ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2021.12.01. 10:18

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Tapasztalati gyakorlat és tapasztalati valóságismeret, tehát élet-tapasztalat nélkül kábult (mesés) fantazmagória és steril okoskodás minden elmélet, és Teo-riai (Isteni látási) következtetések levonása és számontartása nélkül, a tapasztalat értéktelen robotolás.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2021.06.03. 23:38 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4164
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
A HETES. FÖLDHÁZ

A VII. ház, a Mérleg konstelláció által megtestesített morfogenetikus spirituális erőtér földi megvalósulási életkör asztrológiai ábrázolása. Úgy, mint az Aszcendenssel és az I. házzal szemben fekvő horoszkópház, a komoly párkapcsolatok, vagyis, az elkötelezett szerelmi élettársi – házastársi viszonyok által meghatározott spirituális értékeket tartalmazó gyakorlati erőtér. Mindazonáltal, természetesen ez sem egy öncélúan gyakorlandó – megélendő életkört jelöl, hanem, a személyiségtudat kifejlődését és kiérlelődését provokálós és bíztosító, illetve azt feltételező élettársi viszonyoknak. Vagyis, ez a partnerek kölcsönhatás útján történő egymással való kiegészülésnek az életköre, tehát az azonossági érzésekből és a különbözőségi tudatból adódó nagy személyi ellentétek, ellenérzések kiegyenlítődési lehetőségét és feltételét megtestesítő, rendkívülien összetett életterületet jelenít meg.
Elsősorban tehát a más nemű személyekkel folytatott élettársi viszony-rendszereket, illetve e viszonyrendszereken belül gyakorolt személyes („sajátos” és többnyire zavaros, vagy negatív) viszonyulási módokat, rejtett, vagy nyílt ambíciókat, félelmeket és öntudatlan szorongásokat, téveszméket és ezek feloldási lehetőségét (e téveszméktől való megszabadulási szükségeket és lehetőségeket) biztosító gyakorlati életfeladatok felvállalási szükségét. Ezért, mivel a belőlünk komoly elköteleződési igényt kiváltó ellentétes nemű élettársaink – férjeink és feleségeink… – a sorsunknak egy - egy igen fontos (tulajdonképpen: a legfontosabb!) szereplői, ez az un. Nagybetűs Sors háza is: a Descendens Háza. A természeti egységesülésnek, vagyis az egyetemes egységbe, a nemi kiegyenlítődésen és kiegészülésen keresztül történő becsatolódási lehetőségének, tehát a spirituális integrációnak a természeti - fizikai dimenzió összetett lehetőségeivel és eszközeivel történő megvalósításának a háza, tehát: a szexuális – érzelmi kapcsolatoknak a spirituális szintre való emelésére és folytonossá tételére történő erőfeszítésének az életkörét megtestesítő horoszkóp-terület. És ez által, az élettársak egységesülési, kiegyenlítődési és harmonizálódási törekvéseik közepette történő, kölcsönös egymás – segítésének, egymás – támogatásának, tükrözésének és akaratlan figyelmeztetésének az életterülete.
Mivel a nyugati típusú civilizációban, az utóbbit funkciót senki nem érti, hanem minden szülő csak az egyéni szabadság-jogokat és az individuális érvényesülésért való jogos küzdelmet tanítja meg a gyermekének, vagyis az önzés filozófiáját ismerik meg a fogyasztói társadalom gyermekei, ez az életkör átalakul az egymás ellen folytatott alattomos harcok színterévé. De még ha nem is így lenne, illetve, ha netalán értenék is az önzés feladásának a szükségét, a Lilith hatására ezt elfelejtik, és így, ebből a társadalmi szinten vállalt szerelmi - szexuális párkapcsolatoknak az életterületéből, köznapibb kifejezéssel: a házastársi és élettársi viszonyoknak a spiritualizálódási és boldogulási (Egymás boldogsági törekvéseinek az elősegítési) életterületéből, a 21 században az egymás akaratlan egészségi (idegrendszeri) tönkretételét szolgáló életkörré vált. Az élettársi vagy a házastársi rejtett, vagy a nyílt ellenségeskedések, a haragvások és a gyűlölködések házává.

Minthogyha nem lenne együttélési és egymás – megértési – harmonizálódási nehézségből elég az, hogy sok esetben, amikor az élettársak – házastársak különböző kulturális és szociális területekről érkeznek, akkor társadalom, a közösség gazdasági-kulturális értékszférái és érdekszférái szintjén történő félreértésekből adódó, kiegészülési, egyensúlyba kerülési, harmonizálódási és kiegyenlítődési szükségletek is megjelennek és háttértbe szoríthatják az érzelmi – szerelmi, szempontokat. Amennyiben sikerül az élettársaknak mindezt figyelembe vennie és amennyiben metafizikailag tudatos a spontán személyi kiegészülési vágy és törekvés, akkor tényleges egyesüléssé is válhat az élettársi életkör, ahogy azt az ember a házasság "szentségétől" elvárja általában. Amennyiben nem történik érdekházasság, aminek az ideje lejárt, a karmikus provokáció előfeltételei adottak, hiszen ma senkit nem kényszerítenek a szülők az együttélésre. Az asztrogramm szintjén is láthatóan, olyan komplementáris életprogrammal rendelkező személyek kötnek házasságot (Mondom: ha nem érdekházasságról, vagy más természetellenes kapcsolatról van szó), vagy kezdnek élettársi viszonyba, akiknél a testi és pszichés jellegű vonzalmakkal kevert karmikus – spirituális kiegyenlítődési provokációk figyelhetők meg a két sorsképlet összevetésével (szinasztria). Ilyenek első látásra például, hogy a két Ascendens konstellációja azonos-e, vagy szemben áll egymással? (Ez az egyik legbiztosabb jele az ideális szerelmi kapcsolatoknak. De vigyázzunk, mert csak az egyik, és minimum három, de még jobb, ha legalább négy ilyen jelt találunk az elkötelezett élettársak sorsképlete vizsgálatakor.) A másik „jó jel” az, ha az egyik horoszkópjának a hetes házában (Vagy az I., vagy az VIII. házában) jelentkezik a másik Napjegye, Sárkányfarka, vagy Lilithje. Az egyik fél (szülött), az ő születési adottságaival, képességeivel, ösztönösségével, un. nyers, vagy karmikus (nehéz, negatív) természetével: közvetlen megnyilvánulásaival, kiegészítője lesz a másik fél személyi meghatározóinak, vagyis az előbbi szülött Aszcendense és az I. háza szemben fog állni az ő születési napjegyével. (Például egy Skorpió Aszcendenssel rendelkező nő fizikai külseje és szellemi kisugárzása mindig vonzani, provokálni fogja a Bikában született, vagy a Bikában álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal, vagy Ascendenssel rendelkező férfiaknak az érzéki ösztön- és fantáziavilágát, nem csak szexuálisan, hanem elemi lelki, sőt: szellemi kiegyenlítődési vágyak szintjén is, és természetesen a birtoklási vágy (ösztön) szintjén is.), és amennyiben tudatos, a másikra való figyelés törekvéseinek útján, sikerül egy komolyabb párkapcsolatot alakítaniuk, az ilyen viszony semmiképp sem maradhat majd meg a múlandóság emlék-gyűjteménye színvonalán, hanem jelentős szerepe lesz a két személy pozitív karakterének és képességeinek a megformálásában.
Amennyiben egy ilyen találkozás nem csak az egyik fél részére karmikus jellegű (nem csak neki van jelentősebb karmikus tapasztalni valója - azaz tanulnivalója a másiktól), az első fél napjegye megjelenik a másodiknak a IV -es (otthon és család), vagy az V. házában (a társadalomi, közösségi felelősségekkel, gazdasági vonatkozású kérdésekkel be nem terhelt intim párkapcsolatok házában), vagy, a legjobb esetben, az I. házában, a személyiségalakítást szolgáló konfliktusok életkörét megtestesítő házban.
A karmikus – spirituális feltételek (Az egászséges kihívások), tehát a szellemi-lelki lehetőségek adottak általában egy nem csak testi, hanem minden vonatkozásban teljes kiegészüléshez és egyesüléshez, különben a két ellentétes nemű ember nem vonzaná a házasság kötésig, vagy az élettársi viszony felvállalásáig egymást.
Kérdés, hogy asztrológiai és metafizikai tájékozatlanságukban (tudatlanságukban) mit kezdenek egymással és hová degradálják viszonyukat a mindennapi élet próbatételekkel teli nehézségei, valamint a szülői, rokoni, baráti, munkatársi, stb. befolyások és nem utolsósorban gazdasági viszonyok egymásnak és az egészséges házastársi viszonyok kialakításának is sokszor ellentmondó vonzás- és taszítás rendszerei, érték - és érdekszférái között? És kérdés, hogy mennyire eltökéltek, vagyis hogy mennyire tudatosak és határozottak ebben a kiegészítődésre és egységesülésre való törekvésükben és mennyiben hagyják hogy ezek a párkapcsolat-alakítási rendeltetés beteljesítést inkább akadályozó, de legalább is zavaró, külső tényezők, vagyis éppenséggel a szülök (vagy egyes esetben a rosszúl nevelt, tehát a mindig kiszolgált és elkényeztetett és tiszteletlen gyerekek), a rokonok a barátok és az ismerősök beleszólhassanak kettőjük viszonyába és megzavarhassák, elhomályosíthassák egyik spirituális képét a másik előtt? Ugyanis több esetben valamelyik szülő az Aszcendensével, vagy a napjegyével megjelenik egyikük VII. házában és önkéntelenül (a folyamat nem tudatos, de jó ha tudatosítjuk és így dekonspiráljuk) férjkén vagy feleségként akar továbbra is szerepelni gyermeke életében még akkor is, ha azonos nemű azzal. Ezekről a "családi háromszögekről" tudni kell, hogy nem működnek – mert nincs is amiért, és ahogyan működjenek, hiszen az ember azzal kell kiegyenlítődjön, akivel szeretkezik és akivel gyermekeket nemz és gondoz és nevel és nem azzal, akivel együtt nőtt fel, vagy aki őt fel nevelte!) és többnyire válással és a szétbomlott és szét zülött családi állapotok miatt, kölcsönos gyűlölködéssel - és természetesen, mindenki számára – És legfőképpen a minden áron jót akaró harmadik személy (Az anya, vagy az apa, vagy a testvér – barát, vagy barátnő ) számára, megoldatlan Karmával végződnek.
De még fontosabb kérdés az, hogy mennyire a szabadság szellemében történik az egyesülés és mennyire korlátozzák egymást a személyiségük kiteljesedésében, kibontakozásában? Ha egyik a másik személyiségén külső szempontok és tényezők szerint akar változtatni, vagyis a másiknak a sorsképletéből kiolvasható személyes fejlődési sorsprogramtól és az egyetemes törvények szellemiségétől idegen, un. világi (gazdasági, kulturális, vallásos, stb.) külső és önkényes szempontok szerint befolyásolva, próbálják az öncélú világi változásban "segíteni" egyik a mást, akkor az egyesülésből menthetetlenül kudarc és ellenségeskedés lesz előbb-utóbb. Esetleg egyeduralom, zsarnoki, vagy rafináltan bújtatott önkényeskedés érvényesül majd az egyik fél részéről, az "elnyomva megsegített" fél személyiségének az elszikkadásával (spirituális fejlődési programja megvalósulatlanságával), aminek morális vagy gazdasági (vagy gávasági!) megfontolások miatti kitartás (áldatlan kapcsolatban való beragadás) esetén- a betegségtünetek elszaporodása lesz a legbiztosabb jele. Amilyen probléma ebben az esetben a leg gyakrabban fel merül, nem is párkapcsolati vonatkozású, vagyis: nem arról van szó, hogy a házastársak, illetve élettársak egyikének, vagy másikának, vagy mindkettejüknek a személyi horoszkópjából kiolvasható párkapcsolatra vonatkozó „alkalmatlansági” problémái lennének, hanem a leg gyakrabban valamelyiknek, vagy mindkettőnek akut (karmikus!) személyiségi problémái vannak, amit a személyi horoszkópokban a Lilithnek, Sárkányfaroknak, vagy a többnyire, vagy esetleg teljesen negatívan fényszögelt Napnak a valamelyik tűz jegyben való jelenléte jelez. Ilyenkor tehát, az illető házas- vagy élettárs, a személyi identitástudata kifejlődését szolgáló, külvilággal való karmikus harcait és konfliktus-vállalási életfeladatait. A legtöbb esetben, ilyenkor nem a külvilággal (más személyekkel: főnökökkel, igazgatókkal, munkaadókkal, munkavállalókkal, más munkatársakkal, felelőtlen és figyelmetlen hivatalnokokkal, anyával – apával, anyóssal – apóssal, más Lilith és Sárkányfarok által vezérelt személyekkel) vívja meg az igazság-harcait, mert azoktól félve, messze elkerüli e tapasztalatokat, hanem ehelyett a férjével, vagy feleségével vitatkozik és veszekedik, és ami még ennél is rosszabb: neheztel rá hangtalan és rejtett gyűlöletben és hízelgős látszat-békében és gyűlöli azt gondolatban.
Ahelyett, hogy éppen azzal élve, becsületes és nem kényszer-békében és azon belül szerelemben egyesülten, támogatnák egyik a mást, segítenék egyik a mást a karmikus harcaik felvállalásában, inkább egymást „eszik meg” és teszik tönkre, majd elvállnak gyűlöletben és egyik a másra mutogatván, hárítják mindig a másikra a személyes felelősségeiket.
Többek között, így lesz tehát a házasság és a más, hosszú távú szerelmi - partneri formák házából a nyílt ellenségek, az összeütközések és a peres ügyek háza. Azért "többek között", mert, amiért alig akad ember a földön, aki a házastársi viszony metafizikáját értené és emiatt rengeteg az összetévesztés és rengeteg párkapcsolat-idegen elemet visznek be az emberek a házasságba, és a sajátját karmikus nyomorúságukat és tehetetlenségüket az élettársukon kérik számon folytonosan. Azt is mondhatnánk, hogy nem azzal a személlyel kell hízelegve és mosolyogva háborúzni gondolatban és képzeletben, akivel szeretkezni akarunk és akivel emiatt a leg magasabb szinten kellene kiegyenlítődni. És azt is mondhatnánk, hogy nem feltétlenül szükséges megházasodnunk valakivel azért, hogy legyen akivel veszekedni a boldogságunkért és akire hárítsuk a karmikus szerencsétlenségeinket, tehát nem azért, hogy idővel annak, a kezdeti, (sokszor számunkra is meghökkentően és persze: szívlágyítóan) heves vonzódásaink és romantikus fogadkozásaink ellenére, a leg ambíciósabb és kiengesztelhetetlenebb ellenségekké váljunk! Kis humorral megjegyezhetnénk - és humor nélkül a metafizikában éppúgy mint ahogy a mindennapi életben, semmire sem megyünk-, hogy sok ember végül is azért lett az ellenségünk mert nem kötöttünk vele igazi házasságot, vagy legalábbis nem léptünk tényleges élettársi viszonyba vele.
Mert az a szülött, aki annyira felébredt már, hogy a személyi horoszkópja segítségével a karmáját meg- és felismerve, azt be is ismeri és az így megismert negatív tulajdonságait éppen a feloldás és meghaladás érdekében, magára is veszi, és legalább az Ascendense, tehát a finomabb, spirituálisabb önvalója felé kezd lépéseket tenni, sőt: esetleg még fejlődni is, és a felszínre hozza e spirituálisabb énjének érett igazságát, már nem fog megragadni a Lilithjének és a Sárkányfarkának, vagy a negatív napjegyének, az alaphelyzetében, hanem képessé válik a felszínen mindig rejtett, de nagyon is létező karmikus nyomorúságait meghaladni és így a kiegyenlítődési képességeit megszerezni, valamint az Aszcendense szellemiségéhez fel emelkedni, pontosan saját személyisége gazdagodásának, pozitív változásának köszönhetően. És ez egyben a feltétele minden olyan komoly szerelmi kapcsolat és élettársi viszony sikerének, amely a VII. ház vagyis a mi Énünk kiegészítődési -komplementálási lehetőségének égisze alatt jön létre az életünk folyamán. Ha ezt tudjuk, képesek lehetünk arra, hogy mindent megtegyünk a házasság, a társas élet, az intim és besőséges bizalmi kapcsolat, stb., vagyis az élet minden szintjén létrejövő kiegészülési lehetőségeink megvalósulása és kiteljesedése érdekében. Egyetlen egy dolog kivételével: nem és nem fejlődhetünk azok helyett, akikkel e kapcsolataink létrejöttek és idővel elmélyültek! - És ezt nagyin meg kell jegyezni.
Nem vehetjük át, nem valósíthatjuk meg és nem élhetjük meg a másik fél karma-oldáshoz és ez által valós boldogsághoz vezető spirituális fejlődési programját, hanem csak és csakis a miénket. Ezért épp annyira tragikus (mert evolúció-ellenes) minden olyan kísérlet, amely a másik fél külső, az ő karmikus meghatározódásainak a figyelembe vételét, mind az ő spirituális fejlődési programját figyelmen kivül hagyva, annak a személy-idegen pszichológiai befolyásolását veszi célba, mint amennyire nevetséges és tragikus minden olyan kapcsolat fenn(meg)tartásának az erőltetése, vagy felvállalása, amelyben a másik fél nem hajlandó megtenni saját karmájától való hathatós és minél nagyobb mértékű megszabadulása és a szellemi énjének az idegen elemektől való megtisztítása és felszabadulása irányában a szükséges lépéseket. Mert, felmerül egy olyan kérdés is, hogy miért és mitől párkapcsolat egy "páros" kapcsolat? A gazdasági, vagy a politikai érdekektől? Az esztétikájától? Ösztönös szexuális vonzalmi alapjaitól? Pusztán a lelki (asztrális...) vonzalomtól? Vagy, a mély- karmikus befolyásoltságot (Lilith és Sárkányfarok) és a negatív természeti meghatározódásokat (napjegy, bolygók egymással alkotott negatív fényszögei) figyelembe vevő, és így a párkapcsolatot teljesen világos és tiszta alapokra helyező, eltökélt harmonikus és kreatív szellemi együttműködési jellegétől kitartó és hűséges (csalás mentes!) folyamatosságától? Metafizikailag, tehát a valóság logikája szerint, csak és csakis az utóbbitól!
(- Vigyázat! A szellemi nem azt jelenti, hogy test nélküli. Sőt: test nélkül lehetetlen a szellemi fejlődés!)
A7. házban található Lilith, vagy Sárkányfarok, természetesen, Mérleg karmát is jelez amellett, amit az illető jegyek szerinti, ösztönös negatív késztetések jelentenek.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO