ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.09.22. 12:54

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 52 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5, 6  Következő
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2017.12.25. 17:30 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4088
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Kozma Szilárd

Az árnyék-én természete és sors- és egészségromboló mivolta, avagy az emberiség szintű megtévesztettség igazi okának és eredetének a leleplezése

„Az időrabló köztünk jár, kezében az egész világ.
Érezzük a tekintetét, de senki sem látta még.” (Omega együttes)(Arról, hogy miért ellenségeskednek egyesek még akkor is, ha nem kíván ártani nekik senki, és hogy miért hazudnak a politikusok folyamatosan, tehát még akkor is, amikor semmi érdekük nem fűződik ahhoz, hogy másokat megtévesszenek , de persze, miért csalnak és hazudnak mások is, amikor jól tudják, hogy eső sorban, illetve csak nekik származik káruk a rengeteg félrevezetésből? Vagyis arról, hogy miért van az, és hova nyúlik a hajszálgyökere annak a jelenségnek, hogy nem a lelkiismeretünk és az annak megfelelő nappali éber tudatunk szerint cselekszünk kommunikálunk és képzelgünk? Illetve arról, hogy miért nyomjuk el a lelkiismeretünk hangját és hazudunk –első sorban! - magunknak és miért vezetjük félre önkéntelenül magunkat folytonosan, és miért döntünk helytelenül majdnem folytonosan, a legfontosabb sorskérdéseinkben is?)

Az árnyék-én jelenségről a pszichológia és a pszichiátria rég óta és igen sokat tud, de, egyeseknek (A többségnek) tudatának a működési mechanizmusában betöltött szerepéhez képest, illetve, ettől fogva a sorsunk alakításában és az egész emberiség sorsának az alakításában betöltött szerepéhez képeset, sem az elmekortan sem a lélektan messzemenően nem tud eleget. Illetve, pontosan csak annyit tudnak, amennyivel az árnyék-én szélsőségesen erős mivolta esetén keletkező betegségeket valamennyire kiismerni, majd címkézni és diagnosztizálni tudják. És mentális, vagy pszichésnek is mondott betegségek formájában is jelentkező bajok esetén (Pl. Schizofrénia, borderlájn, vagy bipoláris depresszió esetén), ezt, az általában rendkívülien intelligens (Tulajdonképpen zseniális!) háttér- és árnyék- tudatunkat, ha nem is „kigyógyítani”, de időlegesen kezelni, egészen pontosan lebénítani, de legalább is lebutítani és így, időlegesen félreállítani – semlegesíteni (ártalmatlanítani) tudják…
Arról viszont a tudomány nem tud, hogy amikor a hétköznapokban az árnyék én tevékenységét csak egyszerű „hülyeségként” észleljük és az nem erősebb (nem nagyobb) az általában „normálisnak” vett átlagon csak egy kicsit felüli szintjénél, milyen élet- és sorsrombolást képes kívül a sorsunkban és belül az egészségünkben is egyaránt véghez vinni. Ilyenkor, tehát a mások, vagy a saját „hülyeségünk” észlelésekor, nem is gondolunk arra, hogy miféle más, diagnosztizálhatatlan betegségekhez (Pl. az orvostudomány által felfedezhetetlen okokból eredő bénulások, vagy éppen a „derült égből villámcsapásként” érkező guta-ütések tömkelege.), vagy pszichésnek is nevezett betegségekhez vezet az árnyék-énnek a tudatunkon belüli elhatalmasodása és erősödése. Illetve azt, hogy micsoda, az egyéni, vagy családi tragédiákig is elmenő sorsrontásokat eredményez, az árnyék-én szerinti gondolkozás, kommunikáció és cselekvés. És hogy, az emberiség 55 – 70 százaléka az általa okozott, de a tudomány által diagnosztizálhatatlan, vagyis a „normális” határokon és körökön belülinek mondott ok - okozati összefüggés-rendszerek következményeként megjelenő, emberi és nemzeti drámák és tragédiák mind ennek az egyéni árnyék-ének szerinti gondolkozásnak, kommunikációnak és cselekvésnek köszönhetők!
A politikai ideológusok, illetve a pszichológusok és a szociológusok, meg a szociográfusok és mindenféle más „-lógusok” által felszínesen tanulmányozott, un. „velejáró” irracionális káros jelenségnek, vagyis az eleve számításba veendő, de nem veszélyesnek számító, emberi „hülyeségnek” valójában spirituális oka, ok – okozati összefüggésrendszere van, és végeredményben az egész emberiség az árnyék-ének összessége által okozott, és teljesen feleslegesen fenntartott Janus-arc jellegű kételkedő – kétkulacsosságnak az általános következményeitől, vagyis ennek az emberiség szintű morális nyomorúságnak a következményeitől szenved! Az árnyék-én jelenségének a természetét és annak a sorsunk alakulásában –alakításában betöltött szerepéről és fontosságáról a tanítványaim egy része is, beható gyakorlati és metafizikai megfigyeléseket és leírásokat is végzett:

Kozma Szilárd – Sike Sára – Nagy Annamária:

Többet a kegyetlenül veszélyes, élet- és sorsrontó árnyék-énről

Általában az Ikrek és a Szűz- karmával rendelkező személyeknek van egy ( a legtöbb esetben még maguk elől is) elrejtett, eltitkolt énjük (megváltásellenes gondolatokat gyártó és sugalló hamis öntudati központjuk), amelyik a tudattalan mélységeiből manipulálja, irányítja őket. Az árnyék-én, valósággal terelgeti és vezeti az orránál fogva a „gazdáját” úgy, hogy annak fogalma sincs arról, hogy „belülről”, vagyis a számára logikusnak és jogosnak tűnő irracionális félelmei, vagy nevetségesen infantilis ambíciói által irányítva van. Az általában az Ikrek, vagy Szűz jellegű karmával született személyek (És ide tartoznak azok is, akik a Kínai asztrológia alapján, a patkány, valamint a nyúl évében születtek is!), a kívülálló személyek számára esetleg nevetséges ambíciói és félelmei (fóbiái), obstrukciós sugallatai által vannak irányítva. Vagyis, a „gazdának” az irracionális szorongásai, és homályos iszonyatai, amelyek gondolatok formában jelennek meg a fejében, és őt így, gondolat-sugallatok formájában, tehát az un. lelki-hátteréből (Tulajdonképpen tudattalanul és önkéntelenül) irányítják vezetik a gondolkozásában – ötleteiben és a misztikusok által sokat hangoztatott és fennen dicsért „intuíciójában”, és ez által a cselekvéseiben, a másokkal folytatott – beszéd – kommunikációjában is.

Ezek a rejtett gondolatok tehát, igazából nem is az övéi, nem a nappali éber tudata szerinti mentális késztetések, nem az ő éber, felelős és erkölcsi gondolkozása által létrehozott egyéni ráció szerinti gondolatok ezek, hanem az un. karmából erednek. Hogy. Vagyis ezek az árnyék-én által sugallt gondolatok, egy, a morális gondolkozásától idegen, az ő javát – A tényleges boldogulását, egészségét, és ezáltal a megváltását! - semmiképpen nem szolgáló, a személyi asztrológiai sorsképletében a Lilith és a Sárkányfarok nevű karma-pontok konstellációs és ház-házhelyzeti pozíciója által jelzett fő-karmájának az esszenciáját képezik. Ezen negatív szellemi sugallatok hatására fogadja be a „gazda” azokat a nem őszinte, egoista spekulációkat az éber, morális gondolatai közé úgy, mintha azok ténylegesen is, az ő öntudatához tartoznának!

Ezt a tudattalanunkból érkező és a felszíni tudatunkban is ott rejtőzködő szellemi ikertestvért leleplezni igen nehéz. Nagyon ébernek kell lenni, hiszen ez a második gondolati – mentális tudat- és öntudat- központunk, amely néha huzamosan is az elsőnek a helyére lép, és a karmikus, negatív meghatározódásokat éppen a tudattalanunkban levő sugallat szerű negatív karmikus késztetéseket ki- és felhasználva tudja irányítani a gazdát. Ezért a „gazdának” így, nagyon nehéz, sőt: sok esetben csaknem lehetetlen a józan eszére, a nappali tudatos énjére hallgatni (még akkor is, ha amúgy akarna, szeretne).

A pozitív belső átalakulási munkának csak nagyon sokára látszik meg az eredménye, és az árnyék-én az azonnali eredmények elmaradásakor, azonnal “lobbizni” kezd a személyi tudaton belül, hogy jobb, ha a gazda nem is törekszik a változásra, mert úgy sem lehet azt elérni, vagy úgysincs annak semmi komoly értelme. Nagy éberségre van szükség ahhoz, hogy ezt a hangot felismerje, és tudatosítsa, hogy ez valójában nem ő, nem tartozik hozzá, bármennyire is ezt a látszatot próbálja kelteni a folyton duruzsoló árnyék-én.

Az árnyék-énje hatásra, mindenkinek elképesztő önbecsapásokra, ill. a tárgyi tények szerinti valóság önmaga elől való eltitkolására kell számítania, amelyeket az asztrológiai sors-képletében a bolygó-együttállások és a bolygóknak a karma-pontokkal való együttállása,m ritka (de annál veszélyesebb!) esetben a két karma-pontnak az együttállása, vagy az azonos jegyben, vagy horoszkópházban való jelentkezése jelez.

Mi is az árnyék-én? Természetes folyamatként, nagyon sok várandósság (terhesség) iker-foganással indul, de néhány hétre rá az egyik magzat elhal, amit a várandós kismamák (jövendő anyák) nagyon ritka esetben vesznek észre, hiszen ebben a fázisban a legtöbbje még azt sem észlelhette, hogy várandó lett („terhes maradt”). Ezért tehát tudni kell, az embernek (Az emberiség 65 – 70 százalékának) a fogantatása utáni időszakban, az anyaméhben meghal az ikertestvére. Az édesanya várandóságának korai szakaszában észrevétlenül elhalt ikertestvérnek az aurája megmarad az élve maradt testvér aurájába fonódva, azzal eggyé válva, és aztán, a megszületett utódban olyan dupla, rejtetten kettős öntudati – valóságértelmezési , öntudati központot képez, mely a „gazda”egész életének és sorsának, sorshelyzetének az erkölcsi rombolásra rendezéséből nyeri az erejét úgy, hogy a halott testvér fizikai megvalósulási- inkarnálódási - kudarc-élménye „átöröklődik”, át származik, megmarad és rögzítődik a megszületett testvérben.
És és az élő testvér az elhalt magzat kudarc-tudatával kénytelen élni, minthogyha az az ő kudarca és élet-sikertelenségi öntudata lenne!

Azaz a megszületés sikertelensége miatt a megszületett egyént gyötri felnőtten is, folyton az irracionális és indokolatlan – tárgyi valóság alap nélküli! - szomorúság, a hiábavalósági érzés, a szintén irracionális kudarc-élmény, az általános bizonytalanság és alkalmatlanság érzése, ami a legtöbb esetben, manapság korai depresszióhoz is vezet… (Ez is az egyik oka a manapság oly divatossá vált szellemi betegségnek), Illetve az önbizalom, az öntudati, önértékelési-, tehát a a személyi bizonytalanság is folyamatosan jelen van.
Mindez folyton kétségeket és félelmeket támaszt benne a saját megvalósításainak és az egész személyének az emberi – szellemi értékével szemben. Ezért, az élet- vállalás és a karma-oldás helyett, az ellenkező irányba, a „lebeszélés” és a lemondás és önfeladás irányába,illetve az életben elért sikereinek a valós értékével szembeni kételkedő gondolatok gyártásának az irányába. És így, mindig a pozitív megvalósításaival ellentétes célok és megvalósítások irányába tereli a „gazda” figyelmét és a képzeletét.

Amíg a „gazda” nem ébred rá a valódi öntudatára, addig ezek a visszahúzó, romboló és hátráltató késztetések, a finoman zavart, vagy gátlásos, bizonytalan viselkedés, mindössze a környezetében élő emberekben tűnnek fel és lehet, hogy önmagában észre sem veszi. Az árnyék-énje önt a karmája fenntartására, negatív meghatározottságainak a megőrzésére – mint például erős indulatoskodás, haragvás, egoizmus, önérzeteskedés, téves morális elvárások támasztása és téves ítéletalkotások, mások lenézése vagy mások háta mögötti áskálódás és felettük való öncélú uralkodási törekvések (manipuláció) , az élettársi kapcsolatokban a közös karma-verklizés és káprázatvilág megőrzésére - és dagasztására, növesztésére veszi rá. Mindeközben lehazudja ennek a kettős – háttéri, negatívan manipuláló, második tudatnak a puszta létezését is (mármint az árnyék-énje). Sőt felhasználja a személynek az összes negatív meghatározottságát arra, hogy azokban elrejtőzve még nagyobbra duzzadjon.

Ezért a „gazda – személy” minden olyan, a horoszkópja szerinti pozitív megvalósítást letagad, és azokat értéktelennek beállító, a saját igazi értékeit elméletileg lekicsinylő és valósággal leromboló életképzeteknek a logikája szerint él, és a valós életfeladatoktól őt elterelő lehetőséget ragadott meg. Sőt, a legtöbb esetben téves módon és hibás célok mentén választott élettársat is, nem ismerve a tudattalan meghatározottságait és ezt az árnyék-énje által sugallt hibás, életnyerési gondolkozását, fonák, de a számára természetesnek tűnő logikáját. Ezáltal, a „gazda” önkéntelenül és öntudatlanul elkerüli a tényleges boldoguláshoz: a megváltódáshoz vezető életfeladatait és felületes problémamegoldással, miközben nagyon meg van elégedve magával és azt képzeli, hogy a világon a leghelyesebb módon járt el. Eközben saját magát vezette félre, miközben technikai tudományos trükkök alkalmazásával és babonás téveszmék kergetésével elkerülte azokat a szükséges, hosszú távú gyakorlati élet-feladatokat, melyek a valódi változást és boldogságot jelentették volna. Az árnyék-énje viszont, ezeket a kudarcait is felhasználja, hogy még alattomosabban és még mélyebbre süllyessze az önsajnálatba, a lemondásba és a kétségbeesésbe.

Ahhoz, hogy ezt a nihilista gondolati reflexekből létrejövő, másodlagos, de annál gonoszabb árnyék- lényt – Ezt a fonák, nihilista rációt! - kiűzze a tudatából, mindig le kell lepleznie annak a tévútra vezető sugallatait, azokat ki kell hoznia a napfényre és szó szerint is, le kell gyilkolnia. Le kell győznie a pesszimista, vagy a júdási (Önámító), spekulatív gondolatvezetési ösztönét, a rossz, negatív, vagy rombolási késztetéseit és lemondó, önelveszejtő hangulatokat, a hangulatoskodást (Érzelgősséget), és a hiábavalósági érzéseket ébresztő kétségeket és fokozott esetben: az ezekkel járó kétségbeesést, a korábbi kudarcok ok – okozati összefüggéseinek a metafizikai szintű feldolgozásával, lelkiismeret-furdaláson keresztüli hibabelátás megélésével, a kudarcokból való kilábalással, az elmélet és a tapasztalat egybevetésével és a hosszú-távú következmények megfigyelésével.

Meg kell tanítsa saját magát levonni a helyes következtetéseket és a megváltás logikája szerinti értékítéletet használni, tehát a spirituális életszemlélet, józan és igazságos egyéni hibabelátó filozófiát kialakítva. A legtöbb esetben igen fontos lehet és jó eredményekkel kecsegtet az, hogy vonuljon el és kreatív magányban – a sorsképlete ismeretében és az Egyetemes Törvények tükrében - elemezze a mind a párkapcsolati, mind a munkatársi, valamint a barátkozási tapasztalatait, mert a boldogulás és a megváltás felé vezető utat mindenkinek magának kell végigjárnia, a gyakorlati tapasztalatait megfigyelnie és megjegyeznie, majd a belőlük levont következtetései által saját sorsát a megfelelő irányba terelnie.

Ezekre, a környezetük által „meg nem értett zseniálisnak” kinevezett az ikrek karmával és a szűz karmával született személyekre a leginkább jellemző árnyék-énes karma-program általában, ami úgy is kifejtheti a megvezető hatását, hogy a gazda – személy, a felszínen naiv, jóindulatú és erényes, miközben a lélek legtitkosabb belső rejtekében, akár öntudatlanul is, de kevély és beképzelt, gőgös és titokban sóvárogva szomjazza az elismerést. Ez a külső és belső valóság közötti eltérés frusztrációs érzéseket, nyugtalanságot, irigységet és féltékenységet okoz, aminek a hatására a beszélgetéseiben és gondolataiban egyaránt, igazságtalanul ítélkezik, kritizál, vádaskodik és neheztel alaptalanul. Ítéletalkotásaiban kettős mércét használ: akinek értékeit elismeri, azzal szemben a végsőkig elfogult, az ellenségei vétkeit azonban ördögivé nagyítja.

Ahhoz, hogy ne kelljen szembesülnie hiúságával, rossz lelkiismeretével és az árnyék-énje miatti, rejtett alattomosságával, még ha önkéntelenül is, de folyamatosan elferdíti, letagadja a spirituális lényét és az, az arra rakódott karmával működteti. Egészen pontosan: a nappali éber tudata, elveti a spiritualitást és ahelyett, hogy a felettes – képzeletileg is felelősségteljes – öntudatával működne együtt, inkább mindig a karmikus késztetéseit részesíti előnyben. A tárgyi valóságot szépíti, kiszínezi vagy ellenkezőleg, ködösíti, összekeveri a szezont a fazonnal, és a tárgyszerűséget, valamint az idősorrendiséget figyelmen kívül hagyva, vagy megfordítja, akárcsak az ok – okozati összefüggések sorrendjét, mindent össze–vissza beszél és gondol, vagyis bemocskolja a valóságot minden szinten, attól függően, hogy épp szimpatizáns vagy ellenséges személyekről van-e benne szó. Ennek megfelelően fizikai szinten is ínyencségekkel, édességekkel, alkohollal, kávéval, igyekszik elfogadhatóvá tenni azokat az élethazugságokat, melyek józanul elfogadhatatlanok.
Ennek a programnak a hatására esetleg igyekszik a környezetében élőknek letörni illetve semlegesíteni, vagy lehetetlenné tenni az akaratát, akarat és igazság-érvényesítési törekvéseit, vagy ami jellemzőbb lehet, képtelen érvényesíteni másokkal szemben az akaratát, de pontosan az előbbiek miatt, hiszen ön sem biztos a végén már saját magában, vagyis a saját igazi, őszinte szándékaiban sem. Ezért öntudatlanul és önkéntelenül is, de a sugallatok és sejtelmek szintjén irritálódik minden olyan személy jelenlététől, akiről úgy képzeli, hogy könnyebben érvényesül és személyi akaratát, személyi szabadságát az ön által jónak tartottnál erősebben és esetleg önnel szemben is érvényesíti.
Így függőségi és alárendeltségi viszonyokba is keveredhet, mert elveszi mások önállóságát, vagy – és inkább ez érvényesül gyakrabban: - nagyobb valószínűséggel az akaratérvényesítés hiányából és alárendelődési vágyból fakadóan másokkal szemben kiszolgáltatottá válik.

Következésképpen, aki ténylegesen boldog akar lenni, annak, minden áron (A kauzális horoszkóp leleplezéseinek a segítségével…) meg kell az árnyék énjétől szabadulni, mert kizárólag csak azok érhetik el a tényleges megváltást, akik minden kettősségtől, a kettős gondolkozástó, a kettős vágyakozástól, de főként a kettős – tehát a két irányú képzelődéstől, a két fajta és rendszerint egymással szögesen ellentétes, jövőre vonatkozó képzetalkotástól.

II.

Azóta tehát, hogy a kínai asztrológia alapján, a patkány évében született feleségem: Joó Viola segítségével, kb. nyolc évvel korábban az árnyék-énre vonatkozó korábbi felfedezéseimet és megfigyeléseimet megerősíthettem, az azt követő időszakban hozzám érkezett horoszkóp-rendelések honorálása közben, és persze, azoknak köszönhetően, számtalan alkalmam volt meglátni, és így a jelenség spirituális tanulmányozásának és ismertetésének a rendkívüli fontosságáról meggyőződni:
De a gyakorlati tények által eleve biztosított hitelesség kedvéért, ne szökjünk fejest a témába, hanem kezdjük egy illusztratív levélváltással:

"Kedves Szilárd!

A feltárás után, a naplóírás abban segített, hogy összegezve a dolgokat, azt kell mondjam, döbbenetes, hogy CSÍRÁJÁBAN tudom életképtelenné tenni a pozitív változtatásra irányuló terveimet. Sikerült felmérnem, hogy miként bánok magammal, és azok fényében, már nem csoda a számomra, hogy a jóhiszeműen indított kísérleteim bámulatosan sikertelenek.
Próbálom "leszoktatni" magam erről a folyamatos kételyeim által generált háttéri gondolkozásról és most már kezdem konkrétan is érteni, hogy mit értettél te, a
tökéletes metafizikátlan gondolkodás alatt. Sajnos nekem ez, a teremtési logika szerinti pozitív irányban nem igazán megy, mivel folyamatosan bele ütközöm a kételyek miatti hitetlenkedésbe, majd a megfelelő félelmekbe. Mire látszik valami pozitívum, már el is vetélt. Nem igazán értem még, hogy miért van ez velem én csak azt látom, hogy igazad van. És a legnehezebb, hogy magamra szeretettel gondoljak függetlenül attól, hogy közben tapasztalom az elvetélt "eredményeimet".
Üdvözlettel,
Erzsike.

Kedves Erzsók!

A szellemi jelenség leírása szerint, és a képleted ismeretében, csakis az árnyék-én „munkálkodásáról” lehet szó. Egyszerűen az van tehát, hogy amennyiben már az anyaméhben - bizonyára nem ok nélkül! – úgymond „el kellett tenned láb alól” az ikertestvéredet (Édesanyád kettős arcának - szereplésének a spirituális és fizikai következményét), akkor már csak az maradt hátra, hogy az aurádból (mély-tudattalan érzés-és képzetvilágodból) is seperd ki a halott hasonmásod idea- maradványait, a kizárólag a kételkedés és a pesszimizmus programját, vagyis a kudarc-tudatot tartalmazó, mentális információt, misztikusan szólva, az aurád mentális részének az agysejtjeit.
Magyarán: küldd el a seholba magadban a kételkedő - kétségekben gondolkodó én-edet, valahányszor megszólal és mondd meg neki, hogy "Te lüke, tűnj el már belőlem a fenébe, mert nem is kellett megszülessél, hogyha meghaltál négy hetes korodban, és tehát valójában nem is létezel." Ha így sem megy, képzelj el egy szellemi légy-csapót, és azzal fenyegesd meg albániai légelhárítási stílusban (Ti. az albán légelhárító katonák különleges kiképzésben részesülnek arról, hogy miként kell az ökleiket rázniuk a légterüket sértegető ellenséges repülők és általában az ég felé: az anyátok...) valahányszor észre veszed, hogy megint a kétkedés és a hitetlenség áriáját közvetíti neked. :-D
Csatoltan küldöm a jelenségről a tavasszal írt tanulmányomat.
Barátsággal: Szilárd/


/> Kedves Szilárd!

Tejóisten! Ez nagyon durva volt. Most újra elolvastam a cikket, amit
küldtél. Úr Isten! Nem értettem mi van, már hónapok óta ikrek szimbólumokat látok. És közben ez a tökéletes halálborzadály. Mintha én lennék az anti-isten vagy az ki és aki csak halált teremt.... jaj de borzasztó, már nem tudtam mi bajom van. Beugrottunk tesómmal az állatkertbe anyukámnak örökbefogadni egy elefántot, ami csak támogatói dolog nem igazából. Már minden állat elvonult vacsorázni, a tengerimalac falut akartam volna gyorsan megnézni zárás előtt, erre nem voltak már kinn, de mellette megnézhettem az élet-halál házát. Bementem, dögszag volt indításnak mert dögből keletkezik az élet és ez volt végigvezetve tematikailag. Én olyan rosszul lettem, hogy idejövök egy kicsit örülni a tengerimalacfalunak erre ott a dögszagban tántorogtam. És ezt még sorolhatnám mibe fordultak az élet apró örömeinek keresési törekvései, hát most nem kezdek bele, de ez mindenből ordított már.

Nagyon köszönöm, már csak bőgni tudtam mindenen. Mintha leuralt volna
valami, mintha skizofrén lennék, hogy egyszercsak minden meghalt de már halott is volt, mire egyáltalán megjelent volna valami. De szó szerint visszaadja a szöveged -" Hiszen neki az egyetlen valóság-élménye a pusztulás-élmény, a
halál élmény, az esélytelenség élménye! És ezért, kétségbeesésében, és
azért, hogy a nihilista igazát bebizonyítsa saját maga előtt és előttünk,
vagyis a "gazda" személy előtt a nihilista szemlélete jogosságát, és azt (A gazdát - minket) a boldogságról és ezzel az Egységbe- lépésről lebeszélje, illetve, hogy arról azt végképp eltérítse."
Tökéletes megfogalmazás! Ja és hogy a realitás talaját is megerősítsem, anyukám kb. négy hónapos terhesen a hirtelen fékező busz kapaszodójának esett, ami kellemetlen volt neki majd vérzése is volt, amivel a nőgyógyászhoz ment. Ennyi. Aztán én 5 hónap mulva megszülettem. DE addig gondolom volt egy kis létharc odabenn...
Szeretném megköszönni a segítségedet és támogatom hogy ezt a
levelezést nyilvánossá tedd mások okulására. Mindenképpen jelentkezem, ha leküzdöttem ezt a dolgot és közöm lesz az élethez.

minden jót kívánva, Erzsók"


Kozma Szilárd: Nem vagyok demagóg, tehát nem tagadom azt sem, hogy karate-edzéstől fáradtan haza érve, kikapcsolódásként néha - néha megnézek egy - egy bóvli filmet is a tévében. De tévét kimondottan azért szeretek nézni, mert az „Ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van...” egyetemes analógiai lételv szellemében, az Animal Planet, a Nacional Geohraphic, meg a különböző Discoovery, valamint a Viasat csatornák által közvetített egyes műsorokban közölt tudomány-népszerűsítő műsorok témáit, de főként az azokban feltárt un.”valóság-tényeket”, tovább tudom metafizikailag gondolni, és tehát az ott látott tárgyi valóság szerinti, azokat rögzítő természeti élet-képek, a velük kapcsolatban a műsor-készítők által feltárt tudományos tényekkel együtt, mindig mélyebb metafizikai jellegű összefüggés-kereső töprengésekre késztetnek.

Sőt: ezen tények metafizikai értelmezése segítségével (is) választ kapok igen sok, egyébként homályban maradó metafizikai problémára.

Legutóbb az ragadta meg a figyelmemet és az gondolkoztatott el az, hogy egy Kazasztáni falucskában született és élő, amúgy egészséges hét éves fiúcskának a feltűnően nagy pocakját felnyitották az orvosok annak érdekében, hogy vegyék ki belőle a rákos tumornak gondolt "valamit", de tumor helyett, egy méhlepény féle tokban levő, agy nélküli, de csökevényes végtagokkal és rengeteg hajjal rendelkező, - és ami fontos! - a fiúcska hasában élő magzati "szörnyecskét" találtak. Ennek az élő, de agy és emberi forma nélküli „valaminek” (Még csak nem is elhalt testvér-maradványnak!) a csökevényes köldökzsinórja a megműtött „gazda”- gyermek vérereihez kötődtek. Így kapott ez a „valami” az életben maradáshoz szükséges vért és azon keresztül táplálékot, így „élt” tovább ez a furcsa emberi maradvány, ez a magzat-csomó, az amúgy egészséges fiúcska szervezete, szíve és vére által táplálva. A kazasztáni orvosok azt állapították meg, hogy ez az élősdi daganatszerű magzat-maradék, a gyermeknek az édesanya méhében a fejlődésben valamiért megállt Iker-testvér maradványa, amelyet a ma is élő gyermek növekvő szervezete kénytelen volt a helyszűke, illetve más okok miatt, bekebelezni és azzal együtt tovább élni.

A tudományos kommentár szerint, bár nagyon ritka, a jelenséget mégis ismeri mind a biológia, mind az orvostudomány, sőt: neve is van neki: "Fetus in fetu", vagy "fitus in fitu", és, ha a soha sehol – Tehát a műszaki szakközép-iskolában. - nem szerzett latin-ismeretem nem csal, azt jelenti, hogy magzat a magzatban. A műsorban mutattak is egy hasonló angliai esetet is, ahol a szülés előtt álló kismamának a méhében levő egyik, különálló iker-magzat szervezete, amelyből szintén hiányzott a szív és az agy, hasonló módon rákapcsolódott a köldökzsinóron keresztül a normálisan fejlett magzat érrendszerére és az orvosok attól tartván, hogy a normálisan fejlődő magzat szíve nem fogja bírni a két szervezet ellátását, annak érdekében, hogy az épen maradt magzatnak az életét megmentsék, ultramodern sebészi eszközökkel, lézeres beavatkozással, le metszették az egyéni életről lemondani kényszerült, élősködő magzatnak a köldökzsinór-csökevényét a fejlődő testvére érrendszeréről.

Aztán a riport egy Amerikában élő, család nélküli, híres patológus orvosnő bemutatásával folytatódott, akit tudós-diplomáciai úton, meghívtak Kazasztánba, hogy vizsgálná meg a fent említett, hét éves fiúcska hasából kioperált „valamit” annak érdekében, hogy állapítsa meg, csakugyan csökevényes magzatról van-e szó, vagy egy ahhoz hasonlatos gangrénás daganatról? Ezt azért, mert az utóbbi esetben az a veszély állna fenn, hogy a rákos sejtek a kisfiú szervezetébe is bejutottak, és ott tovább szaporodván, valamikor újabb rákos daganatokat alakíthatnak ki. Az Ikrek - jelenségre rég rá harapott metafizikus asztrológusként megjegyezném, hogy az amerikai patológus-nőnek a "családja", saját bevallása szerint is, két egyszínű, és egymáshoz tojásszerűen hasonlító, vizslaszerű kutyából állt... Nos, a patológus-nő elutazott Kazasztánba és mielőtt, de miután is, megvizsgálta a gyanús-csomót, beszélt a műtét utáni állapotában is lefilmezett, és láthatóan jó egészségnek örvendő fiúcskának az édesanyjával, valamint a muzulmán vallás eszkatológiai dogmái és misztikus elképzelései szerint élő, fiatalasszonynak a családjával. Az ő tudósi tekintélyének a latba vetésére, vagyis a semleges tudósi tekintélyére azért volt szükség, hogy a gyermeke hasában létező csomóért magát vádoló vallásos anyát, de főként az ügyet vallásos gyanakvással „figyelő” férjet és annak a vallásos családját meggyőzze arról, hogy a jelenség "mindössze a vak természetnek egy véletlen szerű tévedése volt". Tehát, hogy az asszonyka egy és egyáltalán nem hibás a dologért, és ezért és emiatt a filmen mindvégig méltóságteljes iszlám-tartózkodással viselkedő férjnek nem kell elválnia tőle.

A jelenséget, ami szerint a vizsgálatot végző biológus-nőnek a kulcsfontosságú, objektív tudományos- méltósága arra is szolgát ebben az esetben, hogy a metafizikailag, ha csökevényesen és ferdén is, de az igazságot még valamennyire sejtő tradicionális gondolkozású közösségeknek a tudományos felvilágosodás által nyújtott teljes elbutulási (elsötétedési) és lebutulási lehetőséget megadja, most nem akarok részletesen kitérni, mert nem ez a témája a jelen írásomnak, de a doktornő „családi helyzetének” a szimbolikáját, feltétlenül meg kell említenem. Mert a tudományosan tisztának (sterilnek) és világosnak nevezett körülmények között fogant, magzati fejlődésében un. monitorizált és ugyanilyen biztonságos, de természetellenes körülmények között felnőtt, abszolút jóindulattal és humánusan viselkedő tudós-asszony, nyilván steril volt, ha két annyira egyforma (talán klónozott...?) kutya képezte a „családját”. Az analogikus és a kauzális gondolkozáshoz hozza szokott asztrológusként ugyanis, nem tartom azt véletlennek, hogy nyilvánvalóan két darab iker-testvér kutyából állt a tudós-nő családja és … belőle. Mert szakmai tapasztalatból is tudom, hogy nem véletlenül történnek meg és nem véletlenül vannak a dolgok elrendezve az életben (A fizikai dimenzióban és a biológiai - pszichológiai életben.). Nekem tehát, azonnal feltűnik az is, hogy egy, az aurájában az Ikrek motívumát, ha esetleg csak nagyon csökevényes módon is, de hordó, meddő (A sterilitás az Ikrek és a Szűz negatív megjelenési formainak ez egyik velejárója!) amerikai tudós-nőt hívnak meg patológiai vizsgálódás céljából Kazasztánba. Egy, a semlegességében és pártatlanságában megbízható tudóst, aki majd meg vigasztalhatja, sőt: meggyőzheti az egyetlen gyermekes fiatal mohamedán anyát arról, hogy mindent ami az életünkben és a sorsunkban fontos és lényeges a vak biológiai természetünk végez…  És, hogy ebben a tisztán biológiai élet-folyamban, a mi lelkünk és szellemünk, mindössze semleges és magatehetetlen megfigyelőként vesz részt.A Kazasztáni Ikrek-története, illetve az, amit ugyancsak a tudós asszony mondott el, ti., hogy emberiség-szintű átlagban mérten, minden nyolcadik magzatfoganás Ikrek-foganás - Ami óriási nagy arány! - , de ennek csak egy alacsony hányada marad meg, illetve fejlődik ki rendesen és születik meg egészséges Iker-párként, metafizikailag jóval túl mutat önmagán. El egészen addig, ahol a személyi horoszkópokban nyilvánvaló és egyértelmű, vagy rejtett Ikrek-motívumok (Minimum három együttállás) jelennek meg, mint a feleségem és azon barátaim esetében is, akik a Patkány évében születtek (A kínai - ázsiai asztrológia Patkány éve analogikusan megfelel az európai Ikrek havának, mint a Kígyó éve a Skorpiónak, a Ló éve a Nyilasnak, a Kecske éve a baknak, a Majom éve a Vízöntőnek, a Kutya éve a Kosnak, és a Nyúl éves a Szűznek, és ez a magyarázat arra, hogy a Patkány évében, valamint a Nyúl évében született személyek sorsképletében mind megtalálható az Ikrek motívum is.). vagy mint nálam és a volt feleségemnél, akik nem a Patkány, vagy a Nyúl évében születtünk ugyan, de nálam pl. a 3 házban álló Lilith, Emőnél viszont a sok együttállás, egyértelműen jelzik a rejtett Ikrek-karma motívumot, illetve az árnyék-én jelenlétét.

Azért hatottak tehát revelációként számomra az amerikai patológus orvos-asszonynak az Ikrek jelenség gyakoriságára vonatkozó közlései, vagyis az, hogy jóval több fogamzás indul Ikreknek, mind ahány Iker pár megszületik valójában, mert az "ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van" egyetemes létjelenség szellemében, materiális választ és magyarázatot adott arra a régi feltevésemre, hogy miért kell, sőt szükséges a kauzális asztrológusnak minden egyes sorsképletet külön felülvizsgálni az Ikrek motívumok szempontjából és, ha talál ilyet, akkor az egész horoszkópot az árnyék-én romboló és Anti-krisztusi (Vagyis, Karma-oldás ellenes!) „tevékenysége” szempontjából is értelmezze, tehát az olyan horoszkópok esetében is, ahol az Ikrek motívum mások számára nem nyilvánvaló.

Amikor a 4 gyermekes családunkat felrobbantotta az első feleségem, a http://www.astrologos.ro nevű portálomnak az egyik rovatában, úgymond élő adásban fedeztem fel és fejtettem ki, a volt-feleségemnek az irracionális, mert fikción alapuló, szerelmes-misztikus kizökkenése alkalmával hirtelen lelepleződött kettős személyiségének, az ő asztrológiai sorsképletéből is kiolvasható spirituális jeleit és kauzális okait. (Az Ikrekben álló Sárkányfarokkal rendelkező értelmiségi édesanyja is jellegzetesen dupla személyiségű. Velem szemben is, sokáig a jó barát szerepét játszotta, miközben a hátam mögött rágalmazott a lánya előtt és titokban uszította azt ellenem.) Ekkortól kezdtem ugyanis asztrológusként határozottan komolyan venni ennek, a személyi horoszkópokból is kimutatható árnyék-én nevű jelenségnek a, nem csak a tragikus következményei miatt, hanem a rendkívülien fontos, metafizikai és asztrológiai jelentése miatt is, nagyon - nagyon fontos értelmezését. Addig ugyanis, mindössze a humoros – vicces oldalát láttam a kettőződés jelenségének, akárcsak Hamvas Béla, aki azt írja a Karneválban, hogy amikor az Ikrek átverik a naiv embereket, "az öreg mester" (Úristen) jókedvében hahotázik. Mai tapasztalataimból nézve, Hamvas is a saját árnyék-énje lett és annak az áldozataként is halt meg, jellegzetes Ikrek-betegségben: tüdőgyulladásban. És csakugyan: a sorsképletében halomban állnak az együttállások és mindennek a tetejében a Bika – Vénusza együtt áll a Lilithjével! Az isteni hahotának tehát keserves visszhangja lett az életében és főként az élete végén, amikor kocsmába kellett mennie, ahhoz, hogy ne az otthoni fűtetlen szobájában kelljen írnia. Későn vette csak észre, és a Drabos Pál által írt monográfia szerint, a tanítványainak mondta is, hogy hiányzik az életéből (vagy belőle?) a realizáció. Ebből kiindulva figyeltem meg én is, hogy a negatív (karmikus) az Ikrek motívum jelenléte a horoszkópban, vagyis az árnyék-én jelensége, tulajdonképpen erős és csaknem leküzdhetetlen realizáció-ellenességet, tehát realizáció ellenes mentalitást eredményező karmát takar és következésképpen önkéntelen és öntudatlan anti-krisztusi, tehát megváltás-ellenes belső irritációt, de még inkább a megváltás ellenes mentalitást spirituális elméletgyártással is elleplezni képes, zseniális misztikus képességeket is jelez. Ezért nevezhető Anti-krisztusinak.

Az említett tudománynépszerűsítő tévé-adásban, azt mondta az Ikrek-kutyáival együtt élő patológus asszony, hogy nagyon sok olyan magzati szinten folyó és az egyik Iker-magzatnak az elhalásával és az elhalt magzatnak a felszívódásával, vagy kipucolódásával végződő testvéri dráma folyik az egyes anyaméhekben, amiről soha senki nem szerezhet tudomást, és "Sokan közülünk egy - egy ilyen, nem nyilvános testvéri harcnak a nyerteseiként élünk", anélkül, hogy erről bárki is tudhatna. Mindazon túl tehát, hogy ez az ex-katedra jellegű tudósi kijelentés igazolja a személyi horoszkópokban észlelhető Iker motívumok gyakoriságát, materiális magyarázatot ad az árnyék én jelenségére is. A tanítványaimmal és feleségemmel együtt, Kauzális asztrológiával foglalkozó asztrológusokként és lelkes olvasókként (vagy éppenséggel jövendő asztrológusokként...) jól tudjuk ugyanis azt, amit a riportban szereplő Kazasztáni anyuka és főként annak az anyósa(!), még sejtett a tudós-asszony humánus "helyzettisztázása" előtt. Ti, hogy az Ikrek jelenség, akár konkrétan fogant magzat és megszült gyermek formájában, akár "csak" mint sorsképletben észlelhető mentális (mentalitásbeli) motívum (Azon túl is tehát, hogy valakinek Ikrek a napjegye), annak köszönhető, hogy a fogantatás előtti két három hónapban és persze a foganás ideje alatt is, az anya lelki és szellemi világa kettős állapotban volt, "két helyen volt", két irányba figyelt.
Tehát, ha nagyon titokban is, és esetleg még önmaga előtt is letagadva, de erősen két irányban érzett és gondolkozott, képzelgett, vagy vágyódott, hogy tehát, amint a magyar népdal is regél a helyzetről: „fáj a szívem, de nem érted, titkon más is van melletted, aj-aj-jaj, de ajaj jaj!”. Vagyis: egy irányban gondolkozott pragmatikus racionalitásával, és azzal ellentétesen, de legalább is nagyon "másan", "másképpen": más - képekkel, képzetekkel képzelgett és érzett valami másról (helyzetről, vagy éppen valaki másról… Persze, nem, nem mindíg kell két különböző személy iránti szerelmi - szeretői érzelmi irányultságra, titkos szerelmi és szexuális vágyakra gondolni. Noha lássuk be, hogy ez is nagyon gyakori eset (Asztrológusként számtalan bizalmas "levél-gyónási" bizonyítékom van erre...). Hanem például az is elég a duplázódó lelki jelenségből spirituálissá és kauzálissá váló Ikrek - jelenség létrejöttéhez és annak a felkeltéséhez és konkrét anyagi - biológiai létrehozásához, hogy egy nem teljesen elkötelezett élettárs, tehát egy magzat foganási helyzetbe került, jövendő kismama erősen visszavágyódik a szüleihez, illetve az ő régi otthonába és a kedves és meghitt kamasz éveit őrző gyermekszobájába, sőt a gyermekkori „ártatlanságba” miközben ugyanakkora intenzitással ott is akar maradni a férje mellett, az új családban. Vagy, ha csak elvágyódik egy másik helyiségbe, faluba, vagy városba, sőt: még az is elég, ha intenzíven egy másik munkahelyre vágyik, amikor a magzat megfogan. A volt feleségem nagymamáját például az édesanyja gyermektelen, de gazdag húgának a családjába adták örökre, de nem csecsemő-korában, hanem miután eszmélni kezdett és megszokta már a több gyermekes családi fészek melegét és még most is azt meséli, hogy mennyire vigasztalhatatlanul és kiengesztelhetetlenül visszavágyott a jövendő családjába. Persze, hogy ettől a lányának, vagyis az én volt-anyósomnak az Ikrekbe került a Sárkányfarka, és aztán arra, hogy az felnőve, milyen duplázódásokat művelt a lánya, vagyis a volt-feleségem foganása és születése körül is, nem is akarok itt most kitérni, mert rengeteg helyen leírtam.

Hogy arról a kétségről ne is beszélyek, amikor egy nő, úgymond váratlanul és nem kívántan, „terhes” marad egy olyan férfitől, akivel semmiképpen nem akarja az életét össze kötni, de ez későn derül ki és a gyermeket meg kell szülnie, amitől az anyának erős kétségei támadnak afelől, hogy meg kell-e szülnie a gyermeket vagy sem. Jobban mondva: kétségbe esik attól, hogy "teherként" hordania kell és meg kell szülnie, "egy ilyen magzatot". Nos, az ilyen gyermekeknek még nem biztos, hogy határozottan bekerül az Ikrek motívum a sorsképletébe. De amennyiben lány-magzatról van szó, és az anyuka életében a kettősségek időközben nem szűnnek meg és így, a gyermekének az auráját önkéntelenül és öntudatlanul feltölti un., szerzett ikrek-karmával, egészen biztos, hogy az Ikrek-motívum határozottan bekerül az unokák és a dédunokák spirituális struktúrájába, aurájába – és emiatt az asztrológiai sorsképletébe is.
És, ha e jelenséget megértettük, akkor ezzel együtt, tetten érhetjük, azt az antropológiai állapotot is, amelyben az Ikrek motívum határozott biológiai formában is megjelent az emberség körében. Az emberszabású majmok ugyanis, akik közül kifejlődtünk - "kiugrottunk", nem szülnek iker-kölyköket! Az „emberi” nők tehát, a pragmatikus intelligencia és az ahhoz fűződő mentális ambíció, tehát az „öntudati” - személyi akarat egy bizonyos fejlettségi szintjétől erre felé kezdtek csak Ikreket szülni! Tehát, csak attól kezdve jelentek meg az emberi Ikrek, amikortól az ember női megtestesülései számára, megszűnt közömbös lenni nem csak az, hogy melyik férfitől szülnek vagy nem szülnek gyermeket, hanem el kezdtek "pragmatikusan” előnyösebb helyzetbe kerülési lehetőségi logika szerint gondolkozni" is. Pl. azon is el kezdtek intenzívebben spekulálni, hogy milyen következményekkel számolhatnak akkor, ha ettől, vagy attól a férfitől szülnek gyereket, illetve azon, hogy milyen lehetőségeik vannak arra, hogy ne szüljék meg, illetve, hogy ne tartsák meg a magzataikat (tudatosan vetéljék el azt, vagy azokat). Jól ismertek a népi kuruzslásnak (gyógyászatnak) mind a gyakorlati, mind a mágikus - babonás, un. angyalcsinálási módszerei, amelyeket bizonyára, hogy nem a középkorban eszeltek ki, hanem jóval korábban.
Ezért már rég nem is csodálkozom azon, hogy az Ikrek-karmás sors-képletek többségében, megjelenik a Skorpió motívum is, illetve fordítva: majdnem lehetetlen, hogy a jellegzetesen Skorpió-karmás (boszorkányos) sorsképletekben, ne jelenjen meg, ha csak áttételesen is az Ikrek-motívum! Sőt, jól ismertek az úgymond politikai célzatú magzatfoganási és gyermekszülési törekvések és szülések is, amelyek közül a leghíresebb talán az utolsó egyiptomi fáraó-nőnek a Cézártól született fia, Cezarion, aki egészen biztos, hogy nem a "szerelem az első látásra" nevű romantikus jelenség eredményeként fogant. Egészen biztos, hogy ő egy un. mentális foganásnak a megtestesülése és amennyiben szabadon élhetett volna felnőttként, nagyon valószínű, hogy a vonzás és a hangoltság (Rezgési szint) törvénye alapján Ikrek-karmás feleséget választott volna magának. De a történelemben már jóval a Cezárion megszületése előtt, talán az egész földkerekség szintjén elterjedtek a az un. politikai (Hatalmi pozícióba kerülési, hatalom megtartási), meg a gazdasági célzatú gyermek-utáni vágy, sőt, az ilyen jellegű, ilyen célú mágikus elképzelések szerinti praktikák, tehát volt bőven, amiért az ikrek- és a szűz karmán is jóval túl tevő árnyék-én jelenség a többi konstelláció szerinti karmák súlyosságán messze felül emelkedjen. Hiszen, ha bele gondolunk, abból ered minden konspirációs elmélet, illetve reálisan is létező konspiratív szövetség is, mint pl. a világ leggazdagabb embereinek a bűnszövetsége.

Amúgy, még számtalan gyakorlati, szellemi és lelki okát lehetne felsorolni az Ikrek motívum megjelenésére való szellemi magyarázataképpen, de az értelmezési lehetőségek padóra-szelencéje ezzel ki van nyitva, ettől kezdve ez már könnyű, mindenki tovább gondolhatja. Most máshova akarok elérkezni.

Éspedig a pszichológia által is elismert, sőt: jól ismert, "árnyék-én" létezésének és természetének a kegyetlenül valós és vaskos, és immáron ezekkel a materiális példákkal is részben – de csak részben! - kimutatott természetének a leírásához. Mert az, hogy foganási szinten a kettősség megjelenik, az azt jelenti a hermészi axióma szerint, és az Ikrek-szellemiség keletkezésére vonatkozó példák szerint is, hogy egy adott személy esetében (Vagyis az emberiség 60 – 70 százalékának) eredetileg is két személyre való spirituális struktúra jelent meg és fejlődött ki a jövendő anya tudattalan szellemvilágában, az un. spirituális méhében. Vagyis, két jövendő emberi személyiség-tudatra való spirituális magzat-csira. De az egyik valamiért időközben el gyengült, elhalványult az édesanya tudattalan lelki és szellemi világában, vagyis, annak a spirituális struktúrájában (Pl. szerelmes lett a férjébe és elfelejtette azt „a rongyos régit”…), és ez a spirituális magyarázat arra, hogy miért marad meg egyetlen biológiai magzat, illetve miért fejlődik csak az egyik magzat, miközben a másik meghal, illetve nem fejlődik tovább...
Szóval, hiába, hogy az egyik magzat meghal, vagy csökevény marad, mert ez még egyáltalán nem annak a jele, hogy "az eredeti második" személyiség-csira spirituális struktúrája is teljesen kimúlt volna. Sőt, az éppen, hogy megmarad a megszületendő (Esetleg "győztes") egyetlen gyermeknek a kettős tudatú, spirituális struktúrájában, egészen pontosan: annak a személyi tudata csirájában, vagyis, a jövendő felnőtt öntudat-magjában!

Hát ez, a mindörökre a mélytudattalan világunknak a sötétjében maradó második énünknek a metafizikai magyarázata, és ezért kell azt roppantul komolyan venni, mert ez sok esetben, valóban a biológiailag ugyan elhalt, de az aura finomabb szintjein tovább élő testvérnek az élő testvér testéhez ragadó spirituális öntudata. Vagyis, egy másik személynek a mi agyunkhoz kapcsolt mentális-teste! Például, én is egészen biztos vagyok abban, hogy egy egészen más tudat által "működtetett" személlyel beszélgettem a volt feleségemnek a misztikus - szerelmi kiakadásainak az idején, mint akit egyébként korábbról ismertem. És nem a valódi Emőke, hanem egy egészen más (módosult...) tudatú személyiség látott engem patás és szarvas és nagy fülű ördögnek és akart engem hátulról leszúrni késsel, aki ott lakozott (És az is lehetséges, hogy még mindig ott lakozik) az akkori - egykori feleségem aurájában.

Az árnyék én tehát a karmikus-tudatunknak az - az anyánknak a foganásunk előtti kettős spirituális vágy-élményeiből származó, ránk örökített és mélyen belénk vésődött (de többnyire rejtett!) - öntudati része, "aki" biológiailag már meg sem fogant, vagy el halt biológiailag még magzat korunkban, amikor az auráink még nem váltak el egymástól, és „aki” ezzel nem kapott esélyt a megváltódásra - a kiegyenlítődésre. És mivel ennek a plusz-tudatnak, amely testileg nem létezik ugyan, de spirituális tudat-csökevényként ott van még az auránkban - Amíg ezt határozottan nem tudatosítjuk és tudatos, karma-oldó törekvések útján fel nem számoljuk, valósággal is, „ki nem űzzük” magunkból - és így, külön-test nélkül, gyakorlatilag már nincs esélye a megváltásra, hanem csak a puszta és steril mentális megnyilvánulásra, hát automatikusan nihilista képzeteket sugall a számunkra is. Bajból és rosszkedvből, az is elég, hogyha az árnyék énünk, a fent leírt helyzetéből kifolyólag, pesszimista, kételkedő gondolatokat serkentve, azt sugallja a lelkünknek (Nappali éber értelmünknek), hogy nem is létezik számunkra igazi boldogság, nem, hogy a lelkünk számára üdvösség és megváltás, vagy, hogy nem is igaz az, hogy mások (Főként a szerelmünk, élet- vagy házastársunk!) szerethetnek „valamiért” is bennünket és ezért nem is érdemes nekünk sem azt szeretni, annak érdekében, hogy ne csalódjunk. És persze, azt sem érdemes, hogy valamit elkezdjünk komolyan, mert úgy sem sikerül, vagy, ha sikerül is, úgy sem éri meg..., és azt, hogy nem is létezik jóság, emberség, Isten., megváltás, szerelem, boldogság, ki-és beteljesülés. Sőt, ha ezek ellenére is, képesek vagyunk még jóságosak és tehát szeretetteljesek lenni (Pl. a földjegyű és vízjegyű konstellációban született személyek) és a barátaink és a szeretteink kimondottan ragaszkodnak hozzánk és nyíltan is kifejezik irántunk a szeretettüket, az ÁÉ, képes még ezzel a „ténnyel” szemben is képes kételyt és hitetlenséget ébreszteni és fenntartani! És perrsze, képes letagadtatni velünk a pozitív élményeinknek az értékét és értelmét is, tehát annak a konkrét realizációnak az értékét is, amit a múltban, vagy a jelenben elértünk.

*_ - Hiszen neki az egyetlen valóság-élménye a pusztulás- illetve a hiábavalóság és a sikertelenség élménye, a halál élmény, az esélytelenség élménye! És kétségbe - esésében, tehát azért, hogy a nihilista igazát bebizonyítsa saját maga előtt és előttünk, vagyis a "gazda" személy előtt, és azt (A gazdát - minket) a bolddogulási lehetősége felé vezető útjáról valamiképpen letérítse, és végső soron, az Egységbe – lépését lehetetlenné tegye, még akár bűntények elkövetésének a sugalmazására is képes! - Mint ahogy a volt feleségemnek, az utóbbi időkben szabályos bipoláris depressziós jellegű viselkedést tanúsító, tehát időnként erkölcsileg teljesen gátlástalanná váló Emőkének, a nyilvánvalóan család-ellenes és megváltás-ellenes, rejtett tudata is, képes volt őt rávenni arra, hogy nem csak velem szemben, de a gyermekeivel szemben is, vérlázító vétkeket kövessen el. -

A jelenség tehát, nem is olyan vicces, mint ahogyan azt Hamvas Karneválbeli "Hangjának" a szájába adja. Mert mi történik akkor, ha az árnyék énünk hozza megszokja a nappali éber tudatunkat a sorozatosan elkövethető, de e törvény szigorával nem sújtott „bocsánatos vétkek” elkövetési lehetőségének az élvezetéhez? Majd, egy idő után, ezzel nem elégedve meg, ügyesen álcázva, látszat-őrizve, a súlyosabb vétkek elkövetési lehetőségére is rá vezet? Hogyha például, ahogy mondani szokták, élvezni kezdi a vér szagát - vagyis a nyílt gonoszkodás és a kétszínűsködés lelki állapotát – és ettől lassan - lassan, tényleges (megváltás-akadályozó) bűnözővé válik és azzá változtatja a gazdát? Mind például az a Magyarországi hajdani teológiai egyetemi hallgató, majd jog- és pszichológia - tan hallgató, aki a gyilkossággal végződő Móri bankrablást megszervezte? Mi lett volna pl., ha Emőkének az amerikai hippy, Joe Ledzion iránt érzett „angyali” szerelme által (vagy az anyja által?) felébresztett második énje rejtett tudatának a sugallatára, csakugyan belém vágja a hátulról a kést? Ha nem a tavalyelőtt télen, akkor a tavaly ősszel, amikor az újabb szerelmei hatására (Vagy az Ikrek-karmás anyja újabb felvilágosító munkája hatására? - Nem tudom, mikor lesz hajlandó velem tisztázni ezt?) megbánta azt, hogy a családhoz vissza jöhetett? Utánam megölte volna a gyermekeket is, mint az a képzelt-beteg Magyarországi mérnők, aki a felesége után a két kislányát is megölte, majd láncfűrésszel elvágta a saját torkát is? És vajon életveszélyben vannak-e most mellette, a hozza ítélt gyermekeink is? Vagy mind az egészen fenyegetve vagyunk még mindig tőle? Hiszen, sokáig barátságban volt, sőt: szoros lelki közösségben élt Emőke azzal, a csíki újfasisztáktól már az én fejem (Tehát az Emőke gyermekei apjának a fejének!) a levágását is megrendelni kész (legalább is, imélben ezzel többször is fenyegetőző…), Rák- és Nyilas karmás, az idegenlégiós szolgálatát becsületesen befejező, újfasiszta férfivel, akinek a hatására, de legalább is annak a bátorításával, bele kezdett azokba az "önmegvalósító" joga-gyakorlatokba, amelyek a nyár-végén bekapcsolták az árnyék-énjét másodszorra is!

A pszichiátria jól ismeri az ÁÉ - jelenséget, de annak az igazi (karmikus) gyök-eredetéről és okáról, vagyis arról, hogy a jelenség miképpen jön létre és duzzad nagyra az anyai ági női felmenőknél (valamelyik anyai ági női ősünk tudatában), és hogy ez a karmikus spirituális program a spirituális memória és az örökletes programok révén miként adódik át az utódoknak, arról semmit nem tud. De hogyani is tudhatna, hogyha mindössze a biológiai öröklődést - és abban is, csak az un. 50 százalékos genetikai öröklődési logikát ismeri? Ezért feloldani sem tudja, hanem csak elfojtani, maximum az agyi (materiális) szinten a "veszélyes" mentális gócot blokkolni, vagy kiirtani (Elektrosokkal, erős gyógyszerekkel) azokat az agysejteket, amelyek az aurának az öntudati információkat tartalmazó részéhez kötődnek.

Amerikai pszicho-krimikben elég gyakran találkozunk a bűnöző árnyék-én jelensége "művészi" ábrázolásával. És ne legyünk igazságtalanok Hamvas Bélával szemben, még akkor sem, ha végül ő is az áldozata lett a saját árnyék-énjének, hiszen a kettős tudatú személyiség jelenségét nagyon is plasztikusan ábrázolja a Karneválban. És persze, nem csak mint spirituális szintről induló, "vicces" jelenségként írja le, és nem csak a Bajnád Edelénynek a napra pontos, dátum szerinti Turcsika Szelenárrá való átalakulásában ábrázolja, hanem odáig is elmegy a jelenség regényes ábrázolásában, hogy magát a főhőst is, ketté választja egy bizonyos, fejlődésinek mondott, időszakra. A beavatási regény 5 fejezetének mindjárt az elején a főhős ketté válik, és Bormester Mihálynak az úgymond komolyabb és nehezebb- tehát a földesebb része, keleten találja magát az első világháború után egy szibériai fogolytáborában és onnan Ázsiába jutva, gyötri magát a magas spiritualitás megszerzése érdekében, a másik, légiesen és harciasan könnyű és kalandor rész-személye meg délnyugatra – Olaszországba szökik és a világ-kalandor Máliuszal találkozva, Afrikába hajózik, majd Dél-amerikába és onnan, az óceánon keresztül Ázsiába - Indiába – halad kalandról kalandra, un. sors-irányítottan találkozni és egyesülni a másik részével (Vagyis, a személyiségének az úgymond, nőiesen vallásos és ezért keleti misztikumra is vágyó, felével.).

A Hamvas Béla által is regényesen ábrázolt szellemi jelenség minket viszont, nem regényes oldala miatt érdekel. De nem is csak az árnyék énnek, mint karmikus problémának a (Csakis!) a horoszkóp értelmezés lehetőségével, vagyis a matematikai pontosságú leleplezése és körülírása (Megnevezés) segítségével történő feloldási lehetősége miatt érdekel. Az Ikrek és az árnyék-én jelenség ugyanis, mint spirituális és mint ontológiai probléma, jóval túl mutat önmagán és fel- és vissza nyúlik az emberi bűnbeesettség ősi mozzanatáig és a mai, materialista, vagy un. ezoterikus hitehagyottság állapotáig. Az árnyék ént ugyanis, nem csak azért kell dekonspirálni és ily módon, békésen feloszlatni, hogy a "gazda" tudatát és személyét szabadítsuk meg a kettősségnek a sokszor szó szerint véve is, ördögi állapotától. Hanem azért mert a jósok lejáratták az asztrológiát mit tudományt, és azt egyelőre nagyon kevesen veszik olyan komolyan, mint ahogy a valóság-leíró és leleplező kapacitása és potencialitása szerint kellene! A legtöbb esetben maguk az asztrológusok sem… Ebben, a gazember jósok által megszégyenített és tehát tehetetlen és a tudományosság hitelességi szintjén legalább is, hatástalan helyzetében tehát, az asztrológia - Mint annak az ellentéte, ami kellene hogy legyen az összes tudományoknak a tudományaként -, egyelőre nem oldhat meg semmit. Hanem csak annyit tehet, hogy az iránta érdeklődők számára feltárhatja az árnyék-énnek a fent leírt, sok ezer éves hit és hitetlenség problémáját. És ezzel az indokolatlan és irracionális személyi félelmeknek és a szorongásoknak (A ma annyira divatos depresszió!) problémáját is. Sőt: még ha csak „belterjesen is” de megmagyarázza és megmutatja az emberiséget teljes kipusztulással fenyegető és az egész földi életet fenyegető - de az ember által beindított! - globális ökológiai katasztrófa problémájának a kulcsát is. (Lásd az http://www.astrologos.ro <http://www.astrologos.ro/> portálomon a Világ világossága c. rovatomban feltártakat.)

(Folytatása következik)

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2017.12.26. 17:50 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4088
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
II.

Azóta tehát, hogy a kínai asztrológia alapján, a patkány évében született feleségem: Joó Viola segítségével, kb. nyolc évvel korábban az árnyék-énre vonatkozó korábbi felfedezéseimet és megfigyeléseimet megerősíthettem, az azt követő időszakban hozzám érkezett horoszkóp-rendelések honorálása közben, és persze, azoknak köszönhetően, számtalan alkalmam volt meglátni, és így a jelenség spirituális tanulmányozásának és ismertetésének a rendkívüli fontosságáról meggyőződni:
De a gyakorlati tények által eleve biztosított hitelesség kedvéért, ne szökjünk fejest a témába, hanem kezdjük egy illusztratív levélváltással:

"Kedves Szilárd!

A feltárás után, a naplóírás abban segített, hogy összegezve a dolgokat, azt kell mondjam, döbbenetes, hogy CSÍRÁJÁBAN tudom életképtelenné tenni a pozitív változtatásra irányuló terveimet. Sikerült felmérnem, hogy miként bánok magammal, és azok fényében, már nem csoda a számomra, hogy a jóhiszeműen indított kísérleteim bámulatosan sikertelenek.
Próbálom "leszoktatni" magam erről a folyamatos kételyeim által generált háttéri gondolkozásról és most már kezdem konkrétan is érteni, hogy mit értettél te, a
tökéletes metafizikátlan gondolkodás alatt. Sajnos nekem ez, a teremtési logika szerinti pozitív irányban nem igazán megy, mivel folyamatosan bele ütközöm a kételyek miatti hitetlenkedésbe, majd a megfelelő félelmekbe. Mire látszik valami pozitívum, már el is vetélt. Nem igazán értem még, hogy miért van ez velem én csak azt látom, hogy igazad van. És a legnehezebb, hogy magamra szeretettel gondoljak függetlenül attól, hogy közben tapasztalom az elvetélt "eredményeimet".
Üdvözlettel,
Erzsike.

Kedves Erzsók!

A szellemi jelenség leírása szerint, és a képleted ismeretében, csakis az árnyék-én „munkálkodásáról” lehet szó. Egyszerűen az van tehát, hogy amennyiben már az anyaméhben - bizonyára nem ok nélkül! – úgymond „el kellett tenned láb alól” az ikertestvéredet (Édesanyád kettős arcának - szereplésének a spirituális és fizikai következményét), akkor már csak az maradt hátra, hogy az aurádból (mély-tudattalan érzés-és képzetvilágodból) is seperd ki a halott hasonmásod idea- maradványait, a kizárólag a kételkedés és a pesszimizmus programját, vagyis a kudarc-tudatot tartalmazó, mentális információt, misztikusan szólva, az aurád mentális részének az agysejtjeit.
Magyarán: küldd el a seholba magadban a kételkedő - kétségekben gondolkodó én-edet, valahányszor megszólal és mondd meg neki, hogy "Te lüke, tűnj el már belőlem a fenébe, mert nem is kellett megszülessél, hogyha meghaltál négy hetes korodban, és tehát valójában nem is létezel." Ha így sem megy, képzelj el egy szellemi légy-csapót, és azzal fenyegesd meg albániai légelhárítási stílusban (Ti. az albán légelhárító katonák különleges kiképzésben részesülnek arról, hogy miként kell az ökleiket rázniuk a légterüket sértegető ellenséges repülők és általában az ég felé: az anyátok...) valahányszor észre veszed, hogy megint a kétkedés és a hitetlenség áriáját közvetíti neked. :-D
Csatoltan küldöm a jelenségről a tavasszal írt tanulmányomat.
Barátsággal: Szilárd/


/> Kedves Szilárd!

Tejóisten! Ez nagyon durva volt. Most újra elolvastam a cikket, amit
küldtél. Úr Isten! Nem értettem mi van, már hónapok óta ikrek szimbólumokat látok. És közben ez a tökéletes halálborzadály. Mintha én lennék az anti-isten vagy az ki és aki csak halált teremt.... jaj de borzasztó, már nem tudtam mi bajom van. Beugrottunk tesómmal az állatkertbe anyukámnak örökbefogadni egy elefántot, ami csak támogatói dolog nem igazából. Már minden állat elvonult vacsorázni, a tengerimalac falut akartam volna gyorsan megnézni zárás előtt, erre nem voltak már kinn, de mellette megnézhettem az élet-halál házát. Bementem, dögszag volt indításnak mert dögből keletkezik az élet és ez volt végigvezetve tematikailag. Én olyan rosszul lettem, hogy idejövök egy kicsit örülni a tengerimalacfalunak erre ott a dögszagban tántorogtam. És ezt még sorolhatnám mibe fordultak az élet apró örömeinek keresési törekvései, hát most nem kezdek bele, de ez mindenből ordított már.

Nagyon köszönöm, már csak bőgni tudtam mindenen. Mintha leuralt volna
valami, mintha skizofrén lennék, hogy egyszercsak minden meghalt de már halott is volt, mire egyáltalán megjelent volna valami. De szó szerint visszaadja a szöveged -" Hiszen neki az egyetlen valóság-élménye a pusztulás-élmény, a
halál élmény, az esélytelenség élménye! És ezért, kétségbeesésében, és
azért, hogy a nihilista igazát bebizonyítsa saját maga előtt és előttünk,
vagyis a "gazda" személy előtt a nihilista szemlélete jogosságát, és azt (A gazdát - minket) a boldogságról és ezzel az Egységbe- lépésről lebeszélje, illetve, hogy arról azt végképp eltérítse."
Tökéletes megfogalmazás! Ja és hogy a realitás talaját is megerősítsem, anyukám kb. négy hónapos terhesen a hirtelen fékező busz kapaszodójának esett, ami kellemetlen volt neki majd vérzése is volt, amivel a nőgyógyászhoz ment. Ennyi. Aztán én 5 hónap mulva megszülettem. DE addig gondolom volt egy kis létharc odabenn...
Szeretném megköszönni a segítségedet és támogatom hogy ezt a
levelezést nyilvánossá tedd mások okulására. Mindenképpen jelentkezem, ha leküzdöttem ezt a dolgot és közöm lesz az élethez.

minden jót kívánva, Erzsók"


Kozma Szilárd: Nem vagyok demagóg, tehát nem tagadom azt sem, hogy karate-edzéstől fáradtan haza érve, kikapcsolódásként néha - néha megnézek egy - egy bóvli filmet is a tévében. De tévét kimondottan azért szeretek nézni, mert az „Ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van...” egyetemes analógiai lételv szellemében, az Animal Planet, a Nacional Geohraphic, meg a különböző Discoovery, valamint a Viasat csatornák által közvetített egyes műsorokban közölt tudomány-népszerűsítő műsorok témáit, de főként az azokban feltárt un.”valóság-tényeket”, tovább tudom metafizikailag gondolni, és tehát az ott látott tárgyi valóság szerinti, azokat rögzítő természeti élet-képek, a velük kapcsolatban a műsor-készítők által feltárt tudományos tényekkel együtt, mindig mélyebb metafizikai jellegű összefüggés-kereső töprengésekre késztetnek.

Sőt: ezen tények metafizikai értelmezése segítségével (is) választ kapok igen sok, egyébként homályban maradó metafizikai problémára.

Legutóbb az a történet ragadta meg a figyelmemet és az gondolkoztatott, hogy egy Kazasztáni falucskában született és élő, amúgy egészséges hét éves fiúcskának a feltűnően nagy pocakját felnyitották az orvosok annak érdekében, hogy vegyék ki belőle a rákos tumornak gondolt "valamit", de tumor helyett, egy méhlepény féle tokban levő, agy nélküli, de csökevényes végtagokkal és rengeteg hajjal rendelkező, - és ami fontos! - a fiúcska hasában élő magzati "szörnyecskét" találtak. Ennek az élő, de agy és emberi forma nélküli „valaminek” (Még csak nem is elhalt testvér-maradványnak!) a csökevényes köldökzsinórja a megműtött „gazda”- gyermek vérereihez kötődtek. Így kapott ez a „valami” az életben maradáshoz szükséges vért és azon keresztül táplálékot, így „élt” tovább ez a furcsa emberi maradvány, ez a magzat-csomó, az amúgy egészséges fiúcska szervezete, szíve és vére által táplálva. A kazasztáni orvosok azt állapították meg, hogy ez az élősdi daganatszerű magzat-maradék, a gyermeknek az édesanya méhében a fejlődésben valamiért megállt Iker-testvér maradványa, amelyet a ma is élő gyermek növekvő szervezete kénytelen volt a helyszűke, illetve más okok miatt, bekebelezni és azzal együtt tovább élni.

A tudományos kommentár szerint, bár nagyon ritka, a jelenséget mégis ismeri mind a biológia, mind az orvostudomány, sőt: neve is van neki: "Fetus in fetu", vagy "fitus in fitu", és, ha a soha sehol – Tehát a műszaki szakközép-iskolában. - nem szerzett latin-ismeretem nem csal, azt jelenti, hogy magzat a magzatban. A műsorban mutattak is egy hasonló angliai esetet is, ahol a szülés előtt álló kismamának a méhében levő egyik, különálló iker-magzat szervezete, amelyből szintén hiányzott a szív és az agy, hasonló módon rákapcsolódott a köldökzsinóron keresztül a normálisan fejlett magzat érrendszerére és az orvosok attól tartván, hogy a normálisan fejlődő magzat szíve nem fogja bírni a két szervezet ellátását, annak érdekében, hogy az épen maradt magzatnak az életét megmentsék, ultramodern sebészi eszközökkel, lézeres beavatkozással, le metszették az egyéni életről lemondani kényszerült, élősködő magzatnak a köldökzsinór-csökevényét a fejlődő testvére érrendszeréről.

Aztán a riport egy Amerikában élő, család nélküli, híres patológus orvosnő bemutatásával folytatódott, akit tudós-diplomáciai úton, meghívtak Kazasztánba, hogy vizsgálná meg a fent említett, hét éves fiúcska hasából kioperált „valamit” annak érdekében, hogy állapítsa meg, csakugyan csökevényes magzatról van-e szó, vagy egy ahhoz hasonlatos gangrénás daganatról? Ezt azért, mert az utóbbi esetben az a veszély állna fenn, hogy a rákos sejtek a kisfiú szervezetébe is bejutottak, és ott tovább szaporodván, valamikor újabb rákos daganatokat alakíthatnak ki. Az Ikrek - jelenségre rég rá harapott metafizikus asztrológusként megjegyezném, hogy az amerikai patológus-nőnek a "családja", saját bevallása szerint is, két egyszínű, és egymáshoz tojásszerűen hasonlító, vizslaszerű kutyából állt... Nos, a patológus-nő elutazott Kazasztánba és mielőtt, de miután is, megvizsgálta a gyanús-csomót, beszélt a műtét utáni állapotában is lefilmezett, és láthatóan jó egészségnek örvendő fiúcskának az édesanyjával, valamint a muzulmán vallás eszkatológiai dogmái és misztikus elképzelései szerint élő, fiatalasszonynak a családjával. Az ő tudósi tekintélyének a latba vetésére, vagyis a semleges tudósi tekintélyére azért volt szükség, hogy a gyermeke hasában létező csomóért magát vádoló vallásos anyát, de főként az ügyet vallásos gyanakvással „figyelő” férjet és annak a vallásos családját meggyőzze arról, hogy a jelenség "mindössze a vak természetnek egy véletlen szerű tévedése volt". Tehát, hogy az asszonyka egy és egyáltalán nem hibás a dologért, és ezért és emiatt a filmen mindvégig méltóságteljes iszlám-tartózkodással viselkedő férjnek nem kell elválnia tőle.

A jelenséget, ami szerint a vizsgálatot végző biológus-nőnek a kulcsfontosságú, objektív tudományos- méltósága arra is szolgát ebben az esetben, hogy a metafizikailag, ha csökevényesen és ferdén is, de az igazságot még valamennyire sejtő tradicionális gondolkozású közösségeknek a tudományos felvilágosodás által nyújtott teljes elbutulási (elsötétedési) és lebutulási lehetőséget megadja, most nem akarok részletesen kitérni, mert nem ez a témája a jelen írásomnak, de a doktornő „családi helyzetének” a szimbolikáját, feltétlenül meg kell említenem. Mert a tudományosan tisztának (sterilnek) és világosnak nevezett körülmények között fogant, magzati fejlődésében un. monitorizált és ugyanilyen biztonságos, de természetellenes körülmények között felnőtt, abszolút jóindulattal és humánusan viselkedő tudós-asszony, nyilván steril volt, ha két annyira egyforma (talán klónozott...?) kutya képezte a „családját”. Az analogikus és a kauzális gondolkozáshoz hozza szokott asztrológusként ugyanis, nem tartom azt véletlennek, hogy nyilvánvalóan két darab iker-testvér kutyából állt a tudós-nő családja és … belőle. Mert szakmai tapasztalatból is tudom, hogy nem véletlenül történnek meg és nem véletlenül vannak a dolgok elrendezve az életben (A fizikai dimenzióban és a biológiai - pszichológiai életben.). Nekem tehát, azonnal feltűnik az is, hogy egy, az aurájában az Ikrek motívumát, ha esetleg csak nagyon csökevényes módon is, de hordó, meddő (A sterilitás az Ikrek és a Szűz negatív megjelenési formainak ez egyik velejárója!) amerikai tudós-nőt hívnak meg patológiai vizsgálódás céljából Kazasztánba. Egy, a semlegességében és pártatlanságában megbízható tudóst, aki majd meg vigasztalhatja, sőt: meggyőzheti az egyetlen gyermekes fiatal mohamedán anyát arról, hogy mindent ami az életünkben és a sorsunkban fontos és lényeges a vak biológiai természetünk végez…  És, hogy ebben a tisztán biológiai élet-folyamban, a mi lelkünk és szellemünk, mindössze semleges és magatehetetlen megfigyelőként vesz részt.A Kazasztáni Ikrek-története, illetve az, amit ugyancsak a tudós asszony mondott el, ti., hogy emberiség-szintű átlagban mérten, minden nyolcadik magzatfoganás Ikrek-foganás - Ami óriási nagy arány! - , de ennek csak egy alacsony hányada marad meg, illetve fejlődik ki rendesen és születik meg egészséges Iker-párként, metafizikailag jóval túl mutat önmagán. El egészen addig, ahol a személyi horoszkópokban nyilvánvaló és egyértelmű, vagy rejtett Ikrek-motívumok (Minimum három együttállás) jelennek meg, mint a feleségem és azon barátaim esetében is, akik a Patkány évében születtek (A kínai - ázsiai asztrológia Patkány éve analogikusan megfelel az európai Ikrek havának, mint a Kígyó éve a Skorpiónak, a Ló éve a Nyilasnak, a Kecske éve a baknak, a Majom éve a Vízöntőnek, a Kutya éve a Kosnak, és a Nyúl éves a Szűznek, és ez a magyarázat arra, hogy a Patkány évében, valamint a Nyúl évében született személyek sorsképletében mind megtalálható az Ikrek motívum is.). vagy mint nálam és a volt feleségemnél, akik nem a Patkány, vagy a Nyúl évében születtünk ugyan, de nálam pl. a 3 házban álló Lilith, Emőnél viszont a sok együttállás, egyértelműen jelzik a rejtett Ikrek-karma motívumot, illetve az árnyék-én jelenlétét.

Azért hatottak tehát revelációként számomra az amerikai patológus orvos-asszonynak az Ikrek jelenség gyakoriságára vonatkozó közlései, vagyis az, hogy jóval több fogamzás indul Ikreknek, mind ahány Iker pár megszületik valójában, mert az "ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van" egyetemes létjelenség szellemében, materiális választ és magyarázatot adott arra a régi feltevésemre, hogy miért kell, sőt szükséges a kauzális asztrológusnak minden egyes sorsképletet külön felülvizsgálni az Ikrek motívumok szempontjából és, ha talál ilyet, akkor az egész horoszkópot az árnyék-én romboló és Anti-krisztusi (Vagyis, Karma-oldás ellenes!) „tevékenysége” szempontjából is értelmezze, tehát az olyan horoszkópok esetében is, ahol az Ikrek motívum mások számára nem nyilvánvaló.


Amikor a 4 gyermekes családunkat felrobbantotta az első feleségem, a http://www.astrologos.ro nevű portálomnak az egyik rovatában, úgymond élő adásban fedeztem fel és fejtettem ki, a volt-feleségemnek az irracionális, mert fikción alapuló, szerelmes-misztikus kizökkenése alkalmával hirtelen lelepleződött kettős személyiségének, az ő asztrológiai sorsképletéből is kiolvasható spirituális jeleit és kauzális okait. (Az Ikrekben álló Sárkányfarokkal rendelkező értelmiségi édesanyja is jellegzetesen dupla személyiségű. Velem szemben is, sokáig a jó barát szerepét játszotta, miközben a hátam mögött rágalmazott a lánya előtt és titokban uszította azt ellenem.) Ekkortól kezdtem ugyanis asztrológusként határozottan komolyan venni ennek, a személyi horoszkópokból is kimutatható árnyék-én nevű jelenségnek a, nem csak a tragikus következményei miatt, hanem a rendkívülien fontos, metafizikai és asztrológiai jelentése miatt is, nagyon - nagyon fontos értelmezését. Addig ugyanis, mindössze a humoros – vicces oldalát láttam a kettőződés jelenségének, akárcsak Hamvas Béla, aki azt írja a Karneválban, hogy amikor az Ikrek átverik a naiv embereket, "az öreg mester" (Úristen) jókedvében hahotázik. Mai tapasztalataimból nézve, Hamvas is a saját árnyék-énje lett és annak az áldozataként is halt meg, jellegzetes Ikrek-betegségben: tüdőgyulladásban. És csakugyan: a sorsképletében halomban állnak az együttállások és mindennek a tetejében a Bika – Vénusza együtt áll a Lilithjével! Az isteni hahotának tehát keserves visszhangja lett az életében és főként az élete végén, amikor kocsmába kellett mennie, ahhoz, hogy ne az otthoni fűtetlen szobájában kelljen írnia. Későn vette csak észre, és a Drabos Pál által írt monográfia szerint, a tanítványainak mondta is, hogy hiányzik az életéből (vagy belőle?) a realizáció. Ebből kiindulva figyeltem meg én is, hogy a negatív (karmikus) az Ikrek motívum jelenléte a horoszkópban, vagyis az árnyék-én jelensége, tulajdonképpen erős és csaknem leküzdhetetlen realizáció-ellenességet, tehát realizáció ellenes mentalitást eredményező karmát takar és következésképpen önkéntelen és öntudatlan anti-krisztusi, tehát megváltás-ellenes belső irritációt, de még inkább a megváltás ellenes mentalitást spirituális elméletgyártással is elleplezni képes, zseniális misztikus képességeket is jelez. Ezért nevezhető Anti-krisztusinak.

Az említett tudománynépszerűsítő tévé-adásban, azt mondta az Ikrek-kutyáival együtt élő patológus asszony, hogy nagyon sok olyan magzati szinten folyó és az egyik Iker-magzatnak az elhalásával és az elhalt magzatnak a felszívódásával, vagy kipucolódásával végződő testvéri dráma folyik az egyes anyaméhekben, amiről soha senki nem szerezhet tudomást, és "Sokan közülünk egy - egy ilyen, nem nyilvános testvéri harcnak a nyerteseiként élünk", anélkül, hogy erről bárki is tudhatna. Mindazon túl tehát, hogy ez az ex-katedra jellegű tudósi kijelentés igazolja a személyi horoszkópokban észlelhető Iker motívumok gyakoriságát, materiális magyarázatot ad az árnyék én jelenségére is. A tanítványaimmal és feleségemmel együtt, Kauzális asztrológiával foglalkozó asztrológusokként és lelkes olvasókként (vagy éppenséggel jövendő asztrológusokként...) jól tudjuk ugyanis azt, amit a riportban szereplő Kazasztáni anyuka és főként annak az anyósa(!), még sejtett a tudós-asszony humánus "helyzettisztázása" előtt. Ti, hogy az Ikrek jelenség, akár konkrétan fogant magzat és megszült gyermek formájában, akár "csak" mint sorsképletben észlelhető mentális (mentalitásbeli) motívum (Azon túl is tehát, hogy valakinek Ikrek a napjegye), annak köszönhető, hogy a fogantatás előtti két három hónapban és persze a foganás ideje alatt is, az anya lelki és szellemi világa kettős állapotban volt, "két helyen volt", két irányba figyelt.
Tehát, ha nagyon titokban is, és esetleg még önmaga előtt is letagadva, de erősen két irányban érzett és gondolkozott, képzelgett, vagy vágyódott, hogy tehát, amint a magyar népdal is regél a helyzetről: „fáj a szívem, de nem érted, titkon más is van melletted, aj-aj-jaj, de ajaj jaj!”. Vagyis: egy irányban gondolkozott pragmatikus racionalitásával, és azzal ellentétesen, de legalább is nagyon "másan", "másképpen": más - képekkel, képzetekkel képzelgett és érzett valami másról (helyzetről, vagy éppen valaki másról… Persze, nem, nem mindíg kell két különböző személy iránti szerelmi - szeretői érzelmi irányultságra, titkos szerelmi és szexuális vágyakra gondolni. Noha lássuk be, hogy ez is nagyon gyakori eset (Asztrológusként számtalan bizalmas "levél-gyónási" bizonyítékom van erre...). Hanem például az is elég a duplázódó lelki jelenségből spirituálissá és kauzálissá váló Ikrek - jelenség létrejöttéhez és annak a felkeltéséhez és konkrét anyagi - biológiai létrehozásához, hogy egy nem teljesen elkötelezett élettárs, tehát egy magzat foganási helyzetbe került, jövendő kismama erősen visszavágyódik a szüleihez, illetve az ő régi otthonába és a kedves és meghitt kamasz éveit őrző gyermekszobájába, sőt a gyermekkori „ártatlanságba” miközben ugyanakkora intenzitással ott is akar maradni a férje mellett, az új családban. Vagy, ha csak elvágyódik egy másik helyiségbe, faluba, vagy városba, sőt: még az is elég, ha intenzíven egy másik munkahelyre vágyik, amikor a magzat megfogan. A volt feleségem nagymamáját például az édesanyja gyermektelen, de gazdag húgának a családjába adták örökre, de nem csecsemő-korában, hanem miután eszmélni kezdett és megszokta már a több gyermekes családi fészek melegét és még most is azt meséli, hogy mennyire vigasztalhatatlanul és kiengesztelhetetlenül visszavágyott a jövendő családjába. Persze, hogy ettől a lányának, vagyis az én volt-anyósomnak az Ikrekbe került a Sárkányfarka, és aztán arra, hogy az felnőve, milyen duplázódásokat művelt a lánya, vagyis a volt-feleségem foganása és születése körül is, nem is akarok itt most kitérni, mert rengeteg helyen leírtam.

Hogy arról a kétségről ne is beszélyek, amikor egy nő, úgymond váratlanul és nem kívántan, „terhes” marad egy olyan férfitől, akivel semmiképpen nem akarja az életét össze kötni, de ez későn derül ki és a gyermeket meg kell szülnie, amitől az anyának erős kétségei támadnak afelől, hogy meg kell-e szülnie a gyermeket vagy sem. Jobban mondva: kétségbe esik attól, hogy "teherként" hordania kell és meg kell szülnie, "egy ilyen magzatot". Nos, az ilyen gyermekeknek még nem biztos, hogy határozottan bekerül az Ikrek motívum a sorsképletébe. De amennyiben lány-magzatról van szó, és az anyuka életében a kettősségek időközben nem szűnnek meg és így, a gyermekének az auráját önkéntelenül és öntudatlanul feltölti un., szerzett ikrek-karmával, egészen biztos, hogy az Ikrek-motívum határozottan bekerül az unokák és a dédunokák spirituális struktúrájába, aurájába – és emiatt az asztrológiai sorsképletébe is.
És, ha e jelenséget megértettük, akkor ezzel együtt, tetten érhetjük, azt az antropológiai állapotot is, amelyben az Ikrek motívum határozott biológiai formában is megjelent az emberség körében. Az emberszabású majmok ugyanis, akik közül kifejlődtünk - "kiugrottunk", nem szülnek iker-kölyköket! Az „emberi” nők tehát, a pragmatikus intelligencia és az ahhoz fűződő mentális ambíció, tehát az „öntudati” - személyi akarat egy bizonyos fejlettségi szintjétől erre felé kezdtek csak Ikreket szülni! Tehát, csak attól kezdve jelentek meg az emberi Ikrek, amikortól az ember női megtestesülései számára, megszűnt közömbös lenni nem csak az, hogy melyik férfitől szülnek vagy nem szülnek gyermeket, hanem el kezdtek "pragmatikusan” előnyösebb helyzetbe kerülési lehetőségi logika szerint gondolkozni" is. Pl. azon is el kezdtek intenzívebben spekulálni, hogy milyen következményekkel számolhatnak akkor, ha ettől, vagy attól a férfitől szülnek gyereket, illetve azon, hogy milyen lehetőségeik vannak arra, hogy ne szüljék meg, illetve, hogy ne tartsák meg a magzataikat (tudatosan vetéljék el azt, vagy azokat). Jól ismertek a népi kuruzslásnak (gyógyászatnak) mind a gyakorlati, mind a mágikus - babonás, un. angyalcsinálási módszerei, amelyeket bizonyára, hogy nem a középkorban eszeltek ki, hanem jóval korábban.
Ezért már rég nem is csodálkozom azon, hogy az Ikrek-karmás sors-képletek többségében, megjelenik a Skorpió motívum is, illetve fordítva: majdnem lehetetlen, hogy a jellegzetesen Skorpió-karmás (boszorkányos) sorsképletekben, ne jelenjen meg, ha csak áttételesen is az Ikrek-motívum! Sőt, jól ismertek az úgymond politikai célzatú magzatfoganási és gyermekszülési törekvések és szülések is, amelyek közül a leghíresebb talán az utolsó egyiptomi fáraó-nőnek a Cézártól született fia, Cezarion, aki egészen biztos, hogy nem a "szerelem az első látásra" nevű romantikus jelenség eredményeként fogant. Egészen biztos, hogy ő egy un. mentális foganásnak a megtestesülése és amennyiben szabadon élhetett volna felnőttként, nagyon valószínű, hogy a vonzás és a hangoltság (Rezgési szint) törvénye alapján Ikrek-karmás feleséget választott volna magának. De a történelemben már jóval a Cezárion megszületése előtt, talán az egész földkerekség szintjén elterjedtek a az un. politikai (Hatalmi pozícióba kerülési, hatalom megtartási), meg a gazdasági célzatú gyermek-utáni vágy, sőt, az ilyen jellegű, ilyen célú mágikus elképzelések szerinti praktikák, tehát volt bőven, amiért az ikrek- és a szűz karmán is jóval túl tevő árnyék-én jelenség a többi konstelláció szerinti karmák súlyosságán messze felül emelkedjen. Hiszen, ha bele gondolunk, abból ered minden konspirációs elmélet, illetve reálisan is létező konspiratív szövetség is, mint pl. a világ leggazdagabb embereinek a bűnszövetsége.

Amúgy, még számtalan gyakorlati, szellemi és lelki okát lehetne felsorolni az Ikrek motívum megjelenésére való szellemi magyarázataképpen, de az értelmezési lehetőségek padóra-szelencéje ezzel ki van nyitva, ettől kezdve ez már könnyű, mindenki tovább gondolhatja. Most máshova akarok elérkezni.

Éspedig a pszichológia által is elismert, sőt: jól ismert, "árnyék-én" létezésének és természetének a kegyetlenül valós és vaskos, és immáron ezekkel a materiális példákkal is részben – de csak részben! - kimutatott természetének a leírásához. Mert az, hogy foganási szinten a kettősség megjelenik, az azt jelenti a hermészi axióma szerint, és az Ikrek-szellemiség keletkezésére vonatkozó példák szerint is, hogy egy adott személy esetében (Vagyis az emberiség 60 – 70 százalékának) eredetileg is két személyre való spirituális struktúra jelent meg és fejlődött ki a jövendő anya tudattalan szellemvilágában, az un. spirituális méhében. Vagyis, két jövendő emberi személyiség-tudatra való spirituális magzat-csira. De az egyik valamiért időközben el gyengült, elhalványult az édesanya tudattalan lelki és szellemi világában, vagyis, annak a spirituális struktúrájában (Pl. szerelmes lett a férjébe és elfelejtette azt „a rongyos régit”…), és ez a spirituális magyarázat arra, hogy miért marad meg egyetlen biológiai magzat, illetve miért fejlődik csak az egyik magzat, miközben a másik meghal, illetve nem fejlődik tovább...
Szóval, hiába, hogy az egyik magzat meghal, vagy csökevény marad, mert ez még egyáltalán nem annak a jele, hogy "az eredeti második" személyiség-csira spirituális struktúrája is teljesen kimúlt volna. Sőt, az éppen, hogy megmarad a megszületendő (Esetleg "győztes") egyetlen gyermeknek a kettős tudatú, spirituális struktúrájában, egészen pontosan: annak a személyi tudata csirájában, vagyis, a jövendő felnőtt öntudat-magjában!

Hát ez, a mindörökre a mélytudattalan világunknak a sötétjében maradó második énünknek a metafizikai magyarázata, és ezért kell azt roppantul komolyan venni, mert ez sok esetben, valóban a biológiailag ugyan elhalt, de az aura finomabb szintjein tovább élő testvérnek az élő testvér testéhez ragadó spirituális öntudata. Vagyis, egy másik személynek a mi agyunkhoz kapcsolt mentális-teste! Például, én is egészen biztos vagyok abban, hogy egy egészen más tudat által "működtetett" személlyel beszélgettem a volt feleségemnek a misztikus - szerelmi kiakadásainak az idején, mint akit egyébként korábbról ismertem. És nem a valódi Emőke, hanem egy egészen más (módosult...) tudatú személyiség látott engem patás és szarvas és nagy fülű ördögnek és akart engem hátulról leszúrni késsel, aki ott lakozott (És az is lehetséges, hogy még mindig ott lakozik) az akkori - egykori feleségem aurájában.

Az árnyék én tehát a karmikus-tudatunknak az - az anyánknak a foganásunk előtti kettős spirituális vágy-élményeiből származó, ránk örökített és mélyen belénk vésődött (de többnyire rejtett!) - öntudati része, "aki" biológiailag már meg sem fogant, vagy el halt biológiailag még magzat korunkban, amikor az auráink még nem váltak el egymástól, és „aki” ezzel nem kapott esélyt a megváltódásra - a kiegyenlítődésre. És mivel ennek a plusz-tudatnak, amely testileg nem létezik ugyan, de spirituális tudat-csökevényként ott van még az auránkban - Amíg ezt határozottan nem tudatosítjuk és tudatos, karma-oldó törekvések útján fel nem számoljuk, valósággal is, „ki nem űzzük” magunkból - és így, külön-test nélkül, gyakorlatilag már nincs esélye a megváltásra, hanem csak a puszta és steril mentális megnyilvánulásra, hát automatikusan nihilista képzeteket sugall a számunkra is. Bajból és rosszkedvből, az is elég, hogyha az árnyék énünk, a fent leírt helyzetéből kifolyólag, pesszimista, kételkedő gondolatokat serkentve, azt sugallja a lelkünknek (Nappali éber értelmünknek), hogy nem is létezik számunkra igazi boldogság, nem, hogy a lelkünk számára üdvösség és megváltás, vagy, hogy nem is igaz az, hogy mások (Főként a szerelmünk, élet- vagy házastársunk!) szerethetnek „valamiért” is bennünket és ezért nem is érdemes nekünk sem azt szeretni, annak érdekében, hogy ne csalódjunk. És persze, azt sem érdemes, hogy valamit elkezdjünk komolyan, mert úgy sem sikerül, vagy, ha sikerül is, úgy sem éri meg..., és azt, hogy nem is létezik jóság, emberség, Isten., megváltás, szerelem, boldogság, ki-és beteljesülés. Sőt, ha ezek ellenére is, képesek vagyunk még jóságosak és tehát szeretetteljesek lenni (Pl. a földjegyű és vízjegyű konstellációban született személyek) és a barátaink és a szeretteink kimondottan ragaszkodnak hozzánk és nyíltan is kifejezik irántunk a szeretettüket, az ÁÉ, képes még ezzel a „ténnyel” szemben is képes kételyt és hitetlenséget ébreszteni és fenntartani! És perrsze, képes letagadtatni velünk a pozitív élményeinknek az értékét és értelmét is, tehát annak a konkrét realizációnak az értékét is, amit a múltban, vagy a jelenben elértünk.

*_ - Hiszen neki az egyetlen valóság-élménye a pusztulás- illetve a hiábavalóság és a sikertelenség élménye, a halál élmény, az esélytelenség élménye! És kétségbe - esésében, tehát azért, hogy a nihilista igazát bebizonyítsa saját maga előtt és előttünk, vagyis a "gazda" személy előtt, és azt (A gazdát - minket) a bolddogulási lehetősége felé vezető útjáról valamiképpen letérítse, és végső soron, az Egységbe – lépését lehetetlenné tegye, még akár bűntények elkövetésének a sugalmazására is képes! - Mint ahogy a volt feleségemnek, az utóbbi időkben szabályos bipoláris depressziós jellegű viselkedést tanúsító, tehát időnként erkölcsileg teljesen gátlástalanná váló Emőkének, a nyilvánvalóan család-ellenes és megváltás-ellenes, rejtett tudata is, képes volt őt rávenni arra, hogy nem csak velem szemben, de a gyermekeivel szemben is, vérlázító vétkeket kövessen el. -

A jelenség tehát, nem is olyan vicces, mint ahogyan azt Hamvas Karneválbeli "Hangjának" a szájába adja. Mert mi történik akkor, ha az árnyék énünk hozza megszokja a nappali éber tudatunkat a sorozatosan elkövethető, de e törvény szigorával nem sújtott „bocsánatos vétkek” elkövetési lehetőségének az élvezetéhez? Majd, egy idő után, ezzel nem elégedve meg, ügyesen álcázva, látszat-őrizve, a súlyosabb vétkek elkövetési lehetőségére is rá vezet? Hogyha például, ahogy mondani szokták, élvezni kezdi a vér szagát - vagyis a nyílt gonoszkodás és a kétszínűsködés lelki állapotát – és ettől lassan - lassan, tényleges (megváltás-akadályozó) bűnözővé válik és azzá változtatja a gazdát? Mind például az a Magyarországi hajdani teológiai egyetemi hallgató, majd jog- és pszichológia - tan hallgató, aki a gyilkossággal végződő Móri bankrablást megszervezte? Mi lett volna pl., ha Emőkének az amerikai hippy, Joe Ledzion iránt érzett „angyali” szerelme által (vagy az anyja által?) felébresztett második énje rejtett tudatának a sugallatára, csakugyan belém vágja a hátulról a kést? Ha nem a tavalyelőtt télen, akkor a tavaly ősszel, amikor az újabb szerelmei hatására (Vagy az Ikrek-karmás anyja újabb felvilágosító munkája hatására? - Nem tudom, mikor lesz hajlandó velem tisztázni ezt?) megbánta azt, hogy a családhoz vissza jöhetett? Utánam megölte volna a gyermekeket is, mint az a képzelt-beteg Magyarországi mérnők, aki a felesége után a két kislányát is megölte, majd láncfűrésszel elvágta a saját torkát is? És vajon életveszélyben vannak-e most mellette, a hozza ítélt gyermekeink is? Vagy mind az egészen fenyegetve vagyunk még mindig tőle? Hiszen, sokáig barátságban volt, sőt: szoros lelki közösségben élt Emőke azzal, a csíki újfasisztáktól már az én fejem (Tehát az Emőke gyermekei apjának a fejének!) a levágását is megrendelni kész (legalább is, imélben ezzel többször is fenyegetőző…), Rák- és Nyilas karmás, az idegenlégiós szolgálatát becsületesen befejező, újfasiszta férfivel, akinek a hatására, de legalább is annak a bátorításával, bele kezdett azokba az "önmegvalósító" joga-gyakorlatokba, amelyek a nyár-végén bekapcsolták az árnyék-énjét másodszorra is!

A pszichiátria jól ismeri az ÁÉ - jelenséget, de annak az igazi (karmikus) gyök-eredetéről és okáról, vagyis arról, hogy a jelenség miképpen jön létre és duzzad nagyra az anyai ági női felmenőknél (valamelyik anyai ági női ősünk tudatában), és hogy ez a karmikus spirituális program a spirituális memória és az örökletes programok révén miként adódik át az utódoknak, arról semmit nem tud. De hogyani is tudhatna, hogyha mindössze a biológiai öröklődést - és abban is, csak az un. 50 százalékos genetikai öröklődési logikát ismeri? Ezért feloldani sem tudja, hanem csak elfojtani, maximum az agyi (materiális) szinten a "veszélyes" mentális gócot blokkolni, vagy kiirtani (Elektrosokkal, erős gyógyszerekkel) azokat az agysejteket, amelyek az aurának az öntudati információkat tartalmazó részéhez kötődnek.

Amerikai pszicho-krimikben elég gyakran találkozunk a bűnöző árnyék-én jelensége "művészi" ábrázolásával. És ne legyünk igazságtalanok Hamvas Bélával szemben, még akkor sem, ha végül ő is az áldozata lett a saját árnyék-énjének, hiszen a kettős tudatú személyiség jelenségét nagyon is plasztikusan ábrázolja a Karneválban. És persze, nem csak mint spirituális szintről induló, "vicces" jelenségként írja le, és nem csak a Bajnád Edelénynek a napra pontos, dátum szerinti Turcsika Szelenárrá való átalakulásában ábrázolja, hanem odáig is elmegy a jelenség regényes ábrázolásában, hogy magát a főhőst is, ketté választja egy bizonyos, fejlődésinek mondott, időszakra. A beavatási regény 5 fejezetének mindjárt az elején a főhős ketté válik, és Bormester Mihálynak az úgymond komolyabb és nehezebb- tehát a földesebb része, keleten találja magát az első világháború után egy szibériai fogolytáborában és onnan Ázsiába jutva, gyötri magát a magas spiritualitás megszerzése érdekében, a másik, légiesen és harciasan könnyű és kalandor rész-személye meg délnyugatra – Olaszországba szökik és a világ-kalandor Máliuszal találkozva, Afrikába hajózik, majd Dél-amerikába és onnan, az óceánon keresztül Ázsiába - Indiába – halad kalandról kalandra, un. sors-irányítottan találkozni és egyesülni a másik részével (Vagyis, a személyiségének az úgymond, nőiesen vallásos és ezért keleti misztikumra is vágyó, felével.).

A Hamvas Béla által is regényesen ábrázolt szellemi jelenség minket viszont, nem regényes oldala miatt érdekel. De nem is csak az árnyék énnek, mint karmikus problémának a (Csakis!) a horoszkóp értelmezés lehetőségével, vagyis a matematikai pontosságú leleplezése és körülírása (Megnevezés) segítségével történő feloldási lehetősége miatt érdekel. Az Ikrek és az árnyék-én jelenség ugyanis, mint spirituális és mint ontológiai probléma, jóval túl mutat önmagán és fel- és vissza nyúlik az emberi bűnbeesettség ősi mozzanatáig és a mai, materialista, vagy un. ezoterikus hitehagyottság állapotáig. Az árnyék ént ugyanis, nem csak azért kell dekonspirálni és ily módon, békésen feloszlatni, hogy a "gazda" tudatát és személyét szabadítsuk meg a kettősségnek a sokszor szó szerint véve is, ördögi állapotától. Hanem azért mert a jósok lejáratták az asztrológiát mit tudományt, és azt egyelőre nagyon kevesen veszik olyan komolyan, mint ahogy a valóság-leíró és leleplező kapacitása és potencialitása szerint kellene! A legtöbb esetben maguk az asztrológusok sem… Ebben, a gazember jósok által megszégyenített és tehát tehetetlen és a tudományosság hitelességi szintjén legalább is, hatástalan helyzetében tehát, az asztrológia - Mint annak az ellentéte, ami kellene hogy legyen az összes tudományoknak a tudományaként -, egyelőre nem oldhat meg semmit. Hanem csak annyit tehet, hogy az iránta érdeklődők számára feltárhatja az árnyék-énnek a fent leírt, sok ezer éves hit és hitetlenség problémáját. És ezzel az indokolatlan és irracionális személyi félelmeknek és a szorongásoknak (A ma annyira divatos depresszió!) problémáját is. Sőt: még ha csak „belterjesen is” de megmagyarázza és megmutatja az emberiséget teljes kipusztulással fenyegető és az egész földi életet fenyegető - de az ember által beindított! - globális ökológiai katasztrófa problémájának a kulcsát is. (Lásd az http://www.astrologos.ro <http://www.astrologos.ro/> portálomon a Világ világossága c. rovatomban feltártakat.)

Az árnyék-én, az életnek a pragmatikus intelligencia segítségével: az ész segítségével hat az egész emberiség szintjén és fenntartja azt a tévhitet, ami ellen a Názáreti Jézus két ezer éve szót emelt. Az éle megnyerési lehetőségébe vetett (tév)hitet! Az árnyék-én az ész által kieszelt és állítólag a humanizmus-szolgáló technika és tudomány segítségével történő élet-megnyerési lehetőségbe vetett tévhitnek a zseniális (És ezért luciferi!) "szerve". Ő nem a bűnbe-esésnek, mert a bűnbeesésé csak egy tévedés, amit könnyen be lehetne ismerni, ha nem létezne ÁÉ, de az, a tudatos bűnben-maradásnak az ember gondolkozási mechanizmusába rejtett szerve. A Létrontásnak a szerve! Az emberi intelligenciában megjelenő isteni intelligenciának a Lilith – jelenség által létrehozott csillogó – villogó sötétsége! Ezért mikor sugalmazza, hogy a vallásban elérhető a boldogság a vallásos embernek automatikusan kijáró égi protekció segítségével. Mikor azt, hogy a technikai eszközök és a gazdasági törekvések és (banki, pénzügyi) trükkök segítségével a boldogság elérhető, illetve az élet megnyerhető. Máskor azt sugallja pl., hogy az ember "küzdve küzdjön", a baktériumok és a vírusok legyőzése érdekében, és általában a betegségek orvostudományos legyőzése érdekében, ahelyett, hogy a gondolkozását és a viselkedését változtassa meg és irányítsa - változtassa át törvényes mentalitássá a megváltási-logikának megfelelően. Azt sugalmazza, hogy az ő mások elől elrejtett és öncélú személyi ambíciói jogosak, hogy valamiért kivételesen az ő kevélysége, az ő beavatkozási és irányítási mániája jogos, hogy neki kivételesen valamitől joga van a kapzsiságát, a kényelem- és kéjvágyát, valamint az egoizmusát, a nárcizmusát, a stupid rendkívüliségekre és a misztikus káprázatokra való sóvárgásait kielégíteni és ha ebben a törekvésében valaki akarattal, vagy akaratán kívül az útjában áll, azt joga van hazudozás, rágalmazás, intrika, vagy fizikai kicsinálás útján eltávolítani,megbuktatni, eltüntetni. Azt, hogy neki valamiért szükséges hogy esze-ment hangya-vak munkával, csalással, vagy rablással, mindegy, de készítse el, építse meg, szerezze meg, azokat az eszközöket, amelyek által ezeket az öncélú vágyait kielégítheti, hogy állítólag akkor majd boldog és egészséges tud majd lenni. Majd. Mindig majd, soha nem a jelenben, persze!

Továbbá, az asztrológiai konstellációkkal könnyen leleplezhető karma-jellegének megfelelően, amelyre rá száll a pragmatikus rációnk, és amibe bele fészkeli magát, azt is sugallja az árnyék én például, hogy „ a gazda” nem lehet elégedett azzal, amije van a jelenben. Hogy annál sokkal több kell az ő boldogságához: kényelem-biztosító és egészség-biztosító és baleset-biztosító és persze, rendkívüli élvezet- és kéj okozó eszközök és berendezések, illetve, pénz, sok - sok pénz, amivel mindezt megveheti. A pénzért viszont, mivel a munka értékének a nagy részét, a tőke tulajdonosok, illetve a munkaadók és a munkavállalók és a munka-lehetőség közvetítők lenyúlják, még mindig 8 órás rabszolgamunkában, sokszor kutyául meg kell dolgozni, de annyira, hogy az élete közepére már tönkre is megy bele az odaadón és rendszeresen dolgozó ember. Főleg, ha munka-alkoholista. Vagy hogy mindazt, amire vágyik, csalva -- lopva, meg kell szerezni! -- És innen már mindenki jól ismeri a játszmát, karmikus mókuskerék az egész. Mert közben az így öncélú kényszerré vált munka által termelt rendkívüli pénzmennyiségekből állami és világszervezeti apparátusokat és közösségi rendfenntartó erőket kell működtetni, és ehhez viszont a nyers munka értékére kemény adókat kell kivetni és a dolgozó embert arra kényszeríteni, hogy az alapszükségleteinek, illetve a családja szükségleteinek a tízszeresét megtermelje.
És honnan termeli meg, miből termeli ki? Hét persze, hogy az agyon nyomorított és a létfontosságú ökológiai rendszereit már csak alig működtetni képes alapanyag bázisból: a természetből. Hogy az onnan kivont és kiszipolyozott természeti életfenntartó mikro-organizmusok helyébe (Élőből holttá: táplálékká tett állatok, növények) és a természeti helyéről kiforgatott és kivont anyag helyébe vissza ömlesztett szennynek és mocsoknak a hatásairól, ami éppen, hogy az ökológiai katasztrófát előidézi, már ne beszéljünk, mert az nem tárgyköre a jelen írásnak, de kell tudni a jelenségről és kell számolni vele az árnyék-én rejtett, de valós és veszélyes természete tanulmányozásánál. Hiszen minden tévképzetbe és minden félreértésbe belebújik. De mindenbe!

Tehát, nagyon leszűkítve és végső soron el lehet mondani, hogy, az Ikrek és a Szűz konstellációk által megtestesített karma, tehát a negatív Ikrek jelenség megértésén és az így szerzett ismeretek segítségével történő árnyék-én leleplezéssel és feloldással lehetne megmenteni az emberiséget és a természetet is. De mi ne legyünk se idealisták, se ilyen nagyra vágyók, hogy egyenesen ezzel a világ-méretű ember- és természetmentési céllal fedjük fel az árnyék-én vészterhes rafinériáját. Ismerve az árnyék-én rafinériáját ugyanis, az is könnyen megtörténhet, hogy esetleg ez is csak az egyéni karmánknak az öncélú dagasztásává és verklizésévé alakulna. Hanem csak annyit tegyünk, hogy a hitetlenségünket és a félelmeinket (rejtett agresszivitásunkat) és így a betegség-okozó árnyék énünket minél hamarabb leleplezzük, annak az asztrológia segítségével könnyen leleplezhető és megismerhető jellegzetes egyéni karakterét és színezetét megnevezzük és felszámoljuk, annak érdekében, hogy végre tőle szabadok lehessünk, hogy tehát tényleges (működő, tehát pozitív mágikus erejű) hittel rendelkező egészséges és boldog személyek lehessünk.

IV.

A legfelsőbb értelem, vagyis a hit kérdése és az árnyék-én sátáni hitetlensége


Azt sem rejthetjük véka alá, hogy az ikrek-karma motívum problematika, magában hordja a hit kérdését is, ezért elkerülhetetlen az, hogy ezt ne firtassuk meg valamelyest. De azzal már csak nem is viccelünk, hogy a vallásosság semmiképpen nem tévesztendő össze a hitel. Nem erről van szó! Hanem arról, hogy mi is az, tulajdonképpen, amiben hiszünk, vagyis, mi is az a "valami", amiben hinni kell? Illetve az, amiben tényleg jó lenne hinni, és aminek azért mégiscsak kell lennie logikája és gyakorlati realitása? Mert hát a sors-mechanizmusokat hosszú éveken át figyelő, tehát metafizikailag gondolkozni képes asztrológus számára, az nem kérdés, hanem evidencia, hogy annak a földi ésszel felfoghatatlanul magas rendű teremtő – vezérlő - és megváltó intelligencia-erőnek a létezésben, amit vallásosan Istennek neveznek hinni, lehet és kell. Hiszen az evidens, e létalap nélkül, nem, hogy biológiai élet, tehát ember, de még csak szervetlen anyag sem, tehát semmi nem létezne… De mondom, hogy a teremtő – működtető – kiegyenlítő – visszafordító és magába visszavonzó Isten létezésének a kérdése még csak fel sem merülhet, mivel az prímér tény, „megfogható” evidencia a magát értelmesnek merészelő sorsfigyelő asztrológus számára.

De azon innen, vagyis az egyszerű élet-sorsán belül, miben is lenne jó, miben is kellene hinnie az értelmes embernek? Az én egyszerű funkcionális - És nem esztétikai! – hitemnek a kérdése az volt, hogy hiszek-e abban, hogy a teremtés eredeti értelme pozitív, tehát, hogy az abszolút boldogság (Ami a Világosság és a Szeretet organikus egysége) növekedése, finomodása megváltásért van a teremtés, és hogy ez úgy van előkészítve, hogy vajon, ebbe az eredeti egyetemes teremtési kiegyenlítődési - megváltási - megváltódási trendbe, a karmám feloldásának a függvényében, vagyis a rendeltetésem becsületes végzésének a mértékében és függvényében, és az ide vágó belső ambícióim nagysága kontra külső ambíciók erősségének függvényében, én bele tudok-e kapcsolódni? Hogy tehát, ebbe az egyetemes (Tehát nem csak kozmikus: nem csak anyagi!) kiegyenlítődési folyamatba - bármilyen külső fizikai körülmények között is ! - valamelyest integrálódni tudok-e, hogy tehát ez az integrálódás akadályozott-e, illetve, számomra lehetséges-e? Hogy tehát, amennyiben én, ebben a tőlem függetlenül is létező alkímiai megváltódási folyamatban (Ne higgyünk a misztikusoknak: igen is, létezik metafizikai – spirituális objektivitás, tehát a teremtés – megváltás ősi trendje, attól függetlenül is létezik és folyamatosan beteljesedik, hogy mi részt akarunk-e abban venni, hajlandók vagyunk-e ebbe az isteni - alkímiai folyamatba pozitívan integrálódva élni, vagy sem! Az más kérdés, hogy amennyiben tudatlanságból úgy élünk és viselkedünk, hogy ennek az egyetemes erő-iránnyal szembe megyünk, illetve, ha tudatosan nem akarunk vele együtt működni és tudatosan ellene szegülünk, idővel betegek és egyre betegebbek leszünk, illetve baleseteket szenvedünk, majd ideje korán meghalunk.) részt venni igyekszem, akkor ebben az igyekezetemben, próbálkozásomban, törekvésemben, bármi is meggátolhat-e engem? Hogy törvény szerint, nekem személyesen, adott-e az esélyem és a lehetőségem erre. És a sors-mechanizmusokat hosszú éveken át figyelő és a gyakorlati tényeknek megfelelő logikus következtetéseket levonni képes, értelmes asztrológusnak csakis az lehet a válasza minderre, hogy igen, mindez nem csak, hogy lehetséges, hanem egyenesen törvényes (Lásd a karma egyetemes törvényét, meg persze, a megváltás egyetemes törvényét és annak a személyre vonatkozó következményeit!), hanem, hogy nem létezik sehol a világon, de nem létezik sehol, de sehol az egyetemes létezésben egyetlen olyan erő, vagy hatalom, vagy törvény, amely az én törvényes, tehát szeretetteljes és értelmes egyéni boldogulásomban, boldoggá válásomban – Tehát: a megváltásomban! – megakadályozhatna! Nincs tehát, nem lehetséges sehol a létezésben, sem az isteni, vagy a spirituális – szellemi szférákban, sem az asztrális, vagy energetikai és a fizikai – anyagi ( földi) életben olyan erő, törvény, vagy hatalom, amely azt hivatott volna elérni, hogy az igazi, törvényes boldogulásomban megakadályozzon, hogy ennek a megakadályozásnak az érdekében kibabráljon velem, nekem keresztbe tegyen! Ez tehát az én hit kérdésemre kapott válaszom a rengeteg személyi horoszkópnak az elkészítése után, vagyis, ami kialakult a 24 éves gyakorló asztrológusi sorsmegfigyelésem során.
Az ami viszont, ezzel a gyakorlati tényeken alapuló hit-logikának ellentmondó sugallatokat az általam vizsgált horoszkópok gazdáinak az agyába és a lelkébe (hitébe!) sulykolta, az, mindig, általában a Skorpióhoz és 8-as házhoz, valamint a halakhoz és a 12-házhoz kapcsolódó, újjá születési és istenhez való kapcsolódási karmával rendelkező személyeknek az asztrológiai sorsképletében a Szűz és az Ikrek erős motívumai által jelzett árnyék-énje volt!

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2017.12.28. 15:30 
Offline
Asztrológus
Asztrológus
Avatar

Csatlakozott: 2008.09.17. 16:18
Hozzászólások: 813
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Oroszlán
Aszcendens: Oroszlán
Gondolkodtam azon, hogy külön rovatot indítok egy barátnőm beszámolóiból, amelyek az árnyék-énje munkálkodását írják le, de valamiért az az érzésem, hogy Szilárdnak fenti soraival egy rovatban kell meglegyenek. Egyelőre próbálom a barátnőm (itt: "Éva") leveleiből kivenni a lényegesebb részeket, de minél előbb nyilvánosságra is kell hozzam, hiszen sokaknak segíthet feleszmélni és felébredni az Árnyék-énjük rabságából.

Az árnyék-ének zseniális csapdái

Éva barátnőm története

Egy barátnőm - nevezzük Évá-nak - beleegyezett abba, hogy történetét közzétegyem. (Természetesen a nevek megváltoztatásával.)

„Mikor Ákost megismertem rögtön tudtam, hogy ez a kapcsolat más lesz, mint a többi, hogy sokkal erősebb kötelék van köztünk, mint eddig bárkivel. Nagyon jól megértettük egymást. A kapcsolatunk első éve igazán szép és meghitt volt. Nagyon jól megértettük egymást. Sok időt töltöttem nála, szinte ott laktam. Megvolt a szobám az unokatestvéremnél is, ahová bármikor visszamehettem volna, de nem sokszor éltem ezzel a lehetőséggel. Tulajdonképpen már az első évben is együtt éltünk Ákossal, csak ez nem volt kimondva. Amikor megtörtént a valódi összeköltözés és az unokatestvéreméknél levő szobát felszámoltam, azután már másképp éreztem magamat Ákosnál. Egyre inkább zavart a lakás a bútorok, furcsa hangulatváltozásaim lettek és néha nem is tudtam mit kezdjek ott magammal, pedig előtte szívesen takarítottam nála és tulajdonképpen együtt vezettük a háztartást, mégis egyre kezdtem elbizonytalanodni. Egyre inkább nem találni a helyem. De ez akkor nem tűnt nagy problémának, még viccelődtünk is Ákossal, hogy amilyen főnök típus vagyok, hogy, hogy nem veszem jobban birtokba a lakását? Majd fél évvel később megfogant a kisfiunk, Zsombor. Örültünk, hisz mind ketten nagyon vártuk. Ekkor újabb meghitt időszak következett, de egy-egy veszekedés valahogy mégis becsúszott, mint egy derült égből villámcsapásként és én csak azon kaptam magam, hogy ordítozom Ákossal.”

„Egyre boldogabbak kellett volna legyünk, de nem így történt. Kibővítettük a lakást és lett egy külön dolgozó szobám... Nagy álmom teljesült, egyre jobb megbízásokat kaptam. Egyre több időt töltöttem külön Ákostól, csak este fáradtan beszélgettünk, vagy tv-ztünk együtt. Ő mindig kitalált programokat, túrákat, könyvbemutatókat, előadásokat. De én egyre inkább bezárkóztam. Egyre többet veszekedtem vele. Semmi sem felelt meg. A közös programokat sorra lemondtam, fáradtságra hivatkozva. Időnként még őt is ebbe a bezárkózottságba rántottam, mert a veszekedéseink miatt ő is kikészült, és inkább csak egyedül tévézett, vagy elment futni.

A teljesítményem változó lett, így a megrendeléseket nem tudtam a megbeszélt határidőkre teljesíteni. Volt, amivel egyszerűen elégedetlen volt a megrendelő és még az előleg nagy részét is visszakérte. Aztán már a vállalkozáshoz sem volt erőm és felszámoltam. Abbahagytam közben a jógát és a meditációkat is. Évről évre csúsztam lefelé, és fura bevallanom, de Ákost okoltam.”


A lényeggel nem mertem szembenézni. Kínzó gondolataim voltak, pillanatnyi képek, amiket mindig elhessegettem. Már a kapcsolatuk elején azt éreztem, hogy én ennek az embernek nem lehetek elég jó. Hogy biztos ki ábrándul majd belőlem, csak idő kérdése. Hogy meg fog csalni. A futó rossz érzésekből pedig ez lett. Kitörések, és egy párkapcsolati hullámvasút. Mindig egymásra találtunk újra, de engem egyre megszállottabban vezetett a különös belső félelemem és időnként menekülni akartam tőle és vádoltam őt, azt állítván, hogy nem szeret és átver.

Nehéz bevallanom, de szörnyen bántam vele. Egyre bizalmatlanabb voltam, időnként vádaskodó dührohamokkal. Ákos mindennek ellenére kitartott, én pedig egyre jobban el akartam taszítani magamtól. Volt, hogy idegesített a közelsége és elutasító voltam. De ha egy csak egy szép nővel beszélgetett majd meg vesztem a féltékenységtől. Apróságokba kötöttem bele, hogy igazolhassam magam, de később mikor higgadtan átbeszéltük, hogy megint min buktam ki, még én is be kellett lássam, hogy túlreagáltam megint és érthetetlen ez durván negatív hozzáállás részemről.

Egyszer Kriszta barátnőm elkészítette nekem a kettőnk szinasztriáját, amatőr módon, amikor megláttam azt a sok fényszöget, amit kijegyzetelt, megkérdeztem, hogy ez komoly? Honnét szedted ezt a sok izét? Azt mondta, hogy mindig is tudta, hogy Ákos és én egy igazi szuper-páros vagyunk és nézzem meg, még az asztrológia is azt mutatja, hogy mennyire erős a kapcsolat köztünk, hogy sok dolgunk van egymással... Ez egy viszonylag nyugodt házassági időszakban történt, én valamiért mégis szkeptikusan fogadtam, pedig az asztrológiában hittem, és mindig érdekelt. De megkértem Krisztát hagyjon ezzel békén. Ő nem értette. Aztán megmondtam, hogy én ebben a párhoroszkóp dologban nem hiszek, sőt, szerintem sötét dolog és engem ne kössön össze senki más emberrel. Kriszta döbbenten nézett rá. Magyaráztam, hogy persze Ákos számomra az igazi, de ez az én akaratom, az én érzésem, és az én személyi szabadságom. Engem nem azok a hülye fényszögek fognak összekötni a párommal. Ezután éjjel szabályos rémálmom volt, Kriszta papírjait láttam magam előtt és a sorok és a vonalak kötelekké változtak, sűrűn futottak mindenfelé és én úgy éreztem rám tekerednek és bekötnek, mint egy pók az elejtet legyet.
Az Ákossal való együttélésünk alatt többször is azt éreztem, hogy a szerelem keserűség, és hogy soha nem lehetek boldog a szerelemben. Elhessegettem ezeket a gondolatokat. De egyfajta kettősség alakult ki bennem és az évek során egyre mélyült. Egyfelől büszke voltam a közös életünkre és a házasságunkra. Tudtam, hogy egy nagyszerű ember és ez alatt nem papucsférjet értek. Erős és intelligens férfi. Valamilyen komplexusaim is voltak mellette, mert sokszor úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó neki. Ha a barátaival találkoztunk, legszívesebben ki se nyitottam volna a szám, úgy éreztem senki sem érti a vicceimet, és hogy mindenki látja milyen szerencsétlen vagyok.
Féltékeny is voltam, ha csak nevetni láttam társaságban valamelyik nőismerősével. Később mégis bebeszéltem magamnak, hogy nem szeretem. Talán nem tudta a büszkeségem elviselni a szerelmet. Én, aki azelőtt habzsoltam az életet, és minden nagy szerelemem lába előtt hevertem és szégyentelenül olvadoztam másokért, nyilvánosan, a parkban felszabadultam romantikáztam olyan pasikkal, akik igazából egy lapon sem voltak említhetők Ákossal. (szerk.: Ákos – jó családból való, jó neveltetésű, műépítész, Éva régi szeretői pedig nehezebb sorsú és pl. egyetemi végzettség nélküli fiatalemberek voltak)

Odáig jutottunk, hogy az egyre durvuló vitáink miatt, hol ő akart válni hol én. Mondanom sem kell, a veszekedéseket kivétel nélkül mindig én indítottam el. Én voltam mindig a forrófejű, a lázadó, a csak azért is ellenmondó, a különutas és nagyon sértődékeny.
Érdekes módon Ákos később ezeket a kitöréseket is kezdte elfogadni. Azt mondta, idegi alapon van és kell legyen rá megoldás. Próbálta velem átbeszélni, hogy mégis mi lehet a problémám, és mivel mindig kiderült, hogy tulajdonképpen attól rettegek, hogy ő nem szeret és elhagy, ezért még megértőbb is lett velem szemben, de mindhiába. Nekem semmi sem használt. Idegkimerültséggel még egy klinikán is feküdtem egy-egy hónapot, és utána tényleg csendesebben és nyugodtabban megvoltam Ákossal. De mindezek ellenére a helyzet egyre durvult, mert a csendes időszakok után még durvább és egyre sűrűbb, végül már heti rendszerességű kitöréseim voltak. Bizonyos témákat képtelen voltam megbeszélni Ákossal. Bizonyos dolgokat, ha csak megemlített velem kapcsolatban és próbált megbeszélni, én dührohamot kaptam. Azt éreztem, hogy gúnyolódik, vagy hogy biztos válni akar tőlem. Kényszerképzeteim voltak arról, hogy elhagy. Ő próbált figyelmeztetni a romló hangulataimra, és segíteni, hogy állítsam meg a folyamatot. Mindig mondta, hogy én kell legyőzzem ezt, mindenki csak úgy tud ebből kigyógyulni. Persze ezt én is tudtam. De egyre kevésbé értettem magamat. Teljesen eluraltak a félelmek. Egyik kiborulásomkor elköltöztem tőle. Kiköveteltem, hogy váljunk.

Be is adtuk a válópert már másnap. De amikor megláttam a hivatalos papírjaimat és a fiamét az asztalon, úgy éreztem, mintha az identitásomból vágatnék ki egy darabot és a fiaméból is... Ugyanakkor, különös negatív gondolatok fogtak el... Valami belül, fogcsikorgatva követelte, hogy ne váljak el, ne adjam oda a papírokat, hiszen így Ákos fölött többé nem lesz hatalmam, hogy kicsúszik a kezeim közül és nem állhatok rajta bosszút. Nem tehetem tönkre.
Mindeközben össze voltam törve. Tudtam, hogy nem élhetek együtt így Ákossal, hogy képtelen vagyok ezt a szenvedést tovább elviselni. Holott soha nem adott okot arra sem, hogy féltékeny legyen, nem volt durva, se nem volt figyelmetlen, mindent meg lehetett vele beszélni... De én már nem voltam képes mindent megbeszélni, ha az én problémáimról volt szó, hogy miért nem tudok reggelente felkelni, hogy miért vagyok állandóan fáradt, hogy miért vagyok szinte mindenben negatív... miért nem lehet velem még viccelni sem, bármit, ha szóba mert hozni és tajtékoztam a dühtől. Képtelen voltam arra gondolni, hogy aggódik értem, hogy segíteni akar, hogy ez az ő élete is... hogy az ő felesége vagyok. Az ő felesége az, aki fizikailag és mentálisan egyre gyengül, és akinek lassan az egész élettől elment a kedve. Csak azt láttam mindenben, hogy biztos az lesz a vége, hogy elküld, hogy nem vagyok neki elég jó. Neki a műépítésznek, a triatlon bajnoknak, a kifinomult kultúrembernek, aki mellett mindig is kevésnek éreztem magam. Ahelyett, hogy fejlődtem volna, hiszen minden lehetőségem meg volt jó hírű ötvösművésszé válni, két évig taekwondo-ztam is, jártam Ákossal futni... de lassan mindenben leépítettem magam. A depressziómban, magam gyötrésén kívül, csak Zsombival foglalkoztam, vele mindig öröm volt lenni. Sokszor volt beteg, és az mindig kijózanítóan hatott rám, hogy mit veszthetek. Azért is szeretem Ákost, mert szülőként is nagyszerű. Néha még olyan elvetemült gondolataim is voltak, hogy Zsombi jobban szereti az apját, mint engem, és ettől még inkább a depresszióba süllyedtem.
Én magam húztam egyre lejjeb és lejjebb magam, mert hiába próbáltam elhessegetni a negatív gondolatokat, valahol mélyen jól esett, ahogy egyre lejjebb húznak. Rettegtem a kudarcoktól, mégis mintha minden rossz gondolat valahol jól esett volna. Néha már jól esett hagyni, hogy elragadjon az a hangulat. Mint ahogy a magukat vagdosók számára egy-egy vágás. Hagytam, hogy egyre lejjebb csússzak. Nem tudok más magyarázatot. A másik dolog meg az, hogy szabadulni akartam. Szerettem Ákost, nagyon, de ezt a szerelmet mégis csapdának éreztem. Őt hibáztattam mindazért, amit érzek. Pedig ő egy nagyon rugalmas ember, és modern. Semmiben nem korlátozott, de én mindennel kapcsolatban elvártam, hogy bólogasson, ha már volt egy józan figyelmeztetése, én dühöngtem, hogy nem hagy szabadon kísérletezni és önmegvalósítani.


„Az egyik alkalommal, amikor Ákosra megharagudtam valamiért, és megint teljesen elöntött az az érzés, hogy soha nem szerethetett engem, akkor azzal vádoltam meg, hogy csak kurvájának akart és annak tart. Eközben már rég házasok voltunk és gyermekünk is született, én mégis teljesen meg voltam győződve az igazamról és szabályosan dühöngtem.


Még Zsombi kisbaba volt, amikor elmentem egy hétre anyámékhoz, amíg ők nyaraltak. Az ott létemet három hétre nyújtottam és Ákosnak megírtam e-mailben, hogy úgy érzem, nem maradhatunk együtt. Nem vagyok alkalmas az együttélésre. Ő tudván, hogy nagyon szeretem őt, próbált segíteni, és az első megrökönyödése után, még egyszer felhívott mobilon és mondta, hogy legyek erős, ne hagyjam el magam, ne legyek ilyen lemondó. Mondta, hogy az életben menni kell előre és az élet egy nagy tervezés építkezés és nem vihet jófelé az, ha amit ketten felépítettünk, lerombolom. Azt is mondta, hogy az alapok jók és erősek a kapcsolatunkban, ne hagyjam magam legyőzni a depresszív gondolkodásom által. Pár nap szenvedés után, tényleg úgy éreztem bele is őrülnék, ha elveszíteném őt, és szerencsére kitisztult az agyam és összeszedtem magam. Pár évvel később, még ezért is őt hibáztattam. Azt állítottam vissza manipulált magához és csak kurvának kellek neki. Miközben soha senki nem törődött még annyit velem, mint ő.”„Ennek a másik énnek a hatására, olyanokat hittem, mint pl. hogy az Úristen lesi a gyenge pontjaimat, hogy árthasson, és el fogja venni a gyermekemet, azért, hogy szenvedjek. Néha, mikor féltettem a fiamat, azt hittem, hogy az Úristen azt akarja, hogy szenvedjek.”

„Azt súgta az árnyék-énem, hogy a szerelmi boldogság nem létezik, és ne legyek szerelmes, mert az egy csapda. Engem nem szerethet olyan normális, tisztességes férfi, akit én szeretek. Nem szerethet, mert én nem vagyok méltó, és ezért biztos, hogy egy olyan férfi csak játszani fog velem és ettől szenvedni fogok.”

„Kamaszkoromban az árnyék-én azt sugallta, hogy ne higgyek az istenben és ne higgyek majd semmiben. Lökjek el mindent, ami értékes, amit az élet ad és tegyem próbára az istent, hogy tényleg őszintén szeret-e és tényleg tud-e olyat adni, amit nem vesz el aztán azért, hogy így kínozzon.”
„A belső Gonosz alter-egom időnként azt sugallta, hogy öljek meg ártatlan embereket és nevessek a saját kegyetlenségemen, időnként, mikor nagyon feldúlt voltam, ilyen tettekre biztató képeket villantott fel, hogy a fiamat ölöm meg és nevetek rajta. Ez rettenetes volt. Emiatt többször előfordult, hogy nem mertem a kisfiamra ránézni vagy vele egy szobában maradni. Tudom, hogy szörnyűségek ezek, de soha nem tettem volna ilyesmit. Viszont attól inkább féltem, hogy valamelyik kiakadt állapotomban véget vetek az életemnek, mert ezt is sokszor sugallta ez a valami bennem. „

_________________
"Egy csepp realizáció többet ér egy könyvtárnyi elméletnél." - Hamvas
És: A bolondság az egyetlen pajzs, és az egyedüli biztos talaj.

http://aldottelet.com/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2017.12.29. 20:03 
Offline
Asztrológus
Asztrológus
Avatar

Csatlakozott: 2008.09.17. 16:18
Hozzászólások: 813
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Oroszlán
Aszcendens: Oroszlán
"Részleges testetöltésre mindnyájan lehetőséget biztosítunk, amikor a személytelenségi attitűdöt mint hivatalnokok és katonák és tudósok és gondolkozók felvesszük, és amikor a prédára és a dúlásra sietünk és fantaszták vagyunk és a sivatag van bennünk, akkor nem-létezők vagyunk és a halálban vagyunk. Valódiság nélkül." – Hamvas Béla

Kozma-Joó Viola:


Az árnyék-én kiismerése (leleplezése) a személyünkben és kultúránkban.


Az árnyék-én okozza nemcsak a bipoláris depressziót, de már magát a depressziót is, valamint a borderline-ként ismert pszichiátriai jelenséget, sőt, a schizofréniát is, és a rögeszméket, tehát a kényszerképzeteket, fóbiákat, hisztériákat, valamint az alvásparalízist, a dührohamokat, és mindazt, amit régen megszállottságként jelöltek meg vallásos - egyházi szinteken, és mindazt, ami mai napig démoninak nevezhető, létező un. pszichés betegség. Jelenleg is kerülnek fel az internetre durva megszállottságról szóló beszámolók. De legyőzni az árnyék-ént erős spirituális öntudatnak a létrehozását igényli és főként azt a képességet, azt a realitás-érzéket, hogy képesek legyünk akár 5-6 fronton is, ellenállni a trükkjeinek.

(A pánik rohamot, mint vészjelzést már a felettes-én okozza az árnyék-én által vezérelt személyekben, akik huzamosan és lényegi sorskérdésben lettek félrevezetve az árnyék-én – által gerjesztett hitetlenség, félelmek és naiv ambíciók - által.)

II. Az árnyék-én módszerei és eszközei:
- Kényszeres külső tevékenységekre fókuszálás - nem enged elmélyülni.
- A rögeszmésségig menő pragmatizmus és információ szerzési kényszer (Szélsőségesen: információ habzsolási mánia) – Az elmélyülési képesség és az egészséges érzelmi élet (befogadás, elfogadás) gátolása.
- Folyamatos és szüntelen fáradtságérzet generálás.
– Az éberségnek és a felettes-én ellenőrzésének, illetve a morális öntudatnak kiiktatása, türelmetlenség és ingerlékenység és ez által a düh aktiválódása.
- Öncélú szenvedélyesség és düh – A másoktól való elszeparálás céljából.
- Másokkal, munkatársakkal, családtagokkal való együttműködési képtelenség.
Szellemi és lelki merevség - az árnyék-én nem engedi, hogy – főként hosszú távú - gyakorlati terveinkben másokhoz igazodjunk, mert pont ezzel a pragmatikus tervekkel kontrollt akar tartani a "gazda" felett
- A személyesség kizárása, a sors-információk (spirituális információk) blokációja, valamint az átvilágító beszélgetésekben, géppuska szerű, állandó, reflex-szerű, általában szkeptikus és meggondolatlan, rendszerint irracionális „válaszok”. – Ez által blokálja a gazdára vonatkozó spirituális, lényeges személyes információk megértését (!)
- A félelem – Ez egy óriási erejű fegyver a spirituális öntudat és a pozitív hit blokálására, ennek érdekében a gazdát szeretteivel kapcsolatos rémképekkel tölti meg és bombázza (ebből lehet: kényszerképzetek kialakulása, megszállottság).
- Az egészséges önkép rombolása - kényszeres negatív képzetek a gazdáról, vagy arról, aki a gazdához a legközelebb áll és valamiért erősen szereti azt. - Illetve a gazda összezavarása, öntudata, önértékelése és önérzékelése gyengítése, vagy ezzel ellenkezően: nárcisztikussá, kevéllyé tétele és, főként vétek-elkövetésre, árulásra, önzésre, botránkoztatásra sarkallása.
- Hamis felszabadulás, mint pl. szabadság- és lazasági kényszer-képzetekkel motiválja a gazdát botrányos magatartásra, vakmerőségre, gátlástalanságra, perverziókra, önveszélyeztetésre, hogy a gazda kedvét vegye el az igazi önfelszabadítástól, és érje el, hogy annak ne legyen bátorsága másokkal ténylegesen felszabadultnak lenni, minél kevésbé akarjon mások számára megnyílni...
- Annak az elérése, hogy a gazda személy féljen saját magától. Pl. Minden önérvényesítő vagy védekező megnyilvánulást erőszakosságig, durva agresszióig fokozza, hogy ezektől elvegye a gazda kedvét. Cél: a gazda ne legyen képes magában hinni, az irányítást adja át az árnyék-énnek.
Jellemzők még:
• Az oktondi módon buta individualizmus – Az Árnyék-én el akarja érni, hogy a gazda senkire se hallgasson, csak ő rá, hogy senkiben ne bízzon és, hogy a gazda „dolgaiba”, de főként szabad-akaratába és „öntudatéba” senki be ne avatkozhasson. Tehát, az ilyen személyeket mikor ellenségekké, mikor illetéktelen és ostoba „beavatkozó” természetűvé állítja be, azért, hogy senki meg ne menthesse a gazdát tőle. - Könnyen megtörténhet ugyanis, hogy több olyan ember is akad, aki könnyen tud helyes szempontokat adni a gazdának a realitás érzéke visszanyeréséhez, a reális önmegismeréshez és az önbizalom, tehát az öntudat-erősítéshez. Ezért jó erősen átszövi, majd megerősíti a gazda egoizmusát, az egoista öntudatát - individualizmusát és onnan ki bekkeltet a gazdával mindenkit, aki abba mélyebben bele lát és valós segítséget akar annak nyújtani. Csak a biztos, önelveszejtésbe . együtt züllésben segédkező, különös személyeket engedi, hogy a gazda azoknak a befolyása alá kerüljön, ezek iránt magnetikus vonzást gerjeszt (Bipoláris depresszió: erkölcsi gátak megszűnése mániás fázisban, perifériára került személyekkel való szexuális viszony létesítésére való hajlam, más erkölcsi felelőtlenkedések, amilyen pl. az adóssághalmozás, a kleptomániás (szükségtelen, öncélú) lopás és más apróbb bűncselekmények elkövetése, szeretteinek megalázása, zsarolása, verbális bántalmazása, stb.)

• A spirituális gondolkodás, főként önátvilágítás és spirituális önuralom blokálása – gondolkodás és a testi motorikus mozgás blokálása - pl. napló-íráskor vagy mantra-íráskor! - test uralom és testirányítás blokálása, és általános mentális összpontosítási képesség ideiglenes gyengítése, blokálása annak érdekében, hogy akadályozza az öntudatra ébredést.

• A szexuális vágyak rendkívüli felsrófolása. Ha leszereljük a kényszeres pragmatikus gondolkozást és tervezgetést, tehát az idevonatkozó általa gerjesztett hamis felelősségtudatot, ha megtanuljuk legyőzni az általa gerjesztett fáradtságot stb. és a félelmeket is leszereljük pozitív képzetekkel, még akkor is, még mindig van egy erős, bénító hatású fegyvere: a szexuális ösztönök... Innen fakadnak a szexuális kényszerképzetek, szex-mánia, nimfománia, mindenféle öncélú szexuális kéjvágy általában. De nem kell, hogy valaki ebbe beleragadjon és a tényleges mentális betegségig, viselkedési zavarokig eljusson, elég, ha az árnyék-én ezekkel a hirtelen előálló vágyakkal kísért képzetekkel „csupán” a kellő pillanatokban, a kellő órákban, vagy napokban blokálják a spirituális gondolkodást és öntudatot... Tehát, csak éppen mindig akkor, amikor épp sors-döntő belátások, belső erkölcsi elhatározások, mentális irányváltoztatások és újjászületések ideje van.

II.
Nagyon veszélyes tévút az árnyék-énnel szemben a vallásosságot állítani, azt vallásosan kezelni. De ugyanilyen tévút a pszichológiai „kezelés” is. Ugyanis, mindkettő defektes, illetve tájékozatlan és, ezért tehetetlen spirituális öntudat és felelősség szempontjából. Vagyis: az árnyék-ének spirituális gyökereiről és kauzális hajszálereiről semmit nem tudnak! Mindkettő felületes, felszínes és ezért személytelen és felelőtlen, mert míg a vallás a bűnt és a vétket tőle független démoni erők rossz akaratú praktikájaként azonosítja be és ekképpen tudatosítja „tévelygő”, vagy szélsőséges esetben: megszállottként kezelt hívekben, ezzel mintegy lobotómiát hajtva végre az emberi szellemen, katapultálja a felelősségtudatot, és így jön létre a tulajdonképpeni megszállottság. Ezzel az elidegenítő – személytelenítő gyakorlattal teljesen az árnyék-énjüknek a kiszolgáltatottjává és tehetetlen kiszolgálójává teszik a „gazda – lelkeket”. És ennek a személyes felelősséget kiiktató szellemi, megszállotti betegségnek a velejárója a vallás-alapítástól messze távol járó hajdani beavató mester személyébe, a „Jézus Krisztusba”, mint külső megváltást eszközölni és végrehajtani képes „szent” figurába, vagyis, mint misztikus hatalomba való kapaszkodás. A beavató tanítóból legfőbb szentté transzmutált, misztikus külső hatalomba, vagyis mint „direktben” és karma-mentesen született, „egyetlen” és kizárólagos isten-gyermekbe, vagyis „a megtestesült Istenben” és annak az egyetlen prófétájába való, az önmegfigyelési erőfeszítéseket és önátváltozatási – újjászületési átváltozási – törekvéseket feleslegessé tevő, reményteljes, de lényegi következményekkel nem járó, reményteljes kapaszkodás.
És ugyanígy vágja ki művileg a felelősségtudatot és a spirituális öntudatot a materialista tudományoknak a még személytelenebb és még sterilebb táptalaján keletkezett modern pszichológia is, ami az árnyék-én által okozott tüneteket, mint egyszerű, vagy bipoláris depresszió, pszichopátia, borderline kór, schizofrénia, mániás megszállottság, stb., agyi hormontermeléssel magyaráz. És azt, tehát a süket és objektív és persze, kétségbeejtően ellenséges, mert abszolút személytelenül, derült égi csapásként érkező, hormontermelést jelöli meg a hülyeség és a gonoszság okaként, ezzel a materializmus hajmeresztően primitív és bunkó kontárságát még a 21. században is szégyentelenül elkövetve! Ahogy Hamvas írja, a modern pszichológia ugyanaz, mint a modern materialista – mészáros orvostudomány, ami csak szervek kiműtését, a szerves egységből való kiiktatását és ki pakolását, tehát a szerinte vakon működő testrészek és szervek kicserélését, vagy a testnek a kizsigerelését ismeri, mint gyökeresen célszerű megoldást. (Ami vagy bejön neki, vagy nem…) A pszichológia pedig kizsigereli az lelkiismeretét és ezzel a teljes embert szellemileg. Így a pszichológia is épp annyi megszállottat, modern nevükön kényszerképzetes és személyiség zavaros, személynek nem is nevezhető zombit gyárt, mint a vallás, és végső helyzetben, semmi egyebet nem tud a szenvedőknek adni, mint művi elaltatást követő lekötözést, benyugtatózást és erőszakos izolációt, elzárást.
És ezzel éppen, hogy árnyék-én kezére játszik, mert az, valóságos démonként, direkt arra játszik, hogy a gazda minél előbb tudja be magát zavartnak, a normálistól eltérőnek, szélsőségesen őrültnek és tehát, adja fel minden normális és emberi boldogságtörekvését és boldogság-igényét. Csak az árnyék-énnek a gazda fölötti irányítási és kontroll - eszközei maradhatnak meg: a pragmatikus, az öncélú szexuális kielégülési lehetőség, vagy az agresszív kényszerképzeteket követő irracionális gondolatok, meg az azoknak megfelelő kényszercselekvések.
Azokban az esetekben, amikor nem veleszületett agyi malformáció, vagy baleset okozza az agy vagy - és az idegrendszer kóros, illetve afunkcionális működését, hanem egy egészséges aggyal és idegrendszerrel született személy válik zárt osztályú kezeltté, ez általában csak úgy történhet meg, hogy a teljes mentális zavar, vagyis a realitás-érzék teljes elvesztése, az őrület, csak azt követően jelentkezik, hogy (és miután) az árnyék-én a gazdával elhiteti, hogy az nem is lehet normális és nem lehet képes normális gondolkozásra, normális érzelmi életre. Hogy nem lehet képes intimitásra, meghittségre, bensőségességre, megértésre, és hogy ezért képtelen a boldogságra is, és ezért végső soron, mivel neki attól kezdve mindegy, hogy mi történik, mindenkire, még önmagára nézve is veszélyes. Az őrület tehát csak azután jön, hogy az árnyék-én elhiteti a gazdájával, hogy neki semmi nem sikerülhet normálisan, mivel ő egy nem normális lélek, tehát őrült. A pszichológia egy nagyszerű önigazoló ideológia és eszmei eszköz-gyártó tudomány, az árnyék-éneknek ebben az elveszejtő törekvéseiben.
A férjem apai ági, és kissé távoli, Dél-Erdélyben gyökerező rokonságában három öngyilkosság is fordult elő. Ezek közül az egyik egy rendkívüli tehetséggel megáldott, nagy hírnevű költő, aki ellenállhatatlanul bele szeretett, a szintén kiváló tehetségű műfordító és egyetemi tanár unoka-testvérének az ugyancsak jó hírnévnek örvendő, költő-feleségébe. A feleségét elveszítő szerelmi-csalódott egyetemi tanár lett előbb öngyilkos, aztán a csábító „nagy-költő” és legutoljára a külföldre emigrált feleség. Ezek mellett, a családi krónika őrzi az emlékét egy, ugyanennek az értelmiségi rokonságnak a kevésbé hírneves utódokat adó családjából származó, egyetemista fiatalembernek a tragédiája emlékét is, aki a fiatalsága csúcsán, oda jutott a saját lelki nehézségeinek a pszichológiai vizsgálgatásával (Noha, teljesen más, un. egzakt tudományos pályára készült), hogy mentális betegségekről szóló, könyvek tanulmányozásába merülve, azoknak a– valódi megoldást nem kínáló, objektív kilátástalansági eszme-erdejébe ragadva felvágta az ereit, és úgy találták meg a szobájában, hogy ott hevertek a szobában ezek a kinyitott és a „betegségénél” pirossal aláhúzott pszichológiai könyvek, tagadhatatlan jeleként annak, hogy az öngyilkosságot megelőző napokban, hetekben, és talán hónapokban intenzíven foglalkozott a mentális betegségek megismerésével… Hát jól megismerte a tudományos „valóságot” szegény.
Van egy olyan misztikus feltevés is, hogy az ikrek-, de főként a szűz- karmával született emberek közül azok hajlamosak az őrületre, akik kifinomultabb belső szellemi igényességgel, kifinomultabb un. égi igényekkel születtek meg, tehát akik pont azért intelligensebbek, mert olyan nehéz és összetett karmákkal születtek, hogy azok feloldásához kifejezetten nagy intellektuális képességekre és szellemi – spirituális erőfeszítésekre van szükség. Ez lenne tehát a magyarázat arra is, hogy a modern világ értelmiségi rétegének a nagyon nagy százaléka depressziós, un. kedély-beteg és testileg lelkileg is beteges. Szerintem viszont ez nem így van. Az árnyék én jelenléte ugyanis, főként az un. "józan paraszti ész" esetében, tehát a primitívre le egyszerűsített kételkedő - hitetlen gondolkozásban éppen úgy felfedezhető, mint a fanatikusan primitív vallásosságban. Lásd az un. kamikazé - dzsihadisták szellemi - lelki állapotát, sőt, az azokat halálba küldő, vallásos, vagy politikai vezéreikét is, amelyet jól láthatóan képes teljesen az uralma alá hajtani az árnyék-énjük.


III,


A magyar irodalom és kultúra egy, kiemelkedő értelmiségi alakja, aki látványosan az árnyék-énje befolyása alatt gyötrődött, Babits Mihály. Ez a különösen művelt férfi 57 évet élt, és tudomásom szerint gégerákban halt meg, ami azt jelzi, hogy erősen nem tudta lenyelni azt a sors-galuskát, amit az árnyék-énje szervezett számára. Már csak a leghíresebb fotói alapján is szembetűnő a valamikori elszánt, kemény, sovány alkat tekintetében ülő, csalódott rezignáltság, a kétely és a hitetlenség által legyengített karakter. Megmondom őszintén, hogy egy regényén és néhány versen és műelemzési munkájának részletein kívül, nem olvastam a Babits munkáit, és most, hogy asztrológusként néhány információból felismertem a veszélyes jelenséget, nem is fogom a műveit olvasni. De a regény-ovasási emlékeim mellett, tájékozódtam a jelen tanulmány megírásához szükséges szintig. Rég olvastam Babits-nak A gólyakalifa című regényét kora fiatal éveimben, miután évek óta a képzeletbeli olvasói listámon volt kamasz koromban.

Az emlékeim felfrissítése érdekében, a napokban tehát elolvastam egy intellekuálisan igényes összefoglalót róla és újra beleolvastam a regénybe. Meg kell mondjam, hogy Babits-nak a rideg és pragmatikusságában már – már őrjítően vészterhes vonalvezetési stílusát kínzónak érzem. Épp úgy nem ajánlom senkinek, mint mentális zavarokról olvasni órákon keresztül. A gólyakalifa című regény ugyanis, szabályosan, egy árnyék-én jelenséget ír le. Nem csodálkozom, hogy fiatalon annyira negatív hatást gyakorolt rám, hiszen most is, és már az összefoglalótól is, a hideg rázott ki, mert amennyire regényes és misztikus, sajnos annyira reálisak benne az elemek.
A főszereplő Tábory Elemér, a regény kezdetén 16 éves ifjú, értelmiségi családból, jó körülményekkel, jó lehetőségekkel, rendezett családdal és rokonsággal. Egy éjjel viszont valaki másnak álmodja magát, aki mégis ő, de mégis nagyon más, mondhatni az ellentéte. Egy rossz sorsú inasfiú, tele pesszimizmussal, indulatokkal, és ennek megfelelően vétkekre, korrupcióra, bűnökre hajlamosan és sodródón. És az álom, a másik élet folytatódik minden éjjel. És Tábory Elemér inasfiúként, a másik életében egyre kezdi felismerni azokat az embereket, akik az ő életének a részei, de az álomban mindenki „önmaga árnyéka” - fogalmazok én így – tehát mindenki a lehető legrosszabb változat szerint jelenik meg. Lehet, hogy másoknak esetleg mégis tanulságos elolvasni a regényt, nem tudom, de nagy óvatosságra intek mindenkit. Mert, ha Babits élete kevésbé volt tragikus, mint a nyíltan szenvedélyes József Attiláé, akit félig – meddig a halálba küldött, megfosztván azt a Baumgartner-díj odaítélésétől, ami legalább egy éves anyagi mentőöv lehetett volna a éhező költő számára, de gondolkozásának penge-élesen hitetlen logikája, nagyon veszélyes méreg. Mondhatni: a hitetlen logikája dupla pengéjű és míg a felszínen az egyik életlennek és spirituális szempontból primitíven felszínesnek hat, azok számára, akik árnyék-énnel kénytelenek élni, mégis a rejtett élek pengeélesen mélyre hatolnak a lélekbe. Babits egy logikusnak tűnő nagyon veszélyes kételkedő. A regényben használt vészterhesen misztikus pragmatizmusát „elunván”, egy Ady Endrével szembeni kritikájába olvastam bele. És ott sikerült is egy,a spirituálisan érzéketlen kételyt, hogyne mondjam szellemi süketséget tetten érnem:

Ady egy verse két sorában azt fogalmazta meg, hogy ha a magyarság nem ad új értelmet a szavainak, akkor minden marad a régiben. (Persze, a zseni sem volt spirituális nyelvész, így nem tudhatta, hogy nem új értelmeket kellett volna akkor keresni az ősi nyelvünk fogalmainak, hanem a régi ősi jelentéseket megkeresvén, azok szerint, használni az egyetemesen érvényes ősi fogalomrendszerünket.) Ady a tőle megszokott, nyers tehetségéből adódó spirituális-harcosi intuíciója szerint ráérzett valami lényeges igazságra és azt fogalmazta meg, végül is, nagyon helyesen. Vagy is azt, hogy a magyarság vagy felébred végre szellemileg és képes lesz (szerintem: újra) a magyar nyelvet arra használni, amire az való, tehát a létünk és az életünk alapjainál álló, egyetemes lét-logika szerinti gondolkozásra és kommunikációra. Tehát: metafizikai mélységek és összefüggések kifejezésére és alapigazságok felfedezésére. „Vagy (ha nem, akkor) minden marad a régiben” vagy marad tehát a tévút, a sodródás, a primitív butaság, az általános nemzeti elbutultság, a korrupció, a lealacsonyodottság, ami aztán tényleg a bolsevizmusnak a majdnem nemzeti szintű elfogadásáig és Magyarország területének a két harmada elvesztéséhez vezetett. Ady egy kikerülhetetlen újjászületési szükségletet fogalmazott meg akkor, egészen helyesen és éleslátóan.
Babits teljesen süket módon fanyalog erre. Azt írja, hogy Ő ugyan próbálja megérteni a vátesz mivoltot, a költői jóslást, de ő csak annyit ért Ady idézett két sorából, „mintha a időjós azt mondaná, hogy holnap vagy kisüt a nap, vagy borús lesz egész nap.” És hát ez milyen nevetséges jós-tudomány. Vagy, vagy. 50-50%.
Félreértés ne essék, én a két költőt nem esztétikailag hasonlítom össze és nem irodalmi ízléseket akarok rangsorolni. Rég nem hiszek az irodalom spirituális erejében, és nem is vagyok rajongó típus, sem fanyalgó, sem száraz vesézgető. Én spirituális szempontból vizsgálom azt, amit az íróink ránk hagytak és amit az új és új nemzedékek generációinak az un. felvilágosításához (elhülyítéséhez), és most a mi gyerekeink szellemi neveléséhez használnak ezeknek a műveiből az iskolákban, alkotást, tehát un. írói – szellemi gondolkodást, un. gondolkodási mintát, nézőpontot, magatartást, stb.
Szerencsére, már régóta kritikusan tanítják a középiskolákban a kamaszoknak a nagy költők és írók műveit, de hiába, mert mit ér a kritikára, a kritikai gondolkozásra való tanítás a lényegi – tehát nem a felszíni! – öntudatunknak a felismerési-, körülírási-, meghatározási, erősítési lehetősége nélkül? Nem sokat. Valós és mindenkoron és mindenütt érvényes értéktudatra, tehát, univerzális értékű öntudatra ébreszteni, arra rá vezetni, azt körülírva megérteni - meghatározni viszont egyedül a morális spiritualitás tud. Vagyis, az asztrológia, a metafizika és az univerzális erkölcsön alapuló beavatási tanok. Ezzel szemben a materialista alapú, tisztán esztétikai célú, vagyis a szórakoztató művészetek, a tudományok, a pszicho-pedagógia és az egész pszichológia és a pszichiátria is már rég csődöt mondott. Habár tény és való, hogy a pszichológiának vannak a spiritualitással egybevágó tudást közvetítő ágazatai és képviselői, mint pl. Bagdi Emőke, vagy azok a spirituális gondolkozásra képes pszichológusok, akik asztrológiai képzést is szereznek, de a pszichológia pontosan a spiritualitást akarja – kívánja helyettesíteni. Illetve, ezt képzelik a pszichológusok, hogy a tudományuk képes a legfőbb szellemi problémákat megoldani és a végső szellemi kérdéseket megválaszolni. Hát épp ezért tulajdonképpen csak igazolni tudja egy bizonyos határig a metafizikai valóság létezését és annak a törvényeit, de lényegileg pótolni nincs ahogy tudná, sőt lényegileg kiegészíteni sem tudja. Csak segédtudomány lehet, mert amint túl lépne határain végül is beolvadna a spiritualitásba, ugyanis a lényeg spirituális világ törvény-rendszere, amelynek a felszíni jelenségeit a pszichológia is megfigyeli, és amire alapozza az elveit és elmélet-rendszerét, de ezekből éppen a metafizikai lényeg és a koherencia hiányzik. Vagyis, az egyetemes törvények teljes ismerete. A pszichológia tehát csak az emberi szellem felszíni világát homályosan és hiányosan tapogató tudomány, ami egyedül a letapogatott felszínbe kapaszkodik, anélkül, hogy annak lényegi természetét, mélybeli szerves életét, vagyis a törvényeit ismerné.
Babits A gólyakalifa történetével talán mesterművet alkotott, azt ábrázolván, hogy mi is az árnyék-én. Egy második én-tudat, de inkább egy racionális gondolatokat alkotó, egoista és irracionális háttér én-érzékelés tehát, ami kifejezetten a kamaszkorban válik igazán kreatívvá. Ekkor, az öntudat kifejlődési szakaszában jelenik meg az árnyék-személyiség karaktere is összetetten és személyi karakter-szerűen. Fő jellemzője, hogy árnyéka az eredeti személynek, egy másik, egy mélyebb, nehezebben kiismerhető, és sötétebb realitásból indul ki és alap-hozzáállása az élethez, az élet pozitív értékeihez, negatív. Nem józanul, és egészségesen vizsgáló, hanem csak lusta-pesszimista módon kétkedő, szkeptikus, hitetlen, lemondó, öngátló, de ugyanakkor a lelepleződési lehetőségeivel szemben agresszív, indulatos, primitív és erkölcstelen. Sőt, kegyetlen és könyörtelen. Lassan életünk minden szereplőjéről alkot egy fiktív, negatívan eltorzított képet. A szülőből empátia nélküli, szívtelen zsarnok lesz, sőt, a kamasz gyermekének a boldogság-vágyával és érvényesülési vágyával szemben ellenségesen viselkedő, rossz akaratú idegen, a testvérből önző, és egoista nyápic, vagy igazságtalan lélek, a kedvesből csaló, a megértő tanárból kéjenc pedofil, a határozott és igényes tanárból meg őrült és habókos, a szeretőből csaló ha fiú, ha lány, akkor meg sunyi kurva.
Babits mindezt megfigyelte, és az éles-látása, penge-éles megfigyelői intuíciója mellett, a szellemi képességei között óriási szellemi potencialitás rejlik de spirituális erkölcs, tehát valós megváltódási igény nélkül. Mindemellett egy termékeny gondolkodó és vérbeli író. Illetve, mivel a lénye központja hibás (Erős a személyiségi karmája) valójában sivár és tehetségtelen, tehát valójában terméketlen, mert nem eredeti alkotó, mint a költők, akiknek a lényegi – spirituális! - mondanivalóját nem érti, és mindaz, amit létrehoz, mindössze, a hatalmas intellektuális képességének a terméke. Alkotói potencialitása a tudat-küszöbe alatt hullámzik, erőit feleslegesen fitogtatja, logikáját rettenetes belső üresség és hitetlenség uralja. Életútját megnézve rájöhetünk, hogy hitetlen gondolatfuttatásait, elme-konstrukcióit tulajdonképpen a rejtett kevélysége vezérli... Nem csak butaságból nem érti Adyt, illetve Ady gondolataiban a spirituális öntudatot és az öntudatra ébredésre vonatkozó igényt és elvárást, és ahelyett, primitív módon holmi jóslatokat vár el az attól sokkal magasabb szinten álló, a szellemi realitást is látni képes lángoló Adytól. Sőt, a magánéletében Ady özvegyével Csinszkával is volt szerelmi viszonya. És ez a morális valóság-tény, vagyis a spirituális amoralitásra utaló aktus, egy egészen más embert rajzol elénk, mint aki a Jónási öntudatot firtatja, aki tehát hideg logikával keresné a nagy igazságokat, és szenved attól hogy nem látja. Mert inkább arról van szó, hogy látni ugyan látja őket, de Júdásként ezüst tallérokra váltja.
Láthatjuk, hogy az árnyék-énjük által uralt un. művész-embereknek, lett légyenek bármilyen művelt értelmiségiek a magas spiritualitáshoz és ezért az un. isteni erkölcshöz nincs érzékük. Hiszen az Ady nagy szerelmének a későbbi szeretője, ugyanaz a személy, aki Adyt nemcsak hogy nevetségesen félreérti, de rejtett gőggel kigúnyolja annak esszenciális meglátásit! Aki tehát a költői lényeglátást felfogni spirituálisan teljesen süket. És itt nem a férje halála után férfi nélkül maradt és az íróban esetleg még támaszt is keresve, annak a szeretőjévé vált, Boncza Bertának az erkölcse érdekel, hiszen ő nem volt író – költő, másrészt, a téma szempontjából, az Ady halála utáni spirituális – erkölcsi alapállása nem is érdekel. És még az sem, hogy ő, hogyan és miért került kapcsolatba Babits-csal? Nem. Én Babits Mihályt most példaként használom az árnyék-én természetének az érzékeltetése érdekében, tehát arra, hogy a látszólag nagyon öntudatos, komoly és művelt és nagy gondolkozóként ismert Babits-ot is, mennyire az árnyék-énje manipulálta. A Babits a szemszögéből próbálom megérteni tehát, hogy hogyan, miként válhatott ő, az általa kigúnyolt nagy költőnek az özvegyének, Boncza Bertának a szeretőjévé?

„1919-20-ban rövid ideig Ady özvegyével, Boncza Bertával, Csinszkával tartott fenn szerelmi viszonyt.[6] Ezt követően a vele egy lakásban élő titkára, Szabó Lőrinc menyasszonyát, Tanner Ilonát (írói álnevén Török Sophie) kéri feleségül. „ - áll a wikipédiában.

A vele egy lakásban élő - Később ugyancsak költővé vált! – titkárának, Szabó Lőrinc mennyasszonyának a feleségül vétele, megint csak erős morális és öntudati kérdéseket vet fel… A verseiben és morális töprengéseknek is beillő prózájában csaknem erkölcscsőszként szereplő íróról kiderül, hogy gátlástalanul hódítgatja és teszi szeretővé, meg feleséggé az írók és költők feleségeit menyasszonyait… Ezen későbbi tények ismeretében teljesen érthető, hogy Babits, az érett öntudatával elkövetett szerelmi, párválasztási bonyodalmak előtt, milyen árnyék-én által működtetett morális forrásokból ihletődött a 1913-ban, tehát a 33 évesen megírt A gólyakalifa című regénye írásakor.
Persze, hogy belső élményekből, és ebben a regényben, legalábbis ennek a lényegi mondanivalójában nyilvánul meg Babits amorális gyökereinek a luciferi zsenialitása, és döbbenetes szellemi potencialitása. Ott az a luciferi tehetség még teljes pompájában és abszolút nyersen elsül, mint ahogy gondolati patronjait is, „ártatlanul” süti el itt Babits. Minden gondolat végéra az árnyék-én teszi a pontot. Minden az árnyék-én kontrollja alatt történik. A gólyakalifa című regény szomorú - És talán nem túlzás azt állítanom, hogy - spirituális szempontból egyszerűen rettenetes üzenettel és „megoldással” fejeződik be. A főszereplő álombeli alter egója, tehát az árnyék-énje az öngyilkosságig sodródik. És nem elég, hogy a főhős ezt álmában megteszi, de az álom hatására, az árnyék én, magával rántja az éber Tábory Elemért, az anyagi világ realitásában élő eredeti főhőst is. Vagyis nem a „gazda” szabadul meg az árnyék-éntől, hanem az árnyék-én át veszi a vezérlést, a gazda helyét átveszi, és annak az életéről lemond, mivel, egy adott ponton túl, mára az árnyék-én élete és problémái lesznek a fontosabbak, azok lesznek reálisak és az árnyék-én kilátástalan élet-szemléletének a tipikusan elveszejtő árnyék-éni megoldás-javaslatára a gazda, Tábory Elemér engedélyt ad. Babits tehát belülről ismerte az árnyék-ének által generált, un. pszichés – mániákus! – öngyilkosságok fenomenológiáját, még mielőtt a pszichiáterek és a pszichológusok megfigyelhették és leírták volna!
Sőt, a főhős, Tábory Elemér ezen problémájának megoldására, vagyis az öngyilkosság szükségességére, un. külső jeleket, üzeneteket vélt felfedezni környezetéből, egyenesen odáig elmenően, hogy állítólag még a főhős szerelme is „ezt a megoldást” sugallta (volna…). Lehetséges, hogy luciferi zsenialitással bíró Babits is felfedezte azt, amit K.G, Jung úgy ír le, hogy Az áldozat mindig megkeresi a gyilkost”. Vagyis a rezonancia törvényének a párkapcsolatokban való érvényesülését. És annak az alapján, a gazda valós szerelme is egy ilyen, a Tábory árnyék-énjének megfelelő negatív gondolkodású személyt helyezett a regényben. De reálisabb az, hogy a főhőssel az árnyék-énje értelmezteti félre a szeretője szavait és kijelentéseit és az keresi mindenben az igazolást, sőt, az engedélyt, vagy egyenesen a biztatást az öngyilkosságra, akárcsak manapság az arab kamikázé-dzsihádisták az Allah jeleit arra, hogy miért kell úgy öngyilkosok lenniük, hogy lehetőleg minél több „tévelygőt” rántsanak magukkal a halálba, ahhoz hogy ez által az Allah akaratát teljesíthessék.


Zárásképp:
Nekem Babits nem volt soha a kedvencem költőként, annak idején a sokkal szenvedélyesebb és polgárpukkasztóbb Baudelare-ért rajongtam, és példaképemnek is őt tartottam. Most találtam rá egy Babits versre, melynek pesszimista és megkeseredett gőgöt sejtető cime felkeltette a figyelmem, és meglepetten vettem most tudomásul, hogy én is, akaratlanul is ilyen verseket irtam szintén keserű gőggel, de még a költői kép is hasonló... mert magam is "por"-nak neveztem meg azt, amit e világban akkor lenéztem... Ez bizony az árnyék-én nagy játszmája: külső eredményekre sarkallni, nagy élményekre, világi külső realizációkra, csillogásra, trófea-gyűjtögetésre, hogy az élet habos torta legyen, de minimum a szerelem mindenképp! És ha mégsem, akkor aztán kő kövön nem marad, mert akkor minden szakralitást sárga földig gyalázni kell! Pedig a varázslat nem kívül van, nem kívül történt.


"Babits Mihály: Csak posta voltál

Ki ugy véled, nyomot hagysz a világnak,

kérdezd a szőnyeget mely dupla lábad
nehezét únja s rímét ismeri:
marad-e rajta valami magadból,
vagy csak az utcán cipődre ragadt por
amit emlékül továbbadsz neki?

Aztán menj ki és kérdezd meg az utcát
melyet oly égve és merengve futsz át
naponta többször hogy már, azt hiszed,
minden ház lelked mély szineit itta
s lelked rongyait lengi mindenik fa
s a sarki szél is tégedet sziszeg,

kérdezd és olvasd amit rájuk irtál,
s vedd ki a szélből mit beléje sírtál
mint gramofonba mely megőrzené:
miről beszélnek? Régibb otthonodról
s a vad hegyekről, melyek alul egykor
közéjük jöttél, s amelyek felé

emléked visszanéz közűlük; ez vagy
te, ez az emlék! egy csöpp Fogaras vagy
Pest közepén, azt hordasz és vetítsz,
s ha árnyat festesz a város falára,
az csak a hűvös havasoknak árnya,
mely rádtapadt s amelyet közvetítsz.

Nem! hiszen ott is csak valaki voltál,
és a hegyekkel egy csak ott se voltál.
Mi voltál ott? keresd tovább magad!
Ott nyájas szőllőtőkéket cipeltél
s a barbár csúcsoknak nemet feleltél,
mert szülőfölded felelt általad.

Nagyapád háza s a szelíd Dunántul:
de abban se lelheted igazánbul
magad lelkét, lázadó siheder!
Más voltál ott is! más táj, messzebb útak
voltak még amik rajtad áthuzódtak
s csak posta tudtál lenni és meder.

Életed gyenge szál amellyel szőnek
a tájak s mult dob hurkot a jövőnek:
amit hoztál, csak annyira tied
mint a por mit lábad a szőnyegen hagy.
Nem magad nyomát veted: csupa nyom vagy
magad is, kit a holtak lépte vet."

_________________
"Egy csepp realizáció többet ér egy könyvtárnyi elméletnél." - Hamvas
És: A bolondság az egyetlen pajzs, és az egyedüli biztos talaj.

http://aldottelet.com/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2018.01.02. 18:58 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4088
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
III.

„A hitet”, aminek a lényegét fentebb leírtam, sokan felfogják az eszükkel, de mivel nem teszik az életük vezérelvévé, illetve nem helyezik a lényük és a sors- és az életképzeletük középpontjába, gyakran van úgy, hogy - És nem csak néha – néha: bizonyos, különös mentális koncepciót igénylő, szélsőséges sorshelyzetekben! -, hanem akár hetekig, vagy hónapokig is, megfeledkeznek róla. És akkor hiába a korábbi megvilágosodás, mert észrevétlenül, de újra alárendelik magukat az árnyék-énüknek. Mindezt addig, amíg egy súlyos betegség, vagy egy megrázó életesemény (Baleset, egy nagyon közeli személy hirtelen elvesztése, munkahely-megszűnése, stb.), rá nem döbbenti őket, hogy újból és újból „fordított irányba haladtak”. Cafyis: vissza – éltek, ahogy Hamvas Béla írja, az árnyék-énjétől való megszabadulásának a vélt történetében. Azért írtam, hogy vélt, mert ő maga vallotta be az élete végén, hogy az Ikrek karmától való megszabadulás legfontosabb követelményét: a „belső realizációt”m vagyis a Nyilas által megtestesített Feltámadás állapotát nem sikerült elérnie.

Az hit és ez által az időszakos, vagy teljes elvesztésének a legnagyobb veszélye az Ikrek, a Szűz és a Halak karmának a legfőbb jellemvonásainak a különböző, más konstellációkra jellemző negatív vonásokkal keveredő, kombinációjában találhatjuk meg. És ez nem más, mint a filozófiai, vagy a technikai spekulációval elegyedő halasztás vétke. Ezek egyesített hatása alatt a gazda észrevétlenül azon kezd spekulálni, hogy vajon mekkora az adott éket-helyzetben az esélye és lehetősége a boldogságra, amennyiben még nem tud elköteleződni, mivel ezt és ezt még meg kell tennie, ezt és ezt a külső megvalósítást még el kell érnie. És hogy ezen, a számára kívülről adott, vagy csak a jövőben elérhető külső körülmény által állítólag biztosított kedvező lehetőségen belül, képes-e most boldog lenni, vagy "majd csak később"? Majd akkor…, „ha meggyógyultam, vagy ha sikerül ezt és ezt az állapotot, vagy körülményt elérni, meg amazt annyira elfelejteni, hogy ne fájjon, vagy ha el intéztem ezzel és ezzel ezt és azt, majd ha kipihentem magam, ha elvégeztem ezt és ezt az iskolát, vagy egyetemet. Ha a lakást megvettem, vagy a házat felépítettem, ha ennyi és ennyi pénzt kerestem és félretettem, vagy ha meg találtam a páromat, ha feleségül vettem, vagy férjhez mentem, ha megfogantam, ha megszültem, ha gyermekemet felneveltem, ha ebből és ebből kigyógyultam és vissza nyertem az erőmet, ha megerősödtem, ha vissza nyertem a nyugalmamat, az odafigyelési és az odaadási képességemet, ha megtanultam autót vezetni, vagy magam fegyelmezni és nem idegesedek fel, ha a gyermekeimre, illetve azok után főzni mosni, mosogatni, takarítani kell, stb." – Majd akkor, majd máskor, mindig a jövőben és soha sem most, soha sem a jelenben.
Nos kérem, ez a mindig a jövőben élés, ez a jelennek a fiktív jövőért való elárulása nem más mint a hitetlenség, illetve az éberség-vesztés és hitehagyás jellegzetes magatartása, az árnyék-énnek való „önkéntes” alárendelődésnek az emberiség-szintű jelensége.

A mágia szakértők (Pl. az agykontrolosok) azt mondják, hogy a boldogság nem más, mint a mágiában való hit és a megfelelő technikákkal végrehajtott tárgyi képzelgés következménye. Mert például, minél nagyobb mértékben elhiszed azt, hogy már meg is kaptad azt, amire vágyakozol és amiről magadnak határozott képzeteket alkotsz, annál biztosabb, hogy meg is kapod. És csakugyan, ezt is és azt is el lehet érni, nem csak szorgalmas kétkezi munkával, vagy gazdasági csalással és szélhámoskodással, ügyeskedéssel, hanem a mágikus erejű képzeletünkkel való "munkálkodás" segítségével is. Arról viszont nem szólnak az agykontroll-sikerek, hogy az agykontroll-gyógyszereknek, milyen sorsrontó „mellékhatásai” is lehetnek, illetve, hogy mágiázással, nem lehet elérni semmit, ami a horoszkópunkból kiolvasható megváltódási – karma-oldási – életprogramunkban, az isteni élettervünkben nincs benne! Ráadásul, ezzel az un. ezoterikus önámításoknak a lényegéhez is elérkeztünk, amit ugyancsak az árnyék-én hatására követnek el az un. hívek, mivel az, hogy ezt el tudjuk hinni, hogy a mágia jelensége létezik és úgymond működik, csak látszatra hit kérdése! Valójában ez, tehát az igazi un természetes mágia létezésének a megtapasztalása, annak a magas rendű értelemnek, amit hitnek is lehet nevezni, csak egy kisebbik része. Egyrészt.

Másrészt, azt is bárki beláthatja, hogy azok alapján amit a hitről leírtam a második fejezet végén, egyáltalán nem hit kérdése az, hogy egészséges férfi tud csákányolni és lapátolni, ha erre szükség adódik. Vagy az, hogy érettségizett személy minimum a négy aritmetikai alapműveletet tudja és bizonyos dolgokat ki tud számolni ezek segítségével. Szóval nagyon kényesen kell bánni a hit kérdésével is, mert a hibás tájékozódás következménye esetén, végül mindig kiderülhet az, hogy nincs hitünk, vagy az, hogy mindössze naivitásunk következtében hittünk el dolgokat, illetve várjuk el magunktól, vagy a társunktól – társainktól a hitet, miközben nekünk is csak vakhitünk van és misztikus, vagy vallásos fantazmagóriákban, vagyis szellemi Bábeltornyokban hiszünk. Még egyszer leírom tehát, hogy a hit nem más, mint annak a magasrendű értelemnek a személyes elsajátítása, hogy a teremtés eredeti célja és rendeltetése pozitív, hiszen ő maga is az abszolút boldogságból jött létre, vagyis abból a magasrendű intelligenciát is tartalmazó szellemi – spirituális és kauzális állapotból, amit Isteni, vagy abszolút létnek nevezünk. És amely megértési állapotban képesekké válunk kizárólag pozitívan és kreatívan, gondolkozni, érezni és főként: képzelegni. Ami viszont nem jelenti ugyanazt, amit az agykontrollosok tesznek, hogy bármiről, amiről azt képzelik, hogy őket boldoggá tehetné „ha meg volna” (vagy, „ha nem volna” – pl. a férjüknek vagy a feleségüknek vagy a gyermeküknek, vagy a vejüknek  egy általuk képzelt rossz szokása.), akkor boldogak lenének… A hit tehát nem előfeltételek létének, vagy nem létének a kérdése! Az árnyék-én viszont éppen arról ismerhető fel, hogy folyamatosan előfeltételeket és kitételeket támaszt!

A valós hit - Tehát az, amelyiknek van kétségtelen, de a lineáris – tudományos logikával követhetetlen, megmagyarázhatatlan és kiszámíthatatlan, pozitív, un. „mágikus” következménye. -, felveti tehát a naivitás és az önámítás kérdését, illetve elkerülhetetlenné teszi naivitásból eredő téveszmék és tévképzetek, illetve a rögeszme-gyártás és realitás-vesztés jelenségének a megemlítését is. Hiszen ezek az árnyék-éneknek a legkedveltebb búvóhelyei, gazda-irányító vezérpultjai! Az eddigi tapasztalataim alapján például, nem hiszem azt amit az ezoterikában realitásként kezelnek. Ti., hogy édesapaként, a gyermekeim sorsára nagyobb befolyással lehetek, közvetlen mágikus úton, mint az édesanyjuk, akiről ki derült számomra, hogy igen is, akaratán és öntudatán kívül is befolyásolja azoknak az életét közvetlenül, mivel mindig akkor lettek betegek, vagy akkor érte őket valamilyen kisebb, vagy nagyobb baleset, amikor (És ez mindig kiderült utólag.) ő nagyon intenzíven küzdött valamilyen elfojtott és elrejtett lelki problémájával. Ezért, bármekkora hitem is lenne, addig nem lehetek teljesen nyugodt huzamos időszakban, amíg azt nem látom, hogy valamelyest felébredt és némi hibabelátással bír afelől, hogy miket tett velünk, tehát, amíg nem érdekli az, hogy az erkölcsi önámításainak negatív hatása van a gyermekeinkre közvetlenül. (Például az éjszaka Etelka megint visítozott álmában mint nyáron a sátor-táborban, amikor az édesanyja betegesen szerelmes lett abba a barátomba, aki miatt aztán másodszor is szétszabdalta a családot.).


Ugyanakkor azt elhiszem, hogy az egoizmusomat kiaknázni igyekvő, illetve az egoista késztetéseim jogosságát igazoló árnyék-énemnek soha nincs igaza. És abban is hiszek, hogy bárhogy is adódik, az életet maximális felelősséggel kell végig élnem, még akkor is, ha az Emőke misztikus nyakassága és esetleges további felelőtlenkedései miatt, egyelőre még jó sokáig be lehetek rezelve attól, hogy hirtelen igen nagy adag negatív energiát pumpál át a gyermekei aurájába, vagy valami olyat tesz, ami azokat végzetes következményekkel járó tényleges veszélybe hozza. (Utólagos megjegyzés: ez a 8 évvel korábbi félelmem be is igazolódott, amikor annak érdekében, hogy a gyermek-tartási díjtól megszabaduljon, a 18 évét éppen, hogy betöltött, legnagyobb lányunkra valósággal rá uszított egy annál 9 évvel idősebb, de teljesen hibásan nevelt pszichopata fiatalembert, hogy azt szédítse el és szöktesse el a családjától.) Pl. külföldre akar menni velük és ott asztrológiai előadást tartani, amikor világos, hogy egyelőre örvendhet, ha az ősszel elkövetet vétkeinek a következményeit ki bírja. - Nagyon óvatosnak kell lennünk tehát a hit kérdésével, amelyet nem szabad összetéveszteni sem a vallásossággal, sem a mágia minden karmikus feltétel ellenére működő, korlátlan lehetőségeibe vetett, fantáziadús misztikus vakhittel.


V. Kiemelkedő, tanulságos esetek


A hangoltság- és vonzás, valamint a fejlődés törvénye alapján, néhány nappal, a fenti tanulmány megírása után egy olyan személytől kaptam horoszkóprendelést, akinek mind a szellemi-lelki állapota, mind az élethelyzete jellegzetes mintája volt az alig leírt Ikrek- és árnyék-én jelenségnek. Természetesen, a diszkréció szellemében, mind a neveket, mind az idő-vonatkozásokat átírtam.


/> Kedves Szilárd!
.///

/
Egypetéjű ikerpár tagjaként születtem, az ikerpárom két héttel a
születésünk előtt meghalt.

/

/Férjem sajnos nincsen, de van egy zavarosan kusza élettársi viszonyom. Az első kapcsolatom öt éve kezdődött Árpáddal. Ez a kapcsolat valójában még mindig nem zárult le, s ez a fő-fő problémám, amiért megkerestelek. S bármennyire szégyellem, de, mialatt ez a kapcsolat tartott és tart, nekem volt több más szexuális kapcsolatom párhuzamosan. Aki ezek közül igazán lényeges, Zsombi, aki 1977. május 2O-án, született.
Jelenleg együtt élek Árpáddal, de nem akarok. Az én lakásomba fogadtam
őt, mert érzelmileg képtelen voltam elengedni és ez azóta is így van.

Megismerkedésünk utáni két éven át nagyon szerelmesek voltunk egymásba, de távkapcsolatban éltünk és én egyetemre jártam, ő nem, és talán logikus, talán nem, de tény az, hogy a kollégiumban ért sok kísértés között, én eltávolodtam tőle érzelmileg, miközben, egyúttal ma is úgy érzem, hogy mégis csak hozzá kötődöm érzelmileg legjobban minden ember közül. De ez a kötődés amilyem mély, nekem ugyanakkor éppen olyan terhes. Jenőbe szerettem belé először Árpád után- és mellett, pár hónapig tartott a kapcsolat, visszament Erdélybe, valószínűleg az volt s megszakadás igazi oka, hogy nem tudtam érte elhagyni Árpádot. Azután volt egy Loránd nevű fiú, akibe sosem voltam szerelmes, de sokáig próbált meghódítani, várni rám. Azután találkoztam Zsombival, akibe máig szerelmes vagyok, Másfél évig voltunk együtt, úgy, hogy neki is volt párhuzamosan egy távkapcsolata sajnos. Aztán Angliába ment tanulni és onnan szakított velem, gondolta, így könnyebb lesz. Azért szakított velem, mert Árpádot ide engedtem költözni, a lakásomba. Fel sem fogtam, hogy ettől ő elborzad majd és, hogy szakít velem. Kint az egyik csoporttársa a barátnője lett, azóta is vele van, nem boldog, hízik és epebántalmai vannak. Nagyon szeretem és nagyon szeretnék vele lenni, de nem lehet. Mártonnal másfél hónapig jártam Zsombi után, csak hittem, hogy szerelmes vagyok belé, tőle megtanultam azt, hogy egy fiú akkor is reagálhat higgadtan és szeretettel, ha elhagyom őt. S hogy nem kell félnem. Ő volt talán eddig a legspirituálisabban élő ember, aki nap mint nap az egyetemes törvényeket betartva él, úgy, hogy nem igen érdekli a spiritualitás, csak éppen ő maga tele van vele, annak a racionális tudta nélkül.
Szégyellem a fenti listát.
Amikor összejöttem Zsombival, nem sokkal utána csúnya térdszalag-szakadása lett. Ezt megelőzően felborultunk egy kisbusszal, barátokkal együtt, de senki nem sérült meg, holott akár meg is halhattunk volna.
Árpád előtt mindent megpróbálva titkoltam az egyéb dolgokat, de persze
a legfontosabbra, Zsombira rájött. Annál inkább ragaszkodik hozzám sajnos.

Betegségeimet illetően, miután elhagyott Jenő, tüdőgyulladást kaptam.
Én jelenleg, illetve már vagy 5 éve azon gondolkodom éjjel-nappal, hogy szakítsak-e Árpáddal és ha igen, hogyan mondjam meg neki és képtelen vagyok rá. Sokszor elhatározom, s amikor meg kéne mondanom, bele se tudok kezdeni, inkább másról beszélek.
Vasárnap is elterveztem egy ilyen beszélgetést, de végül csak kerülni
bírtam őt. Míg végül késő este szeretkezni kezdtünk és véletlenül belém jutott némi sperma. Ezért tegnap és ma dolgozni sem mentem, esemény utáni tablettáért mentem az orvoshoz, amit bevettem és borzasztóan szomorú lettem, mert úgy éreztem, ha egyesült már bennem egy hímivarsejt a petesejttel, akkor én most gyerekgyilkos, életgyilkos vagyok. De Árpád kijelentette, hogy nem akar még gyereket, ez is fájt, de nem csodálom, és én sem tőle.
Zsombival szombaton beszéltem, aki azt mondta, hogy ha lezárta a
kapcsolatát a jelenlegi barátnőjével nem tartja elképzelhetetlennek, hogy újra együtt legyünk, bár jelenleg minden érzése tompa vagy kihűlt, mert eltávolodott tőlem, amikor Árpád ide költözött hozzám.
Ám azt hallani, hogy azt mondja, hogy jelenleg nem úgy érzi, hogy
szerelmes belém, szörnyű volt.
Tudom, gyönyörű egy történetem van...ezért kérek segítséget.

Barátsággal,
Aranka

/

/Kedves Aranka!

Csatoltan küldöm a legutóbb írt tanulmányomat is az Ikrek-karmáról, mivel a tied tipikusan erről, az árnyék-én problémáról szól. Amennyiben ugyanis, megnézed a képletet láthatod, hogy a Merkúrod együtt áll a Vénusszal (8. házban), a Szaturnuszod a Plútóval (9. ház, tehát amúgy is szükséged lesz a személyes metafizikai ismeretszerzésre is), a Jupitered az Uránusszal (11 ház) és a Sárkányfarkad a Neptunusszal. Hát mi ez, ha nem tipikusan, rejtett Ikrek-karmával terhelt képlet?! - Nincs tehát amit csodálkozni a jelen helyzeteden! Küldöm az ide vonatkozó tanulmányt. Esetleg, ha a tanulmány olvasása után, írnál még valamit mindezekkel kapcsolatban - bármi, amiről úgy érzed, hogy értékes és fényhozó gyakorlati tény lehet, szívesen veszem./

/ Ugyanakkor, nagyon fontos, hogy mindezektől mihamarabb megszabadulj a téged elveszejteni törekvő és ezért mindenféle új, szerelmi boldogsági lehetőségeket sugalló árnyék-énedtől az asztrológiai karma- feltárások és a megfelelő tanácsadás segítségével, mivel a sorsképleded alapján, de korodtól fogva is, minél hamarabb édesanyává kell válnod (Persze, nem ebben az arnyék-énnel terhelt állapotban!), mivel a Holdad az V. Házban, az önkifejezés és önmegvalósítás életkörében, valamint az érett öntudat kifejlődését megtestesítő horoszkópházban áll!
- Itt majd rengeteg mondanivalóm lesz, arról, hogy miként viselkednek infantilisen veled szemben a szerelmeid, illetve te velük szemben. - Esetleg erről is írhatnál...

Barátsággal: Szilárd/

/ /

/Kedves Szilárd!

köszönöm a gyors választ, rendkívül örültem neki, a csatolmányoknak is.
Amikor azt írtad, hogy nincs amin csodálkozni a helyzetemen, nekiálltam sírni. Régóta szenvedek és érzem a felelősségemet és mégsem oldom meg a helyzetemet.

Egyébként már ismertem a tanulmányodat az iker-karmáról, végiglapoztam a tanulmányaidat és amihez a cím alapján közöm lehet (persze bizonyára végső soron valamennyihez...) azokat el is olvastam. De most elolvastam ezt még egyszer, és leírom, ami eszembe jut. Hogy édesanyám hogy érezhette magát, amikor fogantam, nem tudom, meg kell kérdeznem, hátha kiderül valami, mert igyekszik őszinte lenni, azt hiszem, mióta látja a borzasztó életvezetésemet; én tudom a családból egyedül az abortuszát is...és most úgy érzem, hogy sajnos, beálltam mögé a sorba.
Szóval az édes-anyáam az egy kérdés, azt el tudom képzelni, hogy világ életében ambivalens érzelmei voltak apa iránt, mindig nagyon szerelmes volt belé, közben meg talán az első hónapoktól egyúttal gyűlölte is, mert teljesen más volt, mint ő, apa egy lelki terrorista.
Ami viszont engem illet, az árnyék-én leírást nagyon találónak érzem. Mostanában (pár éve) a tükörbe is alig bírok belenézni, hacsak nem hogy elsminkeljem a hirtelen feldúsult pattanásaimat munkába menet, de a saját szemembe nem bírok sokáig belenézni. Azt érzem ugyanis, hogy egy gonosz, keserű valaki néz vissza, akiről igenis azt éreztem, mielőtt erről olvastam is volna, hogy halott. (Az aurámban maradt, de pár hetes magzatkorában elhalt ikertestvérem tudniillik.) Egy szenvedő szörny, akit sajnálok. De félek is tőle. Azért nem tudom sokáig nézni, mert borzongok tőle, félek tőle. Azelőtt ha a tükörbe néztem, szimpatikusnak találtam az arcomat, tudtam, hogy az enyém és mindig magamra mosolyogtam. Most már mosolyról szó nincsen. Olyan, mintha nem én lennék. És általában is ezt érzem, mintha nem is lennék itt, mintha nem is az én testem volna ez a test, mintha valaki más élné az életemet. A bűntudat, az az enyém, egyedül azt érzem magaménak.
És konkrét eseményhez tudom kötni ezt a bekattanását valami negatív programnak, az árnyék-énem teljes jelentkezésének. Amikor először megpróbáltam szakítani Árpáddal, 2005-ben, és láttam az ő mérhetetlen fájdalmat, és magam is sokkoló, brutális fájdalmat éreztem. Illetve akkor még csak sokkoltan felutaztam Árpádhoz Budapestre, ő szavakkal azt mondta, amit elvártam tőle, hogy akkor ő elmegy, ha így döntöttem, s akkor hagyjam is őt békén. De másnap, mire én már Budapesten beszédelegtem még mindig sokkhatás alatt az egyetemre, ő már tíz sms-t írt, hogy menjek vissza hozzá, és én, az akaratom ellenére, visszafogadtam őt...és tessék, azóta is együtt vagyunk és keserítjük egymás életét. Onnantól fogva, kisebb fény-bevillanásokkal, lehetőségekkel, amiket mind elszalasztottam, folyamatosan csak romlik az életem. Régen mindig volt az arcomon egy levakarhatatlan mosoly, és bolond optimista voltam, mások fürödtek a könnyedségemben. Mostanra egy állandóan szorongó, félős, gyakran agresszív, rosszkedvű ember vagyok.

A szerelmeimmel kapcsolatban amit írtál az infantilizmusról..., nem nagyon tudom, pontosan mire gondolsz. Vagy csak nem akarom tudni…, nem tudom. Hogy gyerekesek vagyunk egymással, hát biztosan, de akkor én nem tudom, hogyan kell felnőttesen, vagy ha megpróbálom, az érzéseim eltérítenek, vagy haragszom vagy nem tudok dolgokat elfogadni. De nem tudok mit írni. Árpáddal régen imádtuk egymást, és valóban, most már össze se lehet azzal hasonlítani a kapcsolatunkat. Nem is tudunk igazán beszélgetni, mert az igazat nem mondjuk el egymásnak.. Zsombival tudom, mindig is abszurd volt a kapcsolatunk, mégis úgy vágyom rá, hogy ő legyen életem legfontosabb része és én az övének, miközben Árpáddal élek és gőzöm nincs arról, hogy ezt az állapotot miképpen szüntethetném meg.

Hálával
Aranka
.................................................../

/Kedves Szilárd!

Amint elküldtem az e-mailemet, eszembe jutott még valami az ikrek-karmával kapcsolatban.
Egyszer az történt, hogy megkezdődött az egyetemen a nyári szünet, Árpád otthon volt Zalaegerszegen, akkor már egy éve nagyon szerettük egymást. Felhívtam ide hozzám a lakásomba, hogy zavartalanaul eltölthessünk pár napot itt Budapesten, nagy szerelmünkben. Akkor először le is feküdtünk egymással, persze esetlen történet volt az egész, de közöttünk már olyan bizalom volt, hogy szégyenkezni egymás előtt nem kellett. Még aznap utaztunk hazafelé a szülői házakba és a vonatjegy-vásárláskor nagyon becsaptak bennünket. Árpád szegény volt, nekem apukám mindig jól keresett és a vonaton a kalauz büntetését teljes egészében én fizettem ki. Árpádnál annyi pénz összesen nem is volt. Én ezt még úgy próbáltam lerendezni magamban, bár őszintén szólva zavart, mert én voltam a lány, és hirtelen úgy éreztem magam, mint egy anya, aki a kisfiának fizet.
Persze ez ütközött az elveimmel, ez az érzés, mert sosem szerettem jómódúnak lenni, mert kirekesztve éreztem magam a gyerektársadalomból, és soha de soha nem néztem én le akármilyen szegény embert. Megtanítottak rá, hogy vannak szegény és gazdagabb emberek és ez attól teljesen független, hogy valaki jó vagy rossz ember. De mondom mégis rossz érzés volt, hogy én fizettem ki mindent, és ezt Ádám meg valahol tudattalanul meg is érezhette és olyan idegen módon agresszív lett a kalauzzal. Én utána rettenetesen szégyelltem magam. De ezt alig mertem bevallani magamnak. Amikor éppen nagyon boldognak kellett volna lennem, mert először töltöttünk sok időt csak ketten, az első szeretkezésünk után voltunk. Ehelyett rémesen éreztem magam. És otthon este olyan történt, ami még sosem.
Számomra teljesen irracionálisan sírni kezdtem és végtelen kétségbeesésbe zuhantam és szorongtam, féltem, valamitől, nem tudom, mitől és életembe először keresni kezdtem az ikertestvéremet, hogy lehet és azt is gondoltam, hogy talán nem is volt igaz, amit a szüleim mondanak, vagy ha igen, lehet, hogy mégis él, és úgy zokogtam és viselkedtem, mint egy őrült. Másnapra elfojtottam magamban az egészet és éltem tovább az életemet és folytattam az Árpáddal való kapcsolatomat, nem beszélve a vonatos aggályaimról, de már talán akkortól fogva semmi nem volt az igazi.

Az általad feltett kérdések közben is gondolkoztam, Igazad lehet, valahol infantilisen viselkedünk egymással, ha jobban belegondolok. Hiszen Árpáddal is Zsombival is egyfajta gyerekhangon szoktunk kommunikálni, kicsit úgy eljátsszuk a gyereket vagy nem is tudom. /

/Hát még ezt szerettem volna.
Köszönettel: Aranka"/

Arankának elkészítettem a horoszkópját, és természetesen a legelső asztrológusi tanácsom az volt, hogy a két szerelme közül, valamelyiket, és lehetőleg a nála jóval fiatalabb, az apai öntudattól és felelősségvállalástól iszonyodó, és magát Arankával eltartató Árpádot azonnal seprűzze ki a lelkéből és a lakásából. Nem tudom, mennyire fogadta meg a tanácsomat, illetve, ha meg is fogadta mennyire sikerült életének ettől a szemtelenül vastag kettősségétől megszabadulni, hiszen a kettősség mindig a határozatlansággal jár együtt és a mind a szerelmi érzések, mind a gyávaság, még ha kettős tudathoz kapcsolódnak is, nem szűnnek meg automatikusan attól, hogy a külső kerttős állapotot megszümtettük. Az viszont biztos, hogy az élete tragédiáját okozó fő problémát, illetve annak a karmikus gyökereit és annak a szövődményeit, a többi karmikus problémájával együtt, tudatosítottam és ez a tudatosság mindenképpen elvezeti majd a sorsa rákfenéjének és az élete fő gondjának a feloldásához, női sorsa megoldásához és beteljesítéséhez, el egészen az Ikrek-karmára és az árnyék-én sugallataira jellemző infantilizmus (Tudattalan személyes felelősség-hárítási kényszer) megszüntetéséig. Persze, sem az Arankával folytatott elő-levelezés, de még a tanulmány sem tudja elég érzékletesen vissza adni azt, hogy mi is történik tulajdonképpen az árnyék-énnel terhelt személyek lelkében, tudatában. Ezt hivatott pótolni a lelki társamnak, Joó Viola asztrológusnak az ide vonatkozó, komoly asztrológiai és metafizikai értelmezésekkel ellátott tanulmánya.


Amint viszont, az a fentiekből is sejthető, az árnyék-én az általa gyártott megtévesztő tévképzet-gyártásával, nem csak az öngyilkosságokat, az alkoholizmust, a drogozást és mindenféle beteges és törvénytelen függőséget képes előidézni (A személyi függőséggel együtt) *, de tulajdonképpen ő áll még az un. tiszta és kölcsönös szerelmi kapcsolatok szétzüllésének az alapjánál is. Tehát nem csak a különböző háttér-érdekek miatt létrejövő élettársi és házastársi viszonyok „logikus” felbomlásának az alapjainál. Ahogy Hamvas Béla írja: bekúszik a szerelmesek csókjába is, és megrontja azt. Vagy, ahogy Benkő Sándor, az Omega együttes vezetője is meglátta ezt még a 70-es években: (Az időrabló) "Középre fekszik harmadiknak s titkon át ölel."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az egyetemes törvények alapján, csak két féle, valóban törvényes függőség létezik: A gyermekek függősége az önellátásra és önfenntartásra képes szülőktől, és az egymást és az Istent, vagyis önmagukat erkölcsileg komolyan venni képes - hűséges! - szerelmesek, élettársak, házastársaknak az egymástól való szexuális függősége. Minden más fajta függőség törvénytelen. Lényegében még a felső fokú tanulmányaik folytatása közben felnőtté váló "gyermekeknek" a szüleiktől való gazdasági függősége is.

(Folytatása következik)

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2018.01.24. 15:40 
Offline
Asztrológus
Asztrológus
Avatar

Csatlakozott: 2008.09.17. 16:18
Hozzászólások: 813
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Oroszlán
Aszcendens: Oroszlán
A legsúlyosabb árnyék-énes bűnök

Ez is egy fejezet az árnyék-én(jeink) leleplezéséhez, még pedig nagyon fontos.

A legsúlyosabb bűnök a szellemben, tehát amelyek leginkább gonosszá és örökkön hazug és önámító tévelygővé tehetnek minket, a következők: a szerelem elleni vétkek, a család ellenes vétkek és az isten-ellenes vétkek.
Az árnyék-én általános, elveszejtő játszmája, hogy mindig ezek közül valamely végzetes bűnbe esést sugallja a gazdának, és amennyiben elkövetteti és abban a szembeállított, ellenérzéses, haragvó, elhárító állapotban tartja hosszú ideig (hetekig, hónapokig, évekig) utána, azért, hogy megakadályozza a gazdának a végzetes bűnből és a bűn általi, eleinte csak rejtett gonoszságból való felébredését, hitelteleníteni próbálja mindazokat, aki eme vétekkel, akárcsak jó indulatún is szembesítik a gazdát, sőt! – Ilyenkor főként és a lehető legdurvábban igyekszik az illető személy az árnyék-énje hatására a józanító, figyelemfelhívó személyeket rágalmazni, hitelteleníteni, az életéből, sőt, akár a társadalmi életből is eltüntetni azt, aki jó indulatúan, öncélúságtól mentesen, és értelmesen - komolyan vehetően figyelmeztetni tud másokat ezekre a súlyos vétkekre. Főként azokat, akik ezt jó indulattal és hitelesen teszik! Hiszen ők a legveszélyesebbek az árnyék-én(ek) számára.Az árnyék-én arra veszi rá az embert, hogy ne lásson különbséget a legsúlyosabb, igazi vétkek és az apró, önmagukban még hibáknak sem nevezhető részletek között. Kiragadnak a másik ember mondataiból, szavaiból, megnyilvánulásaiból, egyszerű, pragmatikus tetteikből egy-két apróságot és aköré pedig egy sátáni személyt leíró elméletet-gyártanak – az árnyék-énjük hatására. – Mindezt az „okos” árnyék-énjük hatására. (lásd, esetünkben a gerle Éva-féle rágalom hadjáratot.) Érdekes, hogy az interneten sokkal több nő esik ilyen vad, rágalmazási, hiteltelenítő lázba (Pl. a privát levelekben ránk rontó – vélhetően Galambos Adrienn – aki a mosógépi mosásaim hőfokával kapcsolatosan követelte, hogy bizonyítsam emberi – alapállásomat és asztrológusi mivoltomat és anyai alkalmasságomat :D ).
Az árnyék-én teljesen vakot, sőt: hülyét csinál a gazdából. Vagyis, vagy misztikus vagy materialista vak és fanatikus megszállottá változtatja nagyon rövid idő alatt, és éppen annak érdekében, hogy az, a saját súlyos sors-fontosságú, múltbeli, vagy jelen vétkeivel ne foglalkozzon, hanem, ahelyett, élje bele magát minél mélyebben (A szellemi – értelmi vakulásig és a megbolondulásig!) mások „nagy bűnösségébe”, és ezzel egyben mentse is fel magát (Vagyis, az un. gazdát!). Sokan ebbe a sátáni önfelmentésbe, ebbe a hazugságba őrülnek bele, az így szerzett hamis „bűntelenségükbe”, és bűntudat nélküliségükbe, ártatlanságukba, és tehetetlen kiszolgáltatotti tudatukba, mivel a mélyben nagyon is jól tudják, hogy ez mekkora hazugság. Ugyanis erről addig hazudnak, nem csak másoknak, de első sorban saját maguknak, hogy teljesen relatívvá válik számukra, vagyis az elméjük számára a tárgyi valóság, egyetlen megbízható fix pont sem marad az életükben – emlékezetükben, amire a logikájukat és a racionális gondolkozásukat támaszthatnák. Vagyis egy-egy súlyos hazugság után, amit magukkal elhitetnek, később egyre több mindenről kell hazudjanak, és végül átszövik vele a saját múltjukat, saját személyiségüket is, elárulják és megmásítják a józan állásponjaikat is végül.

Annak érdekében, hogy ne adjak lehetőséget félreértelmezésekre példákat is írok a fentebb említett súlyos bűnökre:
1, Szerelem ellenes vétkek – A szerelemben és a szerelmi partnerben (A másik emberben…) való hitetlenség, a társ személyével szembeni nemtörődömség és kegyetlenségek, durván valóság-mellőző igazságtalankodások, ferdítések, titkolózás, önérzeteskedő haragvások.

2, Család-ellenes vétkek: gyermekekkel szembeni vétkek. A gyermek valós – gyermeki! - személyének a durva semmibe vétele, azok felmerülő valós bajának – problémájának megértésének elutasítása, relativizálása, pszichológiai vagy misztikus átköltése. Mesterséges és szándékos „terhesség- megszakítás” is ide tartozik, amennyiben az illető pl. nem érez bűntudatot később sem. Család-elhagyás, gyermekek testi épségének, vagy akárcsak az életének is a veszélyeztetése az áldozat hibáztatásának és a vétkesek felmentésének a liberális „konfliktus-kezelésével”. A magunk által alapított családdal, illetve az otthonnal - otthonunkkal kapcsolatos durva felelőtlenségek és „jogosnak” vélt haragvások.

3, Isten-ellenes és szakralizás-ellenes, illetve a szent szellem logoszával ellenes vétkek: isten és sors elleni haragvások, és ide tartozik az anyagra (mint tükörre) való haragvás, a körülményekre, a betegségeinkre, a nehéz sors-helyzeteinkre, az általánosan szükséges, morálisan helyes, de mégis nehéznek érzett - vagy könnyű, de mégis „valamiért” (Pl. mert nem neveltek rá!) utált - feladataink iránti gyűlölet.

Tudnunk kellene és figyelembe kellene vennünk, hogy mindig az elsődleges a szellemi funkció, a szellemi szükséglet, ezért tehát az elsődleges, szellemi józanságot és ép elmét és ezzel az egészséget és a testi épséget veszélyeztető bűnök a fent megemlített vétkek és ezekkel nem egy lapon említhetőek az olyan hibák, amik apró figyelmetlenségek, kisebb pragmatikus hibák. Pl. az iparosodás óta nehéz egészségesen élni, egészséges táplálékhoz jutni, illetve kivonni magunkat a környezetszennyezésből. Ezen társadalmi ügyek képviselői gyakran a föld-karmás személyek közül kerülnek ki. Ők azok, akik más emberi bűnökkel nem is akarnak foglalkozni – tisztelet a kivételnek – de kell tudni róla, hogy bizony ezen ügyek képviselői, tehát pl. nagy állatvédők, nagy környezetvédők, gyomor-vallásosak, „táplálkozási mániások”, tisztaság mániások sokszor ilyen szellemi vétkekre süketek maradnak, akárcsak a fanatikus vallásosok. A szellemmel szemben elkövetett bűneiket végső soron dogmákkal kompenzálják a mélytudattalan szintjén agresszív karmával küzdő, szélsőséges helyzetekben kegyetlen és adott esetben embertelen viselkedésre hajlamos személyek.
Vannak olyan un. állat- és természetvédő emberek, akik annyira nem értik az ember rendeltetését, hogy az elméleteikben még embert is kiírtanák a Földről az állatok és a természet védelmében. Illetve vannak olyanok, akik a tárgyi tökéletesség-mániájukban jutnak el ilyen embergyűlölő fokra, ez utóbbiakat még viccek is megörökítik. pl. „Marika nénihez kimegy a rendőr helyszínelni, mert a néni meggyilkolta a férjét, amiért az megint rálépett a felmosott padlóra – a rendőr biztonság kedvéért előbb megvárta míg a padló felszárad, és csak aztán lépett a házba.” És vannak olyan emberek, akik ha gyakorlatban nem is, de képzeletben hetente gyilkolásznak ilyen apróságokért embereket. Sőt: gyerekeket is. És persze lelkileg is terrorizálnak, megálaznak másokat, és nem mindig csak képzeletben. (Ez ttették velünk például Gerle Éváék, miközben azt írták, hogy jól múlatnak a védekezési igyekezetünkön.) A feminizmusnak a ma már nő-soviniszta fasizmussá fajulásával már társadalmi jelenség a nők általi férfiak ellen, gyerekek, vagy más nők ellen elkövetett lelki terror és rágalmazás, hitelrontás. Egyes munkanélküli őrültek úgy állnak neki az általuk irigyelt, felelősebb és eredményesebb embereket hitelteleníteni, mintha csak az volna a dolguk. Mintegy önkéntes társadalmi munkaként. Lásd. A próféta Nagy Attila Pulit, és a hozzá hasonlóan, csak saját magára hallgató, magát hibabelátási képtelenségéből fakadó megállíthatatlanságát, „tank”-ként jellemző, szintén önjelölt társadalmi-”tisztogató” Gerle Évát.

Persze, ahol ezek a tűz-karmával vegyülő, föld karmás inkvizítorok tisztogatnak ott csak az általuk elművelt embertelenségek undorító szennye és fekáliája gyarapodik. Az ők embertelenül materialista és pragmatikus, őrült elméjük szerinti hibákért másokon kegyetlen megtorlásokat elművelő személyek azok, akik ha szellemi kérdésekről van szó, amiben ők esetleg vétkesek és éppen magukba kellene nézzenek, akkor nekiállnak a másik – szerintük – rosszul öltözöttségével, annak a pólója márkájával, haja fésültségével, annak valamikori üdítője cukortartalmával, valamikori tudatlanságával, tájékozatlanságával, tökéletlenségével, kisebb figyelmetlenségével, rossz pragmatikus megoldásaival, rossz beszéd stílusával, és egyéb lényegtelen részletekkel foglalkozni és azok miatt hamar apokaliptikus haragra gerjedni és önjelölt inkvizítori becsületből a másik (nálunk felelősebb, nyíltabb, bátrabb, nyugodtabb, tapasztaltabb, megértőbb, empatikusabb, szeretettel telibb) személyt megrágalmazva – hiteltelenítve megsemmisíteni, eltüntetni az útból. Legalább erkölcsileg.
És nem csak azoknak van ilyen immorális, materialista igazságtalankodási hajlama, akik föld jegyű karmával is rendelkeznek, de azoknak is, akiknek a föld elemhez tartozó horoszkóp-házakban állnak a karma pontjaik, és ebből kifolyólag lettek önmagukat és családjukat eltartani képtelen magatehetetlenek, majd munkakerülő élősdiek. Amint az elején ezt írtam, a legtöbb esetben természetesen, ikrek karmáról, tehát erős árnyék-én befolyásról van szó. Gyakran nem is Ikrek jegy szerinti karmáról, hanem együttállásokról, pl. különösen veszélyes, amikor karmapontok azonos jegyben, vagy horoszkópházban állnak együtt, vagy amikor a sorsképletben a Nap áll együtt az egyik karmaponttal. És ne felejtsük el, hogy mindezt valamely „tűz karma betársulása” teszi harcos igazság-tevővé, illetve a tűz jegyű házakba kerülő karmapont(ok) által jelzett karmikus meghatározódás. Ezek nélkül a föld karmások nem szoktak neki állni mások életébe beleszólni, és főként nem az egy tál lencsséért eladott, hamis erkölcseikkel inkvizitorkodni.
A tűz karmás meghatározodásaik szerinti szenvedélyes természetüket, vagy éppen fordítva: a gyávaságukat, konfrontációs félelmüket a leginkább irányítása alá tudja vonni és eszközként használni (és nagyszerűen még meg is lovagolni) az árnyék én.


Szilárd egyik régi nagy tisztelője, jó barátnője miután szintén súlyos vétket követett el a saját sorsában, és nem akarja érte vállalni a felelősséget, újabban már odáig jutott a gonoszkodásban hogy ilyeneket ír Szilárdnak levélben:
„Az összes tanulmányodnak és szövegednek a hátulzöngéje a bizalmatlanság, a félelem. Nagyon finoman szövi át az egészet. Nehogy a félelemkeltést olvasd ki ebből, mert az is hallszik, hogy óvni akarod a népet a bajtól. De ott van. Gyengébbje ettől még jobban megijed és visszabújik a bejáratottba. Vagy pedig neked feszül nyílvánosan.”

_________________
"Egy csepp realizáció többet ér egy könyvtárnyi elméletnél." - Hamvas
És: A bolondság az egyetlen pajzs, és az egyedüli biztos talaj.

http://aldottelet.com/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2018.01.27. 18:11 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4088
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
V. Amely asztrológiai jegyek által megtestesített karakter-karmák esetében a leginkább jelentkezik az árynék-én.

Az utóbbi években folytatott gyakorló asztrológusi munkám, meg a családban és a baráti – ismerősi körömben zajlott megfigyeléseim alapján, bátran leírhatom, hogy, hiába, hogy az Ikrek-jelenséghez köthető első sorban, de, az árynék-én erőssége és veszélyessége (Tehát annak alattomossága, furmányos – furfangossága, rettenetesen nehéz leleplezése és feloldása.) a leginkább a Szűz – Halak tengelyhez kapcsolódik, és akkor válik nem csak a „gazdára”, hanem a környezetére (Nők esetében első sorban azok gyermekeikre.) nézve veszélyessé, amennyiben valamelyik tűz jegy szerinti (Kos, Oroszlán, Nyilas), vagy Bak - jellegű karmával társul.

A Szűz karma ugyanis, lévén, hogy akkor alakul ki, ha az anyai ági női felmenők egyike, vagy egyenesen az édesanya, valamitől arra kényszerülvén, hogy erősen „oda kelljen tegyék” az eszüket az életük, illetve a családjuk életének a gyakorlati – hétköznapi problémáinak a megoldása érdekében (Átlagosnál butább, ostobább, közönyösebb, iszákosabb, vagy betegesebb, vagy más okokból való „haszna-vehetetlenebb” férjek esetében. Esetleg azok elhalása, vagy más okokból való teljes hiánya esetében.) tehát ilyen szempontból úgymond, erősen mentális – racionális alkatú személyekké váltak (vált), akiknek – akinek, igen erősen, vagy kizárólagosan pragmatikussá alakult, nem csak a gondolkozása, hanem az egész élet-víziója. És, azt a lány-utódjukat, akitől aztán az a lány-gyermek, és – vagy, az a lány-unoka születet, akinek az asztrológiailag vizsgált személy a gyermeke, vagy az unokája, ennek az ősanyának (édesanyának) ebben a szélsőségesen pragmatikus lelki - mentális állapotában fogant meg. Azok születnek tehát ilyen karmával, akiknek az édesanyját már szélsőségesen az un. Józan paraszti esze vezérli, vagy akiknek az édesanyja olyan, tipikus értelmiségi szellemiséggel rendelkező nő volt, aki majdnem, vagy egészen vallásos módon hitt abban, hogy az életben minden, de legalább is, majdnem minden megoldható a józan ráció és logika, illetve a megfelelő tudományos tájékozottság és az annak megfelelő technikák alkalmazása – felhasználása segítségével.
Ez a karma csak szélsőséges estekben szokott különösebb bajt és problémát okozni, mert ennek a karmának, de még csak a puszta „szűzi képességeknek” is, köszönhetően, az illető személyek erős pragmatizmusa és általános tudományos – technikai jellegű, logikus észjárása, általában „jól jön” mindenféle un. technikai munkaterületen, üzemi – gyári technológiák „mérnöki” kieszelésében és alkalmazásában, az otthonul szolgáló lakás, vagy ház és személyi autó, meg háztartási gépek üzemeltetésében, nők esetében a háztartási munkák elvégzésében és üzemeltetésében, a rend és a tisztaság fenntartásában, amikor nem éppen mindennek az ellenkező megnyilvánulásában és mindezzel homlokegyenest ellentétes mentalitásában jelentkezik a szűz-karma. (Ez a ritkább eset, illetve ez már a mentális betegségek és a szutykosságig elmenő, rendetlenség és piszkosság eltűrésének az esetei. Ez a mentalitás általában széles körben elkerüli a spirituális élet-vezérlés igényének még a lehetőségéről szóló gondolatát is, tehát erről nem csak hogy nincs elég információnk, de ezekkel az esetekkel, amelyek gazdáit nem érdekli sem a metafizika, sem a leleplező asztrológia, érdektelen is foglalkozni.)

Ezeknek a szűz-karmásoknak tehát az a nehézsége, illetve, mind a velük együtt – élő szeretteiknek, mind az asztrológusaiknak, azért gyűlik meg velük a baja módfelett, mert ők kérem, mindenkinél okosabbak, és nem csak a családtagjaiknál, vagy munkatársaiknál, sőt, egy idő után már az asztrológusaiknál is, hanem még saját maguknál (A nappali éber eszüknél – tudatuknál) is! Illetve, és egészen pontosabban, az utóbbi esetben a spirituális moralitást tartalmazó felettes-énjüknél, tehát ezeknek az árnyék-énje, sokkal, de sokkal intelligensebb a lelki-ismeretüknél, a lelkiismeretük szerinti logikus gondolkozásuknál is. Minthogyha csakugyan az ördög bújna belé ezeknek a személyeknek az agyafúrt eszébe, a racionálisan kételkedő és kétkedő logikájuk, vagyis a kontrázási lehetőségeket mindig megtaláló, un. dialektikus mefisztói – luciferi luciditásuk, ördögi leleményességgel, mindig megtalálja a a fogást és a kifogást, illetve a magyarázatot arra, hogy mit miért nem lehet (még!), vagy nem kell megtegyenek ahhoz, hogy az által a karmájukat feloldhassák, azt követően egészségesek és esetleg még boldogok is lehessenek.
Ezt az okos-tojás kontrázó és mindig mellékes okokat és tennivalókat és kifogásokat kereső és találó, na meg persze. magyarázkodó, a tehénből a borjút is kibeszélni képes mentalitást mindenki jól ismeri. Sőt, maguk a Szűz-karmások is ismerik, de úgymond ők maguk is, tehetetlenek vele szemben… És ez önmagában még nem is lenne akkora baj, amennyiben egy azonos személyen belül, ez nem társul (De a megfigyeléseink szerint, legtöbb esetben, igen is társul!) a Halak jellegű karmával.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2018.01.28. 20:05 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4088
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Ezt a folyton kontrázó „okos-tojás” jellegű és mindig mellékes okokat és tennivalókat és kifogásokat kereső és találó, na meg persze: magyarázkodó, „a tehénből a borjút is kibeszélni” képes, jellegzetesen Ikrek és – vagy Szűz-karmás mentalitást mindenki jól ismeri! Sőt, maguk a Szűz-karmások is ismerik, de úgymond ők maguk is, tehetetlenek vele szemben… És ez önmagában még nem is lenne akkora baj, amennyiben egy azonos személyen belül, ez nem társul (De a megfigyeléseink szerint, legtöbb esetben, igen is társul!) a Jupiter és a Neptunusz által vezérelt Halak, vagy Nyilas jellegű karmával.

B.

Talán a Halak típusú személyről tud a legtöbbet a szakirodalom, na meg a Skorpió, és a Rák típusú személyekről, talán azért mert ezek víz-jegyűek és mint víz-jegyű konstellációk által meghatározott és befolyásolt személyek, nem csak, hogy annyira érzékenyek és ennek megfelelően érzelgősek, hogy a velük való együttélés különös odafigyelést igényel. De, mivel más jegyek szerinti karmával is vegyül egy – egy személynek a jelleme (Minimum négy, maximum hat konstelláció szerint), azoknak megfelelően magnetikusak a halak- és általában a víz-karmás személyek, tehát vonzó, vagy taszító is a személyiségük. Ezért még ha akarnának sem tudnak, sehol észrevétlenül megjelenni. Persze, ez a Nyilas karmásoknak, vagy bőségesen fényszögelt Nyilas nappal rendelkező személyeknek is lehetetlen, de teljesen más okok miatt.
Nos, az anyai ági női felmenőktől öröklött, nyers jellem és karmikus meghatározódásuk szerint, a kiemelten Halak-karmás személyek ősanyái valami féle konkrét, de mégis megfoghatatlan (Bizonyíthatatlan, illetve a mai polgári törvények által nem bűnként kezelt.) isten- ellenes vétekbe keveredtek, akár vallásos tudattal és öntudattal, akár misztikus képzelgések és képzetek szintjén. Ezek a sejtelmek és sugallatok szintjén is csak nagyon homályosan és zavarosan érzékelhető és utolérhető, vétkek és bűnök, annál sokkal finomabbak és éteriebbek, mint ahogyan azt a konkrét példákkal lehet érzékeltetni, tehát arra kérek minden hősies Halak-karmás személyt (Csakis hősiesnek nevezhetők manapság azok, akik ennek a tanulmánynak az olvasásában idáig eljutottak.), vagy akiknek kapcsolata van ilyen személlyel – személyekkel, hogy nehogy azonnal arra gondoljon, hogy neki, vagy a barátjának - barátnőjének, rokonának, vagy ismerősének, férjének – feleségének a szép- vagy üknagyanya, esetleg a nagyanyja például, titkos méregkeverőnő volt, vagy annak a kliense, mint a Zug-tisza térségébe tartozó nagyrévi asszonyok (http://anyumegmondja.cafeblog.hu/2014/0 ... asszonyok/ , vagy, papnak – szerzetesnek a titkos szeretője.

Merthogy konkrétumok szintjén ilyenekre lehet lebontani, és a gyakorló asztrológusi munkám során, nem is egy és nem is két olyan esettel is találkoztam, ahol ez a „nagyanyai mese” konkrétumok szintjén is bebizonyosodott. És nem csak a papi szeretőkig vissza mutatóan (Gondolom, ez a székelyföldön azért gyakori, mert a itt, a legtöbb falúban és városban a katolikus vallás volt a domináns. Tehát, természetes dolog az, hogy az olyan robbanó és mindent elsöprő szexuális vágy-töltettel, illetve Mérleg és – vagy Skorpió karmával rendelkező fiatal, vagy fiatalos papok, mint amilyen én is voltam fiatal koromban (Nem pap, hanem szexuális kielégülési szükségletektől gyötört Mérleg és Skorpió – karmás ember), nem elégedtek meg a házvezetőnők által nyújtott „hivatalos” szolgáltatásokkal és belehabarodtak a legszebb mise-hallgató lányokba és asszonyokba. És mivel azok közül is akadt ugyancsak Halak- Rák- Mérleg- és Skorpió karmával rendelkező személy bőven, nem létezett az a szülői- férji-, vagy presbiteri erkölcscsőszi gondoskodás és szigorú tiltás, amely ezt – ezeket az ellenállhatatlan vonzerőket kordában tudta volna tartani.
Nem a székelyföldön történt, hanem Ausztráliában, de a híres Tövismadarak c. regényt egy ilyen, jellegzetesen Halak-karma jellegű sorstörténet inspirálta, vagy az is, amely a „Fábián Bálint találkozása az Istennel” c. magyar filmnek a forgatókönyvéül szolgált alapul. De ide sorolható a Német László Iszony c. regényének az alapjául szolgáló történet is, illetve a Kárász Nelli féle lelki struktúrával rendelkező „hősök és hősnők” karmája kialakulásának az anyai ági spirituális háttere is.
A Halak karma esetében viszont ezek a konkrét történéseknek az alapul vétele igencsak leszűkítő lehet. Ebben az esetben ugyanis, a Halak karma kialakulásához vezető anyai ági női ős-nőknek a konkrét élettörténeténél, sokkal finomabb, mélyebb és messze-hatóbb az ok – okozati összefüggések szövődményes szellemi – spirituális és lelki összefüggésrendszere. Mert hát a Halak – típusú személyeknek még csak nincs is szüksége ilyen konkrét tragikus történetekre a családi krónikában ahhoz, hogy a képzelet határáig és az azon is túl-világi ködös ősforrásáig: a sokszor irracionális módon is, tehát teljesen ok és összefüggés-hiányos látomások és víziók világáig eljussanak, illetve, hogy ilyen jellegű élményekre – átélésekre vágyódjanak betegesen és ilyen misztikusan látomásos földön túli, vagy földön kívüli – testen kívüli „állapotokra” és élményekre szomjazzanak, akárcsak alkoholisták a Tokay asszura, vagy a drogosok az extasy- tabletták és újabban a krokodil nevű drog hqatásaira. Nem hiába tartozik ehhez a „túlvilággal kapcsolatban álló, vagy legalább is, ilyen kapcsolatokra vágyó lelkülethez és szellemiséghez az idealista, „istenes verseket” szülő költészettől, a Maldoror Énekei a Sade Márki iratai, a Baudelairenek a Romlás Virágai, vagy az Arthur Rimbaud Egy Évad a Pokolban jellegű „irodalomig” minden kétértelmű „felemelő” és ugyanakkor elveszejtő eszme rogyásig! És nem hiába tartozik ugyancsak ide az üdvözülés és a mennybe-jutási vágy és annak a szöges ellentéte: a sors tévelygés, az önszennyezés és az önelveszejtés, más-elveszejtés minden formája, a kemény-drogoktól a kemény-metál zenéig és a kéjgyilkosságig elmenően és a szadizmustól a mazochizmusig elmenően. És az a legkevesebb, hogy az ilyen karma „gyermekei” nem is pornót, hanem egyenesen horrort vágynak nézni és ha nem lehet, mert a szülők, vagy mások nem engedik, illetve szigorúan tiltják és ellenőrzik, akkor depressziósokká válnak az élmény-hiány miatt.
Hát hogyne rejtegetné az ilyen karmát, illetve az annak megfelelő színe vágyakat és sóvárgásokat féltve őrzött titokként az árnyék-én! Hogyne féltené ezeket a titkait a napfénytől, illetve a lelepleződéstől és hogyne rejtené el a legelképesztőbb lelki és szellemi helyekre, igen is: még a művészi tehetségbe is a pragmatikus ráció mint amilyennel az Ikrek- vagy a Szűz-karmák is ellátják az ember-fiát és az ember lányait! Sokáig gondolkoztam, hogy hollívudban pl. minek és kinek – kiknek gyártják azt a számomra értelmetlen hülyeségnek tűnő „művész filmet”, vagyis a jövőben és a múltban lejátszódó rengeteg misztikus fantazmagóriát és az un. science fictionokat? Hát ezeknek! Ugyanazok veszik meg ezeket a filmeket, illetve mennek el a vetítésükre, akik a pornó filmeket és a vámpíros, vagy más fajta horrorokat is „szeretettel” nézegetik. Jövedelmező üzlet ez a befektetőknek, színészeknek, forgatókönyvíróknak, rendezőknek, díszlettervezőknek, sminkeseknek és a stábnak általában. Meg a pszichológusoknak és a pszichiátereknek is, a bor- likőr- és pálinka-kereskedőkről, a drog-kereskedőkről – dilerekről nem is beszélve. Mert nem minden Halak- Nyilas- és Skorpió- karma esetében, tehát nem mindenki elégszik meg a képernyőkön és a mozivásznon „megelevenedett” fantázia-képek által biztosított kábulattal és szédülettel, hanem kell a szomjúság kielégítéséhez és „a megnyugváshoz” a kábulatnak a konkrét testi állapota, illetve a testi szédület konkrét állapota a kábulat-állapot konkrét testi élménye is.
Mi sem jobb ennek a kábulat- és szédület-vágynak a természetes „emberi”, vagy éppen személyi szükségletként való beállításához és megmagyarázásához, mint egy – egy jó-, sőt: zseniális szűzies és ikrekes észjárás! És még csak nem is kell, hogy az utóbbiak karmából eredjenek. Elég oda a jól fényszögelt Ikrek és – vagy Szűz nap által, vagy egy teljesen jól fényszögelt Merkúr által jelzett rendkívüli intelligencia is. Az árnyék-én, azonnal a Karma szolgálatába tudja ezeket is állítani, és skorpió-asztrológus legyen a talpán az a „segítő”, aki egy ilyen jól ellátott képességű személyt a Halak karma mocsarából ki tud ráncigálni! A pszichológusok még annyira sem. Észre is vették ezt a tehetetlenségüket és beásták magukat a pszicho-pedagógiába, amely sokkal, de sokkal jövedelmezőbb, arról nem is beszélve, hogy egy – egy iskola pszichológusi munkahely, vagy egy logoépdia – kabinet, vagy "laboratórium", a maga holt-biztos eredményeket mutató tesztjeivel, úgy-e, hogy mennyire egy komoly dolog? Mert hát a drog- és alkohol- elvonásnak és az azt követő rehabilitáció poklát végig járni jelentkező személyekkel szemben nincs is humanista körökben vállalható „tudományos” módszer, kész szadizmus az egész, azt inkább a volt drogosokra – és alkoholistákra bízzák, akik végig járták ezt a poklot és az eltökéltségük, hogy vissza ne forduljanak majdnem 100 százalékos. Nem orvoshoz vagy pszichológushoz méltó. És ájtatos és szemforgató széplelkű papokhoz meg semmiképpen nem! Esetleg pszichiáterhez…

De hogyan szabaduljunk meg attól az árnyék-éntől, amely a Halak – tengely mentén vigyázza és felvigyázza azt, hogy a „gazda” meg ne szabaduljon tőle, holmi asztrológiai leleplezések következtében? – A fent leírtak tükrében nem kevésre vállalkozunk úgy-e? Főként, hogy ez még csak akkor is három konstelláció szerinti karma, hogyha magának az árnyék-énnek a létezését is, ab óvó az Ikrek karma jelenléteként könyveljük el, mint ahogy az általában lenni is szokott!
Hagyjuk tehát egyelőre azt az olvasó szabad gondolkozásának a szférájában, és nézzünk utána annak is, hogy mi történik akkor, hogyha a fentiek Tűz-karmával is párosulnak, mint a szegény Geréb Ágnes, vagy a talán még nála is rosszabbul járt másik orvos: Domján László esetében (Mindkettőnek Oroszlánban van a Lilithje és mindkettőnek rengeteg az együttállás a sorsképleteikben.)

(Folytatása következik)

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 18:33 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4088
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Ennek a fejezetnek a végét lényegesen átírtam, és ami annál is fontosabb, beékeltem egy olyan linket, egy olyan, szó szerint mellbevágó filmhez vezet, ami nélkül igazán nagy tapasztalat és intuíció és ligika és imagináció szükséges a Halak karma legkeményebb fajtáinak a megértéséhez:

Mert nem minden Mérleg-, Halak- Nyilas- és Skorpió- karma esetében elégséges a művészet általi szembesítés az így történő „kisüléshez” (fantáziák és fantazmagóriák szintjén megélhető kielégüléshez) és a feloldáshoz, tehát nem mindenki elégszik meg a képernyőkön és a mozivásznon „megelevenedett” fantázia-képek által biztosított kábulattal és szédülettel. Hanem elég nagy arányban létezik az emberiségben, és főként a nyugati típusú civilizációban olyan személy (Sőt: a pszichológia kélés-elméletének és a homoszexualitás és a leszbikusság tudományos legalizálásának köszönhetően tömeg…) amelynek az a határozott képzete és víziója, sőt: határozott véleménye, hogy az egyéni karmák által vezérelt személyeknek „joga” és szüksége van még a perverziók kiélésére – kielégítésére is. Hogy az ezen személyekben jelentkező sóvárgás és szomjúság kielégítése elemi szükségszerűség – tehát természetes és jogos, és tehát „a megnyugváshoz” szükségük és „joguk” van a karmikus kábulatnak (perverziónak) a konkrét testi állapotként is, élvezet-vágy kielégítés formájában megélni, illetve a testi – tudati és érzékszervi szédületnek és kábulatnak (zavarodottságnak) a konkrét kábulat-állapota, a konkrét testi élménye számukra elengedhetetlen, bármilyen árat kellene is fizetniük érte, és bármi és bárkit is kellene feláldozniuk e kiélések – kielégülések érdekében. Mindenkinek, aki szembe szeretne nézni a saját árnyék-énjével, illetve a gyermekei, vagy az élettársa halak – skorpió és Mérleg jellegű árnynék-énjével, szívből és szeretettel ajánlom s következő beavatási filmet: https://videa.hu/videok/film-animacio/a ... w4j0lVEycH Természetesen az itt látottakat és hallottakat „bátran” tovább lehet, sőt: kell gondolni és a megfelelő következtetéseket levonni!

Mi sem jobb ennek a kábulat- és szédület-vágynak a természetes „emberi”, vagy éppen személyi szükségletként való beállításához és megmagyarázásához, mint egy – egy jó-, sőt: zseniális szűzies és ikrek jellegű észjárás, zseniális ráció! És még csak nem is kell, hogy az utóbbiak karmából eredjenek. Elég oda a jó dúsan fényszögelt Ikrek és – vagy Szűz nap által, vagy egy teljesen jól fényszögelt Merkúr által jelzett rendkívüli intelligencia is. Az árnyék-én, azonnal a Karma szolgálatába tudja ezeket is állítani, és hétpróbás skorpió-asztrológus legyen a talpán az a „segítő”, aki egy ilyen jól ellátott képességű személyt a Halak karma mocsarából ki tud ráncigálni! A pszichológusok még annyira sem. Észre is vették a kurkászok már ezt a tehetetlenségüket és az árnyék-ének által uralt felnőtt „pácienseik” világát otthagyva, beásták magukat a pszicho-pedagógiába, amely sokkal, de sokkal biztonságosabb, mert nem igényel annyi személyes felelősséget. Ki hallott arról, hogy pszichológusokat vontak volna akár a legenyhébb módon is, azért, mert a nyugati típusú civilizációban, annyi lett a depressziós kamasz, hogy az szinte már „természetes”? (Persze, az internet és a fészbuk a hibás, és nem az általuk bevezetett liberális – demokratikus egyenlősdi a nevelésben!) Arról nem is beszélve, hogy egy – egy iskola pszichológusi munkahely, vagy egy logopédia – kabinet, a maga értelmes  tesztjeivel, mennyire komoly dolog… Mert hát a drog- és alkohol- elvonásnak és, az azt követő rehabilitációk poklát végigjárni jelentkező személyekkel szemben gyakorlandó kegyetlen alapállásnak, nincs is humanista körökben vállalható „tudományos” módszertana! Kész kaszárnya-szadizmus a velük való foglalkozás és a felügyeletük, amit inkább a volt drogosokra – és a volt alkoholistákra bízzák. Azokra tehát, akik végig járták ezt a poklot és akiknek az eltökéltsége, hogy vissza ne forduljanak a Halak szférájához tartozó vágy-kielégítések útjára, majdnem 100 százalékos. Hát ez semmiképpen nem humanista orvoshoz vagy liberális pszichológusokhoz méltó foglalkozás. Esetleg pszichiáterhez…

De hogyan szabaduljunk meg a pszichiátriában használt öntudat-hirigelő gyógyszerező butítások (Az un. szedálások), vagy, istenőrízz, elektro-sokk kezelések nélkül, attól az árnyék-éntől, amely a Szűz - Halak tengely mentén vigyázza és felvigyázza szigorúan azt, hogy a „gazda” meg ne szabaduljon tőle, holmi asztrológiai leleplezések következtében? – A fent leírtak tükrében nem kevésre vállalkozik az asztrológus úgy-e? Ide már rendkívülien kiképzett, tehát az un. Bolondság rejtelmeibe is beavatott, minden önámítástól mentes, beavatott asztrológusokm kellenek! Főként, hogy ez még csak akkor is, három konstelláció szerinti karma, hogyha magának az árnyék-énnek a létezését is, ab óvó az Ikrek karma jelenléteként könyveljük el, mint ahogy az általában lenni is szokott!
Hagyjuk tehát egyelőre azt az olvasó szabad gondolkozásának a szférájában, és nézzünk utána annak is, hogy mi történik akkor, hogyha a fentiek Tűz-karmával is párosulnak, mint a szegény Geréb Ágnes, vagy a talán még nála is rosszabbul járt másik orvos: Domján László esetében (Mindkettőnek Oroszlánban van a Lilithje és mindkettőnek rengeteg az együttállás a sorsképleteikben.)

(Folytatása következik)

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2018.02.10. 12:00 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4088
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Egy Fészbuk - bejegyzés szerint, az alábbi linken levő könyv is ugyanezt a kérdést tárgyalja a 46-48. oldalak között. https://drive.google.com/open?id=1Feu65 ... PZTDtZy4SE

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 52 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5, 6  Következő

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO