ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.02.20. 23:24

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2016.06.09. 03:15 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
Csernus Imre sorsképletének a kauzális-asztrológiai értelmezése


Karmikus elemek a képletben:
• Halak Szaturnusz - Ikrek Jupiter - Szűz Uránusz (Plútó) T-quadrát
• Halak Mars- Ikrek Jupiter- Szűz Uránusz (Plútó) T-quadrát
• Vízöntő Lilith
• Halak Nap-Szűz Uránusz-Plútó szembenállás
• Halak Szaturnusz-Szűz Uránusz-Plútó szembenállás
• Vízöntő Vénusz negatív fényszögben az Uránusszal és a Szaturnusszal
• Skorpió Sárkányfarok
• Rák Hold negatív fényszögben mindkét karmaponttal (Nyílhegy alakzat)
• Negatív Ikrek Jupiter
• Nap-Szaturnusz együttállás a Halakban


Ebben a horoszkópban a karmapontok helyzete valamint a karmikus alakzatok erős negatív vízöntői, nyilasi illetve Rák meghatározódásokra utalnak, vagyis ez a személy nagyon hajlamos rossz helyen keresni a boldogságot, karmikus meghatározódásainál fogva éppen a hamis szabadságeszméknek való hódolásban véli felfedezni az élete értelmét és boldogságát, s ez ill. negatív Rák meghatározódásai a családalapítástól, a férj- és apaszereptől való mély, zsigeri (tehát öntudatlan és önkéntelen – mélytudattalan…) félelmei meggátolják őt abban, hogy valóban harmonikus és mély párkapcsolatot alakíthasson ki, amelyre házasságot és családot alapíthatna.

Ezek a negatív meghatározódásai, karmikus félelmei nem csak személyes boldogságát és kiegyenlítődési képességei elérését nehezítik, akadályozzák meg, hanem azért is nagyon veszélyesek, mert hírneves pszichiáterként és közszereplőként nagyon sok ember ismeri és követi is őt, magáévá téve a gondolatait, rábízva magát a szaktudására, tapasztalataira. Mivel azonban őt magát is számos tévképzet vezérli (főként a párkapcsolat és családi élet területén), a tanácsok, amelyeket párkapcsolati nehézségek terén adni tud, nem szolgálhatnak valódi segítségként, útmutatásként, sőt, még inkább félrevezetik a pácienseit, hallgatóit, olvasóit. A horoszkópjából kiolvasható negatív meghatározódásai által (a nappali, éber tudata számára észrevétlenül) vezérelve él tehát ő maga is. Ezek a karmikus, mélytudattalan félelmek azok tehát, amelyek meggátolták őt eddig (szinte 5O eves koráig) a stabil párkapcsolat kialakításában, a férjjé és apává válásban, annak ellenére, hogy mind a témában írt, mind a színpadokon megtartott előadásaiban, televíziós közszerepléseiben azt a benyomást kelti, sőt, ha nem is kimondottan, de ezekkel azt hírdeti magáról, hogy nem létezik számára ismeretlen és feloldhatatlan rejtély a párkapcsolati együttélés területén. Ezen tapasztalatok híján (vagyis a férj és családapai szerep harmonikus megélése nélkül) és saját negatív determinációinak az ismerete nélkül (hiába vezérlik a legjobb szándékok) szakmai tudását nem használhatja fel semmiképpen sem úgy, hogy azzal ne vezesse félre a hozzá fordulókat. Hiszen saját hús-vér tapasztalatok és a saját magánéletében elért pozitív realizációk nélkül, nem lehet hiteles az, amit hirdet, nem tudja valóban lelkileg és szellemileg meggyógyítani, (Megsegíteni!) azokat, akik hozza fordulnak segítségért, és akik a tanácsait követik, óriási összegeket fizetve ezekért a pozitív eredeményhez vezetni képtelen “szakemberi” tanácsaiért. Ez a “vak vezet világtalant” sorsállapothoz vezető viselkedés a Nyilas karmás emberek jellegzetes vétke, amelynek a meghaladásához a horoszkópjából kiolvasható karmáit kellene feloldania, és ezzel, ez által a rejtett, téves-öntudati, egészen pontosan: hibás önértékelési és a szakmájában narcisztikusnak nevezett – valójában: kevélységi karma-meghatározódásának a feloldása és meghaladása által, a párkapcsolat-családalapítás terén is realizációkat kellene elérnie.

Az egyik fényszögalakzat, amelyik ezekre a meghatározódásokra utal, az egy T-quadrát a Jupiter, Uránusz és a Szaturnusz között. A csúcsbolygó, a Jupiter, a Nyilas uralkodó bolygójaként a helyes értéktudat, értékítélet, a hierarchia, a törvényesség, igazságosság, erkölcsösség őselveinek a megtestesítője. A szülött belső, spirituális struktúrájában ezen elvek zavarodottan működnek (csak negatív fényszögei vannak a Jupiternek), s mivel az Ikrek jegyében áll, ennek a jegynek a diszharmonikus jellege is megjelenik a jupiteri őselvhez való belső viszonyában. Értéktudata, értékrendszere zavaros, instabil, relatív, tehát nincs egy biztos, stabil alapja az életében, amihez igazodni tudna. A negatív jupiteri meghatározódások nem csak az egyetemes törvények megismerését nehezítik meg (és az azok szerint felállított hierarchia és életvízió kialakítását), hanem az önmagával való őszinte, ha kell, kegyetlen szembenézést, a hibák beismerését és az új irányba való nyitást nehezítik meg. Mivel belső ítélkezésre (önmaga helyes morális – spirituális megítélésére) egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen képes, ezt az ítélethozatalt leginkább kívül, tehát kifelé írányítva, mások felé éli meg, vagyis nagyon hajlamos mások fölött pálcát törni, fölényes ironikusan vagy akár cinikusan (Ikrek) ítélkezni, moralizálni – azaz mások szemében a szálkát is észrevenni, míg a magáéban még a gerendát sem.

A T-quadrát a Jupitert a személy egyik legfontosabb karmáját (az öntudatlan, beteges szabadság-mániáját, vagyis az elköteleződéstől való tudattalan irracionális félelmére és szorongására utaló, azt jelző) Vízöntő két uralkodó bolygójával: az Uránusszal és a Szaturnusszal köti össze, tehát ezen három őselv között van feszültség a spirituális struktúrájában, ezek nem tudnak harmonikusan együttműködni: az értéktudat, értékítélet (Jupiter), a maszkulin teremtő képzelet, isteni intelligencia, irányváltoztatás és szabadság (Uránusz) és a felelősségtudat, arányosság, mérték, (ön)fegyelem, korlátozás (Szaturnusz) őserői. A Vízöntő szellemiségének a pozitív megéléséhez mind a szaturnuszi, mind az uránuszi őselvekkel harmóniába kell kerülni, vagyis felismerni azt, hogy az igazi szabadságot paradox módon csakis az önkorlátozás, a felelősségvállalás adja meg. – Másképp csak anarchia lesz az uránuszi ötletek, szabad képzetáramlások kavargásából. A két bolygó szembenállása arra utal, hogy a szülött a személyiségében nem tudja ezeket az őserőket magában harmonikusan egyeztetni, és egyik a másik kizárására törekszik az életképzeletében, a kettőt egyszerre s főleg harmonikusan nem tudja működtetni.

Ez pedig összekapcsolódik a Jupiter által megtestesített értékítéletével, hierarchiájával, s ez is hozzájárul ahhoz, hogy értékítélete nem tud stabil lenni, hanem hullámzik. Belső hierarchiájában vagy nincs meghatározott helye sem a szabadságnak, sem a felelősségtudatnak, vagy pedig az egyiket a másik elnyomja, nem engedi érvényesülni, s ez értékítéletében is bizonytalanná teheti őt, vagy összezavarja az ítélőképességével együtt a realitásérzékét is, ezáltal, esetleg még hamis eszméknek is a hívévé válhat.
A Szaturnusz ugyanakkor a Plútóval, az isteni igazság bolygójával is szembenáll, s ez többek között teremtő- és teremtésellenes, illetve isteni igazság-ellenes, vagyis: megváltás, megváltódás-ellenes ambíciók meglétére utal a személyiségében. Vagyis a személy mélytudattalan szinteken, önkéntelen ellenállást érez a teremtéssel (gyermeknemzéssel) szemben, illetve azt is mutatja, hogy csökönyösen és önkényesen akarja irányítani ezt a teremtési folyamatot, az intellektuális akaratával, ő akarja meghatározni pl. hogy mikor történjen meg, és semmit nem képes átengedni a szellemi és sorserőknek, a spirituális hatalmaknak. (Irracionális és önkéntelen gyermek- és családellenes belső késztetések esetében leginkább gátolni, megakadályozni akarja azt.)

A Jupiter a Marssal és az Uránusz-Plútó bolygópárossal egy másik T-quadrátot is alkot, annak a csúcsán áll. Ez halmozott és nagyon erős jupiteri-nyilasi meghatározódásokat jelöl, ugyanakkor a két T-quadrátban szinte mindegyik jang (maszkulin) töltetű bolygó részt vesz, ez is mutatva azt, hogy a maszkulin erők pozitív megélése az ő számára nehézségekbe ütközik. Ez nem csak párkapcsolati nehézségeket okoz, hanem szakmailag is tévutakra vezetheti őt. (Hiszen pszichiáterként nem csak empátiás készségre van szüksége, hogy segíthessen, hanem a páciensei számára, szellemi irányadóként, a Fény művelőjének is kellene lennie.) A férfi mint a jang, tehát a Világosság – princípiumának a földi, fizikai megtestesítője, vagyis, mint a héber hagyomány mondja: a Fény, mint az anyagi – tárgyi tapasztalati ismeretből táplálkozó és megerősödő isteni intelligencia hordozója, tehát a férfi, az átvilágító, a (fizikai és szellemi) megtermékenyítő erő képviselője kellene legyen!

A teljesen negatív és a két T-quadrát csúcsán is álló Jupiter azonban azt jelzi, hogy az értékítélete, az értéktudata hamis, helytelen a kritikai érzéke és a szelektáló képessége, ezáltal pedig az életét, életvízióját meghatározó belső hierarchiája, értékrendszere is hibás.

A Jupiteri őserőnek meghatározó szerepe van minden egyes emberben (horoszkópban), hiszen az egyetemes törvényekhez igazodó, vagy attól merőben eltérő magatartás (mentalitás, hierarchia…) szabja meg a többi őserő működését is, ez ad irányt az egyéni karakternek. Ebben az esetben különösen kiemelt helyet foglal el ebben a képletben a Jupiter, s negatív fényszögelése azt jelzi, hogy a zavarodott életvízió, a hullámzó értékítélet a pozitívan működő erőket is “eltéríti”, a nyilasi helytelen irány, cél szolgálatába állítja. Így ez a férfi nem tud az igazi a Fény (a Világosság) megtestesítőjévé válni (nem képes helyes irányt mutatni), nem tud szellemileg sem megtermékenyítő erőként funkcionálni egészen addig, amíg ezeknek a jupiteri-nyilasi meghatározódásainak a felgöngyölítésébe és feloldásába, meghaladásába bele nem kezd.

A Nyilas karma feloldásához ugyanis elkerülhetetlen az önmagával való őszinte szembenézés, a hibák, vétkek őszinte fel- és beismerése, a hibás értékrend, és élet-vízió, a téves imagináció kijavítása, a helyes (a karmaoldás, a megváltás felé vivő) irány megtalálása és a helyes úton maradáshoz szükséges folyamatos pályakorrekció. (A párjául szegődő női principiumot megtestesítő személyek szellemi megtermékenyítésre való képtelensége a fizikai síkon az apai szereptől való irtózatként jelentkezik, a nő fizikai megtermékenyítésével, a gyermeknemzéssel szembeni félelemként, annak a tudatos, vagy tudattalan elutasításaként is.)

A Jupiter negatív fényszöge a Marssal, a bátorság, az erélyesség, egyenesség, céltudatosság őserejét megtestesítő bolygóval azt jelzi, hogy ezt a két őserőt nem tudja harmonikusan működtetni és egybejátszatni a személyében. Mivel itt két tűzbolygó diszharmonikus viszonyáról van szó, ez a fényszög a tűz elem helytelen megélését jelzi. Tehát a (jupiteri) értékítélet negatívan, kizárólag a külsőre, kívülre irányított ítélkezésként jelentkezik, és méghozza agresszív, kíméletlen, durva, meggondolatlan módon, a legcsekélyebb empátiás készséggel sem párosulva – megerősítve az ikreki cinizmust, fölényeskedést, akár gúnyolódást is (Ikrek Jupiter).

Vagy a ló túloldalára átesve érzelgősködni, nagylelkűsködni kezd, ami valójában nem az együttérzésből fakad, hanem sokkal inkább, a belső, szellemi bizonytalanságból, vagyis abból, hogy gyáva szembenézni magával, a saját gyengeségeivel, a hullámzón változó értékítéletéből eredő belső bizonytalanságával és meghasonlásaival. Ez a két végletes viselkedés valószínűleg nem tűnik ellentmondásosnak a számára, inkább sokoldalúságnak, hiszen kíméletlen, támadó ítélkezései bátor őszinteségnek tüntethetők fel saját maga előtt (olyan ember képében tetszeleghet tehát, aki nem fél kimondani adott esetben a fájó igazságot sem), míg az érzelgősködést valódi együttérzésnek hiheti, segítő szándékú odafordulásnak, amelytől ő maga is meghatódhat, hogy lám, milyen nagyszerű ember tud ő lenni.

Pszichiáterként valóban szüksége van (lenne) mind a feminin, mind a maszkulin erők tudatosan pozitív megélésére, azaz segíteni és együttérezni a hozzá forduló, bajban levő emberekkel, ugyanakkor a tudásával átvilágítani őket, helyes irányba terelni az eltévelyedett, rossz úton járó, s ezért lelki betegséggel küzdő személyeket. Ehhez a képességei valóban meg is vannak, hiszen mind a Halak Napja, mind a Neptunusza (a Halak uralkodó bolygója) több pozitív fényszöget is kap. (A mitológiai férfi neve ellenére, a Neptunusz a feminin jellegű, szeretet-imagináció bolygója, míg a Halak a maszkulin és feminin erők: a Fény és a Szeretet egymásba hatolása során létrejövő teljes kiegyenlítődés, a megváltódás, az istenazonosság-tudat kialakulásának a morfogenetikus erőterét képező konstelláció, ugyanolyan morfogenetikus erőtér, mint amilyen koncentrált őserőt a Plútó ősereje is megtestesít.) És a sorsképletben, ugyanígy a Plútó is - bár azon kívül több negatív fényszöge is van -, mind a Neptunusszal, mind a Holddal harmonikus fényszögeket alkot, ami érzékeny lelkivilágot, élénk képzelőerőt, rendkívüli szellemi képességeket jelez. Ezeket a pozitív képességeit azonban igazából csak akkor tudja valóban építő módon megélni és felhasználni, ha a karmikus meghatározódásait, valamint a diszharmonikus fényszögek által jelzett negatív késztetéseit hajlandó lenne megismerni és felvállalni (beismerni), majd nekikezdeni a nehéz és hosszantartó belső munkának, ami ezeknek a meghaladásához szükséges. Ehhez elsősorban mindenképpen a jupiteri őserővel való harmonizációra van szükség, hiszen ez az az őserő, amelyik a többinek is megadja az irányát, s amelyik az egész életvíziót is meghatározza. Ehhez a metafizikai ismeretek elméleti megszerzésén kívül az is elengedhetetlenül fontos, hogy ez a metafizikai tudás ne maradjon puszta elméleti síkon (amely hajlamot az Ikrekben álló Jupiter is jelez), hanem azokat a mindennapi életében, a tárgyi valóság szintjén, a gyakorlatban alkalmazza, ismerje fel a sorserők, az egyetemes törvények működését a saját életében, sorsában. Tehát, hogy hús-vér tapasztalatokat, személyesen is megismert, mert gyakorlatilag is átélt szerezzen ezeknek az információknak a valóságtartalmáról. Csakis így válhat a metafizikai tudás sorsformáló, karmaoldó eszközzé, ha az információkat személyesíti és azok szerint alakítja belső hierarchiáját, értékrendjét.

Ehhez őszinte, könyörtelen önvizsgálatra, hibabelátási készségre (és annak a folyamatos fejlesztésére) van szükség, amit a Nyilas karmás emberek számára nagyon nehéz még elkezdeni is, nem, hogy véghezvinni (ezért is szenvednek sokan közülük különböző szembetegségekben), csakúgy, mint a hibás irány felismerése után az új irányba való nyitás is. A Plútó és Jupiter negatív fényszöge is azt jelzi, hogy számára nagyon nehéz a saját gyengeségeivel való szembenézés, és erős ellenállást érez nem csak ezzel szemben, hanem mindenfajta megújulással, megújhodással, nézet- és mentalitásváltoztatással, megfordulással, új irányba való nyitással szemben is.

A Skorpióban álló Sárkányfarka is azt jelzi, hogy számára az újjászületés nagyon nehéz, erős belső ellenállást érez minden olyan helyzetben, ami ezt a gyökeres megújulást kívánná tőle. Sőt, egyenesen, önkéntelen belső irritációt, haragot, de minimum neheztelést érez minden olyan sorsjelzéssel vagy emberi elvárással szemben, ami tőle az öntudati és a mentalitás-változtatási erőfeszitések szükséges megtételére hivná fel a figyelmét, arra emlékezteti.

A Skorpió karmás emberek saját magukat nem, másokat azonban annál jobban szeretnének megváltoztatni, hogy azok az általuk elképzelt boldogságeszmény szerint éljenek; másokon kérik számon azt a belső metamorfózist, amit nekik maguknak kellene végrehajtaniuk, saját magukon. Ebben az esetben Csernus doktor alapos tudományos felkészültsége miatt abban a hitben ringathatja magát (és ámíthat másokat is), hogy, mivel ő a téma (elméleti) szakértője, ezért ő az, aki jobban ismeri az emberi pszichét, a cselekedetek mozgatórugóit, és ezért valódi realizációk nélkül is hiteles lélekgyógyász lehet. Ha az önvizsgálat megreked a felszínen, a pszichologizáló elméleteknél, az nem elég ahhoz, hogy valódi (mély) önismeretre tegyen szert, amely az első feltétele a változtatásnak. A negatív skorpiói meghatározódásokkal küszködő más személyekhez hasonlóan, bármennyire is mást akar hinni és mutatni magáról, de ő sem hajlandó a rejtett összefüggések felkutatására, arra, hogy ne csak a felszínen maradjon, hanem a lélek igazi szakértőjeként elsősorban a saját lelke mélységeibe szagoljon be. Ez az önleleplezés egyrészt nagyfokú hibabelátási képességet feltételez (amivel ő is, mint minden más Nyilas karmás személy, nagyon hadilábon áll, akik a hibát inkább mindig másban és máshol akarják megtalálni, nem önmagukban), másrészt a felismerések nyomán egyértelművé válna a megtisztulás, a változtatás szüksége is, amellyel ő valószínűleg nem akar szembesülni. Az élet titkait kutatva azért is félhet a problémáinak a gyökerét megkeresni, mert intuiciós szintjén tudja azt, még ha mélyen el is temeti magába, hogy az élete, a sorsa pozitív megváltozásához neki magának kellene gyökeresen újjászületnie, megszabadulnia tévképzeteitől, elengednie bosszúvágyát, haragját, külső ellenségképeit. A régi (pusztító és önpusztító) ábrándképekhez, haragvó gondolatokhoz, a bosszúvágyhoz, a megszokott rosszhoz való csökönyös, karmikus ragaszkodása miatt számára a megfordulás, a változás az, amiről úgy véli, hogy soha nem neki kell végrehajtania, hanem a környező világnak, legfőképpen pedig az élettársának.

Amíg az a személy, akinek sikerült megvalósítania a plútói őserővel való harmonizációt, meg tudja valósítani azt, hogy személyében harmonikusan kiegyenlítődjön a négy őselem, és a szerelmi boldogság állapotát realizálni tudja, addig a fel nem ébredt Skorpió számára legtöbbször a szerelem a legnagyobb boldogtalanság és gyötrelem forrása. Amíg nem tudja meghaladni karmikus késztetéseit, vágyait: hatalom- és birtoklási vágyát (amivel a kedvese fölött is uralkodni akar, hogy kisajátítsa őt saját magának), az ebből eredő irtózatos féltékenységét, a csalás utáni titkolt vágyát (a Skorpió karmás emberek képzeletben minden, számukra vonzó személyről erotikus fantáziákat engednek meg magának, vagy tettek szintjén is megcsalják párjukat), titkolózásait, kegyetlenkedéseit, addig a szerelem nem is adhatja meg számára még a felszínes harmóniát sem, nemhogy a teljes kiegyenlítődést, a megváltódást. Szerelmi élete ezért általában viharos, és ez az a terület az életében, amelyik a legtöbb kudarcot és fájdalmas tapasztalatot tartogatja a számára.

Csernus esetében ehhez még hozzáadódnak a Vízöntő karmája által jelzett elköteleződéstől való irracionális félelmei is, amelyek, amíg feloldatlanul maradnak a tudattalanjában, meggátolják őt abban, hogy stabil párkapcsolatot alakíthasson ki, valamint Rák karmája, amelyik a családalapítástól való félelmeit jelzi, illetve azt a mélytudattalan, karmikus meghatározódását, tévképzetét, amely miatt képtelen a szerelmi partnerében meglátni a potenciális anyát. Az ő életében tehát éppen az a terület a leghomályosabb, leginkább tévképzetekkel terhelt, amelynek a szakértőjeként tanácsokat oszt, előadásokat tart, s emberek nagy tömegeit “világosítja fel” arról, hogyan kell helyesen viselkedni egy párkapcsolatban, hogy az igazán boldog és kiegyensúlyozott lehessen. Mindezt úgy teszi, hogy egyértelmű az, hogy neki magának vannak a legnagyobb nehézségei e téren, hiszen nem csak párkapcsolati problémákkal küzd, hanem ötvenévesen nincsen nem csak családja, de még stabil párkapcsolata sem. Ez azonban sem neki, sem másnak nem ad okot a kételkedésre, az emberek döntő többsége egyáltalán nem tartva fontosnak megvizsgálni azt, hogy akinek a szavára hallgat, annak megvizsgálja az életét, a realizációit, tehát azt, hogy ő maga hogyan oldotta meg a saját problémáit, hogyan “valósította meg önmagát”. (A mai “civilizált” társadalmak értékrendjének az eltorzulása következtében az, hogy valaki több egyetemi diplomával rendelkezik és sok pénzt keres, kimeríti az önmegvalósítás fogalmát. Ezért sokkal inkább tűnik hitelesnek az emberek nagy része számára egy olyan terapeuta, aki anyagilag nagyon sikeres, de a magánélete romokban hever, mint egy olyan, aki szerényebb jövedelemmel bír ugyan, de a szerelmi-családi élete örömteli, kiegyensúlyozott.)

A negatív jupiteri-nyilasi meghatározódásokkal rendelkező emberek magukat gyakran hasonlítgatják össze másokkal, s ha ebből az összehasonlításból ők kerülnek ki „győztesen”, az büszkeséggel tölti el őket, ingatag önérzetük számára pótolhatatlan doppinggá válik az, hogy ők különbek, lelkileg erősebbek-edzettebbek, stb. A Nyilas karmások szelektáló képessége nem elég jó ahhoz, hogy különbséget tegyenek: mely helyzetek segítik őket a megváltásban, s melyek tartják egy helyben vagy éppenséggel hátráltatják, és azt sem értik, melyek azok az értékek, amelyeknek az elérésére törekedniük kellene. Csernus negatív Jupitere is azt mutatja, hogy nincs tisztában az egyetemes törvények szerinti értékekkel, nem érti, hogy az emberi életben a legnagyobb érték a vétkeinktől (azaz a karmikus tévképzeteinktől) való megváltódás, amelyhez az első lépés a gyökeres belső, mentalitás szintjén végrehajtott átalakulás, újjászületés lenne. Ez lenne szükséges ahhoz, hogy a horoszkópja által mutatott karmikus meghatározódásait elkezdhesse feloldani. S azt, hogy ő ezt egyáltalán nem tette meg, nem csak a párkapcsolat és család terén elért realizáció hiánya jelzi egyértelműen, hanem az is, hogy a belső metamorfózis hiánya kívül, fizikai szinten is megmutatkozik. Azaz a külseje alakul át, öregszik meg, torzul el rövid idő alatt, a Skorpió karmásokra jellemző módon, akik 42-46 éves koruk után sem hajlandóak megfordulni és újjászületni. Az ő esetében ez egyértelműen, letagadhatatlanul látható. (Ez a skorpiói újjászületés, megújhodás nem csak a Skorpió karmás vagy ebben a jegyben született emberek számára fontos és elengedhetetlen életfeladat, hanem mindenki számára, aki elérkezik a nyolcadik szaturnuszi ciklusba, azaz az élete 50-56. évébe – ez az a periódus, amikor el kell engednünk addigi hibás vágyainkat, elképzeléseinket, átalakítanunk hitrendszerünket. Aki ezt elmulasztja, az ilyenkor rohamosan megöregszik, vagy súlyos betegségek is megjelenhetnek, amelyek akár halállal is végződhetnek.)

Az ő esetében a megfordulás, újjászületés nem csak azért lehet nagyon nehéz a számára, mert az évek során már megszokta a rossz tulajdonságait (amelyekről – az őszinte önvizsgálat nélkül és alapos önismeret híján – valószínűleg nincsen tudomása, vagy éppenséggel pozitívaknak hiszi egyik-másikukat), s minél idősebbé válik, annál nehezebb megváltoztatnia önmagát, hanem azért is, mert közismert személyiségként nem csak saját maga, hanem a nagy nyilvánosság előtt is fel kellene vállalnia ezt a megfordulást, és a korábbi hibáinak, tévedéseinek a beismerését. Ez már csak a negatív jupiteri meghatározódásai (önérzeteskedés, öntudati zavarok, önmaga mások fölé helyezése) miatt is nagyon nehéz.

Ugyanakkor, mivel a Nyilas karmás emberek éntudati problémáik, hibás önértékelésük-önérzékelésük miatt a külvilág, más emberek véleményére, elismerésére sokat adnak, valósággal vadásszák azokat (hogy ezáltal is bebizonyíthassák maguknak azt, hogy ők értékesek). Nem csak a hibáik beismerése nehéz számukra (amivel, úgy érzik, elveszíthetik az embertársaik nagyrabecsülését), hanem az elismerő világi vélemények még inkább megnehezítik önmaguk helyes megítélését, értékelését. Mivel ebben az esetben Csernus doktor valóban karizmatikus személyiségnek számít, nagyon sokan isszák a szavait, valósággal istenítik őt. A rezonancia törvénye alapján vonzza is azokat az embereket, akik őhozzá hasonlóan zavarodott értékrenddel, értékítélettel rendelkeznek, ezért könnyen meggyőzhetők, félrevezethetők. (A Nyilas jegyéhez tartozó magyarság körében ez a nyilasi céltévesztés, megvezethetőség, hiszékenység nagyon gyakori, ezért is nagyon sokan vevők a legvadabb, leghihetetlenebb ezoterikusnak nevezett fantazmagóriákra is, anélkül, hogy legalább a negatív következmények tükrében megvizsgálnák azok realitástartalmát – a könnyen fogyasztható, rózsaszín “ezotériát” mint állítólagosan cáfolhatatlan, metafizikai igazságokat fogadják el. De persze a hiszékeny magyarok ugyanígy “megetethetők” a pszichológiának az ugyancsak soha és sehol, senki és semmi által nem bizonyított “tudományos” elméleteivel is. Úgy, mint ebben az esetben is pl, ahol Csernus Imre doktor maga a két lábon járó illusztrációja – megtestesült bizonyítéka! – annak, hogy a családi és párkapcsolati harmóniára vonatkozó tudományos nézetei és ítéletei fabatkát sem érnek, hiszen a szinte idős kora ellenére, még csak komolyan felvállalt párkapcsolattal sem rendelkezik, nem hogy családdal!)

Az ő esetében tehát ez, a nagy számú “hívekből” és állítólagos szakmai sikerekből álló bizonyítékok is megtévesztőek lehetnek, mert elrejtik a valódi, mélyben húzódó személyi problémákat, az oldatlan karmikus zavarokat, és azt a látszatot keltik, hogy minden rendben van, nagyon is jó úton jár. A közismert és nyilvánvaló pozitív tulajdonságai pedig elfedik karmikus gyengeségeit, amelyeket éppen ezeknek a jó tulajdonságoknak a segítségével kellene meghaladnia, hiszen ezért adattak neki a személyi megváltódási programja és boldogulási rendeltetése szerint, nem pedig azért, hogy az életét megnyerje velük, mint ahogy ő és a hódolói hiszik, hogy a sorsfeladatait kikerülhesse azáltal, hogy maximálisan kiaknázza őket. (És ezt talán tőle kellene megkérdezni, nagyon megkérve, hogy teljesen őszintén válaszoljon arra a kérésre, hogy mennyire érzi úgy, hogy megnyerte volna az életét család nélkül, magányos kietlenségben?)

Csernus képletében mind a Plútó, mind az Uránusz és a Szaturnusz is harmonikusan fényszögeli a Holdat és a Neptunuszt is, és ezek a fényszögek azt mutatják, hogy sok olyan pozitív tulajdonsággal rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik őt a segítői, tanítói, gyógyító munkára, hivatásra, hiszen kiváló intelligenciával és ugyancsak kiváló lelki és szellemi érzékenységgel, minden irányban nyitott szellemi-spirituális fogékonysággal, intuitív, fegyelmezett gondolkodással rendelkezik, nagy az önuralma, kötelességtudása, türelme, becsületes és jóhiszemű. Ezt mindenki érzi rajta, aki mélyebben megfigyeli. Ugyanakkor képes arra, hogy az érzelmeit és gondolatait erőteljesen és érzékletesen kifejezze, s ez népszerű előadóvá és íróvá teszi őt.

Ő tehát valóban segítő szándékú, jóindulatú orvosként tevékenykedik, és hírnevét ezeknek a jó tulajdonságainak, kitartó munkájának, alapos szaktudásának köszönheti, nem egy kalandor vagy sarlatán, aki az emberek jóhiszeműségét tudatosan kihasználva szándékosan félrevezeti, megtéveszti őket, ismerve saját karizmatikus személyének az erejét. Azonban minden jó szándéka ellenére is, mégiscsak félrevezeti az embereket, hiszen megtéveszti önmagát is, és képtelen beismerni azt, hogy kudarcot vallott a szakmája által nyújtott “mindentudás” látszatával, hiszen éppen ő maga az, akinek nem sikerült még egyetlen tartós párkapcsolatot sem összehoznia, nem hogy harmonikus családot alapítania és a személyesen felelős édesapai funkcióját elérnie, azt becsületesen végigcsinálva, az apai funkciót beteljesítenie. Ugyanis a negatívan működő jupiteri őserő (az egyetemes törvényekkel összhangban nem álló értékrend, a hibás, megváltásellenes alapállás és életvízió) a többi bolygó által képviselt őserő működését is rossz irányba tereli a személyében, ezért azokat nem tudja mindaddig pozitívan működtetni, amíg a jupiteri-nyilasi negatív meghatározódásokat meg nem haladja, illetve azokat pozitív képességekre nem cseréli. (Vagyis amíg meg nem ismeri az egyetemes törvényeket, és ezekhez igazítja belső hierarchiáját, így egész életszemlélete megváltozhat, és képessé válhat a pályakorrekcióra, hogy a helyes úton járhasson – vagyis azon az úton, amelyik a karmától, a tévképzetektől és így a szenvedéstől való megváltódás irányába visz, s az igazi elégedettséget és boldogságot hozza el. Így, a saját karmáját oldva tudná csak segíteni, gyógyítani és felhasználni a pozitív fényszögek által jelzett tulajdonságait.)

A negatív vízöntői meghatározódások jelenlétét mutatja nem csak ennek a jegynek a két uralkodó bolygója közötti negatív fényszög, illetve a részvételük a Jupiterrel egy karmikus alakzatban, hanem az is, hogy a Lilithje is Vízöntőben áll. A Lilith minden horoszkópban azt a legsötétebb pontot mutatja, ahol az illető személy a leghajlamosabb a spirituális szintű, tehát a szellemi korrupcióra, az önbecsapásra, ez az a terület, ahol hajlamos a valóságot teljesen fordítottan érzékelni. Mindez azonban annyira mélyen van elrejtve a spirituális struktúránkban, hogy a tudatos nappali énünk számára teljesen idegennek tűnik a Lilith által jelzett probléma, nem ismerjük fel benne magunkat, ezért hajlamosak vagyunk azt teljesen elutasítani, nem venni róla tudomást. Éppen emiatt nagyon veszélyesek a Lilith által jelzett negatív meghatározódások, mert ennyire rejtettek, s éppen ezért nagyon nehéz szembenézni velük, nehéz tudatosítani és felismerni őket. Ameddig ez nem sikerül, és nem kezdjük el átvilágítani, figyelni és folyamatosan leleplezni ezeket a sugallatokat, addig a tudattalanunk mélyéről ezek fognak irányítani minket, bármennyire is tagadjuk és nem hisszük el ezt. (A jelen esetben egy hírneves pszichológusról lévén szó, aki még közéleti szereplő is, természetes, hogy ezt a tudattalan meghatározódását soha nem lesz képes elismerni és beismerni, mert ezúttal még a szakmai önérzete is gátolja ebben, nem csak az egyszerű személyi hiúsága.)

Ebben az esetben tehát ezek a negatív vízöntői meghatározások azok, amelyek a személynek a tudattalanjából a racionális esze és a nappali éber tudata számára észrevehetetlenül irányítják őt, és meggátolják az igazi – nem csak párkapcsolati, családi! – boldogság elérésében. Irracionális félelmei vannak attól, hogy elveszíti a szabadságát vagy hogy felelősséget kell vállalnia és ezáltal korlátoznia magát. Ez főként a párkapcsolatában mutatkozik meg, hiszen egy stabil párkapcsolat, házasság során valóban el kellene köteleződni, s ugyanakkor a szülői szerep felvállalását is meg kellene fontolnia. Az uránuszi őserővel való diszharmonikus viszonya azonban arra készteti, hogy meneküljön minden olyan helyzetből, minden olyan személytől, amelyik-aki számára, elköteleződési helyzetigényével korlátozást jelentene, megnyirbálná a szabadságát, személyi autonómiáját fenyegetné. A szaturnuszi őselvhez való negatív viszonyulása pedig mély, zsigeri irtózatot jelez benne a felelősségvállalástól, az önmagával szembeni felelősségi elvárásoktól, vagyis az önkorlátozástól, és ezzel, természetesen az apai, családfői szereptől is. Hamis szabadságeszméknek hódol tehát, még akkor is, ha erről nappali, tudatos énjével nincsen tudomása, és ha a racionális gondolkodásával erről egészen más véleménye is van. Tehát hiheti azt magáról, hogy ő nagyon is felelősségteljes személy, s ebben a hitében megerősítheti magát azzal, ha pl. hamis felelősségeket vállal, vagyis ott, olyan helyzetekben, ahol nem lenne annyira szükséges túlzottan határozottan, majdhogynem rögeszmésen „törvényszerűen” viselkedik, vagy esetleg az aggodalmaskodást is felelősségvállalásnak tekinti.

A Nap és az Uránusz szembenállása szintén azt mutatja, hogy éntudatába, személyi öntudatába nem tudja harmonikusan integrálni az uránuszi őselvet, nem, vagy csak nehezen tudja egyeztetni egyéni belső vágyait, ambícióit és a szabadságvágyát. Egyiket a másik kizárja.

Azt, hogy a negatív vízöntői meghatározódásai főként a párkapcsolatai terén okozzák a legtöbb problémát és kudarcot, jelzi az is, hogy a Vénusz, a szerelem és szexuális kiegyenlítődés bolygója, szintén a Vízöntőben áll, s a Szaturnusztól és az Uránusztól is negatív fényszöget kap (azaz a Vízöntő mindkét uralkodó bolygójától). Mindez megerősíti az eddig leírtakat, tehát azt, hogy nehezen tud megállapodni egy partner mellett, nehéz számára kitartani és elköteleződni. A Vízöntőhöz kapcsolódik a hirtelen irányváltoztatás, pálfordulás is, és az ilyen személy nagyon hajlamos arra, hogy problémák esetén ezt a „megoldást” lássa legkézenfekvőbbnek: azt, hogy kilépjen, hagyjon ott csapot-papot, engedjen hirtelen jött ötleteinek. A Vénusz-Uránusz negatív fényszög azt mutatja, hogy nagyon nehéz számára összeegyeztetni azokat az őselveket, amelyeket ez a két bolygó megtestesít: a természetes szexuális igényeit, a párkapcsolati harmóniára és kiegyenlítődésre való törekvéseit a szabadságigényével. Emiatt gyakran kudarcba fulladnak a próbálkozásai, hogy harmonikus, boldog párkapcsolatot alakítson ki.
Ambivalens érzései miatt bármennyire is vágyik a szerelmi harmónia és boldogság megélésére, azt ugyanakkor, tudattalanul ő korlátozásnak, a szabadsága megnyirbálásának éli meg, még ha ez nem is tudatosul benne, s emiatt nem bír megmaradni egy nő mellett sem, még ha nagyon szerelmes, akkor sem.

Érzelmi távolságtartás is jellemző erre a bolygóállásra, egyfajta hűvösség, amelyik megakadályozza azt, hogy érzelmileg teljesen odaadja magát (hiszen ezzel valamiképpen kiszolgáltatottá és sebezhetővé válna, s így a szabadsága sérülne) ugyanakkor megkönnyíti azt, hogy könnyedén hátat tudjon fordítani, anélkül, hogy érzelmileg túlzottan sérülne. A Vénusz-Szaturnusz negatív fényszög is egyfajta ridegségre, távolságtartásra, bizalmatlanságra utal, valamint arra is, hogy nem akar vagy csak nehezen tud felelősséget vállalani a párkapcsolatáért, a szerelmi partneréért. Érzelmi távolságtartása alacsony empátiás készségeket is eredményez, amelyek szintén megkönnyítik azt, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül tudjon kilépni egy olyan kapcsolatból, amelyiket ő rossznak érzékel. (S valószínűleg minden olyan kapcsolatot annak érzékel, amelyik kezd már „fenyegtően” komollyá válni, és valódi elköteleződést és felelősségvállalást kíván, netalán családalapítás is lehetne belőle.)

A családalapítástól való félelmekre utal egy másik karmikus alakzat, a Nyílhegy, amelyik a Rák uralkodó bolygóját, a Holdat köti össze a két karmaponttal: a Vízöntő Lilithtel és a Skorpió Sárkányfarokkal. A Nyílhegy csúcsán elhelyezkedő Hold ráadásul a saját jegyében, a Rákban áll. Ehhez a jegyhez a teremtés, a termékenység, a szaporodás, a teremtésről való gondoskodás őselvei kapcsolódnak, s egy horoszkópban a Hold a fentieken kívül az információ befogadásának a képességéről, az oldódási képességről is információt ad, valamint nők esetében az anyasághoz való viszony, míg férfiak esetében a gyermekek anyjához való viszony olvasható ki a Hold horoszkópban elfoglalt helyzetéből, fényszögeiből.

Ebben az esetben ez a Rák Hold, bár mind a Naptól, mind a Szaturnusztól pozitív fényszögeket kap, karmikus alakzatot hoz létre a két karmaponttal, sőt, ennek a csúcsán áll. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a karmikus meghatározódások innen oldhatók fel, azáltal, ha a Hold által jelölt tartalmakkal foglalkozni kezd, vagyis, ha minden lehetségeset megtesz azért, hogy a szabadságmániáját , az elköteleződéstől való félelmét legyőzze és ha esetleg nem is lenne képes fiziológiailag apává válni, akkor is, inkább gyermekeket fogadva örökbe, de mindenképpen édesapává válni – változni, és tehát konkrét erőfeszítéseket is tesz annak érdekében, hogy minél harmonikusabban élje meg a Rák konstelláció szellemiségét. Vagyis vegyen részt a teremtésben, alapítson családot, élje meg a szülői szerepkört minél teljesebben, vállaljon gyakorlati felelősséget a gyermekeiért, szerezzen minél több tapasztalatot a csecsemő- és gyermekgondozás, -nevelés területén. (Ez nagyon fontos feladat a szaturnuszi őserővel való harmonizálódás érdekében is, megismerni önmagát édesapaként és férjként is, felelősséget vállalni a családjáért, s így férfiként is kiteljesedni. Az apaság felvállalása ugyanakkor abban is segíthetne neki, hogy jupiteri értékrendjét az egyetemes törvényekhez igazíthassa, hogy a családban szerzett gyakorlati tapasztalatai nyomán egy másfajta – a megváltódást lehetővé tevő – hierarchiát állíthasson fel.)

Mivel azonban ezt a Holdat mind a Lilith, mind a Sárkányfarok negatívan fényszögelik, ez azt mutatja, hogy számára nehézséget okoz a szerelmi partnerében meglátni a potenciális anyát vagy akár a feleséget is. Egészen pontosan: képtelen a szerelmi partnereiben a potenciális édesanyát meglátni, érzékelni. Szabadságmániájával, felelősségkerülésével együtt ez a mélytudattalan iszonya a családalapítástól, a gyermekvállalástól azt eredményezheti, hogy akarata ellenére is a párkapcsolatai, élettársi viszonyai, házasságai, megrekednek egy bizonyos szinten, stagnálni kezdenek, s amikor valóban el kellene köteleződnie a szerelme mellett, nem tud igazából , lelke és szelleme legbelsejéből, mert nem ismervén a karmáját, annak a kiszolgáltatottja marad, tehát mert a nőben nem látja, csak a szeretőt, de a családanyát, a feleséget nem. Emiatt akaratlanul is olyan helyzeteket provokál vagy (látszólagosan önhibáján kívül, de végülis a karmája által irányított imaginációja működése folytán) olyan helyzetekbe kerül, amelyek a párkapcsolat felbomlását eredményezik.

A Nyílhegy alakzat által jelzett negatív meghatározódásai a csúcsbolygó, a Rák Hold irányából oldhatók fel, vagyis ezzel az őserővel kellene harmonizálódnia leges-legelőbb és mindenképpen.Erre, mármint a több gyermekes apává – szülővé válásra kellene, valósággal „beleölnie” minden figyelmét és energiáját. Mivel a Naptól, a Plútótól, a Szaturnusztól és az Uránusztól is pozitív fényszögeket kap a Hold, ez azt mutatja, hogy potenciálisan benne van a képesség és a vágy arra, hogy családot alapítson, még ha karmikus félelmei el is nyomják ezt. Tehát mindenképpen erőfeszítéseket kellene tennie, hogy ezt az életfeladatát megvalósíthassa, s ez egyben abban is segíthetne neki, hogy a Vízöntő karmáját oldani kezdje, s a negatív késztetéseket, sugallatokat pozitív tulajdonságokra, képességekre cserélje. Vagyis, a szaturnuszi őserővel harmonizálódhatna, ha férjjé és apává válna, s ennek a szaturnuszi felelősségvállalásnak, önkorlátozásnak, önfegyelemnek a gyakorlása által megérthetné azt, hogy az igazi szabadságot nem a felelősség elől való menekülés, hanem annak a felvállalása adja. Ezzel a hamis szabadságeszméitől szabadulhatna meg, amik valójában nem mások mind az igazi – a teljes! – elköteleződéstől való rejtett félelmei, amelyek addig gúzsban tartották, s meggátolták abban, hogy valóban szabad és boldog lehessen, s hogy az uránuszi Fény művelője lehessen – különleges ötletei megvalósításával, szokatlan, mert az igazság szelleme szerinti elképzeléseinek a realizálásával, nem csak a saját életét tehetné jobbá, hanem valóban az emberek javát is tudná szolgálni.

A felelősségvállalás, a családalapítás nem csak amiatt nehéz számára, mert a negatív vízöntői meghatározódásai miatt ezt, mármint a házasságot, de főképpen az apaságot – szülői felelősséget, családapai felelősségeket, börtönnek, elviselhetetlen tehernek érzi, fullasztó önkorlátozásnak – ahonnan minél hamarabb menekülni kell, nem pedig helytállni – hanem a Skorpió Sárkányfarka által jelzett változással, újjászületéssel, szellemi – lelki megújhodással, mentalitás- és életszemlélet-váltással, gyökeres megváltozással, megváltódással, szembeni irritációja is megakadályozza őt ebben a pálfordulásban, amit a családfői szerep felvállalása jelentene. A Skorpió-karmás személyek számára nehéz a megfordulás, az újjászületés: csökönyösen ragaszkodnak a megszokott rossz tulajdonságaikhoz (féltékenység, neheztelés, gyűlölködés, pusztító és önpusztító ábrándozások, magas önzés, istenellenes és megváltásellenes indulatok, önáltatás, felelősség-hárítás, stb), és irritálónak éreznek minden olyan helyzetet, amelyik azt kívánná meg tőlük, hogy gyökeresen változzanak meg, ne csak a szokásaikban, hanem a mentalitásuk szintjén is.

Ezek a megváltódási kényszer miatti, negatív skorpiói tulajdonságai megnehezítik számára azt, hogy megváltozzon, hogy képessé váljon maga mögött hagyni az őt lehúzó, a boldogságát gátló szokásait, karmikus félelmeit. A Skorpió-karmás emberek ugyanakkor szükségét érzik az igazság utáni kutatásnak, csakúgy, mint a Skorpió szellemiségét pozitívan megélő személyek, de amíg azok, ha feltárták és megértették a mélyben lapuló okokat, amelyek a sorsnehézségeiket okozták, képesek a megfordulásra, az újjászületésre, addig a Skorpió-karmás személyek a lelkük mélyén kutatva egyre nagyobb indulatokat táplálnak saját maguk iránt is, látva az esendőségüket, de az Isten iránt is, aki ilyenné teremtette őket, s még az is megtörténhet, hogy makacs dühvel ragaszkodnak mindahhoz a rosszhoz, ami esetleg undorral és megvetéssel tölti el őket saját maguk iránt. A megfordulás és az újjászületés olyankor is nagyon nehéz számukra, amikor a karmájukat megismerve tudatosan törekszenek annak a meghaladására, nem, hogy amikor semmit nem tudnak róla, vagy ha tudnak is, csak néhány ezoterikus általánosság szintjén, és nincsenek tudatában annak a megfelelő poziitív tulajdonságokra való felcserélésének a szükségével. Ilyenkor ugyanis mélyről jövő, finom, de annál erősebb (belső) ellenállásba ütköznek, amit csak nagy nehézségek árán, hosszas belső erőfeszítések, belső munka által tudnak legyőzni.

Ez a belső ellenállás a Vízöntő-karmás tévképzetekkel együtt nagyon nagy spirituális agressziót szül, hiszen a Vízöntő-karmás ember hasonlóan megbocsáthatatlannak érzi azt, ha bárki azt kéri tőle, hogy változzon meg. Ebben az esetben az önkritika hiánya a negatív jupiteri meghatározódásokból is fakad, hiszen nehezen tud szembenézni a hibáival, vétkeivel, s még nehezebb számára az új felé való nyitás – ezért is gyakoriak a Nyilas-karmás emberek között a szembetegségek, illetve a csípők és a combok sérülései, megbetegedései is. Sértődékeny és önérzeteskedő természetet is ad ez a karma, s egyfajta felsőbbrendűség-érzést is, amellyel saját bizonytalanságát palástolja maga előtt is. De a negatív vízöntői meghatározódásokkal rendelkező személyek is hasonlóképpen kívülállónak és felsőbbrendűnek hiszik magukat, olyannak, akik mást és többet is megengedhetnek maguknak, mint a többi, „közönséges” ember. Mindezek a tulajdonságok tehát nagyon megnehezítik számára azt, hogy valódi önismeretre tegyen szert, s ezáltal belássa azt, hogy rossz úton jár, rossz irányban keresi a boldogságot, és hogy egyáltalán feltámadjon benne a változtatás, a megfordulás igénye, amelyre Skorpió-karmásként oly nagy szüksége lenne.

Összegezve tehát a fentieket, legfontosabb életfeladatai közé tartozik az, hogy gyökeresen újjászülessen azáltal, hogy karmikus félelmeivel szembenézve elköteleződik egy párkapcsolatban, és többgyermekes családot alapít. A családfői, édesapai szerep felvállalásával harmonizálódni tudna a szaturnuszi őselvvel, ami nagyon fontos lenne számára mind a Vízöntő karmájának, mind a Nyílhegy alakzat által jelzett család- és gyermekellenes karmájának a feloldásához is. Ott ugyanis a Rákban álló Hold harmonizálása vezethet a mélytudattalan, karmikus meghatározódások meghaladásához, ehhez pedig elengedhetetlen a szaturnuszi szellemiség, mély, határozott és harmonikus megélése is. (A Rákkal szembenálló jegynek, a Baknak is a Szaturnusz az uralkodó bolygója.) Ennek a fontos életfeladatának a felvállalása nélkül nem csak a magányos öregkorral kell számolnia, hanem a Skorpióhoz, Rákhoz, Nyilashoz és a Vízöntőhöz, valamint a Szaturnuszhoz tartozó testrészek, szervek megbetegedésével, baleseteivel kell számolnia. (Szaporítószervek, végbél, gyomor, epe, máj, hasnyálmirigy, combok, csípők, szemek betegségei, cukorbetegség, az alsó lábszár, a boka sérülései, agyvérzés, a térdeket, füleket, csontrendszert, bőrt érintő fájdalmas és nehezen gyógyuló betegségek.)

A Vízöntő és Rák karma feloldása mellett a szakmai újjászületés is ugyanilyen fontos lenne a számára, amelyet éppen a párkapcsolati-családi boldogság megélése által érhetne el, így szélesítvén ki és így mélyítve el, így tévén személyes tudássá, realizált bölcsességgé a pszichiáteri – pszichológusi ismereteit, kutatásait és felfedezéseit. Vagyis, ezeket az elköteleződéstől és családalapítástól, apai szereptől való félelmeit feloldva és az egyetemes törvényekkel összhangban levő értékrend szerint folytatva az életét, pszichiáterként is hiteles lehetne, és párkapcsolati nehézségek esetében valóban irányt tudna mutatni azoknak az embereknek, akik magánéleti problémájukkal hozzá fordulnak segíts

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO