ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.08.20. 08:40

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2018.02.10. 16:12 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2014.07.03. 23:11
Hozzászólások: 306
Tartózkodási hely: Magyarorszag
Napjegy: vizonto
Aszcendens: skorpio
Az alábbiakból látható, hogy miért:

Kedves Edina!


Köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával és megosztotta velem a gyermekkori életének részleteit annak érdekében, hogy tanácsot adhassak.
Felelősségem tudatában felhívom a figyelmét arra, hogy nem csupán a kijelölt témára – tanulás, pályaválasztás, pályamódosítás, pénz – reagálok, hanem igyekszem mélyebbre menni, mint ahogy azt a felvetett felszíni látszatprobléma megengedi.

A leveleiből jól látszik, hogy nincs még birtokában annak az információnak, mely alapján elindulhatott volna a sorsfeladatai felvállalása és beteljesítése útján. Úgy látom, hogy tévesen értelmezi az eddig birtokába került asztrológiai részismereteket, azok nem tudnak összeállni egységes egésszé, hanem teljességgel hátráltatják önt az igazi öntudatra ébredésben.
Az ember bonyolult lény, ezért nem támaszkodhatunk az újságírók felületes, horoszkópnak mondott handabandázására, ha meg akarjuk tudni, hogy mi a dolgunk az életünkben. Hiszen ha a születési napjegy határozná meg a személyiségünket, akkor a 7 milliárd ember a földön egy az egyben beilleszthető lenne a 12 asztrológiai konstelláció valamelyikébe és más különbség gyakorlatilag nem is lenne közöttük.

A valóság sokkal árnyaltabb, de csak kevesek számára ismert, ezért az emberek többsége önhöz hasonlóan nem találja a valódi boldogságához, boldogulásához vezető utat. A csillagjósoktól és kókler asztrológusoktól, a gyermektelen papoktól és a materialista életnyerési koncepciókkal kiegyező, külső istenképet hirdető, vallásos emberektől, a liberális pszichológusoktól és tanítóktól nem várható el a helyes példamutatás a személyes boldogulásunkat illetően.
Ezek az emberek – csak hogy néhány példát említsek –az átlagosnál rejtettebb tévképzetekkel és ezeket feloldani hivatott kimagasló képességekkel vannak megáldva. De a tanításuk helyességét és hasznosságát végzetes betegségekkel, balesetből eredő rokkantsággal, időnap előtti, korai halállal végződő „téves úton” járással cáfolják folyamatosan! Illetve, a kitartó tévúton járásnak köszönhető, végzetes „sikerekkel”, tetszetős elméletek szerint bekövetkező szerencsétlenséggel. Azaz végül is: vaktában leélt életüket követő megszégyenüléssel. Végső, hosszú-távú élet-eredményeik tehát összességében az értelmetlen és hibás élet-felfogásuknak az elhibázott spirituális alapját bizonyítják. Ezt nevezi a vallásos tradíció bűnbeesett életnek, de azt, hogy lényegében mi is ez a bűnbeesettség, még a legmagasabb rangú vallásos vezetők sem tudják, értik és ismerik. Sőt, erről még a teológusok is csak össze-vissza beszélnek. Így csak tovább növelik a bálványimádó tömegek zavarodottságát a számukra feltűnő és csillogó különlegességet kölcsönző tehetségeikkel titkolva, a lényegi, erkölcsi hiányosságaikat és képtelenségeiket, hamis látszatok mögé bújva, mígnem kihívják maguk ellen a korlátozó és megszüntető sorserőket, az Egyetemes Törvények szaturnuszi eredőjét.

A személyiségünknek lelki-szellemi és spirituális az alapja, vagyis a realitása. Tehát, a személyiségünk legnagyobb és meghatározó részében mindannyian az isteni létből érkezünk, és kapcsolatban is maradunk azzal, de erről semmit nem tudunk, és nem csak azért, mert ezt nem tanítják sem az iskolákban sem az egyetemeken, hanem azért is, mert ezt a görög – zsidó - keresztény kultúra tagadja és cáfolja. A személyi struktúránk annyira egyedi, hogy általános emberi mivoltunkon felül mindenki a más személyektől, minimum valamilyen árnyalatban, mindig különbözik, és így nincs másik ember a földön, aki velünk, mint egyénnel minden meghatározottságában megegyezne – de ez nem is kell –és ugyanakkor a hamis egységet sem egészséges erőltetni. Már a fogantatásunkkor „készen áll” a személyiségünknek az a része, amit aurának is nevezünk. Ezt, maga az isteni – karma-oldási szükségszerűség és az egyetemes szellemi intelligencia együttműködése hozza létre, építi fel és „indítja be” az auránkat édesanyánk tudatos és tudattalan vágyaival is együttműködve, hiszen az auránk jellegének megfelelő fizikai testünket, az anyagi részünket tehát, az anyánk segítségével, az ő tudattalan életképzelete által hozza létre. A magzat azonban nemcsak édesanyák testében, hanem annak a láthatatlan szellemi-lelki átéléseiben is érlelődik, majd anyagilag is megfogan az ő folyamatosan működő, és az Istennel láthatatlanul együttműködő mágikus erejű, teremtő képzelete által. Az emberi magzat tehát az „anyá”-nak nevezett biológiai szülőnek a mágikus erejű képzeleti teremtő képessége által formált szellemi – lelki jellegzetességekkel rendelkezik, az ő természetes segítsége által inkarnálódik új isteni magként, vagy más kifejezéssel: isteni szikraként.
Már ebben az alapvető tulajdonságában is eltér egymástól például egy Kos napjegyű férfi és egy Kos napjegyű nő: hiszen a nők a férfiaknál sokkal erősebb mágikus teremtő képzelettel rendelkeznek.

A családanyák képzelete mágikus erővel alakítja a férfi társuk és a családjuk sorsát.

Ami azonban mindannyiunk személyiségét alapvetően meghatározza az a KARMA, jobban mondva a karmáink összessége, ami a mélyből irányítja mind a tudatunkat és mind a mágikus erejű teremtő-képzeletünket, mindaddig, amíg alapos tudatosítás és hosszas - áldozatos életfeladat vállalás útján képessé nem válunk mindenkor leleplezni, és a megfelelő kiigazítást, és ez által a KARMAOLDÁST önmagunkon megvalósítani. Mindez a Lilith őssóvárgás nevű kauzális jelenségnek az eredménye. A Biblia kígyó képében ábrázolja ezt a spirituális ősjelenséget, eredetileg azonban Lilith misztikus lény néven szerepelt a héber misztikában, innen került a Bibliai iratokba. (És a régi ábrázolása is ennek volt megfelelő: egy kis dinoszauruszi testű, szőke női fejű lény…)
A Polaritás egyetemes törvénye által indukált Lilith nevű jelenség által okozott általános idea-zavarodottság kiigazításának, helyrehozásának, kijavításának a szükség-hatására (Isteni szükségére) születünk a határtalan Létből, ez a mindent megelőző ős-sóvárgás következménye az, mely az istent is létrehozó abszolút létet az első megnyilvánulásra: létteremtésre készteti, tehát folyamatosan és szüntelenül teremtésre ösztönzi.

Ezért jött létre a föld és ezért születünk ide, hogy általunk és bennünk az Isteni tudat a belőle megnyilvánult, konkrét anyagi forma-létben tükröződve, megerősödjön és kitáguljon, egyre összetettebbé váljon, tehát, hogy a testünket és a környezetünket alkotó fizikai valóságban tükröződve, felismerje a nyugalmát megzavaró, az Abszolútumból hibásan megvalósult (kiserkent) tetemtői ősidea- elemeket, és (kitaszítsa azokat magából) átalakítsa azokat megfelelő pozitív képességekké, az ős-eredeti isteni tulajdonságoknak megfelelően. Az Abszolútum a belőle induló, és az isteni idea-világban idea-formákat öltött, koncepciókként megjelenő Lilith-sóvárgások után bekövetkező ősidea-kiáramlás közben létrejött, tehát az Abszolútumból folyamatosan létesülő, az abból tehát kiserkenő egyes, hibásan létrejött isteni-ideáknak a sérült mivoltát a Polaritás törvénye által ismeri fel, és az illető (sérült, hibás) ideákat átváltoztatja saját ellentétükké. A visszájukra fordítja. Majd ezt az örvényleni kezdő, negatív ideaforgatagot leszorítja alacsonyabb dimenziókba (az átváltoztatott sérült isteni-ideáknak a kauzális megfordításából keletkező zavarodott ideák, a vibráció-csökkenés jelensége miatt, a vibráció egyetemes törvénye által indukálva és szabályozva, alacsonyabb rezgés-állapotú dimenziókba, azaz ideális, mentális és asztrális szintekre kerülnek), az Isteni Lét pedig ÍGY ŐRZI MEG A zavarhatatlanságát, az isteni boldogság állapotát. Ez az univerzális poláris transzmutáció, és ennek köszönhető a második Lilith jelensége. A Biblia ezt írja le a paradicsomból való kiűzetés jelenségének!
Ha ez nem történne meg, akkor ezek a teremtés közben megsérült ősideák, majd azoknak a visszájára fordított állapotaiból keletkező zavaros, a Lilith-indukciónak nevezett jelenségből létrejövő negatív Idea- és mentális struktúrák, vagyis a pokolnak is nevezhető idea-őskáosz, ez a sötét, hideg és őrülten–kiszámíthatatlanul kavargó sorselem örvénylés, egyre csak nőne és azzal fenyegetne, hogy mindent elnyel.

Az Úristen tehát azért hozta létre az ember ősideáját – ősgéniuszát, amely aztán milliárd és milliárd formában inkarnálódik a földön, hogy azok, a földön biológiai lényként kifejlődve, ha a legtöbb esetben (egyedben!) akaratlanul és tudattalanul is, de a boldogságba való törekvéseikkel, vagyis a kiegyenlítődésre való törekvésével, szolgálja a teremtés folyamatában meghibásodott és az inkarnáció folyamán belé ivódott, hibás ős-idea kvantumok kijavítását, az egyéni karmájuktól való megszabadulásuk, illetve az annak megfelelő pozitív képességeik kifejlesztése által.

Ezért, az ember számára is a zavartalan – igazi és tényleges, tehát nem a divatos, külső látszat szerinti – boldogságállapot elérése a legfontosabb életmegvalósítás mindenek felett. És az Egyetemes Lét szempontjából ez az elérendő cél. Tehát, a születési pillanatától a Teremtő Értelem, az Egyetemes Törvények logikája szerint számára kijelölt életút bejárása. Ennek az elérési lehetőséggel egybekötött kényszer-kötelességnek, tehát az életfeladat-rendszernek a kényszere alatt véghezvitt beteljesítése, tulajdonképpen az Isteni Létnek a zavartalansága megőrzése érdekében keletkező karmának a feloldásával és átváltoztatásával járó, isteni kiegyenlítődésnek a létrejövési lehetőség-logikája szerint működik, az emberi élet csak úgy, mint egész egyetemes létezés. Ennek a megvalósulása érdekében folyó erőfeszítésben (egyetemes karma-oldásban) kell(ene) tudatosan részt vennie, a karma-őrzési mániában szenvedő árnyék-énje játszmázása és a többi fel nem ébredt (csak egyszer, az Atyától született, de a Szent Szellemtől még nem), karma-dagasztó ember ellenérzése ellenére is, minden, a földi életbe született személynek.

Ebben az isteni kiegyenlítődést szolgáló karma-oldásban segédkeznek azok az emberek, akik tudatosan, vagy öntudatlanul (sokszor akaratuk ellenére is) a mások érzelgős egoizmusával szemben meg merik mondani az igazat. De még azok is, akik a „sors kutyája” funkcióját töltik be és, illetéktelen és zsarnokian agresszív viselkedésükkel, mániás beavatkozásaikkal, hazudozásaikkal, csalásukkal, gonoszságukkal, vagy éppen az előbbieket eltűrő közömbös viselkedésükkel, fenntartják a szédülésre és kábulásra hajlamos tömegszellemmel úszni nem akaró emberek éberségét. Azok a spirituális-szellemi banditák, akik a karmájuk dagasztásával és verklizésével folyamatosan lehazudják az igazságot, és másoknak és a természetnek mindenféle kárt okoznak, aztán úgyis részesülnek az általuk okozott károk visszahatásában, de „szükséges rosszként”. Ezért, az éberségre és valódi boldogságra törekvők, a karma-verklizők támadásai miatt az átlagosnál nagyobb éberségre tehetnek szert és így általában hosszú, bár spirituálisan nem mindig tudatos, karma-oldó életet élhetnek. Miközben a karmájukat tovább görgető-növelő személyek, az „isten ostoraként” vagy a „sors kutyájaként” szükségekkel telt életet, tehát boldogtalan és folyamatosan keserű, értelmetlen és kietlen életet folytatnak.

Számunkra viszont fontos és lényeges tudni azt, hogy a karma-oldásban való minél éberebb és tudatosabb részvétel az egyetlen magasrendű élet-cél és rendeltetés, amelyet folytatni érdemes. Az tehát, amelyet ön is keres, és ami az egoizmust elválasztja az isteni logika – A tiszta lelkiismeretünk! –szerinti moralitástól, az igazi, tehát hosszú távon mindenki számára hasznos, mert pozitív mágikus képességeket eredményező áldozatkészségtől.

Ez az emberi élet értelme és célja, hogy isteni megtestesülésként felismerjük személyiségünkben a születésünkkor ránk ruházódott, majd a felnőtté válásunk utáni években ránk kövesedett, feloldani és megoldani való karmikus zavarokat, hosszú távon sehova nem vezető – pontosabban: a seholba vezető! - egoista késztetéseket. És, hogy ez által, a karma-oldási törekvéseink által, beteljesítsük ezt a karma-oldási (emberi…) rendeltetésünket, tehát az asztrológiai személyi sorsképletünkből kiolvasható életfeladataink felvállalása által. Életfeladatokról azért beszélünk, mert 7 éves Szaturnuszi ciklusok szerinti fejlődésünkben több ciklusra is nyúlik egy-egy nehezebb KARMIKUS meghatározottság felismerése, beismerése és a hibabelátás és a hiba felvállalása segítségével történő feloldása, illetve az eredeti, azaz karmikus hibáknak a megfelelő pozitív képességekké való átalakítása, isteni önmagunknak és az Egyetemes Létnek (Az Istennek) való átmunkálása, használhatóvá tétele.

Így tehát az Abszolút Létből kiserkent ősideáknak a meghibásodott részéből egy–egy parányi egységet magához vonz az auránk anyáinkon és dédnagyanyáinkon keresztül (lásd genetikailag örökölt betegséghajlamok), és emiatt és ez által mi is, mint fizikailag is megvalósult személyek (lények) magunkban hordozzuk ezt a karma-csomagot és vele együtt a teremtő képességet, ha tudunk róla, ha nem, ha tetszik ez nekünk személyesen, ha nem.
Így hordozzuk magunkban egész életünkön át az asztrológiai feltárás által lehetővé váló, a Lilith és a Sárkányfarok elnevezésű karma-pontok által jelzett, és egyrészt az Isteni dimenziókból hozott képességeket, másrészt az anyai ági női őseinktől örökölt negatív spirituális meghatározottságokat, hiányokat is. Mindez abból következik, hogy születésünkkor a láthatatlan szellemi szférákon áthatolva az isteni MAGunk-ra rárakódik a már említett jellegzetes karma-rendszer, tehát az anyánk, édesanyánk és anyai ági felmenőink képzeletével, sorsával szorosan összefüggő, és a Lilith jelenség által szükségszerűen és objektíven felfokozott spirituális zavar, tehát a bennünket egyedivé tevő személyes karma. Ez a személyes-pokoli káosz-világ, melyen a születésünk előtt keresztülhaladva átjutunk, és a születésünkkor megérkezünk ezzel a csecsemői tudatunk által még kibonthatatlan teremtő-képzeletünkben raktározódott karma-csomaggal a földre. Ez a káosz-világ az Isteni Léten kívül létezik és azokból a zavarokból áll, melyeket az isten a Polaritás törvénye segítségével már kiszorított és folyamatosan kiszorít magából, illetve amelyeket a Lilith jelensége által, a Polaritás Egyetemes Törvénye, az alacsonyabb rezgési állapotú létszférákba szorított.

Emberi szinten érzékelve, az előbbi leírásban bemutatott második Lilith jelenségét megelőző, az első Lilith hatása, általános jelentésében nem más, mint a mindig másállapotra, más helyzetre, az új és más élményre való örök és öncélú általános emberi sóvár szomjazás, a soha ki nem elégíthető vágyakozás az ismeretlenre, az eddig még nem létező valamire, a sosem létezettre. A Második Lilith jelenség, amelynek viszont az elsőnél nem kevésbé fontos a gyakorlati hatása, éppen a fent leírtakból következő, karmikus eredetű: a fordított valóságlátás.
A – hivatásukat komolyan vevő, azaz nem jósolgató – asztrológusok megfigyelték, hogy a fordított valóságismereti reflex mindenkinél annak a konstellációnak a szellemisége szerint, és abban a gyakorlati életkörben okoz zavart, amely konstellációban és horoszkópházban a Lilith, és a kevésbé rejtett Sárkányfarok az illető személy asztrológiai sorsképletében megjelenik. Legalább olyan veszélyes és fontos karmapont tehát a sorsképletünkben a Sárkányfarok is, de az, ami miatt mégiscsak kevésbé veszélyes az, az, hogy a negatív hatásai, általában már a felnőttkor küszöbén jelentkeznek. Ezért az általa jelzett negatív tulajdonságainkat, már egészen fiatal korunkban, tehát már akkor észrevehetjük, amikor morális szempontból erre az őszinte hibabelátási képességre általában valamennyire még nyitottak vagyunk. Persze, ez is nevelés kérdése. Az elkényeztetett nagy gazdagok gyermekei, valamint a liberális egoizmusban felnevelt, vagy a tehetség- és sikerkultusz által elvarázsolt, vagyis lebutított gyermekek erre a hibabelátásra már fiatal korukban sem képesek.

Ugyancsak karmikus tulajdonságokra és megfelelő negatív ösztönökre utalnak a fent említett kamrapontokkal együtt álló bolygók, ill. az önmagukban halmozottan negatívan fényszögelt bolygók is. Ezek összessége mutatja meg a születési sorsképletben a személyes karmát, mivel azonban a nyers személyes tulajdonságoknál rejtettebbek, ezért ez a karma-csomag a személyiségünk legveszélyesebb része.


Hiszen ez, a tárgyi valóság által megjelenített és általunk, vagyis az eszünk által, a természet-tudományok segítségével értelmezhető forma-valósághoz képest feje tetejére állított, és ezért irracionális, de irracionálisan is fájdalmas sorshelyzet- és élethelyzet teremtési képességgel rendelkező, személyes szellemi-spirituális képzetrendszer (karmacsomag) a tudattalanunk mélységéből irányítja az érzéseinket, gondolatainkat és tetteinket. És ezt, minden tudatos és nemes szándékunk és jóindulatú célkitűzésünk ellenére! Ez így folytatódik mindaddig, amíg kitartó és elszántan hibakereső szimatolással, azaz horoszkóprendeléssel, valamint beavatási naplóírással, tűzpróbák és konfliktusok vállalásával és a nyers tapasztalatainkból való következtetések levonásával le nem leplezzük, majd komoly erőfeszítéssel, személyes jellegű mantra-írással, azok hangos felmondása útján való rögzítésével és mantra-visszahallgatással, tehát: személyes ima-alkotással és imádság-mondással, ima-hallgatással (ima = mantra), vagyis intenzív szellemi munkálkodással át nem alakítjuk, talpára nem állítjuk a zavarodott képzeleti struktúra- részeinket, majd az illető konstellációnak megfelelő „tehetség-hiányainkat” az asztrológiailag megfigyelt és leírt pozitív, tehát az ismert napjegyekre jellemző személyi tulajdonságokká és képességekké.

Ehhez szükséges az életfeladatok felvállalása, amelyeket a bolygóknak és a karma-pontoknak a sorsképlet un. föld-házaiban való elhelyeződése jelez. Mivel ön a kínai asztrológia szerint az Ikreknek megfelelő Patkány évében született, nagyon erős árnyék-énnel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az ön élet-rendeltetése, többek között, a nagyon mélyen rejtett, a felszínesen ítélkező környezete, sőt önmaga számára is észrevétlen negatív Ikrek meghatározottság felderítése és leleplezése, mely része a személyiségének.
És ez nem elég, mert ráadásul az ön asztrológiai sorsképletében a legrejtettebb karmapont is az Ikrek konstellációnak megfelelő 3. horoszkópházban, vagyis a közvetlen, hús-vér és lelki tapasztalatokból való karma-oldási tanulságok levonásának a gyakorlati életkörében, azaz horoszkópházában áll. A karma pontok jelezte negatív meghatározottságokat tehát nehezen, vagy egyáltalán nem veszi észre önmagán, önmagától, hanem csak az időnként beálló rossz hangulatot, borzalmas haragot és kétségbeesést éli át és azt érzékeli, tehát ezt az árnyék-én keltette érzést gondolja valóságnak, vagy éppen depressziósan közömbös, életunt életvesztési vágyat, „soha semmi nem sikerül” hangulatot tapasztal önmagán vagy a környezetében élő embereken. A zavarra utaló legkisebb jelet, környezeti visszajelzést azonnal lesüllyeszti a mélytudattalanja szintjére, így az árnyék-én, ezekkel a megváltás-ellenes, élet-ellenes, kockázat- és küzdelem, feladat vállalás-ellenes képzetekkel töltekezve a szellemi sötétben, vagyis a karmikus zavarban, hatalmasra duzzad. Ennek az szokott lenni a következménye, hogy az ember saját teremtő képzelete a sötét árnyék-én sugallatok bűvkörében újabb és újabb sors- és életkudarcokat idéz elő, majd a tragédiáktól meghízva elnyeli a gazdáját baleset(ek), betegség(ek) útján.

Az árnyék-én egy olyan öntudati központ, a személyiség azon rejtett része, mely különálló öntudati-racionális indoklási, félreértelmezési-központot képez az adott személy karma-csomagjából és ezen keresztül irányítja az embert a boldogulásával ellentétes irányba, látszatboldogságba, kietlenségbe, szélsőséges esetben halálba. Hasonló azokhoz az állatvilágban található parazitákhoz, amelyek egy gazdaállatban növekszenek és teljesen megváltoztatják annak viselkedését – a patkány többé nem fél a macskától és hagyja magát felfalni, a csiga kimászik a napfényre a madaraknak prédául kínálva magát, a hangya kiválik a hangyabolyból és egyedül egy gödörbe bújva válik a lárva táptalajává – az árnyék-én is pontosan így vezérli gazdáját olyan helyzetekbe, melyekbe az árnyék-én leleplezése hiányában a tulajdonosa hosszabb-rövidebb szenvedés után belerokkanhat, vagy belehalhat.

Az árnyék-én úgy keletkezik, hogy természetes folyamatként sok embernek még az anyaméhben meghal az ikertestvére. Számtalan kutatás kimutatta és dokumentálta már, hogy az ikerszülések számánál, sokkal és jóval több várandóság ikerterhességgel indul, mint amennyit később észlelni és regisztrálni tudnak, és amelyekből végül csak egy gyermek szokott megszületni. Tehát az édesanya várandóságának a korai szakaszában általában megszakad az ikerterhesség és az ikertestvér észrevétlenül elhal, az aurája azonban megmarad az élve maradt testvér aurájába fonódva, azzal csaknem egyé válva. A megszületett utódban így, egy olyan második (dupla), rejtetten kettős öntudati-valóságértelmezési, valóságferdítési központ alakul ki, mely ezután a megszületett egyén életének a természetesnél nagyobb és mélyebb spirituális-képzeleti zavarodottságra, erkölcsi rombolásra rendezéséből nyeri az erejét. Így az anyaméhben felszívódott, halott testvérmagzat fizikai inkarnálódási kudarc-élménye „átöröklődik”, megmarad és rögzítődik a megszületett utódban, aki ezzel a kudarc-tudattal, élet-sikertelenségi érzéssel kénytelen élni, mely öntudati központ őt a mélyből, rejtetten irányítja. Az elhalt magzat megmaradt aurája őrzi a megszületés sikertelenség-emlékét, így a megszületett, dupla aurás egyént gyötri folyton az irracionális és indokolatlan –tehát minden tárgyi valóság alapot nélkülöző! - szomorúság, a hiábavalósági érzés, a szintén irracionális kudarc-élmény, az általános bizonytalanság és alkalmatlanság érzése, ami a legtöbb esetben, korai depresszióhoz is vezet. Amennyiben ennyire rejtett, akkor az árnyék-én letagadja saját létezését és a korszellemnek megfelelő tudományos és racionális – pragmatikus érvekkel, elhiteti gazdájával, hogy minden rendben van, változtatásra, javításra semmi szükség, ennél jobb helyzetet az ne akarjon magának. Ez a helyzet azért igazán veszélyes, mert ilyenkor az ember, teljesen észrevétlenül és úgymond „ártatlanul”, szélsőségesen, elviselhetetlenül egoista lesz (öreg korára mindenképpen! Sőt, akkora már a családtagjai számára is, amennyiben eljutott egyáltalán a családalapításig), hiszen már egyáltalán nem törődik semmilyen erkölcsi igénnyel, nemhogy magasrendű szellemi céllal, hanem csak a saját karmikus vágyainak a kielégítésén fáradozik, nem egy esetben zsarnoki módon, helyzettől és körülményektől, lehetőségtől (pénztől és hatalomtól) függően.

Láthatjuk tehát, hogy a manapság uralkodó materialista, kizárólag a felszíni anyagi világot egyedüli valóságnak és kizárólagosan létezőnek tekintő és abból minél nagyobb hasznot húzni akaró, élvező-fogyasztó mentalitás által sugallt célok és értékek éppen, hogy az árnyék-én erősödését szolgálják. Nem véletlenül indult ki ez a liberális-zsákmányolási élet-koncepció, az „amerikai álom” a spirituális hovatartozási besorolása szerint Ikrek színezetű Amerikából. Nem véletlenül kételkednek egyre többen abban, hogy a spirituális-erkölcsi lényegük és kauzális esszenciájuk alapján, ők is isteni származékok, vagyis istenfiúk és lányok lennének, nemcsak a Pál apostol által, majd a későbbi evangélisták, tehát a spirituális mesterek által több személyből összerakott és így ideálisan megalkotott „felsőbbrendű” személy, a Megváltónak kinevezett Jézus. Szélsőséges esetben az erős árnyék-énnel született személyek sátánista szektákat alapítanak vagy a legelképesztőbb bűncselekményeket követik el nemcsak az Egyetemes Törvények, de az általános szabályok és normák ellenében is. De ne menjünk ilyen messzire, hiszen az sem véletlen, hogy olyan sokan csak úgy falják a sztárokat felvonultató sikerfilmeket, illetve azoknak a magánéletéről szóló híreket és képzelnek maguknál feljebbvalónak bizonyos tehetséggel és hatalommal megáldott embereket, a sikert és a meggazdagodást helyezve a létképzeletük középpontjába ahelyett, hogy Jézus tanítása szerint „felvennék a keresztjüket” és egyéni életfeladataik felvállalásával a boldogulásukon fáradoznának.

Ezért a következőkben, az ön sorsképlete azon fontos, de rejtett elemeinek feltárására fektetem a hangsúlyt, melyeket az árnyék-énje felhasznál arra, hogy ön téves életutat járjon, és ami miatt 21 éves korán túl, illetve immár 33 évesen, egyre nehezebben találja a helyét a munka világában és kétségei vannak a céljait és megélhetését illetően, azaz, még az anyagi boldogulását illetően is.

Az ön Lilith nevű karmapontja az 3. házban és a Halakban áll. Más bolygó ugyan nem áll vele együtt, ami súlyosbítaná a helyzetet, azonban a Lilithje 3 negatív fényszöget is kap. Ez azt jelenti, hogy a Halak konstelláció eredeti pozitív minősége erősen zavaros az ön személyében (aurájában, tudattalan érzelmi és képzeti-képzeleti világában). Az élet bármely területe, ahol érzelmek mellett a tudatos, de főképpen a tudattalan képzeleti folyamatok, és azoknak a hosszú távú mágikus következményei kerülhetnek előtérbe, zavart okozó lelki és szellemi állapotot, vagy egyenesen provokatív kihívást jelent az ön számára. Örvényként, elrejtendő és elveszejtő rosszként tekint érzelmeire és vagy fél a képzeletvilága következményeitől, vagy akkor sem hajlandó azokat észrevenni, ha ütik ki a szemét. Máskor meg elmenekül a képzeletvilágába és elmélkedik, elmerül a képzeletbeli emberek és események között. Ezek a képzelgések a normálistól és az Egyetemes Törvények logikája szerinti egészségességtől nagyon messze állnak, tehát – egyelőre, karma-oldás hiányában – semmiképpen nem hozhatnak az életébe olyan, a boldogulását segítő pozitív eseményeket, amelyeket ön például hívői hálával és szívből jövő örömmel fogadhat. Haragszik is, hogy a dolgok – a munkaadók, a barátok vagy éppen a természet – a valóságban másképp működik és az emberek másképp viselkednek, mint ahogyan azt a képzeletében kiszínezte.

Lehet, hogy ön úgy véli, hogy a kellemetlen tapasztalatok elkerülését – amelyek a karma-oldását elősegíteni hivatottak, tehát figyelmeztető jellegű kudarcok és megpróbáltatások – bebiztosítva el lehet kerülni. Ezzel a tévképzettel azonban súlyos, hogy ne mondjam, végzetes kábulatban tartja önmagát. A kudarcok és megpróbáltatások a Lilith Halak színezete által jelzett káprázatok alkotására való hajlamai, igen zavarosan működő fantáziája miatt jóval félelmetesebbnek tűnnek, mint amilyenek azok valójában. Ezért és az árnyék-énje keltette feladatkerülési késztetései hatására annál is nehezebb megértenie, hogy éppen amiatt, hogy ön mindent elkövet (Még a teljesen elkötelezett szerelem elkerülését is, pl.) annak az érdekében, hogy ezeket a természetes jelzőrendszerként működő – végső soron ártalmatlan és leküzdhető – esetleges sorsnehézségeket elkerülje, karmaoldási szükségszerűség az, hogy azok úgyis meg kell jelenjenek az életében és a sorsában. Azonban ezek a kudarcokat és nehézségeket okozó rejtett, mágikus erejű, karmikus (negatív!) öntudati meghatározottságai, vagyis az ön rejtett karmikus természetének az áldatlan oldala, valóságos tragédiákat és betegségeket, gyógyszeres kezeléseket is szükségessé tevő, bezárt és elzárt helyzeteket okozhatnak, főként, ha továbbra is rejtve maradnak.

Ködös fantáziaképek, esetleg rémálmok formájában képes az árnyék-énje felhasználni mindazt, ami önben negatív és rejtve van, és így manipulálni önt mindenféle fejlődést jelentő próbatétel elkerülésére. Nem elég, hogy a képzeletvilága egyelőre úgy működik, hogy a férfiakénál erősebb mágikus-teremtő képzelete minduntalan az egészséges helyzetekkel, és tehát az önt megváltáshoz, boldoguláshoz juttató helyzetekkel ellentétes körülményekbe taszítja. Hanem, az árnyék-énje még meg is győzi önt arról, hogy biztosítsa be magának a mostani helyzetet, mert ennél csak rosszabb jöhet. Elhiteti önnel, hogy jobban úgysem alakulhat a sorsa, a félelmekkel együtt kell élni és ne is álmodjon arról, hogy magasrendű célt tűzhet ki magának! Letagadja az Egyetemes Törvényeket és a bennünk is létező Teremtő Értelem azon munkálkodását, ami által mi, bizonyos nehézségek és tűzpróbák útján, azokból a mentalitás-változtatási következtetéseket levonva és a helyes mentalitást megcselekedve, képzeletét áthangolva, a tényleges boldogulásunk útjára léphetünk és kiegyenlítettebb állapotba kerülhetünk. Sőt: amikor a karma-oldásnak az útjára akar lépni határozottan, akkor az árnyék-énje, letagadtatja önnel az összes eddigi pozitív megvalósításait és az eddig megvalósított tényleges értékeit,eredményeit, megvalósításait, és lehetetlennek tünteti fel boldogulását, elveszi a lelkiismerete hangját és visszahúzza a sötét és kétségbeesett lelki sötétségbe, depresszív tudatállapotokba. Az árnyék-én a legnagyobb visszahúzó, kétségeket támasztó és hitvesztést okozó, pozitív megvalósítást gátló, fekete lélek-központ az ilyen erős ikrek-karmás, vagy szűz-karmás meghatározottsággal rendelkező emberekben, és komoly elhatározást, kitartást igényel az újabb és újabb leleplezése: mintha az ember egy sárkánynak akarná levágni az újra és újra visszanövő hetven-hét fejét.

Ezért, mint a legtöbb életfeladata, a munkakeresés is komoly kihívást és megpróbáltatást jelent önnek a Kos-büszkeségével és kevélységével elegyedő kényelemszeretetével, hiszen a manapság megszokott teljes munkaidős foglalkoztatás az ön számára robotolásnak tűnik. Való igaz, hogy arányaiban kevesebb munkára lenne szüksége az embernek, de ahogyan fentebb már említettem, a nők teremtő képzelete igen erős és akkor is működik, amikor nem akarnak tudomást venni erről a materializálási képességükről. Ez pedig annyit jelent, hogy akkor is megteremti az ön ködös elvágyódása például a munka nélkül való helyzetet, a tényleges önfenntartás – ami azért egészséges dolog – elkerülését, ahogy a szintén a negatív Halakra jellemző függőségi állapotot, ha az erős teremtő erejéről nem tud és arról éppen hallani sem akar.

A Halakhoz tartozó testrész elsősorban a talp és a lábfej, mely biztosítja számunka, hogy két lábbal járjunk a földön, tehát a valóság talaján. Ön egyelőre nem akar a valóság talaján járni, inkább a barátját járatja sportolni, és ebben a hamis biztonságtudatban fölényesen ítélkezik és hamisan bírálja a saját sorshelyzeteit, azaz a valóságlátása a bevezetőmben foglaltak szerint a feje tetején áll, így ön egyelőre a karmája börtönében van fogva tartva.

Mindez addig tart, amíg önerejéből meg nem akarja szerezni azokat az információkat – úgymint a beavatási horoszkópját – melyek az önmagára ébredésben segítik, és amíg kitartó munkálkodással valamennyire át nem alakítja a negatív meghatározottságait azok pozitív és egészséges megfelelőjére.

Ez abból is jól látszik, hogy a szüleivel él együtt, egyetértésben az édesanyjával, mint önnek az éppen tőle örökölt negatív meghatározottságai hordozójával és fel sem merült önben az igény, hogy szembeforduljon az általuk jónak vélt életvitellel. Márpedig éppen erre a helyzetre vonatkozott Jézusnak az a kinyilatkoztatása, hogy „csak az, aki meggyűlöli anyját és apját, csak az lehet az én tanítványom”. Vagyis, aki meggyűlöli a karmáját, annyira, hogy azt minden áron fel akarja oldani, csak annak alakulhatnak ki a megváltódási – kiegyenlítődési képességei, csak az juthat el a Boldogsághoz. Hiszen szó nincs arról, hogy felnőttkorunk határára érve köpjük szembe, dobáljuk meg kővel és trágár szavakkal a szüleinket, hanem éppen arról, hogy az ő fejlődésük és megváltódásuk érdekében is – hiszen mi vagyunk számukra is a tükör – kezdjük el felismerni az anyánkon keresztül, az anyai felmenőinktől (öreg anyáinktól) az anyától örökölt negatív meghatározottságainkat és javítsuk azokat, illetve, helyettesítsük be azok pozitív megfelelőivel, majd amennyiben nyitottak erre, szüleinkkel is osszuk meg a felfedezéseinket: „nem azért van a fény, hogy azt véka alá rejtsék”. Az árnyék-énje azonban éppen ezeket a tükröződési és karma-felismerési lehetőségeket rejti el ön elől, az összes negatív meghatározottságát és gyengeségeit felhasználva erre a célra úgy, hogy azokat az egoista magatartásokat tünteti fel az ön számára és ön előtt jogosnak, melyek a helyben topogást, a megtorpanást és a további karma-dagasztást szolgálják és nem az ön lelki és szellemi fejlődését. Úgymint a partnere feletti irányító pozíciója megtartását, az elért külső sikerek látszatának fenntartását, panaszkodása jogosságát vagy az „én döntöm el, mit kezdek a testemmel és az életemmel” alapállást, hogy csak néhányat említsek az erkölcsi széthullásba vezető egoista ambíciók közül.
Olyannyira nem elhanyagolható az árnyék-én jelentősége, hogy még Jézus is felhívta rá a figyelmet, amikor a megszállottakról szóló példázatát mondta és mutatta. Az írások csak azt emelték ki a történtekből, hogy Jézus csodálatos módon kiűzte két emberből is, a megszállottságot és belehajtotta azt egy disznócsordába, ami ezután a tengerbe rohant és odaveszett. Számunkra azonban az a fontos a történetből, hogy az embert ilyen, az öntudatát gyakorlatilag kioltani képes negatív erő uralhatja és minden szinten hibás irányba viheti.

A Halak Lilith azt mutatja általában, hogy az illető embernek másoknál sokszorta nagyobb szüksége van az elcsendesedésre és az elmélyült, hosszabb ideig tartó kreatív magányra ahhoz, hogy az igazi önmagát, a magját, az önvalóját felfedezhesse. Számára csak ebben a magányban nyílik meg a lehetőség a vele történt események átgondolására és az isteni – kauzális igazságok felismerésére. A külvilág eseményei, a nyüzsgés minden esetben érzelmi hullámzásokat, ezáltal szellemi zavart okoz gondolkodásában és ettől egy idő után elhatalmasodik rajta a környezetével szembeni általános gyűlölet és elégedetlenség, vagy a depresszió, el egészen a pánikbetegségig, vagy bizonyos embereknél autizmus (a környezettől való nagyon erős irritáció, elfáradás és elfordulás, a külső kapcsolatok megszakítási vágya) kialakulásáig.
Ezért javaslom, hogy amíg nem adódik munkalehetőség, addig biztosítson magának napi több óra elvonulási lehetőséget arra, hogy lecsendesedve végiggondolja a jelen feltárást és megpróbálja az elméletben írtakat a gyakorlati életében tapasztaltakkal összevetni. Amennyiben tovább nyüzsög és még a családi élet forgatagából sem lép ki ciklikusan hosszabb-rövidebb időre, akkor más, fájdalmasabb formában kell majd átélni a karmája feloldásához feltétlenül szükséges elzártságot: ami lehet hosszantartó betegség, baleset, vagy más bezártság és hátráltatás (Pl. egy jogi hibás ténymegállapításból, fatális tévedésből eredő börtönbüntetés.) Itt jelezném, hogy az ön által említett börtönőri állás is szimbolikusan utal az ön mélyen rejtett negatív Halak meghatározottságára, tehát nagyon hasznos lenne azt elfogadni és így elébe menni a sorserőknek, illetve oldani a karmáját egy ilyen foglári munkahely segítségével, tudatosan!

Amikor kauzálisan vizsgálom az ön születési sorképletét, akkor azt keresem, hogy ön hol térhet el, az Egyetemes Törvények logikájának megfelelő útjától? Hogy melyik horoszkóp-elemek utalnak zavarra és tévelygésre éppen azért, mert a Lilith és a Sárkányfarok, ill. a velük együtt álló, vagy teljesen negatívan fényszögelt bolygók a sorsképletben olyan rejtett, lelki és szellemi (értelmezési és érzelmi), a valóságról alkotott téves képzeteket, negatív meghatározottságokat jeleznek, melyekről ön talán álmában sem gondolta, hogy azok önre jellemzőek lehetnek.

Mivel az ön Lilithje az Ikrek Konstellációnak megfelelő 3. horoszkópházban áll, ezért a nagyon veszélyes árnyék-én rejtetten, de annál erősebben befolyásolja, uralja és irányítja háttérből az ön nappali éber tudatát. Mindaz a meghaladni szükséges, káprázatot és kábulatot, téveszméket és hibás ötleteket okozó zavar és hiány, mely – mint minden emberben, önben is jelen van – az árnyék-énje által, az erkölcsi öntudata, tehát a spirituális - szellemi magja elől rejtve marad és önmagát egészen más embernek látja, mint amilyen a valóságban. Következésképpen nem önmagát szeretné megváltoztatni, hogy boldogabb élete legyen, hanem a környezetét igyekszik úgy alakítani, hogy az az ön „józan” esze által kieszelt boldogság-koncepcióknak megfeleljen.

Megint csak az árnyék-énje hatására, a hamis – mert fejlődésmentes – boldogságról, a szellemi restség okozta kényelemről nem akar lemondani, illetve a fölösleges, sőt: az ön sorsában tényleges károkat okozó bebiztosítottság elvesztésétől retteg, ahogy a ténylegesen elkötelezett szerelembe eséstől is, illetve annak a pozitív, önt a karma mocsarából kiemelni képes, tehát ténylegesen is felemelő, erre provokáló szellemi következményétől, öntudatlanul fél.

A Halak színezetű 3. házban álló Lilithje miatt azzal az életfeladattal született tehát, hogy egyenesbe tegye magát a valósággal. Hogy tehát megértve az anyag spirituális tükrözési és megjelenítési – a materialista közfelfogás által unalmasnak tartott és így elhanyagolt – funkcióját, képessé váljon az anyagi világban tükröződni, azt szeretni és elfogadni, és megkeresni a káprázattól mentes anyagi létben az Istent. Azaz az anyagi világot a rendeltetése szerint használni, hogy ezzel együtt érteni tudjon az emberi élet rendeltetésének a kérdéseihez is. Az ön tetszetős és praktikusan gyakorlatias – valójában a mély zavarok feloldása helyett felszíni látszatproblémákkal bíbelődő és így az egóját, ill. az árnyék-énjét megőrző – elméleteit önnek másoknál sokkalta fontosabb a gyakorlati valóságban ellenőrizni. Így bukkanhat a valóságról jellemzően tévesen alkotott ítéleteinek, illetve az árnyék-énje sötét befolyásának és gonosz, sátáni sugallatainak a rejtett, illetve hosszú távú káros hatásainak a nyomára, és így előzheti meg még időben azokat a vészterhes állapotokat, melyek „Isten haragja” néven ismertek. Igen fontos az ön számára, hogy tudatosítsa, másoktól eltérően önnek több erőfeszítést, akaratot és kitartást kell kifejtenie ahhoz, hogy a fizikai, anyagi valóságban eligazodjon, az anyagi világ alkotóelemeit funkciójuk szerint megkülönböztesse, az anyagi eszközöket az elméletei helyességének vizsgálatára használja ahelyett, hogy zseniális, de a valóságot letagadó és figyelmen kívül hagyó elméleteket eszelne ki a saját félrevezetésére és mások elvakítására.

Le kell szoknia arról, hogy minden problémát percek alatt meg akarjon oldani egy kis gondolkozással. Sőt, arra kell törekednie, hogy a lehető legtöbb időt a tárgyi-anyagi valóság értékelés nélküli megfigyelésével, ezáltal a saját magára vonatkozó következtetések levonásával töltse. A következő kérdésekre érdemes választ keresni: „Mit, illetve minek az ellenkezőjét tükrözi egy-egy személy vagy jelenség a számomra?”, „Hol és miben keresek kifogásokat a feladataim elkerülésére?”

Amennyiben két lehetőség, például munkahely kínálkozik, akkor jó, ha megvizsgálja, hogy ezekben a lehetőségekben milyen hiányzó vagy zavaró közös tényező létezik. Ha sehol nem akarják önt hivatalosan bejelenteni, ha mindegyik helyen igen sokáig tart a munkaidő, illetve ha sehol nem fizetnek a munkavégzéshez mérten elegendő pénzt, akkor ez azt jelzi, hogy nem a külső alaki eltérések alapján kell lényegi döntést hoznia, hanem egy belső gyökérproblémának a megoldásán lenne fontos dolgoznia.

Számtalan kérdést lehet még feltenni, de mindenképpen azt kell ezáltal elérnie, hogy a kreatív magányhoz szükséges tárgyi körülményeket és gyakorlati személyi lehetőségeket (zavartalanságot, nyugalmat) megteremtve, megtalálja a lelkiismerete hangját – ami figyelem, sohasem a negatív és szorongást keltő, melankóliára csábító életérzés, hanem a józan és minden kétségbeesést elűző sorsbizalom – és eszét kizárólag az életeseményeiből való következtetések levonására használja, semmi többre. Mert vigyázat, az árnyék-én képes a lelkiismeret hangjának szerepében tetszelegni és lebeszélni a legegyszerűbb, illetve a sorsvállalás szempontjából legnagyszerűbb (mások által esetleg lenézett vagy unalmasnak tartott) megvalósításainkról. Még a reggeli ébredések után is fontos, hogy elűzze az összes árnyék-én sugallatot, félelmét és rossz hangulatát, melyhez – ha egyedül van – akár diktafonra felvett, ön által meggyőződéssel írt és felmondott zenés mantrákat is hallgathat.

Amennyiben még nem tudatosította önmaga számára azt a feje tetejére állított helyzetet, hogy önt az esze csapja be első körben, akkor jó, ha átgondolja a következőket: mit is gondol ön az anyagi létről. A fizikai világ jelenségei, az anyag jellegzetes – fizikai és kémiai és biológiai tulajdonságai miért fontosak, egyáltalán fontosak-e az ön számára? Az elképzelései, vágyképei, magányban alkotott gondolatai úgy valósulnak-e meg, ahogy azokat elképzelte? Törekedett-e valaha arra, hogy a tárgyi valóságot ítélkezés és értékelés nélkül megfigyelje? Gondolt-e arra, hogy milyen környezet veszi önt körül és hogy a nyers természete és modora (környezete visszajelzései és a lelkiismerete szerint is) megfelelő-e a pozitív fejlődéshez és változáshoz, illetve, hogy az miért is éppen olyan, amilyen? Került-e már ismételten hasonló helyzetekbe bizonyos időközönként? Itt újra figyelmeztetnem kell arra, hogy a környezete visszajelzéseit alaposan meg kell vizsgálnia és mérlegre kell tennie úgy, hogy közben végig tudatában van annak, hogy az önt körülvevők is karmájuk által vezérelve és esetleg az erős árnyék-énjük hatására mondják önről a véleményüket. Tehát legjobb, ha az önt körülvevő emberek spontán válaszreakciójának a polaritás törvénye szerinti metafizikai értelmezésére hagyatkozik, azt vizsgálja, ahelyett, hogy velük a gyengeségeit, esetlenségét, hiányosságait megtárgyalja, vagy az általában valamilyen karmikus alapú szándékkal ön felé küldött, megszerkesztett kritikát, manipulációs szándékkal kieszelt véleményt gondolkodás nélkül elfogadja.
Elmélkedett-e már azon, hogy mi a célja egy párkapcsolatnak, és hogy nem-e végzetesen hibás mentalitás az, hogy ön úgy tekint az új szemforgató és erkölcsi konvenciók szerint a barátjának nevezett szeretőjére, mint a birtokára, akit – hogy önhöz testhezálló legyen – sportolni „járat”, hogy ezzel is méltó legyen az ön világi élvező-fogyasztó boldogságkoncepcióktól befolyásolt elképzeléseihez?

Vajon a nehéz munkával elért kimerítő pénzkeresésnek már csak a gondolata is, miért oly fárasztó és kényelmetlen, elrettentő az ön számára, milyen célokat tűzött önmaga elé és ezek ön szerint beilleszthetőek-e az Egyetemes Törvények logikájába?

Amennyiben ezek a kérdésfeltevések latens kétségeket keltenének, netán még konkrét kétségbeesést is okoznának nem baj, a kérdezést ne hagyja abba, hadd kerüljön felszínre minden, az árnyék-énje által gyártott gondolati patron, rejtett elméleti csavar és gondolati paradoxon. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy a képzeletvilágát, vizionálási ösztöneit lecsendesítse azáltal, hogy meditálni próbál: csendes, zajmentes helyen és időben, behunyt szemmel, meleg, sárga fényt idézve.
Amikor pedig a külső környezettel (ne feledje, hogy már a saját teste is az) igyekezzen nagyon éberen figyelni minden, a környezetéből érkező negatív visszajelzésre és erős fájdalomra, mert ezek mindegyike nagyon fontos információt közvetít. Legfőképpen az ellenségesen viselkedő személyek azok, akiken keresztül tükröződve, spontán válaszukat, viselkedésüket megfigyelve leleplezheti és napfényre hozhatja az önt mindig a helyben topogásban tartó (haragvásba és gyűlölködésbe, alacsony rezgési szintekre és betegségekbe visszahúzó), és néha még az erkölcsi mocsárba is (Pl. a szülők keresetén, illetve nyugdíján való élősködés) elvivő árnyék-énjét és a negatív meghatározottságait. Az ellenségein keresztül felismerve és „meggyűlölve” karmáját – nem az önt tükröző embereket – fokozatosan átalakíthatja és felújíthatja negatív meghatározottságait. A negatív meghatározottságok ugyanis ott vannak önben, mint omladozó épületkamrák, melyek romjai, átalakításra és használatba vételre várnak. És akkor képessé teheti magát az áldás befogadására, a bolond–boldogsági állapot elérésére, és így erősítheti a belső kapcsolatot az isteni énjével, arany öntudatával.

Az ön asztrológiai sorsképletében, a Lilithnél kevésbé veszélyes, (de csak azért, mert nem annyira rejtett, kevésbé öntudatlan) karma-pontja – a Sárkányfarok – az ön karmikusan beállított (kauzális) sorsképlete szerint, a Halak konstellációnak megfelelő, gyakorlati életteret megtestesítő 12. házban áll. Ez azt jelenti, hogy a fentebb leírt negatív Halakra jellemző tulajdonságok az ön esetében összeadódnak és egymást súlyosbítják. A Sárkányfarok e pozíciója azt jelenti, hogy mindaz, amit a Halak-Lilithről írtam, meghatványozódik. Bár ez önnek nem annyira feltűnő, a környezetében élőknek mindenképpen feltűnik, hogy a szellemi-erkölcsi valóság bizonyos elemeit és szeleteit ön fordítva és a természet rendje szerinti normálistól eltérően, zavarosan látja. Így az önnel kapcsolatba kerülő emberek, mikor spontán módon azonnal, mikor csak hosszabb ismeretség után (Pl. egy munkahelyen) akaratlanul negatív visszajelzéseket adnak az ön számára, a külvilágban érzékelhető Sárkányfarok által jelzett belső – szellemi-lelki és képzeleti – zavarainak, zavarodottságának, hibás irányultságának megfelelően.

Ráadásul felnagyítva – mint egy színpadon – hol nagyon hasonlóan, hol szöges ellentétesen megjelenítik mindazt, amit ön képzeleti és gondolati szinten a természet rendjétől eltérően és zavarosan gondol és képzel. A tárgyi valóságot letagadni, eltitkolni, meghamisítani vagy kétségbe vonni már nem lehet, egyértelmű és világos jelzést ad, olvasni kell belőle.
Az ön Sárkányfarka a Nyilasban található, Nyilas színezetű, és ezért a Nyilas konstellációra jellemző hibás késztetések uralkodnak a Halak jelegű tudattalan és önkéntelen késztetéseivel együtt. Ugyanakkor a Sárkányfarokkal együtt áll az Uránusz bolygó szinte rajta áll az Ascendensén. Ezért az öntudatlan erkölcsi tévelygés és spirituális tisztánlátási hiány nem pusztán a Nyilas Sárkányfarokból fakad, hanem az Uránusznak – a Vízöntőhöz tartozó bolygónak – a helyzetéből is, mely az ön esetében szinte megfordulási képtelenséget okoz.
Azért írom, hogy szinte, mert ugyan igen nagy erőfeszítést és erős elhatározást, akarat-erőt és kitartást igényel egy karma-ponttal együtt álló bolygó jelezte tulajdonságok feloldása, de nem lehetetlen. Egyelőre azonban önnek teljesen hiányzik ehhez a megforduláshoz szükséges megfelelő értéktudata ahhoz, hogy a helyes áldozatokat – mint például a kényelmes, de fejlődésmentes kapcsolatból való kimozdulást végrehajtsa, és helyette a többgyermekes családanyává válást magvalósítsa – az ehhez szükséges áldozatot meghozza. Ezt a tényt jelzi, hogy minduntalan morális-erkölcsi vitákba keveredik, és nem találja a helyét, ill. a munkahelyét.
Hiszen ön valójában nem is annyira kívül, mint inkább belül, képzeleti és gondolati szinten tévelyeg, képzeletét és gondolkodását a negatív Halak jellegű öntudatlan meghatározottságok uralják és az árnyék-énje jól benne is tartja ezekben a zavarokban. Ezért egyelőre igen erősen önámító minden olyan szellemi információt illetően, ami a megváltódási sorsprogramjára jellemző. Tehát öntudatlan és önkéntelen mély-ellenállást fejt ki minden, az élete értelmére vonatkozó nézeteinek a gyökeres megváltoztatási szükségére a figyelmét felhívó sors-jelzéssel szemben. (Pl. hogy nem sikerül még 33 évesen sem önmagát eltartania!) és továbbra is kényelemben élve, a szülein élősködve, szinte hermetikusan elzárkózik az ilyen ébresztő jellegű, információ elől. Amikor azonban rádöbben, hogy bizonyos dolgokon mégiscsak változtatni kellene, és amikor egy-egy ilyen felismerés erősebben körvonalazódik, akkor elönti az addigi önámítás és tévelygés, elvesztegetett idő miatti harag, az úgynevezett „Isten haragja” nevű állapot (egy tányér édesség, vagy éppen csili-paprika elfogyasztása például csak újabb kábulatot okoz, és nem adhat tartós gyógyírt a fájdalmas felismerésekkel szemben).

Ezek miatt, önnek – az Egyetemes Törvények megváltási logikájának a szempontjából – nemcsak az értékrendje téves, hanem a helyzet-felismerési képessége is. A bevezetőben leírtak szellemében, a zsidó-keresztény dogmarendszerrel és más vallásos hiedelmekkel ellentétben, nem szenvedni, de nem is kényelmesen vikkendezni születünk meg a földre, hanem éppen azért, hogy a szenvedésekből okulva levonjuk a megfelelő következtetéseket és megváltozzunk annak érdekében, hogy egy magasabb dimenzióban, kiegyenlítettebb állapotban és odaadóbb, tehát szakrálisabb hittel, egy teljesebb öntudati szinten folytathassuk az életünket.

A Jupiter bolygójának a pozíciójából kiolvashatóan ön sokszor ellenállhatatlan késztetést érez arra, hogy mások felett ítélkezzen. De a megfelelés és a hatás–visszahatás törvényének megfelelően mások is ugyanígy ítélkeznek ön felett hanyagon és felületesen, és ezért rendszerint ferde szemmel és hibásan. Az általánosan elfogadott és öncélúan élvezni vágyó és ezért halomba termelő-fogyasztó közösségi értékek szerint megfelelő lehet ugyan önnek az erkölcsi értékrendje. Ez azonban nemhogy nem juttatja boldogabb élethelyzetbe, hanem még jobban belesüllyeszti a krízishelyzetekbe és az azoknak megfelelő kétségbeesésbe. Ezekből a krízishelyzetekből nincs sem az egoizmust szolgáló, materialista-tudományos logika szerinti, sem az idealista, vagy vallásos szentimentális fantazmagóriák szerinti kiút. Úgy, ahogy a Minoszi labirintusból sem létezik kijárat lent az alvilági járatokban bolyongva, hanem csak az egész egoista okoskodáson és megható érzelgős (vallásos) önámításon felülemelkedve lehet kilépni a zsákutcából. Vagyis olyan, a józan paraszti ész számára pl., irracionálisnak tűnő, tehát öncélú kényelem- és élvezet-ellenes mentalitás felvételét kell(ene) gyakorolnia, amelyet a Tarot beavatási rendszerében a 22-es Bolond ikonja testesít meg.

Hiszen ha a jól jövedelmező munkánknak, vagy más anyagi sikereket hozó tevékenységünknek, tehetségünknek köszönhetően kényelmesen – többnyire vikkendezésre rendezzük be az életünket, akkor sosem leszünk képesek megszerezni azokat a, néha valós lelki és szellemi szenvedéssel is járó képességeket (persze szó nincs szándékos balesetekről, önkínzásról vagy direkt beszerzett betegségekről, hanem csak egészséges és normális, hétköznapi, bátor tűz- és erőpróbákról, melyhez két lábbal kell járni a földön és helyt állni!), amelyek átformálhatják a személyiségünket, és ezáltal a mágikus képességeinket.
Az Életfeladata tehát nem lehet más önnek sem, mint a racionális és a valóságos, azaz a tárgyi tényekkel számoló, magasabb rendű – az Egyetemes Törvények elmélyült tanulmányozásával egybekötött – gondolkozási és valóság-figyelési képességek elsajátítása – kiművelése és az ebből következő helyes áldozathozatali képesség kialakítása.

Mivel a Nyilas Tűz jegy, és a szintén a Jupiter által uralt 12. házban áll, ezért a Nyilas Sárkányfarok olyan öntudatlan késztetést is okozhat, amely megakadályozza önt abban, hogy a kreatív magányt önmagának létrehozhassa. Hogy ott elmélyüljön, megnyugodjon, és felfedezze isteni lényét, vagyis az igazi önmagát, a tehát félelem nélküli, isteni magját, amelyre minden körülmények között biztosan támaszkodhat. Mások nyugalmát is képes könnyen megzavarni, mivel ez a Tűz jellegű Sárkányfarok szenvedélyhasználati nehézségeket okoz és ebből kifolyólag öntudatlanul tüzes, heves érzelmi viharokkal párosuló, mérgező megjegyzésekkel kíséri véleményalkotását. Ilyenkor vagy belül, vagy kívül indulatoskodik – tehát mikor magával, mikor másokkal – aztán nehezére esik és mindig belső méreggyártással, önmérgezéssel jár, tárgyilagosan végighallgatni a válaszul érkező kritikát.

Az Ascendens értelmezése
Ahhoz, hogy megváltódási sorsprogramját beteljesítse és a krízisekből, azaz a labirintusból kiemelkedjen, szüksége van az Ascendense szerinti konstelláció pozitív tulajdonságainak a megszerzésére, tudatos kialakítására. Az ön Aszcendense a Bak konstellációban van, ezért önnek igen fontos az Egyetemes Törvények mélyen beható – fizikai és pszichikai tapasztalatszerzéssel járó – ismeretén alapuló bölcsesség kialakítása. Ehhez kitartással részt kellene vennie valamilyen társadalmi-közösségi munkában és ott igen éberen figyelnie kellene a visszajelzésekre akkor is, ha ezek érzelemvilágát felforgatják és sértik a személyiségtudatát. Sőt, akkor még inkább, mivel éppen ez a cél: a karmikus állóvizeknek a felkavarása, és a negatív karmikus reflexeknek a felismerése, kiismerése, leleplezése és ezen keresztüli feloldása, felszámolása! Annál is inkább, mert a Halakhoz tartozó Neptunusz bolygó és a Hold is az 1. házban áll. Amikor egy vagy több negatívan fényszögelt bolygó található az 1. házban, azt jelzi, hogy az ön számára az igazi – spirituális, örök és mindig létező Szellemből táplálkozó Én-képzete, az a bizonyos alkímiai arany öntudata, vagyis, az igazi, állandósuló jobbik, mélyebb és szakrálisabb személyiségtudata kiérlelése és finomítása igen fontos életfeladat. Ennek megfelelően, azaz az isteni rend logikája szerint már egy ideje érkezik önhöz a külvilágból olyan provokáció, mely a helyes áldozatok meghozatalára és életfeladatai felvállalására, a két lábbal való földön járásra kényszerítik. Legyen ez a szülőktől érkező elvárás a biztos munkahely elfoglalása érdekében, illetve a gazdasági önfenntartása iránt, vagy az ismerősök idegesítő kérdései, hogy mikor költözik a szüleitől külön.

Fontos, hogy a kívülről érkező provokációknak akkor is próbáljon mentalitás-váltóztatásra figyelmeztető, sors-jelzés értékű jelentőséget tulajdonítani, hogyha mégoly igazságtalannak érzi is azokat ill., akkor is, ha ezek a jelzések eleinte érthetetlen dühöt és haragot váltanak ki önből. Jól látja, hogy másoknak is halmozottan sok megoldanivaló feladata és nehézsége van, amiből ön egyelőre csak azt a „logikus” következtetést képes levonni, hogy miért szerezzen az általános emberi életfeladatai felvállalásával magának gondot, amikor kényelmes és előnyös a szülei nyakán élnie, vagyis eltartatnia magát. Ez ugyan állandó lelkiismeret-furdalással és frusztrációval jár, de ön úgy érzi, hogy még mindig jobb ebben a folyamatos belső (rejtett) spirituális zavartságban élni, mint egy elkötelezett élettársi viszonynak a fennmaradásáért és egy családnak a gazdasági és morális fenntartásáért és egyben tartásáért dolgozni, küzdeni és áldozatot hozni. Az Ascendese a Bakban áll és ez az a konstelláció, mely megmutatja, hogy milyen felelősségekkel járó, a személyiségtudatát finomítani és csiszolni, a jobbik énjét kialakítani hivatott gyakorlati feladatokat kell felvállalnia ahhoz, hogy a spirituális életfeladatai felvállalása is lehetővé váljon, nem csak egy átlagember polgári elképzelései. Vagyis hogy létrejöhessenek azok a körülmények, amelyek lehetővé teszik a sorsvállalást az ön számára is. Meglátja, hogy ha csak egy bátor és józan lépést is tesz – a nem protekciózó, nem jóságos, hanem az öntől a karmája felismerését, megismerését és feloldását igénylő (sőt: a külső, és a belső negatív benyomásokon keresztül ezt követelő) igazságos – isten felé, akkor ő tíz lépéssel fog közeledni önhöz, és ön azonnal, akár ingyen, vagy szinte ingyen birtokába jut a karma-oldási és ez által, a tényleges boldogulási lehetőségeinek.

Most, hogy sorra vettük a karmapontokat és a személyi sorsképletben általuk jelzett, nagyon mélyen rejtett negatív meghatározottságokat, következzenek a horoszkópjában látható bolygók pozícióinak és fényszögeinek a jelentései, és főként a bolygók karmapontokkal alkotott fényszögeiből következő negatív meghatározottságok, amelyek ha feloldatlanul maradnak, további tragédiákat és felesleges konfliktusokat, betegségeket és zavaros élethelyzeteket okozhatnak.

Említettem már, hogy az egyetemes törvények logikájának a mágikus erejéből az emberbe áradó szellemi (spirituális és kauzális) információknak, vagyis az értelmi-gondolati és asztrális-érzelmi képességekké alakuló fénynek hatalmas sors-változtató ereje van az életünkben. Az Uránusz ezeknek az isteni intelligenciából az alacsonyabb rezgésű szellemi dimenziók szintjén is működni és hatni képes mentális információ-rendszerekké majd tovább: ezen mentális információ-energiáknak a fizikai és biológiai struktúrákká alakulásának és az anyagban való konkrét megjelenésének (az ember esetében: a megsejtéseknek és szellemi sugallatok gyakorlati, anyagi alkalmazásának) a bolygója. Feltétlenül meg kell vizsgálnunk tehát az ön sorsképletében elfoglalt helyét.

Az önnek a bárki számára azonnal látható módon: határozottan szembeszökő szellemi-képzeleti megfordulási képtelenségét az Uránusz bolygó Nyilas Sárkányfarokkal való együttállása által jelzett negatív meghatározódása okozza. Ezt súlyosbítja az ezen együttállás Halak-Lilithel alkotott negatív fényszöge által jelzett negatív spirituális-mentalitás késztetés-rendszer, önkéntelen gondolkozási reflex. Ebből következően ön hol beleszédül a felszíni, anyagi világba, a formákban és színekben, és külső jelenségekben való gyönyörködéssel tölti az idejét, anélkül, hogy bármilyen következtetéseket vonna le saját magára és a sorsprogramjára vonatkozóan.

Hol pedig kegyetlen célratöréssel, forradalomszerű helyzeteket idéz be hamis boldogságvágya kielégítése és hamis áldozatok meghozatala érdekében. Teljesen hiányzik a szexualitásának a partnerrel való egységesülési törekvés spirituális célirányultsága, nem tud arról, hogy a szexuális kapcsolatban nem pusztán fizikai, hanem szellemi-lelki szintű kiegyenlítődés is történik, azaz kellene, hogy történjen.
A Sárkányfarokkal együtt álló Uránusza a Nappal is negatív fényszöget alkot, amely pedig a Lilithel mutat diszharmonikus fényszöget: ez a „Bermuda háromszög” igen veszélyes.


Halak Lilith diszharmonikus fényszögben a Nyilas Sárkányfarokkal együtt álló Uránusszal
Ez a fényszög kapcsolat arra utal a horoszkópban, hogy hamis a harmóniakészsége: vagyis hibás az egység-vágya, hiányzik a valódi egység ősképe a mélytudattalanjából. Ez a hiány misztikus szédület- és kábulatkergetésbe és olyan áldozatszerepekbe süllyeszti önt, melyekben gyűlölködő, és a hétköznapi valóságból elvágyódó érzések vesznek erőt legalább is a hangulatvilágán, tehát a lelkén, de a szellemi képzeletvilágán is, és szeszélyességénél, mélyen rejtett impulzivitásánál fogva, hirtelenül és kegyetlenül állnak be majd az életében az önt az Ikrek (Patkány évében való születés) a Halak, és a Nyilas jellegű karmája oldására hívatott, vészterhes sorshelyzetek. Az árnyék-énje ugyanis valósággal belebújik az Uránusz - Sárkányfarok együttállás által jelzett megfordulási és elköteleződési képtelenségébe, különféle hirtelen előálló ötletek és meggondolatlan irányváltás formájában. Ezzel szemben a felettes –énje olyan sorskörülményeket hoz létre, olyan szükséges gyakorlati tennivaló, és mindenképpen megoldandó feladatok, elintézendő ügyek és mindenképpen a valósággal való harmonizációt igénylő figyelmeztető, új és új, egyre nehezebb és nehezebb életkörülmények formájában, amelyeket egyre kevésbé tud megoldani az árnyék-énje nehézségek elől való menekülési és túlélési stratégiái által. Az árnyék-énje, bár észrevétlenül, de valósággal rákényszeríti önt arra, hogy inkább a valóságot ferdítse és hazudja le önmaga és mások előtt, de legalábbis magyarázza és értelmezze félre, tehát arra, hogy az elnéző nagyvonalúság határait tágítsa végtelenre, és így a szellemi – morális információbefogadást szűkítse minimálisra! Ezért hol sodródik az árral, hol pedig képes a céljait olyan dogmák és vallásos, ember alkotta erkölcsi szabályok szerint berendezni, alávetni magát olyan elveknek, melyeknek semmi köze az Egyetemes Törvények szerint helyes, tehát a karmaoldást és megváltást segítő alapálláshoz.

Halak Lilith diszharmonikus a Nap-Merkúr együttállással
Ebből a fényszögből látható, hogy az ön képzeletvilágából hiányzik egy férfi-modell, akit el tudna fogadni, és akinek önmagát teljesen át tudná adni. Ez a képtelensége nemcsak a létbizalom hiányából és a felnagyított öntudatlan félelmeiből táplálkozik, hanem a Nap Merkúrral való együttállása által jelzett meghatározódása miatt is, ez tehát súlyosbítja a helyzetet. Az árnyék-énje ezt a kettősséget is, mint minden kettősséget felhasznál. Pl. megdumálja önt arról, hogy nem adhatja ki kezéből a partnere irányítását, de nem is hozhat olyan áldozatot, hogy sorsprogramja felvállalásához egy apa-típusú társat keressen magának. Olyan férfit tehát, aki várhatóan teljes értékű, nem csak testi-szexuális kielégülést képes okozni, vagy nem pusztán elméleti agyalás (divatos formájában például egyetemi, vagy főiskolai diplomaszerzés szintjén való okoskodás) adta kéjelgést, képes adni önnek, hanem igazi szerelmi provokációt, szellemi kihívást és feladatvállalási igényt, a valósággal való szembenézési lehetőséget. Még akkor is, ha ezzel több rendbéli és több szintű kényelmetlenséget is provokál, de szellemi-lelki és ezzel: spirituális-öntudati fejlődést biztosíthat, ilyen jellegű szükségletet és feszültséget kelt.


Nap-Merkúr együttállás diszharmonikus fényszögben a Nyilas Sárkányfarokkal együtt álló Uránusszal
A címben leírt fényszög-alakzatban részt vevő Halak Lilith két diszharmonikus fényszög kapcsolata olyan „Bermuda-háromszöget” alkot, mely valósággal benne tartja önt a neveltetése és eddigi élete során kapott, egyrészt materialista-humánus és liberális-polgári, spirituális szempontból korruptnak számító gondolkozási-világnézeti eszmekörben. Másrészt vallásos-misztikus erkölcsi tévképzetekben. Ezért másokkal szemben téves alapú kritikát fogalmaz meg és gyakorol, őket támadja a helyesnek vélt erkölcsi tévképzetei szerint, másokat az ön által hibának tartott nézetei miatt kritizálja, sőt, ha úgy adódik, még elítélően, de legalábbis, önérzetes-kikérően és méltatlankodóan, le is támadja. Vagyis alaptalan és üres, a gyakorlati-tárgyi valóság által vissza nem igazolt felvetésekért. Például, ahogyan a Bak napjegyű barátai azon elvárását is elvetette, hogy a szülői házat maga mögött kellene hagynia és saját megélhetést teremtenie. Így a megváltódáshoz szükséges pálfordulást sem volt képes eddig végrehajtani.

Halak Lilith diszharmonikus fényszögben a Plútóval
Ez a fényszög kapcsolat azt jelzi, hogy általában az életben és a sorstörténésekben, de különösen a szerelmi-szexuális együttlét rejtelmeiben képtelen felfedezni az egységes, egyetemes isteni igazságot, tehát képtelen a legmagasabb fokú szeretet kifejezési formáján, a szerelmi együttléten keresztül visszakapcsolódni az isteni létbe, illetve közben átélni a tiszta, irányítatlan szeretetet. Helyette egoista módon rendre a saját vágyai és ambíciói kielégítésére törekszik, érzéki örömöket és kábulatokat hajszol. Lehet igazságtalan, titkolózó, áruló, szélsőséges esetben szadista, rombolási és önrombolási hajlamok kiélését célzó vágya, közben nagy valószínűséggel hiányzik önből a bűntudat és a partnerével szembeni felelősségérzet.
Mivel ezt a fényszöget a Plútó és a Neptunusz bolygók diszharmonikus fényszöge kíséri, az epilepszia kialakulásának is fennáll a lehetősége.
A hirtelen előálló destruktív gondolatoknak a vágy-képzetek és sugallatok formájában, vagyis még csíra-állapotukban való megkeresése, tudatos felismerése, az agresszív viszonyulások leleplezése és kitisztázása, felszámolása megelőzheti az ön élethelyzetét, de esetleg még a környezetét is veszélyeztető szerencsétlenségek kialakulását, végzetes állapotba jutását és a visszafordíthatatlan károk létrejöttét.

Nap-Merkúr együttállás diszharmonikus fényszögben a Plútóval
A Nap és a Merkúr bolygók együttállása esetén vagy a Nap nyomja el és rendeli magának alá a Merkúrt, a racionális gondolkozási képességét, vagy a Napjegy természete uralja a gondolkozást, ami gondolkozási merevséget okozhat. Mivel a Merkúr otthona, az Ikrek önnél karmikus motívumként jelenik meg a sorsképletében, ebből kifolyólag egy magasabb szintű logika szerinti gondolkozási késztetés is létrejöhet. Azonban a Nap-Merkúr együttállást a Plútó negatívan fényszögeli, ezért az individuális én-tudata – vagy ha az dominánsabb – a racionális gondolkozási képessége nem tud kapcsolódni az isteni igazság szerinti logikus gondolkozás szelleméhez és ez a magasabb szintű logika inkább misztikus és okkult, „boszorkányos” élmények kergetésére is serkentheti, vagy ellenkezőleg a termékenyítő szellemi információval szembeni elzárkózást okoz.

Önkéntelen zsarnokoskodási és uralkodási vágy hajtja személyiségtudatát, önkéntelenül is, spontán módon túl akar tenni másokon és főleg a gerinces szerelmi partnerével kerül versengési helyzetbe, ha talál ilyet, illetve, ha elfogadja az ilyen férfiak közeledését. A rejtett irányítás és a hatalom sunyi megszerzése és az irányítás megtartása érdekében nem retten vissza különféle intrikák, áskálódás és alkalomadtán még a hitelrontás alkalmazásától sem.
Mivel a Nap a Marssal és az Uránusszal is negatív fényszögeket alkot, sorsellenes haragvások, istenellenes késztetések, neheztelések jelentkezésére lehet számítani. Ez az istenellenes haragvás különösen veszélyes lehet az árnyék-én kezében, amikor a Kos napjegyére jellemző gyors célratöréssel nem éri el azonnal a vágyott, téves alapon kigondolt, ön által egyedül boldognak és üdvösnek képzelt állapotot. Ez az elképzelt boldogságállapot rendszerint valamilyen érzéki élvezethez kapcsolódik, melyet a szexualitást felhasználó reklámok és hirdetések kifejezetten jól meglovagolnak. Például ezáltal is felismerhetőek ezek a sorsrontáshoz vezető alantas vágyak. Az életében megjelenő kudarc helyzetek és hátráltatások, mivel és amennyiben metafizikailag nem értelmezettek, tartós megváltásellenes mentalitást szülhetnek és rögzíthetnek a személyiségtudatában, amennyiben hagyja magát a Halak Lilthje által jelölt éberségvesztési állapotokban időzni, és amennyiben nem törekszik tudatosan a, például a Tarot beavatási rendszer 22-es ikonjának, vagyis a Bolondnak a teljes spirituális beavatottsága elérésére, a teljes kiegyenlítődési képesség megszerzésére.


Lilith diszharmonikus fényszögben a Nappal
Ebből a fényszögből is látható, hogy hiányzik egy férfimodell, akit a szeretett férfi megtestesüléseként elfogadhatna. Többek között ez is okozta tehát, hogy a jelenlegi élettársa nem egy ellenállhatatlan szerelem következtében vált partnerévé.
Sőt a férfiakkal szemben felsőbbrendűségi komplexus is jelentkezhet, a férfiakat nem tartja elég kifinomultnak és a nemes érzelmeihez méltónak. Ez a diszharmonikus fényszög jelezhet éretlenséget is, azaz hogy nem képes szembenézni az érzelmi, szentimentális nehézségekkel. Ezért lehetséges az is, hogy kezelhető és kiszámítható, az érzelmi hullámvasúttól távol eső, azaz a valódi spirituális információk felkavarásától önt mentesítő, megkímélő, tehát a spirituális fejlődést provokáló viselkedéstől mentes szeretőt tart. Ezzel megfosztva magát a valódi szerelmi-szexuális kiegészüléstől, kielégüléstől, tehát az egységbe vivő, meghitt és a tényleges boldogságot kiérlelni hivatott szerelmi élettől. Ugyanis éppen az árnyék-én, azaz az „ördög”vagyis a kételkedő eszünk az, ami a könnyítéseket kieszeli a számunkra azokban a helyzetekben, ahol isteni önvalónkkal együttműködve még lenne erőnk a határaink kitolására. De vigyázat: nem a felesleges és hiábavaló szenvedésre (ahogyan az izomláz vagy az edzés utáni fáradtság sem egy kategória a csonttöréssel).

A Nap-Merkúr együttállás, a Plútó és a Halak Lilith negatív fényszög kapcsolatai alkotta újabb „Bermuda-háromszög” valóságos megváltásellenes központot képez a horoszkópjában, melyben az árnyék-énje óriásira dagadhat és elnyelheti önt. Hiszen olyan hamis öntudatot és önbizalmat kölcsönöz önnek, ami miatt ön minden értelmes, és a felébredését segítő spirituális információt balgaságnak és szükségtelen, felesleges szószaporításnak, sőt: sületlenségnek bélyegez és kizárólag saját filozófiai eszmefuttatásait képzeli logikailag helyénvalónak, üdvösnek. Ennek az eszmei bezáródásnak azonban önre negatívan visszaható következménye a valószínű, mert a misztikusan vallásos és obskúrus, mágiázási vágyaktól sem mentes képzelete és uralkodási vágya, a férfiakhoz, mint a spirituális Fény megtestesítőihez való felsőbbrendű viszonyulása majdhogynem képtelenné teheti önt az (Abszolútummal) isteni létezéssel való egybeolvadásra és a boldogulását egyedül elhozni képes sorsvállalásra, a keresztje felvételére. Hiszen egyelőre, messze nem tud azonosulni azzal a tudattal, amit Jézus úgy írt le, hogy „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet”.

Halak Lilith diszharmonikus fényszögben a Nyilas Sárkányfarokkal együtt álló Uránusszal
Ez a fényszög kapcsolat azt jelzi, hogy szexualitásának teljesen hiányzik a célirányultsága, a szerelmi-szexuális vágyai teljesen nélkülözik annak az eredeti funkciója szerinti gyakorlását, tehát a spirituális Fény és Szeretet kiegyenlítődésének aktusát.
Impulzivitás, szeszélyesség és agresszív érzelmi kirobbanások jellemzik. A valódi kiegyenlítődés hiányából, érzelmi-lelki kielégületlenségéből fakadóan mentális betegségek is előállhatnak, illetve katasztrófaszerűen beálló lelki megpróbáltatások, forradalomszerű, kegyetlen és kényelmetlen helyzetek, esetleg sebészi beavatkozás, lelki-mentális és fizikai egyensúlyvesztés léphetnek fel. Az ilyen helyzetekkel szemben – mivel karmikus meghatározottság a kiváltójuk – nem biztosíthatja be magát kényelmes párkapcsolattal. Épp ellenkezőleg, olyan társ felkutatására lenne szüksége, akivel feloldhatja ezt a negatív meghatározottságát: valódi spirituális és testi-lelki kiegyenlítődésre törekedve.


A Szaturnusz, Vénusz és Jupiter bolygók negatív fényszögei alkotta egyenlő szárú háromszög
Ez egy olyan hamis boldogságszerzési, öncélú boldogsághajszolási és kényelemszerzési, kényelemféltési programot működtet a személyiségében, mely a felszínen is, környezete számára is látható és érzékelhető, a bolygók karma-pontokkal alkotott fényszögeinél kevésbé rejtett és talán önmaga számára is ismert. Mivel azonban a jelenlegi társadalmi szokások divatossá és követendővé váltak: az öncélú élvezet-hajszolás, újabb és újabb különféle érzéki örömöket szolgáló, és ezért ugyancsak a gazdaságnövesztés és a gyermekkényeztető nevelés a „fejlett” iparosodott országokban (hazánkban is), ezt a végzetesen hibás, kényelemszerető, szellemileg lusta, hamis boldogságkergetést és kényelmi biztosítottságot senki nem teszi önnek szóvá. A Bak napjegyű barátai és a szülei is óvatosan említették. Gondoljunk csak azokra a nőkre, akiknek fiatal korukban a tökéletes alak és műkörmök megszerzése a legfőbb cél, majd amikor gyermeket vállalnak, akkor – az általában egyke – gyermeket folytonos szórakozással és minél színesebb, csillogóbb és érdekesebb élményekkel kényeztetik és kábítják a társadalommal tökéletes egyetértésben.
A hamis boldogságvágyról alkotott kritikát, barátai, szülei óvatos megfogalmazását semmiképp nem tartja magára vonatkoztatva valós, érvényes elvárásnak. Az önt máig eltartó, kitartó, a gyámolított-gondviselt gyermeki állapotba visszavágyódást kiszolgáló, azt élvezni hagyó szülei sajnos nem is tesznek határozott (drasztikus, gyökeres) lépéseket, hogy ön felnőtt létére az általuk eltartott helyzetből kilépjen, hogy saját család és saját egzisztencia megteremtésére törekedjen. Sőt ön még arra sem vállalkozik, hogy önmagát eltartsa, nem hogy egy igazán és mélyen szeretett férfival együtt eltartson és működtessen egy ön által is létrehozott családot. Hiszen erre a megvalósításra még el sem határozta magát. Sőt, ettől a gondolattól még annyira elhatárolja magát, hogy az egyenesen gyanús (beteges…).

Nap diszharmonikus fényszögben a Marssal
E két Tűz bolygó diszharmonikus kapcsolódása miatt – tehát nem csupán a Kos Napjából következően – ön erősen szenvedélyes, tehát: öncélúan – feleslegesen és indokolatlanul – türelmetlen, indulatos, önfejű természet, hiúságában könnyen sérthető, erős veszekedési hajlammal. Igyekszik ugyan nem mindig spontán módón is nyers-nyíltsággal kifejezni a sértődöttségét és sebzettségét, de ez nem mindig sikerül. Illetve ha sikerül is, érződik az erőltetett udvariasság, a mögöttes negatív-energia törtet és a feszültség, amely bármikor kirobbanhat és minden megvalósítást, a legszebb emberi kapcsolatokat is elsöpörheti, tönkre teheti. Persze van, hogy ennek az abszolút ellentétét is megéli, és tehát, ellenkező esetben sokáig képes magában viselni a fullánkot és lelkileg gyötörni magát – olyan helyzetek miatt, ahol az isteni igazság felszínre kerülése miatt harcolnia kellett volna, de elmulasztotta – egészen a szervezet teljes legyengüléséig. Sok a spontán, nyers, életenergiája, amit alkalomadtán el is fecsérel, hajlamos szélsőségekbe esni ezen energiák felhasználásában egészen a nyílt, vagy a burkolt gondolati agresszivitásig. Túlzott szenvedélyessége és türelmetlensége, gátlástalansággá, kegyetlenséggé, vagy rombolási hajlammá is fajulhat.

A Nyilas Sárkányfarok is igen erős Tűz-karmát jelez, amit a rajta álló levegős Uránusz csak súlyosbít. Vigyáznia kell, mert árnyék-énje teljes erőbedobással felhasználja ezt a Tűz-karmát is az ön erkölcsi-spirituális kisiklatására. Elhiteti önnel, hogy konfliktuskerüléssel elsimíthatók a viták, ez egészségesebb a konfliktus-vállalásnál, aztán titkon mégis mindenkivel vitában áll gondolatban, és addig képes folytatni a valóságban ki nem próbált igazságérvényesítést, amíg gyulladásos, hűléses megbetegedések kényszerítik a lenyugvásra. De hiába, mert ebből nem lehet hibabelátási képesség (Jupiter a Nyilas ura!). Árnyék-énje máskor veszélyes indulatkitörésekre, hisztériázásra, vészes, de teljesen felesleges és hiábavaló – sőt a Polaritás Törvénye hatására a céljával ellentétes eredményt és megvalósításokat provokáló – dühkitörésekre ösztönzi önt, amennyiben erős ellenállást érzékel. Ezekből, ha nem ébred önmagára, lázas, vírusos megbetegedésekre számíthat.
Az Árnyék-énje megdumálja, hogy kerülje a határozott és céltudatos férfiakat (ahogy jelenlegi élettársáról nem mondható el, hogy ő viselné a nadrágot). Hiányzik az egészséges, bátor viselkedésről, határozottságról alkotott helyes kép a mélytudattalanjából és mindenféle béketűrő szerepekben tudja csak elviselni a jobb sorsra érdemes férfiakat.

_________________
A Szellem bármely megnyilvánulása ugyancsak szellem. Az anyag is tehát.


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO