ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.02.20. 22:30

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
 Hozzászólás témája: Édesanyám sorsképlete
HozzászólásElküldve: 2016.12.03. 03:30 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
Anyám képletében a Vénusz motívum hangsúlyos: Mérleg Ascendenssel született, a Bikának megfelelő Disznó évében, Skorpió Sárkányfarka a Bikának megfelelő 2-es házba került, Bika Sárkányfeje a Skorpiónak megfelelő 8-as házba, a Vénusza pedig egy Nyílhegy alakzat csúcsán áll. A Skorpió és a Bika egymás komplementer jegyei, tehát az ő spirituális fejlődési íve a Skorpió-Bika tengelyen kellett volna megvalósuljon, kiteljesedjen, vagyis a negatív skorpiói meghatározódásait mind jobban feloldva, meghaladva, nem csak a Skorpió jegyével harmonizálódhatott volna, hanem a Bika pozitív tulajdonságaira, képességeire is egyre inkább szert tehetett volna. Ezt mutatja a Bikában álló Sárkányfeje is, vagyis a karmájától megváltott állapot az ő esetében a Bika pozitív tulajdonságainak, képességeinek az elérését, használatát, működtetését jelentette volna. Tehát ha a karmapontok és negatív fényszögek által jelzett karmikus meghatározódásait oldani tudta volna, a karmaoldás eredményeképpen egyre inkább a Bika pozitív szellemiségét tudta volna működtetni.

Az ő esetében a vénuszi őserővel való harmonizálódásnak nagyon fontos szerepe lett volna, ez volt a kulcsa annak, hogy feloldhassa a Vízöntő Lilithje és Skorpió Sárkányfarka által jelzett karmáját is. Hogy ez megvalósulhasson, a karmája oldásához kapott segítséget a Mérleg Ascendenssel (de ezért volt számára szükségszerű az is, hogy a Sárkányfarka éppen a 2-es házba kerüljön). Vagyis benne potenciálisan megvoltak azok a pozitív vénuszi tulajdonságok, amelyeket tudatos önneveléssel viszonylag könnyen elő tudott volna hívni magában, és ezzel nem csak a kettes házas karmájának a feloldásában kaphatott volna segítséget, hanem többek között a Vízöntő Lilithje (és az azzal szorosan együttálló Napja) által jelzett levegő karmájának az oldásában is. Aki pozitívan tudja megélni a vénuszi őserőnek a szellemiségét, az a négy világalkotó őselem (Tűz, Föld, Víz, Levegő) között könnyen tud harmóniát teremteni, így a negatív levegős meghatározódásait is könnyebben fel tudta volna oldani.

A Vízöntő karmája oldásához azzal is segítséget kapott, hogy az egyik uralkodó bolygó, az Uránusz, a metafizikai megismerések házába került, vagyis a metafizikai ismeretek szerzésével, azoknak a hétköznapokban való alkalmazásával az uránuszi szellemiséggel is harmonizálódni tudott volna. A metafizikai tudás ugyanakkor a Skorpió karma oldásához is nagyon fontos, hiszen a végső igazságok felderítése, kiszimatolása lett volna az egyik életfeladata, és az ezek szellemében történő megfordulás, újjászületés.

A másik uralkodó bolygó, a Szaturnusz az ő képletében a saját házába, a Baknak megfelelő tízes házba került, együttállásban a Skorpió egyik uralkodójával, a Plútóval. Anyám képletében ez a ház (és a négyes-tízes háztengely) kiemelten fontos. A vízöntői tévképzetei (amelyek leginkább a családdal kapcsolatosak kellett legyenek) kitisztításához kapott nagy segítséget azzal, hogy ez a két bolygó éppen ide került. A Bakkal analóg életfeladatok végzése közben, a közösségi életben való részvétellel, a minél nagyobb felelősség vállalásával ezen az életterületen az egyetemes törvények működését is megérthette volna, és a nyílt színen vállalt konfrontáció által könnyebben lelepleződhettek volna előtte téves elképzelései, így könnyebben kijavíthatta volna azokat. A felelősségvállalás, szigorúság, (ön)fegyelem, mértéktartás őserejét megtestesítő Szaturnusz mellett az isteni igazság, a végső kiegyenlítődés bolygója, a Plútó is ebbe a házba került. Ezek a Bak jellegű, kemény, kíméletlen tapasztalatok azért kellettek (volna) tehát neki, hogy képes legyen oldani mind a vízöntői, mind a skorpiói karmikus tévképzeteit. Ezért kerülhetett a Skorpió másik uralkodója, a Mars, éppen a Vízöntővel analógiában álló 11-es házba, hogy a nyílt színen vállalandó konfrontációkhoz a kellő bátorságot megkapja. De ugyanilyen bátorság lett volna szükséges a pálforduláshoz is, ahhoz az uránuszi fordulathoz, hogy képes legyen megfordulni, amikor szükséges, majd a negatív skorpiói meghatározódásait meghaladva gyökeresen megváltozni mentálisan, és újjászületni.

Hogy éppen ez nem sikerült neki, azt mutatja az, hogy éppen vastagbélrákban hunyt el fiatalon, hirtelen-váratlan uránuszi fordulattal, a szervezetét a rák néhány hét alatt felemésztette.
Azt, hogy a Skorpió karmájával mi volt az, amit nem tudott elengedni, amit nem tudott megbocsátani, s ami végül ilyen végzetes betegségként materializálódott, csak találgatni lehet utólag.

Amiről biztosan tudok, az az, hogy kiengesztelhetetlenül gyűlölte a román diktátort, Ceasescut, de nem csak őt, hanem a románokat is. A hangsúlyos 4-es háza jelzi a képletében a szülőföldhöz, a nemzethez való mély ragaszkodást, és számára a magyarságtudata szorosan kapcsolódott az elnyomók utálatához, az irántuk érzett bosszúvágyhoz. A haragját, utálatát fokozta az, hogy a tanügyben dolgozva nap mint nap hazudnia kellett, ha nem akart bajba kerülni. Gyakran idézte József Attilát: “sziszegve sem szolgálok aljas, nyomorító hatalmakat” – pedig sajnos ezt kellett tennie. De nem csak a magyarsága miatt érezte magát üldözöttnek, hanem a megélhetésünkért, az anyagiak miatt is folyamatosan aggódott. A 2-es házában állt a Sárkányfarka, s ennek megfelelően ő folyamatosan félt, nyomasztotta, hogy mi lesz velünk, hogy tudja majd a családját ellátni. (Emiatt gyakran jártunk át bevásárolni Magyarországra, ami nem volt egyszerű, hiszen nem csak megalázó volt “románként” a debreceni piacon árulni, hanem hazafelé is csempészni kellett bizonyos dolgokat, amiket tilos volt átvinni Romániába. Ez szintén csak megerősítette a skorpiói tévképzeteit.) (Az anyagiak miatti folyamatos, irracionális aggódást én is örököltem tőle, a negatív Neptunuszom a 2-es házban áll.)
Még nyomasztóbbá vált ez a helyzet, amikor nagybátyám, az anyám öccse, átszökött Magyarországra. Már csak anyámnak volt akkoriban útlevele (róla valahogyan elfelejtkeztek, nem vonták be az útlevelét), és ő volt az, aki néha meglátogathatta a nagybátyámat, hírt hozhatott felőle. Anyám emiatt is sokat aggodalmaskodott, s valószínűleg még mélyebb gyűlöletet érzett a rendszer iránt, amiért az öccsét is elveszítette. (Később, amikor a rendszerváltás után nagybátyám hazalátogatott, anyámat nagyon megbántotta: úgy ment vissza Magyarországra, hogy tőle el sem búcsúzott, pedig tudta, hogy anyám nagyon várta. Ez volt az utolsó alkalom, amikor találkoztak, s anyám valószínűleg emiatt sokat bánkódott, gyötrődött, hiszen nagyon szerette a testvérét.)

Skorpiói meghatározódásai miatt (is) neheztelt a férfiakra is, és néha félig viccesen azt mondta nekem és a nővéremnek, ne foglalkozzunk velük, maradjunk az ő kislányai. Ő maga sem tudott függetlenedni az anyjától, elengedni a gyermek-szerepet, és attól is félhetett, hogy majd minket el kell engednie. Bár azzal, hogy ezt meg kell majd tennie, minden bizonnyal tisztában volt, hiszen engem például nagyon következetesen leszoktatott arról, hogy vele egy ágyban aludjak, bár én sokat sírtam és könyörögtem is neki, de ő szigorú volt és hajthatatlan.

A Vízöntő szellemiségével való harmonizációhoz volt szükséges az is, hogy az Uránusz a 9-es házba kerüljön, amely a metafizikai információk megszerzésének a háza, vagyis ilyen jellegű életfeladatokat jelez. Ezek az információk kellettek volna ahhoz, hogy a Lilith által megzavart, ellentétükbe fordított ideákat kitisztíthassa, s ezáltal az öntudatát és a merkúri gondolkodását is a megváltás szellemiségéhez hangolja, ezt az értékrendet kövesse.

A jupiteri értékrend könnyebb megértéséhez jelentett volna segítséget a számára az, hogy a Nyilas jegyében álló Jupitere a közvetlen, hús-vér tapasztalatok életterületére, az Ikrekkel analóg 3-as házba került. Itt, akárcsak a tízes házban, a közvetlen, letagadhatatlan tapasztalatok szerzésének a lehetősége volt (lett volna) nagyon fontos, amelyek segítségével a megváltás elérésének a megcélozásával, a helyes irány felvételével, az egyetemes törvényekhez igazított értékrenddel megfordulhatott és újjászülethetett volna.

A Vízöntő Lilithje és Napja, valamint a Merkúrja is a Ráknak megfelelő 4-es házba került, vagyis neki az anyagi javakkal való bánásmód megtanulása mellett az is az egyik életfeladata volt, hogy megtanuljon egyrészt elszakadni a volt családjától, függetlenedni tőle spirituálisan is és autonóm személlyé válni, másrészt a családalapítás, gyermekgondozás, feleség- és családanyai teendők elvégzése által kitisztítani a személyi öntudatát, meghatározni önmagát. Ehhez az életfeladatához szorosan kapcsolódik az Ascendens uralkodójának a házhelyzete is, hiszen ezzel is segítséget kapott ahhoz, hogy minél inkább megismerhesse, meghatározhassa önmagát. Ugyanis a Vénusz éppen az önnevelés, önmegismerés, önfejlesztés életterületére, az 5-ös házba került. Nem véletlenül történhetett ez, hiszen a személyi öntudatát jelző Vízöntő Napja, amelyik nem csak teljesen negatív, de még a Lilithtel is szorosan együttáll, a tűzkarmához hasonló zavaros öntudatot, önértékelési és önérzékelési zavarokat jelez. Ezért volt fontos és szükségszerű az, hogy az Ascendens uralkodója éppen a Nappal és az Oroszlánnal analógiában álló 5-ös házba kerüljön, mert az Ascendens pozitív tulajdonságainak az előhívása, megerősítése egyben a személyi öntudata megerősödését, kitisztulását is maga után vonhatta volna. Így ezzel nem csak a vízöntői meghatározódásai oldásához kapott segítséget, hanem – mivel a Lilith és a Nap a 4-es házban állnak – a feleség- és családanyai szereppel kapcsolatos tévképzetei feloldásához is.

A Mérleg Ascendense által jelzett pozitív vénuszi tulajdonságok, képességek, amelyek a születésétől fogva benne lappangtak, az anyai ági ősöktől örökölt negatív vénuszi meghatározódásai feloldásához, meghaladásához lettek volna nagyon fontosak. Anyám képletében az 5-ös házban álló Vénusz egy Nyílhegy alakzatot képez a 12-es házban álló Neptunusszal és a tízes házas Plútóval, úgy, hogy a Vénusz áll az alakzat csúcsán. Ez szerelmi-szexuális problémákat jelez, s hogy ez mélyen gyökerezik a családunkban, azt az is mutatja, hogy a nagyanyámnak rendszeresen nagyon erős vesegörcsei voltak, dédnagyanyám pedig súlyos deréktáji gerincsérve miatt már fiatalon ágyhoz kötött beteg lett (amibe aztán 41 évesen bele is halt). Az anyám esetében ez a Vénusz ráadásul az 5-ös házban van, amely nem csak az önismeret, önmeghatározás, hanem az elkötelezetlen párkapcsolatok háza is.

A Nyílhegy alakzat éppen az Oroszlán Plútójával köti össze a Vénuszt (az Oroszlán motívum tehát megduplázódik: az önismeret fontossága, amelyet a negatív Napja is jelez, de az egyenesség, gerincesség, őszinteség, bátor szembenézés is fontos szerepet kap – főleg, ha tudjuk, hogy végül rákban halt meg, ami pedig a huzamos önáltatás, önbecsapás, saját magának való intenzív hazudozás eredménye.) A Nyílhegy harmadik bolygója a Mérleg Neptunusz a saját házában, a 12-esben áll. A két feminin bolygó az egymás által uralt jegyekben áll: a Vénusz a Halakban, a Neptunusz a Mérlegben. A Nyílhegy alakzat bolygói az 5-ös, tízes és a 12-es házakat kötik össze, ezek kaptak a karmaoldás szempontjából fontos szerepet. Az 5-ös és a tízes házak a nyílt színen vállalt életfeladatokat jelzik, és mindkettő fontos volt a számára ahhoz, hogy ki tudja tisztítani a Nap negatív fényszögei és a Nap-Lilith együttállás által jelzett öntudati zavarokat. Az ötös házhoz tartozó életfeladatok végzése az önmaga megismerését, fejlesztését, az öntudata erősítését eredményez(het)te volna, míg a Szaturnusz által uralt tízes házas életfeladatok elvégzése közben a Vízöntő karmáját oldhatta (volna). A tízes ház az ő képletében különösen fontos szerepet kapott, hiszen Skorpió és Vízöntő karmásként mindkét jegy egyik uralkodó bolygója, a Szaturnusz és a Plútó, itt található, sőt, a négyes ház uralkodó bolygója (a Hold) is a tízes háznak majdnem a csúcsán áll. (A Hold volt tehát, ezek szerint, a vezércsillaga, és valószínű, hogy ezt nem tudta elfogadni a Skorpió karmájával, hogy ő „csak” egy anya, amikor ugyebár annyi minden lehetne, annyi érdekes szerepkört betölthetne ehelyett, és érvényesülhetne… Holott a 4. ház éppen elég családanyai életfeladatot mutat. Neki tehát a társadalomban – közösségi életben is a gyermekeivel valósággal „tüntető” boldog édesanya kellett volna lennie, de nem tudott az lenni a skorpiói meghatározódása miatt.)

A Nyílhegyben részt vevő harmadik bolygó, a Neptunusz, amelyik a teremtő női képzelet őserejét testesíti meg, a saját házába került: az istenazonosságtudat megtapasztalását lehetővé tevő kreatív magány életterületére, a 12-es házba. Míg az ötös és a tízes házak a nyílt színtéren végzendő feladatokat jelzik, addig a 12-es ház a legelzártabb, legrejtettebb. Ehhez a házhoz olyan tevékenységek tartoznak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy megtapasztalhassuk az istennel való egységet, azonosságot: befelé fordulás, elmélyülés, kontempláció, meditáció. Az anyám képletében azért lehetett annyira hangsúlyos ez a terület, mert a Skorpió karma oldásához is a szemlélődést, önvizsgálatot lehetővé tevő csend és magány szükséges. Ugyanakkor a 9-es házas életfeladatok teljesítéséhez, végrehajtásához is elengedhetetlenül fontos a kreatív magány rendszeres megélése, így megértheti az egyetemes törvényeket, és azt is, miért fontos kollaborálni a világot létrehozó és fenntartó őserőkkel.

A leghangsúlyosabb tengely a 4-es-10-es ház tengelye: a 4-es házban a Nap, Lilith, Merkúr, a tízes háznak szinte a csúcsán a Rák uralkodója, a Hold áll (a Rák jegyében), illetve a Szaturnusz és a Plútó az Oroszlánban. A Rák Hold azért kerülhetett ilyen kiemelten fontos helyre, hogy anyám ezzel is segítséget kapjon a 4-es házas feladatai elvégzéséhez. A karrier, hivatás házában álló Hold azt jelzi, hogy a gyermekekkel való bánás volt az a szakma, amelyik a legmegfelelőbb volt a számára ahhoz, hogy a Rák jellegű karmáját oldani tudja. (Valóban ennek megfelelő munkát végzett: óvónőként dolgozott.)

A négyes házhoz kapcsolódó életfeladatai elvégzéséhez is nagy segítség a Mérleg Ascendens, hiszen a benne lappangó pozitív Mérleg tulajdonságok előhívásával, megerősítésével (a szerelmi – szexuális élmények és átélések - harmónia és az egyensúly megértése, működtetése a tárgyi valóságban, s főként a párkapcsolatban, és ennek – tehát a szerelmes feleség és szerető édesanya nyílt, őszinte és bátor vállalása a külvilágban. De valószínű, hogy éppen ettől fosztotta meg a Skorpió karmája és a rejtett Mérleg karmája, vagyis az, hogy nem tudott magától boldog lenni és az apám iránt érzett szerelmét megfelelően átélni, azt minden életterületen nyíltan és maximálisan átélni.) a családi élet harmóniáját is könnyebb lett volna megvalósítani. Egyrészt a párkapcsolati harmónia fenntartásához is fontosak a pozitív Mérleg tulajdonságok, másrészt pedig a konfliktusok bátor felvállalása úgy segíthette volna a Rák karmája oldásában, hogy a volt családjától (elsősorban a kapitányos és erős akaratú anyjától) függetlenedni tudott volna. Ez pedig nagyon fontos lett volna a számára, a Rák karmájával, hogy spirituálisan is felnőtté váljon, az anyjától teljesen függetlenítse magát, mert az anyaságot a maga teljességében csak így tudta volna megélni. A négyes házban álló Napja jelezte a családdal kapcsolatos életfeladatát: az öntudatát éppen a családanyai feladatok végzése által tudta volna megtisztítani, úgy, hogyha az anyaságot őszintén és teljes örömmel fel tudja vállalni, ha képes magában meglátni az Istenanyát, és ezt teljes mértékben megéli, ahogyan azt a tízes ház elején levő Holdja is jelzi.

Az anyjától való függetlenedés, a “lelki köldökzsinór” végleges elvágása azért is lett volna nagyon fontos, hogy a párkapcsolata is harmonikusabb lehessen, hogy a házasságukba, a mindennapi ügyes-bajos dolgaikba ne szólhasson bele senki más, akár segítség ürügyén is ne irányítgathassa az anyja őket, mint hozzá nem értő gyermekeket.

Sajnos metafizikai ismeretek híján nem tudta azt, hogy milyen életbevágóan fontos volna az a számára, hogy ne a külvilág elvárásainak akarjon megfelelni, ne akarjon mindig olyan jó és béketűrő ember lenni, hanem vállalja fel a konfliktusokat, ne törekedjen a taknyos békére, és nyíltan, bátran álljon ki az érdekeiért, váljon független, autonóm személlyé, a Vízöntő pozitív szellemiségének megfelelően.

A metafizikai ismeretek, a metafizikai gondolkodásmód kialakítása azért is lett volna nagyon fontos a számára, mert így képes lett volna fölülemelkedni a félelmein: a 2-es házas aggodalmakon a családunk megélhetését illetően, a 4-es házához köthető nemzetféltésén, üldözöttség-érzésén, de a skorpiói gyűlölködésén, megbocsátási képtelenségén is a románokkal szemben. A metafizikai tudás segíthetett volna az elengedési képesség kialakulásában is, hogy könnyebben el tudja fogadni azt, hogy a gyermekei felnőttek lesznek, és az anyaszerep nem egy életre szól.

A gondolkodásának a megváltoztatására lett volna elsősorban szüksége, hiszen a (metafizikailag) helyes gondolkodással az egész életvíziónkat megváltoztathatjuk, és a megváltás irányába elindulhatunk. Anyám képletében a Merkúr éppen a Vízöntőben áll, tehát egyfajta pálfordulást kellett volna végrehajtania, hogy a karmikus meghatározódásai labirintusából kitalálhasson.

A metafizikai ismeretek megszerzése által megérthette volna azt, hogy mágikus képzelete teremti azt a realitást, amelyben él, ezért nem kell aggodalmaskodnia az anyagi helyzete miatt, és haragudnia, neheztelnie, gyűlölködnie sem kell másokra az őt ért nehézségek miatt. A teremtő, mágikus képzelet bolygója, a Neptunusz, az ő képletében a saját házában, a Halakkal analóg 12-es horoszkópházban található, s ez azt jelzi, hogy neki az elmélyülés, a kreatív magány megélése nagyon fontos feladata lett volna. Azért kerülhetett a Neptunusz a saját házába, hogy ezzel is segítséget kapjon a karmaoldáshoz, hiszen ez a képesség nagyon fontos lett volna a 2-es házas Skorpió Sárkányfarka által jelzett karmája oldásához is.

Ennek a tudásnak a hiányában éppen a negatív skorpiói meghatározódásai, tévképzetei uralkodtak rajta olyan erősen, hogy végül a fizikai síkon ez a vastagbele elrákosodását okozta. Innen áttét képződött a májára is, amelyik éppen a Jupiterrel-Nyilassal analóg szerv, és a szelektálás, az értékrend, a hierarchia tartozik hozzá. Bár ő nem volt Nyilas karmás, de az ő képletében a Jupiter éppen a Nyilas jegyében található, a közvetlen tapasztalatok házában. A jupiteri-nyilasi szellemiséget tehát a hétköznapokban, a mindennapi tárgyi valóságban kellett volna működtetnie, ennek a képességét kellett volna megtanulnia kifejlesztenie magában, s ehhez nyújtott volna segítséget a metafizikai megismerések házában álló Uránusza is.

A neptunuszi őserővel való harmonizáció fontosságát mutatja az is, hogy ez a bolygó vesz részt a Nyílhegy alakzatban, két fontos bolygóval: a Skorpió egyik uralkodójával, a Plútóval, és az Ascendens uralkodójával, a Vénusszal. Vagyis a 12-es házas életfeladatok ugyanolyan fontosak voltak, mint a tízes és az ötös házas életfeladatok, és ez a három terület összefüggött egymással, egyik feltételezte a másikat, illetve kölcsönösen segítették is (volna) egymást. De a kreatív magány, az elmélyülés – meditáció - érdekében vállalt elzártság, az önkéntes bezártsággal létrehozható elkülönülés a világ öncélú nyüzsgésétől, az antikrisztusi (megváltásellenes) törekvéseitől, ezek pozitív és elmélyült megélése a hangsúlyos 4-es háza miatt is nagyon fontos lett volna.

A 4-es házában található a Lilithje és a személyi öntudatát jelző Napja valamint a pragmatikus gondolkodás bolygója, a Merkúr is, és mind a három a Vízöntőben áll. A 4-es házba bezárva állt tehát a Nap is, a Merkúr is, mégpedig éppen a szabadság, a függetlenség jegyében. Ez azt jelzi, hogy a tudattalanjában hatalmas feszültség, irracionális szabadulásvágy, fullasztó, klausztrofóbiás érzések lehettek, amelyek valószínűleg egész életében rejtve maradtak a nappali, tudatos énje elől. Valószínű, hogy homályos sejtelemként, rossz érzésként, furcsa álomképként néha a felszínre törtek, a mélyben azonban akkor is munkáltak, ha neki erről nem volt tudomása – és valószínűleg nem is akart volna tudni róluk, annyira ijesztőeknek és szégyenteljeseknek érezhette ezeket az irracionális sugallatokat.

Ő, mint a Rák karmás emberek általában, nagyon jó és kedves ember volt, a családjának élő anya és feleség, a kedves és jó óvónéni, a szüleinek a jó gyermeke, akire mindig büszkék lehettek, mert soha szégyent nem hozott rájuk semmivel. Ezzel az énképpel teljesen összeegyeztethetetlen lett volna számára mindaz, amit a 4-es házas Vízöntő karmája jelez (ha egyáltalán tudatosulhatott volna benne mindez valaha, és nem csak tudattalan képek formájában irányítja őt). Ez a családba való bezártság érzése, a szabadulásvágy, amit a 4-es házában levő Vízöntő Lilith és a Nap meg a Merkúr jelez, teljesen elfogadhatatlan lehetett a számára, s ha néha talán a legcsekélyebb formában esetleg a felszínre is tört, akkor is valószínűleg azonnal elnyomta vagy lehazudta magában. Ez lehet a szellemi magyarázata a súlyos betegsége kialakulásának, hiszen maga a rákos megbetegedés a folyamatos és huzamos önámítás, a saját magunknak való hazudozás eredménye, de ugyanezt jelzi a máj megbetegedése is. Ezeket az iszonyatait, amelyeket a család házában álló bolygók és Lilith jeleznek, biztos vagyok benne, hogy nem engedte tudatosodni magában, és ha azok mégis fel-felbukkantak, akkor lehazudta maga előtt is, annyira szégyenletesek és félelmetesek lehetettek a számára. (A házasság és család által jelentett fenyegetettséget valószínűleg megerősítette a tudattalanjában az anyja is, aki, mikor megtudta, hogy az esküvőjük után szinte azonnal babát várnak, nem győzött sopánkodni és vádolni őket, hogy elment az eszük, hát miért nem vártak még a gyermekkel, most aztán nézhetik magukat, oda a szabadságuk – természetesen ő maga is Vízöntő karmás volt. Valószínűleg ennek is köszönhető az, hogy anyám, aki egész életében nem tudott az anyjától spirituálisan elszakadni, és felnőtté, függetlenné válni, a kisbabáját a hetedik hónapban szülte meg, s a kicsi csak három hetet élt.)

A rákos betegség kialakulásának az egyik oka tehát valószínűleg ennek a fájdalmas feszültségnek, ellentmondásnak a letagadása, elhazudása lehetett. A házasság jelentette bezártság-érzés miatt tudattalanul az apámat kellett vádolnia, mint ennek a “bajnak” az okozóját, s erre mind a skorpiói meghatározódásai, mind a rejtett Vénusz-Mérleg (szerelmi-szexuális) karmája is hajlamossá tehették őt. Gyermekkoromban gyakran hallottam tőle férfiakat becsmérlő szavakat, és később, kamaszkoromban, sokszor elgondolkodtam, vajon mi oka volt ilyeneket mondania, hiszen tudtommal egyiküknek sem volt más szerelme, mielőtt megismerték egymást, és apám nem is adott okot ilyen megjegyzésekre. Anyám azonban ezek szerint mégis neheztelt apámra, és általában a férfiakra is nagyon (bár fojtottan) haragudott, csakúgy, mint a “rossz nőkre”. (Ebben az ő ötös házas életfeladatainak az elutasítása lehetett a ludas: éppen az Ascendens uralkodója, a Vénusz állt az ötös házában, egy Nyílhegy alakzat csúcsán, és szembenállásban a férfias erőt, szexualitást megtestesítő Marssal.) Benne tehát már születésétől fogva létezett az ellenérzés, bizalmatlanság a férfiakkal szemben, nem volt szükség semmilyen rossz tapasztalatra ennek a kialakulásához, sőt, a pozitív tapasztalat – a szerető, hűséges társ – sem tudta meggyőzni őt ennek az ellenkezőjéről.

A Mérleg Ascendensével azonban lehetőséget és segítséget kapott ennek a szembenállásnak a feloldására, hogy a párkapcsolati harmónia megélése által meghaladhassa azokat a zsigeri ellenérzéseit a férfiakkal szemben, amelyeket az anyai ági ősöktől örökölt. A Mérleg konstelláció pozitív tulajdonságainak, képességeinek a kifejlesztése által könnyebben meghaladhatóak lettek volna számára a skorpiói meghatározódások, s legalábbis a férfiak iránti neheztelését, haragvását könnyebben el tudta volna engedni (és így a saját nőiségét is egyre pozitívabban meg tudta volna élni). A Mérleg pozitív tulajdonságai közé tartozik a konfliktusok felvállalása is, míg a Mérleg karmára inkább a problémák elkenése, a taknyos béke érdekében a gondok szőnyeg alá söprése jellemző.

Az Ascendens pozitív tulajdonságaira való tudatos törekvés híján ezek a pozitív Mérleg-tulajdonságok nem tudtak kibontakozni benne, s a negatív vénuszi meghatározódások még inkább megerősítették őt a Rák karmás önámításban, önbecsapásban.

A bezártság érzésének a feloldásában fontos szerepet kapott (volna) a saját házában álló Neptunusza. Az egyedüllét, a kreatív magány rendszeres megélése nagyon fontos lett volna a számára, hiszen az így megtapasztalt egységélmény, az istenazonosságtudat kialakulása, megtapasztalása által a karmikus meghatározódásait (s főként a Vízöntő karmás szabadságmánia és a feleség- és családanya-szerep közötti feszítő ellentétet) könnyeben feloldhatta volna.
A 4-es házával szembe, a nyílt színpadra sem véletlenül kerülhetett három bolygó is (a Rák és a 4-es ház uralkodója a tízes ház csúcsához közel): a nyílt színen megélt élettapasztalatok is ennek a klausztrofóbiás érzésnek a feloldásához is hozzájárultak volna.

Ha nagyon korai halálát valóban ezek a tudattalanjában feltáratlanul maradt, romboló tévképzetek okozták, akkor az ő életét meg tudta volna menteni az, ha a Mérleg Ascendense jelezte krisztusi énjének a kifejlesztésére törekszik, s azt minél inkább megvalósítja. Hiszen így, a Mérleg pozitív szellemiségét működtetve, egyrészt a konfliktusokat, a harcokat fel tudta volna vállalni, és már ezzel is sok elkent kegyes hazugságot leleplezhetett volna, másrészt pedig a párkapcsolatát is egyre harmonikusabban tudta volna megélni, ez pedig a tudattalanjában levő irracionális menekülésvágyat oldhatta volna fel. Ugyanakkor, mivel a Mérleg a Kos komplementer jegye, a Kos pozitív tulajdonságait is meg tudta volna szerezni, s ez nagyon fontos lett volna ahhoz, hogy bátran szembenézzen a lelkében szunnyadó démonokkal. Így tudatosíthatta volna mindazt, ami addig tudattalanul, titokban sorvasztotta őt és megmérgezte a lelkét. Nem csak a vízöntői szabadságvágyát tudatosíthatta volna így, de a Skorpió karmájának a feloldásához is nagy segítséget kapott volna. Nem véletlenül a Mars az egyik uralkodó bolygója a Skorpiónak is, hiszen a Mars a nyers spirituális és materiális életerőnek, az éltető lélek-lángnak, az életadó szenvedélynek, valamint annak a zavartalan kiáramlásának, kiárasztásának az őserejét meegtestesítő bolygó, és ezzel együtt és ennek a következtében, a bátorság, az őszinteség, a spontaneitás, a harcrakészség őserejét testesíti meg, s ezek kellenek ahhoz, hogy a sötét és félelmetes skorpiói meghatározódásokat fel lehessen vállalni, ahhoz, hogy egyáltalán el lehessen kezdeni oldani, misztikus - alkímiai kifejezéssel: ki lehessen azokat égetni. Az önmagával szembeni könyörtelen őszinteség lett volna a legjobb gyógyszer a rákos megbetegedés ellen, bár ekkor többek között el kellett volna engednie az addigi énképét is: a szelíd és béketűrő ember képét, akit mindenki szeret.

A metafizikai információk hiányában azonban anyám a tudattalan félelmeinek, karmikus késztetéseinek az áldozata lett, és irracionális menekülésvágya által hajtva kimenekült az életből.


Csatolmányok:
Anya.jpg
Anya.jpg [ 125.49 KiB | Megtekintve 1236 alkalommal. ]

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."
Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot] valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO