ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.06.25. 19:07

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2014.02.20. 18:51 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4075
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Kozma Szilárd asztrológus:
A négy alkímiai alapelem szerinti Karma jellegek leírása és értelmezése

Nem azért jó előbb a saját szemünkben, vagyis az erkölcsi látásunkkal (spirituális érzékelésünkben, sors-gondolkozásunkkal), a leomlott gerendát keresni, a mások szemében (létképzeletében és életlátomásában) található szálkák keresése – vizsgálata helyett, mert:
A) Ehhez, ily módon nincs erkölcsi alapunk. (Mivel az életben nem mindig az erkölcsi alap a fontos, hanem az igazság-szüksége!)
B) A másikat sértjük ezzel. (Hiszen az, hogy a mi szemünkben – látásunkban egymást keresztezik a leomlott vastag gerendák, még nem menti fel „a másokat”, vagyis, nem jelenti azt, hogy a mások nyugodtan ülhetnek a szálkáikkal, még akkor sem, ha a mi látásunk esetleg telve van gerendákkal!)
Hanem azért, mert amíg a mi szemünkben, akárcsak apró szálkák (karma-foszlányok) is vannak - nem hogy egész gerendák! -, addig a mágia, a hangoltság és a vonzás, valamint a hatás-visszahatás (ok és okozat) sorstörvényei alapján, olyan kellemetlen, vagy egyenesen káros, és olyan - lelki, vagy testi értelemben vett - fájdalmas sors-helyzeteket és olyan sors-eseményeket vonzunk be az életünkben, amelyek negatív volta miatt, ténylegesen nem lehetünk sem egészségesek (hosszú távon), sem nyugodtak és boldogok. És persze azért is, mert az életünk értelmét, célját és rendeltetését is éppen ez, a hibabelátási képességre alapozódó karma-oldási képességünk felébresztése és aktiválása adja meg, ami nem más mint a szellemi látásunk kitisztítását követő, velünk született belső (Személyes) sérüléseinknek és rongáltságunknak, illetve a sérülésre – rongálódásra való hajlamainknak, a minél nagyobb mértékű feloldása. Ezeket a sorsrontó és egészségrontó (karmikus) hajlamainkat a személyi sorsképleteinkben a Lilith és a Sárkányfarok jelöli, nem csak a jegyhelyzetével, hanem a házhelyzetével és a fényszögeivel is. Van azonban még egy igen fontos és lényegi "részlet", amit tudnunk kell a Lilithünk és a Sárkányfarkunk pozíciójáról (meghatározódásáról), ahhoz, hogy teljes képünk legyen a gerendáink természetéről. Éspedig az, hogy mit is jelent tulajdonképpen az, hogy ezek a személyes gerendák, föd-, víz-- tűz, vagy levegő jegyű konstellációkban találhatók-e?
Az én asztrológiai születési képletemben, a több irányból bombázott (Vagyis: kizárólag negatívan fényszögelt) Marssal együtt álló Lilithem, a Mérlegben és a III. Horoszkópházban található. Szerintem egyetlen horoszkópház sem határozható meg oly nehezen mint az Ikrek gyakorlati megvalósítási körét megtestesítő 3. ház. Nézzük csak: ez az ideavilágunk és a gyakorlati élettényeink (az anyagi környezetünk és körülményeink által tükrözött megvalósításaink) egyeztetési képessége kialakulásának az életköre. A közvetlen személyi tapasztalatokból való tanulási képességek kialakulásának az életköre. A velőkig hatoló és lélekig hatoló nyers és hétköznapi tapasztalatokból való – A NYERS, HÉTKÖZNAPI TAPASZTALATOKBÓL VALÓ - sorsrendezési (metafizikai) következtetések levonási képességek kialakulásának és kifejlődésének az életterülete. Nos, a sorsképletemben, ebben a grafikai mezőben áll a negatív Marssal duplára „veszélyesített” legsötétebb karmikus pontom, a Lilithem. Negatívan értelmezve a III ház jelentését (Mivel a Lilithnek amúgy is csak a negatív vonatkozásai értelmeződhetnek), azt is mondhatjuk, hogy a Lilith-Mars párosom a közvetlen tapasztalatokból és jelzésekből való tanulási (helyes következtetés levonási) képtelenségnek, illetve a közvetlen tapasztalatokból való sors-horderejű következtetések levonási nehézségeknek a házában áll. Ráadásul ez a Lilith-Mars páros, meredek szembenállásban található a IX. házban álló Holddal (Ami a szülői minőség mellett, a tükröződési és oldódási képességeink bolygója is!), vagyis, a metafizikai megismerések házában (IX. ház), álló, szülői minőség és szülői-ősidea bolygóval, ami szintén csak negatív fényszögeket kap.
És egyre nagyobb a gyanúm, hogy a Szaturnuszom sem a IV. házban áll az anyám által közölt 23,OO órás születési időpontnak megfelelően, hanem abból ki kell vágni 1O – 15 percet, azért, hogy a Szaturnusz a III. ház életkörében is értelmeződhessen. – Különben, egyszerűen nem lenne asztrológiailag megmagyarázni azt, hogy kauzális asztrológusként miért nem vettem észre idejében magam, vagyis azt a tényt, hogy nekem, az öncélú irodalomgyakorlásba, illetve, a pusztán esztétikai szinten megélt életgyakorlatba nem lehet visszatérni. Hogy nincs már lehetőségem a közönség-sikertől függő életsorsba való visszatérésre (Alacsonyabb spirituális szintre való vissza ereszkedésre: vissza-élésére!), még egy olyan regénnyel sem, ami a spirituális tudásszerzésről, illetve e tudás alapján kialakuló tényleges hitről szól. Vagyis, éppen arról szól, hogy az igazából értékes mű mondanivalója és az író élet-megvalósítása egymástól elválaszthatatlan. És a Szaturnuszomnak a III. házban való léte nélkül, nem lenne megmagyarázható az sem, hogy miért éppen a fülem (Szaturnusz) gyulladt be iszonyatosan a nyár elején, mindjárt a román - magyar határ átlépése után (Szaturnusz - a határhelyzetek bolygója is), miután enyhe fülfájások már a regény megjelenése előtt, de főként a megjelenés után is, jelezték, hogy valamilyen belső tudás-sugallatot, nem tudok, illetve nem akarok meghallani.
És persze: az a bizonyos memória-kiesés is erre utal, ami miatt egyszerűen elfelejtettem azt, hogy a régi Ladánkat egy héttel korábban nem a tömbházunk előtt tettem le, hanem a volt feleségem nagyanyja lakása előtti parkolóban hagytam, ami a majdhogynem és még mindig szekus módra viselkedő román rendőrséggel való, meglepő fordulatot vevő (Talán rám akartak ijeszteni a fiatal tisztecskék, hogy „megkeveredve” aztán majd álljak be besúgónak?) találkozásomat eredményezte, egyértelműen arra utaltak, hogy valamit nagyon nem akarok meghallani. Tudni, jól tudtam én, már az első jelzésektől, hogy a szellem sugallatainak a lehallgatásával illetve a helyes értelmezésével lehet a baj, de az igazi, kauzális okot sehogy nem tudtam megfejteni. Csak az üldözésembe fogott, 19 éves pesti fiatalember által hátulról elrondított (- Hátulról nagy sebességgel elütve megnyomatott: Szaturnusz) Ladámmal való haza felé igyekvésem közben (Az üldözésembe lendült kiskölyök azt állította a rendőröknek, hogy azt képzelte: át akarok menni a piros lámpánál és azért hajtott belém a kölcsönkért Daewovoval 1OO km. per óra sebességgel.), az autópályán való vezetés egyhangúságában értettem meg tehát azt, hogy a nappali éberségem elől rejtett, un. irodalmi (világi) siker-életbe való tudattalan re-integrálódási vágyam és önkéntelen törekvésem (az ide vonatkozó imaginációs tevékenységem) éppen az abszolútumba (Istenbe) való integrálódásomat, illetve a Teljes Bolonddá válásomat akadályozza.
És, hogy ezzel az önkéntelen világi törekvések érdekében történt figyelem-lekötéssel, a figyelem hibás irányba fordítása által okozott szellemi éberség-vesztéssel persze, ez, az írói múltamból jövő, tudattalan és öncélú, hogy ne mondjam steril siker-vágy határozottan korlátoz engem a szellemi - spirituális szabadságomban, a teljes kiegyenlítődési törekvésemben.
És nem csak azért nem tagadhatom le, hogy ehhez az öncélú törekvéshez vezető spirituális farkasvakságomhoz - Amivel képtelen voltam megfejteni az otthonról való elutazás előtti akadályoztatások szimbolikus jelentéseit. - a múltamból a tudattalan képzeletvilágomban ragadt világi képzeteim járultak hozza, hanem a rejtett becsvágyam és hiúságom is, mert a Lilith-Mars párosom az Oroszlánban álló Plútótól kap egy - egy félkvadrátot, hanem azért is, mert egy olyan személy kezdett célozgatni, persze teljesen téves irányban (Mintegy a közöttünk felmerült, utód-névválasztási kérdésben felmerült nézeteltérés kapcsán, a maga igazát próbálván igazolni ezzel.) a kemény fülfájásom és egy késő este történt budapesti útirány-tévesztésemnek a spirituális értelmezésére, akinek a feloldottnak és meghaladottnak - Vagyis: egyszer s mindenkorra elintézettnek - képzelt Lilithje éppen az Oroszlánban áll!

De, azzal, hogy ezt, az Oroszláni hátteret felvillantottam, innen gyorsan tovább is szeretnék lépni, mert meggyőződésem, hogy nem az, az igazi asztrológiai tudás és a metafizikai alapállás ismérve, hogy a jóslásos asztrológia elméletei szerint moralizálgatunk, és főként nem az, ha mások szemében, immár az asztrológia segítségével is a szálkát keresgéljük. (Ami egyébként éppen az Oroszlán- és a Nyilas karmások szokása és nem utolsó sorban vesszőparipája!) Hanem az, ha az, hogy a karmánk szerinti imaginációnknak a működési mechanizmusát teljes mélységében és szélességében megértjük az alkímiai őselemek segítségével is, és önmagunkon belül fel- és beismerve annak a horoszkópház szerinti jellegét, hatástalanítjuk a tovább gyűrűzését pl. (A tudatosítás segítségével megállítjuk a karmánk önkéntelen verklizését).
Azt szeretném elérni tehát, ezekkel a négy alkímiai őselem szerinti karma-vizsgáló sorokkal, hogy a négy őselem harmonikus egységét: a kvintesszenciát megvalósítani szándékozó olvasóim megértsék azt, hogy miképpen működik a karmikus imagináció, illetve azt, hogy a karmikus meghatározódásaink miatt, a távoli múltunkból jövő és az anyai ági őseink múltjából a mi karmikus képzeletünkbe átszármazó, vagyis, a mélytudattalan képzeletvilágunkba ragadt, mágikus erejű képzetfoszlányok, miként képesek az egész gondolkozásunkat és sorsunkat manipulálni, miközben mi meg vagyunk győződve arról, hogy amit egy bizonyos törekvésünkben teszünk, az a lehető leglogikusabb dolog a világon. És ezt annak ellenére is, hogy az egyéni sorsprogramunk feldolgozása és meghaladása szempontjából tévesnek számító törekvésekre vonatkozó nyers (intellektuális) információkat és jelzéseket idejében megkapjuk. Nem másért, de az utóbbi időben több olyan magánlevélben érkezett kérdést és panaszt is kaptam, amelyben egy - két éve, vagy éppenséggel három éve horoszkóppal rendelkező személy azért méltatlankodik, hogy vele miért történik meg, illetve, miért nem történik meg, ez vagy az a dolog, a várva – várt pozitív sorsesemény, annak ellenére, hogy igyekezett maximálisan betartani a horoszkópjából kiolvasott életfeladatok beváltására vonatkozó tanácsokat.
Gyakorló (Vagyis kizárólag horoszkópértelmező, és nem a gyakorlatban irreálisnak bizonyuló, tehát nem visszaigazolatlan, spekulatív elméleteket tanító.) asztrológusi tapasztalataim szerint tehát, minden személyi horoszkópnak minimum három, vagy négy, maximum öt, egymástól jól megkülönböztethető, de egymással többé – kevésbé szorosan, illetve áttételesen (analogikusan) összefüggő karmikus motívum-köre van. Ezekből kettőt, természetesen a Lilith és a Sárkányfarok nevű karmikus pontok jelölik, a másik kettőből az egyiket a többnyire negatívan fényszögelt Nap jelzi a mellette álló, általában azonos jegyben található és többnyire negatívan fényszögelt bolygókkal együtt, mint az én esetemben is (Skorpió), vagy más, általában a karmikus alakzatok (Pl. T-kvadrát, vagy Lándzsahegy alakzat) valamely csúcsát képező bolygók körül található, és ugyancsak negatívan fényszögelt, többnyire azonos jegyben, vagy földházban álló bolygók. Ilyen gócpontból általában egy szokott kialakulni, de lehetséges két ilyen gócpont is, egyazon sorsképleten belül és akkor a karmikus motívumok száma akár ötre is nőhet. De van úgy is, hogy az Ég alja nevű, a négyes földház csúcsát képező kardinális ponttal együtt álló és ugyancsak többnyire negatívan fényszögelt bolygó jelzi azt, hogy a vizsgált személy spirituális struktúrájának (mély tudattalan érzés- és képzeletvilágának) az egyik legrejtettebb zónájában olyan negatív spirituális késztetésekre való hajlamok (misztikusan: energiák) lakoznak, amelyeknek a napfényre hozatala nélkül, illetve azoknak a leleplezése és pontos behatárolása – értelmezése nélkül, az illető személy képtelen lesz a sorsát beváltani és megoldani. Az un. kínai asztrológia által szolgáltatott információk nagyon pontosan utalnak ezekre a rejtett karmikus motívumokra, amelyeknek a jellemzőit meg találjuk az un. európai módszerrel elkészített sorsképletnek a fent említett, de kevésbé szembe szökő sors-motívumaiban.
És létezik még egy másik, erős asztrológusi figyelem-összpontosítás és sok tapasztalat nélkül egyszerűen észre vehetetlen és kideríthetetlen (negyedik, vagy ötödik) karma-lehetőség is, arra, hogy az un. nehéz sorsprogramoknak a negyedik fő motívumát felgöngyölíthessük, az úgynevezett rejtett karmikus sorsmotívum, amire az azonos jegyhez tartozó asztrológiai erőtereket és erőtereket alkotó asztrológiai szimbólumoknak a személyi sorsképletnek (az asztrogrammnak) a különböző, más karmikus sorselemek által fontossá tett zónájában való negatívan fényszögelt elemei jeleznek.
A négy alkímiai őselem között létezik egy olyan lényegi különbözőség és ugyanakkor alapjellegi kötöttség, hogy a négy elem, párosával a Jin és a Jang ősprincípiumokhoz tartozik. (Levegő és Tűz a Jang – Maszkulin princípiumhoz, Víz és föld a Jin – Feminin princípiumhoz.) De senki, egyetlen asztrológus, alkimista, misztikus vagy metafizikus sem mutatott rá eddig arra a különbözőségben való hasonlóságukra, hogy a Jin és Jang csoportosuláson belül is, létezik egy - egy információhordozó - „adatközlő”, vagyis kapcsolatfelvevő, kapcsolattartó - egységesülő és egységmegőrző elem, és ezek a Levegő (Jang) és a Víz (Jin) elemek. És ugyanúgy: van közöttük egy – egy, a Jin és a Jang ősprincípiumok lényegét megadó, azok lényegét kiemelten (karakteresen) megtestesítő, hordozó és megőrző, tehát a Jin és a Jang ősprincípiumok lényegét kifejező és lényegét megtartó - megőrző, és lényegfenntartó különbözőséget (A princípiumnak megfelelő nemi jelleg lényegi különbözőségét) megadó elem is. Ezek a Tűz (Jang) és a Föld (Jin) elemek.
Ezért van az, hogy amennyiben a karmikus meghatározódások szerint, tehát a „veleszületett” negatív tulajdonságok szerint vizsgálódunk, akkor azt fogjuk látni, hogy miközben az ősprincípiumok szerinti lényegi jelleget és stabilitást megadó, tűz és föld elemeknél nem csak az ingatagságot, de a hamis stabilitás jeleit is éppen úgy fogjuk észlelni és érzékelni. (Pl. a tűz-karmások általában és nagyjából erős, de legalább is harcias és bátran – nyílt személyiséggel rendelkező egyéneknek látszanak, a szélsőséges és ténylegesen életveszélyes helyzetekben, vagy az olyan helyetekben, ahol a gerincesség kérdése spirituális szinten felvetődik, kiderül, hogy az illetők vagy pánikba esnek, vagy képesek magukat az emberi méltóság legalacsonyabb szintjéig megalázni és olyan korrupt személyi állapotokat és helyzeteket elfogadni, amire soha nem láttuk volna őket képesnek azelőtt. De a föld-karmával rendelkező személyeknek is rögtön el vész a nagy magabiztossága, mihelyt pénz, vagyon és anyagi birtok nélkül maradnak.) Mindeközben a kollaborációt és az egységesülési törekvéseket megtestesítő Levegő és Víz elemek karmikus problémáival terhelt személyek, már alapból, tehát öntudatlanul és önkéntelenül, vagy elzárkóznak az együttműködéstől, vagy hamis információt áramoltatnak nem csak magukról, hanem néha indokolatlanul semleges kérdésekben is, vagyis ők hibásan és vétkesen kollaborálnak. Az igazi egységekkel, vagy egység alkotási lehetőségekkel szemben, nyíltan, vagy rejtetten, de ellenségesen viseltetnek, miközben önkéntelenül és öntudatlanul hamis (a természeti és a spirituális egyetemes törvények szerint törvénytelen) egységek magvalósítására törekszenek. De legalább is, nagyon könnyen rávehetők az egyetemes és a természeti törvények szerinti, törvényes egységek lerombolására, azok elárulására és az igazi egységgel szembeni hamis egységeknek a létrehozására.
- Nos, ez a negatív jellegű (Szélsőségesen negatív állapotában könnyebben érzékeltetett) „különböző hasonlóság és hasonló különbözőség”, illetve az igazi egységgel szembeni elemi irritáció és fenekedés, valamint a hamis egység létrehozására való ösztönös hajlam és elemi sóvárgás, egyiküknél sem jelentkezik akkora fontossággal, mint a Víz - karmánál. A Víz ugyanis egyszerre egyértelműen anyagi elem a különböző megjelenési formáiban és, és ugyanakkor majdhogynem megfoghatatlanul éteri, misztikus, mágikus a hatásaiban.
Az ősi Vízelemhez kapcsolódó negatív késztetések, negatív lelki- szellemi tulajdonságok és problémák tehát, a spirituális víz szubsztanciának a zavarából keletkező hibás és téves megnyilvánulásai és annak a reflektálódásai – következményei. Az un. víz elemel kapcsolatos „víz-karma” tehát, mint a megnyilvánult ősszellemnek a kiegyenlítődési rendeltetésével ellentétes (Az egyetemes kiegyenlítődés szükségével: a megváltás szükségével és folyamatos megvalósulásával ellentétes) negatív létjelenség- és létfolyamat és ezeknek megfelelő tudati és lelki állapot, a teremtés eredeti értelmére és céljára (A megváltásra) vonatkozó hamis ideáknak és téves képzeteknek a tömkelegét hordozza, mivel azt testesíti meg. Vagyis, a Víz-karma, jellegzetesen lelki, tudati és képzeleti zavarossági karma. A víz-karma tehát, a teremtett világnak a tudati tükrözésére és értelmezésére képes emberi lényekben, vagyis, a teremtő és a teremtett világ közötti kapcsolatfenntartás érdekében kifejlett emberi lényekben keletkező teremtő – megtermékenyítő, szellemi létezésre vonatkozó hamis képzetalkotásnak (mágikus erejű és ezért negatív sors-helyzeteket és tragikus sorsállapotokat idéző, és ebben az esetben: sorsrontó és életrontó gondolat-képek megjelenítésének) és ennek megfelelő tudati és érzelmi zavarodottságnak és zavarodásnak a karmája.
Magyarul és a földi létezés értelmére, illetve a víz-karmának a hétköznapi életben történő megnyilvánulásaira lefordítva, ez azt jelenti, hogy a Víz karmával született, rendkívülien érzékeny személyek, a túlzóan egyoldalú és öncélú, zavaros spirituális állapotok átélésére és ilyen jellegű tevékenység folytatására hajlamosak, és a misztikus fantáziálás és vallásos lelki állapotok által jelentett problémák mellett, vagyis a realitás-érzék elvesztésével járó mentális és lelki kábulás által jelentett problémák mellett, kimondottan a teremtési folyamatok zavaraival, tehát a megtermékenyítés-megtermékenyülés és az utód-szülés, utód-gondozás, és ez által a családi egység magvalósítási és fenntartási képtelenségének a kérdésévvel és minden színű és rendű problémáival születnek a világra.
Ez a gyakorlati életben megmutatkozó, családhoz és az utódokhoz kapcsolódó, időnként, vagy folyamatosan misztikus ködökbe burkoltan jelentkező, „ellenállás nélkül elolvadni, valami hamis állapotba beolvadni, zavaros helyzetekben elvegyülni, messze valahova, a nagy semmibe elúszni vágyakozó” irracionális viszonyulásokat és megnyilvánulásokat eredményező, központi létkérdésük (életproblémájuk), vagyis, az utódokhoz és a családhoz való spontán – reflex szerű – hamis, vagy negatív viszonyulási problémájuk, éppen abból adódik, hogy a Víz kimondottan feminin őselem. Ez lévén, annak a negatív, hibás, vagy megzavarodott állapota, magában hordja a szellemvilágból érkező információk befogadásának és értelmezésének a zavarát, a zavart befogadást, valamint az egységesülést célzó kapcsolat létesítés- és fenntartás összes lehetséges hibáit és zavarait (a megnyílás, mint zavart, vagy hamis megnyílás, illetve, ritkábban mint elzárkózás) és ugyanakkor, és ezzel együtt, az abszolút szellemvilághoz való visszakapcsolódási lehetőségek, az azzal való egybekapcsolódási – egybeolvadási lehetőségek összes zavarát és hibáit és hamisságát, vagyis az abszolút létbe, tehát az egységbekapcsolódási képzetek zavarát, hamisságát és tévedéseit.
Ismét csak hétköznapi magyar nyelven szólva: a víz elemnek a negatív állapota (A negatív vizesség jelenléte), mint a szellemi világgal való tiszta kapcsolatrendszerek megzavarodott állapota, szükségképpen a szellemi és lelki szennyeződésre, vagyis a kábulat okozta spirituális tisztátalanságra, vagyis erkölcsi (szellemi) piszkosságra, és mentális - lelki elpiszkolódási hajlamokra utal. Vagyis a vízkarma jele a sorsképletekben, az öncélú vallásos és misztikus – mitológikus élményekre való sóvárgásból eredő tévelygésre való hajlamokat jelzi, mivel az a személy, akiben „a víz molekulák kristályosodási rendszere és állapota megzavarodik és megromlik” az ilyen „fennköltnek” érzékelt és képzelt hamis-egységesülési állapotokra való karmikus sóvárgást hordja magában. Ezzel együtt természetesen, a lelki és a szellemi eltévelyedés, illetve a személyi tudati szennyeződés és lelki környezet-szennyezés, a fertőződés és a fertőzés problémáit hordozza magában.
Pl. a szexuális devianciákra és zavarokra való hajlam kimondottan az erős vízkarmának a sajátosságai (A személyi horoszkópokban pl. a Lilithnek és a Sárkányfaroknak is, sőt: a Napnak is a vízjegyekben való létezése, és ezek mellett, az un. vizes bolygóknak is a maximális negatív fényszögei által jelzett), persze, csakis a levegő-karmával, vagyis a hamis szabadság-képzetek karmájával való, magas fokú vegyültségben (kombinációban)!
A víz karma tehát, végső soron, a hamis létállapot-teremtés (Hamis egzisztencia teremtés) és a hamis egységesülésre, a hamis egység-alkotásra való önkéntelen és öntudatlan késztetésekre és spontán megnyilvánulásokra való hajlamot és késztetést (Hamis szeretetre, un. majom-szeretetre, érzelgősségre, szentimentalizmusra), jelöl. Vagyis: a víz-karma az egységnek a megjátszására, illetve a korábban már megvalósult egységeknek a megrontására való hajlamot: a létező spirituális, mentális, asztrális, éteri és biológiai struktúrák befertőzésére és szétbontására, szétrombolására hajlamot és késztetést eredményez, és mivel a földi víz a mennyei víz elem legjelentősebb megnyilvánulási formája: a „tiszta” víz karma is, kimondottan az egységnek az alattomos és lassú szét mállasztását eredményező, „égi és földi”, vagyis szellemi (képzeleti) és lelki (gondolati-érzelmi) hajlamoknak a karmája.

Példaként, a címnek megfelelően, szolgáljon egy vízkarmával rendelkező volt-asztrológusnak, a rendkívülien erős (háromszoros) vízkarmával rendelkező volt-feleségemnek a második családbontása utáni, első nyilvános megszólalása, avagy a víz-karma által generált család- és megváltás-ellenes vétkezésének a spirituális síkra való emelésének a példaértékű dokumentuma. Az úriemberi témakezeléshez, illetve a személyiségi jogokat tiszteletben tartó liberális tapintathoz szokott olvasó bizonyára most meghökken és megkérdi, hogy milyen, a bevezetőben leírt keresztényi alapelveknek ellentmondó, ízléstelen, sőt, esetleg még vétkesnek is mondható, szellemi alapállástól indítatva merészelem más ember negatív példája segítségével érzékeltetni a karma-színezetekről szóló mondanivalómat? – Nos, ugyanazon alapelv szerint, amellyel a gyakorló asztrológusi (sorsfigyelői) tapasztalataim alapján a „könyörtelen” sors is dolgozik és amit a Názáreti Jézus úgy mond ki, hogy „Amit a pincébe rejtettetek azt a háztetőkről fogják a fületekbe kiabálni.” Vagyis, a karma oldásnak az egyetlen lehetséges elve alapján: a titoktalanítás, a gyök értelem megkeresés, megtisztítás és felszínre-hozás, tehát karma-leleplezés megváltási elve alapján.
Ennek a „tiszteletlen” felszabadító-megváltó, általános és személyes titoktalanítási elvnek az alapján tehát, annak az egyszerű gyakorlati oknak a következtében, hogy hitelesítő illusztrációnak nem találtam elegendőnek a saját karma-példáimat és a saját horoszkópomból kiolvasható karma-értelmezéseket, szükségesnek találom, egy porul járt volt-asztrológusnak is: a szegény volt-feleségemnek a sors-tragédiáját és drámai viaskodásait ismertetni. Ezt egyrészt azért, mert az ő esete elrettentő például szolgálhat mindazok számára, akik belevágván a sorsuk kézbevételének és a „mennyek országa” felé való irányításának a nagyszerű kalandjába, megfeledkeznek annak a fontosságáról, amit a Tűz-karma értelmezése során fejtek ki, ti., hogy, amint elköteleztük magunkat a szellemi megismerésnek, nem szabad soha hagyni magunkat a szellemi utunkról mások által (még az anyánk által sem, még az élettársunk, vagy a gyermekeink által sem) visszarántani, illetve az öntudatunkat és a felelősségünket befolyásoltatni más személyekkel, lett légyen az akár a tulajdon édesanyánk is! Másrészt, Kozma, újabban: Benkő Emőkének annyira kiemelt víz-karmája van és ezen belül tipikusan Otthon- és családépítéssel, szülői szerepkörrel kapcsolatos negatív determinációja van, hogy ilyen szélsőséges, és ezért jellegzetesen víz- és család-karma esetet nagyítóval sem lehet találni. – Én legalább is, a 18 éves gyakorló (tehát nem gyakorlati visszaigazolás nélkül fantazmagórikus elméleteket gyártó és tanító!) asztrológusi pályám során még nem találkoztam ilyen erős (háromszor, sőt: négyszer is hatványozódó) víz-karmával telített horoszkóppal!
Ráadásul, a négy őselem (Föld, víz, tűz, levegő) szerinti karma-értelmezéseimnek az első változatát éppen akkoriban kezdtem el írni, ami előtt a saját életét a családunk egységével együtt tönkre tevő – Minden, a személyi megalázkodásig is elmenő, család mentési igyekezetem ellenére! – szegény volt-feleségem másodszor is elhagyott (Egy hónappal korábban írtam meg a Levegő-karmát, és éppen a figyelmeztetés nélkül rám zuhant család-robbantás napjaiban fejeztem volna be a Tűz-karma megírását.). Számomra, aki, éppen a fentiek alapján, minden nemű sorsproblémáknak a feloldási lehetőségét egyedül a gyökerekig vissza hatoló – A kauzális és a gyakorlati, kauzális összefüggéseknek – a helyes metafizikai értelmezésében látom, és aki egyedül a személyes problémák feltárását is vállaló asztrológusi munka hatékonyságában hiszek, természetesnek tűnt tehát, hogy mind az én sorsproblémáimat, mind a szegény volt-feleségem vad családrombolási és ön sors-rontási cselekedeteit, azoknak a karmikus indítékai és rejtett összefüggései szerint átvilágítsam e tanulmányokban. Azon kívül ugyanis, hogy magamat kétszer is megalázva, arra kértem, hogy vesse le magáról az őt tőlem már a titkos házasság-kötésünk óta (Tudván, hogy nem egyeznének bele sem a házasságkötésbe, sem a magzat megtartásába, az Emő méhében magfogant Medárdának a kikapartatásától való megmentése érdekében ugyanis, én is elhibáztam a házasságkötésünk első mozzanatát!), elválasztani törekvő, szerfölött ambíciós édesanyjának az áldatlan befolyását és térjen vissza a családhoz, csak ezt az első sorban önmagával szemben elkövetett „hiba-leleplező” utat és módszert láttam jónak a helyzet feloldására. Illetve azt, hogy ha a család újra egyesítése nem is sikerül, legalább az eszét láthatóan elveszített édesanyjuk feszültségekkel terhes, tudattalan spirituális csapongásainak (Az őrület közelében járó, misztikus változásainak!) kiszolgáltatott gyermekeink egészségét a megóvhassam az által, hogy az édesanyjukkal szemben folytonosan józanító, karma-tükröket tartok, a karma-tükreiben értelmezem az önsors-rontó és család-romboló cselekedeteit. És ezt ma is így látom.
Nem csak azért tartom fenn tehát a négy alapelem szerinti karma-leírásaimnak a saját karmámnak és a volt feleségem karmájának az értelmezését is tartalmazó első változatainak közlését, mert a személyes példákkal való alátámasztottság az én szememben mindig nagyobb hitelességet hordoz, mint a semleges objektivitás. Hanem azért is, mert tudom, hogy a négy közös gyermekünk, akiknek a testi épségéért én felelek közvetlenül, 14 éves korukig az édesanyjuk tudattalan spirituális folyamatainak a befolyása alatt állnak. Egyes nő olvasók viszont, akiknek ezek az alkímiai sors-értelmezések óvatlanul kerül a kezükbe, valamiféle sötét indítékból fogant, bosszúállási „terméknek” fogják fel ezeknek, a mi családunk bomlása spirituális történetével (Emőke jóvoltából: titkos szellemi hátterével) is illusztrált és az által is hitelesített, elemek szerinti karma- leírásokat és értelmezéseket. Elsősorban tehát az ilyen polgár-erkölcsi tradíciók szerint gondolkozó, jövendő női olvasóimat szeretném megnyugtatni tehát afelől, hogy nem csak, hogy nem gyűlölöm – még titokban sem! – a szegény volt feleségemet, mindazért, amit a gyakorlati szülői kötelességektől (gyermekek gondozása, és felügyelete, értük való házi-munka és pénzkereset, stb.) való misztikus megszabadulási vágyában ellenem és a gyermekeink ellen tett, hanem mélységesen sajnálom őt, amiért az édesanyja általi áldatlan befolyásoltsága hatására, teljesen tönkre tette az életét. - Miközben az általam előzőleg soha, még álmomban sem kívánt szakításával és félreállásával, lehetővé tette, hogy azzal a vele össze se hasonlítható, nagyszerű nővel, aki a jelenlegi élet- és lelki társam, találkozhassak és Violával együtt, egy soha még csak nem is álmodott, nagyszerű szerelmet, nap int nap, az egészséges és vidám gyermekeink mellett megélhessek.
Íme tehát, a volt Kozma, és jelenleg Benkő Emőkének a család-elhagyását követő, első közösségi megnyilvánulásának az egyből érzékelhetően „vizes” dokumentuma:
"Kedves Barátaim!

Morális és szellemi kérdéseket vet föl a szexualitás, a nemek közötti, bármiféle, nemcsak szexuális, hanem érzelmi, szellemi kölcsönhatás, energia- és információ-csere, pontosan azért, mert az a dolgunk embereknek, hogy megtanuljuk testi-érzéki mivoltunkat, ösztönvilágunkat átszellemíteni, bekapcsolni egy egyetemes áramkörbe, ami a Fény és a Szeretet örök kiegyenlítődési, áthatolási játékáról, folyamatáról szól. A szexuális energia isteni, kreatív lét-teremtő energia. Azért vagyunk emberek, hogy megtanuljunk helyesen, egymás szellemi fejlődését elősegítve megélni a szexualitásunkat. A párkeresés, a fiatalkori kalandozások, hódító hadjáratok, szerelmi-szexuális portyázások időszakában rendszerint a mennyiség számít még, maga az öncélú tapasztalás. Minél érettebbé, tudatosabbá válunk spirituálisan, annál inkább tudjuk, hogy mit keresünk a másik nemmel való viszonyunkban, szexuális és szerelmi téren egyaránt. Kialakul bennünk, a szeretői imaginációnkban egy pozitív párkapcsolati modell, amit a későbbiekben a további élettapasztalatainkkal tovább csiszolunk, finomítunk.
Emberi lényekként nagyon intenzív szellemi kiegyenlítődési vággyal jövünk a világra, azaz, szükségünk van szerelemre, szükségünk van barátságra egyaránt a társas intim viszonyainkban, élettársi-házastársi életünkben. Fontos az érzékek, érzelmek, gondolatok, finomabb szellemi impulzusok, inspirációk ide-oda történő, szabad, nyílt, őszinte áramlása, a bizalom, a feltétel nélküli elfogadás. Csak ez a kölcsönös tisztelet és megbecsülés adhat elég erőt ahhoz, hogy az intim szféráinkba beengedjük a társunkat, megosszuk vele legrejtettebb , legféltettebb titkainkat, érzéseinket, vágyainkat. Nagyon fontos a folytonosság (nemcsak fizikai, hanem lelki-szellemi összhang szintjén) és a teljességre, az egymás felszabadítására történő törekvés az együttélésben. Ha ez nincs meg egy kapcsolatban kezdettől fogva, idővel, ahogy a két ember fejlődési szintjei változnak, eltérnek egymástól, válságokra, krízisekre, félrelépésekre, szakításra lehet számítani. Ha pedig gyermek is van, akkor történnek a családfelbomlások, létrejönnek az úgynevezett csonka családok.
Magam is egy hasonló életszituációban vagyok, és keresem a válaszokat arra, hogy hogyan kezeljem, hogyan éljem meg a magányt egy hosszabb ideig tartó, félresikerült házasság után, hogyan szervezzem meg elvált nőként a magánéletemet, úgy hogy minél kevesebbet ártsak vele ugyanakkor elsősorban magamnak, a gyerekeimnek. És hogy hogyan építsek fel, legalább magamban, az életképzeletem szintjén egy gyakorlatba ültethető, reális, működő párkapcsolati modellt, amelynek alapján, talán sokkal hamarabb, mint ahogy most kétségbeesésemben, az elmúlt hetek friss történései alapján elhatároztam, valamikor tudjak úgy szeretni valakit, hogy ne féljek az ő szerelmétől, ragaszkodásától, az együttélésről, családi életről alkotott elképzeléseitől, ambícióitól. Hiszem, hogy van ilyen kapcsolat, csak meg kell érni rá, fejlődni, változni kell, beismerni a múlt tévedéseit és levonni belőle a megfelelő következtetéseket. Én ezen vagyok, személy szerint, de elég nehéz, megköszönném a segítségeteket, saját élettapasztalatotokat. Ugyanakkor megosztanék veletek a továbbiakban néhány olyan egyéni felismerést, ami talán sok, az enyémhez hasonló válsághelyzet megelőzéséhez, meghaladásához járulhat hozzá."
- Ezt a pszicho-szexuális szempontból fölöttébb izgalmas szöveget, a János Széll István asztrológus barátom által létrehozott és működtetett Metafizikai Műhely című internetes fórumnak a Szexualitás című rovatában megjelent írást tehát, a 8. házban álló Rák Lilithel, valamint a szintén víz-házban: a 4. házban és Halak Sárkányfarokkal és a Skorpióban álló, teljesen negatív Uránusszal rendelkező volt-feleségem: Benkő Emőke asztrológus jelentette meg. Ráadásul, kevéssel azt követően, hogy miután szerelmes leveleket küldözgetett egy férfi nemű nyári tábori hallgatónknak és az én tudtomon kívül, titokban olyan intenzív kapcsolatot létesített egy Szahadzsa Joga - meditációkat okító csoporttal, hogy az így szerezett magányos meditációs élményeitől teljesen elveszítette a józan eszét. Annyira, hogy öt napi lelki és mentális zavartsággal párosuló titkolózás és rejtélyeskedés után, az értelmes megbeszélés helyett, az utólag szalmalángnak bizonyult szerelmi baja orvoslására azt a megoldást választotta, hogy a négy gyermekünkre való legkevesebb tekintet nélkül és minden féle magyarázat nélkül, két nappal az iskolaév megkezdése előtt (És a két iskolás korú gyermekünknek az iskolába járás megkezdéséhez való elemi gyakorlati előkészítése nélkül!) véglegesen elhagyja és ezzel szétbontja a szép és egészséges családunkat.
Ami a helyzet ismeretében, feltűnő ebben a misztikusan szexuális és szexuálisan misztikus szövegben, nem is annyira a benne szereplő spirituális tartalmú szavaknak és fogalmaknak az erősen elnagyolt logika szerinti használata (dobálása...), azoknak a majdhogynem teljesen relatív kezelése, vagyis e szavak lényegi jelentéstartalmának a figyelmen kívül hagyása, hanem az a nagy fokú komolytalanság amivel egy három héttel korábban még négy gyermekes családját szerető anyai szerepkörben tetszelgő, a családi egység spirituális és energetikai fontosságáról szóló metafizikai ismeretterjesztő előadásokat tartó asztrológus, aki a családját villámcsapásszerűen szétbontotta a hirtelen fellángolt szerelme beteljesítése reményében, máris az új, lehetséges szexuális kapcsolatokra vonatkozó kilátásait firtatja. Ahelyett tehát, hogy mélyen magába szállna és, ha másoknak nem is, de legalább önmagának számot adna arról, hogy tulajdonképpen mit is művelt az által, hogy minden elemi figyelmeztetés vagy akárcsak halvány előjel nélkül is, néhány nap alatt teljesen szétdúlta a családját, és ezzel nem csak a gyermekeivel és a férjével szemben követett el morális és gyakorlati vétkeket, hanem a felelőtlen magatartása által félrevezetett és kiábrándult hallgatóságával, volt olvasóival és horoszkóprendelőivel is.
Másfelől, vagyis a föld-karma irányából vizsgálódva, metafizikai közhely, hogy az ember - Az egyetemes teremtés ősi okának és az eredeti lét-rendeltetésnek megfelelően! - a lét legmagasabban strukturált kiegyenlítődési (megváltódási) lehetőségnek a földi megtestesüléseként (Adamként) - Egy jól követhető kauzális (metafizikai) fejlődési szükségszerűség alapján. -, az állatvilágból fejlődött ki. De éppen amiatt, hogy e szükségszerűség alapján fejlődött odáig, hogy az ő személyében az egyetemes léttudat (az Isteni tudat) is megjelenhetett, olyan, az állatvilágban ismeretlen intelligenciával, és semmilyen más lényben nem létező, teremtő erejű (mágikus) személyi (tehát személyes!) képzelőerővel rendelkezik, hogy, amennyiben az eredeti lét-rendeltetése és az egyetemes törvények által jelölt spirituális moralitás szellemében szerint élne (Ha a természettel és a közösséggel szembe állított egyéni érdekei megvalósítása érdekében nem csalna és hazudna önmagának és másoknak folytonosan és az általános és egyéni fejlődési és kiegyenlítődési sorsprogramja szerint gondolkozna, cselekedne és képzelegne!) semmiféle megélhetési – anyagi, gazdasági - gondja nem kellene, hogy legyen.
A megélhetési – gazdasági - gondok abból is származhatnak, hogy a jellegzetesen és kimondottan és főként: huzamosan anyagi krízisbe került személyek, nem az általános emberi rendeltetésnek megfelelő alapállás szerint élnek és a horoszkópjukból kiolvasható személyi (egyedül rá érvényes!) rendeltetésének megfelelő lét-logika szerint használják az eszüket és a teremtő erejű (mágikus hatású és így sorshelyzet-idéző erejű) képzeletüket. Hanem, az ilyen ember valahol nagyon mélyen (vagy magasan: a szellem, sőt: az ideák, tehát a képzelet szférájában) valamiért hazudik vagy önmagának, vagy másoknak arról, hogy miért is kénszerül ő arra, hogy „csak most az egyszer” el kell követnie olyan dolgot, ami nem a gazdasági és az egyéni érdekek logikája alapján megalkotott világi törvények szerint való. Hanem az kimondottan és kifejezetten vétek számba megy spirituális szempontból, tehát egyetemes törvények szerint fejlődés-ellenes és kiegyenlítődés-ellenes és általában lét-ellenes (Lét-rontás).
Abból tehát, hogy morális téveszmék szerint él és gondolkozik, hogy az általános és a személyi rendeltetésétől téves célokat követ (rosszul jár az élete útján), téves eszmék szerint igazodik az életben és téves mágikus erejű lét-képzeteket hordoz tart a személyi képzelete központjában.
De, az sehol nem annyira fontos, mint ezen a helyen, hogy ahelyett, hogy személytelen spekulációkba, vagy útszélien okkult és ködösen misztikus, vagy Isten őrizz: steril és valóság-ellenesen intellektuális értelmezésekbe bocsátkoznék, vizsgáljuk meg az anyagi javak megszerzésének és azokkal való gazdálkodásnak (Azokkal való élésnek és nem utolsó sorban: a „vissza-élésnek” – a vissza fejlődésnek.) a kérdését szellemtudományok matematikája szemszögéből, vagyis az asztrológia szemszögéből, egészen pontosan: a személyi horoszkópokból kiolvasható egyéni életfeladatok szemszögéből:
Azoknak a személyeknek, akiknek a II, vagy házában bolygó, bolygók, vagy karmikus pontok (Lilith, Sárkányfarok) találhatók, (esetleg bolygó, vagy bolygók is és karmikus pont, vagy pontok is), elsősorban azt kell megnézni, hogy milyen konstellációban található – találhatók - a II. házban tartózkodó bolygók és karmikus pontok. Pontosabban: hogy milyen karmikus erőket, illetve teremtői őserőket testesítenek meg ezek? Vagyis azt, hogy megfelel-e az, az anyagi javak gyarapításának (pénzkeresetnek) a módja és a formája, amit az illető személy folytat, a II. házban található konstelláció és a bolygók által jelzett spirituális erőterek és erők jellegének?
Amennyiben esetleg az illető bolygó, vagy bolygók csak kizárólag pozitív fényszöget kapnának és nem található karmikus pont a II. házban, és ennek következtében a személy ráérzett, hogy neki milyen anyagi gyarapodási forma lenne testhez álló és így a pénzkereseti forma is, amit folytat, talál a bolygók és a konstelláció spirituális jellegével (Mivelhogy ez egy ritka, mondhatni, ideális eset, és a legtöbb esetben a bolygók nem csak pozitívan fényszögeltek és ezért a pénzkereseti forma sem talál!), de mégis anyagi problémák lennének, akkor azt kell megnézni, hogy az illető személy mit tesz (gondol, képzel és érez) tévesen (rosszul, hibásan) az alant található 3. és 4. pontok szerint.
Amennyiben a bolygók negatív fényszögeket (is, vagy kizárólag!) kapnak, meg kell ismerni és meg kell haladni – fel kell oldani: abba kell hagyni! - azokat a negatív magatartási, viszonyulási, viselkedési és gondolkozási formákat, amelyek az illető bolygót (bolygókat), vagy karmikus pontot (pontokat) a horoszkóp többi bolygójával össze kötő negatív fényszögekre jellemzőek! Ha ez maradéktalanul megtörténik, az anyagi gondok szükségképpen meg kell szűnjenek, amennyiben a személy nem követ el olyan spirituális, mentális, vagy érzelmi blokációkat, amelyek a 3 és a 4 pontokban írok le. Illetve, amennyiben a személy a horoszkóp karmikus pontjai által, vagy a X. házban található asztrológiai jelek (bolygók, karmikus pontok) által jelölt fejlődési – megvilágosodási és kiegyenlítődési életútját követi, az anyagi gondjai előbb – utóbb meg kell szűnjenek. (Mondanom sem kell talán, hogy a legtöbb esetben nem ez történik, vagyis az illető személy rossz – téves – életúton jár és téves szakmai utat követ, tehát: téves és rossz, a horoszkópjából kiolvasható életfeladatoktól erősen eltérő szakmát gyakorol, vagy tanul hosszú időn át, hibás (rossz) hivatást – karriert – űz. (Pl. amikor a szülők választják ki azt számára, vagy amikor puszta anyagi szempontok szerint választja ki azt.) Vagy, amikor karmikusan nem indokolt (kényelmes) házastárssal él együtt, stb.
Egy ilyen helyzetben, ilyen téves életút-járással, és ennek következtében, teljesen logikus, hogy anyagilag is folytonosan „rosszul jár”. Vagyis Kevesebb „anyagi jövedelem” kerül hozza, illetve a családjába, mint amennyivel „tisztességesen” meg tudna élni. Ez a tisztességesség viszont nem jelent sem luxust, sem kényelmes életet, hanem olyan minőségi élet folytatására való lehetőséget, hogy a normális emberi életfeladatok ellátása mellett, és a horoszkópból kiolvasható, jellegzetes személyi életfeladatok végzése, beváltása és a megfelelő szerepkörök betöltése mellett, lehetősége (Vagyis elegendő ideje és anyagi lehetősége is!) legyen a spirituális szükségletei és fejlődési lehetőségei (Esetleg: ilyen jellegű szellemi fejlődési és kiegyenlítődési igényei!) kielégítésére.
A legfontosabb viszont az anyagiak kérdésében, az a horoszkóp-helyzet, amikor valakinek a II. házában öntudatlan és önkéntelen negatív késztetéseket és magatartásokat jelző karmikus pont, vagyis Lilith, vagy Sárkányfarok áll, sőt: az, amikor a kettő egymással együtt áll a II. házban. De ennek sem kellene annyira vészesnek lennie, (mint ahogy az szokott lenni) amennyiben az illető személy a horoszkópból kiolvasható életútját járná. Van nekem egy nagyon jó barátnőm ezzel a horoszkóp helyzettel, aki miután a reggeltől estig tartó, 25 éven át folytatott szorgalmas munka gyümölcseként, egy eléggé számottevő, csinos vagyonra tett szert, mindenét elveszítette, mert addig, amíg a vagyona tartott, illetve az üzletei jövedelmezőek voltak, nem hitte el, hogy gyökeresen életszemléletet és életutat, életformát kell változtatnia, és, hogy neki az lenne az életében a legfontosabb dolga, hogy minden körülmény között az anyagi értékek halmozásával, illetve az azt biztosító gazdasági tevékenységgel kellene foglalkoznia. És csak több évvel az után, hogy nehezen és kényszerrel bele kellett nyugodnia abba, hogy minden, de minden így szerzett vagyonát elvesztette, és az időközben megjelenő, néha halálos veszedelmű betegségei jelzéseinek az általam történt értelmezései következtében azt is el fogadta, hogy nem kell neki semmiféle gazdasági tevékenységgel kapcsolatos jövő-tervekbe magát bele élnie, csak akkor nyerte el a lelki nyugalmát és boldogságát egy másik kontinensen az új, spirituális hivatást gyakorló férje mellett. - A sorstengely által jelzett szellemi életúttól eltérő tevékenységből eredő veszteség tézise, még akkor is érvényes marad, ha a teljes vagyon-veszteség sorozat külső okaként egyértelműen az a tény nevezhető meg, hogy a Fidesz elveszítette a választásokat és a Szocialista párt lépésről lépésre, lefullasztotta a Széchenyi –tervet, miközben a barátnőm egész vagyona egy olyan nagyszabású projektbe volt befektetve, amelynek a nagyobb részét a Széchenyi pályázaton korábban elnyert állami segítséggel kellett volna kivitelezni.
A Bika gyakorlati erőterét megtestesítő II. horoszkópház ugyanis, éppen megélhetéshez és az egyéni spirituális fejlődéshez a szükséges-elégséges anyagiak előállításának és azoknak a megélhetés és a spirituális fejlődés érdekében való felhasználása megtanulásának az életköre. Barátnőm tehát hiába halmozott fel egy, számottevő és általam legalábbis, irigylésre méltónak talált vagyont, mert amíg arra szert tett, nem fejlődhetett spirituális szempontból akkora mértékben, vagyis olyan ütemezett ritmusban és mértékben, mint ahogy az ő képességei szerint egyébként ez számára lehetséges (és kötelező…) lett volna. Másrészt, a korábbiaknál is nagyobb szabású és horderejű projekt megvalósítása még több időt vont volna el az életéből, ami még inkább hátráltatta volna a fejlődésében, mint a korábbi, majdhogynem robot-munka. És ez az ok, ugyancsak akkor is így fenn áll, ha ezzel a megvalósítással, a barátnőm – Akivel nem véletlenül barátkoztunk össze, mivel erős spirituális intuícióval rendelkezik, de miközben neki igen erős a Bika jellegű és a Szaturnuszi karmája, az én horoszkópomban ilyen motívumot egyedül csak a negatívan fényszögelt Vénuszom jelez! – éppenséggel a természetes, sőt: bizonyos szempontból a pszichikai és a mentális gyógymódok és gyógykezelések területén szeretett volna előrehaladni és egy olyan centrumot létrehozni, ahol például én is dolgozhattam volna asztrológusként.
Az egyetemes léttudatnak a természeti képét és magvát a mi személyi (egyéni) tudatunkban hordó individuumokként ugyanis, mi emberek, nem a külső realizációink által állunk folyamatos és közvetlen kapcsolatban a szellemi világgal, hanem a belső (pszichikai, mentális és ideális: képzeleti), átéléseink által. Én ezt számtalanszor átéltem és megértettem, de, mivel a Lilithem a III. Házban áll, még mindig hibázok ezen a téren, és meg feledkezek arról, hogy nekem az a legfontosabb dolgom, hogy a belső gondolati és erkölcsi világom őszintén és nyersen kell a külvilágban megjelenjen, és ezt a spontaneitást néha elfojtom. – Ilyenkor mindig kegyetlenül kell utólag, egészen picinek induló és majdhogynem elviselhetetlenségig fokozódó, „pofon-egyszerű” fájdalmaktól szenvednem. Erősen leegyszerűsítve, és szélsőségesen vallásos kifejezésekkel, vallásos képzetekkel: az Úristent egyáltalán nem érdeklik a külső megvalósításaink (Talán nem is látja azokat…), hanem csak és csakis az általa belőlünk - belülről, általa a mi bensőnkből érzékelt, belső átéléseink – spirituális élményeink – hatolnak el hozza és „hatnak reá” és hatnak vissza hozzánk.
Vagyis, az abszolút Lény-lét, az Úristen tehát, velünk kapcsolatban és rólunk, nem a külső megvalósításainkat érzékeli, hanem azt „látja” , hogy bennünk a kiegyenlített, vagy kiegyenlítetlen állapotokban történő belső élmények milyen minőségűek, és mennyiben állnak összhangban az egyetemes törvényekkel, vagyis a mi személyes spirituális fejlődési vonalunkkal, sorsprogramunkkal. A megoldás tehát: annak a szellemiségnek a minél teljesebb és törvényesebb pozitív átélése, amelyben a II. házban tartózkodó karmikus pont - pontok – tartózkodik és nem annak az ellenséges kikerülése, vagy az öncélú és egyoldalú megélése –gyakorlása, hajszolása, amiként a fenti példában szereplő barátnőm tette.
Az anyagiak akkor is elapadhatnak, illetve be sem indulhat az élet normális fenntartásához és a sors feldolgozáshoz (beváltáshoz) és a karma feloldásához szükséges fejlődést lehetővé tevő anyagi áldásnak a normális áramlása, amikor a Szűzben, illetve a Szűz gyakorlati életkörében, esetleg ezekben megosztva találhatók negatívan fényszögelt bolygók, vagy az egyik karma-pont, esetleg mind a két karmikus pont, mint az én volt feleségemnek a sorsképletében a teljesen negatívan fényszögelt Merkúr és Szaturnusz páros. Pontosabban, amikor valaki olyan zavaros, öncélú és/vagy ellentmondásos, illetve ellenséges viszonyba kerül bizonyos munkafolyamatokkal, vagy munka-jellegekkel, munkaformákkal, amilyenek kiolvashatóak abból, hogy a VI. házban vagy a Szűzben található konstelláció és a benne álló bolygók milyen lét-szellemiséget testesítenek meg. Például az itt leírtakra és a későbbiekben leírtakra, a sorsképletében a Szűzben (Föld-jegy!) együttálló, teljesen negatív Merkúrral és Szaturnusszal (Föld bolygó) rendelkező, és emiatt permanens életfeladat-elutasításban szenvedő, és ez által elsősorban a saját sorsát tönkre tevő, volt feleségemnek az örökös karma- és életfeladat elutasítási mentalitásához kötött, anyagi (pénz-) gondjai a legtanulságosabbak számomra. Gyakorló asztrológusi munkám során, döbbenve kellett tapasztalnom, hogy a személyi horoszkópjaikban a többnyire földjegyekben, vagy földházakban található Karmikus pontokkal, vagy erősen támadott föld-bolygókkal rendelkező személyek, nem is annyira rögeszmések, illetve földhöz kötött gondolkozásúak (nehéz fejűek), mint ahogy azt a klasszikus asztrológiai alapképezettségemmel az elején elképzeltem, hanem nagyon is rugalmas és praktikus gyakorlati érzékkel és technikai intelligenciával rendelkeznek, hanem inkább az a bajuk, hogy túlzottan is jelentéktelennek találják és elnagyolják azt, hogy mit is mond számukra, vagy róluk az a fizikai – természeti valóság amiben éppen élnek, illetve, az a sorsállapot és sorshelyzet, amelybe éppen kerültek. És ezt akkora mértékben, hogy sokszor az, az érzésem támadt, hogy az illető személy nem is a föld-karma által jelzett negatív determinációktól, hanem egyenesen valamiféle levegő-karmás determinációktól szenved.
Az őselemek közül tehát, egyik sem bír csak kimondottan un. jó (Tehát un. pozitív tulajdonságokkal, mint ahogy egyesek a szellemi létformához társítják a Tűz és levegő elemeket és azt képzelik, hogy ettől azok csakis pozitív, tehát úgymond jó hatásúak lehetnek.) vagy csak rossz (negatív, mint egyesek szerint Föld és Víz) tulajdonságokkal, ahogyan azt egyes misztikusok és asztrológusok még ma is tanítják. Egy dolog az, hogy a Feminin princípiumot a matematikai negatív jellel jelöljük, de az alkímiában ez nem hiányt és negatívumot: nem minuszt, tehát un. haladás ellenes irányt, vagy algebrai hiányt, vagy obstrukciót, vagy rombolást vagy diszharmóniát jelent, hanem mindössze introspekciót, belső irányultságot, befelé kutatást, bent-keresést, áldozathozatali és befogadási készséget, megtermékenyülési képességet, stb. És ugyanígy a Jang - Maszkulin ősprincípiumhoz tartozó Levegővel és Tűzzel sem az a helyet, hogy valamelyikük is "jobb" minőségű lenne, mint feminin princípumhoz tartozó két őselem, hanem mibdössze azt, hogy kifelé hat és figyelő, kiáradó, ön- és más gerjeszető, megtermékenyítő, stb.
Nincs tehát arról szó, hogy a föld sötét és alsó és "árnyékban levő" lenne, amit a tűznek el kellene égetnie! Sőt! A tűz csak megtisztítja, miután és hogyha a levegő kiszárította és utána igazából megszilárdítja! A külső föld-formát, amiben az őt létre hozó szellem lakozik egyértelműsíti, világossá teszi! És mi is az, amit benne belőle kiéget? - A Lilith hatások által okozott zűrzavar, a mocsok, a salak. Nem a föld és az anyag maga az, ami sötét és „gonosz” és amit a tűz által ki kell égetni, hanem a karma-zavar, amit az anyag és a föld a leginkább képes ki- és felmutatni!
És nincs arról szó, hogy a tűz, illetve a szenvedély, vagy a harc a mi esetünkben úgy-e, csakis jó lehet. Mert hogyha a Tűz Lilith-hatásokkal és következményekkel telt, akkor bizony azt is eléget és feléget és felrobbant és meg semmisít, amit nem kell a gonosz szenvedély pl. Tehát a túltengő hibás és téves, vagy éppen csonka öntudat, amivel pl. az olyan tűzkarmások rendelkeznek, mint magam is vagyok részben (Lilithel együtt álló, teljesen negatív Mars, Nem egyértelműen pozitívan, sőt...!, fényszögelt Plútó az Oroszlánban.), ha nem értik meg magukban a négy elem összeműködési szükségét, rengeteg kárt tudnak okozni magukban és másokban is.
És a Víz sem mindig csak káros érzelem, hanem első sorban eredeti pozitív jelentésében: információ befogadási érzékenység (empátia) és információ átadási képesség, un. művészi tehetség. A Lilithel keveredett (Porlasztott) Levegő meg lehet, éppenséggel katasztrófát (halált, megsemmisülést, stb.) okozó derült égből jövő sorsfordulat: villám csapás is, mint amilyen pl. engem is ért, amikor Emő hirtelen elveszítette a realitás-érzékét és a végén már örültem is, ha minél hamarabb el megy az anyjához amíg ki nem józanodik, mert éjszakánként attól rettegtem, hogy valami kárt tesz szent őrületében a gyerekekben.

Szóval, az elemek (Arkangyalok) jelentkezhetnek mind bennünk, mind kívülünk a Lilith hatása alatt, azzal keveredve, vagy abszolút-pozitívan, úgymond az eredeti "égi" funkciójuk szerint is, habár ez egészen kivételes esetben történhet csak meg, hogy valakiben pl. akárcsak egy elem állapota és hatása is, úgymond az eredeti "tiszta" (abszolút) formájában jelentkezzen!
Hát akkor mi lehet az a bizonyos Egyetemes Igazság (A megváltás), aminek az elérése érdekében történik mindenhol a létben minden, de főként itt a földön és főként a mi sorsunkban, életünkben? - Az alkímiában feltétlenül a két ősprincípium interpenetrációja, kiegyenlítődése és az azt követő, újra egységesülése. A három ősminőségnek, vagyis a trónoknak (sarkalatos, szilárd, változó, Mercur Sal, Sulphur, stb. hármas egységnek) ugyanez az egymásba hatolása és egymással való kiegyenlítődése, és szintúgy a négy ősi alapelemnek is. És így tovább az un. emberi lelkekig, majd az atomi részecskékig elmenően. És mi ebben az igazságért való, értelmes és építő - és nem a "vázákat ledöntő" romboló - harc értelme és funkciója és rendeltetése? Hogy a mondva csinált és még jócskán Lilith-hatásokat (tulajdonságokat, színeket és ízeket, hangulatokat, stb.) tartalmazó egységeket le rombolja, illetve, hogy ezek létrejöttét megelőzze.
Láthatjuk tehát, hogy az un. Igazság (A személyes, a páros, vagy a csoportos, majd z egyetemes kiegyenlítődés, tehát a Megváltás realizálása) nem egy öncélú, absztrakt "valami", aminek a kiderítése és érvényesítése érdekében le kellene a vázákat dönteni, tehát egymásnak és magunknak, vagyis a harmonizációs és kollaborációs - egységesülési lehetőségünknek fölöslegesen sérüléseket okozni (Vízöntő, 11. ház), hanem kimondottan arra való, hogy a hamis egységeket, illetve egységesülés tendenciákat leleplezze és megakadályozza, semlegesítse.
Így kell tehát a négy alapelem karma-jelentését és az élet rendeltetését: a megváltást szemlélnünk.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO