ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.08.20. 08:30

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2018.03.14. 17:18 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4086
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Tisztelt Attila!

Ha megengednél a magamfajta megátalkodottan (- Mivelhogy tovább is eltökélt szándékom a 8 személyre nőtt családomat ebből az általad mélységesen elítélt és kiátkozott a hivatás-gyakorlásból eltartani.)– elkárhozott és szerinted mindenképpen csakis szélhámos alapállással bírni képes, asztrológusnak egy mélységesen szerény gartulát és még szerényebb, általad bizonyára majd szemforgatónak ítélt, véleményt:

Szívből gratulálok a Címke- váltáshoz, mivel a régi cím már erősen félrevezető volt. Sőt: egyenesen, az óvatlanok megtévesztésével történő beugrató szélhámosságra utalt az, hogy szabad gondolatnak nevezted a szélsőségesen misztikus (Sőt: igen is: vallásos!) prófétai moralizálásaidat.

Ami a pusztában való kiáltozást illeti: Sokkal célravezetőbb a pusztában (A te vezetőd. Jézus Krisztus urad is ezt a változatot gyakorolta és majdnem sikerült megváltania ezzel az emberiséget.), ha már odáig eljutottunk, isten kegyelméből, mélyen hallgatva magunkba szállni, a saját démonjainkkal maradéktalanul szembenézni (Te pl., a misztikus – vallásos kevélységeddel, és a gyakorlati felelősségtől való irracionális irtózatoddal, stb.) és persze, a dolog it nem áll meg, hanem : azt követően, azokat feloldani, illetve a megszelídített démonainkat úgymond a barátainkká tenni (Hamvas). Vagyis: a megfelelő pozitív tulajdonságokká és (pl. igazi, szemforgatás nélkül, tehát valós felelősségvállalással alátámasztott szeretet-) képességekké átalakítani. Ehhez viszont nem elég a pusztába vonulni, hanem hiteles mestertől, tényleges, igen is „tárgyi” tudáson alapuló, beavatást nyerni.

De mindenképpen igazi (Nem – vallásos és nem további hamis moralizáláshoz vezető!) megvilágosodást és jó egészséget kívánok e szent vállalkozásodhoz:

Szilárd
NYUGODJÁL BÉKÉBEN,
SZABAD GONDOLAT!
Drága embertárs!
Örömmel tudatom, hogy a Szabad Gondolat egy huzamosabb ideig eltartó küzdelem következtében hősi halált halt. Gyilkosa a Krisztus. Azok a gondolatok, azok a felismerések, amelyekkel az Örökkévaló az elmúlt időszakban megajándékozott, már nem fértek bele a régi tömlőbe, abba a keretbe, amelyet a szabad gondolat blog biztosíthatott számukra. A régi olvasók közül többen arra számítottak, hogy visszatér majd a régi blue, a vagány srác, a világjáró kalandor, és ismételten megmondja a tutit. Őszintén remélem, hogy ez nem fog megtörténni. Sőt, az Élő Isten segedelmét kérem, hogy ne történjen meg, mert én már egy tapodtad sem szeretnék lépni az Ő látása, az Ő bölcsessége és az Ő tökéletes akarata nélkül. Ennek ellenére nem ígérhetem, hogy ezentúl sosem fogom elvéteni a célt, és minden utamban szent és feddhetetlen leszek, mert a halál menyasszonyaként szolgának szegődött test engemet is folyton megkísért, mint mindannyiótokat. Hisz Krisztus urunkat is kísértette egészen az utolsó percig.
Mindazonáltal megpróbálom betartani a legeslegfontosabb parancsolatot, atyai tanácsot, hogy szeretni fogom az Élet Szerzőjét és az Ő igazságait teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és teljes erőmből. Mindezt azért, hogy ne rejtethessék el a hegyen épített város.
Minekutána többször is cserben hagyott, saját erőmben, saját intelligenciámban, saját tehetségemben ezentúl nem szándékszom bízni. Helyette megpróbálok teljesen meghalni annak, akinek a világ által megismertettem, hogy egy szép napon határozottan kijelenthessem én is, hogy “Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus”.
Tudom, hogy a hús és a vér, épp úgy, mint nálad, a lélek ellen hadakozik, de megpróbálom szem előtt tartani drága Krisztusunk azon kijelentését, hogy az üdvösség az embereknél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Tehát az Élet Szerzője az, aki ki tudja munkálni az üdvösséget bennünk, ha valamikképp alkalmassá tudunk válni arra, hogy teljes mértékben átadjuk neki az életünket.
Érzem, hogy nem lehetek az örökkévalóságig egy olyan edény, amely folyton ellenszegül a fazekas akaratának. Tudatában vagyok, hogy mint edény, csak akkor lehetek tökéletes, ha készen állok minden pillanatban arra, hogy megengedjem a fazekas mesternek, hogy széttörjön, majd újraformáljon saját tetszése, saját bölcsessége, tökéletese elgondolása szerint. És ahhoz, hogy ez a feltétel nélküli átadás teljes egészében megtörténjen, buzgóságosan kérem az Ő közreműködését, mert tudom, hogy a saját erőm nem alkalmas arra, hogy legyőzze a saját erőmet.
Nem számítok arra, hogy a szabad gondolat (a régi edény) barátai közül sokan útitársak akarnak majd lenni ezen az igencsak keskeny ösvényen, de ha mégis akadna néhány régi barát, aki be tudja látni magáról, hogy lelki szegény, és szüksége van az Úristen könyörületére, a feltámadt Jézus Krisztus szeretetére és bölcsességére, látogasson el az új oldalra, melynek neve Kiáltó Szó a Pusztában.
Ezentúl nem szándékszom senkivel sem vitázni azon nézeteket illetően, amelyeket az evangéliumok megismerése révén a feltámadt Krisztustól örököltem. Ha valaki nem tart igényt arra a kegyelmi ajándékra, amelyet az Úristen Krisztus evangéliuma által kínál neki, nem tehetek mást, mint elfogadom a döntését, és bízom az Örökkévaló kifürkészhetetlen tervében, hogy valamikképp az ő szellemi vakságát is elveszi.
Én személy szerint senki szemeit nem tudom felnyitni. Hisz az én szemeimet sem volt képes felnyitni senki ember fia. Mint ahogy azt már többször is hangsúlyoztam, én csupán egy útjelző tábla lehetek, minden igazságot éhező és szomjúhozó ember számára. A megtörés, a hazugságok miatti szenvedés, a látás, az örökkévaló bölcsesség, a Szent Lélek által való öröm Isten személyes ajándéka minden egyes igazságot éhező ember számára, ki eltökélte, hogy Isten segedelmével “nemessé” válik a világ hazugságaival szemben. Meggyőződésem, hogy ezt az ajándékot csak és kizárólag személyesen Tőle veheti át mindenki, aki nemet mond a világot uraló vallásos szellem hazugságaira, és engedi, hogy testének és lelkének térdei meghajoljanak a Dicsőség Királya előtt, ki testté lett, ártatlanul gyötörtetett, és szenvedett, hogy nekünk, kik megrekedtünk a test rabságában örökön tartó életünk legyen az Ő ismerete, és az Élet Szerzőjének tökéletes jelenléte által.
A szabad gondolat blogot nem fogom letörölni. Otthagyom azok számára, akik még ragaszkodnak ahhoz, hogy a saját kezükben tartsák a gyeplőt. Sok értékes gondolat van itt is, ami végigkísérte egy vakon született gyermek gyötrődéseit, igazságért való kiáltozásait, fuldoklásait, haláltusáját, halálát és feltámadását. És mindenek felett azt, hogy Isten bölcsessége, természetfeletti ereje mikképp tud beavatkozni, egy hazugságoktól meggyötört, megbetegedett, megvakult haldokló ember életébe.
Ezen sorokkal őszinte hálámat szeretném kinyilvánítani elsősorban a Könyörület Istenének, aki visszafogadta tékozló fiát, miután ő a disznók eledelétől megbetegedve visszatért Őhozzá.
Másodsorban azon embertársaimért mondok köszönetet, akik már előttem döntést hoztak, és engedték magukat széttörni Krisztus igazsága által, hogy alkalmas eszközzé váljanak a Mindenható kezében a magamfajta tékozló gyermekek megmentésére. Az ő alázatuk és engedelmességük nélkül nem szerezhettem volna bizonyságot afelől, hogy van egy Isten, ki élő és ható, aki nem ismer lehetetlent, aki még egy gyilkos szemeit is alkalmassá teheti az Ő örök dicsőségének meglátására.
Azokért is hálás vagyok, akik a megváltozott indentitásommal szembeni neheztelésükkel visszaigazolták számomra, hogy miután beengedtem az életembe, a Jóisten egy percig sem tétlenkedett. Azon személyek, akik a szabad gondolkodó világvándort szerették, mutatták meg nekem, hogy miután meghajtott fővel bevallottam Isten és az emberek előtt, hogy egyedül, saját erőmből, saját intelligenciámmal, saját földi okoskodásommal nem megy, és a Mindenhatóhoz kiáltottam, egy olyan átalakulás vette kezdetét az életemben, melyet emberi ésszel képtelenség nyomon követni, és megérteni.
Ezért őszintén bízom benne, hogy minden egyes személyt, ki most még értetlenül, vagy akár ellenszenvvel viszonyul ehhez a sokszor még számomra is érthetetlen átalakuláshoz, megszólít az Úristen, és megmutatja számára azt a keskeny utat, amelyről az mondatott, hogy csak kevesen találják meg, mert a világ csillogása és hízelgő csábítása eltereli az ember figyelmét róla. Hiszem, hogy az az Isten, aki a szent háborút folytató Sault megszólította a damaszkuszi úton, képes kihozni minden egyes igazságot éhező gyermeket abból a káprázatból, amely szellemi vakságot, testi és lelki szenvedést hoz emberek millióira. Ami talán a leginkább csodálatra méltó Őbenne, az, hogy neki hatalmában áll, hogy minden egyes személyt a számára legérthetőbb nyelven szólítson meg. Így hát teljes bizodalmam van abban, hogy előbb vagy utóbb mindenki fog kapni Tőle egy teljesen személyre szóló és félreérthetetlen meghívót, melyet, ha elfogad, eljut a mennyek országának, a Szent Lélek tökéletes birodalmának megismerésére.
Köszönöm mindannyiótoknak, hogy eddig útitársaim voltatok. Őszintén remélem, hogy egyszer majd újra keresztezik egymást az útjaink! Isten áldjon benneteket!
Búcsúzóul fogadjátok tőlem ezt a szerelmes verset:
“Gyenge vagyok szeretni téged.
A gőg és a hiúság megvakít, megéget.
Elzsibbad a fül, káprázik a szem,
A világ marcangolja szomorú életem.
Szeretni kellene, mert abban van az élet,
De Nélküled a szeretet csak korhadó ígéret.
Nem tudok szeretni, bárhogy is akarom,
A testem is elfárad, leszakad a karom.
Mit tegyek hát érte? Hogyan lehet enyém?
Keservesen zokogok a Bábel tetején.
Mi közöm hozzá? Hisz erőtlen vagyok.
Semmi nem teljesül, bármit is akarok.
Segíts hát megszűnnöm szüntelen akarni,
S a kegyelem ajándékát türelmesen várni!
Nem akarok többé harcolni hiába!
Hívjál vissza engem a holnapból a mába!
Könyörülj énrajtam, szenvedtem eleget!
Ha Te vagy a szeretet, engedd, lélegezzelek!
Törjél szét teljesen, formáld át életem,
Költözzél belém, te légy szeretetem!
Újítsd fel teljesen a lelkem otthonát,
Hogy a fényed elárassza, tisztítsd meg ablakát!
Maradj mindig velem, hogy ne éljek hiába,
Legyél te énbennem a világ világossága!”
És most azon embertársaimhoz szólok, akiket megérint a következő kérdés:
“Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is,
de az ő lelkében kárt vall?” (Mt 16:26)

Arra indított a lélek, hogy készítsek egy másik blogot, amely talán alkalmasabb azon gondolatok tárolására, melyek Krisztus bölcsességének fényével próbálják megvilágítani, hogy melyek azok a hibás gondolati minták, amelyek kiküszöbölésével és lecserélésével szabadulást nyerhetünk a világ hazugságainak lelket megnyomorító börtönéből.
Az alábbi képre kattintva, megnézheted, hogy mutat a megújuló gondolatok otthona. Ha tetszik, és szeretnél értesítést kapni az ott megjelenő írásokról, hang és videóanyagokról, a Hírlevél menüpontra kattintva kérhetsz értesítést az új bejegyzésekről.
A mielőbbi viszontlátásra!
Szeretettel,
“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO