ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2020.04.04. 08:41

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
 Hozzászólás témája: Erika céltévesztése és megigazulása
HozzászólásElküldve: 2020.01.11. 14:28 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2014.07.03. 23:11
Hozzászólások: 308
Tartózkodási hely: Magyarorszag
Napjegy: vizonto
Aszcendens: skorpio
Kedves Erika,

helyes döntés volt, hogy végül mégis megrendelte a sorsfeltárást, így választ kaphat az égető kérdésekre, amelyek foglalkoztatják.
Ahhoz, hogy lassan, lassan boldoggá válva – ténylegesen boldoggá fejlődhessen, a legfontosabb lépés a hibabelátás képességének a kifejlesztése, az életéért – sorsáért való felelősség teljes körű és maximális mélységű felvállalása, illetve a horoszkópból kiolvasható, karma-oldáshoz vezető, gyakorlati életfeladatok felvállalása annak megfelelően, amilyen fejlődési utat a sorsképlete is jelez. Azt azonban fontos tudnia, hogy itt nem megjósolható útról van szó, hanem a szabad akarata maximális felelősségtudattal és önismerettel történő kitágításáról. A személyiségének az Abszolút Egységbe történő minél gördülékenyebb beépítéséről az Egyetemes Törvényekkel való együttműködésen keresztül.

A sorsképlet legfontosabb eleme a Lilith nevű karma-pont, melyet a magyarországi asztrológusok sajnos nem szoktak figyelembe venni és így önkéntelenül is hozzájárulnak a megrendelőik tévúton időzéséhez: hiszen ez a karma-pont minden ember horoszkópjában megtalálható, és a születési képletben elfoglalt házhelyzete és konstellációja szerint ez az életünk legfontosabb karmikus kulcspontja.

A Lilith nevű karma-pont a tudattalan képzeletvilág mélyrétegeiben rejlő, a szellemi – spirituális auránk legfinomabb rétegeiben létező fordított látásmódnak a jele, a mélytudattalan képzeleti világ fekete lyuka. Ez a karmikus pont a sorsképletben elfoglalt jegy és házhelyzete szerinti fordított látásmódot, vagyis valóság-érzékelést, valóságlátást jelez elsősorban, valamint önkéntelen sóvárgásokat, olthatatlan vágyakat jelöl. Ezek a vágyak, önkéntelen karmikus késztetések tudatosítás, hibabelátás és a javításért tett kitartó erőfeszítések nélkül tönkreteszik az ember életét. Egészen pontosan ezek miatt teszi tönkre magát – akaratlanul is – az ember az élete során, amennyiben nem szerzi meg a tisztánlátói, helyesen képzelgői képességét, és ha nem oldja a sóvárgásait. A megmagyarázhatatlan, irracionális döntések és választások, a még irracionálisabb párkapcsolati krízisek, őrült sóvárgások és szenvedélyek, a nagyvilági élvezetek megszerzése miatti üres járatú, sors-bolyongások, az üres világi sikerek, a mesterséges anyagokkal keltett boldogság illúziók, a csalás, a csalás eltűrése miatti szenvedés, a környezet ellenséges, támadó reakciója, a humánus logikával igazságtalannak tűnő, kegyetlen sors-helyzetek és hátráltatások, a hosszantartó, végzetes betegségek, elmezavarok – csak hogy néhány példát említsek – jelzik a Lilith valós létezését. Bár a spirituális jelző mára igen erős negatív töltetett kapott a mindennapi szóhasználatban, ne feledjük az eredeti jelentéstartalmát. A spirituálisan gondolkozó ember vallja, hogy az élet nem önmagáért való, hanem egy magasabb szintű rendet, célt és értelmet szolgál. A tetteink egy ok-okozati rendszerben hatnak vissza az életre, a környező materiális és nem materiális (szellemi) világnak pedig, vannak az érzékszerveink számára nem hozzáférhető, un. rejtett dimenziókban található okok által keltett jelzései és összefüggései.
A Lilith nevű karmapont, egy olyan asztrológiai jel, ami azt jelzi, hogy, a kauzális dimenzióban megsérült ősideáknak a javítási szüksége miatt, milyen megzavarodott spirituális sruktúrákat (milyen színezetű karakterjegyeket) kell pozitív tulajdonságokká és képességekké átváltoztatnunk, a személyiségünkben. A sorsképlet egy nagyszerű térkép a személyi valóságunk, vagyis a karmánk és a nyers, természeti tulajdonságaink színezetének – karakterének - a káprázatmentes feltérképezésére. Ezen keresztül deríti ki a kauzális asztrológus a krízisek, párkapcsolati konfliktusok, kísértések, csalások és betegségek igazi, rejtett okát, annak érdekében, hogy a humánus logikával igazságtalannak tűnő, irracionális, furcsa és zavaros sorshelyzetek az isteni logika szerint rendeződjenek. A betegségek és krízisek, a balesetek, vagy a kilátástalanság, vagy pl. a depresszió érzése nem egy gonosz külső isten értelmetlen és öncélú, kegyetlen büntetése, hanem minden esetben a tudattalanunk legmélyebb rétegeiben feltáratlanul jelen lévő karmikus tulajdonságnak a külső – anyagi – megjelenési formája. Úgy is mondhatnánk, hogy a Lilith nevű jelenséget a sorsképletben megjelenítő karmapont által jelzett negatív, de öntudatlan és önkéntelen, személyi tulajdonságoknak megfelelő anyagi (fájdalmat okozó, káros, hátráltató jellegű) érvényesülése. Tehát, az önismeret és az életfeladataink ismeretében történő, felvállalandó életfeladatok tudatosítása után értjük meg csak azt, hogy mit miért kell tennünk az életben, annak az érdekében, hogy egészségesen és boldogan tudjunk élni. Minden fájdalmas és kártékony élmény, a karmánk ismerete hiányának a következménye, illetve egy, az érzékelésünk feletti dimenzióból induló sorsfigyelmeztetés – hatása és következménye. Tényleges egészséget és boldogságot abban az esetben érhetünk el, ha képessé válunk megérteni a régi bölcsek által több ezer éve számon tartott, és Kozma Szilárd – sorsfeltáró asztrológus által kiegészített és kiegészítve leírt, Egyetemes Törvények működését. Majd önmagunkat megfigyelve, leleplezve, megismerve, összhangba hozzuk az életünket ezzel a mindenkire érvényes égi - isteni szabályrenddel.
A boldogság nem pótszerekkel: alkohollal, gyógyszerekkel és fájdalomcsillapítókkal, dohánnyal, evészettel és mulatozással, vég nélküli pihenéssel elérhető állapot, hanem egy olyan, a személyes életfeladatok felvállalását és elvégzését követő, megnyugodott, derűs és egészséges állapot, amely az életfeladatok megismerését és felvállalását követő – gyakran szenvedésekkel és nehézségekkel, próbatételekkel járó – életvezetés, élet-út eredménye. De egy olyan állapot is egyben, melyet csakis akkor érhetünk el, miután neki fogtunk megvalósítani a horoszkópból kiolvasott életfeladatokat. És ezt annak az érdekében is, hogy a tudatlanságból és tájékozatlanságból magunknak kitűzött hosszú, évekig tartó hamis és felesleges életfeladatok vállalásába ne rokkanjunk bele idejekorán. Hanem a javulást azáltal idézzük be az életünkbe, hogy az akadályok és visszásságok jelentkezésekor is megőrizzük vidámságunkat és humorérzékünket.

A Sárkányfarok a Lilithnél kevésbé rejtett karmapont. Így könnyebb felismerni és javítani az általa jelzett szellemi-spirituális képzeleti szinten elkövetett vétkeket és céltévesztéseket, melyek az élethelyzetekben leképeződnek és így leleplezhetővé válnak.
Ahogy a vieókból is megtudhatta, a sors-krízisek, valamint a többé – kevésbé súlyos, vagy a végzetes balesetek és betegségek nem egy külső, gonosz isten értelmetlen és öncélú, kegyetlen büntetései, de nem is a természet elemeivel való véletlenszerű szélsőséges jellegű találkozásainknak a következményei, hanem minden esetben a tudattalanunk mélyrétegeiben rejtetten maradt Lilith és Sárkányfarok nevű karmapontok által jelzett karmikus meghatározódásainknak a mágikus hatásai és következményei. A Tudatos Teremtő Isten nem valahol a felhők felett van, hanem a finomabb, tehát anyagtalan és ezért forma nélküli szellemi – spirituális dimenziókban és így és ezeken keresztül, bennünk, és körülöttünk is ott van és mágikus módon, folyamatosan és állandóan hat bennünk és általunk is, mind a saját szervezetünkre, mind a külső anyagi világra akár akarjuk ezt, akár nem. Akár istenhívők vagyunk és már eleve megváltottnak képzeljük magunkat, akár ateisták, akik csak a saját kezük munkájában bízunk. Semmiféle külső erő nem lehet hatással az életünkre addig, amíg nem adunk neki helyet a gondolataink között. Úgyis van egy sajátosan pontos karmánk, amit egyedül az asztrológia képes pontosan bemutatni, elmagyarázni. A misztikának abban igaza van, hogy „Az erő bennünk lakozik”, ezt pedig meg kell tanulnunk helyesen használni, különben a törvénytelen életvitelünk rombolást okozhat és okoz is, mint ahogy az látható is, egészen világosan számtalan beteg és idejekorán halálosan beteggé vált, és többé – kevésbé balesetet szenvedett ember életében.

Ezért, és mivel a teljes egész megnyilvánult létet az Abszolút Létből kiáramló Egyetemes Törvények működése és ereje tartja életben – amely erők sokkal erősebbek nálunk –, a feloldandó és átváltoztatandó, életfeladatként magunkkal hozott karmikus (negatív) meghatározottságainkat, vagyis, a fordított valóságérzékelést, a fordított valóságlátást, így vagy úgy, de el kell fogadnunk, és megfelelő, tudatos törekvések útján, a karmánknak megfelelő, pozitív tulajdonságokká kell alakítanunk. Miért? Azért, mert a képzelet tettként, vagy gondolatként, a gondolat viszont szóként nyilvánul meg. A tett szokássá válik. A szokás jellemmé szilárdul. Ezért kell vigyázni, hogy mit, miket és mikről képzeleg és gondol az ember. Illetve arra, hogy amit gondol, az szeretetből szülessen, együttérzéssel mindenki iránt. És ezért kell figyelnünk az érzéseinkre, mert a jó érzések helyeslést jelentenek, a rosszak felhívják a figyelmünket arra, hogy valamit nem jól csinálunk, illetve, hogy valamit nagyon rosszul csinálunk és ezen a helyzeten gyökeresen változtatnunk kell. A lelkiismeretünk sugallatai azonban hosszútávon nem elégségesek, sőt csalókák lehetnek, szemben a matematikai pontosságú sorsfeltárással, amely minden rejtett negatív meghatározottságunkat megmutatja és azt is, hogy milyen életkörben javíthatjuk ki és meg- azokat.
Ehhez érdemes hosszú listát készíteni a horoszkópban feltártak segítségével arról, hogy milyen jó tulajdonságaink vannak és azokról, amiket erősíteni és a jellemünkben megszilárdítani szeretnénk. Amikor pedig megismerjük a sorsképletünket, akkor láthatjuk, hogy ezek a tulajdonságok miben gyökereznek, és önmarcangolás nélkül hozzáfoghatunk a hiányzó, vagy zavaros meghatározottságainknak pozitív képességekké alakításához. Ehhez elhatározás, alapos önmegfigyelés és kitartás szükséges, és persze kellő szenvedély, hogy a kudarcok során se adjuk fel ezt az önmegváltó törekvésünket.
Hiszen a Ritmus és a Ciklus Törvénye következményeként tudatosságunk hiányában, illetve annak a következtében elmaradó karma-oldásaink következményeként, újra és újra nehéz helyzeteink állhatnak elő, a fejlődésünk útján óvhatatlanul a kudarcok is megérkeznek. Már csak azért is, mert évezredek óta lejegyezték az emberek azokat a bölcsességeket és felismeréseket, amelyek az emberi fejlődés mibenlétéről szólnak, de ezek sosem voltak teljesek, és főként az a legnagyobb probléma, hogy ezek az általánosan helyes életvezetési erkölcsi elvek, nem kimondottan személyesek. Márpedig minden egyes ember és élethelyzet egy – egy sajátos megoldást tesz szükségessé. Ráadásul, ha a 10 Egyetemes Törvényt és a karmájukat nem ismerték, hogyan is működhettek volna együtt a ezekkel a törvényekkel az elődeink? Hogyan is érhettek volna el sikereket (igazi boldogságot és egészséget) az így, emiatt tudatlan, de „törvénytelen” létezésükkel? Persze vannak például kaukázusi népek, akik olyan mértékben élnek természetes életet, hogy többségük a 120 évet is megéri, de nekünk itt Európában nincs a sejtjeinkbe kódolva, örökítve ez a tudás, meg kell tehát még szereznünk. Ahogy az amerikai emberek túláradó önbizalma is távol áll tőlünk.
Mi ugyanis, a számtalan háborút és tragédiát, nélkülözést személyesen átélt anyák leszármazottai vagyunk. Ezért is fontos az Egyetemes Törvények maradéktalan ismerete, azoknak a gyakorlati életben történő megfigyelése és betartása, a velük való együttműködés.

A karmikus pontokkal együtt álló bolygó pozíciója is figyelemre méltó kihívásokat jelöl. De lássuk konkrétan, hogy milyen lényeges és megfontolandó fejlődési lehetőségeket rejt az ön sorsképlete:

1. A Nyilas színezetű Lilith, a 8. földház, azaz grafikai horoszkópmező által jelölt gyakorlati életkör csúcsán található. Ez azt jelenti, hogy:

A Nyilas konstellációban megjelenő Lilith általában fordított valóságlátást, és valóságérzékelést, valamint ennek megfelelően, az egyetemes értékrendként mindenütt és mindenben jelenlévő megváltási – megváltódási logikával szembeni fordított mentalitást, diszharmonikus alapállást jelöl. Ebből adódóan, a Nyilas karmája azt jelöli, hogy fiatal korában már különbnek érezhette magát embertársaitól, ez esetleg még megváltói elhivatottságot, felsőbbrendűségi komplexust is eredményezhetett. Beállítottsága irreálisan igazságosztó, ítélkező és kegyelmező, humanista, protekciózó és jóságoskodó, adakozó és mindig mások boldogságát kereső lehetett. A Nyilas karmával rendelkező ember ugyanis, abszolút hatalmat keres az életben általában, és ezért a vallásos, a filozófiai, a misztikus és a metafizikai elméletekben ezt véli felfedezni, figyelmen kívül hagyva a természeti létezésnek, illetve az ember hús-vér életének az értelmét (a karma-oldás rendeltetését). Vagy legalábbis saját magára nézve nem tartja azt kötelezőnek, mint igen szélsőséges esetekben például azok a katolikus, de, a pedofilia hajlamával küzdő papok, akik a cölibátus intézményétől végképp megzavarodva kiskorú gyermekekkel való szexuális kapcsolatra sóvárognak, és ilyen kapcsolatot létesítenek velük, miközben híveiknek a házasság szentségéről prédikálnak. Holott a fizikai dimenzió nem a hamis, hazug kompromisszumokon álló látszatbéke és az illúziók, a karmikus, vagy a mesterségesen elérhető káprázatoknak, a külvilági sikereknek és a mindenáron jóra törekvéseknek megvalósulási - megvalósítási helye. Hanem éppen ellenkezőleg: a tükröződéseknek és a megjelenítéseknek, a Lilith-jellegű zavarainkkal való szembesüléseknek és a misztikus káprázatoktól való megszabadulási és leszámolási lehetőségeknek (a karma-oldási lehetőségeknek) a helye. A Nyilas-karmás embereknek, eredendően hiányzik az a tudása, hogy a természeti létezés arra való, hogy akár kemény harcokon keresztül is, de megtisztuljon az ember szellemileg a misztikus valótlanságoktól, a lelki salaktól, zavaroktól, káprázatoktól. Amíg ezt nem tanulja meg, addig tagad, dogmásít vagy elferdítve, hamisítva misztifikál mindenféle szokásjogot. Határt és törvényt teremt annak érdekében, hogy a hamisításait levédje és megvédje, netán örökérvényűvé tegye.
Emiatt lehet könnyelműen relativista, rafinált, nagystílű szélhámos. Hajlamos a grandomániára – dicshimnuszt zengve dicséri a maga vagy partnerei, meg a barátai erényeit és tulajdonságait mások előtt – mind a szerelmi-szexuális kapcsolataiban, mind a hétköznapi életben. Mindig új és új, értékesnek vélt partner meghódítását tűzi ki elérendő célként és ezt a trófea-vadászatot nehezen hagyja abba. Önnél gyakorlatilag innen fakadt az, hogy kilépett a veszélyesnek bizonyuló kapcsolatokból a házassága előtt, amikor a korábbi partnerek elvesztették értéküket az ön szemében és újabb partnerre vágyott, esetleg még ezek becserkészése érdekében is tett tudatos lépéseket. A házasság fontos lépés volt az öncélú trófea-vadászat felszámolásában.
Spirituális életfeladata, hogy képessé tegye magát a ködös eszményképek és a mindennapi élet valóságának harmonikus egyeztetésére. Azaz meg kell tanulnia, hogy csak az reális, ami realizálható, és aminek van mindenki számára látható következménye a mindennapi életben. Mindaddig, amíg hagyja, hogy az életével szembeni ideális elképzelései és igényei, sorselvárásai, boldogságvágyainak a tárgyi megvalósításairól való álmai, valamint a valóságban megélt és megvalósult eseményei nagyon eltérjenek egymástól és úgymond két külön szálon fussanak, addig nemhogy az üdvössége elérése marad távoli, de öröme is alig lesz a gyakorlatban, utazzon bármilyen távoli országba, kontinentális messzire is.

A Lilith vizsgálatánál ugyanakkor fontos annak házhelyzetét is beazonosítani, hiszen ez mutatja meg azt a horoszkópban látható grafikai mezőnek megfelelő földi, gyakorlati életterületet, hogy hová kell a félelmei, lustasága és legfőképp az unalmasnak tűnő kicsinyes lehetőségek ellenére bemerészkednie és ott helytállnia, kreatívan feltalálnia magát ahhoz, hogy az egészsége és a sorsa helyreállítása érdekében a megfelelő képességei kifejlődjenek.
Mivel a Lilithje a földi, gyakorlati életköröket jelző grafikai mezők közül a 8. földházban található, ezért kénytelen a teljes, drámai, intenzív, katartikusan átélt szellemi-lelki átalakulás, szélsőséges esetben a végzetes veszteségek és a halál problémakörével foglalkozni.
Elsősorban szerelmi-szexuális partnerkapcsolataiban érhetik komoly veszteségek, tragikus elválások, és ilyenkor szellemileg és lelkileg is kifosztottan találja magát mindaddig, amíg nem tudatosítja magában, hogy a szerelmi igényei és a mély szexualitása magasabb rendű céloknak és törvényeknek van alárendelve, mint amilyenekre addig gondolt. Ahogy említette is, korábban voltak problémás partnerei, akiknek a szellemi lénye, spirituális személyisége végül mégsem volt megfelelő, egészen addig, amíg eljutott a házasságkötésig. Ahhoz, hogy ez az ön számára javulást hozó házasság tartós maradjon, végig kell vinnie a sorsprogramjához illő, önt a megváltódási középtengelybe visszahelyező, teljes tudati, öntudati és ezzel együtt: a gyökeres személyiségi- mentalitásbeli és képzetalkotási átalakítást önmagában, és meg kell szilárdítania az odafigyelés, odaadás képességét.

2. Az Oroszlán konstellációban álló Sárkányfarok a 4. földház, grafikai horoszkópmező által jelölt gyakorlati életkör csúcsán azt jelzi, hogy az édesanyja az ön biológiai fogantatása időszakában, vagy azt megelőzően is valamilyen tudattalan, de annál intenzívebben átélt párkapcsolati konkurencia harcban volt benne az édesapjával (esetleg más közeli férfi rokonnal) szemben. A beszámolói alapján ez valóban az ön édesapja lehetett. Édesanyja depresszióját ez a győzelmi reményére nem sok okot adó harci készültség, a belső harcot követő kimerültség is táplálhatta. Az édesanyja külvilággal és az apjával folytatott, rejtett harca az ön fogantatása idején átöröklődött és rögzült az ön személyiségében a kauzális öntudatában, ezért ön ösztönösen irritált az emberek és a külvilág tárgyi elemei irányába, azoknak az ön személyét, sorsát, élethelyzetét érintő megnyilvánulásai miatt.

3. A levelében írja, hogy „sokszor dühös voltam mindenkire” és hogy most ismeri fel, milyen jó volt a nagymamája odaadó és tanító nevelése. Ezeket az ösztönök szintén jelentkező, reflex-szerű, negatív érzés- és gondolatformákat, reagálási, cselekvési mintákat feltétlenül felszínre kell hoznia, tudatosítania kell magában, és átalakítani a Vízöntő konstellációra jellemző pozitív tulajdonságokká. Például közvetlen és áttételes együttműködési képességgé, minden irányba nyitott, minden létfolyamatot megértő, és az Egyetemes Törvények szerint pozitív információ és energia-váltásra kész, és ezáltal, főként spirituális öntudati fejlődésre képes, egyetemes léttudattá. Bár nem olvastam erre utaló mondatokat a levelében, mégis elképzelhető, hogy gyermekkorában tiltakozott az ellen, hogy számára ismeretlen emberekkel közösséget vállaljon. Az erősebb, vonzóbb, sikeresebb és elismertebb, a szokottól eltérő, erélyes, tehát inkább férfias típusú személyiségeket is nehezen fogadhatta el, és a gondolat is irritálhatta, hogy nagyobb közösség része legyen. A Sárkányfaroknak eme pozíciója arra is utal, hogy édesanyja ellentmondást nem tűrően érvényesítette a személyi akaratát a környezetében élők akaratával szemben, mégpedig a depresszió betegségen keresztül.

4. Az ön egyik legnagyobb és legnehezebb életfeladata az, hogy ezeket a rejtett hatalmi ambíciókat felismerje és beismerje önmagának, és hogy feloldja ezeket a diszharmonikus lelki tulajdonságokat: ösztönös uralkodási vágyát, az ellenvéleményeket elnyomni, elfojtani hivatott önkéntelen késztetéseit. Titkos felsőbbrendűségi tudata miatt maga akarja megválogatni a társaságát, nehezére esik „hétköznapi emberek” közé tartozni. Párkapcsolataiban hajlamos (lenne…) a partnereit alárendelt szerepbe kényszeríteni, másoktól feltétel nélküli csodálatot várna el, még a jótékonykodás is személyi gőgje kielégítését szolgálná. Ebből következik a megváltódási lehetősége: amikor leleplezi önmaga előtt a jótékonykodásba és védelmezői szerepbe bújtatott egoizmusát, rejtett gőgjét, és saját érdekeit valóságosan alárendeli a közösségnek, mert igazi életcélt csak a közösségi életben és a közösségért hozott áldozatvállalásban találhat.

Ilyen szempontból valóban sokat számít, hogy gyermekkorában, otthon, falusi munkákat kellett végeznie: ezáltal hozzájuthatott azokhoz a létfontosságú, közvetlen fizikai és emberi tapasztalatokhoz arról, hogy milyen egy munka-közösség részének lenni, ugyanolyan jogokkal és kötelességekkel, mint bárki más. Megtapasztalhatta azt, hogy eközben mégsem veszítette el személyisége jellegét és értékeit, amikor a közösségben „háttérbe szorult”. Bizonyára önt már kevésbé tévesztik meg a látszatok és a csillogás, mint egy hasonló asztrológiai mentális és spirituális – kauzális (karmikus) meghatározottsággal rendelkező embertársát, aki nem volt olyan szerencsés, hogy részesülhetett a falusi életnek a jellemfejlődést serkentő, egészséges, szellemi és erkölcsi törvényeket megismertetni és éltetni képes megpróbáltatásaiban.
A Sárkányfarok nevű karmapont ugyanakkor a 4. földház, grafikai horoszkópmező által jelölt gyakorlati életkör csúcsán helyezkedik el az ön sorsképletében, ami az édesanyja otthonnal és családdal kapcsolatos zavaros és ellentmondásos elképzeléseinek és érzelmi életének az ön személyiségébe átörökített leképeződése.

A zavaros, problémás, ellentmondásos élethelyzetekről írt a levelében, és hogy ennek következtében milyen rendhagyó családot alkottak gyermekkorában az édesapjával, a mamájával és az ön testvérével, négyen. Mivel hajlamos ön is létrehozni ezeket a furcsa ellentmondásosan érzelgős helyzeteket a saját maga által alapított családban, továbbá heves érzelmi és indulatkitöréseket produkálni, félelmeket, gátlásokat, rejtett ambícióit gátlástalanul kiélni, ezért jó, ha tudatosan hozzáfog ezen karmikus tulajdonságai megfigyeléséhez, beismeréséhez és átalakításához. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy megvalósítsa a közösségi életben a saját önállóságát, szilárdságát, határozottságát és felelősségtudatát. Jó, ha a felettes énje, a lelkiismeretén keresztül érvényesülő és az Egyetemes Törvényekkel összhangban álló, a személyes szellemi-lelki igényeinek megfelelő, és a tanulmányaival is összhangban álló, hivatás gyakorlásába kezd, melynek értékében és értelmében teljes meggyőződéssel hisz.

Tudatos erőfeszítések útján képessé válhat arra, hogy a hiányzó családcentrikusságot, és a tanult szakmáján belül: közigazgatás keretein belül, a családügyi, családtámogatási hivatásgyakorlást összeegyezteti az életében, mert ezzel megelőzheti azt a súlyos, depressziós állapotot, amilyet az ön édesanyja volt kénytelen elszenvedni az életfeladatai tisztázatlansága, és azok zavaros megélésének, illetve, az azok gyakorlati elvégzésének az elmulasztása következtében.

5. Teljesen negatívan fényszögelt (5 negatív fényszöget kap a Mars bolygó egy úgynevezett lándzsahegy nevű alakzat csúcsán) Mars bolygó az 1. földház, grafikai horoszkópmező által jelölt gyakorlati életkörben.

Egy ilyen sokszorosan negatívan fényszögelt bolygó OLYAN erős negatív meghatározottságokat jelöl, mintha egy karmapont állna a bolygó helyében. De ezek a negatív személyi meghatározottságok az illető bolygó színezete szerintiek, hiszen az illető ember úgy született, hogy az adott bolygó által jelölt ősprincípium eredeti, pozitív megnyilvánulásai vagy hiányoznak a személyiségtudatából, és egyelőre magként szunnyadnak benne, vagy a bolygó által megtestesített őserőnek valamely szélsőségesen negatív formájú személyi tulajdonságaként vannak jelen az illető személyben, ebben az esetben Erikában. Itt a Mars bolygó kap sok negatív fényszöget: ez azt jelenti, hogy ön eredendően akarat és határozatgyenge, céltudatosságra, határozat és döntéshozatalra, akaratérvényesítésre képtelen.
A levelei alapján mégis inkább a másik végletet tartom jellemzőnek: néha nyers, de homályos és zavaros ambíciók fűtik, néha durván, önfegyelem és önuralom hiányával küzd, és zavaros képzetei vannak az életcélját illetően, azaz nincs önben a saját sorsával szemben céltudatosság, és ha ez fel is sejlik néha, nem képes irányítani saját magát a kitűzött cél felé, mivel hiányzik az akaratereje és az elszántsága. Illetve, hagyja magát lebeszélni AZ árnyék-énje által.
Elméletileg és részben a 4-es földház csúcsán álló Sárkányfarok által jelzett karmikus meghatározódása lehetett az egyik oka, hogy ön az otthonától és családjától messzi külföldre, Hollandiába kóborolt. De: további ok lehetett az a tény is, amire a Mars fényszögelődése kapcsán fentebb kiemelten felhívtam a figyelmét, ti. hogy a Mars bolygó negatív fényszögei az erőtlenséget és akaratlanságot jelzik a sorsfontosságú célok meghatározásában és önmagától való követelésében. Tehát mindez a közvetlen személyiségtudat-alakításra hívják fel a figyelmet az ennek megfelelő 1. földház gyakorlati életkörében állva. Azaz ismerősei önt félreismerték, hiszen nem tudta magát megfelelően kifejezni, eredetileg nem tudott a saját fejlődési sorsprogramja szerint megnyilvánulni, ami miatt rosszul is érezhette magát a köreikben, itthoni környezetben.

A Mars bolygó Lilith nevű karmaponttal alkotott negatív fényszöge kiemelt figyelmet érdemel: ez azt jelzi, hogy a férfiakra magnetikusan, provokatív módon hat, így azok nem tudnak közömbösek maradni önnel szemben, tudattalanul és akaratlanul vágynak az önnel való szexuális egyesülésre.

Másrészt, az is igaz, hogy a helyzetre jellemző, kóros elhízás, pajzsmirigy problémák nem szerepelnek a levelében, nyílt vagy rejtett agresszivitásról sem írt, sem nemi erőszak elszenvedéséről, ami azt mutatja, hogy eddig szerencsésen meg tudta élni a szexuális sóvárgásait komolyabb sors-jelzések, durvább figyelmeztetések nélkül, és férjhez is ment, tehát, szerencsére, nem fojtotta a szexuális energiáit gátlások alá, ami az ön számára súlyos következményekkel járhatott volna. Ez a fényszög azonban jelzi, hogy később is jelentkezhetnek vágyak az (idegen) férfiakkal való törvénytelen szexuális kielégülésre, vagy ennek a szöges ellentétére: a velük szembeni ellenséges, durva magatartásra, azoktól való irracionális félelemre. Érdemes később is vigyáznia rá, nehogy a férfiakkal szembeni rejtett konkurencia- és versengési vágyai, valamint a férfiakon (férjén!) való felülkerekedési vágyak teret nyerjenek önnél.

A Mars bolygó Nappal alkotott diszharmonikus fényszöge szintén említésre méltó. Ez önfejű, indulatos, sértődékeny, türelmetlen alaptermészetet jelöl, ami miatt lázas, hűléses megbetegedések sűrűn előfordulhattak korábban, de ha elfojtja ezeket, most is. E két tűzbolygó negatív összekapcsolódása sok hőt termel, így az anyagcsere fel is gyorsulhat, amikor gondolatban méltatlankodik, támad másokat, viaskodik, ítélkezik és neheztel rájuk.

Kell tudnia tehát, hogy többszörös, úgynevezett Tűzkarma van jelen a sorsképletében, amely harci alaptermészet, ha feltáratlanul, rejtve marad, súlyos rombolást, baleseteket és sérüléseket, valamint végzetes betegségeket is okozhat. Érdemes puszta kezes harcművészetek gyakorlásába fognia, annál is inkább, mert a mai civilizált, azaz védekező társadalom minden téren a nőies pszichologizálgatást részesíti előnyben a nyílt konfliktus-vállalás és a tisztességesen igazságos rendezés és a viták őszinte tisztázása helyett. És így előfordulhat, hogy gyakran külső provokációk érik. Amennyiben viszont nem érik, akkor keresnie kell majd az alkalmat egy-egy vita megteremtésére annak érdekében, hogy a megfelelő hibabelátás mellett a személyisége egészségesen fejlődhessen.

6. Mars-Vénusz diszharmonikus fényszög-kapcsolatban egymással

A Vénusz és a Mars bolygók ilyen negatív kapcsolódása a sorsképletben azt jelzi, hogy a fogantatása idején a szülei sokat veszekedtek, vagy édesanyja gondolatban orrolt édesapjára, neheztelt rá féltékenység, szerelmi-szexuális vagy érzelmi kielégületlenség miatt. Ezért ön alaptermészetében hordja a túlfűtött érzékiséget, érzelmileg kielégíthetetlen és elégedetlen, szexuálisan türelmetlen, rámenős, erős zavarok lehetnek szerelmi életében, házastársi viszonyában. Szélsőséges esetben a fetisizmusig is juthat, bár szerencsére nem láttam erre utaló jeleket a leveleiben. Jó, ha tudja, hogy nagyon szélsőséges körülmények között bűnözési hajlam, vagy a fizikai és pszichikai erőnlét eltékozlása, szemérmetlenség és szemtelenség, öncélú csábítás, mások érzelmeinek semmibevétele is felbukkanhat önben, melynek jelentkezésekor érdemes – ajánlott! – ezt a zavart spirituális naplójában elemezni és feldolgozni. Ezzel a tudatosítással juthat el abba az éberségi állapotba, ahol már nincs szükség további fizikai figyelmeztető jelekre, betegségekre, mint amilyen betegséghajlamokra ez a fényszög a sorsképletben utal. A torokgyulladás, vesegyulladás, húgyhólyaggyulladás, méh- és petefészek gyulladás, méhrák, nemi szervek krónikus betegségei, visszértágulat, visszérgyulladás mind az éberség és tudatosság hiányából következnek.

7. Sárkányfarok diszharmonikus fényszögben a Holddal

Ez a horoszkópban látható negatív fényszög azt jelzi, hogy ön túlérzékenynek született és az ösztönvilága, vágyai a valóságban nincsenek összhangban a társadalmi-közösségi szokásrenddel, szokásokkal, társadalmi normákkal. A közösségi események esetleg még, a tragédiáig elmenő helyzeteket hozhatnak létre az életében. Nők részéről sok gáncs érheti, ez konkrétan az édesanyja betegségei formájában egészen kézzelfogható nehézségként meg is jelent önnél. Ugyanakkor közösségi szinten is előállhatnak hátráltatott helyzetek egészen egyszerűen azért, mert ennek a belső meghatározottságának megfelelően viszonyulnak önhöz a nők a hivatalos adminisztráció színterein. Eme hátráltatottság feloldásához a lehető legszerencsésebb lenne a hivatali – közigazgatási - munkavégzés, az ott történő tudatos, éber feladatvállalás.
Persze vigyáznia kell, nehogy öncélúvá váljon ez, hiszen önkéntelenül a társadalmi viszonyok közé akarja helyezni a családi ügyeit és azzal a tévképzettel hajlamos létezni, hogy a családi élete, családi boldogsága a társadalomban elfoglalt helyétől és az ott elért sikerektől függ.
Lehet feminista, karrierista alkat, vagy ennek ellenkezője, a közösségi normáknak alárendelt személyiség, aki a politikusoktól, közgazdászoktól és jogászoktól várja a családi nehézségei megoldását, ezért hajlamos minden nehézségéért ezeket a hivatali vezetőket és munkaközösségeket hibáztatni, amennyiben nincs lehetősége belátni azok munkájába, hivatali nehézségeikbe, megkötöttségeikbe. Ezt azonban nem azzal tudja meghaladni, ha elkülönül a társadalomtól és még külföldre is költözik családostul, ahogy történt ez a Hollandiába kiutazással. Hanem éppen a teljes mellszélességgel való gyakorlati szembenézés és a hibázási - hibabelátási lehetőségek vállalása, vezethet el ennek a hibás, gyakorlati hátráltatásokat okozó mentalitásnak a feloldásához.
Feladata, hogy összhangba hozza az érzelemvilágát a társadalomban kevésbé érzékelhető egyetemes létezés törvényeinek szellemiségével. Amennyiben ezt elmulasztja, gyomorpanaszok és emésztőrendszeri zavarok jelentkezhetnek.
Ezzel összefüggésben igen lényeges az általános emberi életfeladatok felvállalása is, azaz a többgyermekes család képének a mélytudattalanjába fogadása, a szeretetáramoltatás reflex-szerűvé tétele.

8. Mars bolygó diszharmonikus fényszögkapcsolatban az Uránusz bolygóval.

Ez azt jelzi, hogy édesanyja az ön fogantatása idején nem tudta egyeztetni személyiségtudatában a szabad mentális kommunikáció és a szellemi nyíltság őselveit. Ez szenvedélyes, kapkodó, erőszakos, indulatos, hirtelen haragú, meggondolatlan természetet, önuralomhiányt jelez, mely negatív tulajdonságai azonban javíthatóak tudatos önneveléssel. Az erőszakos önzést, lelki nyersességet az otthon a természethez közel végzett munka megszelídíthette önben, mert ha vakmerőségét nem fékezte volna meg a nagymamája neveléssel, akkor súlyos balesetek és tragédiák is érhették volna.
Hajlamos a mentális kapkodásból eredő sérülések beszerzésére, sőt: az önpusztításra, enyhébb esetben izomgörcsökre, boka és sípcsont tájéki betegségekre, de ezt megelőzi a hüvelykujj vagy a fej (különösen a fejtető) sérülése, ha gondolataiban kapkod és megfontolatlanul viaskodik valakivel. Ezeket a testi figyelmeztetéseket nagyon komolyan kell vennie.

9. Mars bolygó diszharmonikus fényszögben a Szaturnusszal.

Ez a negatív fényszögkapcsolat azt jelenti, hogy az anyjának az apjával és általában az idősebb férfiakkal szembeni negatív gondolat és érzésvilágából, vagy édesanyja apjával szembeni ellenséges érzelmeiből életellenes lelki beállítottságot örökölt.
Születésétől fogva jellemző tulajdonsága a gátlásosság, félénkség, visszahúzódás, konfliktuskerülés, és ugyanakkor ezeknek szélsőséges ellentéte is, amit mind felválthat bátran és tudatosan feloldhat váltakoztatva egyik mentalitást a másik végletbe való átfordításával, tehát a gyáva, megalkuvó és konfliktuskerülő magatartást a kemény, kegyetlen, vad, rideg, érzelmek nélküli, közönyös természetének az előre tolásával és kiemelésével. És fordítva is…

Kemény, fájdalmas életet élt fiatalon, sokat munkálkodott a szabadban és gátlásokkal teli lelkivilágával saját magát akadályozta az érvényesülésben, ami elől jól esett külföldön keresett enyhülést a férje oldalán, de ez az állapot és helyzet, hosszú távon nagy veszélyeket rejteget magában.
Nem meri vállalni az otthoni családtagjaival a nyílt konfrontációt, a becsületes igazmondást, miközben a sors áldozata szerepében tetszeleg. Általában mindenkire, még saját sorsára is haragszik, pedig az csak egy, az isten által megadott megváltási–boldogulási program, aminek a beteljesítése által ténylegesen boldog lehet.
Hajlamos rá, hogy elragadják az indulatai, ennek gyakori koponyasérülések, homlokütések és magas lázzal járó hűléses betegségek, a „semmiből jövő” migrének lehetnek a jelei, melyek azt hivatottak megelőzni, hogy nehogy az emberölésig fokozódjon a szenvedélyessége.
Igen hajlamos ezek miatt a gyulladásos betegségek produkálásra, ahogy csonttörésekre, izombénulásra, ízületi gyulladásra vagy bőrgyulladásra, szélsőséges esetben (sokáig elfojtott agresszió esetén) agyhártyagyulladásra és leukémiára, csak hogy néhány példát soroljak a fizikai szinten is megjelenő figyelmeztetések közül.
Ezen csak úgy segíthet, ha minden nehézségért, bántódásért teljes mértékben vállalja a felelősséget és igyekeszik tökéletesen harmóniába hozni saját személyét az egyetemes felelősségtudat őselvével. A harcművészetek gyakorlása kiváló kultikus cselekedet ehhez a feladatához.
Ezen kívül meg kell szilárdítania az elemi létfenntartási, családfenntartási és utódfenntartási képességébe és ezt szolgáló intelligenciájába, munkaképességébe vetett hitét és rászoktatni önmagát e gyakorlati képességek tudatos használatára. Vagyis a felelősség mágiájának a gyakorlati-tudatos gyakorlását. A házasságkötést tehát igen helyesen tette és a gyermekvállalástól sem kell sokáig tartózkodnia, mert semmi baja nem eshet, amikor az előbb említett hitét megszilárdítja és gyakorolja, kitartóan, a legnehezebb hátráltatások között is. Ha tehát boldog-bolond mentalitással kitart a megváltódás útján, szemben a vallásos-keresztény elképzeléssel, ahol Jézus állítólag már megváltotta híveit. Azért vegyük észre, hogy ezek a vallásos emberek néha ugyanúgy, vagy még kegyetlenebbül szenvednek és megtöltik a kórházak betegszobáit, mint a hitetlen materialisták.

10. Lilith nevű karmapont együttállása a Merkúr bolygóval.

Ez a fényszögkapcsolat mélyen rejtett negatív meghatározottságot jelöl, jelen esetben furcsa, és akár a perverzitásig elmenő, önkéntelen, de mindenképp öncélú gondolkodásmódot és képzelgési késztetéseket. Akár alvászavarokat is okozhat a monomániásan koncentrált, vagy ellenkező végletben a csapongó és szétszórt, nyugtalan gondolkozási és tevékenységi inger. A gyökérprobléma itt az öncélú élvezethajszolás, ahol, vagy az értelem szolgálja a rejtett szexuális sóvárgásokat, vagy az öncélú intellektuális tevékenység hivatott pótolni a szexuális élvezetet.
Ezért igyekszik biztosítani, folytonossá és zavartalanná tenni a szexuális életét, de a partneri kapcsolatokon keresztüli információszerzési hajlandósága ezt a késztetését gyakran meghiúsítja. Ebből kifolyólag egészségtelenül érzékeny, ami másokkal szembeni kóros érzéketlenségbe csaphat át, elutasítja mások megértését, képtelen elfogadni azok másféle gondolkozását, olyannyira, hogy ebből gondolkozási blokk is beállhat. Enyhébb esetben fejtetői viszketegség, epe és vékonybél problémák jelentkezhetnek.
Mindenképpen figyelnie érdemes arra, hogy a házasélet gyakorlása ne öncélú szexuális élvezet megszerzése legyen, hanem a partner szellemi-spirituális és egyben fizikai személyével való teljes egyesülés, melynek megvalósításához mindenképpen szükséges a házastársa alapos, mélybe látó megismerése.

11. Lilith nevű karmapont a Vénusz bolygótól pár fokra, tehát azzal együtt állva, és egy azonos horoszkóp mező által jelzett gyakorlati életkörben.

A Vénusz bolygónak a Lilith nevű karmaponttal való együttállása azt jelenti, hogy egészen mélyen rejtetten, önkéntelenül megszállottja a harmónia és a boldogság szabad szerelem útján való elérhetőségének. Másik végletben elutasítja a szexualitást, fél attól, vagy nem képes az odaadásra, és a szexualitásra úgy tekinthet, mint a partnerkapcsolat, vagy a házassági viszony fenntartásához szükséges rosszra.
Ezért jó, ha tudatosítja ezt a hajlamát, melyet a Vénusz bolygónak ez a fekete-lyuk jellegű, karmaponttal való kapcsolódása jelöl. Helyre kell állítani a két zavaros véglet helyett – egyrészt ahelyett, hogy a szexuálisan kielégült állapotot tartsa a legfőbb jónak, valamint a szexualitás elutasítása, szemérmeskedés helyett – az eredeti pozitív szerelmi-szexuális kiegyenlítődési minőséget. Azaz az Egyetemes Törvények ismeretében gyökerező és azokhoz kapcsolt, velük összefüggésben megélt harmónia-készség kialakítását nyílt, egészséges és őszinte érzelmi-szexuális életvitellel és szeretői képességgel szükséges összekötnie.

12. Aszcendens a Bikában.

Ez a felkelő napjegy a sorsképletben mindenképpen a megvalósítandó és felépítendő, felnőtt személyiségtudatot jelöli, amely azonban nem adott, gyakorlati képességként, hanem csak elérendő és könnyebben elérhető képesség-lehetőségként a születésünkkor.
Általában olyan napjegy látható itt, amely az egész sorsfeltárás problémaköréből következik, hiszen az Aszcendens összes pozitív tulajdonságának előhívásával beindul a sorsfeloldás és a feladatvállalás, mely próbatételek sikeres kiállását követően egyre magasabb boldogsági és egészségi állapotoknak örvendhetünk.
Az ön esetében az Aszcendens a Bikában látható, azaz a természeti harmónia törekvések állnak a sorsfeloldása homlokterében. A Bika napjegyben a Vénusz az uralkodó bolygó, így önnek ebből is láthatóan az elemi harmóniát, a négy alapelem saját személyiségében való harmonikus egységének megteremtését szükséges megvalósítania. Ezek a szellemi, magatartásbeli elemek a következőek:
- Föld: alaposság, aprólékosság, pontosság
- Tűz: szenvedélyesség, céltudatosság
- Víz: behatolás, együttérzés, beleérzés
- Levegő: távlati szempontok, játékosság, könnyedség

Amennyiben boldog és kiteljesedett életet akar élni, az élete minden mozzanatában a természetességre, természet-közeli életmódra, a természet alapelemeivel való közvetlen kapcsolatra, ezzel összhangban álló életvitelre kell törekednie, melyhez szerencsés indulásként ennek megfelelő nagymamai nevelést kapott és így még külföldön is meg tudta teremteni a boldogságát a kerti munkák által.
Ne is tűrjön meg semmilyen civilizációs mesterkéltséget, kozmetikázási, táplálkozási, étkezési, öltözködési, viselkedési szokást, amely eltávolítaná a székelyföldi természet-közeli, harmonikus élettől.
Amennyiben az Aszcendens negatív tulajdonságait éli meg mindennapi viselkedése, gondolati és érzelmi élete során, ami fiatalkorban gyakran előfordul, akkor torok, mandula, hallószervi és pajzsmirigy betegségeknek nézhet elébe.
Szükséges figyelnie partnerkapcsolatában a szexuális összhangon felül a megértésen és nagyvonalúságon alapuló, férjével való meghitt barátságnak a megteremtésére a felmerülő problémák megoldása során.
Különösen fontos, hogy általában ne a birtoklási, kényelemszerzési és élvezethajszolási vágyaira hallgasson, hanem a lelkiismeretére és felelősségérzetére, a partnerrel – férjjel – való együttműködést szolgáló, őszinte kommunikációs szükségletekre.

Összességében azt tudom mondani, hogy szerencsére a nagymamai nevelés sokban hozzájárult a sorsa pozitív kibontakozásához és a férjében is egy megértő élettársra, egy igazi partnerre talált. Bízom benne, hogy ezzel nem fog vissza-élni, és a sorsfeltárással még közelebb kerül a teljes és tényleges családalapításhoz, vagyis a több gyermekes édesanyai funkciója teljes mértékű beváltásával a teljes rendeltetése megvalósításához, vagyis a megváltáshoz és így, az egészséges, boldog életúthoz.

_________________
A Szellem bármely megnyilvánulása ugyancsak szellem. Az anyag is tehát.


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO