ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.05.23. 10:55

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


"Széles az út amelyen el lehet indulni, de szűk az a kapu, amelyen be lehet jutni a Mennyek Országába."
"Sok a meghívott, kevés a kiválasztott." (Názáreti Jézus)Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 15:26 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4063
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Hamvas Béla azt írja az Androgünoszban, hogy a vallás csinálás és a vallás gyakorlás, mindig a lényegi ős-tudásról való megfeledkezésnek, vagyis a konjunkturális válságnak a jele. Hogy miközben látszólag össze köti, az ember a vallással, lényegileg és igazából elválasztja magát az istentől.

Mind Hamvas Béla, mind sokan mások, akik közé magam is sorolom, azt valljuk, hogy maga a spirituális hit, egyáltalán nem abból áll és nem arról szól, hogy kérjünk a Krisztus nevében bármit is az atyától, mert azt meg is fogjuk kapni. És akkor persze, slussz – pász, már nem is kell az életben semmiért kockázatot, meg felelősséget vállalni, nem kell igényes spirituális értéktudattal élni és az életünk dolgaiban a megváltás legfőbb értékének a tudatában választani, dönteni és lehetőleg mindenben így eljárni. Hiszen úgy is, mindent megkapunk, amire szükségünk van, és ami csak kell. Hát akkor, ha ez így van, akkor meg minek gyötörni magunkat azzal, hogy mi az ami igazából értékes és mi az ami nem, és, ráadásul még vállalni is, az egyéni választásainkért és döntéseinkért a felelősséget a következmények szintjén? Mivel az egész boldogulásunk csak azon múlik, hogy az “egy szülött” Krisztuson keresztül kell azt kérni, ami, a számunkra a legpozitívabb vallásnak az ismérve. Ti., hogy mindenféle, földi és túlvilági létünkre vonatkozó isteni protekcióban lesz részünk, amennyiben a vallásalapító – Aki ebben az esetben még csak nem is akart vallást alapítani… – Szellemiségén, lelkén keresztül kérjük az atyától, mindazt, amire szükségünk van. – Ez nem más, mint a legostobább elképzelés arról, hogy miképpen működik az egyetemes teremtés törvénye, vagyis, hogy miként hat az egyetemes mágia jelensége.

A kereszténység fundamentuma éppen, hogy nem a misztikus koldulásról – üdvösségért, vagy jó életért való könyörgésről és tehát az égi protekció-keresésről – szól, az én spirituális sorsfigyelő, de gyakorló asztrológusi tapasztalataim szerint, hanem éppen hogy fordítva:
A kereszténység, a Világosság- Szeretet nevű kincs-halmozásból (Szeretet- és spirituális értelem és világosság növesztésről) szól. Éspedig ott, kell halmozni ezeket a kincseket, „ahol a rablók nem férnek hozza”, tehát a mennyben, vagyis a szívünkben és az elménkben. A kettőnek az egységében. Vagyis abban áll a keresztény hit (Az a kincs-halmozási és növesztési tevékenység tehát, amely kincs, Buddha szerint még a gyémántot is elvágja), hogy: “Akinek nincs attól elvétetik, és akinek van annak még adatik”. És : “Aki meg akarja nyerni életét elveszti azt, és aki feláldozza az életét, megnyeri azt.” Meg: “Az Én váramat (Vagyis: a “Vagyok aki Én vagyok” öntudatnak a várát (A „Vagyok az É-tudatom” - várát) az abban kételkedő, azt lenéző ellenségeim építik fel, azért lesz olyan jól felépítve.

Az emberi létünk és ez által az egyetemes rendeltetésünk fundamentális kérdéséről van itt szó, Vagyis arról, hogy részt akarunk-e venni tudatosan, abban a legnagyobb ember- és Isten-árulásban, amit a keresztény vallás visz végbe sok – sok száz éve már. A keresztény egyház első hivatalos megalapítása ugyanis, a Kr.U. 365-ben, az emberi történelemben elkövetett legnagyobb szélhámosság útján történt meg. És ezt nem, hogy császári parancsra, de császáris zsarolásra és fenyegetésre hajtottak végre a Nagy Konstantin császári őrsége által a lóverseny-stadionba zsúfolt papok – püspökök és teológusok, akik e császári parancsnak és fenyegetésnek engedve, tudatosan az ellenkezőjére fordították azt amit a Názáreti Jézus tanított. Vagyis, tudatosan eltorzították és az ellenkezőjére állították a Jézus által felfedezett megváltó beavatási rendszernek a lényegét és így, megfordítottan létrehoztak és kanonizáltak abból egy egységes birodalmi vallást az eredeti és párját ritkítóan helyes helytálló krisztusi tanítások helyébe, de arra alapozva.

Így történt meg tehát, hogy a már Mózes által jelzett “Vagyok aki Én vagyok.” (A Magom, aki Én vagyok), egyes szám, első személyi tudatra alapozott, megváltási beavatás - tudomány, amelynek tehát csak és csakis egyes szám első személyben van mágikus (gnozisa) értelme - Igen is, így van tehát neki pozitív, mágikus következménye. Tessék kipróbálni! - , rá lett kenve, egyetlen kivételes származásúnak hazudott személynek a kiváltságosságára. Vagyis Jézus kivételes isteni lényének az utólag ellenőrizhetetlen, rózsaszínűre misztifikált "malasztjára" (Amiből a katolikus vallás szerint, Szűz Mária is részesült a szent fia által...). Vagyis, az embernek az Istennel való közvetlen – belső és bensőséges és meghitt és intim – kapcsolatnak a tana, át lett ferdítve egy ugyanolyan ócska vallássá, mint amilyenek az előzőek voltak. vagyis, egy égi protekcióért továbbra is olyan primitíven könyörgő – kunyeráló, kuncsorgó lehetőségekre alapozott, nyomorék mágia-hitté, amelyben az emberi öntudat éppen úgy meg van alázva, mint a zsidó vallásban például. Hogy, a Mózes által, illetve, a Mózes előtt élt spirituális bölcsek és beavató mesterek által megfigyelt és évezredek alatt feljegyzett (leírt) karma-oldási (erkölcsi) magatartás felvétele helyett, tehát a tízparancsolatnak a betartása helyett, azt megkerülve és feleslegessé téve, irracionális kegyelemért és élet-sikerekért könyörögjünk.

És éppen attól a történelmi személytől, aki az egyetemes Léttudattal, vagyis az Én-tudattal való azonosulásnak (egyesülésnek) a szükségét tanította, az egyéni individuális öntudatnak a karmikus reflexektől való megtisztításán keresztül. Aki az erkölcsi megtisztuláson keresztül történő, egyesülési és azonosulási lehetőségnek, sőt: a karmával terhelt, önző és kicsinyes és kételkedő én tudatnak, az egyetemes felelősségű, az egyetemes létudattal, tehát a nagy Én-tudattal való való felcserélésének és minél nagyobb mértékű alárendelődésének a szükségét és az úgymond kötelességét tanította. Aki tehát mások eltaposása, elnyomása, megnyomorítása, becsapása és elárulása, stb. nélküli, tehát lelkiismeret furdalás nélküli, valóságos és tényleges boldogulásnak – a megváltásnak! – az eléri lehetőségét (beavatását) tanította.

Nem a protekcióért – kivételezettségért – való könyörgő imádkozást kell tehát megértenünk és megtanulnunk, hanem azt, hogy miért és mitől is van az, hogy „Akinek van annak még adatik, és akinek nincs attól meg elvétetik.”? – Mert itt, a kereszténységben (A bolondságban) az immanens szellemi és lelki gazdagodásnak a magától értetődő, törvényesen mágikus következményéről van szó. Tehát, az egyéni igazság- és a törvényesség tudatnak, a mágikus erejében (következményében) való hitnek a majdhogynem csodálatos (De voltaképpen teljesen racionális és logikus) következményéről van szó. A hit bátorságáról és a bátorság hitéről!

Mert honnan másról, és mitől mástól lenne az lehetséges egyébként, hogy “Még nagyobb csodákat is fogtok művelni, mint amit én cselekedtem, az Én nevemben.”, ha nem attól, hogy az apostolok fel fedezik majd a világi én-tudatuk és az árnyék-énjük által a mester életében még teljesen eltakart isteni Ön-tudatukat? (A közös Én-tudatot) Vagyis, itt csakis arról lehet szó, hogy a tanítványok, az őrök egyetemes Isteni „Én- vagyok” tudat nevében fognak nagyobb csodákat tenni! Az örök (isteni) én tudatuk által tehát, és nem a történelmi szereplő Jézus nevében. Az utóbbi naiv elképzelés. Ti., hogy ugyanaz történhessen, mind a népszerű gyermekmesében, ahol a „Csuka parancsára és az én akaratomra” varázsolt a mesehős. Tehát a másnak (Pl. Jézusnak) alárendelt és így mágikus szempontból, teljesen erőtlenné váló, harmadlagos és negyedleges én tudat által!
Az úgynevezett első szülötti jogon, tehát az egyénnek a rendeltetés szerinti törvényesség-tudatának az alapján történik meg ez, amely első szülötti jog, tehát az isteni eredet és közvetlen kapcsolat-tudat, aminek az alapján, mindannyiunkat és mindegyikünket megillet a megváltás – a megváltódás joga, lehetősége és kötelessége, mert ez a legelső és legfontosabb rendeltetésünk, ez az életünknek az egyedüli tulajdonképpeni értelme és célja! Hogy micsoda? Hát a megváltás! Tehát az egyetemes boldogságba való vissza jutás, úgy és azon az áron, hogy a karmikus (negatív) tulajdonságainkat kijavítjuk megfelelő pozitív tulajdonságokká és képességekké. De ezt csak akkor lehetséges elérni, amennyiben méltónak találjuk magunkat erre, és nem kételkedünk. Mert ami ide vonatkozó kétely, az rettenetes. Tehát az, ami az Igen – Igenen, és a Nem – Nem válaszokon túl van, azt nem véletlenül nevezi Jézus az ördögtől, vagyis a hitetlenség nyomorúságától valónak.

És ebből a perspektívából az is teljesen világos, és logikus az is, hogy mi az igazi jelentése annak, hogy: “Aki nincs velem, az ellenem van.” – Tehát: aki nem az örök-énnel van, még a formai logika szerint is, és természetszerűen is, az örök Én ellen van. Nincs tehát különleges isteni eredet miatti „egyszülöttségi” kivételezettség, amit Constatntinék eszeltek ki annak érdekében, hogy az “alávalóikat” szellemi gyávaságban és kizsákmányolható – irányítható rabszolgaságban tartsák. Hanem csakis az Én vagyok, aki Én vagyok pozitív mágikus következményekkel járó, önfelismerési bátorsága az, ami valóságosan van! Vagyis: az „Én vagyok az alfa és az ómega”– Így, egyes szám első személyben értve. “Akinek van füle, hallja.”

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO