ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.02.22. 17:39

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2014.10.08. 15:53 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4013
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
A kábult élet és a madárinfluenza összefüggései


Nem csak vallásos és ateista személyek léteznek, hanem egyre több az olyan személy, aki egyetlen egyház vagy szekta által hirdetett vallásnak sem híve, de mégis hisz egy, a fizikai-biológiai létezés fölötti (előtti) teremtőhatalommal rendelkező szellemi, vagy spirituális intelligencia létezésében. Ezt, az egyetemes létezés alapját képező, mindenek előtti és mindenek feletti létállapotot, vagy, ha úgy tetszik: spirituális létforrást, a metafizikában abszolútumnak nevezik. A különböző világvallásokban viszont személyes Istennek, Allahnak, Jahvének, vagy felsőrendű (Isteni) állapotnak, helyzetnek vagy helynek: Atmannak, Taonak, Nirvanának, stb.

A vallásokhoz és szektákhoz lelkileg nem kötődő, de a teremtést és a természetet szabályozó, egyetemes teremtői ősszellemben mégis hívő személyeket az jellemzi általában, hogy nem fogadnak el semmiféle készen kapott, vallásos, misztikus vagy tudományos világnézetet és amellett, hogy hívők, mégis szeretnek mindent személyesen megvizsgálni, mielőtt azt érvényes igazságként elfogadnák. Kétkedve, úgymond egészséges szkepticizmussal fogadnak minden csodatételről, csoda - történetről szóló híresztelést és ezzel együtt mindenféle világvégéről szóló jóslatot anélkül, hogy a különböző vallásoknak például a bűnbeesésre vonatkozó erkölcsi - filozófiai téziseinek értelmét, vagy a különböző rész - tudományoknak a természeti világ megismerésében szerzett eredményeit elvitatnák, azt vallván, hogy az egész teremtésnek és a mi földi életünknek is, jól meghatározott rendeltetése és funkciója van, de ez a rendeltetés nem azonos az egymásnak homlokegyenest ellentmondó, különböző objektív istenképzetekre alapozott vallások misztikus rendeltetés tanaival. Amiként nem azonos a materializmus vak-véletlen fejlődéselméletére alapozott lét-elméleteknek megfelelő spekulált, és végső soron hedonista moralizmusából kikövetkeztethető rendeltetés-képzeteknek.
Ezek az emberek, akiknek hiába osztogatnak fogyasztói jólétről, vagy valláshoz, misztikus áramlathoz tartozási alapon (szellemi, vagy lelki protekciózási alapon) bekövetkező jólétről szóló ígéretekkel telt brosúrákat, és akiket hiába próbálnak ijesztgetni különböző világvégi apokaliptikus események dátum szerinti bekövetkezésével, tudnak valamit, amit a vallásos és az ateista emberek is megtudhatnának, ha torzító előítéletek és babonás félelmek nélkül szembe néznének a fizikai valósággal (Pl. a kvantumfizika következtetéseivel), és abból vissza következtetnének a szellemi valóságra. Az „Ami lent van, ugyanaz mint ami lent van és ami lent van ugyanaz, mint ami fent van” egyetemes lételv és léttörvény alapján. Tudják például azt, hogy a Teremtés nem csak a múltban, huszonkét milliárd évvel ezelőtt történt meg egyetlen nagy fizikai esemény formájában (lásd a fizikusok "ősrobbanás"- elméletét), hanem azt is tudják, hogy Teremtés állandó és örök jelenben történő, állandó folyamat, ami elsősorban nem a fizikai dimenzióban valósul meg és a fizikai jelenségek mindössze a leképeződései és úgymond végeredményei a szellemi dimenziókból (Az ősideákkal kapcsolatban álló egyéni képzetek kialakulási helyéről) elindult teremtési folyamatoknak. Azt tehát, hogy a fizikai dimenzióban megjelenő anyagi formák, csak konkrét megjelenési formái a spirituális dimenzióban létrejött ősideáknak, különböző idea-struktúráknak.
Ezek a személyek tudják például, hogy a fizikusok jóslatával ellentétben, a kozmikus világegyetem soha nem „tűnik el” a gravitációnál erősebb Huble féle univerzális tágulási (tolódási) erők hatására, mivel a fizikai dimenzió bármely pontján, a finom műszerekkel fogható kozmikus „alapzaj”, amit a fizikusok az ősrobbanásnak tulajdonítanak, nem csak valamikor 22 milliárd évvel ezelőtt keletkezett a világűrben, hanem szüntelenül keletkezik mindenütt a jelenben is. Az általunk anyagként érzékelt energetikai létállapot ugyanis, rezgéscsökkenés által, folyamatosan áttör és behatol az éteri – dimenzióból, vagyis a fizikai energiáknál finomabb energiák világából a fizikai dimenzióba és így keletkezik folyton, így jön onnan át (Nem a semmiből tehát!) egyfolytában, így jön létre a fizikai térben az a számunkra szilárdként jelentkező állapot, amit anyagnak nevezünk.
Azt is tudják e nem vallásos, de nem is hitetlen személyek, hogy a megváltást (a szellemi felszabadulást), a feltámadást és az utolsó ítéletet nem egy, a jövőben bekövetkezendő, és a "jó", vagy éppenséggel a "gonosz" angyalok (értelmek) által szinkronizált színpadi tömegjelenetként kell felfogni, hanem egyénileg bárki által, hosszas belső szellemi és lelki érlelődés következtében elérhető, létállapotként, sőt: gyakorlati élethelyzetként.
Ezek az emberek, akik igen fontosnak tartják, hogy ők az egész létezés értelmét és célját felfogni képes, gondolkozó – értelmező lények, és ezért az egész létezést a maga teljességében akarják megélni, nem hajlandók hinni olyan külső ellenség-képzetben hinni, amelynek ne lenne köze az ők karma-töltetéhez. Nem hajlandók valamilyen ingyenesen és szeszélyes - protekciósan üdvösség-osztogató hatalomban sem hinni, tehát nem hajlandók valami felsőrendű szeszély által tudatosan létrehívott megváltoztathatatlan sors-determinációban hinni. Ahogy nem hajlandók egyéni, külső és belső erőfeszítések nélkül, könnyűszerrel elnyerhető üdvösségben hinni sem.
Ők ugyanis nem akarnak, sem csoportos kábulatban, sem egyéni káprázatban szédelegve és fertőződve fölöslegesen szenvedni. Ezért, az ők képzeletvilága nem fertőzhető meg semmiféle életmegnyerési, vagy könnyű és egyszerű üdvösség elnyerési lehetőséget kínáló, anyagi és misztikus boldogság-recepteket és üdv-utakat kínáló materiális (kulturális és gazdaságpolitikai), vagy vallásos – misztikus ideológiával.
Nem véletlenül mondjuk azt anyanyelvünkön, hogy valakik ezt, vagy azt a személyt "megfertőzték" amikor egy kiskorú kamaszt, vagy egy józan öntudat nélküli felnőtt személyt valamely vallásos szekta, egzotikus keleti vallás (pl. valamelyik "újkeresztény" gyülekezet tagjai, a jehovisták, a sátánisták), vagy szélsőséges politikai alakulat tagjai (kommunisták, liberálisok, vagy az újfasiszták) behálóznak.
Magyar anyanyelvünk őslogikája tudja tehát azt, hogy a fertőződés nem csak és nem elsősorban a fizikai - biológiai élet síkján, annak a viszonyai között történik meg, nem csak a mosatlan gyümölcsök és a tisztátalan kezek útján terjed, hanem elsősorban az autonóm gondolkozási képességet nélkülöző, zavaros személyi tudatok útján. Ezért, a biológiai fertőzés – fertőződés, mindössze következménye a korábban megtörtént képzeleti (idea szintű) és mentális fertőződésnek. – Ahhoz, hogy a folyamatosan és mentehetetlenül és kivédhetetlenül a szervezetembe kerülő baktériumok és vírusok szaporodni kezdjenek és legyengítsék a szervezetemet, előzőleg személyes kapcsolatba kell kerülnöm és magamba kell fogadnom, szellememben – tudatomban el kell fogadnom az illető baktériumok és vírusok által megtestesített idea-rendszerek (ideológiák) zavaros és negatív eszmei megnyilvánulási formáit.
A szabadon gondolkozó, de mélyen és ténylegesen hivő emberek nem csak a saját személyük szellemi integritására (zavarhatatlanságára) vigyáznak, hanem tartózkodnak a mások személyi tudatának mindenféle erőszakos befolyásolási formájától, és csak akkor mondják el, hogy bizonyos dolgokról mit tudnak és gondolnak, ha valaki arról megkérdezi őket. A tényleges szabad-gondolkozás ugyanis szöges ellentétben áll, az önrendelkezési jog nevében, a külső és a belső természet „szabad” kizsákmányolásának az elvét valló liberális gondolkozással. Ezért, csendes szomorúsággal figyeltem - miközben a madárinfluenzás fertőzésesek terjedéséről és gazdasági következményeiről hallgattam a híreket -, hogy senkinek nem jut eszébe e kimagasló metafizikai gondolkozókkal is rendelkező nemzet fiai és lányai között ( Hamvas Béla, Várkonyi Nándor, Baktay Ervin, stb.), hogy az ember által előidézett káros és veszélyes klímaváltozás következményeit súlyosbító kerge marhakór által, vagy éppen a madárinfluenza járványok által, mindössze figyelmeztet minket az egyetemes világszellem arra, hogy ébredjünk fel a mesterséges boldogság hajszolásából és tegyük meg végre azokat a külső és belső erőfeszítéseket, amelyek az igazi, éberségen keresztüli boldogsághoz elvezetnek.
Arra tehát, hogy adjunk a lelkünknek és a szellemünknek egy kis pihenési és lélegzetvételi időt és ne mind nyüzsögjünk annyit. Ne akarjunk se a mesterséges boldogság-állapotokat előidéző italok és étkek fogyasztása, vagy különböző bódulat-okozó szerek alkalmazása által, de sem a technikai tudományt alkalmazó gazdasági hajsza által megnyerni az életünket. A madárinfluenzának az emberre való terjedési lehetősége, éppen azt jelzi az ember számára, hogy folyamatosan kikerüli a belső érlelődést, hogy az un. spirituális kotlást: a meditációt és a kontemplációt, a befelé figyelést – a „belátást” - folytonosan kikerüli, elhanyagolja.
Tudom, hogy ennek a taglalása túl messzire vezet, persze, de annyit érdemes lenne a jelenség kapcsán megérteni legalább, hogy az ázsiai asztrológia tyúk (kakas) éve, nem véletlenül áll analogikus kapcsolatban az európai Halak havával, a maximális éberség (az abszolút azonosság), illetve negatív aspektusában: a teljes káosz és létzavar konstellációjával.
A madárinfluenzától való félelem és az ellene való oltásokkal való védekezés tehát, éppen olyan pótcselekvés mint pl. az influenza (befolyás!) vírus elleni injekciózás.
Mert, ami a fertőzést illeti, moshatjuk meg Pilátusként naponta százszor is a kezeinket, és hordozhatunk légszűrő maszkokat, oltathatjuk be magunkat ezer vírus és baktérium ellen, mert az újabb és újabb, a tudomány által még csak fel sem fedezet vírusokkal, vagy baktériumokkal való fertőződési lehetőségekkel szemben így is kiszolgáltatottak maradunk mindaddig, amíg az anyagi világot és a természetet öncélú élvezet-halmozásra alkalmas „termékek és cikkek” előállításához szükséges, kizsákmányolandó, kiszipolyozandó, tehát legyőzendő nyersanyagforrásként kezeljük. Mindaddig tehát, amíg a megzavart természet ellenhatásainak és ellenállásának a hatására, az irracionális ellenségképeinkben hiszünk. Vagyis addig, amíg csoportos és globális szellemi rövidlátásban és természet-zavarást (természetszennyezést), természetrombolást előidéző „természettudományos” csőlátásban, lékileg viszont szeretetnek képzelt érzelgős racionalizmusban szenvedünk.
Szomorú megadással kellett tehát, a madár influenzával való fertőzéses-hírek hallatára újra és újra tudomásul vennem azt a tényt, hogy mennyire kevés még mindig a világban a szabadon lélegző ember, olyan tehát, aki nem képzeli potenciális áldozatnak magát. Olyan, aki nem befolyásolható semmiféle egyéni, vagy csoportos érdek-képzetek által az ítéleteiben és a természethez és az Istenhez való viszonyában nem befolyásolja őt semmiféle vallásos, vagy tudományos tévképzet, és ezért nem érzi magát veszélyeztetve a mesterséges boldogság-vadászó és boldogság-biztosító, gazdasági civilizáció által létrehívott ragályos betegségektől.
A fertőzés és a fertőződés jelensége, és a fertőzések igazi, spirituális okának és lelki folyamatának a megértése ugyanis, egy mélyebb civilizációs rákfenére világít rá, éspedig a kábulási-vágy jelenségére. Azok a (többnyire fiatal, tehát még bármi és bárki által könnyen befolyásolható) személyek ugyanis, akik az ellentétei a vallástalan ébereknek és azokkal ellentétben, nem, hogy nem törekszenek tudatosan az éberségre (És ez által a külső és a belső környezetükkel való kiegyenlítődésre), hanem a kábulásra és a kábításra, sorsrontói liberális szabadság-mániájuk következtében szerzett vírusos és nem-vírusos betegségeikkel, óriási terhet és veszélyt jelentenek nem csak a társadalom és a közvetlen családi környezetük számára, hanem a természet számára is. És nem csak látható módon –közvetlenül, vagyis materiálisan és pszichésen, hanem spirituálisan (úgymond közvetve) is!
A kábulásra, illetve a hamis egység állapotra és hamis boldogságra való vágyakozás igazi oka és a spirituális alapja ugyanis, mindig is az éberség-ellenesség, illetve annak a megszerzésére való törekvésekkel járó fáradozás és lemondás, az önuralom elutasítása, és ahelyett a hamis egység és a hamis boldogság választása. A férfiak például ugyanazért isznak sok alkoholt, amiért a nők édességet és más ízletes finomságot fogyasztanak, ti., hogy testi szinten kompenzálják a boldogság-hiányukat. Spirituális szempontból, a belvárosi cukrászdák nem kevésbé ártalmasak, mint a külvárosi kocsmák. Sőt talán még veszélyesebbek, mivel az ilyen fajta önámításnak (kábulásnak) és az azt követő létzavarnak nincsenek külső jelei. Minden esetre, a halmozott édességfogyasztás (Természetellenes cukorfogyasztás) rafináltabb önámítás, mint az alkohol, ami "legalább látszik". De a boldogság nem folyamatosan érkező kellemes testi ingerek következménye, hanem az igazi (kauzális) éberség megszerzésének a következménye. Ezért a cukorbetegség egyáltalán nem a természet tévedése, hanem az illető személynek vagy a cukorbeteg gyermekek édesanyjának az intenzíven és huzamosan átélt önámításainak az áttételes következménye, akárcsak a különféle rákos betegségek, vagy az AIDSZ, amelyek az intenzív önámítás és annak megfelelő spirituális zavartság mellett, rejtett agresszivitást is jeleznek.
Az édesség-szopogatókat és a nagy mennyiségű cukor-fogyasztókat, valamint az ilyen anyák kiskorú gyermekeit például, sokkal hamarabb és több alkalommal elkapják (megszállják) a vírusok, vagyis a kábulatot - az intenzív lilith-zavart jelző "isteni eszközök." Arról nem tehetek, hogy engem mindig a spirituális alap és a kauzális ok-okozati összefüggés érdekel, és nem a jelenségek kézzelfoghatóan felszíni (pl. pszichológiai) magyarázata és értelmezése.
Gyakorló metafizikus – asztrológusként, egészen biztos vagyok abban, hogy egyetlen alkohol- vagy kábítószer elvonó kúra sem hozhat végleges „megtisztulási” eredményt, amíg a „kikúrált” (megtisztított) személy nem jön rá arra, hogy igazából és lényegileg miért, mi helyett kellett neki rendszeresen és intenzíven innia, illetve belőnie magát erős jó kedvet és hallucinációt okozó anyaggal. Persze, nem tagadom, hogy vannak akik pusztán azért isznak, vagy kábítószereznek, mert már kiskorukban erre az élvezeti lehetőségre rákaptak, de az önkábítók nagy része azért iszik, vagy heroinozik – kokózik, stb., mert ez által, rövid időre és mesterségesen, el tud jutni egy olyan „magas rendűnek érzékelt” lelki és szellemi állapotba, ami a kauzális őslétezés határtalan boldogság állapotával, csaknem érintőleges. Vagyis, ily módon, mesterségesen és csaknem azonnal, az érzés- gondolat- és képzeleti világuk megtisztítása érdekében tett erőfeszítések nélkül, érezhetnek egy olyan, felelősségmentes, vagyis gondterheltségtől mentes, amolyan minden-mindegy jellegű, „könnyűségi érzésekkel járó egységállapotot”, amely egység-tudatra és egységérzésre alapuló természetes egységélményéhez való, természetes úton történő eléréséhez, hosszú évekig és évtizedekig kellene dolgozniuk az érzelmeik, gondolataik és főként az életképzeletük megtisztításán, az egyetemes törvények és a megváltás-logikájával való összhangba hozásán. Ennek a tényleges és természetes egység-állapotnak viszont, amelynek az elérésére szomjaznak és sóvárognak az önkábító személyek, semmi köze nincs még csak a lelki és szellemi önkábításhoz (ideológiai fertőzhetőséghez) sem, nem, hogy a különböző kábulatkeltő anyagoknak a szervezetbe juttatása árán történő tudati - szellemi szédüléshez.

Kozma Szilárd

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO