ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2020.02.18. 22:13

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Tapasztalati gyakorlat és tapasztalati valóságismeret, tehát élet-tapasztalat nélkül kábult (mesés) fantazmagória és steril okoskodás minden elmélet, és Teo-riai (Isteni látási) következtetések levonása és számontartása nélkül, a tapasztalat értéktelen robotolás.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2019.01.03. 19:29 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4142
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
A TIZENKETTES (XII.) FŐLDHÁZ

A XII. ház a Halak által megtestesített kauzális (isteni - spirituális) morfogenetikus erőtérnek a gyakorlati megvalósulási életköreként, a megváltódás állapotába jutás lehetőségeinek, valamint az áldozathozás értelme és képessége megszerzési lehetőségének, és az isteni akarat megértésének és az azzal való azonosulási képességnek (tehát a megváltás géniuszának) való önátadási képesség megszerzésének az életköre. A megváltásnak, mint a legfontosabb élet-rendeltetésnek való alárendelési tudatosság és képesség megszerzésének és begyakorlásának az életköre.

Valamint, és az előbbivel együtt, a kreatív magánynak: a kontemplációnak, a meditációnak és általában a remetéskedésben elérhető isten közeli állapotok az életköreként, nem más, mint az egyetemes egységérzési és szeretet-és boldogság-állapot megszerzésének és gyakorlásának – átélésének a földháza, megvalósítási gyakorlati életköre. Köznapi szinten: a mindenfajta kreatív jellegű, pozitív együttérzési és átélési képességek - tulajdonságok - valamint a nagy igazság - és lét-értelem felismeréseknek a háza, tehát, az egyetemes tudati integráció (az egyetemes létben való feloldódási lehetőségek háza). A Neptunuszhoz és a Jupiterhez, valamint a Sahansará (A korona-csakra) működéséhez kapcsolódik.
Ebben a házban, egy az egyben megnyilvánul és értelmet kap Jézus ama tanítása, ami szerint "aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt és aki feláldozza életét, megnyeri azt". Valamint az, hogy keressétek Isten Országát és a többit meg kapjátok ráadásként.” DE az is, hogy Én vagyok az út az igazság és az élet.” (- Csupán annyit kell még hozzátennünk, hogy Jézus nem a fizikai élet feláldozásáról és elvesztéséről beszélt, hanem a túlzóan világi – pragmatikus törekvések feladásának a szükségéről, a világiság félrevezető, fölösleges és látszat-életigazságainak a terhétől való megszabadulási szükségéről. ) Az olyan öncélú, sőt: az olyan rögeszmés törekvéseknek a nevetségessége kiderüléséről és a menthetetlen feláldozási szükségéről, mint pl. a vagyongyűjtés, a Casanovás szexuális célkitűzések, vagy az olimpiai éremgyűjtés, a munka-és tisztaságmánia, karrierizmus és általában az életnek minden fajta és féle megnyerése érdekében folytatott nyüzsgő-tevékenységek teljes elvetésének (feláldozásának) a szükségéről. (Ezt tehát, főként azok részéről, akiknek a XII házban levő személyi bolygói, vagy karma-pontjai, ilyen jellegű életfeladatokat mutatnak.)
A hírnév szerzés, és a vagyongyűjtés feláldozásának a szükségéről. A más fanatikus és ambíciós, célkitűzésekről, az együgyű és öncélú törtetésről, az eredmény, az ugyancsak öncélú élmény és eseményhajhászásról, arról tehát, hogy az, aki a fizikai világ eszközeivel mérhető eredményekhez köti a földi boldogulását, netalán a spirituális üdvözülését (vagyis a szellemi integrációját), az semmivel sem kerül közelebb az élete beteljesítéséhez és a tényleges boldogsághoz, vagyis a spirituális önmegvalósuláshoz, mint az aki teljes ignoranciában, egykedvűségben, közönyben és kívülállóként folytatja az életét. A 12 ház jellegzetes életköreiben ráébredhetünk arra,
hogy egyik életnyerési ideológia, vagy technika, technológia sem jobb, vagy értékesebb a másiknál, ugyanúgy a betegségbe és az erővesztett öregségbe vezet, vagy, szélsőségesen gyakorolva: az időnap előtti halálba.
Amíg az elvakultan önző és empátia-nélküli, közömbös és ignoráns személy, nem képes az elemi áldozathozatalra, és nem akarja önmagát, képességeit, energiáit feláldozni semmire önön kényelmének a megszerzésén, megtartásán és fenntartásán kívül, addig a fanatikusan elvakult, ambíciós ember mindig mást, vagy másokat, tehát a környezetét és a többi embert akarja feláldozni, valami új, bábeltorony-féle építmény, vagy absztrakt eszme megvalósítása érdekében. Pl. a kommunizmus, fasizmus, liberalizmus erőltetett megvalósítása és még erőszakosabb globális elterjesztése, és újabban az európai eredetű fehér emberek által létrehozott civilizációnak és kultúrának a fekete és sötét, vagy sárga bőrszínű emberek által létrehozott kultúrával való felhígítása érdekében. Az ilyen, népi kifejezéssel élve: a fenekükön megmaradni képtelen személyek, csak és csakis öncélúan és erőszakosan beavatkozva a természetes – természeti folyamatokba és jelenségekbe, képesek elképzelni és megélni az életüket, nem csak önmaguktól elvárva, hanem még másoktól is követelve és hajhászva a különböző. „nagyokos” megvalósításokat és eredményeket, feláldozva saját fizikai és szellemi energiáit. Mindezt anélkül, hogy a beavatkozási és irányítási és mozgatási-, és „működtetési” mániájának és gyakorlati törekvéseinek az igazi, hosszú távon káros, vagy katasztrofális következményeivel számolna. Hiszen őt csak a külső, látható és tapintható megvalósítás érdekli és nem a belső tisztulás, az Isteni szellemmel való töltekezés, a derű, a nyugalom, a harmónia, a meghittség, az egészség és a boldogság, vagyis a tényleges emberi értékek (Amelyek tehát az egyetemes emberi élet - rendeltetés beteljesítéséhez vezetnek). De elébe vágtam a dolgoknak. Igazából, ha számba vesszük azt, hogy a Krisztusi szellemi állapotot két ezer évvel korábban megvalósító Názáreti Jézus, a Halak ajonját - világkorszakát - nyitotta meg a misztikus tanítások szerint, és, hogy ettől fogva, a megváltásról szóló leckét tanította az emberiségnek, nyugodtan állíthatjuk, hogy a XII. ház szellemisége, ami a leginkább megfelel ezeknek a tanoknak, egyenesen a megváltás háza! Azaz a megváltás leckéjének a megtanulásához szükséges karmikus események és tapasztalások háza. Ezért az elzártságok háza is tehát, mert ahhoz, hogy az, akinek itt bolygó, vagy karma-pont által jelzett életfeladata van, a boldogságát és az egészségét elérhesse, illetve a saját megváltását megvalósíthassa, ahhoz időről időre, bizonyos időszakra, el kell zárnia magát a külvilág figyelem-elvonó ingereitől provokációitól.
Ezért okkult ház és ezért nevezik a klasszikus asztrológiában " a rejtett ellenségek, a rejtett betegségek és a drámai – vagy tragikus! - elzáródások, és így, a hosszas és intenzív szenvedések házának is. A magány, a "nagy áldozat", az Én elszigetelődése, a szenvedés, amit a sors az ilyen, felébredni képtelen, vagy nem hajlandó, azt huzamosan maguktól elhárító személyekre „kegyetlenül” rá kényszerít, szükséges velejárója a nagy spirituális feloldódási képesség elérésének. Ezért nevezik a kényszerű magány és az abban létrejövő befelé fordulás, az elhagyatottság, az irracionális sors-ellenállások, valamint a titkos ellenségek és ellenlábasok, és főként az akadémikus – materialista orvoslás által diagnoztizálhatatlan betegségek házának. Szélsőségesen ezért erőszakos elzártság (börtön) és az elszigeteltség (számüzetés, számkivetettség), a látogató közönség elől zárt „elfektető” egységekkel is rendelkező korházi életnek, a különleges gyógyintézeteknek, a zárt intézetek (pl. menház, elmebetegek intézete), háza, Valamint, az ezekhez való, szövődmények kapcsolatoknak és viszonyulásoknak, a bűnhődésnek, vagy súlyos próbatéteknek, az irracionális bűnpereknek és más jellegű súlyos büntetéseknek, az üldöztetésnek, kolostori életnek, vagy barlangi remeteségnek az életköre.
Hogy miért? Pontosan azért mert az ember a XII. ház próbatételei után, ha nem megy tönkre teljesen és még képes a szellemi felébredésre és az azt követő szellemi – lelki (erkölcsi) és fizikai megtisztulásra, pontosan ezen próbatételek metafizikai hatásának, vagyis az igazi lét-okok megértésének és a tudatába való teljes integrálásának köszönhetően, képessé válik az egyetemes létrendeltetés megértésére és a spirituális – képzeleti felelősségvállalásra, felelősséggyakorlásra. És ezáltal, a mindenkiben ott lakozó un. okkult – mágikus - képességek is, a negatív képzelet automatikusan előálló, hátráltató és ellenséges eredményei nélkül, vagyis más zavaró sors-tényezők nélkül, megnyilvánulhatnak. Aki viszont erőlteti ezen képességeinek elnyerését és fokozását, a XII. ház próbatételeinek a mindennapi életben is vállalt, tudatos meghaladása, vagyis az öntisztítási folyamatok végigélése- nélkül, az csak becsapja önmagát és környezetét egyaránt. Sőt, egy bizonyos idő elmúltával, még a közösségétől is elzárja magát önkéntelenül. A számkivetettség, a krónikussá lett depresszió, a bipoláris depresszió, a schizofrénia, az üldöztetési mánia, a pánik a pszichopata – állapot, és más, a pszichiátria és a pszicho-terápia által feltérképezett betegségek, amelyek határozottan közösség-ellenesek, és amelyeknek a következménye előbb utóbb az, hogy a közösség is elzárkózik az ilyen személyektől, illetve, konkrétan a börtönök, a zárt intézetek és más intézményes, elzáródások, már csak ennek a karmikus jellegű mentális ön-elzáródásnak a konkrét következményei, a fizikai megvalósulásai.
Rezonancia kérdése és végül is Karma-oldási kérdés,, azaz elért spirituális színvonal kérdése, hogy ki az, aki meghatódik és elszédül a mágusi és kuruzslói - gyógyítói - képességek mutatvány, vagy kereskedelmi szintű használatától. Ugyanis amint az elején említettem, a XII. ház az integrációs és a realizációs lehetőségek háza, az Isteni egységtudathoz való visszatérés és a megváltás háza. De ugyanígy lehet az eltévelyedés, az Istentől - az Egyetemes Egységtudatba ágyazott Szeretettől - való elfordulás háza is, a bűn őrületétől, a személyes felelősségvállalás helyett választott kábítószerezéstől és az alkohol-függőségtől el egészen az őrületszerű megzavarodásig és a gyilkosságig. Ismétlem tehát: Ezért a XII. ház a rejtett ellenségek és a rejtett betegségek háza is. Ugyanis a rejtett betegségeink, mentálisak és kauzálisak, ami azt jelenti, hogy azokat csakis a zavaros, illetve hibás képzeletünknek, zavaros gondolkozásunknak, a világról és önmagunkról alkotott hamis életvíziónak köszönhetjük őket.
A REJTETT ELLENSÉGEK viszont mi magunk vagyunk, illetve az általunk önkéntelenül a sorsunk elemei közé meghívott személyek. ÍVagyis, ugyancsak mi, akik nem tudunk és nem merünk szembenézni a XII. ház szimbólumrendszere által jelzett személyes karmikus feladatkörökkel, amelyek között az igazságért való harc is szerepel, a Jupiter tüzes szellemisége által. Vagyis, mert nem tudtunk, de még inkább: nem akartunk megbirkózni és megharcolni az un. karmikus adósságainkat képező életterületekkel és azokkal a valóság-hamisító és igazság-homályosító, igazság-rejtő (titok-őrző) emberekkel, akik konstellációik által megjelenítik számunkra ezeket az életterületeket. Ezek miatt, az önmagunkon belül, a magunk elöl is rejtett és elhárított tudati és öntudati „titkokért” válik a XII. ház olyan "misztikusan izgató" és borzongatóan félelmetes házzá. Itt tudhatjuk meg azt, amit a leginkább meg kell tudnunk önmagunkról és amely félelmetesnek tűnő igazságokat éppen ezért, a leginkább félünk megtudni, illetve a leginkább elrejtjük a nappali éber és logikus tudatunk, az értelmi átvilágító képességünk elől.
Végül is, ez tehát, az elhárított, vagy elfogadott spirituális feladatkörök háza. Ezért a megpróbáltatásokat hozó, a bizonytalanságot okozó, az árulások, az elhagyások, a csalások, az önkéntes, vagy önkéntelen, tehát a sors által ránk hozott száműzetések háza. A legnagyobb bizonytalanságok, a tév- és balhitek, a spirituális bizonytalankodások, a félbehagyások - megtorpanások - a frusztrációk, a vétkek, a korlátozások és az irracionális önkorlátozások - az inhibíciók -, a tikos kapcsolatok és viszonyok, a titkos cselekmények, a titkolózások és az inszinuációk, az obskurantizmus, az obskúrus misztika, a bűnös és rejtett szenvedélyek, a drogok, a kábulatok, a méregkeverés, az intrika, a gyávaság és az extázis, a felesleges lemondások, a kietlenségi érzések háza. És ugyanakkor ez a meditáció, a világi logikáról való tudatos lemondás és a felszabadulás, a misztikus imagináció, a homály, a sejtelem, a derengés, a fátylazás, a köntörfalazás és az intrika, a hipokritizmus, a mitológia, a vallás, a tudati és a tudatalatti tengerek és az óceánok, a költészet és a zene, az álmok és az álmodozás, a látszatok, a délibáb, a ködkergetés és a látszatkeltés, az öncsalás, az öngyilkosság, a lopás és a félrevezetés, az elveszettségi érzés és az elveszejtés, a végtelenég és a kábulat, a részegség, valamint a kijózanodás és a szenvedésen keresztüli megtisztulás háza.
Ha a sors - és felelősségvállalás dinamikus leckéjét megtanultuk, ha lemondunk az ellenségképekben való gondolkozásról, az ellenségi érzésekről, és a mások fölötti ítélkezésről, ha a hibabelátás segítségével megtanulunk tisztán látni önmagunkban és környezetünkben, tehát ha képesekké válunk a kicsinyes énünk működésmechanizmusába és belátni, tehát azt is, hogy semmi szükségünk nincs különleges képességek kifejlesztésére mindaddig, amíg fogyasztói mentalitásunknak köszönhetően mi is részt veszünk például az ózonréteg elsorvasztásában, a növény- és állatfajok kiirtásában tehát amennyiben mindezt beláttuk már a XII. ház által képviselt életfeladataink tudatos vállalásával: az utolsó felsorolás negatív vonatkozásait, tehát a XII. ház diszharmonikus hatásait anélkül, hogy ezektől megszabadulnánk- átminősíthetjük megismerési és tudatosodási folyamatokká, aminek segítségével az alkímiai Nagy Arkánumot, vagyis az Opus Magna-t földi pályafutásunk végére megvalósíthatjuk.
Addig viszont marad a XII. ház súlyosan homályos és hátráltató, boldogság- és egészségfosztó életterülete, a tudatunk és a tudattalanunk legmélyebb rejtekeiben létező, (ezért: rejtett) ellenségek és a rejtett betegségek házaként a karmikus kevélységünk határállapotának: a KARAKTERÉNEK a feltárandó és elfoglalandó életköreként, vagyis a legnagyobb önátverési képességeket leleplezési szükségét tartalmazó belső világunk mélységesen részletes kiismerésének, megismerésének a szükségeként. Vagyis: a felsoroltak minden leleplezési lehetőségeit és szükségeit tartalmazó és ezen sokszor fájdalmas leleplezéseket vállalandó feltárásának (kitárulkozásunknak) kikerülhetetlen életfeladataként! És ez minden izgalmasan romantikus, költői, zenészi, festői, színészi., stb. tehetségünk, minden tudósi, írói zsenialitásunk és minden kifejleszthető misztikus (mágusi) és okkult, paranormális, és egyéb csodabogaras misztikus címe és elméleti meghatározás alatt futó "természetgyógyászi", vagy tisztánlátói képességünk ellenére is!

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO