ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.06.25. 19:39

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2018.06.27. 13:08 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4075
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
A Szűz, és az Ikrek - karma és a Júdás-kód

A kumráni tekercsek között talált és 90 százalékban resataurát és megfejtett (arámi nyelvből lefordított) JUDÁS- EVENGÉLUMA kapcsán felötlő (kauzális) asztrológusi gondolatok.

A spekuláló Szűz-karmához tartozó Júdási szellemiség, az eredeti - beavatási - értelméből a visszájára fordított keresztény vallás alap-problémájára mutat rá, vagyis arra, amit Jézus farizeusi magtartásnak nevezett és úgy jellemzett, hogy "Nem lehetsz két úrnak a szolgája. Nem szolgálhatod egyszerre az Istent és a mamnont is." A mamnon ebben az esetben a nyerészkedési spekulációval vegyülő, vallásos - tudományos világi gondolkozás, amely nem képes a teljes odaadásra, a sors-vezetésnek az Istennek való átengedésére, és amely az önzés teljes feladása helyett, igyekszik a kettőt kiegyeztetni egymással, egérutat és idpt nyerni, lehetőséget adván ezzel magának a karma megőrzése (És nem az újjászületés!) logikája szerint spekuláló árnyék-énnek a további üresjáratú, tragikomikus sors-vezérlésre.

A keresztény vallás eredményezte a mai tudományos - technikai – technologizált civilizáció fauszti válságát, vagyis nyugati típusú társadalmak morális alapválságát, amely nem más, mint a természet kizsákmányolására épülő, az alapszükségleteknél messze túl termelő, tehát öncélúan, de csak anyagilag gyarapodó (Negatív Szűz jellegű) munka-civilizációnak az alapválsága. Ezt testesíti meg tulajdonképpen a negatív (Karmikus) Szűz archetípusát. Ezt szimbolizálja az Evangéliumokban, az értelmiségi Júdás esete és helyzete is. A Júdás típusú nagyokosoknak, a végén mindig csak egy lehetősége marad éspedig, hogy öngyilkosok legyenek. Akárcsak a természet-rabláson és az öncélú munkán és termelésen, vagyis a gazdasági javak felesleges szaporításán alapuló nyugati típusú civilizációnak az, hogy a regeneráció lehetetlenné válásáig bemocskolja a természetet, és ezzel lehetetlenné te3gye az életet, kipusztítsa a világot és végül teljesen felszámolja, vagyis a dekadenciával nyomorba süllyessze önmagát. Számtalan közeli "Jóembert" és hírneves szuper-értelmiségi személyt, közöttük barátokat és rokonokat is, ismertem egy harmad-fokú unokatestvértől, Cs. Gyimesi Éváig, akik mind ugyanezt a képtelenséget kísérelték meg, mármint az életnek az értelem általi vezérlését, és akik az idejekorán beálló haláluk előtt, annyira vallásosak lettek, hogy nem érették meg a keresztény beavatás alap-lényegét: a Boldogsággal való azonosulást. Vagyis a Tarot - Bolondságát. A Hegyi beszéd első mondatát. (Boldogak a Bolondok, mert övék a mennyek országa.)


Ti., hogy az abszolút lét, mint minden megnyilvánult létezésnek az ősalapja és ősforrása - teremtője, amelynek az állapota, a mi számunkra az eszmélésünk és megvilágosodásunk elején, csakis a meditációban érzékelhető átélhető, mindenek előtt és mindenek fölött való állapot amelyet határtalan és mindenek feletti Boldogság-állapotként átélhetünk és érzékelhetünk. A lét ősforrása, tehát az abszolútum, számunkra megmagyarázhatatlan (Bolond), mer indokolatlan boldogság-érzetben jelentkezik, és nem létezik semmiféle más, úgymond tudományos – materialista bizonyíték a létezésére, az örök boldogság-vágyunkon kívül. Valamint az abból eredő, az abban a határtalan nyugalomban és biztonságérzetben átélhető mindentudás érzet és mindenhatóság képzetén kívül. Hogy ezeknek a személyes átélésével, ezeknek az egyetemes létállapotoknak a személyes érzékelésével érthető meg, az egyetlen mindenek feletti létező valóság.
Hogy ez az, amit a maximális felelősség- felvállalás és tudatos belső törekvések útján, a nappali éber tudatunk szintjén is, el lehet érni és állandósítani, nem csak meditációban.
A hitükben végzetesen csalódott, öngyilkos értelmiségiek, akik ezt csak és csakis azért nem tapasztalták meg, mert nem akarták, azt nem értették meg, amit ma sem értenek meg még a főpapok sem, ti, hogy igen is, csakis egyes szám, első személyben értendő, és csakis úgy van értelme (Látható, érzékelhető, pozitív mágikus következménye!) annak a kinyilatkoztatott Jézusi tanításnak, hogy "Én vagyok az Út az Igazság és az Élet.", meg annak, hogy "Én és az atya egyek vagyunk, én az atyától jövök, és ő bennem van és én benne vagyok..." Meg annak, hogy: "Azt hiszitek, hogy én békét hozok? Ne higgyétek, mert én tüzet hozok. Miattam össze fog veszni apa a fiával és anya a lányával, anyós a menyével és após a vejével..." A meditációban elérhető abszolút-élmény nélkül ugyanis, nem lehet megérteni azt, hogy a "miattam" nem a történetben élt Názáreti Jézus személyéről szól, hanem az őrök („Isteni”) Én-tudatról! Arról, amit csakis személyesen, vagyis spirituális öntudattal, átélve- lehet megérteni, mivel ez úgy objektív valóság, hogy egyúttal szubjektív – személyes is. Mármint az, az isteni öntudatunk, amit Mózes is megértett és felfogott: "Vagyok, aki Én vagyok." És akit Jézus is így jellemez, hogy: "Mielőtt ábrahám volt Én Vagyok!"

Amennyiben a Júdás evangéliumban leírtak igazak lennének, Jézus is bűnös lenne, aki ellentmondana a nagy Isteni művet (Nagy Arkánum) képező, okkult tanítás alaplogikájának, a rendíthetetlen boldogság elérési lehetőségnek. (Figyeljük meg, hogy a hit és a rendíthetetlen boldogság-állapot, egy és ugyanaz!) Ha hiteles lenne a Júdás-evangélium, Jézus ember-árulásra, tehát bűnre késztetné - kapacitálná az egyik tanítványát (Júdást), azt úgymond „megdumálva”, hogy szolgáltassa ki őt a főpapoknak. Annak az érdekében tehát, hogy ez által ő a tanítványok és a csőcselék, meg néhány római katona szeme láttára a kereszthalálból „a mennybe mehessen”. De most hagyjuk, a furcsa Júdás evangéliumában (Apokrif), szereplő még Júdásnál is furcsább, mert annál is ellentmondóbb, Jézus figuráját. Mert azt írtam fentebb, hogy Júdás archetípusa nem más, mint a spirituális "tanítás intellektuális értési-problémájának" a nyomorúsága, vagyis az egész keresztény vallásnak az alapproblémája, amely, megmagyarázza azt, hogy a keresztény vallás, miként vezethetett a saját ellentétéhez, a mai materialista hitetlenséghez. Sőt: még azon is túl, a perverziókat az emberi természet „természetes velejárójaként” kezelő, és tőrvényessé nyilvánító humanista liberalizmushoz? A homoszexuálisokat és a leszbikusokat „a házasság szentségében” részesítő liberális keresztény szektákhoz? Sőt, az egyes hagyományos egyházak papjainak azon merényletéhez, hogy ezt nyíltan, a film-kamerák előtt gyakorolja?

Hogy miként lett a „keresztény” embernek a primitív kapzsiságát kielégítő és jóváhagyó tudomány, a Jézu által tanított humanizmusból? Hogyan lett, hatalmas vagyonokat gyűjteni képes, a bíborosi testületen alapuló pápai intézmény? Hogy hogyan lett az újkori politikai hatalmakkal folyamatosan és pofátlanul kiegyezve - vétkező klerikális hatalom ellen fellázadó liberális demokrácia, a modern és poszt-modern kori perverzió és dekadencia végül politikai szintre, tehát társadalom vezérlési – irányítási szintre emelt ideológiák melegágya? Hogy miként vált az iszlám reális középkorba vissza zuhanási fenyegtéssé, a keresztény- mentalitás és a kereszténység táptalaján megérett és határtalanná fejlett materialista tudomány és az önfeladó toleráns európai mentalitás miatt? Miért lettek ezek a kereszténységben gyökerező civilizációs vívmányok, a gazdagodási őrületében, a természetet a katasztrófába sodró, poszt-modern (Nyugati típusú civilizációban élő) emberiségnek a fundamentális létkérdései?

Júdásnak ugyanis, amennyiben ez a történet igaz lenne és logikus a többi evangélium szellemében is (Hogyan kívánhatná bárki keresztény is, bárki más embertől is, akit szeret azt, hogy legyen az öngyilkosságának a részese?), azt kellett volna válaszolnia Jézusnak eme sátánian hóbortos kérdésére:

"- Figyelj ide barátom! Hónapokon és éveken (három...) át tanítottál valamire, amit nagy nehezen végre megértettem, éspedig arra, hogy amennyiben nem csalok és nem hazudok, nem lopok és nem ámítok és amennyiben maradéktalanul magamra veszem a rám tartozó életfeladatokat, és törekszem az élet-, az ember- és az Istenszeretetre, automatikusan beáll az a lelkiállapot, amely közvetlen kapcsolatot fog eredményezni, azzal az egyetemes léterővel, amit te atyának neveztél és a vallásosak Istennek neveznek. És, hogy ez által annyira harmóniába kerülhetek minden létmegnyilvánulással, hogy attól kezdve "Előlem minden sötétség kitér". És én neked ezt egy idő után elhittem, és ez a hitem tényleg boldoggá tett és ez "az igazság felszabadított", ahogy te azt tanítottad. Akkor, ezek után, hogy merészelsz elém állni ilyen borzalmas hülyeséggel, és engem a te 0megöletésedet célzó árulásra rávenni?
Nem barátocskám, engemet immár sikerült megváltoztatnod azzal, hogy elmagyaráztad az öröklét mágikus erejű és boldogító tanítását. Ti., hogy azt el lehet érni, amennyiben törekszem a minimális vétkezésre és a maximális felelősségre. Tehát, ha neked annyira sürgős innen az életből el spulizni és mind a 12 szaturnuszi ciklusban megtapasztalható igazságokat át nem élni, akkor légy te nyugodtan öngyilkos, de engem hagyj ki a játszmából, de azonnal és tűnj el a szemem elől ezzel a gazemberséggel, hogy te engem kegyes szavakkal vezess rá arra, hogy a gyilkosod legek! . Kérj pl. kihallgatást Pilátusnál, - Aki már amúgy is kíváncsi rád, illetve erre a tanításra, ahogy hírlik, és szeretne veled beszélni. - Menj elé és köpd szembe és ha neked kereszthalál kell minden áron, akkor így azonnal megkapod. De sem engem sem a többieket ne mártsd bele ebbe a felháborító árulási disznóságba. És ha te ezért megharagszol rám barátom, hát azt sem bánom, mivel én "Élek, de már nem én, hanem él bennem a Krisztus", amire te megtanítottál és köszönöm szépen, de nélküled és e nélkül, a - Nem tudom, hogy honnan jött, talán meg kettyentél a pusztai forróságban? - öngyilkossági hülyeséged nélkül is, egészen jól meg vagyok."

A görög műveltséggel is rendelkező, farizeusi kasztból származó, tehát a pragmatikus - filozofikus gondolkozású Júdás tehát, azt nem értette meg, amit minden kereszténynek meg kellene értenie, hogy a keresztény beavatottság lényege éppen az, hogy lelki szabadságunkban már nem függünk senkitől! És, hogy éppen ezért semmiért, de semmiért, még a barátságért sem érdemes árulóvá - csalóvá, hamis információt áramoltató személlyé válnunk. És ha netalán tán, mégiscsak megtörténne az a lehetetlen szerencsétlenség, ami állítólag Jézussal megtörtént és el menne neki az esze és olyan marhaságot kérne tőlünk valaki, hogy vegyünk részt, sőt, direkt járuljunk hozza az ő elveszejtésében, nos, ennek a képtelen - és főként: erkölcstelen - kérésnek is nyugodtan mondjunk ellent. Még akkor is, ha ezzel a barátságunk megszűnését kockáztatjuk. (Olyen hülye emberrel, aki öngyilkos akar lenni, vagy más hasonló disznóságot akar elkövetni, egyébként sem érdemes barátkozni.)

De Júdást, pontosan, hogy a fától az erdőt meglátni nem képes, mindig spekuláló - részletező és ezért önállóságra képtelen gondolkozásán (A hülye eszén!), tehát a korrupcióba - árulásba könnyen becsalható kiegyezéses logikáján, keresztül tudták átverni a zsidó papok, akik rá vették az árulásra. És ezt a motívumot emeli ki és csavarja tovább az Irineus püspök által nem véletlenül és hiába kiátkozott apokrif "evangélium".

Az Evangélium jó hírt, méghozzá angyali jó hírt, tehát törvényszerű jó hírt jelent. Vagyis a törvényesség, a tőrvény szelleme szerinti „keresztény” mentalitás pozitív eredményét. Ez a jó hír viszont egyáltalán nem az, hogy öngyilkosságon keresztül, vagyis, nem csak, hogy önromboláson, de dolog-végezetlenül, életfeladat beteljesítetlenül, "vissza lehet jutni" az atyához - az Istenhez! Hanem az, hogy igen is az élet- tehát a kereszt felvállalásának az útján el lehet érni abba a mágikus erejű szellemi - lelki állapotba, amikor olyan nagy bajok (nagy károsulásokkal járó balesetek és betegségek, más, helyrehozhatatlan veszteségek, stb.,), mint azelőtt, már nem lehetségesek az életünkben, sőt, amikor már a földi életünk során is, boldogak és elégedettek lehetünk.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO