ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2021.12.01. 10:31

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Tapasztalati gyakorlat és tapasztalati valóságismeret, tehát élet-tapasztalat nélkül kábult (mesés) fantazmagória és steril okoskodás minden elmélet, és Teo-riai (Isteni látási) következtetések levonása és számontartása nélkül, a tapasztalat értéktelen robotolás.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2021.06.03. 23:21 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4164
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
AZ ASZTROLÓGIAI FŐLDHÁZAK METAFIZIKAI
JELENTESTARTALMA


A karma-oldást // spirituális fejlődést és azzal a boldogulást lehetővé tevő gyakorlati életfeladatainkat és az önmegváltási sorsprogramjainkat jelezni képes asztrológiai sorsképletek (asztrogramok) helyes értelmezésében, kiemelten fontos szerepet játszanak a tizenkét konstelláció (napjegy) által megtestesített, kauzális (morfogenetikus) erőtereknek (teremtési erőfészkeknek) megfelelő gyakorlati életterületek (sajátos emberi tevékenységi területeket) értelmezése. Vagyis, a karma-feloldási és meghaladási képességhez szükséges, új személyi tulajdonságok megszerzését biztosító (vagyis az egészséget és az egyéni - családi boldogság elérését is biztosító), gyakorlati életköröket grafikailag megjelenítő asztrológiai földházak helyes megértése.

Az Ég közepe és az Ascendens pozíciója által meghatározott, illetve a születési időpontnak és a születési földrajzi hely függvényében kiszámított, a kőr alakú sorsképlet 12 darab mezőjében egyelnlően eloszló napjegyek különböző fokain elhelyeződő tizenkét asztrológiai földház jelentéséről, különféle asztrológiai kézikönyvekben különféle értelmezéseket olvashatunk. Annak a magyarázatáról, hogy ezek a földházak miért pontosan azokat az életterületeket jelenítik meg egy horoszkópon belül, amelyeket a klasszikus asztrológia eleve adottként használ és leír, az obskúrus misztifikációktól, a még misztikusabb materialista okoskodásokig (föld-sugárzások zónánkénti hatása, stb.), mindent el lehet olvasni ezekben az asztrológiai kézikönyvekben csak éppen a lényeget nem.
Megmagyarázhatatlan ugyanis az, hogy azt az egyszerű metafizikai tényt miért nem írják le a szerző-asztrológusok, hogy a földházak által megjelenített gyakorlati életterületek, nem másak, mint a ház csúcsok sorrendjének megfelelő konstellációk (napjegyek) által megtestesített spirituális erőtereknek a konkrét természeti feltételekhez és emberi képességekhez, életfolyamatokhoz kötött megjelenési formái? A tizenkét földház tehát az állatöv közismert tizenkét napjegy spirituális és kauzális (morfogenetikai) erőterének a földi megvalósulási területe, a természeti megfelelője. Így például a Kos által megtestesített spirituális erőtér spirituális és kauzális jellegének és szellemi – lelki jellegzetességének, megfelel az első földház életterülete, vagyis a Kos spontaneitásának, fontolgatások és habozások nélküli, előre- és célratörésének. Ennek megfelel az emberi személy minden közvetlen és nyers, magyarázat és indoklás nélküli, ösztönös és természetes megnyilvánulása a külvilág irányába, valamint az a mód, ahogyan a személy spontán módon lereagálja a külvilágnak a rá gyakorolt benyomásait. Az első ház konstellációja és bolygói, illetve, amennyiben ez fenn áll: az I. házban található karmikus pontok tehát, megjelölik a személy elsődleges, természeti és mentális karakterét és felnőtt kori magatartási formáit.
Ez a tanulmány, egyáltalán nem indul és készül horoszkópértelmezési tchnikai útmutatónak, de mielőtt tovább lépnénk, az ide vonatkozó amatőr személyi horoszkóp értelmezések során menthetetlenül fellépő tévedések elkerülése végett, fontosnak érzem közölni, hogy - az általam használt és a valóságos helyzetnek inkább megfelelő, egyenlőtlen házrendszerek esetében legalább is - konstellációktól eltérően, ház-csúcsokkal és nem ház szélekkel számolunk, és ennek következtében 7 – 6,5 fokkal a csúcs előtt érvényesül a következő ház befolyási övezete és a csúcsban a legerőősebb a házak spirituális erőtere. Amennyiben tehát a II. házcsúcs előtt 5 fokkal találunk egy bolygót pl., az már egyértelműen és határozottan a II. házban értelmeződik és így tovább.
Amennyiben például az Aszcendens alatti első házban egy, vagy több "problémás", diszharmonikusan fényszögelt bolygók jelentkezik, ez elsősorban azt jelzi, hogy az illető szülöttnek az úgynevezett intellektuális, vagyis felnőtt (érett és felelős...) személyiségtudata kialakításával, a külvilágban történő tükröződésével, a saját személyiségének helyes értékelésével gyűlik meg leginkább a baja. Több és erősen diszharmonikusan fényszögelt bolygó esetében személyiségzavarban fog szenvedni élete első időszakában, ami vagy gátlásosságban, jelentéktelenségi érzésekben fog megnyilvánulni, vagy a környezete spontán megnyilvánulásaival szembeni állandó irritációban és főként a kiemelkedő karakterű személyeknek az elnyomási, eltiprási kényszerében. Az ilyen horoszkóppal rendelkező személy az első házban jelentkező bolygók által megtestesített léterőkkel nem lesz képes élete első szakaszában drámai konfliktusok nélkül, kapcsolatba, vagy harmóniába kerülni. Az individuális képességeire alapozott személyisége el fogja utasítani az első házban található bolygók által megtestesített egyetemes teremtő erőkkel való harmonizációt és ha lehet, el is kerüli azokat a határozott lépéseket (az ilyen helyzetek felvállalását), amelyek a környezetével való harmóniába-kerülési lehetőséget számára lehetővé tennék. Az ilyen szülött minden eszközt megragad majd és minden pszichológiai magyarázatba (érvekbe) bele fog kapaszkodni annak érdekében, hogy a diszharmonikus bolygók által megjelenített lételvekkel és életterületekkel ne kelljen, egy az egyben szembesülnie. Vagyis, roppant szellemi-idegi energiát fog elpazarolni arra, hogy lehetőleg ne tegyen erőfeszítéseket, az I. házában található diszharmonikus bolygók által képviselt őserőknek megfelelő jellegzetes negatív tulajdonságok rejtett, vagy nyiltan vállalt formáinak a feloldása és harmonikus kiegyenlítése érdekében. Ő minden személyi problémáját a környezetében élők jellemhibáiból, karakter-gyengeségéből, erkölcstelenségéből, figyelmetlenségből, következetlenségéből, ellenségességéből, stb. fog eredeztetni. - Végső soron öntudatlanul ellenkezni fog ezeknek az őserőknek (ezek diszharmonikus jelenlétének) az ő személyi vonásai között létező, negatív tulajdonságonként való elismerésével szemben. És Önkéntelenül és öntudatlanul tiltakozni fog az ellen, hogy ezeket a negatív személyi tulajdonságokat egy számára új, egyetemessé tágított személyes tudatossággá, azaz tulajdonsággá változtassa át és sokáig ellen fog szegülni annak, hogy megpróbálja a pozitív tulajdonságai közé beágyazni (integrálni) az illető bolygók által megtestesített teremtő őserőknek a másoknál spontánul megnyilvánul pozitív formáit.
Az a tizenkét örökérvényű emberi életterület, amelynek az ismertetését és a metafizikai értelmezését megkísérelem e tanulmányban elvégezni, a személyi horoszkópokban nem képeznek mást, mint az illető személy (horoszkóptulajdonos) által felvállalandó és teljesítendő jellegzetes gyakorlati életfeladatoknak a konkrét gyűjtőhelyét. Olyan gyakorlati életterületeket jelenítenek meg tehát a horoszkópházak, amely életterületekre az egyénnek, minden ellenérzése (az életterülettel szemben érzett spontán pszichikai undora és mentális ellenállása), minden misztikus szorongása és racionálisan megindokolt féleme, rossz előérzete és pszichikus ellenállása ellenére be kell hatolnia és az első negatív benyomásai és tapasztalatai ellenére is, meg kell ismernie annak az életterületnek az összes - számára "kellemetlen" és általa többnyire előítélettel kezelt problémáit, részletkérdéseit, távoli vetületeit-árnyalatait, buktatóit és mélységeit, a saját öntudata spirituális ön-érzte és tágulása és a teremtő képzeletének a pozitív működése - és mindezáltal a pozitív mágikus képességei kifejlődése érdekében.
Ezért azokra az életterületekre, amelyekre azok a horoszkópházaink utalnak, amelyekben egy vagy több, diszharmonikusan fényszögelt bolygó, illetve valamelyik karmikus pont áll a születési képletünkben, különös figyelmet kell fordítanunk és, ha tetszik, ha nem, többet kell foglalatoskodnunk gondolatban és lélekben az illető életterületekkel, és a mindennapi életünk során is több időt kell töltenünk, több fajta tevékenységet kell folytatnunk az ott tartózkodó bolygók által megtestesített léterőknek megfelelően, mint amennyihrz az alaptermészetünk (negatív karmikus meghatározódásunk) szerint kedvünk lenne. Paradox módon, azért nincs kedvünk ezeknek az életterületeknek a gyakorlati kipróbálására, az átélés szintjén történő, teljes metafizikai megismerésére, mert mindaz, ami ott vár reánk, ismeretlen a számunkra és nincs tapasztalatunk hozzá, vagy ha van, az mind negatív, diszharmonikus - esetleg tragikus- tudatalatti, homályos sejtések ködfátylába bugyoláltan jelentkezik, amihez foghatókat nem szeretnénk átélni. (Szélsőséges esetekben: különböző fóbiák, pánikbetegségek) A mély tudattalan képi – képzeleti és érzelmi világunk szintjén félünk tehát az illető életterület által számunkra létrehozható helyzetektől, de amit tudatosan fel kell vállalnunk ahhoz, hogy minden részletében kiismerhessük és tudatosíthassuk magunkban annak minden metafizikai (egyetemes jellegű) vonatkozását.
Pontosan azért nincs kedvünk ezeknek az életterületeknek a kipróbálására, az átélés szintjén történő, teljes metafizikai megismerésére, mert mindaz, ami ott vár reánk, különös erőfeszítést és odafigyelést, valamint maximális felelősségvállalást igényel. És éppen ezért mert sokáig elkerültük, mindez még mindig ismeretlenül félelmetesen hat a számunkra, hiszen az ott felmerülő problémák helyes kezeléséhez nincsenek megfelelő velünk született reflexeink, mivel ezeket a vészterhesnek tűnő tapasztalatokat az anyai ági őseink is elkerülték, illetve erősen negatívan élték át, és vagy nincs tapasztalatunk hozzá, vagy ha van, az mind negatív, diszharmonikus - esetleg tragikus- tudatalatti, homályos emlékek ködfátylába bugyoláltan jelentkezik, amihez hasonlókat nem szeretnénk átélni. A reinkarnáció elmélete szerint, azért félünk a tudattalanunk szintjén az illető életterület által számunkra létrehozható helyzetektől, amelyekhez hasonló léthelyzetekben kudarcot vallottunk már egyszer vagy többször a korábbi inkarnációk folyamán, de amit most tudatosan kell vállalnunk ahhoz, hogy minden részletében kiismerhessük és tudatosíthassuk magunkban annak minden metafizikai (egyetemes jellegű) vonatkoztatási rendszerét.
Ugyanúgy mint a Tarot kártya Nagy Arkánumában az ötödik lap által megtestesített ikon (ősszimbólum) esetében, amelynek első látásra ránk nézve hízelgő kettős jelentésén túl kell látnunk (saját felfuvalkodott, sokszor jóságos szerepekbe burkolt egonk "leszerelésének", valamint a külső bálványoknak, eszmény -és a faragott képeknek a lebontására vonatkozó idejére és körülményeire vonatkozó jelentések), nem azt kell kiolvasnunk a földházak jelentéséből, hogy miféle szerencsés vagy szerencsétlen fordulatok várnak ránk a megfelelő életterületeken, hanem azt, hogy mit kell még a közeljövőben felvállalnunk, mi az első lépés a saját sorsképletünkkel való teljes szembenézés után, amit tudatosan kell megtennünk a spirituális felszabadulásunk (vagyis a megváltásunk) érdekében, mindabból, amitől első látásra inkább szabadulni szeretnénk, hogy melyek az első és legfontosabb lépések a saját sorsképletünkkel való teljes szembenézés után, amit tudatosan kell megtennünk a spirituális felszabadulásunk (vagyis a megváltásunk) érdekében. Hogy mi az amit a leginkább fel kell vállalnunk azokból a feladatokból, amitől első látásra inkább szabadulni szeretnénk és mi az, amivel, egyáltalán nincs értelme foglalkoznunk.
A felnőttkori betegségek például a tévesen felvállalt sorsfeladatok erőltetett végrehajtási kísérleteiből eredő lelki feszültségek következménye, a tévutakon és téves élethelyzetekben, vagyis a rosszul választott (esetleg kényelmes, de a fejlődési programunk szerint értelmetlen) életpályán való haladás, de főként a szellemi személyiséghez nem illő párkapcsolatokban való csökönyös kitartásunknak és az erkölcsi téveszmékhez való ragaszkodásunk miatt előálló belső szorongásaink és feszültségeink következménye. Ezért a szerzett betegségeink tulajdonképpen az elfojtott és a tudattalanunkba süllyedő lelki és szellemi zavaraink, vagyis a sors-feladatokhoz nem illő életcélok és párkapcsolatok erőltetett megvalósítása és fenntartása miatt válnak krónikussá. Talán hihetetlen mindez, főként ha racionális logikával felteszed a kérdést: "És akkor hogy állunk az ártatlan gyermekek rendkívüli betegségeivel?" - A modern gyógyászatnak és a nem jóslásra, hanem szellemi sorselemzésre és értelmezésére használt asztrológiának egyértelműek az e kérdésre adott válaszai: a gyermekek (nem szokványos!) megbetegedése tökéletes tükre a szülők, a gondozók, az ápolók, a nevelők és a családi környezet szellemi-lelki zaklatottságának, zavaros (természetellenes) életvitelének. Mert a gyermek, szellemi antennáival, valósággal " hozzá van kötve" az anya és/vagy a rá vigyázó, gondozó személy tudattalanjához és annak a közvetlen befolyása alatt áll. A gyermek valósággal leképezi egészségi állapotával, apróbb sérüléseivel és súlyosabb baleseteivel elsősorban az őt szülő az anya rejtett (személyi tudatában zártnak gondolt), feszült, zavaros szorongó és negatív töltetű lelkiállapotait, annak a diszharmonikus lelki-szellemi folyamatait (például a virágpor vagy a szőr allergia esetében: az anya rendetlen, zavaros szerelmi - szexuális életét), az őt gondozó személyek fel nem oldott félelmeit, a tudattalanjukba lefojtott agresszivitását és a nehéznek érzett léthelyzetéből eredő szorongásait. Ezért feltétlenül szükséges a személyi horoszkópunknak a földházak szerinti vizsgálata és értelmezése.

A betegségek mentális - metafizikai- oka a hamis információ-áramoltatáshoz: a folyamatos önáltatásból eredő környezet-félrevezetési késztetésekhez, vagyis a kaméleon - programokhoz kötődik első sorban. Minden betegség eredeti oka, még az orvosilag felismerhetetlennek mondott betegségeké is (lásd az egyes, konkrét okokat nélkülöző fiatalkori rákosodási eseteket, a szervek rongálódásához, vagy a biológiai funkciók zavarához egyértelműen nem köthető olyan betegségeket, mint a növekvő számú fiatalkori depressziók, öngyilkossági hajlamok és más pszichikai, vagy fizikai lgyengülések), végső soron egy, vagy több, a bolygók által is megtestesített létprincípiummal (ősi teremtőerővel) való önkéntelen és öntudatlan, vagy tudatos diszharmonikus (ellenséges, vagy félreértett: zavaros és érzelgős: misztikus és vallásos) szellemi kapcsolatnak - viszonyulási módnak a következménye (A tizenhat év alatti gyermekek esetében a végzetes betegség, vagy baleset az édesanyának a betegséggel, illetve a beteg szervvel - szervekkel és testrésszel kapcsolatban álló teremtési princípiummal való diszharmonikus - ellenséges, vagy kábulatszerűen zavaros kapcsolatának a következménye és az eredménye).
Igaz, hogy egy-két mágikus-misztikus praktika és módszer segíthet olyan betegség, vagy betegség komplexum időleges feloldásában, amelynek a materialista orvostudomány nem találta meg a biológiai, vagy pszichológiai szintű gyógymódját, de ezek a gyógyulások az egészség visszanyerése szempontjából semmivel nem jelentenek jobb eredményt a puszta biológiai (sebészi, orvosság - terápiai) beavatkozás következtében elérhető tüneti eredményeknél. Ez azért van mert a gyógyulás egyik esetben sem a pozitív mentalitás-változtatásnak, vagyis az ősi szellemi erőkkel való tudatos harmóniába kerülésnek az eredménye. A "mágikus" gyógyulás ezekben az esetekben a külső - biológiai vagy pszichológiai ráhatásoknak, vagy legjobb esetben a betegségokozó lelki feszültségeknek és szellemi zavaroknak az időleges felfüggesztésének és felületi eloszlatásának (mert csak egy bizonyos helyzetre - állapotra vonatkozó) a kérész életű eredménye.

A beteg szervvel kapcsolatban álló őserőnek megfelelő mentális és képzeleti zavarok ugyanis nem szűnhetnek meg a teljes mentalitás-változtatás nélkül és a biológiai gyógyulás ellenére, lehet hogy teljesen más színezetben és más betegség-formában, de a negatív következmények újból fognak jelentkezni valamikor, mivel a "meggyógyult" személy ugyanazokat, a szellemi sors-programjával nem egyező dolgokat akarja erőltetni és elkövetni mint azelőtt, amikor a lelki terápiát és a betegség fizikai kezelését megelőző léthelyzetbe, vagy ahhoz hasonló problémákat hordozó körülmények közé kerül. Ahhoz, hogy ne folytasson a szellemi sorsprogramjával: életfeladataival ellenkező pszichikai tevékenységet és érzelmileg ne lovalja belé magát a személyi szellemi programjával ellentétes lelki folyamatokba (érzelmi ambíciókba), szükséges tudomásul vennie a horoszkópjából kiolvasható (És csakis onnan, semmilyen máshelyről nem!) konkrét életfeladatait. Ilyenek pl. a tudatos, de sok esetben csak és csakis a számára nehéz és kellemetlen konfliktus- felvállalásokon és harci magatartásokon keresztül elérhető, közvetlen (családi, rokoni, munkahelyi, stb.) környezetével való harmóniába kerülés, az anyagi javak és eszközök helyes értékelése és azok helyes használata, a közvetlen fizikai tapasztalatokból, kellemetlen benyomásokból való szellemi információ-szerzési képesség kialakítása, az otthon és családalapítás és mindaz, ami ehhez szükséges: lakásszerzés vagy házépítés, az intim párkapcsolatokon keresztül történő individuális tudatnak és a kreativitásnak a felszabadítása - kiteljesítése, a nemesítés, vagyis a szellemnek az anyagi-természeti világba való bevezetése és viszont: az anyagi természetnek és persze saját természetének a szellemi világ tőrvényeivel való összhangba hozása.
És mindezek külön-külön konkrétan és kiemelten, árnyalódva minden egyes személy esetében! Ha valaki az életprogramjait tudomásul vette, arra kell törekedjen hogy a házak által jelzett életterületeken és az ott álló bolygók által jelzett gyakorlati feladatait, amelyeket az anyai ági ősei nem éltek meg helyesen, felvállalja és ne törekedjen olyan életfeladatokat végrehajtani (azokat erőltetni), amelyek valamiért tetszőek és kedvesek ugyan a számára, de nem tartoznak az ő konkrét (gyakorlati) életfeladatai körébe.
Mivel az asztrológiát öt évezreden át hiteltelenítették azáltal, hogy jósolgattak vele, az, a harmónikus és kreatív megváltotti élet-állapot, amit általa el kellene érnünk, majdnem sehol a világon, vagy ha igen, akkor elenyészően kevés személy esetében valósul meg. De még kevésbé jön létre és valósul meg ez a megváltotti harmonukus élet-állapot, azon személyek esetében, akik úgy képzelik, hogy az asztrológiai sorsképletükből, és konkrétan a horoszkópházakból kiolvasható gyakorlati életfeladatok felvállalása nélkül, illetve e gyakorlati életfeladatok végzése és beteljesítése közben kicsirázó és kifejlődő belső képességek nélkül (Ami manapság a leggyakoribb és a legjellemzőbb életfeladatelhárítási és sorsfeladat kikerülési példa a nyugati civilizációban: gyermekvállalás, és családi szerepkörvállalás, vagyis közvetlen gyermekgondozás és gyermekekért való személyes felelősségvállalás nélkül.) is ténylegesen boldogak és egészségesek lehetnek, mindössze az által hogy különböző misztikus életgyakorlatokat végeznek (un. misztikus beavatási utakat követnek) és mágikus praktikákat gyakorolnak.
Globális asztrológiai félre-vezetettségünk következménye a nagy fokú gyógyszer- és orvos-függés, a beteges, gyógyszerezés következtében kábulatban (szenilisen) megélt öregkor (a mai idős személyek többségének) és a "balestek" következtében történő gyakori átköltözés a túlvilágra, holott mindezt megelőzhetjük a horoszkópházainkban található bolygók és asztrológiai helyeknek nevezett karmikus pontok (Lilith, Sárkányfarok és Ascendens) által jelőlt életfeladatink felvállalása és baváltása – realizálása segítségével. Ezek az egészen konkrét, gyakorlati életfeladatok ugyanis hozzá segítenek ahhoz, hogy azok a pozitív képességeink, amelyek a karmánk meghaladásához szükségesek, kifejlődjenek.
I. AZ ELSŐ FÖLDHÁZ (Aminek csúcsa az Ascendens!)

Az alapképlet első házának csúcsa azonos az Aszcendenssel, ami azt jelenti, hogy – Amennyiben valaki a spirituális fejlődés és a megváltás (Az egészség és a boldogság) útjára lép – egy bizonyos idő elteltével, az első házban található jegy által jelzett szellemiségnek megfelelő spirituális karaktere – géniusza - ugyanolyan meghatározó jellegű kell legyen a személy számára, mint a születési Napjegye által jelzett nyers személyi tulajdonságok és sors-meghatározódások. De ez kizárólag pozitív értelemben (Emiatt, az egyes házban található napjegyet születési felkelő jegynek is nevezzük.), Vagyis úgy, hogy, kizárólag és csakis a pozitív szellemiségét vehetjük fel, sajátíthatjuk el annak a konstellációnak, amelyben az Ascendens található, de azt is csak tudatos törekvések útján, vagyis: megfelelő figyelem és energiaráfordítás útján. Ezt azért, mert az Ascendens konstellációjára jellemző szellemiség nem jellemző ránk, vagyis nem száll ránk közvetlenül, úgymond veleszületetten, vagyis, nem tartozik automatikusan, a velünk született nyers személyi tulajdonságok közé, mint a Napjegyre jellemző tulajdonságok.
Sajnos – annak ellenére, hogy ez a tárgyi valóság szintjén igen könnyen ellenőrizhető, Ascendenssel kapcsolatos tény-kérdésben rengeteg a félreértés, mivel a jósolgató asztrológia iskoláiban képzett asztrológusok, un. „készpénzként” kezelik az Ascendens szellemisége meglétét, és azt állítják, hogy az Ascendens konstellációjára jellemző személyi karakter-tulajdonságokkal mindenki úgymond vele-születik. Holott, egyszerű
Statisztikai megfigyeléssel, egészen könnyen le lehet ellenőrizni a gyakorlati valóságban is azt a tényt, hogy olyan esetekben, amikor abban a Konstellációban, amelyben egy személy ascendense található, nem áll valamelyik erősebb bolygó (Vagy bolygók!) sem valamelyik karmapont nem áll abban a konstellációban, akkor az illető személy egy és egyáltalán nem rendelkezik veleszületetten az illető napjegyre jellemző személyi karakter-jegyekkel és nyers tulajdonságokkal!
A felkelő jegy konstellációjára jellemző személyi tulajdonságok tehát, csak abban az esetben lehetnek meghatározóak már kisgyermek kortól, az illető személy jellemére, személyi tulajdonságaira, vágyaira, késztetéseire, félelmeire, ambícióira nézve, ha az Ascendens által „indított” egyes házban és ugyanabban a napjegyben, több bolygó, vagy esetleg egy (nagyon – nagyon ritkán az is előfordul, hogy: mind a két) karmikus pont is megtalálható. Ebben az utóbbi esetben viszont, az illető konstellációnak, kiemelten a negatív tulajdonságai vannak jelen az illető személy karakterében, különösképpen, ha az ott levő bolygó (bolygók) több negatív fényszöget is kap (kapnak). Ezek viszont, egyáltalán nem az Ascendens jellemzői, mivel, amint fentebb írtam, az Ascendens szellemiségéről csak abban az esetben beszélhetünk, amikor az illető konstellációnak kimondottan csak a pozitív jellemzői vannak jelen egyoldalúan és egyértelműen. Vagyis azok, amelyeket az illető személy tudatos törekvések útján megszerzett. Az más kérdés, hogy ezek a pozitív képességek és tulajdonságok ott szunnyadnak bennünk és sokkal könnyebben a megszerezhetők és megerősíthetők, mint bármilyen más tulajdonságok.

Általában viszont, az első ház a Kos egyetemes princípiumának megfelelő elsődleges, illetve spontán személyi - személyiségi – megnyilvánulásoknak, illetve, a személy és a külvilág általános konfliktusainak az életköre mind fizikai - lelki, mind mentális szinteken. Vagyis, a benne található horoszkóp-elemek jellegének a függvényében, arra is utal többek között, hogy milyen jellegű személyi konfliktusokkal fogják a sorserők provokálni, a karmaoldás és a spirituális fejlődés érdekében. Illetve, hogy milyen jellegű, személyi sorskonfliktusokat érdemes felvállalnia, ugyanezért és milyeneket nem. (Ti., hogy milyen jellegű provokációkat, illetve a környezetében zajló, de őt különösebben nem érintő konfliktusokkal nem érdemes foglalkoznia.) Továbbá, olyan esetekben, amikor több bolygó, vagy pláne, valamelyik karmikus pont is található az I. házban, általában a horoszkóptulajdonos fizikai megjelenési formáira - arckarakterére, testalkatára- és ugyanakkor a pszichikai ambícióira, esetleg intellektuális aspirációira vonatkozó információkat is kapunk az I. földház vizsgálatakor. Abban az esetben, viszont, amikor az Asnedens pontján kívül, semmiféle más asztrológiai jel nem található az I. házban, akkor az ott található napjegyre („az Acendensre”) jellemző pozitív személyi tulajdonságok (Sem gyermekkorban, sem fiatalkorban.) egyáltalán nem jellemzőek veleszületetten az illető személyre. Ezek tehát, mindössze mint lehetőségek, mint képesség-csirák, tehát a már veleszületetten létező tulajdonságokhoz és képességekhez képest, csak és csakis úgy, mint a jövőben könnyen „kihívható”, illetve „beindítható” és kifejleszthető tulajdonságok és képességek gyűjteménye lakozik az illető személyben. Olyan, mindössze bennünk előkészületben és mindössze jövőbeni lehetőségekként létező pozitív karakter-vonások tehát ezek, amelyeknek a beindítása – kicsíráztatása és szárba-szökkenése, és kifejlesztése érdekében tudatos erőfeszítéseket kell tennünk, és tudatosan kell keresnünk a kapcsolatot az olyan szellemi-spirituális életkörökkel és sors-tartalmakkal, mint amelyek az illető konstellációra jellemzőek, annak az érdekében, hogy ez által elérhessük, kifejleszthessük és megerősíthessük magunkban a felnőtti tudatos és spirituális értelemben vett emberi tulajdonságainkat. Ez a mentalitás fogja ugyanis képezni a jövőben a felelősségteljes felnőtti – szellemi személyiségünket!

Ennek a, mindaddig csak pozitív lehetőségként bennünk bujkáló, de a tudatos erőfeszítéseinknek köszönhetően a felszínre kerülő, „új” személyi tulajdonságok visznek majd előre az életünk pozitív beteljesedésének (önmegvalósításunknak) az útján. Ezek lesznek a szellemi életstratégiákban gondolkozni és cselekedni képes személyiségünknek a legfontosabb jellemzői és ezért, ezeknek a pozitív (Mágikus erejű) visszahatása lesz mind a karmikus tulajdonságainknak a feloldására, tehát, az önkéntelen és öntudatlan negatív reflexeinknek és pszichikai késztetéseinknek a feloldásra, mind a Sárkányfej által jelzett sors-kiegyenlítettség (un. „megboldogulti” - megváltotti) állapotunknak az elérésére.
Ugyanakkor azt is le kell itt írni, hogy éppen a fentiek értelmében, a legnagyobb tévedés és tévképzet tehát – És sajnos ebbe a tévedésbe nagyon sok asztrológus is nyakig bele kerül, nem csak a laikusok és az amatör asztrológusok! – az, hogy az Ascendens által jelölt Konstellációra jellemző pozitív tulajdonságokkal és képességekkel rendelkezünk már a születésünktől fogva, abban az esetben is, ha nem található pozitívan fényszögelt bolygó az I. házban és az illető konstellációban, és, hogy ezek az állítólag velünk született pozitív, Ascendensi tulajdonságok „segítenének” minket. Hogy „felemelnének” minket a sorsproblémáink megoldása közben és megszabadítanának ezektől. Ezt a misztikus asztrológiai babonát jobb minél hamarabb elfelejteni, mert nagyon sok esetben ez a tévhit volt az oka annak, hogy jobb sorsra érdemesült és még spirituális - asztrológiailag némileg tájékozott személyek is, éveken és évtizedeken át helyben topogtak, illetve azt képzelték magukról, hogy ők fejlődnek, és az eltelt évek alatt „magasabb színvonalat” értek el. Holott az élet- és sorshelyzetük (Elsősorban a egészségi állapotuk és a fizikai erőnlétük, valamint a leszűkült-, vagyis a magány szélére sodródott, vagy a zűrzavaros családi- és magánéletük, stb.), de főképpen a keserű, vagy csüggedt – Tehát a csalódottságot eláruló! -, arckifejezésük, az eltelt évek multán, azt bizonyította, hogy mindössze ámították magukat éveken át, de nem váltak ténylegesen boldoggá. Hogy inkább jól berögzítették magukat bizonyos misztikus rögeszmékbe, mintsem, hogy tényleges fejlődést és harmonikus létállapotot értek volna el.
Ebből a szempontból és emiatt (Tehát, hogy a gyakorlatban nem igazolódik vissza az az elmélet, ami szerint az Ascendens konstellációjának a tulajdonságaiba beleszületünk.), még az is felületes asztrológusi tudásra és magatartásra vall, hogyha az illető személy arcvonásaiból és általános fizikai megjelenéséből, vagy esetleg a külsőséges pszichikai tulajdonságaiból akarunk visszakövetkeztetni az Ascendens jellegére. Ennek az elméletnek nincs semmiféle gyakorlati alapja! Ilyen találgatásokkal foglalkozni, ahelyett, hogy komoly Asztrológiai – tudományos! – képlet-beállítás és az anyai ágon öröklődő, karmikus elemek tükrében történt vizsgálódás nélkül állapítanánk meg az Ascenndenst, egyenesen naivitásra vall. És azt is jó lenne észbe vésni, hogy az un. placebo-hatásnak nem csak pozitív, hanem negatív hatásai is lehetségesek abban az esetben, ha egy személy több éven át tévképzetek szerint él a saját Ascendensére jellemző tulajdonságokat illetően.
Az I. ház tehát a fizikai dimenzióban történő, mindenféle előfeltételtől és korlátozástól mentes (spontán) elsődleges személyi megjelenésnek és megnyilvánulásoknak a háza, vagyis, a nyers és spontán élet- és sorsprovokációknak az életkörét megtestesítő grafikai mező, aminek az igazi szellemi jelentése nem azonnali „készpénz”, hanem ez a szellemi beteljesedés, komoly spirituális alapállás-feltételekhez kötött. Az a magasabb szellemi színvonal tehát, amit a klasszikus asztrológia készpénzként kezelt, illetve, ami egy sokkal, de sokkal magasabb rendű állapot elérési lehetőségét jelzi, mint pl. a születési napjegy, inkább utal a szülött testet öltésének spirituális céljára és jellegére, mint a veleszületett „különleges” tulajdonságaira és késztetéseire (Netalán, un. képességeire.).

A napjegy csupán az általános alaptermészetet, a képességek szerinti lehetőségeket és meghatározottságokat valamint a képességek szerinti készetetéseket, ösztönséget határozza meg, de a szülött felnőtt, intellektuális akarat-érvényesítési késztetéseit és a szellemi – spirituális célirányultságát, a meghódítandó és megismerendő létterületekkel szembeni önkéntelen alapállását nem. Ezért az I. ház a vérmérséklet (temperamentum), az életképesség és az önmagával, környezetével és másokkal szembeni változtatási ambíciók (vagy azok hiányának) háza is. Itt kapunk utalásokat arra nézve, hogy a szülött milyen változtatási igénnyel lépik fel környezetével szemben és a saját fizikai személyével szemben és hogy egyáltalán rendelkezik-e ilyen igényekkel (ambíciókkal).
Ebben a külső provokációkkal teli életkörben tanúsított alapállásán dől el az, hogy a szülött éppenséggel felvállalja-e, és megerősíti-e az Asendens konstellációjára jellemző pozitív tulajdonságok elsajátítását? Vagy inkább az annak megfelelő negatív késztetéseket és félelmeket, vagyis a nem-cselekvést, az önkorlátozást, a vissza-húzódást részesíti előnyben, elutasítván minden komoly és konkrét személyes feladatkör betöltését (felelősséget) lehetővé tevő helyzetet, és kikerüli az Ascendens szellemisége megvalósítását lehetővé tevő személyes és felelős szerepvállalást (sorsalakítást), az élete döntő és sarkalatos mozzanataiban?
Az Ascendenssel kapcsolatban jó tudni azt is, hogy, mivel az, a születési időpontban a látóhatáron felemelkedő napjegy és a benne levő bolygók képezik az I. ház spirituális erőterét, annak jellege nem csak a Koshoz, hanem analogikusan az Oroszlán jellegéhez is kötődik, ami az önnevelést jelenti, és az önművelést, tehát az ön-átalakítási készséget, az ilyen fajta törekvésekhez és tehát az illető képességek kifejlesztésére vonatkozó, fokozott készségre is vonatkozik.
Amennyiben az egyes földházban található valamelyik karma-pont (Lilith, vagy Sárkányfarok), az azt jelzik, hogy az illető személynek Kos jellegű karmája is van, ami azt is jelenti többek között, hogy a személyi öntudata arányos kifejlődése érdekében, rengeteg provokációban lesz része a sorselemek részéről, illetve, hogy ő maga is, egy ilyen folytonos konfliktusforrás lehet és tehát, hogy csak rengeteg tudatosan vállalt és éberen végig vitt tűzpróba segítségével találhatja meg és ismerheti- meg az igazi személyiségét, hogy nagyon nehezen és nagyon későre találhatja meg a lelki nyugalmát. Persze, a nevelése – neveltetése függvényében, lehet félénk, ne bánts - virág, vagy egyenesen gyáva konfliktus-kerülő is, de ez a mentalitás semmi esetre sem vezethet a Kos – jellegű karmájának, valamint az 1. ház területén található Konstelláció szerinti karmájának a feloldásához, a megfelelő pozitív tulajdonságok és lépességek megszerzéséhez.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO