ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2022.09.30. 00:49

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Tapasztalati gyakorlat és tapasztalati valóságismeret, tehát élet-tapasztalat nélkül kábult (mesés) fantazmagória és steril okoskodás minden elmélet, és Teo-riai (Isteni látási) következtetések levonása és számontartása nélkül, a tapasztalat értéktelen robotolás.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2022.03.18. 16:41 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4201
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Kozma Szilárd:


7. A SZATURNUSZ által megtestesített spirituális teremtő és megváltó őserő leírása

A Szaturnusz asztrológiai szimbóluma majdnem szimmetrikusan ellentétes a Jupiter szimbólumával szemben, de mint őserők nem ellentétéi egymásnak (Sőt…). Hanem feltételes kiegészítői annak a kauzális őserőnek, amit megtestesítenek. A Szaturnusznál felül van a természeti tapasztalást, a figyelmeztető fájdalom jelzéseit és észlelési lehetőséget és szükséget jelentő kereszt és alul van, a Hold szimbólumánál leírt tudattalan szellemi-lelki tartalmakat jelentő félkör. A Szaturnusz, mint teremtői – megváltói (kauzális - isteni) őserő, elsősorban és végső soron, a törvényesség és a szabályosság őserőjét megtestesítő bolygó. Ő a határok (falak), a megállítás –leállítás, a fékezés, a szakítás és a befejezés, a különválasztás, ,, a sűrítés és a sűrűség, valamint az összpontosítás, az arányosság, az állandósság és a folytonosság-, az ismétlődés és az ismétlés, tehát a pozitív, vagy negatív következmények (szükségek) törvényszerű bekövetkezésének ős-erejét megtestesítő bolygó. Ezért az emberi tulajdonságok között a kitartás, a helytállás, az állhatatosság, a hűség és a szívósság a mindennek megfelelő felelősségérzet és felelősség-tudat, valamint az ezzel együtt és ennek a szellemében: a törvény-ismeret és törvény-tisztelet, sőt: a törvényszeretet logikája szerinti következetes gondolkozást és magatartást testesíti meg. Ennek az „emberi” tartozékai és működési feltételei a memória és az összpontosítási (odafigyelési) képesség.
A Szaturnusz jelentése tehát, a Jupiterével kiegészíti egymást és ezért, a spirituális értéktudat, vagyis szellemi hierarchia képzet és viszonyítási készség (Jupiter) nélkül el sem képzelhető igazi felelősségérzet és felelősségtudat, a törvényszeretet, amit a Szaturnusz megtestesít.
A Szaturnusznál - mint metafizikai létprincípiumnál – az ember számára, tapasztalás és a következtetés levonás, annak a számon tartása és számon-kérése, a tudatosan megélt Teremtés (élet), az észlelés, tehát a határhelyzetek és a végső állapotok személyes ismerete és az emlékezetbe vésése (rögzítése), számon-tartása és számon-kérése az elsődleges. Vagyis a karma-oldás szüksége.
A Szaturnuszi által megtestesített létprincípium egyértelműen a Karma-, vagyis az Ok és az Okozat, illetve a Hatás és a Visszahatás Egyetemes Törvényéhez kapcsolódik. Ezért a Szaturnusz tágabb asztrológiai – humanista értelmében az Egyetemes Felelősségtudatot és szűk - személyesen ránk vetítve: a személyes felelősségtudatot és a személyes karma-oldási szükség-kényszert megtestesítő bolygó. Úgy viszont, mint személyenként ugyan, de az egész emberiségre nézve karma-oldási kötelezettséget (kényszeritő erőt) megtestesítő őserő, tehát az, amit az embernek (A gyermeknek) néha a fájdalom-jelzések segítségével elsősorban a közvetlen anyagi környezetétől kell megtanulnia. Majd később a szüleitől, de főként az apjától kell megtanulni az önkorlátozást és az önirányítást. Ezért ő az apaság, az un. atyaság bolygója is.

Ezért is hívják a Szaturnuszt misztikusan a Karma-mesterének, vagy a Nagy Tanítónak, vagy a Nagy Felvigyázónak, meg az Égi Terelőjuhásznak. És tényleg, azért hátráltat különböző önös céljaink elérésében a sors, illetve azért zár el azoktól, mert addig kell egy - egy általunk asszimilálatlan és ismeretlen létprincípiummal találkoznunk különböző figyelem-felhívó (figyelmeztető) tapasztalások láncolatán (fájdalom, betegségek, balesetek) keresztül, amíg ráébredünk az illető személy, tárgy, vagy jelenség által megtestesített őserő által szimbolizált (megjelenített) személyes karmikus tulajdonságunkkal való az elkerülhetetlen szembenézés szükségére. Az illető őserővel (Hold, Mars, Jupiter, stb.) való (belső) harmonizáció szükségnek a tudatára. Vagyis addig ismételtet, amíg, az illető (az asztrológiában a bolygók által megtestesített) őserőhöz sikerül minél nagyobb mértékben pozitívan viszonyulni, amíg sikerül tehát az illető őserő pozitív integrálása a személyiségünkbe. Amíg sikerül személyes pozitív tulajdonságunkká tenni azt a mentalitást, amely jellemző az illető bolygó szellemiségére: Például, ahhoz, amit a Hold testesít meg: az anyaság és az életadás őserőjéhez való pozitív viszonyulás minden körülmény között.
Az a személy aki kezdi felismerni a benne működő, visszafogó és ismétlésekre, vagy hátráltatásra, netalán leállításra szorító szaturnuszi erőket, az előbb-utóbb, hozzáfog a karmája minél nagyobb mértékű megismeréséhez és feloldásához. Vagyis a saját személye (mentalitása) pozitív átalakításához, átneveléséhez. A lelkének, tehát az érzelmeinek, gondolatainak és képzeletének a vak ambícióktól, a szenvedélyes érzéki és érzelmi vágy-kielégítéstől, vagy, a gyűlölködő érzelmektől, a másokkal szemben táplált ellenséges képzetektől (agressziótól), az önámítástól és a hazudozási reflexektől, stb., való megtisztításához. Vagyis, a negatív – romboló képzetektől és sötét, agresszív gondolatképektől, az ilyen jellegű spontán képzetektől való önmegtisztításhoz.
Az, aki tűz-karmával, vagy Skorpió-karmával született például, és ehhez nem fogott hozzá, előbb a nevelés hatására, majd a fájdalmas sors-jelzések hatására, hosszú távon mindenképpen személyi és anyagi veszteségek és betegségek sorozata között fogja találni magát, még akkor is, ha éppen milliárdokat kereső sikeres üzletember, befolyásos pártvezér, vagy épp az Egyesült Államok Elnöke, a Kínai kommunista párt főtitkára, stb.. Talmi társadalmi – közösségi csillogásai mögött ott bujkálnak az egészségi, vagy a családi, szerelmi-szexuális nehézségeit, személyes kudarcait, csődjét előkészítő problémái, mint a sorra el – el bukó európai politikusok, akik közül sokan még börtönbe is kerültek utólag.
A többnyire fájdalmas Szaturnuszi sorsjelzések hatására, rá kellene jönnie mindenkinek a vele történő és az általa előidézett események igazi (karmikus) jelentésére és értékére is, ha lenne ehhez megfelelő információja. Előbb a Jupiter, a Mars, a Vénusz a Merkúr, a Hold és a Nap princípiumaival kellene mély, személyes kapcsolatba, majd harmóniába kerülnie, vagyis ezeket a benne létező őserőket kellene a saját személyiségén belül felszínre hoznia és azokat pozitív személyi képességekké téve, egymás között kiegyenlítenie. Mindaddig, amíg az első hét, klasszikus bolygóknak a háttérbe szorított, elfojtott, vagy diszharmonikus állapotban létező hatásait (aspektusait) nem sikerül valakinek a mindennapi élet tapasztalatainak a hatására, a saját személyében és saját életében felismernie és a beismerésen keresztül tudatosítania, majd e tudatosítás segítségével ezeket a horoszkópja által kimutatott negatív karakterjegyeket (lelki-szellemi tulajdonságokat) nem sikerült átalakítani pozitív és kreatív tulajdonságokká, örvendhet, hogy öreg koráig megússza az életet különöseb tragédiák nélkül.
Az idő múlásával ugyanis, technikai – tudományos fejlődés által beárnyékolt spirituális tudatosságától megfosztottan, és tehát a személyes karma-oldási rendeltetése beteljesítése nélkül, az emberiség kilencvennyolc százaléka inkább visszafelé halad a spirituális fejlődése skálán, mint hogy fennebb emelkedne. Ez ma már világosan lemérhető az emberiség negatív pszichikai közérzetén, az átlag egészségi állapotának csökkenésén (az immunrendszer gyengülésén), valamint a természeti környezete szennyezettségén. De éppen ez miatt, mai ember a legnagyobb veszélyeknek teszi ki magát, amennyiben az interneten forgalmazott misztikus tanok hatására, megpróbálja a Szaturnusz után következő három bolygó által képviselt ősprincípiumoknak megfelelő tulajdonságokat felébreszteni önmagában. Tehát, a különböző (divatos és könnyen elérhető boldogságot, valamint hamari sikert ígérő) mágikus eljárások (mágikus praktikák) által.

Mindaddig tehát, ameddig, a karma-pontok (Lilith, Sárkányfarok) jegy- és házhelyzete alapján, nem sikerült önmagunk szellemi és lelki diszharmóniáit (örvényeit) megismerni és a megismerés segítségével a negatív késztetéseinket tudatosítani, felszínre hozni és megfelelő pozitív képességekké átalakítani, a legközönségesebb fekete mágiázás számába megy az úgynevezett misztikus bolygók által is, képviselt személyi képességek erőltetett kifejlesztése. Azoknak a különböző, misztikus céloknak, vagy kicsinyes érdekeink (nyerészkedés, vagyon és más fajta előnyszerzés, mások szabad akaratába való beavatkozás, az általunk elképzelt jó útra való térítése érdekében, stb.) szolgálatába állítása.
A Szaturnusz, a karma-oldási szükségek számontartása és számon-kérése mellett, a teremtési – megváltási folyamatokban felmerülő határhelyzetek egyetemes számontartásának és vissza-szorításának, és ezáltal a többi kilenc bolygó által megtestesített őserőnek a pozitív érvényesülési lehetőségét-, vagyis a teremtés zavartalanságát biztosító princípium. Ez az őserő mindig és minden körülmény között érvényesül, nem ismer kivételt, előjogokat. Vagyis, nem ismeri a protekciót és ezért nem ismeri el a vallásos - misztikus fantazmagóriákat sem. A Szaturnusz vezeti rá ugyanis, az embert a kellemetlen és fájdalmas tapasztalatok és veszteségek révén a felelősségnek az un. radikális szükségességére. Tehát arra, hogy csak és csakis teljes bevetéssel, illetve: teljes hozzáférési lehetőséggel lehet valamiért felelősséget vállalni, és, ebben a kérdésben nem létezik félmegoldás, vagy kompromisszum. Éppen úgy, ahogy nem léteznek bocsánatos bűnök, és, ahogy a kényelem-szeretet mely a halasztási lehetőségeket sugallja, nem jó tanácsadó felelősségi kérdésekben. Ő az egész emberiséget és az embert személyesen a megváltás irányába terelő „Juhász” (kutya…) és, ennek az érdekében létrejövő, megszorító „égi intézkedéseknek” a sors-ereje is, amely elől nem lehet elbújni, és amelyet nem lehet lekenyerezni, és amely előbb, vagy utóbb, akárcsak erős és gyakori fogfájások formájában is, de mindenképpen fogja éreztetni a negatív visszahatásait. És főként azokkal szemben, akik megbánás nélkül, huzamosan felelőtlenkednek önmagukkal és másokkal ( Pl. közvetlenül a gyermekekkel) szemben. Azokkal szemben is, akik úgy gondolkoznak, hogy „ennyi még bele fér”, ez még el megy…, hogy majd aztán később, valamikor a jövőben felvállalom ezt, vagy azt az életbevágón fontos személyi felelősséget, életfeladatot, vagy jóvá teszem ezt vagy azt a korábbi vétkeimet. –

Ahogy a székelyföldön mondják: „A medve nem játék!” Ugyanúgy „A Szaturnusz sem játék” (És nem véletlen a társítás, mivel a Szaturnusz a Bak uralkodója, és nem véletlenül a medve a Bak szimbolikus állata.) És mivel a határoknak, a határozottságnak, és az elhatározásnak, vagy az elhatárolódásnak is az ősereje, nem lehet tudni, hogy egy - egy megértő, nagylelkűen „megengedő”, sors-folyamattal (Pl. neveléssel) szembeni könnyelmű felelőtlenkedési sorozatban, mikor lépjük át azt a határt, ahonnan már nincs vissza út? Amelytől tehát, a káros és fájdalmas, vagy egyenesen: tragikus visszahatások már nem védhetők ki, nem kerülhetők el.
A Názáreti Jézus tisztában volt ennek a sors-erőnek a „medve” szerű jellegével és az általa megtestesített karma-törvénnyel. Tudta, hogy az öncélúan végzett mágikus praktikáinak (A víznek a borrá változtatása, a halottak feltámasztása, stb.), vagyis a törvényes természeti rend megbontásának a végzetes következményeit (vissza-hatásait) nem kerülheti el. Ezért, elébe menve a következmények visszahatásának és vállalta a kereszthalált. Vagyis a Szaturnusz szimbólumára való felfeszíttetést. Vagyis: a szaturnuszi erőknek és törvényeknek a természeti jelenségek általi megnyilvánulásainak az elfogadási szükségét hagyta hátra örök intő-tanításnak az emberiség számára. A sors-elfogadást, a természeti törvények szerinti sorvállalást, vagyis a keresztet. A Szaturnusz igazi szimbóluma ugyanis a ugyanaz, mint a földi életnek és rendeltetésnek a szimbóluma: a merőleges és a víz-szintes tengelyeket megtestesítő kereszt, amely léttengelyek megtalálhatók a személyi horoszkópok grafikájában, a sorsképletekben is.
A Szaturnusz az apai felelősségnek, illetve az apai állapotnak és öntudatnak, valamint az apai szellemiséghez való viszonyulásainknak, és manapság inkább: az apa által megtestesített, fent leírt kellementlen szellemiséggel szembeni magatartásoknak a hosszú távú, áttételes következményeire is figyelmeztet. A Szaturnusz jele, a férfiak asztrológiai sorsképletekben arra utal, hogy az illető személy akarja-e, illetve képes-e megfellelő mértékben és intenzitásban ezt a benne levő minőséget elfogadni és gyakorolni, illetve, hogy tudja-e azt helyesen gyakorolni, vagy inkább elkerüli, netalán vissza-él vele? A női képletekben viszont azt jelzi, hogy az illető személy, tudattalanul hogyan (negatívan, elutasítón, vagy elfogadó - pozitívan) viszonyul az életében fontos szerepet betöltő férfiaknak (férjének, apjának), ehhez a, felszínen és látszatra többnyire agresszívnek és kegyetlennek (zsarnokinak) mutatkozó, következetes és igényes magatartásához. De ne csak a nőknek, hanem újabban a békés internetezésben felnőtt, és a poszt-modern pszicho-pedagógiai elméletek szerint nevelt, de inkább a szerető elfogadás elméletének megfelelő, nem-nevelési módszerek szerint felnőni hagyott fiatalabb férfiaknak is nehezére esik megérteni azt, hogy a nem csak gyakorlati szinten, hanem a gondolkozási és képzelgési szinteken is gyakorolt önkorlátozás, miképpen előzheti meg a máskülönben hosszú távon szükségképpen megjelenő tragikus konfrontációkat és konfliktusokat? Hogy miért lehet tartósabb egészsége annak és azoknak, akik a begyakorolt pozitív szaturnuszi képességeik által, képesekké teszik a mágikus erejű képzeletüket a folyamatos pozitív élet-képzet alkotásra, a negatív képzetek és gondolatok kiszorítására, megszüntetésére, távoltartására, úgy, hogy attól még az anyagi és a szellemi realitásokkal bátran szembe néznek és igyekeznek a felmerülő „reális” problémáikat ugyancsak a pozitív szellemiségnek megfelelően megoldani.

www.asztrologosz.hu
www.aldottelet.com

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO