ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2022.12.02. 00:08

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2022.02.25. 15:10 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4220
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
A Jupiter-kód és annak a hétköznapi értelme szerinti mentalitás – gyakorlás szükségessége.


Mindenféle, az emberiség fennmaradására és jövőjére vonatkozó, állítólag a Biblia szövegeinek a betű-sorrendjébe is elrejtett kódokról olvashatunk mostanában, sőt még nagysikerű és nagy hatású művészi - misztikus, vagy dokumentum-filmeket is készítenek ezekről az állítólagos kódokról az amerikai szúdiókban, mint például a Da Vinci - kódról. Az egész misztikus felhajtás arra nagyon jó, hogy izgalomba hozza az emberek képzelet-világát és az életünk céljának és rendeltetésének (rendeltetés beteljesítési lehetőségének) a kérdését, abszolút kielégítően megválaszolja a Jupiter által megtestesített isteni sorserő metafizikai értelmezése. Éspedig az, hogy az életünk oka, tehát az értelme, célja és rendeltetése nem más, mint a minél nagyobb mértékű és minél magasabb fokú kiegyenlítődési képesség elérése, aminek a feltétele viszont a minél mélyebb és szélesebb körű karma – oldás. Vagyis: a megváltás, a megváltódási állapot elérése. Ez tehát a legmagasabb rendű érték az életünkben, ez a legfontosabb mérce, amihez képest megvizsgálhatjuk, nem csak a tetteink és a szavaink értékét és súlyát, de még a gondolataink és a képzeletünk jellegének az értékét (értelmét) is. Ez az a bizonyos kód, ami az egész életünket áthatja és amely kód szerinti-, és amely kóddal szembeni külső és főként belső (morális) magatartásunk (mentalitásunk) következményeként egészségesek (vagy betegek) és boldogok (vagy boldogtalanok) lehetünk.
A kód legfontosabb tartozéka és kulcsa pedig, a hibabelátás. Vagyis, az eszmei és a gyakorlati hibázásaink és tévedéseink belátási készsége és képessége. Az tehát, hogy hajlandóak vagyunk-e, illetve mennyire vagyunk hajlandóak (és képesek) a hibázásink és tévedéseink (vétéseink és vétkezéseink) mihamarabbi belátására és kijavítására?

A Jézusi kinyilatkoztatásnak, ami szerint, „Gyümölcséről ismeritek meg a fát” allegorikus, tehát a köznapi logikától tágabb és szélesebb körű és főként: általános, tehát nem minden egyedi esetre érvényes értelme van. Egyrészt. Másrészt, az állítás fordítva nem érvényes, tehát a fa jellegéről nem mindig lehet minden egyes gyümölcse minősége felől következtetést levonni, mivel még a vadalmafa is teremhet zamatos, tápkáló és édes gyümölcsöt is, hogyha jól beoltják. Sőt, néha (bizonyos külső, vagy belső körülmények hatására) a gyümölcs is lehet fonnyadt, vagy rothadt, sőt, még ellentétes is, a fa szokványos és általános jellegével - géniuszával - szemben, a Polaritás Egyetemes törvényének a lehetséges hatásai és visszahatásai alapján.
De persze, az erkölcs- relativizálásnak és az igazság- elkenésnek, elkendőzésnek, a következményekben való racionális gondolkozás semlegesítésének, tehát a „relativizálásának”, és tehát, az eredmények megmásításának: a hamisításnak sem lehetünk a hívei. Sőt: én pl. még attól sem riadtam vissza, hogy a gyermekeimet szembesítettem azzal, hogy az anyjuk egy felelőtlen személy, és első sorban, velük szemben hibázik sokszor végzetesen. Mert igen is, rossz indulatú hibázás volt az, amiket velük, vagyis a nála levő, tehát a bíróság által hozza ítélt közös kisebb gyermekeinkkel (többszörösen is) elkövetett, mielőtt azokat vissza pereltem volna tőle. Hiszen teljesen józanul és tudatosan gyakorolta a felelőtlenkedést, a családtagok elkülönítését, elszigetelését és az édesapjuktol való elidegenítését. Majd, amikor a legnagyobb lányunk 18 éves lett, azt szabályosan „fel akarta csináltatni” egy általa felbujtott és begerjesztett fiatalemberrel, annak az érdekében, hogy így szabaduljon meg a bíróság által megítélt, nekem fizetendő, anyagi gyermektartási kötelezettségétől. – A Jupiter géniusza szerint, ezeket például, nem kell, sőt nem is szabad letagadni és lehazudni, elhallgatni, mivel a valóság és az igazság-hamisítás, betegségek, balesetek és más sors-hátráltatások formájában eredményezi hosszú távon a következményeit. (”Nem arra való az igazság, hogy azt véka – mérce… - alá rejtsük.” És 2: „Éljetek mindig az igazság szelemében és az fel fog szabadítani benneteket.”)

A Sárkány-ölő Jupiter és a sorsrendezés, karma-oldás, a megváltódás


Ami a beváltást és a szándék és életmegvalósítást illeti, kétségkívül, nagyon fontos a gondolatoknak és a szavaknak a tettekben való beváltása - kipróbálása, tehát a realizáció gyakorlata, gyakorlása.
De még fontosabb tudni azt, hogy soha, semmiképpen nem sikerülhet semmiféle realizáció, és ha felszíni látszatra az mégis sikerül netalán, akkor hosszú távon az is bukik, vagy szétmállik mindenképpen, amennyiben képteleneknek bizonyulunk mind a belső (És persze, ezzel kell kezdeni:) - morális, mind a külső – tárgyi hibabelátásra, őszinteségre, egyenességre, világosságra, átláthatóságra, megbízhatóságra, hitelességre.
- Ez a Jupiter, vagyis a 6-os szám titka! A Mars (5), vagyis az egyéni igazságért és a megélhetésér való harc szükségének az ős-erejét megtestesítő bolygó, és a Jupiter között oszlik ketté a világ, kettejük között van az abszolút null-pont, az igazsághoz - az igazság (Plútó) felé fordulás pontja. (A bal kezünk öt úja és a jobb kezünk öt úja közötti üres rész lehet, akár ennek a megfordulási helynek a jelképe is.)
Amíg tudatos felnőtt személyenként elérkezünk a Jupiteri sorskérdések érzékeléséhez és tudatosításához, addig az élet-élvezet által megszerezhető boldogság kimérája hajt a süllyedés felé, addig a cél nélküli élvezeti-tapasztalás van jelen az életünkben, a Marssal (hatalommal, győzelemmel, beavatkozással, irányítással) bezárólag. Ettől kezdve, ha az irány rossz, tehát, ha visszaélünk: ha visszafelé élünk, tehát ha nem az igazság és a nem igazság felé irányulunk, hogyha tehát az önámításnak köszönhetően az életcélunk tovább is (az Ego, az önzés = a földi Nap felé) mutat, már semmi sem lehet az életünkben jó!

Sem az önérzet, önérzékelés, az öntudat(Nap), de sem a szülői állapot, vagy az otthonban - családban levés, a családi viszonyok és anyagi állapotok (Hold), de még az értelem sem működhet helyesen, és így még a gyakorlati logikát szülő és ellenőrző eszünk, a ráció (Merkúr) logikája sem vezet semmilyen jó helyre, amennyiben nincs hibabelátásunk, illetve, nem javítjuk ki a képzeleti gyökereink szintjén a hibás (erkölcsi, nem keresztény) látásmódunkat.
De még a szerelem is csak hamis, felületi boldogsághoz juttat és nem lesz jó benne a szexuális kiegyenlítődés, a földi harmónia és természeti boldogság (Vénusz). És zavart Jupiterrel az energia sem marad meg, illetve nem kerül jó helyre, és jó helyzetbe, ezért az erőnlét is, a nullához közelít általában (lásd egyeseknek a folytonos erővesztését).
De az önmaga, a Jupiter által irányított moralitás is hamis, ha nincs meg az a megváltáshoz vezető értéktudat és értékítélet, az a tudás - rend, ami ahhoz kell, hogy az ember az előbbiekben ne fogjon falcsot, ne a hamisságot a tévedést szolgálja részleges morálként.
- És nagyon kell az is, hogy a csalás és az öncsalás nélküli moralitás ahhoz, hogy a felelősségtudatunk (Szaturnusz) ne legyen hamis, vagyis gyakorlat szintjén aggodalom, teória (Isten-látás) szintjén gyakorolt közömbösség!
- A hamis, zavart, és vétkes (Célvétő) Jupiter által megrontott Uránusz, de főként a Neptunusz és a Plútó által (többek között) megtestesített mágikus erejű képzeletvilágunk automatikus következményeit, konkrét sors-eredményeit mindenki kitalálhatja. Egyetlen közös szó van ezekre: a sors-romlás és végül az élet-csőd, ha nem éppen a sors-katasztrófa. Ráadásul most már, nem csak egy életkörben, hanem az egész vonalon, hiszen ezek az életvíziónknak, vagyis, a sorsidéző, mágikus tulajdonságokkal és erővel rendelkező teremtő-képzeletünknek az őserejét megtestesítő bolygói! Ezek hozzák be tehát a sorsunkba a „megfelelő” élethelyzeteket és személyeket (un. Szerelmeket, barátokat és ellenségeket), tehát külső élet- és sors-eredményeket...
A Jupiter (Nyilas, Halak erőtereit irányító!) tehát a nagy sors-kártyaosztó, ő a lapkiosztó (Lásd a Tarot ikonjait). Az ő sors-laposztásától (Hazugságainktól, ön- és mások- ámításától, illetve a magunkkal szembeni tisztesség és becsületesség-igényünktől) függ az egész életünk minősége, illata, ahogy írja Hamvas. Illetve, és egészen pontosan az, hogy megváltódunk-e, vagy sem? Ő az életünk központja, nem a Nap! A nap csak a keret, a forma, a periféria, a kör kerülete. A benne (Napban) levő pontnak a tisztaságán, vagy szennyességén, tehát az irányítási elvén és direkcióján áll vagy bukik az életünk (Egészségünk és boldogságunk).
Mindez érzelmi, értelmi - gondolati – öntudati szinten, és ezek függvényében: imaginációs szinten. Tehát három dimenzió szintjén. Aritmológiailag tehát, hatos a három dimenzióban, vagyis a harmadik hatványon, ugyanaz, mint a sorsirányító Jupiter a harmadik hatványon: Ő a hat szász hatvan hat. - Íme a bölcsesség. Íme, a bölcsek köve! Íme, az élet-mágia csúcsa! Ha tudatosan negatív ez a hatványozott alapállás: akkor könnyű és egyenes utat biztosít a Sátánhoz. Ha pozitív, akkor viszont nehéz és görbe utakat nyit meg, de nem a Sátánhoz, hanem az Istenhez, a vele (A mindenséggel) való öntudati azonosuláshoz, a megváltáshoz. Vagyis az igazi egészséghez és boldogsághoz. – Íme, a Bolond bölcsessége.
Ezért a világi logikával ellentétes Jupiteri logikáért van az, hogy Boldogok a Bolondok (Boldogok, akiket boldognak néznek a világ lányai és fiai), mert övék a mennyek országa.”A Jupiter is tűz-bolygó, tehát az őserő, amit megjelenít, bennünk, emberekben a szenvedélyességhez-, az odaadáshoz, az elköteleződéshez, mondhatnánk azt is, hogy a marsi harciassághoz (is) kötött. Pont úgy tehát, akárcsak a Nap, vagy a Mars. Következésképpen, éppen annyira fontos a Jupiteri szellemiségnek az élet-értelmet adó, megváltói szellemisége (az igazság megkeresése, felszínre hozása, megfogalmazása, és érvényre juttatása – érvényesítése) alapos megkeresése és érvényesítése érdekében is, a harcot bátran felvállalni, mint amennyire fontos a védelmi harc akkor, amikor bizonyos tévelygő személyek az alapvető emberi jogainktól való megfosztásra, vagy egyenesen az életünkre, vagy a szeretteink életére törnek.

Másrészt, talán nem árt végre felvetni annak a metafizikai sejtelemnek a valóság-tartalmát is, hogy a Jupiter ős-erejében azon keresztül és az által, illetve általunk, a Jupiter rendkívüli szellemisége jelentőségére (fontosságára) ráébredt emberek által, maga a teremtő-megváltó úristen ellenőrzi és vizsgálja és javítja - tisztítja önmagát, vagyis, a Jupiteri szellemiség által tisztázza és pontosítja – erősíti az isteni teremtői- és megváltói képzeletét, a teremtésre, az életre és a megváltásra vonatkozó, örök képzeteit.

(Csíkszereda – Gyomaendrőd)

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO