéző, sőt feledékeny tehát. Ezt az ellentétesen ellentmondó ész-megoldásokból keletkező zavart jelenítik meg kívül – mintegy színpadon – a megbízhatatlan, következetlen barátok, kollégák, rokonok, akikkel együtt kellene működnie, akik miatt sok kellemetlenség érheti, és akik nem veszik önt komolyan. Ezért tér vissza újra és újra a tudományos szakvéleményekhez és az életproblémáknak a kizárólagos technikai jellegű problémamegoldásához is, a belső mentalitásváltoztatást eredményező önfegyelmezési munkálkodás és önmegfigyelés helyett. Az egymásnak gyakran ellentmondó, összevissza gondolat-cikázásokról tanúskodnak a boka- és alsó lábszára sérülései is, amelyek addig kísérik végig az életét és válhatnak súlyosabbá, esetleg hosszas mozgáskorlátozottságot is okozhatnak, amíg ki nem javítja a gondolkodásában az anarchikus, önmagát mindentől és mindenkitől függetleníteni szándékozó, hamis szabadságképzeteit. Azaz amíg képessé nem válik az Egyetemes Törvények számbavételére és az azok szerinti komoly elköteleződések elfogadására, azokkal, azaz a természettel való együttműködésre, az Egyetemes Törvényekkel összhangban álló személyes, közvetlen, tehát valódi felelősségvállalásra, így a felelős és következetes gondolkodásra és ennek megfelelő megnyilvánulásokra, a természetnek a legyőzési vágya helyett. Amíg képessé válik leszokni, még az ártatlan természetet is leigázó, az emberek romlottságával szemben humanista, elnéző magatartásról.

9. Mars-Jupiter együttállás az Oroszlán konstellációnak megfelelő 5. földházban, szemben a Vízöntő színezetű Sárkányfarokkal és rajta a Halak-Nappal
A Halak Napja szintén a Vízöntő konstellációban és a Vízöntőnek megfelelő 11. horoszkópházban látható a sorsképletében, a Sárkányfarokkal együttállásban. Ez a pozíció hatványozottan, a személyisége negatív Vízöntő jellegét jelzi (!). A nyers személyisége ugyanis, mely Halak színezetű, a rejtett Vízöntő jellegű karmikus meghatározottságainak alárendelten, tehát az elköteleződésre való képtelensége nyers ösztöneinek alárendelten nyilvánul meg a hétköznapi valóságban, mind a baráti együttműködésekben, valamint a csoportos tevékenységekben, de főként a szabad kapcsolataiban is, és főleg az Egyetemes Törvényekkel való viszonyában. Érzelmi életét legintenzívebben a barátaival, baráti társaságokban és csoporttársaival, kollégákkal, rokonokkal éli meg, akikkel sokszor megváltásellenes célok érdekében – ínyencségek főzésében, közös mozizásban, öncélú szórakozásban, vagy öncélú munkálkodásban, szabadtéri tevékenykedésben, úri ünneplésben – spirituális tartalom nélküli szertartások szervezésében működik együtt, lehetőleg kötetlenül.
Ez azt jelenti, hogy ilyenkor, tudattalanul és önkéntelenül lázad az Egyetemes Törvények logikája ellen és érzelgősen engedékeny, dekoncentrációra vágyó - humanista elképzelések uralkodnak a gondolatvilágában elsősorban önmagával, de társaival szemben is. Amint lehet, igyekszik megfeledkezni az önnevelés útján történő, belső mentalitásváltoztatási szükségéről, így önmagáról a valóságosnál pozitívabb képet dédelget, akárcsak a munkatársai, akikkel így, ezekben a közösen folytatott hedonizmusban, felsőbbrendűnek érzi magát. Ennek megfelelően aztán persze hogy elégedetlenkedő gondolatai támadnak, valahányszor kritika éri. Illetve amikor veszélyben érzi a személyes szabadságát, korábbi élvezeti lehetőségeit, a felelősségek- és kötelékek nélküli, anarchista függetlenségét. Annál is inkább, hiszen a horoszkópban kirajzolódó, mélyen rejtett karmikus meghatározottságaiból adódóan – lásd fentebb a Szűz Lilith karmapont megnyilvánulása leírását – nehezen kielégíthető kötelezettségek terhelik a tudatát. Mivel a hosszú-távú tervek és célok kitűzése és megvalósítása is megkötésnek tűnik, így nem szívesen tervez előre, hanem ötletszerűen éli hétköznapjait. Sőt hagyja, hogy a kollégái, szabadidős játéktársai, valamint a felnőtt testvérei, rokonai közös (karmikus) elképzelései irányítsák. Karmikusan öncélú függetlenségvágya, ez családalapítással mindenképpen szembehelyezkedő, ezzel a lehetőséggel abszolút ellentétes karmikus vágy így csak fokozódik, hiszen ez egy soha ki nem elégíthető sóvárgás eredménye (az első Lilith jelensége, illetve az, amit a Sárkányfarok képvisel a horoszkópban). Amikor függetleníti magát csoporttársaitól, rokonaitól, akkor annál inkább és annál több szabadságra és függetlenségre vágyik, de a negatívan fényszögelt Halak Napja úgy nyilvánul meg a tárgyi – pszichikai valóságban, hogy irtózik a magánytól és ebből következően inkább eleve felad minden karma-oldást, pozitív önátalakítást célzó, befelé való figyelést, vagy komoly és elkötelezett együttműködési törekvést. Inkább feláldozza a kreatívmagányt, melyet önmegfigyelésre, önnevelésre fordíthatna, ezzel hozva hamis áldozatokat a barátaiért, kollégáiért és az anyagi szintű örömszerzési lehetőségekre, játékra, öncélú szórakozásra összejött szabadidős közösségekért. Ez azt jelenti, hogy még inkább eltávolodik a valódi szabadság megvalósításától, és beleragad a közös karma-labirintusban való tévelygésbe, értelmetlen csiki-csuki jellegű bolyongásba, amitől aztán így, ebben a zavaros szellemi állapotban még jobban szenved. Illetve elszenvedi a következményeket, amikor azt tapasztalja, hogy mások viszont nem mindig számítanak rá, vagy nem számolnak vele komolyan, akkor sem, ha ő folyton és állandóan alárendeli magát a karma-dagasztó csoportérdekeknek, és labirintus-járási szokásoknak vagy miután – És ez többször is megtörtént már! - megszökött a hamis áldozatokat igénylő, karmikus terheket és zavarokat csak fokozó baráti összejövetelekről. Rosszabb esetben észre sem veszi a felületes barátságok, szabadidős játéktársak és szórakozásban partnernek jelentkező emberek megbízhatatlanságát, karmikus örvényeit, ebből kifolyólag áldozatukká válik. Hol pedig féktelen szabadságvágyától hajtva, például gyorshajtásra vetemedik – ez szimbolikus, a szabadság illúzióját keltő, sebesség- sóvárgó, levegő karmára utaló zavar. Vagy más veszélyes helyzetek és balesetek, bokaficam, bokatörések áldozata lesz, lett már eddig is.

A hatványozottan Vízöntő jellegű, karmikus tulajdonságaira utaló jelek szemben állnak az 5. földházzal, benne a Mars és Jupiter bolygók együttállásával, mely bolygóegyüttállás önmagában is karmaponthoz hasonló személyiségjegyeket jelez a fizikai-anyagi valóságban. A fentiekben már felmerült, hogy az 5. földházban található Mars-Jupiter bolygók együttállása által jelzett késztetései miatt, kifejezetten fontos az ön számára a személyisége megismerése, kreatív képességeinek nőkkel való, fesztelen, de intim kapcsolatokban történő felszínre hozása. Erre az életfeladatára számtalan alkalma nyílt eddig és saját elmondása szerint fontos az aktuális párja személyisége, gyakorlatilag ezt megfigyelve döntötte el eddig, hogy válassza-e társul az adott nőt, vagy sem. Azzal azonban nem számolt, hogy az ön valódi személyisége negatív, betegségeket és baleseteket okozó meghatározottságokat is rejt, melyeket a partnerek, majd későbbiekben az élettárs(ak) igen pontos és logikus rendszerben megjelenítenek az ön számára.

Korábban, kiemelkedő focibajnokként vakmerő szórakozásokban és szerelmi kalandokban, kalandorkodásokban vett részt, amely tapasztalatok az 5. házas életfeladatai negatívumának, negatív megvalósulásának meg is megfeleltek! De akkor még nem fordult meg a fejében, hogy mire is – önmegfigyelést követő, arra alapuló önismeretre, önfejlesztésre – kellene használnia az így könnyen elérhető szerelmi kapcsolatait, a sport-sikereket! Remélhetőleg így önkéntelenül is megtapasztalta a nők karmikus zavarait, például csalási hajlandóságát, erkölcsi esendőségét, de amikor elege lett ezekből a tapasztalatokból és végképp hátat akart fordítani az intim szerelmi kapcsolatok életkörének, akkor komoly bokasérülést szenvedett, így jelezte a sors az ön számára ennek az életkörnek a jelentőségét és kikerülhetetlenségét, az ide vonatkozó „megoldási” szándéka helytelenségét. Hiszen hiába menekül el suttyomban az önnön rejtett zavarait megtestesítő külső szereplők elől, emberektől, nőktől – ahelyett, hogy határozottan megmondaná nekik azt, hogy mikor miben és miért nem kíván részt venni - mert önmaga elől, vagyis a lelki ismerete és a felettes énje, a spirituális öntudata elől nem menekülhet el és nem szabadulhat meg. Amennyiben csökönyösen kitart a belső mentalitásba megváltozása elleni lázadásában, akkor egyre zavaróbb és idegesítőbb szerzetekkel találkozhat életútja során. Ha viszont képessé válik magára venni az anyai ági ősein keresztül önhöz származott karmikus zavarait és mély hibabelátást gyakorolni, apránként, komoly odafigyeléssel, kitartó munkálkodással, törekszik javítani saját szellemi-lelki- spirituális struktúráján, akkor a figyelmeztető célzattal útjába kerülő, idegesítő emberek és zavaró tényezők sorra elvesztik idegesítő és zavaró mivoltukat, vagy erőszakos hárító-beavatkozás nélkül is eltűnnek az életéből.

A vakmerőséget felváltó valódi bátorsága és a határozott, mindenkor döntésképes férfiassága a sporttanári hivatása közben megerősödhetett, de a Mars bolygóval együtt-álló Jupiter jelezte igazian férfis jellegű szellemi érték- és hierarchiatudata, értékítélete a hatványozottan megpakolt 11. földházzal szemben ma is az Egyetemes Törvények logikája ellenében hozott döntésekre és ítéletekre hajlamosítja! Vagyis: a természeti törvények, természetes életmód elfogadása ellen lázítja. Mindez akadályozta eddig bármelyik kiegyensúlyozott, intim szerelmi kapcsolatát annak elkötelezett élettársi kapcsolattá való alakításában azáltal, hogy hol ön nem tartotta méltó partnerének az aktuális társát, hol önt sértették vérig partnerei azzal, hogy egy jobbnak vélt szerelmi partnerre cserélték önt le, vagy csak egyszerűen a „pénztelenségére”, „birtok nélküliségére” hivatkozva szakítottak önnel. Aggodalomra viszont semmi ok, a több partnerrel szerzett önismeretszerzés kifejezetten javasolt ilyen házhelyzettel, ha pedig karmapontja lenne az 5. földházban, akkor kifejezetten ellenjavallt lenne a 8-10. komolyabb szerelmi partnerrel megvalósult kapcsolat előtt elköteleződni, házasságra lépni. Az idejében fel nem ismert karmikus zavarai és szeszélyei, menekülési ösztönei ugyanis minden normális párkapcsolati és élettársi viszonyt megronthatnak és mindkét fél számára kellemetlenné tehetnek.

A továbbiakban igen fontos lenne ügyelnie arra, hogy megismerje az Egyetemes Törvények logikáját és az emberi személyiség – a pszichológia által kínált vázlatos rajznál sokkal összetettebb – felépítettségét, amit ezen sorsfeltárás is szolgálni hivatott. Tehát önmaga megismerése segítségével kellene a szükségszerű folytonos negatív sorsjelzésektől megszabadulnia, annak érdekében, hogy a spirituális személyiség-tudatát, a megváltotti (arany..) öntudatát felépíthesse. Azt az öntudatot, amely nem külső sikerekből és nem külső elismerésekből, sem külső hódításokból vagy státuszszimbólumokból áll, és nem hatalmi jelképekből táplálkozik, hanem a legbelső isteni magjából. Ezért állította Jézus humanista szemmel kegyetlennek tűnően azt, hogy „akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól elvétetik”. Mert aki tud a MAGjában létező, teremtő és megváltó erő létezéséről és a rá rakódott, átalakítandó karmáról, annak van, és annak még adatik: egyre több belső boldogság, azaz egészség, erő és boldogság. Vagyis: a belső a munkája gyümölcseként érkező „isteni ellenszolgáltatás”. Akinek azonban hiányzik az arany öntudata, vagyis, ez a mélyen legbelül gyökerező „önbizalom”, attól még az a kevés is elvétetik, ami addig volt: 42 éves kora derekától – vagy akár hamarabb is – elfogynak a tehetségeinek ismert képességekkel elérhető lehetőségek, belülről, majd kívülről is láthatóan hamar megöregszik és egyre több betegség és baleset érheti, gyakorivá válnak, illetve megmaradnak a krízishelyzetei.

Igen fontos továbbá az is, hogy önismerete erősödésével, a sorsfeltárásból szerzett ismeretei és a gyakorlati önvizsgálat segítségével uralkodni kezdjen saját karmikus tulajdonságain, így ne váljon tovább saját szeszélyes anarchista elképzelései vagy mások karmikus zavarai, felelőtlen viselkedése, tudományos okoskodása áldozatává. Addig, amíg hosszas munkálkodással átalakítja negatív meghatározottságait, tehát amíg a karmikus zavarok helyett a pozitív képességeket létrehívja önmagában. Az így létrejött, törvényesen kollaboratív - kreatív képességeit akkor érdemes a csoportérdekek szolgálatába állítani, amikor már megfelelően kialakította az arany öntudatát, és amikor már nem válhat a csoportkarma – a csoport tagjainak tudattalanul összeadódó karmikus vágyai és sóvárgásai – áldozatává, sem az adott csoport nem válhat az ön önzésre hajló (például az öncélú függetlenség- és kötelék-nélküliségi vágyából következő) ambíciói megvalósítási eszközévé.

11. Vízöntő Sárkányfarokkal együttálló, negatívan fényszögelt Halak Nap kvadrátban a 10. házban álló, Kos színezetű Vénusszal és a 7. földházban található, Skorpió színezetű Uránusszal
Ez a horoszkópjában megjelenő újabb „Bermuda-háromszög” arról árulkodik, hogy édesanyja az ön fogantatása idején nem tudta harmonikusan egyeztetni személyében a szerelmi-szexuális késztetéseit sem a szellemi szabadságvágyával, önállóság igényével, sem az individuális személyisége érvényesítésére és elemi kibontakoztatására irányuló vágyaival. Ezért ön, bár hajhássza a fizikai szinten elérhető szexuális gyönyört és testi örömöket, mégis belső gátlásokkal küzd, és e belső bizonytalanságából következően önmaga képességeit és értékeit igyekszik bizonyítani az ilyen jellegű sikereivel, közben túlzásokba esik, így olyasmiket enged meg magának szerelmi partnereivel szemben, amiket nem kellene. Saját elmondása szerint korábban többször ottfelejtette magát a focibajnokságokat követő ünnepléseken, majd később megbánta az aktuális partnerhez való komoly élettársi elköteleződést és általában megszökött azokból a helyzetekből, ahol ezt várták volna el öntől a partnerei. Olyan formában is, hogy rendre elfelejtkezett a nekik tett ígéreteiről, vagy az utolsó pillanatban gondolta meg magát és valósította meg inkább az egyéni érvényesülési ambícióit, mint hogy a korábban feleslegesen adott szavát beváltsa. Ahogy mondta, az edzéseket részesítette előnyben akkor is, amikor az aktuális párjának ez nem tetszett.

Ide tartozik még, hogy saját bevallása szerint is kedvezőtlenül alakultak eddig a párkapcsolatai, bőven volt része szakításokban, szétválásokban, veszekedésekben. Ezt a szexuális késztetések ritmusában keletkező zavarok is okozhatták, mert az ön feszültségektől terhes érzelmi és gondolati tevékenysége egyensúlytalanságot hozhatott létre a hormontermelődése folyamatában. Súlyos esetben vesetájon, deréktájon és a nemi szervek környékén sugárzó, görcsös fájdalmak léphetnek fel, ez lehet az évek óta tartó és továbbra is szűnni nem akaró deréktáji fájdalom is, melyekről, egy karma-feltárási beszélgetésen személyesen is beszámolt. Ezeket a görcsöket csakis úgy oldhatja fel és gyógyulhat ki belőlük, ha igyekszik megérteni a párkapcsolat metafizikájának, spirituális és kauzális, isteni eredetének értelmét, és a párkapcsolatot annak eredeti rendeltetési értelme szerint kezdi gyakorolni. Továbbá ha a horoszkópjából kiolvasható többi életfeladatát is törekszik felvállalni saját valódi harmóniája megteremtése érdekében. A szellemi-lelki harmóniája megteremtési szükségéről még a Bika Aszcendense kapcsán is szót kell, hogy ejtsek.

12. Erős árnyék-énre következtethetünk a 3-nál több bolygó együttállásából. Közöttük, a Mars-Jupiter bolygók együttállása az Oroszlánnak megfelelő 5. földházban, és a Szűz jegyében, a Szaturnusz bolygó együttállása a Lilith nevű karmaponttal ugyancsak a Szűz jegyében és ráadásul a Szűznek megfelelő 6. földház csúcsán. Harmadik együttállásként ott van, a negatívan fényszögelt Halak Nap együttállása a Vízöntő színezetű Sárkányfarok, a Vízöntő konstellációhoz tartozó gyakorlati életkörben, a 11. földházban.
Az árnyék-én egy – már materialista-tudományos (pszichológiai!) eljárásokkal is feltárt és leleplezett – rejtett primér és egészséges természeti önmegőrzési és növekedési, önfenntartási ösztönből eredő, azt szolgálni hivatott spekulatív én-tudat, ami tehát az életben-maradást, illetve megélést és a túlélést szolgáló gondolkozás szüleménye. Természetes tehát, hogy ez az egoista gondolkozásunk tudati terméke és az ember esetében – lévén, hogy annak eredeti – igazi rendeltetése szerint karmát kell oldania és spirituálisan fejlődnie - 35 éven felül már önveszélyeztetővé válik még a maradványa is. Erős egoizmust okoz, mert például, amikor az árnyék-én hatja önt, akkor önkéntelenül - és automatikusan - eltávolodik, mind a saját boldogság elérési lehetőségétől, mind az ön lényegi energiaforrását képező Istennek és az Abszolút Létnek az egyetemes megváltódási céljától. Az ön esetében tehát azért, mert a Szűz karmája további dagadása miatt a szellemi gondolkozása és elméleti tudása nagyokos elméletek üres járatú halmazává válik, a gyakorlati megvalósításai pedig túlélési, életnyerési praktikává, felületes problémamegoldássá válnak. Az árnyék-én egy része, úgy jön létre, hogy természetes folyamatként, nagyon sok várandósság iker-foganással indul, de néhány hétre rá az egyik magzat elhal, amit a jövendő anyák nagyon ritka esetben vesznek észre, hiszen ebben a fázisban a legtöbbjük még azt sem észlelhette, hogy várandós lett. Egészen magas arányban, az emberiség 65 – 70 százalékánál a magzat fogantatása utáni időszakban, az anyaméhben meghal az ikertestvér. Az édesanya várandóságának korai szakaszában észrevétlenül elhalt ikertestvérnek az aurája megmarad az élve maradt testvér aurájába fonódva, azzal eggyé válva.

Az ön asztrogramjában látható a fent részletezett bolygó- és karmapont együttállások jelzik azt, hogy önben is ez a dupla, rejtetten kettős öntudati – valóságértelmezési központ alakult ki. Ez a vallás által bűnbe esett gondolkozásnak és magatartásnak, valamint szerzett kevélységnek is nevezett második valóság-látási és értelmezési központ – tehát a negatív mentális duplázódás – általában Ikrek jellegű szokott lenni, és ezért az ön gyors és felületes információ-áramoltatási késztetéseinek kiélése közben válik a legerősebbé. Ez például önnél is az önkéntelen un. freudi elszólásai közben könnyen tetten érhető. A Szűz jellegű, karmikus meghatározottságai is ludasak a tárgyi valóság szintjén rombolást okozó árnyék-én működés megerősödésében. Emiatt a kézzelfogható gyakorlati feladatok elvégzése során a szelleme megtelik a koreszméknek megfelelő hedonista célzatú, pragmatikus gondolkozási, információ-értelmezési késztetésekkel és így minden hosszú távú spirituális probléma-megoldásban kételkedve, megváltásellenes, azaz megváltozás ellenes gondolatokat forgat a fejében. Másrészt önkéntelenül beletörődik, elfogadja a boldogtalan helyzeteket és állapotokat.

Ezzel az árnyék-énje megerősödéseképpen tehát, tehát egy hamis valóságértelmezési központ veszi át az irányítást szellemi-lelki szinten, nem csak a nappali éber én-tudata felett, de még a lelkiismerete felett is(!), mintha ön egy egoista-liberális és individualista szemüvegen keresztül szemlélné a világot, amely teljesen az önmegőrző sterilitásnak az absztrakt, sőt abszurd logikája szerint működteti az általános gondolkozását. Ilyen, a koreszmének megfelelő megvalósítás például a kerti fűnek a mindenáron és minél gyakrabban történő lenyírása. Vagy még annál is inkább a férfias szőrzettől való, teljesen irracionális és természetellenes megszabadulás - nemcsak az arcon, de a hónalj és mellkason történő leborotválása - , ami az ugyancsak természetellenesen gondolkozó és érző feminista nőknek a férfiellenes mentalitását hivatott kiszolgálni! Illetve a minél gyakoribb autómosás, és általában a természetszerű nyers viselkedés udvarias köntösbe csomagolása, a gyakori kegyes hazugságok használata. Vigyáznia kell, mert az árnyék-én, ez a Csontváry Kosztka Tivadar híres A Csónakos című festményén is az embernek a sötét oldalát hűen megjelenített gonosz személyiségrész, a pusztulásból és rombolásból meríti az erejét, tehát ha ön boldogtalan állapotba merül (akár csak úgy, vagy például betegség, baleset, nosztalgiázás, melankolikus zene hatására), akkor az árnyék-énje egyre erősebbé válhat. Az időnap, tehát a Szaturnuszi ciklusoknak megfelelő 7x12, azaz 84 éves kor előtti halálozások és főleg a korai baleseti, kórházi halálok elsődleges oka, hogy az emberek árnyék-énje veszi át az irányítást a lelkiismeretük és így az élethelyzeteik felett.

A sorskrízisekből és betegségekből való kilábalásnak az ön számára személyesen adott lehetőség a Bika Aszcendensének beindítása, azaz a Bika konstellációnak megfelelő össze pozitív tulajdonság önmagán belüli megkeresése és folyamatos gyakorlása. Az Aszcendens a felnőtt, érett személyiségtudatát kell, hogy jelentse, amennyiben képes a születési Napjegye nyers meghatározottságaiból az Aszcendense pozitív megvalósítása felé fejlődnie. Ezért is hívják felemelő jegynek.
Mivel a Szűzben áll a Lilithje, de még két teljesen negatívan fényszögelt TŰZ-bolygója is, önnek TÚLZÓAN igen nagy az anyagi világ iránti bizalma, s ez tükröződik az eddig megteremtett anyagi javaiban, anyagi biztonságában. Nem tud megnyugodni, amíg maga körül nem látja sikerei tárgyi bizonyítékait (függetlenül attól, hogy milyen az anyagi helyzete). Ha kiépítette a saját birtokait, azt nem szívesen hagyja el: ez megint csak a külső, anyagi javakkal való karma-dagasztó biztonságigényének a jele.

Jellemző még a nyakas csökönyösség és a kisajátítási törekvés is: ön meg van győződve a fenti értékskála boldogsághoz és üdvösséghez vezető valóságosságáról és az ilyen alapú igazáról, és nagyon nehezen – vagy egyáltalán nem! - veszi figyelembe mások ide vonatkozó nézőpontját, ha csak nem azonosak azok – a fenti értékrend alapján - az önével. Mindezért, az igazi boldogsághoz szükséges önismeret megszerzéséhez hosszú, fáradságos úton jut el, mivel kevés a hibabelátási- és így a szellemlátási képessége.

Ehhez képest és ezzel ellentétben, az 5. házban álló tűzbolygók által jelzett öncélú szenvedélyességi ösztönei miatt, a párkapcsolatai fiatalon intenzívek és szenvedélyesek voltak. Az ön által megismert nők erkölcsi megcsuszamlásai következtében azonban – saját szavai szerint - hitét vesztette a párkapcsolatok hosszútávú működésének és működtethetőségének lehetőségében, ezért lelkesedése igen alacsonyra süllyedt. A környezetében élő kollégák és ex-barátnők válásai nem segítenek a hite visszaállításában, hanem még inkább hátráltatják azt. A lehetőségei megítélésében nem vette figyelembe a saját, a tükröződésektől és az apai felelősségektől való menekülését.

A társával szemben magas igényeket támaszt, partneri kapcsolatait erős érzelmi töltés hatja át. Elsődleges fontosságot kap a szexuális beteljesülés és ez nem hiányozhat kapcsolataiból. Önmagában a szexuális összhang mégsem elégséges; a partnerek közötti megértésen és nagyvonalúságon alapuló barátság és megértés megkönnyíti a felmerülő problémák megoldását.
Ahhoz, hogy összhangba kerüljön saját spirituális öntudatával, vagyis, a belső, szellemi természetével, nagyon fontos, hogy mindig az úgynevezett belső hangjára, vagyis a lelkiismeretére hallgasson és ne a kényelem-szeretetére, a birtoklási késztetéseire, az élvezetszerzési hajlamaira és az ezeket az alacsonyrendű ösztöneit szolgáló "józan eszére", amelynek segítségével elhallgattatja lelkiismerete és felelősségérzete hangját.

A Bika Aszcendensét, illetve az annak megfelelő pozitív – természetességi - képességeit megerősítve és a jelen horoszkópértelmezéséből is megértett életfeladatainak a szolgálatába állítva idővel eljuthat a Sárkányfeje által jelzett megváltási-megváltódási és boldogulási állapotba, mely az Oroszlánnak megfelelő, Szűz színezetű 5. földházban található. Ez viszont, egy teljesen másféle, sokkal nagyobb bölcsességgel, igazi, egyetemes felelősségtudattal, és immanens krisztusi hibabelátással rendelkező személyiség lesz majd, aki csak külsőségekben fog hasonlítani a mai Kázmér személyére. Tehát amikor olyan természethez közeli életet élhet, melynek során elérheti az általános – és egyetemes - emberi (krisztusi, megváltói) és a jellegzetes karmával rendelkező, és azt meghaladni és megfelelő pozitív képességekre átváltoztatni képes földi - egyéni jellegzetességeivel ötvözött személyi funkciója és rendeltetése betöltését. Amikor az arany öntudata belülről, külső feltételektől függetlenül áraszthatja környezetére a szeretetet és a kiegyensúlyozott személyiségtudata fényét, illetve amikor párkapcsolati harmóniája, intimitása töretlen, folyamatos. Továbbá amikor maximális felelősséget vállalva és minden, még fel nem oldott karmikus zavarán éberen uralkodva képes, a kicsinyes, egoista önmagát, illetve az önző tudatát, a háttérbe szorítani és így segíteni közösségét, barátait, rokonait, párját, gyermekeit a boldogulásban.

Ahhoz, hogy eljuthasson a Sárkányfej jelezte magasabb életminőséghez viszont, intenzív és szenvedélyesen odaadó karmaoldás szükséges: ami a horoszkópból itt feltárt zavarok átalakítása és további zavaros elemek saját mentalitásán belüli feltérképezéséből és eme kultikus munkának való elköteleződés és kitartó Boldog-Bolond mentalitás magvalósításából áll. A Boldog-Bolond mentalitás felvétele olyan, külső feltételek nélküli örömérzet kifejlesztését jelenti, amely aztán minden tűzpróbán, akadályon és megoldhatatlannak, kilátástalannak, fájdalmasnak látszó nehéz sorshelyzeten, krízisen átsegíti.

Amennyiben törekedni kezd a maximális természetességre, természetközelségre, sőt természetvédő mentalitásra és tevékenységeit meggondoltan, határozottan, kitartóan folytatja, a felelősségteljesen arányos, és elégséges anyagi célok kitűzésével egyetemben, akkor elérheti azt a harmóniát, mely az életfeladatai betöltéséhez és ezeken keresztül a krízishelyzetekből és betegségekből, fájdalmakból való kilábaláshoz vezethet. Fontos, hogy az egyelőre öncélú anyagformálásra és birtokszerzésre (étel, ital, ruházat és minden, ami a megélhetéshez szükséges) és örömszerzésre (öncélú szexuális együttlétre) irányuló késztetéseit arányossá és „természetbaráttá” tegye. Azaz mindenre csak olyan mértékben tegyen szert, amennyire elengedhetetlenül szükséges, ezt a szükségességet azonban feltétlenül tartsa szem előtt és ne hagyja kicsúszni kezéből az életfeladatai beváltásához elengedhetetlenül szükséges szellemi képességeit és eszközeit.
Elsődlegesen elérendő célként kellene kitűznie a saját személyiségén és az egyetemes léttudathoz kötött, egyéni öntudatán – kívánságain és hosszú távú cél-képzetein belüli harmonikus egység megteremtését, a külső és a belső személyisége természetes harmóniájának megszerzését, a természeti erőközpontúságot a négy alapelemnek megfelelően:
1. Föld: alaposság, aprólékos részletezés, pontosság.
2. Tűz - szenvedélyesség, céltudatosság.
3. Víz - behatolás, együttérzés, beleérzési képesség, együtthatós.
4. Levegő - távlati szempontok szerinti átfogó látásmód és ilyen jellegű életszemlélet, játékosság, könnyedség.
Ez az isteni terv beváltásának lehetősége, az életútja sikeres bejárásának felemelő módja.

_________________
A Szellem bármely megnyilvánulása ugyancsak szellem. Az anyag is tehát.


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO